ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1 W zarządzeniu Nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 39, z 2003 r. Nr 5, poz. 18 i Nr 14, poz. 39, z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 11, poz. 34 i Nr 14, poz. 51 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 2) załącznik do statutu Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: z up. J. Brysiewicz 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz i Nr 223 poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz i Nr 249, poz

2 Załącznik do zarządzenia Nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2006 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. i Ad. Nr 6, poz. 24) I. Szpital w Warszawie, ul. Wołoska Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołem Ratownictwa Medycznego: 1) Zespoły Wyjazdowe Wypadkowe "W"; 2) Zespoły Wyjazdowe Reanimacyjne "R". 2. Klinika Kardiologii Inwazyjnej. 3. Klinika Kardiologii Zachowawczej. 4. Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii - Stacja Dializ. 5. Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii. 6. Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii: 1) Centrum Osteoporozy; 2) Centrum Diabetologiczne: a) Poradnia Diabetologiczna, b) Poradnia Diabetologiczna dla kobiet w ciąży, c) Poradnia Metaboliczna, d) Poradnia Stopy Cukrzycowej; 3) Poradnia Endokrynologiczna. 7. Klinika Neurologii: 1) Przykliniczne Poradnie Specjalistyczne; 2) Oddział Alzheimerowski. 8. Klinika Dermatologii - Przykliniczna Poradnia Specjalistyczna. 9. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym. 10. Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym. 11. Klinika Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym. 12. Klinika Urologii z Blokiem Operacyjnym. 13. Klinika Otolaryngologii z Blokiem Operacyjnym.

3 14. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 15. Klinika Onkologii, Hematologii i Chorób Wewnętrznych: 1) Poradnia Onkologiczna; 2) Poradnia Hematologiczna. 16. Klinika Położnictwa i Ginekologii z Blokiem Operacyjnym i Salą Porodową - Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka. 17. Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii z Blokiem Operacyjnym - Poradnia Transplantacyjna. 18. Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii. 19. Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii - Poradnia Reumatologiczna. 20. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Wesołej. 21. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie. 22. Oddział Ortopedii i Traumatologii z Blokiem Operacyjnym. 23. Oddział Okulistyki z Blokiem Operacyjnym. 24. Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych. 25. Oddział Obserwacyjny. 26. Centralna Sterylizacja. 27. Apteka Szpitalna. 28. Zakład Diagnostyki Radiologicznej: 1) Pracownia Medycyny Nuklearnej; 2) Pracownia USG; 3) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej; 4) Pracownia Tomografii Komputerowej; 5) Pracownia Rezonansu Magnetycznego; 6) Pracownia Badań Naczyniowych. 29. Zakład Patomorfologii: 1) Pracownia Genetyczna; 2) Pracownia Immunohistochemiczna; 3) Pracownia Neuropatologiczna;

4 4) Pracownia Cytodiagnostyki. 30. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej: 1) Pracownia Bakteriologii i Wirusologii; 2) Bank Krwi. 31. Zakład Usprawniania Leczniczego: 1) Oddział Rehabilitacji Narządów Ruchu; 2) Poradnia Leczenia Zimnem. II. Polikliniki: 1. Poliklinika w Warszawie, ul. Wołoska 137 a) alergologiczna z gabinetem spirometrycznym, b) audiologiczna, c) chirurgiczna, d) chirurgii plastycznej, e) endykronylogii ginekologicznej, f) ginekologiczna, g) ginekologiczna dla dziewcząt, h) hepatologiczna, i) laryngologiczna, j) naczyniowa, k) nefrologiczna, I) neurochirurgiczna, m) neurologiczna, n) okulistyczna z poradnią przeciwjaskrową, o) ortopedyczna, p) walki z bólem; 2) Centrum Szczepień; 3) Gabinet Zabiegowy;

5 4) Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży z Poradniami: a) Poradnią Chirurgiczno-Ortopedyczną, b) Poradnią Preluksacyjną, c) Gabinetem Zabiegowym z Punktem Szczepień. 2. Poliklinika w Warszawie, ul. Żelazna 99 a) chirurgiczna, b) dermatologiczna, c) ginekologiczna, d) kardiologiczna, e) laryngologiczna, f) neurologiczna, g) okulistyczna, h) ortopedyczna, l) pulmonologiczna; 2) Pracownia Diagnostyki Radiologicznej; 3) Gabinet Zabiegowy. 3. Poliklinika w Warszawie, ul. Sandomierska 5/7 a) chirurgiczna, b) chirurgii naczyniowej, c) dermatologiczna, d) endokrynologiczna, e) gastrologiczna, f) ginekologiczna, g) kardiologiczna, h) laryngologiczna, i) neurologiczna,

6 j) okulistyczna, k) reumatologiczna, I) urologiczna; 2) Pracownia Diagnostyki Radiologicznej; 3) Gabinet Zabiegowy; 4) Gabinet Stomatologiczny, ul. Batorego 5; 5) Ambulatorium przy ul. Puławskiej 148/150 (świadczenia w zakresie ginekologii i stomatologii). 4. Poliklinika w Piasecznie, ul. Mickiewicza 39 1) Izba Przyjęć; 2) Oddział Wewnętrzny: a) Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, b) Pododdział Kardiologii Zachowawczej w Konstancinie: - Pracownia Holtera, 3) Poradnie specjalistyczne: - Pracownia Testów Wysiłkowych, - Pracownia Echokardiografii; a) alergologiczna, b) diabetologiczna, c) dermatologiczna, d) gruźlicy i chorób płuc, e) kardiologiczna, f) okulistyczna, g) okulistyczna dla dzieci, h) otolaryngologiczna, i) neurologiczna, j) neurologiczna dla dzieci, k) rehabilitacyjna,

7 I) reumatologiczna, m) urologiczna, n) zdrowia psychicznego, o) leczenia uzależnień; 4) Pracownie: a) diagnostyki laboratoryjnej, b) diagnostyki obrazowej (USG), c) diagnostyki obrazowej (RTG), d) EKG, e) holterowska, f) prób wysiłkowych, g) gastroskopowa, h) kinezyterapii, l) fizykoterapii, j) gabinet zabiegowy z pielęgniarskim punktem szczepień. 5. Poliklinika w Ciechanowie, ul. Mickiewicza 8 a) chirurgiczna, b) dermatologiczna, c) diabetologiczna, d) ginekologiczna, e) kardiologiczna, f) laryngologiczna, g) neurologiczna, h) okulistyczna, i) ortopedyczna, j) urologiczna, k) reumatologiczna,

8 I) pulmonologiczna, m) endokrynologiczna, n) endokrynologiczno-ginekologiczna, o) zdrowia psychicznego, p) poradnia psychologiczna, q) poradnia leczenia uzależnień; 2) Poradnia Badań Profilaktycznych z Pracownią Psychotechniczną; 3) Pracownia Usprawniania Leczniczego; 4) Pracownia Analityki Ogólnej; 5) Pracownia USG; 6) Gabinet Zabiegowy; 7) Ambulatorium w Ostrołęce (świadczenia w zakresie ginekologii, laryngologii, neurologii i ortopedii). 6. Poliklinika w Płocku, ul. Sportowa 2 a) chirurgiczno-ortopedyczna, b) dermatologiczna, c) ginekologiczna, d) laryngologiczna, e) neurologiczna, f) okulistyczna, 2) Poradnia Badań Profilaktycznych; 3) Pracownia Usprawniania Leczniczego; 4) Gabinet Zabiegowy. 7. Poliklinika w Radomiu, ul. Orląt Lwowskich 5/7 a) chirurgiczna, b) dermatologiczno-alergologiczna,

9 c) diabetologiczna, d) endokrynologiczna, e) gastrologiczna, f) ginekologiczna, g) kardiologiczna, h) laryngologiczna, i) neurologiczna, j) okulistyczna, k) ortopedyczno-urazowa, I) pulmonologiczna, m) reumatologiczna, n) urologiczna, o) zdrowia psychicznego, p) nefrologiczna, 2) Stacja Dializ; 3) Poradnia Badań Profilaktycznych; 4) Pracownia Usprawniania Leczniczego; 5) Pracownia Analityki Ogólnej; 6) Pracownia RTG i USG; 7) Gabinet Zabiegowy. 8. Poliklinika w Siedlcach, ul. Starowiejska 66 a) chirurgiczno-urologiczna, b) diabetologiczna, c) dermatologiczna, d) ginekologiczna, e) kardiologiczna, f) laryngologiczna,

10 g) neurologiczna, h) okulistyczna, i) pulmonologiczna; 2) Poradnia Badań Profilaktycznych; 3) Poradnia Zdrowia Psychicznego; 4) Pracownia Usprawniania Leczniczego; 5) Pracownia Analityki Ogólnej; 6) Pracownia RTG; 7) Gabinet Zabiegowy. III. Przychodnie: 1. Przychodnia Zdrowia Psychicznego: 1) Pracownia Psychologiczna; 2) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. 2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej. IV. Poradnie służby medycyny pracy: 1. Poradnia Medycyny Pracy w Warszawie. 2. Poradnie Badań Profilaktycznych w: 1) Warszawie; 2) Legionowie; 3) Piasecznie. V. Komisje Lekarskie: 1. Okręgowa Komisja Lekarska. 2. Wojewódzka Komisja Lekarska.

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

I. Komórki organizacyjne i stanowiska podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu

I. Komórki organizacyjne i stanowiska podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala (Uchwała Nr.. Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r.) Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy I. Komórki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (Uchwała Nr 73 Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r.) Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Mapa zasobów usług zdrowotnych

Mapa zasobów usług zdrowotnych Mapa zasobów usług zdrowotnych gmin powiatu wołomińskiego: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka Wołomin, Kraków, 2013 r. Strona 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie www.krosno.med.pl Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Rejestracja do Poradni Specjalistycznych 13 43 78 426

Bardziej szczegółowo

STATUT. BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM

STATUT. BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM Zalacznik do Uchwaly Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zaopiniowania Statutu Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego STATUT BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM S PECJALISTYCZN EGO MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki 8 Lista jednostek w których mogą odbywać specjalizacje lekarze i lekarze dentyści na terenie województwa świętokrzyskiego wg. stanu na dzień 09 lipca 0 r. SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna

Bardziej szczegółowo

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Program naprawczy Szpitala im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy Opracowano w: Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Szczecin, lipiec 2012 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego.

Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego. Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego. WYKAZ SZPITALI PUBLICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - STAN W DNIU 8 GRUDNIA 2011 R. (Źródło: www.rejestrzoz.gov.pl)

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY)

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) Kliniki i Oddziały Kliniczne I. Klinika Chorób Dzieci 1. Kliniką kieruje Ordynator/Kierownik Kliniki, któremu podlegają Kierownicy/Ordynatorzy Oddziałów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości:

Załącznik nr 2. Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości: Załącznik nr 2 Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy Ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.204 r PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Nr /204/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013

Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013 Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013 BYDGOSZCZ 2013 Spis treści I. PLAN FINANSOWY...3 1. ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU...3 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 25 Nr 10 z dnia 6 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej Restrukturyzacja poprzez zmianę miejsca HISTORIA Lata 1947-1998

Bardziej szczegółowo