WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Zarządzania Remontami IZR ROK I SEMESTR I IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Matematyka I S4 40E Fizyka I S5 25E Nauka o materiałach I S Podstawy inżynierii wytwarzania I S Elektrotechnika i elektronika I S Ochrona środowiska S Ogółem w I semestrze: SEMESTR II IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski I E ,5 2. Podstawy informatyki S Matematyka II S4 40E Fizyka II S Mechanika techniczna I S6 30E Grafika inżynierska I S ,5 7. Nauka o materiałach II S12 30E Ogółem w II semestrze:

2 ROK II SEMESTR III IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski II E ,5 2. Matematyka III S Fizyka III S Mechanika techniczna II S6 30E Wytrzymałość materiałów I S Grafika inżynierska II S ,5 7. Podstawy konstrukcji maszyn I S Elektrotechnika i elektronika II S Automatyka i robotyka S16 45E Ogółem w III semestrze: Rok II SEMESTR IV IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Wytrzymałość materiałów II S7 45E Mechanika płynów S Grafika inżynierska III S Podstawy konstrukcji maszyn II S10 50E Nauka o materiałach III S Podstawy inżynierii wytwarzania II S Termodynamika techniczna II S Ogółem w IV semestrze: ,5

3 Rok III SEMESTR V IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Podst. konstrukcji maszyn III+CAD S Podstawy inżynierii wytwarzania III S Metrologia i systemy pomiarowe S Budowa i teoria okrętu E Siłownie okrętowe I E Okrętowe silniki tłokowe I E22 20E Maszyny i urządzenia okrętowe I E Chłodnictwo i klimatyzacja E Ogółem w V semestrze: ,5 Rok III SEMESTR VI IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski V E ,5 2. Podstawy eksploatacji maszyn S Termodynamika techniczna II S Technologia remontów I E Siłownie okrętowe E21 15E Okrętowe silniki tłokowe II E Kotły okrętowe E Metrologia warsztatowa E Obróbka plastyczna i skrawaniem I E Obróbka cieplna i powierzchniowa E Techniki przeciwkorozyjne E31 20E Praktyka przemysłowa I E33 * 1,5 Ogółem w VI semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

4 Rok IV SEMESTR VII IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia S Technologia remontów II E19 40E Maszyny i urządzenia okrętowe II E21 20E Gospodarka remontowa E Obróbka plastyczna i skrawaniem II E28 20E Obróbka cieplna i powierzchniowa E Praktyka przemysłowa* E33 * 8,5 9. Seminarium dyplomowe E Ogółem w VII semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

5 Rok IV SEMESTR VIII IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Spawalnictwo E Urządzenia przeładunkowe E Praktyka przemysłowa* E Seminarium dyplomowe E Praca dyplomowa D D 15 Ogółem w VIII semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

6 KOD: E1 Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty godzin w tygodniu godzin w semestrze ECTS A C L A C L II 1, III 1, IV 1, V 1, VI 1, VII 1, ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Przedmiot bazuje na wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotów zawodowych, umożliwia komunikację ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ słownictwo zawodowe w zakresie nazw narzędzi, urządzeń, części maszyn, awarii systemów okrętowych siłowni i niesprawności, komend i poleceń, rozkładów alarmowych, instrukcji obsługi sprzętu awaryjnego, dokumentacji technicznej; wykazać bierną znajomość języka angielskiego (tłumaczenie na język polski wszystkich tekstów, w tym technicznych omawianych w trakcie zajęć) UMIEĆ rozumieć polecenia i komendy wydawane ustnie oraz instrukcje związane z utrzymaniem, przeglądem i naprawą urządzeń, z bezpieczeństwem załogi i statku, prowadzić dialog i wypełniać typowe formularze aplikacyjne, formularze zamówień i specyfikacji remontowych, arkuszy pomiarowych i weryfikacji części. Wykazać czynną znajomość języka angielskiego (tłumaczenia na język angielski poprawnie gramatycznie), umiejętność wypowiedzi na ogólne tematy w zakresie języka technicznego i sytuacji dnia codziennego. Napisać list motywacyjny oraz CV. Zaliczyć test Marlins a. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA główna: 1. Buczkowska W., English across Marine Engineering, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2003; 2. Blakey T.N., English for Maritime Studies, Prentice Hall, 1997; 3. P. van Kluiyven International Maritime Language Program, podręcznik + CD, Alkmar 2005; 4. White L., Engineering workshop, Oxford, 2003; 5. Puchalski J., Ilustrowany angielsko polski słownik marynarza, Trademar 2003 pomocnicza: 6. Glendinning E i N Electrical and Mechanical Engineering, Oxford, 2004; 7. M.Gunia M., K.Mastalerz K., Workshop on English for Mechanical Engineering Students, AM Szczecin 2004; 8. program komputerowy MarEng. Learning Tool, projekt unijny 2007; 9. Safety Digest wybrane artykuły; 10. Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004;

7 11. Engine Room Simulator silniki, Unitest, Gdańsk; 12. Lutzer J., Spincic A. English in Marine Engineering Communication, Rijeka Sporządził: mgr Wiesława Buczkowska Zatwierdził: dr Mirosława Sztramska SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: JĘZYK ANGIELSKI SEMESTR II 1. Powtórzenie podstaw z gramatyki j. angielskiego : 8 8 czasownik to be, have wyrażenie there is, liczebniki główne i porządkowe, zaimki osobowe, przymiotniki, zaimki dzierżawcze, rzeczowniki liczba mnoga, tworzenie i użycie czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Simple. 2. Części statku. Dane statku : wymiary kadłuba, tonaż, 6 6 linie ładunkowe, właściwości morskie statku, rozplanowanie statku, zaświadczenia statku np. klasyfikacyjne, typy statków, załoga statku. 3. Porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia 4 4 codziennego, np. - udzielanie informacji o sobie, - przedstawianie się i rozmowa towarzyska, - pytanie o drogę i udzielanie wskazówek, - rozmowy telefoniczne, - opis zainteresowań, - opis czynności codziennych, przeszłych, przyszłych, - umiejętność podawania godzin, dat, liczb, wymiarów, ułamków, procentów, cen, numerów telefonów., adresów mailowych. 4. Podstawy fonetyki angielskiej 2 2 RAZEM: SEMESTR III 5. Materiały techniczne, własności materiałów, 3 3 testowanie materiałów. 6. Obróbka metali, odlewania, kucie, spawanie, toczenie, 3 3 frezowanie, szlifowanie, obróbka cieplna. 7. Narzędzia ich zastosowanie. 4 4

8 8. Skale temperatury i angielskie jednostki Tworzenie i użycie czasów przeszłych, przyszłych i 3 3 teraźniejszych. 10. Tworzenie i użycie czasów przeszłych i przyszłych i 3 3 teraźniejszych oraz wprowadzenie strony biernej w oparciu o słownictwo techniczne. 11. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem 5 5 angielskim w mowie w zakresie technicznej problematyki: - z czego to jest zrobione - czytanie instrukcji - wielkie konstrukcje świata - piękno mikrotechnologii - robotyka - inteligentne materiały. RAZEM: SEMESTR IV 12. Parametry silnika Rodzaje głównych jednostek napędowych Silnik i jego praca, zasada działania silnika 2 2 dwusuwowego i czterosuwowego. 15. Budowa silników spalinowych : części stacjonarne, 5 5 części ruchome: tłoki i pierścienie tłokowe, korbowody, wały korbowe, wałki krzywkowe, łożyska. Opis działania poszczególnych maszyn w siłowni i systemów oraz ich nazewnictwo. 16. Rozwijanie umiejętności posługiwania się jęz. 3 3 angielskim w mowie i piśmie w ramach eksploatacji siłowni okrętowej: - opis wadliwego funkcjonowania urządzeń, - przekazywanie informacji dotyczących awarii i napraw w siłowni, - zasięganie informacji na temat remontu, terminu, wizyty rzeczoznawcy, wymiany części, odbioru prac, - specyfikacje remontowe, raporty. 17. Rozwijanie umiejętności posługiwania się 3 3 konstrukcjami w stronie biernej w piśmie w oparciu o komputerowe ćwiczenia gramatyczne oraz autentyczne instrukcje obsługi. 18. Wprowadzenie i tworzenie zdań warunkowych typu I w 2 2 oparciu o słownictwo techniczne. 19. Ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne 2 2 w tym tworzenie pytań ogólnych, szczegółowych oraz pytań o podmiot. RAZEM: 20 20

9 SEMESTR V 20. Instrukcja obsługi systemów instalacji przemysłowej: 6 6 urządzenie do obróbki ścieków, wirówka paliwa. 21. Chłodnictwo i klimatyzacja Rozwijanie umiejętności posługiwania się 4 4 konstrukcjami w stronie biernej w piśmie w oparciu o ćwiczenia gramatyczne oraz autentyczne instrukcje obsługi, oraz w mowie w oparciu o ćwiczenia konwersacyjne. 23. Wprowadzenie i tworzenie zdań warunkowych typu I w 4 4 oparciu o słownictwo techniczne. 24. Ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne 2 2 w tym tworzenie pytań ogólnych, szczegółowych oraz pytań o podmiot. RAZEM: SEMESTR VI 25. Instalacje przemysłowe, czytanie autentycznych 4 4 tekstów i instrukcji. 26. Konserwacja urządzeń, przeglądy, raporty i 4 4 specyfikacje napraw. 27. Powtórzenie czasowników technicznych niezbędnych 3 3 do rozumienia tekstów zawodowych. 28. Bezpieczeństwo pracy Powtórzenie i utrwalenie poznanych konstrukcji 5 5 gramatycznych w oparciu o ćwiczenia konwersacyjne oraz gramatyczne. RAZEM: SEMESTR VII 30. Elementy korespondencji: - list oficjalny, - zamówienie części zapasowych, materiałów, paliw i smarów, oraz zaopatrzenia, - potwierdzenie odbioru, - listy w sprawach związanych z remontem maszyn, urządzeń, - czytanie raportu inspektora, - podanie o pracę, - życiorys. 8 8

10 31. Ćwiczenia konwersacyjne mające na celu 8 8 przygotowanie do: - rozmowy kwalifikacyjnej przy ubieganiu się o pracę, - rozmowy z urzędnikami i przedstawicielami zarządu portu, - omawiane warunków zatrudnienia. 32. Czytanie ze zrozumieniem autentycznych artykułów z 4 4 magazynów technicznych oraz instrukcji obsługi urządzeń portowych. RAZEM: kod: S2 Przedmiot: PODSTAWY INFORMATYKI Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L II ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Automatyka, Matematyka, Fizyka, Grafika inżynierska ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Zasady działania komputera osobistego oraz systemu operacyjnego, a także możliwości edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. Oprócz tego student powinien znać sposób pisania programów w językach wysokiego poziomu. UMIEĆ 1. Edytować teksty w edytorze Microsoft Word z uwzględnieniem zaawansowanego formatowania tekstu, tworzenia przypisów i automatycznego tworzenia spisu treści. 2. Wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel z uwzględnieniem formatowania komórek, wstawiania wykresów, aproksymacji linią trendu i operacji warunkowych. 3. Tworzyć i testować proste programy w języku Delphi. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Poprawne wykonanie zadań na zaliczenie LITERATURA 1. Stephen Morris, Delphi to proste, Wyd. RM, ISBN , 2. Dowolny podręcznik do program Microsoft Word.

11 3. Dowolny podręcznik do program Microsoft Excel Sporządził: dr inż. Stefan Kluj Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: PODSTAWY INFORMATYKI SEMESTR II 1. Wstęp historia rozwoju komputeryzacji Podstawy budowy i działania komputerów (płyty główne, procesory, chipsety, pamięci, urządzenia peryferyjne) 3. Podstawy systemów operacyjnych (podstawy budowy systemów unix i windows, podstawy użytkowania) 4. Konta użytkowników (logowanie do systemu, 2-2 uprawnienia, hasła, bezpieczeństwo) 5. Programy użytkowe (programy biurowe, programy graficzne, programy obliczeniowe, programy inżynierskie, CAD, symulatory) 6. Podstawy użytkowania programów biurowych (edytor 4-4 tekstu, arkusz kalkulacyjny) 7. Bazy danych (budowa, użytkowanie, oprogramowanie) Podstawy użytkowania relacyjnych baz danych 2-2 (budowa, indeksowanie, zapytania) 9. Przesyłanie danych pomiędzy programami biurowymi 4-4 (edycja tabel i wykresów, korespondencja seryjna, wstawianie i edycja grafiki) 10. Sztuczna inteligencja (robotyzacja, systemy ekspertowe, budowa systemów ekspertowych, oprogramowanie) 11. Sieci komputerowe (topologia, budowa, podłączenie 1-1 komputera) 12. Internet (poczta elektroniczna, banki, handel) Tendencje rozwoju komputeryzacji (rozwój sprzętu procesory, pamięci, pamięci masowe, rozwój systemów operacyjnych systemy sieciowe, rozwój oprogramowania łatwość obsługi. 14. Zagrożenia sieciowe i obrona przed nimi (wirusy, 2-2 robaki, trojany, rootkity, spam itp.). 15. Poczta elektroniczna (konfiguracja konta pocztowego, 2-2 programy pocztowe). 16. Strony WWW (tworzenie stron internetowych, 2-2 podstawy HTML) RAZEM:

12 kod: S3 Przedmiot: BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L VII ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Podstawy eksploatacji maszyn. Ochrona środowiska. Siłownie okrętowe. Podstawy inżynierii wytwarzania. Technologia remontów. Urządzenia przeładunkowe. ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Podstawowe pojęcia dotyczące ergonomii bezpieczeństwa, ochrony pracy, zasady humanizacji pracy i projektowania antropocentrycznego, przyczyn i skutków wypadków przy pracy. Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. Źródła obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynniki fizjologiczne. Koszt fizjologiczny i energetyczny pracy fizycznej dynamicznej i statycznej. Termoregulacja. Rytmy biologiczne. Czynniki psychologiczne i społeczne. Społeczne środowisko pracy. Stres psychospołeczny w pracy. Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego i przestrzeni pracy. Środowisko pracy i podstawowe zagrożenia w nim występujące i środki ich zapobiegania. UMIEĆ Ocenić ergonomiczność obiektów technicznych Dostrzec zagrożenia występujące w środowisku pracy i odpowiednio je odparować. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA 1. Nauka o pracy bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Praca zbiorowa, redakcja naukowa Koradecka D., wyd. CIOP Warszawa 2000r.

13 2. Ocena ryzyka zawodowego. Praca zbiorowa, redakcja naukowa Zawieska W.M., wyd. CIOP Warszawa 2001r. 3. Hempel L., Człowiek i maszyna. Model techniczny współdziałania. WKiŁ Warszawa Sporządził: dr inż. Leonard Hempel Zatwierdził: dr hab. inż. Wiesław Tarełko SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA SEMESTR I 1. Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. Pojęcia 2 2 podstawowe, źródła obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Ergonomia pojęcia podstawowe. Humanizacja pracy Czynniki fizjologiczne. Koszt fizjologiczny i 2 2 energetyczny pracy fizycznej dynamicznej i statycznej. Termoregulacja. Rytmy biologiczne. 4. Czynniki psychologiczne i społeczne. Społeczne 2 2 środowisko pracy. Stres psychospołeczny w pracy. 5. Elementy środowiska pracy Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący 2 2 strukturę przestrzenną obiektu technicznego i przestrzeni pracy. 7. Czynniki mechaniczne. Rodzaje czynników. 2 2 Zagrożenia. Środki zapobiegania 8. Hałas i drgania mechaniczne Pyły. Zagrożenia. Środki zapobiegania Szkodliwe substancje chemiczne. Zagrożenia. Środki 2 2 zapobiegania. 11. Elektryczność statyczna i energia elektryczna. Środki 2 2 ochrony przed elektrycznością. RAZEM: 20 20

14 kod: S4 Przedmiot: MATEMATYKA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L I II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Fizyka, Podstawy informatyki, Automatyka i robotyka, Przedmioty zawodowe ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ 1. Własności funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianów, funkcji wykładniczej, logarytmicznej. Własności funkcji trygonometrycznej, wzory redukcyjne. Definicje i twierdzenia dotyczące liczb zespolonych i działań na liczbach zespolonych. Działania na wektorach na płaszczyźnie i w przestrzeni. Równanie prostej na płaszczyźnie, równanie prostej i płaszczyzny w przestrzeni. Definicje i twierdzenie dotyczące badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej wraz z punktami przegięcia i wypukłością. 2. Definicje i twierdzenie dotyczące macierzy, wyznaczników i rozwiązywania układów równań liniowych. Podstawowe twierdzenie dotyczące rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych. Podstawy rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej i funkcji wielu zmiennych (całka pojedyncza, całka nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa, całka wielokrotna). 3. Podstawowe twierdzenia dotyczące obliczania całek krzywoliniowych nieskierowanych i skierowanych oraz całek powierzchniowych niezorientowanych i zorientowanych. Podstawowe metody rozwiązywania niektórych typów równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Kryteria zbieżności szeregów liczbowych i funkcyjnych, szereg Fouriera. Podstawowe własności przekształcenia prostego i odwrotnego Laplace a. UMIEĆ 1. Rozwiązywać równania i układy równań algebraicznych, niewymiernych, wykładniczych i logarytmicznych. Rozwiązywać równania trygonometryczne. Wykonywać działania na liczbach zespolonych. Wyznaczać równanie prostej na płaszczyźnie, równanie prostej i płaszczyzny w przestrzeni, wykorzystując rachunek wektorowy. Badać przebieg zmienności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej wraz z punktami przegięcia i wypukłością. 2. Rozwiązywać równania macierzowe i układy równań liniowych. Stosować rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Obliczać całki nieoznaczone, całki oznaczone, całki niewłaściwe, całki wielokrotne oraz stosować je w zagadnieniach geometrycznych i fizycznych (objętość, pole powierzchni bocznej bryły obrotowej, długość łuku krzywej, momenty statyczne, środek ciężkości). 3. Wykorzystywać całkę krzywoliniową do obliczania pola obszaru, masy łuku. Wykorzystywać całkę powierzchniową niezorientowaną i zorientowaną do obliczeń pola powierzchni. Zastosować podstawowe metody rozwiązywania niektórych typów równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Badać zbieżność szeregów liczbowych i funkcyjnych. Zastosować przekształcenia Laplace a do rozwiązywania równań i układów równań różniczkowych. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych

15 LITERATURA 1. Kołowrocki Krzysztof, Matematyka, Wykład dla studentów, część 1, Fundacja Rozwoju AM, 2002; 2. Mc Quarrie Donald A., Matematyka dla przyrodników i inżynierów, część 1,2 3, PWN, Warszawa, Stankiewicz W., Wojtowicz J., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, Warszawa Żakowski Wojciech, Matematyka, część 1, WN-T, Warszawa Trajdos Tadeusz, Matematyka, część 3, WN-T, Warszawa Cichocki A., Kołowrocki K., Krawczyk B., Krawczyk Cz., Kurowicka D., Kwiatuszewska- Sarnecka B., Letkiewicz A., Mieczkowski E., Milczek B., Piskorz K., Smolarek L., Wilkanowska E., Matematyka I-X, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Sporządził: dr Barbara Krawczyk, dr Ewa Wilkanowska Zatwierdził: prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: MATEMATYKA SEMESTR I 1. Powtórzenie wiadomości ze szkoły średniej Funkcja liniowa, kwadratowa, wykładnicza, logarytmiczna, trygonometryczna, granica i ciągłość funkcji, funkcja odwrotna, elementy rachunku różniczkowego. 2. Liczby zespolone Definicja liczby zespolonej. Interpretacja geometryczna. Postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza. 3. Elementy algebry Wyznaczniki: obliczanie i własności. Macierze. Działania na macierzach. Własności działań na macierzach. Wyznacznik macierzy, minor macierzy. Macierz nieosobliwa, macierz transponowana, macierz odwrotna. Wartości własne macierzy. Układy równań liniowych jednorodnych i niejednorodnych. Wzory Cramera. Zastosowanie rachunku macierzowego do rozwiązywania układów równań liniowych. 4. Rachunek wektorowy Wektor w przestrzeni trójwymiarowej, współrzędne wektora, długość wektora. Kąt między wektorami. Iloczyny wektorów: skalarny, wektorowy i mieszany. Funkcja wektorowa i jej pochodna. 5. Geometria analityczna w przestrzeni Równania płaszczyzny i prostej, ich wzajemne położenia. Powierzchnie drugiego stopnia. RAZEM:

16 SEMESTR II 6. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Granica i ciągłość funkcji, pochodna funkcji, różniczka, interpretacje, zastosowania. Pochodne i różniczki wyższych rzędów. Twierdzenia Rolle a, Lagrange a, Taylora i Maclaurina. Ekstrema lokalne i absolutne. 7. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej Całka nieoznaczona, całki funkcji elementarnych, podstawowe własności, metody całkowania: przez podstawienie i przez części. Całkowanie wybranych typów funkcji: wymiernych, trygonometrycznych. 8. Całka oznaczona, definicja, interpretacja, własności Twierdzenie Leibnitza-Newtona. Zastosowania całki oznaczonej. Przykłady zastosowań w mechanice. 9. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych Definicja funkcji wielu zmiennych. Dziedzina funkcji wielu zmiennych i jej interpretacja geometryczna. Pochodna cząstkowa, różniczka zupełna. Interpretacje i zastosowania. Pochodne cząstkowe i różniczki wyższych rzędów. Twierdzenie Schwarza. Ekstrema funkcji wielu zmiennych absolutne i warunkowe. Metoda najmniejszych kwadratów. 10. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych Całka podwójna w prostokącie i obszarze normalnym. Całka podwójna we współrzędnych biegunowych. Całka potrójna w prostopadłościanie i obszarze normalnym. Całka potrójna we współrzędnych walcowych i sferycznych. 11. Całka krzywoliniowa Całka krzywoliniowa nieskierowana i skierowana, twierdzenie Greena. RAZEM: SEMESTR III 12. Równania różniczkowe. Definicja równania różniczkowego i zagadnień brzegowych. Metody rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu. Równania różniczkowe o stałych współczynnikach. 13. Szeregi liczbowe i funkcyjne. Definicja szeregu liczbowego jego zbiorowości i sumy. Kryteria zbieżności szeregu liczbowego. Ciągi i szeregi funkcyjne i ich zbieżność. Szeregi: potęgowy, Taylora i Fouriera. 14. Przekształcenia całkowe. Przekształcenie proste i odwrotne Laplace a oraz ich

17 własności. Zastosowanie przekształcenia Laplace a do rozwiązywania równań różniczkowych. Przekształcenie Fouriera. RAZEM: kod: S5 Przedmiot: FIZYKA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr godzin godzin w tygodniu godzin w semestrze w semestrze A C L A C L I II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Mechanika techniczna. Mechanika płynów. Nauka o materiałach. Termodynamika techniczna. Elektrotechnika i elektronika. Ochrona środowiska. Matematyka. ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Definicje i jednostki podstawowych wielkości fizycznych oraz związki między nimi. Podstawowe prawa zachowania (masy, pędu, momentu pędu, energii i ładunku) dla rożnych układów mechanicznych (punkt materialny, zbiór punktów, bryła, płyn), termodynamicznych (gaz doskonały i gazy rzeczywiste, układy wielofazowe i mieszaniny, maszyny cieplne) i elektrycznych (pola elektryczne, obwody elektryczne, proste maszyny elektryczne) Zasady dynamiki i termodynamiki. Oddziaływania między obiektami fizycznymi (grawitacyjne, elektryczne i magnetyczne) oraz zależności je opisujące, także w ujęciu polowym w tym fale elektromagnetyczne. Definicje wielkości fizycznych oraz metody ich pomiaru wraz oceną dokładności. Metody pomiarów bezpośrednich i pośrednich wielkości fizycznych i ważnych stałych fizycznych oraz metody statystycznej obróbki wyników pomiarów.. Właściwości przestrzeni fizycznej (względność długości i czasu, równoważność grawitacji i bezwładności). Modele budowy atomu i jądra atomowego, cząsteczek i ciała stałego. Właściwości promieniowania elektromagnetycznego fal elektromagnetycznych i światła. Prawa rządzące przemianami energii w ujęciu kwantowym, struktury poziomów i pasm energetycznych w atomach, cząsteczkach i ciele stałym. Prawa rządzące oddziaływaniem promieniowania z atomami, cząsteczkami i ciałem stałym. Przemiany jądrowe i procesy energetyczne im towarzyszące. Właściwości światła i zjawisk zachodzących w prostych przyrządach optycznych. Prawa rządzące procesami oddziaływania światła i materii oraz wielkości opisujące jej właściwości optyczne. Właściwości elektryczne i magnetyczne materii oraz pole magnetyczne Ziemi.

18 UMIEĆ Definiować wielkości fizyczne i ich jednostki (długości, czasu, prędkości i przyspieszenia liniowych i kątowych, siły, momentu siły, pracy, mocy, ciśnienia, lepkości, temperatury, pojemności cieplnej, natężenia prądu, ładunku elektrycznego, natężenia pola elektrycznego, pola indukcji elektrycznej, potencjału elektrycznego, pojemności elektrycznej, oporu elektrycznego, natężenia pola magnetycznego i indukcji magnetycznej oraz indukcyjności) Opisać związki między podstawowymi wielkościami fizycznymi i podstawowe prawa zachowania. Opisać i zinterpretować ważne zjawiska takie jak: ruch postępowy i obrotowy ciał, zderzenia sprężyste i plastyczne, swobodny spadek ciał, rzuty oraz zsuwanie i staczanie się ciał na równi pochyłej, oddziaływania grawitacyjne, zagadnienie dwu ciał, ruchy planet i prędkości kosmiczne, ciśnienie hydrostatyczne i dynamiczne, ściśliwość gazów, rozszerzalność termiczną ciał stałych ciekłych i gazowych, wymianę energii w przemianach gazowych i przemianach fazowych, ograniczenia zamiany ciepła na pracę wynikające z II zasady termodynamiki, oddziaływania elektryczne i magnetyczne na ładunki elektryczne, parametry pola elektrycznego, prawa rządzące przepływem prądów elektrycznych w obwodach (prawa Ohma i Kirchhoffa), skutki magnetyczne prądu elektrycznego i zjawisko indukcji elektromagnetycznej, w tym samoindukcji. Opisać fizyczne właściwości ciał takie jak, masa, gęstość, sprężystość, moment bezwładności, lepkość, ściśliwość, rozszerzalność termiczna, pojemność cieplna, opór elektryczny, pojemność elektryczna, indukcyjność. Opisać zjawiska zachodzące w modelowych układach fizycznych takich jak: ciało w polu grawitacyjnym Ziemi, równia pochyła, oscylator harmoniczny, gaz doskonały, silnik Carnota, ładunek w polu elektromagnetycznym, obwód elektryczny i układy obwodów. Zastosować podstawowe prawa fizyczne w praktyce na zajęciach laboratoryjnych. Wykonać pomiary bezpośrednie i pośrednie wielkości fizycznych w praktyce oraz ocenić je krytycznie. Opisać i zinterpretować wykonywane pomiary i eksperymenty laboratoryjne. Opisać względność długości i czasu oraz jej wpływ na względności prędkości i równoczesność zdarzeń, a także zinterpretować, równoważność grawitacji i bezwładności. Opisać właściwości promieniowania elektromagnetycznego związki między polami i energię; Opisać modele budowy atomu i jądra atomowego, cząsteczek i ciała stałego wraz z ich energią. Opisać właściwości światła jako fali, i strumienia fotonów oraz właściwości promieniowania laserowego. Opisać prawa rządzące oddziaływaniem promieniowania z atomami, cząsteczkami i ciałem stałym. Opisać przemiany jądrowe i procesy energetyczne im towarzyszące. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA 1. Oread J. Fizyka. Tom 1. WN-T. Warszawa 2. Halliday D., Resnick R., Walker J. Podstawy fizyki. Tom 1, 2, 3, 4,5. PWN. Warszawa; 3. Masalski J. Masalska M. Fizyka dla inżynierów T. 1 i T. 2 Fizyka klasyczna. WN-T, Warszawa. 4. Otremba Z. Wybrane zagadnienia fizyki klasycznej. Akademia Morska w Gdyni. 5. Otremba Z. Fizyka współczesna. Akademia Morska w Gdyni. 6. Kaniewski E., Białkiewicz A. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. I Pracownia. Fundacja Rozwoju WSM; 7. Augustyniak L. Pracownia fizyczna. Akademia Morska w Gdyni. Sporządził: dr Lucyna Augustyniak Zatwierdził: dr hab. inż. Tadeusz Król

19 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: FIZYKA SEMESTR I 1. Wielkości fizyczne. Układ SI Siła i moment siły. Siła ciężkości, sprężystości i tarcia Siła grawitacji. 3. Kinematyka i dynamika punktu, układu punktów i bryły sztywnej. 4. Ciśnienie, prawo Archimedesa. Równania ciągłości i Bernouli ego. Lepkość. 5. Ruch falowy. Dźwięk jako fala. Hydroakustyka Właściwości gazów. Równanie stanu. Zasada ekwipartycji energii. Temperatura. 7. Zasady termodynamiki. Energia wewnętrzna. Entropia Przemiany fazowe. 8. Pole elektrostatyczne. Pojemność elektryczna. Prąd elektryczny. Obwody. 9. Pole magnetyczne. Prawo Biotta-Savarta. Indukcja elektromagnetyczna. RAZEM: SEMESTR II 10. Prawa Maxwella. Fale elektromagnetyczne Elementy teorii względności: Transformacje Galileusza i Lorentza. 12. Właściwości falowe i kwantowe światła Struktura materii. Model atomu Bohra i jego uzupełnienia. Liczby kwantowe. 14. Struktura jądra atomowego i przemiany jądrowe Fizyka ciała stałego. sieci krystaliczne. Właściwości ciał stałych. 16. Fizyka Środowiska. Planeta Ziemia. Jej bilans energetyczny. Klimat i pogoda. 17. Pomiary i ich dokładność. Opracowanie wyników pomiarów. 18. Wyznaczanie właściwości mechanicznych, termicznych i optycznych ciał. 19. Badanie zjawisk fizycznych Badanie właściwości obiektów fizycznych Badanie charakterystyk przyrządów pomiarowych RAZEM:

20 SEMESTR III 22. Statystyczne opracowanie wyników pomiaru Badanie zjawisk oraz pól elektrycznych i magnetycznych. 24. Badanie właściwości światła i zjawisk optycznych Badanie właściwości elektronu RAZEM: kod: S6 Przedmiot: MECHANIKA TECHNICZNA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Matematyka, Wytrzymałość materiałów, Podstawy konstrukcji maszyn, Okrętowe silniki tłokowe, Budowa i teoria okrętu, ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ podstawowe prawa mechaniki ogólnej; teoretyczne podstawy do dalszych specjalistycznych przedmiotów kierunkowych. UMIEĆ rozwiązywać problemy z zakresu ruchu i równowagi ciał; stosować prawa mechaniki w rozwiązywaniu zadań wynikających z eksploatacji mechanizmów okrętowych; rozwiązywać problemy z zakresu analizy równowagi ciał przy dowolnych układach sił oraz obliczenia i reakcje zamocowań.

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 13 Przedmiot: Grafika inżynierska I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu Fiz010WMATBUD_pNadGen1D5JT Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: Mechanika analityczna Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 2 S 0 1 02-0_1 Rok: 1 Semestr: 1

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-22_15W_pNadGenRDG4C Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka II

Opis przedmiotu: Matematyka II 24.09.2013 Karta - Matematyka II Opis : Matematyka II Kod Nazwa Wersja TR.NIK203 Matematyka II 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i termodynamiki.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i termodynamiki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika płynów 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1:

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/47/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: 1) Funkcja rzeczywista jednej zmiennej: ciąg dalszy a) Definicja granicy funkcji, b) Twierdzenie o trzech funkcjach, o granicy

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: FIZYKA Kod przedmiotu: Mf 3 Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4 Kierunek: Nawigacja 5 Specjalność: Wszystkie specjalności na kierunku

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM NAUCZANIA. Studia niestacjonarne stopnia pierwszego. Mechanika i budowa maszyn

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM NAUCZANIA. Studia niestacjonarne stopnia pierwszego. Mechanika i budowa maszyn AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia niestacjonarne stopnia pierwszego Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH GDYNIA 2008 Programy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna.1 Nazwa w języku angielskim: Mathematical analysis.1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych.

Zasady i kryteria zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inżynierskie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika I Nazwa w języku angielskim: Mechanics I Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów kierunek: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1 rok 2, semestr letni Kurs obejmuje: Wykłady (12 h) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Spis treści Przedmowa... 11 Wstęp: Czym jest elektrodynamika i jakie jest jej miejsce w fizyce?... 13 1. Analiza wektorowa... 19 1.1. Algebra

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17 2019/20 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Mechanika Techniczna

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia. rachunkowe

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia. rachunkowe SYLABUS Nazwa przedmiotu Mechanika Techniczna Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy, Katedra przedmiot Fizyki Teoretycznej Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna Kierunek: budownictwo, sem. II studia zaoczne, I stopnia inżynierskie

Mechanika ogólna Kierunek: budownictwo, sem. II studia zaoczne, I stopnia inżynierskie Mechanika ogólna Kierunek: budownictwo, sem. II studia zaoczne, I stopnia inżynierskie materiały pomocnicze do zajęć audytoryjnych i projektowych opracowanie: dr inż. Piotr Dębski, dr inż. Dariusz Zaręba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Fiz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Energetyka komunalna Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Mechaniczny Nr 1 Przedmiot: Język angielski Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: praktyczny Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Fizyka Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E06_1_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: pierwszy Semestr: pierwszy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA 2. Kod przedmiotu: Eef 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. audytoryjne),

MATEMATYKA. audytoryjne), Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie, stacjonarne 4. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza Matematyczna III Mathematical Analysis III Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom przedmiotu: I

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Mechaniczny Nr 1 Przedmiot: Język angielski Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM, Studia pierwszego stopnia stacjonarne ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu

Treści programowe przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów I Status

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: MATEMATYKA Wersja anglojęzyczna:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 10 Przedmiot: Mechanika techniczna Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 2. Kod przedmiotu: Kxa 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Diagnostyka techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 4 9-0_1 Rok: Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Mechaniczny Nr 1 Przedmiot: Język angielski Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM - studia pierwszego stopnia Stacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy mechaniki Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL-1-207-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015 Podano podstawy rysunku technicznego, najważniejsze właściwości i przykłady zastosowania różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych, podstawowe pomiary warsztatowe, tolerancje i pasowania, podstawy mechaniki

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III E IV

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III E IV AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 11 Przedmiot: Wytrzymałość materiałów I, II Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I Kod CH 1.1 Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S Sposób zaliczenia E Katedra Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o module

Podstawowe informacje o module Podstawowe informacje o module Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa i Inżynierii środowiska Nazwa kierunku studiów: Budownictwo Obszar : nauki techniczne Profil : ogólnoakademicki Poziom

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 CZĘŚĆ I. ALGEBRA ZBIORÓW... 15 ROZDZIAŁ 1. ZBIORY... 15 1.1. Oznaczenia i określenia... 15 1.2. Działania na zbiorach... 17 1.3. Klasa zbiorów. Iloczyn kartezjański zbiorów...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/201 Projektowanie inżynierskie Engineering Design A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Funkcje zespolone Complex functions Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin Zał. nr 3 do ZW Wydział Elektroniki PWr KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Fizyka 1.1A. Nazwa w języku angielskim: Physics 1.1A Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka, Elektronika, Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM-1-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok

Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zdanie pisemnego egzaminu testowego,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych.

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych. studia techniczne, kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Matematyka 120

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7.

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014 Spis treści Spis rzeczy części 2 tomu I O Richardzie P. Feynmanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Grafika inżynierska i rysunek techniczny Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP-1-209-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Profil kształcenia: Forma

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna w zadaniach. [Cz.] 2 / W. Krysicki, L. Włodarski. - wyd. 27, dodr. 6. Warszawa, Spis rzeczy

Analiza matematyczna w zadaniach. [Cz.] 2 / W. Krysicki, L. Włodarski. - wyd. 27, dodr. 6. Warszawa, Spis rzeczy Analiza matematyczna w zadaniach. [Cz.] 2 / W. Krysicki, L. Włodarski. - wyd. 27, dodr. 6. Warszawa, 2010 Spis rzeczy Przedmowa do wydania pierwszego 5 Przedmowa do wydania dziesiątego 6 Rozdział I. Funkcje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia, laboratorium WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Strenght of materials Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ****** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE I FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim Differential equations and complex functions Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 4 6-0_ Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo