Słowniczek ważnych terminów, zwrotów i innych przydatnych pojęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowniczek ważnych terminów, zwrotów i innych przydatnych pojęć"

Transkrypt

1 Słowniczek ważnych terminów, zwrotów i innych przydatnych pojęć allotment antropometria (gr.) A rodzaj umowy między hotelem a touroperatorem, określający prawo służące partnerowi hotelu do określonej liczby pokoi bez względu na stopień obłożenia miejsc hotelowych dział antropologii traktujący o wymiarach ludzkiego ciała i proporcjach zachodzących między nimi B&B (bed and breakfast) (ang. łóżko i śniadanie ) B rodzaj usługi hotelarskiej świadczonej w małych obiektach hotelowych, pensjonatach, kwaterach, pokojach gościnnych, która zapewnia klientowi nocleg połączony ze śniadaniem, zwykle za przystępną cenę check in check out czarter concierge (czyt. konsjerz) C procedura zameldowania gościa w hotelu procedura wymeldowania gościa z hotelu rodzaj umowy między hotelem a touroperatorem; zamówienie miejsc noclegowych z gwarantowanym ich wykorzystaniem (bez możliwości rezygnacji lub zwrotu) pracownik recepcji zajmujący się bezpośrednią obsługą gości, udzielaniem informacji, doradztwem dom wycieczkowy D obiekt posiadający, co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi klientów oraz świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów

2 dumping celowe obniżanie cen przez producenta towarów lub usług, często poniżej kosztów, w celu wyparcia z rynku konkurencji empatia (gr. empatheia) ergonomia etyka etyka zawodowa etykieta E współodczuwanie, umiejętność wczuwania się w położenie innej osoby, uczuciowe identyfikowania się z kimś nauka zajmująca się zasadami i metodami dostosowania urządzeń technicznych i narzędzi pracy do cech fizycznych i psychicznych człowieka zgodnie z wymaganiami fizjologii i psychologii pracy pochodzi z greckiego słowa ethikos (zwyczajowy, moralny, od ethos obyczaj) i oznacza ogół norm i wartości uznanych w danej zbiorowości za właściwe, takie, które powinny kierować ludzkim postępowaniem. Synonim moralności normy postępowania osób wykonujących określony zawód, wynikające z obowiązującego prawa, norm moralnych oraz ze specyfiki tego zawodu (etyka hotelarza, nauczyciela, lekarza, prawnika) ustalony zwyczajowo porządek i normy zachowania obowiązujące podczas ważnych, oficjalnych uroczystości, np. spotkania przywódców państw, dyplomatów fair play (ang.) franchising (czyt. frenczajzing) F honorowa, uczciwa gra, szlachetne zachowanie w stosunku do innych forma porozumienia między dwoma przedsiębiorstwami polegająca na tym, że jeden podmiot (franczyzodawca) udziela w zamian za określoną opłatę drugiemu podmiotowi (franczyzobiorcy) zezwolenia na sprzedaż towarów lub usług pod jego znakiem firmowym genius loci (łac.) gość guest relations G duch miejsca; atmosfera; sposób myślenia, działania, właściwy danej instytucji każda osoba, która przekroczyła próg hotelu relacje z gośćmi (hotelowymi)

3 3 hospes hospiti sacer (łac.) hotel hotelarstwo H gość gospodarzowi święty obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów działalność polegająca na udzielaniu gościny w celach zarobkowych incognito I nieoficjalnie, tajnie, pod przybranym nazwiskiem J jednostka mieszkalna (j.m.) to zespół pomieszczeń występujących w części pobytowej, składający się z: pokoju mieszkalnego, przedpokoju, węzła higieniczno-sanitarnego (w.h.s.) i innych uzupełniających elementów, takich jak: balkony, loggie, aneksy kuchenne, jadalnie, sypialnie itp. kemping (camping) konflikt (łac. conflictus zderzenie) konkurencja (łac. concurrentia) kooperacja (łac. cooperatio) korupcja K obiekt strzeżony, umożliwiający nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczący usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych to antagonizm, sprzeczność interesów, poglądów, niezgodność, spór, zatarg współzawodnictwo, rywalizacja między podmiotami gospodarczymi stawiającymi sobie podobne cele. Przedsiębiorstwa konkurują ze sobą przede wszystkim ceną, jakością, asortymentem, warunkami sprzedaży i płatnością, sposobem promocji współpraca, współdziałanie ludzi lub przedsiębiorstw w określonym celu zepsucie, demoralizacja; przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność

4 lobby logo L przedsionek, kuluary, słowo stosowane czasem na określenie holu hotelowego znak firmowy, który służy do identyfikacji produktu i jego producenta i odróżnienia go od konkurencji łańcuch hotelowy Ł zespół hoteli prowadzący jednolitą politykę ekonomiczną i marketing, utrzymujący jednolity standard i zakres usług, posiadający własny system rezerwacji miejsc noclegowych lub funkcjonujący w przynajmniej jednym ogólnie dostępnym systemie rezerwacji. Hotele wchodzące w skład łańcucha powinny posługiwać się tym samym znakiem towarowym (logo) i posiadać podobne cechy użytkowe (lokalizacja, architektura, kategoria) oraz funkcjonować, wykorzystując określone formy własności, zarządzania lub koncesji marka motel monopol patrz logo M hotel położony przy drodze, zapewniający możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujący parkingiem struktura rynku polegająca na opanowaniu rynku określonego produktu lub usługi przez jedno przedsiębiorstwo nepotyzm netykieta (franc. netiquette etykieta sieciowa) normy moralne normy prawne no show N nadużycie zajmowanego stanowiska przez faworyzowanie, protegowanie krewnych albo ulubieńców reguły redagowania i wysyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz korzystania z Internetu, wypowiadania się na forach internetowych etc. to reguły postępowania oparte na powszechnie akceptowanych wartościach wynikających z tradycji, kultury, religii. Należą do nich między innymi sprawiedliwość, uczciwość, lojalność, szacunek i bezinteresowność to reguły postępowania ustanawiane przez kompetentne organy państwa (np. parlament), a ich nieprzestrzeganie grozi określonymi w prawie sankcjami (np. karą grzywny lub pozbawieniem wolności) gość, który dokonał rezerwacji, ale nie pojawił się w hotelu

5 obiekt hotelarski obiekt noclegowy outsourcing (ang. czyt. autsorsing) overbooking oligopol O to budynek lub zespół budynków, których główną funkcją jest zaspokajanie potrzeb bytowych osób przebywających czasowo poza stałym miejscem zamieszkania to nieruchomość służąca stale lub czasowo przyjezdnym do celów noclegowych. Może być ogólnodostępny lub z ograniczoną dostępnością (np. dla pewnych grup) korzystanie z kompleksowych, pobocznych usług, jakie oferują zewnętrzni wykonawcy, dzięki czemu przedsiębiorstwo może skupić się na doskonaleniu i specjalizacji swoich działalności, oszczędzając przy tym czas i pieniądze zarezerwowanie większej liczby miejsc, niż hotel jest w stanie przyjąć struktura rynku polegająca na opanowaniu rynku określonego produktu lub usługi przez kilka (kilkanaście) przedsiębiorstw passant pensjonat persona non grata pierwsza pomoc pomoc przedmedyczna pola biwakowe poszkodowany pozycja boczna ustalona P gość hotelowy, który korzysta z dowolnych usług i produktów obiektu hotelarskiego z wyjątkiem usług noclegowych obiekt posiadający co najmniej 7 pokoi, świadczący dla swoich klientów całodzienne wyżywienie osoba niemile, niechętnie widziana są to czynności ratownicze nieratujące bezpośrednio życia lecz zapewniające opatrzenie urazów, nagłych zachorowań lub asystę poszkodowanym proste natychmiastowe zabiegi, wykonywane na poszkodowanych w wypadkach, katastrofach i nagłych zachorowaniach zagrażających życiu lub zdrowiu, do czasu zapewnienia fachowej opieki medycznej obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach człowiek, który w wypadku doznał urazów mechanicznych, oparzeń, porażeń prądem lub ran pozycja ciała człowieka, w której układa się człowieka nieprzytomnego z zachowanym oddechem i tętnem, zapobiegająca zatkaniu się dróg oddechowych językiem poszkodowanego, krwią czy wymiocinami ratownik R osoba udzielająca pomocy przedmedycznej

6 recepcja (łac. receptio przyjęcie) resuscytacja room service najważniejsze miejsce w hotelu; główny punkt kontaktowy hotelu i gościa, pracownicy recepcji sprawują opiekę nad gościem podczas całego jego pobytu zabiegi mające na celu przywrócenie do życia osób znajdujących się w stanie śmierci klinicznej (nieprzytomnych, bez oddechu i akcji serca) usługa dodatkowa w hotelu świadczona przez gastronomię hotelową, polegająca do dostarczaniu gościom posiłków bezpośrednio do pokoi savoir vivre (franc.) sieć hoteli (grupa hotelowa) sieć marketingowa (grupa markowa) schroniska schroniska młodzieżowe stres system hotelowy sommelier (wine kelner, podczaszy) S zasady dobrego wychowania, formy towarzyskie, znajomość tych form to zespół lub grupa hoteli należących zazwyczaj do określonego właściciela (właścicieli), zlokalizowanych na określonym obszarze Sieć mogą tworzyć zarówno systemy, łańcuchy, jak i różne typy hoteli to grupa hoteli dobrowolnie stowarzyszonych, prowadzących wspólną politykę cenową i marketingową w celu wymiany doświadczeń, wspólnej promocji, obrony przed konkurencją obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów jest to nadmierna reakcja na jakiekolwiek obciążenie środowiska, obejmująca zmiany neurohormonalne to zespół obiektów hotelowych (typów hoteli) lub łańcuchów hotelowych funkcjonujących wg nadrzędnej idei, kierowany lub nadzorowany przez centralny zarząd, prowadzący wspólną politykę ekonomiczną i marketing pracownik działu gastronomii, który zajmuje się doborem i serwowaniem napojów oraz podawaniem ich konsumentom touroperator T organizator turystyki, przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną

7 7 truizm turn down service banał, prawda oklepana, wypowiedź o treści wszystkim znanej, nie wnosząca nic nowego VIP service, usługi hotelarskie świadczone w hotelach wysokiej klasy, polegające np. na wieczornym przygotowywaniu gościom łóżek do snu, dodatkowych kwiatach, czekoladkach itp. umowa hotelowa usługa hotelarska U umowa zawarta między klientem hotelu a obiektem hotelarskim dotycząca świadczenia usług, regulująca prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu i nieruchomości oraz z umowy przechowania i zlecenia krótkotrwałe ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych VIP (Very Important Person) voucher V osoby ważne ze względu na wysoką pozycję społeczną, stanowisko państwowe, osiągnięcia w nauce, kulturze. W hotelu także: stali goście, osoby wskazane jako VIP przez dyrekcję dokument potwierdzający rezerwację. Powinien zawierać: określenie daty przyjazdu i wyjazdu oraz usług hotelowych, które mają być świadczone walk in wstawka wydolność fizyczna człowieka W gość, który wszedł do hotelu prosto z ulicy, bez rezerwacji uzupełnienie standardowego wyposażenia pokoju o dodatkowe materiały i artykuły będące jednorazowym, kurtuazyjnym gestem wobec gościa VIP jest to sprawność, aktualna możliwość wykonywania czynności ruchowych wymagających zaangażowania podstawowych cech motorycznych tj. siły, szybkości, mocy i wytrzymałości

8 Ważne, ciekawe i przydatne linki turystyka, hotelarstwo, gastronomia oraz forum hotelarzy i kucharzy Polska Izba Hotelarstwa strona miesięcznika Hotelarz polskie hotele w jednym miejscu interesujący portal hotelarzy Polska Organizacja Turystyczna serwis informacyjny branży turystycznej Polska Agencja Rozwoju Turystyki portal branży turystycznej