Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS"

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Opracowanie: Leszek Jaworski, Ryszard Zdunek Korekta i weryfikacja: Jarosław Bosy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Materiał szkoleniowy Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie części lub całości materiału bez zgody Głównego Geodety Kraju jest zabronione 1/64

2 PLAN WYKŁADU Omawiane zagadnienia: Rola i miejsce systemu ASG-EUPOS Koncepcja systemu ASG-EUPOS Projekt pilotażowy: sieć ASG-PL Projekt systemu ASG-EUPOS Etapy realizacji systemu ASG-EUPOS Struktura systemu ASG-EUPOS ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Kampania kalibracyjna systemu ASG-EUPOS Usługi (serwisy) oferowane przez system ASG-EUPOS System ASG-EUPOS od strony użytkownika Strona internetowa systemu ASG-EUPOS Plany na przyszłość Podsumowanie i wnioski 2/64

3 WPROWADZENIE Rola i miejsce systemu ASG-EUPOS Komitet Systemów GNSS (ICG - International Committee on GNSS) został powołany przez ONZ w celu: ujednolicenia wymagań, jakie powinny spełniać powstające systemy nawigacyjne koordynacji działających systemów ustalenia wspólnego planu dalszego rozwoju systemów prowadzenia szkleń i akcji promocyjnych Obecnie, w ramach ICG, działają m.in. systemy: GPS (USA) GLONASS (Rosja) EGNOS, GALILEO (Unia Europejska) BEIDOU-COMPASS (Chiny) IRNSS (Indie) QZSS (Japonia) 3/64

4 WPROWADZENIE 4/64

5 WPROWADZENIE Stacja bazowa Odbiornik ruchomy 5/64

6 WPROWADZENIE 6/64

7 WPROWADZENIE Rola i miejsce systemu ASG-EUPOS Koncepcja założenia europejskiej sieci stacji referencyjnych EUPOS - (European Position Determination System) Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji to system wielofunkcyjnych stacji, służących do wyznaczania pozycji punktów geodezyjnych i nawigacji obiektów ruchomych, poruszających się na lądzie, morzu i w powietrzu Projekt zainicjowany przez Senat Berlina (Department for Urban Development) i przez Europejską Akademię ds. Środowiska Miejskiego (European Academy of the Urban Environment (EA.UE) na konferencji w Berlinie w 2002 roku Na konferencji w Berlinie, w dniach 4-5 marca 2002r., został wybrany Komitet Założycielski (Sterujący), którego zadaniem było opracowanie projektu europejskiej sieci wielofunkcyjnych satelitarnych stacji referencyjnych na obszarze 14 krajów (aktualnie 16) Europy Środkowej i Wschodniej 7/64

8 WPROWADZENIE System EUPOS system wielofunkcyjny (precyzyjne pomiary, nawigacja) 16 krajów Europy Środkowej i Wschodniej system budowany według jednolitego standardu kraje członkowskie będą udostępniały dane z przygranicznych stacji referencyjnych współrzędne wyznaczane w układzie ETRF 89, następnie przeliczane do narodowych układów współrzędnych uruchomienie systemu w 2008 r. 8/64

9 Projekt pilotażowy -system ASG-PL Stacje referencyjne GPS udostępnione w systemie ASG-PL Stacje referencyjne GPS w województwie śląskim 9/64

10 Projekt pilotażowy -system ASG-PL 10/64

11 Projekt ASG-EUPOS Projekt techniczny systemu ASG-EUPOS System wielofunkcyjny (propagacja korekt różnicowych w czasie rzeczywistym, obliczanie wyników pomiarów oraz udostępnianie danych obserwacyjnych w trybie postprocessing) 96 stacji referencyjnych oraz dwa centra obliczeniowe korzystanie sygnałów GPS i Glonass a w przyszłości Galileo System budowany zgodnie z międzynarodowymi standardami technicznymi Współrzędne wyznaczane w systemie ETRS89 oraz w układach 1965, 1992, 2000 Wymiana danych z krajami ościennymi 11/64

12 Projekt ASG-EUPOS Wariant 96 stacji R=35 km 12/64

13 Projekt ASG-EUPOS Umowa o dofinansowanie projektu (sierpień 2005 r.) Dofinansowanie projektu w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO- WKP), działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Wdrażająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Beneficjent: Główny Geodeta Kraju 13/64

14 Realizacja systemu ASG-EUPOS Realizacja zawartej w dniu 02 stycznia 2007 r. umowy na "Założenie wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na obszarze Polski" pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a konsorcjum firm: WASKO S.A., Geotronics Polska Sp. z o.o., Trimble Europe BV. Termin realizacji zamówienia: r. (przedłużenie do ) Część nr I dostawa i założenie infrastruktury technicznej wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na obszarze Polski: Etap nr 1 marzec 2007 Etap nr 2 czerwiec 2007 Etap nr 3 grudzień 2007 Etap nr 4 kwiecień 2008 Część nr II dostawa mobilnych odbiorników GPS wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem: Etap nr 1 marzec 2007 Etap nr 2 czerwiec /64

15 Realizacja systemu ASG-EUPOS 76 nowych stacji referencyjnych, w tym 68 zawierających moduł GPS i 8 zawierających moduł GPS/GLONASS 22 istniejące stacje referencyjne, w tym 16 z modułem GPS i 6 z modułem GPS/GLONASS Obecnie 20 zagranicznych stacji referencyjnych, położonych w strefie przygranicznej, działających w ramach systemu EUPOS Krajowe Centrum Zarządzające Lokalizacja: Warszawa, Katowice 15 stacji włączonych do sieci European Permanent Network, w tym 9 należących do GUGiK 15/64

16 Realizacja systemu ASG-EUPOS Test infrastruktury dostępności i dokładności serwisów PLUS ERA ORANGE 16/64

17 Realizacja systemu ASG-EUPOS Kampania testowa: Wykonano pomiary satelitarne GPS na 50 punktach sieci POLREF oraz sprawdzano dokładność i ciągłość działania serwisów czasu rzeczywistego i postprocessing u. Pomiary zrealizowano przy użyciu dwuczęstotliwościowych (L1/L2) odbiorników geodezyjnych jak i jednoczęstotliwościowych (L1) klasy GIS. Autoryzacja przez Wykonawcę systemu z dniem 29 maja 2008 roku 17/64

18 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: Segment odbiorczy stacje referencyjne krajowe i przygraniczne Centrum zarządzające ośrodki-centra obliczeniowe w Warszawie i w Katowicach Segment użytkowników wszyscy odbiorcy systemowych usług post-processing u i czasu rzeczywistego 18/64

19 Struktura systemu ASG-EUPOS Segment odbiorczy stacje ASG-EUPOS należące do GUGiK Rolą segmentu odbiorczego jest zbieranie danych obserwacyjnych z satelitów GNSS i przekazywanie ich w czasie rzeczywistym do Centrum Obliczeniowego. Składa się on z równomiernie rozłożonych na obszarze Polski i państw sąsiadujących stacji referencyjnych GNSS Trimble Zephyr II (TRM TZGD) Trimble Zephyr I (TRM TZGD) Trimble NetR5 Trimble NetRS Paroscientific MET4A ośrodek refencyjny wspóldzielony ASG-Euopos sieć wewn. ASG-EUPOS sieć outside FE0/1 FE0/0 CE sieć wewn. GUGiK Cisco 2651XM/2811/3725 ATM lub FR 256 lub 512 kb/s ATM lub FR PE PE IP VPN ASG-EUPOS IP VPN GUGiK 19/64

20 Struktura systemu ASG-EUPOS Segment odbiorczy stacje stowarzyszone z ASG-EUPOS Leica GRX1200 GG Pro Paroscientific MET4A Leica Choke Ring DM-T LEIAT504GG LEIS) Ashtech Micro Z Javad JPS E_GGD Ashtech Choke Ring (ASH701945C_M SNOW) ośrodek stowarzyszony ASG-Euopos modem DSL 1024/256 AR INTERNET Ashtech Choke Ring (ASH701945C_M SNOW) 20/64

21 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: Segment odbiorczy Zgodnie ze standardem EUPOS, przy budowie segmentu odbiorczego przyjęto następujące założenia: średnia odległość pomiędzy stacjami wynosi 70km do sieci stacji referencyjnych włączone zostały istniejące stacje permanentne sieci EPN i IGS leżące na terenie kraju współrzędne stacji wyznaczone zostaną w systemie ETRS 89 oraz w układach państwowych na stacjach referencyjnych wykorzystano jedynie precyzyjne dwuczęstotliwościowe odbiorniki systemu GNSS miejsca zainstalowania stacji referencyjnych wybrano tak, aby zapewnić dogodne warunki obserwacji satelitów GNSS. 21/64

22 Struktura systemu ASG-EUPOS Segment odbiorczy przygraniczne stacje systemu EUPOS?? Wymiana obserwacji w formacie RAW DATA lub RTCM dla przygranicznych stacji dokonywana jest przez Krajowe Centra Zarządzające? 22/64

23 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: Centrum obliczeniowe jedną z funkcji Centrum Obliczeniowego jest wyliczenie poprawek dla poszczególnych serwisów czasu rzeczywistego, świadczonych przez system ASG-EUPOS stacje referencyjne wysyłają swoje pliki obserwacyjne prosto do Centrum. Na podstawie tych plików wyliczane są poprawki korekcyjne, które następnie zostają odesłane do użytkownika systemu. Cały proces obliczeń i dostarczenia poprawek odbywa się automatycznie. Pracownicy Centrum Obliczeniowego są odpowiedzialni za ciągłość i bezawaryjność pracy stacji referencyjnych oraz wykonywanie testów poprawności działania całego systemu poprzez stronę internetową systemu użytkownik może pobrać pliki obserwacyjne z poszczególnych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS lub przesłać własne pliki obserwacyjne w celu uzyskania precyzyjnej pozycji mierzonych szczegółów terenowych pełni funkcję dotyczącą konserwacji układu odniesienia. Cotygodniowa kontrola układu pozwala na bieżącą kontrolę stałości punktów definiujących ten układ 23/64

24 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: Centra Zarządzające Warszawa ASG-Euopos sieć outside G0/1.2 ATM 16 Mb/s AR INTERNET Cisco 1841 DLCI do Katowic FE CPE TP FR 2 Mb/s Server sieć wewn. G0/1.1 CE 7206VXR ATM 16 Mb/s PE IP VPN ASG-EUPOS FR 2 Mb/s DLCI do Warszawy Katowice ASG-Euopos Cisco 1841 CPE TP sieć wewn. 7206VXR G0/1.1 ATM 16 Mb/s PE IP VPN ASG-EUPOS Server CE G0/1.1 sieć outside ATM 16 Mb/s AR INTERNET 24/64

25 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: Użytkownicy mogą stosować sprzęt pomiarowy z szerokiego wachlarza urządzeń dostępnych na rynku. Wykorzystane mogą być odbiorniki GPS wyposażone w moduł komunikacyjny, jedno- i dwu-częstotliwościowe, kodowe i kodowo-fazowe rozwiązania przyjęte w systemie dają możliwość korzystania z niego także użytkownikom nie posiadającym kosztownej aparatury pomiarowej, wyposażonym np. w prosty odbiornik turystyczny GPS (kodowy C/A) dzięki ciągłej dostępności na obszarze całej Polski oferowanych serwisów użytkownik, który zdecyduje się na korzystanie z systemu ASG- EUPOS dysponuje możliwością precyzyjnego określenia swojej pozycji niezależnie od miejsca i czasu 25/64

26 ASG-EUPOS od strony użytkownika system stanowi bazę do budowy własnych systemów i aplikacji dla jego użytkowników system ma strukturę otwartą i zapewnia dostęp do serwisów użytkownikom posiadającym odbiorniki różnych producentów, które spełniają dodatkowe wymagania stawiane przez serwisy wszystkie serwisy systemu ASG-EUPOS umożliwiają użytkownikowi pracę z nimi przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W razie wystąpienia jakichkolwiek awarii, użytkownik dowiaduje się o nich za pośrednictwem strony internetowej systemu system umożliwia użytkownikom precyzyjne wyznaczanie pozycji oraz prowadzenie nawigacji w trybie post-processing u oraz w czasie rzeczywistym 26/64

27 Struktura systemu ASG-EUPOS 3 segmenty systemu ASG-EUPOS: RAW lub RTCM DATA Centrum Zarządzaj dzające Katowice POZGEO POZGEO D Pomiary statyczne [mm cm] RAW lub RTCM DATA NAWGEO Pomiary RTK [cm] RAW lub RTCM DATA Centrum Zarzadzające Warszawa KODGIS NAWGIS Pomiary DGPS [dm m] 27/64

28 Dwie główne grupy serwisów ASG-EUPOS CZASU RZECZYWISTEGO NAWGEO KODGIS NAWGIS POSTPROCESSING U Strona WWW POZGEO POZGEO D GSM/GPRS Internet 28/64

29 Serwisy systemu ASG-EUPOS System ASG-EUPOS umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących serwisów (usług): POZGEO jest to serwis automatycznych obliczeń w trybie postprocessing u obserwacji GNSS (w chwili obecnej faktycznie jedynie z systemu GPS), wykonanych metodą statyczną, z deklarowanym błędem średnim wyznaczenia współrzędnych nie większym niż 0.01 m, przy wykorzystaniu odbiornika (L1/L2) i nie większym niż 0.10 m, przy wykorzystaniu odbiornika tylko jedno-częstotliwościowego (L1) POZGEO D to serwis pobierania obserwacji satelitarnych GNSS w formacie RINEX z wybranych przez użytkownika stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, teoretycznie, po spełnieniu szeregu wyspecyfikowanych kryteriów i warunków, pozwalający na osiągnięcie najwyższych "gwarantowanych" przez system dokładności wyznaczeń współrzędnych punktów. 29/64

30 Serwis POZGEO systemu ASG-EUPOS Serwis POZGEO - dostęp przez stronę WWW: POZGEO Współrzędne geodezyjne ETRF89 Współrzędne płaskie 2000 Współrzędne płaskie 1992 Współrzędne płaskie 1965 Wysokości normalne 30/64

31 Serwis POZGEO systemu ASG-EUPOS Serwis POZGEO - dostęp przez stronę WWW: Uwaga! Niezwykle ważnym etapem w procesie przygotowania danych użytkownika do opracowania i wyznaczenia współrzędnych jego punktów jest właściwe i prawidłowe zdefiniowanie typu anteny GNSS, zastosowanej przez niego podczas pomiaru Użytkownik powinien wybrać z oferowanej rozwijalnej listy typów anten (których modele są zaimplementowane w systemie) właściwy model i typ anteny GNSS W przypadku wybrania niewłaściwego (innego niż faktycznie użyty) modelu anteny, uzyskane rozwiązanie i współrzędne punktu obarczone będą błędami o charakterze systematycznym, głownie w składowej wysokościowej. Może ona w skrajnie niekorzystnych przypadkach dochodzić nawet do kilku centymetrów 31/64

32 Serwis POZGEO systemu ASG-EUPOS Serwis POZGEO raport o obliczeniach ********************************************************************************* ASG-EUPOS Serwis POZGEO wersja 1.59 ********************************************************************************* UŻYTKOWNIK :a276 PLIK :PLRX O CZAS POBRANIA : :56:21 CZAS OBLICZEŃ : :57:47 RINEX - INFORMACJE Nazwa punktu : PLRX Numer punktu : PLRX Wersja RINEX : 2.10 Program : teqc 2008Feb15 Instytucja : Data : :14:08UTC Model anteny : AT SW NONE Numer seryjny ant. : 4583 Wysokość anteny : 0 Początek obserwacji: :5: Tydzień GPS: 1499 sek. GPS: Koniec obserwacji: :23: Tydzień GPS: 1499 sek. GPS: ANTENA - INFORMACJE MODEL WYKORZYSTANY: AERAT2775_43 NONE Numer seryjny: Info antena L1: DeltaE : DeltaN : DeltaUp : Info antena L2: DeltaE : DeltaN : DeltaUp : Orbita RAPID dostępna Lista satelitow w pliku RINEX G13 G17 G31 G25 G4 G23 G32 G20 G2 G16 G7 G27 32/64

33 Serwis POZGEO systemu ASG-EUPOS Serwis POZGEO raport o obliczeniach cd. WYNIKI OSTATECZNE: Współrzędne kartezjańskie X: Y: Z: mx: my: mz: mp: Współrzędne geograficzne B: 52 12' '' L: 21 4' '' H_el: Układ 1992 X: Y: mx: my: mp: Układ 2000 strefa 3 X: Y: mx: my: mp: Układ 1965 strefa 2 X: Y: mx: my: mp: Układ UTM strefa 2 X: Y: mx: my: mp: WYZNACZONE WYSOKOŚCI PUNKTU: Wysokość elipsoidalna: mh: Undulacja : Kronsztadt 86 : mh: /64

34 Serwis POZGEO systemu ASG-EUPOS POZGEO D Serwis POZGEO D - dostęp przez stronę WWW: 34/64

35 Serwisy trybu czasu rzeczywistego NAWGEO serwis czasu rzeczywistego, udostępniający poprawki RTK i umożliwiający wyznaczenie współrzędnych płaskich z błędem średnim nie większym niż 0.03 m oraz wysokości z błędem średnim nie większym niż 0.05 m, przy wykorzystaniu dwu-częstotliwościowego (L1/L2) odbiornika RTK KODGIS serwis czasu rzeczywistego, udostępniający poprawki RTK/DGNSS, umożliwiający wyznaczenie współrzędnych z błędem średnim nie większym niż 0.25 m, przy korzystaniu z odbiornika L1/L2 oraz nie większym niż 1.5 m, przy wykorzystaniu odbiornika tylko z L1, NAWGIS serwis czasu rzeczywistego, udostępniający poprawki DGNSS, umożliwiający wyznaczenie współrzędnych z błędem średnim nie większym niż 1.0 m przy wykorzystaniu odbiornika tylko jednoczęstotliwościowego (L1). 35/64

36 Serwisy trybu czasu rzeczywistego 36/64

37 Standard RTCM SC Serwisy trybu czasu rzeczywistego Do transmisji poprawek różnicowych generowanych na potrzeby serwisów czasu rzeczywistego w systemie ASG- EUPOS, podobnie jak dla całego systemu EUPOS, zastosowane są międzynarodowe standardy (RTCM SC-104), dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie przez użytkowników systemu sprzętu GNSS różnej dokładności i przeznaczenia, pochodzącego od różnych producentów. Standard RTCM SC-104 został opracowany na podstawie formatu depeszy nawigacyjnej transmitowanej przez system GPS, lecz z zastosowaniem nieco odmiennych procedur. 1 RTCM (ang. Radio Technical Commission for Maritime Service) w 1983 RTCM powołało komitet SC-104 w celu ustanowienia standardu transmisji poprawek różnicowych i formatów przesyłanych danych. Jest on obecnie najszerzej wykorzystywanym standardem transmisji poprawek różnicowych stosowanych w systemach DGNSS. 37/64

38 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Standard RTCM SC-104 w ASG-EUPOS 38/64

39 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa VRS (Virtual Reference Station) 39/64

40 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa VRS (Virtual Reference Station) 40/64

41 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa VRS (Virtual Reference Station) 41/64

42 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa VRS (Virtual Reference Station) 42/64

43 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa MAC (Master Auxiliary Correction) 43/64

44 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa MAC (Master Auxiliary Correction) NMEA GGA 44/64

45 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa MAC (Master Auxiliary Correction) 45/64

46 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa FKP (Flächen Korrektur Parameter) 46/64

47 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa FKP (Flächen Korrektur Parameter) 47/64

48 Serwisy trybu czasu rzeczywistego Poprawka powierzchniowa FKP (Flächen Korrektur Parameter) x y x y FKP x y 48/64

49 Sieć północna Serwisy trybu czasu rzeczywistego poprawka z pojedynczej stacji poprawka powierzchniowa 49/64

50 Sieć południowa Serwisy trybu czasu rzeczywistego poprawka z pojedynczej stacji poprawka powierzchniowa 50/64

51 ASG-EUPOS od strony użytkownika System ASG-EUPOS to od strony użytkownika udostępnianie różnicowych poprawek w czasie rzeczywistym (serwisy NAWGEO, NAWGIS, KODGIS) i/lub udostępnianie danych obserwacyjnych oraz wykonywanie obliczeń w trybie post-processingu (serwisy POZGEO i POZGEO D). Udostępnianie wyników obliczeń oraz poprawek odbywa się odpowiednio: przez Internet oraz standard GSM 1 / (GPRS 2 ). W przyszłości planuje się także wykorzystanie standardu UMTS 3, systemów radiowych, CSD 4 oraz Wi-Fi 5. 1 GSM (Global Standard for Mobile Communication) 2 GPRS (General Packed Radio Service) 3 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 4 CSD (Circuit Switched Data) 5 CSD (Circuit Switched Data) 51/64

52 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Polskie stacje sieci EPN Polskie stacje sieci EPN będą kontrolować realizację systemu ETRS 89 na obszarze kraju No. Site name Code Receiver type Antenna type Installed 1 Borowa Gora BOGI JPS E_GGD ASH701945C_M Borowa Gora BOGO TPS EUROCARD ASH700936C_M BOROWIEC BOR1 TRIMBLE NETRS AOAD/M_T JOZEFOSLAW JOZ2 LEICA GRX1200GGPRO LEIAT504GG JOZEFOSLAW JOZE TRIMBLE 4000SSE TRM KATOWICE KATO TRIMBLE NETRS TRM KRAKOW KRAW ASHTECH UZ-12 ASH701945C_M LAMKOWKO LAMA LEICA GRX1200GGPRO LEIAT504GG WROCLAW WROC LEICA GRX1200GGPRO LEIAT504GG ZYWIEC ZYWI TRIMBLE NETR5 TRM BIALA PODLASKA BPDL TRIMBLE NETR5 TRM Wcześniej istniejące stacje EPN stacje ASG-EUPOS włączone do sieci EPN od BYDGOSZCZ GORZOW WLKP. LODZ REDZIKOWO SUWALKI USTRZYKI DOLNE BYDG GWWL LODZ REDZ SWKI USDL TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRIMBLE NETR5 TRM TRM TRM TRM TRM TRM /64

53 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa EUREF-POL, POLREF i EUVN Podstawowa krajowa osnowa geodezyjna GPS: EUREF Stanowi nawiązanie do pomiarów geodezyjnych i podstawę modelu Geoida /64

54 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Przenoszenie na obszar Polski geodezyjnego układu odniesienia ETRF89 odbywać się będzie poprzez sieć stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS i punktów podstawowej osnowy geodezyjnej EUREF-POL, POLREF i EUVN Kampania kalibracyjna , połączenie stacji ASG-EUPOS z podstawową osnowa kraju: EUREF-POL, POLREF and EUVN + 54/64

55 Kampania kalibracyjna ASG-EUPOS Cel wykonania kampanii kalibracyjnej stworzenie na obszarze kraju jednorodnej osnowy geodezyjnej w systemie ETRS 89 oraz dokonanie weryfikacji dokładności wyznaczenia współrzędnych stacji referencyjnych ASG-EUPOS i punktów osnowy podstawowej kraju (EUREF-POL, POLREF i EUVN) 55/64

56 Kampania kalibracyjna ASG-EUPOS Wykonawcy kampanii oraz punkty wybrane do pomiaru Wykonawcy Wykonawcy kampanii: kampanii: - - Uniwersytet Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztynie - - Uniwersytet Uniwersytet Przyrodniczy Przyrodniczy we we Wrocławiu Wrocławiu - - Politechnika Politechnika Rzeszowska Rzeszowska - - Akademia Akademia Górniczo-Hutnicza Górniczo-Hutnicza w Krakowie Krakowie - - Instytut Instytut Geodezji Geodezji i i Kartografii Kartografii w Warszawie Warszawie - - Centrum Centrum Badań Badań Kosmicznych Kosmicznych PAN PAN - - OPGK OPGK Olsztyn Olsztyn Sp. Sp. z z o.o. o.o. - - OPEGIEKA OPEGIEKA Elbląg Elbląg Sp. Sp. z z o.o. o.o. - - Geokart Geokart International International Sp. Sp. z z o.o. o.o. 56/64

57 Kampania kalibracyjna ASG-EUPOS Opracowanie obserwacji Mapa wektorów Opracowana sieć składała się z 286 punktów: 8 punktów sieci EUREF-POL 102 punkty sieci POLREF 41 punktów sieci EUVN 18 punktów sieci SAPOS, LITPOS, SKPOS i CZEPOS 97 punktów sieci ASG-EUPOS 20 punktów EPN/IGS 9 punktów nawiązania: BOR1, GLSV, GRAZ, METS, ONSA, POLV, POTS, WTZR i ZIMM 57/64

58 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Realizacja systemu ETRS 89 w ASG-EUPOS 58/64

59 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Realizacja systemu ETRS 89 w ASG-EUPOS cd. 1 poziom kontroli realizowany przez Centra Analiz EPN, opracowujące tygodniowe rozwiązania sieci stacji GNSS tej sieci, w tym wszystkich stacji EPN na terytorium Polski (cotygodniowe wyznaczenia współrzędnych stacji) 2 poziom kontroli niezależny system obliczeniowy, oparty na pakiecie Bernese GPS Software 5.0: kontrola stabilności współrzędnych stacji odniesienia oraz prawidłowej realizacji systemu ETRS 89 3 poziom kontroli program Trimble GPSNet: zarządza i kontroluje całą sieć ASG-EUPOS jej integralność, gromadzenie i archiwizację danych Moduł Coordinate Monitor w czasie rzeczywistym wyznacza wektory między stacjami referencyjnymi i poprzez kontrolę ich długości, w przypadku, gdy ruch stacji przekracza założone kryterium uruchamia procedurę alarmową. 59/64

60 ASG-EUPOS jako osnowa podstawowa Realizacja systemu ETRS 89 w ASG-EUPOS cd. III poziom kontroli realizacji systemu ETRS 89 Przenoszenie realizacji systemu ETRS89 na obszarze Polski z wykorzystaniem serwisów ASG-EUPOS 60/64

61 Plany na przyszłość Pełna integracja sieci stacji ASG-EUPOS z istniejącą osnową geodezyjną kraju Opracowanie standardów technicznych dotyczących wykorzystania systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych Modernizacja aparatury i oprogramowania oraz rozbudowa systemu o aplikacje użytkowe 61/64

62 Podsumowanie i wnioski System ASG-EUPOS: system ASG-EUPOS stanowi część środkowo-europejskiego systemu precyzyjnego pozycjonowania EUPOS i jest w pełni zgodny z jego standardem jest zagęszczeniem europejskiej sieci EPN i zapewnia realizację stabilnego europejskiego systemu ETRS 89 na terytorium Polski, spełniającego potrzeby wielu użytkowników w zakresie pozycjonowania różnych obiektów, zjawisk oraz ludzi system ASG-EUPOS wraz z punktami sieci EUREF-POL, POLREF i EUVN stanowi krajową geodezyjną osnowę podstawową dotychczasową hierarchiczność osnów zastępuje bezpośrednim nawiązaniem do aktywnych punktów osnowy I klasy 62/64

63 Podsumowanie i wnioski cd. założenie wielofunkcyjnego systemu stacji referencyjnych GNSS jest elementem poprawiającym funkcjonowanie służb państwowych i wzrost konkurencyjności gospodarki stwarza dużą szansę na popularyzację systemu GNSS i jego szersze wykorzystanie we wszelkiego typu pracach pomiarowych i nawigacji, niemal we wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej tak zawodowej jak i prywatnej system stanowi bazę do budowy własnych systemów i aplikacji przez i dla jego użytkowników dopuszcza możliwość dołączania nowych stacji referencyjnych, uruchamiania nowych serwisów oraz udostępniania nowych usług Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie koordynował rozbudowę systemu ASG-EUPOS mając na uwadze szczególne wymagania jakie stawiają użytkownicy systemu i rozbudowujący się system GNSS 63/64

64 Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2, Warszawa tel , fax Wszelkie prawa zastrzeżone reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie części lub całości materiału bez zgody Głównego Geodety Kraju jest zabronione 64/64

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska e-mail: Daniel.J.Bem@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS. dr inż. Paweł Zalewski

Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS. dr inż. Paweł Zalewski Zasada pracy różnicowego GPS - DGPS dr inż. Paweł Zalewski Sformułowanie problemu W systemie GPS wykorzystywane są sygnały pomiaru czasu (timing signals) przynajmniej z trzech satelitów w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 6.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo