informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych."

Transkrypt

1 Poznań, Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. I. Uprawy i ryzyka, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową w sezonie wiosennym 1. Uprawy tradycyjnych roślin rolniczych oraz wybranych gatunków warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. 2. W zależności od rodzaju i gatunku uprawy oraz rodzaju ryzyka, ubezpieczenia będą zawierane z dopłatą z budżetu państwa lub bez dopłaty. Proces ten będzie regulowany przez System Obsługi Sprzedaży Rubinet. 3. Ubezpieczenia będą mogły być zawierane w następujących pakietach: a) grad, b) grad, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Bonus L), c) grad, przymrozki wiosenne (Pakiet Baza L), d) grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Plus L), e) ogień. 4. Nie będzie możliwe ubezpieczenie innych rodzajów i gatunków upraw poza tymi, które zostały wymienione w załączniku nr Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia określonych rodzajów warzyw i owoców każdorazowo musi zostać poprzedzona zgodą. II. Terminy początku wystawiana ofert i polis 1. Uprawy tradycyjnych roślin rolniczych ubezpieczanych od gradu, w pakiecie Baza L, Bonus L lub od ryzyka ognia brak ograniczeń. 2. Uprawy warzyw ubezpieczanych od ryzyka gradu brak ograniczeń. 3. Polisy zawierające ubezpieczenie ziemniaków w pakiecie obejmującym przymrozki wiosenne, będą mogły zostać wystawione od 17 kwietnia. Ofertowanie będzie jednak możliwe od początku sezonu, z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia w ofercie będzie nie wcześniejszy niż 1 maja. 4. Polisy z ubezpieczeniem zawierającym owoce ziarnkowe, owoce krzewów lub truskawki, będą mogły zostać wystawione od 6 maja. Ofertowanie będzie możliwe od 1

2 początku sezonu, z zastrzeżeniem ze okres ubezpieczenia w ofercie będzie nie wcześniejszy niż 20 maja. III. Zakończenie wiosennego sezonu ubezpieczenia upraw nastąpi a) 31 maja 2015 r. w odniesieniu do owoców i warzyw, b) 30 czerwca 2015 r. w odniesieniu do roślin rolniczych. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia sezonu ubezpieczenia upraw lub wyłączenia możliwości ubezpieczania określonych rodzajów upraw w określonych regionach kraju, w przypadku kumulacji sum ubezpieczenia. IV. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Zmianie uległy Ogólne Warunki Ubezpieczenia upraw rolnych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2015 r. Poniżej najważniejsze zasady obowiązujące w nowych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia upraw rolnych. 1. Możliwość oferowania ubezpieczenia upraw rolnych, jak i ryzyk, w stosunku do których możliwe jest stosowanie dopłat do składek z budżetu państwa, jak i upraw rolnych oraz ryzyk, w stosunku do których dopłaty do składek nie obowiązują. 2. Możliwość ubezpieczenia klientów, którym dopłata do składki przysługuje, jak i klientów, w stosunku do których dopłata do składki nie może zostać udzielona. 3. Wprowadzono czytelne zasady uznania szkód w oparciu o symptomy szkód spowodowane przez poszczególne ryzyka. 4. Wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące uznania szkody i wypłaty odszkodowania w ryzykach deszczu nawalnego i huraganu. 5. Zmieniono zasady funkcjonowania klauzul szczególnych wprowadzono możliwość wykupienia tylko jednej klauzuli szczególnej w odniesieniu do tradycyjnych roślin rolniczych. 6. Klauzule szczególne dotyczące warzyw i owoców będą drukowane bezpośrednio w umowie ubezpieczenia. V. Taryfa składek 1. Obowiązująca taryfa składek kod UZ Stawki taryfowe będą dostępne wyłącznie w Systemie Obsługi Sprzedaży Rubinet po określeniu danych niezbędnych do złożenia oferty lub zawarcia umowy ubezpieczenia. Taryfa nie będzie drukowana przez Centralę Concordia Ubezpieczenia. Nie będzie również dostępna w formacie pdf. 3. System Obsługi Sprzedaży Rubinet określa rodzaje i gatunki upraw, pakiety ryzyk oraz stawki za ich ubezpieczenie. 4. Oferty ubezpieczenia należy generować wyłącznie przy użyciu Systemu Obsługi Sprzedaży Rubinet. Każda z ofert będzie miała określony termin ważności. 2

3 5. Każde z ubezpieczeń tradycyjnych upraw rolniczych może zostać uzupełnione o klauzulę szczególną nr 1 stawka za wykupienie zależy od wyboru pakietu podstawowego i powierzchni ubezpieczonej na danej polisie. 6. Ubezpieczenie w pakietach zawierających ubezpieczenie deszczu nawalnego i huraganu będzie mogło zostać rozszerzone o klauzulę szczególną nr 1.1. możliwość ubezpieczenia szkód spowodowanych zastoiskami wodnymi powstałymi wskutek deszczu nawalnego padającego do dnia 15 czerwca. 7. Ubezpieczenia upraw specjalnych (wybranych gatunków warzyw i owoców) będą automatycznie uzupełniane o jedną z klauzul szczególnych. Składka za klauzulę szczególną będzie zależna od gatunku uprawy. VI. Zakres dodatkowy Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet ryzyk dodatkowych do ubezpieczeń upraw obejmujący: 1. ubezpieczenie Ochrony Prawnej Rolnika, 2. ubezpieczenie NNW Rolnika. Ryzyka dodatkowe można wykupić w ramach produktu uprawowego w Systemie Obsługi Sprzedaży Rubinet na jednej polisie wraz z ubezpieczeniem upraw. VII. Forma zawierania umów ubezpieczenia 1. Zawieranie umów ubezpieczenia możliwe będzie tylko i wyłącznie w Systemie Obsługi Sprzedaży Rubinet. 2. Wszelkie informacje o uprawach (numer działki, powierzchnia, wydajność, cena) muszą zostać wyraźnie wskazane w umowie ubezpieczenia. 3. W odniesieniu do upraw warzyw, obowiązkowo należy określić termin sadzenia wskazując numer tygodnia kalendarzowego. W odniesieniu do pozostałych upraw, wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. 4. Zabrania się stosowania załączników z informacjami o numerach działek, powierzchni itd., o ile informacje w nich zawarte nie zostały wcześniej umieszczone w Systemie Obsługi Sprzedaży Rubinet. VIII. Odsyłanie polis 1. W każdym przypadku prosimy odsyłać polisy zgodnie z obowiązującymi procedurami, tj. w ciągu 5 dni od wystawienia polisy. Jest to niezwykle ważne w związku z rozliczaniem dotacji do składek. 2. W przypadku konieczności anulowania polisy (odmowa zawarcia ubezpieczenia, błąd w polisie, brak podpisu klienta), prosimy o przesłanie skanu przekreślonej umowy ubezpieczenia (wraz z podaniem przyczyny anulowania i podpisem pośrednika), na adres 3

4 IX. Możliwość wznowienia polisy z roku ubiegłego Wzorem rozwiązań funkcjonujących w innych produktach, również w ubezpieczeniu upraw będzie możliwość wznowienia polisy ubezpieczeniowej, która funkcjonowała dla określonego klienta w roku ubiegłym. Mając na uwadze dużą zmienność w rodzajach upraw oraz ubezpieczanych ryzykach i działkach, podczas wznawiania polisy z roku ubiegłego pojawią się tylko dane teleadresowe ubezpieczającego i ubezpieczonego. Już wkrótce będzie również możliwość sprawdzenia kwoty wypłaconego odszkodowania z wystawionej w przeszłości polisy. X. Pomoce dostępne w Intranecie i w Strefie Agenta 1. Prezentacja pt. Ubezpieczenie upraw rolnych sezon wiosna Wytyczne do ubezpieczenia upraw rolnych 3. Zasady oceny szkód losowych 4. Dokumenty prawne ustawa, rozporządzenie, przewodnik, itd. XI. Publikacja materiałów Komplet aktualnych i obowiązujących materiałów związanych z ubezpieczeniem upraw oraz pakietem ryzyk dodatkowych w sezonie wiosennym będzie dostępny w Strefie Agenta od r. XII. Szkolenia i konsultacje Biuro Ubezpieczeń Rolnych będzie prowadzić konsultacje dla sieci sprzedaży w wybranych Oddziałach Concordia Ubezpieczenia. Termin i charakter konsultacji zostanie ustalony z każdym z Oddziałów. XIII. Materiały promocyjne 1. Ulotki i plakaty 2. Folder dla Rolnika 3. Artykuły prasowe promujące ubezpieczenia upraw 4. Reklamy w czasopismach i portalach związanych z rolnictwem Z wyrazami szacunku Andrzej Janc Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych 4

5 Możliwość sporządzenie oferty przez pośrednika Rodzaj ubezpieczenia Grad Ogień Maksymalna suma ubezpieczenia Nr klauzuli do wyboru Klauzule alternatywne Obowiązek klauzuli Termin zakończenia sprzedaży w sezonie wiosennym Załącznik nr 1 Wykaz rodzajów i gatunków roślin, które będą mogły podlegać określonemu zakresowi ubezpieczenia w sezonie wiosna 2015 Rodzaj ubezpieczanego ryzyka Rodzaj uprawy Gatunek uprawy Pakiet Baza L Grad, przymrozki wiosenne Pakiet Bonus L Grad, deszcz nawalny, huragan Pakiet Plus L Grad, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny Klasa ryzyka Samodzielnie Buraki Buraki cukrowe x x x x Nie Samodzielnie Kukurydza Kukurydza na ziarno x x x x x Nie Samodzielnie Kukurydza Samodzielnie Kukurydza Kukurydza kiszonkowa (silosowa) lub na zielonkę Kukurydza do produkcji mat. siewnego x x x x x Nie x x x x x Nie Samodzielnie Rośliny oleiste Rzepak ozimy x x x x x Nie Samodzielnie Rośliny oleiste Rzepak jary x x x x x Nie Samodzielnie Rośliny oleiste Rzepik ozimy x x x x x Nie Samodzielnie Rośliny oleiste Rzepik jary x x x x x Nie Samodzielnie Rośliny strączkowe Samodzielnie Rośliny strączkowe Groch na suche nasiona Fasola jadalna na suche nasiona Samodzielnie Rośliny strączkowe Bób na suche nasiona Samodzielnie Rośliny strączkowe Fasola gruba na suche nasiona Samodzielnie Rośliny strączkowe Soczewica Samodzielnie Rośliny strączkowe Wyka Samodzielnie Rośliny strączkowe Peluszka, groch polny na suche nasiona Samodzielnie Rośliny strączkowe Łubin gorzki Samodzielnie Rośliny strączkowe Łubin słodki Samodzielnie Rośliny strączkowe Samodzielnie Rośliny strączkowe Samodzielnie Rośliny strączkowe Samodzielnie Rośliny strączkowe Samodzielnie Rośliny strączkowe Mieszanka bobowozbożowa Mieszanka zbożowogrochowa Mieszanka strączkowo-zbożowa Mieszanka łubinowozbożowa Soja na suche nasiona x x Nie Samodzielnie Rośliny strączkowe Ciecierzyca x x Nie Samodzielnie Zboża Żyto ozime x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Pszenica ozima x x x x x Nie

6 Samodzielnie Zboża Jęczmień ozimy x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Pszenżyto ozime x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Żyto jare x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Pszenica jara x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Jęczmień jary x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Pszenżyto jare x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Owies x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Pszenica orkisz x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Mieszanka zbożowa x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Gryka x x x x x Nie Samodzielnie Ziemniaki Ziemniaki na sadzeniaki x x x x Nie Samodzielnie Ziemniaki Ziemniaki jadalne x x x x Nie Samodzielnie Ziemniaki Ziemniaki wczesne x x x x Nie Samodzielnie Ziemniaki Samodzielnie Ziemniaki Warzywa cebulowe Ziemniaki przemysłowe Ziemniaki przemysłowe na skrobie Cebula jara z x x x x Nie x x x x Nie x Brak TAK Samodzielnie Warzywa cebulowe Cebula ozima x Brak TAK Warzywa cebulowe Cebula ozima z x Brak TAK Samodzielnie Warzywa cebulowe Cebula jara x Brak TAK Samodzielnie Warzywa cebulowe Samodzielnie Warzywa cebulowe Cebula jara ze szczypiorem (dymka) Cebula ozima ze szczypiorem (dymka) x Brak TAK x Brak TAK Samodzielnie Warzywa cebulowe Czosnek x Brak TAK Samodzielnie Warzywa cebulowe Por z liśćmi Warzywa cebulowe Samodzielnie Warzywa korzeniowe Por z liśćmi z Buraki czerwone lub białe x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Chrzan x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Korzeń cykorii x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Korzeń pietruszki x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Samodzielnie Warzywa korzeniowe Samodzielnie Warzywa korzeniowe Marchew bez naci z przeznaczeniem na przetwórstwo bez naci Marchew młoda na pęczki z nacią Marchew z przeznaczeniem na specjalną konfekcję (myta) x Brak TAK Warzywa korzeniowe Marchew z przeznaczeniem na przemysł (myta) bez naci z ryzykiem odbioru 6

7 Samodzielnie Warzywa korzeniowe Marchew z przeznaczeniem sprzedaż świeżą (myta) bez naci Samodzielnie Warzywa korzeniowe Pasternak x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Rzepa jadalna x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Rzodkiew z liścmi x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Rzodkiewki Samodzielnie Warzywa korzeniowe Rzodkiewki bez liści x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Seler x Brak TAK Samodzielnie Warzywa strączkowe Bób na zielony zbiór Warzywa strączkowe Bób na zielony zbiór z Samodzielnie Warzywa strączkowe Fasolka szparagowa Warzywa strączkowe Samodzielnie Warzywa strączkowe Fasolka szparagowa z Groszek na zielony zbiór Warzywa strączkowe Groszek na zielony zbiór z ryzykiem odbioru Samodzielnie Warzywa kapustne Brokuły z rozsady Samodzielnie Warzywa kapustne Brukselka z rozsady Samodzielnie Warzywa kapustne Jarmuż z rozsady Samodzielnie Warzywa kapustne Kalafior z rozsady Warzywa kapustne Kalafior z rozsady z x Brak TAK Samodzielnie Warzywa kapustne Kalarepa bez liści Samodzielnie Warzywa kapustne Kalarepa z liśćmi Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa inne Kapusta biała z rozsady do magazynowania lub na rynek produktów świeżych Kapusta biała z rozsady na przetwórstwo Kapusta czerwona z rozsady do magazynowania lub na rynek produktów świeżych Kapusta czerwona z rozsady na przetwórstwo Kapusta pekińska z rozsady Kapusta szpiczasta z rozsady Kapusta włoska z rozsady Kukurydza miniaturowa x Brak TAK x Brak TAK Samodzielnie Warzywa inne Kukurydza cukrowa Warzywa liściowe Boćwina Warzywa liściowe Sałaty polowe 7

8 Warzywa liściowe Sałata miękka Warzywa liściowe Szpinak jary Warzywa liściowe Szpinak ozimy Warzywa liściowe Cykoria Warzywa liściowe Sałatka twarda Warzywa liściowe Seler naciowy Warzywa liściowe Szpinak z ryzykiem odbioru Warzywa dyniowate Dynia Warzywa dyniowate Dynia ozdobna Warzywa dyniowate Melony Warzywa dyniowate Ogórki Warzywa psiankowate Bakłażany Warzywa psiankowate Pomidory na przemysł Owoce ziarnkowe Jabłka deserowe x Brak TAK Owoce ziarnkowe Gruszki deserowe x Brak TAK Owoce ziarnkowe Owoce ziarnkowe na moszcz x Brak TAK Truskawki Truskawki x Brak TAK Agrest x Brak TAK Aronia na moszcz x Brak TAK Borówka amerykańska x Brak TAK Jeżyny x Brak TAK Maliny polowe x Brak TAK Maliny uprawiane na konstrukcjach metalowych Porzeczki białe deserowe Porzeczki czerwone deserowe Porzeczki czarne na moszcz Porzeczki czerwone na moszcz x Brak TAK x Brak TAK x Brak TAK x Brak TAK x Brak TAK Samodzielnie Komercyjne Rośliny pastewne Buraki pastwne x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny pastewne Marchew pastewna x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Soja na olej x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Len na olej x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Mak x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Słonecznik x x Brak Nie

9 Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Gorczyca x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Rzodkiew oleista x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Inne rośliny oleiste x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Facelia Facelia błękitna x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny trawiaste Trawy na nasiona x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny trawiaste Trawy na pozyskiwanie liści x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny trawiaste Trawy na siano x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Proso Proso x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Inne Buraki cukrowe na nasiona x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Inne Marchew na nasiona x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Inne Samodzielnie Komercyjne Rośliny strączkowe pozostałe Buraki pastewne na nasiona x Brak Nie Bobik x x x x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny kiszonkowe Sorgo x x x x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny kiszonkowe Mieszanki kiszonkowe x x x x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny kiszonkowe Inne x x x x x Brak Nie

Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Konstrukcja ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia PZU S.A. TUW Concordia TUW TUZ Ubezpieczenie upraw polowych Ubezpieczeniem mogą być objęte rośliny

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu wprowadzone

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie WIOSENNYM DO F I N A NS O W A NI E DŻE TW A BU Z Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w Załącznik nr 1 Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w ę gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... do zarządzenia Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... do zarządzenia Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r. Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie jesiennym DO F I N A NS O W A NI E Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego DŻE TW A Z BU T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja lipiec 2015)

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja lipiec 2015) Wielkopolska Izba Rolnicza ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, tel. +61 847 84 80, fax +61 842 04 52 e-mail: wirpoz@wir.org.pl, www.wir.org.pl SZKODY ŁOWIECKIE - poradnik dla rolników (aktualizacja lipiec

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. Druk nr 599

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. Druk nr 599 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. Druk nr 599 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI I MATERIAŁU GRAFICZNEGO NA ROK 2015 1 Niniejsza instrukcja dotyczy wstępnie wypełnionych, na podstawie danych z poprzedniego roku,

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 15 27.01.2010r.

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 15 27.01.2010r. Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 15 27.01.2010r. Dziedziczenie pomocy dla gospodarstw niskotowarowych 21 stycznia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło Zarządowi Krajowej Rady Izb Rolniczych

Bardziej szczegółowo

27 wydanie. Pij polskie mleko W TYM WYDANIU: 2/2015 BIZNES ROLNICTWO NAWOZY INNOWACJE. Dwumiesięcznik. www.nawozy.eu www.pulawy.com.

27 wydanie. Pij polskie mleko W TYM WYDANIU: 2/2015 BIZNES ROLNICTWO NAWOZY INNOWACJE. Dwumiesięcznik. www.nawozy.eu www.pulawy.com. Dwumiesięcznik 27 wydanie 2/2015 Pij polskie mleko W TYM WYDANIU: Kontakt z nami 2 Słowem wstępu 3 Przegląd rynku rolnego 4 11 AGRONEWSY 12 13 STREFA KLIENTA 14 15 Nawożenie przedsiewne pod kukurydzę 17

Bardziej szczegółowo

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2015 r. Dz.U. poz. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług () Warszawa 2015 SPIS TREŚCI 1. Zasady metodyczne. 1 2. Schemat klasyfikacji 13 ZASADY METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014. Aktualności... 2 PROW 2007-2013... 8. Szkolenia... 9

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014. Aktualności... 2 PROW 2007-2013... 8. Szkolenia... 9 WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014 W NUMERZE: Wybierz numer strony... 2 PROW 2007-2013... 8 Szkolenia... 9 Zapraszamy POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Rodzaje ryzyka w rolnictwie i metody nimi zarządzania Co to jest ryzyko? Definicja ryzyka Możliwość, prawdopodobieństwo,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 2)

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 2) Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 2). Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie Informacja o sposobie

Bardziej szczegółowo

PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT

PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT 2013/2014 Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 7/2013 Jak w praktyce stosować zmienione przepisy podatkowe? ZAPEWNIJ SOBIE UNIKALNE KOMPENDIUM zawierajace

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 17.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 5 Jęczmień ozimy... 6 Pszenżyto ozime... 7 Żyto ozime... 8 Pszenica jara... 9 Jęczmień jary...10

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 13 (XXVIII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Aleksandra Hęćka 1 Krzysztof Łyskawa 2 Katedra Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012.

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. AGENDA 1. Ubezpieczenia rolne w Polsce, czyli które? 2. Krótki rys historyczny ubezpieczeń rolnych. 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96 /2014/Z Prezesa ARR z dnia 19 września 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 września 2014 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 279/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.10.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1004/2013 z dnia 15 października 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu

Bardziej szczegółowo