WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Zarządzania Remontami IZR ROK I SEMESTR I IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Matematyka I S4 40E Fizyka I S5 25E Nauka o materiałach I S Podstawy inżynierii wytwarzania I S Elektrotechnika i elektronika I S Ochrona środowiska S Ogółem w I semestrze: SEMESTR II IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski I E ,5 2. Podstawy informatyki S Matematyka II S4 40E Fizyka II S Mechanika techniczna I S6 30E Grafika inżynierska I S ,5 7. Nauka o materiałach II S12 30E Ogółem w II semestrze:

2 ROK II SEMESTR III IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski II E ,5 2. Matematyka III S Fizyka III S Mechanika techniczna II S6 30E Wytrzymałość materiałów I S Grafika inżynierska II S ,5 7. Podstawy konstrukcji maszyn I S Elektrotechnika i elektronika II S Automatyka i robotyka S16 45E Ogółem w III semestrze: Rok II SEMESTR IV IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Wytrzymałość materiałów II S7 45E Mechanika płynów S Grafika inżynierska III S Podstawy konstrukcji maszyn II S10 50E Nauka o materiałach III S Podstawy inżynierii wytwarzania II S Termodynamika techniczna II S Ogółem w IV semestrze: ,5

3 Rok III SEMESTR V IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Podst. konstrukcji maszyn III+CAD S Podstawy inżynierii wytwarzania III S Metrologia i systemy pomiarowe S Budowa i teoria okrętu E Siłownie okrętowe I E Okrętowe silniki tłokowe I E22 20E Maszyny i urządzenia okrętowe I E Chłodnictwo i klimatyzacja E Ogółem w V semestrze: ,5 Rok III SEMESTR VI IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski V E ,5 2. Podstawy eksploatacji maszyn S Termodynamika techniczna II S Technologia remontów I E Siłownie okrętowe E21 15E Okrętowe silniki tłokowe II E Kotły okrętowe E Metrologia warsztatowa E Obróbka plastyczna i skrawaniem I E Obróbka cieplna i powierzchniowa E Techniki przeciwkorozyjne E31 20E Praktyka przemysłowa I E33 * 1,5 Ogółem w VI semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

4 Rok IV SEMESTR VII IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia S Technologia remontów II E19 40E Maszyny i urządzenia okrętowe II E21 20E Gospodarka remontowa E Obróbka plastyczna i skrawaniem II E28 20E Obróbka cieplna i powierzchniowa E Praktyka przemysłowa* E33 * 8,5 9. Seminarium dyplomowe E Ogółem w VII semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

5 Rok IV SEMESTR VIII IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Spawalnictwo E Urządzenia przeładunkowe E Praktyka przemysłowa* E Seminarium dyplomowe E Praca dyplomowa D D 15 Ogółem w VIII semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

6 KOD: E1 Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty godzin w tygodniu godzin w semestrze ECTS A C L A C L II 1, III 1, IV 1, V 1, VI 1, VII 1, ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Przedmiot bazuje na wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotów zawodowych, umożliwia komunikację ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ słownictwo zawodowe w zakresie nazw narzędzi, urządzeń, części maszyn, awarii systemów okrętowych siłowni i niesprawności, komend i poleceń, rozkładów alarmowych, instrukcji obsługi sprzętu awaryjnego, dokumentacji technicznej; wykazać bierną znajomość języka angielskiego (tłumaczenie na język polski wszystkich tekstów, w tym technicznych omawianych w trakcie zajęć) UMIEĆ rozumieć polecenia i komendy wydawane ustnie oraz instrukcje związane z utrzymaniem, przeglądem i naprawą urządzeń, z bezpieczeństwem załogi i statku, prowadzić dialog i wypełniać typowe formularze aplikacyjne, formularze zamówień i specyfikacji remontowych, arkuszy pomiarowych i weryfikacji części. Wykazać czynną znajomość języka angielskiego (tłumaczenia na język angielski poprawnie gramatycznie), umiejętność wypowiedzi na ogólne tematy w zakresie języka technicznego i sytuacji dnia codziennego. Napisać list motywacyjny oraz CV. Zaliczyć test Marlins a. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA główna: 1. Buczkowska W., English across Marine Engineering, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2003; 2. Blakey T.N., English for Maritime Studies, Prentice Hall, 1997; 3. P. van Kluiyven International Maritime Language Program, podręcznik + CD, Alkmar 2005; 4. White L., Engineering workshop, Oxford, 2003; 5. Puchalski J., Ilustrowany angielsko polski słownik marynarza, Trademar 2003 pomocnicza: 6. Glendinning E i N Electrical and Mechanical Engineering, Oxford, 2004; 7. M.Gunia M., K.Mastalerz K., Workshop on English for Mechanical Engineering Students, AM Szczecin 2004; 8. program komputerowy MarEng. Learning Tool, projekt unijny 2007; 9. Safety Digest wybrane artykuły; 10. Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004;

7 11. Engine Room Simulator silniki, Unitest, Gdańsk; 12. Lutzer J., Spincic A. English in Marine Engineering Communication, Rijeka Sporządził: mgr Wiesława Buczkowska Zatwierdził: dr Mirosława Sztramska SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: JĘZYK ANGIELSKI SEMESTR II 1. Powtórzenie podstaw z gramatyki j. angielskiego : 8 8 czasownik to be, have wyrażenie there is, liczebniki główne i porządkowe, zaimki osobowe, przymiotniki, zaimki dzierżawcze, rzeczowniki liczba mnoga, tworzenie i użycie czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Simple. 2. Części statku. Dane statku : wymiary kadłuba, tonaż, 6 6 linie ładunkowe, właściwości morskie statku, rozplanowanie statku, zaświadczenia statku np. klasyfikacyjne, typy statków, załoga statku. 3. Porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia 4 4 codziennego, np. - udzielanie informacji o sobie, - przedstawianie się i rozmowa towarzyska, - pytanie o drogę i udzielanie wskazówek, - rozmowy telefoniczne, - opis zainteresowań, - opis czynności codziennych, przeszłych, przyszłych, - umiejętność podawania godzin, dat, liczb, wymiarów, ułamków, procentów, cen, numerów telefonów., adresów mailowych. 4. Podstawy fonetyki angielskiej 2 2 RAZEM: SEMESTR III 5. Materiały techniczne, własności materiałów, 3 3 testowanie materiałów. 6. Obróbka metali, odlewania, kucie, spawanie, toczenie, 3 3 frezowanie, szlifowanie, obróbka cieplna. 7. Narzędzia ich zastosowanie. 4 4

8 8. Skale temperatury i angielskie jednostki Tworzenie i użycie czasów przeszłych, przyszłych i 3 3 teraźniejszych. 10. Tworzenie i użycie czasów przeszłych i przyszłych i 3 3 teraźniejszych oraz wprowadzenie strony biernej w oparciu o słownictwo techniczne. 11. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem 5 5 angielskim w mowie w zakresie technicznej problematyki: - z czego to jest zrobione - czytanie instrukcji - wielkie konstrukcje świata - piękno mikrotechnologii - robotyka - inteligentne materiały. RAZEM: SEMESTR IV 12. Parametry silnika Rodzaje głównych jednostek napędowych Silnik i jego praca, zasada działania silnika 2 2 dwusuwowego i czterosuwowego. 15. Budowa silników spalinowych : części stacjonarne, 5 5 części ruchome: tłoki i pierścienie tłokowe, korbowody, wały korbowe, wałki krzywkowe, łożyska. Opis działania poszczególnych maszyn w siłowni i systemów oraz ich nazewnictwo. 16. Rozwijanie umiejętności posługiwania się jęz. 3 3 angielskim w mowie i piśmie w ramach eksploatacji siłowni okrętowej: - opis wadliwego funkcjonowania urządzeń, - przekazywanie informacji dotyczących awarii i napraw w siłowni, - zasięganie informacji na temat remontu, terminu, wizyty rzeczoznawcy, wymiany części, odbioru prac, - specyfikacje remontowe, raporty. 17. Rozwijanie umiejętności posługiwania się 3 3 konstrukcjami w stronie biernej w piśmie w oparciu o komputerowe ćwiczenia gramatyczne oraz autentyczne instrukcje obsługi. 18. Wprowadzenie i tworzenie zdań warunkowych typu I w 2 2 oparciu o słownictwo techniczne. 19. Ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne 2 2 w tym tworzenie pytań ogólnych, szczegółowych oraz pytań o podmiot. RAZEM: 20 20

9 SEMESTR V 20. Instrukcja obsługi systemów instalacji przemysłowej: 6 6 urządzenie do obróbki ścieków, wirówka paliwa. 21. Chłodnictwo i klimatyzacja Rozwijanie umiejętności posługiwania się 4 4 konstrukcjami w stronie biernej w piśmie w oparciu o ćwiczenia gramatyczne oraz autentyczne instrukcje obsługi, oraz w mowie w oparciu o ćwiczenia konwersacyjne. 23. Wprowadzenie i tworzenie zdań warunkowych typu I w 4 4 oparciu o słownictwo techniczne. 24. Ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne 2 2 w tym tworzenie pytań ogólnych, szczegółowych oraz pytań o podmiot. RAZEM: SEMESTR VI 25. Instalacje przemysłowe, czytanie autentycznych 4 4 tekstów i instrukcji. 26. Konserwacja urządzeń, przeglądy, raporty i 4 4 specyfikacje napraw. 27. Powtórzenie czasowników technicznych niezbędnych 3 3 do rozumienia tekstów zawodowych. 28. Bezpieczeństwo pracy Powtórzenie i utrwalenie poznanych konstrukcji 5 5 gramatycznych w oparciu o ćwiczenia konwersacyjne oraz gramatyczne. RAZEM: SEMESTR VII 30. Elementy korespondencji: - list oficjalny, - zamówienie części zapasowych, materiałów, paliw i smarów, oraz zaopatrzenia, - potwierdzenie odbioru, - listy w sprawach związanych z remontem maszyn, urządzeń, - czytanie raportu inspektora, - podanie o pracę, - życiorys. 8 8

10 31. Ćwiczenia konwersacyjne mające na celu 8 8 przygotowanie do: - rozmowy kwalifikacyjnej przy ubieganiu się o pracę, - rozmowy z urzędnikami i przedstawicielami zarządu portu, - omawiane warunków zatrudnienia. 32. Czytanie ze zrozumieniem autentycznych artykułów z 4 4 magazynów technicznych oraz instrukcji obsługi urządzeń portowych. RAZEM: kod: S2 Przedmiot: PODSTAWY INFORMATYKI Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L II ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Automatyka, Matematyka, Fizyka, Grafika inżynierska ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Zasady działania komputera osobistego oraz systemu operacyjnego, a także możliwości edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. Oprócz tego student powinien znać sposób pisania programów w językach wysokiego poziomu. UMIEĆ 1. Edytować teksty w edytorze Microsoft Word z uwzględnieniem zaawansowanego formatowania tekstu, tworzenia przypisów i automatycznego tworzenia spisu treści. 2. Wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel z uwzględnieniem formatowania komórek, wstawiania wykresów, aproksymacji linią trendu i operacji warunkowych. 3. Tworzyć i testować proste programy w języku Delphi. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Poprawne wykonanie zadań na zaliczenie LITERATURA 1. Stephen Morris, Delphi to proste, Wyd. RM, ISBN , 2. Dowolny podręcznik do program Microsoft Word.

11 3. Dowolny podręcznik do program Microsoft Excel Sporządził: dr inż. Stefan Kluj Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: PODSTAWY INFORMATYKI SEMESTR II 1. Wstęp historia rozwoju komputeryzacji Podstawy budowy i działania komputerów (płyty główne, procesory, chipsety, pamięci, urządzenia peryferyjne) 3. Podstawy systemów operacyjnych (podstawy budowy systemów unix i windows, podstawy użytkowania) 4. Konta użytkowników (logowanie do systemu, 2-2 uprawnienia, hasła, bezpieczeństwo) 5. Programy użytkowe (programy biurowe, programy graficzne, programy obliczeniowe, programy inżynierskie, CAD, symulatory) 6. Podstawy użytkowania programów biurowych (edytor 4-4 tekstu, arkusz kalkulacyjny) 7. Bazy danych (budowa, użytkowanie, oprogramowanie) Podstawy użytkowania relacyjnych baz danych 2-2 (budowa, indeksowanie, zapytania) 9. Przesyłanie danych pomiędzy programami biurowymi 4-4 (edycja tabel i wykresów, korespondencja seryjna, wstawianie i edycja grafiki) 10. Sztuczna inteligencja (robotyzacja, systemy ekspertowe, budowa systemów ekspertowych, oprogramowanie) 11. Sieci komputerowe (topologia, budowa, podłączenie 1-1 komputera) 12. Internet (poczta elektroniczna, banki, handel) Tendencje rozwoju komputeryzacji (rozwój sprzętu procesory, pamięci, pamięci masowe, rozwój systemów operacyjnych systemy sieciowe, rozwój oprogramowania łatwość obsługi. 14. Zagrożenia sieciowe i obrona przed nimi (wirusy, 2-2 robaki, trojany, rootkity, spam itp.). 15. Poczta elektroniczna (konfiguracja konta pocztowego, 2-2 programy pocztowe). 16. Strony WWW (tworzenie stron internetowych, 2-2 podstawy HTML) RAZEM:

12 kod: S3 Przedmiot: BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L VII ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Podstawy eksploatacji maszyn. Ochrona środowiska. Siłownie okrętowe. Podstawy inżynierii wytwarzania. Technologia remontów. Urządzenia przeładunkowe. ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Podstawowe pojęcia dotyczące ergonomii bezpieczeństwa, ochrony pracy, zasady humanizacji pracy i projektowania antropocentrycznego, przyczyn i skutków wypadków przy pracy. Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. Źródła obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynniki fizjologiczne. Koszt fizjologiczny i energetyczny pracy fizycznej dynamicznej i statycznej. Termoregulacja. Rytmy biologiczne. Czynniki psychologiczne i społeczne. Społeczne środowisko pracy. Stres psychospołeczny w pracy. Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego i przestrzeni pracy. Środowisko pracy i podstawowe zagrożenia w nim występujące i środki ich zapobiegania. UMIEĆ Ocenić ergonomiczność obiektów technicznych Dostrzec zagrożenia występujące w środowisku pracy i odpowiednio je odparować. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA 1. Nauka o pracy bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Praca zbiorowa, redakcja naukowa Koradecka D., wyd. CIOP Warszawa 2000r.

13 2. Ocena ryzyka zawodowego. Praca zbiorowa, redakcja naukowa Zawieska W.M., wyd. CIOP Warszawa 2001r. 3. Hempel L., Człowiek i maszyna. Model techniczny współdziałania. WKiŁ Warszawa Sporządził: dr inż. Leonard Hempel Zatwierdził: dr hab. inż. Wiesław Tarełko SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA SEMESTR I 1. Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. Pojęcia 2 2 podstawowe, źródła obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Ergonomia pojęcia podstawowe. Humanizacja pracy Czynniki fizjologiczne. Koszt fizjologiczny i 2 2 energetyczny pracy fizycznej dynamicznej i statycznej. Termoregulacja. Rytmy biologiczne. 4. Czynniki psychologiczne i społeczne. Społeczne 2 2 środowisko pracy. Stres psychospołeczny w pracy. 5. Elementy środowiska pracy Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący 2 2 strukturę przestrzenną obiektu technicznego i przestrzeni pracy. 7. Czynniki mechaniczne. Rodzaje czynników. 2 2 Zagrożenia. Środki zapobiegania 8. Hałas i drgania mechaniczne Pyły. Zagrożenia. Środki zapobiegania Szkodliwe substancje chemiczne. Zagrożenia. Środki 2 2 zapobiegania. 11. Elektryczność statyczna i energia elektryczna. Środki 2 2 ochrony przed elektrycznością. RAZEM: 20 20

14 kod: S4 Przedmiot: MATEMATYKA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L I II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Fizyka, Podstawy informatyki, Automatyka i robotyka, Przedmioty zawodowe ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ 1. Własności funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianów, funkcji wykładniczej, logarytmicznej. Własności funkcji trygonometrycznej, wzory redukcyjne. Definicje i twierdzenia dotyczące liczb zespolonych i działań na liczbach zespolonych. Działania na wektorach na płaszczyźnie i w przestrzeni. Równanie prostej na płaszczyźnie, równanie prostej i płaszczyzny w przestrzeni. Definicje i twierdzenie dotyczące badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej wraz z punktami przegięcia i wypukłością. 2. Definicje i twierdzenie dotyczące macierzy, wyznaczników i rozwiązywania układów równań liniowych. Podstawowe twierdzenie dotyczące rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych. Podstawy rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej i funkcji wielu zmiennych (całka pojedyncza, całka nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa, całka wielokrotna). 3. Podstawowe twierdzenia dotyczące obliczania całek krzywoliniowych nieskierowanych i skierowanych oraz całek powierzchniowych niezorientowanych i zorientowanych. Podstawowe metody rozwiązywania niektórych typów równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Kryteria zbieżności szeregów liczbowych i funkcyjnych, szereg Fouriera. Podstawowe własności przekształcenia prostego i odwrotnego Laplace a. UMIEĆ 1. Rozwiązywać równania i układy równań algebraicznych, niewymiernych, wykładniczych i logarytmicznych. Rozwiązywać równania trygonometryczne. Wykonywać działania na liczbach zespolonych. Wyznaczać równanie prostej na płaszczyźnie, równanie prostej i płaszczyzny w przestrzeni, wykorzystując rachunek wektorowy. Badać przebieg zmienności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej wraz z punktami przegięcia i wypukłością. 2. Rozwiązywać równania macierzowe i układy równań liniowych. Stosować rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Obliczać całki nieoznaczone, całki oznaczone, całki niewłaściwe, całki wielokrotne oraz stosować je w zagadnieniach geometrycznych i fizycznych (objętość, pole powierzchni bocznej bryły obrotowej, długość łuku krzywej, momenty statyczne, środek ciężkości). 3. Wykorzystywać całkę krzywoliniową do obliczania pola obszaru, masy łuku. Wykorzystywać całkę powierzchniową niezorientowaną i zorientowaną do obliczeń pola powierzchni. Zastosować podstawowe metody rozwiązywania niektórych typów równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Badać zbieżność szeregów liczbowych i funkcyjnych. Zastosować przekształcenia Laplace a do rozwiązywania równań i układów równań różniczkowych. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych

15 LITERATURA 1. Kołowrocki Krzysztof, Matematyka, Wykład dla studentów, część 1, Fundacja Rozwoju AM, 2002; 2. Mc Quarrie Donald A., Matematyka dla przyrodników i inżynierów, część 1,2 3, PWN, Warszawa, Stankiewicz W., Wojtowicz J., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, Warszawa Żakowski Wojciech, Matematyka, część 1, WN-T, Warszawa Trajdos Tadeusz, Matematyka, część 3, WN-T, Warszawa Cichocki A., Kołowrocki K., Krawczyk B., Krawczyk Cz., Kurowicka D., Kwiatuszewska- Sarnecka B., Letkiewicz A., Mieczkowski E., Milczek B., Piskorz K., Smolarek L., Wilkanowska E., Matematyka I-X, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Sporządził: dr Barbara Krawczyk, dr Ewa Wilkanowska Zatwierdził: prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: MATEMATYKA SEMESTR I 1. Powtórzenie wiadomości ze szkoły średniej Funkcja liniowa, kwadratowa, wykładnicza, logarytmiczna, trygonometryczna, granica i ciągłość funkcji, funkcja odwrotna, elementy rachunku różniczkowego. 2. Liczby zespolone Definicja liczby zespolonej. Interpretacja geometryczna. Postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza. 3. Elementy algebry Wyznaczniki: obliczanie i własności. Macierze. Działania na macierzach. Własności działań na macierzach. Wyznacznik macierzy, minor macierzy. Macierz nieosobliwa, macierz transponowana, macierz odwrotna. Wartości własne macierzy. Układy równań liniowych jednorodnych i niejednorodnych. Wzory Cramera. Zastosowanie rachunku macierzowego do rozwiązywania układów równań liniowych. 4. Rachunek wektorowy Wektor w przestrzeni trójwymiarowej, współrzędne wektora, długość wektora. Kąt między wektorami. Iloczyny wektorów: skalarny, wektorowy i mieszany. Funkcja wektorowa i jej pochodna. 5. Geometria analityczna w przestrzeni Równania płaszczyzny i prostej, ich wzajemne położenia. Powierzchnie drugiego stopnia. RAZEM:

16 SEMESTR II 6. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Granica i ciągłość funkcji, pochodna funkcji, różniczka, interpretacje, zastosowania. Pochodne i różniczki wyższych rzędów. Twierdzenia Rolle a, Lagrange a, Taylora i Maclaurina. Ekstrema lokalne i absolutne. 7. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej Całka nieoznaczona, całki funkcji elementarnych, podstawowe własności, metody całkowania: przez podstawienie i przez części. Całkowanie wybranych typów funkcji: wymiernych, trygonometrycznych. 8. Całka oznaczona, definicja, interpretacja, własności Twierdzenie Leibnitza-Newtona. Zastosowania całki oznaczonej. Przykłady zastosowań w mechanice. 9. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych Definicja funkcji wielu zmiennych. Dziedzina funkcji wielu zmiennych i jej interpretacja geometryczna. Pochodna cząstkowa, różniczka zupełna. Interpretacje i zastosowania. Pochodne cząstkowe i różniczki wyższych rzędów. Twierdzenie Schwarza. Ekstrema funkcji wielu zmiennych absolutne i warunkowe. Metoda najmniejszych kwadratów. 10. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych Całka podwójna w prostokącie i obszarze normalnym. Całka podwójna we współrzędnych biegunowych. Całka potrójna w prostopadłościanie i obszarze normalnym. Całka potrójna we współrzędnych walcowych i sferycznych. 11. Całka krzywoliniowa Całka krzywoliniowa nieskierowana i skierowana, twierdzenie Greena. RAZEM: SEMESTR III 12. Równania różniczkowe. Definicja równania różniczkowego i zagadnień brzegowych. Metody rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu. Równania różniczkowe o stałych współczynnikach. 13. Szeregi liczbowe i funkcyjne. Definicja szeregu liczbowego jego zbiorowości i sumy. Kryteria zbieżności szeregu liczbowego. Ciągi i szeregi funkcyjne i ich zbieżność. Szeregi: potęgowy, Taylora i Fouriera. 14. Przekształcenia całkowe. Przekształcenie proste i odwrotne Laplace a oraz ich

17 własności. Zastosowanie przekształcenia Laplace a do rozwiązywania równań różniczkowych. Przekształcenie Fouriera. RAZEM: kod: S5 Przedmiot: FIZYKA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr godzin godzin w tygodniu godzin w semestrze w semestrze A C L A C L I II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Mechanika techniczna. Mechanika płynów. Nauka o materiałach. Termodynamika techniczna. Elektrotechnika i elektronika. Ochrona środowiska. Matematyka. ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Definicje i jednostki podstawowych wielkości fizycznych oraz związki między nimi. Podstawowe prawa zachowania (masy, pędu, momentu pędu, energii i ładunku) dla rożnych układów mechanicznych (punkt materialny, zbiór punktów, bryła, płyn), termodynamicznych (gaz doskonały i gazy rzeczywiste, układy wielofazowe i mieszaniny, maszyny cieplne) i elektrycznych (pola elektryczne, obwody elektryczne, proste maszyny elektryczne) Zasady dynamiki i termodynamiki. Oddziaływania między obiektami fizycznymi (grawitacyjne, elektryczne i magnetyczne) oraz zależności je opisujące, także w ujęciu polowym w tym fale elektromagnetyczne. Definicje wielkości fizycznych oraz metody ich pomiaru wraz oceną dokładności. Metody pomiarów bezpośrednich i pośrednich wielkości fizycznych i ważnych stałych fizycznych oraz metody statystycznej obróbki wyników pomiarów.. Właściwości przestrzeni fizycznej (względność długości i czasu, równoważność grawitacji i bezwładności). Modele budowy atomu i jądra atomowego, cząsteczek i ciała stałego. Właściwości promieniowania elektromagnetycznego fal elektromagnetycznych i światła. Prawa rządzące przemianami energii w ujęciu kwantowym, struktury poziomów i pasm energetycznych w atomach, cząsteczkach i ciele stałym. Prawa rządzące oddziaływaniem promieniowania z atomami, cząsteczkami i ciałem stałym. Przemiany jądrowe i procesy energetyczne im towarzyszące. Właściwości światła i zjawisk zachodzących w prostych przyrządach optycznych. Prawa rządzące procesami oddziaływania światła i materii oraz wielkości opisujące jej właściwości optyczne. Właściwości elektryczne i magnetyczne materii oraz pole magnetyczne Ziemi.

18 UMIEĆ Definiować wielkości fizyczne i ich jednostki (długości, czasu, prędkości i przyspieszenia liniowych i kątowych, siły, momentu siły, pracy, mocy, ciśnienia, lepkości, temperatury, pojemności cieplnej, natężenia prądu, ładunku elektrycznego, natężenia pola elektrycznego, pola indukcji elektrycznej, potencjału elektrycznego, pojemności elektrycznej, oporu elektrycznego, natężenia pola magnetycznego i indukcji magnetycznej oraz indukcyjności) Opisać związki między podstawowymi wielkościami fizycznymi i podstawowe prawa zachowania. Opisać i zinterpretować ważne zjawiska takie jak: ruch postępowy i obrotowy ciał, zderzenia sprężyste i plastyczne, swobodny spadek ciał, rzuty oraz zsuwanie i staczanie się ciał na równi pochyłej, oddziaływania grawitacyjne, zagadnienie dwu ciał, ruchy planet i prędkości kosmiczne, ciśnienie hydrostatyczne i dynamiczne, ściśliwość gazów, rozszerzalność termiczną ciał stałych ciekłych i gazowych, wymianę energii w przemianach gazowych i przemianach fazowych, ograniczenia zamiany ciepła na pracę wynikające z II zasady termodynamiki, oddziaływania elektryczne i magnetyczne na ładunki elektryczne, parametry pola elektrycznego, prawa rządzące przepływem prądów elektrycznych w obwodach (prawa Ohma i Kirchhoffa), skutki magnetyczne prądu elektrycznego i zjawisko indukcji elektromagnetycznej, w tym samoindukcji. Opisać fizyczne właściwości ciał takie jak, masa, gęstość, sprężystość, moment bezwładności, lepkość, ściśliwość, rozszerzalność termiczna, pojemność cieplna, opór elektryczny, pojemność elektryczna, indukcyjność. Opisać zjawiska zachodzące w modelowych układach fizycznych takich jak: ciało w polu grawitacyjnym Ziemi, równia pochyła, oscylator harmoniczny, gaz doskonały, silnik Carnota, ładunek w polu elektromagnetycznym, obwód elektryczny i układy obwodów. Zastosować podstawowe prawa fizyczne w praktyce na zajęciach laboratoryjnych. Wykonać pomiary bezpośrednie i pośrednie wielkości fizycznych w praktyce oraz ocenić je krytycznie. Opisać i zinterpretować wykonywane pomiary i eksperymenty laboratoryjne. Opisać względność długości i czasu oraz jej wpływ na względności prędkości i równoczesność zdarzeń, a także zinterpretować, równoważność grawitacji i bezwładności. Opisać właściwości promieniowania elektromagnetycznego związki między polami i energię; Opisać modele budowy atomu i jądra atomowego, cząsteczek i ciała stałego wraz z ich energią. Opisać właściwości światła jako fali, i strumienia fotonów oraz właściwości promieniowania laserowego. Opisać prawa rządzące oddziaływaniem promieniowania z atomami, cząsteczkami i ciałem stałym. Opisać przemiany jądrowe i procesy energetyczne im towarzyszące. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA 1. Oread J. Fizyka. Tom 1. WN-T. Warszawa 2. Halliday D., Resnick R., Walker J. Podstawy fizyki. Tom 1, 2, 3, 4,5. PWN. Warszawa; 3. Masalski J. Masalska M. Fizyka dla inżynierów T. 1 i T. 2 Fizyka klasyczna. WN-T, Warszawa. 4. Otremba Z. Wybrane zagadnienia fizyki klasycznej. Akademia Morska w Gdyni. 5. Otremba Z. Fizyka współczesna. Akademia Morska w Gdyni. 6. Kaniewski E., Białkiewicz A. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. I Pracownia. Fundacja Rozwoju WSM; 7. Augustyniak L. Pracownia fizyczna. Akademia Morska w Gdyni. Sporządził: dr Lucyna Augustyniak Zatwierdził: dr hab. inż. Tadeusz Król

19 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: FIZYKA SEMESTR I 1. Wielkości fizyczne. Układ SI Siła i moment siły. Siła ciężkości, sprężystości i tarcia Siła grawitacji. 3. Kinematyka i dynamika punktu, układu punktów i bryły sztywnej. 4. Ciśnienie, prawo Archimedesa. Równania ciągłości i Bernouli ego. Lepkość. 5. Ruch falowy. Dźwięk jako fala. Hydroakustyka Właściwości gazów. Równanie stanu. Zasada ekwipartycji energii. Temperatura. 7. Zasady termodynamiki. Energia wewnętrzna. Entropia Przemiany fazowe. 8. Pole elektrostatyczne. Pojemność elektryczna. Prąd elektryczny. Obwody. 9. Pole magnetyczne. Prawo Biotta-Savarta. Indukcja elektromagnetyczna. RAZEM: SEMESTR II 10. Prawa Maxwella. Fale elektromagnetyczne Elementy teorii względności: Transformacje Galileusza i Lorentza. 12. Właściwości falowe i kwantowe światła Struktura materii. Model atomu Bohra i jego uzupełnienia. Liczby kwantowe. 14. Struktura jądra atomowego i przemiany jądrowe Fizyka ciała stałego. sieci krystaliczne. Właściwości ciał stałych. 16. Fizyka Środowiska. Planeta Ziemia. Jej bilans energetyczny. Klimat i pogoda. 17. Pomiary i ich dokładność. Opracowanie wyników pomiarów. 18. Wyznaczanie właściwości mechanicznych, termicznych i optycznych ciał. 19. Badanie zjawisk fizycznych Badanie właściwości obiektów fizycznych Badanie charakterystyk przyrządów pomiarowych RAZEM:

20 SEMESTR III 22. Statystyczne opracowanie wyników pomiaru Badanie zjawisk oraz pól elektrycznych i magnetycznych. 24. Badanie właściwości światła i zjawisk optycznych Badanie właściwości elektronu RAZEM: kod: S6 Przedmiot: MECHANIKA TECHNICZNA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Matematyka, Wytrzymałość materiałów, Podstawy konstrukcji maszyn, Okrętowe silniki tłokowe, Budowa i teoria okrętu, ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ podstawowe prawa mechaniki ogólnej; teoretyczne podstawy do dalszych specjalistycznych przedmiotów kierunkowych. UMIEĆ rozwiązywać problemy z zakresu ruchu i równowagi ciał; stosować prawa mechaniki w rozwiązywaniu zadań wynikających z eksploatacji mechanizmów okrętowych; rozwiązywać problemy z zakresu analizy równowagi ciał przy dowolnych układach sił oraz obliczenia i reakcje zamocowań.

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 13 Przedmiot: Grafika inżynierska I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-22_15W_pNadGenRDG4C Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM NAUCZANIA. Studia niestacjonarne stopnia pierwszego. Mechanika i budowa maszyn

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM NAUCZANIA. Studia niestacjonarne stopnia pierwszego. Mechanika i budowa maszyn AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia niestacjonarne stopnia pierwszego Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH GDYNIA 2008 Programy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów kierunek: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1 rok 2, semestr letni Kurs obejmuje: Wykłady (12 h) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika I Nazwa w języku angielskim: Mechanics I Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Mechaniczny Nr 1 Przedmiot: Język angielski Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM, Studia pierwszego stopnia stacjonarne ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. audytoryjne),

MATEMATYKA. audytoryjne), Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie, stacjonarne 4. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 10 Przedmiot: Mechanika techniczna Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy mechaniki Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL-1-207-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015 Podano podstawy rysunku technicznego, najważniejsze właściwości i przykłady zastosowania różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych, podstawowe pomiary warsztatowe, tolerancje i pasowania, podstawy mechaniki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III E IV

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III E IV AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 11 Przedmiot: Wytrzymałość materiałów I, II Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych.

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych. studia techniczne, kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Matematyka 120

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok

Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zdanie pisemnego egzaminu testowego,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Grafika inżynierska i rysunek techniczny Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP-1-209-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Profil kształcenia: Forma

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wytrzymałość 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I Stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/ 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 w, 15

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 26/406. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 26/406. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika Analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1005I Mechanika techniczna Mechanics for Engineers

Z-LOG-1005I Mechanika techniczna Mechanics for Engineers KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1005I Mechanika techniczna Mechanics for Engineers A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia.

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. 1. Elementy logiki i algebry zbiorów 1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. Funkcje zdaniowe. Zdania z kwantyfikatorami oraz ich zaprzeczenia.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII Temat: Grafika inżynierska Podstawy Inżynierii Wytwarzania T 1: elementy przestrzeni rzuty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1 Przedmowa Okładka CZĘŚĆ PIERWSZA. SPIS PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1. STAN NAPRĘŻENIA 1.1. SIŁY POWIERZCHNIOWE I OBJĘTOŚCIOWE 1.2. WEKTOR NAPRĘŻENIA 1.3. STAN NAPRĘŻENIA W PUNKCIE 1.4. RÓWNANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Membrany izotropowe Rozdział II. Swobodne skręcanie izotropowych prętów pryzmatycznych oraz analogia membranowa

Spis treści Rozdział I. Membrany izotropowe Rozdział II. Swobodne skręcanie izotropowych prętów pryzmatycznych oraz analogia membranowa Spis treści Rozdział I. Membrany izotropowe 1. Wyprowadzenie równania na ugięcie membrany... 13 2. Sformułowanie zagadnień brzegowych we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych... 15 3. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA REMONTÓW I BADANIA NIENISZCZĄCE 2. Kod przedmiotu: Uj 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-2p7-2012-S Pozycja planu: B7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów I 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA TECHNICZNA

MECHANIKA TECHNICZNA MECHANIKA TECHNICZNA Kierunek/Specjalność: Semestr, wymiar godz. (W, C, S), pkt.: Wszystkie kierunki i specjalności Mechanika ogólna MT-1 II W2, C E 2 (6 pkt.); III W1, S E 1 (4 pkt.) Semestr II WYKŁADY:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum OCENA poziom podstawowy mechatroniczne 311410 WYMAGANIA - przygotować arkusz rysunkowy (z wypełnioną tabelą pomiarową),

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki sezon 1

Podstawy fizyki sezon 1 Podstawy fizyki sezon 1 dr inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 111 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha Fizyka na IMIR MBM rok 2013/14 Moduł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Z CAD 2. Kod przedmiotu: Ko 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY SYLABUSY

WYDZIAŁ MECHANICZNY SYLABUSY WYDZIAŁ MECHANICZNY SYLABUSY Rodzaj studiów: studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od 010/011) Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn /ESOiOO/ Lp. Przedmiot Łączna Liczba godzin w

Bardziej szczegółowo

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 46 Przedmiot: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki 189 - Fizyka - zajęcia wyrównawcze. Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_189 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Głosowania Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Fizyka Kod przedmiotu: ZDI_B_0_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: 4 Kierunek : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01 Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 1_01 Zaliczenie: Kolokwium na koniec semestru obejmujące : - część teoretyczną - obliczenia (tylko inż. i zarz.) Minimum na ocenę dostateczną 55% - termin zerowy

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych PROGRAM NAUCZANIA Kursu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych I. Wymagania wstępne dla uczestników

Bardziej szczegółowo

0 2 odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS

0 2 odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI Zał. nr do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (Zao EA EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Napędy hydrauliczne Semestr IV Laboratorium 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Podstawowe rodzaje napędowych

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo