INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

2

3 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PŁOCK 2014

4 Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Redaktor Naczelny dr Anna Nowacka Sekretarz Redakcji mgr Katarzyna Atemborska Zdjęcia Anna Kowalska, Grażyna Święcicka, Krzysztof Kolb Projekt Świat Druku Grażyna Święcicka Złożono do druku w listopadzie 2014 r. Adres Wydawnictwa O9-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2 tel./fax. (024) wew Drukarnia Świat Druku Święcicka Grażyna ul. Dworna 3, Łomża, tel

5 SPIS TREŚCI 1. Słowo Rektora Władze Uczelni Oferta edukacyjna kierunki i specjalności kształcenia... 7 l Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki... 8 z Ekonomia... 8 z Informatyka z Matematyka l Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych z Filologia z Pedagogika z Praca Socjalna l Instytut Nauk o Zdrowiu z Kosmetologia z Pielęgniarstwo Zasady rekrutacji Dokumenty Warunki i tryb przyjęć na I rok studiów Pomoc materialna dla studentów Informacje o Uczelni z Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych z Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z Biblioteka z Wydawnictwo Naukowe z Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych z Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki z Program Erasmus z Rada Uczelniana Samorządu Studentów PWSZ w Płocku z Akademicki Związek Sportowy z Studenckie Koła Naukowe z Baza lokalowa

6 Drodzy Kandydaci na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci, stoicie przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia, która nie tylko zapewni rozwój i dobry start na rynku pracy, ale stanie się także źródłem życiowej satysfakcji. Byłoby nam niezmiernie miło towarzyszyć Wam w tej nowej drodze. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku istnieje od 1999 roku i dzięki dynamicznemu rozwojowi ma dziś do zaoferowania siedem kierunków kształcenia na studiach I stopnia (ekonomia, filologia, informatyka, matematyka, pedagogika, pielęgniarstwo i kosmetologia) z blisko trzydziestoma specjalnościami do wyboru. Od 2014 roku studia informatyczne w PWSZ w Płocku można skończyć z dyplomem inżynierskim. Bardzo zależało nam także, by absolwenci mogli kontynuować u nas naukę na poziomie magisterskim. I udało się! Właśnie uruchomiliśmy studia II stopnia na pedagogice i będziemy dążyć do uzyskania uprawnień do kształcenia na poziomie magisterskim na kolejnych kierunkach. Dokładamy wszelkich starań, by nasza propozycja była różnorodna, a studia zapewniały wiedzę teoretyczną na wysokim poziomie oraz przygotowanie praktyczne do pracy w wyuczonym zawodzie. 4

7 Dzięki bezpłatnym studiom dziennym oraz wielu formom pomocy materialnej Uczelnia stwarza możliwość nauki bez względu na status materialny. Zależy nam, by nasi studenci i absolwenci, szukając zatrudnienia, czuli się pewnie. Dlatego w naszej Uczelni istnieje Biuro Karier, które organizuje m.in. bezpłatne szkolenia, udostępnia oferty pracy i stażu, zapewnia kontakt z pracodawcami i konsultacje z doradcami zawodowymi. Uczelnia ma przyznaną kartę Erasmus+, dzięki której część studiów lub praktykę zawodową można odbyć za granicą. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku czterokrotnie została wyróżniona za osiągnięcia w kształceniu dynamicznych i twórczych absolwentów, otrzymując certyfikat Uczelnia Liderów. W PWSZ w Płocku czeka na Was specjalistyczne zaplecze dydaktyczne, doskonale zaopatrzona Biblioteka i Dom Studenta o wysokim standardzie. Dzięki gruntownej modernizacji i rozbudowie obiektów nasi studenci mogą uczyć się w komfortowych, nowoczesnych kompleksach, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczelnia, korzystając ze swojego wewnętrznego potencjału, dba o wszechstronny rozwój. Przy PWSZ w Płocku działa Akademickie Liceum Ogólnokształcące oraz Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizujemy liczne konferencje naukowe, spotkania z interesującymi gośćmi, wystawy i pokazy filmowe. Każdego roku, jesienią obchodzimy Międzynarodowy Dzień Studenta, a wiosną Festiwal Piosenki Studenckiej Katorga oraz Juwenalia. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku to nie tylko szansa zdobycia wykształcenia w dobrej atmosferze, ale także możliwość rozwijania talentów i zainteresowań np. w kołach naukowych, samorządzie czy AZS. Nie jest to zatem jedynie czas nauki, ale również doskonała okazja do nawiązywania nowych przyjaźni. prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz REKTOR PWSZ w Płocku 5

8 WŁADZE UCZELNI Rektor prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz Prorektor ds. nauki i rozwoju doc. dr Ewa Wiśniewska Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr Anna Suwalska-Kołecka 6

9 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA Oferta edukacyjna: Studia I stopnia l inżynierskie (3,5 roku) l licencjackie (3 lata) z Informatyka z Ekonomia z Filologia z Kosmetologia z Matematyka Studia II stopnia l magisterskie (uzupełniające 2 lata) z Pedagogika z Pielęgniarstwo z Praca Socjalna* z Pedagogika Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe oraz kursy. W PWSZ w Płocku kształcenie realizowane jest w instytutach: Ekonomia w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki Filologia w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Informatyka w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki Kosmetologia w Instytucie Nauk o Zdrowiu Matematyka w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki Pedagogika w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk o Zdrowiu Praca Socjalna w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych * Studia na wszystkich kierunkach kształcenia odbywają się w systemie stacjonarnym (studia dzienne) i niestacjonarnym (studia zaoczne). W toku studiów, na wszystkich kierunkach, jest realizowana praktyka zawodowa w wymiarze zgodnym ze standardami kształcenia. Pozwala ona na zdobywanie nowych umiejętności i sprawdzanie już nabytych. Uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na wszystkich kierunkach, nadane decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jakość kształcenia na tych kierunkach została potwierdzona pozytywnymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Absolwenci wszystkich kierunków są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich). Rekrutację na studia w PWSZ w Płocku prowadzi Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki Płock, Pl. Dąbrowskiego 2; tel. (024) * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7

10 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Specjalności: Ekonomika i organizacja turystyki Ekonomika rolnictwa Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Finanse publiczne i administracja 8 Kierunek kształcenia: ekonomia Studia licencjackie Handel zagraniczny Logistyka w działalności gospodarczej Podatki i ubezpieczenia społeczne Projekty i fundusze Unii Europejskiej Charakterystyka specjalności: Ekonomika i organizacja turystyki Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę z zakresu ekorozwoju oraz tworzenia nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze turystyki, wiedzę o wykorzystywaniu walorów krajoznawczych i ekologicznych poszczególnych regionów naszego kraju i zasadach oraz formach ich promowania. Uzyska możliwość zatrudnienia w hotelach, domach wypoczynkowych i ośrodkach wczasowo-rekreacyjnych, zajmowania różnych stanowisk w placówkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, pracy w charakterze specjalisty odpowiedzialnego za rozwój turystyki i rekreacji w administracji samorządowej i organizacjach społecznych oraz podejmowania własnej aktywności gospodarczej w świadczenie szeroko rozumianych usług turystyczno-rekreacyjnych. Charakterystyka specjalności: Ekonomika rolnictwa Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, polityki rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska, praktyczną wiedzę z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, sektora rolno żywnościowego w gospodarce rynkowej, umiejętności występowania o środki finansowe UE. Absolwent uzyska kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia działalności rolniczej. Charakterystyka specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw W ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach, analizy i projekcji finansowej w firmie, sporządzania raportów finansowych, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego w Pol-

11 sce i UE, zasad funkcjonowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, funduszy emerytalnych, funkcjonowania rynków finansowych, doradztwa rachunkowego, wyceny majątku i metod wyceny projektów gospodarczych oraz zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych polityki strukturalnej UE. Absolwent kierunku Ekonomia pozyska wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz będzie przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Zostanie przygotowany do przeprowadzania analiz ekonomicznych i finansowych wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w teorii gospodarki rynkowej. Absolwent uzyska kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Charakterystyka specjalności: Finanse publiczne i administracja Absolwent tej specjalności pozyska praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i UE, zarządzania rozwojem lokalnym, kształtowania wizerunku gminy lub powiatu, wiedzę o zasadach funkcjonowania administracji publicznej, mechanizmach rządzących podmiotami gospodarczymi i ich wzajemnych relacjach. Dowie się, w jaki sposób profesjonalnie administrować lokalnymi instytucjami samorządowymi i kreować lokalny rozwój gospodarczy. Absolwent ma możliwość zatrudnienia m.in. w gminnej i wojewódzkiej administracji samorządowej, instytucjach nadzorujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Charakterystyka specjalności: Handel zagraniczny Studia na tej specjalności dają szeroką wiedzę z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawnych uregulowań handlu zagranicznego, marketingu, transakcji handlu zagranicznego, rozliczeń międzynarodowych i finansów przedsiębiorstw uczestniczących w obrotach zagranicznych. Absolwent posiądzie wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, finansów międzynarodowych, prawa gospodarczego, finansowego, bankowego i cywilnego. Studia na tej specjalności dają także szeroką wiedzę z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także współpracy w Unii Europejskiej. Absolwent uzyska możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z zagranicą, przedsiębiorstwach prowadzących handel w ramach Unii Europejskiej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, bankach, ale również w przedsiębiorstwach i instytucjach zorientowanych na rynek krajowy. Absolwenci specjalności zdobędą bogatą wiedzę merytoryczną w zakresie szeroko rozumianej współpracy gospodarczej. Wiedza ta poparta znajomością języków obcych i użytkowych programów komputerowych pozwoli rozwiązywać problemy zawodowe. Ukończenie studiów na wymienionej specjalności stwarza dużą szansę znalezienia dobrej i wysoko płatnej pracy m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę handlową z zagranicą, 9

12 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI w bankach i instytucjach finansowych inwestujących na rynkach całego świata, w przedsiębiorstwach międzynarodowych, instytucjach zajmujących się międzynarodową współpracą gospodarczą, w biurach maklerskich i firmach konsultingowych. Charakterystyka specjalności: Logistyka w działalności gospodarczej Logistyka to wiedza o charakterze interdyscyplinarnym, bezpośrednio wykorzystywana w praktyce, nie tylko sfery gospodarczej, ale w każdej celowej aktywności człowieka. Każdy człowiek, organizacja, podmiot gospodarczy realizuje zadania logistyczne, ale też i korzysta z efektów działań logistycznych. Wszystkie działania gospodarcze wymagają zasobów, takich jak: materiały, surowce, energia, informacje, wyroby gotowe itd., które muszą być zapewnione w odpowiedniej ilości, miejscu i w odpowiednim czasie to jest bezwzględnie konieczny warunek efektywności, skuteczności i konkurencyjności współczesnych działań gospodarczych, za urzeczywistnienie którego odpowiada współczesna LOGISTYKA. Jest to obecnie jeden z niewielu obszarów działalności przedsiębiorstw pozwalający na zbudowanie realnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Sektor usług logistycznych to najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor rynku pod względem dynamiki przyrostu liczby miejsc pracy i dynamiki wzrostu przychodu globalnego brutto. Logistyka towarzyszy przygotowaniu produkcji, samemu procesowi produkcji, dystrybucji, użytkowaniu i recyclingowi wszystkich dóbr. W logistyce nie można się nudzić! Po tej specjalności dostaniesz pracę zarówno w przedsiębiorstwie komercyjnym, jak i w sferze niebiznesowej, na przykład w administracji, wojsku, w urzędach, w organizacjach non profit po prostu wszędzie, ponieważ wszędzie potrzebne jest wsparcie logistyczne. Absolwenci to nie tylko potencjalni spedytorzy, czy zarządzający transportem i magazynami, to przede wszystkim projektanci procesów i systemów logistycznych: kanałów i centrów logistycznych, współtworzący rozwiązania informatyczne do zarządzania zaopatrzeniem, dystrybucją, produkcją. Logistyk zarządza łańcuchami dostaw, logistyczną siecią zaopatrzenia i dystrybucji, prognozuje zapotrzebowanie pierwotne i planuje zapotrzebowanie wtórne, zarządza zapasami magazynowymi. Logistycy są niezbędni jako doradcy w przedsiębiorstwach, organizacjach municypalnych, rządowych. Uczestniczą w realizacji polityki gospodarczej regionu, kraju i Europy, np. doradcy w ministerstwach w sprawach kontyngentów wolnocłowych, czy też w Komisji Europejskiej w sprawach strategii rozwoju logistyki. Charakterystyka specjalności: Podatki i ubezpieczenia społeczne W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia księgowości, procedur opodatkowania, sporządzania bilansu i sprawozdań oraz bilansu i rachunku wyników, 10

13 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Zdobytą wiedzę w praktyce wykorzystują w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań statystycznych i finansowych oraz deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych. Wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków wykorzystują prowadząc działalność gospodarczą zgodnie z polskim prawem i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. Absolwenci specjalności posiadają umiejętności do prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych, mogą pracować, jako księgowi w biurach rachunkowych, w firmach doradztwa podatkowego oraz w jednostkach gospodarczych. Zdobyta wiedza pozwoli na współudział w kształtowaniu nowej formy ubezpieczeń społecznych jak i kreowanie komercyjnej oferty ubezpieczeń gospodarczych. Charakterystyka specjalności: Projekty i fundusze UE Specjalność ta jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych, które pojawiły się przed Polską z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej. Fundusze unijne stanowią obecnie nieocenione źródło wsparcia finansowego przedsiębiorstw. Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę niezbędną przy ubieganiu się o środki unijne. Podczas nauki zdobywa on umiejętności w zakresie nie tylko wypełniania aplikacji, ale również kompleksowego, strategicznego myślenia: identyfikacji celów krótko- i długoterminowych przedsiębiorstwa, identyfikacji odpowiednich źródeł wsparcia. Dowiaduje się także jak w ramach uzyskanych środków z funduszy strukturalnych umiejętnie zarządzać projektem, by zapewnić możliwie stabilny rozwój firmy. Student pozna także zasady rozliczania środków unijnych przed instytucjami wdrażającymi. programach Unii Europejskiej polityce finansowej Unii Europejskiej funduszach strukturalnych i kierunkach ich wykorzystania procedurach aplikacyjnych procedurach, metodach oraz technikach planowania i zarządzania projektami Po ukończeniu studiów na tej specjalności absolwent będzie miał szerokie możliwości zatrudnienia praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie zaangażowanym w przygotowanie i wdrażanie projektów realizowanych przy współudziale Unii Europejskiej. Znajdzie pracę w organizacjach unijnych, instytucjach non-profit, organach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych każdej branży. Może zajmować różnorodne stanowiska od specjalisty i menadżera w zakresie planowania i realizacji projektów po specjalistę w zakresie monitoringu i oceny projektów unijnych, od kon- 11

14 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI sultanta po doradcę i eksperta w zakresie planowania i wdrażania projektów. Specjalista taki jest obecnie zawodem poszukiwanym, zwłaszcza, że Polska otrzymała na lata olbrzymią pulę środków na realizację różnorodnych projektów unijnych. Tabela Nr 2 Zasady i tryb przyjęć na kierunku: ekonomia, na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Specjalność kształcenia Ekonomika i organizacja turystyki Ekonomika rolnictwa Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Finanse publiczne i administracja Handel zagraniczny Egzamin dojrzałości (świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej) - ocena z jednego z przedmiotów do wyboru (geografia, matematyka, chemia, biologia, fizyka, wiedza o społeczeństwie) na świadectwie dojrzałości 0,6 - ocena z języka obcego na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 0,4 Egzamin maturalny Przedmiot kierunkowy (brany pod uwagę przy rekrutacji na Warunki przyjęcia studia) Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka wiedza o społeczeństwie oraz język obcy poziom podstawowy lub rozszerzony Suma wyników przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie 0,6 Język obcy 0,4 Logistyka w działalności gospodarczej Podatki i ubezpieczenia społeczne Projekty i fundusze UE 12

15 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Kierunek kształcenia: informatyka Studia inżynierskie Specjalności: Grafika komputerowa i projektowanie gier Programowanie i bazy danych Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne Charakterystyka specjalności: Grafika komputerowa i projektowanie gier W ramach specjalności zostaną poruszone zagadnienia z grafiki komputerowej, projektowania i programowania gier komputerowych. Student pozna zagadnienia i uzyska praktyczną umiejętność używania narzędzi do grafiki dwu oraz trójwymiarowej. Uzyska wiedzę z zakresu podstaw oraz zaawansowanych technik programowania. Nabyta wiedza umożliwi pracę na stanowiskach wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień graficznych oraz programistycznych. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy na takich stanowiskach, jak grafik komputerowy (grafika 2D oraz 3D), programista grafiki wizualnej, programista. Charakterystyka specjalności: Programowanie i bazy danych Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do projektowania, implementowania i wdrażania systemów informatycznych opartych na komercyjnych i niekomercyjnych systemach bazodanowych zgodnie z wymaganiami dostarczonymi przez klienta (urzędy administracji, firmy ubezpieczeniowe, banki, instytucje prywatne, itp.). Student uzyska wiedzę z zakresu administracji systemami zarządzania bazami danych, zarówno komercyjnymi, np. ORACLE, MS SQL Server, jak i niekomercyjnymi takimi, jak PostgreSQL, MySQL. W ramach specjalności poruszone zostaną zaawansowane aspekty programowania w różnych językach programowania. Studenci poznają języki Ada, C, C++, Java SE, Java EE, J2ME, C#,.Net. Ponadto student tej specjalności pozyska umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w charakterze programisty lub administratora systemów bazodanowych w różnych przedsiębiorstwach, korporacjach oraz małych i średnich firmach. Charakterystyka specjalności: Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne Specjalność ta będzie ukierunkowana na oprogramowanie komunikacyjne, instalację i tworzenie sieci LAN i WAN, architektury logiczne sieci, administrowanie i zarządzanie sieciami. Na zajęciach będą poru- 13

16 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI szone także zagadnienia użytkowania i projektowania systemów teleinformatycznych (sieci przewodowe i bezprzewodowe) oraz wsparcia technologii webowych. Student uzyska praktyczną wiedzę z zakresu administracji systemami operacyjnymi, szczególnie systemami Unix, Linux i Windows Server. Absolwent będzie mógł pracować z systemami operacyjnymi w różnych klasach i typach urządzeń sieciowych oraz będzie w stanie samodzielnie projektować, zarządzać oraz integrować sieci komputerowe. Tabela Nr 2 Specjalność kształcenia Zasady i tryb przyjęć na kierunku: informatyka, na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Egzamin dojrzałości (świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej) Przedmiot kierunkowy (brany pod uwagę przy rekrutacji na studia) Egzamin maturalny Warunki przyjęcia Grafika komputerowa i projektowanie gier - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii na świadectwie dojrzałości - 1,0 Matematyka poziom podstawowy lub rozszerzony Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia 1,0 Programowanie i bazy danych - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii na świadectwie dojrzałości 1,0 Matematyka poziom podstawowy lub rozszerzony Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia 1,0 Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii na świadectwie dojrzałości 1,0 Matematyka poziom podstawowy lub rozszerzony Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia 1,0 14

17 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Kierunek kształcenia: matematyka Studia licencjackie Specjalności: Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa Charakterystyka specjalności: Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa Program studiów obejmuje, oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych, głównie przedmioty przygotowujące przyszłych absolwentów do pracy w firmach ubezpieczeniowych, bankach, instytucjach finansowych jak i do prowadzenia drobnych i większych firm. Podpisane liczne umowy z poważnymi instytucjami gwarantują odbywanie praktyk zawodowych na wysokim poziomie. Istnieje również możliwość ukończenia uzupełniających studiów magisterskich w tej specjalności. Ukończenie tej specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia powinno ułatwić zdanie państwowego egzaminu na aktuariusza. Celem studiów jest także nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi w różnego rodzaju operacjach bankowych, ubezpieczeniowych, księgowych i bazodanowych oraz umiejętnością programowania. 15

18 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Zasady i tryb przyjęć na kierunku: matematyka na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Tabela Nr 2 Specjalność kształcenia Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa Egzamin dojrzałości (świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej) - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii lub geografii na świadectwie dojrzałości - 1,0 Przedmiot kierunkowy (brany pod uwagę przy rekrutacji na studia) Matematyka poziom podstawowy lub rozszerzony Egzamin maturalny Warunki przyjęcia Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub geografia 1,0 W Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki prowadzone jest również kształcenie podyplomowe (szczegóły na stronie internetowej Uczelni). Siedziba INSTYTUTU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Płock, Nowe Trzepowo 55 tel. (024)

19 INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Kierunek kształcenia: filologia Studia licencjackie Specjalności: Filologia angielska Asystent językowy w biznesie (język angielski) Język angielski w turystyce i biznesie Charakterystyka specjalności: Filologia angielska Nadrzędnym celem kształcenia jest rozwinięcie wysokich kompetencji językowych studenta w zakresie języka angielskiego do poziomu C1 (ESOKJ)*. Absolwent uzyska podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii angielskiego obszaru językowego. Nabędzie umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu czytanego i słuchanego oraz tworzenia tekstu pisanego. Wykształci umiejętność twórczego korzystania z informacji oraz krytycznego i kreatywnego myślenia. Program studiów przewiduje wyposażenie absolwenta w szereg kompetencji specjalistycznych niezbędnych do wykonywania zawodów wykorzystujących znajomość języka angielskiego. Po pierwszym roku studenci mają możliwość wyboru pomiędzy programem glottodydaktycznym a translatorycznym. W zakresie programu glottodydaktycznego absolwenci zostaną przygotowani do kompleksowej realizacji edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych zadań współczesnej szkoły. Absolwenci otrzymają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Kształcenie w zakresie programu translatorycznego daje absolwentowi przygotowanie do podjęcia pracy tłumacza w firmach i instytucjach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności przekładu tekstów pisanych i ustnych na język angielski i z języka angielskiego, co pozwala im na podjęcie pracy w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, w sferach: biznesu, mediów i turystyki. Program studiów, poszerzony o komponent kulturoznawczy, pozwala absolwentowi rozwinąć swój warsztat w zakresie tłumaczeń tekstów literackich, filmowych i innych tekstów z obszaru kultury. Absolwenci ww. specjalności uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, i/lub podjąć pracę, do której przegotowuje ich wybrany program studiów. 17

20 INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Charakterystyka specjalności: Asystent językowy w biznesie (język angielski) Program studiów na tej specjalności przewiduje osiągnięcie przez studentów kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem specjalności na poziomie biegłości C1 (ESOKJ)*. Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę o języku specjalności, jego literaturze i kulturze oraz zostaje wyposażony w niezbędne kompetencje interdyscyplinarne potrzebne do jej wykorzystania w życiu społecznym i zawodowym. W wykazie przedmiotów znajduje się blok zajęć specjalistycznych niezbędnych w pracy asystenta językowego, rozszerzających umiejętności językowe studenta o język specjalistyczny stosowany w szeroko rozumianej sferze biznesu. Nabyte umiejętności umożliwią podjęcie pracy asystenta językowego w biurze, w urzędach administracji publicznej, w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach, w instytucjach turystycznych, w instytucjach kultury oraz w innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury danego obszaru językowego. Absolwenci w/w specjalności uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, i/lub podjąć pracę, do której przygotowuje ich wybrany program studiów. Charakterystyka specjalności: Język angielski w turystyce i biznesie Program studiów tej specjalności przewiduje osiągnięcie przez studentów wysokiej kompetencji językowej w zakresie języka angielskiego. Dzięki zintensyfikowaniu zajęć kursu praktycznej nauki języka angielskiego na roku pierwszym, program studiów pozwala na uzupełnienie i rozwinięcie środków językowych odpowiednich dla kierunku filologicznego. Absolwent tej specjalności posiada wysokie kompetencje językowe w zakresie terminologii turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej i biznesowej. W ramach przedmiotów kierunkowych student zdobywa wiedzę w zakresie kulturoznawstwa obszaru anglojęzycznego. Wiedza taka zapewni przygotowanie do pracy we wszelkich organizacjach zajmujących się sektorem turystyki, wymagającej dobrej znajomości kultury i języka. Może podjąć pracę w charakterze tłumacza języka angielskiego w firmach lub instytucjach współpracujących z krajami angielskiego obszaru językowego, w tym także w instytucjach samorządu terytorialnego i instytucjach centralnych. Absolwenci w/w specjalności uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, i/lub podjąć pracę, do której przegotowuje ich wybrany program studiów. * Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy 18

21 Tabela Nr 2 Specjalność kształcenia Filologia angielska INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Zasady i tryb przyjęć na kierunku: filologia, na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Egzamin dojrzałości (świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej) - ocena z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 0,7 - ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości 0,3 Egzamin maturalny Przedmiot kierunkowy (brany pod uwagę przy Warunki przyjęcia rekrutacji na studia) Język angielski oraz język polski poziom podstawowy lub rozszerzony Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Język angielski 0,7 Język polski 0,3 Asystent językowy w biznesie (język angielski) - ocena z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 0,7 - ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości 0,3 - ocena z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 0,7 - ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości 0,3 Język angielski oraz język polski poziom podstawowy lub rozszerzony Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Język angielski 0,7 Język polski 0,3 Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Język angielski 0,7 Język polski 0,3 Język angielski w turystyce i biznesie Język angielski oraz język polski poziom podstawowy lub rozszerzony Kierunek kształcenia: pedagogika Studia licencjackie Specjalności: Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym Edukacja wczesnoszkolna z muzyką Edukacja wczesnoszkolna z plastyką Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym i personalnym Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną Pedagogika sądowa z mediacją Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim 19

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści Jeżeli szukasz informacji o:

Spis treści Jeżeli szukasz informacji o: Spis treści Jeżeli szukasz informacji o: Słowo od ektora...3 Warto wybrać Wałbrzych...4-7 Władze uczelni...8 Kilka słów o uczelni...9 Struktura uczelni... 10 Oferta dydaktyczna... 11-25 Kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo