Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1

2 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

3 Spis treści 1. Informacje o wszystko.pl Współpraca Comarch ERP Altum z wszystko.pl Integracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Konfiguracja na stronie wszystko.pl Konfiguracja sprzedawcy Wizytówka sprzedawcy Informacje bieżące Zamówienia Moje zakupy Moje dane Moje opinie Informacje wszystko.pl Konfiguracja konta Import zamówień z platformy wszystko.pl Usunięcie artykułów z platformy wszystko.pl Integracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep Konfiguracja po stronie Comarch ERP Altum Konfiguracja wszystko.pl po stronie e-sklepu Konfiguracja Mapowanie dostaw i płatności Towary Logowanie do wszystko.pl Usunięcie artykułów z wszystko.pl Spis ilustracji Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

4 1. Informacje o wszystko.pl Platforma wszystko.pl pozwala za pośrednictwem strony internetowej na oferowanie swoich produktów. Docelowo potencjalni klienci dzięki wszystko.pl mogą zapoznać się z ofertą różnych firm, znaleźć w jednym miejscu szeroką gamę produktów z różnych sklepów. Aby dokonać zakupów online za pomocą platformy należy przejść na stronę: UWAGA: wszystko.pl przeznaczony jest tylko dla klientów prowadzących działalność wyłącznie na terenie Polski. Dodatkowo, platforma wszystko.pl współpracuje z wersją Comarch ERP Altum 6.0 lub nowszą. Z poziomu System -> Konfiguracja -> Informacja o programie można sprawdzić wersję programu. Rys. 1 Informacja o wersji programu 2. Współpraca Comarch ERP Altum z wszystko.pl Współpraca między systemem Comarch ERP Altum i wszystko.pl, jest definiowana przez dodanie centrum struktury firmy typu wszystko.pl, bądź przez dodanie centrum struktury firmy typu Comarch ERP e-sklep i oznaczeniu go, jako współpracujący z wszystko.pl. Do skorzystania z wymienionych sposobów współpracy z wszystko.pl wymagane są czynności konfiguracyjne opisane w kolejnych rozdziałach. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

5 2.1 Integracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Przed dodaniem nowego oddziału lokalnego typu wszystko.pl, na centrum głównym w Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Firma -> zakładka Adresy, należy najpierw zdefiniować adres, który będzie wykorzystywany w centrum wszystko.pl. W kolejnych krokach adres ten należy przypisać do centrum wszystko.pl. Uzupełnione dane adresowe i kontaktowe będą wykorzystane na wizytówce sklepu na stronie internetowej. Obowiązkowo należy zdefiniować: kraj, województwo, ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy, dane kontaktowe: telefon oraz (adres posłuży jako login podczas logowania do wszystko.pl). Następnie, w Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Struktura Praw należy dodać nowe centrum (więcej o definiowaniu nowego centrum w dokumencie 6.1 Comarch ERP Altum Konfiguracja -> Struktura Praw). Na formularzu dodawania nowego centrum, na zakładce Ogólne należy określić Typ Lokalne, wszystko.pl. UWAGA: Dodanie oddziału typu wszystko.pl jest możliwe jedynie, jeżeli w strukturze firmy nie ma aktywnego oddziału typu Comarch ERP e-sklep. UWAGA: Możliwe jest zdefiniowanie w strukturze firmy kilku oddziałów typu wszystko.pl. Na zakładce Ogólne w sekcji Adresy należy wybrać adres zdefiniowany w pierwszym kroku, który ma posłużyć jako wizytówka. Dodatkowo, dla centrum wszystko.pl istnieje możliwość zdefiniowania np. numeratora, serii (dla różnych typów dokumentów), magazynu oraz typu ceny. Więcej informacji o opcjach konfiguracji na zakładkach dostępnych na centrum typu wszystko.pl znajduje się w dokumencie 6.1 Comarch ERP Altum Konfiguracja. UWAGA: Podczas importu z platformy wszystko.pl, zamówienie sprzedaży będzie otrzymywało numer zgodny ze schematem numeracji zdefiniowanym dla tego centrum. Następnie, należy przejść na zakładkę Synchronizacja i zdefiniować: Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

6 Rys. 2 Zakładka Synchronizacja Adres serwera adres serwera, na którym uruchomiony jest webservice do połączenia z wszystko.pl (https://api.wszystko.pl.pl/service.asmx). ID identyfikator nadawany przez firmę Comarch. Usługa kosztów przesyłki z listy artykułów należy wybrać zdefiniowaną wcześniej usługę, która pojawi się, jako dodatkowa pozycja na zaimportowanym do Comarch ERP Altum zamówieniu (koszt przesyłki). Wysyłaj ceny poprzednie po zaznaczaniu parametru, podczas synchronizacji wysłane zostaną na serwer informacje o poprzednich cenach wybranych artykułów. Dzięki temu, kupujący zobaczy jaka była cena produktu przed zmianą. Cena poprzednia jest pobierana z cennika z kolumny Poprzednia cena. Po zapisaniu centrum wszystko.pl, w menu Oddziały za pomocą przycisku [Aktualizuj dane] należy uruchomić okno aktualizacji danych. Rys. 3 Menu Oddziały z przyciskiem [Aktualizuj dane] Aby uruchomić proces wymiany, na oknie aktualizacji danych, należy ponownie wybrać przycisk [Aktualizuj dane]. Rys. 4 Menu z przyciskiem [Aktualizuj dane] Po jego uruchomieniu rozpoczęty zostaje proces importu z platformy wszystko.pl: grup artykułów, definicji atrybutów, wartości atrybutów i innych parametrów (adresów serwisów, form płatności, sposobów dostawy). Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

7 Rys. 5 Okno aktualizacji danych Po zakończonej aktualizacji należy wrócić do Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Struktura Praw i wyedytować centrum wszystko.pl. Następnie, należy przejść na zakładkę Załączniki i dodać nowy załącznik (opis dodawania załącznika znajduje się w dokumencie 6.1 Comarch ERP Altum Konfiguracja -> Załączniki -> Dodawanie/edytowanie nowego załącznika), oznaczając jego dostępność dla wszystko.pl. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

8 Rys. 6 Okno dodawania nowego załącznika Plik graficzny posłuży za logo firmy i musi spełniać następujące warunki: Format: PNG (przeźroczysty), Maksymalna wielkość: 50 kb, Maksymalny rozmiar: 200 x 100 px. Na zakładce Synchronizacja -> Parametry należy powiązać Formy płatności oraz Sposoby dostawy pobrane z wszystko.pl z odpowiednią wartością zdefiniowaną w Comarch ERP Altum. Miejsce, w którym można zdefiniować nowe formy płatności to Konfiguracja -> Finanse -> Formy płatności, a sposoby dostawy to Konfiguracja -> Ogólne -> Słowniki uniwersalne -> Transakcje -> Sposoby dostawy. Na wizytówce na stronie wszystko.pl, wyświetlane będą wszystkie formy płatności i sposoby dostawy zaznaczone jako dostępne. Rys. 7 Zakładka Parametry na zakładce Synchronizacja w edycji centrum wszystko.pl Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

9 UWAGA: Nie ma konieczności zaznaczania dostępności wszystkich możliwych opcji. Niemniej jednak, w kolumnie Nazwa ERP należy przypisać wartości do wszystkich form płatności i sposobów dostawy pobranych z wszystko.pl, bez względu na to, czy został zaznaczony parametr w kolumnie Dostępność. UWAGA: Po zapisaniu zmian, a przed przystąpieniem do realizowania kolejnego kroku konfiguracji, warto zrestartować system Comarch ERP Altum. Po ponownym uruchomieniu Comarch ERP Altum, z menu Oddziały należy wybrać [Wyślij wizytówkę]. Rys. 8 [Wyślij wizytówkę] z menu Oddziały Po wybraniu przycisku [Wyślij wizytówkę] pojawia się okno do wprowadzenia danych do weryfikacji. Rys. 9 Formularz wprowadzenia danych do weryfikacji W polu obowiązkowym należy wprowadzić numer PIN przypisany do identyfikatora klienta, który został nadany przez firmę Comarch oraz zaakceptować Regulamin korzystania z galerii handlowej wszystko.pl, dostępny na Następnie, należy wybrać z menu przycisk [Wyślij wizytówkę]. UWAGA: Przycisk [Wyślij wizytówkę] pojawia się dopiero, gdy zostanie wprowadzony numer PIN oraz zaakceptowany zostanie regulamin. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

10 Po wysłaniu pojawi się okno potwierdzenia wysłania wizytówki do wszystko.pl. Rys. 10 Okno potwierdzenia wysłania wizytówki do wszystko.pl Wysłana do wszystko.pl wizytówka zostanie wyświetlona na stronie po kilkunastu minutach. Aby ją zobaczyć, należy wybrać w dolnej części strony link Pokaż listę sprzedawców. Rys. 11 Link pozwalający na wyświetlenie listy sprzedawców Drugą opcją na wyświetlenie wizytówki jest zalogowanie się do wszystko.pl na konto administratora. Po wybraniu przycisku, należy wpisać dane do logowania i wybrać opcję Wizytówka sprzedawcy. Poprawnie uzupełniona wizytówka powinna wyglądać jak poniżej. Rys. 12 Wizytówka sklepu Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

11 Podczas synchronizacji z platformą wszystko.pl, do Comarch ERP Altum zostaje dodana nowa kategoria podziału artykułów wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl. Wraz z kategorią zostaje utworzone nowe drzewo grup artykułów, będące odzwierciedleniem drzewa grup artykułów na platformie wszystko.pl. Rys. 13 Lista artykułów z wybranym podziałem wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl Do poszczególnych grup artykułów w kategorii wszystko.pl, należy dodać artykuły przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem wszystko.pl. Artykuły muszą trafić do jednej z podgrup Grupy Głównej. Przypisanie do wybranej grupy jest możliwe z poziomu karty artykułu, z zakładki Grupy (edycja artykułu -> zakładka Grupy -> edycja kategorii wszystko.pl -> wybór odpowiedniej grupy zaczytanej z wszystko.pl). Rys. 14 Formularz wyboru grupy z kategorii wszystko.pl uruchomiony z poziomu karty artykułu Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

12 Drugim sposobem na przypisanie artykułu do danej grupy pobranej z wszystko.pl jest wskazanie towaru na liście artykułów i wybranie przycisku [Wytnij] w grupie przycisków Lista. Następnie, na drzewie grup artykułów należy wybrać odpowiednią grupę i wkleić towar za pomocą przycisku [Wklej] znajdującego się w grupie przycisków Drzewo grup. Artykuł zostanie umieszczony w odpowiedniej grupie wybranej przez użytkownika. Trzecim sposobem pozwalającym na przypisanie artykułu do innej grupy jest tzw. metoda drag&drop ( przeciągnij i upuść ). By skorzystać z tej metody należy wybrać kategorię podziału wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl i zaznaczyć parametr Pokaż artykuły. Na drzewie grup zostaną wyświetlone wszystkie artykuły. Następnie, należy złapać wybrane artykuły i przeciągnąć je do odpowiedniej grupy. Grupy, do których przypisano artykuły muszą następnie zostać dodane w centrum wszystko.pl (edycja centrum wszystko.pl -> zakładka Artykuły -> wybór kategorii wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl -> przycisk [Dołącz] z grupy przycisków Grupy -> wybór odpowiedniej grupy -> przycisk [Powiąż]). Rys. 15 Okno wyboru grupy, z której artykuły będą widoczne w wszystko.pl Podczas synchronizacji artykuły z wskazanych grup zostaną wyeksportowane do galerii handlowej i umieszczone w analogicznych grupach po stronie wszystko.pl. Niektóre grupy artykułów zaimportowane z wszystko.pl są domyślnie powiązane z atrybutami wymaganymi (importowanymi z wszystko.pl). Dodanie Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

13 artykułów do takich grup powoduje automatyczne przypisanie tych atrybutów do dodawanych artykułów i wymaga uzupełnienia ich wartości (zakładka Aplikacje, na karcie danego artykułu). Rys. 16 Atrybuty na zakładce Aplikacje na karcie artykułu Na zakładce Aplikacje w sekcji e-sklep użytkownik musi zdefiniować Status oraz Dostępność wybranego produktu. W przypadku pola Status do wyboru są opcje: Zapowiedź, Dostępny, Dostępny na zamówienie, Niedostępny. W drugim polu użytkownik może zdecydować o dostępności produktu mając do wyboru opcje: Nieokreślona, Towar dostępny od ręki, Towar dostępny do 24h, Towar dostępny do 48h, Od 3 do 5 dni, Do 7 dni, Do 14 dni, Powyżej 14 dni. Rys. 17 Określanie Statusu i Dostępności produktu na wszystko.pl Ostatnim krokiem, który należy wykonać przez wysłaniem towarów do wszystko.pl jest utworzenie dla nich cennika. Cennik powinien być utworzony w oparciu o typ ceny rozchodowej, dostępnej i domyślnej dla danego centrum typu wszystko.pl oraz zawierać eksportowane artykuły. Więcej informacji dotyczących definiowania typu ceny oraz cennika znajduje się w dokumentacji 6.1 Comarch ERP Altum Handel i Magazyn. UWAGA: Aby była możliwość wysłania artykułów do wszystko.pl, należy przypisać typ ceny rozchodowej do centrum typu wszystko.pl i na jego podstawie zdefiniować cennik rozchodowy dla wysyłanych artykułów. Po wykonaniu wszystkich kroków konfiguracji, w menu Oddziały należy wybrać przycisk [Synchronizuj], aby wyeksportować wybrane artykuły do wszystko.pl. Rys. 18 Przycisk [Synchronizuj] w menu Oddziały Po uruchomieniu przycisku [Synchronizuj], mając zdefiniowane więcej niż jedno centrum wszystko.pl, otwarta zostanie lista, z której należy wybrać centrum, które ma zostać zsynchronizowane. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

14 Rys. 19 Lista dostępnych centrów wszystko.pl Po wybraniu jednego z centrów wszystko.pl zostanie otwarte puste okno z przyciskiem [Synchronizuj z wszystko.pl]. Po jego uruchomieniu rozpoczyna się synchronizacja. Rys. 20 Menu z przyciskiem [Synchronizuj z wszystko.pl] Następuje wymiana danych między platformą wszystko.pl a bazą Comarch ERP Altum: import danych, eksport danych. Rys. 21 Okno synchronizacji z wszystko.pl Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

15 2.2 Konfiguracja na stronie wszystko.pl Po skończonej synchronizacji, należy zalogować się na stronie za pomocą zdefiniowanego w Comarch ERP Altum adresu oraz PIN. W pierwszej kolejności po zalogowaniu, należy zmienić hasło. Rys. 22 Zmiana hasła przy pierwszym logowaniu UWAGA: Po pierwszym zalogowaniu do wszystko.pl użytkownik musi zmienić hasło logowania, na takie które będzie spełniało zasady bezpieczeństwa. Po zmianie hasła, należy wybrać przycisk [Panel Sprzedawcy] ( zakładkami: ). Otwarte zostanie okno z dostępnymi Rys. 23 Menu dostępne na stronie Z wszystkich powyższych zakładek tylko Konfiguracja Sprzedawcy jest wymagana do wypełnienia. Skonfigurowanie poszczególnych parametrów jest niezbędne do sprzedaży artykułów za pośrednictwem wszystko.pl. Na pozostałych zakładkach użytkownik ma możliwość sprawdzenia informacji m.in. o zamówieniach, wystawionych i otrzymanych opiniach. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

16 2.2.1 Konfiguracja sprzedawcy Rys. 24 Konfiguracja Sprzedawcy Konfiguracja na stronie wszystko.pl jest możliwa na dwa sposoby: za pomocą Asystenta Konfiguracji znajdującego się w Konfiguracji Sprzedawcy poprzez uzupełnienie kolejnych zakładek w Konfiguracji Sprzedawcy Asystent Konfiguracji na tej zakładce, użytkownik może dokonać pełnej konfiguracji wszystko.pl poprzez uzupełnienie Konfiguracji obowiązkowej oraz Konfiguracji dodatkowej. Przy każdej z opcji znajduje się ikona informująca o tym, czy została ona uzupełniona, czy też nie. Rys. 25 Okno Asystenta Konfiguracji Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

17 W celu uzupełnienia konfiguracji, należy wybrać daną opcję (kliknąć w pogrubioną nazwę) i uzupełnić niezbędne dane. UWAGA: Użytkownik uzupełniając opcję obowiązkową zostanie poinformowany o tym, które opcje z Konfiguracji dodatkowej są niezbędne do wypełnia Konfiguracji obowiązkowej. Opcje znajdujące się w Asystencie konfiguracji zostały opisane poniżej w definicjach poszczególnych zakładek Konfiguracji Sprzedawcy. Macierz dostaw należy zdefiniować sposoby dostawy i formy płatności zgodnie z parametrami wybranymi w Comarch ERP Altum. W macierzy użytkownik musi skonfigurować przede wszystkim ceny dla usługi kosztów dostawy. Dla każdego sposobu dostawy cena może być inna. Ustalone w tym miejscu ceny, będą następnie wyświetlane podczas składania zamówienia przy poszczególnych opcjach dostawy. UWAGA: Skonfigurowanie Macierzy dostaw jest niezbędne do udostępnienia artykułów do sprzedaży. Rys. 26 Macierz dostaw w galerii wszystko.pl Punkty odbioru osobistego jeżeli w macierzy zdefiniowany został Odbiór osobisty koniecznym jest uzupełnienie sekcji Punkty odbioru osobistego. Użytkownik może zdefiniować więcej niż jeden adres odbioru bezpośredniego. Każdy z adresów można edytować, bądź usunąć. Sprzedający może wyfiltrować punkty odbioru po regionie, w tym celu koniecznym jest rozwinięcie filtra z domyślnie ustawioną opcją wszystkie. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

18 Rys. 27 Zdefiniowane Punkty odbioru osobistego Minimalna wartość zamówienia sprzedający może zdefiniować minimalną kwotę za jaką użytkownik musi dokonać zakupu, aby zamówienie mogło zostać zrealizowane. Jeśli w polu zostanie wartość równa 0,00, oznacza to brak minimalnej wartości zamówienia. W przypadku dokonania przez kupującego zakupów za kwotę mniejszą niż minimalna, kupujący otrzyma informację, że zamówienie zostanie zrealizowane przez sprzedającego, gdy zostanie osiągnięta minimalna wartość zamówienia. Rys. 28 Określenie minimalnej wartości zamówienia Regulamin Sprzedawcy każdy sprzedający musi zdefiniować regulamin sprzedaży, który będzie dostępny na wizytówce wszystko.pl. Dołączony regulamin będzie widoczny jako plik tekstowy, który musi spełniać następujące warunki: Format pliku: PDF, Maksymalna wielkość: 5MB. Sprzedający może skorzystać z gotowego szablonu, który jest do pobrania w sekcji Regulamin Sprzedawcy. Rys. 29 Okno dodawania regulaminu sprzedawcy UWAGA: Dodanie regulaminu jest niezbędne do udostępnienia artykułów do sprzedaży. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

19 Nr rachunku bankowego jeżeli w macierzy dostaw została wybrana płatność, która wymaga podania rachunku bankowego, należy to zrobić w sekcji Nr rachunku bankowego. Koniecznym jest uzupełnienie nazwy banku oraz numeru rachunku. Rys. 30 Okno definiowania numeru rachunku bankowego Rejestracja DotPay jeśli sprzedający zdecydował się na przelewy on-line, w tej sekcji należy wypełnić następujące dane: Dane firmy, Dane reprezentanta firmy, Dane banku, Dane dotyczące transakcji, Dodatkowe informacje. Pola, które są wymagane oznaczone zostały czerwoną gwiazdką. Po zakończeniu uzupełniania formularza, należy zapisać zmiany za pomocą przycisku [Rejestruj]. Darmowa dostawa sprzedający może zdefiniować określone warunki, po spełnieniu których kupujący będzie miał zapewnioną darmową dostawę. Rys. 31 Zdefiniowane parametry, decydujące o darmowej dostawie Stany magazynowe po zaznaczeniu parametru Wyświetlaj i kontroluj stany magazynowe, na stronie będzie wyświetlana informacja o dostępnych ilościach danego towaru i kontrolowane będą stany magazynowe, przez co kupujący nie będzie mógł kupić większej ilości danego produktu niż jest dostępna na stanie w magazynie. Rys. 32 Okno umożliwiające skonfigurowanie parametru dotyczącego stanów magazynowych Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

20 UWAGA: Wyżej wymieniony parametr współpracuje z Comarch ERP Altum zintegrowanym z e-sklepem i wszystko.pl. Parametr Wyświetlaj i kontroluj stany magazynowe nie współpracuje, gdy system Comarch ERP Altum jest zintegrowany tylko z wszystko.pl Wizytówka sprzedawcy Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych, w Konfiguracji Sprzedawcy zmieni się wygląd wizytówki, widoczny dla potencjalnych kupujących jak i dla sprzedającego. Po przejściu do Panelu Sprzedawcy -> Wizytówka Sprzedawcy w górnej części przeglądarki będą widoczne grupy artykułów wraz z artykułami jakie zostały wyeksportowane uprzednio z Comarch ERP Altum. Prawidłowo wypełniona wizytówka, będzie wyglądać, jak poniżej: Rys. 33 Okno wizytówki po wypełnieniu pól wymaganych w Konfiguracji Sprzedawcy Informacje bieżące Strona podzielona jest na trzy sekcje: Komunikaty, Wszystko o sprzedawaniu, Zamówienia. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

21 Rys. 34 Zakładka Informacje bieżące w Panelu Sprzedawcy W pierwszej sekcji Komunikaty wyświetlane są informacje techniczne dotyczące m.in. asystenta konfiguracji, ostatniej aktualizacji oferty, ilości wystawionych przez użytkownika produktów, ilości nowych zamówień, itp. W drugiej sekcji Wszystko o sprzedawaniu sprzedający może znaleźć informacje, które pomogą mu w prowadzeniu działalności w Internecie. W trzeciej sekcji Zamówienia sprzedający może w szybki sposób sprawdzić statystyki zamówień złożonych w jego sklepie. W tej sekcji znajdzie informacje o ilości zamówień oraz ich wartości. Dodatkowo może skorzystać z filtra w celu określenia interesującego go przedziału czasu po rozwinięciu filtra z domyślnie ustawioną opcją ostatnie 30 dni użytkownik ma do wyboru dwie inne opcje: ostatnie 7 dni, ostatnie 24 h Zamówienia W Panelu Sprzedawcy -> Zamówienia widoczne są wszystkie zamówienia złożone przez kupujących. Rys. 35 Zamówienia w Panelu Sprzedawcy Użytkownik ma możliwość filtrowania zamówień po rozwinięciu i wybraniu jednej z opcji filtra. Domyślnie w filtrze ustawiona jest opcja Wszystkie. Dostępne jest filtrowanie po następujących statusach zamówienia: nowe, w trakcie realizacji, zrealizowane, anulowane przez sprzedawcę, anulowane przez klienta, anulowane przez wszystko.pl, oczekuje na zapłatę, błędy importu, wszystkie. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

22 Rys. 36 Historia zamówień Za pomocą przycisku [Więcej] użytkownik uzyska informację o kupującym oraz produkcie, który został przez niego zamówiony. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

23 Rys. 37 Podsumowanie zamówienia W tym miejscu sprzedający może anulować zamówienie złożone przez klienta, za pomocą przycisku [Anuluj zamówienie]. Jeśli sprzedający zdecyduje się na anulowanie zamówienia, w kolejnym kroku będzie to musiał potwierdzić. Rys. 38 Okno anulowania zamówienia Moje zakupy Panel Sprzedawcy -> Moje zakupy dotyczy zamówień składanych przez sprzedającego u innych użytkowników. W wszystko.pl sprzedający może być również kupującym. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

24 Rys. 39 Moje zakupy w Panelu Sprzedawcy Moje zamówienia w tym miejscu, każdy sprzedający może sprawdzić jakie złożył zamówienia w wszystko.pl sprzedający, może być również kupującym u innego użytkownika. Użytkownik ma możliwość filtrowania zamówień po rozwinięciu filtra z domyślną opcją Wszystkie i wybraniu jednej z dostępnych opcji. Możliwe jest filtrowanie po następujących statusach zamówienia: nowe, w trakcie realizacji, zrealizowane, anulowane, oczekuje na zapłatę, wszystkie. Rys. 40 Zamówienia złożone u innych sprzedających Po wybraniu przycisku [Więcej] użytkownik uzyska informacje o danych do wysyłki, danych do faktury oraz o szczegółach zamówienia. Z tego poziomu istnieje możliwość anulowania zamówienia poprzez wybranie przycisku [Anuluj zamówienie]. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

25 Rys. 41 Szczegóły zamówienia Przechowalnia jest to miejsce przeznaczone do przechowywania produktów, na których kupno użytkownik się jeszcze nie zdecydował. Z tego miejsca kupujący może dokonać zakupu, lub usunąć produkt, którego kupnem nie jest już zainteresowany. Aby produkt trafił do przechowalni, na stronie z artykułem należy wybrać przycisk, który znajduje się obok nazwy produktu. Jeśli produkt trafi do przechowalni kolor gwiazdki na stronie produktu ulegnie zmianie. UWAGA: Aby istniała możliwość dodania produktu do przechowalni, należy zalogować się do wszystko.pl. W celu szybkiego przejścia do przechowalni należy wybrać w głównym panelu przycisk. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

26 Rys. 42 Przechowalnia produktów Moje dane Sekcja zawiera wszystkie niezbędne informacje o danych do wysyłki oraz danych do faktury, w przypadku gdy sprzedający, chciałby zakupić produkt u innego sprzedawcy. Rys. 43 Sekcja Moje dane Moje opinie Sekcja Panel Sprzedawcy -> Moje opinie została poświęcona opiniom wystawionym przez sprzedającego i otrzymanym od kupujących. Rys. 44 Moje opinie w Panelu Sprzedawcy Wystawione w tym miejscu, każdy sprzedający może sprawdzić jakie wystawił komentarze w wszystko.pl. Użytkownik w tym miejscu ma możliwość: Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

27 filtrowania opinii wg typu po rozwinięciu filtra dostępne jest filtrowanie po następujących typach opinii: pozytywne, neutralne, negatywne, zablokowane, wszystkie filtrowania wg określonego przedziału czasu po rozwinięciu filtra dostępne jest filtrowanie po opcjach: wszystkie, ostatni tydzień, ostatnie pół roku, ostatni miesiąc zdefiniowania/zmiany nicku, który będzie wykorzystywany podczas wystawiania komentarzy Rys. 45 Filtr wystawionych przez sprzedającego opinii Otrzymane w tym miejscu, każdy sprzedający może sprawdzić jakie otrzymał komentarze. Użytkownik w tym miejscu ma możliwość: filtrowania opinii wg typu po rozwinięciu filtra dostępne jest filtrowanie po następujących typach opinii: pozytywne, neutralne, negatywne, zablokowane, wszystkie filtrowania wg określonego przedziału czasu po rozwinięciu filtra dostępne jest filtrowanie po opcjach: wszystkie, ostatni tydzień, ostatnie pół roku, ostatni miesiąc Rys. 46 Filtr otrzymanych od kupujących opinii Informacje wszystko.pl W Panelu Sprzedawcy -> Informacjewszystko.pl dostępne są dwie zakładki dotyczące bezpośrednio platformy wszystko.pl. Rys. 47 Informacje wszystko.pl w Panelu Sprzedawcy Komunikaty dostępne są wszystkie nowe informacje dotyczące platformy internetowej wszystko.pl. W filtrze można wybrać opcje: Wszystkie, Nowe, Przeczytane. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

28 Regulamin wszystko.pl zawiera informacje o obowiązującym obecnie oraz nowym regulaminie, który będzie obowiązywał od wskazanej daty. Rys. 48 Regulamin wszystko.pl w sekcji Informacje wszystko.pl Konfiguracja konta W Panelu Sprzedawcy -> Konfiguracja konta istnieje możliwość zmiany istniejącego hasła oraz adresu . Rys. 49 Konfiguracja konta w Panelu Sprzedawcy Zmiana hasła miejsce, w którym można zmienić dotychczasowe hasło. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

29 Rys. 50 Okno zmiany hasła Zmiana miejsce, w którym można zmienić adres , będący loginem do wszystko.pl. Adres ten nie zostaje podczas synchronizacji zaimportowany do Comarch ERP Altum. Rys. 51 Okno zmiany adresu 2.3 Import zamówień z platformy wszystko.pl Aby zamówienia złożone w wszystko.pl mogły zostać zrealizowane, muszą trafić do bazy Comarch ERP Altum. Import zamówień odbywa się podczas ręcznej synchronizacji Comarch ERP Altum z wszystko.pl, którą należy wykonywać cyklicznie z poziomu Oddziały -> wszystko.pl -> Synchronizacja. Zaimportowane zamówienia będą widoczne w Comarch ERP Altum z poziomu listy zamówień sprzedaży. Dodatkowo, w polu Numer Obcy będzie widniał numer zamówienia z wszystko.pl. Rys. 52 Zamówienie zaimportowane z wszystko.pl Na platformie wszystko.pl mogą kupować użytkownicy zarejestrowani wtedy zamówienie będzie wystawione na konkretnego kontrahenta (jeśli kontrahent nie jest jeszcze zarejestrowany w bazie Comarch ERP Altum, automatycznie zostanie założona nowa karta kontrahenta). W przypadku zakupów dokonanych przez użytkowników niezarejestrowanych do bazy Comarch ERP Altum trafia zamówienie z kontrahentem nieokreślonym (nie jest zakładana karta kontrahenta, ale na złożonym zamówieniu będzie widniała nazwa i dane adresowe kontrahenta, wprowadzone w wszystko.pl podczas składania zamówienia). Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

30 2.4 Usunięcie artykułów z platformy wszystko.pl Istnieje możliwość usunięcia z platformy wszystko.pl artykułów, które nie mają podlegać dalszej sprzedaży. Jeśli artykuł ma zostać usunięty, na karcie artykułu w kategorii podziału artykułów wszystko.pl, należy przenieść artykuł z grupy, w której znajduje się on aktualnie do Grupy Głównej (edycja artykułu -> zakładka Grupy -> edycja kategorii wszystko.pl -> przypisanie do grupy Grupa Główna ). Aby usunąć jednocześnie wszystkie artykuły przypisane do danej grupy artykułów w kategorii wszystko.pl, należy odpiąć tę grupę od centrum wszystko.pl (edycja centrum wszystko.pl -> zakładka Artykuły -> przycisk [Odłącz]). W celu zaczytania zmian do wszystko.pl, należy dokonać ponownej synchronizacji: Oddziały -> grupa przycisków wszystko.pl -> przycisk [Synchronizuj]. 3. Integracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep W niniejszych podrozdziałach znajduje się opis jak użytkownik w prawidłowy sposób powinien skonfigurować system po stronie Comarch ERP Altum, by współpracował on z wszystko.pl za pośrednictwem Comarch ERP e- Sklep. 3.1 Konfiguracja po stronie Comarch ERP Altum W Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Struktura Praw należy dodać nowe centrum (więcej o definiowaniu nowego centrum w dokumencie 6.1 Comarch ERP Altum Konfiguracja -> Struktura Praw). Na formularzu dodawania nowego centrum, na zakładce Ogólne należy określić Typ Lokalne, Comarch ERP e-sklep. Comarch ERP Altum może współpracować z wszystko.pl poprzez integrację z Comarch ERP e-sklep, który zintegrowany jest z wszystko.pl. UWAGA: Jeśli w strukturze firmy zostało dodane centrum struktury typu wszystko.pl, nie będzie można dodać centrum struktury typu Comarch ERP e-sklep. Na centrum struktury typu Comarch ERP e-sklep, na zakładce Synchronizacja, dostępne są opcje związane z konfiguracją współpracy z wszystko.pl: Współpracuj z wszystko.pl: parametr zaznaczony oznacza, że oddział Comarch ERP e-sklep współpracuje z wszystko.pl i opcje związane z wszystko.pl są aktywne. Wówczas, nie można zapisać centrum struktury, dopóki wszystkie pola dla wszystko.pl nie zostaną wypełnione (Adres serwera, ID) parametr odznaczony oznacza, że oddział Comarch ERP e-sklep nie współpracuje z wszystko.pl i opcje dotyczące wszystko.pl są wyszarzone (Adres serwera, ID) Adres serwera adres serwera, na którym uruchomiony jest webservice do połączenia z wszystko.pl, (https://api.wszystko.pl.pl/service.asmx), ID identyfikator nadawany przez firmę Comarch Usługa kosztów przesyłki z listy artykułów należy wybrać zdefiniowaną wcześniej usługę, która pojawi się jako dodatkowa pozycja na importowanym do Comarch ERP Altum zamówieniu (koszt przesyłki). Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

31 Wysyłaj ceny poprzednie po zaznaczaniu parametru, podczas synchronizacji wysłane zostaną na serwer informacje o cenach poprzednich wybranych artykułów. Dzięki temu, kupujący zobaczy jaka była cena produktu przed zmianą. Cena poprzednia jest pobierana z cennika z kolumny Poprzednia cena. Eksport pełny przy zaznaczonym parametrze, eksportowane są następujące obiekty: kontrahenci, artykuły oraz dane binarne artykułów. Gdy parametr jest odznaczony, to podczas synchronizacji na serwer będą wysyłane tylko te dane, które w systemie zostały zmienione. UWAGA: W celu pełnej synchronizacji bazy Comarch ERP Altum z Comarch ERP e-sklep, zaleca się by pierwsza synchronizacja odbyła się przy zaznaczonym parametrze Eksport pełny. Rys. 53 Edycja centrum Comarch ERP e-sklep zakładka Synchronizacja z włączoną współpracą z wszystko.pl Na zakładce Synchronizacja -> Parametry definiowane są formy płatności, które będą dostępne zarówno w Comarch ERP e-sklep, jak i wszystko.pl. Podobnie jak w przypadku konfiguracji centrum typu wszystko.pl, konieczne jest powiązanie wszystkich form płatności z kolumny Nazwa Comarch ERP e-sklep z odpowiednimi formami płatności dostępnymi w kolumnie Nazwa ERP. Rys. 54 Zdefiniowane formy płatności UWAGA: W kolumnie Nazwa ERP należy przypisać wartości do wszystkich form płatności dostępnych w Comarch ERP e-sklep. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

32 Po wypełnieniu powyższych danych, należy zapisać zmiany na definicji centrum. Następnie, należy przejść do Oddziały -> Generuj klucz wymiany. Rys. 55 Zakładka Oddziały z przyciskiem [Generuj klucz wymiany] Otwarte zostanie nowe okno, na którym należy wypełnić niezbędne dane przedstawione na rysunku poniżej. Rys. 56 Formularz generowania klucza wymiany Centrum należy wybrać centrum typu Comarch ERP e-sklep, dla którego ma zostać wygenerowany klucz wymiany Adres serwera jest stroną internetową e-sklepu Nazwa Firmy należy uzupełnić pole nazwą firmy Nazwa sklepu należy uzupełnić pole nazwą e-sklepu Hasło należy wpisać hasło do e-sklepu Po uzupełnieniu wszystkich pól odszarzony zostanie przycisk [Pobierz klucz wymiany]. Rys. 57 Odszarzony przycisk [Pobierz klucz wymiany] Po pobraniu klucza wymiany, zostanie wyświetlona informacja o prawidłowym pobraniu klucza wymiany. Rys. 58 informacja dotycząca prawidłowego pobrania klucza wymiany Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

33 Następnie należy ponownie przejść na zakładkę Oddziały i zaktualizować dane za pomocą przycisku [Aktualizuj dane]. Rys. 59 Menu Oddziały z przyciskiem [Aktualizuj dane] Otwarte zostanie okno synchronizacji, do uruchomienia, której niezbędne jest kliknięcie przycisku [Aktualizuj dane]. Rys. 60 Menu z przyciskiem [Aktualizuj dane] Po jej uruchomieniu rozpoczęty zostaje proces importu z platformy wszystko.pl: grup artykułów, definicji atrybutów, wartości atrybutów. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

34 Rys. 61 Okno aktualizacji danych. Po zakończeniu procesu aktualizacji, należy przejść do definiowania artykułów, które mają podlegać sprzedaży w wszystko.pl. Do wszystko.pl nie mogą zostać wysłane artykuły bez przypisania ich do odpowiednich grup artykułów w kategorii wszystko.pl. Kategoria wszystko.pl oraz powiązane z nią drzewo grup artykułów importowane jest do Comarch ERP Altum podczas aktualizacji danych. Artykuły muszą trafić do jednej z podgrup Grupy Głównej. Przypisanie do odpowiedniej grupy artykułów jest możliwe z poziomu karty artykułu, z zakładki Grupy ( Główne -> Artykuły, edycja artykułu -> zakładka Grupy -> edycja kategorii wszystko.pl -> wybór odpowiedniej grupy). Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

35 Rys. 62 Widok karty artykułu wraz z drzewem grup pobranym z wszystko.pl Z platformy wszystko.pl podczas aktualizacji danych pobierane są również atrybuty, powiązane z niektórymi grupami artykułów. Dodanie artykułów do takich grup powoduje automatyczne przypisanie odpowiednich atrybutów również do tych artykułów. Atrybuty mają charakter wymagany, dlatego też konieczne jest uzupełnienie ich wartości (zakładka Aplikacje, na karcie danego artykułu). UWAGA: Jeśli artykuł nie zostanie przypisany do jednej z grup artykułów pobranych z platformy wszystko.pl, produkt zostanie wysłany tylko do Comarch ERP e-sklep. Oprócz przypisania artykułów do odpowiednich grup w kategorii wszystko.pl, aby artykuły zostały wyeksportowane do Comarch ERP e-sklep oraz wszystko.pl, należy przypiąć te grupy artykułów do centrum Comarch ERP e-sklep. W tym celu należy podnieść do edycji centrum typu Comarch ERP e-sklep oraz przejść na zakładkę Artykuły. Jeśli artykuły mają jednocześnie trafić do Comarch ERP e-sklep oraz wszystko.pl, za pomocą przycisku [Dołącz] z grupy przycisków Kategorie należy wybrać wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl. W sekcji Kategorie pojawi się wybrany przez użytkownika podział zaimportowany z wszystko.pl. Rys. 63 Sekcja Kategorie z wybrana kategorią wszystko.pl Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

36 Po wybraniu kategorii, należy wybrać grupy artykułów, których zawartość (przypisane wcześniej artykuły) ma zostać wyeksportowana (edycja centrum Comarch ERP e-sklep -> zakładka Artykuły -> zaznaczenie odpowiedniej kategorii -> przycisk [Dołącz] z grupy przycisków Grupy -> wybór odpowiedniej grupy -> przycisk [Powiąż]). Rys. 64 Okno wyboru grupy Aby zobaczyć jakie artykuły zostały przypisane do danych grup, należy wybrać z menu Widok drzewa -> Pokaż artykuły. Rys. 65 Grupa przycisków Widok drzewa z przyciskiem [Pokaż artykuły] Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

37 Rys. 66 Widok drzewa grup wraz z artykułami Po wykonaniu wyżej opisanych kroków, artykuły ze wskazanych grup mogą zostać wyeksportowane do wszystko.pl i umieszczone w analogicznych grupach po stronie wszystko.pl. Jeśli w polu Kategoria zostanie wybrana inna kategoria niż wszystko.pl Podział pobrany z wszystko.pl, artykuły zostaną wysłane tylko do Comarch ERP e-sklep. Aby była możliwość eksportu artykułów koniecznym jest zdefiniowanie dla nich cennika. Cennik powinien być utworzony w oparciu o typ ceny rozchodowej, dostępnej i domyślnej dla danego centrum typu Comarch ERP e- Sklep oraz zawierać eksportowane artykuły. UWAGA: Aby była możliwość wysłania artykułów do wszystko.pl, należy przypisać typ ceny rozchodowej do centrum typu Comarch ERP e-sklep i na jego podstawie zdefiniować cennik rozchodowy dla wysyłanych artykułów. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności można zsynchronizować Comarch ERP Altum z Comarch ERP e-sklep Oddziały -> (Comarch ERP e-sklep) -> Synchronizuj. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

38 Rys. 67 Zakładka Oddziały z przyciskiem [Synchronizuj] Po uruchomieniu przycisku [Synchronizuj] otwarte zostaje okno synchronizacji, gdzie ponownie należy wybrać przycisk [Synchronizuj z Comarch ERP e-sklep], w celu uruchomienia procesu synchronizacji. Rys. 68 Menu z przyciskiem [Synchronizuj z Comarch ERP e-sklep] Rys. 69 Okno synchronizacji Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

39 UWAGA: Aby była możliwość wysłania wizytówki do wszystko.pl, należy na stronie internetowej e-sklepu zsynchronizować Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl. 3.2 Konfiguracja wszystko.pl po stronie e-sklepu Po zalogowaniu się na stronie e-sklepu, należy przejść do sekcji wszystko.pl. W tym celu w menu głównym koniecznym jest wybranie przycisku [wszystko.pl]. Rys. 70 Panel w e-sklepie Otwarty zostanie Panel Sprzedawcy. Rys. 71 Panel Sprzedawcy wszystko.pl na stronie e-sklepu Konfiguracja Po uruchomieniu Panelu Sprzedawcy -> Konfiguracja otwarte zostanie okno potwierdzenia adresu www e- sklepu. Rys. 72 Weryfikacja adresu www e-sklepu Po potwierdzeniu adresu otwarty zostanie formularz, w którym należy wypełnić następujące sekcje: Ogólne Dane kontaktowe Adres Logo - Sekcja Logo na formularzu Konfiguracji w Panelu Sprzedawcy pozwoli na umieszczenie na stronie wszystko.pl pliku graficznego. Logo firmy musi spełniać następujące warunki: Format: PNG, JPG, GIF Maksymalna wielkość: 200 kb Minimalny rozmiar: 186x92px Maksymalny rozmiar: 260x130px Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

40 Rys. 73 Sekcja Logo Opis pole jest wymagane do uzupełnienia. Na stronie wszystko.pl opis będzie widoczny na wizytówce Link Punkty odbioru osobistego Akceptuję regulamin wszystko.pl w celu poprawnego skonfigurowania e-sklepu z wszystko.pl koniecznym jest zaakceptowanie regulaminu sprzedawcy, który jest dostępny na stronie Przyłącz do wszystko.pl / Aktualizuj aby e-sklep współpracował z wszystko.pl koniecznym jest przyłączenie go do wszystko.pl, można to zrobić poprzez wybranie przycisku [Przyłącz do wszystko.pl] UWAGA: W przypadku, gdy e-sklep został już zsynchronizowany z wszystko.pl, a pewne dane mają zostać jedynie zaktualizowane, sprzedający powinien wybrać przycisk [Aktualizuj]. Po wypełnieniu i zapisaniu formularza należy przejść na zakładkę Logowanie dostępną w sekcji Konfiguracja, w której użytkownik może zaznaczyć parametr decydujący o logowaniu się do e-sklepu za pomocą loginu z wszystko.pl. Rys. 74 Zakładka Logowanie w Konfiguracji Na ostatniej dostępnej w sekcji Konfiguracja zakładce Parametry dostępne są informacje m.in. o ostatniej aktualizacji. Za pomocą przycisku [Pobierz parametry] można odświeżyć listę z aktualizacjami. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

41 Rys. 75 Zakładka Parametry w Konfiguracji Mapowanie dostaw i płatności Kolejną sekcją jest Mapowanie dostaw i płatności, która zawiera wszystkie sposoby dostaw oraz formy płatności. Rys. 76 Zmapowane dostawy i płatności Towary Ostatnią sekcją są Towary, w której za pomocą przycisku [Generuj plik XML] można wygenerować plik XML z towarami, które zostaną wyeksportowane do wszystko.pl. Po wygenerowaniu przez użytkownika pliku XML, na stronie pojawi się informacja o statusie, który zmieni się z Oczekuje na pobranie na Pobrano, gdy towary zostaną zaimportowane do wszystko.pl import odbywa się automatycznie. UWAGA: Aby wyeksportowane towary pojawiły się w sprzedaży na stronie wszystko.pl, koniecznym jest wypełnienie Konfiguracji sprzedawcy na stronie wszystko.pl. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

42 Rys. 77 Towary w Panelu Sprzedawcy 3.3 Logowanie do wszystko.pl Aby zalogować się na stronie wszystko.pl należy użyć zdefiniowany wcześniej adres oraz PIN, który posłuży jako hasło. W pierwszej kolejności po zalogowaniu należy zmienić hasło, które po zmianie będzie spełniało wymagania bezpieczeństwa. Następnie należy wypełnić wszystkie niezbędne dane w Konfiguracji Sprzedawcy, aby istniała możliwość sprzedaży wybranych produktów. Więcej informacji o konfiguracji wszystko.pl znajduje się w rozdziale 2.1 Konfiguracja na stronie wszystko.pl. 3.4 Import zamówień z Comarch ERP e-sklep oraz wszystko.pl. Aby zamówienia złożone w wszystko.pl mogły zostać zrealizowane, muszą trafić do bazy Comarch ERP Altum. Import zamówień odbywa się podczas synchronizacji Comarch ERP Altum z Comarch ERP e-sklep, którą należy wykonywać cyklicznie ( Oddziały -> Comarch ERP e-sklep -> Synchronizacja ). Zaimportowane zamówienia będą widoczne w Comarch ERP Altum z poziomu listy zamówień sprzedaży. Na platformie wszystko.pl mogą kupować użytkownicy zarejestrowani wtedy zamówienie będzie wystawione na konkretnego kontrahenta (jeśli kontrahent nie jest jeszcze zarejestrowany w bazie Comarch ERP Altum, automatycznie zostanie założona nowa karta kontrahenta). W przypadku zakupów dokonanych przez użytkowników niezarejestrowanych do bazy Comarch ERP Altum trafia zamówienie z kontrahentem nieokreślonym (nie jest zakładana karta kontrahenta, ale na złożonym zamówieniu będzie widniała nazwa i dane adresowe kontrahenta, wprowadzone w wszystko.pl podczas składania zamówienia). 3.4 Usunięcie artykułów z wszystko.pl Istnieje możliwość usunięcia z platformy wszystko.pl artykułów, które nie mają podlegać dalszej sprzedaży. Jeśli artykuł ma zostać usunięty, na karcie artykułu w kategorii podziału artykułów wszystko.pl, należy przenieść artykuł z grupy, w której znajduje się on aktualnie do Grupy Głównej (edycja artykułu -> zakładka Grupy -> edycja kategorii wszystko.pl -> przypisanie do grupy Grupa Główna ). Aby usunąć jednocześnie wszystkie artykuły przypisane do danej grupy artykułów w kategorii wszystko.pl, należy odpiąć tę grupę od centrum Comarch ERP e-sklep (edycja centrum Comarch ERP e-sklep -> zakładka Artykuły -> przycisk [Odłącz]). W celu zaczytania zmian między Comarch ERP e-sklep i Comarch ERP Altum, należy dokonać ponownej synchronizacji: Oddziały -> Comarch ERP e-sklep -> Synchronizacja. Wersja Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)...

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)... Ulotka Wersja 7.4 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 NOWA WERSJA PANELU ADMINISTRACYJNEGO (BETA)... 5 2 ZMIANY... 6 2.1 WERSJA MOBILNA SKLEPU PREZENTACJA NOWOŚCI I PROMOCJI... 6 2.2 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Twój Przewodnik po Shoplo

Twój Przewodnik po Shoplo Twój Przewodnik po Shoplo Skonfiguruj swój sklep krok po kroku. Cześć, Naprawdę cieszymy się, że jesteś z nami :) Zakładając swój sklep dołączyłeś do grona ponad 7000 e-sprzedawców, którzy już skorzystali

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo