WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Zarządzania Remontami IZR ROK I SEMESTR I IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Matematyka I S4 40E Fizyka I S5 25E Nauka o materiałach I S Podstawy inżynierii wytwarzania I S Elektrotechnika i elektronika I S Ochrona środowiska S Ogółem w I semestrze: SEMESTR II IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski I E ,5 2. Podstawy informatyki S Matematyka II S4 40E Fizyka II S Mechanika techniczna I S6 30E Grafika inżynierska I S ,5 7. Nauka o materiałach II S12 30E Ogółem w II semestrze:

2 ROK II SEMESTR III IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski II E ,5 2. Matematyka III S Fizyka III S Mechanika techniczna II S6 30E Wytrzymałość materiałów I S Grafika inżynierska II S ,5 7. Podstawy konstrukcji maszyn I S Elektrotechnika i elektronika II S Automatyka i robotyka S16 45E Ogółem w III semestrze: Rok II SEMESTR IV IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Wytrzymałość materiałów II S7 45E Mechanika płynów S Grafika inżynierska III S Podstawy konstrukcji maszyn II S10 50E Nauka o materiałach III S Podstawy inżynierii wytwarzania II S Termodynamika techniczna II S Ogółem w IV semestrze: ,5

3 Rok III SEMESTR V IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Podst. konstrukcji maszyn III+CAD S Podstawy inżynierii wytwarzania III S Metrologia i systemy pomiarowe S Budowa i teoria okrętu E Siłownie okrętowe I E Okrętowe silniki tłokowe I E22 20E Maszyny i urządzenia okrętowe I E Chłodnictwo i klimatyzacja E Ogółem w V semestrze: ,5 Rok III SEMESTR VI IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski V E ,5 2. Podstawy eksploatacji maszyn S Termodynamika techniczna II S Technologia remontów I E Siłownie okrętowe E21 15E Okrętowe silniki tłokowe II E Kotły okrętowe E Metrologia warsztatowa E Obróbka plastyczna i skrawaniem I E Obróbka cieplna i powierzchniowa E Techniki przeciwkorozyjne E31 20E Praktyka przemysłowa I E33 * 1,5 Ogółem w VI semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

4 Rok IV SEMESTR VII IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia S Technologia remontów II E19 40E Maszyny i urządzenia okrętowe II E21 20E Gospodarka remontowa E Obróbka plastyczna i skrawaniem II E28 20E Obróbka cieplna i powierzchniowa E Praktyka przemysłowa* E33 * 8,5 9. Seminarium dyplomowe E Ogółem w VII semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

5 Rok IV SEMESTR VIII IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Spawalnictwo E Urządzenia przeładunkowe E Praktyka przemysłowa* E Seminarium dyplomowe E Praca dyplomowa D D 15 Ogółem w VIII semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

6 KOD: E1 Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty godzin w tygodniu godzin w semestrze ECTS A C L A C L II 1, III 1, IV 1, V 1, VI 1, VII 1, ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Przedmiot bazuje na wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotów zawodowych, umożliwia komunikację ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ słownictwo zawodowe w zakresie nazw narzędzi, urządzeń, części maszyn, awarii systemów okrętowych siłowni i niesprawności, komend i poleceń, rozkładów alarmowych, instrukcji obsługi sprzętu awaryjnego, dokumentacji technicznej; wykazać bierną znajomość języka angielskiego (tłumaczenie na język polski wszystkich tekstów, w tym technicznych omawianych w trakcie zajęć) UMIEĆ rozumieć polecenia i komendy wydawane ustnie oraz instrukcje związane z utrzymaniem, przeglądem i naprawą urządzeń, z bezpieczeństwem załogi i statku, prowadzić dialog i wypełniać typowe formularze aplikacyjne, formularze zamówień i specyfikacji remontowych, arkuszy pomiarowych i weryfikacji części. Wykazać czynną znajomość języka angielskiego (tłumaczenia na język angielski poprawnie gramatycznie), umiejętność wypowiedzi na ogólne tematy w zakresie języka technicznego i sytuacji dnia codziennego. Napisać list motywacyjny oraz CV. Zaliczyć test Marlins a. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA główna: 1. Buczkowska W., English across Marine Engineering, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2003; 2. Blakey T.N., English for Maritime Studies, Prentice Hall, 1997; 3. P. van Kluiyven International Maritime Language Program, podręcznik + CD, Alkmar 2005; 4. White L., Engineering workshop, Oxford, 2003; 5. Puchalski J., Ilustrowany angielsko polski słownik marynarza, Trademar 2003 pomocnicza: 6. Glendinning E i N Electrical and Mechanical Engineering, Oxford, 2004; 7. M.Gunia M., K.Mastalerz K., Workshop on English for Mechanical Engineering Students, AM Szczecin 2004; 8. program komputerowy MarEng. Learning Tool, projekt unijny 2007; 9. Safety Digest wybrane artykuły; 10. Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004;

7 11. Engine Room Simulator silniki, Unitest, Gdańsk; 12. Lutzer J., Spincic A. English in Marine Engineering Communication, Rijeka Sporządził: mgr Wiesława Buczkowska Zatwierdził: dr Mirosława Sztramska SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: JĘZYK ANGIELSKI SEMESTR II 1. Powtórzenie podstaw z gramatyki j. angielskiego : 8 8 czasownik to be, have wyrażenie there is, liczebniki główne i porządkowe, zaimki osobowe, przymiotniki, zaimki dzierżawcze, rzeczowniki liczba mnoga, tworzenie i użycie czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Simple. 2. Części statku. Dane statku : wymiary kadłuba, tonaż, 6 6 linie ładunkowe, właściwości morskie statku, rozplanowanie statku, zaświadczenia statku np. klasyfikacyjne, typy statków, załoga statku. 3. Porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia 4 4 codziennego, np. - udzielanie informacji o sobie, - przedstawianie się i rozmowa towarzyska, - pytanie o drogę i udzielanie wskazówek, - rozmowy telefoniczne, - opis zainteresowań, - opis czynności codziennych, przeszłych, przyszłych, - umiejętność podawania godzin, dat, liczb, wymiarów, ułamków, procentów, cen, numerów telefonów., adresów mailowych. 4. Podstawy fonetyki angielskiej 2 2 RAZEM: SEMESTR III 5. Materiały techniczne, własności materiałów, 3 3 testowanie materiałów. 6. Obróbka metali, odlewania, kucie, spawanie, toczenie, 3 3 frezowanie, szlifowanie, obróbka cieplna. 7. Narzędzia ich zastosowanie. 4 4

8 8. Skale temperatury i angielskie jednostki Tworzenie i użycie czasów przeszłych, przyszłych i 3 3 teraźniejszych. 10. Tworzenie i użycie czasów przeszłych i przyszłych i 3 3 teraźniejszych oraz wprowadzenie strony biernej w oparciu o słownictwo techniczne. 11. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem 5 5 angielskim w mowie w zakresie technicznej problematyki: - z czego to jest zrobione - czytanie instrukcji - wielkie konstrukcje świata - piękno mikrotechnologii - robotyka - inteligentne materiały. RAZEM: SEMESTR IV 12. Parametry silnika Rodzaje głównych jednostek napędowych Silnik i jego praca, zasada działania silnika 2 2 dwusuwowego i czterosuwowego. 15. Budowa silników spalinowych : części stacjonarne, 5 5 części ruchome: tłoki i pierścienie tłokowe, korbowody, wały korbowe, wałki krzywkowe, łożyska. Opis działania poszczególnych maszyn w siłowni i systemów oraz ich nazewnictwo. 16. Rozwijanie umiejętności posługiwania się jęz. 3 3 angielskim w mowie i piśmie w ramach eksploatacji siłowni okrętowej: - opis wadliwego funkcjonowania urządzeń, - przekazywanie informacji dotyczących awarii i napraw w siłowni, - zasięganie informacji na temat remontu, terminu, wizyty rzeczoznawcy, wymiany części, odbioru prac, - specyfikacje remontowe, raporty. 17. Rozwijanie umiejętności posługiwania się 3 3 konstrukcjami w stronie biernej w piśmie w oparciu o komputerowe ćwiczenia gramatyczne oraz autentyczne instrukcje obsługi. 18. Wprowadzenie i tworzenie zdań warunkowych typu I w 2 2 oparciu o słownictwo techniczne. 19. Ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne 2 2 w tym tworzenie pytań ogólnych, szczegółowych oraz pytań o podmiot. RAZEM: 20 20

9 SEMESTR V 20. Instrukcja obsługi systemów instalacji przemysłowej: 6 6 urządzenie do obróbki ścieków, wirówka paliwa. 21. Chłodnictwo i klimatyzacja Rozwijanie umiejętności posługiwania się 4 4 konstrukcjami w stronie biernej w piśmie w oparciu o ćwiczenia gramatyczne oraz autentyczne instrukcje obsługi, oraz w mowie w oparciu o ćwiczenia konwersacyjne. 23. Wprowadzenie i tworzenie zdań warunkowych typu I w 4 4 oparciu o słownictwo techniczne. 24. Ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne 2 2 w tym tworzenie pytań ogólnych, szczegółowych oraz pytań o podmiot. RAZEM: SEMESTR VI 25. Instalacje przemysłowe, czytanie autentycznych 4 4 tekstów i instrukcji. 26. Konserwacja urządzeń, przeglądy, raporty i 4 4 specyfikacje napraw. 27. Powtórzenie czasowników technicznych niezbędnych 3 3 do rozumienia tekstów zawodowych. 28. Bezpieczeństwo pracy Powtórzenie i utrwalenie poznanych konstrukcji 5 5 gramatycznych w oparciu o ćwiczenia konwersacyjne oraz gramatyczne. RAZEM: SEMESTR VII 30. Elementy korespondencji: - list oficjalny, - zamówienie części zapasowych, materiałów, paliw i smarów, oraz zaopatrzenia, - potwierdzenie odbioru, - listy w sprawach związanych z remontem maszyn, urządzeń, - czytanie raportu inspektora, - podanie o pracę, - życiorys. 8 8

10 31. Ćwiczenia konwersacyjne mające na celu 8 8 przygotowanie do: - rozmowy kwalifikacyjnej przy ubieganiu się o pracę, - rozmowy z urzędnikami i przedstawicielami zarządu portu, - omawiane warunków zatrudnienia. 32. Czytanie ze zrozumieniem autentycznych artykułów z 4 4 magazynów technicznych oraz instrukcji obsługi urządzeń portowych. RAZEM: kod: S2 Przedmiot: PODSTAWY INFORMATYKI Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L II ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Automatyka, Matematyka, Fizyka, Grafika inżynierska ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Zasady działania komputera osobistego oraz systemu operacyjnego, a także możliwości edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. Oprócz tego student powinien znać sposób pisania programów w językach wysokiego poziomu. UMIEĆ 1. Edytować teksty w edytorze Microsoft Word z uwzględnieniem zaawansowanego formatowania tekstu, tworzenia przypisów i automatycznego tworzenia spisu treści. 2. Wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel z uwzględnieniem formatowania komórek, wstawiania wykresów, aproksymacji linią trendu i operacji warunkowych. 3. Tworzyć i testować proste programy w języku Delphi. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Poprawne wykonanie zadań na zaliczenie LITERATURA 1. Stephen Morris, Delphi to proste, Wyd. RM, ISBN , 2. Dowolny podręcznik do program Microsoft Word.

11 3. Dowolny podręcznik do program Microsoft Excel Sporządził: dr inż. Stefan Kluj Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: PODSTAWY INFORMATYKI SEMESTR II 1. Wstęp historia rozwoju komputeryzacji Podstawy budowy i działania komputerów (płyty główne, procesory, chipsety, pamięci, urządzenia peryferyjne) 3. Podstawy systemów operacyjnych (podstawy budowy systemów unix i windows, podstawy użytkowania) 4. Konta użytkowników (logowanie do systemu, 2-2 uprawnienia, hasła, bezpieczeństwo) 5. Programy użytkowe (programy biurowe, programy graficzne, programy obliczeniowe, programy inżynierskie, CAD, symulatory) 6. Podstawy użytkowania programów biurowych (edytor 4-4 tekstu, arkusz kalkulacyjny) 7. Bazy danych (budowa, użytkowanie, oprogramowanie) Podstawy użytkowania relacyjnych baz danych 2-2 (budowa, indeksowanie, zapytania) 9. Przesyłanie danych pomiędzy programami biurowymi 4-4 (edycja tabel i wykresów, korespondencja seryjna, wstawianie i edycja grafiki) 10. Sztuczna inteligencja (robotyzacja, systemy ekspertowe, budowa systemów ekspertowych, oprogramowanie) 11. Sieci komputerowe (topologia, budowa, podłączenie 1-1 komputera) 12. Internet (poczta elektroniczna, banki, handel) Tendencje rozwoju komputeryzacji (rozwój sprzętu procesory, pamięci, pamięci masowe, rozwój systemów operacyjnych systemy sieciowe, rozwój oprogramowania łatwość obsługi. 14. Zagrożenia sieciowe i obrona przed nimi (wirusy, 2-2 robaki, trojany, rootkity, spam itp.). 15. Poczta elektroniczna (konfiguracja konta pocztowego, 2-2 programy pocztowe). 16. Strony WWW (tworzenie stron internetowych, 2-2 podstawy HTML) RAZEM:

12 kod: S3 Przedmiot: BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L VII ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Podstawy eksploatacji maszyn. Ochrona środowiska. Siłownie okrętowe. Podstawy inżynierii wytwarzania. Technologia remontów. Urządzenia przeładunkowe. ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Podstawowe pojęcia dotyczące ergonomii bezpieczeństwa, ochrony pracy, zasady humanizacji pracy i projektowania antropocentrycznego, przyczyn i skutków wypadków przy pracy. Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. Źródła obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynniki fizjologiczne. Koszt fizjologiczny i energetyczny pracy fizycznej dynamicznej i statycznej. Termoregulacja. Rytmy biologiczne. Czynniki psychologiczne i społeczne. Społeczne środowisko pracy. Stres psychospołeczny w pracy. Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego i przestrzeni pracy. Środowisko pracy i podstawowe zagrożenia w nim występujące i środki ich zapobiegania. UMIEĆ Ocenić ergonomiczność obiektów technicznych Dostrzec zagrożenia występujące w środowisku pracy i odpowiednio je odparować. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA 1. Nauka o pracy bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Praca zbiorowa, redakcja naukowa Koradecka D., wyd. CIOP Warszawa 2000r.

13 2. Ocena ryzyka zawodowego. Praca zbiorowa, redakcja naukowa Zawieska W.M., wyd. CIOP Warszawa 2001r. 3. Hempel L., Człowiek i maszyna. Model techniczny współdziałania. WKiŁ Warszawa Sporządził: dr inż. Leonard Hempel Zatwierdził: dr hab. inż. Wiesław Tarełko SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA SEMESTR I 1. Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. Pojęcia 2 2 podstawowe, źródła obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Ergonomia pojęcia podstawowe. Humanizacja pracy Czynniki fizjologiczne. Koszt fizjologiczny i 2 2 energetyczny pracy fizycznej dynamicznej i statycznej. Termoregulacja. Rytmy biologiczne. 4. Czynniki psychologiczne i społeczne. Społeczne 2 2 środowisko pracy. Stres psychospołeczny w pracy. 5. Elementy środowiska pracy Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący 2 2 strukturę przestrzenną obiektu technicznego i przestrzeni pracy. 7. Czynniki mechaniczne. Rodzaje czynników. 2 2 Zagrożenia. Środki zapobiegania 8. Hałas i drgania mechaniczne Pyły. Zagrożenia. Środki zapobiegania Szkodliwe substancje chemiczne. Zagrożenia. Środki 2 2 zapobiegania. 11. Elektryczność statyczna i energia elektryczna. Środki 2 2 ochrony przed elektrycznością. RAZEM: 20 20

14 kod: S4 Przedmiot: MATEMATYKA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L I II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Fizyka, Podstawy informatyki, Automatyka i robotyka, Przedmioty zawodowe ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ 1. Własności funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianów, funkcji wykładniczej, logarytmicznej. Własności funkcji trygonometrycznej, wzory redukcyjne. Definicje i twierdzenia dotyczące liczb zespolonych i działań na liczbach zespolonych. Działania na wektorach na płaszczyźnie i w przestrzeni. Równanie prostej na płaszczyźnie, równanie prostej i płaszczyzny w przestrzeni. Definicje i twierdzenie dotyczące badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej wraz z punktami przegięcia i wypukłością. 2. Definicje i twierdzenie dotyczące macierzy, wyznaczników i rozwiązywania układów równań liniowych. Podstawowe twierdzenie dotyczące rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych. Podstawy rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej i funkcji wielu zmiennych (całka pojedyncza, całka nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa, całka wielokrotna). 3. Podstawowe twierdzenia dotyczące obliczania całek krzywoliniowych nieskierowanych i skierowanych oraz całek powierzchniowych niezorientowanych i zorientowanych. Podstawowe metody rozwiązywania niektórych typów równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Kryteria zbieżności szeregów liczbowych i funkcyjnych, szereg Fouriera. Podstawowe własności przekształcenia prostego i odwrotnego Laplace a. UMIEĆ 1. Rozwiązywać równania i układy równań algebraicznych, niewymiernych, wykładniczych i logarytmicznych. Rozwiązywać równania trygonometryczne. Wykonywać działania na liczbach zespolonych. Wyznaczać równanie prostej na płaszczyźnie, równanie prostej i płaszczyzny w przestrzeni, wykorzystując rachunek wektorowy. Badać przebieg zmienności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej wraz z punktami przegięcia i wypukłością. 2. Rozwiązywać równania macierzowe i układy równań liniowych. Stosować rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Obliczać całki nieoznaczone, całki oznaczone, całki niewłaściwe, całki wielokrotne oraz stosować je w zagadnieniach geometrycznych i fizycznych (objętość, pole powierzchni bocznej bryły obrotowej, długość łuku krzywej, momenty statyczne, środek ciężkości). 3. Wykorzystywać całkę krzywoliniową do obliczania pola obszaru, masy łuku. Wykorzystywać całkę powierzchniową niezorientowaną i zorientowaną do obliczeń pola powierzchni. Zastosować podstawowe metody rozwiązywania niektórych typów równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Badać zbieżność szeregów liczbowych i funkcyjnych. Zastosować przekształcenia Laplace a do rozwiązywania równań i układów równań różniczkowych. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych

15 LITERATURA 1. Kołowrocki Krzysztof, Matematyka, Wykład dla studentów, część 1, Fundacja Rozwoju AM, 2002; 2. Mc Quarrie Donald A., Matematyka dla przyrodników i inżynierów, część 1,2 3, PWN, Warszawa, Stankiewicz W., Wojtowicz J., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, Warszawa Żakowski Wojciech, Matematyka, część 1, WN-T, Warszawa Trajdos Tadeusz, Matematyka, część 3, WN-T, Warszawa Cichocki A., Kołowrocki K., Krawczyk B., Krawczyk Cz., Kurowicka D., Kwiatuszewska- Sarnecka B., Letkiewicz A., Mieczkowski E., Milczek B., Piskorz K., Smolarek L., Wilkanowska E., Matematyka I-X, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Sporządził: dr Barbara Krawczyk, dr Ewa Wilkanowska Zatwierdził: prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: MATEMATYKA SEMESTR I 1. Powtórzenie wiadomości ze szkoły średniej Funkcja liniowa, kwadratowa, wykładnicza, logarytmiczna, trygonometryczna, granica i ciągłość funkcji, funkcja odwrotna, elementy rachunku różniczkowego. 2. Liczby zespolone Definicja liczby zespolonej. Interpretacja geometryczna. Postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza. 3. Elementy algebry Wyznaczniki: obliczanie i własności. Macierze. Działania na macierzach. Własności działań na macierzach. Wyznacznik macierzy, minor macierzy. Macierz nieosobliwa, macierz transponowana, macierz odwrotna. Wartości własne macierzy. Układy równań liniowych jednorodnych i niejednorodnych. Wzory Cramera. Zastosowanie rachunku macierzowego do rozwiązywania układów równań liniowych. 4. Rachunek wektorowy Wektor w przestrzeni trójwymiarowej, współrzędne wektora, długość wektora. Kąt między wektorami. Iloczyny wektorów: skalarny, wektorowy i mieszany. Funkcja wektorowa i jej pochodna. 5. Geometria analityczna w przestrzeni Równania płaszczyzny i prostej, ich wzajemne położenia. Powierzchnie drugiego stopnia. RAZEM:

16 SEMESTR II 6. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Granica i ciągłość funkcji, pochodna funkcji, różniczka, interpretacje, zastosowania. Pochodne i różniczki wyższych rzędów. Twierdzenia Rolle a, Lagrange a, Taylora i Maclaurina. Ekstrema lokalne i absolutne. 7. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej Całka nieoznaczona, całki funkcji elementarnych, podstawowe własności, metody całkowania: przez podstawienie i przez części. Całkowanie wybranych typów funkcji: wymiernych, trygonometrycznych. 8. Całka oznaczona, definicja, interpretacja, własności Twierdzenie Leibnitza-Newtona. Zastosowania całki oznaczonej. Przykłady zastosowań w mechanice. 9. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych Definicja funkcji wielu zmiennych. Dziedzina funkcji wielu zmiennych i jej interpretacja geometryczna. Pochodna cząstkowa, różniczka zupełna. Interpretacje i zastosowania. Pochodne cząstkowe i różniczki wyższych rzędów. Twierdzenie Schwarza. Ekstrema funkcji wielu zmiennych absolutne i warunkowe. Metoda najmniejszych kwadratów. 10. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych Całka podwójna w prostokącie i obszarze normalnym. Całka podwójna we współrzędnych biegunowych. Całka potrójna w prostopadłościanie i obszarze normalnym. Całka potrójna we współrzędnych walcowych i sferycznych. 11. Całka krzywoliniowa Całka krzywoliniowa nieskierowana i skierowana, twierdzenie Greena. RAZEM: SEMESTR III 12. Równania różniczkowe. Definicja równania różniczkowego i zagadnień brzegowych. Metody rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu. Równania różniczkowe o stałych współczynnikach. 13. Szeregi liczbowe i funkcyjne. Definicja szeregu liczbowego jego zbiorowości i sumy. Kryteria zbieżności szeregu liczbowego. Ciągi i szeregi funkcyjne i ich zbieżność. Szeregi: potęgowy, Taylora i Fouriera. 14. Przekształcenia całkowe. Przekształcenie proste i odwrotne Laplace a oraz ich

17 własności. Zastosowanie przekształcenia Laplace a do rozwiązywania równań różniczkowych. Przekształcenie Fouriera. RAZEM: kod: S5 Przedmiot: FIZYKA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr godzin godzin w tygodniu godzin w semestrze w semestrze A C L A C L I II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Mechanika techniczna. Mechanika płynów. Nauka o materiałach. Termodynamika techniczna. Elektrotechnika i elektronika. Ochrona środowiska. Matematyka. ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Definicje i jednostki podstawowych wielkości fizycznych oraz związki między nimi. Podstawowe prawa zachowania (masy, pędu, momentu pędu, energii i ładunku) dla rożnych układów mechanicznych (punkt materialny, zbiór punktów, bryła, płyn), termodynamicznych (gaz doskonały i gazy rzeczywiste, układy wielofazowe i mieszaniny, maszyny cieplne) i elektrycznych (pola elektryczne, obwody elektryczne, proste maszyny elektryczne) Zasady dynamiki i termodynamiki. Oddziaływania między obiektami fizycznymi (grawitacyjne, elektryczne i magnetyczne) oraz zależności je opisujące, także w ujęciu polowym w tym fale elektromagnetyczne. Definicje wielkości fizycznych oraz metody ich pomiaru wraz oceną dokładności. Metody pomiarów bezpośrednich i pośrednich wielkości fizycznych i ważnych stałych fizycznych oraz metody statystycznej obróbki wyników pomiarów.. Właściwości przestrzeni fizycznej (względność długości i czasu, równoważność grawitacji i bezwładności). Modele budowy atomu i jądra atomowego, cząsteczek i ciała stałego. Właściwości promieniowania elektromagnetycznego fal elektromagnetycznych i światła. Prawa rządzące przemianami energii w ujęciu kwantowym, struktury poziomów i pasm energetycznych w atomach, cząsteczkach i ciele stałym. Prawa rządzące oddziaływaniem promieniowania z atomami, cząsteczkami i ciałem stałym. Przemiany jądrowe i procesy energetyczne im towarzyszące. Właściwości światła i zjawisk zachodzących w prostych przyrządach optycznych. Prawa rządzące procesami oddziaływania światła i materii oraz wielkości opisujące jej właściwości optyczne. Właściwości elektryczne i magnetyczne materii oraz pole magnetyczne Ziemi.

18 UMIEĆ Definiować wielkości fizyczne i ich jednostki (długości, czasu, prędkości i przyspieszenia liniowych i kątowych, siły, momentu siły, pracy, mocy, ciśnienia, lepkości, temperatury, pojemności cieplnej, natężenia prądu, ładunku elektrycznego, natężenia pola elektrycznego, pola indukcji elektrycznej, potencjału elektrycznego, pojemności elektrycznej, oporu elektrycznego, natężenia pola magnetycznego i indukcji magnetycznej oraz indukcyjności) Opisać związki między podstawowymi wielkościami fizycznymi i podstawowe prawa zachowania. Opisać i zinterpretować ważne zjawiska takie jak: ruch postępowy i obrotowy ciał, zderzenia sprężyste i plastyczne, swobodny spadek ciał, rzuty oraz zsuwanie i staczanie się ciał na równi pochyłej, oddziaływania grawitacyjne, zagadnienie dwu ciał, ruchy planet i prędkości kosmiczne, ciśnienie hydrostatyczne i dynamiczne, ściśliwość gazów, rozszerzalność termiczną ciał stałych ciekłych i gazowych, wymianę energii w przemianach gazowych i przemianach fazowych, ograniczenia zamiany ciepła na pracę wynikające z II zasady termodynamiki, oddziaływania elektryczne i magnetyczne na ładunki elektryczne, parametry pola elektrycznego, prawa rządzące przepływem prądów elektrycznych w obwodach (prawa Ohma i Kirchhoffa), skutki magnetyczne prądu elektrycznego i zjawisko indukcji elektromagnetycznej, w tym samoindukcji. Opisać fizyczne właściwości ciał takie jak, masa, gęstość, sprężystość, moment bezwładności, lepkość, ściśliwość, rozszerzalność termiczna, pojemność cieplna, opór elektryczny, pojemność elektryczna, indukcyjność. Opisać zjawiska zachodzące w modelowych układach fizycznych takich jak: ciało w polu grawitacyjnym Ziemi, równia pochyła, oscylator harmoniczny, gaz doskonały, silnik Carnota, ładunek w polu elektromagnetycznym, obwód elektryczny i układy obwodów. Zastosować podstawowe prawa fizyczne w praktyce na zajęciach laboratoryjnych. Wykonać pomiary bezpośrednie i pośrednie wielkości fizycznych w praktyce oraz ocenić je krytycznie. Opisać i zinterpretować wykonywane pomiary i eksperymenty laboratoryjne. Opisać względność długości i czasu oraz jej wpływ na względności prędkości i równoczesność zdarzeń, a także zinterpretować, równoważność grawitacji i bezwładności. Opisać właściwości promieniowania elektromagnetycznego związki między polami i energię; Opisać modele budowy atomu i jądra atomowego, cząsteczek i ciała stałego wraz z ich energią. Opisać właściwości światła jako fali, i strumienia fotonów oraz właściwości promieniowania laserowego. Opisać prawa rządzące oddziaływaniem promieniowania z atomami, cząsteczkami i ciałem stałym. Opisać przemiany jądrowe i procesy energetyczne im towarzyszące. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA 1. Oread J. Fizyka. Tom 1. WN-T. Warszawa 2. Halliday D., Resnick R., Walker J. Podstawy fizyki. Tom 1, 2, 3, 4,5. PWN. Warszawa; 3. Masalski J. Masalska M. Fizyka dla inżynierów T. 1 i T. 2 Fizyka klasyczna. WN-T, Warszawa. 4. Otremba Z. Wybrane zagadnienia fizyki klasycznej. Akademia Morska w Gdyni. 5. Otremba Z. Fizyka współczesna. Akademia Morska w Gdyni. 6. Kaniewski E., Białkiewicz A. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. I Pracownia. Fundacja Rozwoju WSM; 7. Augustyniak L. Pracownia fizyczna. Akademia Morska w Gdyni. Sporządził: dr Lucyna Augustyniak Zatwierdził: dr hab. inż. Tadeusz Król

19 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: FIZYKA SEMESTR I 1. Wielkości fizyczne. Układ SI Siła i moment siły. Siła ciężkości, sprężystości i tarcia Siła grawitacji. 3. Kinematyka i dynamika punktu, układu punktów i bryły sztywnej. 4. Ciśnienie, prawo Archimedesa. Równania ciągłości i Bernouli ego. Lepkość. 5. Ruch falowy. Dźwięk jako fala. Hydroakustyka Właściwości gazów. Równanie stanu. Zasada ekwipartycji energii. Temperatura. 7. Zasady termodynamiki. Energia wewnętrzna. Entropia Przemiany fazowe. 8. Pole elektrostatyczne. Pojemność elektryczna. Prąd elektryczny. Obwody. 9. Pole magnetyczne. Prawo Biotta-Savarta. Indukcja elektromagnetyczna. RAZEM: SEMESTR II 10. Prawa Maxwella. Fale elektromagnetyczne Elementy teorii względności: Transformacje Galileusza i Lorentza. 12. Właściwości falowe i kwantowe światła Struktura materii. Model atomu Bohra i jego uzupełnienia. Liczby kwantowe. 14. Struktura jądra atomowego i przemiany jądrowe Fizyka ciała stałego. sieci krystaliczne. Właściwości ciał stałych. 16. Fizyka Środowiska. Planeta Ziemia. Jej bilans energetyczny. Klimat i pogoda. 17. Pomiary i ich dokładność. Opracowanie wyników pomiarów. 18. Wyznaczanie właściwości mechanicznych, termicznych i optycznych ciał. 19. Badanie zjawisk fizycznych Badanie właściwości obiektów fizycznych Badanie charakterystyk przyrządów pomiarowych RAZEM:

20 SEMESTR III 22. Statystyczne opracowanie wyników pomiaru Badanie zjawisk oraz pól elektrycznych i magnetycznych. 24. Badanie właściwości światła i zjawisk optycznych Badanie właściwości elektronu RAZEM: kod: S6 Przedmiot: MECHANIKA TECHNICZNA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Matematyka, Wytrzymałość materiałów, Podstawy konstrukcji maszyn, Okrętowe silniki tłokowe, Budowa i teoria okrętu, ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ podstawowe prawa mechaniki ogólnej; teoretyczne podstawy do dalszych specjalistycznych przedmiotów kierunkowych. UMIEĆ rozwiązywać problemy z zakresu ruchu i równowagi ciał; stosować prawa mechaniki w rozwiązywaniu zadań wynikających z eksploatacji mechanizmów okrętowych; rozwiązywać problemy z zakresu analizy równowagi ciał przy dowolnych układach sił oraz obliczenia i reakcje zamocowań.

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 13 Przedmiot: Grafika inżynierska I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów kierunek: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1 rok 2, semestr letni Kurs obejmuje: Wykłady (12 h) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM NAUCZANIA. Studia niestacjonarne stopnia pierwszego. Mechanika i budowa maszyn

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM NAUCZANIA. Studia niestacjonarne stopnia pierwszego. Mechanika i budowa maszyn AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia niestacjonarne stopnia pierwszego Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH GDYNIA 2008 Programy

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Mechaniczny Nr 1 Przedmiot: Język angielski Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM, Studia pierwszego stopnia stacjonarne ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015 Podano podstawy rysunku technicznego, najważniejsze właściwości i przykłady zastosowania różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych, podstawowe pomiary warsztatowe, tolerancje i pasowania, podstawy mechaniki

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów,

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok

Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zdanie pisemnego egzaminu testowego,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1 Przedmowa Okładka CZĘŚĆ PIERWSZA. SPIS PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1. STAN NAPRĘŻENIA 1.1. SIŁY POWIERZCHNIOWE I OBJĘTOŚCIOWE 1.2. WEKTOR NAPRĘŻENIA 1.3. STAN NAPRĘŻENIA W PUNKCIE 1.4. RÓWNANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII Temat: Grafika inżynierska Podstawy Inżynierii Wytwarzania T 1: elementy przestrzeni rzuty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Membrany izotropowe Rozdział II. Swobodne skręcanie izotropowych prętów pryzmatycznych oraz analogia membranowa

Spis treści Rozdział I. Membrany izotropowe Rozdział II. Swobodne skręcanie izotropowych prętów pryzmatycznych oraz analogia membranowa Spis treści Rozdział I. Membrany izotropowe 1. Wyprowadzenie równania na ugięcie membrany... 13 2. Sformułowanie zagadnień brzegowych we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych... 15 3. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA REMONTÓW I BADANIA NIENISZCZĄCE 2. Kod przedmiotu: Uj 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-2p7-2012-S Pozycja planu: B7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów I 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki sezon 1

Podstawy fizyki sezon 1 Podstawy fizyki sezon 1 dr inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 111 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha Fizyka na IMIR MBM rok 2013/14 Moduł

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Z CAD 2. Kod przedmiotu: Ko 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY SYLABUSY

WYDZIAŁ MECHANICZNY SYLABUSY WYDZIAŁ MECHANICZNY SYLABUSY Rodzaj studiów: studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od 010/011) Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn /ESOiOO/ Lp. Przedmiot Łączna Liczba godzin w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Fizyka Kod przedmiotu: ZDI_B_0_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: 4 Kierunek : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 46 Przedmiot: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

0 2 odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS

0 2 odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01 Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 1_01 Zaliczenie: Kolokwium na koniec semestru obejmujące : - część teoretyczną - obliczenia (tylko inż. i zarz.) Minimum na ocenę dostateczną 55% - termin zerowy

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Napędy hydrauliczne Semestr IV Laboratorium 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Podstawowe rodzaje napędowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych PROGRAM NAUCZANIA Kursu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych I. Wymagania wstępne dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autora... 8

Spis treści.  Od Autora... 8 Spis treści Od Autora.............................................................. 8 1. Wiadomości wprowadzające........................................... 9 1.1. Znaczenie rysunku w technice......................................

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT...... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Fizyka I dla ZFBM-FMiNI+ Projektowanie Molek. i Bioinformatyka 2015/2016

Fizyka I dla ZFBM-FMiNI+ Projektowanie Molek. i Bioinformatyka 2015/2016 Fizyka I dla ZFBM-FMiNI+ Projektowanie Molek. i Bioinformatyka 2015/2016 Streszczenie Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia mechaniki klasycznej od kinematyki punktu materialnego, przez prawa Newtona

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I C ZĘŚĆ I I I Podręcznik dla nauczycieli klas III liceum ogólnokształcącego i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 24 Przedmiot: Technologia remontów I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/ semestr 1V. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Wpływ przygotowania ze szkoły średniej na wyniki egzaminów z fizyki

Wpływ przygotowania ze szkoły średniej na wyniki egzaminów z fizyki Referat wygłoszony na Zjeździe Fizyków 9-14.9.27 Szczecin, oraz opublikowany w Piśmie FOTON, nr 99 (27) Wpływ przygotowania ze szkoły średniej na wyniki egzaminów z fizyki Henryk Figiel, Janusz Niewolski

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Electrical measurements

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Podstawy konstrukcji maszyn Fundamentals of machine design Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI

Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI 3 Copyright by Zbigniew Osiak Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora. Portret

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Studia niestacjonarne pierwszego stopnia profil kształcenia - ogólnoakademicki

PROGRAM STUDIÓW Studia niestacjonarne pierwszego stopnia profil kształcenia - ogólnoakademicki AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW profil kształcenia - ogólnoakademicki Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: INŻYNIERIA EKSPLOATACJI INSTALACJI & TECHNOLOGIA REMONTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 1 Nazwa w j. ang. Process Engineering 1. Kod Punktacja ECTS* Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym Ćwiczenie E6 Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym E6.1. Cel ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający moment

Bardziej szczegółowo