Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik 3: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA.. Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH EFEKTY KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU (BHP) 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; EFEKTY KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU (KPS) 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 56

2 2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 4) jest otwarty na zmiany; 6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 10) współpracuje w zespole. EFEKTY KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU PKZ(T.a) 1) identyfikuje obiekty hotelarskie; 2) rozpoznaje zespoły funkcjonalne w różnych obiektach hotelarskich; 3) rozróżnia pomieszczenia ogólnodostępne w obiektach hotelarskich; 4) rozpoznaje typy jednostek mieszkalnych; 5) rozróżnia rodzaje usług hotelarskich; 6) określa zadania i obowiązki pracownika pomocniczego obsługi hotelowej; 7) posługuje się podstawowym zasobem leksykalnych środków językowych umożliwiających realizację typowych zadań zawodowych. EFEKTY KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU T.1 (1) 1) rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń części hotelowej obiektu; 57

3 2) rozróżnia rodzaje prac porządkowych w części hotelowej obiektu; 3) stosuje sprzęt, środki i narzędzia do utrzymania czystości i porządku w części hotelowej obiektu; 4) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu; 5) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych; 6) wykonuje czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym z zastosowaniem środków czystości i środków dezynfekcyjnych; 7) przygotowuje jednostkę mieszkalną do przyjęcia gości; 8) korzysta z hotelowych środków transportu wewnętrznego; 9) obsługuje urządzenia stanowiące wyposażenie pralni hotelowej; 10) dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju prac porządkowych w jednostkach mieszkalnych i w części ogólnodostępnej obiektu; 11) wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą gości hotelowych; 12) przestrzega zasad postępowania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych EFEKTY KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU T.1 (2) 1) rozróżnia pomieszczenia gastronomii hotelowej; 2) rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń gastronomii hotelowej; 58

4 3) stosuje sprzęt, środki i urządzenia do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomii hotelowej; 4) wykonuje prace porządkowe w sali konsumpcyjnej, w kuchni i na zapleczu; 5) wykonuje prace związane z myciem naczyń i sprzętu kuchennego; 6) stosuje sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania czynności związanych z obróbką wstępną surowców spożywczych; 7) wykonuje prace związane z obróbką wstępną surowców spożywczych; 8) segreguje odpady i surowce wtórne; 9) wykonuje prace pomocnicze związane z przygotowaniem sali do obsługi konsumentów; 10) utrzymuje porządek i czystość na stanowisku pracy oraz przestrzega zasad higieny; 11) stosuje środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w pomieszczeniach gastronomii hotelowej. EFEKTY KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU T.1 (3) 1) rozpoznaje elementy otoczenia eksploatacyjnego obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 2) rozróżnia rodzaje prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 3) stosuje ręczny i zmechanizowany sprzęt do prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 59

5 4) wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie, na parkingu i drogach dojazdowych; 5) stosuje metody, środki i sprzęt do pielęgnacji roślin; 6) stosuje urządzenia, narzędzia i sprzęt do prac ogrodniczych; 7) wykonuje czynności związane z pielęgnacją roślin i terenów zieleni; 8) stosuje narzędzia i materiały do prac związanych z konserwacją sprzętu rekreacyjnego; 9) wykonuje prace związane z konserwacją sprzętu rekreacyjnego. Załącznik 2 POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Technologia prac w obiekcie hotelarskim Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 60

6 3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 4) jest otwarty na zmiany; 6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 10) współpracuje w zespole. PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 1) identyfikuje obiekty hotelarskie; 2) rozpoznaje zespoły funkcjonalne w różnych obiektach hotelarskich; 3) rozróżnia pomieszczenia ogólnodostępne w obiektach hotelarskich; 4) rozpoznaje typy jednostek mieszkalnych; 61

7 5) rozróżnia rodzaje usług hotelarskich; 6) określa zadania i obowiązki pracownika pomocniczego obsługi hotelowej; 7) posługuje się podstawowym zasobem leksykalnych środków językowych umożliwiających realizację typowych zadań zawodowych. T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 1. Wykonywanie prac pomocniczych w hotelowej części obiektu 1) rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń części hotelowej obiektu; 2) rozróżnia rodzaje prac porządkowych w części hotelowej obiektu; 3) stosuje sprzęt, środki i narzędzia do utrzymania czystości i porządku w części hotelowej obiektu; 4) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu; 5) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych; 6) wykonuje czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym z zastosowaniem środków czystości i środków dezynfekcyjnych; 7) przygotowuje jednostkę mieszkalną do przyjęcia gości; 8) korzysta z hotelowych środków transportu wewnętrznego; 62

8 9) obsługuje urządzenia stanowiące wyposażenie pralni hotelowej; 10) dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju prac porządkowych w jednostkach mieszkalnych i w części ogólnodostępnej obiektu; 11) wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą gości hotelowych; 12) przestrzega zasad postępowania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 2. Wykonywanie prac pomocniczych w gastronomicznej części obiektu 1) rozróżnia pomieszczenia gastronomii hotelowej; 2) rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń gastronomii hotelowej; 3) stosuje sprzęt, środki i urządzenia do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomii hotelowej; 4) wykonuje prace porządkowe w sali konsumpcyjnej, w kuchni i na zapleczu; 5) wykonuje prace związane z myciem naczyń i sprzętu kuchennego; 6) stosuje sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania czynności związanych z obróbką wstępną surowców spożywczych; 7) wykonuje prace związane z obróbką wstępną surowców spożywczych; 63

9 8) segreguje odpady i surowce wtórne; 9) wykonuje prace pomocnicze związane z przygotowaniem sali do obsługi konsumentów; 10) utrzymuje porządek i czystość na stanowisku pracy oraz przestrzega zasad higieny; 11) stosuje środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w pomieszczeniach gastronomii hotelowej. T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 3. Wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie 1) rozpoznaje elementy otoczenia eksploatacyjnego obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 2) rozróżnia rodzaje prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 3) stosuje ręczny i zmechanizowany sprzęt do prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 4) wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie, na parkingu i drogach dojazdowych; 5) stosuje metody, środki i sprzęt do pielęgnacji roślin; 6) stosuje urządzenia, narzędzia i sprzęt do prac ogrodniczych; 7) wykonuje czynności związane z pielęgnacją roślin i terenów zieleni; 64

10 8) stosuje narzędzia i materiały do prac związanych z konserwacją sprzętu rekreacyjnego; 9) wykonuje prace związane z konserwacją sprzętu rekreacyjnego. Załącznik 3 USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA BHP(1) Rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy BHP(1).1 Powiedzieć co to jest BHP i z czym się wiąże BHP(1).2 Podać definicje higieny pracy, fizjologii pracy i ochrony pracy BHP(3) Określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP(7) Organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska BHP(8) Stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych BHP(3).1 Powiedzieć jakie prawa i obowiązki ma pracodawca BHP(7).1 Tak przygotować sobie stanowisko pracy aby było bezpieczne BHP(7).2 Wykonywać obowiązki zawodowe w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia pożarowego BHP(8).1 Wymienić i zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w dziale służby parterowej BHP(8).2 Wymienić i zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w dziale służby pięter 65

11 BHP(8).3 Wymienić i zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w dziale gastronomicznym BHP(8).4 Wymienić i zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w dziale technicznym i pralni hotelowej KPS (1). Przestrzega zasad kultury i etyki KPS (1).1 Posługiwać się zwrotami grzecznościowymi KPS (1).2 Komunikować się z innymi osobami KPS (1).3 Posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu etyki KPS (1).4 Posługiwać się kodeksem etyki hotelarza KPS (2) Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań KPS (2).1 Zakończyć rozpoczęte przez siebie zadanie KPS (2).2 Samodzielnie zaplanować swoje działania KPS (4) Jest otwarty na zmiany KPS (4). 1 Odnaleźć się w nowej sytuacji zawodowej KPS (4). 2 Po przeszkoleniu przez pracodawcę pracować na nowym stanowisku KPS (6) Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe KPS (6).1 Zrozumieć potrzebę ciągłego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej 66

12 KPS (10) Współpracuje w zespole KPS (10).1 Porozumieć się z współpracownikami KPS (10).2 Wykonywać powierzone zadania zespołowo PKZ(T.a) (1) identyfikuje obiekty hotelarskie PKZ(T.a) (1).1 Sklasyfikować obiekty hotelarskie w polsce PKZ(T.a) (1).2 Skategoryzować obiekty hotelarskie w polsce PKZ(T.a) (1).3 Podzielić zakłady hotelarskie PKZ(T.a)(2) Rozpoznaje zespoły funkcjonalne w różnych obiektach hotelarskich PKZ(T.a)(2).1 Powiedzieć co to jest zespół funkcjonalny w obiekcie hotelarskim PKZ(T.a)(2).2 Wskazać różnice w standardzie zespołów funkcjonalnych w obiektach różnej kategorii PKZ(T.a)(2).3 Odróżnić zespoły funkcjonalne występujące w obiekcie hotelarskim PKZ(T.a)(2).4 Scharakteryzować każdy zespół funkcjonalny występujący w hotelu PKZ(T.a) (3) Rozróżnia pomieszczenia ogólnodostępne w obiektach hotelarskich PKZ(T.a) (3).1 Powiedzieć co to są pomieszczenia ogólnodostępne i jak je dzielimy PKZ(T.a) (3).2 Wskazać różnice w standardzie pomieszczeń ogólnodostępnych w obiektach różnej kategorii PKZ(T.a) (3).3 Scharakteryzować każde pomieszczenie ogólnodostępne występujące w hotelu 67

13 PKZ(T.a) (4) Rozpoznaje typy jednostek mieszkalnych PKZ(T.a) (4).1 Podać definicję jednostki mieszkalnej PKZ(T.a) (4).1 Scharakteryzować wszystkie typy jednostek mieszkalnych PKZ(T.a) (4).2 Scharakteryzować wszystkie typy węzłów higieniczno - sanitarnych PKZ(T.a) (4).3 Wymienić i scharakteryzować funkcje jednostek mieszkalnych PKZ(T.a)(5) Rozróżnia rodzaje usług hotelarskich PKZ(T.a)(5).1 Zdefiniować pojęcie działalności usługowej PKZ(T.a)(5).2 Zdefiniować pojęcie usług hotelarskich i podzielić je na rodzaje PKZ(T.a)(5).3 Scharakteryzować usługi hotelarskie świadczone w środkach transportu lądowego PKZ(T.a)(5).4 Scharakteryzować usługi hotelarskie świadczone w środkach transportu wodnego i powietrznego PKZ(T.a)(6) Określa zadania i obowiązki pracownika pomocniczego obsługi hotelowej PKZ(T.a)(6).1 Określić zadania i obowiązki pracowników służby parterowej PKZ(T.a)(6).2 Określić zadania i obowiązki pracowników służby piętrowej PKZ(T.a)(6).3 Określić zadania i obowiązki pracowników gastronomii hotelowej 68

14 PKZ(T.a)(7) posługuje się podstawowym zasobem leksykalnych środków językowych umożliwiających realizację typowych zadań zawodowych. PKZ(T.a)(7).1 Posługiwać się podstawową terminologią stosowaną w hotelarstwie PKZ(T.a)(7).2 Przedstawić najważniejsze fakty z historii hotelarstwa światowego i polskiego (wraz z pojawiającą się terminologią) PKZ(T.a)(7).3 Rozpoznać prekursorów współczesnego hotelarstwa PKZ(T.a)(7).4 Rozpoznać polskie i światowe organizacje hotelarskie T.1(1)(1) Rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń części hotelowej obiektu T.1(1)(1).1 Wymienić wyposażenie pomieszczeń ogólnodostępnych w hotelu T.1(1)(1).2 Wymienić podstawowe i ruchome wyposażenie j.m. T.1(1)(1).3 Wymienić podstawowe i ruchome wyposażenie łazienek T.1(1)(2) Rozróżnia rodzaje prac porządkowych w części hotelowej obiektu T.1(1)(2).1 Wymienić rodzaje sprzątania i dopasować je do właściwego czasu i potrzeb obiektu noclegowego T.1(1)(2).2 Dobrać rodzaje czynności porządkowych do odpowiedniego rodzaju sprzątania 69

15 T.1(1)(3) Stosuje sprzęt, środki i narzędzia do utrzymania czystości i porządku w części hotelowej obiektu T.1(1)(3).1 Dobrać i zastosować odpowiedni sprzęt i środki potrzebne do utrzymania czystości w pokoju T.1(1)(3).2 Dobrać i zastosować odpowiedni sprzęt i środki potrzebne do utrzymania czystości w łazience T.1(1)(3).3 Dobrać i zastosować odpowiedni sprzęt i środki potrzebne do utrzymania czystości w pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu T.1(1)(4) Utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu T.1(1)(4).1 Posprzątać zgodnie z procedurami sale wielofunkcyjne, restauracyjne oraz hall recepcyjny T.1(1)(4).2 Posprzątać zgodnie z procedurami toalety ogólnodostępne T.1(1)(4).3 Posprzątać zgodnie z procedurami pionowe i poziome ciągi komunikacyjne T.1(1)(5) Rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych T.1(1)(5).1 Scharakteryzować j.m. typu podstawowego i studio T.1(1)(5).2 Scharakteryzować j.m. pojedynczą i apartament T.1(1)(5).3 Scharakteryzować j.m. wieloosobową i rezydencjonalną 70

16 T.1(1)(5).4 Scharakteryzować j.m. specjalną (przede wszystkim dla osoby niepełnosprawnej) T.1(1)(6) Wykonuje czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym z zastosowaniem środków czystości i środków dezynfekcyjnych T.1(1)(6).1 Dobrać i dozować środki czystości i dezynfekcyjne niezbędne do posprzątania łazienki T.1(1)(6).2 Zgodnie z procedurami posprzątać łazienkę po wyjeździe gościa i w czasie jego pobytu T.1(1)(6).3 Przeliczyć i dobrać odpowiednią ilość czystych ręczników oraz innych przyborów dla odpowiedniej liczby gości T.1(1)(6).4 Posegregować według rodzaju i rozmiaru brudne ręczniki T.1(1)(7) Przygotowuje jednostkę mieszkalną do przyjęcia gościa T.1(1)(7).1 Dobrać i dozować środki czystości niezbędne do posprzątania pokoju hotelowego T.1(1)(7).2 Posprzątać pokój zgodnie z procedurami po wyjeździe gościa i w czasie jego pobytu T.1(1)(7).3 Przeliczyć i dobrać odpowiednią ilość bielizny pościelowej oraz innych przyborów dla odpowiedniej liczby gości T.1(1)(7).4 Zaścielić łóżko w czasie pobytu gościa i zmienić bieliznę pościelową i zaścielić łóżko po wyjeździe gościa 71

17 T.1(1)(8) Korzysta z hotelowych środków transportu wewnętrznego T.1(1)(8).1 Właściwie korzystać z środków komunikacji pionowej T.1(1)(8).2 Właściwie korzystać z środków komunikacji poziomej T.1(1)(8).3 Scharakteryzować wszystkie rodzaje wind występujących w obiekcie hotelarskim T.1(1)(9) Obsługuje urządzenia stanowiące wyposażenie pralni hotelowej T.1(1)(9).1 Obsłużyć wyposażenie techniczne pralni hotelowej T.1(1)(9).2 Właściwie odczytywać oznakowania umieszczone na metkach ubrań T.1(1)(9).3 Dokonać drobnych napraw odzieży gości T.1(1)(9).4 Dobrać odpowiednie środki chemiczne do procesu prania oraz obliczyć ilość jaką trzeba użyć T.1(1)(10) Dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju prac porządkowych w jednostkach mieszkalnych i w części ogólnodostępnej obiektu T.1(1)(10).1 Dobrać środki ochrony indywidualnej do danego rodzaju prac porządkowych T.1(1)(10).2 Zastosować środki ochrony indywidualnej do danego rodzaju prac porządkowych 72

18 T.1(1)(11) Wykonuje prace pomocnicze związaną z obsługa gości hotelowych T.1(1)(11).1 W razie potrzeby pomóc recepcji podczas obsługi gościa (przy nadzorze recepcjonisty) T.1(1)(11).2 W razie potrzeby pomóc innym działom hotelu (np. SPA) podczas obsługi gościa (przy nadzorze pracownika z danego działu) T.1(1)(12) Przestrzega zasad postępowania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych T.1(1)(12).1 Właściwie się zachować podczas wystąpienia pożaru T.1(1)(12).2 Postępować z rzeczami pozostawionymi przez gości T.1(1)(12).3 Określić jak się powinien zachować w kontakcie z trudnym gościem T.1(2)(1) rozróżnia pomieszczenia gastronomii hotelowej; T.1(2)(2) rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń gastronomii hotelowej; T.1(2).1.1 Podać definicję struktury organizacyjnej T.1(2).1.2 Podać definicję układu funkcjonalnego i wymienić części układu funkcjonalnego zakładu gastronomicznego T.1(2).1.3 Opisać poszczególne pomieszczenia zakładu gastronomicznego T.1(2).2.1 Opisać i rozpoznać elementy wyposażenia ekspedycji i Sali konsumenckiej T.1(2).2.2 Opisać i rozpoznać elementy wyposażenia zmywalni naczyń stołowych i kuchennych 73

19 T.1(2)(3) stosuje sprzęt, środki i urządzenia do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomii hotelowej; T.1(2)(4) wykonuje prace porządkowe w sali konsumpcyjnej, w kuchni i na zapleczu; T.1(2)(5) wykonuje prace związane z myciem naczyń i sprzętu kuchennego; T.1(2)(6) stosuje sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania czynności związanych z obróbką wstępną surowców spożywczych; T.1(2)(7) wykonuje prace związane z obróbką wstępną surowców T.1(2).2.3 Opisać i rozpoznać elementy wyposażenia przygotowalni i kuchni właściwej T.1(2).3.1 Dobrać odpowiedni sprzęt i środki do utrzymania w czystości pomieszczeń gastronomii hotelowej T.1(2).3.2 Zastosować odpowiedni sprzęt i środki do utrzymania w czystości pomieszczeń gastronomii hotelowej T.1(2).4.1 Dobrać odpowiednie metody utrzymania czystości w Sali konsumpcyjnej, kuchni i na zapleczu T.1(2).4.2 Sprzątnąć zgodnie z procedurami salę konsumpcyjną, kuchnię i zaplecze T.1(2).5.1 Rozróżnia sprzęt i urządzenia do mycia naczyń stołowych i kuchennych T.1(2).5.2 Opisać technikę mycia naczyń stołowych i kuchennych T.1(2).6.1 Podać podstawowe definicje związane z technologią gastronomiczną T.1(2).6.2 Scharakteryzować poszczególne grupy produktów spożywczych T.1(2).6.3 Przygotować surowce do obróbki wstępnej T.1(2).6.4 Wymienić sprzęt i maszyny niezbędne do obróbki wstępnej T.1(2).7.1 Dobrać odpowiedni sprzęt do obróbki wstępnej surowca 74

20 spożywczych; T.1(2).7.2 Przeprowadzić obróbkę wstępną surowca T.1(2).7.3 Przeprowadzić obróbkę termiczną surowca T.1(2)(8) segreguje odpady i surowce wtórne; T.1(2)(8).1 Posegregować odpady zgodnie z obowiązującymi zasadami T.1(2)(8).2 Odróżnić odpady niebezpieczne od surowców wtórnych T.1(2)(8).3 Odróżnić podstawowe definicje związane z ekologią T.1(2)(9) wykonuje prace pomocnicze związane z przygotowaniem sali do obsługi konsumentów; T.1(2).9.1 Rozróżnić i zastosować zastawę stołową, sztućce i zastawę szklaną T.1(2).9.2 Rozróżnić i zastosować bieliznę stołową T.1(2).9.3 Nakryć stół zgodnie z obowiązującymi zasadami T.1(2).9.4 Wymienić i opisać zasady obsługi konsumenta T.1(2).9.5 Rozróżnia rodzaje śniadań podawanych w gastronomii hotelowej T.1(2).9.6 Zaserwować dania zgodnie z zasadami T.1(2)(10) utrzymuje porządek i czystość na stanowisku pracy oraz przestrzega T.1(2).10.1 Utrzymać ład i porządek na swoim stanowisku pracy 75

21 zasad higieny; T.1(2)(11) stosuje środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w pomieszczeniach gastronomii hotelowej. T.1(3)(1) Rozpoznaje elementy otoczenia eksploatacyjnego obiektu świadczącego usługi hotelarskie T.1(2).10.2 Zachować higienę osobistą oraz narzędzi których używa do pracy T.1(2).11.1 Zastosować środki ochrony indywidualnej T.1(2).11.2 W bezpieczny sposób obsługiwać urządzenia i maszyny w zakładzie gastronomicznym z uwzględnieniem przepisów BHP T.1(3)(1).1 Rozpoznać i rozróżnić elementy otoczenia obiektu noclegowego T.1(3)(1).2 Opisać elementy otoczenia obiektu noclegowego T.1(3)(2) Rozróżnia rodzaje prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie T.1(3)(2).1 Dobrać właściwą technikę pracy do zadania jakie należy wykonać w otoczeniu obiektu noclegowego T.1(3)(2).2 Utrzymać porządek w otoczeniu obiektu noclegowego T.1(3)(3) Stosuje ręczny i zmechanizowany sprzęt do prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie T.1(3)(3).1 Rozróżnić i nazwać sprzęt niezbędny do prac porządkowych wokół obiektu noclegowego T.1(3)(3).2 zastosować sprzęt ręczny i zmechanizowany podczas prac porządkowych 76

22 T.1(3)(4) Wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie, na parkingu i drogach dojazdowych T.1(3)(4).1 Utrzymać w czystości i porządku parkingi T.1(3)(4).2 Utrzymać w czystości i porządku drogi dojazdowe do obiektu noclegowego T.1(3)(5) Stosuje metody, środki i sprzęt do pielęgnacji roślin T.1(3)(5).1 Określić rodzaje terenów zieleni T.1(3)(5).2 Zastosować właściwe metody i odpowiedni sprzęt do pielęgnacji roślin ogrodowych i pokojowych T.1(3)(6) Stosuje urządzenia, narzędzia i sprzęt do prac ogrodniczych T.1(3)(6).1 Dobrać odpowiedni sprzęt i urządzenia do konkretnych prac ogrodniczych T.1(3)(7) Wykonuje czynności związane z pielęgnacją roślin i terenów zieleni T.1(3)(6).2 Posługiwać się narzędziami ogrodniczymi oraz sprzętem zmechanizowanym podczas prac ogrodniczych T.1(3)(7).1 Dobrać właściwy zakres czynności niezbędnych do wykonania konkretnej pracy ogrodniczej T.1(3)(7).2 Zasadzić oraz zadbać o właściwy rozwój posadzonych roślin T.1(3)(7).3 Właściwie zadbać o teren zielony (trawnik, krzewy, drzewostan) 77

23 T.1(3)(8) Stosuje narzędzia i materiały do prac związanych z konserwacją sprzętu rekreacyjnego T.1(3)(8).1 Rozróżnić i nazwać narzędzia i materiały niezbędne do prac związanych z konserwacją sprzętu rekreacyjnego T.1(3)(8).2 zastosować narzędzia i materiały niezbędne do konserwacji sprzętu rekreacyjnego T.1(3)(9) Wykonuje prace związane z konserwacją sprzętu rekreacyjnego T.1(3)(9).1 Wykonać proste naprawy sprzętu rekreacyjnego T.1(3)(9).2 Wykonać proste czynności konserwacyjne sprzętu rekreacyjnego 78

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich 1.6. prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) Poziom wymagań programowych (P lub

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 3 Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem... 8 1.2. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 1.2.1. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa polskiego... 9 1.2.2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Pierwsza Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym

Bardziej szczegółowo

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zbiór zadań Technik hotelarstwa Kwalifikacja T.12 2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zbiór

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ SYMBOL CYFROWY 913[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) utrzymywać

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Trzecia Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 1) Informacje o zawodzie PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA 422402 nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 Technik hotelarstwa planuje, organizuje,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie- technik hotelarstwa 3. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 4. rzygotowanie i podawanie śniadań 3. Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do rogram I praktyki zawodowej w ZS im J. Tuwima Technik hotelarstwa (5 dni kuchnia, 10 dni restauracja, 5 dni służba pięter) T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Druga Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym cyklu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji raktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 la kwalifikacji: T.11. lanowanie i realizacja usług w recepcji Wykonywanie prac związanych z rezerwacją usług oraz obsługą gości w recepcji. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa II MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA - 932918 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich 1.6. prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) oziom wymagań programowych ( lub

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU:

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Dział: 8.1. Organizacja pracy i funkcjonowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich Ocena celujący Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE. Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE. Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP) Podstawy hotelarstwa Organizacja pracy służby pięter wyjaśnić podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ASYSTENT FRYZJERA - 932919 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA KLASA III, IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA KLASA III, IV TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: kelner; symbol 513101 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: tapicer; symbol 753402 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń który: nie zna pojęcia,,jednostka mieszkalna w obiekcie hotelarskim,

Ocena niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń który: nie zna pojęcia,,jednostka mieszkalna w obiekcie hotelarskim, Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu,,organizacja pracy w hotelarstwie dział 1.2. Organizacja pracy służby pięter Ocena

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/ Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu praktyka zawodowa w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy program praktyk dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (klasyfikacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 913[01] i MEN 911205 1 ) I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa TG.12. TG.13. Planowanie i realizacja usług w recepcji Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 422402 Technik hotelarstwa 422402 Technik hotelarstwa OMZ PKZ(TG.f) OMZ PKZ(TG.f) TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Zawód: fryzjer 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gastronomia hotelowa

Gastronomia hotelowa Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Gastronomia hotelowa Skrypt do nauki zawodu Technik hotelarstwa 2 Gastronomia hotelowa Skrypt został opracowany zgodnie z obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. podstawą

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży hotelarskiej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował: Renata

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - -letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: blacharz samochodowy; symbol 721306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (712616) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie w zawodzie) Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Krawiec; symbol 753105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kaletnik; symbol 753702 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: cieśla; symbol: 711501 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik usług fryzjerskich 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2016/2017

REKRUTACJA 2016/2017 12-100 Szczytno, ul. Janusza Korczaka 4 tel. centr. 89 624 21 06 internat 89 624 23 66 fax 89 623 10 68 REKRUTACJA 2016/2017 Nasza oferta edukacyjna obejmuje kształcenie w następujących zawodach: kucharz

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych; symbol 834201 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH 834209 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii drewna; symbol 311922 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz Informacje o produkcie Organizacja pracy w hotelarstwie Cena : 33,33 zł (netto) 35,00 zł (brutto) Nr katalogowy : 0000000652 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Monter nawierzchni kolejowej; symbol 711603 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik obsługi turystycznej 422103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913[01] Oznaczenie tematu: 1

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Piekarz; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA AU.05. AU.49. Wytwarzanie wyrobów ze szkła Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 311925 Technik technologii szkła 311925 Technik technologii

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik symbol: 314202 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Fryzjer nr indeksu 514101

Fryzjer nr indeksu 514101 Fryzjer nr indeksu 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Technikum - : Technik architektury krajobrazu; : : gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Technikum - : Technik architektury krajobrazu; : : gimnazjum I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik architektury krajobrazu; symbol: 314202 Podbudowa

Bardziej szczegółowo