załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe"

Transkrypt

1 załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr ocena dotyczące personelu lekarskiego - zatrudnienie personelu z pełnymi 8 kwalifikacjami określonymi w kol. i 6 zał. 3a do materiałów informacyjnych AOS dotyczące innych pracowników medycznych - udział w tygodniowym czasie pracy lekarskiego od 30% do 0% czasu pracy personelu z kwalifikacjami określonymi poradni 4 w kol. i 6 zał. nr 3a do materiałów do 1% do 7% czasu pracy informacyjnych AOS poradni 6 powyżej 7% czasu pracy poradni 8 innego od 3 do 6 godzin 1 od 7 do 1 godzin powyżej 1 godzin 3 certyfikat ISO w zakresie usług medycznych 6 certyfikat CMJ 6 zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym sprawy sądowe w sprawie błędów lekarskich, w tym także prowadzone przez sądy lekarskie przy OIL, w czasie ostatnich lat brak jedna i więcej 3 0 ) dostępność tygodniowy czas pracy poradni 1 godzin 0 liczba godzin powyżej 1 do 4 godzin pracy w powyżej 4 do 36 godzin 4 tygodniu powyżej 36 do 48 godzin 8 3) kompleksowość dostęp do poradni dla osób niepełnosprawnych ruchowo powyżej 48 godzin 9 podjazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż % przy lokalizacji poradni na piętrze; dźwig lub inne urządzenie techniczne co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wykonywanie porad zabiegowo-diagnostycznych określonych w zał. nr do materiałów informacyjnych AOS (w poradni danej 6 specjalności) możliwość pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych na terenie obiektu, gdzie realizowane są porady dostęp do sprzętu i aparatury medycznej na terenie obiektu, gdzie udzielane są świadczenia (zgodnie z wykazem określonym w kol. zał. nr 3a do materiałów informacyjnych AOS) zabezpieczenie dostępu do ASDW na terenie obiektu, gdzie realizowane są porady 8 3

2 Tabela Nr a. Leczenie szpitalne wg specjalności lp kryterium cecha personelu dostęp do badań diagnostycznych w obiekcie warunki lokalowe parametr (wg warunków rankingujących dla specjalności) ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ co najmniej 7 % specjalistów w lekarzy ogólnej liczbie lekarzy (z wyłączeniem ordynatora i z-cy ordynatora) co najmniej 0 % specjalistów w 1 ogólnej liczbie lekarzy (z wyłączeniem ordynatora i z-cy ordynatora) co najmniej % specjalistów w 4 ogólnej liczbie lekarzy (z wyłączeniem ordynatora i z-cy ordynatora) pielęgniarka/ położna oddziałowa, zastępczyni 3 pielęgniarki/ położnej oddziałowej - wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata pracy w opiece stacjonarnej mikrobiologicznych 3 co najmniej 30% łóżek w salach chorych nie większych niż trzyłóżkowe co najmniej 30% łóżek w salach chorych wyposażonych we własne pomieszczenia higieniczno-sanitarne organizacja udzielania sala wzmożonego nadzoru ze stałym nadzorem świadczeń pielęgniarskim dot. wybranych oddziałów wyposażenie oddziału i wyposażenie oddziału - po 1 punkcie, za każdy dostęp do szczególnych element, nie więcej niż dot. wybranych badań i terapii oddziałów ) kompleksowość zakresy świadczeń świadczenia w trybie jednodniowym dot. jednocześnie w ofercie wybranych oddziałów 3) ciągłość kontynuacja usprawniania ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z podmiotem prowadzącym rehabilitację w oparciu o zachowanie zasady kontynuacji leczenia. Tabela Nr b. Leczenie szpitalne - Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć ISO w zakresie usług medycznych CMJ personelu lekarzy co najmniej % specjalistów w ogólnej liczbie lekarzy udzielających 0 świadczeń dostęp do badań tomografii komputerowej 7 diagnostycznych w obiekcie rezonansu magnetycznego 8 ) dostępność dostęp do świadczeń specjalności szczegółowych (neurochirurgia, torakochirurgia, chirurgia szczękowa, okulistyka, otarynolaryngologia) w trybie 4 godzinnym w miejscu za każdą po 1 dostęp do świadczeń specjalności podstawowych (choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, położnictwo i ginekologia, pediatria) lub świadczeń specjalności szczegółowych, w trybie 4 godzinnym w miejscu w zależności od profilu szpitala - za każdą po 1 3) kompleksowość zakresy świadczeń dostęp do świadczeń OIT w obiekcie 8 jednocześnie w ofercie ambulatoryjna opieka specjalistyczna 3

3 Tabela Nr c. Leczenie szpitalne programy lekowe personelu lekarskiego powyżej 4 liczba specjalistów specjalistów 3-4 specjalistów 8 specjalistów personelu pielęgniarskiego powyżej 4 (przeszkolonego w zakresie podawania liczba pielęgniarek 6 cytostatyków/ substancji czynnych pielęgniarek 3-4 pielęgniarki 4 stosowanych w programie) pielęgniarki opieka psychologa klinicznego (dla zatrudnienie w 4 programów onkologicznych) pełnym wymiarze wykonywanie zatrudnienie w zawodu przez niepełnym wymiarze psychologa umowa zlecenie lub 1 kontrakt certyfikat CMJ certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ) kompleksowość NMR 1 realizacji programu w miejscu udzielania CT 1 świadczeń USG jamy brzusznej 1 USG transwaginalne 1 USG gruczołu piersiowego 1 USG stawów 1 echo serca 1 mammografia 1 RTG 1 EKG 1 EMG 1 scyntygrafia 1 kolonoskopia 1 możliwość pobrania materiału w miejscu udzielania świadczeń 3) dostępność dostępność do specjalistów z dziedziny określonej w programie zapewnienie ciągłości terapii (jednocześnie w ofercie) badania genetyczne 1 badanie histopatologiczne 1 badanie immunohistochemiczne 1 diagnostyka biochemiczna 1 oznaczanie poziomu hormonów 1 morfologia krwi 1 badanie wirusologiczne dni liczba dni w 4- dni tygodniu - 3 dni 3 1 dzień 1 oddział/ pododdział i poradnia zgodne z opisem programu 4

4 Tabela Nr d. Leczenie szpitalne Chemioterapia w trybie ambulatoryjnym personelu lekarskiego powyżej 1 liczba lekarzy specjalisty specjalistów 1 specjalista personelu pielęgniarskiego liczba pielęgniarek powyżej 6 (przeszkolonego w zakresie chemioterapii) przeszkolonych w pielęgniarek zakresie podawania pielęgniarki 4 cytostatyków 1 pielęgniarka opieka psychologa klinicznego zatrudnienie w 4 ) kompleksowość wykonywanie zawodu przez psychologa pełnym wymiarze zatrudnienie w niepełnym wymiarze umowa zlecenie lub kontrakt 1 certyfikat CMJ certyfikat ISO diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń NMR NMR 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń CT CT 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń USG jamy brzusznej USG jamy brzusznej 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń mammografia i USG gruczołu piersiowego mammografia i USG gruczołu piersiowego 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń RTG RTG 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń Scyntygrafia Scyntygrafia 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badania endoskopowe badania endoskopowe 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń oznaczanie markerów nowotworowych oznaczanie markerów nowotworowych 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badanie histopatologiczne badanie histopatologiczne 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna 1 3) dostępność dostępność do świadczeń 6-7 dni w tygodniu liczba dni pracy w 4- dni w tygodniu tygodniu 3 dni w tygodniu 3 zapewnienie ciągłości terapii (jednocześnie oddział/ pododdział onkologiczny, w ofercie) hematologiczny, chemioterapii

5 Tabela Nr e. Leczenie szpitalne Chemioterapia w trybie jednodniowym personelu lekarskiego liczba powyżej specjalistów specjalistów 1 specjalista* personelu pielęgniarskiego liczba powyżej (przeszkolonego w zakresie chemioterapii) pielęgniarek pielęgniarek przeszkolonych 6 w zakresie podawania pielęgniarek 4 cytostatyków opieka psychologa klinicznego wykonywanie zatrudnienie w zawodu przez pełnym wymiarze 4 psychologa zatrudnienie w niepełnym wymiarze umowa zlecenie lub kontrakt 1 certyfikat CMJ certyfikat ISO ) kompleksowość diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń NMR NMR 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń CT CT 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń USG jamy brzusznej USG jamy brzusznej 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń mammografia i usg gruczołu piersiowego mammografia i usg gruczołu piersiowego 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń RTG RTG 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń scyntygrafia scyntygrafia 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badania endoskopowe badania endoskopowe 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń oznaczanie markerów nowotworowych oznaczanie markerów nowotworowych 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badanie histopatologiczne badanie histopatologiczne 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna 1 3) dostępność dostępność do świadczeń liczba dni w 6-7 dni zapewnienie ciągłości terapii (jednocześnie w ofercie) tygodniu dni całodobowy oddział/ pododdział onkologiczny, hematologiczny, chemioterapii poradnia o profilu onkologicznym 6

6 Tabela Nr 3a. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień opieka ambulatoryjna personelu psycholog kliniczny (specjalista) 3 psychoterapeuta (z certyfikatem) 7 superwizor certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń porady psychologa sesje psychoterapii grupowej w ofercie opieka czynna w ofercie (dot.:1700,1701), informacja jest zamieszczona na stronie: (Konsultanci; Konsultanci Krajowi; Zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie: Psychiatrii, Psychiatrii Dzieci i Młodzieży; Zalecenia w sprawie opieki czynnej w poradniach zdrowia psychicznego). 4 wizyty domowe w ofercie (dot.:1700,1701) 3) dostępność harmonogram jednocześnie w ofercie liczba dni pracy w tygodniu liczba dni pracy w tygodniu do godziny 18 dni 4 dni dni 4 dni 8 3 dni dni 3 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 8 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 7 Tabela Nr 3b. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień opieka dzienna personelu specjalista psychiatra 8 psycholog kliniczny (specjalista) 7 1 terapeuta na mniej niż miejsc certyfikat ISO w zakresie usług medycznych lub certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń programy terapii, opisane więcej niż programy lub w załączniku nr do materiałów informacyjnych programy 3) dostępność harmonogram 6 dni liczba dni pracy w tygodniu dni wysokospecjalistyczne metody diagnostyczne na miejscu, opisane w załączniku nr do materiałów informacyjnych jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 8 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 7 7

7 Tabela Nr 3c. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień stacjonarne lp. kryterium cecha Parametr (wg warunków rankingujących dla oddziału) ocena personelu udział liczby co najmniej 60% specjalistów specjalistów 1 psychiatrów w ogólnej psychiatrów liczbie psychiatrów, co najmniej 0% zatrudnionych specjalistów przynajmniej na 0, psychiatrów etatu 8 certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń więcej niż dwa programy terapeutyczne, opisane w załączniku nr do materiałów informacyjnych jednocześnie w ofercie inne oddziały psychiatryczne profilowane 3) dostępność organizacja udzielania odrębna izba przyjęć dla pacjentów świadczeń psychiatrycznych jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 4 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 3 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 3 Tabela Nr 3d. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zespoły leczenia środowiskowego, opieka domowa/ rodzinna lp. kryterium cecha parametr ocena personelu psycholog kliniczny (specjalista) psychoterapeuta (z certyfikatem) 8 superwizor pracownik socjalny w zespole ) kompleksowość zakres świadczeń porady psychologa 7 sesje psychoterapii grupowej w ofercie 8 3) dostępność harmonogram liczba dni pracy w 3 dni 1 tygodniu dni jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 8 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 7 Tabela Nr 3e. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zakład/ oddział opiekuńczo-leczniczy, zakład/ oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, hostel lp. kryterium cecha parametr ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń więcej niż dwa programy terapeutyczne opisane w załączniku nr do materiałów informacyjnych 0 3) dostępność organizacja udzielania odrębna izba przyjęć dla pacjentów świadczeń psychiatrycznych jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 7 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 7 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 6 8

8 Tabela 4a. Rehabilitacja lecznicza lekarska opieka ambulatoryjna certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ rehabilitacji medycznej 1 balneologii i medycyny fizykalnej 1 neurologii ) dostępność 3) kompleksowość pozostałych lekarzy (z wyłączeniem kierownika poradni/ zakładu/ gabinetu) specjalizacja w dziedzinie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu reumatologii kardiologii Tabela 4b. Rehabilitacja lecznicza gabinet/ zakład fizykoterapii kryterium cecha parametr ocena personelu magisterskim nie mniej niż 0 % z (z wyłączeniem kierownika) wyższym wykształceniem wyższym (niemagisterskim) nie mniej niż % fizjoterapeutów ze specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii certyfikat ISO w zakresie usług medycznych Certyfikat CMJ warunki lokalowe basen do ćwiczeń w wodzie sala gimnastyczna do ćwiczeń grupowych wyposażenie cykloergometry do treningu interwałowego 3 ergometry do pracy z kończynami górnymi biostymulator laserowy 1 ) dostępność czas pracy dni w tygodniu, godzin dziennie 3) kompleksowość zakres zabiegów hydroterapia kriostymulacja ciekłym azotem jednocześnie w ofercie poradnia rehabilitacyjna 1 9

9 Tabela 4c. Rehabilitacja lecznicza oddział rehabilitacji dziennej personelu nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym nie mniej niż % fizjoterapeutów ze specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) dostępność 3) kompleksowość jednocześnie w ofercie poradnia rehabilitacyjna sformalizowane zasady współpracy ze gwarancja bezpośredniej kontynuacji szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w usprawniania sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji 1 Tabela 4d. Rehabilitacja lecznicza opieka stacjonarna personelu nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym 1 nie mniej niż % fizjoterapeutów ze specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość jednocześnie w ofercie oddział rehabilitacji dziennej 3) dostępność 3) ciągłość gwarancja bezpośredniej kontynuacji usprawniania sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji

10 Tabela a. Opieka długoterminowa - zakłady opieki długoterminowej udział pielęgniarek ze specjalizacją z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki 1 długoterminowej, nie mniejszy niż % stosowanie zasad postępowania rekomendowanych przez Konsultanta opisane i formalnie przyjęte do stosowania w zakładzie zasady Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa postępowania w profilaktyce i przewlekle chorych leczeniu odleżyn (zał. nr 4 do 1 materiałów informacyjnych). certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość 3) dostępność warunki lokalowe sprzęt medyczny gwarantowane i potwierdzone umową lub porozumieniem jednocześnie w ofercie sale najwyżej trzyosobowe* 4 sale z własnym węzłem sanitarnym* 4 pompy infuzyjne * urządzenia do elektroterapii, hydroterapii ** kardiomonitor *** konsultacje: internistyczne, neurologiczne, inne niezbędne w związku ze stanem zdrowia pacjenta pielęgniarska opieka długoterminowa/ domowa opieka nad wentylowanymi mechanicznie (w przypadku ZOL dla wentylowanych mechanicznie) * dotyczy oddziału dla przewlekle chorych, zpo, zol o profilu ogólnym ** dotyczy oddziału dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym *** dotyczy zolu dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 11

11 Tabela b. Opieka długoterminowa - oddział dla przewlekle chorych zatrudniony przynajmniej jeden lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych lub geriatrii w wymiarze 1 etatu stosowanie zasad postępowania rekomendowanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych warunki lokalowe udział pielęgniarek ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego lub opieki długoterminowej lub paliatywnej nie mniejszy niż % udział pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego lub 8 opieki długoterminowej lub paliatywnej nie mniejszy niż % opisane i formalnie przyjęte do stosowania w zakładzie zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn (zał. nr 4 do materiałów informacyjnych). certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ sale najwyżej trzyosobowe 8 sale z własnym węzłem sanitarnym 8 ) ciągłość gwarantowana formalna współpraca z ZOL lub ZPO lub DPS 3) dostępność 6 Tabela c. Opieka długoterminowa domowa opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie lekarz specjalista w anestezjologii udział pielęgniarek ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego nie mniejszy niż % ) kompleksowość jednocześnie w ofercie zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych 3) dostępność mechanicznie 0 Tabela d. Opieka długoterminowa - pielęgniarska opieka długoterminowa (opieka środowiskowa) pielęgniarki ze specjalizacją/kursem 70 kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa rodzinnego lub geriatrycznego ) kompleksowość 3) dostępność 1

12 Tabela e. Opieka długoterminowa hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci (opieka środowiskowa) lekarz specjalista medycyny paliatywnej * /17 ** pediatrzy odpowiednich specjalności: chirurg dziecięcy, anestezjolog, psychiatra, 8** stomatolog, onkolog (tylko hospicjum domowe dla dzieci) udział pielęgniarek ze specjalizacją w zakresie medycyny paliatywnej 16 nie mniejszy niż % ) kompleksowość jednocześnie w ofercie hospicjum stacjonarne/oddział medycyny paliatywnej 1 poradnia medycyny paliatywnej 1 3) ciągłość kooperacja umowa współpracy z oddziałami szpitalnymi w zakresie opieki nad pacjentami wypisywanymi lub kierowanymi do oddziałów (onkolog., hematolog., chorób płuc, chorób wewn., pediatryczny, neurologiczny Tabela f. Opieka długoterminowa oddział medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarne kryterium cecha parametr ocena lekarz specjalista medycyny 18 paliatywnej udział pielęgniarek ze specjalizacją w zakresie medycyny paliatywnej 1 nie mniejszy niż % certyfikat ISO w zakresie usług medycznych warunki lokalowe ) kompleksowość jednocześnie w ofercie certyfikat CMJ sale najwyżej trzyosobowe 6 sala dziennego pobytu, 3 jadalnia 1 hospicjum domowe poradnia medycyny paliatywnej 3) ciągłość kooperacja umowa współpr. z oddziałami szpitalnymi w zakresie opieki nad pacjentami wypisywanymi lub kierowanymi do oddziałów (onkolog., hematolog., chorób płuc, chorób wewn., pediatryczny, neurologiczny * dotyczy hospicjum domowego dla dorosłych ** dotyczy hospicjum domowego dla dzieci 13

13 Tabela g. Opieka długoterminowa poradnia medycyny paliatywnej lekarz specjalista medycyny 1 paliatywnej pielęgniarka ze specjalizacją w zakresie medycyny paliatywnej psycholog certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość jednocześnie w ofercie hospicjum domowe hospicjum stacjonarne/oddział medycyny paliatywnej 6 3) dostępność harmonogram dni w godzinach popołudniowych (do 18) 9 kooperacja umowa współpracy z oddziałami szpitalnymi w zakresie opieki nad pacjentami wypisywanymi lub kierowanymi do oddziałów (onkolog., hematolog., chorób płuc, chorób wewn., pediatryczny, neurologiczny) 14

14 Tabela 6. Leczenie stomatologiczne lekarzy dentystów udział wszystkich lekarzy specjalistów przynajmniej w 0% czasu pracy poradni w 1 ciągu tygodnia udział wszystkich lekarzy z I st. specjalizacji przynajmniej w 0% czasu pracy poradni w ciągu tygodnia nie mniej niż 0, etatu pomocy/asystentki/ higienistki stomatologicznej wyposażenie w miejscu udzielania aparat rentgenowski/ radiowizjografia 7 świadczeń unit stomatologiczny 7 skaler 4 laser zabiegowy endometr 3 ) dostępność harmonogram dni w tygodniu godzin dziennie godzin dziennie dni w tygodniu lub praca w sobotę przez godzin 30 3) kompleksowość 0 0 1

15 Tabela 7. Pomoc doraźna i transport sanitarny lp kryterium cecha parametru parametr ocena udział lekarzy specjalistów w nie mniejszy niż 40% 0 medycynie ratunkowej lub nie mniejszy niż 30% anestezjologii udział lekarzy specjalistów ogółem nie mniejszy niż 0% 1 udział lekarzy specjalistów nie mniejszy niż 30%* udział pielęgniarek o specjalności w anestezjologii w ogólnej liczbie pielęgniarek nie mniejszy niż 0% udział ratowników w ogólnej liczbie innego personelu (w tym kierowców) nie mniejszy niż 0% dane techniczne środka transportu i wyposażenie zespołów udział samochodów z przedziałem medycznym wysokości min.17 cm nie mniejszy niż 0% stanu liczbowego samochodów sanitarnych udział samochodów z klimatyzacją przedziału medycznego nie mniejszy niż 30% stanu liczbowego samochodów sanitarnych zewnętrzna ocena jakości certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ) kompleksowość 0 3) dostępność

16 Tabela 8a. Świadczenia odrębnie kontraktowane - hemodializa lp kryterium cecha parametru parametr ocena przynajmniej jeden lekarz (poza ordynatorem) specjalista w dziedzinie nefrologii 0 przynajmniej dwie pielęgniarki z wykształceniem wyższym zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ wyposażenie przyłóżkowy aparat USG przyłóżkowy aparat RTG 3 ) kompleksowość możliwość hospitalizacji pacjenta w oddziale opieki całodobowej o profilu nefrologicznym lub chirurgicznym lub transplantacyjnym dostęp do bloku operacyjnego na terenie jednostki 3) dostępność całodobowy dyżur lekarsko-pielęgniarski ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury), dotyczące kwalifikacji do przeszczepu odsetek osób zgłoszonych i zakwalifikowanych do przeszczepu nie mniejszy niż 7% osób dializowanych w ośrodku w poprzednim roku Tabela 8b. Świadczenia odrębnie kontraktowane dializa otrzewnowa lp kryterium cecha parametru parametr ocena przynajmniej jeden lekarz (poza ordynatorem) specjalista w dziedzinie nefrologii 0 przynajmniej jedna pielęgniarka z wykształceniem wyższym zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość możliwość hospitalizacji pacjenta w oddziale opieki całodobowej o profilu nefrologicznym lub chirurgicznym lub transplantacyjnym dostęp do bloku operacyjnego na terenie jednostki 3) dostępność całodobowy dyżur lekarsko-pielęgniarski 1 ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury), dotyczące kwalifikacji do przeszczepu, Tabela 8c. Świadczenia odrębnie kontraktowane żywienie pozajelitowe w warunkach domowych lp kryterium cecha parametru parametr ocena lekarz posiada certyfikat kursu z zakresu żywienia pozajelitowego w warunkach domowych 30 w zespole - rehabilitant i/ lub psycholog zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość całodobowo - dostęp do badań gazometrycznych 3) dostępność udokumentowane zapewnienie całodobowej infolinii dla pacjentów gwarantowana prawo użytkowania samochodu do wizyt domowych 0 17

17 Tabela 8d. Świadczenia odrębnie kontraktowane domowe leczenie tlenem lp kryterium cecha parametru parametr ocena specjalista w chorobach płuc 0 certyfikat szkolenia w zakresie domowego leczenia tlenem, wystawiony przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury) z psychologiem oraz lekarzami specjalistami w zakresie: onkologii, kardiologii 3) dostępność gwarantowane prawo użytkowania samochodu do wizyt domowych pobieranie krwi do badań i ekg w domu pacjenta 0 Tabela 8e. Świadczenia odrębnie kontraktowane endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty piersiowej i/ lub brzusznej oraz embolizacja tętniaków mózgowych, tromboliza celowana lp kryterium cecha parametru parametr (wg warunków rankingujących dla oddziału) ocena kierownik pracowni - przynajmniej 0 zabiegów wykonywanych rocznie, w tym 0 samodzielnie; przynajmniej 300 angiografii rocznie wykonanych 1 samodzielnie przynajmniej jeden lekarz (poza kierownikiem pracowni) 0 zabiegów wykonywanych rocznie, w tym 0 samodzielnie; przynajmniej 300 angiografii rocznie wykonanych samodzielnie pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie anestezjologii umiejętności pracownia wykonująca rocznie nie mniej niż 700 angiografii i 00 angioplastyk wyposażenie cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA ze wzmocnieniem o średnicy 38 cm, matrycą 4, z 3 możliwościa opcji "roadmap" i pomiarową pomieszczenia pracownia o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 6 m zewnętrzna ocena udział w Ogólnopolskim Rejestrze Zabiegów jakości Endowaskularnych Naczyń 8 certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość pracownia TK w obiekcie 3) dostępność czas pracy - 4 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu jednocześnie gwarantowana ciągłość opieki przed- i pozabiegowej kontraktowane (poradnia angiologii/ chirurgii naczyniowej) 3 Tabela 8f. Świadczenia odrębnie kontraktowane leczenie radioizotopami i scyntygrafia lp kryterium cecha parametru parametr ocena drugi lekarz (poza kierownikiem pracowni) specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość pracownia TK/ NMR w obiekcie 3) dostępność czas pracy - godzin dziennie

18 Tabela 8f. Świadczenia odrębnie kontraktowane pozytonowa tomografia emisyjna (PET) lp kryterium cecha parametru parametr ocena lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (poza kierownikiem pracowni) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej (poza kierownikiem pracowni) wyposażenie skaner PET-TK cyklotron do produkcji znacznika znakowanego izotopem węgla C-11 zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury) z lekarzami specjalistami w zakresie: ) kompleksowość onkologii, pulmonologii, kardiologii, kardiochirurgii, hematologii, neurologii, ginekologii, endokrynologii, ortopedii (wszystkie) 3) dostępność godzin dziennie, dni w tygodniu 0 19

19 Tabela 9a. Leczenie uzdrowiskowe - stacjonarne lp. kryterium cecha parametr ocena zakład przyrodoleczniczy (baza rodzaj zabiegu i wykorzystanie surowców zabiegowa) mineralnych 9 stosowanie diety ponad standard lekarzy specjalizacja z medycyny klinicznej pielęgniarek specjalizacja ISO i inne certyfikat baza lokalowa 80% z pełnym węzłem sanitarnym ) kompleksowość jeden obiekt zakład przyrodoleczniczy (baza zabiegowa) 8 baza żywieniowa baza lokalowa 3) dostępność dostosowanie dla osób baza lokalowa 6 niepełnosprawnych baza żywieniowa 1 zakład przyrodoleczniczy (baza zabiegowa) możliwość przyjęcia osób na wózkach inwalidzkich 1 harmonogram równy dostęp w turnusach Tabela 9b. Leczenie uzdrowiskowe - ambulatoryjne lp. kryterium cecha parametr ocena zakład przyrodoleczniczy (baza rodzaj zabiegu i wykorzystanie surowców zabiegowa) mineralnych 1 lekarzy specjalizacja z medycyny klinicznej pielęgniarek specjalizacja ISO i inne certyfikat 3) dostępność dostosowanie dla osób możliwość przyjęcia osób na wózkach niepełnosprawnych inwalidzkich 0 0

20 Tabela. Profilaktyczne programy zdrowotne lp kryterium cecha parametru parametr ocena wyposażenie w sprzęt i aparaturę cechy spirometru określone w załączniku nr 4 do materiałów informacyjnych- dotyczy Programu profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc urządzenie do automatycznego barwienia preparatów cytologicznychi nakrywania szkiełek - dotyczy etapu diagnostycznego Programu profilaktyki raka szyjki macicy ) kompleksowość 0 ) dostępność harmonogram udzielania świadczeń liczba dni pracy w raz w tygodniu (dotyczy Programu profilaktyki chorób tygodniu od godz. 14 dwa razy w tygodniu układu krążenia, Programu profilaktyki do godz. 18 co najmniej trzy razy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w tygodniu 1 oraz etapu diagnostycznego Programu liczba dni pracy w w jedną sobotę profilaktyki raka szyjki macicy soboty w miesiącu miesiąca w dwie soboty miesiąca co najmniej w trzy soboty miesiąca 1 0 1

21 załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /00 1. Kryterium ceny stanowi 40 pkt.. Podstawą do oceny kryterium ceny jest porównanie ceny oferty z ceną oczekiwaną. 3. Ceną oczekiwaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia [ ] jest cena wynikająca z wartości zamówienia i planowanej liczby świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju lub zakresie wskazanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 4. Wartość punktową kryterium ceny oferty ustala się w następujący sposób: C NFZ Cof A x = 0 C Max CMin < Cof < C B CMax Cof x = CMax CMin Max 36 Cof CMin C C x = 36 + Min C C Min of 4 gdzie: x wartość punktowa kryterium ceny oferty C = 1, 1 Max C NFZ C = 0, 9 Min C NFZ Cof - cena zaproponowana przez oferenta CNFZ - cena oczekiwana