BMTcom. Instrukcja użytkownika Portalu monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola NR REF. DOKUMENTU: 13/ NR WERSJI: 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BMTcom. Instrukcja użytkownika Portalu monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola NR REF. DOKUMENTU: 13/2014-2 NR WERSJI: 1."

Transkrypt

1 BMTcom Instrukcja użytkownika Portalu monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola NR UMOWY RB/1070/2014 NR REF. DOKUMENTU: 13/ NR WERSJI: 1 NR KOPII: 1 z 2 DATA: r. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Miasto Opole Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz Opole Tel.: Faks: BMTcom Sp. z o.o. Ul. Kościerska Gdańsk Tel.: Faks:

2 - Spis treści 1 Wprowadzenie Logowanie Wylogowanie Interfejs użytkownika część opisowa Zakładka Strona główna Zakładka O systemie Definicje Charakterystyka Zakładka udostępnianie danych Zakładka wykresy Zakładka raporty Tworzenie raportów Przeglądanie raportów Zakładka dane źródłowe Czujnik hałasu Stacja meteorologiczna Czujnik ruchu Zakładka mapa Interfejs użytkownika część mapowa Legenda Panel zadań Mapy Warstwy Wydruk Pasek narzędzi Panel widoku mapy Pasek stanu Panel Wyszukiwania...30 BMTcom Sp. z o.o. 1

3 1 Wprowadzenie Portal stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola został stworzony w celu informowania społeczeństwa o stanie środowiska poprzez udostępnianie aktualnych danych o hałasie w mieście w formie wskaźników hałasu. Dane te są pozyskiwane w ramach systemu stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego. System monitoringu pozwala na pomiar poziomów hałasu komunikacyjnego w czternastu lokalizacjach miasta. 2 Logowanie Dostęp do portalu odbywa się poprzez dedykowany adres: Po wybraniu adresu otworzy się strona główna serwisu. Zawiera ona ogólne informacje o projekcie Rys. 1 Strona główna portalu Użytkownicy niezalogowani mają dostęp do następujących zakładek: Strona główna, O systemie (definicje, charakterystyka), Udostępnianie danych, BMTcom Sp. z o.o. 2

4 Wykresy, Raporty, Mapa. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu należy wybrać odnośnik Logowanie, znajdujący się w prawym górnym rogu strony. Otworzy się strona logowania. Rys. 2 Okno logowania Aby się zalogować należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło i wybrać przycisk Zaloguj. Parametry te są określane przez administratora podczas dodawania nowego użytkownika w panelu administracyjnym. Po zalogowaniu na ekranie otworzy się strona zawierająca widok Portalu w trybie zaawansowanym. BMTcom Sp. z o.o. 3

5 Rys. 3 Strona główna portalu po zalogowaniu Dla użytkowników zalogowanych dostępne są następujące zakładki: Strona główna, O systemie (definicje, charakterystyka), Udostępnianie danych, Wykresy, Raporty (tworzenie, przeglądanie), Dane źródłowe (czujnik hałasu, stacja meteorologiczna, czujnik ruchu), Mapa. Pełna ich charakterystyka znajduje się w dalszej części instrukcji. 3 Wylogowanie Aby zakończyć pracę z portalem w trybie zaawansowanym należy wylogować się wybierając opcję który znajduje się w prawym górnym rogu okna. W rezultacie użytkownik powróci do wersji portalu dostępnej dla użytkowników niezalogowanych. BMTcom Sp. z o.o. 4

6 4 Interfejs użytkownika część opisowa Część opisowa interfejsu użytkownika składa się z sześciu zakładek. Każda z nich gromadzi inny rodzaj danych i posiada odmienną funkcjonalność. Powyżej listy zakładek dla użytkowników zalogowanych wyświetlane są dodatkowe informacje: Nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika, Liczba odwiedzin strony, Wersja aplikacji, Lista błędów, Wyloguj. 4.1 Zakładka Strona główna Zakładka Strona główna zawiera ogólne informacje o Systemie monitoringu hałasu. Rys. 4 Zakładka Strona główna BMTcom Sp. z o.o. 5

7 Umieszczony na stronie przycisk mapowej portalu. powoduje przekierowanie do części 4.2 Zakładka O systemie Definicje Zawiera podstawowe definicje dotyczące hałasu. Rys. 5 Zakładka Definicje BMTcom Sp. z o.o. 6

8 4.2.2 Charakterystyka Zawiera informacje dotyczące systemu monitoringu: jego budowy oraz funkcjonalności. Rys. 6 Zakładka Charakterystyka BMTcom Sp. z o.o. 7

9 4.3 Zakładka udostępnianie danych Zakładka pozwala na wysłanie zapytania o udostępnienie danych źródłowych z czujników. Jest ona dedykowana mieszkańcom miasta, którzy są zainteresowani pozyskaniem szczegółowych danych rejestrowanych przez czujniki systemu monitoringu. Aby wysłać zapytanie należy uzupełnić formularz znajdujący się na stronie. Rys. 7 Zakładka Udostępnianie danych Pola oznaczone gwiazdką są to pola obowiązkowe. Ich uzupełnienie jest koniecznie do wysłania zapytania: Adres Adres , na który użytkownik chce otrzymać dane, Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Dane osoby lub instytucji, która ubiega się o dane, Miesiące: Pole wyboru, które pozwala na wskazanie miesięcy, dla których użytkownik chce pozyskać dane, Lista czujników: Pole pozwala na wskazanie czujników, dla których użytkownik chce pozyskać dane. Aby wybrać czujnik należy zaznaczyć pole znajdujące się z lewej strony wiersza. BMTcom Sp. z o.o. 8

10 Pole Informacje dodatkowe jest opcjonalne i pozwala użytkownikowi na wpisanie dodatkowych informacji lub uwag. Po uzupełnieniu formularza, aby wysłać zapytanie należy wybrać przycisk Na ekranie pojawi się komunikat o poprawnym wysłaniu zapytania. Rys. 8 Komunikat Zapytanie o dane zostało wysłane 4.4 Zakładka wykresy Pozwala na tworzenie wykresów dla wybranych wskaźników w zdefiniowanym przedziale czasowym. Możliwe jest generowanie wykresów dla wskaźników: LAeq4, LAeq8, LAeq12, LAeq16. Rys. 9 Komunikat Zapytanie o dane zostało wysłane BMTcom Sp. z o.o. 9

11 Aby wygenerować wykres należy wskazać czujniki, dla których mają powstać wykresy. W tym celu należy zaznaczyć pole przy wybranych czujnikach. Możliwe jest wygenerowanie jednocześnie do 10 nakładających się wykresów. Rozwijalna lista pozwala na wybór wskaźnika hałasu dla wykresu. Rys. 10 Lista wyboru wskaźnika dla wykresu. Dostępne są wskaźniki: LAeq4 - Równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ) dla jednej doby w roku, wyrażony w db, LAeq8 - Równoważny poziom dźwięku A dla pory nocnej (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ) dla jednej doby w roku, wyrażony w db, LAeq12 - Równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ) dla jednej doby w roku, wyrażony w db, LAeq16 - Równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ) dla jednej doby w roku, wyrażony w db. Rozwijalna lista pozwala na wskazanie zakresu czasowego, który ma obejmować raport. Rys. 11 Lista wyboru zakresu czasowego dla wykresu. BMTcom Sp. z o.o. 10

12 Możliwe jest wybranie zdefiniowanego okresu (Tylko ten miesiąc, Ostatnie 7dni, Ostatnie 30 dni, 1 miesiąc wstecz, 2 miesiące wstecz, 3 miesiące wstecz) lub wskazanie daty samodzielnie (zakres użytkownika). Po wybraniu przedziału czasu należy go zatwierdzić klikając w przycisk. Wybranie przycisku powoduje zamknięcie pola wyboru daty bez jej wskazania. Przycisk powoduje wygenerowanie i wyświetlenie wykresu dla wybranych przez użytkownika parametrów. Rys. 12 Przykładowy wykres dla 4 czujników. Przycisk powoduje usunięcie aktualnie wyświetlanego wykresu. Następnie można wygenerować kolejny wykres. 4.5 Zakładka raporty Tworzenie raportów Użytkownik ma możliwość generowania raportów dla stacji pomiarowych. Dostępne są opcje tworzenia raportów miesięcznych oraz rocznych. Ta opcja jest dostępna jedynie dla użytkowników zalogowanych. Rys. 13 Wybór opcji tworzenia raportów w trybie miesięcznym i rocznym W trybie generowania raportów miesięcznych okno Tworzenie raportów wygląda następująco: BMTcom Sp. z o.o. 11

13 Rys. 14 Zakładka Tworzenie raportów miesięcznych W celu wygenerowania raportu należy wybrać numer czujnika oraz miesiąc a następnie wybrać przycisk Gotowy raport zostanie wyświetlony na stronie. Lista wyboru czujnika dla raportu: Rys. 15 Lista czujników do raportu. BMTcom Sp. z o.o. 12

14 Lista wyboru miesiąca dla raportu: Rys. 16 Lista wyboru miesiąca dla raportu. Generowanie raportów rocznych przebiega analogicznie. Należy wskazać numer czujnika oraz rok, który ma obejmować tworzony raport a następnie wybrać przycisk Gotowy raport zostanie wyświetlony na ekranie. Raport (miesięczny lub roczny) może zostać zapisany do pliku PDF. Służy do tego przycisk Jego wybór powoduje otwarcie okna pobierania raportu w postaci pliku PDF Przeglądanie raportów Opcja przeglądania raportów jest dostępna także dla użytkowników niezalogowanych. Przeglądanie raportów jest dostępne jedynie, gdy dany raport został wcześniej wygenerowany w zakładce Tworzenie raportów. Dostępne są opcje przeglądania raportów miesięcznych oraz rocznych. Rys. 17 Wybór opcji przeglądania raportów w trybie miesięcznym i rocznym W trybie przeglądania raportów miesięcznych okno Przeglądanie raportów wygląda następująco: BMTcom Sp. z o.o. 13

15 Rys. 18 Przeglądanie raportów W przypadku raportów miesięcznych, aby zobaczyć raport należy wskazać nr czujnika oraz miesiąc a następnie wybrać Gotowy raport zostanie wyświetlony na ekranie. W przypadku raportów rocznych, aby zobaczyć raport należy wskazać nr czujnika oraz rok a następnie wybrać przycisk Gotowy raport zostanie wyświetlony na ekranie. Raport (miesięczny lub roczny) może zostać zapisany do pliku PDF. Służy do tego przycisk Jego wybór powoduje otwarcie okna pobierania raportu w postaci pliku PDF. 4.6 Zakładka dane źródłowe Czujnik hałasu Zakładka umożliwia wyświetlanie hałasowych danych źródłowych dla wybranego przez użytkownika czujnika w zdefiniowanym przedziale czasowym. Daje także możliwość oznaczania statusu danych po ich kontroli a także pobrania danych do pliku CSV. Po przejściu na zakładkę wyświetla się okno Dane z czujnika hałasu: BMTcom Sp. z o.o. 14

16 Rys. 19 Okno Dane z czujnika hałasu Aby wyświetlić dane źródłowe należy wybrać numer czujnika oraz datę z pól rozwijalnych a następnie wybrać przycisk Pokaż dane. Rys. 20 Wybór czujnika i zakresu czasu dla danych źródłowych Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są w postaci tabeli. BMTcom Sp. z o.o. 15

17 Rys. 21 Lista wyników dla danych źródłowych hałasowych. W każdym wierszu znajdują się informacje dotyczące innego pomiaru. Pomiar wykonywany jest co minutę. Powyżej i poniżej listy pomiarów znajduje się pasek, który pozwala na ustawienie liczby wyświetlanych na ekranie rekordów a także umożliwia nawigację między kolejnymi stronami tabeli. Rys. 22 Pasek nawigacji Dla każdego pomiaru wyświetlane są następujące wartości: Nr czujnika numer czujnika pomiarowego, Czas data i godzina zarejestrowania pomiaru, Lamin minimalny poziom dźwięku, LAmax maksymalny poziom dźwięku, LAeqt1m - równoważny poziom dźwięku dla 1min, Tśr temperatura powietrza wyrażona w C, Wilgśr - wilgotność powietrza wyrażona w %, Status danych - jest on przypisywany automatycznie przez system. Zdefiniowano 9 kategorii błędów w danych. Wszystkie dane, które posiadają numer statusu inny niż 0 są uznawane za błędne i nie są brane pod uwagę w raportowaniu. Użytkownik może ręcznie zmienić status przypisany do danych. BMTcom Sp. z o.o. 16

18 Objaśnienia dotyczące statusów znajdują się pod tabelą. Rys. 23 Objaśnienia do statusów dla danych źródłowych hałasowych Jeśli użytkownik uzna, że status przypisany do danych został określony błędnie może go zmienić. W tym celu należy zaznaczyć pola wyboru przy odpowiednich rekordach. Rys. 24 Pole wyboru czujników Następnie z rozwijalnej listy wybrać nowy status dla danych. Rys. 25 Lista wyboru statusu dla danych Następnie wybrać przycisk Statusy dla wskazanych pomiarów ulegną zmianie. Dane pomiarowe znajdujące się na liście wyników można eksportować do pliku CSV. Służy do tego następujący przycisk Jego wybór spowoduje wyświetlenie na ekranie okna pobierania pliku na dysk komputera. BMTcom Sp. z o.o. 17

19 4.6.2 Stacja meteorologiczna Zakładka umożliwia wyświetlanie danych źródłowych meteorologicznych w zdefiniowanym przedziale czasowym. Ta opcja jest dostępna jedynie dla użytkowników zalogowanych. Po przejściu na zakładkę wyświetla się okno Dane ze stacji meteorologicznej: Rys. 26 Okno Dane ze stacji meteorologicznej Aby wyświetlić dane źródłowe należy wskazać numer czujnika oraz datę z pól rozwijalnych a następnie wybrać przycisk Rys. 27 Wybór czujnika i zakresu czasu dla danych źródłowych Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są w postaci tabeli. BMTcom Sp. z o.o. 18

20 Rys. 28 Lista wyników dla danych źródłowych meteorologicznych W każdym wierszu znajdują się informacje dotyczące innego pomiaru. Pomiar wykonywany jest co 2 minuty. Powyżej i poniżej listy pomiarów znajduje się pasek, który pozwala na ustawienie liczby wyświetlanych na ekranie rekordów a także umożliwia nawigację między kolejnymi stronami tabeli. Rys. 29 Pasek nawigacji Dla każdego pomiaru wyświetlane są następujące wartości: Nr czujnika numer czujnika pomiarowego Czas data i godzina zarejestrowania pomiaru Temp [ C] temperatura powietrza wyrażona w C Wilg [%] wilgotność powietrza wyrażona w % Ciś. [hpa] ciśnienie atmosferyczne wyrażone w hpa Kier. Wiatru [ ] kierunek wiatru wyrażony w Prędk. Wiatru [km/h] prędkość wiatru wyrażona w km/h Opad skumul. [mm] wartość sumaryczna opadu od początku roku Opad chwil. [mm/h] określa intensywność opadu w mm/h Status - jest on przypisywany automatycznie przez system. Określa poprawność rejestrowanych danych. Objaśnienia dotyczące oznaczeń z tabeli znajdują się pod tabelą. Rys. 30 Objaśnienia oznaczeń z tabeli danych źródłowych meteorologicznych BMTcom Sp. z o.o. 19

21 Dane pomiarowe znajdujące się na liście wyników można eksportować do pliku CSV. Służy do tego następujący przycisk pobierania pliku na dysk komputera. Wybór spowoduje wyświetlenie na ekranie okna Czujnik ruchu Zakładka umożliwia wyświetlanie danych źródłowych z czujnika ruchu w zdefiniowanym przedziale czasowym. Ta opcja jest dostępna jedynie dla użytkowników zalogowanych. Po przejściu na zakładkę wyświetla się okno Dane z czujnika ruchu: Rys. 31 Okno Dane z czujnika ruchu Aby wyświetlić dane źródłowe należy wybrać numer czujnika oraz datę z pól rozwijalnych a następnie wybrać przycisk Rys. 32 Wybór czujnika i zakresu czasu dla danych źródłowych Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są w postaci tabeli. BMTcom Sp. z o.o. 20

22 Rys. 33 Lista wyników dla danych źródłowych z czujnika ruchu W każdym wierszu znajdują się informacje dotyczące innego pomiaru. Pomiar wykonywany jest co 10 minut. Powyżej i poniżej listy pomiarów znajduje się pasek, który pozwala na ustawienie liczby wyświetlanych na ekranie rekordów a także umożliwia nawigację między kolejnymi stronami tabeli. Rys. 34 Pasek nawigacji Dla każdego pomiaru wyświetlane są następujące wartości: Nr czujnika numer czujnika ruchu Czas data i godzina zarejestrowania pomiaru Pręd. Śr. średnia prędkość potoku ruchu L. sam. [szt.] liczba pojazdów w interwale pomiarowym Zaj. Pasa [%] część interwału pomiarowego Kl. C1 małe pojazdy o długości <3,3m Kl. C2 pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej <3,5t o długości 3,3m 6m BMTcom Sp. z o.o. 21

23 Kl. C3 - autobusy oraz samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej >3,5t o długości 6,0 10,5m Kl.C4 zespoły samochodów lub pojazdy członowe o długości >10,5m V85%[m/s] maksymalna prędkość, z którą poruszało się 85% pojazdów w danym interwale pomiarowym Headway [s] średni odstęp czasowy pomiędzy pojazdami liczony od przedniego zderzaka pojazdu do przedniego zderzaka pojazdu kolejnego Gap [s] średni odstęp czasowy pomiędzy pojazdami liczony od tylnego zderzaka pojazdu do przedniego zderzaka pojazdu kolejnego Il. Pasów ilość pasów ruchu objętych pomiarem Status danych - jest on przypisywany automatycznie przez system. Określa poprawność rejestrowanych danych. Objaśnienia dotyczące parametrów rejestrowanych przez czujnik znajdują się pod tabelą. Rys. 35 Objaśnienia oznaczeń z tabeli danych źródłowych czujnika ruchu Dane pomiarowe znajdujące się na liście wyników można eksportować do pliku CSV. Służy do tego następujący przycisk pobierania pliku na dysk komputera. Wybór spowoduje wyświetlenie na ekranie okna 4.7 Zakładka mapa Kliknięcie w zakładkę mapa powoduje przekierowanie do części mapowej portalu. BMTcom Sp. z o.o. 22

24 5 Interfejs użytkownika część mapowa Kliknięcie w zakładkę Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 36 Zakładka Mapa Zakładka Mapa podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku mapy, 4. Pasek stanu, 5. Panel zadań, 6. Panel wyszukiwania. BMTcom Sp. z o.o. 23

25 Panel wyszukiwania Panel narzędzi Panel zadań Legenda Panel widoku mapy Pasek stanu Mapa przeglądowa Rys. 37 Komponenty mapy 5.1 Legenda Legenda prezentuje listę warstw, które aktualnie są wyświetlane w Panelu widoku mapy. Użytkownik ma możliwość wyłączania/włączania wybranych warstw w Panelu zadań. Legenda zmienia się dynamicznie w zależności od aktualnego powiększenia widoku mapy. 5.2 Panel zadań Widok panelu zadań ulega zmianie w zależności od wybranej ikony z paska zadań: Rys. 38 Narzędzia panelu zadań Mapy Umożliwia wybór mapy tematycznej wyświetlanej w panelu widoku mapy spośród: Mapa przeglądowa, Mapa ewidencji gruntów i budynków, Ortofotomapa. BMTcom Sp. z o.o. 24

26 Rys. 39 Mapy tematyczne Warstwy Po wyborze ikony Warstwy panel zadań prezentuje listę warstw. Użytkownik ma możliwość wyłączania/włączania wybranych warstw. Lista warstw jak również treść mapy zmienia się dynamicznie w zależności od aktualnego powiększenia widoku mapy. Uwaga! Warstwa jest widoczna na mapie, jeżeli pole po lewej stronie symbolu jest zaznaczone. Rys. 40 Wygląd panelu zadań po wyborze ikony Warstwa BMTcom Sp. z o.o. 25

27 5.2.3 Wydruk Po wyborze ikony Wydruk panel zadań prezentuje opcje wyboru związane z wydrukiem prezentowanej w Panelu widoku mapy. Użytkownik ma możliwość wyboru skali wydruku i położenia zakresu, formatu papieru, formatu wydruku zawartości wydruku a także dodania tytułu mapy. Rys. 41 Przykładowy wygląd panelu zadań po wyborze ikony Wydruk 5.3 Pasek narzędzi Zawiera zestaw poleceń pozwalających na wykonywanie operacji na widoku mapy, m.in. wyboru elementów, pomiaru odległości. Rys. 42 Pasek narzędzi BMTcom Sp. z o.o. 26

28 W ramach układu strony dostępne są polecenia: Nawigacja Pozwala na płynne przesuwanie oraz powiększanie i pomniejszanie zawartości widoku mapy z wykorzystaniem kółka myszy. Powiększanie obszaru widoku Pozwala na wybór prostokątnego obszaru widoku mapy, który będzie powiększony. - Dopasowanie widoku mapy Dopasowuje rozmiar zawartości mapy, tak, aby widoczne były wszystkie elementy. - Powiększanie Powiększa zawartość okna widoku tak, aby elementy stały się większe. - Pomniejszanie Pomniejsza zawartośc okna widoku tak, aby elementy stały się mniejsze. - Poprzedni widok cofa operację zmiany widoku. - Następny widok Powtarza operację zmiany widoku. - Pomiar odległości Pozwala na pomiar odległości na mapie pomiędzy wskazanymi punktami. Dwukrotne kliknięcie kończy pomiar. W celu dokonania pomiaru odległości na mapie pomiędzy punktami należy wybrać z paska narzędzi ikonę Pomiar odległości, a następnie wskazać kolejne punkty na mapie. Zakończenie pomiaru odbywa się poprzez dwuklik lewego przycisku myszy (wskazanie kolejnego punktu). Informacja o pomierzonej odległości wyświetlona zostanie w oknie Pomiar odległości. Rys. 43 Okno pomiaru odległości W celu ponowienia pomiaru należy wybrać przycisk Ponów pomiar. - Pomiar pola powierzchni Pozwala na pomiar pola powierzchni wrysowanego elementu. Dwukrotne kliknięcie kończy pomiar. W celu dokonania pomiaru pola powierzchni na mapie należy wybrać z paska narzędzi ikonę Pomiar pola powierzchni, a następnie wskazać kolejne punkty na mapie. Zakończenie pomiaru odbywa się poprzez dwuklik lewego przycisku myszy (wskazanie kolejnego punktu). BMTcom Sp. z o.o. 27

29 Informacja o pomierzonym polu powierzchni wyświetlona zostanie w oknie Pomiar powierzchni. Rys. 44 Okno pomiaru powierzchni - Odczyt informacji o elemencie Pozwala na odczyt informacji opisowych o wskazanych na mapie elementach. W celu wyświetlenia informacji o wybranych elementach należy kliknąć w ikonę Odczyt informacji o elemencie, a następnie zaznaczyć obiekt na mapie. Pojawi się okno Informacja o obiekcie, w którym zostaną wyświetlone informacje o wybranym elemencie. Rys. 45 Informacja o obiektach: czujnik Dla czujnika wyświetlane są następujące informacje: Numer czujnika Adres: adres lokalizacji czujnika, Odnośnik do Google Street View: powoduje przekierowanie do lokalizacji czujnika w serwisie Google Street View, Wyświetlanie wykresów: powoduje wyświetlenie okna służącego do generowania wykresów, dla danego czujnika. BMTcom Sp. z o.o. 28

30 Rys. 46 Okno generowania wykresów dla czujnika z poziomu Mapy Aby wyświetlić wykres należy wybrać rodzaj wskaźnika (LAeq4, LAeq8, LAeq16, LAeq12) oraz okres a następnie wybrać przycisk 5.4 Panel widoku mapy Panel widoku mapy prezentuje zawartość warstw tematycznych zgodnie z ich kolejnością wyświetlania ustaloną w legendzie. Po najechaniu na panel i użyciu scrolla w myszy jest możliwość oddalenia się lub przybliżenia. 5.5 Pasek stanu Pasek stanu prezentuje informacje o współrzędnych, skali mapy i rozmiarze obszaru mapy. UWAGA! Rys. 47 Pasek stanu Pole skali oraz układu współrzędnych jest edytowalne. Po kliknięciu w polu wyświetlania skali istnieje możliwość zmiany aktywnej skali poprzez wybór z rozwijalnej listy okna Zmiana skali mapy. BMTcom Sp. z o.o. 29

31 Rys. 48 Okno Zmiana skali mapy W celu zmiany układu współrzędnych należy kliknąć na polu wyświetlania współrzędnych nastąpi automatyczna zmiana aktywnego odwzorowania. Dostępne są trzy układu współrzędnych: Układ 2000 Strefa 6, Układ geograficzny WGS84, Układ Rys. 49 Pasek stanu po edycji skali i układu współrzędnych. 5.6 Panel Wyszukiwania Panel wyszukiwania pozwala na wyszukiwanie ulicy, punktu adresowego, działki ewidencyjnej, numeru czujnika oraz współrzędnych punktu na mapie. System sam próbuje dopasować na podstawie podanych wartości możliwie najlepsze wyniki. Panel umożliwia wyszukiwanie: Rys. 50 Panel wyszukiwania Ulicy w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać nazwę ulicy, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub wybrać polecenie Szukaj. Rys. 51 Wyszukiwanie ulicy BMTcom Sp. z o.o. 30

32 Punktu adresowego - w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać nazwę ulicy, numer punktu adresowego, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub wybrać polecenie Szukaj. Rys. 52 Wyszukiwanie punktu adresowego Działki ewidencyjnej w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać nazwę obrębu, numer arkusza i działki, po czym wcisnąć klawisz Enter lub wybrać polecenie Szukaj. Rys. 53 Wyszukiwanie działki ewidencyjnej Czujnika w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać numer czujnika a następnie wcisnąć klawisz Enter lub wybrać polecenie Szukaj. BMTcom Sp. z o.o. 31

33 Rys. 54 Wyszukiwanie czujnika hałasu Współrzędnych w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać wartość X znak spacji Y (np ), a następnie wcisnąć klawisz Enter lub wybrać polecenie Szukaj. Rys. 55 Wyszukiwanie współrzędnych BMTcom Sp. z o.o. 32

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku mapy,

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: 1.1 Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. części mapowej. portalu stałego monitoringu. hałasu komunikacyjnego

Instrukcja użytkownika. części mapowej. portalu stałego monitoringu. hałasu komunikacyjnego Instrukcja użytkownika części mapowej portalu stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego BMTcom Sp. z o.o. - Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Zakładka Mapa... 5 2.1 Legenda... 6 2.2 Panel zadań... 7 2.2.1

Bardziej szczegółowo

SERWIS INTERNETOWY WYDZIAŁU GEODEZJI MIASTA GDYNIA. pl/geoserwer/e-mapa.htm

SERWIS INTERNETOWY WYDZIAŁU GEODEZJI MIASTA GDYNIA.  pl/geoserwer/e-mapa.htm SERWIS INTERNETOWY WYDZIAŁU GEODEZJI MIASTA GDYNIA http://server.miasto.gdynia. pl/geoserwer/e-mapa.htm Wygląd poglądowy serwisu mapowego Tuż pod nazwą strony znajduje się pasek narzędzi ( zadań) umożliwiający

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie 1 Spis treści 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy... 3 1.1. Drukowanie... 4 1.2. Zapisz do pdf... 5 1.3. Przesuwanie... 5 1.4.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI GLIWICE 2012 r. Informator Nawigacyjny Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Gliwice,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Adres strony: Wykonała: Anna Szulborska

Adres strony:  Wykonała: Anna Szulborska Adres strony: http://server.miasto.gdynia.pl/geoserwer/e-mapa.htm Wykonała: Anna Szulborska Strona internetowa - http://bemowo.emapa.net/ serwisu mapowego nie posiada strony głównej Przy łączu 15 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

System Wymiany Informacji. Instrukcja obsługi mapy

System Wymiany Informacji. Instrukcja obsługi mapy Instrukcja obsługi mapy 1.1 Mapy umożliwia wizualizację systemu gazociągów przesyłowych (SGP) za pomocą interaktywnych map. Poniżej znajduje się opis narzędzi umożliwiających sprawne poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu wspomagającego planowanie przestrzenne.

Spis treści. Wstęp. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu wspomagającego planowanie przestrzenne. Instrukcja systemu Spis treści Wstęp...2 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy...3 1.1. Drukowanie...4 1.2. Zapisywanie mapy do pliku PDF...5 1.3. Przesuwanie...6 1.4. Obszar widoku...6

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Budownictwo - Lokalizacja Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-16 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie...

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie... Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 2 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 3 3.3. Przełączanie widocznych warstw... 3 4. Urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela Po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta należy wybrać zakładkę Szkoły u góry ekranu. Przejdziesz do okna

Bardziej szczegółowo

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach JLR EPC Szybki start Spis treści Przewodnik krok po kroku...2-7 Przewodnik po ekranach....8-11 Polish Version 2.0 Szybki start aplikacji JLR EPC 1. Uruchamianie aplikacji Otwórz przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Aby skorzystać z możliwości zgłoszenia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na mapie należy wykonać następujące czynności 1. Po wpisaniu adresu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Gdańska Mapa Porządku

Gdańska Mapa Porządku Gdańska Mapa Porządku Instrukcja użytkownika www.qslab.pl kontakt@qslab.pl Opis ogólny aplikacji Mapa Porządku Miasta Gdańska została opracowana jako samodzielna aplikacja internetowa i mobilna bazująca

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O.

WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O. SmartSAB Instrukcja użytkownika Wersja aplikacji 2.0 WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O. 0 Spis treści 1. WSTĘP... 2 2. INTERFEJS... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Menu aplikacji... 4 3 PRACA Z APLIKACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Logowanie i nowy układ menu

Logowanie i nowy układ menu 1 CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Logowanie i nowy układ menu CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego) (bez podpisu elektronicznego) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016]

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016] VectraPortal wersja 1.6.9 Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu [czerwiec 2016] Spis treści 1 Wymagania systemowe... 3 2 Podstawowa funkcjonalność serwisu... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Pasek

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika systemu SMERiS

Dokumentacja Użytkownika systemu SMERiS systemu SMERiS w ramach projektu Systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego Beneficjent Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Wersja: 1.10 Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika portalu mapy akustycznej

Instrukcja użytkownika portalu mapy akustycznej Instrukcja użytkownika portalu mapy akustycznej Copyright SECTEC Spis treści 1 Informacje ogólne... 3 2 Moduły funkcjonalne... 4 2.1 Okno mapy... 4 2.2 Panel wyszukiwania... 5 2.3 Panel boczny... 6 2.4

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/sladami_przeszlosci/ Nawigacja po mapie przy użyciu myszy i klawiatury 1. Przybliżanie umieść kursor

Bardziej szczegółowo

Aquarius Podręcznik uz ytkownika

Aquarius Podręcznik uz ytkownika "Wdrożenie wymagań dyrektywy INSPIRE / Dostosowanie zasobów danych przestrzennych PMŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE Etap I" Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Budownictwo Administracja Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-20 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...1 Przeglądanie i filtrowanie danych...3 Dodawanie nowych obiektów...3 Dodawanie miejsca...3 Dodawanie ogniska...3 Dodawanie obszaru...4 Wstęp Moduł

Bardziej szczegółowo

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth?

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth? Google Earth Co to jest Google Earth? Google Earth jest to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć lotniczych/satelitarnych, zdjęć zrobionych z poziomu powierzchni

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNE POCZĄTKI. Logowanie Jak się zalogować? Jak się wylogować? Pasek narzędzi Szpilka dokująca... 3

ABSOLUTNE POCZĄTKI. Logowanie Jak się zalogować? Jak się wylogować? Pasek narzędzi Szpilka dokująca... 3 ABSOLUTNE POCZĄTKI SPIS TREŚCI Logowanie... 2 Jak się zalogować?... 2 Jak się wylogować?... 2 Pasek narzędzi... 3 Szpilka dokująca... 3 Dodaj aplikację/portlet... 3 Zarządzaj stronami... 4 Tryb edycji...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo