W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie Mikołajki z EFS Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Magicznych, ciepłych i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia życzą Marszałek Województwa Śląskiego, Dyrekcja, Pracownice i Pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego

3 Szanowni Państwo! FOT. ARCH. UMWSL Czwarty numer biuletynu, który przekazuję w Państwa ręce, obfituje w wydarzenia związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszym regionie. W związku z tym, że tematem wiodącym numeru jest podsumowanie priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, szczególnie polecam wywiad ze śląskim kuratorem oświaty Stanisławem Faberem. Za imponującymi liczbami dotyczącymi wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na wszystkich poziomach, od przedszkoli po studia podyplomowe stoją konkretni uczniowie, którzy skorzystali z dodatkowych zajęć i stypendiów, oraz nauczyciele uczestniczący w kursach, m.in. podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Ostatni kwartał to również czas licznych wydarzeń promocyjnych poświęconych wsparciu, jakie EFS daje mieszkańcom naszego województwa. Dwa tematy były przedmiotem szczególnej uwagi, a mianowicie: promocja podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie dla osób 50+. Z początkiem grudnia odbyła się konferencja Wspólnie możemy więcej. Podmioty ekonomii społecznej i klauzule społeczne w praktyce, będąca forum dyskusji dla spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej oraz zakładów aktywności zawodowej, podczas której mogli przedstawić prowadzone przez siebie z sukcesem działalności, wymienić się doświadczeniami, zachęcić zaproszonych na konferencję przedstawicieli samorządów do korzystania z ich usług. Z kolei dla seniorów przygotowano, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem, drugą edycję Tandemu pokoleniowego inicjatywy integrującej seniorów i juniorów we wspólnej międzypokoleniowej wymianie życiowych doświadczeń i pasji, promującej ideę mentoringu, tak ważną w projektach dofinansowanych ze środków EFS. Młodzież jak co roku chętnie uczestniczyła w kolejnych edycjach Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong, konkursie ortograficznym Eurodyktando oraz w lekcjach o Unii Europejskiej i Europejskim Funduszu Społecznym, uatrakcyjnionych grą miejską Kapitał to Ty!, a zakończonych konkursem wiedzy pn. Eurowyzwanie. Najmłodsi mieszkańcy regionu rozpoczęli radosny czas wyczekiwania na święta od spotkania z EFS-owym Mikołajem, które przebiegało w atmosferze dekorowania ekologicznej choinki, śpiewania kolęd wspólnie z beneficjentami EFS i poznawania świątecznych zwyczajów krajów należących do Unii Europejskiej. Korzystając z okazji, w związku z nadchodzącym Bożym Narodzeniem życzę wszystkim spokojnych, rodzinnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku. Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa Śląskiego W numerze: 4 Podejmujemy wyzwania: rozmowa ze Stanisławem Faberem, śląskim kuratorem oświaty 16 Odrobili lekcje z EFS i wygrali: lekcje o EFS i Eurowyzwanie 6 Edukacja dla wszystkich: jak zmieniał się system oświaty w minionej perspektywie 17 Mikołaj i EFS to zgrany duet: europejskie mikołajki w Katowicach 10 Pomnażanie talentów: projekty NASA i Uniwersytet Młodych Odkrywców wzbogacają szkolnictwo w Mikołowie 18 Wespół w zespół: projekt Pokoleniowy tandem promuje współpracę między pokoleniami 12 Muzyka łączy: 5. Festiwal Piosenki Europejskiej EuroSong 20 Skuteczni i potrzebni: konferencja Wspólnie możemy więcej Język polski to też wyzwanie: Eurodyktando potyczki z językiem polskim Wykorzystać potencjał kreatywności: innowacje społeczne 14 Agenci do zadań specjalnych: gra miejska Kapitał to Ty Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja: Smartlink Sp. z o.o., ul. Zjazd 2/4, Poznań, Redakcja: Jerzy Gontarz, Agata Rokita Współpraca z redakcją: Magdalena Błaszczyk, Marzena Podlaska Projekt i skład: Nina Dereszewicz-Nowacka Druk: Argonex Publikacja bezpłatna, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istnieje możliwość zamówienia bezpłatnej prenumeraty biuletynu. Zamówienia należy kierować na adres: z dopiskiem Zamówienie biuletynu PO KL.

4 4 Rozmowa numeru Podejmujemy wyzwania Rozmowa ze Stanisławem Faberem, śląskim kuratorem oświaty. Rok 2014 upływa pod znakiem świętowania 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej i podsumowań perspektywy Jak ocenia Pan te dziesięć lat z punktu widzenia systemu edukacji na Śląsku? Pieniądze europejskie przyczyniły się do jego rozwoju? Możemy tę kwestię omawiać w różnych aspektach, w zależności od tego, o jakich projektach mówimy: czy o współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy też o tym, czym przede wszystkim zajmujemy się, czyli działaniach przeprowadzanych w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Nasze szkoły biorą udział w tych projektach i środki są na tyle świetnie wykorzystywane, że to właśnie w woj. śląskim realizujemy ¼ FOT. ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC wszystkich projektów w skali kraju. Nasz region dominuje, co jest zasługą zespołu, który koordynuje te działania, ale przede wszystkim dużego zaangażowania nauczycieli i szkół. Dlatego, biorąc pod uwagę nową perspektywę unijną, jestem pełen optymizmu, bo śląskie szkoły w skali całego kraju radzą sobie z wykorzystywaniem przyznawanych środków bardzo dobrze. Efekty wykorzystania w edukacji pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego są niezwykle trudne do zweryfikowania i oceny. Cieszy to, że szkoły różnych organów prowadzących, różnych typów, z różnych środowisk przystępują do konkursów i sięgają po te środki. Wykorzystywane są do wielu różnych inicjatyw, przede wszystkim jednak ważne jest to, że stwarzają możliwość pracy metodą projektową, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Młodych ta metoda lepiej wprowadza w dorosłe, zawodowe życie, uczy pewnej kooperacji. Tego nam dotychczas w porównaniu z innymi państwami europejskimi brakowało. Rok szkolny 2014/2015 ogłoszony został Rokiem Szkoły Zawodowców. Sporo działań Kuratorium Oświaty zmierza do podniesienia rangi szkolnictwa zawodowego, są wśród nich także działania finansowane z EFS. To realizowane przez nas projekty Mam zawód mam pracę w regionie oraz Mój wybór, mój zawód, moja kariera oba mają wzmocnić szkolnictwo zawodowe. Chodzi o uzyskanie jak najlepszych wyników w obszarze przedmiotów ogólnokształcących, wyników na egzaminie maturalnym dla absolwentów techników, aby mogli kontynuować naukę na studiach. Z drugiej zaś strony dążymy do podniesienia poziomu zdawalności egzaminów zawodowych, czemu służy zwłaszcza drugi z projektów. Z kolei w pierwszym udało się nam przede wszystkim zachęcić uczniów i nauczycieli do pracy nieco inną metodą, za pomocą platformy e-learningowej, która dzięki zaangażowaniu moderatorów faktycznie przybliżyła uczniom metody zdawania egzaminów czy najlepsze sposoby nauki, dała też możliwości sprawdzenia swoich umiejętności. Oba przedsięwzięcia odbiły się szerokim echem w regionie. Tylko w ogromnym projekcie Mam zawód mam pracę w regionie o wartości ok. 72 mln zł, z czego ponad 60 mln zł pochodziło z EFS, uczestniczyło 14 tys. uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników. Dzięki takim działaniom udaje się podnieść prestiż nauczania zawodowego? Dla mnie najważniejsze jest, aby odbudować szkolnictwo zawodowe na podstawie zasadniczych szkół zawodowych, które uczą właściwego rzemiosła, przygotowują nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Nadal niestety bywa ono deprecjonowane. Wciąż najwięcej młodych ludzi wybiera licea ogólnokształcące i technika, zdecydowanie zbyt często. W technikach mamy uczniów o różnym potencjale i różnych umiejętnościach. To powoduje, że czasem nie osiągają sukcesów na miarę swoich możliwości. W wielu przypadkach ścieżka edukacji powinna być inna: szkoła zawodowa, potem wykształcenie średnie i na przykład technikum zawodowe. Ustawodawca już w 2012 r. stworzył wspaniałe możliwości ku temu, by uczniowie szkół

5 Rozmowa numeru 5 zawodowych mogli kontynuować naukę, uzyskując wykształcenie średnie w drugiej albo trzeciej klasie liceum dla dorosłych. Proszę zwrócić uwagę: absolwenci szkół zawodowych, którzy już pracują w jakimkolwiek zawodzie, dysponują wiedzą, mają dostęp do narzędzi, urządzeń, często bardzo rozwiniętych po względem technologicznym, nierzadko bardzo drogich, wymagających sporych umiejętności. Źle się dzieje, jeśli ich kompetencje są umniejszane. Zasadnicze szkoły zawodowe wciąż wymagają wsparcia, ponieważ mogą nauczyć bardzo dobrego, praktycznego rzemiosła, umiejętności, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczeń po skończeniu szkoły mógł kontynuować naukę. Czy to jest kierunek zmian w systemie edukacji, który odpowiada na aktualne zapotrzebowanie regionu? Tak, bo dziś zbyt wielu uczniów rozpoczynających naukę w technikach nie kończy szkoły zdaniem egzaminu zawodowego i maturalnego, nie mówiąc już o poziomie, który pozwoli im się dostać na wymarzone studia. Jeśli mówimy o szkolnictwie zawodowym, to staramy się odmienić trend, aczkolwiek ważne są nie tylko środki finansowe, ale także odpowiedzialna polityka samorządu. Już w 2008 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań i debat z udziałem samorządowców, dyrektorów szkół zawodowych, aby wspólnie podnosić prestiż tego szkolnictwa. Przenieśmy się w podsumowaniach kilka szczebli niżej: do przedszkoli. Z jednej strony borykamy się z niżem demograficznym, z drugiej wciąż mamy kłopoty ze znalezieniem w przedszkolach miejsc dla dzieci. Co w tej dziedzinie udało się usprawnić w minionej perspektywie na Śląsku? Tej kwestii nie postrzegałbym wyłącznie poprzez pryzmat środków, którymi dysponował samorząd województwa. Istotny wpływ na edukację przedszkolną miała polityka państwa, które kładło nacisk na rozwój nauczania przedszkolnego. W latach nastąpił znaczący wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, również w środowiskach wiejskich. Dlatego, mimo niżu, zauważamy boom na przedszkola. Podejmowane są też ciągłe próby jak największego zmniejszenia wydatków rodziców posyłających dzieci do przedszkoli, na m.in. zajęcia dodatkowe. Takich działań jest sporo. Zasadnicze szkoły zawodowe wciąż wymagają wsparcia, ponieważ mogą nauczyć bardzo dobrego, praktycznego rzemiosła, umiejętności, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczeń po skończeniu szkoły mógł kontynuować naukę Gdyby miał Pan wybrać najlepsze projekty finansowane z pieniędzy unijnych, realizowane w sferze edukacji na Śląsku, które by Pan wytypował? Jest ich tak dużo, są tak różnorodne, że nie sposób wybrać jednego. W ostatnich latach doszło do ogromnego zaangażowania środków, ale i środowisk szkolnych, aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną, bazę dydaktyczną czy proponować uczniom nowe, ciekawe zajęcia. W dużej mierze to projekty miękkie, które ubarwiają naszą ofertę. Odnoszę wrażenie, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane. Jestem jednak zwolennikiem rozwiązań systemowych małe projekty dostosowane do potrzeb mniejszych grup są ważne, ważne też są jednak duże. Przychodzi mi do głowy jeden z realizowanych w Bielsku-Białej, gdzie stworzono wspaniały kompleks dydaktyczny dla dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Przepiękna szkoła powstała właśnie ze środków unijnych. Kształcenie ustawiczne, czyli podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, zwłaszcza przez osoby zagrożone bezrobociem, to akurat dziedzina szczególnie promowana przez Unię Europejską. Dorośli chcą się uczyć? Istnieje taka potrzeba, więc muszą. Ośrodków kształcenia ustawicznego mamy kilkanaście w większych miastach, uczestniczą w wielu projektach. Bielsko-Biała jest świetnym przykładem, ponieważ tam kompleks został stworzony od początku do końca, odpowiada współczesnym potrzebom edukacji, stwarza lepsze warunki dla nauki i kształcenia nie tylko ogólnego, ale i w zawodzie, co ważne ze znakomitym zapleczem. Uczniowie mają dziś bardzo łatwy dostęp do informacji, ale czy mają odpowiednią wiedzę podstawową, aby je odpowiednio przetworzyć? Kadry oświatowe muszą nadążać za zmieniającymi się potrzebami edukacyjnymi. Te na Śląsku zmieniły się? Chciałbym wierzyć, że tak, ale przede wszystkim zmienia się charakter szkoły i pewne wyzwania, jakie są przed nią stawiane. Uczniowie mają dziś bardzo łatwy dostęp do informacji, ale czy mają odpowiednią wiedzę podstawową, aby je odpowiednio przetworzyć? Na ile potrafią dokonać selekcji informacji prawdziwych od nierzetelnych, potrzebnych od mniej ważnych, na ile nowoczesne media ułatwiają, a na ile utrudniają im naukę? Moim marzeniem jest stworzenie portalu wiedzy, adresowanego do uczniów różnych typów szkół i nauczycieli. Opieram się na doświadczeniach z Francji, gdzie uczestniczyliśmy w konferencjach dotyczących nowoczesnych technologii. Tam działają takie portale, dostosowane są do potrzeb uczniów w różnym wieku. Marzy mi się realizacja takiego projektu, w którym wykorzystamy potencjał nauczycieli, ujednolicając jednocześnie pewien sposób przekazywania wiedzy i tworzenia informacji według szablonu, standardu związanego, co ważne, z podstawą programową, i uda się nam stworzyć bazę informacji sprawdzonych dla ucznia. Na koniec naszej rozmowy, w czasie kiedy zamykamy jedną perspektywę unijną, a druga jest na starcie, proszę ocenić, czy system edukacji na Śląsku już jest znaczącym beneficjentem funduszy unijnych, czy dopiero ma zamiar sięgnąć po duże pieniądze? To wszystko zależy od tego, czy Komisja Europejska postanowi postawić na projekty konkursowe czy systemowe. Moim zdaniem, być może nadszedł czas, aby skończyć z odosobnionymi działaniami i połączyć siły, aby analizując rynek pracy, wziąć pod uwagę szkolnictwo zawodowe, zaproponować pewne określone rozwiązania wspólne, dzięki którym szkoły zawodowe zyskają na atrakcyjności. Dużo też, jeśli chodzi o projekty systemowe, jest do zrobienia w kwestii diagnozy możliwości uczniów. Rozmawiała Justyna Przybytek

6 6 Rozwój wykształcenia i kompetencji Edukacja dla wszystkich Dzięki EFS szkoły mogą szybciej reagować na zmieniającą się sytuację na rynku pracy i oczekiwania pracodawców. Dorośli, którzy chcą się jeszcze doszkolić lub zmienić kompetencje, chętnie korzystają z projektów związanych z kształceniem ustawicznym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki przetarł wiele szlaków dla nowego programu i pokazał, które działania najlepiej się sprawdzają. a z różnych form edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich skorzystało ponad 17 tys. dzieci. Tworzenie nowych i wsparcie istniejących przedszkoli, nowe programy edukacyjne i dodatkowe zajęcia w szkołach, stypendia dla uczniów, staże w przedsiębiorstwach, podnoszenie kwalifikacji pracowników oświaty, inicjatywy oddolne, kształcenie ustawiczne ten pokaźny zbiór działań był możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu udzielanemu z priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL. Środki finansowe były i wciąż są przekazywane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (działania 9.3/9.6). Przedszkole bardziej dostępne Edukacja przedszkolna przynosi efekty na dalszych etapach rozwoju dzieci. Ponadto powszechny dostęp do przedszkoli ułatwia rodzicom wykonywanie pracy i realizację pasji. W PO KL wsparcie dla przedszkoli kierowano w ramach poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W trakcie sześciu konkursów, które w województwie były ogłaszane każdego roku (od 2008 do 2013 r.), można było składać projekty dotyczące tworzenia przedszkoli (na terenie gmin o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej) lub wsparcia istniejących placówek. Podstawowym celem było utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący w danej gminie. Dodatkowe punkty podczas oceny przyznawano projektom, które zakładały objęcie wsparciem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W tym działaniu podpisano 163 umowy, dzięki którym wsparcie otrzymało 570 ośrodków wychowania przedszkolnego, FOT. ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC Wyższa jakość nauczania Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konkursy (ogłoszono ich 7) organizowane w ramach poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Złożono w nich aż 1767 wniosków o dofinansowanie, a było o co się ubiegać, gdyż na to poddziałanie w województwie śląskim skierowano największą kwotę z EFS (82,16 mln euro). Wsparcie było przeznaczone na dwa typy operacji: programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, zmierzające do zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i podniesienia jakości kształcenia staże zawodowe realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne. Na podstawie analizy wniosków, które napłynęły w ostatnim konkursie w tym poddziałaniu, można stwierdzić, że wnioskodawcy preferowali pierwszy typ operacji, dotyczący programów rozwojowych. Prawie 83% projektów zakładało wprowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych. Na drugim miejscu (ok. 81% projektów) plasują się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Na rozwój programów skierowanych do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, nie zdecydował się żaden wnioskodawca. Około 43% projektów uwzględniło połączenie trzech elementów: zajęć wyrównawczych, opieki pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji

7 Rozwój wykształcenia i kompetencji 7 Stan na XI 2014 r.; Wydział EFS UMWSL, WUP w katowicach kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych. Tylko 3% wnioskodawców zdecydowało się na wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, oraz wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania Priorytet IX PO KL Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie: 570 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich: Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym: 8523 Liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego: 258 Liczba oddolnych inicjatyw społecznych: 743 placówką oświatową, przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Z uwagi na zastosowane kryterium strategiczne większość projektów skierowana była do szkół i placówek z obszarów wiejskich. Dodatkowe punkty projektodawcy uzyskiwali za objęcie wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych. Ze Liczba szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe: 1722 Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania: 900 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe: 354 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych: 259 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach: 6470 wsparcia skorzystały 1722 placówki, w tym 613 na obszarach wiejskich. Stypendia dla uzdolnionych Najzdolniejsi gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli się ubiegać o stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Były one przyznawane w ramach projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku, realizowanego już w sześciu edycjach w ramach poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W ciągu ostatnich 3 lat przyznawano z niego po ok. 400 stypendiów rocznie. Stypendyści poza wsparciem pieniężnym (340 zł miesięcznie) są objęci opieką dydaktyczną. Nauczyciele, pedagodzy lub doradcy zawodowi pomagają swoim podopiecznym w poszerzaniu wiedzy i zainteresowań oraz w wydatkowaniu środków stypendialnych. Stypendia bowiem muszą być przeznaczone na cele zgodne z indywidualnym planem rozwoju edukacyjnego ucznia (IPREU), w którego przygotowanie i wdrażanie angażuje się szkolny opiekun mówi Adam Danel z Referatu Realizacji Projektów Wydziału EFS. Celem jest wsparcie potencjału edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz znajdujących się w sytuacji materialnej, która ogranicza osobisty i naukowy rozwój (regulamin określa kryteria dostępu dotyczące ocen z wybranych przedmiotów, osiągnięć edukacyjnych oraz dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie). W ciągu wszystkich sześciu edycji ze stypendiów skorzystało niemal 3 tys. uczniów. Szkoła dostosowana do rynku pracy Odpowiedzią na potrzebę dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy miało być działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wsparcie przeznaczono na projekty nakierowane na współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów, obejmujące praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu. Można było także uzyskać dofinansowanie na wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Konkursy (przeprowadzono ich 8) w ramach działania 9.2 nie cieszyły się takim zainteresowaniem, jak podobny instrument wsparcia, skierowany do placówek kształcenia ogólnego tj. poddziałanie Żeby zachęcić wnioskodawców do realizacji projektów dotyczących współpracy z przedsiębiorcami oraz udziału

8 8 Rozwój wykształcenia i kompetencji Kontraktacja w ramach priorytetu IX 483,33 481,58 Działanie ,91 122,67 Poddziałanie ,77 344,28 Poddziałanie ,65 14,63 Poddziałanie ,57 159,93 Działanie ,22 37,24 uczniów w stażach i praktykach, konieczne było zorganizowanie specjalnych akcji informacyjnych. W tym celu wprowadziliśmy dodatkowe punkty w ramach kryteriów strategicznych, a także zorganizowaliśmy dwa konkursy z komponentem ponadnarodowym mówi Anna Tofilska, kierownik Referatu Wyboru Projektów Wydziału EFS w Urzędzie Marszałkowskim. W ostatnim konkursie w ramach działania 9.2, zorganizowanym w 2013 r. pod nazwą Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami, możliwe były dwa typy wsparcia: organizacja staży lub praktyk dla uczniów szkół zawodowych, obejmujących praktyczną naukę zawodu i pokrycie kosztów pracy opiekuna stażu, oraz przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Wszyscy wnioskodawcy zdecydowali się na pierwszy typ wsparcia. Świetne wyniki zanotował realizowany w tym działaniu projekt systemowy Mam zawód mam pracę w regionie, realizowany przez wodowego. Podobnego zdania jest aż 80% dyrektorów. Możemy mówić o sukcesie w postaci poprawy wizerunku szkolnictwa zawodowego w regionie. Ten typ kształcenia przeżywa w Polsce renesans. Warto, by był to renesans przemyślany, oparty na doświadczeniach z naszego regionu ocenia Piotr Dusza, ekspert w Grupie Gumułka, która przeprowadziła badanie. Ostatnie zapowiedzi wskazują, że w całej Polsce będzie to jedna z najważniejszych form wsparcia szkolnictwa zawodowego. Kadry szkoły Priorytet IX PO KL daje wsparcie nie tylko przedszkolakom i uczniom. W ramach działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty można było uzyskać dotację na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników placówek kształcenia ustawicznego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wspierane były także studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zain- Dorośli coraz chętniej korzystają z szansy poszerzania swoich kompetencji. Dzięki temu łatwiej im się odnaleźć na rynku pracy Działanie 9.3 STAN na 30 IX 2014 r.; Wydział EFS UMWSL, WUP w katowicach 55,00 54,85 Działanie ,76 31,77 Działanie ,57 21,61 Działanie 9.6 2,07 2,07 Poddziałanie ,70 18,74 Poddziałanie ,79 0,80 Poddziałanie Alokacja (w mln zł) Kontraktacja (w mln zł) Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu w regionie. Było to jedno z największych przedsięwzięć wspierających szkolnictwo zawodowe w kraju. Skorzystało z niego ponad 14 tys. uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników uczestniczyli oni w grupowych i indywidualnych spotkaniach z doradcami zawodowymi, kursach (w tym certyfikowanych), praktykach i stażach zawodowych, zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wizytach studyjnych u potencjalnych pracodawców. Lista certyfikowanych kursów, przewidzianych dla uczniów, liczy kilkanaście pozycji. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy grafiki komputerowej, uprawnień elektrycznych SEP, obsługi programów finansowo- -księgowych, kasy fiskalnej, operatora wózków widłowych, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Przeprowadzona w tym roku ewaluacja projektu Mam zawód mam pracę w regionie dowiodła, że udało się zrealizować wszystkie założone cele. Współpraca pomiędzy szkołami a pracodawcami przebiega pomyślnie, a uczniowie są zainteresowani utrzymaniem kontaktu z pracodawcą. Blisko dwie trzecie z nich uważa, że wzrosła ich świadomość i umiejętności, jeśli chodzi o planowanie własnej ścieżki rozwoju za- teresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia, a także studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej. Niż szkolny sprawił, iż dla wielu nauczycieli jedyną drogą do utrzymania się w zawodzie jest zmiana kwalifikacji, np. w kierunku kształcenia ustawicznego. Tego typu programy przekwalifikowania również otrzymywały wsparcie finansowe w ramach działania 9.4. W wyniku 5 przeprowadzonych konkursów podpisano 108 umów o dofinansowanie. Ostatni konkurs był ogłoszony w 2012 r., a wyniki oceny merytorycznej w 2013 r. Największym zainteresowaniem (72% projektów) cieszyły się studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli, w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć mówi Anna Tofilska. Inicjatywy oddolne Spotkać się to początek, zgodzić się to postęp, pracować razem to sukces. Ta sentencja Henry ego Forda świetnie pasuje do projektów wspartych z działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tu lokalne środowiska musiały się same porozumieć

9 Rozwój wykształcenia i kompetencji 9 i stworzyć projekty. Na potrzeby realizacji PO KL za oddolną inicjatywę lokalną uznaje się projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej (w tym przypadku mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców), zakładający jej udział w formułowaniu założeń lub realizacji projektu (zasada empowerment). Udzielane wsparcie musi wynikać z potrzeb określonych przez społeczność lokalną, np. służyć rozwiązaniu zdiagnozowanego problemu lub pobudzeniu aktywności. W ten sposób podnosi rzeczywistą zdolność tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą, i zwiększa efektywność projektów. Efekty przerosły oczekiwania. W trakcie 7 konkursów wpłynęła rekordowa liczba wniosków aż 3057 (najwięcej w konkursie ogłoszonym w 2011 r. 867 wniosków). To pokazuje, że oddanie inicjatywy w ręce środowisk lokalnych jest trafnym posunięciem. Projekty zgłaszały organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania (zakładanie i działalność LGD była wspierana z PROW), a nawet koła gospodyń wiejskich mówi Anna Tofilska. W sumie w priorytecie IX podpisano 745 umów o dofinansowanie tzw. małych grantów. Znakomita większość beneficjentów skoncentrowała się na działaniach o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służących zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie. Drugi typ możliwych do przeprowadzenia w tym działaniu operacji, czyli rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na Liczba i wartość podpisanych umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach priorytetu IX (projekty konkursowe wdrażane przez Wydział EFS) Konkursy Umowy podpisane obszarach wiejskich, nie spotkał się z zainteresowaniem. Były to projekty o wartości do 50 tys. zł, proste do realizacji. Mogły być składane przez podmioty o niewielkim potencjale finansowym, nawet te niedoświadczone w aplikowaniu o środki unijne. Ogromną przewagę nad pozostałymi projektami stanowiło to, że były to oddolne inicjatywy mieszkańców, którzy angażowali się w projekt od samego początku, wymyślali, Wartość dofinansowania umów podpisanych FOT. TOMASZ JODŁOWSKI Wartość ogółem podpisanych umów Poddziałanie ,23 mln zł 133,67 mln zł Poddziałanie ,90 mln zł 314,41 mln zł Działanie ,97 mln zł 90,67 mln zł Działanie ,76 mln zł 39,76 mln zł Działanie ,93 mln zł 46,97 mln zł Działanie ,98 mln zł 32,98 mln zł Działanie ,44 mln zł 21,44 mln zł Priorytet IX ,21 mln zł 679,9 mln zł co chcą robić, i w dużej mierze sami wszystko organizowali. W ostatnim konkursie w ramach działania 9.5 zdecydowanie przeważały projekty edukacyjne dotyczące języków obcych oraz kursy komputerowe mówi Anna Tofilska. Szkoła dla każdego Każdy ma prawo do nauki. Zachęcaniu dorosłych do powrotu do szkół służyło działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, zastąpione następnie przez działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych (składa się z trzech poddziałań). W tym ostatnim, obok projektów związanych z kształceniem ustawicznym w formach szkolnych, wspierane są przedsięwzięcia nakierowane na podnoszenie kompetencji dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Ponadto finansowane są projekty dotyczące doradztwa dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji. Liczba osób dorosłych w wieku lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym, w listopadzie 2014 r. sięgnęła Natomiast z usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego skorzystało 258 osób. W działaniach 9.3/9.6 podpisano łącznie 92 umowy o dofinansowanie na ponad 60 mln zł. Rosnąca liczba uczestników projektów przekonuje, że dorośli coraz chętniej korzystają z szansy poszerzania swoich kompetencji. Dzięki temu łatwiej im się odnaleźć we współczesnych realiach życia i na rynku pracy. Jerzy Gontarz Stan na xi 2014 r.; Wydział EFS UMWSL, WUP w katowicach

10 10 Dobre praktyki Pomnażanie talentów FOT. TOMASZ JODŁOWSKI (5x) Kryptonim NASA zobowiązuje do zadań specjalnych. Obliczenia natężenia ruchu, wirtualne zakupy, zajęcia rękodzielnicze, trening ekspresji, pisanie reportaży To tylko kilka przykładów, i to z jak odległych dziedzin ludzkiej aktywności. W Niesamowitej Agencji Sprytnych Agentów, działającej w 8 szkołach podstawowych w Mikołowie, odkryto wiele talentów. Kompleksowo, na wielu płaszczyznach, z zaangażowaniem. Celem projektów realizowanych w mikołowskich szkołach była poprawa jakości i dostępności zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych Na lokalną rewolucję edukacyjną złożyły się m.in. 2 edycje projektu Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA (I edycja: , II edycja: ) oraz ich kontynuacja w postaci Uniwersytetu Młodych Odkrywców (rok szkolny 2014/2015). Finansowe wsparcie zyskały w ramach poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Agenci do zadań specjalnych Pomysłodawcom przyświecał jasny cel: podnieść jakość oferty edukacyjnej i zwiększyć szanse edukacyjne i psychospołeczne uczniów 8 mikołowskich szkół podstawowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych. Dokonano tego przez poprawę jakości oraz dostępności zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, szczególnie nauk ścisłych, języków obcych, ICT. W II edycji projektu wzięło udział 1391 uczniów. Uczniom podobało się, że mogą bardziej empirycznie zdobywać wiedzę przeprowadzać doświadczenia, obserwacje. Dodatkową atrakcją były wyjazdy edukacyjne Mikołowska NASA realizowała 6 misji w ramach 6 agencji: matematyczno-informatycznej (doskonalenie umiejętności w matematyce, statystyce, przedsiębiorczości, ekonomii i ICT, połączone z rozwijaniem logicznego myślenia) przyrodniczo-geograficznej (zadania przyrodniczo-ekologiczne, prowadzenie obserwacji terenowych i doświadczeń) języków obcych (pogłębianie znajomości języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego przez nabycie umiejętności prowadzenia konwersacji podczas zabaw oraz w bezpośrednim kontakcie z obcokrajowcami) dziennikarskiej (doskonalenie komunikacji interpersonalnej, poznanie podstawowych zagadnień z zakresu dziennikarstwa oraz redagowania gazetki szkolnej i przeprowadzania wywiadów) Ty też potrafisz (podniesienie poziomu wiedzy uczniów i poprawa ich autoprezentacji przy jednoczesnym zmotywowaniu do efektywnego działania, uczenia się i zapamiętywania) ekspresji kulturalnej (ćwiczenia twórczego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów). Pomysłodawcy zajęć położyli nacisk na zajęcia pomagające rozpoznać szczególne predyspozycje uczniów klas IV-VI. Każdy uczeń mógł wziąć udział w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wiedzą i potrzebami. Jednak pierwszeństwo miały dzieci o utrudnionym dostępie do zajęć pozalekcyjnych z powodu odległości szkoły od miejsca zamieszkania oraz pochodzące z rodzin o niskim statusie materialnym lub dysfunkcyjnych. Kolejnym kryterium były zdolności dziecka, które wcześniej nie były rozwijane z powodu braku możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych wyjaśnia Izabella Konieczny z Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów. Zarówno o profilu zajęć, jak i ich ilości decydowali nauczyciele. Dzięki temu, że znają dzieci, w najlepszym stopniu potrafią ocenić, jakie zajęcia zaspokoją potrzeby uczniów z danej szkoły. Czerpaliśmy również z doświadczeń I edycji projektu. Co istotne, każdy uczeń

11 Dobre praktyki 11 lub uczennica mogli wziąć udział w zajęciach więcej niż jednej agencji, jeżeli zadeklarowali taką chęć dodaje Izabella Konieczny. Szansa na sukces O rozwoju uczniów świadczą zarówno testy, jakie przeprowadzono w ramach ewaluacji, jak i opinie nauczycieli oraz wychowawców klas. Zauważyli oni ogromne zmiany w zachowaniu, samoocenie dzieci, które stały się pewniejsze oraz bardziej otwarte cieszy się Izabella Konieczny. Spektakularnych postępów dokonały m.in. dzieci z agencji ekspresji kulturalnej. Doskonałym przykładem są prace uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 5, zaprezentowane szerszej publiczności podczas wernisażu w Miejskim Domu Kultury. Na wystawie zostały wyeksponowane obok siebie prace wykonane na początku i pod koniec zajęć, co pokazywało rozwój umiejętności oraz talentów prace artystyczne dzieci były zadziwiające. Uczestnicy tych agencji byli również doceniani w różnego rodzaju przeglądach i konkursach teatralnych. Również same dzieci przyznawały, że bardzo podoba im się odmienna forma zdobywania i pogłębiania wiedzy. Małe grupy pozwalają aktywniej uczestniczyć w zajęciach i wykazać się. Uczniom i uczennicom podobało się, że mogą bardziej empirycznie zdobywać wiedzę przeprowadzać doświadczenia, obserwacje. Dodatkową atrakcją były wyjazdy edukacyjne, uzupełniające zajęcia stacjonarne. Ponadprogramowym efektem zajęć przeprowadzonych w projekcie NASA jest integracja międzyklasowa. Dzieci przełamały barierę wstydu. Dzięki temu pewniej czują się w społeczności szkolnej W ramach wizyt studyjnych uczniowie poznawali różne zawody i spotykali się z ich przedstawicielami. W tym kontekście ważne było przełamywanie stereotypów wiążących się z podziałem na zawody typowo męskie i kobiece. Kładziono również nacisk na budowanie wzajemnego szacunku i partnerskich relacji pomiędzy płciami, podejmowanie wyborów życiowych niezależnie od płci. Podczas wizyt studyjnych uczniowie mogli spotkać się z osobami pracującymi w różnych zawodach (np. urzędnikiem), zadawać im pytania, a przede wszystkim zobaczyć, jak wykonuje się konkretny zawód. Dzięki temu lepiej rozumieli, na czym polega ich praca zgodnie z zasadą: Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem podkreśla Izabella Konieczny. Kontynuacją NASA jest Uniwersytet Młodych Odkrywców, którego głównym celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych ok. 918 uczniów i uczennic 8 mikołowskich szkół podstawowych. Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych: matematyczno-informatycznych, geograficzno- -przyrodniczych, humanistycznych, lingwistycznych, ekspresji kulturalnej oraz nauk różnych. Ponadto uczestnicy projektu wezmą udział w licznych warsztatach i wizytach studyjnych, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach mówi Justyna Rudner, koordynator projektu. Ponadprogramowym efektem zajęć przeprowadzonych w ramach projektów jest integracja międzyklasowa. Dzieci nabrały większego zaufania do kolegów i koleżanek z innych klas, przełamały barierę wstydu. Dzięki temu pewniej czują się w społeczności szkolnej. I więcej mogą jej zaoferować. Agata Rokita

12 12 Wydarzenia Muzyka łączy Unia Europejska to 28 państw, 24 języki urzędowe i wiele lokalnych gwar. By uczcić tę różnorodność, 26 września ogłoszono Europejskim Dniem Języków. Tego samego dnia, wpisując się w obchody święta, w Katowicach odbył się koncert finałowy 5. Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong. Celem konkursu jest nie tylko popularyzacja języków Unii Europejskiej, ale też promocja zajęć językowych i artystycznych talentów uczestników projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W koncercie finałowym wystąpili zwycięzcy eliminacji w 3 kategoriach wiekowych, łącznie 15 uczestników, zarówno solistów, jak i duetów czy zespołów. Odzew jak zawsze był duży (ponad 50 zgłoszeń przyp. red.). Widać, że mieszkańcy regionu, zarówno ci młodsi, jak i starsi, lubią śpiewać. Wydaje mi się, że nasz EuroSong jest tak popularny, bo jest inny. Ten konkurs pokazuje, że Unia Europejska to nie tylko projekty, wnioski, pieniądze i rozliczenia. Unia to także promowanie wspólnoty. My zachęcamy do nauki języków obcych. Przecież dziś angielski to absolutne minimum mówi Tomasz Macioł, zastępca dyrektora Wydziału EFS. Siła pasji Konkurs był podzielony na trzy kategorie wiekowe dzieci, młodzież i dorosłych. Uczestnicy pierwszej kategorii, mimo że najmłodsi, mieli już spore doświadczenie w wokalnej rywalizacji. Bez cienia strachu kroczyli w kierunku wielkiej sceny i opowiadali o swoich dokonaniach czy pasjach. Konkurs EuroSong promuje wspólnotę przez zachęcanie do nauki języków obcych FOT. ARCH. UMWSL A potem czarowali zgromadzoną publiczność piosenkami. Nie tylko polskimi i angielskimi. Jak się okazało, właśnie w tej grupie była największa językowa różnorodność. Rezolutna Maja z Czeladzi, dziś uczennica trzeciej klasy, twierdzi, że śpiewa od drugiego roku życia. Wychodzi jej to świetnie, co docenia publiczność i jurorzy wielu konkursów. Z kolei Julia zaprezentowała utwór po hiszpańsku. Choć w szkole ma lekcje angielskiego i niemieckiego, przyznała, że na muzyce uczyła się piosenek w kilku językach. Młodzież śpiewała po polsku i angielsku, a dorośli skupili się na utworach anglojęzycznych. Wszyscy podkreślali, że muzyka i śpiew towarzyszą im na co dzień. Śpiewałam od zawsze, a teraz wracam na scenę po 6 latach przerwy. O konkursie dowiedziałam się przez przypadek. Dzięki funduszom unijnym mam możliwość sporego rozwoju zawodowego. Ukończyłam szkołę couchów i trenerów, cały czas szukam też kolejnych kursów czy projektów, w których mogę wziąć udział za darmo lub za niewielkie pieniądze. Aby być na bieżąco, zapisałam się też do newslettera EFS. I z niego właśnie dowiedziałam się o EuroSongu. Fajnie, że Unia wspiera nie tylko rozwój zawodowy, ale też nasze pasje tłumaczy Aneta Kielar-Ntuk. Jak podkreślało jury, poziom wszystkich wykonawców był wyrównany. W trakcie konkursu czułam się wspaniale, szczególnie podczas występów, którym towarzyszyły instrumenty. One sprawiają, że artysta wywiera silne wrażenie, jego występ ma głębię, charakter. Zwracam też uwagę na artystów, którzy wybrali inny niż angielski język obcy. Tak naprawdę po angielsku śpiewa się najłatwiej, język ten opiera się na samogłoskach, nie przysparza trudności znanych nam chociażby z języków słowiańskich tłumaczy Agnieszka Musiał, przewodnicząca jury, na co dzień wykładowca. Podobne zdanie miał Kuba Nycz, reprezentujący Radio Zet Gold, patrona medialnego Festiwalu. Konkurs spełnił moje oczekiwania. Były piękne interpretacje, wysoki poziom, przekaz, prawda Tak naprawdę najtrudniej śpiewać po polsku, w tych utworach najmniej jest miejsca na przemilczenia, przekłamania. W piosenkach angielskich, które dominowały, jest większe pole do interpretacji. Uczestników oceniałem przede wszystkim pod kątem tego, na czyj koncert sam bym się wybrał mówi. Nie tylko hobby Gdy jury udało się na obrady, na scenie wystąpiła zwyciężczyni trzeciej edycji EuroSongu, Anna Buczkowska. Jak sama przyznaje, takie festiwale dają przede wszystkim obycie ze sceną. Jej się udało, po kilku latach występów na scenie dziś współpracuje ze znanym, nie tylko w Polsce, zespołem folkowym Carrantuohill. Propozycja współpracy pojawiła się po jednym z wielu konkursów wokalnych przyznaje wokalistka. Obrady jury były krótkie. Nie mieliśmy problemów z wyborem laureatów przyznaje Agnieszka Musiał. W kategorii dzieci zwycięzcami zostały ex aequo Maja Pietruszczak (piosenka Price tag ) i Emilia Roszczypała ( Papuga z dziobem na kłódkę ). W grupie młodzieży bezapelacyjnie zwyciężył harcerz-wodniak, Wiktor Pacan ( Blues o moim morzu ), a wśród dorosłych Aneta Kielar-Ntuk ( Stuck on you ). Jestem bardzo zadowolona i z występu, i z wygranej. Warsztaty wokalne, które wygrałam, z pewnością pomogą mi podszkolić warsztat. Może kiedyś będę miała więcej czasu na śpiew i kto wie, zajmę się nim na poważnie? opowiada pani Aneta. Wiktor Pacan traktuje śpiew jako hobby. Kiedyś grałem w zespole, solowo śpiewam jakieś 3-4 lata. Muzykuję dla przyjemności, dla znajomych. Cieszę się jednak z wygranych warsztatów wokalnych, chciałbym z nich wynieść jak najwięcej mówi laureat w kategorii młodzieżowej. Z roku na rok w eliminacjach do EuroSongu słychać więcej języków. Oczywiście wciąż najwięcej utworów wykonywanych jest w językach polskim i angielskim. Coraz więcej jest jednak piosenek niemieckich, francuskich, hiszpańskich czy czeskich przyznaje Tomasz Macioł. Cieszy też to, że uczestnicy nie tylko w tych językach śpiewają, ale również umieją się nimi posługiwać. Pokazuje to, że Unia Europejska naprawdę weszła w nasze życie. I że my, coraz częściej znający języki i świadomi kulturalnych różnic, czujemy się w niej jak u siebie w domu. Barbara Salamon-Szympruch

13 Wydarzenia 13 Język polski to też wyzwanie Na sali wykładowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego zebrało się 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Same ortograficzne orły. Najlepsi z najlepszych. Przez kilkadziesiąt minut zmagali się z tekstem Eurodyktanda, naszpikowanego trudnymi słowami, interpunkcyjnymi pułapkami i nawiązaniami do Unii Europejskiej. Autorką tekstu i opiekunką merytoryczną przedsięwzięcia była dr Katarzyna Wyrwas z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego. Potyczkom uczniów przyglądała się zaś prof. Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Coraz częściej narzekamy na język młodzieży, ja jednak nie jestem aż tak pesymistycznie nastawiona. Wśród osób, które chcą poprawnie mówić, jest duża chęć nauki. Coraz więcej ludzi jest też świadomych językowo. Potwierdzają to choćby telefony słuchaczy radiowej Trójki (profesor prowadzi audycję pt. Co w mowie piszczy przyp. red.). Musimy pamiętać, że rozluźniają się normy zarówno kulturowe, jak i językowe. Dla pokolenia internetu nie ma różnicy pomiędzy językiem sieci a innymi sytuacjami komunikacyjnymi. Dlatego najważniejsze jest uświadomienie młodego pokolenia, że należy dostosowywać język do sytuacji. Z tym młodzież często ma problem. Przede wszystkim dlatego, że nie ma odpowiednich wzorców, nie czyta książek. Nad tym trzeba pracować. Takie imprezy, jak dzisiejsze dyktando, bardzo tej edukacji służą podkreśla Kłosińska. Ponadczasowa hiper-europa W Eurodyktandzie wzięli udział przedstawiciele 23 szkół ponadgimnazjalnych z całego śląskiego. Przyjechałam z uczennicą, która właściwie pisze bezbłędnie. Co ciekawe, robi to dość intuicyjnie. Jest typowym ścisłowcem i gramatyka i ortografia są dla niej dość oczywiste mówi Ewa Lutostańska, nauczycielka języka polskiego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie. Tuż po zakończeniu pisania uczniowie byli z siebie bardzo zadowoleni. Spodziewałam się trudniejszego tekstu, choć przyznaję, że niektóre słowa mnie zaskoczyły np. hiper-europa. Na szczęście intuicja mnie nie zawiodła i napisałam je dobrze. Ortografii jestem pewna, natomiast mam obawy co do kilku kwestii interpunkcyjnych opowiada Agnieszka Marchewka z Częstochowy. Dyktando wydaje się prostsze niż w ubiegłym roku, choć nad kilkoma słowami trzeba się było zastanowić. Liczył się też refleks, bo FOT. ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC W Eurodyktandzie wzięli udział przedstawiciele 23 szkół ponadgimnazjalnych z całego śląskiego tekst był czytany dość szybko, nie było wiele czasu na myślenie relacjonują Roksana Włodarczyk i Radosław Serba z tyskiego Zespółu Szkół nr 4. Po sprawdzeniu wszystkich prac okazało się, że potrzebna jest dogrywka! Andrzej Swoboda z Tarnowskich Gór i Patrycja Kossakowska z Częstochowy w całym tekście dyktanda popełnili tylko po jednym błędzie ortograficznym i jednym interpunkcyjnym. Taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz w sześcioletniej historii konkursu. Po dogrywce minimalnie lepszy okazał się Andrzej Swoboda, reprezentujący Liceum przy Salezjańskim Zespole Szkół w Tarnowskich Górach. Tym razem popełnił tylko jeden błąd. Laureat był szczęśliwy, ale jednocześnie zaskoczony wygraną. Nie spodziewałem się takiego wyniku. Nie pierwszy raz brałem udział w tego rodzaju konkursie (wyróżnienie w poprzednim Eurodyktandzie przyp. red.), ale przypuszczałem, że dzisiejszy tekst nie sprawił większych trudności także innym uczestnikom. W konkursach ortograficznych oprócz umiejętności liczy się szczęście cieszę się, że akurat dziś mi dopisało. Nawet długoletnia nauka nie pomoże, gdy w tekście dyktanda napotka się nieznany wyjątek. W ortografii ważna jest intuicja, ale jej wyrobienie wymaga częstego i uważnego kontaktu ze słowem pisanym powieściami, artykułami, poezją. W przygotowaniach do dyktand warto jednak sięgnąć po literaturę fachową, np.,,słownik ortograficzny PWN, która rozstrzyga nieoczywiste, nowe czy ustalone arbitralnie reguły pisowni i zwraca uwagę na najważniejsze wyjątki tłumaczy zwycięzca Eurodyktanda. W nagrodę, na zaproszenie europosła prof. Adama Gierka, patrona honorowego wydarzenia, pojedzie do Brukseli i Strasburga. Była to już 6. edycja konkursu ortograficznego organizowanego przez Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki konkursowi możemy w przystępny sposób popularyzować wiedzę o języku polskim, który jest przecież jednym z oficjalnych unijnych języków, i jednocześnie o samej Unii Europejskiej. W tekst dyktanda zawsze wplatamy fakty z historii wspólnoty. W tym roku dużo było np. informacji o tym, co w ostatnich latach zrealizowano dzięki funduszom unijnym. Oprócz nauki była więc także edukacja tłumaczy dyrektor Barbara Szafir, organizatorka imprezy. Barbara Salamon-Szympruch

14 14 Wydarzenia Agenci do zadań specjalnych To było nie lada wyzwanie. Jednego dnia, a dokładniej w ciągu pięciu godzin, wcielić się w rolę pilota samolotu akrobacyjnego, prezentera telewizyjnego serwisu informacyjnego, radiowca, nauczyć się podstaw języka migowego, alfabetu runicznego, a w finale skomponować i przygotować jesienną sałatkę. Fot. Silesia Events (6x) W grze miejskiej wzięło udział 11 zespołów ze śląskich szkół ponadgimnazjalnych Takie zadania postawiono przed prawie 60 nastolatkami, które w ostatni poniedziałek października wzięły udział w grze miejskiej z EFS w tle pn. Kapitał to Ty, zorganizowanej przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Cel? Staramy się uczyć młodzież poprzez zabawę. Wiemy, że lepiej przyswaja się wiedzę, jeśli zadania są połączone z działaniami interaktywnymi, w tym przypadku z poznawaniem beneficjentów EFS, faktów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Trudno jest czasem opowiadać o czymś wyłącznie w formie wykładów. Lepiej podejrzeć beneficjentów w codziennej pracy, sprawdzić, jak u nich wdrażany jest EFS wyjaśniała Ewelina Budzińska-Góra, kierownik Referatu ds. Pomocy Technicznej i Promocji EFS w Urzędzie Marszałkowskim. Po nitce do kłębka Do gry zaproszono uczniów ze śląskich szkół ponadgimnazjalnych, łącznie 11 zespołów z Katowic, Wodzisławia Śląskiego, Wisły, Ustronia, Częstochowy i Rybnika, którzy wcześniej wzięli udział w lekcjach poświęconych Europejskiemu Funduszowi Społecznemu. Podczas zajęć zapoznali się m.in. z podstawowymi informacjami na temat UE, jej struktur i zasad funkcjonowania oraz wykorzystywania środków unijnych. Dowiedzieliśmy się, co to fundusze europejskie i jak działają. Po tych lekcjach ich wpływ rzeczywiście zauważamy w naszej okolicy opowiadała Patrycja Kubica, 18-latka z Zespołu Szkół Handlowych im. B. Prusa w Katowicach. Wszystko to w teorii. O tym, co udaje się dzięki pieniądzom unijnym w praktyce, przekonali się na własne oczy podczas plenerowej gry miejskiej. Sposób edukacji nietypowy, ale sprawdzony i do młodych trafia, o czym organizatorzy przekonali się podczas pierwszej, ubiegłorocznej edycji zabawy. W drugiej więc jedynie nieco zmodyfikowali wyzwania. Planszą gry Kapitał to Ty były Katowice. A dokładniej śródmieście, w którym pieniądze europejskie widać właściwie na każdym kroku, o czym uczniowie przekonali się w trakcie wędrówki z mapą. Ale łatwego zadania nie mieli. Musieli w jak najszybszym czasie dotrzeć do wyznaczonego punktu, wykonać zadanie, a w drodze do kolejnego nie zgubić się w stolicy aglomeracji. Wszystkie miejsca, do których byli kierowani, łączy Europejski Fundusz Społeczny, bo zrealizowano w nich projekty współfinansowane z EFS. Charakter poszczególnych, bardzo zróżnicowany, też nie był przypadkowy. Chodziło o to, aby pokazać młodym, jak różnorodne mogą być projekty dofinansowane w ramach funduszu. Nastolatki zmęczone kilkugodzinnym spacerem, ale podekscytowane zadaniami, meldowały się na mecie w budynku Radia Katowice, gdzie grę także rozpoczęto. Czego się nauczyłem? Na pewno, w największym stopniu, samodzielnego korzystania z mapy podsumował zabawę We wszystkich przystankach gry miejskiej zrealizowano projekty współfinansowane z EFS. Młodzi ludzie przekonali się, jak różnorodne mogą być te inicjatywy

15 Wydarzenia 15 Sławek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Mapa była podstawowym wyposażeniem każdego zespołu. Nie tylko trzeba było znaleźć drogę do poszczególnych punktów, ale i wybrać tę najkrótszą, bo jak to w grze liczył się czas. Nie lada wyzwania Wrażenia? Wszystko było ciekawe, ale najbardziej chyba wizyta w telewizji mówiła Roksana z Ustronia. W redakcji TV Silesia drużyny miały za zadanie poprowadzić Silesia Informacje, zatem usiąść za stołem prowadzącego i odczytać przygotowany serwis przed kamerą. Kiedy się to ogląda przed telewizorem, wygląda zupełnie inaczej. Zdecydowanie łatwiej przyznawała Karina. Maksymilian, Mateusz, Tomek i Aleksander z ustrońskiego technikum jako najtrudniejsze zadanie wspominali natomiast to w studiu radiowym, gdzie każda z drużyn musiała najpierw napisać, potem nagrać relację z gry, a całość miała być zgrabnym newsem radiowym. Z kamerą w telewizji nie było trudno. W radiu jest inaczej, nagrywa się tylko głos, nie widać efektu i dziwnie się brzmi oceniał Maksymilian. Chłopcy wspominali też sałatkę wykonaną przez siebie w bistro Krystynka wraca z Wiednia. Nazwaliśmy ją Krabowy szał. Dodaliśmy do niej właściwie wszystkie składniki, jakie dostaliśmy. Wszystkie sałaty i oczywiście mięso z krabów, a całość polaliśmy sosem. Wyglądała ładnie, ale raczej nie smakowała przyznali ze śmiechem. Dodali, niespecjalnie rozczarowani, że do stałego menu bistro ich danie raczej nie trafi. Chęć udziału w kolejnej edycji gry już na początku zabawy zgłaszały dziewczyny z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle. Jest super, to coś innego niż tradycyjne lekcje oceniała Sandra Kunert. Nastolatki już przy pierwszym zadaniu emocji miały sporo, bo wylosowały wizytę w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, gdzie musiały się zmierzyć z symulatorem lotniczym. Niby zabawa, bo symulator przypomina grę komputerową, ale nie do końca. Punkty dostajecie za lądowanie, trzymanie się pasa i beczkę w powietrzu wymieniał instruktor. I oczywiście nie wolno rozbić samolotu. Maszyny jednak rozbijały się co chwilę, na szczęście tylko w symulacji. A im dalej w las, tym z wymagającym, wysokowyczynowym samolotem akrobacyjnym Extra 300 dziewczyny radziły sobie coraz lepiej. Poznaj samego siebie W sumie uczestnicy mieli do wykonania osiem zadań plus jedno dodatkowe. Oprócz radiowego, telewizyjnego, kulinarnego, lotniczego, nastolatki pod opieką instruktorów z Centrum Integracja uczyły się podstawowych zwrotów w języku migowym, przypomniały sobie zasady pierwszej pomocy w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Katowicach, uczyły się też wyszukiwania i korzystania ze zbiorów w supernowoczesnej bibliotece akademickiej Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego CINiBA oraz zapamiętywały magiczne znaki alfabetu runicznego w karczmie Rudy Goblin, założonej i prowadzonej przez spółdzielnię socjalną, powstałą dzięki dofinansowaniu z EFS. Wszystkie zadania przygotowane dla uczestników nawiązywały do działań, które można podejmować w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, by aktywizować, edukować i integrować mieszkańców regionu. Chcemy pokazać EFS przez doświadczenie, ale jednocześnie uświadomić uczestnikom, że to, co zobaczą, czego się nauczą, może im się przydać w przyszłości. Ponadto dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych to dobry moment na zdobywanie doświadczeń. Dla większości wszystko, z czym się zmierzą, będzie nowością, chociażby symulator czy wizyta w telewizji, która na pewno jest wielkim przeżyciem tłumaczyła Dorota Janas, organizatorka gry z Silesia Events. Przygody z gry miejskiej będą też ciekawym doświadczeniem. Oczywiście nie stawiamy sobie tak ambitnych celów, że ktoś po wizycie w telewizji poczuje powołanie do takiej pracy, ale może odkryje coś fajnego, że ma dobry głos albo dobrze prezentuje się przed kamerą dodawała Janas. Gra uświadomiła jej młodym uczestnikom, jak wielu mieszkańców Katowic uczestniczyło w projektach dofinansowanych z EFS. Doświadczenia to jedno, ale w grze chodzi też o zwycięstwo. A na podium gry Kapitał to Ty zasłużyły te drużyny, które w najkrótszym czasie i jak najlepiej wykonały postawione przed nimi zadania. Te dwa warunki spełniły drużyny ze szkół z Wodzisławia Śląskiego, Wisły i Katowic. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śląskim, drugie Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, trzecie V LO im. W. Broniewskiego w Katowicach. Dodatkowo redaktor Radia Katowice, Agnieszka Strzemińska, wybrała trzy zespoły, które najlepiej poradziły sobie z pisaniem relacji z gry i czytaniem informacji w radiowym studiu. Były to ZSE w Wodzisławiu Śląskim (zwycięzcy gry), ZSGH w Wiśle i II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim. Nagrodą dla nich był wywiad przeprowadzony przez dziennikarzy programu Czas na nas, który został wyemitowany na antenie radia dodaje Janas. Z kolei bistro Krystynka wraca z Wiednia przyznało specjalne wyróżnienie za najciekawszą i najładniejszą sałatkę uczniom z V LO im. W. Broniewskiego. Dla nich nagrodą było włączenie ich Tęczowego kurczaka do menu bistro na tydzień. Justyna Przybytek

16 16 Wydarzenia Odrobili lekcje z EFS i wygrali Czym są fundusze europejskie? Jak stworzyć i pozyskać dofinansowanie na własny projekt? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi poznali uczestnicy lekcji o Europejskim Funduszu Społecznym, które w minionych miesiącach odbywały się w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w województwie śląskim. Podczas Eurowyzwania nastolatki prezentowały przygotowane przez siebie strategie reklamowe i sprawdziły swoją wiedzę o UE i EFS W sumie lekcje o EFS odrobiło kilkuset uczniów, m.in. z Częstochowy, Katowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia, Rybnika, Wisły, Brennej i Ustronia. Co mnie zaskoczyło wśród młodzieży? Przede wszystkim początkowe nastroje eurosceptyczne, dość radykalne, nieprzychylne. Wielu młodym Unia Europejska kojarzy się z biurokracją. Ale też dzięki tym różnicom zdań mogliśmy dyskutować, niczego młodzieży nie narzucaliśmy, dysputy tylko ubarwiały zajęcia. Próbowaliśmy przede wszystkim wytłumaczyć im, co namacalnie mogą otrzymać z Unii. Udało się w wielu szkołach usłyszeliśmy na koniec pozytywne komentarze. Kiedy uczniowie zaczęli kojarzyć logotypy projektów unijnych i dowiadywać się, Fot. FUNDACJA Viribus Unitis (2x) co dofinansowano z tych pieniędzy, zaczęło to do nich mocno przemawiać opowiada Paulina Jaworska, koordynatorka projektu z Fundacji na rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis. Warsztaty w każdej ze szkół zostały podzielone na trzy części. Pierwsze zajęcia były teoretyczne, młodzież m.in. zapoznała się z genezą integracji europejskiej, procesem wejścia Polski do UE czy też istotą EFS. Na pewno ważną informacją było dla uczniów odróżnienie instytucji europejskich. Bardzo też zaskoczyła ich kwota pieniędzy, jaka dzięki integracji z UE napłynęła do Polski. Mamy slajd prezentujący pieniądze z UE w latach w przeliczeniu na liczbę kursów praw jazdy, jakie można by za nie zrobić wychodzi 4,5 kursu na Polaka. To było dla nastolatków duże zaskoczenie dodaje Jaworska. Drugie zajęcia to wciąż teoria, ale już w odniesieniu do praktyki. Młodzi spotkali się z gośćmi ludźmi z ich najbliższej okolicy, którzy realizowali projekty dofinansowane z EFS. Dowiedzieli się także, gdzie zdobywać informacje dotyczące UE, oraz poznali zasady tworzenia kampanii promocyjno-informacyjnych. Omawialiśmy m.in. strategie marketingowe dużych koncernów, to młodzieży bardzo się spodobało mówi Jaworska. I bardzo przydało, bo na ostatnich zajęciach w formie warsztatów nastolatki miały już za zadanie same stworzyć elementy wybrać cel, grupę docelową, zaplanować budżet oraz formę przekazu kampanii promującej EFS. Wiedza, praktyka, kreacja Spośród najlepszych zgłoszonych pomysłów sześć nominowano na finał konkursu Eurowyzwanie, który 9 grudnia odbył się w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Nastolatki musiały nie tylko jak najlepiej i najciekawiej przedstawić przygotowane przez siebie strategie reklamowe, ale i udowodnić, że na lekcjach EFS pilnie słuchały, ich wiedzę sprawdzono bowiem podczas quizu Europejskie przypadki z wiedzy o Unii Europejskiej oraz Europejskim Funduszu Społecznym. Wśród gimnazjalistów o wyniku rywalizacji przesądził właśnie quiz, z którym najlepiej poradzili sobie uczniowie z Zespołu Szkół w Ślemieniu. Choć to prezentacja gimnazjalistów z Bytomia zdaniem jury była najlepsza, bo widać było w niej duże zaangażowanie, zawierała piosenkę, a nawet układ choreograficzny, niestety jej autorzy polegli na quizie ocenił Mateusz Matysiewicz, prezes Fundacji Viribus Unitis. Dlatego też zajęli drugie miejsce, zaś trzecie przyznano uczniom z Gimnazjum w Czyżowicach. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjne okazały się dziewczyny z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle: Sonia, Klaudia, Sandra, Ania i Agata. Mamy za sobą dużo pracy, ale też dużo dowiedziałyśmy się dzięki lekcjom o samej Unii i funduszach europejskich podsumowała Sonia. Jak zgodnie przyznawały, współpracowało im się przy prezentacji znakomicie, podzieliły obowiązki i działały tak ochoczo, że przeszarżowały i zamiast opracować prezentację 10-minutową, na finale w Katowicach pojawiły się z dwukrotnie dłuższą. Na konkurs mogły przygotować kampanię reklamującą projekt zrealizowany w ramach EFS albo sam fundusz, postawiły jednak na kreatywność. I zrobiłyśmy kampanię przedstawiającą projekt wymyślony przez nas: Ugotuj sobie przyszłość, tj. kurs gotowania sfinansowany z EFS wyjaśniała Agata. Wybór tematu nie był przypadkowy, bo nastolatki uczą się w technikum gastronomicznym. Kreatywne postanowiły być też w formie, przygotowując na potrzeby kampanii film, krótki zwiastun projektu. Oczywiście kręciłyśmy w swojej szkole, nie musiałyśmy długo szukać, wystarczyło przyjść na któreś z zajęć opowiadały zadowolone ze zwycięstwa. Drugie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych przypadło drużynie z II LO w Wodzisławiu Śląskim, zaś trzecie reprezentacji ZSME w Rybniku. Drużyny otrzymały nagrody pieniężne do wykorzystania przez zaangażowane w projekt klasy. Lekcje z EFS oraz Eurowyzwanie organizowane były przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy z Fundacją na rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis. Justyna Przybytek FOT. ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC (5x)

17 Wydarzenia 17 Mikołaj i EFS to zgrany duet 5 grudnia w katowickim Pałacu Młodzieży odbyło się jedno z wielu organizowanych w tym czasie spotkań z Mikołajem. Było ono jednak nietypowe, bo europejskie. Przedszkolaki spotkały nie tylko swojego ulubionego świętego, ale też EFSia i Isię, maskotki Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięły udział maluchy z kilku katowickich przedszkoli. Chcemy, żeby dzieci poznawały świąteczne tradycje i nauczyły się kreatywnie wykorzystywać rzeczy z pozoru nieużyteczne. Większość przygotowanych dziś ozdób jest właśnie z takich materiałów. Mikołajki są uzupełnieniem naszego Eurokolędowania, w ten sposób i najmłodszych włączamy w promowanie idei europejskich tłumaczy Ewelina Budzińska- -Góra, pracująca w Urzędzie Marszałkowskim organizatorka imprezy. Dzieciaki wzięły udział w warsztatach kulinarnych, plastycznych i muzycznych. Poznały bożonarodzeniowe zwyczaje, ozdobiły choinkę, wspólnie kolędowały, a na koniec obejrzały spektakl Podróże z EFSiem, opowiadający niezwykłe przygody EFSia i jego przyjaciółki Isi podczas podróży po krajach Unii Europejskiej. No i co równie ważne dostały mikołajkowe prezenty. Dzieci są bardzo otwarte, dobrze się z nimi pracuje. Są wymagające, nawet bardziej niż dorośli, ale dają też prowadzącym dużo większą satysfakcję z pracy przyznaje Ewa Stańczyk, członkini spółdzielni Parostatek, organizatorka warsztatów z rękodzieła. Po zadowolonych minach siedzących przy jej stanowisku przedszkolaków można było poznać, że zabawa jest przednia. Widać, że dzieci w przedszkolach pracują manualnie. Na naszych warsztatach miały dodatkową motywację do pracy wiedziały, że po wszystkim będą mogły swoje dzieła zjeść. Takie zajęcia są ważne dla zachowania tradycji. Wszystkie zwyczaje są wciąż żywe i rozpowszechnione na wsi, w mieście jest już z tym gorzej. Dziś dzieci dowiedziały się sporo o bożonarodzeniowych tradycjach, same ozdobiły pierniczki, w tym te do zawieszenia na choince, ze specjalną dziurką tłumaczy Łucja Krutak, prezeska KGW w Gilowicach i Woli, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW w Katowicach. Ze spotkania zadowolone były nie tylko przedszkolaki, ale i ich opiekunki. Bardzo fajne pomysły na zajęcia. Panie prowadzące dostosowują się do potrzeb i umiejętności dzieci, niczego im nie narzucają, co jest bardzo ważne. Przy okazji zabawy dzieci dowiadują się wielu ciekawostek, a wiadomo, że nauka przez zabawę jest bardzo skuteczna tłumaczy Magdalena Ptaszek, nauczycielka z Miejskiego Przedszkola nr 51 w Katowicach, wychowawczyni grupy 4- i 5-latków. Vanessie i Frankowi, jej rezolutnym 5-letnim podopiecznym, najbardziej podobało się robienie świątecznych ozdób. Na przygotowanej specjalnie na warsztaty choince powiesili własnoręcznie zrobione gwiazdki i serduszka. Inne dzieciaki przyniosły bombki z materiału, papierowe koszyczki i pierniki. Drzewko w mig zapełniło się dziesiątkami ozdób. Kiedy było gotowe, można było przejść do kolejnych punktów programu wspólnego muzykowania i kolędowania i prezentów! Na te ostatnie dzieci oczywiście czekały najbardziej, choć i zabawy muzyczne bardzo przypadły im do gustu. Szczególnie, że prezentowane były ciekawe instrumenty z całego świata. Kto by się nie cieszył, że może spróbować zagrać na azjatyckim bębnie tar, afrykańskim bębnie gadającym, a nawet znanych nam tamburynie, gitarze czy flecie. Z EFS-owskich mikołajek dzieci wyszły potrójnie obdarowane. Zyskały nowe umiejętności, świąteczne upominki i wiedzę o Unii Europejskiej. Świetna zabawa połączona z edukacją to prawdziwy przepis na sukces. Barbara Salamon-Szympruch Na EFS-owskich mikołajkach było wszystko, co trzeba warsztaty robienia ozdób choinkowych, wspólne muzykowanie i prezenty

18 18 Pokoleniowy tandem Wespół w zespół 9-latek uczy dziadka radości, a 19-letnia uczennica nauczycielkę spokoju. To nie żart, a pokoleniowy tandem, a do tandemu jak do tanga trzeba dwojga. Dwojga z pomysłami, otwartych i gotowych na naukę od siebie nawzajem. Nastawieni, zwłaszcza na wyzwania, byli uczestnicy podsumowanego 14 listopada w kinoteatrze Rialto w Katowicach projektu Pokoleniowy tandem. Inicjatywa ma pokazać, że współpraca między pokoleniami jest możliwa, tak samo jak aktywność zawodowa czy społeczna w każdym wieku, że możemy i mamy się wzajemnie inspirować, wzbogacać, służyć doświadczeniem i wiedzą. Albo kreatywnością, energią i pomysłami wyjaśnia Barbara Szafir, zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który realizował projekt we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami EFS w Katowicach, Rybniku, Bielsku-Białej i Częstochowie. Symbioza Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono mieszkańców województwa śląskiego, w efekcie powstało siedem duetów i jedno trio. Zespoły, a dokładniej tandemy pokoleniowe, bo w każdym byli młodzi oraz dojrzali, czyli juniorzy i seniorzy- -mentorzy, którzy zechcieli współpracować i dzielić się wiedzą. Filip i Andrzej nie musieli się szukać to wnuk i dziadek, współpracują od lat. Stworzyli tandem sportowy, wyszło całkiem naturalnie. Mój ojciec był sportowcem, ja jestem, mój syn i wnuk też opowiada pan Andrzej. Pasją Filipa jest piłka nożna, chce być jak Messi albo Robert Lewandowski. Na razie talent rozwija w Gwarku Ornontowice. Chcę mu przekazać, że sport to nie tylko piłka, ale i inne pasje tłumaczył senior. Nauczył wnuka znacznie więcej. Jak się czegoś bardzo chce, można to osiągnąć wyjaśniał 9-latek. A wszystko to przy okazji wspólnych treningów, wycieczek po górach, jazdy na koniach. Czego może się nauczyć dziadek od 9-latka? Ciągłego ruchu, autentycznej radości ze sportu. Jasne, czasem mam zadyszkę, ale próbuję mu dorównać, utrzymać kondycję, żeby dotrzymać kroku, żeby nie zauważył, że już się męczę, choć on nigdy się nie męczy śmiał się pan Andrzej. Drugi tandem sportowy, a dodatkowo też podróżniczy, stworzyli Tatiana i Roman. Znali się, zanim projekt ruszył, a wpadli na siebie na maratonie fitness. Od tego czasu wspólnie uskuteczniają kolejne maratony, duża różnica wieku nie jest problemem we współpracy, bo Tatiana FOT. TOMASZ JODŁOWSKI (5x) i Roman dzielą pasje. Robimy różne szaleństwa: fitnessy, góry, jazda na rowerach, nordic walking, ale w tym ostatnim miesiącu dzięki projektowi naprawdę się działo. Będziemy się starali dalej przekazywać to, co potrafimy, co robimy mówił Roman. Zrodziły się też dwa tandemy kulinarne. Jeden tworzyli Maria Ożga, finalistka II polskiej edycji programu Masterchef, z Szymonem, drugi Monika i Izabela. Monika to 19-letnia uczennica Izabeli, która jest wychowawcą oraz uczy gastronomii w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu. Panie nie tylko wspólnie gotowały, ale aktywnie prowadziły tandemowy blog kulinarny i co ciekawe umieszczały też na nim filmy, na których realizowane przez siebie przepisy migały. Na pomysł, aby opowiadać o gotowaniu w języku migowym, wpadła Monika, sama niedosłysząca. Uwielbiam migać, w przyszłości też chciałabym pracować w takim ośrodku jak nasz. Pani Izie pomysł się spodobał. Stwierdziła, że to będzie fajne i dobre, więc zaczęłyśmy opowiada 19-latka. Nauczycielka podchwyciła. Tymi filmikami chciałyśmy wyjść do osób niesłyszących, zwłaszcza młodzieży, która niechętnie sięga na przykład po książki, bo ma ograniczony zasób słownictwa. Trzeba im wszystko wytłumaczyć, pokazać wyjaśnia. Monika i Iza wspólnie gotowały i nawzajem się uspokajały. Obie, jak przyznają, są energiczne i wiele rzeczy chcą robić już, natychmiast, zaraz. Monika mówiła: spokojnie, powoli. A to mi się zdecydowanie przydawało śmieje się pani Izabela. Ale stopowanie było wzajemne, bo Monika to też wulkan energii. Współpraca zaowocowała: Monikę zaskoczył ogrom doświadczenia pani Izy, panią Izę pomysł Moniki na wykonanie sosu salsa. Operator filmowy Mieczysław Chudzik i Aleksander spotkali się natomiast w tandemie fotograficznym, a wcześniej jako sąsiedzi w Superjednostce, największym bloku mieszkalnym w Katowicach i województwie śląskim. Pan Mietek radził juniorowi: zwolnij. Czasem nie rozumiem tempa młodych. Ludzie, macie przed sobą dużo czasu, spokojnie, bierzcie życie powoli i smakujcie je klarował. Jak się pracowało? Niekiedy Alka temperowałem, innym razem poganiałem, albo było na odwrót śmiał się pan Mieczysław podczas konferencji podsumowującej projekt. Aleksander z wiedzy i doświadczenia legendy TVP Katowice czerpał garściami. Panowie wychodzili w plener i fotografowali jednym aparatem. Jeden robił zdjęcia, drugi patrzył, Bohaterowie Pokoleniowego tandemu pokazują, jak ważne są autorytety, mistrzowie w naszym życiu. Młody człowiek potrzebuje kontaktu ze starszą osobą

19 Pokoleniowy tandem 19 potem zamiana. Dzięki temu byliśmy zespołem, współpracowaliśmy, w przeciwnym razie każdy skupiłby się na swojej pracy i swojej wizji opowiadali. Ze wspólnej przygody powstał cykl zdjęć. Musimy coś z tym zrobić, podsumować jakiś etap naszego działania mówił operator. Myślą o wystawie, oczywiście wspólnej. Był też tandem aktorski z aktorem Teatru Śląskiego Bernardem Krawczykiem i Marianną, rękodzielniczo-artystyczny z Ewą i Danutą i w końcu trio dziennikarskie, w którym w rolę mentora wcielił się Stanisław Bubin, redaktor naczelny Lady s Club, a juniorek Iga i Joanna. Wiele z zespołów już w finale projektu zadeklarowało współpracę. Między innymi Ewa i Danuta. Ewa pracuje w klubie seniora, do którego uczęszcza pani Danuta. Od swojej mentorki Ewa uczyła się cierpliwości i m.in. robienia na drutach. To dla mnie coś nie do przejścia śmiała się. Ale we wspólnie spędzanym czasie nie chodzi wyłącznie o naukę, ale jak mówiły o bycie ze sobą. Mistrz i uczeń Również o potrzebie bycia ze sobą mówili eksperci zaproszeni na wieńczącą projekt debatę o aktywności społecznej i zawodowej osób powyżej 45. roku życia. Rozmawiali m.in. o zaletach mentoringu i integracji międzypokoleniowej. Świat się starzeje, potrzebujemy siebie nawzajem, nie ma takiej możliwości, by młody człowiek poradził sobie bez starszej osoby. Każdy z nas potrzebuje autorytetu, mistrza, którym nie będzie nasz rodzic. To może być nauczyciel, sąsiad, ktoś, z kim się zaprzyjaźnimy, od kogo uczymy się postaw wobec życia, których przecież nie nabędziemy przez przypadek tłumaczyła dr hab. Małgorzata Dobrowolska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ze współpracy międzypokoleniowej czerpią obie strony, bo jak podkreślała dr Dobrowolska właśnie aktywność, czy to fizyczna, czy społeczna, to jedyny znany nauce eliksir młodości. Mentoring chwalił także Andrzej Tomeczek, członek zarządu Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach, zauważył jednak, że jest zdecydowanie zbyt mało doceniany w firmach. Pojawia się zjawisko coachingu, ale ma inny wymiar. Jest po to, aby zwiększyć rezultaty pracy. Do relacji mentor uczeń będziemy zmuszeni, bo po prostu demografia jest nieubłagana i dobrze by było, gdybyśmy starali się prezentować zalety tego zjawiska. Jeśli nie będziemy promować mentoringu, potencjalni mentorzy będą bali się przekazywać w firmach swoją wiedzę, obawiając się, że mogą stać się niepotrzebni. Ich znaczenie muszą podkreślać liderzy mówił. Zaznaczył, że nie tylko należy zacząć doceniać doświadczonych i dojrzałych pracowników, ale także dostosować do nich sposób zarządzania w firmie. Eksperci jednym głosem podkreślali także wartość projektów aktywizujących osoby powyżej 50. roku życia, zwłaszcza te, które tracą pracę. Ze współpracy międzypokoleniowej czerpią obie strony, bo aktywność, czy to fizyczna, czy społeczna, to eliksir młodości Aby jak najszybciej przywrócić je na rynek pracy postulował Andrzej Zygmański z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Udało się to Rozalii Nowosielskiej. 55-latka straciła pracę. Szukała bezskutecznie, wyjechała m.in. poza granice województwa, imała się różnych zajęć, próbowała nawet własnej działalności gospodarczej, nie wychodziło. Do czasu, aż została beneficjentką projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Skończyłam wiele kursów dofinansowanych z pieniędzy unijnych. Ostatni, na opiekuna dla osób starszych i dzieci niepełnosprawnych, dał mi pracę opowiadała. Praca z ludźmi daje satysfakcję, której nic nie zastąpi. Korzyści płynące z aktywizacji podkreślała także Iwona Błach, od 10 lat zatrudniona w tej samej firmie, wykonująca, jak twierdzi, ukochany zawód. Zajmuję się wdrażaniem i serwisem oprogramowania komputerowego dopowiada. Wzięła udział w szkoleniu dla administratorów baz danych. Dzięki temu udało mi się wyrwać z własnego grajdołka. Na szkoleniu spotyka się nowych ludzi, tworzą się więzi. Jest nowe otoczenie, człowiek nabiera innej perspektywy, nie tkwi już tylko w domu i firmie, trochę może wyluzować opowiadała. Jak dodała, dla niej był to bodziec. Żeby nie stawiać sobie przed nosem barier. Justyna Przybytek

20 20 Wydarzenia Skuteczni i potrzebni Wspólnie możemy więcej o tym mogli się przekonać uczestnicy konferencji poświęconej spółdzielniom socjalnym. Spotkanie odbyło się 2 grudnia w Auli Centrum Naukowych Technologii Informatycznych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Spółdzielnie socjalne są szansą dla osób mających trudności z wejściem na rynek pracy. Dlatego cieszy nas, że w województwie śląskim działa tak wiele profesjonalnych przedsiębiorstw społecznych. Naprawdę mamy się czym chwalić mówiła, rozpoczynając katowicką konferencję, Barbara Szafir, zastępca dyrektora Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego. Zależy nam, aby spółdzielnie miały szanse rozwoju, pozyskiwania klientów i nawiązywania współpracy m.in. z samorządami kontynuowała. Opowiadający o swoich spółdzielniach paneliści udowodnili, że przedsiębiorstwa społeczne mogą być źródłem zarówno osobistych, jak i finansowych sukcesów. Z kolei eksperci dyskutowali o klauzulach społecznych, które choć nadal niezbyt popularne odgrywają ważną rolę w procesie reintegracji zawodowej osób wykluczonych. Fakty i mity Przedsiębiorstwa społeczne w polskiej rzeczywistości pojawiły się po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Zgodnie z literą prawa, przynajmniej połowa ich członków musi być zagrożona wykluczeniem społecznym. W pierwszym odruchu z wykluczeniem kojarzymy zazwyczaj osoby niepełnosprawne, ale ustawa wymienia nie tylko je. To również bezrobotni, osoby uzależnione, które z powodzeniem zakończyły terapię, czy byli więźniowie. Również oni coraz częściej decydują się na założenie spółdzielni socjalnych. Parostatek był inicjatywą 7 kobiet, młodych mam, humanistek, na próżno szukających zajęcia w Cieszynie. W ich przypadku przedsiębiorstwo społeczne to nie tylko sposób na powrót na rynek pracy, to też możliwość rozwijania pasji i zainteresowań. Jesteśmy wielobranżową spółdzielnią działamy w różnych obszarach, które są związane z naszymi humanistycznymi kompetencjami. Chyba nam to wychodzi, bo spółdzielnia (funkcjonuje od sierpnia 2013 r. przyp. red.) jest obecnie naszym jedynym źródłem utrzymania mówi Urszula Szwed, jedna z jej założycielek. Dziewczyny tworzą konstrukcje żywej architektury, prowadzą centrum warsztatowe i projektują grafikę z wykorzystaniem typografii. Zatrudniający niepełnosprawnych Teatr Grodzki z Bielska-Białej jest działającym od 15 lat Zakładem Aktywności Zawodowej. Nasze produkty są naprawdę wysokiej jakości, w niczym nie ustępują tym wytwarzanym przez pełnosprawnych pracowników innych drukarni, cały czas musimy jednak udowadniać swoją Podmioty ekonomii społecznej są takimi samymi biznesowymi graczami jak firmy komercyjne wartość podkreśla reprezentująca spółdzielnię Magdalena Grudczak. Podobnego zdania są Gabriela Szymkowiak i jej syn Jarosław, prowadzący chyba najsłynniejszą śląską spółdzielnię socjalną Rybka. Ponad 60% naszej załogi to osoby niepełnosprawne. Otwarty rynek pracy jest clou ekonomii społecznej przyznaje pani Gabriela. I dodaje, że od początku wyznacznikiem ich pracy była jakość oferowanych produktów. Niestety do dziś, pomimo kilku lat funkcjonowania na rynku, muszą się zmagać z negatywnym odbiorem samej spółdzielni. Często kontrahenci myślą, że skoro coś jest wytwarzane przez spółdzielców musi być tańsze. A przecież za jakością powin-

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II.

Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II. Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II. Projekt zakłada podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Zielona Góra, 21 listopada 2016 r. 2007 2014 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (EFS) LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (EFRR)

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, 06.09.2013 r. Działanie 9.5 PO

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PODDZIAŁANIE ANIE 9.1.2 PO KL Kielce, 30 stycznia 2012 r. CEL: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Maj_2010 Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Szanowni Państwo, Przesyłamy Państwu kolejny numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Województwa Zachodniopomorskiego

Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz efekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Szczecin, 22.09.2015 r. Alokacja dla województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: I. Projekt Szansa na przedszkole 1. Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2. Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 to największy w historii Unii Europejskiej program operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Znajdę pracę po szkole zawodowej, realizowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla edukacji

Dotacje dla edukacji Dotacje dla edukacji Fundusze Strukturalne w latach 2007-2013 Tomasz Bulzacki Eurokoordynator Zadania Eurokoordynatora 1. Konsultacje pomysłów na projekty. 2. Poszukiwanie źródeł finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!! Proszę zapoznać się z możliwością ubiegania się o STYPENDIUM Śląskie - Inwestujemy w talenty I edycja

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!! Proszę zapoznać się z możliwością ubiegania się o STYPENDIUM Śląskie - Inwestujemy w talenty I edycja UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!! Proszę zapoznać się z możliwością ubiegania się o STYPENDIUM Śląskie - Inwestujemy w talenty I edycja Wnioski można pobrać i złożyć do 4 listopada u pedagoga szkolnego. Kilka

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rezultaty projektu Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Ustrobna 3 czerwca 14r Rezultaty projektu Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza plus

Bardziej szczegółowo

Działania Miasta Lublin na rzecz szkolnictwa zawodowego

Działania Miasta Lublin na rzecz szkolnictwa zawodowego Działania Miasta Lublin na rzecz szkolnictwa zawodowego Poprawa stanu obiektów szkół zawodowych i zapewnienie dobrej infrastruktury sportowej Wysokość wydatków majątkowych na szkolnictwo zawodowe w latach

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r.

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 20 stycznia 2011 r., Warszawa 1 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Regulamin 3 edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong

Regulamin 3 edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong Regulamin 3 edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong 1 Organizator Festiwalu 1. Organizatorem Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong zwanego dalej Festiwalem jest Województwo Śląskie Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ OPRACOWAŁA: Alicja Nowak Doradca zawodowy Bielsko-Biała 2017 Cele programu Celem

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo