WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Zarządzania Remontami IZR ROK I SEMESTR I IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Matematyka I S4 40E Fizyka I S5 25E Nauka o materiałach I S Podstawy inżynierii wytwarzania I S Elektrotechnika i elektronika I S Ochrona środowiska S Ogółem w I semestrze: SEMESTR II IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski I E ,5 2. Podstawy informatyki S Matematyka II S4 40E Fizyka II S Mechanika techniczna I S6 30E Grafika inżynierska I S ,5 7. Nauka o materiałach II S12 30E Ogółem w II semestrze:

2 ROK II SEMESTR III IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski II E ,5 2. Matematyka III S Fizyka III S Mechanika techniczna II S6 30E Wytrzymałość materiałów I S Grafika inżynierska II S ,5 7. Podstawy konstrukcji maszyn I S Elektrotechnika i elektronika II S Automatyka i robotyka S16 45E Ogółem w III semestrze: Rok II SEMESTR IV IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Wytrzymałość materiałów II S7 45E Mechanika płynów S Grafika inżynierska III S Podstawy konstrukcji maszyn II S10 50E Nauka o materiałach III S Podstawy inżynierii wytwarzania II S Termodynamika techniczna II S Ogółem w IV semestrze: ,5

3 Rok III SEMESTR V IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Podst. konstrukcji maszyn III+CAD S Podstawy inżynierii wytwarzania III S Metrologia i systemy pomiarowe S Budowa i teoria okrętu E Siłownie okrętowe I E Okrętowe silniki tłokowe I E22 20E Maszyny i urządzenia okrętowe I E Chłodnictwo i klimatyzacja E Ogółem w V semestrze: ,5 Rok III SEMESTR VI IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski V E ,5 2. Podstawy eksploatacji maszyn S Termodynamika techniczna II S Technologia remontów I E Siłownie okrętowe E21 15E Okrętowe silniki tłokowe II E Kotły okrętowe E Metrologia warsztatowa E Obróbka plastyczna i skrawaniem I E Obróbka cieplna i powierzchniowa E Techniki przeciwkorozyjne E31 20E Praktyka przemysłowa I E33 * 1,5 Ogółem w VI semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

4 Rok IV SEMESTR VII IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Język angielski E ,5 2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia S Technologia remontów II E19 40E Maszyny i urządzenia okrętowe II E21 20E Gospodarka remontowa E Obróbka plastyczna i skrawaniem II E28 20E Obróbka cieplna i powierzchniowa E Praktyka przemysłowa* E33 * 8,5 9. Seminarium dyplomowe E Ogółem w VII semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

5 Rok IV SEMESTR VIII IZR Lp. Przedmiot Kod Godzin Godziny zajęć w semestrze Punkty w sem. W C L P S ECTS 1. Spawalnictwo E Urządzenia przeładunkowe E Praktyka przemysłowa* E Seminarium dyplomowe E Praca dyplomowa D D 15 Ogółem w VIII semestrze: * - Praktyka przemysłowa 4-6 tygodnie

6 KOD: E1 Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty godzin w tygodniu godzin w semestrze ECTS A C L A C L II 1, III 1, IV 1, V 1, VI 1, VII 1, ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Przedmiot bazuje na wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotów zawodowych, umożliwia komunikację ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ słownictwo zawodowe w zakresie nazw narzędzi, urządzeń, części maszyn, awarii systemów okrętowych siłowni i niesprawności, komend i poleceń, rozkładów alarmowych, instrukcji obsługi sprzętu awaryjnego, dokumentacji technicznej; wykazać bierną znajomość języka angielskiego (tłumaczenie na język polski wszystkich tekstów, w tym technicznych omawianych w trakcie zajęć) UMIEĆ rozumieć polecenia i komendy wydawane ustnie oraz instrukcje związane z utrzymaniem, przeglądem i naprawą urządzeń, z bezpieczeństwem załogi i statku, prowadzić dialog i wypełniać typowe formularze aplikacyjne, formularze zamówień i specyfikacji remontowych, arkuszy pomiarowych i weryfikacji części. Wykazać czynną znajomość języka angielskiego (tłumaczenia na język angielski poprawnie gramatycznie), umiejętność wypowiedzi na ogólne tematy w zakresie języka technicznego i sytuacji dnia codziennego. Napisać list motywacyjny oraz CV. Zaliczyć test Marlins a. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA główna: 1. Buczkowska W., English across Marine Engineering, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2003; 2. Blakey T.N., English for Maritime Studies, Prentice Hall, 1997; 3. P. van Kluiyven International Maritime Language Program, podręcznik + CD, Alkmar 2005; 4. White L., Engineering workshop, Oxford, 2003; 5. Puchalski J., Ilustrowany angielsko polski słownik marynarza, Trademar 2003 pomocnicza: 6. Glendinning E i N Electrical and Mechanical Engineering, Oxford, 2004; 7. M.Gunia M., K.Mastalerz K., Workshop on English for Mechanical Engineering Students, AM Szczecin 2004; 8. program komputerowy MarEng. Learning Tool, projekt unijny 2007; 9. Safety Digest wybrane artykuły; 10. Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004;

7 11. Engine Room Simulator silniki, Unitest, Gdańsk; 12. Lutzer J., Spincic A. English in Marine Engineering Communication, Rijeka Sporządził: mgr Wiesława Buczkowska Zatwierdził: dr Mirosława Sztramska SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: JĘZYK ANGIELSKI SEMESTR II 1. Powtórzenie podstaw z gramatyki j. angielskiego : 8 8 czasownik to be, have wyrażenie there is, liczebniki główne i porządkowe, zaimki osobowe, przymiotniki, zaimki dzierżawcze, rzeczowniki liczba mnoga, tworzenie i użycie czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Simple. 2. Części statku. Dane statku : wymiary kadłuba, tonaż, 6 6 linie ładunkowe, właściwości morskie statku, rozplanowanie statku, zaświadczenia statku np. klasyfikacyjne, typy statków, załoga statku. 3. Porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia 4 4 codziennego, np. - udzielanie informacji o sobie, - przedstawianie się i rozmowa towarzyska, - pytanie o drogę i udzielanie wskazówek, - rozmowy telefoniczne, - opis zainteresowań, - opis czynności codziennych, przeszłych, przyszłych, - umiejętność podawania godzin, dat, liczb, wymiarów, ułamków, procentów, cen, numerów telefonów., adresów mailowych. 4. Podstawy fonetyki angielskiej 2 2 RAZEM: SEMESTR III 5. Materiały techniczne, własności materiałów, 3 3 testowanie materiałów. 6. Obróbka metali, odlewania, kucie, spawanie, toczenie, 3 3 frezowanie, szlifowanie, obróbka cieplna. 7. Narzędzia ich zastosowanie. 4 4

8 8. Skale temperatury i angielskie jednostki Tworzenie i użycie czasów przeszłych, przyszłych i 3 3 teraźniejszych. 10. Tworzenie i użycie czasów przeszłych i przyszłych i 3 3 teraźniejszych oraz wprowadzenie strony biernej w oparciu o słownictwo techniczne. 11. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem 5 5 angielskim w mowie w zakresie technicznej problematyki: - z czego to jest zrobione - czytanie instrukcji - wielkie konstrukcje świata - piękno mikrotechnologii - robotyka - inteligentne materiały. RAZEM: SEMESTR IV 12. Parametry silnika Rodzaje głównych jednostek napędowych Silnik i jego praca, zasada działania silnika 2 2 dwusuwowego i czterosuwowego. 15. Budowa silników spalinowych : części stacjonarne, 5 5 części ruchome: tłoki i pierścienie tłokowe, korbowody, wały korbowe, wałki krzywkowe, łożyska. Opis działania poszczególnych maszyn w siłowni i systemów oraz ich nazewnictwo. 16. Rozwijanie umiejętności posługiwania się jęz. 3 3 angielskim w mowie i piśmie w ramach eksploatacji siłowni okrętowej: - opis wadliwego funkcjonowania urządzeń, - przekazywanie informacji dotyczących awarii i napraw w siłowni, - zasięganie informacji na temat remontu, terminu, wizyty rzeczoznawcy, wymiany części, odbioru prac, - specyfikacje remontowe, raporty. 17. Rozwijanie umiejętności posługiwania się 3 3 konstrukcjami w stronie biernej w piśmie w oparciu o komputerowe ćwiczenia gramatyczne oraz autentyczne instrukcje obsługi. 18. Wprowadzenie i tworzenie zdań warunkowych typu I w 2 2 oparciu o słownictwo techniczne. 19. Ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne 2 2 w tym tworzenie pytań ogólnych, szczegółowych oraz pytań o podmiot. RAZEM: 20 20

9 SEMESTR V 20. Instrukcja obsługi systemów instalacji przemysłowej: 6 6 urządzenie do obróbki ścieków, wirówka paliwa. 21. Chłodnictwo i klimatyzacja Rozwijanie umiejętności posługiwania się 4 4 konstrukcjami w stronie biernej w piśmie w oparciu o ćwiczenia gramatyczne oraz autentyczne instrukcje obsługi, oraz w mowie w oparciu o ćwiczenia konwersacyjne. 23. Wprowadzenie i tworzenie zdań warunkowych typu I w 4 4 oparciu o słownictwo techniczne. 24. Ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne 2 2 w tym tworzenie pytań ogólnych, szczegółowych oraz pytań o podmiot. RAZEM: SEMESTR VI 25. Instalacje przemysłowe, czytanie autentycznych 4 4 tekstów i instrukcji. 26. Konserwacja urządzeń, przeglądy, raporty i 4 4 specyfikacje napraw. 27. Powtórzenie czasowników technicznych niezbędnych 3 3 do rozumienia tekstów zawodowych. 28. Bezpieczeństwo pracy Powtórzenie i utrwalenie poznanych konstrukcji 5 5 gramatycznych w oparciu o ćwiczenia konwersacyjne oraz gramatyczne. RAZEM: SEMESTR VII 30. Elementy korespondencji: - list oficjalny, - zamówienie części zapasowych, materiałów, paliw i smarów, oraz zaopatrzenia, - potwierdzenie odbioru, - listy w sprawach związanych z remontem maszyn, urządzeń, - czytanie raportu inspektora, - podanie o pracę, - życiorys. 8 8

10 31. Ćwiczenia konwersacyjne mające na celu 8 8 przygotowanie do: - rozmowy kwalifikacyjnej przy ubieganiu się o pracę, - rozmowy z urzędnikami i przedstawicielami zarządu portu, - omawiane warunków zatrudnienia. 32. Czytanie ze zrozumieniem autentycznych artykułów z 4 4 magazynów technicznych oraz instrukcji obsługi urządzeń portowych. RAZEM: kod: S2 Przedmiot: PODSTAWY INFORMATYKI Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L II ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Automatyka, Matematyka, Fizyka, Grafika inżynierska ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Zasady działania komputera osobistego oraz systemu operacyjnego, a także możliwości edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. Oprócz tego student powinien znać sposób pisania programów w językach wysokiego poziomu. UMIEĆ 1. Edytować teksty w edytorze Microsoft Word z uwzględnieniem zaawansowanego formatowania tekstu, tworzenia przypisów i automatycznego tworzenia spisu treści. 2. Wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel z uwzględnieniem formatowania komórek, wstawiania wykresów, aproksymacji linią trendu i operacji warunkowych. 3. Tworzyć i testować proste programy w języku Delphi. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Poprawne wykonanie zadań na zaliczenie LITERATURA 1. Stephen Morris, Delphi to proste, Wyd. RM, ISBN , 2. Dowolny podręcznik do program Microsoft Word.

11 3. Dowolny podręcznik do program Microsoft Excel Sporządził: dr inż. Stefan Kluj Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: PODSTAWY INFORMATYKI SEMESTR II 1. Wstęp historia rozwoju komputeryzacji Podstawy budowy i działania komputerów (płyty główne, procesory, chipsety, pamięci, urządzenia peryferyjne) 3. Podstawy systemów operacyjnych (podstawy budowy systemów unix i windows, podstawy użytkowania) 4. Konta użytkowników (logowanie do systemu, 2-2 uprawnienia, hasła, bezpieczeństwo) 5. Programy użytkowe (programy biurowe, programy graficzne, programy obliczeniowe, programy inżynierskie, CAD, symulatory) 6. Podstawy użytkowania programów biurowych (edytor 4-4 tekstu, arkusz kalkulacyjny) 7. Bazy danych (budowa, użytkowanie, oprogramowanie) Podstawy użytkowania relacyjnych baz danych 2-2 (budowa, indeksowanie, zapytania) 9. Przesyłanie danych pomiędzy programami biurowymi 4-4 (edycja tabel i wykresów, korespondencja seryjna, wstawianie i edycja grafiki) 10. Sztuczna inteligencja (robotyzacja, systemy ekspertowe, budowa systemów ekspertowych, oprogramowanie) 11. Sieci komputerowe (topologia, budowa, podłączenie 1-1 komputera) 12. Internet (poczta elektroniczna, banki, handel) Tendencje rozwoju komputeryzacji (rozwój sprzętu procesory, pamięci, pamięci masowe, rozwój systemów operacyjnych systemy sieciowe, rozwój oprogramowania łatwość obsługi. 14. Zagrożenia sieciowe i obrona przed nimi (wirusy, 2-2 robaki, trojany, rootkity, spam itp.). 15. Poczta elektroniczna (konfiguracja konta pocztowego, 2-2 programy pocztowe). 16. Strony WWW (tworzenie stron internetowych, 2-2 podstawy HTML) RAZEM:

12 kod: S3 Przedmiot: BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L VII ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Podstawy eksploatacji maszyn. Ochrona środowiska. Siłownie okrętowe. Podstawy inżynierii wytwarzania. Technologia remontów. Urządzenia przeładunkowe. ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Podstawowe pojęcia dotyczące ergonomii bezpieczeństwa, ochrony pracy, zasady humanizacji pracy i projektowania antropocentrycznego, przyczyn i skutków wypadków przy pracy. Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. Źródła obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynniki fizjologiczne. Koszt fizjologiczny i energetyczny pracy fizycznej dynamicznej i statycznej. Termoregulacja. Rytmy biologiczne. Czynniki psychologiczne i społeczne. Społeczne środowisko pracy. Stres psychospołeczny w pracy. Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego i przestrzeni pracy. Środowisko pracy i podstawowe zagrożenia w nim występujące i środki ich zapobiegania. UMIEĆ Ocenić ergonomiczność obiektów technicznych Dostrzec zagrożenia występujące w środowisku pracy i odpowiednio je odparować. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA 1. Nauka o pracy bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Praca zbiorowa, redakcja naukowa Koradecka D., wyd. CIOP Warszawa 2000r.

13 2. Ocena ryzyka zawodowego. Praca zbiorowa, redakcja naukowa Zawieska W.M., wyd. CIOP Warszawa 2001r. 3. Hempel L., Człowiek i maszyna. Model techniczny współdziałania. WKiŁ Warszawa Sporządził: dr inż. Leonard Hempel Zatwierdził: dr hab. inż. Wiesław Tarełko SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA SEMESTR I 1. Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. Pojęcia 2 2 podstawowe, źródła obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Ergonomia pojęcia podstawowe. Humanizacja pracy Czynniki fizjologiczne. Koszt fizjologiczny i 2 2 energetyczny pracy fizycznej dynamicznej i statycznej. Termoregulacja. Rytmy biologiczne. 4. Czynniki psychologiczne i społeczne. Społeczne 2 2 środowisko pracy. Stres psychospołeczny w pracy. 5. Elementy środowiska pracy Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący 2 2 strukturę przestrzenną obiektu technicznego i przestrzeni pracy. 7. Czynniki mechaniczne. Rodzaje czynników. 2 2 Zagrożenia. Środki zapobiegania 8. Hałas i drgania mechaniczne Pyły. Zagrożenia. Środki zapobiegania Szkodliwe substancje chemiczne. Zagrożenia. Środki 2 2 zapobiegania. 11. Elektryczność statyczna i energia elektryczna. Środki 2 2 ochrony przed elektrycznością. RAZEM: 20 20

14 kod: S4 Przedmiot: MATEMATYKA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L I II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Fizyka, Podstawy informatyki, Automatyka i robotyka, Przedmioty zawodowe ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ 1. Własności funkcji liniowej, kwadratowej, wielomianów, funkcji wykładniczej, logarytmicznej. Własności funkcji trygonometrycznej, wzory redukcyjne. Definicje i twierdzenia dotyczące liczb zespolonych i działań na liczbach zespolonych. Działania na wektorach na płaszczyźnie i w przestrzeni. Równanie prostej na płaszczyźnie, równanie prostej i płaszczyzny w przestrzeni. Definicje i twierdzenie dotyczące badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej wraz z punktami przegięcia i wypukłością. 2. Definicje i twierdzenie dotyczące macierzy, wyznaczników i rozwiązywania układów równań liniowych. Podstawowe twierdzenie dotyczące rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych. Podstawy rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej i funkcji wielu zmiennych (całka pojedyncza, całka nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa, całka wielokrotna). 3. Podstawowe twierdzenia dotyczące obliczania całek krzywoliniowych nieskierowanych i skierowanych oraz całek powierzchniowych niezorientowanych i zorientowanych. Podstawowe metody rozwiązywania niektórych typów równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Kryteria zbieżności szeregów liczbowych i funkcyjnych, szereg Fouriera. Podstawowe własności przekształcenia prostego i odwrotnego Laplace a. UMIEĆ 1. Rozwiązywać równania i układy równań algebraicznych, niewymiernych, wykładniczych i logarytmicznych. Rozwiązywać równania trygonometryczne. Wykonywać działania na liczbach zespolonych. Wyznaczać równanie prostej na płaszczyźnie, równanie prostej i płaszczyzny w przestrzeni, wykorzystując rachunek wektorowy. Badać przebieg zmienności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej wraz z punktami przegięcia i wypukłością. 2. Rozwiązywać równania macierzowe i układy równań liniowych. Stosować rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Obliczać całki nieoznaczone, całki oznaczone, całki niewłaściwe, całki wielokrotne oraz stosować je w zagadnieniach geometrycznych i fizycznych (objętość, pole powierzchni bocznej bryły obrotowej, długość łuku krzywej, momenty statyczne, środek ciężkości). 3. Wykorzystywać całkę krzywoliniową do obliczania pola obszaru, masy łuku. Wykorzystywać całkę powierzchniową niezorientowaną i zorientowaną do obliczeń pola powierzchni. Zastosować podstawowe metody rozwiązywania niektórych typów równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Badać zbieżność szeregów liczbowych i funkcyjnych. Zastosować przekształcenia Laplace a do rozwiązywania równań i układów równań różniczkowych. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych

15 LITERATURA 1. Kołowrocki Krzysztof, Matematyka, Wykład dla studentów, część 1, Fundacja Rozwoju AM, 2002; 2. Mc Quarrie Donald A., Matematyka dla przyrodników i inżynierów, część 1,2 3, PWN, Warszawa, Stankiewicz W., Wojtowicz J., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, Warszawa Żakowski Wojciech, Matematyka, część 1, WN-T, Warszawa Trajdos Tadeusz, Matematyka, część 3, WN-T, Warszawa Cichocki A., Kołowrocki K., Krawczyk B., Krawczyk Cz., Kurowicka D., Kwiatuszewska- Sarnecka B., Letkiewicz A., Mieczkowski E., Milczek B., Piskorz K., Smolarek L., Wilkanowska E., Matematyka I-X, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Sporządził: dr Barbara Krawczyk, dr Ewa Wilkanowska Zatwierdził: prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: MATEMATYKA SEMESTR I 1. Powtórzenie wiadomości ze szkoły średniej Funkcja liniowa, kwadratowa, wykładnicza, logarytmiczna, trygonometryczna, granica i ciągłość funkcji, funkcja odwrotna, elementy rachunku różniczkowego. 2. Liczby zespolone Definicja liczby zespolonej. Interpretacja geometryczna. Postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza. 3. Elementy algebry Wyznaczniki: obliczanie i własności. Macierze. Działania na macierzach. Własności działań na macierzach. Wyznacznik macierzy, minor macierzy. Macierz nieosobliwa, macierz transponowana, macierz odwrotna. Wartości własne macierzy. Układy równań liniowych jednorodnych i niejednorodnych. Wzory Cramera. Zastosowanie rachunku macierzowego do rozwiązywania układów równań liniowych. 4. Rachunek wektorowy Wektor w przestrzeni trójwymiarowej, współrzędne wektora, długość wektora. Kąt między wektorami. Iloczyny wektorów: skalarny, wektorowy i mieszany. Funkcja wektorowa i jej pochodna. 5. Geometria analityczna w przestrzeni Równania płaszczyzny i prostej, ich wzajemne położenia. Powierzchnie drugiego stopnia. RAZEM:

16 SEMESTR II 6. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Granica i ciągłość funkcji, pochodna funkcji, różniczka, interpretacje, zastosowania. Pochodne i różniczki wyższych rzędów. Twierdzenia Rolle a, Lagrange a, Taylora i Maclaurina. Ekstrema lokalne i absolutne. 7. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej Całka nieoznaczona, całki funkcji elementarnych, podstawowe własności, metody całkowania: przez podstawienie i przez części. Całkowanie wybranych typów funkcji: wymiernych, trygonometrycznych. 8. Całka oznaczona, definicja, interpretacja, własności Twierdzenie Leibnitza-Newtona. Zastosowania całki oznaczonej. Przykłady zastosowań w mechanice. 9. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych Definicja funkcji wielu zmiennych. Dziedzina funkcji wielu zmiennych i jej interpretacja geometryczna. Pochodna cząstkowa, różniczka zupełna. Interpretacje i zastosowania. Pochodne cząstkowe i różniczki wyższych rzędów. Twierdzenie Schwarza. Ekstrema funkcji wielu zmiennych absolutne i warunkowe. Metoda najmniejszych kwadratów. 10. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych Całka podwójna w prostokącie i obszarze normalnym. Całka podwójna we współrzędnych biegunowych. Całka potrójna w prostopadłościanie i obszarze normalnym. Całka potrójna we współrzędnych walcowych i sferycznych. 11. Całka krzywoliniowa Całka krzywoliniowa nieskierowana i skierowana, twierdzenie Greena. RAZEM: SEMESTR III 12. Równania różniczkowe. Definicja równania różniczkowego i zagadnień brzegowych. Metody rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu. Równania różniczkowe o stałych współczynnikach. 13. Szeregi liczbowe i funkcyjne. Definicja szeregu liczbowego jego zbiorowości i sumy. Kryteria zbieżności szeregu liczbowego. Ciągi i szeregi funkcyjne i ich zbieżność. Szeregi: potęgowy, Taylora i Fouriera. 14. Przekształcenia całkowe. Przekształcenie proste i odwrotne Laplace a oraz ich

17 własności. Zastosowanie przekształcenia Laplace a do rozwiązywania równań różniczkowych. Przekształcenie Fouriera. RAZEM: kod: S5 Przedmiot: FIZYKA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr godzin godzin w tygodniu godzin w semestrze w semestrze A C L A C L I II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Mechanika techniczna. Mechanika płynów. Nauka o materiałach. Termodynamika techniczna. Elektrotechnika i elektronika. Ochrona środowiska. Matematyka. ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ Definicje i jednostki podstawowych wielkości fizycznych oraz związki między nimi. Podstawowe prawa zachowania (masy, pędu, momentu pędu, energii i ładunku) dla rożnych układów mechanicznych (punkt materialny, zbiór punktów, bryła, płyn), termodynamicznych (gaz doskonały i gazy rzeczywiste, układy wielofazowe i mieszaniny, maszyny cieplne) i elektrycznych (pola elektryczne, obwody elektryczne, proste maszyny elektryczne) Zasady dynamiki i termodynamiki. Oddziaływania między obiektami fizycznymi (grawitacyjne, elektryczne i magnetyczne) oraz zależności je opisujące, także w ujęciu polowym w tym fale elektromagnetyczne. Definicje wielkości fizycznych oraz metody ich pomiaru wraz oceną dokładności. Metody pomiarów bezpośrednich i pośrednich wielkości fizycznych i ważnych stałych fizycznych oraz metody statystycznej obróbki wyników pomiarów.. Właściwości przestrzeni fizycznej (względność długości i czasu, równoważność grawitacji i bezwładności). Modele budowy atomu i jądra atomowego, cząsteczek i ciała stałego. Właściwości promieniowania elektromagnetycznego fal elektromagnetycznych i światła. Prawa rządzące przemianami energii w ujęciu kwantowym, struktury poziomów i pasm energetycznych w atomach, cząsteczkach i ciele stałym. Prawa rządzące oddziaływaniem promieniowania z atomami, cząsteczkami i ciałem stałym. Przemiany jądrowe i procesy energetyczne im towarzyszące. Właściwości światła i zjawisk zachodzących w prostych przyrządach optycznych. Prawa rządzące procesami oddziaływania światła i materii oraz wielkości opisujące jej właściwości optyczne. Właściwości elektryczne i magnetyczne materii oraz pole magnetyczne Ziemi.

18 UMIEĆ Definiować wielkości fizyczne i ich jednostki (długości, czasu, prędkości i przyspieszenia liniowych i kątowych, siły, momentu siły, pracy, mocy, ciśnienia, lepkości, temperatury, pojemności cieplnej, natężenia prądu, ładunku elektrycznego, natężenia pola elektrycznego, pola indukcji elektrycznej, potencjału elektrycznego, pojemności elektrycznej, oporu elektrycznego, natężenia pola magnetycznego i indukcji magnetycznej oraz indukcyjności) Opisać związki między podstawowymi wielkościami fizycznymi i podstawowe prawa zachowania. Opisać i zinterpretować ważne zjawiska takie jak: ruch postępowy i obrotowy ciał, zderzenia sprężyste i plastyczne, swobodny spadek ciał, rzuty oraz zsuwanie i staczanie się ciał na równi pochyłej, oddziaływania grawitacyjne, zagadnienie dwu ciał, ruchy planet i prędkości kosmiczne, ciśnienie hydrostatyczne i dynamiczne, ściśliwość gazów, rozszerzalność termiczną ciał stałych ciekłych i gazowych, wymianę energii w przemianach gazowych i przemianach fazowych, ograniczenia zamiany ciepła na pracę wynikające z II zasady termodynamiki, oddziaływania elektryczne i magnetyczne na ładunki elektryczne, parametry pola elektrycznego, prawa rządzące przepływem prądów elektrycznych w obwodach (prawa Ohma i Kirchhoffa), skutki magnetyczne prądu elektrycznego i zjawisko indukcji elektromagnetycznej, w tym samoindukcji. Opisać fizyczne właściwości ciał takie jak, masa, gęstość, sprężystość, moment bezwładności, lepkość, ściśliwość, rozszerzalność termiczna, pojemność cieplna, opór elektryczny, pojemność elektryczna, indukcyjność. Opisać zjawiska zachodzące w modelowych układach fizycznych takich jak: ciało w polu grawitacyjnym Ziemi, równia pochyła, oscylator harmoniczny, gaz doskonały, silnik Carnota, ładunek w polu elektromagnetycznym, obwód elektryczny i układy obwodów. Zastosować podstawowe prawa fizyczne w praktyce na zajęciach laboratoryjnych. Wykonać pomiary bezpośrednie i pośrednie wielkości fizycznych w praktyce oraz ocenić je krytycznie. Opisać i zinterpretować wykonywane pomiary i eksperymenty laboratoryjne. Opisać względność długości i czasu oraz jej wpływ na względności prędkości i równoczesność zdarzeń, a także zinterpretować, równoważność grawitacji i bezwładności. Opisać właściwości promieniowania elektromagnetycznego związki między polami i energię; Opisać modele budowy atomu i jądra atomowego, cząsteczek i ciała stałego wraz z ich energią. Opisać właściwości światła jako fali, i strumienia fotonów oraz właściwości promieniowania laserowego. Opisać prawa rządzące oddziaływaniem promieniowania z atomami, cząsteczkami i ciałem stałym. Opisać przemiany jądrowe i procesy energetyczne im towarzyszące. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie kolokwiów pisemnych LITERATURA 1. Oread J. Fizyka. Tom 1. WN-T. Warszawa 2. Halliday D., Resnick R., Walker J. Podstawy fizyki. Tom 1, 2, 3, 4,5. PWN. Warszawa; 3. Masalski J. Masalska M. Fizyka dla inżynierów T. 1 i T. 2 Fizyka klasyczna. WN-T, Warszawa. 4. Otremba Z. Wybrane zagadnienia fizyki klasycznej. Akademia Morska w Gdyni. 5. Otremba Z. Fizyka współczesna. Akademia Morska w Gdyni. 6. Kaniewski E., Białkiewicz A. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. I Pracownia. Fundacja Rozwoju WSM; 7. Augustyniak L. Pracownia fizyczna. Akademia Morska w Gdyni. Sporządził: dr Lucyna Augustyniak Zatwierdził: dr hab. inż. Tadeusz Król

19 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: FIZYKA SEMESTR I 1. Wielkości fizyczne. Układ SI Siła i moment siły. Siła ciężkości, sprężystości i tarcia Siła grawitacji. 3. Kinematyka i dynamika punktu, układu punktów i bryły sztywnej. 4. Ciśnienie, prawo Archimedesa. Równania ciągłości i Bernouli ego. Lepkość. 5. Ruch falowy. Dźwięk jako fala. Hydroakustyka Właściwości gazów. Równanie stanu. Zasada ekwipartycji energii. Temperatura. 7. Zasady termodynamiki. Energia wewnętrzna. Entropia Przemiany fazowe. 8. Pole elektrostatyczne. Pojemność elektryczna. Prąd elektryczny. Obwody. 9. Pole magnetyczne. Prawo Biotta-Savarta. Indukcja elektromagnetyczna. RAZEM: SEMESTR II 10. Prawa Maxwella. Fale elektromagnetyczne Elementy teorii względności: Transformacje Galileusza i Lorentza. 12. Właściwości falowe i kwantowe światła Struktura materii. Model atomu Bohra i jego uzupełnienia. Liczby kwantowe. 14. Struktura jądra atomowego i przemiany jądrowe Fizyka ciała stałego. sieci krystaliczne. Właściwości ciał stałych. 16. Fizyka Środowiska. Planeta Ziemia. Jej bilans energetyczny. Klimat i pogoda. 17. Pomiary i ich dokładność. Opracowanie wyników pomiarów. 18. Wyznaczanie właściwości mechanicznych, termicznych i optycznych ciał. 19. Badanie zjawisk fizycznych Badanie właściwości obiektów fizycznych Badanie charakterystyk przyrządów pomiarowych RAZEM:

20 SEMESTR III 22. Statystyczne opracowanie wyników pomiaru Badanie zjawisk oraz pól elektrycznych i magnetycznych. 24. Badanie właściwości światła i zjawisk optycznych Badanie właściwości elektronu RAZEM: kod: S6 Przedmiot: MECHANIKA TECHNICZNA Specjalność: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA REMONTAMI PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Punkty ECTS godzin w tygodniu godzin w semestrze A C L A C L II III ZWIĄZKI Z INNYMI PRZEDMIOTAMI Matematyka, Wytrzymałość materiałów, Podstawy konstrukcji maszyn, Okrętowe silniki tłokowe, Budowa i teoria okrętu, ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA Po wysłuchaniu przewidzianych programem zajęć student powinien: ZNAĆ podstawowe prawa mechaniki ogólnej; teoretyczne podstawy do dalszych specjalistycznych przedmiotów kierunkowych. UMIEĆ rozwiązywać problemy z zakresu ruchu i równowagi ciał; stosować prawa mechaniki w rozwiązywaniu zadań wynikających z eksploatacji mechanizmów okrętowych; rozwiązywać problemy z zakresu analizy równowagi ciał przy dowolnych układach sił oraz obliczenia i reakcje zamocowań.

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3.

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a Kod przedmiotu: BUD-SIIKBiI-PSP-C1-7 Język w ykładowy: polski 2 / II Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 2 -

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn + CAD I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo