Informator nawigacyjny dla górnej Odry skanalizowanej INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator nawigacyjny dla górnej Odry skanalizowanej INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 Dbamy o przyszłość naszych wód Informator nawigacyjny dla górnej Odry skanalizowanej INSTRUKCJA OBSŁUGI WROCŁAW 2011 r.

2 Informator Nawigacyjny Informator nawigacyjny dla górnej Odry skanalizowanej INSTRUKCJA OBSŁUGI Wrocław, styczeń 2012 r. Dbamy o przyszłość nas z ych wód 2

3 Instrukcja obsługi spis treści Instrukcja... 4 Wprowadzenie... 4 Okno serwisu mapowego... 4 Nawigacja po mapie... 6 Identyfikacja obiektów... 7 Oznakowanie nawigacyjne...10 Wyświetlanie zdjęć...12 Wyszukiwanie obiektów...14 Pomiar odległości i powierzchni...15 legenda Wybrane oznaczenie nawigacyjne

4 Informator Nawigacyjny Wprowadzenie Informator dróg wodnych regionu wodnego Górnej Odry został wykonany na przełomie roku 2011/2012 ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stanowiło to realizację ustawowego obowiązku, nałożonego na administrację dróg wodnych, o którym mowa w art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.). Informator dróg wodnych regionu wodnego Środkowej Odry obejmuje swoim zasięgiem następujące śródlądowe drogi wodne: rzeka Odra od km (granica RZGW Wrocław i RZGW Gliwice) do km (śluzy w miejscowości Brzeg Dolny), Wrocławski Węzeł Wodny. Celem opracowania niniejszego serwisu mapowego było zapewnienie użytkownikom wybranych dróg wodnych administrowanych przez RZGW wewrocławiu informacji o szlakach żeglownych i danych dotyczących warunków nawigacyjnych, w tym w szczególności: oznakowania nawigacyjnego znakami żeglugowymi regulującymi ruch żeglugowy na drogach wodnych, lokalizacji śluz żeglugowych (wraz z ich podstawowymi parametrami) oraz usytuowania jazów piętrzących wodę, kilometraża drogi wodnej, wyznaczonych miejsc postoju, portów, nabrzeży przeładunkowych, rozgałęzień dróg wodnych, urządzeń wodnych, dopływów, parametrów eksploatacyjnych przęseł żeglugowych w mostach. Pozostałe informacje dla użytkowników śródlądowych dróg wodnych są natomiast publikowane na stronie:. Dotyczą one: głębokości tranzytowych dla poszczególnych odcinków dróg wodnych, odniesionych do stanów wody, komunikatów informujących o aktualnych warunkach na poszczególnych odcinkach dróg wodnych dla żeglugi, czasowych oraz trwałych ograniczeń nawigacyjnych w ruchu żeglugowym. Okno serwisu mapowego Główne okno serwisu mapowego Informatora dróg wodnych regionu wodnego Środkowej Odry, przedstawione na rysunkunr 1 składa się z sekcji opisanych poniżej. Rys nr 1 Okno serwisu mapowego 4

5 Instrukcja obsługi Sekcja A Okno widoku mapy W oknie mapy wyświetlane są informacje przestrzenne zgodnie ze zdefiniowaną symbolizacją wraz z podkładami referencyjnymi (np. ortofotomapa). W lewym dolnym rogu wyświetlana jest podziałkaliniowa wynikająca z aktualnie wybranej skali. W oknie mapy wyświetlanajest kontrolka nawigacji zawierająca funkcje pozwalające na nawigację po mapie (przybliżanie i oddalanie widoku oraz przesuwanie mapy). Sekcja B Pasek narzędzi Pasek narzędzi zlokalizowany jest w prawnym górnym rogu okna informatora. Daje on możliwość wyboru następujących funkcji: powiększanie i pomniejszanie widoku mapy przesuwanie mapy powrót do pełnego widoku mapy identyfikacja - pozwala pobierać informacje z bazy danych o obiektach zmierz pozwala mierzyć odległości i powierzchnie na mapie wprowadź współrzędne pozwala na wyświetlenie punktu o zadanych współrzędnych cofanie widoków mapy lub przejście do następnych Sekcja C Pasek zapytań i wyszukiwania Zlokalizowany w le górnym rogu pasek zapytań i wyszukiwania pozwala użytkownikowi na wyszukiwanie obiektów we lupa pozwala na powiększenie wybranego fragmentu mapy wcześniej zdefiniowanych kategoriach jak również po dowolnie wpisanej frazie (polecenie Wyszukaj ). 5

6 Informator Nawigacyjny Sekcja D Okno wyników wyszukiwania W tym oknie są wyświetlane wyniki Sekcja E Pasek informacyjny Zawiera odnośniki do następujących stron internetowych: RZGW Wrocław, KZGW, NFOŚiGW, oraz odnośniki do stron zawierających: legendę mapy, instrukcję obsługi serwisu mapowego. Nawigacja po mapie Nawigacja po mapie odbywa się przy użyciu myszki po wyborze odpowiednich funkcji z paska narzędzi lub znajdującej się na mapie kontrolki nawigacji. Funkcje służące do nawigacji po mapie, które są dostępne z paska narzędzi to: powiększanie i pomniejszanie widoku mapy przesuwanie mapy cofanie widoków mapy lub przejście do następnych powrót do pełnego widoku mapy wprowadź współrzędne pozwala na wyświetlenie punktu o zadanych współrzędnych Kontrola nawigacji pozwala na powiększanie i pomniejszanie widoku mapy, szybką zmianę poziomu skalowego oraz przesuwanie mapy. 6

7 Instrukcja obsługi Identyfikacja obiektów Mapa serwisu Informatora dróg wodnych zawiera informacje graficzne widoczne w oknie mapy oraz zawarte w bazie danych informacje opisowe przypisane do poszczególnych obiektów na mapie. W celu przeprowadzenia identyfikacji obiektów, należy: powiększyć mapę do żądanego widoku 7

8 Informator Nawigacyjny kliknąć przycisk identyfikacji, a następnie kliknąć na ekranie w miejscu, o którym chcemy uzyskać informację w wyniku tej operacji na ekranie pojawi się pasek informacji. Po jego rozwinięciu widzimy listę elementów, które nakładają się w punkcie, który wskazaliśmy wcześniej. W tym przypadku mamy pięć warstw: mosty, budowle, drogi, wody oraz warstwę zawierającą granicę RZGW Wrocław. Jeśli chcemy uzyskać szersze informacje o tych warstwach należy wskazać jedną z nich a następnie kliknąć przycisk obok okna dialogowego. 8

9 Instrukcja obsługi w wyniku powyższej operacji w oknie pojawią się informacje o danym elemencie, w tym przypadku o moście drogowym. 9

10 Informator Nawigacyjny Oznakowanie nawigacyjne Mapa serwisu Informatora dróg wodnych pozwala użytkownikowi drogi wodnej zapoznać się przede wszystkim z oznakowaniem nawigacyjnym. W celu przeprowadzenia identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, należy: powiększyć mapę do żądanego widoku UWAGA: Ze względu na czytelność kompozycji mapowej znaki są wyświetlane w następujących skalach: 1:10000, 1:5000, 1:2500, 1:1500. Natomiast dla mostów: 1:2500, 1:

11 Instrukcja obsługi kliknąć przycisk identyfikacji, a następnie kliknąć na znaku nawigacyjnym, o którym chcemy uzyskać informację, po wykonaniu tej operacji wyświetli się okno zawierające powiększony symbol graficzny znaku wraz z opisem jego znaczenia, w tym przypadku jest to znak B.1 Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak 11

12 Informator Nawigacyjny Wyświetlanie zdjęć Mapa serwisu Informatora dróg wodnych pozwala również na wyświetlenie wykonanych podczas inwentaryzacji terenowej zdjęć, które są na mapie oznaczone następującym symbolem aparatu fotograficznego.w celu wyświetlenia zdjęcia, należy: powiększyć mapę do żądanego widoku UWAGA: Ze względu na czytelność kompozycji mapowej zdjęcia są wyświetlane w następujących skalach: 1:5000, 1:2500, 1:

13 Instrukcja obsługi kliknąć przycisk identyfikacji, a następnie kliknąć na ikonę aparatu fotograficznego w miejscu z którego chcemy zobaczyć zdjęcie, po wykonaniu tej operacji wyświetli się okno dialogowe zawierające zdjęcie, które można dodatkowo powiększyć klikając na nie. 13

14 Informator Nawigacyjny Wyszukiwanie obiektów Wyszukiwanie obiektów w serwisie mapowym może odbywać się poprzez wcześniej zdefiniowane zapytania: Należy kliknąć na widniejącą na pasku wyszukiwania i zapytań interesującą nas kategorię tematyczną, a następnie wybrać grupę obiektów: z listy rozwijanej grupy należy wybrać interesujący nas obiekt: po kliknięciu na przycisk Znajdź w oknie wyników wyszukiwania pojawi się wybrany obiekt: po kliknięciu na wybrany obiekt prawym przyciskiem myszy możemy korzystając z funkcji "Zoom to" przybliżyć się i zobaczyć ten obiekt: 14

15 Instrukcja obsługi Wyszukiwanie obiektów może odbywać się również poprzez wpisanie dowolnego wyrażenia: Po wybraniu funkcji Wyszukaj znajdującą się na pasku wyszukiwania i zapytań, wyświetlane jest okienko pozwalające na wpisanie dowolnego ciągu znaków: W tym przypadku wyszukiwanie zwróciło nam następujące wyniki widoczne w oknie wyników: korzystając z funkcji Zoom to możemy się przybliżyć i zobaczyć wybrany obiekt: Pomiar odległości i powierzchni Do dokonywania pomiarów (np. pomiędzy obiektami) na mapie Informatora dróg wodnych służy funkcja Zmierz, która znajduje się na pasku narzędzi. Po wciśnięciu przycisku funkcji "Zmierz" pojawia się okno 15

16 Informator Nawigacyjny Pierwszy przycisk pozwala na określenie współrzędnych punktu. Po jego zaznaczeniu, a następnie kliknięciu w dowolnym miejscu na ekranie, w oknie miarki pojawiają się współrzędne x,y wskazanego punktu: pojawia komunikat z długością obwodu oraz z jego powierzchnią: Drugi przycisk pozwala mierzyć odległości na mapie. Po jego zaznaczeniu, należy kliknąć na mapie w pierwszym punkcie pomiaru, następnie w kolejnym punkcie i tak dowolną ilość razy. Aby zakończyć etap pomiaru, należy w ostatnim punkcie kliknąć dwukrotnie, wtedy w oknie miarki pojawia się łączna długość zaznaczonych odcinków: Aby anulować funkcję miarki, należy wskazać na pasku narzędzi przycisk nawigacji. Trzeci przycisk pozwala mierzyć powierzchnie oraz odległości. Po jego zaznaczeniu, należy wskazać na mapie kolejne punkty określające poligon. Aby zakończyć etap pomiaru, należy w ostatnim punkcie kliknąć dwukrotnie, wtedy w oknie miarki 16

17 obiekty punktowe obiekty pol obiekty punktowe obiekty Instrukcja liniowe obsługi legenda obiekty pol obiekty punktowe obiekty pol obiekty punktowe obiekty pol obiekty punktowe obiekty pol siedziba RZGW obiekty punktowe obiekty pol Obiekty Punktowe obiekty punktowe obiekty rzeka, liniowe ciek obiekty polig obiekty Wygląd Znaczenie obiekty punktowe obiekty polig obiekty punktowe obiekty obiekty polig autostrada obiekty punktowe obiekty polig obiekty punktowe obiekty polig obiekty siedziba punktowe Zarzadu Zlewni obiekty droga liniowe ekspresowa obiekty polig obiekty punktowe obiekty polig obiekty punktowe siedziba Nadzoru Wodnego obiekty droga liniowe krajowa obiekty polig obiekty punktowe obiekty polig obiekty punktowe obiekty droga liniowe wojewódzka obiekty polig oznakowanie nawigacyjne obiekty punktowe obiekty polig obiekty punktowe obiekty droga liniowe powiatowa obiekty polig obiekty śluza punktowe obiekty polig obiekty punktowe obiekty polig wodowskaz automatyczny droga gminna na terenie zabudowanym łata wodowskazowa kilometraż hektometraż droga gminna na terenie niezabudowanym droga wewnątrzosiedlowa droga niesklasyfikowana zdjęcie dalba obiekty miasto liniowe miejscowość obiekty wieś liniowe obiekty Informacje liniowe i ostrzeżenia Obiekty liniowe obiekty Wygląd Znaczenie liniowe nabrzeże przekroczenie napowietrzne przekroczenie nawodne przekroczenie podwodne linia brzegowa droga wodna droga nieutwardzona linia kolejowa Wygląd Znaczenie obiekty granica poligonowe RZGW obiekty granica poligonowe Zarzadu Zlewni śluza most obiekty budowla poligonowe obiekty zbiornik poligonowe wodny obiekty port poligonowe województwo powiat gmina las Obiekty poligonowe 17

18 Informator nawigacyjny wybrane oznaczenie nawigacyjne Podstawowe znaki żeglugowe wg załącznika nr 7 przepisów żeglugowych Symbol Znaczenie znaku Wygląd A. Znaki zakazu A.1 Zakaz przejścia A.2 Zakaz wyprzedzania A.3 Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów) A.4 Zakaz mijania i wyprzedzania A.5 Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu) A.5.1 Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku) A.6 Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny A.7 Zakaz cumowania do brzegu A.8 Zakaz zawracania A.9 Zakaz wytwarzania fali A.10 Zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami (pod mostem, przez jaz) Podstawowe znaki żeglugowe wg załącznika nr 7 przepisów żeglugowych Symbol Znaczenie znaku Wygląd B.8 Nakaz zachowania szczególnej ostrożności B.9a B.9b B.10 B.11a B.11b Nakaz zachowania szczególnej ostro no[ci. Wyj[cie na gbówn drog dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prdko[ci Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi wodnej, które może mieć miejsce, gdy nie zmusza to statków do zmiany kursu lub prędkości Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące drogą główną w sytuacjach, gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale C. Znaki ograniczenia C.1 Ograniczona głębokość C.2 Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody C.3 Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego C.4 Inne ograniczenia ruchu żeglugowego A.11 Zakaz przejścia - przygotować do wejścia lub przejścia A.12 Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym C.5 Granica szlaku żeglownego oddalona od brzegu w metrach podanych liczbą na znaku D. Znaki zalecenia A.13 A.14 Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem D.1a D.1b Zalecenie przejścia w obydwu kierunkach Zalecenie przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione) A.15 Zakaz ruchu statków żaglowych A.16 Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym A.17 Zakaz pływania na desce z żaglem A.18 Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości A.19 Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg A.20 Zakaz ruchu skuterów wodnych B. Znaki nakazu D.2 Zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze D.3 Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką lub w nocy w kierunku światła izofazowego E. Znaki informacyjne E.1 Zezwolenie przejścia (Znak ogólny) E.2 Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną (liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej) E.3 Jaz w bliskiej odległości E.4a Prom na uwięzi B.1 Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak E.4b Prom przemieszczający się swobodnie B.2a B.2b B.3a B.3b B.4a B.4b B.5 B.6 Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h B.7 Nakaz nadania sygnału dźwiękowego 10 E.5 E.5.1 E.5.2 E.5.3 E.5.4 E.5.5 E.5.6 Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu) Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywania znaków wskazanych w 3.14[3] Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie 3.14 ust. 1 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie 3.14 ust. 2 18

19 Informator nawigacyjny wybrane oznaczenie nawigacyjne Instrukcja obsługi Podstawowe znaki żeglugowe wg załącznika nr 7 przepisów żeglugowych Symbol Znaczenie znaku Wygląd E.5.7 E.5.8 E.5.9 E.5.10 E.5.11 E.5.12 E.5.13 E.5.14 E.5.15 E.6 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie 3.14 ust. 3 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w 3.14 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie 3.14 ust. 1 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie 3.14 ust. 2 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie 3.14 ust. 3 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych z 3.14 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie 3.14 ust.1 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie 3.14ust. 2 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie 3.14 ust. 3 Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny E.7 Zezwolenie na cumowanie do brzegu E.7.1 Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów (maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku). Podstawowe znaki żeglugowe wg załącznika nr 7 przepisów żeglugowych Symbol Znaczenie znaku Wygląd E.19 Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym E.20 Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem E.21 Zezwolenie na ruch małych statków sportowych i turystycznych z dużą prędkością E.22 Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg E.23 Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne E.24 Zezwolenie na ruch skuterów wodnych Oznakowanie szlaku żeglownego wg załącznika nr 8 przepisów żeglugowych Poz. zał. Znaczenie znaku Wygląd II. Oznakowanie pływające granic szlaku żeglownego II 1 II 2 II 3 II 3a II 3b III A.1 III A.2 Prawa granica szlaku żeglownego Lewa granica szlaku żeglownego Rozgałęzienie szlaku żeglownego Czerwony walec, gdy główny szlak przebiega w lewo (rozpatrując w dół ) Zielony stożek, gdy główny szlak przebiega w prawo (rozpatrując w dół ) III. Oznakowanie brzegowe przebiegu szlaku żeglownego Przebieg szlaku żeglownego blisko prawego brzegu Przebieg szlaku żeglownego blisko lewego brzegu III B.1 Znak na prawym brzegu wskazujący przejście szlaku żeglownego od prawego do lewego brzegu III B.2 Znak na lewym brzegu wskazujący przejście szlaku żeglownego od lewego do prawego brzegu IV. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych E.8 Wskazanie miejsca do zawracania IV A.1 Na prawym brzegu E.9a E.9b E.10a E.10b E.11 E.12a E.12b Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek Połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia - obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego Znaki sygnałowe uprzedzające - jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeżeli wymagają tego przepisy Znaki sygnałowe uprzedzające - jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą: przejście dozwolone E.13 Miejsce poboru wody pitnej IV A.2 IV A.3 IV B.1 IV B.2 Na lewym brzegu Na środku drogi wodnej Przy prawym brzegu Przy lewym brzegu VI. Dodatkowe oznakowanie na jeziorach i szerokich drogach wodnych A.1 Znaki kardynalne VI A.1 VI A.1 VI A.1 Północny znak kardynalny N Wschodni znak kardynalny E Południowy znak kardynalny S E.14 Miejsce, w którym można korzystać z telefonu E.15 E.16 E.17 Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem E.18 Zezwolenie na ruch statków żaglowych VI A.1 VI A.2 VI B VI D.1 VI D.2 Zachodni znak kardynalny W Znak odosobnionego niebezpieczeństwa Oznakowanie osi lub środka szlaku żeglownego oraz oznakowanie podejścia do lądu D. Oznakowanie wyjść szlaków Znak ustawiony z prawej strony wyjścia szlaków żeglownych z jezior lub szerokich dróg wodnych Znak ustawiony z lewej strony wyjścia szlaków żeglownych z jezior lub szerokich dróg wodnych 19

20 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34, Wrocław Centrala: (71) Sekretariat: (71) Fax: (71)