Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1

2 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

3 Spis treści 1. Informacje o wszystko.pl Współpraca Comarch ERP Altum z wszystko.pl Integracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Konfiguracja na stronie wszystko.pl Konfiguracja sprzedawcy Wizytówka sprzedawcy Informacje bieżące Zamówienia Moje zakupy Moje dane Moje opinie Informacje wszystko.pl Konfiguracja konta Import zamówień z platformy wszystko.pl Usunięcie artykułów z platformy wszystko.pl Integracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep Konfiguracja po stronie Comarch ERP Altum Konfiguracja wszystko.pl po stronie e-sklepu Konfiguracja Mapowanie dostaw i płatności Towary Logowanie do wszystko.pl Usunięcie artykułów z wszystko.pl Spis ilustracji Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

4 1. Informacje o wszystko.pl Platforma wszystko.pl pozwala za pośrednictwem strony internetowej na oferowanie swoich produktów. Docelowo potencjalni klienci dzięki wszystko.pl mogą zapoznać się z ofertą różnych firm, znaleźć w jednym miejscu szeroką gamę produktów z różnych sklepów. Aby dokonać zakupów online za pomocą platformy należy przejść na stronę: UWAGA: wszystko.pl przeznaczony jest tylko dla klientów prowadzących działalność wyłącznie na terenie Polski. Dodatkowo, platforma wszystko.pl współpracuje z wersją Comarch ERP Altum 6.0 lub nowszą. Z poziomu System -> Konfiguracja -> Informacja o programie można sprawdzić wersję programu. Rys. 1 Informacja o wersji programu 2. Współpraca Comarch ERP Altum z wszystko.pl Współpraca między systemem Comarch ERP Altum i wszystko.pl, jest definiowana przez dodanie centrum struktury firmy typu wszystko.pl, bądź przez dodanie centrum struktury firmy typu Comarch ERP e-sklep i oznaczeniu go, jako współpracujący z wszystko.pl. Do skorzystania z wymienionych sposobów współpracy z wszystko.pl wymagane są czynności konfiguracyjne opisane w kolejnych rozdziałach. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

5 2.1 Integracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Przed dodaniem nowego oddziału lokalnego typu wszystko.pl, na centrum głównym w Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Firma -> zakładka Adresy, należy najpierw zdefiniować adres, który będzie wykorzystywany w centrum wszystko.pl. W kolejnych krokach adres ten należy przypisać do centrum wszystko.pl. Uzupełnione dane adresowe i kontaktowe będą wykorzystane na wizytówce sklepu na stronie internetowej. Obowiązkowo należy zdefiniować: kraj, województwo, ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy, dane kontaktowe: telefon oraz (adres posłuży jako login podczas logowania do wszystko.pl). Następnie, w Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Struktura Praw należy dodać nowe centrum (więcej o definiowaniu nowego centrum w dokumencie 6.1 Comarch ERP Altum Konfiguracja -> Struktura Praw). Na formularzu dodawania nowego centrum, na zakładce Ogólne należy określić Typ Lokalne, wszystko.pl. UWAGA: Dodanie oddziału typu wszystko.pl jest możliwe jedynie, jeżeli w strukturze firmy nie ma aktywnego oddziału typu Comarch ERP e-sklep. UWAGA: Możliwe jest zdefiniowanie w strukturze firmy kilku oddziałów typu wszystko.pl. Na zakładce Ogólne w sekcji Adresy należy wybrać adres zdefiniowany w pierwszym kroku, który ma posłużyć jako wizytówka. Dodatkowo, dla centrum wszystko.pl istnieje możliwość zdefiniowania np. numeratora, serii (dla różnych typów dokumentów), magazynu oraz typu ceny. Więcej informacji o opcjach konfiguracji na zakładkach dostępnych na centrum typu wszystko.pl znajduje się w dokumencie 6.1 Comarch ERP Altum Konfiguracja. UWAGA: Podczas importu z platformy wszystko.pl, zamówienie sprzedaży będzie otrzymywało numer zgodny ze schematem numeracji zdefiniowanym dla tego centrum. Następnie, należy przejść na zakładkę Synchronizacja i zdefiniować: Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

6 Rys. 2 Zakładka Synchronizacja Adres serwera adres serwera, na którym uruchomiony jest webservice do połączenia z wszystko.pl ( ID identyfikator nadawany przez firmę Comarch. Usługa kosztów przesyłki z listy artykułów należy wybrać zdefiniowaną wcześniej usługę, która pojawi się, jako dodatkowa pozycja na zaimportowanym do Comarch ERP Altum zamówieniu (koszt przesyłki). Wysyłaj ceny poprzednie po zaznaczaniu parametru, podczas synchronizacji wysłane zostaną na serwer informacje o poprzednich cenach wybranych artykułów. Dzięki temu, kupujący zobaczy jaka była cena produktu przed zmianą. Cena poprzednia jest pobierana z cennika z kolumny Poprzednia cena. Po zapisaniu centrum wszystko.pl, w menu Oddziały za pomocą przycisku [Aktualizuj dane] należy uruchomić okno aktualizacji danych. Rys. 3 Menu Oddziały z przyciskiem [Aktualizuj dane] Aby uruchomić proces wymiany, na oknie aktualizacji danych, należy ponownie wybrać przycisk [Aktualizuj dane]. Rys. 4 Menu z przyciskiem [Aktualizuj dane] Po jego uruchomieniu rozpoczęty zostaje proces importu z platformy wszystko.pl: grup artykułów, definicji atrybutów, wartości atrybutów i innych parametrów (adresów serwisów, form płatności, sposobów dostawy). Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

7 Rys. 5 Okno aktualizacji danych Po zakończonej aktualizacji należy wrócić do Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Struktura Praw i wyedytować centrum wszystko.pl. Następnie, należy przejść na zakładkę Załączniki i dodać nowy załącznik (opis dodawania załącznika znajduje się w dokumencie 6.1 Comarch ERP Altum Konfiguracja -> Załączniki -> Dodawanie/edytowanie nowego załącznika), oznaczając jego dostępność dla wszystko.pl. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

8 Rys. 6 Okno dodawania nowego załącznika Plik graficzny posłuży za logo firmy i musi spełniać następujące warunki: Format: PNG (przeźroczysty), Maksymalna wielkość: 50 kb, Maksymalny rozmiar: 200 x 100 px. Na zakładce Synchronizacja -> Parametry należy powiązać Formy płatności oraz Sposoby dostawy pobrane z wszystko.pl z odpowiednią wartością zdefiniowaną w Comarch ERP Altum. Miejsce, w którym można zdefiniować nowe formy płatności to Konfiguracja -> Finanse -> Formy płatności, a sposoby dostawy to Konfiguracja -> Ogólne -> Słowniki uniwersalne -> Transakcje -> Sposoby dostawy. Na wizytówce na stronie wszystko.pl, wyświetlane będą wszystkie formy płatności i sposoby dostawy zaznaczone jako dostępne. Rys. 7 Zakładka Parametry na zakładce Synchronizacja w edycji centrum wszystko.pl Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

9 UWAGA: Nie ma konieczności zaznaczania dostępności wszystkich możliwych opcji. Niemniej jednak, w kolumnie Nazwa ERP należy przypisać wartości do wszystkich form płatności i sposobów dostawy pobranych z wszystko.pl, bez względu na to, czy został zaznaczony parametr w kolumnie Dostępność. UWAGA: Po zapisaniu zmian, a przed przystąpieniem do realizowania kolejnego kroku konfiguracji, warto zrestartować system Comarch ERP Altum. Po ponownym uruchomieniu Comarch ERP Altum, z menu Oddziały należy wybrać [Wyślij wizytówkę]. Rys. 8 [Wyślij wizytówkę] z menu Oddziały Po wybraniu przycisku [Wyślij wizytówkę] pojawia się okno do wprowadzenia danych do weryfikacji. Rys. 9 Formularz wprowadzenia danych do weryfikacji W polu obowiązkowym należy wprowadzić numer PIN przypisany do identyfikatora klienta, który został nadany przez firmę Comarch oraz zaakceptować Regulamin korzystania z galerii handlowej wszystko.pl, dostępny na Następnie, należy wybrać z menu przycisk [Wyślij wizytówkę]. UWAGA: Przycisk [Wyślij wizytówkę] pojawia się dopiero, gdy zostanie wprowadzony numer PIN oraz zaakceptowany zostanie regulamin. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

10 Po wysłaniu pojawi się okno potwierdzenia wysłania wizytówki do wszystko.pl. Rys. 10 Okno potwierdzenia wysłania wizytówki do wszystko.pl Wysłana do wszystko.pl wizytówka zostanie wyświetlona na stronie po kilkunastu minutach. Aby ją zobaczyć, należy wybrać w dolnej części strony link Pokaż listę sprzedawców. Rys. 11 Link pozwalający na wyświetlenie listy sprzedawców Drugą opcją na wyświetlenie wizytówki jest zalogowanie się do wszystko.pl na konto administratora. Po wybraniu przycisku, należy wpisać dane do logowania i wybrać opcję Wizytówka sprzedawcy. Poprawnie uzupełniona wizytówka powinna wyglądać jak poniżej. Rys. 12 Wizytówka sklepu Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

11 Podczas synchronizacji z platformą wszystko.pl, do Comarch ERP Altum zostaje dodana nowa kategoria podziału artykułów wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl. Wraz z kategorią zostaje utworzone nowe drzewo grup artykułów, będące odzwierciedleniem drzewa grup artykułów na platformie wszystko.pl. Rys. 13 Lista artykułów z wybranym podziałem wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl Do poszczególnych grup artykułów w kategorii wszystko.pl, należy dodać artykuły przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem wszystko.pl. Artykuły muszą trafić do jednej z podgrup Grupy Głównej. Przypisanie do wybranej grupy jest możliwe z poziomu karty artykułu, z zakładki Grupy (edycja artykułu -> zakładka Grupy -> edycja kategorii wszystko.pl -> wybór odpowiedniej grupy zaczytanej z wszystko.pl). Rys. 14 Formularz wyboru grupy z kategorii wszystko.pl uruchomiony z poziomu karty artykułu Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

12 Drugim sposobem na przypisanie artykułu do danej grupy pobranej z wszystko.pl jest wskazanie towaru na liście artykułów i wybranie przycisku [Wytnij] w grupie przycisków Lista. Następnie, na drzewie grup artykułów należy wybrać odpowiednią grupę i wkleić towar za pomocą przycisku [Wklej] znajdującego się w grupie przycisków Drzewo grup. Artykuł zostanie umieszczony w odpowiedniej grupie wybranej przez użytkownika. Trzecim sposobem pozwalającym na przypisanie artykułu do innej grupy jest tzw. metoda drag&drop ( przeciągnij i upuść ). By skorzystać z tej metody należy wybrać kategorię podziału wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl i zaznaczyć parametr Pokaż artykuły. Na drzewie grup zostaną wyświetlone wszystkie artykuły. Następnie, należy złapać wybrane artykuły i przeciągnąć je do odpowiedniej grupy. Grupy, do których przypisano artykuły muszą następnie zostać dodane w centrum wszystko.pl (edycja centrum wszystko.pl -> zakładka Artykuły -> wybór kategorii wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl -> przycisk [Dołącz] z grupy przycisków Grupy -> wybór odpowiedniej grupy -> przycisk [Powiąż]). Rys. 15 Okno wyboru grupy, z której artykuły będą widoczne w wszystko.pl Podczas synchronizacji artykuły z wskazanych grup zostaną wyeksportowane do galerii handlowej i umieszczone w analogicznych grupach po stronie wszystko.pl. Niektóre grupy artykułów zaimportowane z wszystko.pl są domyślnie powiązane z atrybutami wymaganymi (importowanymi z wszystko.pl). Dodanie Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

13 artykułów do takich grup powoduje automatyczne przypisanie tych atrybutów do dodawanych artykułów i wymaga uzupełnienia ich wartości (zakładka Aplikacje, na karcie danego artykułu). Rys. 16 Atrybuty na zakładce Aplikacje na karcie artykułu Na zakładce Aplikacje w sekcji e-sklep użytkownik musi zdefiniować Status oraz Dostępność wybranego produktu. W przypadku pola Status do wyboru są opcje: Zapowiedź, Dostępny, Dostępny na zamówienie, Niedostępny. W drugim polu użytkownik może zdecydować o dostępności produktu mając do wyboru opcje: Nieokreślona, Towar dostępny od ręki, Towar dostępny do 24h, Towar dostępny do 48h, Od 3 do 5 dni, Do 7 dni, Do 14 dni, Powyżej 14 dni. Rys. 17 Określanie Statusu i Dostępności produktu na wszystko.pl Ostatnim krokiem, który należy wykonać przez wysłaniem towarów do wszystko.pl jest utworzenie dla nich cennika. Cennik powinien być utworzony w oparciu o typ ceny rozchodowej, dostępnej i domyślnej dla danego centrum typu wszystko.pl oraz zawierać eksportowane artykuły. Więcej informacji dotyczących definiowania typu ceny oraz cennika znajduje się w dokumentacji 6.1 Comarch ERP Altum Handel i Magazyn. UWAGA: Aby była możliwość wysłania artykułów do wszystko.pl, należy przypisać typ ceny rozchodowej do centrum typu wszystko.pl i na jego podstawie zdefiniować cennik rozchodowy dla wysyłanych artykułów. Po wykonaniu wszystkich kroków konfiguracji, w menu Oddziały należy wybrać przycisk [Synchronizuj], aby wyeksportować wybrane artykuły do wszystko.pl. Rys. 18 Przycisk [Synchronizuj] w menu Oddziały Po uruchomieniu przycisku [Synchronizuj], mając zdefiniowane więcej niż jedno centrum wszystko.pl, otwarta zostanie lista, z której należy wybrać centrum, które ma zostać zsynchronizowane. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

14 Rys. 19 Lista dostępnych centrów wszystko.pl Po wybraniu jednego z centrów wszystko.pl zostanie otwarte puste okno z przyciskiem [Synchronizuj z wszystko.pl]. Po jego uruchomieniu rozpoczyna się synchronizacja. Rys. 20 Menu z przyciskiem [Synchronizuj z wszystko.pl] Następuje wymiana danych między platformą wszystko.pl a bazą Comarch ERP Altum: import danych, eksport danych. Rys. 21 Okno synchronizacji z wszystko.pl Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

15 2.2 Konfiguracja na stronie wszystko.pl Po skończonej synchronizacji, należy zalogować się na stronie za pomocą zdefiniowanego w Comarch ERP Altum adresu oraz PIN. W pierwszej kolejności po zalogowaniu, należy zmienić hasło. Rys. 22 Zmiana hasła przy pierwszym logowaniu UWAGA: Po pierwszym zalogowaniu do wszystko.pl użytkownik musi zmienić hasło logowania, na takie które będzie spełniało zasady bezpieczeństwa. Po zmianie hasła, należy wybrać przycisk [Panel Sprzedawcy] ( zakładkami: ). Otwarte zostanie okno z dostępnymi Rys. 23 Menu dostępne na stronie Z wszystkich powyższych zakładek tylko Konfiguracja Sprzedawcy jest wymagana do wypełnienia. Skonfigurowanie poszczególnych parametrów jest niezbędne do sprzedaży artykułów za pośrednictwem wszystko.pl. Na pozostałych zakładkach użytkownik ma możliwość sprawdzenia informacji m.in. o zamówieniach, wystawionych i otrzymanych opiniach. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

16 2.2.1 Konfiguracja sprzedawcy Rys. 24 Konfiguracja Sprzedawcy Konfiguracja na stronie wszystko.pl jest możliwa na dwa sposoby: za pomocą Asystenta Konfiguracji znajdującego się w Konfiguracji Sprzedawcy poprzez uzupełnienie kolejnych zakładek w Konfiguracji Sprzedawcy Asystent Konfiguracji na tej zakładce, użytkownik może dokonać pełnej konfiguracji wszystko.pl poprzez uzupełnienie Konfiguracji obowiązkowej oraz Konfiguracji dodatkowej. Przy każdej z opcji znajduje się ikona informująca o tym, czy została ona uzupełniona, czy też nie. Rys. 25 Okno Asystenta Konfiguracji Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

17 W celu uzupełnienia konfiguracji, należy wybrać daną opcję (kliknąć w pogrubioną nazwę) i uzupełnić niezbędne dane. UWAGA: Użytkownik uzupełniając opcję obowiązkową zostanie poinformowany o tym, które opcje z Konfiguracji dodatkowej są niezbędne do wypełnia Konfiguracji obowiązkowej. Opcje znajdujące się w Asystencie konfiguracji zostały opisane poniżej w definicjach poszczególnych zakładek Konfiguracji Sprzedawcy. Macierz dostaw należy zdefiniować sposoby dostawy i formy płatności zgodnie z parametrami wybranymi w Comarch ERP Altum. W macierzy użytkownik musi skonfigurować przede wszystkim ceny dla usługi kosztów dostawy. Dla każdego sposobu dostawy cena może być inna. Ustalone w tym miejscu ceny, będą następnie wyświetlane podczas składania zamówienia przy poszczególnych opcjach dostawy. UWAGA: Skonfigurowanie Macierzy dostaw jest niezbędne do udostępnienia artykułów do sprzedaży. Rys. 26 Macierz dostaw w galerii wszystko.pl Punkty odbioru osobistego jeżeli w macierzy zdefiniowany został Odbiór osobisty koniecznym jest uzupełnienie sekcji Punkty odbioru osobistego. Użytkownik może zdefiniować więcej niż jeden adres odbioru bezpośredniego. Każdy z adresów można edytować, bądź usunąć. Sprzedający może wyfiltrować punkty odbioru po regionie, w tym celu koniecznym jest rozwinięcie filtra z domyślnie ustawioną opcją wszystkie. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

18 Rys. 27 Zdefiniowane Punkty odbioru osobistego Minimalna wartość zamówienia sprzedający może zdefiniować minimalną kwotę za jaką użytkownik musi dokonać zakupu, aby zamówienie mogło zostać zrealizowane. Jeśli w polu zostanie wartość równa 0,00, oznacza to brak minimalnej wartości zamówienia. W przypadku dokonania przez kupującego zakupów za kwotę mniejszą niż minimalna, kupujący otrzyma informację, że zamówienie zostanie zrealizowane przez sprzedającego, gdy zostanie osiągnięta minimalna wartość zamówienia. Rys. 28 Określenie minimalnej wartości zamówienia Regulamin Sprzedawcy każdy sprzedający musi zdefiniować regulamin sprzedaży, który będzie dostępny na wizytówce wszystko.pl. Dołączony regulamin będzie widoczny jako plik tekstowy, który musi spełniać następujące warunki: Format pliku: PDF, Maksymalna wielkość: 5MB. Sprzedający może skorzystać z gotowego szablonu, który jest do pobrania w sekcji Regulamin Sprzedawcy. Rys. 29 Okno dodawania regulaminu sprzedawcy UWAGA: Dodanie regulaminu jest niezbędne do udostępnienia artykułów do sprzedaży. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

19 Nr rachunku bankowego jeżeli w macierzy dostaw została wybrana płatność, która wymaga podania rachunku bankowego, należy to zrobić w sekcji Nr rachunku bankowego. Koniecznym jest uzupełnienie nazwy banku oraz numeru rachunku. Rys. 30 Okno definiowania numeru rachunku bankowego Rejestracja DotPay jeśli sprzedający zdecydował się na przelewy on-line, w tej sekcji należy wypełnić następujące dane: Dane firmy, Dane reprezentanta firmy, Dane banku, Dane dotyczące transakcji, Dodatkowe informacje. Pola, które są wymagane oznaczone zostały czerwoną gwiazdką. Po zakończeniu uzupełniania formularza, należy zapisać zmiany za pomocą przycisku [Rejestruj]. Darmowa dostawa sprzedający może zdefiniować określone warunki, po spełnieniu których kupujący będzie miał zapewnioną darmową dostawę. Rys. 31 Zdefiniowane parametry, decydujące o darmowej dostawie Stany magazynowe po zaznaczeniu parametru Wyświetlaj i kontroluj stany magazynowe, na stronie będzie wyświetlana informacja o dostępnych ilościach danego towaru i kontrolowane będą stany magazynowe, przez co kupujący nie będzie mógł kupić większej ilości danego produktu niż jest dostępna na stanie w magazynie. Rys. 32 Okno umożliwiające skonfigurowanie parametru dotyczącego stanów magazynowych Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

20 UWAGA: Wyżej wymieniony parametr współpracuje z Comarch ERP Altum zintegrowanym z e-sklepem i wszystko.pl. Parametr Wyświetlaj i kontroluj stany magazynowe nie współpracuje, gdy system Comarch ERP Altum jest zintegrowany tylko z wszystko.pl Wizytówka sprzedawcy Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych, w Konfiguracji Sprzedawcy zmieni się wygląd wizytówki, widoczny dla potencjalnych kupujących jak i dla sprzedającego. Po przejściu do Panelu Sprzedawcy -> Wizytówka Sprzedawcy w górnej części przeglądarki będą widoczne grupy artykułów wraz z artykułami jakie zostały wyeksportowane uprzednio z Comarch ERP Altum. Prawidłowo wypełniona wizytówka, będzie wyglądać, jak poniżej: Rys. 33 Okno wizytówki po wypełnieniu pól wymaganych w Konfiguracji Sprzedawcy Informacje bieżące Strona podzielona jest na trzy sekcje: Komunikaty, Wszystko o sprzedawaniu, Zamówienia. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

21 Rys. 34 Zakładka Informacje bieżące w Panelu Sprzedawcy W pierwszej sekcji Komunikaty wyświetlane są informacje techniczne dotyczące m.in. asystenta konfiguracji, ostatniej aktualizacji oferty, ilości wystawionych przez użytkownika produktów, ilości nowych zamówień, itp. W drugiej sekcji Wszystko o sprzedawaniu sprzedający może znaleźć informacje, które pomogą mu w prowadzeniu działalności w Internecie. W trzeciej sekcji Zamówienia sprzedający może w szybki sposób sprawdzić statystyki zamówień złożonych w jego sklepie. W tej sekcji znajdzie informacje o ilości zamówień oraz ich wartości. Dodatkowo może skorzystać z filtra w celu określenia interesującego go przedziału czasu po rozwinięciu filtra z domyślnie ustawioną opcją ostatnie 30 dni użytkownik ma do wyboru dwie inne opcje: ostatnie 7 dni, ostatnie 24 h Zamówienia W Panelu Sprzedawcy -> Zamówienia widoczne są wszystkie zamówienia złożone przez kupujących. Rys. 35 Zamówienia w Panelu Sprzedawcy Użytkownik ma możliwość filtrowania zamówień po rozwinięciu i wybraniu jednej z opcji filtra. Domyślnie w filtrze ustawiona jest opcja Wszystkie. Dostępne jest filtrowanie po następujących statusach zamówienia: nowe, w trakcie realizacji, zrealizowane, anulowane przez sprzedawcę, anulowane przez klienta, anulowane przez wszystko.pl, oczekuje na zapłatę, błędy importu, wszystkie. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

22 Rys. 36 Historia zamówień Za pomocą przycisku [Więcej] użytkownik uzyska informację o kupującym oraz produkcie, który został przez niego zamówiony. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

23 Rys. 37 Podsumowanie zamówienia W tym miejscu sprzedający może anulować zamówienie złożone przez klienta, za pomocą przycisku [Anuluj zamówienie]. Jeśli sprzedający zdecyduje się na anulowanie zamówienia, w kolejnym kroku będzie to musiał potwierdzić. Rys. 38 Okno anulowania zamówienia Moje zakupy Panel Sprzedawcy -> Moje zakupy dotyczy zamówień składanych przez sprzedającego u innych użytkowników. W wszystko.pl sprzedający może być również kupującym. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

24 Rys. 39 Moje zakupy w Panelu Sprzedawcy Moje zamówienia w tym miejscu, każdy sprzedający może sprawdzić jakie złożył zamówienia w wszystko.pl sprzedający, może być również kupującym u innego użytkownika. Użytkownik ma możliwość filtrowania zamówień po rozwinięciu filtra z domyślną opcją Wszystkie i wybraniu jednej z dostępnych opcji. Możliwe jest filtrowanie po następujących statusach zamówienia: nowe, w trakcie realizacji, zrealizowane, anulowane, oczekuje na zapłatę, wszystkie. Rys. 40 Zamówienia złożone u innych sprzedających Po wybraniu przycisku [Więcej] użytkownik uzyska informacje o danych do wysyłki, danych do faktury oraz o szczegółach zamówienia. Z tego poziomu istnieje możliwość anulowania zamówienia poprzez wybranie przycisku [Anuluj zamówienie]. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

25 Rys. 41 Szczegóły zamówienia Przechowalnia jest to miejsce przeznaczone do przechowywania produktów, na których kupno użytkownik się jeszcze nie zdecydował. Z tego miejsca kupujący może dokonać zakupu, lub usunąć produkt, którego kupnem nie jest już zainteresowany. Aby produkt trafił do przechowalni, na stronie z artykułem należy wybrać przycisk, który znajduje się obok nazwy produktu. Jeśli produkt trafi do przechowalni kolor gwiazdki na stronie produktu ulegnie zmianie. UWAGA: Aby istniała możliwość dodania produktu do przechowalni, należy zalogować się do wszystko.pl. W celu szybkiego przejścia do przechowalni należy wybrać w głównym panelu przycisk. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

26 Rys. 42 Przechowalnia produktów Moje dane Sekcja zawiera wszystkie niezbędne informacje o danych do wysyłki oraz danych do faktury, w przypadku gdy sprzedający, chciałby zakupić produkt u innego sprzedawcy. Rys. 43 Sekcja Moje dane Moje opinie Sekcja Panel Sprzedawcy -> Moje opinie została poświęcona opiniom wystawionym przez sprzedającego i otrzymanym od kupujących. Rys. 44 Moje opinie w Panelu Sprzedawcy Wystawione w tym miejscu, każdy sprzedający może sprawdzić jakie wystawił komentarze w wszystko.pl. Użytkownik w tym miejscu ma możliwość: Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

27 filtrowania opinii wg typu po rozwinięciu filtra dostępne jest filtrowanie po następujących typach opinii: pozytywne, neutralne, negatywne, zablokowane, wszystkie filtrowania wg określonego przedziału czasu po rozwinięciu filtra dostępne jest filtrowanie po opcjach: wszystkie, ostatni tydzień, ostatnie pół roku, ostatni miesiąc zdefiniowania/zmiany nicku, który będzie wykorzystywany podczas wystawiania komentarzy Rys. 45 Filtr wystawionych przez sprzedającego opinii Otrzymane w tym miejscu, każdy sprzedający może sprawdzić jakie otrzymał komentarze. Użytkownik w tym miejscu ma możliwość: filtrowania opinii wg typu po rozwinięciu filtra dostępne jest filtrowanie po następujących typach opinii: pozytywne, neutralne, negatywne, zablokowane, wszystkie filtrowania wg określonego przedziału czasu po rozwinięciu filtra dostępne jest filtrowanie po opcjach: wszystkie, ostatni tydzień, ostatnie pół roku, ostatni miesiąc Rys. 46 Filtr otrzymanych od kupujących opinii Informacje wszystko.pl W Panelu Sprzedawcy -> Informacjewszystko.pl dostępne są dwie zakładki dotyczące bezpośrednio platformy wszystko.pl. Rys. 47 Informacje wszystko.pl w Panelu Sprzedawcy Komunikaty dostępne są wszystkie nowe informacje dotyczące platformy internetowej wszystko.pl. W filtrze można wybrać opcje: Wszystkie, Nowe, Przeczytane. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

28 Regulamin wszystko.pl zawiera informacje o obowiązującym obecnie oraz nowym regulaminie, który będzie obowiązywał od wskazanej daty. Rys. 48 Regulamin wszystko.pl w sekcji Informacje wszystko.pl Konfiguracja konta W Panelu Sprzedawcy -> Konfiguracja konta istnieje możliwość zmiany istniejącego hasła oraz adresu . Rys. 49 Konfiguracja konta w Panelu Sprzedawcy Zmiana hasła miejsce, w którym można zmienić dotychczasowe hasło. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

29 Rys. 50 Okno zmiany hasła Zmiana miejsce, w którym można zmienić adres , będący loginem do wszystko.pl. Adres ten nie zostaje podczas synchronizacji zaimportowany do Comarch ERP Altum. Rys. 51 Okno zmiany adresu 2.3 Import zamówień z platformy wszystko.pl Aby zamówienia złożone w wszystko.pl mogły zostać zrealizowane, muszą trafić do bazy Comarch ERP Altum. Import zamówień odbywa się podczas ręcznej synchronizacji Comarch ERP Altum z wszystko.pl, którą należy wykonywać cyklicznie z poziomu Oddziały -> wszystko.pl -> Synchronizacja. Zaimportowane zamówienia będą widoczne w Comarch ERP Altum z poziomu listy zamówień sprzedaży. Dodatkowo, w polu Numer Obcy będzie widniał numer zamówienia z wszystko.pl. Rys. 52 Zamówienie zaimportowane z wszystko.pl Na platformie wszystko.pl mogą kupować użytkownicy zarejestrowani wtedy zamówienie będzie wystawione na konkretnego kontrahenta (jeśli kontrahent nie jest jeszcze zarejestrowany w bazie Comarch ERP Altum, automatycznie zostanie założona nowa karta kontrahenta). W przypadku zakupów dokonanych przez użytkowników niezarejestrowanych do bazy Comarch ERP Altum trafia zamówienie z kontrahentem nieokreślonym (nie jest zakładana karta kontrahenta, ale na złożonym zamówieniu będzie widniała nazwa i dane adresowe kontrahenta, wprowadzone w wszystko.pl podczas składania zamówienia). Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

30 2.4 Usunięcie artykułów z platformy wszystko.pl Istnieje możliwość usunięcia z platformy wszystko.pl artykułów, które nie mają podlegać dalszej sprzedaży. Jeśli artykuł ma zostać usunięty, na karcie artykułu w kategorii podziału artykułów wszystko.pl, należy przenieść artykuł z grupy, w której znajduje się on aktualnie do Grupy Głównej (edycja artykułu -> zakładka Grupy -> edycja kategorii wszystko.pl -> przypisanie do grupy Grupa Główna ). Aby usunąć jednocześnie wszystkie artykuły przypisane do danej grupy artykułów w kategorii wszystko.pl, należy odpiąć tę grupę od centrum wszystko.pl (edycja centrum wszystko.pl -> zakładka Artykuły -> przycisk [Odłącz]). W celu zaczytania zmian do wszystko.pl, należy dokonać ponownej synchronizacji: Oddziały -> grupa przycisków wszystko.pl -> przycisk [Synchronizuj]. 3. Integracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep W niniejszych podrozdziałach znajduje się opis jak użytkownik w prawidłowy sposób powinien skonfigurować system po stronie Comarch ERP Altum, by współpracował on z wszystko.pl za pośrednictwem Comarch ERP e- Sklep. 3.1 Konfiguracja po stronie Comarch ERP Altum W Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Struktura Praw należy dodać nowe centrum (więcej o definiowaniu nowego centrum w dokumencie 6.1 Comarch ERP Altum Konfiguracja -> Struktura Praw). Na formularzu dodawania nowego centrum, na zakładce Ogólne należy określić Typ Lokalne, Comarch ERP e-sklep. Comarch ERP Altum może współpracować z wszystko.pl poprzez integrację z Comarch ERP e-sklep, który zintegrowany jest z wszystko.pl. UWAGA: Jeśli w strukturze firmy zostało dodane centrum struktury typu wszystko.pl, nie będzie można dodać centrum struktury typu Comarch ERP e-sklep. Na centrum struktury typu Comarch ERP e-sklep, na zakładce Synchronizacja, dostępne są opcje związane z konfiguracją współpracy z wszystko.pl: Współpracuj z wszystko.pl: parametr zaznaczony oznacza, że oddział Comarch ERP e-sklep współpracuje z wszystko.pl i opcje związane z wszystko.pl są aktywne. Wówczas, nie można zapisać centrum struktury, dopóki wszystkie pola dla wszystko.pl nie zostaną wypełnione (Adres serwera, ID) parametr odznaczony oznacza, że oddział Comarch ERP e-sklep nie współpracuje z wszystko.pl i opcje dotyczące wszystko.pl są wyszarzone (Adres serwera, ID) Adres serwera adres serwera, na którym uruchomiony jest webservice do połączenia z wszystko.pl, ( ID identyfikator nadawany przez firmę Comarch Usługa kosztów przesyłki z listy artykułów należy wybrać zdefiniowaną wcześniej usługę, która pojawi się jako dodatkowa pozycja na importowanym do Comarch ERP Altum zamówieniu (koszt przesyłki). Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

31 Wysyłaj ceny poprzednie po zaznaczaniu parametru, podczas synchronizacji wysłane zostaną na serwer informacje o cenach poprzednich wybranych artykułów. Dzięki temu, kupujący zobaczy jaka była cena produktu przed zmianą. Cena poprzednia jest pobierana z cennika z kolumny Poprzednia cena. Eksport pełny przy zaznaczonym parametrze, eksportowane są następujące obiekty: kontrahenci, artykuły oraz dane binarne artykułów. Gdy parametr jest odznaczony, to podczas synchronizacji na serwer będą wysyłane tylko te dane, które w systemie zostały zmienione. UWAGA: W celu pełnej synchronizacji bazy Comarch ERP Altum z Comarch ERP e-sklep, zaleca się by pierwsza synchronizacja odbyła się przy zaznaczonym parametrze Eksport pełny. Rys. 53 Edycja centrum Comarch ERP e-sklep zakładka Synchronizacja z włączoną współpracą z wszystko.pl Na zakładce Synchronizacja -> Parametry definiowane są formy płatności, które będą dostępne zarówno w Comarch ERP e-sklep, jak i wszystko.pl. Podobnie jak w przypadku konfiguracji centrum typu wszystko.pl, konieczne jest powiązanie wszystkich form płatności z kolumny Nazwa Comarch ERP e-sklep z odpowiednimi formami płatności dostępnymi w kolumnie Nazwa ERP. Rys. 54 Zdefiniowane formy płatności UWAGA: W kolumnie Nazwa ERP należy przypisać wartości do wszystkich form płatności dostępnych w Comarch ERP e-sklep. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

32 Po wypełnieniu powyższych danych, należy zapisać zmiany na definicji centrum. Następnie, należy przejść do Oddziały -> Generuj klucz wymiany. Rys. 55 Zakładka Oddziały z przyciskiem [Generuj klucz wymiany] Otwarte zostanie nowe okno, na którym należy wypełnić niezbędne dane przedstawione na rysunku poniżej. Rys. 56 Formularz generowania klucza wymiany Centrum należy wybrać centrum typu Comarch ERP e-sklep, dla którego ma zostać wygenerowany klucz wymiany Adres serwera jest stroną internetową e-sklepu Nazwa Firmy należy uzupełnić pole nazwą firmy Nazwa sklepu należy uzupełnić pole nazwą e-sklepu Hasło należy wpisać hasło do e-sklepu Po uzupełnieniu wszystkich pól odszarzony zostanie przycisk [Pobierz klucz wymiany]. Rys. 57 Odszarzony przycisk [Pobierz klucz wymiany] Po pobraniu klucza wymiany, zostanie wyświetlona informacja o prawidłowym pobraniu klucza wymiany. Rys. 58 informacja dotycząca prawidłowego pobrania klucza wymiany Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

33 Następnie należy ponownie przejść na zakładkę Oddziały i zaktualizować dane za pomocą przycisku [Aktualizuj dane]. Rys. 59 Menu Oddziały z przyciskiem [Aktualizuj dane] Otwarte zostanie okno synchronizacji, do uruchomienia, której niezbędne jest kliknięcie przycisku [Aktualizuj dane]. Rys. 60 Menu z przyciskiem [Aktualizuj dane] Po jej uruchomieniu rozpoczęty zostaje proces importu z platformy wszystko.pl: grup artykułów, definicji atrybutów, wartości atrybutów. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

34 Rys. 61 Okno aktualizacji danych. Po zakończeniu procesu aktualizacji, należy przejść do definiowania artykułów, które mają podlegać sprzedaży w wszystko.pl. Do wszystko.pl nie mogą zostać wysłane artykuły bez przypisania ich do odpowiednich grup artykułów w kategorii wszystko.pl. Kategoria wszystko.pl oraz powiązane z nią drzewo grup artykułów importowane jest do Comarch ERP Altum podczas aktualizacji danych. Artykuły muszą trafić do jednej z podgrup Grupy Głównej. Przypisanie do odpowiedniej grupy artykułów jest możliwe z poziomu karty artykułu, z zakładki Grupy ( Główne -> Artykuły, edycja artykułu -> zakładka Grupy -> edycja kategorii wszystko.pl -> wybór odpowiedniej grupy). Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

35 Rys. 62 Widok karty artykułu wraz z drzewem grup pobranym z wszystko.pl Z platformy wszystko.pl podczas aktualizacji danych pobierane są również atrybuty, powiązane z niektórymi grupami artykułów. Dodanie artykułów do takich grup powoduje automatyczne przypisanie odpowiednich atrybutów również do tych artykułów. Atrybuty mają charakter wymagany, dlatego też konieczne jest uzupełnienie ich wartości (zakładka Aplikacje, na karcie danego artykułu). UWAGA: Jeśli artykuł nie zostanie przypisany do jednej z grup artykułów pobranych z platformy wszystko.pl, produkt zostanie wysłany tylko do Comarch ERP e-sklep. Oprócz przypisania artykułów do odpowiednich grup w kategorii wszystko.pl, aby artykuły zostały wyeksportowane do Comarch ERP e-sklep oraz wszystko.pl, należy przypiąć te grupy artykułów do centrum Comarch ERP e-sklep. W tym celu należy podnieść do edycji centrum typu Comarch ERP e-sklep oraz przejść na zakładkę Artykuły. Jeśli artykuły mają jednocześnie trafić do Comarch ERP e-sklep oraz wszystko.pl, za pomocą przycisku [Dołącz] z grupy przycisków Kategorie należy wybrać wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl. W sekcji Kategorie pojawi się wybrany przez użytkownika podział zaimportowany z wszystko.pl. Rys. 63 Sekcja Kategorie z wybrana kategorią wszystko.pl Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

36 Po wybraniu kategorii, należy wybrać grupy artykułów, których zawartość (przypisane wcześniej artykuły) ma zostać wyeksportowana (edycja centrum Comarch ERP e-sklep -> zakładka Artykuły -> zaznaczenie odpowiedniej kategorii -> przycisk [Dołącz] z grupy przycisków Grupy -> wybór odpowiedniej grupy -> przycisk [Powiąż]). Rys. 64 Okno wyboru grupy Aby zobaczyć jakie artykuły zostały przypisane do danych grup, należy wybrać z menu Widok drzewa -> Pokaż artykuły. Rys. 65 Grupa przycisków Widok drzewa z przyciskiem [Pokaż artykuły] Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

37 Rys. 66 Widok drzewa grup wraz z artykułami Po wykonaniu wyżej opisanych kroków, artykuły ze wskazanych grup mogą zostać wyeksportowane do wszystko.pl i umieszczone w analogicznych grupach po stronie wszystko.pl. Jeśli w polu Kategoria zostanie wybrana inna kategoria niż wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl, artykuły zostaną wysłane tylko do Comarch ERP e-sklep. Aby była możliwość eksportu artykułów koniecznym jest zdefiniowanie dla nich cennika. Cennik powinien być utworzony w oparciu o typ ceny rozchodowej, dostępnej i domyślnej dla danego centrum typu Comarch ERP e- Sklep oraz zawierać eksportowane artykuły. UWAGA: Aby była możliwość wysłania artykułów do wszystko.pl, należy przypisać typ ceny rozchodowej do centrum typu Comarch ERP e-sklep i na jego podstawie zdefiniować cennik rozchodowy dla wysyłanych artykułów. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności można zsynchronizować Comarch ERP Altum z Comarch ERP e-sklep Oddziały -> (Comarch ERP e-sklep) -> Synchronizuj. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

38 Rys. 67 Zakładka Oddziały z przyciskiem [Synchronizuj] Po uruchomieniu przycisku [Synchronizuj] otwarte zostaje okno synchronizacji, gdzie ponownie należy wybrać przycisk [Synchronizuj z Comarch ERP e-sklep], w celu uruchomienia procesu synchronizacji. Rys. 68 Menu z przyciskiem [Synchronizuj z Comarch ERP e-sklep] Rys. 69 Okno synchronizacji Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

39 UWAGA: Aby była możliwość wysłania wizytówki do wszystko.pl, należy na stronie internetowej e-sklepu zsynchronizować Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl. 3.2 Konfiguracja wszystko.pl po stronie e-sklepu Po zalogowaniu się na stronie e-sklepu, należy przejść do sekcji wszystko.pl. W tym celu w menu głównym koniecznym jest wybranie przycisku [wszystko.pl]. Rys. 70 Panel w e-sklepie Otwarty zostanie Panel Sprzedawcy. Rys. 71 Panel Sprzedawcy wszystko.pl na stronie e-sklepu Konfiguracja Po uruchomieniu Panelu Sprzedawcy -> Konfiguracja otwarte zostanie okno potwierdzenia adresu www e- sklepu. Rys. 72 Weryfikacja adresu www e-sklepu Po potwierdzeniu adresu otwarty zostanie formularz, w którym należy wypełnić następujące sekcje: Ogólne Dane kontaktowe Adres Logo - Sekcja Logo na formularzu Konfiguracji w Panelu Sprzedawcy pozwoli na umieszczenie na stronie wszystko.pl pliku graficznego. Logo firmy musi spełniać następujące warunki: Format: PNG, JPG, GIF Maksymalna wielkość: 200 kb Minimalny rozmiar: 186x92px Maksymalny rozmiar: 260x130px Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

40 Rys. 73 Sekcja Logo Opis pole jest wymagane do uzupełnienia. Na stronie wszystko.pl opis będzie widoczny na wizytówce Link Punkty odbioru osobistego Akceptuję regulamin wszystko.pl w celu poprawnego skonfigurowania e-sklepu z wszystko.pl koniecznym jest zaakceptowanie regulaminu sprzedawcy, który jest dostępny na stronie Przyłącz do wszystko.pl / Aktualizuj aby e-sklep współpracował z wszystko.pl koniecznym jest przyłączenie go do wszystko.pl, można to zrobić poprzez wybranie przycisku [Przyłącz do wszystko.pl] UWAGA: W przypadku, gdy e-sklep został już zsynchronizowany z wszystko.pl, a pewne dane mają zostać jedynie zaktualizowane, sprzedający powinien wybrać przycisk [Aktualizuj]. Po wypełnieniu i zapisaniu formularza należy przejść na zakładkę Logowanie dostępną w sekcji Konfiguracja, w której użytkownik może zaznaczyć parametr decydujący o logowaniu się do e-sklepu za pomocą loginu z wszystko.pl. Rys. 74 Zakładka Logowanie w Konfiguracji Na ostatniej dostępnej w sekcji Konfiguracja zakładce Parametry dostępne są informacje m.in. o ostatniej aktualizacji. Za pomocą przycisku [Pobierz parametry] można odświeżyć listę z aktualizacjami. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

41 Rys. 75 Zakładka Parametry w Konfiguracji Mapowanie dostaw i płatności Kolejną sekcją jest Mapowanie dostaw i płatności, która zawiera wszystkie sposoby dostaw oraz formy płatności. Rys. 76 Zmapowane dostawy i płatności Towary Ostatnią sekcją są Towary, w której za pomocą przycisku [Generuj plik XML] można wygenerować plik XML z towarami, które zostaną wyeksportowane do wszystko.pl. Po wygenerowaniu przez użytkownika pliku XML, na stronie pojawi się informacja o statusie, który zmieni się z Oczekuje na pobranie na Pobrano, gdy towary zostaną zaimportowane do wszystko.pl import odbywa się automatycznie. UWAGA: Aby wyeksportowane towary pojawiły się w sprzedaży na stronie wszystko.pl, koniecznym jest wypełnienie Konfiguracji sprzedawcy na stronie wszystko.pl. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

42 Rys. 77 Towary w Panelu Sprzedawcy 3.3 Logowanie do wszystko.pl Aby zalogować się na stronie wszystko.pl należy użyć zdefiniowany wcześniej adres oraz PIN, który posłuży jako hasło. W pierwszej kolejności po zalogowaniu należy zmienić hasło, które po zmianie będzie spełniało wymagania bezpieczeństwa. Następnie należy wypełnić wszystkie niezbędne dane w Konfiguracji Sprzedawcy, aby istniała możliwość sprzedaży wybranych produktów. Więcej informacji o konfiguracji wszystko.pl znajduje się w rozdziale 2.1 Konfiguracja na stronie wszystko.pl. 3.4 Import zamówień z Comarch ERP e-sklep oraz wszystko.pl. Aby zamówienia złożone w wszystko.pl mogły zostać zrealizowane, muszą trafić do bazy Comarch ERP Altum. Import zamówień odbywa się podczas synchronizacji Comarch ERP Altum z Comarch ERP e-sklep, którą należy wykonywać cyklicznie ( Oddziały -> Comarch ERP e-sklep -> Synchronizacja ). Zaimportowane zamówienia będą widoczne w Comarch ERP Altum z poziomu listy zamówień sprzedaży. Na platformie wszystko.pl mogą kupować użytkownicy zarejestrowani wtedy zamówienie będzie wystawione na konkretnego kontrahenta (jeśli kontrahent nie jest jeszcze zarejestrowany w bazie Comarch ERP Altum, automatycznie zostanie założona nowa karta kontrahenta). W przypadku zakupów dokonanych przez użytkowników niezarejestrowanych do bazy Comarch ERP Altum trafia zamówienie z kontrahentem nieokreślonym (nie jest zakładana karta kontrahenta, ale na złożonym zamówieniu będzie widniała nazwa i dane adresowe kontrahenta, wprowadzone w wszystko.pl podczas składania zamówienia). 3.4 Usunięcie artykułów z wszystko.pl Istnieje możliwość usunięcia z platformy wszystko.pl artykułów, które nie mają podlegać dalszej sprzedaży. Jeśli artykuł ma zostać usunięty, na karcie artykułu w kategorii podziału artykułów wszystko.pl, należy przenieść artykuł z grupy, w której znajduje się on aktualnie do Grupy Głównej (edycja artykułu -> zakładka Grupy -> edycja kategorii wszystko.pl -> przypisanie do grupy Grupa Główna ). Aby usunąć jednocześnie wszystkie artykuły przypisane do danej grupy artykułów w kategorii wszystko.pl, należy odpiąć tę grupę od centrum Comarch ERP e-sklep (edycja centrum Comarch ERP e-sklep -> zakładka Artykuły -> przycisk [Odłącz]). W celu zaczytania zmian między Comarch ERP e-sklep i Comarch ERP Altum, należy dokonać ponownej synchronizacji: Oddziały -> Comarch ERP e-sklep -> Synchronizacja. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WIZYTÓWKA SPRZEDAWCY.... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO WSZYSTKO.PL.... 6 4 IMPORT ZAMÓWIEŃ Z WSZYSTKO.PL...

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5 Biuletyn techniczny Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl Wersja: 2013.5 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24 Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WIZYTÓWKA SPRZEDAWCY.... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO IMALL24.... 6 4 IMPORT ZAMÓWIEŃ Z IMALL24... 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji Comarch CDN XL z imall24

Instrukcja konfiguracji Comarch CDN XL z imall24 Instrukcja konfiguracji Comarch CDN XL z imall24 Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian Rozdział, w którym dokonano zmian Opis zmian Informacja: Ostatnio wprowadzone zmiany wyświetlone

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 KONFIGURACJA WSZYSTKO.PL... 4 2.1 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU WSZYSTKO.PL... 4 2.2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 7.7 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4 Integracja z Facebook Wersja 7.2.4 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Kurier DHL XL by CTI. Instrukcja

Kurier DHL XL by CTI. Instrukcja Kurier DHL XL by CTI Instrukcja 1 1. Opis programu Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem od spełnienia którego zależy zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z RedCart Wersja z 10.07.2016 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2016.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2016.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2016.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja Kontrola wydań by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do programu... 4 3. Konfiguracja... 4 3.1. Główna konfiguracja programu... 5 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu... 6 3.1.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Konfiguracja oraz instrukcja obsługi

B2B by CTI. Konfiguracja oraz instrukcja obsługi B2B by CTI Konfiguracja oraz instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis programu...4 2. Dane w Comarch ERP Optima...5 2.1. Atrybuty...5 2.1.1. Atrybuty na towarze, grupie towarowej...5 2.1.1.1. Zdjęcia...6

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Junkers Platforma

Program Partnerski Junkers Platforma Program Partnerski Junkers Platforma www.junkers-program.pl Jedna z nagród - jazda Lamborghini Gallardo 1. Rejestruj zainstalowane urządzenia 2. Zbieraj punkty 3. Wybieraj nagrody Skok ze spadochronem

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo