Dokumentacja Użytkownika Systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep

2 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 1.2 Moduł: e-sklep

3 Spis treści 1 FUNKCJONALNOŚĆ COMARCH ERP E-SKLEP WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP Wymagania systemowe Kreacja Comarch ERP e-sklep w Comarch ERP XL Uruchomienie kreatora Comarch ERP e-sklep Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok Kreator Comarch ERP XL, Krok Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok Modyfikacja konfiguracji Comarch ERP e-sklep Konfiguracja Comarch ERP e-sklep Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Ogólne Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Eksport Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Import Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Parametry Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Waluty Opis asortymentu Opis asortymentu za pomocą atrybutów Dodanie klasy atrybutu Przypisanie dodanego atrybutu do obiektu Przypisanie atrybutu typu: Załącznik Opis asortymentu za pomocą Załącznika Dostępność towarów Obsługa cech Eksport faktur w postaci PDF Atrybuty wielowartościowe Jeden towar w wielu grupach towarowych Obsługa towarów podobnych lub akcesoriów dla towaru Indywidualny koszt dostawy Towar podlega rabatowaniu SYNCHRONIZACJA COMARCH ERP XL I COMARCH ERP E-SKLEP Moduł: e-sklep 1.3

4 3.1 Sposoby synchronizacji Synchronizacja uruchamiana ręcznie Synchronizacja automatyczna SPIS ILUSTRACJI: Moduł: e-sklep

5 1 Funkcjonalność Comarch ERP e-sklep Comarch ERP e-sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch ERP e-sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym. Współpraca Comarch ERP XL z Comarch ERP e-sklep polega na: Eksporcie do Comarch ERP e-sklep danych o towarach oraz grupach towarów Imporcie danych o nowych kontrahentach zapisanych w Comarch ERP e-sklep Imporcie zamówień złożonych w Comarch ERP e-sklep Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program: Comarch ERP XL. Comarch ERP e-sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW, a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego dostosowania e Sklepu do potrzeb Użytkownika. Za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep, Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcje, publikowane na portalach aukcyjnych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Moduł: e-sklep 1.5

6 2 Współpraca z Comarch ERP e-sklep 2.1 Wymagania systemowe Współpraca Comarch ERP XL z Comarch ERP e-sklep wymaga środowiska.net Framework 2.0, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime oraz komponentu SQLXML. Uwaga: Comarch ERP e-sklep 6.5 współpracuje z wersjami: - Comarch OPT!MA 2013 (zalecana) - Comarch OPT!MA , 2012.x - Comarch ERP XL Comarch Altum 5.4 Comarch ERP e-sklep 6.5 współpracuje tylko z systemami ERP, które mają protokół komunikacji w wersji 6.0. Uwaga: Współpraca z e-sklep nie jest możliwa na komputerach wyposażonych w systemy operacyjne Windows 98, Windows ME 2.2 Kreacja Comarch ERP e-sklep w Comarch ERP XL Uruchomienie kreatora Comarch ERP e-sklep Kreacja Comarch ERP e-sklep uruchamiana jest z poziomu modułu systemu Comarch ERP XL: Administrator oddziałów. Aby uruchomić kreację Comarch ERP e-sklep, należy: wybrać z menu głównego modułu: Administrator oddziałów, funkcję: Oddziały lub uruchomić plik: CDNPCO.EXE, a następnie, z rozwiniętego menu, opcję: Kreator nowego oddziału Comarch ERP e-sklep lub wybrać z menu rozwijanego przyciskiem: (znajdującego się obok ikony: ), funkcję: Dodaj nowy Comarch ERP e-sklep. Po wybraniu funkcji Kreator nowego oddziału Comarch ERP e-sklep/dodaj Comarch ERP e- Sklep, zostanie otworzone okno: Dołączenie oddziału Comarch ERP e-sklep do programu Comarch ERP XL. W oknie należy nacisnąć przycisk: [Dalej]. Kreator Comarch ERP e- Sklep zostanie uruchomiony. Kreator składa się z kilku kroków, w których należy wykonać czynności opisane w kolejnych rozdziałach. 2.6 Moduł: e-sklep

7 Rys. 1 Uruchomiony kreator Comarch ERP e-sklep Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 1 Na krok 1 kreatora składa się określenie parametrów związanych z eksportem do Comarch ERP e- Sklep z Comarch ERP XL. Moduł: e-sklep 2.7

8 Rys. 2 Kreator Comarch ERP e-sklep Krok 1. Eksport cennika po zaznaczeniu opcji możliwe będzie określenie rodzaju eksport cennika, atrybutu dla zdjęcia towaru oraz wskazanie rodzaju ceny aktualnej i poprzedniej. Rodzaj eksportu: Pełny - w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep będą wysyłane wszystkie informacje o zarejestrowanych cenach Różnicowy - w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e- Sklep będą wysyłane informacje tylko o cenach, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji. - w polu następuje wskazanie grupy towarowej w Comarch ERP XL, z której zostaną wyeksportowane towary do Comarch ERP e-sklep. Aby towary zostały wyeksportowane do Comarch ERP e-sklep, konieczne jest zaznaczenie na ich kartach parametru: Dostępny w e-sklep (okno: Karta towaru, zakładka: Aplikacje). Parametr ten może zostać zaznaczony na grupie towarów (okno: Wzorzec towaru, zakładka: Aplikacje) wtedy po aktualizacji wzorca grupy, parametr zostanie zaznaczony na wszystkich towary należących do tej grupy. - w polu wskazuje się atrybut, który jest przypisany do towaru, a którego wartość Załącznik typu: Obraz, będzie wyświetlana jako zdjęcie towaru w Comarch ERP e-sklep. Jest to pole wymagane. Więcej informacji o przypisaniu odpowiedniego atrybutu do towaru znajduje się w rozdziale: Cena aktualna rodzaj ceny, która będzie wyświetlana w e-sklepie, jako cena aktualna czyli taka z jaką będzie sprzedawany towar. Rodzaj ceny wybierany jest spośród rodzajów zdefiniowanych dla grup towarów w Comarch ERP XL (okno: Wzorzec towaru - Grupa główna). Jeśli cena aktualna będzie inna niż cena poprzednia, wtedy przy opisie towaru zostaną wyświetlone dwie ceny: aktualna oraz poprzednia (wyświetlona jako cena przekreślona). W ten sposób wyświetlone są zniżki dla towarów wystawionych w Comarch ERP e-sklep. 2.8 Moduł: e-sklep

9 Cena poprzednia w tym polu można wskazać cenę inną niż cena aktualna. Cena ta zostanie wyświetlona z przekreśleniem (jako cena nieaktualna). Eksport stanów magazynowych parametr odpowiada za to, czy do sklepu będą eksportowane stany magazynowe jeżeli jest on wskazany, czy też nie, jeżeli pozostanie on niewskazany. Parametr jest dostępny do edycji również po zakończeniu kreowania oddziału e-sklep. Eksport grup w tej części określa się rodzaj eksportu grup towarowych do Comarch ERP e-sklep z Comarch ERP XL. Pełny - w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep będą wysyłane wszystkie informacje o zarejestrowanych grupach towarowych Różnicowy - w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep będą wysyłane informacje tylko o grupach towarowych, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji. Po określeniu parametrów w Kroku 1, należy nacisnąć przycisk: [Dalej], aby przejść do Kroku Kreator Comarch ERP XL, Krok 2 W Kroku 2 określa się parametry związane z importem danych z Comarch ERP e-sklep do Comarch ERP XL. Import ten wykonywany jest w trakcie synchronizacji. Rys. 3 Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 2. Import kontrahentów po naciśnięciu przycisku:, wskazuje się grupę kontrahentów, do której mają zostać zaimportowani kontrahenci zarejestrowani w Comarch ERP XL. Jest to pole wymagane, dla którego wartością domyślna jest: Grupa główna Moduł: e-sklep 2.9

10 Import zamówień w tej części określa się parametry dotyczące zamówień importowanych do Comarch ERP XL z Comarch ERP e-sklep: - po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy wybrać towar usługę (kartę towaru, z zaznaczonym na zakładce: Ogólne, parametrem: Usługa). Usługa ta będzie traktowana jako dodatkowa pozycja na importowanym do Comarch ERP XL zamówieniu, która będzie traktowana jako koszt przesyłki. Jej wartość będzie zależała od sposobu dostawy, wybranego przez klienta podczas zawierania transakcji przez e-sklep oraz wybranego sposobu płatności. Jest to pole wymagane, po wypełnieniu którego użytkownik może przejść do kolejnego kroku kreacji e- Sklepu. Automatyczne potwierdzanie zamówień przy zaznaczonym parametrze, zamówienia zaimportowane do Comarch ERP XL będą miały automatycznie status: Potwierdzone. Ustawieniem domyślnym jest odznaczony parametr. Po określeniu parametrów importu, należy nacisnąć przycisk: kroku kreatora. [Dalej], aby przejść do kolejnego Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 3 W Kroku 3, następuje wskazanie centrum struktury firmy, powiązanego z Comarch ERP e-sklep. Wybór centrum następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj centrum]. Zostanie otworzone okno: Struktura firmy, w którym należy wskazać odpowiednie centrum. Wybrane centrum nie może być centrum oddziałowym i nie można do niego powiązać więcej niż 1 sklepu. W centrum określa się magazyny oraz definicje dokumentów wykorzystywanych w Comarch ERP e-sklep. W centrum określa się wykorzystywane w Comarch ERP e-sklep, mi.in.: Magazyny : Edycja struktury firmy -> Zakładka: Magazyny Serie dla dokumentów: Edycja struktury firmy -> Zakładka: Serie 2.10 Moduł: e-sklep

11 Rys. 4 Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 3. Po wybraniu centrum, należy nacisnąć przycisk: kreatora. [Dalej], aby przejść do następnego kroku Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 4 W Kroku 4 definiuje się serwer wymiany, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja z Comarch ERP e-sklep. Nazwę tego serwera Klient otrzymuje w osobnym u po złożeniu zapotrzebowania na Comarch ERP e-sklep. Otrzymaną nazwę serwera należy przekopiować w pole: Adres serwera wymiany. Rys. 5 Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 4. Przycisk:, służy wygenerowaniu klucza wymiany zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep. Jego wygenerowanie jest niezbędne, aby możliwa była synchronizacja między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno: Generowanie klucza wymiany. Moduł: e-sklep 2.11

12 Rys. 6 Okno, w którym uruchamia się generowanie certyfikatu. W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz (w polu: Hasło) PIN. Dane te, Klient otrzymuje w osobnym u po złożeniu zapotrzebowania na Comarch ERP e-sklep. Zalecane jest, aby w oknie zmienić hasło na silniejsze składające się z co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione, Klient zostanie poproszony o jego zmianę po naciśnięciu przycisku:. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk:. Przy poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wygenerowaniu klucza. Naciśnięcie przycisku: [Dalej] kończy proces kreowania Comarch ERP e-sklep. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno, w którym pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu kreowaniu Comarch ERP e-sklep. Rys. 7 Zakończenie kreowania Comarch ERP e-sklep Moduł: e-sklep

13 2.3 Modyfikacja konfiguracji Comarch ERP e-sklep Podczas kreowania Comarch ERP e-sklep, określa się parametry wymiany danych między Comarch ERP XL a Comarch ERP e-sklep. Ustawienia skonfigurowane w kreatorze Comarch ERP e-sklep można sprawdzić/zmodyfikować z poziomu modułu: Administrator oddziałów. Aby wykonać modyfikację ustawień konfiguracyjnych Comarch ERP e-sklep, należy: W module: Administrator oddziałów, nacisnąć na pasku narzędzi, przycisk: [Lista oddziałów] (listę oddziałów można również tworzyć po wybraniu funkcji: Lista oddziałów, z menu: Oddziały). Zostanie otworzone okno: Lista oddziałów. Aby wyświetlone zostały oddziały Comarch ERP e-sklep, należy w oknie: Lista oddziałów, w polu: Typ oddziału, wybrać Comarch ERP e-sklep. Rys. 8 Lista oddziałów Comarch ERP e-sklep. Po wyświetleniu na liście dostępnych e-sklep, należy zaznaczyć e-sklep, dla którego mają zostać zmienione dane i nacisnąć przycisk: [Karta oddziału]. Zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja Comarch ERP e-sklep. W oknie znajdują się parametry opisane w rozdziale: Konfiguracja Comarch ERP e- Sklep Moduł: e-sklep 2.13

14 Rys. 9 Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Ogólne Konfiguracja Comarch ERP e-sklep W oknie: Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, znajdują się dane, których wartości ustala się podczas kreacji Comarch ERP e-sklep. Niektóre z danych mogą zostać zmodyfikowane Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje: ID e-sklep u numer ID e-sklep nadawany automatycznie podczas jego kreacji. Centrum Oddział struktury firmy, który został przypisany do e-sklep. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie wyświetlone do podglądu okno tego centrum. Z poziomu okna nie można zmienić centrum, jak również jego parametrów. Ostatnia synchronizacja w polu, automatycznie wprowadzana jest data ostatniej synchronizacji w formacie: rrrr-mm-dd gg:mm:ss. Synchronizacja automatyczna po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep będzie wykonywana automatycznie, o ile został uruchomiony automat synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji automatycznej znajduje się w rozdziale: 3.3 Synchronizacja automatyczna. Adres serwera w polu wskazuje się adres serwera wymiany danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep. - funkcja umożliwia wygenerowanie klucza zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL a Comarch ERP e-sklep. Współpraca z imall24- parametr umożliwia współpracę z Comarch ERP imall24 Adres serwera wymiany należy podać adres serwera wymiany, w przypadku imall24 zawsze będzie to Moduł: e-sklep

15 ID - identyfikator klienta Comarch, który jest jednocześnie loginem do imall24 Hasło PIN klienta Comarch, który będzie pierwszym hasłem do imall Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Eksport Na zakładce określone są parametry konfigurujące eksport danych z Comarch ERP XL do Comarch ERP e-sklep. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 1 Kreatora e-sklep (więcej informacji w rozdziale: Kreator e-sklep, Krok 1). Dane określone w kreatorze podlegają w oknie: Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, pełnej edycji Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Import Na zakładce określone są parametry konfigurujące import danych z Comarch ERP e-sklep do Comarch ERP XL. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 2 Kreatora e-sklep u (więcej informacji w rozdziale: Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 2) Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Parametry Z poziomu zakładki istnieje możliwość mapowania form płatności z e-sklep na formy dostępne w systemie, należy określić, która forma płatności z Comarch ERP XL jest odpowiednikiem danej formy płatności w e-sklep poprzez jej wybór z listy rozwijanej dostępnej w polach kolumny: Nazwa ERP XL. Przy dodawaniu zamówienia wystawionego w e-sklep, w systemie ERP XL na dokument pobierana jest forma płatności powiązana z formą wybraną na zamówieniu w sklepie internetowym. Rys. 10 Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Parametry Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Waluty Na zakładce Waluty określana jest waluta domyślna dla e-sklep, w której prezentowane będą ceny towarów. Dodatkowo można zdefiniować, które waluty, oprócz domyślnej będą wysyłane do e-sklep, przez dodanie takiej waluty do tabeli z kursami. Dla każdej waluty można określić kurs, który wysyłany będzie do e-sklep i po którym przeliczane będą wartości w tym sklepie, gdy klient zmieni walutę. Moduł: e-sklep 2.15

16 Kursy walut można określać ręcznie lub pobierać je z tabeli kursów dostępnej w Comarch ERP XL opcja dostępna po zaznaczeniu parametru: Kurs z tabeli kursów oraz wyborze odpowiedniego typu kursu. Przechowywane są również archiwalne wartości kursów wysłanych do e-sklep, widoczne po wybraniu opcji [Pokazuj archiwalne]. Do e-sklep wysyłane są waluty wybrane na tej zakładce oraz zdefiniowane dla nich kursy. Ceny dla towarów wysyłane są zawsze w walucie domyślnej, a jeśli zdefiniowane są w innej walucie, następuje przeliczenie po kursie zdefiniowanym dla e-sklep w tej walucie. 2.4 Opis asortymentu Rys. 11 Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Waluty Towary mogą być wyświetlane w Comarch ERP e-sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd., oraz dowolnymi plikami (.PDF,.doc,.txt itd.) przedstawiającymi ich dokumentację techniczną. Wyświetlanie obrazów oraz plików dla towaru w e- Sklep można uzyskać na dwa sposoby: Za pomocą atrybutu o typie Załącznik Poprzez przypisanie Załącznika z zaznaczoną opcją dostępności w e-sklep Opis asortymentu za pomocą atrybutów Dodanie klasy atrybutu Pierwszą czynnością konfiguracyjną umożliwiającą opisanie towaru za pomocą obrazu lub dokumentem jest zdefiniowanie odpowiedniej klasy atrybutu. Klasę atrybutu definiuje się z poziomu modułu: Administrator (Comarch ERP XL), w oknie: Definicja atrybutów (zakładka: Klasy atrybutów). Klasę atrybutu dodaje się po naciśnięciu przycisku: [Klasa atrybutu] Moduł: e-sklep

17 Rys. 12 Klasa atrybutu, dodawana z poziomu okna: Definicja atrybutów. Dodawana klasa atrybutu musi mieć określone następujące parametry: Nazwa w polu należy wprowadzić nazwę klasy atrybutu, którą będziemy posługiwać się do opisania towaru obrazami/dokumentami. Typ w polu, z menu rozwijanego przyciskiem:, należy wybrać typ. Dla obrazu prezentującego towar będzie to typ: Załączniki. Wybór tego właśnie typu jest niezbędny dla prawidłowego działania dodawanej klasy atrybutu w przeznaczonej dla niej funkcjonalności. e-sklep dodawana klasa atrybutu musi mieć zaznaczony parametr: e-sklep, który decyduje o możliwości wykorzystania atrybutu w Comarch ERP e-sklep. Po zaznaczeniu wymienionych wyżej parametrów, w oknie: Klasa atrybutu, należy wybrać zakładkę: Obiekty, aby przypisać klasę do odpowiedniego obiektu (więcej w rozdziale: Przypisanie dodanego atrybutu do obiektu). Należy pamiętać, że obrazy dla towaru będą wyświetlane wtedy, gdy w kreatorze e-sklep, w kroku 1, zostanie wybrana jako atrybut dla zdjęcia (pole: Atrybut dla zdjęcia) klasa atrybutu, za pomocą której została opisana karta towaru Przypisanie dodanego atrybutu do obiektu Dodaną klasę atrybutu należy przypisać do obiektu, który będzie opisywany za jej pomocą. Ze względu na to, że ta klasa atrybutu będzie służyła do opisywania towarów, należy ją przypisać do obiektu w Comarch ERP XL: Towar. Aby przypisać klasę atrybutu do towaru, należy: Moduł: e-sklep 2.17

18 W oknie: Klasa atrybutu, wybrać zakładkę: Obiekty, a następnie nacisnąć przycisk: [Dodaj do obiektu] W otworzonym oknie: Definicja atrybutów, należy zaznaczyć obiekt: [Wzorce towarowe].[towar] i nacisnąć przycisk: obiektu. [Wybierz obiekt], aby potwierdzić wybór Rys. 13 Okno: Definicja atrybutów, w którym wskazuje się obiekt: [Wzorce towarowe].[towar], do którego zostanie przypisana Klasa atrybutu. Wybrany obiekt, zostanie umieszczony w oknie: Klasa atrybutu, na zakładce: Obiekty Moduł: e-sklep

19 Rys. 14 Okno: Klasa atrybutu, zakładka: Obiekty, po przypisaniu do klasy obiektu: [Wzorce towarowe].[towar]. Klasa atrybutu po wykonaniu opisanych wyżej czynności jest przygotowana do wykorzystania na towarze. Aby możliwe było określenie jej wartości, czyli wskazanie odpowiedniego obrazu do odpowiedniego towaru, należy jeszcze zarejestrować te obrazy na liście Załączników Przypisanie atrybutu typu: Załącznik Opisanie towaru klasą atrybutu zdefiniowaną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziałach: Dodanie klasy atrybutu; Przypisanie dodanego atrybutu do obiektu, pozwala na umieszczenie dla tego towaru obrazu/dokumentu, pokazującego jego wygląd lub opisującego jego funkcjonalność, wyświetlanego następnie w Comarch ERP e-sklep. Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru należy w pierwszej kolejności zaimportować do systemu ERP odpowiedni plik w formacie Załącznika. Ewidencja Załączników prowadzona jest w oknie: Lista Załączników dostępną m.in. w module: Administrator (Comarch ERP XL). Rys. 15 Lista danych binarnych. Aby wprowadzić nowy Załącznik typu obraz na listę, należy: z poziomu modułu: Administrator, otworzyć okno: Lista załączników (funkcja: Załączniki, wybierana z menu: Narzędzia) w oknie: Lista załączników, nacisnąć przycisk: [Nowy] w otworzonym oknie: Właściwości Załączników, należy w polu: Typ, wskazać typ Załącznika Obraz. Następnie należy nacisnąć przycisk: [Import z pliku]. Po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno: Import pliku do bazy danych, w którym należy wskazać plik, jaki ma Moduł: e-sklep 2.19

20 zostać zaimportowany (np. fotografię towaru w formacie JPG) i nacisnąć przycisk:. Wybrany plik zostanie zaimportowany do okna: Załącznik. Wraz z plikiem w oknie Załącznika zostanie wprowadzona nazwa pliku, jednak może ona ulec zmianie przez operatora. Dla Załącznika należy wskazać również jej kod. Po wprowadzeniu wymienionych danych można je zapisać, naciskając przycisk: zmiany]. [Zapisz Rys. 16 Okno Załącznika typu: Obraz. Po zdefiniowaniu klasy atrybutu typu Załącznik (rozdziały: Dodanie klasy atrybutu Przypisanie dodanego atrybutu do obiektu) oraz zaimportowaniu załącznika (plików graficznych) do Comarch ERP XL można przystąpić do opisania towarów za pomocą obrazów, które będą następnie wyświetlone w Comarch ERP e-sklep. Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru należy otworzyć okno: Karta towaru, dla towaru, który ma zostać opisany za pomocą obrazu i wybrać zakładkę: Atrybuty Na zakładce: Atrybuty, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Definicja atrybutów, w którym zostaną wyświetlone atrybuty, które zostały przypisane do obiektu: Towar. W oknie należy wybrać zdefiniowaną wcześniej klasę atrybutu typu Załącznik i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz klasę atrybutu] Moduł: e-sklep

21 Rys. 17 Wybieranie klasy atrybutu, za pomocą której zostanie opisany towar. Po wybraniu klasy atrybutu, zostanie ona wyświetlona w oknie: Karta towaru, na zakładce: Atrybuty, w kolumnie: Nazwa klasy atrybutu. Rys. 18 Karta towaru, z przypisaną klasą atrybutu. Po przypisaniu klasy atrybutu, należy określić jej wartość. W tym celu, w kolumnie: Wartość atrybutu, należy nacisnąć przycisk:. Zostanie otworzone okno: Lista załączników, w którym należy zaznaczyć odpowiedni Załącznik, czyli np. fotografię opisywanego towaru, czy dokument. Wybór odpowiedniego Załącznika należy zatwierdzić przyciskiem: [Wybierz]. Po wybraniu zostanie wyświetlony w oknie: Karta towaru, na zakładce: Atrybuty, w kolumnie: Wartość atrybutu. Opisanie karty towaru jest zakończone, można zatem zapisać dane, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Moduł: e-sklep 2.21

22 Rys. 19 Karta towaru opisana klasą atrybutu typu: Załącznik. Należy pamiętać, że obrazy dla towaru będą wyświetlane wtedy, gdy w kreatorze Comarch ERP e- Sklep,w kroku 1, zostanie wybrana jako atrybut dla zdjęcia (pole: Atrybut dla zdjęcia) klasa atrybutu, za pomocą której została opisana karta towaru (rozdział: Kreator e-sklep, Krok 1) Opis asortymentu za pomocą Załącznika Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru jako Załącznik należy w pierwszej kolejności zaimportować do systemu ERP odpowiedni plik w formacie Załącznika. Ewidencja Załączników prowadzona jest w oknie: Lista Załączników dostępną m.in. w module: Administrator (Comarch ERP XL). Rys. 20 Lista Załączników. Aby wprowadzić nowy Załącznik typu obraz na listę, należy: z poziomu modułu: Administrator, otworzyć okno: Lista załączników (funkcja: Załączniki, wybierana z menu: Narzędzia) 2.22 Moduł: e-sklep

23 w oknie: Lista załączników, nacisnąć przycisk: [Nowy] w otworzonym oknie: Załącznik należy w polu: Typ, wskazać typ Załącznika Obraz. Następnie należy nacisnąć przycisk: [Import z pliku]. Po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno: Import pliku do bazy danych, w którym należy wskazać plik, jaki ma zostać zaimportowany (np. fotografię towaru w formacie JPG) i nacisnąć przycisk:. Wybrany plik zostanie zaimportowany. Wraz z plikiem w oknie Załącznika zostanie wprowadzona nazwa pliku, jednak może ona ulec zmianie przez operatora. Dla Załącznika należy wskazać również jej kod. Aby załącznik był widoczny w aplikacji Comarch ERP e-sklep należy zaznaczyć parametr dostępności w aplikacji: e-sklep. Po wprowadzeniu wymienionych danych można je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Rys. 21 Okno Załącznika typu: Obraz. 2.5 Dostępność towarów Istnieje możliwość określenia dostępności towarów synchronizowanych do Comarch ERP e-sklep. Na karcie towaru zakładce Aplikacje należy wskazać statusu towaru oraz określić jego dostępność. Moduł: e-sklep 2.23

24 W przypadku statusu istnieje możliwość wskazania następujących opcji: Zapowiedź Dostępny Dostępny na zamówienie Niedostępny W przypadku wskazania statusu: Dostępny istnieje dodatkowo możliwość określenia dostępności spośród opcji: Nieokreślona Towar dostępny od ręki Towar dostępny do 24h Towar dostępny do 48h Od 3 do 5 dni Do 7 dni Do 14 dni Powyżej 14 dni Rys. 22 Karta towaru, zakładka Aplikacje Po wskazaniu odpowiedniej opcji na karcie towaru należy wykonać synchronizacje z Comarch ERP XL. W aplikacji zostanie wyświetlona informacja odnośnie Dostępności towaru jaka została określona w systemie Comarch ERP XL Moduł: e-sklep

25 2.6 Obsługa cech W e-sklep od wersji 6.0 Enterprise dostępna jest obsługa cechy towaru, polegająca na wyświetlaniu zasobów magazynowych partii określonych konkretnymi wartościami cech oraz możliwości wyboru konkretnych cech towaru przy składaniu zamówienia (zamówienie konkretnej partii). Rys. 23 Szczegóły towaru, cechy To jakie cechy, a w związku z tym zasoby, są wysyłane do e-sklep określa parametr Dostępność: e- Sklep, na wartości cechy w systemie Comarch ERP XL. Do e-sklep wysyłane są tylko te zasoby, które zostały oznaczone cechami z parametrem e-sklep. Zasoby są synchronizowane do aplikacji, jeżeli podczas eksportu został zaznaczony parametr: eksport stanów magazynowych. Moduł: e-sklep 2.25

26 Rys. 24 Wartość cechy Rys. 25 Wartość cechy Po złożeniu zamówienia z towarem, który posiada cechy, wybrane przez Klienta wartości cech zostaną przesłane wraz z zamówieniem do systemu Comarch ERP XL i wprowadzone z tymi wartościami na zamówienie w Systemie. 2.7 Eksport faktur w postaci PDF Od wersji 6.0 e-sklep umożliwiono przesyłanie faktur w formacie PDF z systemu ERP do sklepu internetowego. Do e-sklep wysyłane są załączniki w formacie PDF, oznaczone parametrem dostępności w e-sklep i przypisane do dokumentu Zamówienia sprzedaży zsynchronizowanym z e-sklep Moduł: e-sklep

27 Rys. 26 Zamówienie sprzedaży, Załącznik PDF Po wykonaniu synchronizacji do e-sklep z poziomu Szczegółów zamówienia będzie możliwość wyświetlenia Faktury sprzedaży realizującej zamówienie w systemie. Rys. 27 Szczegóły Zamówienia sprzedaży, FS 2.8 Atrybuty wielowartościowe Dzięki obsłudze atrybutów wielowartościowych klient składając zamówienie jest w stanie określić cechę kupowanego towaru np. kolor, rozmiar. Po podaniu takiego atrybutu do listy atrybutów towaru jego wartości będą wyświetlane w sklepie w postaci listy rozwijanej opcji:. Informacja o wybranej opcji przez klienta zostanie zapisana w opisie elementu zamówienia i/lub zawarta w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. 2.9 Jeden towar w wielu grupach towarowych Towary importowane z Comarch ERP XL do Comarch ERP e-sklep znajdują się w grupach towarowych. Grupy te są podstawą do grupowania towarów również w Comarch ERP e-sklep będą on wyświetlane jako osobne kategorie towarów, np. kategoria: zeszyty, w której będą wyświetlane konkretne towary - zeszyty 60 kartkowe, 100 kartkowe itd. Wyświetlanie kategorii definiowane jest z poziomu panelu administracyjnego Comarch ERP e-sklep. Za jego pomocą można skonfigurować wyświetlenie grup towarów w ramach menu zwykłego lub menu specjalnego. Należy jednak pamiętać, że jedna grupa towarowa może być elementem albo menu zwykłego bądź specjalnego. Dlatego też, jeśli jeden towar ma się znaleźć zarówno w grupie towarowej wyświetlanej z menu zwykłego (jako element tej grupy, np. Zeszyt 60 kartkowy, w Moduł: e-sklep 2.27

28 grupie: Zeszyty) jak i w grupie towarów wyświetlanej z menu specjalnego (np. Zeszyt 60 kartkowy, jako nowość w grupie: Nowości), należy ten towar umieścić w obu grupach towarowych z poziomu listy towarów dostępnej w Comarch. Aby ten sam towar umieścić w dwóch grupach towarowych, należy: otworzyć okno: Karta towaru (z poziomu okna: Towary, wyświetlanym z poziomu modułu: Administrator oddziałów) towaru, który ma zostać umieszczony w kolejnej grupie towarowej, a następnie wybrać zakładkę: Grupy na zakładce nacisnąć przycisk: [Dodaj do grupy]. Zostanie otworzone okno: Grupy towarów. W oknie: Grupy towarów, wybrać grupę, do której ma zostać przypisany towar i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Po zatwierdzeniu wyboru grupy, towar będzie należał zarówno do poprzedniej grupy towarowej jak i nowo wybranej. Grupy, do których będzie należał zostaną wyświetlone na zakładce: Grupy. Rys. 28 Karta towaru: Zeszyt, przypisana do grup towarów: Zeszyty i Nowości Obsługa towarów podobnych lub akcesoriów dla towaru Dla każdego towaru obsługiwanego w e-sklepie istnieje możliwość zdefiniowania Towarów podobnych lub Akcesoriów, które są prezentowane w Szczegółach towaru.. Aby Towary podobne były dostępne w e-sklepie współpracującym z Comarch ERP XL najpierw należy je zdefiniować w systemie ERP na zakładce: Zamienniki Karty towaru. Produkty będące Towarami podobnymi lub Akcesoriami muszą dodatkowo spełniać warunki: być dostępne w e-sklep (zakładka: Aplikacje Karty towaru) i należeć do grupy towarowej eksportowanej do e-sklep (zakładka: Grupy Karty towaru). Dodatkowo dla tych produktów powinno zostać dodane zdjęcie na zakładce Załączniki lub na zakładce: Atrybuty. Zakładka: Zamienniki składa się z zakładek: Zamienniki i Komplety. Na zakładce Zamienniki / Zamienniki Karty towaru są definiowane Towary podobne dla produktu, natomiast na zakładce: Zamienniki / Komplety są definiowane Akcesoria dostępne w e-sklepie. Aby w Comarch ERP XL dodać zamiennik dostępny potem dla e-sklep jako Towar podobny, należy: 2.28 Moduł: e-sklep

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5 Biuletyn techniczny Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl Wersja: 2013.5 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji Comarch CDN XL z imall24

Instrukcja konfiguracji Comarch CDN XL z imall24 Instrukcja konfiguracji Comarch CDN XL z imall24 Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian Rozdział, w którym dokonano zmian Opis zmian Informacja: Ostatnio wprowadzone zmiany wyświetlone

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24 Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WIZYTÓWKA SPRZEDAWCY.... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO IMALL24.... 6 4 IMPORT ZAMÓWIEŃ Z IMALL24... 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WIZYTÓWKA SPRZEDAWCY.... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO WSZYSTKO.PL.... 6 4 IMPORT ZAMÓWIEŃ Z WSZYSTKO.PL...

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 7.7 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych...

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych... AZACO Eksporter Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych Spis treści Przygotowanie środowiska...2 Konfiguracja zadań eksportu danych...2 Ręczny eksport danych...5 Automatyczny eksport

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP XT i Comarch e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP XT i Comarch e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP XT i Comarch e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE COMARCH E-SKLEP...4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU...6 3.1.1 GRUPY...6 3.1.2 USTAWIENIA NA KARCIE

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty...

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 KONFIGURACJA WSZYSTKO.PL... 4 2.1 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU WSZYSTKO.PL... 4 2.2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach.

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach. Instrukcja korzystania z modułu Export/Import z poziomu programu Carwert Zawartość dokumentu: Dokument zawiera skróconą instrukcje obsługi modułu EXPORT/IMPORT w programie Carwert. Pierwsza część tego

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu Clickshop w Systemie FLASHCOM FIS.

Instrukcja obsługi modułu Clickshop w Systemie FLASHCOM FIS. Instrukcja obsługi modułu Clickshop w Systemie FLASHCOM FIS. 1. Oznaczenie danych do wysyłki. Podczas pierwszej wysyłki do sklepu internetowego jak i podczas późniejszych synchronizacji, system FIS wysyła:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie Web Catalog

Użytkowanie Web Catalog COPYRIGHT 2014 IGE+XAO. All rights reserved Użytkowanie Web Catalog V7R2 Copyright 2014 IGE-XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4 Integracja z Facebook Wersja 7.2.4 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym... 3 2. Aktywacja konta IWD u klienta Comarch ERP Optima... 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo