Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS"

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Opracowanie: Leszek Jaworski, Ryszard Zdunek Korekta i weryfikacja: Jarosław Bosy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Materiał szkoleniowy Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie części lub całości materiału bez zgody Głównego Geodety Kraju jest zabronione 1/64

2 PLAN WYKŁADU Omawiane zagadnienia: Rola i miejsce systemu ASG-EUPOS Koncepcja systemu ASG-EUPOS Projekt pilotażowy: sieć ASG-PL Projekt systemu ASG-EUPOS Etapy realizacji systemu ASG-EUPOS Struktura systemu ASG-EUPOS ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Kampania kalibracyjna systemu ASG-EUPOS Usługi (serwisy) oferowane przez system ASG-EUPOS System ASG-EUPOS od strony użytkownika Strona internetowa systemu ASG-EUPOS Plany na przyszłość Podsumowanie i wnioski 2/64

3 WPROWADZENIE Rola i miejsce systemu ASG-EUPOS Komitet Systemów GNSS (ICG - International Committee on GNSS) został powołany przez ONZ w celu: ujednolicenia wymagań, jakie powinny spełniać powstające systemy nawigacyjne koordynacji działających systemów ustalenia wspólnego planu dalszego rozwoju systemów prowadzenia szkleń i akcji promocyjnych Obecnie, w ramach ICG, działają m.in. systemy: GPS (USA) GLONASS (Rosja) EGNOS, GALILEO (Unia Europejska) BEIDOU-COMPASS (Chiny) IRNSS (Indie) QZSS (Japonia) 3/64

4 WPROWADZENIE 4/64

5 WPROWADZENIE Stacja bazowa Odbiornik ruchomy 5/64

6 WPROWADZENIE 6/64

7 WPROWADZENIE Rola i miejsce systemu ASG-EUPOS Koncepcja założenia europejskiej sieci stacji referencyjnych EUPOS - (European Position Determination System) Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji to system wielofunkcyjnych stacji, służących do wyznaczania pozycji punktów geodezyjnych i nawigacji obiektów ruchomych, poruszających się na lądzie, morzu i w powietrzu Projekt zainicjowany przez Senat Berlina (Department for Urban Development) i przez Europejską Akademię ds. Środowiska Miejskiego (European Academy of the Urban Environment (EA.UE) na konferencji w Berlinie w 2002 roku Na konferencji w Berlinie, w dniach 4-5 marca 2002r., został wybrany Komitet Założycielski (Sterujący), którego zadaniem było opracowanie projektu europejskiej sieci wielofunkcyjnych satelitarnych stacji referencyjnych na obszarze 14 krajów (aktualnie 16) Europy Środkowej i Wschodniej 7/64

8 WPROWADZENIE System EUPOS system wielofunkcyjny (precyzyjne pomiary, nawigacja) 16 krajów Europy Środkowej i Wschodniej system budowany według jednolitego standardu kraje członkowskie będą udostępniały dane z przygranicznych stacji referencyjnych współrzędne wyznaczane w układzie ETRF 89, następnie przeliczane do narodowych układów współrzędnych uruchomienie systemu w 2008 r. 8/64

9 Projekt pilotażowy -system ASG-PL Stacje referencyjne GPS udostępnione w systemie ASG-PL Stacje referencyjne GPS w województwie śląskim 9/64

10 Projekt pilotażowy -system ASG-PL 10/64

11 Projekt ASG-EUPOS Projekt techniczny systemu ASG-EUPOS System wielofunkcyjny (propagacja korekt różnicowych w czasie rzeczywistym, obliczanie wyników pomiarów oraz udostępnianie danych obserwacyjnych w trybie postprocessing) 96 stacji referencyjnych oraz dwa centra obliczeniowe korzystanie sygnałów GPS i Glonass a w przyszłości Galileo System budowany zgodnie z międzynarodowymi standardami technicznymi Współrzędne wyznaczane w systemie ETRS89 oraz w układach 1965, 1992, 2000 Wymiana danych z krajami ościennymi 11/64

12 Projekt ASG-EUPOS Wariant 96 stacji R=35 km 12/64

13 Projekt ASG-EUPOS Umowa o dofinansowanie projektu (sierpień 2005 r.) Dofinansowanie projektu w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO- WKP), działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Wdrażająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Beneficjent: Główny Geodeta Kraju 13/64

14 Realizacja systemu ASG-EUPOS Realizacja zawartej w dniu 02 stycznia 2007 r. umowy na "Założenie wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na obszarze Polski" pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a konsorcjum firm: WASKO S.A., Geotronics Polska Sp. z o.o., Trimble Europe BV. Termin realizacji zamówienia: r. (przedłużenie do ) Część nr I dostawa i założenie infrastruktury technicznej wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na obszarze Polski: Etap nr 1 marzec 2007 Etap nr 2 czerwiec 2007 Etap nr 3 grudzień 2007 Etap nr 4 kwiecień 2008 Część nr II dostawa mobilnych odbiorników GPS wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem: Etap nr 1 marzec 2007 Etap nr 2 czerwiec /64

15 Realizacja systemu ASG-EUPOS 76 nowych stacji referencyjnych, w tym 68 zawierających moduł GPS i 8 zawierających moduł GPS/GLONASS 22 istniejące stacje referencyjne, w tym 16 z modułem GPS i 6 z modułem GPS/GLONASS Obecnie 20 zagranicznych stacji referencyjnych, położonych w strefie przygranicznej, działających w ramach systemu EUPOS Krajowe Centrum Zarządzające Lokalizacja: Warszawa, Katowice 15 stacji włączonych do sieci European Permanent Network, w tym 9 należących do GUGiK 15/64

16 Realizacja systemu ASG-EUPOS Test infrastruktury dostępności i dokładności serwisów PLUS ERA ORANGE 16/64

17 Realizacja systemu ASG-EUPOS Kampania testowa: Wykonano pomiary satelitarne GPS na 50 punktach sieci POLREF oraz sprawdzano dokładność i ciągłość działania serwisów czasu rzeczywistego i postprocessing u. Pomiary zrealizowano przy użyciu dwuczęstotliwościowych (L1/L2) odbiorników geodezyjnych jak i jednoczęstotliwościowych (L1) klasy GIS. Autoryzacja przez Wykonawcę systemu z dniem 29 maja 2008 roku 17/64

18 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: Segment odbiorczy stacje referencyjne krajowe i przygraniczne Centrum zarządzające ośrodki-centra obliczeniowe w Warszawie i w Katowicach Segment użytkowników wszyscy odbiorcy systemowych usług post-processing u i czasu rzeczywistego 18/64

19 Struktura systemu ASG-EUPOS Segment odbiorczy stacje ASG-EUPOS należące do GUGiK Rolą segmentu odbiorczego jest zbieranie danych obserwacyjnych z satelitów GNSS i przekazywanie ich w czasie rzeczywistym do Centrum Obliczeniowego. Składa się on z równomiernie rozłożonych na obszarze Polski i państw sąsiadujących stacji referencyjnych GNSS Trimble Zephyr II (TRM TZGD) Trimble Zephyr I (TRM TZGD) Trimble NetR5 Trimble NetRS Paroscientific MET4A ośrodek refencyjny wspóldzielony ASG-Euopos sieć wewn. ASG-EUPOS sieć outside FE0/1 FE0/0 CE sieć wewn. GUGiK Cisco 2651XM/2811/3725 ATM lub FR 256 lub 512 kb/s ATM lub FR PE PE IP VPN ASG-EUPOS IP VPN GUGiK 19/64

20 Struktura systemu ASG-EUPOS Segment odbiorczy stacje stowarzyszone z ASG-EUPOS Leica GRX1200 GG Pro Paroscientific MET4A Leica Choke Ring DM-T LEIAT504GG LEIS) Ashtech Micro Z Javad JPS E_GGD Ashtech Choke Ring (ASH701945C_M SNOW) ośrodek stowarzyszony ASG-Euopos modem DSL 1024/256 AR INTERNET Ashtech Choke Ring (ASH701945C_M SNOW) 20/64

21 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: Segment odbiorczy Zgodnie ze standardem EUPOS, przy budowie segmentu odbiorczego przyjęto następujące założenia: średnia odległość pomiędzy stacjami wynosi 70km do sieci stacji referencyjnych włączone zostały istniejące stacje permanentne sieci EPN i IGS leżące na terenie kraju współrzędne stacji wyznaczone zostaną w systemie ETRS 89 oraz w układach państwowych na stacjach referencyjnych wykorzystano jedynie precyzyjne dwuczęstotliwościowe odbiorniki systemu GNSS miejsca zainstalowania stacji referencyjnych wybrano tak, aby zapewnić dogodne warunki obserwacji satelitów GNSS. 21/64

22 Struktura systemu ASG-EUPOS Segment odbiorczy przygraniczne stacje systemu EUPOS?? Wymiana obserwacji w formacie RAW DATA lub RTCM dla przygranicznych stacji dokonywana jest przez Krajowe Centra Zarządzające? 22/64

23 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: Centrum obliczeniowe jedną z funkcji Centrum Obliczeniowego jest wyliczenie poprawek dla poszczególnych serwisów czasu rzeczywistego, świadczonych przez system ASG-EUPOS stacje referencyjne wysyłają swoje pliki obserwacyjne prosto do Centrum. Na podstawie tych plików wyliczane są poprawki korekcyjne, które następnie zostają odesłane do użytkownika systemu. Cały proces obliczeń i dostarczenia poprawek odbywa się automatycznie. Pracownicy Centrum Obliczeniowego są odpowiedzialni za ciągłość i bezawaryjność pracy stacji referencyjnych oraz wykonywanie testów poprawności działania całego systemu poprzez stronę internetową systemu użytkownik może pobrać pliki obserwacyjne z poszczególnych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS lub przesłać własne pliki obserwacyjne w celu uzyskania precyzyjnej pozycji mierzonych szczegółów terenowych pełni funkcję dotyczącą konserwacji układu odniesienia. Cotygodniowa kontrola układu pozwala na bieżącą kontrolę stałości punktów definiujących ten układ 23/64

24 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: Centra Zarządzające Warszawa ASG-Euopos sieć outside G0/1.2 ATM 16 Mb/s AR INTERNET Cisco 1841 DLCI do Katowic FE CPE TP FR 2 Mb/s Server sieć wewn. G0/1.1 CE 7206VXR ATM 16 Mb/s PE IP VPN ASG-EUPOS FR 2 Mb/s DLCI do Warszawy Katowice ASG-Euopos Cisco 1841 CPE TP sieć wewn. 7206VXR G0/1.1 ATM 16 Mb/s PE IP VPN ASG-EUPOS Server CE G0/1.1 sieć outside ATM 16 Mb/s AR INTERNET 24/64

25 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: Użytkownicy mogą stosować sprzęt pomiarowy z szerokiego wachlarza urządzeń dostępnych na rynku. Wykorzystane mogą być odbiorniki GPS wyposażone w moduł komunikacyjny, jedno- i dwu-częstotliwościowe, kodowe i kodowo-fazowe rozwiązania przyjęte w systemie dają możliwość korzystania z niego także użytkownikom nie posiadającym kosztownej aparatury pomiarowej, wyposażonym np. w prosty odbiornik turystyczny GPS (kodowy C/A) dzięki ciągłej dostępności na obszarze całej Polski oferowanych serwisów użytkownik, który zdecyduje się na korzystanie z systemu ASG- EUPOS dysponuje możliwością precyzyjnego określenia swojej pozycji niezależnie od miejsca i czasu 25/64

26 ASG-EUPOS od strony użytkownika system stanowi bazę do budowy własnych systemów i aplikacji dla jego użytkowników system ma strukturę otwartą i zapewnia dostęp do serwisów użytkownikom posiadającym odbiorniki różnych producentów, które spełniają dodatkowe wymagania stawiane przez serwisy wszystkie serwisy systemu ASG-EUPOS umożliwiają użytkownikowi pracę z nimi przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W razie wystąpienia jakichkolwiek awarii, użytkownik dowiaduje się o nich za pośrednictwem strony internetowej systemu system umożliwia użytkownikom precyzyjne wyznaczanie pozycji oraz prowadzenie nawigacji w trybie post-processing u oraz w czasie rzeczywistym 26/64

27 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: RAW lub RTCM DATA Centrum Zarządzaj dzające Katowice POZGEO POZGEO D Pomiary statyczne [mm cm] RAW lub RTCM DATA NAWGEO Pomiary RTK [cm] RAW lub RTCM DATA Centrum Zarzadzające Warszawa KODGIS NAWGIS Pomiary DGPS [dm m] 27/64

28 Dwie główne grupy serwisów ASG-EUPOS CZASU RZECZYWISTEGO NAWGEO KODGIS NAWGIS POSTPROCESSING U Strona WWW POZGEO POZGEO D GSM/GPRS Internet 28/64

29 Serwisy systemu ASG-EUPOS System ASG-EUPOS umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących serwisów (usług): POZGEO jest to serwis automatycznych obliczeń w trybie postprocessing u obserwacji GNSS (w chwili obecnej faktycznie jedynie z systemu GPS), wykonanych metodą statyczną, z deklarowanym błędem średnim wyznaczenia współrzędnych nie większym niż 0.01 m, przy wykorzystaniu odbiornika (L1/L2) i nie większym niż 0.10 m, przy wykorzystaniu odbiornika tylko jedno-częstotliwościowego (L1) POZGEO D to serwis pobierania obserwacji satelitarnych GNSS w formacie RINEX z wybranych przez użytkownika stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, teoretycznie, po spełnieniu szeregu wyspecyfikowanych kryteriów i warunków, pozwalający na osiągnięcie najwyższych "gwarantowanych" przez system dokładności wyznaczeń współrzędnych punktów. 29/64

30 Serwis POZGEO systemu ASG-EUPOS Serwis POZGEO - dostęp przez stronę WWW: POZGEO Współrzędne geodezyjne ETRF89 Współrzędne płaskie 2000 Współrzędne płaskie 1992 Współrzędne płaskie 1965 Wysokości normalne 30/64

31 Serwis POZGEO systemu ASG-EUPOS Serwis POZGEO - dostęp przez stronę WWW: Uwaga! Niezwykle ważnym etapem w procesie przygotowania danych użytkownika do opracowania i wyznaczenia współrzędnych jego punktów jest właściwe i prawidłowe zdefiniowanie typu anteny GNSS, zastosowanej przez niego podczas pomiaru Użytkownik powinien wybrać z oferowanej rozwijalnej listy typów anten (których modele są zaimplementowane w systemie) właściwy model i typ anteny GNSS W przypadku wybrania niewłaściwego (innego niż faktycznie użyty) modelu anteny, uzyskane rozwiązanie i współrzędne punktu obarczone będą błędami o charakterze systematycznym, głownie w składowej wysokościowej. Może ona w skrajnie niekorzystnych przypadkach dochodzić nawet do kilku centymetrów 31/64

32 Serwis POZGEO systemu ASG-EUPOS Serwis POZGEO raport o obliczeniach ********************************************************************************* ASG-EUPOS Serwis POZGEO wersja 1.59 ********************************************************************************* UŻYTKOWNIK :a276 PLIK :PLRX O CZAS POBRANIA : :56:21 CZAS OBLICZEŃ : :57:47 RINEX - INFORMACJE Nazwa punktu : PLRX Numer punktu : PLRX Wersja RINEX : 2.10 Program : teqc 2008Feb15 Instytucja : Data : :14:08UTC Model anteny : AT SW NONE Numer seryjny ant. : 4583 Wysokość anteny : 0 Początek obserwacji: :5: Tydzień GPS: 1499 sek. GPS: Koniec obserwacji: :23: Tydzień GPS: 1499 sek. GPS: ANTENA - INFORMACJE MODEL WYKORZYSTANY: AERAT2775_43 NONE Numer seryjny: Info antena L1: DeltaE : DeltaN : DeltaUp : Info antena L2: DeltaE : DeltaN : DeltaUp : Orbita RAPID dostępna Lista satelitow w pliku RINEX G13 G17 G31 G25 G4 G23 G32 G20 G2 G16 G7 G27 32/64

33 Serwis POZGEO systemu ASG-EUPOS Serwis POZGEO raport o obliczeniach cd. WYNIKI OSTATECZNE: Współrzędne kartezjańskie X: Y: Z: mx: my: mz: mp: Współrzędne geograficzne B: 52 12' '' L: 21 4' '' H_el: Układ 1992 X: Y: mx: my: mp: Układ 2000 strefa 3 X: Y: mx: my: mp: Układ 1965 strefa 2 X: Y: mx: my: mp: Układ UTM strefa 2 X: Y: mx: my: mp: WYZNACZONE WYSOKOŚCI PUNKTU: Wysokość elipsoidalna: mh: Undulacja : Kronsztadt 86 : mh: /64

34 Serwis POZGEO systemu ASG-EUPOS POZGEO D Serwis POZGEO D - dostęp przez stronę WWW: 34/64

35 Serwisy trybu czasu rzeczywistego NAWGEO serwis czasu rzeczywistego, udostępniający poprawki RTK i umożliwiający wyznaczenie współrzędnych płaskich z błędem średnim nie większym niż 0.03 m oraz wysokości z błędem średnim nie większym niż 0.05 m, przy wykorzystaniu dwu-częstotliwościowego (L1/L2) odbiornika RTK KODGIS serwis czasu rzeczywistego, udostępniający poprawki RTK/DGNSS, umożliwiający wyznaczenie współrzędnych z błędem średnim nie większym niż 0.25 m, przy korzystaniu z odbiornika L1/L2 oraz nie większym niż 1.5 m, przy wykorzystaniu odbiornika tylko z L1, NAWGIS serwis czasu rzeczywistego, udostępniający poprawki DGNSS, umożliwiający wyznaczenie współrzędnych z błędem średnim nie większym niż 1.0 m przy wykorzystaniu odbiornika tylko jednoczęstotliwościowego (L1). 35/64

36 Serwisy trybu czasu rzeczywistego 36/64

37 Standard RTCM SC Serwisy trybu czasu rzeczywistego Do transmisji poprawek różnicowych generowanych na potrzeby serwisów czasu rzeczywistego w systemie ASG- EUPOS, podobnie jak dla całego systemu EUPOS, zastosowane są międzynarodowe standardy (RTCM SC-104), dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie przez użytkowników systemu sprzętu GNSS różnej dokładności i przeznaczenia, pochodzącego od różnych producentów. Standard RTCM SC-104 został opracowany na podstawie formatu depeszy nawigacyjnej transmitowanej przez system GPS, lecz z zastosowaniem nieco odmiennych procedur. 1 RTCM (ang. Radio Technical Commission for Maritime Service) w 1983 RTCM powołało komitet SC-104 w celu ustanowienia standardu transmisji poprawek różnicowych i formatów przesyłanych danych. Jest on obecnie najszerzej wykorzystywanym standardem transmisji poprawek różnicowych stosowanych w systemach DGNSS. 37/64

38 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Standard RTCM SC-104 w ASG-EUPOS 38/64

39 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa VRS (Virtual Reference Station) 39/64

40 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa VRS (Virtual Reference Station) 40/64

41 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa VRS (Virtual Reference Station) 41/64

42 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa VRS (Virtual Reference Station) 42/64

43 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa MAC (Master Auxiliary Correction) 43/64

44 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa MAC (Master Auxiliary Correction) NMEA GGA 44/64

45 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa MAC (Master Auxiliary Correction) 45/64

46 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa FKP (Flächen Korrektur Parameter) 46/64

47 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa FKP (Flächen Korrektur Parameter) 47/64

48 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa FKP (Flächen Korrektur Parameter) x y x y FKP x y 48/64

49 Sieć północna Serwisy trybu czasu rzeczywistego poprawka z pojedynczej stacji poprawka powierzchniowa 49/64

50 Sieć południowa Serwisy trybu czasu rzeczywistego poprawka z pojedynczej stacji poprawka powierzchniowa 50/64

51 ASG-EUPOS od strony użytkownika System ASG-EUPOS to od strony użytkownika udostępnianie różnicowych poprawek w czasie rzeczywistym (serwisy NAWGEO, NAWGIS, KODGIS) i/lub udostępnianie danych obserwacyjnych oraz wykonywanie obliczeń w trybie post-processingu (serwisy POZGEO i POZGEO D). Udostępnianie wyników obliczeń oraz poprawek odbywa się odpowiednio: przez Internet oraz standard GSM 1 / (GPRS 2 ). W przyszłości planuje się także wykorzystanie standardu UMTS 3, systemów radiowych, CSD 4 oraz Wi-Fi 5. 1 GSM (Global Standard for Mobile Communication) 2 GPRS (General Packed Radio Service) 3 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 4 CSD (Circuit Switched Data) 5 CSD (Circuit Switched Data) 51/64

52 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Polskie stacje sieci EPN Polskie stacje sieci EPN będą kontrolować realizację systemu ETRS 89 na obszarze kraju No. Site name Code Receiver type Antenna type Installed 1 Borowa Gora BOGI JPS E_GGD ASH701945C_M Borowa Gora BOGO TPS EUROCARD ASH700936C_M BOROWIEC BOR1 TRIMBLE NETRS AOAD/M_T JOZEFOSLAW JOZ2 LEICA GRX1200GGPRO LEIAT504GG JOZEFOSLAW JOZE TRIMBLE 4000SSE TRM KATOWICE KATO TRIMBLE NETRS TRM KRAKOW KRAW ASHTECH UZ-12 ASH701945C_M LAMKOWKO LAMA LEICA GRX1200GGPRO LEIAT504GG WROCLAW WROC LEICA GRX1200GGPRO LEIAT504GG ZYWIEC ZYWI TRIMBLE NETR5 TRM BIALA PODLASKA BPDL TRIMBLE NETR5 TRM Wcześniej istniejące stacje EPN stacje ASG-EUPOS włączone do sieci EPN od BYDGOSZCZ GORZOW WLKP. LODZ REDZIKOWO SUWALKI USTRZYKI DOLNE BYDG GWWL LODZ REDZ SWKI USDL TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRM TRM TRM TRM TRM TRM /64

53 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa EUREF-POL, POLREF i EUVN Podstawowa krajowa osnowa geodezyjna GPS: EUREF Stanowi nawiązanie do pomiarów geodezyjnych i podstawę modelu Geoida /64

54 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Przenoszenie na obszar Polski geodezyjnego układu odniesienia ETRF89 odbywać się będzie poprzez sieć stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS i punktów podstawowej osnowy geodezyjnej EUREF-POL, POLREF i EUVN Kampania kalibracyjna , połączenie stacji ASG-EUPOS z podstawową osnowa kraju: EUREF-POL, POLREF and EUVN + 54/64

55 Kampania kalibracyjna ASG-EUPOS Cel wykonania kampanii kalibracyjnej stworzenie na obszarze kraju jednorodnej osnowy geodezyjnej w systemie ETRS 89 oraz dokonanie weryfikacji dokładności wyznaczenia współrzędnych stacji referencyjnych ASG-EUPOS i punktów osnowy podstawowej kraju (EUREF-POL, POLREF i EUVN) 55/64

56 Kampania kalibracyjna ASG-EUPOS Wykonawcy kampanii oraz punkty wybrane do pomiaru Wykonawcy Wykonawcy kampanii: kampanii: - - Uniwersytet Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztynie - - Uniwersytet Uniwersytet Przyrodniczy Przyrodniczy we we Wrocławiu Wrocławiu - - Politechnika Politechnika Rzeszowska Rzeszowska - - Akademia Akademia Górniczo-Hutnicza Górniczo-Hutnicza w Krakowie Krakowie - - Instytut Instytut Geodezji Geodezji i i Kartografii Kartografii w Warszawie Warszawie - - Centrum Centrum Badań Badań Kosmicznych Kosmicznych PAN PAN - - OPGK OPGK Olsztyn Olsztyn Sp. Sp. z z o.o. o.o. - - OPEGIEKA OPEGIEKA Elbląg Elbląg Sp. Sp. z z o.o. o.o. - - Geokart Geokart International International Sp. Sp. z z o.o. o.o. 56/64

57 Kampania kalibracyjna ASG-EUPOS Opracowanie obserwacji Mapa wektorów Opracowana sieć składała się z 286 punktów: 8 punktów sieci EUREF-POL 102 punkty sieci POLREF 41 punktów sieci EUVN 18 punktów sieci SAPOS, LITPOS, SKPOS i CZEPOS 97 punktów sieci ASG-EUPOS 20 punktów EPN/IGS 9 punktów nawiązania: BOR1, GLSV, GRAZ, METS, ONSA, POLV, POTS, WTZR i ZIMM 57/64

58 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Realizacja systemu ETRS 89 w ASG-EUPOS 58/64

59 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Realizacja systemu ETRS 89 w ASG-EUPOS cd. 1 poziom kontroli realizowany przez Centra Analiz EPN, opracowujące tygodniowe rozwiązania sieci stacji GNSS tej sieci, w tym wszystkich stacji EPN na terytorium Polski (cotygodniowe wyznaczenia współrzędnych stacji) 2 poziom kontroli niezależny system obliczeniowy, oparty na pakiecie Bernese GPS Software 5.0: kontrola stabilności współrzędnych stacji odniesienia oraz prawidłowej realizacji systemu ETRS 89 3 poziom kontroli program Trimble GPSNet: zarządza i kontroluje całą sieć ASG-EUPOS jej integralność, gromadzenie i archiwizację danych Moduł Coordinate Monitor w czasie rzeczywistym wyznacza wektory między stacjami referencyjnymi i poprzez kontrolę ich długości, w przypadku, gdy ruch stacji przekracza założone kryterium uruchamia procedurę alarmową. 59/64

60 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Realizacja systemu ETRS 89 w ASG-EUPOS cd. III poziom kontroli realizacji systemu ETRS 89 Przenoszenie realizacji systemu ETRS89 na obszarze Polski z wykorzystaniem serwisów ASG-EUPOS 60/64

61 Plany na przyszłość Pełna integracja sieci stacji ASG-EUPOS z istniejącą osnową geodezyjną kraju Opracowanie standardów technicznych dotyczących wykorzystania systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych Modernizacja aparatury i oprogramowania oraz rozbudowa systemu o aplikacje użytkowe 61/64

62 Podsumowanie i wnioski System ASG-EUPOS: system ASG-EUPOS stanowi część środkowo-europejskiego systemu precyzyjnego pozycjonowania EUPOS i jest w pełni zgodny z jego standardem jest zagęszczeniem europejskiej sieci EPN i zapewnia realizację stabilnego europejskiego systemu ETRS 89 na terytorium Polski, spełniającego potrzeby wielu użytkowników w zakresie pozycjonowania różnych obiektów, zjawisk oraz ludzi system ASG-EUPOS wraz z punktami sieci EUREF-POL, POLREF i EUVN stanowi krajową geodezyjną osnowę podstawową dotychczasową hierarchiczność osnów zastępuje bezpośrednim nawiązaniem do aktywnych punktów osnowy I klasy 62/64

63 Podsumowanie i wnioski cd. założenie wielofunkcyjnego systemu stacji referencyjnych GNSS jest elementem poprawiającym funkcjonowanie służb państwowych i wzrost konkurencyjności gospodarki stwarza dużą szansę na popularyzację systemu GNSS i jego szersze wykorzystanie we wszelkiego typu pracach pomiarowych i nawigacji, niemal we wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej tak zawodowej jak i prywatnej system stanowi bazę do budowy własnych systemów i aplikacji przez i dla jego użytkowników dopuszcza możliwość dołączania nowych stacji referencyjnych, uruchamiania nowych serwisów oraz udostępniania nowych usług Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie koordynował rozbudowę systemu ASG-EUPOS mając na uwadze szczególne wymagania jakie stawiają użytkownicy systemu i rozbudowujący się system GNSS 63/64

64 Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2, Warszawa tel , fax Wszelkie prawa zastrzeżone reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie części lub całości materiału bez zgody Głównego Geodety Kraju jest zabronione 64/64

Wojskowa Akademia Techniczna ** Hertz Systems Ltd. Sp. z o. o. *** Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Wojskowa Akademia Techniczna ** Hertz Systems Ltd. Sp. z o. o. *** Główny Urząd Geodezji i Kartografii System ASG-EUPOS w zastosowaniach cywilnych i militarnych Mariusz Figurski *, Marcin Szołucha**, Jarosław Bosy *** * Wojskowa Akademia Techniczna ** Hertz Systems Ltd. Sp. z o. o. *** Główny Urząd Geodezji

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce Jarosław Bosy, Marcin Leończyk Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista

Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista Konferencja Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji Wrocław 02-04. czerwca 2011 r. Wprowadzenie Zakres

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowe systemy GNSS

Powierzchniowe systemy GNSS Systemy GNSS w pomiarach geodezyjnych 1/58 Powierzchniowe systemy GNSS Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu e-mail: jaroslaw.bosy@up.wroc.pl Systemy GNSS

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Opracowanie: Ryszard

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS system wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji

ASG-EUPOS system wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej ASG-EUPOS system wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji Szymon Wajda główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS

Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS Artur Oruba specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki opracowania kampanii GNSS Integracja stacji referencyjnych systemu ASG- EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju

Wstępne wyniki opracowania kampanii GNSS Integracja stacji referencyjnych systemu ASG- EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju Wstępne wyniki opracowania kampanii GNSS Integracja stacji referencyjnych systemu ASG- EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju Leszek Jaworski, Anna Świątek, Ryszard Zdunek, Janusz B. Zieliński Kampania

Bardziej szczegółowo

Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS. Artur Oruba specjalista administrator systemu ASG-EUPOS

Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS. Artur Oruba specjalista administrator systemu ASG-EUPOS Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS Artur Oruba specjalista administrator systemu ASG-EUPOS Plan prezentacji Techniki DGNSS/ RTK/RTN Przygotowanie do pomiarów Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju

System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju Szymon Wajda główny specjalista Szkolenie

Bardziej szczegółowo

System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju

System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju Szymon Wajda główny specjalista Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE NIEKTÓRE ZMIANY I NOWOŚCI WYNIKAJĄCE Z NOWEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OSNÓW wprowadzenie do obiegu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sieci ASG EUPOS w zadaniach związanych z realizacją systemu odniesień przestrzennych

Wykorzystanie sieci ASG EUPOS w zadaniach związanych z realizacją systemu odniesień przestrzennych Wykorzystanie sieci ASG EUPOS w zadaniach związanych z realizacją systemu odniesień przestrzennych Marcin Ryczywolski 1, Tomasz Liwosz 2 1 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Geodezji, Kartografii

Bardziej szczegółowo

Magdalena Oleszczuk Wielofunkcyjny system stacji referencyjnych ASG. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 30, 69-75

Magdalena Oleszczuk Wielofunkcyjny system stacji referencyjnych ASG. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 30, 69-75 Magdalena Oleszczuk Wielofunkcyjny system stacji referencyjnych ASG Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 30, 69-75 2008 Wielofunkcyjny System Stacji Referencyjnych ASG/Eupos-pl... 69 Magdalena Oleszczuk

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA program podstawowy 2017 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki sposób: na zasadzie pomiarów

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Marcin Ryczywolski

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski M., Bosy J., Krankowski A., Bogusz J., Kontny B., Wielgosz P. Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D Marcin Ryczywolski specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział Osnów Podstawowych Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Ewa Kałun kierownik działu osnów podstawowych CODGiK Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE. Realizacja układu

TECHNOLOGIE. Realizacja układu ASG-EUPOS po roku W grudniu 27 r. zostały uruchomione podstawowe serwisy wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS, a 2 czerwca 28 r. udostępniono je użytkownikom. Od tego czasu wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS STACJE REFERENCYJNE SYSTEMU ASG-EUPOS WSTĘP Istnienie nowoczesnych, wielofunkcyjnych systemów precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS TYTUŁ WYKŁADU Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych

ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych Artur Oruba specjalista II Konferencja Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE Opracowanie: Ryszard Pażus

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska

Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska Radosław Baryła 1), Stanisław Oszczak 1), Paweł Wielgosz

Bardziej szczegółowo

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 2011 r. Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Spis treści

Bardziej szczegółowo

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS Katowice 2012 SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS K. Szafranek, A. Araszkiewicz, J. Bogusz, M. Figurski Realizacja grantu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE. a jedynie w celach kontrolnych dla metody

TECHNOLOGIE. a jedynie w celach kontrolnych dla metody Obliczenia dla pomiarów statycznych GPS z wykorzystaniem systemu EPN AktyWNIE i wirtualnie z EUREF Po wydaniu milionów na system ASG-EUPOS z GUGiK wychodzą zalecenia kupowania wyłącznie drogich odbiorników

Bardziej szczegółowo

Podstawowa osnowa trójwymiarowa jako realizacja ETRS-89

Podstawowa osnowa trójwymiarowa jako realizacja ETRS-89 Podstawowa osnowa trójwymiarowa jako realizacja ETRS-89 Tomasz Liwosz 1, Marcin Ryczywolski 1,2 1 Politechnika Warszawska 2 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Seminarium Współczesne problemy podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 Mariusz Chmielecki, Agnieszka Jurkowska, Karol Rudziński, Cezary Specht, Jakub Szulwic, Tadeusz Widerski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS Paweł Wielgosz Jacek Paziewski Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS)

Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS) Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS) Mgr inż. Robert Dudek GEOTRONICS KRAKÓW GSI Japan - 21st of June 1999 Wprowadzenie u Dlaczego Sieci stacji referencyjnych GPS? u Pomysł

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA TECHNICZNE

ZALECENIA TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZALECENIA TECHNICZNE Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS Warszawa, 2011 r. Zalecenia techniczne opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka,

Bardziej szczegółowo

Procedura obliczeniowa zakładania osnowy pomiarowej dwufunkcyjnej odbiornikami AZUS Star i AZUS L1Static

Procedura obliczeniowa zakładania osnowy pomiarowej dwufunkcyjnej odbiornikami AZUS Star i AZUS L1Static Procedura obliczeniowa zakładania osnowy pomiarowej dwufunkcyjnej odbiornikami AZUS Star i AZUS L1Static Procedura jest określona postanowieniami wycofanego standardu technicznego (instrukcji) G-2 z 2001

Bardziej szczegółowo

" " # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego " " # Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego! Celem załoenia wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS jest: - udostpnianie

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski Mariusz Centrum Geomatyki Stosowanej WAT Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego ASG-EUPOS zdaje egzamin Streszczenie: Testowe uruchomienie z początkiem maja

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Załącznik nr 7 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak PROMOTOR Mieczysław Bakuła 1.

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Marcin Ryczywolski marcin.ryczywolski@gugik.gov.pl Główny Urząd Geodezji i Kartografii Olsztyn, 10-11 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja podstawowych osnów geodezyjnych fundamentem do wdrożenia europejskich układów odniesienia ETRF2000 i EVRF2007

Modernizacja podstawowych osnów geodezyjnych fundamentem do wdrożenia europejskich układów odniesienia ETRF2000 i EVRF2007 Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Modernizacja podstawowych osnów geodezyjnych fundamentem do wdrożenia europejskich układów odniesienia ETRF2000 i EVRF2007 Ewa Kałun Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA GOSPODARCZA PROMOTOR Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM Dr inż. Dariusz Gościewski Analiza możliwości wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław 1. Wyznaczenie dokładności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ASG-EUPOS do integracji osnowy wysokościowej. Piotr Banasik Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wykorzystanie ASG-EUPOS do integracji osnowy wysokościowej. Piotr Banasik Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wykorzystanie ASG-EUPOS do integracji osnowy wysokościowej Piotr Banasik Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 1 Plan prezentacji: Szczególne znaczenie ASG-EUPOS w zakresie integracji wysokościowej Integracja

Bardziej szczegółowo

Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów

Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów Adam Ciećko, Bartłomiej Oszczak adam.ciecko@uwm.edu.pl bartek@uw.pl Zastosowanie nowoczesnych satelitarnych metod pozycjonowania i nawigacji w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS i podstawowa osnowa geodezyjna w Polsce

ASG-EUPOS i podstawowa osnowa geodezyjna w Polsce BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 2, 2010 ASG-EUPOS i podstawowa osnowa geodezyjna w Polsce JAROSŁAW BOSY, ARTUR ORUBA 1, WIESŁAW GRASZKA 1 Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy, 50-357

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA......

Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Lp. Parametry wymagane: Parametry

Bardziej szczegółowo

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki Grybów, 25-27 września 2014 Ryszard Szpunar, Dominik Próchniewicz, Janusz Walo Politechnika

Bardziej szczegółowo

POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+

POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+ BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+ P. Wielgosz,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Udostępnianie danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych

Tabela 1. Udostępnianie danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych KOMUNIKAT NR 2 Rejestracja w bazie danych użytkowników, składanie wniosków o udostępnienie danych i udzielenie licencji oraz wnoszenie opłat za dane i usługi systemu ASG-EUPOS Zgodnie z ustawą o zmianie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI im. Jacka Rejmana WSPÓŁCZESNE METODY POZYSKIWANIA I MODELOWANIA GEODANYCH Polanica Zdrój, 16-18 września 2007 r. TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI TECHNICZNE dowiązania geodezyjnego stacji referencyjnych i testowania serwisów systemu ASG-EUPOS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI TECHNICZNE dowiązania geodezyjnego stacji referencyjnych i testowania serwisów systemu ASG-EUPOS Nr referencyjny GI-GSOP.2611.15.2015 Załącznik nr 1 do zaproszenia z dnia 06.11.2015 r. Załącznik nr 1 do umowy nr GI-GSOP.5000.4.2015 z dnia 11.2015 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI TECHNICZNE dowiązania

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NIWELACJI SATELITARNEJ

WYZNACZANIE WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NIWELACJI SATELITARNEJ WYZNACZANIE WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NIWELACJI SATELITARNEJ Karol DAWIDOWICZ Jacek LAMPARSKI Krzysztof ŚWIĄTEK Instytut Geodezji UWM w Olsztynie XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji, 16-18.09.2007

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki

Bardziej szczegółowo

CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO

CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? Inwestując w profesjonalne rozwiązania pomiarowe GPS/GNSS

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS Maciej Antosiewicz Urszula Sanak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małgorzata Popławska Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 1 Kraków, 22.05.2007 r. GPS

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Załącznik nr 7 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie techniczne

Sprawozdanie techniczne Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Sprawozdanie techniczne Autor: Ryszard Sobański, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM

ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM Figurski M., Szafranek K., Araszkiewicz A., Szołucha M. Realizacja grantu

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS

II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS Katedra Geodezji im. K. Weigla II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS Katowice, 20-21 listopad 2012 Problematyka wykorzystania serwisów postprocessingu ASG-EUPOS do zakładania precyzyjnych sieci hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i monitoringowych. GEOTRONICS POLSKA Sp. z o.o. Jedyny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością - Markowy zestaw GPS RTK dla każdego - Idealny dla rozpoczynających działalność - Pełny zestaw GPS RTK w cenie tachimetru - Otwarta platforma Windows CE - Możliwość rozbudowy w przyszłości grafit-werbeagentur.de

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS W TERENACH PRZYGRANICZNYCH 1

ASG-EUPOS W TERENACH PRZYGRANICZNYCH 1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 10(1) 2011, 33-42 ISSN 1644 0668 (print) ISSN 2083 8662 (on-line) ASG-EUPOS W TERENACH PRZYGRANICZNYCH 1 Krzysztof Krzeszowski, Jarosław Bosy Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Kontrola wyników pomiarów GNSS wykonywanych techniką RTK i RTN w oparciu

Bardziej szczegółowo

Definicja i realizacja europejskiego systemu wysokościowego EVRS w Polsce

Definicja i realizacja europejskiego systemu wysokościowego EVRS w Polsce GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Definicja i realizacja europejskiego systemu wysokościowego EVRS w Polsce Wiesław Graszka naczelnik

Bardziej szczegółowo

TPI. Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne. Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych.

TPI. Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne. Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych. AGENDA SPOTKANIA TPI Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych Pytania TPI TPI Grupa ponad 50 osób pracująca wraz z Tobą

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD OPERATU Z POMIARU RTK-GPS WYKONANEGO W SYSTEMIE ASG-EUPOS

PRZYKŁAD OPERATU Z POMIARU RTK-GPS WYKONANEGO W SYSTEMIE ASG-EUPOS 107 Łukasz Śliwiński PRZYKŁAD OPERATU Z POMIARU RTK-GPS WYKONANEGO W SYSTEMIE ASG-EUPOS Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technologia GPS oraz coraz niższe ceny sprzętu powodują, że ta metoda wykonywania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie systemu ASG-EUPOS i wyrównanie współrzędnych stacji z lat 2008-2012

Monitorowanie systemu ASG-EUPOS i wyrównanie współrzędnych stacji z lat 2008-2012 Monitorowanie systemu ASG-EUPOS i wyrównanie współrzędnych stacji z lat 2008-2012 Mariusz Figurski, Karolina Szafranek, Andrzej Araszkiewicz Centrum Geomatyki Stosowanej WAT Warszawa 21.05.2012 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Systemy pozycjonowania i nawigacji Nazwa modułu w języku angielskim Navigation

Bardziej szczegółowo

Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS

Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS Budownictwo i Architektura 12(4) (2013) 251-256 Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika

Poradnik użytkownika Poradnik użytkownika 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Wydanie 3, poprawione i uzupełnione Autorskie

Bardziej szczegółowo

Projekt nowelizacji RRM w sprawie systemu odniesień przestrzennych z dnia r.

Projekt nowelizacji RRM w sprawie systemu odniesień przestrzennych z dnia r. Projekt nowelizacji RRM w sprawie systemu odniesień przestrzennych z dnia 10.01.2008r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje. System odniesienia (reference system)

Podstawowe definicje. System odniesienia (reference system) Podstawowe definicje System odniesienia (reference system) Stanowi zbiór ustaleń i zaleceń wraz z opisem modeli niezbędnych do zdefiniowania początku, skali (metryki) i orientacji osi oraz zmienności tych

Bardziej szczegółowo

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Jacek Paziewski Paweł Wielgosz Katarzyna Stępniak Katedra Astronomii i Geodynamiki Uniwersytet Warmińsko Mazurski w

Bardziej szczegółowo

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Załącznik do uchwały Nr 718/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 lipca 2016 r. Standard techniczny określający wzór znaku regulacji osi toru oraz sposób zakładania kolejowej osnowy geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS

Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS Bartosz Smaczny Specjalista GNSS SmallGIS Sp. z o.o. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej

Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN Satelitarne

Bardziej szczegółowo

Przyswojenie wiedzy na temat serwisów systemu GPS i charakterystyk z nimi związanych

Przyswojenie wiedzy na temat serwisów systemu GPS i charakterystyk z nimi związanych C C2 C C C5 C6 C7 C8 C9 C0 C C2 C C C5 C6 C7 C8 C9 I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: SATELITARNE SYSTEMY NAWIGACYJNE 2. Kod przedmiotu: Vd. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.

Bardziej szczegółowo

Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR. Agrocom Polska Jerzy Koronczok

Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR. Agrocom Polska Jerzy Koronczok Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR Agrocom Polska Jerzy Koronczok Poprawki korekcyjne dostępne w Polsce Odpowiednia dokładność

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE POMIARÓW GNSS DO WYZNACZANIA WSPÓŁRZĘDNYCH PODSTAWOWEJ OSNOWY REALIZACYJNEJ NA TERENACH ODDZIAŁYWAŃ GÓRNICZYCH

WYKORZYSTANIE POMIARÓW GNSS DO WYZNACZANIA WSPÓŁRZĘDNYCH PODSTAWOWEJ OSNOWY REALIZACYJNEJ NA TERENACH ODDZIAŁYWAŃ GÓRNICZYCH Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol., 200 ISBN 78-83-6576-0- WYKORZYSTANIE POMIARÓW GNSS DO WYZNACZANIA WSPÓŁRZĘDNYCH PODSTAWOWEJ OSNOWY REALIZACYJNEJ NA TERENACH ODDZIAŁYWAŃ GÓRNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS

Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Przepisy i standardy techniczne mające zastosowanie do serwisów ASG-EUPOS Wiesław Graszka naczelnik

Bardziej szczegółowo

Układy odniesienia i systemy współrzędnych stosowane w serwisach ASG-EUPOS

Układy odniesienia i systemy współrzędnych stosowane w serwisach ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Układy odniesienia i systemy współrzędnych stosowane w serwisach ASG-EUPOS Wiesław Graszka naczelnik

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Bartłomiej OSZCZAK 1 Michał WARDZIEJEWSKI 2 Tomasz KLOCKOWSKI 3 EGNOS,ASG EUPOS,NAWGIS, KODGIS,GNSS, GPS,GSM/GPRS

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Załącznik nr 7.1 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i geoinformatyka (Specjalność) Dr hab.

Bardziej szczegółowo

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic)

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) 1. Wstęp O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) Pomiar RTK to na dzień dzisiejszy najnowocześniejsza na świecie technologia dokładnych pomiarów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym bez wykonywania

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Arkadiusz TYSZKO 1 Dariusz POPIELARCZYK 2 Rafał KAŹMIERCZAK 3 Stanisław OSZCZAK 4 Satelitarne Systemy Pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z 3 sierpnia 2015 r. WARUNKI TECHNICZNE na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina I. Dane ogólne: Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego geodezyjnego odbiornika GNSS wraz z akcesoriami i oprogramowaniem oraz szkoleniem pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Bartłomiej OSZCZAK 1 Michał WARDZIEJEWSKI 2 Tomasz KLOCKOWSKI 3 Słowa kluczowe: EGNOS,ASG EUPOS,NAWGIS,KODGIS,GNSS,GPS,GSM/GPRS

Bardziej szczegółowo