załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe"

Transkrypt

1 załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr ocena dotyczące personelu lekarskiego - zatrudnienie personelu z pełnymi 8 kwalifikacjami określonymi w kol. i 6 zał. 3a do materiałów informacyjnych AOS dotyczące innych pracowników medycznych - udział w tygodniowym czasie pracy lekarskiego od 30% do 0% czasu pracy personelu z kwalifikacjami określonymi poradni 4 w kol. i 6 zał. nr 3a do materiałów do 1% do 7% czasu pracy informacyjnych AOS poradni 6 powyżej 7% czasu pracy poradni 8 innego od 3 do 6 godzin 1 od 7 do 1 godzin powyżej 1 godzin 3 certyfikat ISO w zakresie usług medycznych 6 certyfikat CMJ 6 zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym sprawy sądowe w sprawie błędów lekarskich, w tym także prowadzone przez sądy lekarskie przy OIL, w czasie ostatnich lat brak jedna i więcej 3 0 ) dostępność tygodniowy czas pracy poradni 1 godzin 0 liczba godzin powyżej 1 do 4 godzin pracy w powyżej 4 do 36 godzin 4 tygodniu powyżej 36 do 48 godzin 8 3) kompleksowość dostęp do poradni dla osób niepełnosprawnych ruchowo powyżej 48 godzin 9 podjazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż % przy lokalizacji poradni na piętrze; dźwig lub inne urządzenie techniczne co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wykonywanie porad zabiegowo-diagnostycznych określonych w zał. nr do materiałów informacyjnych AOS (w poradni danej 6 specjalności) możliwość pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych na terenie obiektu, gdzie realizowane są porady dostęp do sprzętu i aparatury medycznej na terenie obiektu, gdzie udzielane są świadczenia (zgodnie z wykazem określonym w kol. zał. nr 3a do materiałów informacyjnych AOS) zabezpieczenie dostępu do ASDW na terenie obiektu, gdzie realizowane są porady 8 3

2 Tabela Nr a. Leczenie szpitalne wg specjalności lp kryterium cecha personelu dostęp do badań diagnostycznych w obiekcie warunki lokalowe parametr (wg warunków rankingujących dla specjalności) ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ co najmniej 7 % specjalistów w lekarzy ogólnej liczbie lekarzy (z wyłączeniem ordynatora i z-cy ordynatora) co najmniej 0 % specjalistów w 1 ogólnej liczbie lekarzy (z wyłączeniem ordynatora i z-cy ordynatora) co najmniej % specjalistów w 4 ogólnej liczbie lekarzy (z wyłączeniem ordynatora i z-cy ordynatora) pielęgniarka/ położna oddziałowa, zastępczyni 3 pielęgniarki/ położnej oddziałowej - wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata pracy w opiece stacjonarnej mikrobiologicznych 3 co najmniej 30% łóżek w salach chorych nie większych niż trzyłóżkowe co najmniej 30% łóżek w salach chorych wyposażonych we własne pomieszczenia higieniczno-sanitarne organizacja udzielania sala wzmożonego nadzoru ze stałym nadzorem świadczeń pielęgniarskim dot. wybranych oddziałów wyposażenie oddziału i wyposażenie oddziału - po 1 punkcie, za każdy dostęp do szczególnych element, nie więcej niż dot. wybranych badań i terapii oddziałów ) kompleksowość zakresy świadczeń świadczenia w trybie jednodniowym dot. jednocześnie w ofercie wybranych oddziałów 3) ciągłość kontynuacja usprawniania ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z podmiotem prowadzącym rehabilitację w oparciu o zachowanie zasady kontynuacji leczenia. Tabela Nr b. Leczenie szpitalne - Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć ISO w zakresie usług medycznych CMJ personelu lekarzy co najmniej % specjalistów w ogólnej liczbie lekarzy udzielających 0 świadczeń dostęp do badań tomografii komputerowej 7 diagnostycznych w obiekcie rezonansu magnetycznego 8 ) dostępność dostęp do świadczeń specjalności szczegółowych (neurochirurgia, torakochirurgia, chirurgia szczękowa, okulistyka, otarynolaryngologia) w trybie 4 godzinnym w miejscu za każdą po 1 dostęp do świadczeń specjalności podstawowych (choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, położnictwo i ginekologia, pediatria) lub świadczeń specjalności szczegółowych, w trybie 4 godzinnym w miejscu w zależności od profilu szpitala - za każdą po 1 3) kompleksowość zakresy świadczeń dostęp do świadczeń OIT w obiekcie 8 jednocześnie w ofercie ambulatoryjna opieka specjalistyczna 3

3 Tabela Nr c. Leczenie szpitalne programy lekowe personelu lekarskiego powyżej 4 liczba specjalistów specjalistów 3-4 specjalistów 8 specjalistów personelu pielęgniarskiego powyżej 4 (przeszkolonego w zakresie podawania liczba pielęgniarek 6 cytostatyków/ substancji czynnych pielęgniarek 3-4 pielęgniarki 4 stosowanych w programie) pielęgniarki opieka psychologa klinicznego (dla zatrudnienie w 4 programów onkologicznych) pełnym wymiarze wykonywanie zatrudnienie w zawodu przez niepełnym wymiarze psychologa umowa zlecenie lub 1 kontrakt certyfikat CMJ certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ) kompleksowość NMR 1 realizacji programu w miejscu udzielania CT 1 świadczeń USG jamy brzusznej 1 USG transwaginalne 1 USG gruczołu piersiowego 1 USG stawów 1 echo serca 1 mammografia 1 RTG 1 EKG 1 EMG 1 scyntygrafia 1 kolonoskopia 1 możliwość pobrania materiału w miejscu udzielania świadczeń 3) dostępność dostępność do specjalistów z dziedziny określonej w programie zapewnienie ciągłości terapii (jednocześnie w ofercie) badania genetyczne 1 badanie histopatologiczne 1 badanie immunohistochemiczne 1 diagnostyka biochemiczna 1 oznaczanie poziomu hormonów 1 morfologia krwi 1 badanie wirusologiczne dni liczba dni w 4- dni tygodniu - 3 dni 3 1 dzień 1 oddział/ pododdział i poradnia zgodne z opisem programu 4

4 Tabela Nr d. Leczenie szpitalne Chemioterapia w trybie ambulatoryjnym personelu lekarskiego powyżej 1 liczba lekarzy specjalisty specjalistów 1 specjalista personelu pielęgniarskiego liczba pielęgniarek powyżej 6 (przeszkolonego w zakresie chemioterapii) przeszkolonych w pielęgniarek zakresie podawania pielęgniarki 4 cytostatyków 1 pielęgniarka opieka psychologa klinicznego zatrudnienie w 4 ) kompleksowość wykonywanie zawodu przez psychologa pełnym wymiarze zatrudnienie w niepełnym wymiarze umowa zlecenie lub kontrakt 1 certyfikat CMJ certyfikat ISO diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń NMR NMR 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń CT CT 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń USG jamy brzusznej USG jamy brzusznej 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń mammografia i USG gruczołu piersiowego mammografia i USG gruczołu piersiowego 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń RTG RTG 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń Scyntygrafia Scyntygrafia 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badania endoskopowe badania endoskopowe 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń oznaczanie markerów nowotworowych oznaczanie markerów nowotworowych 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badanie histopatologiczne badanie histopatologiczne 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna 1 3) dostępność dostępność do świadczeń 6-7 dni w tygodniu liczba dni pracy w 4- dni w tygodniu tygodniu 3 dni w tygodniu 3 zapewnienie ciągłości terapii (jednocześnie oddział/ pododdział onkologiczny, w ofercie) hematologiczny, chemioterapii

5 Tabela Nr e. Leczenie szpitalne Chemioterapia w trybie jednodniowym personelu lekarskiego liczba powyżej specjalistów specjalistów 1 specjalista* personelu pielęgniarskiego liczba powyżej (przeszkolonego w zakresie chemioterapii) pielęgniarek pielęgniarek przeszkolonych 6 w zakresie podawania pielęgniarek 4 cytostatyków opieka psychologa klinicznego wykonywanie zatrudnienie w zawodu przez pełnym wymiarze 4 psychologa zatrudnienie w niepełnym wymiarze umowa zlecenie lub kontrakt 1 certyfikat CMJ certyfikat ISO ) kompleksowość diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń NMR NMR 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń CT CT 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń USG jamy brzusznej USG jamy brzusznej 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń mammografia i usg gruczołu piersiowego mammografia i usg gruczołu piersiowego 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń RTG RTG 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń scyntygrafia scyntygrafia 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badania endoskopowe badania endoskopowe 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń oznaczanie markerów nowotworowych oznaczanie markerów nowotworowych 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń badanie histopatologiczne badanie histopatologiczne 1 diagnostyka w miejscu udzielania świadczeń morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna morfologia krwi i diagnostyka biochemiczna 1 3) dostępność dostępność do świadczeń liczba dni w 6-7 dni zapewnienie ciągłości terapii (jednocześnie w ofercie) tygodniu dni całodobowy oddział/ pododdział onkologiczny, hematologiczny, chemioterapii poradnia o profilu onkologicznym 6

6 Tabela Nr 3a. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień opieka ambulatoryjna personelu psycholog kliniczny (specjalista) 3 psychoterapeuta (z certyfikatem) 7 superwizor certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń porady psychologa sesje psychoterapii grupowej w ofercie opieka czynna w ofercie (dot.:1700,1701), informacja jest zamieszczona na stronie: (Konsultanci; Konsultanci Krajowi; Zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie: Psychiatrii, Psychiatrii Dzieci i Młodzieży; Zalecenia w sprawie opieki czynnej w poradniach zdrowia psychicznego). 4 wizyty domowe w ofercie (dot.:1700,1701) 3) dostępność harmonogram jednocześnie w ofercie liczba dni pracy w tygodniu liczba dni pracy w tygodniu do godziny 18 dni 4 dni dni 4 dni 8 3 dni dni 3 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 8 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 7 Tabela Nr 3b. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień opieka dzienna personelu specjalista psychiatra 8 psycholog kliniczny (specjalista) 7 1 terapeuta na mniej niż miejsc certyfikat ISO w zakresie usług medycznych lub certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń programy terapii, opisane więcej niż programy lub w załączniku nr do materiałów informacyjnych programy 3) dostępność harmonogram 6 dni liczba dni pracy w tygodniu dni wysokospecjalistyczne metody diagnostyczne na miejscu, opisane w załączniku nr do materiałów informacyjnych jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 8 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 7 7

7 Tabela Nr 3c. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień stacjonarne lp. kryterium cecha Parametr (wg warunków rankingujących dla oddziału) ocena personelu udział liczby co najmniej 60% specjalistów specjalistów 1 psychiatrów w ogólnej psychiatrów liczbie psychiatrów, co najmniej 0% zatrudnionych specjalistów przynajmniej na 0, psychiatrów etatu 8 certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń więcej niż dwa programy terapeutyczne, opisane w załączniku nr do materiałów informacyjnych jednocześnie w ofercie inne oddziały psychiatryczne profilowane 3) dostępność organizacja udzielania odrębna izba przyjęć dla pacjentów świadczeń psychiatrycznych jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 4 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 3 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 3 Tabela Nr 3d. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zespoły leczenia środowiskowego, opieka domowa/ rodzinna lp. kryterium cecha parametr ocena personelu psycholog kliniczny (specjalista) psychoterapeuta (z certyfikatem) 8 superwizor pracownik socjalny w zespole ) kompleksowość zakres świadczeń porady psychologa 7 sesje psychoterapii grupowej w ofercie 8 3) dostępność harmonogram liczba dni pracy w 3 dni 1 tygodniu dni jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 8 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 7 Tabela Nr 3e. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zakład/ oddział opiekuńczo-leczniczy, zakład/ oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, hostel lp. kryterium cecha parametr ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość zakres świadczeń więcej niż dwa programy terapeutyczne opisane w załączniku nr do materiałów informacyjnych 0 3) dostępność organizacja udzielania odrębna izba przyjęć dla pacjentów świadczeń psychiatrycznych jednocześnie w ofercie poradnia psychiatryczna lub uzależnień 7 oddział dzienny psychiatryczny lub leczenia uzależnień 7 zespół leczenia środowiskowego psychiatryczny 6 8

8 Tabela 4a. Rehabilitacja lecznicza lekarska opieka ambulatoryjna certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ rehabilitacji medycznej 1 balneologii i medycyny fizykalnej 1 neurologii ) dostępność 3) kompleksowość pozostałych lekarzy (z wyłączeniem kierownika poradni/ zakładu/ gabinetu) specjalizacja w dziedzinie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu reumatologii kardiologii Tabela 4b. Rehabilitacja lecznicza gabinet/ zakład fizykoterapii kryterium cecha parametr ocena personelu magisterskim nie mniej niż 0 % z (z wyłączeniem kierownika) wyższym wykształceniem wyższym (niemagisterskim) nie mniej niż % fizjoterapeutów ze specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii certyfikat ISO w zakresie usług medycznych Certyfikat CMJ warunki lokalowe basen do ćwiczeń w wodzie sala gimnastyczna do ćwiczeń grupowych wyposażenie cykloergometry do treningu interwałowego 3 ergometry do pracy z kończynami górnymi biostymulator laserowy 1 ) dostępność czas pracy dni w tygodniu, godzin dziennie 3) kompleksowość zakres zabiegów hydroterapia kriostymulacja ciekłym azotem jednocześnie w ofercie poradnia rehabilitacyjna 1 9

9 Tabela 4c. Rehabilitacja lecznicza oddział rehabilitacji dziennej personelu nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym nie mniej niż % fizjoterapeutów ze specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) dostępność 3) kompleksowość jednocześnie w ofercie poradnia rehabilitacyjna sformalizowane zasady współpracy ze gwarancja bezpośredniej kontynuacji szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w usprawniania sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji 1 Tabela 4d. Rehabilitacja lecznicza opieka stacjonarna personelu nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym 1 nie mniej niż % fizjoterapeutów ze specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii nie mniej niż 0 % fizjoterapeutów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość jednocześnie w ofercie oddział rehabilitacji dziennej 3) dostępność 3) ciągłość gwarancja bezpośredniej kontynuacji usprawniania sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji

10 Tabela a. Opieka długoterminowa - zakłady opieki długoterminowej udział pielęgniarek ze specjalizacją z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki 1 długoterminowej, nie mniejszy niż % stosowanie zasad postępowania rekomendowanych przez Konsultanta opisane i formalnie przyjęte do stosowania w zakładzie zasady Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa postępowania w profilaktyce i przewlekle chorych leczeniu odleżyn (zał. nr 4 do 1 materiałów informacyjnych). certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość 3) dostępność warunki lokalowe sprzęt medyczny gwarantowane i potwierdzone umową lub porozumieniem jednocześnie w ofercie sale najwyżej trzyosobowe* 4 sale z własnym węzłem sanitarnym* 4 pompy infuzyjne * urządzenia do elektroterapii, hydroterapii ** kardiomonitor *** konsultacje: internistyczne, neurologiczne, inne niezbędne w związku ze stanem zdrowia pacjenta pielęgniarska opieka długoterminowa/ domowa opieka nad wentylowanymi mechanicznie (w przypadku ZOL dla wentylowanych mechanicznie) * dotyczy oddziału dla przewlekle chorych, zpo, zol o profilu ogólnym ** dotyczy oddziału dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym *** dotyczy zolu dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 11

11 Tabela b. Opieka długoterminowa - oddział dla przewlekle chorych zatrudniony przynajmniej jeden lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych lub geriatrii w wymiarze 1 etatu stosowanie zasad postępowania rekomendowanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych warunki lokalowe udział pielęgniarek ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego lub opieki długoterminowej lub paliatywnej nie mniejszy niż % udział pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego lub 8 opieki długoterminowej lub paliatywnej nie mniejszy niż % opisane i formalnie przyjęte do stosowania w zakładzie zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn (zał. nr 4 do materiałów informacyjnych). certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ sale najwyżej trzyosobowe 8 sale z własnym węzłem sanitarnym 8 ) ciągłość gwarantowana formalna współpraca z ZOL lub ZPO lub DPS 3) dostępność 6 Tabela c. Opieka długoterminowa domowa opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie lekarz specjalista w anestezjologii udział pielęgniarek ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego nie mniejszy niż % ) kompleksowość jednocześnie w ofercie zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych 3) dostępność mechanicznie 0 Tabela d. Opieka długoterminowa - pielęgniarska opieka długoterminowa (opieka środowiskowa) pielęgniarki ze specjalizacją/kursem 70 kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa rodzinnego lub geriatrycznego ) kompleksowość 3) dostępność 1

12 Tabela e. Opieka długoterminowa hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci (opieka środowiskowa) lekarz specjalista medycyny paliatywnej * /17 ** pediatrzy odpowiednich specjalności: chirurg dziecięcy, anestezjolog, psychiatra, 8** stomatolog, onkolog (tylko hospicjum domowe dla dzieci) udział pielęgniarek ze specjalizacją w zakresie medycyny paliatywnej 16 nie mniejszy niż % ) kompleksowość jednocześnie w ofercie hospicjum stacjonarne/oddział medycyny paliatywnej 1 poradnia medycyny paliatywnej 1 3) ciągłość kooperacja umowa współpracy z oddziałami szpitalnymi w zakresie opieki nad pacjentami wypisywanymi lub kierowanymi do oddziałów (onkolog., hematolog., chorób płuc, chorób wewn., pediatryczny, neurologiczny Tabela f. Opieka długoterminowa oddział medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarne kryterium cecha parametr ocena lekarz specjalista medycyny 18 paliatywnej udział pielęgniarek ze specjalizacją w zakresie medycyny paliatywnej 1 nie mniejszy niż % certyfikat ISO w zakresie usług medycznych warunki lokalowe ) kompleksowość jednocześnie w ofercie certyfikat CMJ sale najwyżej trzyosobowe 6 sala dziennego pobytu, 3 jadalnia 1 hospicjum domowe poradnia medycyny paliatywnej 3) ciągłość kooperacja umowa współpr. z oddziałami szpitalnymi w zakresie opieki nad pacjentami wypisywanymi lub kierowanymi do oddziałów (onkolog., hematolog., chorób płuc, chorób wewn., pediatryczny, neurologiczny * dotyczy hospicjum domowego dla dorosłych ** dotyczy hospicjum domowego dla dzieci 13

13 Tabela g. Opieka długoterminowa poradnia medycyny paliatywnej lekarz specjalista medycyny 1 paliatywnej pielęgniarka ze specjalizacją w zakresie medycyny paliatywnej psycholog certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość jednocześnie w ofercie hospicjum domowe hospicjum stacjonarne/oddział medycyny paliatywnej 6 3) dostępność harmonogram dni w godzinach popołudniowych (do 18) 9 kooperacja umowa współpracy z oddziałami szpitalnymi w zakresie opieki nad pacjentami wypisywanymi lub kierowanymi do oddziałów (onkolog., hematolog., chorób płuc, chorób wewn., pediatryczny, neurologiczny) 14

14 Tabela 6. Leczenie stomatologiczne lekarzy dentystów udział wszystkich lekarzy specjalistów przynajmniej w 0% czasu pracy poradni w 1 ciągu tygodnia udział wszystkich lekarzy z I st. specjalizacji przynajmniej w 0% czasu pracy poradni w ciągu tygodnia nie mniej niż 0, etatu pomocy/asystentki/ higienistki stomatologicznej wyposażenie w miejscu udzielania aparat rentgenowski/ radiowizjografia 7 świadczeń unit stomatologiczny 7 skaler 4 laser zabiegowy endometr 3 ) dostępność harmonogram dni w tygodniu godzin dziennie godzin dziennie dni w tygodniu lub praca w sobotę przez godzin 30 3) kompleksowość 0 0 1

15 Tabela 7. Pomoc doraźna i transport sanitarny lp kryterium cecha parametru parametr ocena udział lekarzy specjalistów w nie mniejszy niż 40% 0 medycynie ratunkowej lub nie mniejszy niż 30% anestezjologii udział lekarzy specjalistów ogółem nie mniejszy niż 0% 1 udział lekarzy specjalistów nie mniejszy niż 30%* udział pielęgniarek o specjalności w anestezjologii w ogólnej liczbie pielęgniarek nie mniejszy niż 0% udział ratowników w ogólnej liczbie innego personelu (w tym kierowców) nie mniejszy niż 0% dane techniczne środka transportu i wyposażenie zespołów udział samochodów z przedziałem medycznym wysokości min.17 cm nie mniejszy niż 0% stanu liczbowego samochodów sanitarnych udział samochodów z klimatyzacją przedziału medycznego nie mniejszy niż 30% stanu liczbowego samochodów sanitarnych zewnętrzna ocena jakości certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ) kompleksowość 0 3) dostępność

16 Tabela 8a. Świadczenia odrębnie kontraktowane - hemodializa lp kryterium cecha parametru parametr ocena przynajmniej jeden lekarz (poza ordynatorem) specjalista w dziedzinie nefrologii 0 przynajmniej dwie pielęgniarki z wykształceniem wyższym zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ wyposażenie przyłóżkowy aparat USG przyłóżkowy aparat RTG 3 ) kompleksowość możliwość hospitalizacji pacjenta w oddziale opieki całodobowej o profilu nefrologicznym lub chirurgicznym lub transplantacyjnym dostęp do bloku operacyjnego na terenie jednostki 3) dostępność całodobowy dyżur lekarsko-pielęgniarski ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury), dotyczące kwalifikacji do przeszczepu odsetek osób zgłoszonych i zakwalifikowanych do przeszczepu nie mniejszy niż 7% osób dializowanych w ośrodku w poprzednim roku Tabela 8b. Świadczenia odrębnie kontraktowane dializa otrzewnowa lp kryterium cecha parametru parametr ocena przynajmniej jeden lekarz (poza ordynatorem) specjalista w dziedzinie nefrologii 0 przynajmniej jedna pielęgniarka z wykształceniem wyższym zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość możliwość hospitalizacji pacjenta w oddziale opieki całodobowej o profilu nefrologicznym lub chirurgicznym lub transplantacyjnym dostęp do bloku operacyjnego na terenie jednostki 3) dostępność całodobowy dyżur lekarsko-pielęgniarski 1 ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury), dotyczące kwalifikacji do przeszczepu, Tabela 8c. Świadczenia odrębnie kontraktowane żywienie pozajelitowe w warunkach domowych lp kryterium cecha parametru parametr ocena lekarz posiada certyfikat kursu z zakresu żywienia pozajelitowego w warunkach domowych 30 w zespole - rehabilitant i/ lub psycholog zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość całodobowo - dostęp do badań gazometrycznych 3) dostępność udokumentowane zapewnienie całodobowej infolinii dla pacjentów gwarantowana prawo użytkowania samochodu do wizyt domowych 0 17

17 Tabela 8d. Świadczenia odrębnie kontraktowane domowe leczenie tlenem lp kryterium cecha parametru parametr ocena specjalista w chorobach płuc 0 certyfikat szkolenia w zakresie domowego leczenia tlenem, wystawiony przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury) z psychologiem oraz lekarzami specjalistami w zakresie: onkologii, kardiologii 3) dostępność gwarantowane prawo użytkowania samochodu do wizyt domowych pobieranie krwi do badań i ekg w domu pacjenta 0 Tabela 8e. Świadczenia odrębnie kontraktowane endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty piersiowej i/ lub brzusznej oraz embolizacja tętniaków mózgowych, tromboliza celowana lp kryterium cecha parametru parametr (wg warunków rankingujących dla oddziału) ocena kierownik pracowni - przynajmniej 0 zabiegów wykonywanych rocznie, w tym 0 samodzielnie; przynajmniej 300 angiografii rocznie wykonanych 1 samodzielnie przynajmniej jeden lekarz (poza kierownikiem pracowni) 0 zabiegów wykonywanych rocznie, w tym 0 samodzielnie; przynajmniej 300 angiografii rocznie wykonanych samodzielnie pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie anestezjologii umiejętności pracownia wykonująca rocznie nie mniej niż 700 angiografii i 00 angioplastyk wyposażenie cyfrowy aparat angiograficzny typu DSA ze wzmocnieniem o średnicy 38 cm, matrycą 4, z 3 możliwościa opcji "roadmap" i pomiarową pomieszczenia pracownia o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 6 m zewnętrzna ocena udział w Ogólnopolskim Rejestrze Zabiegów jakości Endowaskularnych Naczyń 8 certyfikat ISO w zakresie usług medycznych certyfikat CMJ ) kompleksowość pracownia TK w obiekcie 3) dostępność czas pracy - 4 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu jednocześnie gwarantowana ciągłość opieki przed- i pozabiegowej kontraktowane (poradnia angiologii/ chirurgii naczyniowej) 3 Tabela 8f. Świadczenia odrębnie kontraktowane leczenie radioizotopami i scyntygrafia lp kryterium cecha parametru parametr ocena drugi lekarz (poza kierownikiem pracowni) specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ) kompleksowość pracownia TK/ NMR w obiekcie 3) dostępność czas pracy - godzin dziennie

18 Tabela 8f. Świadczenia odrębnie kontraktowane pozytonowa tomografia emisyjna (PET) lp kryterium cecha parametru parametr ocena lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (poza kierownikiem pracowni) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej (poza kierownikiem pracowni) wyposażenie skaner PET-TK cyklotron do produkcji znacznika znakowanego izotopem węgla C-11 zewnętrzna ocena certyfikat ISO w zakresie usług medycznych jakości certyfikat CMJ ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury) z lekarzami specjalistami w zakresie: ) kompleksowość onkologii, pulmonologii, kardiologii, kardiochirurgii, hematologii, neurologii, ginekologii, endokrynologii, ortopedii (wszystkie) 3) dostępność godzin dziennie, dni w tygodniu 0 19

19 Tabela 9a. Leczenie uzdrowiskowe - stacjonarne lp. kryterium cecha parametr ocena zakład przyrodoleczniczy (baza rodzaj zabiegu i wykorzystanie surowców zabiegowa) mineralnych 9 stosowanie diety ponad standard lekarzy specjalizacja z medycyny klinicznej pielęgniarek specjalizacja ISO i inne certyfikat baza lokalowa 80% z pełnym węzłem sanitarnym ) kompleksowość jeden obiekt zakład przyrodoleczniczy (baza zabiegowa) 8 baza żywieniowa baza lokalowa 3) dostępność dostosowanie dla osób baza lokalowa 6 niepełnosprawnych baza żywieniowa 1 zakład przyrodoleczniczy (baza zabiegowa) możliwość przyjęcia osób na wózkach inwalidzkich 1 harmonogram równy dostęp w turnusach Tabela 9b. Leczenie uzdrowiskowe - ambulatoryjne lp. kryterium cecha parametr ocena zakład przyrodoleczniczy (baza rodzaj zabiegu i wykorzystanie surowców zabiegowa) mineralnych 1 lekarzy specjalizacja z medycyny klinicznej pielęgniarek specjalizacja ISO i inne certyfikat 3) dostępność dostosowanie dla osób możliwość przyjęcia osób na wózkach niepełnosprawnych inwalidzkich 0 0

20 Tabela. Profilaktyczne programy zdrowotne lp kryterium cecha parametru parametr ocena wyposażenie w sprzęt i aparaturę cechy spirometru określone w załączniku nr 4 do materiałów informacyjnych- dotyczy Programu profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc urządzenie do automatycznego barwienia preparatów cytologicznychi nakrywania szkiełek - dotyczy etapu diagnostycznego Programu profilaktyki raka szyjki macicy ) kompleksowość 0 ) dostępność harmonogram udzielania świadczeń liczba dni pracy w raz w tygodniu (dotyczy Programu profilaktyki chorób tygodniu od godz. 14 dwa razy w tygodniu układu krążenia, Programu profilaktyki do godz. 18 co najmniej trzy razy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w tygodniu 1 oraz etapu diagnostycznego Programu liczba dni pracy w w jedną sobotę profilaktyki raka szyjki macicy soboty w miesiącu miesiąca w dwie soboty miesiąca co najmniej w trzy soboty miesiąca 1 0 1

21 załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /00 1. Kryterium ceny stanowi 40 pkt.. Podstawą do oceny kryterium ceny jest porównanie ceny oferty z ceną oczekiwaną. 3. Ceną oczekiwaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia [ ] jest cena wynikająca z wartości zamówienia i planowanej liczby świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju lub zakresie wskazanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 4. Wartość punktową kryterium ceny oferty ustala się w następujący sposób: C NFZ Cof A x = 0 C Max CMin < Cof < C B CMax Cof x = CMax CMin Max 36 Cof CMin C C x = 36 + Min C C Min of 4 gdzie: x wartość punktowa kryterium ceny oferty C = 1, 1 Max C NFZ C = 0, 9 Min C NFZ Cof - cena zaproponowana przez oferenta CNFZ - cena oczekiwana

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia stycznia 0 r. TABELA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE POZIOM ĄCY 5 7 Jakość-personel 5 jedna lub co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S)

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S) Załącznik do zarządzenia nr 56/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

LECZNENIE UZDROWISKOWE

LECZNENIE UZDROWISKOWE NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZNENIE UZDROWISKOWE Warszawa, 08.09.2004

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: 12 - w Katowicach jednostki ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 1 12 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA ryczałt miesięczny 156,00 DO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA

Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA Definicje pojęć: Hospitalizacja: pobyt pacjenta w szpitalu, trwający co najmniej jedną noc, od chwili wpisu do księgi głównej do chwili wypisu. Pobyt: świadczenie w zakładzie

Bardziej szczegółowo

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie: Komunikat dotyczy projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW (nie dotyczy SOR i IP) - HOSPITALIZACJA

1. WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW (nie dotyczy SOR i IP) - HOSPITALIZACJA 1.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach 1.2.1 wymagania formalne 1) profil oddziału szpitalnego wskazany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 3017 UCHWAŁA NR LXI/1296/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Dz.U.2013.1413 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1442 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTCZNY MSWiA ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock tel. 22 779 20 61, fax 22 779 46 71 EKD: 8610 Z REGON:

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 12 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE TYP ODPOWIEDZI. 1 2 3 4 5 6 7 1 więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących

TABELA NR 12 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE TYP ODPOWIEDZI. 1 2 3 4 5 6 7 1 więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących Załącznik do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia sierpnia 0 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia stycznia 0 r. POZIOM SKLUJĄCY G SKLUJ ĄC (S) TBEL ŚIDCZENI ZDROOTNE KONTRKTONE

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu zwany dalej Szpitalem jest samodzielnym publicznym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 1128 UCHWAŁA NR 121/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące organizacji do BIP

Informacje dotyczące organizacji do BIP Informacje dotyczące organizacji do BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa wielospecjalistycznego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji

Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji 1. Okresy finansowania dla poszczególnych pozycji umów przedstawione w planach rzeczowo-finansowych obowiązują w następujących okresach: Okres

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej Restrukturyzacja poprzez zmianę miejsca HISTORIA Lata 1947-1998

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa Organizacja wsparcia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb medycznych dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów zasady współpracy z ośrodkami podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo