załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe"

Transkrypt

1 załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr ocena dotyczące personelu lekarskiego - zatrudnienie personelu z pełnymi 8 kwalifikacjami określonymi w kol. i 6 zał. 3a do materiałów informacyjnych AOS dotyczące innych pracowników medycznych - udział w tygodniowym czasie pracy lekarskiego od 30% do 0% czasu pracy personelu z kwalifikacjami określonymi poradni 4 w kol. i 6 zał. nr 3a do materiałów do 1% do 7% czasu pracy informacyjnych AOS poradni 6 powyżej 7% czasu pracy poradni 8 innego od 3 do 6 godzin 1 od 7 do 1 godzin powyżej 1 godzin 3 certyfikat ISO w zakresie usług medycznych 6 certyfikat CMJ 6 zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym sprawy sądowe w sprawie błędów lekarskich, w tym także prowadzone przez sądy lekarskie przy OIL, w czasie ostatnich lat brak jedna i więcej 3 0 ) dostępność tygodniowy czas pracy poradni 1 godzin 0 liczba godzin powyżej 1 do 4 godzin pracy w powyżej 4 do 36 godzin 4 tygodniu powyżej 36 do 48 godzin 8 3) kompleksowość dostęp do poradni dla osób niepełnosprawnych ruchowo powyżej 48 godzin 9 podjazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż % przy lokalizacji poradni na piętrze; dźwig lub inne urządzenie techniczne co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wykonywanie porad zabiegowo-diagnostycznych określonych w zał. nr do materiałów informacyjnych AOS (w poradni danej 6 specjalności) możliwość pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych na terenie obiektu, gdzie realizowane są porady dostęp do sprzętu i aparatury medycznej na terenie obiektu, gdzie udzielane są świadczenia (zgodnie z wykazem określonym w kol. zał. nr 3a do materiałów informacyjnych AOS) zabezpieczenie dostępu do ASDW na terenie obiektu, gdzie realizowane są porady 8 3

2 Tabela Nr a. Leczenie szpitalne wg specjalności lp kryterium cecha personelu dostęp do badań diagnostycznych w obiekcie warunki lokalowe parametr (wg warunków rankingujących dla specjalności) ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ co najmniej 7 % specjalistów w lekarzy ogólnej liczbie lekarzy (z wyłączeniem ordynatora i z-cy ordynatora) co najmniej 0 % specjalistów w 1 ogólnej liczbie lekarzy (z wyłączeniem ordynatora i z-cy ordynatora) co najmniej % specjalistów w 4 ogólnej liczbie lekarzy (z wyłączeniem ordynatora i z-cy ordynatora) pielęgniarka/ położna oddziałowa, zastępczyni 3 pielęgniarki/ położnej oddziałowej - wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata pracy w opiece stacjonarnej mikrobiologicznych 3 co najmniej 30% łóżek w salach chorych nie większych niż trzyłóżkowe co najmniej 30% łóżek w salach chorych wyposażonych we własne pomieszczenia higieniczno-sanitarne organizacja udzielania sala wzmożonego nadzoru ze stałym nadzorem świadczeń pielęgniarskim dot. wybranych oddziałów wyposażenie oddziału i wyposażenie oddziału - po 1 punkcie, za każdy dostęp do szczególnych element, nie więcej niż dot. wybranych badań i terapii oddziałów ) kompleksowość zakresy świadczeń świadczenia w trybie jednodniowym dot. jednocześnie w ofercie wybranych oddziałów 3) ciągłość kontynuacja usprawniania ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z podmiotem prowadzącym rehabilitację w oparciu o zachowanie zasady kontynuacji leczenia. Tabela Nr b. Leczenie szpitalne - Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć ISO w zakresie usług medycznych CMJ personelu lekarzy co najmniej % specjalistów w ogólnej liczbie lekarzy udzielających 0 świadczeń dostęp do badań tomografii komputerowej 7 diagnostycznych w obiekcie rezonansu magnetycznego 8 ) dostępność dostęp do świadczeń specjalności szczegółowych (neurochirurgia, torakochirurgia, chirurgia szczękowa, okulistyka, otarynolaryngologia) w trybie 4 godzinnym w miejscu za każdą po 1 dostęp do świadczeń specjalności podstawowych (choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, położnictwo i ginekologia, pediatria) lub świadczeń specjalności szczegółowych, w trybie 4 godzinnym w miejscu w zależności od profilu szpitala - za każdą po 1 3) kompleksowość zakresy świadczeń dostęp do świadczeń OIT w obiekcie 8 jednocześnie w ofercie ambulatoryjna opieka specjalistyczna 3

3 Tabela Nr c. Leczenie szpitalne programy lekowe personelu lekarskiego powyżej 4 liczba specjalistów specjalistów 3-4 specjalistów 8 specjalistów personelu pielęgniarskiego powyżej 4 (przeszkolonego w zakresie podawania liczba pielęgniarek 6 cytostatyków/ substancji czynnych pielęgniarek 3-4 pielęgniarki 4 stosowanych w programie) pielęgniarki opieka psychologa klinicznego (dla zatrudnienie w 4 programów onkologicznych) pełnym wymiarze wykonywanie zatrudnienie w zawodu przez niepełnym wymiarze psychologa umowa zlecenie lub 1 kontrakt certyfikat CMJ certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ) kompleksowość NMR 1 realizacji programu w miejscu udzielania CT 1 świadczeń USG jamy brzusznej 1 USG transwaginalne 1 USG gruczołu piersiowego 1 USG stawów 1 echo serca 1 mammografia 1 RTG 1 EKG 1 EMG 1 scyntygrafia 1 kolonoskopia 1 możliwość pobrania materiału w miejscu udzielania świadczeń 3) dostępność dostępność do specjalistów z dziedziny określonej w programie zapewnienie ciągłości terapii (jednocześnie w ofercie) badania genetyczne 1 badanie histopatologiczne 1 badanie immunohistochemiczne 1 diagnostyka biochemiczna 1 oznaczanie poziomu hormonów 1 morfologia krwi 1 badanie wirusologiczne dni liczba dni w 4- dni tygodniu - 3 dni 3 1 dzień 1 oddział/ pododdział i poradnia zgodne z opisem programu 4

4 Tabela Nr d. Leczenie szpitalne Chemioterapia w trybie ambulatoryjnym personelu lekarskiego powyżej 1 liczba lekarzy specjalisty specjalistów 1 specjalista personelu pielęgniarskiego liczba pielęgniarek powyżej 6 (przeszkolonego w zakresie chemioterapii) przeszkolonych w pielęgniarek zakresie podawania pielęgniarki 4 cytostatyków 1 pielęgniarka opieka psychologa klinicznego zatrudnienie w 4 ) kompleksowość wykonywanie zawodu przez psychologa pełnym wymiarze zatrudnienie w niepełnym wymiarze umowa zlecenie lub kontrakt 1 certyfikat CMJ certyfikat ISO diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń NMR NMR 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń CT CT 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń USG jamy brzusznej USG jamy brzusznej 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń mammografia i USG gruczołu piersiowego mammografia i USG gruczołu piersiowego 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń RTG RTG 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń Scyntygrafia Scyntygrafia 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badania endoskopowe badania endoskopowe 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń oznaczanie markerów nowotworowych oznaczanie markerów nowotworowych 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badanie histopatologiczne badanie histopatologiczne 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna 1 3) dostępność dostępność do świadczeń 6-7 dni w tygodniu liczba dni pracy w 4- dni w tygodniu tygodniu 3 dni w tygodniu 3 zapewnienie ciągłości terapii (jednocześnie oddział/ pododdział onkologiczny, w ofercie) hematologiczny, chemioterapii

5 Tabela Nr e. Leczenie szpitalne Chemioterapia w trybie jednodniowym personelu lekarskiego liczba powyżej specjalistów specjalistów 1 specjalista* personelu pielęgniarskiego liczba powyżej (przeszkolonego w zakresie chemioterapii) pielęgniarek pielęgniarek przeszkolonych 6 w zakresie podawania pielęgniarek 4 cytostatyków opieka psychologa klinicznego wykonywanie zatrudnienie w zawodu przez pełnym wymiarze 4 psychologa zatrudnienie w niepełnym wymiarze umowa zlecenie lub kontrakt 1 certyfikat CMJ certyfikat ISO ) kompleksowość diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń NMR NMR 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń CT CT 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń USG jamy brzusznej USG jamy brzusznej 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń mammografia i usg gruczołu piersiowego mammografia i usg gruczołu piersiowego 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń RTG RTG 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń scyntygrafia scyntygrafia 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badania endoskopowe badania endoskopowe 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń oznaczanie markerów nowotworowych oznaczanie markerów nowotworowych 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badanie histopatologiczne badanie histopatologiczne 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna 1 3) dostępność dostępność do świadczeń liczba dni w 6-7 dni zapewnienie ciągłości terapii (jednocześnie w ofercie) tygodniu dni całodobowy oddział/ pododdział onkologiczny, hematologiczny, chemioterapii poradnia o profilu onkologicznym 6

6 Tabela Nr 3a. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień opieka ambulatoryjna personelu psycholog kliniczny (specjalista) 3 psychoterapeuta (z certyfikatem) 7 superwizor certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń porady psychologa sesje psychoterapii grupowej w ofercie opieka czynna w ofercie (dot.:1700,1701), informacja jest zamieszczona na stronie: (Konsultanci; Konsultanci Krajowi; Zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie: Psychiatrii, Psychiatrii Dzieci i Młodzieży; Zalecenia w sprawie opieki czynnej w poradniach zdrowia psychicznego). 4 wizyty domowe w ofercie (dot.:1700,1701) 3) dostępność harmonogram jednocześnie w ofercie liczba dni pracy w tygodniu liczba dni pracy w tygodniu do godziny 18 dni 4 dni dni 4 dni 8 3 dni dni 3 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 8 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 7 Tabela Nr 3b. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień opieka dzienna personelu specjalista psychiatra 8 psycholog kliniczny (specjalista) 7 1 terapeuta na mniej niż miejsc certyfikat ISO w zakresie usług medycznych lub certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń programy terapii, opisane więcej niż programy lub w załączniku nr do materiałów informacyjnych programy 3) dostępność harmonogram 6 dni liczba dni pracy w tygodniu dni wysokospecjalistyczne metody diagnostyczne na miejscu, opisane w załączniku nr do materiałów informacyjnych jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 8 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 7 7

7 Tabela Nr 3c. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień stacjonarne lp. kryterium cecha Parametr (wg warunków rankingujących dla oddziału) ocena personelu udział liczby co najmniej 60% specjalistów specjalistów 1 psychiatrów w ogólnej psychiatrów liczbie psychiatrów, co najmniej 0% zatrudnionych specjalistów przynajmniej na 0, psychiatrów etatu 8 certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń więcej niż dwa programy terapeutyczne, opisane w załączniku nr do materiałów informacyjnych jednocześnie w ofercie inne oddziały psychiatryczne profilowane 3) dostępność organizacja udzielania odrębna izba przyjęć dla pacjentów świadczeń psychiatrycznych jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 4 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 3 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 3 Tabela Nr 3d. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zespoły leczenia środowiskowego, opieka domowa/ rodzinna lp. kryterium cecha parametr ocena personelu psycholog kliniczny (specjalista) psychoterapeuta (z certyfikatem) 8 superwizor pracownik socjalny w zespole ) kompleksowość zakres świadczeń porady psychologa 7 sesje psychoterapii grupowej w ofercie 8 3) dostępność harmonogram liczba dni pracy w 3 dni 1 tygodniu dni jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 8 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 7 Tabela Nr 3e. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zakład/ oddział opiekuńczo-leczniczy, zakład/ oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, hostel lp. kryterium cecha parametr ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń więcej niż dwa programy terapeutyczne opisane w załączniku nr do materiałów informacyjnych 0 3) dostępność organizacja udzielania odrębna izba przyjęć dla pacjentów świadczeń psychiatrycznych jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 7 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 7 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 6 8

8 Tabela 4a. Rehabilitacja lecznicza lekarska opieka ambulatoryjna certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ rehabilitacji medycznej 1 balneologii i medycyny fizykalnej 1 neurologii ) dostępność 3) kompleksowość pozostałych lekarzy (z wyłączeniem kierownika poradni/ zakładu/ gabinetu) specjalizacja w dziedzinie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu reumatologii kardiologii Tabela 4b. Rehabilitacja lecznicza gabinet/ zakład fizykoterapii kryterium cecha parametr ocena personelu magisterskim nie mniej niż 0 % z (z wyłączeniem kierownika) wyższym wykształceniem wyższym (niemagisterskim) nie mniej niż % fizjoterapeutów ze specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii certyfikat ISO w zakresie usług medycznych Certyfikat CMJ warunki lokalowe basen do ćwiczeń w wodzie sala gimnastyczna do ćwiczeń grupowych wyposażenie cykloergometry do treningu interwałowego 3 ergometry do pracy z kończynami górnymi biostymulator laserowy 1 ) dostępność czas pracy dni w tygodniu, godzin dziennie 3) kompleksowość zakres zabiegów hydroterapia kriostymulacja ciekłym azotem jednocześnie w ofercie poradnia rehabilitacyjna 1 9

9 Tabela 4c. Rehabilitacja lecznicza oddział rehabilitacji dziennej personelu nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym nie mniej niż % fizjoterapeutów ze specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) dostępność 3) kompleksowość jednocześnie w ofercie poradnia rehabilitacyjna sformalizowane zasady współpracy ze gwarancja bezpośredniej kontynuacji szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w usprawniania sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji 1 Tabela 4d. Rehabilitacja lecznicza opieka stacjonarna personelu nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym 1 nie mniej niż % fizjoterapeutów ze specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość jednocześnie w ofercie oddział rehabilitacji dziennej 3) dostępność 3) ciągłość gwarancja bezpośredniej kontynuacji usprawniania sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji

10 Tabela a. Opieka długoterminowa - zakłady opieki długoterminowej udział pielęgniarek ze specjalizacją z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki 1 długoterminowej, nie mniejszy niż % stosowanie zasad postępowania rekomendowanych przez Konsultanta opisane i formalnie przyjęte do stosowania w zakładzie zasady Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa postępowania w profilaktyce i przewlekle chorych leczeniu odleżyn (zał. nr 4 do 1 materiałów informacyjnych). certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość 3) dostępność warunki lokalowe sprzęt medyczny gwarantowane i potwierdzone umową lub porozumieniem jednocześnie w ofercie sale najwyżej trzyosobowe* 4 sale z własnym węzłem sanitarnym* 4 pompy infuzyjne * urządzenia do elektroterapii, hydroterapii ** kardiomonitor *** konsultacje: internistyczne, neurologiczne, inne niezbędne w związku ze stanem zdrowia pacjenta pielęgniarska opieka długoterminowa/ domowa opieka nad wentylowanymi mechanicznie (w przypadku ZOL dla wentylowanych mechanicznie) * dotyczy oddziału dla przewlekle chorych, zpo, zol o profilu ogólnym ** dotyczy oddziału dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym *** dotyczy zolu dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 11

11 Tabela b. Opieka długoterminowa - oddział dla przewlekle chorych zatrudniony przynajmniej jeden lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych lub geriatrii w wymiarze 1 etatu stosowanie zasad postępowania rekomendowanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych warunki lokalowe udział pielęgniarek ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego lub opieki długoterminowej lub paliatywnej nie mniejszy niż % udział pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego lub 8 opieki długoterminowej lub paliatywnej nie mniejszy niż % opisane i formalnie przyjęte do stosowania w zakładzie zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn (zał. nr 4 do materiałów informacyjnych). certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ sale najwyżej trzyosobowe 8 sale z własnym węzłem sanitarnym 8 ) ciągłość gwarantowana formalna współpraca z ZOL lub ZPO lub DPS 3) dostępność 6 Tabela c. Opieka długoterminowa domowa opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie lekarz specjalista w anestezjologii udział pielęgniarek ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego nie mniejszy niż % ) kompleksowość jednocześnie w ofercie zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych 3) dostępność mechanicznie 0 Tabela d. Opieka długoterminowa - pielęgniarska opieka długoterminowa (opieka środowiskowa) pielęgniarki ze specjalizacją/kursem 70 kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa rodzinnego lub geriatrycznego ) kompleksowość 3) dostępność 1

12 Tabela e. Opieka długoterminowa hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci (opieka środowiskowa) lekarz specjalista medycyny paliatywnej * /17 ** pediatrzy odpowiednich specjalności: chirurg dziecięcy, anestezjolog, psychiatra, 8** stomatolog, onkolog (tylko hospicjum domowe dla dzieci) udział pielęgniarek ze specjalizacją w zakresie medycyny paliatywnej 16 nie mniejszy niż % ) kompleksowość jednocześnie w ofercie hospicjum stacjonarne/oddział medycyny paliatywnej 1 poradnia medycyny paliatywnej 1 3) ciągłość kooperacja umowa współpracy z oddziałami szpitalnymi w zakresie opieki nad pacjentami wypisywanymi lub kierowanymi do oddziałów (onkolog., hematolog., chorób płuc, chorób wewn., pediatryczny, neurologiczny Tabela f. Opieka długoterminowa oddział medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarne kryterium cecha parametr ocena lekarz specjalista medycyny 18 paliatywnej udział pielęgniarek ze specjalizacją w zakresie medycyny paliatywnej 1 nie mniejszy niż % certyfikat ISO w zakresie usług medycznych warunki lokalowe ) kompleksowość jednocześnie w ofercie certyfikat CMJ sale najwyżej trzyosobowe 6 sala dziennego pobytu, 3 jadalnia 1 hospicjum domowe poradnia medycyny paliatywnej 3) ciągłość kooperacja umowa współpr. z oddziałami szpitalnymi w zakresie opieki nad pacjentami wypisywanymi lub kierowanymi do oddziałów (onkolog., hematolog., chorób płuc, chorób wewn., pediatryczny, neurologiczny * dotyczy hospicjum domowego dla dorosłych ** dotyczy hospicjum domowego dla dzieci 13

13 Tabela g. Opieka długoterminowa poradnia medycyny paliatywnej lekarz specjalista medycyny 1 paliatywnej pielęgniarka ze specjalizacją w zakresie medycyny paliatywnej psycholog certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość jednocześnie w ofercie hospicjum domowe hospicjum stacjonarne/oddział medycyny paliatywnej 6 3) dostępność harmonogram dni w godzinach popołudniowych (do 18) 9 kooperacja umowa współpracy z oddziałami szpitalnymi w zakresie opieki nad pacjentami wypisywanymi lub kierowanymi do oddziałów (onkolog., hematolog., chorób płuc, chorób wewn., pediatryczny, neurologiczny) 14

14 Tabela 6. Leczenie stomatologiczne lekarzy dentystów udział wszystkich lekarzy specjalistów przynajmniej w 0% czasu pracy poradni w 1 ciągu tygodnia udział wszystkich lekarzy z I st. specjalizacji przynajmniej w 0% czasu pracy poradni w ciągu tygodnia nie mniej niż 0, etatu pomocy/asystentki/ higienistki stomatologicznej wyposażenie w miejscu udzielania aparat rentgenowski/ radiowizjografia 7 świadczeń unit stomatologiczny 7 skaler 4 laser zabiegowy endometr 3 ) dostępność harmonogram dni w tygodniu godzin dziennie godzin dziennie dni w tygodniu lub praca w sobotę przez godzin 30 3) kompleksowość 0 0 1

15 Tabela 7. Pomoc doraźna i transport sanitarny lp kryterium cecha parametru parametr ocena udział lekarzy specjalistów w nie mniejszy niż 40% 0 medycynie ratunkowej lub nie mniejszy niż 30% anestezjologii udział lekarzy specjalistów ogółem nie mniejszy niż 0% 1 udział lekarzy specjalistów nie mniejszy niż 30%* udział pielęgniarek o specjalności w anestezjologii w ogólnej liczbie pielęgniarek nie mniejszy niż 0% udział ratowników w ogólnej liczbie innego personelu (w tym kierowców) nie mniejszy niż 0% dane techniczne środka transportu i wyposażenie zespołów udział samochodów z przedziałem medycznym wysokości min.17 cm nie mniejszy niż 0% stanu liczbowego samochodów sanitarnych udział samochodów z klimatyzacją przedziału medycznego nie mniejszy niż 30% stanu liczbowego samochodów sanitarnych zewnętrzna ocena jakości certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ) kompleksowość 0 3) dostępność

16 Tabela 8a. Świadczenia odrębnie kontraktowane - hemodializa lp kryterium cecha parametru parametr ocena przynajmniej jeden lekarz (poza ordynatorem) specjalista w dziedzinie nefrologii 0 przynajmniej dwie pielęgniarki z wykształceniem wyższym zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ wyposażenie przyłóżkowy aparat USG przyłóżkowy aparat RTG 3 ) kompleksowość możliwość hospitalizacji pacjenta w oddziale opieki całodobowej o profilu nefrologicznym lub chirurgicznym lub transplantacyjnym dostęp do bloku operacyjnego na terenie jednostki 3) dostępność całodobowy dyżur lekarsko-pielęgniarski ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury), dotyczące kwalifikacji do przeszczepu odsetek osób zgłoszonych i zakwalifikowanych do przeszczepu nie mniejszy niż 7% osób dializowanych w ośrodku w poprzednim roku Tabela 8b. Świadczenia odrębnie kontraktowane dializa otrzewnowa lp kryterium cecha parametru parametr ocena przynajmniej jeden lekarz (poza ordynatorem) specjalista w dziedzinie nefrologii 0 przynajmniej jedna pielęgniarka z wykształceniem wyższym zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość możliwość hospitalizacji pacjenta w oddziale opieki całodobowej o profilu nefrologicznym lub chirurgicznym lub transplantacyjnym dostęp do bloku operacyjnego na terenie jednostki 3) dostępność całodobowy dyżur lekarsko-pielęgniarski 1 ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury), dotyczące kwalifikacji do przeszczepu, Tabela 8c. Świadczenia odrębnie kontraktowane żywienie pozajelitowe w warunkach domowych lp kryterium cecha parametru parametr ocena lekarz posiada certyfikat kursu z zakresu żywienia pozajelitowego w warunkach domowych 30 w zespole - rehabilitant i/ lub psycholog zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość całodobowo - dostęp do badań gazometrycznych 3) dostępność udokumentowane zapewnienie całodobowej infolinii dla pacjentów gwarantowana prawo użytkowania samochodu do wizyt domowych 0 17

17 Tabela 8d. Świadczenia odrębnie kontraktowane domowe leczenie tlenem lp kryterium cecha parametru parametr ocena specjalista w chorobach płuc 0 certyfikat szkolenia w zakresie domowego leczenia tlenem, wystawiony przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury) z psychologiem oraz lekarzami specjalistami w zakresie: onkologii, kardiologii 3) dostępność gwarantowane prawo użytkowania samochodu do wizyt domowych pobieranie krwi do badań i ekg w domu pacjenta 0 Tabela 8e. Świadczenia odrębnie kontraktowane endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty piersiowej i/ lub brzusznej oraz embolizacja tętniaków mózgowych, tromboliza celowana lp kryterium cecha parametru parametr (wg warunków rankingujących dla oddziału) ocena kierownik pracowni - przynajmniej 0 zabiegów wykonywanych rocznie, w tym 0 samodzielnie; przynajmniej 300 angiografii rocznie wykonanych 1 samodzielnie przynajmniej jeden lekarz (poza kierownikiem pracowni) 0 zabiegów wykonywanych rocznie, w tym 0 samodzielnie; przynajmniej 300 angiografii rocznie wykonanych samodzielnie pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie anestezjologii umiejętności pracownia wykonująca rocznie nie mniej niż 700 angiografii i 00 angioplastyk wyposażenie cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA ze wzmocnieniem o średnicy 38 cm, matrycą 4, z 3 możliwościa opcji "roadmap" i pomiarową pomieszczenia pracownia o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 6 m zewnętrzna ocena udział w Ogólnopolskim Rejestrze Zabiegów jakości Endowaskularnych Naczyń 8 certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość pracownia TK w obiekcie 3) dostępność czas pracy - 4 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu jednocześnie gwarantowana ciągłość opieki przed- i pozabiegowej kontraktowane (poradnia angiologii/ chirurgii naczyniowej) 3 Tabela 8f. Świadczenia odrębnie kontraktowane leczenie radioizotopami i scyntygrafia lp kryterium cecha parametru parametr ocena drugi lekarz (poza kierownikiem pracowni) specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość pracownia TK/ NMR w obiekcie 3) dostępność czas pracy - godzin dziennie

18 Tabela 8f. Świadczenia odrębnie kontraktowane pozytonowa tomografia emisyjna (PET) lp kryterium cecha parametru parametr ocena lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (poza kierownikiem pracowni) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej (poza kierownikiem pracowni) wyposażenie skaner PET-TK cyklotron do produkcji znacznika znakowanego izotopem węgla C-11 zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury) z lekarzami specjalistami w zakresie: ) kompleksowość onkologii, pulmonologii, kardiologii, kardiochirurgii, hematologii, neurologii, ginekologii, endokrynologii, ortopedii (wszystkie) 3) dostępność godzin dziennie, dni w tygodniu 0 19

19 Tabela 9a. Leczenie uzdrowiskowe - stacjonarne lp. kryterium cecha parametr ocena zakład przyrodoleczniczy (baza rodzaj zabiegu i wykorzystanie surowców zabiegowa) mineralnych 9 stosowanie diety ponad standard lekarzy specjalizacja z medycyny klinicznej pielęgniarek specjalizacja ISO i inne certyfikat baza lokalowa 80% z pełnym węzłem sanitarnym ) kompleksowość jeden obiekt zakład przyrodoleczniczy (baza zabiegowa) 8 baza żywieniowa baza lokalowa 3) dostępność dostosowanie dla osób baza lokalowa 6 niepełnosprawnych baza żywieniowa 1 zakład przyrodoleczniczy (baza zabiegowa) możliwość przyjęcia osób na wózkach inwalidzkich 1 harmonogram równy dostęp w turnusach Tabela 9b. Leczenie uzdrowiskowe - ambulatoryjne lp. kryterium cecha parametr ocena zakład przyrodoleczniczy (baza rodzaj zabiegu i wykorzystanie surowców zabiegowa) mineralnych 1 lekarzy specjalizacja z medycyny klinicznej pielęgniarek specjalizacja ISO i inne certyfikat 3) dostępność dostosowanie dla osób możliwość przyjęcia osób na wózkach niepełnosprawnych inwalidzkich 0 0

20 Tabela. Profilaktyczne programy zdrowotne lp kryterium cecha parametru parametr ocena wyposażenie w sprzęt i aparaturę cechy spirometru określone w załączniku nr 4 do materiałów informacyjnych- dotyczy Programu profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc urządzenie do automatycznego barwienia preparatów cytologicznychi nakrywania szkiełek - dotyczy etapu diagnostycznego Programu profilaktyki raka szyjki macicy ) kompleksowość 0 ) dostępność harmonogram udzielania świadczeń liczba dni pracy w raz w tygodniu (dotyczy Programu profilaktyki chorób tygodniu od godz. 14 dwa razy w tygodniu układu krążenia, Programu profilaktyki do godz. 18 co najmniej trzy razy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w tygodniu 1 oraz etapu diagnostycznego Programu liczba dni pracy w w jedną sobotę profilaktyki raka szyjki macicy soboty w miesiącu miesiąca w dwie soboty miesiąca co najmniej w trzy soboty miesiąca 1 0 1

21 załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /00 1. Kryterium ceny stanowi 40 pkt.. Podstawą do oceny kryterium ceny jest porównanie ceny oferty z ceną oczekiwaną. 3. Ceną oczekiwaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia [ ] jest cena wynikająca z wartości zamówienia i planowanej liczby świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju lub zakresie wskazanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 4. Wartość punktową kryterium ceny oferty ustala się w następujący sposób: C NFZ Cof A x = 0 C Max CMin < Cof < C B CMax Cof x = CMax CMin Max 36 Cof CMin C C x = 36 + Min C C Min of 4 gdzie: x wartość punktowa kryterium ceny oferty C = 1, 1 Max C NFZ C = 0, 9 Min C NFZ Cof - cena zaproponowana przez oferenta CNFZ - cena oczekiwana

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia stycznia 0 r. TABELA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE POZIOM ĄCY 5 7 Jakość-personel 5 jedna lub co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r.

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr 00/04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 0 grudnia 04 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 04 r. AGA ODPOIEDZI IERSZA TKOY 4 6 7 Jakość-personel

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 4018 UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. Załącznik nr 1 8) WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S)

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S) Załącznik do zarządzenia nr 56/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Zachodniopomorskiego Plan na rok: 2015 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

LECZNENIE UZDROWISKOWE

LECZNENIE UZDROWISKOWE NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZNENIE UZDROWISKOWE Warszawa, 08.09.2004

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96,00 2 11 Pomorski 01 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych DSP. 074/ŚZ/ 4 /2011 OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

uwagi rozliczeniowy

uwagi rozliczeniowy jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 437661 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

S z p i t a l K l i n i c z n y P r z e m i e n i e n i a P a ń s k i e g o

S z p i t a l K l i n i c z n y P r z e m i e n i e n i a P a ń s k i e g o Załącznik nr 1 - Warunki udziału w Konkursie W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie, którzy spełniają łącznie następujące warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 7887 UCHWAŁA NR XXXIII/646/13 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217 j.t. z późn. zm.), oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej Przedmiot zakresu świadczeń zdrowotnych Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 do Szczegółowych Materiałów Informacyjnych do Konkursu Ofert nr 1/2015 Wymagane kwalifikacje i szczegóły

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie: Komunikat dotyczy projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka sarnacka.emilia@gmail.com PRAWA PACJENTA Do świadczeń zdrowotnych Do informacji Do tajemnicy informacji

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 349 185 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Tekst pierwotny: Dz.U.2013.931 Wersja z dnia: 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Poprzednia zmiana:

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Załączaik Nr 2 Ado Zarządzenia Nrf^ROfb z dnia PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

nazwa OOW 0402 AOS KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH-ZAKRES SKOJARZONY PUNKT ROZLICZENIOWY 150

nazwa OOW 0402 AOS KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH-ZAKRES SKOJARZONY PUNKT ROZLICZENIOWY 150 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Opolski Plan na rok: 2014 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki rozliczeniowej 1 08 OOW 0401 POZ 01.0000.155.16

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 2. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM Załącznik Nr 2 PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Informacja na Prezydium OPZZ 4 lipca 2017r. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia;

WARUNKI KONKURSU. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia; Kraków, dnia 18 stycznia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. w następujących zakresach: 1. Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym Załącznik nr 1 do umowy nr zawartej z Zakładem ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2027 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo