KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek"

Transkrypt

1 Warszawa, dn r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek z siedzibą w Warszawie przy ul. Tykocińskiej 34 ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek: 1. Wykonywanie badań gastroskopowych 1. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii, lub 2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub pediatrii, lub chirurgii onkologicznej, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie w chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badan endoskopowych przewodu pokarmowego z potwierdzeniem kwalifikacji do wykonywania endoskopii wg systemu opracowanego przez konsultanta krajowego i PTG lub z potwierdzeniem zarządu PTG o złożeniu Wniosku o przyznanie Dyplomu umiejętności PTG określonego uchwałą PTG nr 2/06/2006, lub chirurg posiadający certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, lub 3. Pielęgniarka z ukończonym kursem z zakresu endoskopii. 2. Wykonywanie badań rektoskopowych 1. Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub gastroenterologii, lub chirurgii onkologicznej, lub chorób wewnętrznych. 3. Porady lekarskie w poradni urologicznej 1. Lekarz specjalista w dziedzinie urologii, lub 2. Lekarz w trakcie specjalizacji. 4. Porady lekarskie w poradni ginekologiczno-położniczej 1. Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, albo ginekologii onkologicznej lub 2. Lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lub 3. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej.

2 5. Porady lekarskie w poradni dermatologicznej 1. Lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii, lub 2. Lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii, lub 3. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii. 6. Porady lekarskie w poradni endokrynologicznej 1. Lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii, lub 2. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, lub 3. Lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający, co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa (dotyczy porad dla kobiet), lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych. 7. Porady lekarskie w poradni rehabilitacyjnej 1. Lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub 2. Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 3. Lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub 4. Lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista reumatologii. 8. Porady lekarskie w poradni gastroenterologicznej 1. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii, lub 2. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii, lub 3. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii oraz posiadający, co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych. 9. Porady lekarskie w poradni ortopedycznej 1. Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub 2. Lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub 3. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub 4. Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

3 10. Porady lekarskie w poradni wad postawy dla dzieci 1. Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruch, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub chirurgii dziecięcej. 11. Porady lekarskie w poradni alergologicznej dla dzieci 1. Lekarz specjalista w dziedzinie alergologii, lub 2. Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, lub 3. Lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający, co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz: a) ze specjalizacja I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub b) specjalista w dziedzinie pediatrii, lub c) specjalista w dziedzinie chorób płuc. 12. Porady lekarskie w poradni alergologicznej dla dorosłych 1. Lekarz specjalista w dziedzinie alergologii, lub 2. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologii, lub 3. Lekarz specjalista w dziedzinie alergologii oraz posiadający, co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz: a) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub b) specjalista w dziedzinie chorób płuc. 13. Porady lekarskie w poradni otolaryngologicznej dla dzieci 1. Lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub 2. Lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub 3. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej. 14. Porady lekarskie w poradni kardiologicznej dla dzieci 1. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej, lub 2. Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej, lub 3. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii, oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego. 15. Porady lekarskie w poradni kardiologicznej dla dorosłych 1. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, lub hipertensjologii, lub 2. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii lub 3. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

4 16. Wykonywanie badań EKG 17. Wykonywanie echo serca 1. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, a w przypadku badania dzieci lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii, lub 2. Lekarz specjalista, który ukończył specjalizację, obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań echokardiograficznych, lub 3. Lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania badań echokardiograficznych. 18. Porady lekarskie w poradni chirurgicznej 1. Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub 2. Lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub 3. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub 4. Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz lekarz a) specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej, lub b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej. 19. Porady lekarskie w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci 1. Lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub 2. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub 3. Lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub 4. Lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub 5. Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub 6. Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), zwany dalej lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 20. Porady lekarskie w poradni psychiatrycznej 1. Lekarz specjalista psychiatrii, lub 2. Lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. 21. Porady lekarskie w poradni okulistycznej poradnia jaskrowa 1. Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki, lub 2. Lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, lub 3. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

5 22. Porady lekarskie w poradni okulistycznej 1. Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki, lub 2. Lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, lub 3. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki. 23. Porady lekarskie w poradni geriatrycznej 1. Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii, lub gerontologii, lub 2. Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii, lub gerontologii, oraz posiadający, co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego, lekarz: a) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub b) specjalista w dziedzinie neurologii, lub c) specjalista w dziedzinie medycyny ogólnej, lub d) specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, 3. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii. 24. Porady lekarskie w poradni neurologicznej 1. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii, lub 2. Lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, lub 3. Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii. 25. Zabezpieczanie odczuleń w poradni alergologicznej 1. Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii. 26. Wykonywanie opisów badań RTG 1. Lekarz specjalista w dziedzinie radiologii. 27. Wykonywanie opisów badań mammograficznych 1. Lekarz specjalista w dziedzinie radiologii. 28. Wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej Osoba, która: 1. rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, 2. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, 3. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, 4. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej,

6 5. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, 6. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytułu zawodowy technik fizjoterapii, 7. rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące, co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo, co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra zwana dalej osobą prowadzącą fizjoterapię ;

7 INFORMACJE DODATKOWE: 1. Dopuszcza się składanie ofert na więcej niż jedno badanie i konsultację. 2. Materiały dotyczące konkursu ofert łącznie z projektem umowy i formularzem oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz lub ze strony internetowej od dnia 4 grudnia 2014 r. 3. Czas świadczenia usług od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. 4. Termin składania ofert upływa z dniem 18 grudnia 2014 roku o godz. 10: Ofertę, zgodnie z formularzem i załącznikami należy złożyć w jednej zapieczętowanej kopercie z oznaczeniem: KONKURS OFERT. Koperta musi zawierać dane adresowe i kontakt telefoniczny do Oferenta, w siedzibie Zamawiającego. 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 18 grudnia 2014 roku o godz. 10: 30 w siedzibie Zamawiającego. 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty upływu składania ofert. 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub poszczególnych zadań bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert. 10. Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w siedzibie Zamawiającego, tel , faks Wszelkie informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, tel , faks Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn r.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo