Board Polska. Wczwartek, 28 września 2006 r. w Hotelu Le Royal Meridien Bristol. Prognozy Ekonomiczne The Conference Board.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Board Polska. Wczwartek, 28 września 2006 r. w Hotelu Le Royal Meridien Bristol. Prognozy Ekonomiczne The Conference Board."

Transkrypt

1 Board Polska Numer 2(4), Listopad/Grudzień 2006 INFORMATOR CZŁONKÓW THE CONFERENCE BOARD W POLSCE Prognozy Ekonomiczne The Conference Board w numerze Dr Stanisław Kluza, Szef Komisji Nadzoru Finansowego, były Minister Finansów RP, przemawia do gości podczas prezentacji Prognoz Ekonomicznych dla Polski. 28 września 2006 r., Warszawa 2 Strategia przedsiębiorstwa - wyznaczanie celów 2 Forum Outsourcingu w Polsce Dyrektorzy personalni - Zarządzanie talentami 4 Ekonomiści - Wyzwania konkurencji globalnej 4 Węgierska Rada 5 Społeczna odpowiedzialność biznesu i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju Wczwartek, 28 września 2006 r. w Hotelu Le Royal Meridien Bristol w Warszawie, odbyła się szósta edycja dorocznych spotkań The Conference Board poświęcona prezentacji krótko oraz długookresowych prognoz ekonomicznych dla Polski. Gościem śniadania Polskiej Rady, działającej w ramach Europejskiego Programu Rad The Conference Board, był dr Stanisław Kluza, Szef Komisji Nadzoru Finansowego, były Minister Finansów RP, który w swoim wystąpieniu omówił sytuację finansów publicznych w Polsce. Po części dyskusyjnej i pytaniach do Ministra Kluzy, głos zabrał dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i jednocześnie Dyrektor Programowy Polskiej Rady, który przedstawił krótko prognozy makroekonomiczne przygotowane przez członków Rady. Zaproszeni eksperci - główni ekonomiści banków komercyjnych: Katarzyna Zajdel-Kurowska, Główny Ekonomista i Dyrektor Zespołu Analiz Rynkowych, Citibank Handlowy oraz Ryszard Petru, Główny Ekonomista Banku BPH S.A. również przedstawili własne prognozy na lata 2006 oraz Spotkanie zgromadziło blisko 60 osób - prezesów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, członków zarządu wiodących przedsiębiorstw w kraju, m.in.: Carlsberg Polska, Ciech S.A., DHL Express (Poland), Grupa Żywiec, Johnson & Johnson Poland, Microsoft, OCE Poland, PricewaterhouseCoopers; jak również zacne grono analityków i ekonomistów. ( 2)

2 Polecamy Państwa uwadze szczegółową prognozę ekonomiczną, zamieszczoną w magazynie Board Polska Trendy, Opinie, Prognozy, przygotowaną przez dr. Bohdana Wyżnikiewicza. Strategia przedsiębiorstwa Wyznaczanie celów Paryż, czerwca Tematem ostatniego spotkania Europejskiej Rady Strategii Korporacyjnej było określanie celów na poziomie całego przedsiębiorstwa i jego działających w różnych sektorach jednostek organizacyjnych. Specjalizujący się w strategii przedsiębiorstwa Profesor Philippe Haspeslagh z Międzynarodowej Szkoły Biznesu INSEAD, przedstawił wyniki ankiety nt. wyznaczania celów przeprowadzonej wśród członków Rady. W ramach procesu zarządzania wydajnością - wyjaśnił - ustalanie celów pozostaje składnikiem najmniej rozpoznanym i rozumianym, zarówno w praktyce, jak i w teorii. Choć powinno ono rozpoczynać proces zarządzania efektywnością, często pojawia się dopiero u jego końca. W tym niezmiernie ważnym procesie, wyznaczanie celów okazuje się ogniwem najsłabszym. W dalszej kolejności członkowie Rady przyglądali się osiągniętemu poziomowi zadowolenia z procesu wyznaczania celów i spostrzegli, że jest on wyższy na szczeblu poszczególnych jednostek organizacyjnych niż na szczeblu całego przedsiębiorstwa. A oto kilka poważniejszych problemów pojawiających się na szczeblu przedsiębiorstwa: Tendencja do wyznaczania takich samych celów jednostkom organizacyjnym działającym w zupełnie różnych obszarach. Trudności z powiązaniem budżetów i zachęt z celami długofalowymi. Uwzględnienie wpływu, jaki zdarzenia nieprzewidziane mogą wywrzeć na realizowane cele. Wyznaczanie celów na poziomie przedsiębiorstwa postrzegane jest jako proces przebiegający z góry na dół, w którym głos decydujący należy do prezesa. Czterech członków Rady reprezentujących Flexys, Shell, SGL Carbon i Huntsman Corporation przedstawiło przebieg procesów planowania i wyznaczania celów w ich firmach, - zarówno na poziomie całej grupy, jak i poszczególnych jednostek. 4. Nr 1: od lewej: Aleksander Morozowski, Prezes Zarządu DHL Express (Poland) Sp. z o.o.; Marek Kozłowski Dyrektor Zarządzający, OCE-Poland Ltd. Sp. z o.o.; Henryka Bochniarz, Prezydent, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; Monika Grom, Wiceprezes Zarządu Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Bogusław Marzec, Prokurent Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Nr 2: Katarzyna Zajdel Kurowska, Główny Ekonomista i Dyrektor Zespołu Analiz Rynkowych, Citibank Handlowy oraz Ryszard Petru, Główny Ekonomista, Bank BPH S.A. Nr 3: od lewej: George Johnstone, Prezes, PriceWaterhouse- Coopers; Hans van Zon, Prezes, Grupa Żywiec S.A.; Bożena Głowacka, Tłumacz języka angielskiego; Dr Christian Momm, Wiceprezes Zarządu, Hochtief Polska Sp. z o.o. Nr 4: Dr Andrzej Olechowski zadaje pytanie Ministrowi Stanisławowi Kluzie Forum Outsourcingu w Polsce czerwca 2006, Warszawa Dyskusja na temat zjawiska outsourcingu w Polsce została połączona z prezentacją wyników projektu badawczego Outsourcing w Polsce: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, prowadzonego w okresie od marca do maja 2006 roku przez The Conference Board, przy współpracy renomowanej firmy doradczej Accenture. Projekt badawczy został opracowany, by odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące zjawiska outsourcingu w Polsce. Jego celem było dogłębne poznanie zagrożeń i szans rozwoju outsourcingu, jakie stoją przed przedsiębiorstwami, a także motywów podejmowania decyzji dotyczących outsourcingu przez ich menedżerów. Celem projektu była 2

3 wymiana doświadczeń, sukcesów, jak i porażek tych, którzy już obrali drogę outsourcingu. Podczas spotkania w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, wyniki badania przedstawili: Ron Nawrocki, Dyrektor Projektu Badawczego oraz Guido Tamburini, Senior Executive, Accenture. O komentarz do wyników badań The Conference Board poproszeni zostali menedżerowie przedsiębiorstw o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki: Stan Urban, Dyrektor Pionu Rachunkowości Telekomunikacji Polskiej S.A.; Kazimierz Przełomski, Dyrektor Pionu Finansów Ciech S.A. oraz Ireneusz Jabłoński, Dyrektor ds. Operacyjnych BRE Bank S.A. Aby otrzymać raport Outsourcing w Polsce wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, dostępny w języku polskim oraz angielskim, prosimy o kontakt z Kasią Winter, Administratorem Programu The Conference Board w Polsce, tel./fax (+22) , Dyrektorzy personalni Zarzàdzanie talentami Dublin, czerwca Głównym mówcą na konferencji Talent Management, zorganizowanej przez The Conference Board w dniach czerwca 2006 roku w Dublinie był Brian Goggin, prezes Bank of Ireland, który również zabierał głos na czerwcowym posiedzeniu Europejskiej Rady Dyrektorów Personalnych. Mówił o tym, że odpowiedzialność za działania w zakresie rekrutacji i doskonalenia kadry zarządzającej spoczywa na poszczególnych jednostkach organizacyjnych banku - nie zaś na dziale personalnym. Bank of Ireland jasno określił najważniejsze z wymaganych kwalifikacji i umiejętności i zdecydowanie dąży do przyciągnięcia osób, które potrafią im sprostać. Geoff McDonald opowiadał o działaniach firmy Unilever w tym zakresie, wskazując na wzajemne związki pomiędzy strategią doskonalenia kadr, działaniami na rzecz zdobycia przewagi konkurencyjnej i strategią organizacyjną. Po referacie Cathy Dunn (BP), rozwinęła się ożywiona dyskusja na temat przyciągania, utrzymania i rozwoju młodych pracowników. Dla niektórych z jej uczestników najbardziej newralgiczną kwestią okazało się przyciągnięcie młodych ludzi do swoich organizacji, inni zaś przykładali większą wagę do późniejszego podnoszenia kwalifikacji. Oczywistym stało się, że w ostatnim dziesięcioleciu osobiste aspiracje uległy znacznym przemianom i że wielu młodych ludzi nie poszukuje już pracy na całe życie. Nieformalne spotkanie w należącym do Bank of Ireland historycznym budynku Izby Lordów. Od lewej: Jaap de Vries, wiceprezes ds. personalnych w firmie Borealis; Michael Grealy (gospodarz spotkania), dyrektor personalny grupy Bank of Ireland; Peter Van Os, wiceprezes ds. personalnych w grupie Aegon. Nr 1: Ron Nawrocki, Dyrektor Zarządzający BI Solutions i autor raportu, prezentuje wyniki badania Outsourcing w Polsce 2006 wyzwania, trendy i przykłady rozwiązań. Nr 2: od lewej dyskutują na temat wyników badania: Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Banku ds. Operacyjnych BRE Bank S.A.:, Stan Urban, Dyrektor Pionu Rachunkowości, Telekomunikacja Polska S.A.; Kazimierz Przełomski, Dyrektor Biura Finansowo - Księgowego, Ciech S.A. Artur Czynczyk z Honeywell Process Solutions w rozmowie z Rią Hendrikx z Deutsche Post. 3

4 Nowy Projekt Badawczy The Conference Board: Zarzàdzanie talentami - wyzwania, trendy, przyk ady rozwiàzaƒ Zespół powołany w maju 2006 r. przez The Conference Board, we współpracy z firmą House of Skills, przeprowadził w Polsce badanie, w którym udział wzięło ponad 30 znaczących firm wdrażających programy zarządzania talentami. Na podstawie przeszło 20 przeprowadzonych wywiadów Katarzyna Głowacka- Stewart, doświadczony coach i była dyrektor personalna SAP Polska, przygotowała raport wskazujący trendy, typowe i oryginalne rozwiązania oraz wyzwania związane z programami zarządzania talentami wdrażanymi w polskich przedsiębiorstwach. Raport z wyników badania jest dostępny na stronie: Ekonomiści Wyzwania konkurencji globalnej Helsinki, czerwca Jorma Ollila, były prezes i przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Nokia, obecnie niezarządzający Przewodniczący Rad Nadzorczych Spółek Shell i Nokia. Głównym punktem czerwcowego spotkania - Europejskiej Rady Ekonomistów - zorganizowanego przez Aktia Savings Bank we współpracy z Izbą Pracodawców Fińskich - był referat, jaki wygłosił Jorma Ollila, były Prezes i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Nokia (do 1 czerwca), a obecnie niezarządzający Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek Shell i Nokia. Jorma Ollila uważa, że dla firm inwestujących w technologie cyfrowe na początku lat 90. ubiegłego wieku obecne przyspieszenie wzrostu gospodarczego na świecie stwarza zarówno wyzwania, jak i szanse. Największym światowym eksporterem telefonów komórkowych są obecnie Chiny. Nokia wytwarza tam jedną trzecią swojej produkcji, lecz - ze względu na ryzyko kraju - nie zamierza tego udziału dalej zwiększać. Produkcja rozwijana jest w Indiach, z zamiarem zmniejszenia udziału Chin do 25-30%. W Europie zakłady montażowe Noki rozmieszczone są na Węgrzech, w Niemczech i w Finlandii (produkcja w tym ostatnim z wymienionych krajów to 9% ogółu w ujęciu fizycznym i 10% w ujęciu wartościowym). Poza tym Nokia prowadzi działalność produkcyjną w Meksyku i Brazylii - można więc mówić o jej koncentracji w krajach o niskich kosztach. Niebezpieczeństwa przenoszenia działalności w zakresie badania i rozwoju nie należy lekceważyć - aktualnym pozostaje pytanie, w jaki sposób, drogą współpracy sektora prywatnego i publicznego, utrzymać atrakcyjność Unii w tym zakresie. Pod względem poziomu nakładów na B+R - na głowę mieszkańca lub ogółem - stawce wciąż prowadzą Stany Zjednoczone. Dla niektórych krajów Unii, relokacja to naprawdę poważne zagrożenie. Należy więc zwiększyć wysiłek na polu R+D oraz inne inwestycje w wiedzę, jeżeli chcemy utrzymać atrakcyjność Europy jako obszaru działania firm high-tech. Węgierska Rada 22 września 2006 r., Budapeszt Od przeszło dziesięciu lat Węgierska Rada, działająca w ramach Europejskiego Programu Rad The Conference Board stanowi forum wymiany doświadczeń między dyrektorami finansowymi firm działających na Węgrzech. Członkowie Rady spotykają się regularnie cztery razy w ciągu roku, by omawiać tak aktualne tematy, jak: outsourcing działalności finansowej (listopad 2005), zarządzanie ryzykiem finansowym (luty 2006), czy też wynagrodzenie dyrektorów finansowych (maj 2006). Każdego roku we wrześniu przedmiotem dyskusji są makroekonomiczne aspekty procesu budżetowego. W ostatnim spotkaniu Rady, które odbyło się 22 września 2006 r. w Budapeszcie, wzięli udział znakomici goście: István Hamecz, Prezes Banku Centralnego; György Barcza, Główny Analityk Banku ING; Peter Duronelly, Szef Działu Inwestycji Budapest Fund, GE oraz Julia Kiraly, Szefowa ITCB. Jak wykazała wewnętrzna ankieta przeprowadzona wśród przedstawicieli instytucji członkowskich (m.in. Accor Pannónia Hotels, Borsodchem, MOL, OTP, Alcoa-Köfém, Béres Rt, Lear Hungary, Unilever, Richter, Sun Microsystems), ponad 90% respondentów 4

5 negatywnie ocenia pozycję konkurencyjną Węgier, zaś 70% uważa, że obecny program gospodarczy nie wystarczy do ustabilizowania budżetu i że średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego kraju nie przekroczy 2,5%. Prowadzono gorące dyskusje na temat spodziewanej stopy inflacji (7-7,2%), kursu wymiany forinta w stosunku do euro ( ) oraz wahań i poziomu deficytu budżetowego państwa. Następne spotkanie Węgierskiej Rady odbędzie się w listopadzie 2006 roku. Przedmiotem dyskusji będą studia przypadku dotyczące stosowanych miar oceny decyzji inwestycyjnych. Dyrektorem Programowym Węgierskiej Rady jest Zita Kiraly: Od lewej dyrektorzy finansowi: Erzsébet Antal (TESCO), Tímea Komáromi (Accor Hotels), Peter Kovacs (Hungaropharma), Miklós Nagy (Béres Rt.) Gábor Gulacsi (Richter Gedeon Rt.), Laszlo Nagy (Unilever), Géza Körtvélyesi (Lear Hungary) Od lewej dyrektorzy finansowi: János Illéssy (Borsodchem), Miklós Nagy (Bťres Rt.), Z. Kurali (Citicorporation), Sz. Golobokov (ING), Péter Kovács (Hungaropharma), Ildikó Láng (Zwack Unicum), János Bartók (AEGON) oraz Zita Kiraly, Dyrektor Programowy Węgierskiej Rady Społeczna odpowiedzialność biznesu i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju Strategie wzrostu zrównowa onego i sprawozdawczoêç wobec organów zewn trznych: Co nale y zmieniç? Haga, czerwca Trzy firmy - Heineken, Shell, ABN AMRO - przedstawiły swoje doświadczenia w zakresie: przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju (strategia, realizacja, sprawozdawczość wobec organów zewnętrznych), wyciągnięte z tych doświadczeń wnioski, przewidywania dotyczące kwestii odpowiedzialności biznesu i zgodności z wymogami wzrostu zrównoważonego w przyszłości. W sytuacji gdy wiele firm opracowuje obszerne raporty o przestrzeganiu kryteriów zrównoważonego wzrostu, podniesiono sprawę skuteczności, z jaką tego rodzaju pojedyncze, ogólne sprawozdania spełniają oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy (stron żywotnie zainteresowanych skutkami działania przedsiębiorstwa). Niektóre firmy zastanawiały się nad przejściem do opracowywania oddzielnych sprawozdań dla poszczególnych grup interesariuszy i bardziej aktywnym wykorzystaniem możliwości oferowanych przez Internet. Wskazywano niekiedy, że lektura obszernych sprawozdań nt. przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju jest nużąca dla czytelnika; twierdzono również jednak, że wciąż istnieje potrzeba obszernej sprawozdawczości tego rodzaju i że powinno się znaleźć sposoby dotarcia z nią do interesariuszy. Trzech mówców - Pan de Klerk z holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Willem Ferwerda z IUCN Netherlands, oraz Maarten de Pous z międzynarodowej sieci na rzecz odpowiedzialnego biznesu Caux Round Table - przedstawiło swoje poglądy na temat obecnych i przewidywanych tendencji w otoczeniu zewnętrznym oraz oczekiwań społecznych wobec środowisk biznesu w zakresie odpowiedzialnego działania i przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Profesor Malcolm Macintosh - członek Rady - mówił o daleko idących dostosowaniach ze strony społeczeństw, rządów i firm, jakich wymagać będzie zaspokojenie rosnącego popytu na energię, zmniejszenie obszarów biedy oraz sprostanie wyzwaniom w zakresie środowiska naturalnego, zwłaszcza związanym ze zmianą klimatu i konsekwencjami dla bioróżnorodności. 5

6 The Conference Board w Polsce Polska Rada Prezesów Polska Rada Prezesów jest grupą menedżerów najwyższego szczebla, zapewniającą możliwość wymiany doświadczeń profesjonalnych w grupie prezesów odpowiedzialnych za funkcjonowanie największych przedsiębiorstw działających w Polsce oraz pozostałych 65 krajach objętych programem The Conference Board. Członkowie Rady mają okazję uczestniczyć w spotkaniach z wybitnymi postaciami życia gospodarczego, korzystają z indywidualnego dostępu do analiz The Conference Board oraz możliwości konsultacji i pogłębienia wiedzy prezentowanej w raportach badawczych. Biorą także udział w dorocznym, autorskim badaniu The Conference Board Doświadczenia Prezesów - The CEO Challenge, które w 2005 roku dobędzie się w Polsce już po raz czwarty. Dyrektorem Programowym Rady jest prof. Krzysztof Obłój, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska Rada Polska Rada jest organizacją mającą na celu wymianę doświadczeń zawodowych jej członków oraz poszerzanie ich wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania finansami. Cele te są realizowane poprzez organizowanie konferencji z udziałem czołowych przedstawicieli polskiej i światowej gospodarki, spotkań z członkami rad europejskich, dyskusji nad finansowymi i strategicznymi tematami, od których zależy sukces firmy w przekształcającej się polskiej gospodarce. Członkowie Rady powinni być członkami zarządu lub menedżerami najwyższego szczebla, w zakresie odpowiedzialności których znajduje się polityka finansowa firmy. Dyrektorem programowym Rady jest dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Polska Rada Dyrektorów Personalnych Polska Rada Dyrektorów Personalnych to grupa profesjonalistów, której członkowie wyrażają wolę przekazywania najlepszych wzorców zawodowych zarówno swoim członkom, jak i środowisku zawodowemu oraz nieustannie doskonalą swoje kompetencje po to, aby z ich pomocą wspierać rozwój firm. Jej celem jest kreowanie i rozwój najwyższych standardów zarządzania zasobami ludzkimi oraz dążenie do wzmocnienia pozycji dyrektora personalnego jako strategicznego partnera w biznesie. Członkowie Rady powinni być członkami zarządu lub menedżerami najwyższego szczebla, w zakresie odpowiedzialności których znajduje się zarządzanie personelem. Dyrektorem Programowym Rady jest Michał Zdziarski, Dyrektor Regionalny The Conference Board w Europie Centralnej, Polska Rada Dyrektorów Marketingu Polska Rada Dyrektorów Marketingu stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy dyrektorami marketingu wiodących firm działających na polskim rynku. Mają oni okazję spotykać się, aby: wymieniać poglądy i doświadczenia z kolegami z branży w nieformalnej, koleżeńskiej atmosferze; zbudować grupę kolegów - profesjonalistów odpowiedzialnych za strategię marketingową największych firm; dzięki prezentacjom zaproszonych gości mieć możliwość odkrywania nowych wyzwań oraz sposobów ich realizacji. Dyrektorem Programowym Rady jest Karolina Łudzińska, Dyrektor Programowy The Conference Board w Polsce, od lewej: Prof. Krzysztof Obłój, Dyrektor, Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW oraz Dyrektor Programowy Polskiej Rady Prezesów The Conference Board w rozmowie ze Zdzisławem Chabowskim, Prezesem Zarządu Dębica Polska S.A. oraz Grupy Goodyear Dunlop Tires Polska. Forum Innowacyjności Przedsiębiorstw, 8 czerwca 2005 r., Warszawa. Dr Stanisław Kluza, Szef Komisji Nadzoru Finansowego oraz dr Bohdan Wyżnikiewicz Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Dyrektor Programowy Polskiej Rady The Conference Board. Prognozy Ekonomiczne The Conference Board, 28 września 2006 r., Warszawa Ewa Krakowiak-Świątnicka, Szef Pionu Zarządzania Kadrami, Citibank Handlowy oraz Michał Zdziarski, Dyrektor The Conference Board w Europie Centralnej. Śniadanie Noworoczne The Conference Board, 9 stycznia 2005 r., Warszawa. The Conference Board: Najbli sze wydarzenia w Polsce: 16 listopada 2006 r. - spotkanie Polskiej Rady Prezesów, Warszawa 16 listopada 2006 r. - spotkanie Polskiej Rady Dyrektorów Personalnych, Warszawa 11 stycznia 2007 r. - Uroczyste Śniadanie Noworoczne The Conference Board, Warszawa Kontakt: Biuro The Conference Board w Warszawie, tel./fax (+22) , Mi dzynarodowe sesje webcast: 5 grudnia 2006 r., godz CET - Change Management, prowadzący: Luis Santana, The Conference Board Europe HR Practice Leader 6 grudnia 2006 r., godz CET - European Legal Framework on Diversity, prowadzący: Andreas Metz, The Conference Board Europe Research Associate Więcej informacji: The Conference Board Europe: 130 Chaussée de La Hulpe, box 11, B-1000 Brussels, tel , fax , The Conference Board w Polsce: ul. Fałata 6/38; Warszawa, tel./ fax (+48 22) , od lewej: Grażyna Goslings, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Commercial Union Polska oraz Maria Kudelska, Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR, Bank BGŻ S.A.. Forum Innowacyjności Przedsiębiorstw, 8 czerwca 2005 r., Warszawa. Wydawca: The Conference Board Europe Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro The Conference Board w Warszawie: ul. Fałata 6/38, Warszawa, tel./fax (48 22) , Redakcja: Karolina Łudzińska, Opracowanie graficzne i druk: Studio DEK, Warszawa,