UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM DOFINANSONIE DOFINANSO W NIE OFERTA DLA ROLNIKA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO Z BUDŻETU PAŃST BUD W Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed szkodami w uprawach spowodowanymi przez gradobicie, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny lub huragan. Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Zostałeś oszukany przy zakupie materiału siewnego czy też środków ochrony roślin? A może dziki zniszczyły Twoje uprawy? Potrzebujesz pomocy przy dochodzeniu swoich roszczeń? Ubezpieczenie Ochrony Prawnej pomoże wyegzekwować należne Ci prawa. W 2013 roku 77 rolników zginęło w wypadkach, 1807 doznało uszczerbku na zdrowiu w wyniku kontaktu ze zwierzętami, a 1863 zostało poszkodowanych przez ruchome części maszyn oto bilans ponad wypadków, jakie miały miejsce przy pracach rolniczych (źródło: krus.gov.pl). Ty też jesteś narażony na tego typu niebezpieczeństwa nie zwlekaj, ubezpiecz się. SOLIDNE UBEZPIECZENIA Zabezpiecz siebie i swoje gospodarstwo wykup ubezpieczenie upraw, Ochrony Prawnej i NNW. Solidna i pełna ochrona na jednej polisie.

2 Ubezpiecz solidnie swoje uprawy Możesz ubezpieczyć zboża, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, rzepak oraz inne rośliny Dostępne pakiety ryzyk: grad grad, przymrozki wiosenne grad, deszcz nawalny, huragan grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan ogień Sam decydujesz o wysokości sumy ubezpieczenia PAMIĘTAJ suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż: zł/ha dla zbóż zł/ha dla rzepaku zł/ha dla kukurydzy zł/ha dla buraków cukrowych zł/ha dla ziemniaków zł/ha dla roślin strączkowych Składka za ubezpieczenie zależy od: rodzaju i gatunku uprawy, położenia geograficznego pól uprawnych, stawki taryfowej wyrażonej w % sumy ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz wysokości dopłaty do składki z budżetu Państwa. Wysokość dopłaty z budżetu Państwa Wysokość dopłaty Zboża Rzepak Dopłata w wysokości 50% do całej składki Dopłata w wysokości 50% do części składki jeśli stawka taryfowa nie przekracza 3,5% sumy ubezpieczenia jeśli stawka taryfowa przekracza 3,5% i nie przekracza 6% sumy ubezpieczenia* jeśli stawka taryfowa nie przekracza 5% sumy ubezpieczenia jeśli stawka taryfowa przekracza 5% i nie przekracza 6% sumy ubezpieczenia** Brak dopłaty Zadbałeś o uprawy zadbaj również o siebie jeśli stawka taryfowa przekracza 6% sumy ubezpieczenia jeśli Ubezpieczający nie spełnia kryterium producenta rolnego określonego w Ustawie Gospodarstwo to główne źródło dochodu Rolnika powinno być więc solidnie zabezpieczone w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji. Oprócz upraw warto zadbać o interes prawny swojego gospodarstwa nabywając ubezpieczenie Ochrony Prawnej oraz o swoje zdrowie i życie wykupując ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zabezpiecza interes finansowy Rolnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością; zapewnia pomoc prawną przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych; gwarantuje pokrycie kosztów (do wysokości sumy ubezpieczenia zł), m.in.: sądowych, rzeczoznawców, egzekucyjnych, wynagrodzenia dla Adwokata/Radcy Prawnego; oferuje przejrzyste warunki ubezpieczenia, bez udziału własnego po stronie Klienta. * 50% dopłaty przysługuje do składki wynikającej ze stawki taryfowej do 3,5% sumy ubezpieczenia, a nadwyżkę składki wynikającą ze stawki taryfowej 3,5-6% sumy ubezpieczenia finansuje Ubezpieczający. ** 50% dopłaty przysługuje do składki wynikającej ze stawki taryfowej do 5% sumy ubezpieczenia, a nadwyżkę składki wynikającą ze stawki taryfowej 5-6% sumy ubezpieczenia finansuje Ubezpieczający. Ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku: śmierci Ubezpieczonego w NNW, złamania nogi bądź innego trwałego uszczerbku na zdrowiu w NNW, długotrwałego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w NNW, zapadnięcia w śpiączkę w NNW; umożliwia otrzymanie dodatkowego świadczenia, np. w przypadku śmierci Ubezpieczonego, będącej następstwem pogryzienia przez psa; zapewnia środki na rehabilitację; wyróżnia się wysokimi sumami ubezpieczenia przy przystępnej składce np zł w przypadku śmierci w NNW. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3 ROLNICY LIKWIDUJĄ SZKODY ROLNIKOM Charakterystyka ryzyk ubezpieczeniowych Zakres ubezpieczenia Minimalna wysokość szkody uznawana przez Ubezpieczyciela Symptomy szkód Ważne informacje dotyczące poszczególnych ryzyk Grad Złamania, zgięcia, pęknięcia, wybicia, obtłuczenia, rozcięcia, przecięcia w roślinach lub ich częściach. Przymrozki wiosenne Huragan i deszcz nawalny 10% ubytku w plonie na polu lub jego części 8% ubytku w plonie pod warunkiem wykupienia klauzuli szczególnej nr 1 wykupując klauzulę szczególną nr 1 uprawy są również ubezpieczone od szkód spowodowanych przez ogień szkoda spowodowana deszczem nawalnym, której symptomem jest erozja wodna, zostaje uznana, jeżeli występuje na powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni danego pola Uszkodzenia błon komórkowych wskutek zamarzania soku komórkowego w tkankach rośliny, doprowadzające do zamierania całej rośliny lub jej części. Spowodowanych: huraganem: wyrwania z naturalnego podłoża, złamania, naderwania, oderwania, pęknięcia lub zgięcia, wywiania roślin lub ich części deszczem nawalnym: wyrwania z naturalnego podłoża, złamania, zgięcia, pęknięcia, wybicia, naderwania lub oderwania roślin lub ich części. Uwaga: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w uprawach, które powstały w wyniku nagromadzenia się wody na powierzchni pola powodującej gnicie nasion, roślin, lub ich części, zahamowania wzrostu i rozwoju roślin nawet, jeżeli nagromadzona woda jest skutkiem deszczu nawalanego. w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w terminach, które nie pozwalają na założenie uprawy alternatywnej, odszkodowanie wyniesie 95% sumy ubezpieczenia w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w terminie, który pozwala na założenie uprawy alternatywnej odszkodowanie wyniesie 25% sumy ubezpieczenia w przypadku szkody spowodowanej ogniem (niezależnie od przyczyny powstania pożaru) odszkodowanie wynosi 85% sumy ubezpieczenia zniszczonej powierzchni w szkodach spowodowanych huraganem lub deszczem nawalnym, których symptomem jest wyleganie zbóż ozimych, szkoda ustalana jest w sposób ryczałtowy: 15% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie po wyjściu kłosa z pochwy liściowej (faza rozwoju 59 kodu BBCH) do końca fazy kwitnienia (faza rozwoju 69 kodu BBCH) 10% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie od początku rozwoju ziarniaków (faza rozwoju 71 kodu BBCH) do końca dojrzałości późno-mlecznej ziarniaków (faza rozwoju 77 kodu BBCH) Wszystkie informacje opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia upraw rolnych. Są one podstawą Umowy ubezpieczenia i powinieneś się z nimi zapoznać. Mocne strony ubezpieczenia upraw rolnych w Concordii: Wypłata odszkodowania wg sum określonych na polisie nawet w przypadku spadku cen płodów rolnych Odpowiedzialność już od 8% ubytku w plonie w określonych przypadkach Brak udziałów własnych Likwidacja szkód przez wykwalifikowanych ekspertów z branży AGRO Wypłata odszkodowania do 95% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach Likwidacja szkody na polu lub jego części

4 Przykłady Sposoby wyliczenia odszkodowania za szkody spowodowane przez: Gradobicie w kukurydzy i burakach cukrowych Uprawa kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno została zniszczona przez bardzo silne gradobicie w połowie lipca. Kukurydza znajdowała się w fazie początku kwitnienia, a więc w jednej z najbardziej wrażliwych na uszkodzenia faz rozwojowych. Plantacja buraków cukrowych została zniszczona przez bardzo silne gradobicie w połowie lipca. Buraki znajdowały się w fazie około 2 tygodni po zwarciu łanu. Szkody w takich terminach i o takim nasileniu mają bardzo duży wpływ na plonowanie, gdyż trafiają na okres silnej wrażliwości plantacji buraków na zniszczenia. Gatunek uprawy pola w ha zniszczona w ha Stwierdzony ubytek w plonie w % Suma ubezpieczenia w zł na 1 ha Odszkodowanie w zł Kukurydza % Buraki cukrowe % Gradobicie w zbożach i rzepaku W uprawie pszenicy ozimej gradobicie spowodowało wybicie ziaren. W rzepaku ozimym, po wykształceniu łuszczyn gradobicie spowodowało wybicie nasion w łuszczynach. Stwierdzono różny stopień uszkodzeń na częściach pola. Klient miał wykupioną klauzulę szczególną nr 1. Gatunek uprawy pola w ha zniszczona w ha Stwierdzony ubytek w plonie w % Suma ubezpieczenia w zł na 1 ha Odszkodowanie w zł Pszenica ozima Rzepak ozimy Razem Przymrozki wiosenne W trakcie pełni kwitnienia rzepaku ozimego, od 3 maja przez 4 kolejne dni, występowały spadki temperatur od -7 C do -2 C. Po okresie 2 tygodni zaobserwowano braki wykształcenia łuszczyn, w różnym stopniu w zależności od części szacowanego pola. Uszkodzenia wystąpiły przede wszystkim na pędzie głównym. Rzepak ozimy w dużej mierze skompensował plon na pozostałych łuszczynach znajdujących się na pędach bocznych. Gatunek uprawy pola w ha zniszczona w ha Stwierdzony ubytek w plonie w % Suma ubezpieczenia w zł na 1 ha Odszkodowanie w zł Pszenica ozima Rzepak ozimy Razem PAMIĘTAJ: Rośliny krzyżowe, do których należy rzepak ozimy posiadają duże zdolności kompensacyjne. Czynnik stresowy dla roślin powodujący uszkodzenia mechaniczne sprawia, że we wczesnych fazach rozwojowych rośliny mogą wykształcić dodatkowe pędy boczne lub zwiększyć masę nasion. Dlatego też we wczesnych fazach rozwojowych procentowy ubytek łuszczyn nie jest tożsamy z procentowym ubytkiem w plonie.

5 NIE DOFINANSONIE DOFINANSO DOF W DO Najczęściej zadawane pytania Z BUDŻETU PAŃST BUDŻ B D S TW ŃST T Czy w odszkodowaniu ma zastosowanie udział własny? Nie stosujemy udziału własnego w ubezpieczeniach tradycyjnych roślin rolniczych. Udział własny ma tylko zastosowanie w odniesieniu do upraw warzyw i owoców. Czy za szkody spowodowane nagromadzeniem się wody w wyniku deszczu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność? Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane spowodowane powstaniem zastoisk wodnych, nawet jeżeli ich przyczyną był deszcz nawalny. Jak jest obliczane odszkodowanie za szkodę spowodowaną gradem? Rzeczoznawca na podstawie symptomów na roślinach określa ubytek plonu wyrażając to w procentach. Np. jeśli szkoda wyniesie 12% ubytku w plonie to odszkodowanie będzie stanowić 12% sumy ubezpieczenia uszkodzonej powierzchni. Kiedy zgłosić szkodę? Szkodę należy zgłosić w ciągu 3 dni od jej powstania. Czy można zlikwidować uprawę (zaorać ją po wystąpieniu szkody całkowitej)? Warunkiem uznania szkody jest przeprowadzenie oględzin przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez Concordia Polska TUW. Do tego czasu Rolnik nie może zmienić stanu upraw, chyba że w formie pisemnej zostanie to uzgodnione z Ubezpieczycielem. Na czym polega kompensacja w plonie? Kompensacja polega na zdolnościach roślin do regenerowania się i dążenia do wyrównania strat w plonie. Najintensywniej występuje we wczesnych fazach wegetacji, a pod koniec wegetacji zjawisko to zanika. Co zrobić w przypadku wystąpienia szkód w trakcie żniw? Można kontynuować zbiór z uszkodzonych pól, o ile terminy agrotechniczne nie pozwalają na dalsze opóźnienie prac zbioru. Ubezpieczony musi pozostawić na końcach i w środku pola próby uszkodzonej uprawy w kształcie kwadratów lub prostokątów o wielkości m², z tym że dla pól o powierzchni większej niż 10 ha należy pozostawić 1 ha, a dla pól o powierzchni większej niż 100 ha należy pozostawić 5 ha. Kiedy rzeczoznawca przyjedzie na oględziny szkody? Po zgłoszeniu szkody rzeczoznawca skontaktuje się z Poszkodowanym w celu umówienia dogodnego terminu oględzin. Termin oględzin ustalany jest indywidualnie z Klientem przy uwzględnieniu faz rozwojowych roślin. Oszacowanie szkody może nastąpić na podstawie oględzin wstępnych. Jeżeli nie jest możliwe stwierdzenie dokładnych symptomów szkody podczas oględzin wstępnych, przeprowadzone zostaną oględziny końcowe.

6 NIE SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY Co zrobić w przypadku szkody? Zgłoszenia szkody należy dokonać w jednej z możliwych form: telefonicznie nr wew. 3 faksem nr ON-LINE na listownie na adres: Concordia Polska TUW, ul. Św. Michała 43, Poznań Nikt nie wie tyle o uprawach, co Rolnicy, dlatego nasi specjaliści są Rolnikami i to oni w naszym imieniu przeprowadzają likwidację szkód. Concordia od wielu lat dba o bezpieczeństwo Rolnika, jego bliskich i gospodarstwa oferując: obowiązkowe ubezpieczenia budynków rolniczych i OC Rolnika, ubezpieczenia majątku gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa, samochodu, sprzętu rolniczego, upraw, zwierząt oraz ochrony prawnej, ubezpieczenia na życie i zdrowie, a także ubezpieczenia podczas podróży. O szczegóły oferty zapytaj Pośrednika. pieczątka Pośrednika Centrala Concordii Ubezpieczenia ul. Św. Michała 43, Poznań, tel , fax Do Państwa dyspozycji są Pośrednicy, Przedstawicielstwa i Oddziały Concordii Ubezpieczenia, do których kontakt znajduje się na:

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie WIOSENNYM DO F I N A NS O W A NI E DŻE TW A BU Z Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie jesiennym DO F I N A NS O W A NI E Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego DŻE TW A Z BU T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Rodzaje ryzyka w rolnictwie i metody nimi zarządzania Co to jest ryzyko? Definicja ryzyka Możliwość, prawdopodobieństwo,

Bardziej szczegółowo

Chcesz finansowo zabezpieczyć posiadane maszyny rolnicze przed skutkami realnych zagrożeń?

Chcesz finansowo zabezpieczyć posiadane maszyny rolnicze przed skutkami realnych zagrożeń? Ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego Jesteś właścicielem maszyny rolniczej, sprzętu, np.: ciągnika rolniczego, kombajnu, agregatu uprawowo-siewnego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Konstrukcja ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia PZU S.A. TUW Concordia TUW TUZ Ubezpieczenie upraw polowych Ubezpieczeniem mogą być objęte rośliny

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 13 (XXVIII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Aleksandra Hęćka 1 Krzysztof Łyskawa 2 Katedra Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH E Ubezpieczenie koni OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH Jesteś właścicielem konia? Posiadasz stadninę lub ośrodek jeździecki? Chcesz mieć wsparcie finansowe w przypadku

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Założenia są oczywiście słuszne, ale

Założenia są oczywiście słuszne, ale Jak sprawdzają się ubezpieczenia - czytaj s. 1, 10, 28 wr-062/09 Nr 09/2010 (71) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 1 lipca 2008 roku weszła w życie Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Twój majątek Zadzwoń do nas 801 28 28 28, +48 22 563 28 28 lub wejdź na stronę www.avivadirect.pl Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva

Bardziej szczegółowo

Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego. kiły kapustnych. Zarażenie i rozprzestrzenianie. na Drodze Mlecznej. www.zagrodanowa.

Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego. kiły kapustnych. Zarażenie i rozprzestrzenianie. na Drodze Mlecznej. www.zagrodanowa. www.zagrodanowa.pl Nr 2(8) 2015 maj lipiec ISSN 2353-5377 Zarażenie i rozprzestrzenianie kiły kapustnych Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego na Drodze Mlecznej 6 Potrzebna reforma 10

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ROLNIKA

PORADNIK DLA ROLNIKA Śląska Izba Rolnicza ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, tel./fax. 32/258-04-45 biuro@sir-katowice.pl, www.sir-katowice.pl PORADNIK DLA ROLNIKA Roman Włodarz SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ DZIKIE ZWIERZĘTA W UPRAWACH

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy

Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy SO OLID DNE EUB BEZP PIEC CZENIA OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy Materiał dla Pośredników Concordia Ubezpieczenia SOLIDNE UBEZPIECZENIA www.concordiaubezpieczenia.pl

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014. Aktualności... 2 PROW 2007-2013... 8. Szkolenia... 9

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014. Aktualności... 2 PROW 2007-2013... 8. Szkolenia... 9 WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014 W NUMERZE: Wybierz numer strony... 2 PROW 2007-2013... 8 Szkolenia... 9 Zapraszamy POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I

Bardziej szczegółowo

Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233 KANCELARIA BROKERSKA MODUS Sp. z o.o. DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233 UBEZPIECZENIA DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (313) 26. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 3 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (313) 26. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 3 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (313) 26. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 3 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Budując dom musimy pamiętać o wielu sprawach, także takich, które jedynie pośrednio wydają nam się związane z realizowaną inwestycją. Jedną z nich są różne rodzaje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 STOSOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA GOTHAER TU S.A. I. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (111) Ubezpieczenie NNW ma na celu przede wszystkim wesprzeć Ciebie w trudnej sytuacji powypadkowej lub Twoich bliskich w przypadku Twojej

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM Kod: I-ocŻP-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo