Wojskowa Akademia Techniczna ** Hertz Systems Ltd. Sp. z o. o. *** Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojskowa Akademia Techniczna ** Hertz Systems Ltd. Sp. z o. o. *** Główny Urząd Geodezji i Kartografii"

Transkrypt

1 System ASG-EUPOS w zastosowaniach cywilnych i militarnych Mariusz Figurski *, Marcin Szołucha**, Jarosław Bosy *** * Wojskowa Akademia Techniczna ** Hertz Systems Ltd. Sp. z o. o. *** Główny Urząd Geodezji i Kartografii

2 Celem założenia wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS jest udostępnianie w trybie on-line poprawek do obserwacji GNSS odbieranych przy użyciu odbiorników satelitarnych i umożliwienie precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji na obszarze Polski. Punkty odniesienia stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS będą stanowiły osnowę geodezyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz z poźn. zm.) Sieć naziemnych stacji referencyjnych ASG-EUPOS odbierających sygnały z globalnych systemów nawigacyjnych NAVSTAR GPS, GALILEO i GLONASS będzie stanowiła układ odniesień przestrzennych na obszarze Polski. System ASG-EUPOS będzie częścią środkowo europejskiego systemu precyzyjnego pozycjonowania EUPOS

3 68 stacji referencyjnych zawierających moduł GPS budowanych w ramach realizowanego projektu, 8 stacji zawierających moduł GPS/GLONASS budowanych w ramach realizowanego projektu, 16 istniejących stacji referencyjnych z modułem GPS położonych na obszarze Polski, 6 istniejących stacji referencyjnych z modułem GPS/GLONASS położone na obszarze Polski, do 30 zagranicznych stacji referencyjnych położonych w strefie przygranicznej, działających w ramach systemu EUPOS. Krajowe Centrum Zarządzające Lokalizacja: Warszawa, Katowice

4 RAW DATA Management Centre Katowice POSGEO POSGEO D Static measurements [mm cm] RAW DATA NAVGEO RTK measurements [cm] RAW DATA Management Centre Warsaw KODGIS NAVGIS DGPS measurements [dm m] 4/33

5

6

7 LOMZ Łomża, Polska INFORMACJE OGÓLNE ETRF'89 B = L = H el = PUWG 2000/21 KRONSZT.-86 X = Y = H n = Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/ Łomża tel. +48 (0) bip/ opiekun stacji: Centrum Zarządzaj dzające ASG-EUPOS tel. +48 (0) tel. +48 (0)

8 Warszawa ASG-Euopos sieć outside G0/1.2 ATM 16 Mb/s AR INTERNET Cisco 1841 FE CPE TP Server sieć wewn. G0/1.1 CE 7206VXR ATM 16 Mb/s PE IP VPN ASG-EUPOS DLCI do Katowic FR 2 Mb/s FR 2 Mb/s DLCI do Warszawy Katowice ASG-Euopos Cisco 1841 CPE TP sieć wewn. 7206VXR G0/1.1 ATM 16 Mb/s PE IP VPN ASG-EUPOS Server CE G0/1.1 sieć outside ATM 16 Mb/s AR INTERNET

9 Centrum Zarządzania w Warszawie

10 Centrum Zarządzania w Katowicach Moduł komunikacji Modem ATM Moduł www, ftp, Moduł obliczeniowy Moduł zasilania Moduł składowania danych 10/33

11

12 NAWGEO Umożliwia pomiary RTK najwyższej dokładności Formaty poprawek: - powierzchniowe: RTCM v. 3.x, RTCM v VRS, RTCM v FKP - z pojedynczej stacji: RTCM v. 2.3 Rodzaj transmisji: GPRS/EDGE/UMTS z protokołem NTRIP, Internet Wymagany sprzęt: Odbiornik GPS L1/L2 RTK z modemem GPRS i obsługą protokołu NTRIP Osiągana dokładność: < 0,03 m w poziomie i < 0,05 m w pionie

13 KODGIS 1. Umożliwia pomiary DGPS z dokładnością poziomą 0,25 m 2. Format poprawek: RTCM v Rodzaj transmisji: GPRS/EDGE/UMTS z protokołem NTRIP, Internet 4. Wymagany sprzęt: Odbiornik fazowy GPS L1 z modemem GPRS i obsługą protokołu NTRIP 5. Osiągana dokładność: < 0,3 m w poziomie NAWGIS 1. Umożliwia pomiary DGPS 2. Format poprawek: RTCM v Rodzaj transmisji: GPRS/EDGE/UMTS z protokołem NTRIP, Internet 4. Wymagany sprzęt: Odbiornik kodowy GPS z modemem GPRS i obsługą protokołu NTRIP 5. Osiągana dokładność: < 1 m w poziomie

14 POZGEO POZGEOD Współrzędne geodezyjne ETRF89 Współrzędne płaskie 2000 Współrzędne płaskie 1992 Współrzędne płaskie 1965 Wysokości normalne

15 Realizacja państwowego systemu W o j s k o w a A k a d e m i a odniesień przestrzennych w Polsce ETAP Cel nowelizacji I rozporządzenia Rady Ministrów w Zgodnie sprawie z państwowego rozporządzeniem systemu odniesień Rady Ministrów przestrzennych z dnia 8 sierpnia 2000 r., państwowy system odniesień przestrzennych w Polsce tworzą: normach międzynarodowych i europejskich, 1.geodezyjny układ odniesienia ETRF89; Uszczegółowienie przepisów dotyczących przyjęcia na 2.układ resortowych; wysokości, w którym wyznacza się wysokości systemu odniesienia punktów, ETRS 89, odniesione do pola grawitacyjnego Zastosowanie modelu Ziemi, odstępów względem quasigeoidy 2001 od przyjętej powierzchni odniesienia; wysokości otrzymywanych z pomiarów satelitarnych, 3.układy Dopuszczenie współrzędnych do stosowania systemów prostokątnych odniesienia i płaskich systemów współrzędnych 2000 i 1992; wykorzystywanych w pracach Opracowanie wytycznych do nowelizacji rozporządzenia; Opracowanie projektu rozporządzenia. Wprowadzenie definicji pojęć, które nie występują w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficznej, rozporządzeniach oraz ETAP II Przeprowadzenie konsultacji środowiskowych i uzgodnień obszarze Polski i utrzymywania w aktualności geodezyjnego Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych. ETAP III elipsoidy odniesienia GRS 80 i dopuszczenie do stosowania Przyjęcie projektu rozporządzenia przez Radę Ministrów; Publikacja rozporządzenia w Dzienniku Ustaw; Wejście rozporządzenia w życie. geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych w ramach umów międzynarodowych.

16 Praktyczna W o j s k o wrealizacja a A k a dpaństwowego e m i a T e c h nsystemu i c z n a odniesień Wydziałprzestrzennych Inżynierii Lądowej i Geodezji w Polsce Praktyczną realizację systemu ETRS89 stanowi sieć europejskich stacji permanentnych EPN (EUREF Permanent Network) o dokładnie wyznaczonych w tym systemie współrzędnych oraz ich zmianach w czasie, przy czym na obszarze Polski system ETRS89 jest realizowany poprzez sieć krajowych stacji EPN. No. Site name Code Receiver type Antenna type Installed 1 No Borowa Gora Site name Borowa Gora Borowa Gora BOROWIEC Borowa Gora JOZEFOSLAW BOROWIEC JOZEFOSLAW JOZEFOSLAW KATOWICE JOZEFOSLAW KRAKOW KATOWICE LAMKOWKO Krakow WROCLAW LAMKOWKO ZYWIEC WROCLAW BIALA PODLASKA ZYWIEC BYDGOSZCZ BOGI Code BOGO BOGI BOR1 BOGO JOZ2 BOR1 JOZE JOZ2 KATO JOZE KRAW KATO LAMA KRAW WROC LAMA ZYWI WROC BPDL ZYWI BYDG JPS E_GGD Receiver type TPS EUROCARD JPS E_GGD TRIMBLE NETRS TPS EUROCARD LEICA GRX1200GGPRO TRIMBLE NETRS TRIMBLE 4000SSE ASHTECH Z18 TRIMBLE NETRS TRIMBLE 4000SSE ASHTECH UZ-12 ASHTECH UZ-12 LEICA GRX1200GGPRO ASHTECH UZ-12 LEICA GRX1200GGPRO ASHTECH Z-XII3 TRIMBLE NETR5 LEICA GRX1200GGPRO TRIMBLE NETR5 ASHTECH UZ-12 TRIMBLE NETR5 ASH701945C_M Antenna type ASH700936C_M ASH701945C_M AOAD/M_T ASH700936C_M LEIAT504GG AOAD/M_T TRM ASH B TRM TRM ASH701945C_M ASH701945C_M LEIAT504GG ASH701945C_M LEIAT504GG ASH700936F_C TRM LEIAT504GG TRM ASH701945C_M TRM Installed GORZOW WLKP. GWWL TRIMBLE NETR5 TRM SWKI LODZ REDZIKOWO SUWALKI LODZ REDZ SWKI USTRZYKI DOLNE USDL TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRM TRM TRM TRM /36

17 Praktyczna W o j s k o wrealizacja a A k a dpaństwowego e m i a T e c h nsystemu i c z n a odniesień Wydziałprzestrzennych Inżynierii Lądowej i Geodezji w Polsce. Problem stabilności układu 3 2 Szerokość geograficzna [mm] BART BOGI BPDL BYDG CHEL DRWP GLOG GOLE GWWL HRUB JOZ2 KAMP KEPN KLOB KOSZ KROT LEGN Nazwa stacji LODZ METS MYSZ NWSC NYSA OSMZ POLV PRZM RIGA SIDZ SOCH SWIB TABG TRNW WLBR WODZ ZARY

18 Praktyczna W o j s k o wrealizacja a A k a dpaństwowego e m i a T e c h nsystemu i c z n a odniesień Wydziałprzestrzennych Inżynierii Lądowej i Geodezji w Polsce. Problem stabilności układu Długosć geograficzna [mm] BART BOGI BPDL BYDG CHEL DRWP GLOG GOLE GWWL HRUB JOZ2 KAMP KEPN KLOB KOSZ KROT LEGN Nazwa stacji LODZ METS MYSZ NWSC NYSA OSMZ POLV PRZM RIGA SIDZ SOCH SWIB TABG TRNW WLBR WODZ ZARY

19 Praktyczna W o j s k o w realizacja a A k a d państwowego e m i a T e c h n systemu i c z n a odniesień Wydział przestrzennych Inżynierii Lądowej i Geodezji w Polsce. Problem stabilności układu BYDG CHEL DRWP GLOG GOLE GWWL HRUB JOZ2 KAMP KEPN KLOB KOSZ KROT LEGN LODZ METS MYSZ NWSC NYSA OSMZ POLV PRZM RIGA SIDZ SOCH SWIB TABG TRNW WLBR WODZ ZARY Nazwa stacji BPDL BOGI BART Wysokość elipsoidalna geograficzna [mm]

20 Praktyczna W o j s k o wrealizacja a A k a dpaństwowego e m i a T e c h nsystemu i c z n a odniesień Wydziałprzestrzennych Inżynierii Lądowej i Geodezji w Polsce. Problem stabilności układu

21 Praktyczna W o j s k o wrealizacja a A k a dpaństwowego e m i a T e c h nsystemu i c z n a odniesień Wydziałprzestrzennych Inżynierii Lądowej i Geodezji w Polsce. Problem stabilności układu

22 Praktyczna W o j s k o wrealizacja a A k a dpaństwowego e m i a T e c h nsystemu i c z n a odniesień Wydziałprzestrzennych Inżynierii Lądowej i Geodezji w Polsce. Problem stabilności układu

23 Zastosowania cywilne systemu ASG-EUPOS

24 Geografia Zastosowania militarne ASG Mapy topograficzne Mapy zasadnicze Pomiary specjalne Stabilizacja danych - sygnał gwarantowany Nie tylko GPS ale i: GLONASS, GALILEO, COMPASS? Możliwo liwość zmiany typu transmisji

25 Systemy pomiarowe Azymut 2 niezależne ne odbiorniki Systemy dwuantenowe ok. 2m Max błąd na odcinku 2m dla 2 niezależnych odbiorników ok. 2,8 Max błąd na odcinku 10 m dla 2 niezależnych odbiorników ok. 0.6 Zdalne wskazywanie celów: dalmierze laserowe itp. Systemy RFID

26 Systemy wspomagania MW/TETRA ATC/RX CENTER CEILOMETER1 LLZ LLZ (Existing) RVR1 WIND SENSOR RVR2 GCA (Existing) RVR3 MILOS DME GP TX CENTER CEILOMETER2 VOR TACAN (Existing) MM NDB NDB OM

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Opracowanie: Leszek Jaworski,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

" " # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego " " # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego! Celem załoenia wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS jest: - udostpnianie

Bardziej szczegółowo

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością - Markowy zestaw GPS RTK dla każdego - Idealny dla rozpoczynających działalność - Pełny zestaw GPS RTK w cenie tachimetru - Otwarta platforma Windows CE - Możliwość rozbudowy w przyszłości grafit-werbeagentur.de

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego ASG-EUPOS zdaje egzamin Streszczenie: Testowe uruchomienie z początkiem maja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Koniec darmowych poprawek

Koniec darmowych poprawek BIULETYN INFORMACYJNY POSZERZA HORYZONTY poszerza horyzonty nr 2/2014 Koniec darmowych poprawek Wyjaśniamy zawiłości opłat za ASG-EUPOS Alternatywa dla ASG-EUPOS jak uruchomić własną stację referencyjną

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski Mariusz Centrum Geomatyki Stosowanej WAT Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS Paweł Wielgosz Jacek Paziewski Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Odbiornik ostry jak brzytwa

Odbiornik ostry jak brzytwa Biuletyn informacyjny poszerza horyzonty poszerza horyzonty nr 2/2012 Odbiornik ostry jak brzytwa Spectra Precision ProMark 200 z technologią BLADE Niwelacja samolotu Nikonem Nivo M zastosowanie japońskiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk

Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji" Zeszyt streszczeń

Bardziej szczegółowo

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS Mariusz Kacprzak Plan prezentacji: 1) Omówienie podstaw funkcjonowania GPS 2) Zasada wyznaczenie pozycji w GPS 3) Błędy wyznaczania pozycji 4) Sposoby korekcji

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Satelitarne Systemy Nawigacyjne

Satelitarne Systemy Nawigacyjne Satelitarne Systemy Nawigacyjne Wprowadzenie 1. Historia 2. System satelitarny GPS Navstar a) segment satelitarny b) segment kontroli c) segment uŝytkownika 3. Błędy GPS 4. Technologia pomiarów DGPS 5.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I NAWIGACJA SATELITARNA Dr inż. Arkadiusz Tyszko 1. Analiza dokładności

Bardziej szczegółowo

Z porządnym rodowodem

Z porządnym rodowodem Nie tylko o systemach informacji geograficznej wiosna 2013 Z porządnym rodowodem odbiornik satelitarny GNSS dla GIS Trimble GeoExplorer Geo 5T Trimble Floodlight pomiary satelitarne w trudnym terenie Trimble

Bardziej szczegółowo

Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania przy wykorzystaniu serwisów POZGEO i POZGEO-D w systemie ASG-EUPOS Roman Kadaj

Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania przy wykorzystaniu serwisów POZGEO i POZGEO-D w systemie ASG-EUPOS Roman Kadaj Katedra Geodezji im. K. Weigla Seminarium KG PAN Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych, a problemy definiowania krajowych układów odniesienia Grybów, 18-19 października 2012 Problematyka

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Geodezji Szczegółowej Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka PROMOTOR TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju.

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. 2 Zainspiruj się Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. Każdy z nas definiuje nowe cele zarówno prywatne jak i biznesowe. Jak je osiągnąć, w jakiej kolejności muszę postępować, jakie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Trimble i program SOWA

Trimble i program SOWA lato 2013 Trimble i program SOWA historia o tym, jak odbiornik GNSS pomagał inwentaryzować przydrożne lampy Jaki dalmierz dla GIS wybierz właściwy model i technologię Konfiguracja dalmierza z odbiornikiem

Bardziej szczegółowo

Naszą ofertę zaprojektowaliśmy z myślą o najnowocześniejszych rozwiązaniach, aktualnych dziś i nowoczesnych jutro.

Naszą ofertę zaprojektowaliśmy z myślą o najnowocześniejszych rozwiązaniach, aktualnych dziś i nowoczesnych jutro. 1 Firma APOGEO oferuje pomoc w długofalowym rozwoju biznesu poprzez profesjonalne doradztwo i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w obszarze produktów, jak i szeroko rozumianej współpracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jolanta OrUńska. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej BiuJetynu Infonnacji

Jolanta OrUńska. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej BiuJetynu Infonnacji Warszawa, ( wrześrua 2011 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Jolanta OrUńska KN-0242-6/11 Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Odpowiadając na Państwa uwagi zgłoszone

Bardziej szczegółowo

1A Odbiornik satelitarny 10 szt.

1A Odbiornik satelitarny 10 szt. Kraków, dnia 26.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: TRIMTECH Sp. z o. o. ul. Konecznego 4/10U 31-216 Kraków W związku z realizacją projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-197/11 pn. Utworzenie Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i monitoringowych. GEOTRONICS POLSKA Sp. z o.o. Jedyny dystrybutor

Bardziej szczegółowo