cena 7,50 zł (w tym 7% VAT) THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców Nr 1 Listopad 2006 Index: 1191

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cena 7,50 zł (w tym 7% VAT) THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców Nr 1 Listopad 2006 Index: 1191"

Transkrypt

1 cena 7,50 zł (w tym 7% VAT) THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców Nr 1 Listopad 2006 Index: 1191

2 2 THE MARITIME WORKER LISTOPAD 2006

3 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców Nr 1/2006 (1) Rok I Nr indeksu: 1191 Wydawca: Marinet Redaktor prowadzący Jerzy Drzemczewski Reklamy Dariusz Stenka Adres redakcji ul. Władysława IV 59/ Gdynia Telefon: (0 58) Faks (0 58) Opracowanie graficzne i DTP Wojtek Rojek - Autorzy: Jakub Bogucki Jerzy Drzemczewski Ewa Grunert Elżbieta Natali-Pawłowska Jerzy Puchalski Mateusz Romowicz Druk 7 Studio Reklamowe ul. Chełmońskiego 15, Rumia Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer czasopisma The Maritime Worker. Wydawane w cyklu dwumiesięcznym (nie wykluczamy, że niebawem miesięcznym) skierowane jest do ludzi zawodowo już związanych z morzem oraz planujących takie związki w przyszłości. Chcemy, aby każdy, pracujący w gospodarce morskiej, a przede wszystkim zajmujący się budową, obsługą i eksploatacją statków, znalazł w naszym piśmie wiele ważnych informacji dotyczących tych profesji. Innymi słowy, w czasopiśmie poruszać będziemy sprawy związane z morskim rynkiem pracy. Ambicją zespołu redakcyjnego jest, aby co najmniej połowa objętości magazynu, zawierała materiały oryginalne, wcześniej nie publikowane w polskiej prasie, także tej specjalistycznej. Będziemy starali się pozyskać jako autorów większych tekstów prezentowanych na naszych łamach, przede wszystkim znanych w swoich środowiskach specjalistów. Zapraszamy do lektury W NUMERZE M.IN.: 4-5 Wiadomości marynarskie z kraju 6 W oczekiwaniu na ustawę o zatrudnieniu 7 Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia 8 Teekay Shipping - światowy potentat na polskim rynku 9 Podatki marynarskie 12 Cechy kontraktów marynarskich 16 IMEC w statystyce 17 Norweski rynek pracy dla marynarzy 18 Praca na promach 19 Praca na platformach wiertniczych 20 Spełniły się moje młodzieńcze marzenia lat ośrodka w Iławie 23 Najważniejsze - przyciągnąć młodych 24 Nowe tendencje na rynku usług portowych 25 Nauta złomuje porzucone w niej statki 26 All Spaw Poland - szansa lepszych zarobków dla polskich okrętowców 27 Nowe pozycje książkowe THE MARITIME WORKER LISTOPAD

4 GRUPOWE UBEZPIECZENIA DLA MARYNARZY Coraz większe problemy ze znalezieniem, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, marynarskich kadr oficerskich, spowodowały nie tylko poważny wzrost ich płac, ale również zmusiły armatorów do szukania innych sposobów pozyskania nowych pracowników oraz zapewnienia większej stabilności kadr już przez nich zatrudnionych. Jednym z nich jest objęcie przez armatora zatrudnionego marynarza ubezpieczeniem zdrowotnym. Ostatnio wielu armatorów ubezpieczeniową ochronę zdrowia i życia marynarza rozciąga również na członków jego najbliższej rodziny. Ocenia się, że grupowe ubezpieczenia dla marynarzy stosuje już ok. 30 armatorów, zatrudniających Polaków na eksploatowanych przez siebie statkach. Mamy sygnały, że niebawem ich liczba jeszcze bardziej wzrośnie. Firmy oferujące takie ubezpieczenia niedawno pojawiły się również w Polsce. W ofercie jednej z nich czytamy m.in. - Każdy ubezpieczony marynarz uzyskuje dostęp do całodobowej infolinii medycznej 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Konsultanci centrum operacyjnego poprzez wywiad telefoniczny pomagają obrać właściwą drogę postępowania. - W ponad 300 placówkach medycznych w Polsce, które z nami współpracują, marynarze uzyskają wszechstronną opiekę medyczną. Nasze ubezpieczenie zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej w przychodniach i szpitalach o wysokim standardzie świadczonych usług medycznych. Współpracujemy głównie z prywatnymi zakładami opieki zdrowotnej zatrudniającymi wysoko kwalifikowaną kadrę lekarską oraz pielęgniarską. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego marynarz ma zagwarantowaną ambulatoryjną opiekę lekarzy specjalistów połączoną z szerokim zakresem badań diagnostycznych oraz hospitalizację wraz z zabiegami chirurgii jednego dnia. Do tematyki ubezpieczeń zdrowotnych marynarzy powrócimy w następnych numerach. (drzem) ZESPÓŁ DS. BIAŁO-CZERWONEJ BANDERY 9 sierpnia br. minister Rafał Wiechecki powołał do życia zespół ds. biało-czerwonej bandery. Jego zadania sprowadzać się będą do analizy i diagnozy obecnego stanu prawnego, dotyczącego funkcjonowania polskich armatorów oraz porównanie go ze stanem prawnym Unii Europejskiej. Ponadto zespół zajmować się będzie przygotowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych, niezbędnych do stworzenia warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych do przeflagowania statków (będących własnością kapitału polskiego i zagranicznego) pod polską banderę. Będzie także konsultantem projektów aktów prawnych, dotyczących funkcjonowania armatorów. W skład zespołu, któremu przewodniczy minister Rafał Wiechecki, BĘDĄ ABSOLWENCI ŻEGLARSTWA ZAWODOWEGO? Taką nazwę może nosić nowy kierunek szkolenia, do którego uruchomienia przygotowuje się Szkoła Morska w Gdyni. Zajęcia byłyby tam prowadzone we współpracy z brytyjską MCA (Maritime Coastal Agency), która zatrudniałaby absolwentów do pracy na luksusowych jachtach. Dziś bowiem polscy żeglarze, bez względu na rodzaj patentu, aby otrzymać legalną pracę na takich jachtach, w przypadku rekrutacji prowadzonej przez MCA muszą najpierw dostać odpowiedni certyfikat. A warunkiem wchodzą m.in. Magdalena Kierzkowska, Henryk Ramęda, Michał Gnatowski, Waldemar Majewski, Sławomir Bałazy, Jan Warchoł, Jacek Kokoszyński, Krzysztof Rychlicki, Wojciech Ślączka, Jerzy Kubicki, Marek Opowicz, Wojciech Adamczak, Mirosław Nesterowicz, Janusz Symonides, Janina Mentrak i Małgorzata Lewandowska, a także po dwóch przedstawicieli Związku Armatorów Polskich, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Gospodarki Morskiej oraz po jednym przedstawicielu urzędów morskich w Gdyni i Szczecinie, PRS-u, akademii morskich w Gdyni i Szczecinie, uniwersytetów w Gdańsku, Toruniu i Warszawie, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Odwoławczej Izby Morskiej w Gdańsku. (J.D.) jego zdobycia jest pomyślne zaliczenie kosztownego i trudnego szkolenia. Szkoła stara się w polskiej administracji morskiej o zatwierdzenie autorskiego, przygotowanego przez jej specjalistów programu zajęć. Jeżeli plan ten się powiedzie, naukę na nowym kierunku mogliby rozpoczynać także ci, którzy wcześniej nie mieli z żeglarstwem nic wspólnego, a zdobycie dyplomu zawodowego żeglarza wyda im się dobrym pomysłem na życie. (ENP) NAŚLADOWNICTWO MILE WIDZIANE Sposoby pozyskiwania przez armatorów kadr oficerskich na eksploatowane przez nich statki są wymyślniejsze. O niektórych z nich piszemy też w innym tekście. Poniżej pomysł, który naszym zdaniem ma duże szanse na naśladownictwo przez innych armatorów. Otóż do Szkoły Morskiej w Gdyni zwróciła się brytyjska firma armatorska z propozycją pokrycia kosztów czesnego za całe studia oraz połowy kosztów utrzymania (zakwaterowanie i wyżywienie) 12 studentom wydziału mechanicznego i 6 studentom wydziału nawigacyjnego. Warunkiem skorzystania z tego sponsoringu będzie podpisanie przez wybranych (przez Brytyjczyków) studentów umowy, zgodnie z którą przepracują oni w tej armatorskiej firmie (po skończeniu studiów) 4 lata. Oferowane studentom warunki finansowe kontraktu będą porównywalne z tymi, jakie proponowane są oficerom podejmującym pracę w trybie normalnej rekrutacji. (ENP) 4 THE MARITIME WORKER LISTOPAD 2006

5 POLSKI MODEL KSZTAŁCENIA KADR MORSKICH Zarządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 24 sierpnia br. powołano zespół ds. opracowania polskiego modelu kształcenia kadr morskich w systemie edukacji. Do zespołu należeć będzie opracowanie m.in. programów i standardów kształcenia teoretycznego dla marynarzy i oficerów, realizowanych w instytucjach szkoleniowych, zgodnie z wymogami konwencji STCW i stosownymi dyrektywami oraz programów praktyk morskich, szkoleń a także długości praktyki morskiej, realizowanej przez absolwentów wyższych szkół morskich, szkół policealnych i techników celem uzyskania odpowiednich dyplomów morskich. W skład zespołu, któremu przewodniczy Rafał Wiechecki minister gospodarki morskiej, wchodzą przedstawiciele MGM oraz średnich, policealnych i wyższych szkół morskich, a także urzędów morskich. Wśród nich m.in. Ryszard Wawruch (Urząd Morski w Gdyni), Henryk Ramęda (Urząd Morski w Szczecinie), Krzysztof Michnal (Szkoła Morska w Gdyni), Jerzy Pyrchla (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), Leszek Skowroński (Urząd Morski w Słupsku), Zbigniew Szozda (Akademia Morska w Szczecinie), Henryk Śniegocki (Akademia Morska w Gdyni) i Kazimierz Witkowski (Policealna Szkoła Morska przy Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni). W pracach zespołu, podzespołów i grup roboczych mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu, m.in. przedstawiciele kompetentnych w zakresie dziedzin omawianych w ramach prac zespołu innych ministerstw i urzędów centralnych, kuratorów oświaty i armatorów oraz eksperci. (drzem) NOWA AGENCJA CREWINGOWA Na rynku firm pośredniczących w zatrudnianiu marynarzy u armatorów zagranicznych pojawiła się nowa agencja: SEAMAR SC. Firma powstała w wyniku podziału PUMAR CONSULTING AGENCY. W związku z tym działalność na rynku crewingowym dla prowadzących SEAMAR SC. jest kontynuacją 17-letniej współpracy z armatorami zagranicznymi, głównie niemieckimi. SEAMAR SC. pośredniczy w zatrudnianiu marynarzy i oficerów na nowoczesnych kontenerowcach, masowcach, statkach wielozadaniowych oraz coaster ach. Siedziba firmy mieści się w budynku MIR-u na Al. Jana Pawla II 1 w Gdyni. THE MARITIME WORKER LISTOPAD

6 W OCZEKIWANIU NA USTAWĘ O ZATRUDNIENIU Po 10 latach starań środowiska morskiego, Sejm przyjął ustawę o podatku tonażowym, która pomoże armatorom w ramach dozwolonych przez Unię Europejską. Ustawa czeka na notyfikację Komisji Europejskiej i jeśli będzie zgodna z prawem unijnym, powinna zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2007 r. Ustawa ta jest pierwszą jaskółką, zwiastującą początek trudnej drogi powrotu statków pod biało-czerwoną banderę. Następnym etapem będzie ustawa o zatrudnieniu marynarzy na morskich statkach handlowych, która powinna wejść pod obrady Sejmu w marcu 2007 r. Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej, opracowanie rządowego projektu ustawy o zatrudnieniu marynarzy na morskich statkach powinno zakończyć się w grudniu tego roku. Rafał Wiechecki, minister gospodarki morskiej nie ukrywa, że dyskusja, głównie ze związkami zawodowymi, będzie bardzo trudna. Zdaniem ministra, obecnie obowiązująca ustawa jest przestarzała, ale jednak chroni pracowników, natomiast współczesny, kontraktowy system zatrudnienia jest systemem o bardzo rygorystycznych podstawach prawnych. Prace nad ustawą idą głównie w kierunku uelastycznienia zatrudnienia i czasu pracy. W krajach unijnych obowiązują elastyczne formy kontraktowego zatrudnienia marynarzy, a czas umowy jest precyzyjnie określony. Tak więc może być to kontrakt na kilka miesięcy lub tylko na jedną podróż morską. W Polsce formy zatrudnienia odbiegają od rozwiązań obowiązujących w międzynarodowym shippingu. Nasz system polega na zawieraniu umowy z marynarzem na okres paroletni. Ten rodzaj kontraktu wskazuje okresy, w których marynarz jest na lądzie, co rzutuje na wysokość jego wynagrodzenia. Jak poinformowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej, celem opracowywanego projektu ustawy o zatrudnianiu i pracy na morskich statkach handlowych - jest przede wszystkim wyeliminowanie przepisów, które, ze względu na odmienne obecnie warunki ekonomiczno-społeczne, zdezaktualizowały się, jak chociażby dodatek dewizowy. Nowe zapisy w ustawie zmierzają w kierunku tworzenia przyjaznego środowiska dla funkcjonowania przedsiębiorstw żeglugowych na rynku międzynarodowym. Opracowywana ustawa ma stanowić bowiem jedno z ogniw pakietu ustaw wprowadzających instrumenty pomocy państwa dla żeglugi morskiej. Dotychczas nie zapadły jeszcze żadne decyzje w takich kwestiach szczegółowych, jak wspomniany system zatrudniania kontraktowego, ubezpieczeń społecznych, czy rozwiązań podatkowych wynagrodzenia marynarzy. Do określania tych kwestii będą konieczne rozmowy ze środowiskiem i związkami zawodowymi. Projekt nowej ustawy jest opracowywany przy współpracy grupy ekspertów, w ramach Zespołu ds. Biało-Czerwonej Bandery, który został powołany przez ministra gospodarki morskiej, zarządzeniem z 9 sierpnia 2006 r. W skład Zespołu weszli przedstawiciele urzędów morskich, związków zawodowych, Związku Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nie trzeba dodawać, że na ustawę marynarze oczekują z niecierpliwością. Dla nich lepiej jest pracować u polskiego pracodawcy, zatrudniającego załogi zgodnie z prawem krajowym, co ma wpływ na system emerytalny, bezpieczeństwo pracy i zabezpieczenia socjalne. W Polsce kształci się oficerów morskich m.in. na dwóch państwowych akademiach wyższych oraz na jednej wojskowej. Szacuje się, że na statkach całego świata pracuje blisko 35 tys. polskich marynarzy. Ewa Grunert FALSTART PRAC NAD USTAWĄ Jak wynika chociażby z powyższego tekstu Ewy Grunert, ustawa o zatrudnieniu marynarzy na polskich statkach handlowych ma wejść pod obrady Sejmu w marcu przyszłego roku. Czasu pozostało więc niewiele. Tymczasem pierwsze posiedzenie zespołu ekspertów, które odbyło się 6 września br. i miało na celu uzgodnienie polskiego tłumaczenia, przyjętego w lutym 2006 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy - ILO, tekstu konwencji o pracy na morzu, zakończyło się... falstartem. Powodem było nieprofesjonalne tłumaczenie na polski anglojęzycznej wersji tej konwencji, nie uwzględniające specyfiki angielskiego języka żeglugowego. Członkowie zespołu tylko pobieżnie przeglądając ten liczący 115 stron dokument znaleźli setki błędów, wynikających przede wszystkim z braku znajomości słownictwa morskiego u tłumaczy. Oto tylko dwie próbki: określenie trading area, zamiast zasięg pływania przetłumaczono jako rejon działań gospodarczych, a punkt 2.6. konwencji: Seafarer compensation for the ship s loss or foundering przetłumaczono jako odszkodowanie dla marynarza w przypadku zejścia z kursu lub zatonięcia statku. Efektem 5-godzinnej pracy tego kilkuosobowego zespołu ekspertów było poprawienie, a właściwie przetłumaczenie na nowo, 17 pierwszych stron tekstu konwencji. Jeśli w ten sposób i w takim trybie nadal będą przebiegać konsultacje i uzgodnienia dotyczące tego dokumentu, to marcowy termin wejścia pod obrady Sejmu ustawy o zatrudnieniu marynarzy stanie się nierealny. Tę nieciekawą sytuację zmienić może jedynie ponowne, ekspresowe przetłumaczenie tekstu konwencji przez tłumaczy- -żeglugowców, których w Szczecinie i Trójmieście nie brak. (jed) 6 THE MARITIME WORKER LISTOPAD 2006

7 UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Skwerze Kościszki w Gdyni 6709 studentów Akademii Morskiej w Gdyni - największej akademickiej uczelni morskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie, 6 października zainaugurowało nowy rok akademicki. Jest wśród nich 1718 studentów, którzy w takich uroczystości brali udział po raz pierwszy. Studiują oni na 4 wydziałach: nawigacyjnym, mechanicznym, elektrycznym i przedsiębiorczości i towaroznawstwa, na których jest 7 kierunków studiów. Kształcąc się w systemie jedno i dwustopniowym mogą oni uzyskać dyplom w 23 specjalnościach. Absolwenci morskich wydziałów tej uczelni uzyskują 3 dyplomy. Pierwszy dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera, drugi to - oficera nawigatora, mechanika lub elektroautomatyka okrętowego, a trzeci - podchorążego rezerwy Marynarki Wojennej. Warto też podkreślić, że ważną sferą działalności edukacyjnej jest również ustawiczne szkolenie podyplomowe na kilkudziesięciu oficerskich kursach specjalistycznych w Studium Doskonalenia Kadr dla 3600 marynarzy i oficerów rocznie, a w ośrodku Szkolenia Ratowniczego dla 4200 osób rocznie. Aktualnie studentów uczy m.in. 77 profesorów i 139 adiutantów. Oprócz dydaktyki realizują oni 37 projektów badawczych, głównie w ramach programów Unii Europejskiej, chociaż są tam również 2 projekty międzyrządowe - z Chinami i Indiami, własne projekty badawcze i habilitacyjne. Dodajmy, że Akademia Morska aktywnie współpracuje w realizacji wspólnych prac badawczych, kształceniu kadr naukowych i wymianie studentów bezpośrednio z 18 uczelniami morskimi na świecie oraz ze Stowarzyszeniem Uniwersytetów Europejskich (EUA) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Akademii Morskich (IAMU). M.in. od 16 lat wspólnie z Politechniką Gdańską prowadzi i stale rozwija unikalny w skali światowej Ośrodek Szkoleniowy Manewrowania Dużymi Statkami w ramach Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie. Jak podkreślił podczas inauguracji rektor Akademii Morskiej J.M. prof. dr hab. inż. Józef Lisowski - uchwalona przez senat uczelni strategia jej rozwoju zmierza do umacniania roli gdyńskiej uczelni jako światowego centrum edukacji i szkolnictwa morskiego kształcącego profesjonalistów w swych zawodach. Podkreślił też, że celami strategicznymi działalności uczelni są również doskonalenie jej morskiej specyfiki, poprzez rozwój morskich specjalności i specjalizacji studiów oraz morskiej tematyki badań naukowych, a także umacnianie akademickiego statusu uczelni poprzez: rozwój własnej kadry naukowo - dydaktycznej w dyscyplinach naukowych składających się na jej morską specyfikę, uzyskiwanie przez wydziały praw doktoryzowania i habilitowania oraz unowocześnianie bazy laboratoryjnej i poprawa standardu bazy lokalowej. Rektor swoje wystąpienie zakończył przypomnieniem starej łacińskiej maksymy: Non scholae sed vitae discimus - Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Zdjęcia i opr. tekstu Jerzy Drzemczewski Sukcesów studentom Akademii Morskiej życzył m.in. minister gospodarki morskiej Rafał Wiechecki THE MARITIME WORKER LISTOPAD

8 Rozmowa z kpt. ż.w. Jerzym Puchalskim dyr. Teekay Marine Services Ltd TEEKAY SHIPPING ŚWIATOWY POTENTAT NA POLSKIM RYNKU - Kierowana przez Pana firma należy do pierwszych firm crewingowych, jakie pojawiły się na polskim rynku; przez 17 lat istnienia IUM Poland Ltd. Sp. z o. o. zdobyła uznanie wśród marynarzy i silną pozycję na naszym rynku. Co zatem było powodem zmiany jej nazwy? - IUM Poland Ltd., którą przez wiele lat kierowałem, od 2005 roku stała się częścią wielkiej firmy żeglugowej Teekay Shipping z siedzibą w Vancouver. Teekay Marine Services Ltd Sp. z o.o. istotnie jest jedną z najstarszych, największych i najbardziej na polskim rynku znanych firm crewingowych. Równocześnie ze zmianą nazwy, co nastąpiło w grudniu 2005 r., biuro w Polsce zaprzestało działalności crewingowej na rzecz innych armatorów, skupiając swe wysiłki na zapewnieniu najlepszych kadr dla Teekay Shipping. - Proszę scharakteryzować tego armatora... - Teekay Shipping jest firmą żeglugową powstałą w roku 1973, charakteryzującą się imponującą dynamiką rozwoju. Do 1985 roku eksploatowała głównie statki czarterowane, ale po przejęciu w roku 1998 Tank Ship, w 1999 Bona Shipping, w 2001 Ugland Nordic Shipping, w 2003 Navion ASA, a w 2004 Naviera F. Tapias - Teekay Shipping rozbudował swoją flotę do 160 statków i... na tym nie poprzestaje. W roku 2006 nabył 40% udziałów w Petrojarl ASA, wchodząc mocniej w niezwykle intratny biznes off-shore. Teekay Shipping, które ma swoje biura w 17 krajach świata, zatrudnia ponad 5500 pracowników. Obecnie jest jednym z czołowych armatorów zbiornikowców. W roku 2005 około 10% światowych przewozów ropy dokonanych było statkami Teekay. Obok tego TK rozwija flotę chemikaliowców i zwłaszcza ostatnio - gazowców LNG. Firma notowana jest m.in. na giełdzie nowojorskiej. - Eksploatacja tak dużej floty wymaga również znacznych potrzeb kadrowych? - Oczywiście, potrzeby kadrowe istniejącej i rozwijającej się floty tego armatora sprawiają, że jego biura rekrutujące znajdują się w wielu krajach świata. Obecnie armator zatrudnia ponad 5000 marynarzy wielu narodowości. Polacy stanowią istotną część jego kadr. Chciałbym też podkreślić, że w ostatnich latach za pośrednictwem naszego biura kierowanych było na szkolenia na statki tego armatora od 50 do 60 kadetów rocznie. Nadal zresztą studentom akademii i szkół morskich oferujemy możliwość szkolenia na bardzo nowoczesnych jednostkach. Najlepszym kadetom proponujemy również stałe zatrudnienie. - Jakie jest obecne usytuowanie Teekay Marine Service Ltd. Sp. z o. o. na polskim rynku? - Jesteśmy członkiem - założycielem APMAR u (Stowarzyszenia Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych) oraz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Poprzez te organizacje oraz bliską współpracę z akademiami i szkołami morskimi aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu polskiego rynku pracy marynarzy. Marynarzom od lat zapewniamy bezpieczną pracę, możliwie najlepsze warunki socjalne i jedne z najwyższych płace. Chciałbym podkreślić, że nasza firma jako pierwsza w Polsce objęła wszystkich zatrudnionych marynarzy umowami zbiorowymi, a także jako pierwsza w Polsce wprowadziła dodatkowe ubezpieczenie kosztów ich leczenia na lądzie. - Czy nadal firma matka będzie się tak imponująco rozwijać jak w ostatnich latach? - Obecnie Teekay Shipping buduje ponad 20 statków, w tym kilka wielkich gazowców LNG. Planuje również nabyć pewną liczbę statków eksploatowanych aktualnie przez innych armatorów. Nabycie znacznych udziałów w firmie Petrojarl ASA oznacza, iż Teekay wchodzi szerzej również w niezwykle interesujący dla marynarzy rynek off-shore. - Co dla polskich marynarzy oznacza obecność Teekay Shipping na polskim rynku? - Przede wszystkim bardzo dobre perspektywy zatrudnienia na zbiornikowcach konwencjonalnych i dowozowych, gazowcach, chemikaliowcach i w przemyśle off-shore. Znaczna liczba obecnie zatrudnianych przez nas oficerów ma wyższe, niż wymagane na obecnie przez nich zajmowanych stanowiskach dyplomy. Tak znaczące powiększenie floty tego armatora stanowi dla nich dobrą perspektywę i okazję do awansu i jednocześnie szansę na podjęcie pracy w tej firmie dla dziesiątków nowych absolwentów szkół morskich. - Uważa się, że płace na zbiornikowcach i w przemyśle off-shore są wyższe niż na większości innych typów statków? - Istotnie: stawki oferowane przez Teekay należą do najatrakcyjniejszych na rynku, a zatrudnienie na statkach tego armatora ma charakter ciągły, z rzeczywiście dużymi możliwościami awansowymi. Ale to tylko część oferty tego armatora. Z punktu widzenia marynarzy równie jak wysokie płace istotne jest, że Teekay Shipping jest firmą, w której szczególny nacisk kładzie się na jakość i poziom wyszkolenia. Wprowadzony w niej system ustawicznego szkolenia (SCOOP) czy system MOMS (The Marine Operations Management System) to unikalne w skali światowej rozwiązania zapewniające, że na statkach tego armatora pływają rzeczywiście doskonale wyszkolone kadry. -Dziękujemy za rozmowę Jerzy Drzemczewski 8 THE MARITIME WORKER LISTOPAD 2006

9 PODATKI MARYNARSKIE Konfrontacja przepisów prawnych z błędnymi przekonaniami marynarzy. Podatki marynarskie to zagadnienie, które nie jest, na obecnym etapie, jednorodnie uregulowane w polskim systemie prawnym, co rodzi wiele problemów interpretacyjnych i jest źródłem błędnych przekonań marynarzy, co do ich statusu podatkowego w Polsce. Polscy marynarze najczęściej świadczą pracę najemną na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez firmy zagraniczne, co skutkuje pojawianiem się licznych problemów prawnych i podatkowych. Marynarze to stosunkowo liczna grupa zawodowa, bardzo specyficzna, m.in. przez wzgląd na brak konsolidacji oraz fakt przebywania poza granicami kraju, w wielu przypadkach, przez ponad 6-8 miesięcy w roku. Poniżej przedstawiamy pięć najczęściej występujących przypadków fałszywych przekonań marynarzy dotyczacych opodatkowania ich zarobków, wraz z uzasadnieniem 1Fałszywe jest przekonanie, iż brak zgłoszenia do urzędu skarbowego gwarantuje ominięcie polskiego systemu podatkowego. W wielu przypadkach polscy marynarze, pomimo spoczywającego na nich obowiązku podatkowego np. w związku z uzyskiwaniem dochodu z Anglii, w ogóle nie rozliczają się z podatków. Panuje bowiem wśród nich dość powszechne mniemanie, że nie są oni objęci żadnym systemem podatkowym do czasu, aż nie zgłoszą się do urzędu skarbowego. Powyższe twierdzenie jest błędne i naraża marynarzy na odpowiedzialność karnoskarbową w związku z brakiem zgłoszenia identyfikacyjnego podatnika do ewidencji podatników (m.in. art. 81 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.)) oraz brakiem uiszczenia należnego podatku (m.in. art. 54 k.k.s.). Należy podkreślić, iż na marynarzu uzyskującym dochody od firmy, której efektywny zarząd znajduje się w kraju, który nie podpisał z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowaniu ( lub w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowaniu ustanowiono niekorzystną metodę unikania podwójnego opodatkowania tzn. metodę zaliczenia) ciąży obowiązek podatkowy w Polsce. Powyższa okoliczność skutkuje ponadto obowiązkiem zgłoszenia identyfikacyjnego jeżeli marynarz nie posiada numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Ponadto należy wskazać, iż organy podatkowe uzyskują informacje o podatniku (marynarzu) przy wykorzystaniu innych instrumentów, o których istnieniu wielu marynarzy nie zdaje sobie sprawy. Przypomnijmy, że źródłami informacji dla organów podatkowych są: 1) donosy - składane często przez członków rodziny marynarza, 2) odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie domu, mieszkania lub działki, samochodu przez marynarza lub małżonkę, 3) dwustronna wymiana informacji pomiędzy polskimi organami podatkowymi i zagranicznymi organami podatkowymi z kraju, w którym znajduje się siedziba efektywnego zarządu firmy, na rzecz której marynarz świadczy pracę (np. relacje polskich organów podatkowych z duńskimi organami podatkowymi). W wielu przypadkach wezwanie przez organ podatkowy do złożenia wyjaśnień o wysokości uzyskiwanych dochodów lub wysokości poniesionych wydatków przez marynarza w danym THE MARITIME WORKER LISTOPAD

10 roku podatkowym jest znacznym zaskoczeniem dla marynarza. Należy pamiętać, że urzędnicy skarbowi są coraz lepiej zorientowani w przedmiocie podatków marynarskich. Dlatego niezgłoszenie się przez marynarza do organu podatkowego, w przypadku gdy pojawia się takowy obowiązek, nie gwarantuje uniknięcia przez niego zapłaty podatku, najczęsciej z karą wynikającą z odpowiedzialności karnoskarbowej. 2Fałszywe jest również przekonanie, iż zniszczenie dokumentów zatrudnienia ułatwi kontakty z polskimi organami podatkowymi. W ciągu ostatnich miesięcy polskie organy podatkowe bardzo często wzywały marynarzy, posiadających stałe miejsce zamieszkania w Polsce, do wskazania źródeł swoich przychodów. W związku z tym należy podkreślić, iż głównym i zasadniczym dowodem dla marynarza w toku postępowania podatkowego są dokumenty zatrudnienia, które mogą stać się dla niego ostatnią deską ratunku. W wielu przypadkach marynarze niszczą dokumenty zatrudnienia licząc na to, iż będę mogli ukryć pewne aspekty stanu faktycznego lub je wypaczyć. Niestety w praktyce bardzo często takie rozwiązanie stwarza liczne problemy dla samych marynarzy, gdyż organy podatkowe mogą uzyskać informacje od pośredników lub w dalszym toku postępowania z banku, w którym marynarz ma konto lub przy użyciu wspomnianych wcześniej instrumentów. Organy podatkowe, które wszczęły kontrole przychodów uzyskiwanych z zagranicy przez marynarzy bardzo często opodatkowują takie dochody. W związku z brakiem dokumentów nie są bowiem w stanie jednoznacznie określić, gdzie znajduje się rzeczywisty zarząd przedsiębiorstwa, w którym marynarz świadczy pracę najemną. W praktyce zasadniczymi dokumentami dla organów podatkowych, które mają wykazać zatrudnienie polskiego marynarza są: 1) Umowa o pracę (Contract of employment), 2) Układ zbiorowy pracy (Collective Bargaining Agreement) 3) Książeczka marynarska (Seamen s book), 4) Zaświadczania o zatrudnieniu (Confirmation of employment), 5) Pay slips, payrolls, Ponadto w wielu przypadkach marynarze mają obowiązek złożenia wyjaśnień na piśmie, które należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dlatego też sugeruje się, aby marynarze po otrzymaniu wezwania z urzędu skarbowego nie odpowiadali na takowe wezwanie bez konsultacji prawnej. W wielu bowiem przypadkach niedokładne opisanie stanu faktycznego przez marynarza skutkuje przedłużeniem postępowania podatkowego, a czasami nawet odpowiedzialności karnoskarbową. 3Fałszywe jest przekonanie, iż opodatkowanie dochodów marynarza warunkowane jest przez kraj bandery statku lub kraj, z którego jest przesyłane wynagrodzenie. Wśród marynarzy krąży błędne przekonanie, iż kraj bandery statku skutkuje podatkowo i opłaca się pływać pod dogodnymi rejestrami tzw. Flags of Convenience (FOC s). Twierdzenie to jest niezgodne z prawdą, gdyż we wszystkich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, marynarze posiadający stałe miejsce zamieszkania w Polsce są traktowani jako szczególna grupa zawodowa, a ich sytuacja podatkowa jest warunkowana przez siedzibę efektywnego (rzeczywistego) zarządu przedsiębiorstwa, w którym marynarz świadczy pracę najemną. Z reguły statki są zarządzane przez dwa różne podmioty: jeden zarządza statkiem od strony technicznej, a drugi od strony crewingu. Chcąc ustalić sytuację podatkową marynarza należy odnieść się do efektywnego zarządu firmy zarządzającej statkiem w zakresie crewing managementu. W odniesieniu do marynarzy nie stosuje się również zasady, która odnosi się do osób świadczących pracę najemną na lądzie, tzn. opodatkowanie w oparciu o miejsce, z którego przesyłane są pracownikowi pieniądze. W przypadku marynarzy jedyną przesłanką opodatkowania dochodów w danym kraju jest fakt wykonywania pracy najemnej na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym. Przykładowo, zgodnie z art. 15 ust. 3 umowy między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku (Dz. U. z 1979 r. Nr 27, poz. 157 z późn. zm.), wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku w komunikacji międzynarodowej mogą być opodatkowane w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego (rzeczywistego) zarządu przedsiębiorstwa. W praktyce, w wielu przypadkach marynarze są obowiązani przez organy podatkowe do wskazania bandery statku lub kraju, z którego jest przysłane ich wynagrodzenie. W oparciu o treść normatywną umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie znajduje to jednak podstaw prawnych. Wszelkie próby ustalenia sytuacji podatkowej marynarza w oparciu o regulacje prawne obowiązujące pomiędzy Polską, a krajem bandery statku, na którym świadczył on pracę najemną, lub kraju, z którego przesyła się wynagrodzenie mogą być jedynie dowodem braku znajomości prawa w przedmiocie podatków marynarskich. 10 THE MARITIME WORKER LISTOPAD 2006