Board Polska. Wczwartek, 28 września 2006 r. w Hotelu Le Royal Meridien Bristol. Prognozy Ekonomiczne The Conference Board.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Board Polska. Wczwartek, 28 września 2006 r. w Hotelu Le Royal Meridien Bristol. Prognozy Ekonomiczne The Conference Board."

Transkrypt

1 Board Polska Numer 2(4), Listopad/Grudzień 2006 INFORMATOR CZŁONKÓW THE CONFERENCE BOARD W POLSCE Prognozy Ekonomiczne The Conference Board w numerze Dr Stanisław Kluza, Szef Komisji Nadzoru Finansowego, były Minister Finansów RP, przemawia do gości podczas prezentacji Prognoz Ekonomicznych dla Polski. 28 września 2006 r., Warszawa 2 Strategia przedsiębiorstwa - wyznaczanie celów 2 Forum Outsourcingu w Polsce Dyrektorzy personalni - Zarządzanie talentami 4 Ekonomiści - Wyzwania konkurencji globalnej 4 Węgierska Rada 5 Społeczna odpowiedzialność biznesu i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju Wczwartek, 28 września 2006 r. w Hotelu Le Royal Meridien Bristol w Warszawie, odbyła się szósta edycja dorocznych spotkań The Conference Board poświęcona prezentacji krótko oraz długookresowych prognoz ekonomicznych dla Polski. Gościem śniadania Polskiej Rady, działającej w ramach Europejskiego Programu Rad The Conference Board, był dr Stanisław Kluza, Szef Komisji Nadzoru Finansowego, były Minister Finansów RP, który w swoim wystąpieniu omówił sytuację finansów publicznych w Polsce. Po części dyskusyjnej i pytaniach do Ministra Kluzy, głos zabrał dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i jednocześnie Dyrektor Programowy Polskiej Rady, który przedstawił krótko prognozy makroekonomiczne przygotowane przez członków Rady. Zaproszeni eksperci - główni ekonomiści banków komercyjnych: Katarzyna Zajdel-Kurowska, Główny Ekonomista i Dyrektor Zespołu Analiz Rynkowych, Citibank Handlowy oraz Ryszard Petru, Główny Ekonomista Banku BPH S.A. również przedstawili własne prognozy na lata 2006 oraz Spotkanie zgromadziło blisko 60 osób - prezesów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, członków zarządu wiodących przedsiębiorstw w kraju, m.in.: Carlsberg Polska, Ciech S.A., DHL Express (Poland), Grupa Żywiec, Johnson & Johnson Poland, Microsoft, OCE Poland, PricewaterhouseCoopers; jak również zacne grono analityków i ekonomistów. ( 2)

2 Polecamy Państwa uwadze szczegółową prognozę ekonomiczną, zamieszczoną w magazynie Board Polska Trendy, Opinie, Prognozy, przygotowaną przez dr. Bohdana Wyżnikiewicza. Strategia przedsiębiorstwa Wyznaczanie celów Paryż, czerwca Tematem ostatniego spotkania Europejskiej Rady Strategii Korporacyjnej było określanie celów na poziomie całego przedsiębiorstwa i jego działających w różnych sektorach jednostek organizacyjnych. Specjalizujący się w strategii przedsiębiorstwa Profesor Philippe Haspeslagh z Międzynarodowej Szkoły Biznesu INSEAD, przedstawił wyniki ankiety nt. wyznaczania celów przeprowadzonej wśród członków Rady. W ramach procesu zarządzania wydajnością - wyjaśnił - ustalanie celów pozostaje składnikiem najmniej rozpoznanym i rozumianym, zarówno w praktyce, jak i w teorii. Choć powinno ono rozpoczynać proces zarządzania efektywnością, często pojawia się dopiero u jego końca. W tym niezmiernie ważnym procesie, wyznaczanie celów okazuje się ogniwem najsłabszym. W dalszej kolejności członkowie Rady przyglądali się osiągniętemu poziomowi zadowolenia z procesu wyznaczania celów i spostrzegli, że jest on wyższy na szczeblu poszczególnych jednostek organizacyjnych niż na szczeblu całego przedsiębiorstwa. A oto kilka poważniejszych problemów pojawiających się na szczeblu przedsiębiorstwa: Tendencja do wyznaczania takich samych celów jednostkom organizacyjnym działającym w zupełnie różnych obszarach. Trudności z powiązaniem budżetów i zachęt z celami długofalowymi. Uwzględnienie wpływu, jaki zdarzenia nieprzewidziane mogą wywrzeć na realizowane cele. Wyznaczanie celów na poziomie przedsiębiorstwa postrzegane jest jako proces przebiegający z góry na dół, w którym głos decydujący należy do prezesa. Czterech członków Rady reprezentujących Flexys, Shell, SGL Carbon i Huntsman Corporation przedstawiło przebieg procesów planowania i wyznaczania celów w ich firmach, - zarówno na poziomie całej grupy, jak i poszczególnych jednostek. 4. Nr 1: od lewej: Aleksander Morozowski, Prezes Zarządu DHL Express (Poland) Sp. z o.o.; Marek Kozłowski Dyrektor Zarządzający, OCE-Poland Ltd. Sp. z o.o.; Henryka Bochniarz, Prezydent, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; Monika Grom, Wiceprezes Zarządu Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Bogusław Marzec, Prokurent Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Nr 2: Katarzyna Zajdel Kurowska, Główny Ekonomista i Dyrektor Zespołu Analiz Rynkowych, Citibank Handlowy oraz Ryszard Petru, Główny Ekonomista, Bank BPH S.A. Nr 3: od lewej: George Johnstone, Prezes, PriceWaterhouse- Coopers; Hans van Zon, Prezes, Grupa Żywiec S.A.; Bożena Głowacka, Tłumacz języka angielskiego; Dr Christian Momm, Wiceprezes Zarządu, Hochtief Polska Sp. z o.o. Nr 4: Dr Andrzej Olechowski zadaje pytanie Ministrowi Stanisławowi Kluzie Forum Outsourcingu w Polsce czerwca 2006, Warszawa Dyskusja na temat zjawiska outsourcingu w Polsce została połączona z prezentacją wyników projektu badawczego Outsourcing w Polsce: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, prowadzonego w okresie od marca do maja 2006 roku przez The Conference Board, przy współpracy renomowanej firmy doradczej Accenture. Projekt badawczy został opracowany, by odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące zjawiska outsourcingu w Polsce. Jego celem było dogłębne poznanie zagrożeń i szans rozwoju outsourcingu, jakie stoją przed przedsiębiorstwami, a także motywów podejmowania decyzji dotyczących outsourcingu przez ich menedżerów. Celem projektu była 2

3 wymiana doświadczeń, sukcesów, jak i porażek tych, którzy już obrali drogę outsourcingu. Podczas spotkania w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, wyniki badania przedstawili: Ron Nawrocki, Dyrektor Projektu Badawczego oraz Guido Tamburini, Senior Executive, Accenture. O komentarz do wyników badań The Conference Board poproszeni zostali menedżerowie przedsiębiorstw o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki: Stan Urban, Dyrektor Pionu Rachunkowości Telekomunikacji Polskiej S.A.; Kazimierz Przełomski, Dyrektor Pionu Finansów Ciech S.A. oraz Ireneusz Jabłoński, Dyrektor ds. Operacyjnych BRE Bank S.A. Aby otrzymać raport Outsourcing w Polsce wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, dostępny w języku polskim oraz angielskim, prosimy o kontakt z Kasią Winter, Administratorem Programu The Conference Board w Polsce, tel./fax (+22) , Dyrektorzy personalni Zarzàdzanie talentami Dublin, czerwca Głównym mówcą na konferencji Talent Management, zorganizowanej przez The Conference Board w dniach czerwca 2006 roku w Dublinie był Brian Goggin, prezes Bank of Ireland, który również zabierał głos na czerwcowym posiedzeniu Europejskiej Rady Dyrektorów Personalnych. Mówił o tym, że odpowiedzialność za działania w zakresie rekrutacji i doskonalenia kadry zarządzającej spoczywa na poszczególnych jednostkach organizacyjnych banku - nie zaś na dziale personalnym. Bank of Ireland jasno określił najważniejsze z wymaganych kwalifikacji i umiejętności i zdecydowanie dąży do przyciągnięcia osób, które potrafią im sprostać. Geoff McDonald opowiadał o działaniach firmy Unilever w tym zakresie, wskazując na wzajemne związki pomiędzy strategią doskonalenia kadr, działaniami na rzecz zdobycia przewagi konkurencyjnej i strategią organizacyjną. Po referacie Cathy Dunn (BP), rozwinęła się ożywiona dyskusja na temat przyciągania, utrzymania i rozwoju młodych pracowników. Dla niektórych z jej uczestników najbardziej newralgiczną kwestią okazało się przyciągnięcie młodych ludzi do swoich organizacji, inni zaś przykładali większą wagę do późniejszego podnoszenia kwalifikacji. Oczywistym stało się, że w ostatnim dziesięcioleciu osobiste aspiracje uległy znacznym przemianom i że wielu młodych ludzi nie poszukuje już pracy na całe życie. Nieformalne spotkanie w należącym do Bank of Ireland historycznym budynku Izby Lordów. Od lewej: Jaap de Vries, wiceprezes ds. personalnych w firmie Borealis; Michael Grealy (gospodarz spotkania), dyrektor personalny grupy Bank of Ireland; Peter Van Os, wiceprezes ds. personalnych w grupie Aegon. Nr 1: Ron Nawrocki, Dyrektor Zarządzający BI Solutions i autor raportu, prezentuje wyniki badania Outsourcing w Polsce 2006 wyzwania, trendy i przykłady rozwiązań. Nr 2: od lewej dyskutują na temat wyników badania: Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Banku ds. Operacyjnych BRE Bank S.A.:, Stan Urban, Dyrektor Pionu Rachunkowości, Telekomunikacja Polska S.A.; Kazimierz Przełomski, Dyrektor Biura Finansowo - Księgowego, Ciech S.A. Artur Czynczyk z Honeywell Process Solutions w rozmowie z Rią Hendrikx z Deutsche Post. 3

4 Nowy Projekt Badawczy The Conference Board: Zarzàdzanie talentami - wyzwania, trendy, przyk ady rozwiàzaƒ Zespół powołany w maju 2006 r. przez The Conference Board, we współpracy z firmą House of Skills, przeprowadził w Polsce badanie, w którym udział wzięło ponad 30 znaczących firm wdrażających programy zarządzania talentami. Na podstawie przeszło 20 przeprowadzonych wywiadów Katarzyna Głowacka- Stewart, doświadczony coach i była dyrektor personalna SAP Polska, przygotowała raport wskazujący trendy, typowe i oryginalne rozwiązania oraz wyzwania związane z programami zarządzania talentami wdrażanymi w polskich przedsiębiorstwach. Raport z wyników badania jest dostępny na stronie: Ekonomiści Wyzwania konkurencji globalnej Helsinki, czerwca Jorma Ollila, były prezes i przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Nokia, obecnie niezarządzający Przewodniczący Rad Nadzorczych Spółek Shell i Nokia. Głównym punktem czerwcowego spotkania - Europejskiej Rady Ekonomistów - zorganizowanego przez Aktia Savings Bank we współpracy z Izbą Pracodawców Fińskich - był referat, jaki wygłosił Jorma Ollila, były Prezes i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Nokia (do 1 czerwca), a obecnie niezarządzający Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek Shell i Nokia. Jorma Ollila uważa, że dla firm inwestujących w technologie cyfrowe na początku lat 90. ubiegłego wieku obecne przyspieszenie wzrostu gospodarczego na świecie stwarza zarówno wyzwania, jak i szanse. Największym światowym eksporterem telefonów komórkowych są obecnie Chiny. Nokia wytwarza tam jedną trzecią swojej produkcji, lecz - ze względu na ryzyko kraju - nie zamierza tego udziału dalej zwiększać. Produkcja rozwijana jest w Indiach, z zamiarem zmniejszenia udziału Chin do 25-30%. W Europie zakłady montażowe Noki rozmieszczone są na Węgrzech, w Niemczech i w Finlandii (produkcja w tym ostatnim z wymienionych krajów to 9% ogółu w ujęciu fizycznym i 10% w ujęciu wartościowym). Poza tym Nokia prowadzi działalność produkcyjną w Meksyku i Brazylii - można więc mówić o jej koncentracji w krajach o niskich kosztach. Niebezpieczeństwa przenoszenia działalności w zakresie badania i rozwoju nie należy lekceważyć - aktualnym pozostaje pytanie, w jaki sposób, drogą współpracy sektora prywatnego i publicznego, utrzymać atrakcyjność Unii w tym zakresie. Pod względem poziomu nakładów na B+R - na głowę mieszkańca lub ogółem - stawce wciąż prowadzą Stany Zjednoczone. Dla niektórych krajów Unii, relokacja to naprawdę poważne zagrożenie. Należy więc zwiększyć wysiłek na polu R+D oraz inne inwestycje w wiedzę, jeżeli chcemy utrzymać atrakcyjność Europy jako obszaru działania firm high-tech. Węgierska Rada 22 września 2006 r., Budapeszt Od przeszło dziesięciu lat Węgierska Rada, działająca w ramach Europejskiego Programu Rad The Conference Board stanowi forum wymiany doświadczeń między dyrektorami finansowymi firm działających na Węgrzech. Członkowie Rady spotykają się regularnie cztery razy w ciągu roku, by omawiać tak aktualne tematy, jak: outsourcing działalności finansowej (listopad 2005), zarządzanie ryzykiem finansowym (luty 2006), czy też wynagrodzenie dyrektorów finansowych (maj 2006). Każdego roku we wrześniu przedmiotem dyskusji są makroekonomiczne aspekty procesu budżetowego. W ostatnim spotkaniu Rady, które odbyło się 22 września 2006 r. w Budapeszcie, wzięli udział znakomici goście: István Hamecz, Prezes Banku Centralnego; György Barcza, Główny Analityk Banku ING; Peter Duronelly, Szef Działu Inwestycji Budapest Fund, GE oraz Julia Kiraly, Szefowa ITCB. Jak wykazała wewnętrzna ankieta przeprowadzona wśród przedstawicieli instytucji członkowskich (m.in. Accor Pannónia Hotels, Borsodchem, MOL, OTP, Alcoa-Köfém, Béres Rt, Lear Hungary, Unilever, Richter, Sun Microsystems), ponad 90% respondentów 4

5 negatywnie ocenia pozycję konkurencyjną Węgier, zaś 70% uważa, że obecny program gospodarczy nie wystarczy do ustabilizowania budżetu i że średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego kraju nie przekroczy 2,5%. Prowadzono gorące dyskusje na temat spodziewanej stopy inflacji (7-7,2%), kursu wymiany forinta w stosunku do euro ( ) oraz wahań i poziomu deficytu budżetowego państwa. Następne spotkanie Węgierskiej Rady odbędzie się w listopadzie 2006 roku. Przedmiotem dyskusji będą studia przypadku dotyczące stosowanych miar oceny decyzji inwestycyjnych. Dyrektorem Programowym Węgierskiej Rady jest Zita Kiraly: Od lewej dyrektorzy finansowi: Erzsébet Antal (TESCO), Tímea Komáromi (Accor Hotels), Peter Kovacs (Hungaropharma), Miklós Nagy (Béres Rt.) Gábor Gulacsi (Richter Gedeon Rt.), Laszlo Nagy (Unilever), Géza Körtvélyesi (Lear Hungary) Od lewej dyrektorzy finansowi: János Illéssy (Borsodchem), Miklós Nagy (Bťres Rt.), Z. Kurali (Citicorporation), Sz. Golobokov (ING), Péter Kovács (Hungaropharma), Ildikó Láng (Zwack Unicum), János Bartók (AEGON) oraz Zita Kiraly, Dyrektor Programowy Węgierskiej Rady Społeczna odpowiedzialność biznesu i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju Strategie wzrostu zrównowa onego i sprawozdawczoêç wobec organów zewn trznych: Co nale y zmieniç? Haga, czerwca Trzy firmy - Heineken, Shell, ABN AMRO - przedstawiły swoje doświadczenia w zakresie: przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju (strategia, realizacja, sprawozdawczość wobec organów zewnętrznych), wyciągnięte z tych doświadczeń wnioski, przewidywania dotyczące kwestii odpowiedzialności biznesu i zgodności z wymogami wzrostu zrównoważonego w przyszłości. W sytuacji gdy wiele firm opracowuje obszerne raporty o przestrzeganiu kryteriów zrównoważonego wzrostu, podniesiono sprawę skuteczności, z jaką tego rodzaju pojedyncze, ogólne sprawozdania spełniają oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy (stron żywotnie zainteresowanych skutkami działania przedsiębiorstwa). Niektóre firmy zastanawiały się nad przejściem do opracowywania oddzielnych sprawozdań dla poszczególnych grup interesariuszy i bardziej aktywnym wykorzystaniem możliwości oferowanych przez Internet. Wskazywano niekiedy, że lektura obszernych sprawozdań nt. przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju jest nużąca dla czytelnika; twierdzono również jednak, że wciąż istnieje potrzeba obszernej sprawozdawczości tego rodzaju i że powinno się znaleźć sposoby dotarcia z nią do interesariuszy. Trzech mówców - Pan de Klerk z holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Willem Ferwerda z IUCN Netherlands, oraz Maarten de Pous z międzynarodowej sieci na rzecz odpowiedzialnego biznesu Caux Round Table - przedstawiło swoje poglądy na temat obecnych i przewidywanych tendencji w otoczeniu zewnętrznym oraz oczekiwań społecznych wobec środowisk biznesu w zakresie odpowiedzialnego działania i przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Profesor Malcolm Macintosh - członek Rady - mówił o daleko idących dostosowaniach ze strony społeczeństw, rządów i firm, jakich wymagać będzie zaspokojenie rosnącego popytu na energię, zmniejszenie obszarów biedy oraz sprostanie wyzwaniom w zakresie środowiska naturalnego, zwłaszcza związanym ze zmianą klimatu i konsekwencjami dla bioróżnorodności. 5

6 The Conference Board w Polsce Polska Rada Prezesów Polska Rada Prezesów jest grupą menedżerów najwyższego szczebla, zapewniającą możliwość wymiany doświadczeń profesjonalnych w grupie prezesów odpowiedzialnych za funkcjonowanie największych przedsiębiorstw działających w Polsce oraz pozostałych 65 krajach objętych programem The Conference Board. Członkowie Rady mają okazję uczestniczyć w spotkaniach z wybitnymi postaciami życia gospodarczego, korzystają z indywidualnego dostępu do analiz The Conference Board oraz możliwości konsultacji i pogłębienia wiedzy prezentowanej w raportach badawczych. Biorą także udział w dorocznym, autorskim badaniu The Conference Board Doświadczenia Prezesów - The CEO Challenge, które w 2005 roku dobędzie się w Polsce już po raz czwarty. Dyrektorem Programowym Rady jest prof. Krzysztof Obłój, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska Rada Polska Rada jest organizacją mającą na celu wymianę doświadczeń zawodowych jej członków oraz poszerzanie ich wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania finansami. Cele te są realizowane poprzez organizowanie konferencji z udziałem czołowych przedstawicieli polskiej i światowej gospodarki, spotkań z członkami rad europejskich, dyskusji nad finansowymi i strategicznymi tematami, od których zależy sukces firmy w przekształcającej się polskiej gospodarce. Członkowie Rady powinni być członkami zarządu lub menedżerami najwyższego szczebla, w zakresie odpowiedzialności których znajduje się polityka finansowa firmy. Dyrektorem programowym Rady jest dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Polska Rada Dyrektorów Personalnych Polska Rada Dyrektorów Personalnych to grupa profesjonalistów, której członkowie wyrażają wolę przekazywania najlepszych wzorców zawodowych zarówno swoim członkom, jak i środowisku zawodowemu oraz nieustannie doskonalą swoje kompetencje po to, aby z ich pomocą wspierać rozwój firm. Jej celem jest kreowanie i rozwój najwyższych standardów zarządzania zasobami ludzkimi oraz dążenie do wzmocnienia pozycji dyrektora personalnego jako strategicznego partnera w biznesie. Członkowie Rady powinni być członkami zarządu lub menedżerami najwyższego szczebla, w zakresie odpowiedzialności których znajduje się zarządzanie personelem. Dyrektorem Programowym Rady jest Michał Zdziarski, Dyrektor Regionalny The Conference Board w Europie Centralnej, Polska Rada Dyrektorów Marketingu Polska Rada Dyrektorów Marketingu stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy dyrektorami marketingu wiodących firm działających na polskim rynku. Mają oni okazję spotykać się, aby: wymieniać poglądy i doświadczenia z kolegami z branży w nieformalnej, koleżeńskiej atmosferze; zbudować grupę kolegów - profesjonalistów odpowiedzialnych za strategię marketingową największych firm; dzięki prezentacjom zaproszonych gości mieć możliwość odkrywania nowych wyzwań oraz sposobów ich realizacji. Dyrektorem Programowym Rady jest Karolina Łudzińska, Dyrektor Programowy The Conference Board w Polsce, od lewej: Prof. Krzysztof Obłój, Dyrektor, Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW oraz Dyrektor Programowy Polskiej Rady Prezesów The Conference Board w rozmowie ze Zdzisławem Chabowskim, Prezesem Zarządu Dębica Polska S.A. oraz Grupy Goodyear Dunlop Tires Polska. Forum Innowacyjności Przedsiębiorstw, 8 czerwca 2005 r., Warszawa. Dr Stanisław Kluza, Szef Komisji Nadzoru Finansowego oraz dr Bohdan Wyżnikiewicz Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Dyrektor Programowy Polskiej Rady The Conference Board. Prognozy Ekonomiczne The Conference Board, 28 września 2006 r., Warszawa Ewa Krakowiak-Świątnicka, Szef Pionu Zarządzania Kadrami, Citibank Handlowy oraz Michał Zdziarski, Dyrektor The Conference Board w Europie Centralnej. Śniadanie Noworoczne The Conference Board, 9 stycznia 2005 r., Warszawa. The Conference Board: Najbli sze wydarzenia w Polsce: 16 listopada 2006 r. - spotkanie Polskiej Rady Prezesów, Warszawa 16 listopada 2006 r. - spotkanie Polskiej Rady Dyrektorów Personalnych, Warszawa 11 stycznia 2007 r. - Uroczyste Śniadanie Noworoczne The Conference Board, Warszawa Kontakt: Biuro The Conference Board w Warszawie, tel./fax (+22) , Mi dzynarodowe sesje webcast: 5 grudnia 2006 r., godz CET - Change Management, prowadzący: Luis Santana, The Conference Board Europe HR Practice Leader 6 grudnia 2006 r., godz CET - European Legal Framework on Diversity, prowadzący: Andreas Metz, The Conference Board Europe Research Associate Więcej informacji: The Conference Board Europe: 130 Chaussée de La Hulpe, box 11, B-1000 Brussels, tel , fax , The Conference Board w Polsce: ul. Fałata 6/38; Warszawa, tel./ fax (+48 22) , od lewej: Grażyna Goslings, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Commercial Union Polska oraz Maria Kudelska, Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR, Bank BGŻ S.A.. Forum Innowacyjności Przedsiębiorstw, 8 czerwca 2005 r., Warszawa. Wydawca: The Conference Board Europe Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro The Conference Board w Warszawie: ul. Fałata 6/38, Warszawa, tel./fax (48 22) , Redakcja: Karolina Łudzińska, Opracowanie graficzne i druk: Studio DEK, Warszawa,

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Twoja Kariera" w Małopolsce

Twoja Kariera w Małopolsce Twoja Kariera" w Małopolsce Za nami krakowska konferencja, która odbyła się 11 marca br. w hotelu Qubus, inaugurując ogólnopolski cykl otwartych konferencji biznesowych. h K bnferencja Twoja Kariera" zostazaplanowana

Bardziej szczegółowo

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach www.pwc.com 17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach Śniadanie prasowe 22 stycznia 2014 r. O badaniu 17 edycja globalnego badania przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 roku

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej

MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej Piąta doroczna konferencja w Polsce MSSF: W kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej 4 grudnia 2015 roku, hotel Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24, Warszawa Jednym ze skutków światowego

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2011

RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2011 RAPORT FOTOGRAFICZNY Z VII EDYCJI KONFERENCJI RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2011 21 WRZEŚNIA 2011 HOTEL POLONIA PALACE W WARSZAWIE W dniu 21 września 2011 roku w Warszawie odbyła się VII edycja konferencji

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

O wywróceniu do góry nogami tradycyjnego zarządzania personelem w korporacji

O wywróceniu do góry nogami tradycyjnego zarządzania personelem w korporacji O wywróceniu do góry nogami tradycyjnego zarządzania personelem w korporacji Małgorzata Tłuchowska Dyrektor HR Regionu Europy Centralnej i Wschodniej Wolters Kluwer Legal & Regulatory Tradycyjna struktura

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie - zakres

Sprawozdanie - zakres Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Polska okres 24 maja 2013 r. - 09 czerwca 2014 Sprawozdawca: Konrad Knedler, Prezes Zarządu Polska Sprawozdanie - zakres Członkostwo Konferencje

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl Europa: Północ, Wschód biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012 ŚWINOUJŚCIE Honorowy Patronat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka www.bbf2012.pl Baltic Business Forum to: już 4 edycja

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCHEM SA w 2008 r. Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Warszawa, kwiecień 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast. 25 marca 2014. temat: Trendy na światowych rynkach pracy

Outsourcing Breakfast. 25 marca 2014. temat: Trendy na światowych rynkach pracy Outsourcing Breakfast 25 marca 2014 temat: Trendy na światowych rynkach pracy 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 16/Czerwiec 2010/www.gierusz.com.pl Spis treści: 1. Sprawozdanie z 33 Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Księgowychmgr Katarzyna Gierusz Artykuł stanowi sprawozdanie z 33 Kongresu

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016

NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS. Październik 2016 NAJLEPSZE STARTUPY UBEZPIECZENIOWE KONKURS Październik 2016 IDEA KONKURSU Prezentacja najciekawszych pomysłów ubezpieczeniowych dla TOP Managerów z branży Umożliwienie nawiązania kontaktu i pozyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

KRS 0000002970 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000002970 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa, dnia 11 marca 2011 r. Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

edycja! Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 Prognozy rozwoju na lata Język: polski, angielski

edycja! Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 Prognozy rozwoju na lata Język: polski, angielski 23 edycja! Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu Raport przedstawia obecne i oczekiwane w przyszłości

Bardziej szczegółowo

KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY

KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY Wygraj i reprezentuj Polskę w USA na Konferencji ASTD w Texasie! Ty decydujesz, które elementy strategii prezentujesz! Więcej praktyki w HR! Obserwatorium Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY Moduł 1 Historia rozwoju biznesu hotelarskiego Klasyfikacja hoteli (międzynarodowe i polskie standardy) Sieci hotelowe, ich struktura i rodzaje Struktura zarządzania centrali

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

Różnorodność organów spółek giełdowych

Różnorodność organów spółek giełdowych Różnorodność organów spółek giełdowych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW Ring the bell for gender equality Warszawa, 3 marca 2015 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW obowiązujące zapisy

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Program konferencji AGENDA Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PACZEK 2015 18 MAJA 2015

RYNEK PACZEK 2015 18 MAJA 2015 Raport z I edycji konferencji RYNEK PACZEK 2015 18 MAJA 2015 Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie 2015, Adventure Consulting Sp. z o.o. W dniu 18 maja 2015 roku w Warszawie odbyła się I edycja konferencji

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Budownictwo drogowe w Polsce 2013 Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Data publikacji: I kwartał 2013 Język: polski, angielski Opis raportu Ten raport dostarcza wszechstronnych informacji na temat sektora

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A.

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Witek został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna ( Spółka ) w dniu

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności handlowych

Windykacja należności handlowych Windykacja należności handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/11/7120/5877 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA 23 22 CZERWCA czerwca 2013 2015 PONIEDZIAŁEK 12.00 12.45 Lunch 12.45 13.00 Przywitanie Gości 13.00 13.20 Hazard moralny na rynkach finansowych Marek Belka,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY BADANIA THINKTANK OFERTA WSPÓŁPRACY W PROJEKTACH ANALITYCZNYCH I BADAWCZYCH WSPÓLNA REALIZACJA BADAO, ANALIZ I DYSKUSJI THINKTANK:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Rynek okien w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek okien w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2015 Format: pdf Cena od: 1600 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku? Jak wygląda szczegółowa struktura rynku w podziale na poszczególne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo