informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych."

Transkrypt

1 Poznań, Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. I. Uprawy i ryzyka, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową w sezonie wiosennym 1. Uprawy tradycyjnych roślin rolniczych oraz wybranych gatunków warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. 2. W zależności od rodzaju i gatunku uprawy oraz rodzaju ryzyka, ubezpieczenia będą zawierane z dopłatą z budżetu państwa lub bez dopłaty. Proces ten będzie regulowany przez System Obsługi Sprzedaży Rubinet. 3. Ubezpieczenia będą mogły być zawierane w następujących pakietach: a) grad, b) grad, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Bonus L), c) grad, przymrozki wiosenne (Pakiet Baza L), d) grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Plus L), e) ogień. 4. Nie będzie możliwe ubezpieczenie innych rodzajów i gatunków upraw poza tymi, które zostały wymienione w załączniku nr Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia określonych rodzajów warzyw i owoców każdorazowo musi zostać poprzedzona zgodą. II. Terminy początku wystawiana ofert i polis 1. Uprawy tradycyjnych roślin rolniczych ubezpieczanych od gradu, w pakiecie Baza L, Bonus L lub od ryzyka ognia brak ograniczeń. 2. Uprawy warzyw ubezpieczanych od ryzyka gradu brak ograniczeń. 3. Polisy zawierające ubezpieczenie ziemniaków w pakiecie obejmującym przymrozki wiosenne, będą mogły zostać wystawione od 17 kwietnia. Ofertowanie będzie jednak możliwe od początku sezonu, z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia w ofercie będzie nie wcześniejszy niż 1 maja. 4. Polisy z ubezpieczeniem zawierającym owoce ziarnkowe, owoce krzewów lub truskawki, będą mogły zostać wystawione od 6 maja. Ofertowanie będzie możliwe od 1

2 początku sezonu, z zastrzeżeniem ze okres ubezpieczenia w ofercie będzie nie wcześniejszy niż 20 maja. III. Zakończenie wiosennego sezonu ubezpieczenia upraw nastąpi a) 31 maja 2015 r. w odniesieniu do owoców i warzyw, b) 30 czerwca 2015 r. w odniesieniu do roślin rolniczych. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia sezonu ubezpieczenia upraw lub wyłączenia możliwości ubezpieczania określonych rodzajów upraw w określonych regionach kraju, w przypadku kumulacji sum ubezpieczenia. IV. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Zmianie uległy Ogólne Warunki Ubezpieczenia upraw rolnych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2015 r. Poniżej najważniejsze zasady obowiązujące w nowych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia upraw rolnych. 1. Możliwość oferowania ubezpieczenia upraw rolnych, jak i ryzyk, w stosunku do których możliwe jest stosowanie dopłat do składek z budżetu państwa, jak i upraw rolnych oraz ryzyk, w stosunku do których dopłaty do składek nie obowiązują. 2. Możliwość ubezpieczenia klientów, którym dopłata do składki przysługuje, jak i klientów, w stosunku do których dopłata do składki nie może zostać udzielona. 3. Wprowadzono czytelne zasady uznania szkód w oparciu o symptomy szkód spowodowane przez poszczególne ryzyka. 4. Wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące uznania szkody i wypłaty odszkodowania w ryzykach deszczu nawalnego i huraganu. 5. Zmieniono zasady funkcjonowania klauzul szczególnych wprowadzono możliwość wykupienia tylko jednej klauzuli szczególnej w odniesieniu do tradycyjnych roślin rolniczych. 6. Klauzule szczególne dotyczące warzyw i owoców będą drukowane bezpośrednio w umowie ubezpieczenia. V. Taryfa składek 1. Obowiązująca taryfa składek kod UZ Stawki taryfowe będą dostępne wyłącznie w Systemie Obsługi Sprzedaży Rubinet po określeniu danych niezbędnych do złożenia oferty lub zawarcia umowy ubezpieczenia. Taryfa nie będzie drukowana przez Centralę Concordia Ubezpieczenia. Nie będzie również dostępna w formacie pdf. 3. System Obsługi Sprzedaży Rubinet określa rodzaje i gatunki upraw, pakiety ryzyk oraz stawki za ich ubezpieczenie. 4. Oferty ubezpieczenia należy generować wyłącznie przy użyciu Systemu Obsługi Sprzedaży Rubinet. Każda z ofert będzie miała określony termin ważności. 2

3 5. Każde z ubezpieczeń tradycyjnych upraw rolniczych może zostać uzupełnione o klauzulę szczególną nr 1 stawka za wykupienie zależy od wyboru pakietu podstawowego i powierzchni ubezpieczonej na danej polisie. 6. Ubezpieczenie w pakietach zawierających ubezpieczenie deszczu nawalnego i huraganu będzie mogło zostać rozszerzone o klauzulę szczególną nr 1.1. możliwość ubezpieczenia szkód spowodowanych zastoiskami wodnymi powstałymi wskutek deszczu nawalnego padającego do dnia 15 czerwca. 7. Ubezpieczenia upraw specjalnych (wybranych gatunków warzyw i owoców) będą automatycznie uzupełniane o jedną z klauzul szczególnych. Składka za klauzulę szczególną będzie zależna od gatunku uprawy. VI. Zakres dodatkowy Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet ryzyk dodatkowych do ubezpieczeń upraw obejmujący: 1. ubezpieczenie Ochrony Prawnej Rolnika, 2. ubezpieczenie NNW Rolnika. Ryzyka dodatkowe można wykupić w ramach produktu uprawowego w Systemie Obsługi Sprzedaży Rubinet na jednej polisie wraz z ubezpieczeniem upraw. VII. Forma zawierania umów ubezpieczenia 1. Zawieranie umów ubezpieczenia możliwe będzie tylko i wyłącznie w Systemie Obsługi Sprzedaży Rubinet. 2. Wszelkie informacje o uprawach (numer działki, powierzchnia, wydajność, cena) muszą zostać wyraźnie wskazane w umowie ubezpieczenia. 3. W odniesieniu do upraw warzyw, obowiązkowo należy określić termin sadzenia wskazując numer tygodnia kalendarzowego. W odniesieniu do pozostałych upraw, wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. 4. Zabrania się stosowania załączników z informacjami o numerach działek, powierzchni itd., o ile informacje w nich zawarte nie zostały wcześniej umieszczone w Systemie Obsługi Sprzedaży Rubinet. VIII. Odsyłanie polis 1. W każdym przypadku prosimy odsyłać polisy zgodnie z obowiązującymi procedurami, tj. w ciągu 5 dni od wystawienia polisy. Jest to niezwykle ważne w związku z rozliczaniem dotacji do składek. 2. W przypadku konieczności anulowania polisy (odmowa zawarcia ubezpieczenia, błąd w polisie, brak podpisu klienta), prosimy o przesłanie skanu przekreślonej umowy ubezpieczenia (wraz z podaniem przyczyny anulowania i podpisem pośrednika), na adres 3

4 IX. Możliwość wznowienia polisy z roku ubiegłego Wzorem rozwiązań funkcjonujących w innych produktach, również w ubezpieczeniu upraw będzie możliwość wznowienia polisy ubezpieczeniowej, która funkcjonowała dla określonego klienta w roku ubiegłym. Mając na uwadze dużą zmienność w rodzajach upraw oraz ubezpieczanych ryzykach i działkach, podczas wznawiania polisy z roku ubiegłego pojawią się tylko dane teleadresowe ubezpieczającego i ubezpieczonego. Już wkrótce będzie również możliwość sprawdzenia kwoty wypłaconego odszkodowania z wystawionej w przeszłości polisy. X. Pomoce dostępne w Intranecie i w Strefie Agenta 1. Prezentacja pt. Ubezpieczenie upraw rolnych sezon wiosna Wytyczne do ubezpieczenia upraw rolnych 3. Zasady oceny szkód losowych 4. Dokumenty prawne ustawa, rozporządzenie, przewodnik, itd. XI. Publikacja materiałów Komplet aktualnych i obowiązujących materiałów związanych z ubezpieczeniem upraw oraz pakietem ryzyk dodatkowych w sezonie wiosennym będzie dostępny w Strefie Agenta od r. XII. Szkolenia i konsultacje Biuro Ubezpieczeń Rolnych będzie prowadzić konsultacje dla sieci sprzedaży w wybranych Oddziałach Concordia Ubezpieczenia. Termin i charakter konsultacji zostanie ustalony z każdym z Oddziałów. XIII. Materiały promocyjne 1. Ulotki i plakaty 2. Folder dla Rolnika 3. Artykuły prasowe promujące ubezpieczenia upraw 4. Reklamy w czasopismach i portalach związanych z rolnictwem Z wyrazami szacunku Andrzej Janc Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych 4

5 Możliwość sporządzenie oferty przez pośrednika Rodzaj ubezpieczenia Grad Ogień Maksymalna suma ubezpieczenia Nr klauzuli do wyboru Klauzule alternatywne Obowiązek klauzuli Termin zakończenia sprzedaży w sezonie wiosennym Załącznik nr 1 Wykaz rodzajów i gatunków roślin, które będą mogły podlegać określonemu zakresowi ubezpieczenia w sezonie wiosna 2015 Rodzaj ubezpieczanego ryzyka Rodzaj uprawy Gatunek uprawy Pakiet Baza L Grad, przymrozki wiosenne Pakiet Bonus L Grad, deszcz nawalny, huragan Pakiet Plus L Grad, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny Klasa ryzyka Samodzielnie Buraki Buraki cukrowe x x x x Nie Samodzielnie Kukurydza Kukurydza na ziarno x x x x x Nie Samodzielnie Kukurydza Samodzielnie Kukurydza Kukurydza kiszonkowa (silosowa) lub na zielonkę Kukurydza do produkcji mat. siewnego x x x x x Nie x x x x x Nie Samodzielnie Rośliny oleiste Rzepak ozimy x x x x x Nie Samodzielnie Rośliny oleiste Rzepak jary x x x x x Nie Samodzielnie Rośliny oleiste Rzepik ozimy x x x x x Nie Samodzielnie Rośliny oleiste Rzepik jary x x x x x Nie Samodzielnie Rośliny strączkowe Samodzielnie Rośliny strączkowe Groch na suche nasiona Fasola jadalna na suche nasiona Samodzielnie Rośliny strączkowe Bób na suche nasiona Samodzielnie Rośliny strączkowe Fasola gruba na suche nasiona Samodzielnie Rośliny strączkowe Soczewica Samodzielnie Rośliny strączkowe Wyka Samodzielnie Rośliny strączkowe Peluszka, groch polny na suche nasiona Samodzielnie Rośliny strączkowe Łubin gorzki Samodzielnie Rośliny strączkowe Łubin słodki Samodzielnie Rośliny strączkowe Samodzielnie Rośliny strączkowe Samodzielnie Rośliny strączkowe Samodzielnie Rośliny strączkowe Samodzielnie Rośliny strączkowe Mieszanka bobowozbożowa Mieszanka zbożowogrochowa Mieszanka strączkowo-zbożowa Mieszanka łubinowozbożowa Soja na suche nasiona x x Nie Samodzielnie Rośliny strączkowe Ciecierzyca x x Nie Samodzielnie Zboża Żyto ozime x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Pszenica ozima x x x x x Nie

6 Samodzielnie Zboża Jęczmień ozimy x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Pszenżyto ozime x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Żyto jare x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Pszenica jara x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Jęczmień jary x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Pszenżyto jare x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Owies x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Pszenica orkisz x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Mieszanka zbożowa x x x x x Nie Samodzielnie Zboża Gryka x x x x x Nie Samodzielnie Ziemniaki Ziemniaki na sadzeniaki x x x x Nie Samodzielnie Ziemniaki Ziemniaki jadalne x x x x Nie Samodzielnie Ziemniaki Ziemniaki wczesne x x x x Nie Samodzielnie Ziemniaki Samodzielnie Ziemniaki Warzywa cebulowe Ziemniaki przemysłowe Ziemniaki przemysłowe na skrobie Cebula jara z x x x x Nie x x x x Nie x Brak TAK Samodzielnie Warzywa cebulowe Cebula ozima x Brak TAK Warzywa cebulowe Cebula ozima z x Brak TAK Samodzielnie Warzywa cebulowe Cebula jara x Brak TAK Samodzielnie Warzywa cebulowe Samodzielnie Warzywa cebulowe Cebula jara ze szczypiorem (dymka) Cebula ozima ze szczypiorem (dymka) x Brak TAK x Brak TAK Samodzielnie Warzywa cebulowe Czosnek x Brak TAK Samodzielnie Warzywa cebulowe Por z liśćmi Warzywa cebulowe Samodzielnie Warzywa korzeniowe Por z liśćmi z Buraki czerwone lub białe x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Chrzan x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Korzeń cykorii x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Korzeń pietruszki x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Samodzielnie Warzywa korzeniowe Samodzielnie Warzywa korzeniowe Marchew bez naci z przeznaczeniem na przetwórstwo bez naci Marchew młoda na pęczki z nacią Marchew z przeznaczeniem na specjalną konfekcję (myta) x Brak TAK Warzywa korzeniowe Marchew z przeznaczeniem na przemysł (myta) bez naci z ryzykiem odbioru 6

7 Samodzielnie Warzywa korzeniowe Marchew z przeznaczeniem sprzedaż świeżą (myta) bez naci Samodzielnie Warzywa korzeniowe Pasternak x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Rzepa jadalna x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Rzodkiew z liścmi x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Rzodkiewki Samodzielnie Warzywa korzeniowe Rzodkiewki bez liści x Brak TAK Samodzielnie Warzywa korzeniowe Seler x Brak TAK Samodzielnie Warzywa strączkowe Bób na zielony zbiór Warzywa strączkowe Bób na zielony zbiór z Samodzielnie Warzywa strączkowe Fasolka szparagowa Warzywa strączkowe Samodzielnie Warzywa strączkowe Fasolka szparagowa z Groszek na zielony zbiór Warzywa strączkowe Groszek na zielony zbiór z ryzykiem odbioru Samodzielnie Warzywa kapustne Brokuły z rozsady Samodzielnie Warzywa kapustne Brukselka z rozsady Samodzielnie Warzywa kapustne Jarmuż z rozsady Samodzielnie Warzywa kapustne Kalafior z rozsady Warzywa kapustne Kalafior z rozsady z x Brak TAK Samodzielnie Warzywa kapustne Kalarepa bez liści Samodzielnie Warzywa kapustne Kalarepa z liśćmi Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa kapustne Samodzielnie Warzywa inne Kapusta biała z rozsady do magazynowania lub na rynek produktów świeżych Kapusta biała z rozsady na przetwórstwo Kapusta czerwona z rozsady do magazynowania lub na rynek produktów świeżych Kapusta czerwona z rozsady na przetwórstwo Kapusta pekińska z rozsady Kapusta szpiczasta z rozsady Kapusta włoska z rozsady Kukurydza miniaturowa x Brak TAK x Brak TAK Samodzielnie Warzywa inne Kukurydza cukrowa Warzywa liściowe Boćwina Warzywa liściowe Sałaty polowe 7

8 Warzywa liściowe Sałata miękka Warzywa liściowe Szpinak jary Warzywa liściowe Szpinak ozimy Warzywa liściowe Cykoria Warzywa liściowe Sałatka twarda Warzywa liściowe Seler naciowy Warzywa liściowe Szpinak z ryzykiem odbioru Warzywa dyniowate Dynia Warzywa dyniowate Dynia ozdobna Warzywa dyniowate Melony Warzywa dyniowate Ogórki Warzywa psiankowate Bakłażany Warzywa psiankowate Pomidory na przemysł Owoce ziarnkowe Jabłka deserowe x Brak TAK Owoce ziarnkowe Gruszki deserowe x Brak TAK Owoce ziarnkowe Owoce ziarnkowe na moszcz x Brak TAK Truskawki Truskawki x Brak TAK Agrest x Brak TAK Aronia na moszcz x Brak TAK Borówka amerykańska x Brak TAK Jeżyny x Brak TAK Maliny polowe x Brak TAK Maliny uprawiane na konstrukcjach metalowych Porzeczki białe deserowe Porzeczki czerwone deserowe Porzeczki czarne na moszcz Porzeczki czerwone na moszcz x Brak TAK x Brak TAK x Brak TAK x Brak TAK x Brak TAK Samodzielnie Komercyjne Rośliny pastewne Buraki pastwne x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny pastewne Marchew pastewna x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Soja na olej x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Len na olej x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Mak x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Słonecznik x x Brak Nie

9 Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Gorczyca x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Rzodkiew oleista x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny oleiste pozostałe Inne rośliny oleiste x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Facelia Facelia błękitna x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny trawiaste Trawy na nasiona x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny trawiaste Trawy na pozyskiwanie liści x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny trawiaste Trawy na siano x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Proso Proso x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Inne Buraki cukrowe na nasiona x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Inne Marchew na nasiona x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Inne Samodzielnie Komercyjne Rośliny strączkowe pozostałe Buraki pastewne na nasiona x Brak Nie Bobik x x x x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny kiszonkowe Sorgo x x x x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny kiszonkowe Mieszanki kiszonkowe x x x x x Brak Nie Samodzielnie Komercyjne Rośliny kiszonkowe Inne x x x x x Brak Nie

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r.

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH Ubezpieczający:...... WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH..., tel./fax... Ubezpieczony:........., tel./fax... Adres gospodarstwa -... (kod, poczta,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Podział produktów spożywczych na grupy Produkty zbożowe Warzywa i owoce Warzywa - Bogate w wit. C - Bogate

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM DOFINANSONIE DOFINANSO W NIE OFERTA DLA ROLNIKA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO Z BUDŻETU PAŃST BUD W Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

osiąga dochód...zł. miesięczny netto z tytułu... Czy istnieje rozdzielność majątkowa: TAK/NIE*

osiąga dochód...zł. miesięczny netto z tytułu... Czy istnieje rozdzielność majątkowa: TAK/NIE* Załącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY* PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I. Oświadczenie kredytobiorcy* poręczyciela* Ja, niżej podpisany/a imiona rodziców urodzony/a

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt

Bardziej szczegółowo

Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012. Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11.

Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012. Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11. Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012 Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11. 2012 Agenda Fakty i liczby Trudności postrzegane przez Rolników Trudności

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Konstrukcja ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia PZU S.A. TUW Concordia TUW TUZ Ubezpieczenie upraw polowych Ubezpieczeniem mogą być objęte rośliny

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 26/2015 02 lipca 2015r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.06.2015-02.07.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

..., dnia listopada 2013 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y

..., dnia listopada 2013 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y ..., dnia listopada 2013 roku.... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y Nazwa wykonawcy 1 Uwagi Siedziba wykonawcy Oddział wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie WIOSENNYM DO F I N A NS O W A NI E DŻE TW A BU Z Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY/MIASTA 1) : W ŁYSYCH WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY/MIASTA 1) : W ŁYSYCH WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku naleŝy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieŝący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialności za szkody już od 8% ubytku w plonie

odpowiedzialności za szkody już od 8% ubytku w plonie Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie WIOSENNYM DO F INANSOWA N IE ZB UDŻ TW A Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego E T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed szkodami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 14.3.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 DYREKTYWA KOMISJI 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH

WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH dr inż. Dominika Głąbska Zakład Dietetyki Katedra Dietetyki Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW warzywa i owoce są istotnym elementem codziennej

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 31/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 6 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 27.07.2015-06.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Data wpływu do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 27 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 17.08.2015-27.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy. 27.1.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/69 DYREKTYWA KOMISJI 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012.

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. AGENDA 1. Ubezpieczenia rolne w Polsce, czyli które? 2. Krótki rys historyczny ubezpieczeń rolnych. 3.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie jesiennym DO F I N A NS O W A NI E Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego DŻE TW A Z BU T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. szkody spowodowane przez ujemne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 5 Jęczmień ozimy... 6 Pszenżyto ozime... 7 Żyto ozime... 8 Pszenica jara... 9 Jęczmień jary...10

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Dieta dla osób dieta 1200 kcal chorujących na dieta 1500 kcal cukrzycę typu 2* dieta 1800 kcal Zdrowe żywienie w cukrzycy Lista wymienników 1 porcji produktów**

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1 Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Materiały można wydrukować i umieścić w zeszycie! s. 31 Zadanie 16. Dokonaj podziału wymienionych właściwości

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I SZKOLEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH SIERPIEŃ-LISTOPAD 2013

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I SZKOLEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH SIERPIEŃ-LISTOPAD 2013 HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH SERPEŃ-LSTOPAD 2013 TERMNY ZAJĘĆ AKTYWZACYJNYCH Z ZAKRESU OGRODOTERAP TEMATY grupa Sierpień Wrzesień Październik Listopad 1 - zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Ankieta do wniosku o zawarcie umowy finansowania sprzętu rolniczego - podejście uproszczone

Ankieta do wniosku o zawarcie umowy finansowania sprzętu rolniczego - podejście uproszczone Ankieta do wniosku o zawarcie umowy finansowania sprzętu rolniczego - podejście uproszczone - leasing - poŝyczka - poŝyczka z refinansowaniem z PROW - nazwa działania: - procent i kwota dofinansowania:.....

Bardziej szczegółowo

Concordia Ubezpieczenia. Solidny partner w ubezpieczeniach agro

Concordia Ubezpieczenia. Solidny partner w ubezpieczeniach agro Concordia Ubezpieczenia Solidny partner w ubezpieczeniach agro Concordia Ubezpieczenia - wyróżniki Wiedza ekspercka czerpana z wieloletnich doświadczeń udziałowców: Vereinigte Hagelversicherung VvaG oraz

Bardziej szczegółowo

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych kwiecień, 2013 roku Plan spotkania:. 1. Podsumowanie sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż jarych i roślin strączkowych w sezonie wiosna 2013 roku. 2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe i produkcyjne gospodarstw ekologicznych i będących w okresie przestawiania, wg stanu na maj 2011 r. (produkcja aktualna i planowana)

Dane teleadresowe i produkcyjne gospodarstw ekologicznych i będących w okresie przestawiania, wg stanu na maj 2011 r. (produkcja aktualna i planowana) Dane teleadresowe i produkcyjne gospodarstw ekologicznych i będących w okresie, wg stanu na maj 2011 r. (produkcja aktualna i planowana) Lp. Imię i nazwisko 1 Jan Buczyk 2 3 4 5 6 7 8 Ludwik Kotarski Edward

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 2/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 15 stycznia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH 5.01.2014 15.01.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gdańsk Oliwa: Dostawa warzyw i owoców do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Numer ogłoszenia: 109861-2015; data zamieszczenia: 24.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Agil 100 EC. Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop

Agil 100 EC. Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop Agil 100 EC Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop Agil 100 EC: niezwykle skuteczny na większość chwastów jednoliściennych, znakomita skuteczność potwierdzona wieloletnią praktyką, najszybciej działający

Bardziej szczegółowo

Dieta bezglutenowa Słodycze

Dieta bezglutenowa Słodycze Dieta bezglutenowa Słodycze Gluten mieszaninabiałekroślinnych,gluteniny(jednej z glutelin)igliadyny, występująca w ziarnach niektórych zbóż, np. pszenicy, żyta i jęczmienia Produkty bezglutenowe Ryż Kukurydza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-10 Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych TAK NIE Jednostka miary

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-10 Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych TAK NIE Jednostka miary Część z nr str. 1 wypełnionych przez jednostkę sprawozdawczą GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH SIEDZIBA: 0-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 01114579, NIP 56103346 www.tuw.pl, e-mail: tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Nr () ZIELONKI 1 Koniczyna czerwerwona 153,6 135 30 36 19 3,8 0,13 0,12 7 19 15 0,14 0,15 0,14 zielonka,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 49, poz. 328. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW CO POWINNY JEŚĆ DZIECI WITAMINY PRODUKTY ZBOŻOWE PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO PRZETWORY MLECZNE ZASADY ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Rodzaje ryzyka w rolnictwie i metody nimi zarządzania Co to jest ryzyko? Definicja ryzyka Możliwość, prawdopodobieństwo,

Bardziej szczegółowo

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu Mark Twain Nawyki żywieniowe kształtują się do 10 roku życia, potem nadal mogą być modyfikowane,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaproponowano rozwiązania zachęcające zakłady ubezpieczeń do zawierania umów

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat .., dnia.... ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat co miało miejsce : a) w dniu. b) w okresie od dnia..... do

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:........ 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... 4. Posiadam grunty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. .. miejscowość, data URZĄD GMINY W REŃSKIEJ WSI ul. Pawłowicka 1 WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:........ 3. Adres siedziby gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie owoców i warzyw w żywieniu

Zastosowanie owoców i warzyw w żywieniu Zastosowanie owoców i warzyw w żywieniu Opracowała: Magdalena Kalejta technolog żywności i żywienia człowieka Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Olecko 2012 r. Warzywa i owoce powinny być szeroko

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (1) (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r.)

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (1) (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r.) Dz.U.05.150.1249 2006-07-21 zm. Dz.U.2006.120.825 art. 1 2006-09-19 zm. Dz.U.2006.157.1119 art. 60 2007-04-04 zm. Dz.U.2007.49.328 art. 1 2008-07-01 zm. Dz.U.2007.49.328 art. 1 2008-08-23 zm. Dz.U.2008.145.918

Bardziej szczegółowo

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz pomoc do rzepaku, są

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Strona 1 z 5 Koszalin: Owoce świeże, warzywa świeże, warzywa i owoce mrożone, jaja świeże, ziemniaki jadalne, woda mineralna Numer ogłoszenia: 250825-2014; data zamieszczenia: 03.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr 150, poz. 1249, z póź. zm. ogłoszonymi w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE ROLNICZE 2014r.

KALKULACJE ROLNICZE 2014r. KALKULACJE ROLNICZE 2014r. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, które pozwalają na określenie efektywności wytwarzania określonych produktów. Kalkulacje pokazują nam nie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POWODOWANYMI PRZEZ AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO Program działań

OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POWODOWANYMI PRZEZ AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO Program działań OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POWODOWANYMI PRZEZ AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO Program działań Dotyczy rolników, których działki położone są na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Żywienie a nastrój. Składniki odżywcze wpływające na nastrój:

Żywienie a nastrój. Składniki odżywcze wpływające na nastrój: Żywienie a nastrój dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak Katedra i Zakład Dietetyki SGGW w Warszawie Składniki odżywcze wpływające na nastrój: Kwas foliowy Witamina B 6 Witamina B 12 Witamina D Witamina C Kwasy

Bardziej szczegółowo

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail Wykonawcy:... Do: nazwa

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 23/2014 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 12 czerwca 2014 r. NOTOWANIA W DNIACH 02.06.2014 12.06.2014 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo