Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej."

Transkrypt

1 Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie jesiennym DO F I N A NS O W A NI E Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego DŻE TW A Z BU T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed szkodami w uprawach spowodowanymi przez gradobicie, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny lub huragan. Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY Zostałeś oszukany przy zakupie materiału siewnego czy też środków ochrony roślin? A może dziki zniszczyły Twoje uprawy? Potrzebujesz pomocy przy dochodzeniu swoich roszczeń? Ubezpieczenie Ochrony Prawnej pomoże wyegzekwować należne Tobie prawa. W 2012 roku 92 rolników zginęło w wypadkach, doznało uszczerbku na zdrowiu w wyniku kontaktu ze zwierzętami, a zostało poszkodowanych przez ruchome części maszyn oto bilans ponad wypadków, jakie miały miejsce przy pracach rolniczych (źródło: krus.gov.pl). Jeśli jesteś narażony na tego typu niebezpieczeństwa nie zwlekaj, ubezpiecz się. SOLIDNE UBEZPIECZENIA Zabezpiecz siebie i swoje gospodarstwo wykup ubezpieczenie upraw, Ochrony Prawnej i NNW. Solidna i pełna ochrona na jednej polisie.

2 Ubezpiecz solidnie swoje uprawy Możesz ubezpieczyć zboża ozime i rzepak ozimy Dostępne pakiety ryzyk: Sam decydujesz o wysokości sumy ubezpieczenia grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne grad, ujemne skutki przezimowania grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan grad PAMIĘTAJ suma ubezpieczenia zbóż ozimych nie może być wyższa niż zł/ha suma ubezpieczenia rzepaku ozimego nie może być wyższa niż zł/ha Składka za ubezpieczenie zależy od: rodzaju i gatunku uprawy, położenia geograficznego pól uprawnych, stawki taryfowej wyrażonej w % sumy ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz wysokości dopłaty do składki z budżetu Państwa. Wysokość dopłaty z budżetu Państwa Wysokość dopłaty Zboża Rzepak Dopłata w wysokości 50% do całej składki jeśli stawka taryfowa nie przekracza 3,5% sumy ubezpieczenia jeśli stawka taryfowa nie przekracza 5% sumy ubezpieczenia Dopłata w wysokości 50% do części składki jeśli stawka taryfowa przekracza 3,5% i nie przekracza 6% sumy ubezpieczenia* jeśli stawka taryfowa przekracza 5% i nie przekracza 6% sumy ubezpieczenia** Brak dopłaty jeśli stawka taryfowa przekracza 6% sumy ubezpieczenia jeśli Ubezpieczający nie spełnia kryterium producenta rolnego określonego w Ustawie Przykład * 50% dopłaty przysługuje do składki wynikającej ze stawki taryfowej do 3,5% sumy ubezpieczenia, a nadwyżkę składki wynikającą ze stawki taryfowej 3,5-6% sumy ubezpieczenia finansuje Ubezpieczający. ** 50% dopłaty przysługuje do składki wynikającej ze stawki taryfowej do 5% sumy ubezpieczenia, a nadwyżkę składki wynikającą ze stawki taryfowej 5-6% sumy ubezpieczenia finansuje Ubezpieczający. Sposób obliczania składki i dopłaty z budżetu Państwa przy różnych wysokościach stawek taryfowych Zboża ozime Rzepak ozimy Wysokość dopłaty 50% do całej składki 50% do części składki 50% do części składki Brak dopłaty w ha Suma ubezpieczenia w zł Stawka za ubezpieczenie w % sumy ubezpieczenia 2,80 4,70 5,30 5,70 6,00 7,20 Dopłata do składki z budżetu Państwa w zł Składka płatna przez Rolnika w zł

3 Charakterystyka ryzyk ubezpieczeniowych w odniesieniu do zbóż ozimych i rzepaku ozimego Minimalna wysokość szkody uznawana przez Ubezpieczyciela Symptomy szkód Ważne informacje dotyczące poszczególnych ryzyk Brak odpowiedzialności za szkody w uprawach, które przed zakończeniem jesiennej wegetacji nie znajdowały się przynajmniej w następujących fazach rozwojowych i nie wykazywały przynajmniej obsady w sztukach na 1 m²: jęczmień ozimy faza 3 liści i 230 sztuk żyto ozime faza 3 liści i 180 sztuk pszenżyto ozime faza 3 liści i 200 sztuk pszenica ozima faza 3 liści i 250 sztuk Brunatnienie, gnicie roślin, zerwanie części rzepak ozimy faza 8 liści i 30 sztuk Ujemne skutki przezimowania 10% powierzchni pola, które zostało zakwalifikowane ze względów agrotechnicznych do zaorania. nadziemnej od korzenia, ubytki blaszki liściowej i masy korzenia, rozsadzenie tkanek rośliny wskutek zmian turgoru. Wyżej wymienione symptomy powstają na Szkodą jest zmniejszenie obsady roślin na 1 m 2, a uszkodzone uprawy kwalifikują się do zaorania, gdy po wiosennym wznowieniu wegetacji średnia liczba roślin żywych na 1 m 2 na danym polu lub jego części dotkniętej szkodą wynosi mniej niż: skutek wymarznięcia, wymoknięcia, wyprzenia, wysmalania lub wysadzania roślin ozimych. jęczmień ozimy 100 sztuk roślin pszenica ozima 120 sztuk roślin pszenżyto ozime 100 sztuk roślin żyto ozime 80 sztuk roślin rzepak ozimy 15 sztuk roślin Odszkodowanie ustalane jest w sposób ryczałtowy w wysokości 15% lub 25% sumy ubezpieczenia w zależności od wariantu, w którym została zawarta Umowa ubezpieczenia, tj. w kwocie stanowiącej przybliżony koszt założenia uprawy alternatywnej. Grad Przymrozki wiosenne Huragan i deszcz nawalny 10% ubytku w plonie na polu lub jego części, 8% ubytku w plonie pod warunkiem wykupienia klauzuli szczególnej nr 1, wykupując klauzulę szczególną nr 1 uprawy są również ubezpieczone od szkód spowodowanych przez ogień, szkoda spowodowana deszczem nawalnym, której symptomem jest erozja wodna, zostaje uznana, jeżeli występuje na powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni danego pola. Złamania, zgięcia, pęknięcia, wybicia, obtłuczenia, rozcięcia, przecięcia w roślinach lub ich częściach. w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w terminach, które nie pozwalają na założenie uprawy alternatywnej, odszkodowanie wyniesie 95% sumy Uszkodzenia błon komórkowych wskutek zamarzania soku komórkowego w tkankach rośliny, ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w terminie, który pozwala na założenie uprawy alternatywnej odszkodowanie wyniesie 25% sumy ubezpie- doprowadzające do zamierania całej rośliny lub jej części. czenia, Spowodowanych: huraganem: wyrwania z naturalnego podłoża, złamania, naderwania, oderwania, pęknięcia lub zgięcia, wywiania roślin lub ich części, deszczem nawalnym: wyrwania z naturalnego podłoża, złamania, zgięcia, pęknięcia, wybicia, naderwania lub oderwania roślin lub ich części. Uwaga: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w uprawach, które powstały w wyniku nagromadzenia się wody na powierzchni pola powodującej gnicie nasion, roślin, lub ich części, zahamowania wzrostu i rozwoju roślin nawet, jeżeli nagromadzona woda jest skutkiem deszczu nawalanego. Wszystkie informacje opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia upraw rolnych. Są one podstawą Umowy ubezpieczenia i powinieneś się z nimi zapoznać. Zadbaj o swoje gospodarstwo Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zabezpiecza interes prawny Rolnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością, zapewnia pomoc prawną przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych, gwarantuje pokrycie kosztów (do wysokości sumy ubezpieczenia zł), m.in.: sądowych, egzekucyjnych, wynagrodzenia dla Adwokata/Radcy Prawnego, rzeczoznawców, oferuje przejrzyste warunki ubezpieczenia, bez udziału własnego po stronie Klienta. w przypadku szkody spowodowanej ogniem odszkodowanie wynosi 85% sumy ubezpieczenia zniszczonej powierzchni, w szkodach spowodowanych huraganem lub deszczem nawalnym, których symptomem jest wyleganie zbóż ozimych, szkoda ustalana jest w sposób ryczałtowy: 15% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie po wyjściu kłosa z pochwy liściowej (faza rozwoju 59 kodu BBCH) do końca fazy kwitnienia (faza rozwoju 69 kodu BBCH), 10% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie od początku rozwoju ziarniaków (faza rozwoju 71 kodu BBCH) do końca dojrzałości późno-mlecznej ziarniaków (faza rozwoju 77 kodu BBCH). Gospodarstwo to główne źródło dochodu Rolnika powinno być więc solidnie zabezpieczone w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji. Oprócz upraw warto zadbać o interes prawny swojego gospodarstwa nabywając ubezpieczenie Ochrony Prawnej oraz o swoje zdrowie i życie wykupując ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku: śmierci Ubezpieczonego w NNW, złamania nogi bądź innego trwałego uszczerbku na zdrowiu w NNW, długotrwałego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w NNW, zapadnięcia w śpiączkę w NNW, umożliwia otrzymanie dodatkowego świadczenia, np. w przypadku pogryzienia przez psa, zapewnia środki na rehabilitację, wyróżnia się wysokimi sumami ubezpieczenia przy przystępnej składce np zł w przypadku śmierci w NNW. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4 Przykłady Sposoby wyliczenia odszkodowania za szkody spowodowane przez: Ujemne skutki przezimowania Uprawy wymarzły, plantacje zostały zakwalifikowane ze względów ekonomicznych i agrotechnicznych do zaorania. Odszkodowanie w zł Gatunek uprawy pola w ha zniszczona w ha Suma ubezpieczenia w zł na 1 ha Ryczałtowy wariant likwidacji szkody określony w Umowie ubezpieczenia 15% sumy ubezpieczenia Ryczałtowy wariant likwidacji szkody określony w Umowie ubezpieczenia 25% sumy ubezpieczenia Pszenica ozima Rzepak ozimy Razem Pamiętaj: Odszkodowanie za szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania określa się w sposób ryczałtowy, tj. w kwocie stanowiącej szacunkowy przybliżony koszt założenia uprawy alternatywnej. Uzyskane odszkodowanie pozwoli na zastąpienie zniszczonej uprawy inną uprawą, z której zostanie osiągnięty plon. Gradobicie w zbożach i rzepaku W uprawie pszenicy ozimej gradobicie spowodowało wybicie ziaren. W rzepaku ozimym, po wykształceniu łuszczyn gradobicie spowodowało wybicie nasion w łuszczynach. Stwierdzono różny stopień uszkodzeń na częściach pola. Gatunek uprawy pola w ha zniszczona w ha Stwierdzony ubytek w plonie w % Suma ubezpieczenia w zł na 1 ha Odszkodowanie w zł Pszenica ozima Rzepak ozimy Razem Przymrozki wiosenne W trakcie pełni kwitnienia rzepaku ozimego, od 3 maja przez 4 kolejne dni, występowały spadki temperatur od -7 C do -2 C. Po okresie 2 tygodni zaobserwowano braki wykształcenia łuszczyn, w różnym stopniu w zależności od części szacowanego pola. Uszkodzenia wystąpiły przede wszystkim na pędzie głównym. Rzepak ozimy w dużej mierze skompensował plon na pozostałych łuszczynach znajdujących się na pędach bocznych. Gatunek uprawy pola w ha zniszczona w ha Stwierdzony ubytek w plonie w % Suma ubezpieczenia w zł na 1 ha Odszkodowanie w zł Pszenica ozima Rzepak ozimy Razem Pamiętaj: Rośliny krzyżowe, do których należy rzepak ozimy posiadają duże zdolności kompensacyjne. Czynnik stresowy dla roślin powodujący uszkodzenia mechaniczne sprawia, że we wczesnych fazach rozwojowych rośliny mogą wykształcić dodatkowe pędy boczne lub zwiększyć masę nasion. Dlatego też we wczesnych fazach rozwojowych procentowy ubytek łuszczyn nie jest tożsamy z procentowym ubytkiem w plonie.

5 DOFINANSOWANIE DO Z BUDŻETU PAŃSTWA Najczęściej zadawane pytania Dlaczego szkoda spowodowana ujemnymi skutkami przezimowania ustalana jest w sposób ryczałtowy, a wypłata odszkodowania wynosi 15% lub 25% sumy ubezpieczenia? Co jest warunkiem uznania odpowiedzialności za szkodę spowodowaną ujemnymi skutkami przezimowania w rzepaku ozimym? Czy w odszkodowaniu ma zastosowanie udział własny? Jak jest obliczane odszkodowanie za szkodę spowodowaną gradem? Kiedy zgłosić szkodę? Czy można zlikwidować uprawę (zaorać ją po wystąpieniu szkody całkowitej)? Na czym polega kompensacja w plonie? Co zrobić w przypadku wystąpienia szkód w trakcie żniw? Kiedy rzeczoznawca przyjedzie na oględziny szkody? Sposób ryczałtowej wypłaty odszkodowania ustala się w momencie zawierania Umowy ubezpieczenia. Szkoda obliczona w sposób ryczałtowy pokrywa szacunkowe koszty założenia uprawy zastępczej, z której zostanie osiągnięty plon. Szkoda musi wystąpić na powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni pola. Obsada roślin żywych po zimie musi być mniejsza niż 15 szt./m², pod warunkiem, że już przed jesiennym zakończeniem wegetacji rośliny posiadały przynajmniej 8 liści, a obsada na 1 m² była nie mniejsza niż 30 szt. Nie stosujemy udziału własnego w ubezpieczeniach tradycyjnych roślin rolniczych. Udział własny ma tylko zastosowanie w odniesieniu do upraw warzyw i owoców. Rzeczoznawca na podstawie symptomów na roślinach określa ubytek plonu wyrażając to w procentach. Np. jeśli szkoda wyniesie 12% ubytku w plonie to odszkodowanie będzie stanowić 12% sumy ubezpieczenia uszkodzonej powierzchni. Szkodę należy zgłosić w ciągu 3 dni od jej powstania. W ubezpieczeniu ujemnych skutków przezimowania szkodę należy zgłosić niezwłocznie po pojawieniu się symptomów w roślinach. Warto jednak poczekać do wznowienia wiosennej wegetacji, w czasie której będzie można wyraźnie rozróżnić rośliny żywe i martwe. Warunkiem uznania szkody jest przeprowadzenie oględzin przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez Concordia Polska TUW. Do tego czasu Rolnik nie może zmienić stanu upraw, chyba że w formie pisemnej zostanie to uzgodnione z Ubezpieczycielem. Kompensacja polega na zdolnościach roślin do regenerowania się i dążenia do wyrównania strat w plonie. Najintensywniej występuje we wczesnych fazach wegetacji, a pod koniec wegetacji zjawisko to zanika. Można kontynuować zbiór z uszkodzonych pól, o ile terminy agrotechniczne nie pozwalają na dalsze opóźnienie prac zbioru. Ubezpieczony musi pozostawić na końcach i w środku pola próby uszkodzonej uprawy w kształcie kwadratów lub prostokątów o wielkości m², z tym że dla pól o powierzchni większej niż 10 ha należy pozostawić 1 ha, a dla pól o powierzchni większej niż 100 ha należy pozostawić 5 ha. Po zgłoszeniu szkody rzeczoznawca skontaktuje się z Poszkodowanym w celu umówienia dogodnego terminu oględzin. Termin oględzin ustalany jest indywidualnie z Klientem przy uwzględnieniu faz rozwojowych roślin. Oszacowanie szkody może nastąpić na podstawie oględzin wstępnych. Jeżeli nie jest możliwe stwierdzenie dokładnych symptomów szkody podczas oględzin wstępnych, przeprowadzone zostaną oględziny końcowe.

6 NIE WA SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY Co zrobić w przypadku szkody? Zgłoszenia szkody należy dokonać w jednej z możliwych form: telefonicznie nr wew. 3 faksem nr ON-LINE na listownie na adres: Concordia Polska TUW, ul. Św. Michała 43, Poznań Nikt nie wie tyle o uprawach, co Rolnicy, dlatego nasi specjaliści są Rolnikami i to oni w naszym imieniu przeprowadzają likwidację szkód. DOFINANSOWANIE Concordia od wielu lat dba o bezpieczeństwo Rolnika, jego bliskich i gospodarstwa oferując: obowiązkowe ubezpieczenia budynków rolniczych i OC Rolnika, ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa, samochodu, sprzętu rolniczego, upraw, zwierząt oraz ochrony prawnej, ubezpieczenia na życie i zdrowie, a także ubezpieczenia podczas podróży. O szczegóły oferty zapytaj Pośrednika. Z BUDŻETU PAŃSTWA pieczątka Pośrednika Centrala Concordia Ubezpieczenia ul. Św. Michała 43, Poznań, tel , fax Do Państwa dyspozycji są Pośrednicy, Przedstawicielstwa i Oddziały Concordia Ubezpieczenia, do których kontakt znajduje się na:

OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH E Ubezpieczenie koni OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH Jesteś właścicielem konia? Posiadasz stadninę lub ośrodek jeździecki? Chcesz mieć wsparcie finansowe w przypadku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Budując dom musimy pamiętać o wielu sprawach, także takich, które jedynie pośrednio wydają nam się związane z realizowaną inwestycją. Jedną z nich są różne rodzaje

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy

Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy SO OLID DNE EUB BEZP PIEC CZENIA OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy Materiał dla Pośredników Concordia Ubezpieczenia SOLIDNE UBEZPIECZENIA www.concordiaubezpieczenia.pl

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM Kod: I-ocŻP-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo