Lp. osób lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej"

Transkrypt

1 Przedmiot zakresu świadczeń zdrowotnych Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 do Szczegółowych Materiałów Informacyjnych do Konkursu Ofert nr 1/2015 Wymagane kwalifikacje i szczegóły przedmiotu zamówienia Kwalifikacje, wymagania Sposób wynagradzania Lp. Liczba osób Nr 1 zdrowotnych przez lekarzy w czasie normalnych godzin pracy oraz poza normalnymi godzinami pracy - dyżur medyczny w następujących Oddziałach: a) Anestezjologii i Intensywnej Terapii - świadczenia zdrowotne w normalnych godzinach pracy Zakładu: w dni powszednie od poniedziałku do piątku ; - świadczenia zdrowotne poza normalnymi godzinami pracy Zakładu: w dni powszednie od poniedziałku do piątku do 8.00 dnia następnego oraz 8.00 do 8.00 dnia następnego w dni wolne od pracy, niedziele i święta zgodnie z potrzebami Udzielającego Zamówienia i ustalonym harmonogramem. 5 lekarzy 1 lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz doświadczenie w zakresie wykonywania znieczuleń u dzieci cena brutto za 1 godz. udzielania świadczeń jednakowa zarówno w dni wolne od pracy, niedziele i święta. cena brutto za 1 znieczulenie pacjenta* (*świadczenia nie mogą być udzielane w tym samym czasie, kwoty nie ulegają zsumowaniu) b) Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym 1 lekarz - specjalista chirurgii onkologicznej - wymagany staż pracy min. 10 lat % wartości brutto miesięcznego kontraktu zawartego z LOW NFZ w zakresie chirurgia ogólna hospitalizacja, wypracowanego w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym SP ZOZ MSW w Lublinie, uznanego i sfinansowanego przez LOW NFZ.

2 - aktualne szkolenie ochrony radiologicznej pacjenta c) Kardiologicznym, Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Rehabilitacji Kardiologicznej 2 lekarzy lekarz specjalista kardiologii % wartości brutto miesięcznego kontraktu zawartego z LOW NFZ w zakresie kardiologii-hospitalizacja, wypracowanego w Oddziale Kardiologicznym SP ZOZ MSW w Lublinie, uznanego i sfinansowanego przez LOW NFZ oraz..% wartości brutto świadczeń zrealizowanych w zakresie procedur E (OZW) uznanych i sfinansowanych przez LOW NFZ. oraz dodatkowo - cena brutto za wykonanie każdego badania w zakresie echokardiografii w ramach kontraktu zawartego z NFZ, które zostało uznane i sfinansowane, 1. - cena brutto za każdą interpretację badania w zakresie prób wysiłkowych wykonanego na zlecenie kontrahenta, z którym SP ZOZ MSW w Lublinie ma zawartą umowę cena brutto za każdą godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych poza normalnymi godzinami pracy - dyżury medyczne, tj. ponad 4 dyżury medyczne. Nr 2 zdrowotnych przez lekarzy w czasie normalnych godzin pracy oraz poza normalnymi godzinami pracy dyżur medyczny w Oddziale Otorynolaryngologicznym - świadczenia zdrowotne w normalnych godzinach pracy Zakładu: w dni powszednie od poniedziałku do piątku świadczenia zdrowotne poza normalnymi godzinami pracy Zakładu - gotowość: w dni powszednie od poniedziałku do 1 lekarz lekarz specjalista otolaryngologii % wartości brutto miesięcznego kontraktu zawartego z LOW NFZ w zakresie otorynolaryngologia hospitalizacja, wypracowanego w Oddziale Otorynolaryngologicznym SP ZOZ MSW w Lublinie, uznanego i sfinansowanego przez LOW NFZ. 2

3 piątku do 8.00 dnia następnego oraz 8.00 do 8.00 dnia następnego w dni wolne od pracy, niedziele i święta zgodnie z potrzebami Udzielającego Zamówienia i ustalonym harmonogramem Nr 3 zdrowotnych przez lekarzy w czasie normalnych godzin pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć - świadczenia zdrowotne w normalnych godzinach pracy Zakładu: w dni powszednie od poniedziałku do piątku zgodnie z potrzebami Udzielającego Zamówienia i ustalonym harmonogramem 3 lekarzy wymagania minimalne: - lekarz który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji : medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie świadczeń gwarantowanych; cena brutto za 1 godz. udzielania świadczeń zdrowotnych. - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w SOR; godzin w wykonywaniu 3

4 zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. wymagania pożądane: specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii/ chorób wewnętrznych/ chirurgii ogólnej/ ortopedii i traumatologii narządu ruchu/ ortopedii i traumatologii Nr 4 zdrowotnych przez lekarzy poza normalnymi godzinami pracy - dyżur medyczny, w następujących Oddziałach: - świadczenia zdrowotne poza normalnymi godzinami pracy Zakładu - dyżur medyczny: w dni powszednie od poniedziałku do piątku do 8.00 dnia następnego oraz 8.00 do 8.00 dnia następnego w dni -specjalizacja zgodna z profilem oddziału lub w trakcie specjalizacji zgodnie z profilem oddziału; cena brutto za 1 godz. udzielania świadczeń w ramach dyżuru medycznego / jednakowa zarówno w dni wolne od pracy, niedziele i święta/. 4

5 a) Szpitalnym Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć b) Kardiologicznym i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Rehabilitacji Kardiologicznej c) Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym Konkurs ofert Nr 1/2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych wolne od pracy, niedziele i święta zgodnie z potrzebami Udzielającego Zamówienia i ustalonym harmonogramem 3 lekarzy 4 lekarzy 2 lekarzy -dodatkowo w przypadku lekarza w trakcie specjalizacji potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w oddziale podczas dyżuru medycznego; d) Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym e) Neurologicznym i Pododdziałem Udarowym 3 lekarzy 3 lekarzy f) Ginekologicznym 5 lekarzy g) Otorynolaryngologicznym 1 lekarz - w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć wymagana specjalizacja chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie świadczeń gwarantowanych; lub medycyny ratunkowej; - w przypadku Oddziału Chirurgii Ogólnej z 5

6 Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym aktualne szkolenie ochrony radiologicznej pacjenta Nr 5 zdrowotnych przez lekarzy poza normalnymi godzinami pracy- dyżur medyczny w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej - Hemodynamiki - dyżury medyczne poza normalnymi godzinami pracy Zakładu: w dni powszednie od poniedziałku do piątku do 8.00 dnia następnego oraz 8.00 do 8.00 dnia następnego w dni wolne od pracy, niedziele i święta zgodnie z potrzebami Udzielającego Zamówienia i ustalonym harmonogramem - co najmniej trzy dyżury medyczne w miesiącu / lekarz 8 lekarzy wymagania minimalne: -lekarz specjalista choroby wewnętrzne i w trakcie specjalizacji kardiologii, -doświadczenie minimum 1 rok pracy w Pracowni Rentgenodiagnosty ki - potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii doświadczenie z wykonania 300 PCI i 600 koronarografii, -aktualne szkolenie ochrony 1) cena brutto za każdą godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia, w ramach dyżuru medycznego, oraz dodatkowo: 2) cena brutto za wykonanie każdego zabiegu w zakresie procedury E 10 (OZW - diagnostyka inwazyjna) zweryfikowanego i uznanego przez LOW NFZ, 3) cena brutto za wykonanie każdego zabiegu w zakresie procedury E 12 (OZW - leczenie inwazyjne złożone) zweryfikowanego i uznanego przez LOW NFZ, 4) cena brutto za wykonanie każdego zabiegu w zakresie procedury E 13 (OZW - leczenie inwazyjne > 3 dni) zweryfikowanego i uznanego przez LOW NFZ, 5) cena brutto za wykonanie każdego zabiegu w zakresie procedury E 14 (OZW leczenie inwazyjne<4 dni) zweryfikowanego i uznanego przez LOW NFZ, 6) cena brutto za wykonanie zabiegu w zakresie procedury E 11 (OZW leczenie inwazyjne dwuetapowe>3 dni), tj. zabiegu wieloetapowego lub leczenia powikłań zweryfikowanego i uznanego przez LOW NFZ, która będzie rozliczona proporcjonalnie pomiędzy liczbę Przyjmujących zamówienie 6

7 radiologicznej pacjenta wymagania pożądane : -specjalista w dziedzinie kardiologii, - certyfikat samodzielnego operatora wykonujących tę procedurę, 7) cena brutto za wykonanie każdego zabiegu w zakresie procedury E 23 (Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu DES) zweryfikowanego i uznanego przez LOW NFZ, 8) cena brutto za wykonanie każdego zabiegu w zakresie procedury E 24 (Angioplastyka z implantacją nie mniej niż dwóch stentów lub wielonaczyniowa) zweryfikowanego i uznanego przez LOW NFZ, 9) cena brutto za wykonanie każdego zabiegu w zakresie procedury E 25 (Angioplastyka z zastosowaniem jednego stentu i inne zabiegi) zweryfikowanego i uznanego przez LOW NFZ, 10) cena brutto za wykonanie każdego zabiegu w zakresie procedury E 26 (Angioplastyka wieńcowa balonowa) zweryfikowanego i uznanego przez LOW NFZ, 11) cena brutto za wykonanie każdego zabiegu w zakresie procedury E 27 (Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne) zweryfikowanego i uznanego przez LOW NFZ. Nr 6 zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Otorynolaryngologicznym - Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, w godzinach 7 30 do 7 30 dnia następnego, zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia i harmonogramem sporządzanym na okresy miesięczne. 5 pielęgniarek - prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; - dyplom ukończenia szkoły w kierunku pielęgniarstwo; % wartości brutto miesięcznego kontraktu zawartego z LOW NFZ w zakresie otorynolaryngologii - hospitalizacja wypracowanego w Oddziale Otorynolaryngologicznym SP ZOZ MSW w Lublinie, uznanego i sfinansowanego przez LOW NFZ. Należność będzie wyliczana w taki sposób, że: procent z ilości punktów rozliczeniowych będzie pomnożony przez cenę jednostkową punktu rozliczeniowego. - doświadczenie minimum 1 rok pracy w oddziale otorynolaryngologi 7

8 cznym Nr 7 zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich: a) neurochirurgicznych, b) kardiochirurgicznych, c) hematologicznych, d) nefrologicznych, e) onkologii klinicznej, f) ginekologii onkologicznej, g) chirurgii naczyń. - udzielanie świadczeń zgodnie z potrzebami i na wezwanie Udzielającego Zamówienia 9 lekarzy - specjalizacja zgodna z zakresem udzielanych konsultacji cena brutto za udzieloną konsultację zgodnie z posiadaną specjalizacją stawka ryczałtowa miesięczna za konsultacje w zakresie onkologii klinicznej Nr 8 zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Endoskopowej SP ZOZ MSW w Lublinie - udzielanie świadczeń zdrowotnych wg potrzeb i harmonogramu Udzielającego Zamówienia - Udzielający zamówienia określa wypracowania w ramach umowy z NFZ 212 punktów. 1 lekarz - certyfikat do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i endoskopii operacyjnej przewodu pokarmowego 1) cena brutto za każdą wykonaną, uznaną i sfinansowaną przez LOW NFZ lub innego kontrahenta gastroskopię diagnostyczną, 2) cena brutto za każdą wykonaną, uznaną i sfinansowaną przez LOW NFZ lub innego kontrahenta gastroskopię diagnostyczną z biopsją (uwzględnia 1 badanie hist.pat), 3) cena brutto za każdą wykonaną, uznaną i sfinansowaną przez LOW NFZ lub innego kontrahenta gastroskopię diagnostyczną z biopsją (uwzględnia 2 lub więcej badań hist.pat.) Nr 9 zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz konsultacji/badań na rzecz Poradni Badań Profilaktycznych i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w Lublinie oraz konsultacji specjalistycznych na rzecz wg potrzeb - specjalizacja zgodna profilem Poradni lub w trakcie specjalizacji zgodnie z profilem Poradni; -dodatkowo w przypadku lekarza w trakcie 1) 1) cena brutto za każdy punkt świadczenia zrealizowanego z w Poradni, uznanego i sfinansowanego przez LOW NFZ lub innego kontrahenta; 2) 3) 2) cena brutto za każdą konsultację / badanie zlecone przez lekarza Poradni Badań Profilaktycznych i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej; 3) cena brutto za każdą konsultację pacjenta hospitalizowanego 8

9 pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych*, w ramach: a) Poradni Alergologicznej - Udzielający zamówienia określa wypracowania 954,5 w tym 137,16 świadczenia pierwszorazowe Konkurs ofert Nr 1/2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 4 specjalizacji potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w Poradni; udzieloną w Przychodni MSW (dotyczy Poradni Okulistycznej, Endokrynologicznej, Pulmonologicznej, Alergologicznej); 4) cena brutto za każdą konsultację pacjenta hospitalizowanego udzieloną w Szpitalu MSW (dotyczy Poradni Okulistycznej, Endokrynologicznej, Pulmonologicznej i Alergologicznej); 4) 5) cena brutto za każdy punkt świadczenia zrealizowanego w Pracowni Terapii Zeza uznanego i sfinansowanego przez LOW NFZ lub innego kontrahenta (dotyczy Poradni Okulistycznej). 5) 6) cena brutto za każdy punkt rozliczeniowy w chemioterapii (w tym substancje czynne) w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, zrealizowany w Poradni, uznany i sfinansowany przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ. 6) b) Poradni Endokrynologicznej - Udzielający zamówienia określa wypracowania 517,5 w tym- 4,8 świadczenia z zakresu diagnostyki onkologicznej, w tym -35,2 świadczenia pierwszorazowe, Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 4 9

10 c) Poradni Neurologicznej - Udzielający zamówienia określa wypracowania 1930,7 w tym diagnostyka onkologiczna 16,7 w tym 252,4 świadczenia pierwszorazowe; - Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 5 d) Poradni Kardiologicznej - Udzielający zamówienia określa wypracowania 2337,9 w tym 328,3 świadczenia pierwszorazowe - Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 5 10

11 e) Poradni Chirurgicznej - Udzielający zamówienia określa wypracowania 2529,5 w tym 1630 świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony; w tym diagnostyka onkologiczna Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 5 f) Poradni Otorynolaryngologicznej - Udzielający zamówienia określa wypracowania 2578,16, w tym 583,16 świadczenia zabiegowe w otorynolaryngologii - zakres skojarzony, w tym diagnostyka onkologiczna- 19,91 - Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 5 11

12 g) Poradni Onkologicznej - Udzielający zamówienia określa wypracowania 655,8, w tym 282,6 świadczenia w zakresie diagnostyki onkologicznej, świadczenia w zakresie onkologii, w tym świadczenia pierwszorazowe - 39,8 - Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 4 h) Poradni Pulmonologicznej - Udzielający zamówienia określa wypracowania 874,3, w tym diagnostyka onkologiczna 7,7, w tym 117,9 na rzecz pacjentów pierwszorazowych; 12

13 - - Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, z zachowaniem ciągłości 4 godzin, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych w przedziale czasowym między godz a oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w przedziale czasowym pomiędzy godz a i) Poradni Ginekologicznopołożniczej - Udzielający zamówienia określa wypracowania 1407,6 w tym 1 świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii zakres skojarzony, w tym pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego zakres skojarzony- 2, w tym diagnostyka onkologiczna-70,2 - - Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 5 godziny dziennie, z zachowaniem ciągłości 4 godzin, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych w przedziale czasowym między godz a oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w przedziale czasowym pomiędzy godz a

14 j) Poradni Urologicznej - Udzielający zamówienia określa wypracowania 944,1 w tym 78 świadczenia w zakresie diagnostyki onkologicznej zakresie urologii,, w tym 32,4 świadczenia w świadczenia zabiegowe w urologii - zakres skojarzony Dodatkowo: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych 147, z zakresem skojarzonym substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych Konkurs ofert Nr 1/2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż pięć dni w tygodniu po 5 Godziny pracy lekarzy, mogą się pokrywać z godzinami pracy poradni urologicznej, w której odbywa się realizacja świadczeń z zakresu chemioterapii. k) Poradni Ortopedycznej - Udzielający zamówienia określa 14

15 wypracowania 2309,7 w tym 617,5 świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu zakres skojarzony; - - Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 5 godziny dziennie, z zachowaniem ciągłości 4 godzin, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych w przedziale czasowym między godz a oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w przedziale czasowym pomiędzy godz a l) Poradni Preluksacyjnej - Udzielający zamówienia określa wypracowania w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci 440,5 w tym 4,2 świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci zakres skojarzony; - Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 4 15

16 m) Poradni Okulistycznej i Pracowni Terapii Zeza - Udzielający zamówienia określa wypracowania 1114 w tym 21,6 świadczenia zabiegowe w okulistyce zakres skojarzony; w tym 10,9 świadczenia w zakresie okulistyki- diagnostyka onkologiczna - Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 5 Nr 10 zdrowotnych przez lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień - Udzielający zamówienia określa wypracowania w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 5 4 lekarzy - lekarz specjalista lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii 1) cena brutto za każdy punkt świadczenia zrealizowanego w Poradni, uznanego i sfinansowanego przez LOW NFZ lub innego kontrahenta, 2) cena brutto za każdą konsultację/badanie zlecone przez lekarza Poradni Badań Profilaktycznych i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, 3) cena brutto za każdą konsultację do badań profilaktycznych, za badanie kandydata do pracy w Policji, Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, 4) cena brutto za każde badanie na licencję detektywa, pracownika ochrony fizycznej, 5) cena brutto za każde badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń, posiadającej pozwolenie na broń, 16

17 czasowym pomiędzy godz a 20.00, - w Poradni Leczenia Uzależnień wg potrzeb i harmonogramu Udzielającego Zamówienia 6) cena brutto za każde badanie osoby ubiegającej się lub posiadającej prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją albo wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 7) cena brutto za każdą konsultację pacjenta hospitalizowanego w oddziale SP ZOZ MSW w Lublinie, przy ul. Grenadierów 3, 8) cena brutto za każde wydanie zaświadczenia na prośbę pacjenta Nr 11 zdrowotnych przez psychologa / psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego - Udzielający zamówienia określa wypracowania w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dotyczy psychologów dotyczy psychoterapeutów 2 psychologów - psycholog: specjalista w zakresie psychologii klinicznej i uprawnienia do: - badania kierowców, - badania i wydawanie orzeczeń na broń i amunicję. Dotyczy psychologów: a) cena brutto za każdy punkt świadczenia zrealizowanego w Poradni, uznanego i sfinansowanego przez LOW NFZ do wysokości limitu punktów miesięcznie lub innego kontrahenta, b) cena brutto za każdą poradę psychologiczną do profilaktyki, c) cena brutto za każdą godzinę terapii psychologicznej, d) cena brutto za każde badanie psychologiczne (1 godzina), e) cena brutto za każde badanie psychologiczne do obsługi wózków widłowych, f) cena brutto za każde badanie psychologiczne kierowców, g) cena brutto za każde badanie psychologiczne kandydata do objęcia urzędu sędziego, asesora, kuratora sądowego, h) cena brutto za każde badanie psychologiczne kandydatów do pracy w Policji, Straży Pożarnej, Służbie Więziennej i Straży Miejskiej, i) cena brutto za każde badanie osób ubiegających się o licencję, j) cena brutto za każde badanie psychologiczne odwoławcze dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, 17

18 k) cena brutto za każde badanie osoby ubiegającej się lub posiadającej prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją albo wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, l) cena brutto za każde badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń, posiadających pozwolenie na broń, m) cena brutto za każde badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o licencję detektywa n) cena brutto za każde badanie psychologiczne w ciemni. 1 psychoterapeuta Dotyczy psychoterapeutów: cena brutto za każdy punkt świadczenia zrealizowanego w Poradni, uznanego i sfinansowanego przez LOW NFZ lub innego kontrahenta. - posiadanie certyfikatu psychoterapeuty Nr 12 zdrowotnych przez psychoterapeutę / terapeutę leczenia uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień - Udzielający zamówienia określa wypracowania w ramach Poradni Leczenia Uzależnień osoby - specjalista psychoterapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień cena brutto za każdy punkt świadczenia zrealizowanego w Poradni, uznanego i sfinansowanego przez LOW NFZ lub innego kontrahenta. Nr 13 zdrowotnych przez technika elektroradiologii w: - Przyjmujący zamówienie zabezpieczy pracę całodobowo wg harmonogramu i potrzeb Udzielającego Zamówienia 18

19 a) Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej Hemodynamiki Konkurs ofert Nr 1/2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach od 7 30 do 7 30 dnia następnego w ciągu każdego miesiąca kalendarzowego 5 techników - tytuł technika elektroradiologii, - doświadczenie w pracy w Pracowni Hemodynamiki - minimum 1 rok, - aktualne szkolenie ochrony radiologicznej pacjenta. 1) cena brutto za każdą godzinę udzielania świadczeń w Pracowni, 2) cena brutto za każdą godzinę w przypadku braku możliwości wykonywania świadczeń z powodu awarii sprzętu medycznego w Pracowni. b) Dziale Diagnostyki Obrazowej: - Pracowni Rezonansu Magnetycznego -Pracowni Tomografii Komputerowej, -Pracowni Rentgenodiagnostyki Obrazowej 9 techników - tytuł technika elektroradiologii, - doświadczenie w pracy w Pracowni Rezonansu Magnetycznego / Pracowni Tomografii Komputerowej / Pracowni Rentgenodiagnosty ki Obrazowej - minimum 1 rok, 1) cena brutto za każdą godzinę udzielania świadczeń w Pracowni MR, CT i RTG, 2) cena wartości brutto za każdą godzinę w przypadku braku możliwości wykonywania świadczeń z powodu awarii sprzętu medycznego, oraz dodatkowo 3) cena brutto za wykonanie każdego badania MR, 4) cena brutto za wykonanie każdego badania CT. - aktualne szkolenie ochrony radiologicznej pacjenta. 19

20 Nr 14 zdrowotnych przez pielęgniarkę w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej-Hemodynamiki - Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, w godzinach 7 30 do 7 30 dnia następnego, zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia i harmonogramem sporządzanym na okresy miesięczne. 6 pielęgniarek - prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; - dyplom ukończenia szkoły w kierunku pielęgniarstwo; 1).. zł (słownie:.) brutto za każdą godzinę udzielania świadczeń, 2).. zł (słownie:.) brutto za każdą godzinę w przypadku braku możliwości wykonywania świadczeń z powodu awarii sprzętu medycznego. - doświadczenie minimum 1 rok pracy w pracowni hemodynamiki 20

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych DSP. 074/ŚZ/ 4 /2011 OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

S z p i t a l K l i n i c z n y P r z e m i e n i e n i a P a ń s k i e g o

S z p i t a l K l i n i c z n y P r z e m i e n i e n i a P a ń s k i e g o Załącznik nr 1 - Warunki udziału w Konkursie W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie, którzy spełniają łącznie następujące warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP Organizator Konkursu/ Udzielający Zamówienie : Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.: oraz Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 REGON 180954820,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia;

WARUNKI KONKURSU. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia; Kraków, dnia 18 stycznia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. w następujących zakresach: 1. Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na objęcie funkcji Koordynatora Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz Kierownika Pracowni Endoskopii, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZGODNIE Z UMOWĄ Z NFZ W ZAKRESIE POZ -u Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 4018 UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

OFERTA Formularz ogólny SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE RZESZÓW UL. CZACKIEGO 2

OFERTA Formularz ogólny SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE RZESZÓW UL. CZACKIEGO 2 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 07.03.2016 r. Pieczęć Firmowa Oferenta OFERTA Formularz ogólny SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/607/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej. załącznik nr 1 OFERTA KONKURSOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć oraz karetce transportowej

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA DSP. 1132/1/3/2012 OGŁOSZENIE NR 3/2012 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 06 marca 2012r. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek 2015 6 stabilny 31 180 2015 6 pilny 15 51 2015 6 stabilny 94 80 2015 6 pilny 1 10 KLINIKA ALERGOLOGII, IMMUNOLOGII KLINICZNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna Płock OFERTA

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna Płock OFERTA Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie lecznictwa szpitalnego/ specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 12 stycznia 2010 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA DSP. 1132/1/7/2016 OGŁOSZENIE NR 7/2016 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 03 lutego 2016r. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne leczenie szpitalne w SP ZOZ w Kraśniku przez osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 23 50-556 Wrocław Kancelaria: (07)733-2-00 Sekretariat: (07)733--00 Fax: (07)733-2-09 strona internetowa: www.aszk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Wykaz ofert spełniających warunki konkursu oraz ofert odrzuconych w konkursie ofert z dnia 12 marca 2012r. oferty

Arkusz1. Wykaz ofert spełniających warunki konkursu oraz ofert odrzuconych w konkursie ofert z dnia 12 marca 2012r. oferty Wykaz ofert spełniających warunki konkursu oraz ofert odrzuconych w konkursie ofert z dnia 12 marca 2012r. L.p. nr oferty OFERTA stawki ilość dyżurów ważność brakujące dokumenty oferty stopień specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OFERTA Formularz ogólny SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE RZESZÓW UL. CZACKIEGO 2

OFERTA Formularz ogólny SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE RZESZÓW UL. CZACKIEGO 2 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 104/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 19.09.2016 r. Pieczęć Firmowa Oferenta OFERTA Formularz ogólny SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne Lp. Opis Dane Podmiot leczniczy INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług szpitalnych IMW Rodzaj działalności leczniczej 1 - Stacjonarne i całodobowe

Bardziej szczegółowo

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

WAŻNE TELEFONY I ADRESY WAŻNE TELEFONY I ADRESY E-MAIL: DYREKCJA 22 47-35-300, 22 47-35-330 e-mail: sekretariat@mssw.pl NACZELNA PIELĘGNIARKA. 22 47-35-300, 22 47-35-330 tel/fax: 22 615-77-28 KANCELARIA 22 47-35-383 tel/faks:

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH Zarząd Spółki Prezes Zarządu 62 33 22 351 601800207 [524] prezes Sekretariat Prezesa 62 33 22 350 faks: 62 33 22 359 sekretariat Punkt informacyjno rejestracyjny (konsola) Telefony alarmowe Służby alarmowe

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 14 marca 2011 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp.z o.o. WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Numer księgi rejestrowej - cz. I 000000025125 identyfikator jednostki podziału

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 7887 UCHWAŁA NR XXXIII/646/13 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo