M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str."

Transkrypt

1 NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, L I P I E C / S I E R P I E Ń I S S N M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str KONCERT W OPERZE - ZESPÓŁ I VIRTUOSI ITALIANI GRA VIVALDIEGO DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU

2

3 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA L O W E R S I L E S I A N C H A M B E R O F C O M M E R C E Wrocław, ul Świdnicka 39 tel , fax Biuro DIG Czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Arkadiusz Ludwikowski, Grażyna Marciniak, Ryszard Milan, Paweł Rosienkiewicz, Czesław Sołtysiak, Mirosław Szeleziński, Janusz Trzciński Biuro DIG: Julita Markiewicz-Patkowska Zastępca dyr. DIG Bożena Bober Koordynator Działu Współpracy z Zagranicą Jowita Cetnar-Kupracz Koordynator współpracy z Unią Izb Łaby i Odry, doradztwo z zakresu CSR Małgorzata Drzewicka Fundusze Unii Europejskiej Sylwia Lasota Szef Projektów Unijnych realizowanych z EFS Marta Szott Specjalista ds. administracyjno-biurowych tel. 071/ Iwona Wielgo Koordynator Działu Promocji, Spotkań i Szkoleń Magdalena Włodarczyk Legalizacja dokumentów, obsługa Stałego Sądu Polubownego Jakub Żołnierczyk Projekty międzynarodowe, fundusz pożyczkowy Redakcja Miesięcznika DIG-Info Adam Karolczuk tel Zdjęcia: Maciej Szwed, Mieczysław Mieloch Edycja i obsługa promocyjna Miesięcznika EDU-SA Agencja Public Relations Małgorzata Garbacz tel , tel./fax Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków DIG) cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¾ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG maja prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony, w ciągu roku. W NUMERZE: STR. 3-4 KONFERENCJA WOMEN S LEADERSHIP AND EMPOWERMENT STR. 5 EKSPORT DO AMERYKI ŁACIŃSKIEJ STR. 5 SEKURYTYZACJA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH STR. 6 PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ STR DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW STR. 12 OFERTY STR. 13 STR. 13 STR. 14 STR. 15 POLSKA I UKRAINA - SKAZANI NA SUKCES GOLFOWE EMOCJE Z DEALEREM MERCEDESA INTELIGENTNA ENERGIA DLA EUROPY XVI TURNIEJ TENISOWY BIZNES CUP 2007 KONFERENCJA WOMEN S LEADERSHIP AND EMPOWERMENT W ramach podsieci Aktywizacja Zawodowa Kobiet projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw - reprezentując Krajową Izbę Gospodarczą i Dolnośląską Izbę Gospodarczą, uczestniczyłyśmy w międzynarodowej konferencji poświęconej problemom, na jakie napotykają kobiety w życiu zawodowym. W konferencji zorganizowanej przez Tomorrow People Organization w czerwcu w Bangkoku, udział wzięli przedstawiciele wszystkich kontynentów. Tomorrow People Organization została założona przez grupę młodych ludzi z Belgradu w 2002 roku. Od tego czasu rozrosła się do organizacji uznawanej i rozpoznawanej na arenie międzynarodowej, z biurami w Belgradzie i w Waszyngtonie, której partnerami są zarówno wyższe uczelnie czy stowarzyszenia z całego świata, jak i organizacje wspierające przedsiębiorczość. Jest to organizacja non-profit zrzeszająca ludzi zdecydowanych wprowadzać pozytywne zmiany w świecie, kredująca nową jakość, świadomość i odpowiedzialność wśród ludzi obywateli świata. Konferencję zainspirował fakt, iż kobiety stanowiące ponad połowę populacji ziemi otrzymują jedną dziesiątą przychodów globalnych i nadal posiadają mniej niż jedną setną własności w świecie. Okazało się, że problemy kobiet, pomimo ogromnej odległości dzielącej kraje i kontynenty, są bardzo podobne: różnice w wielkości otrzymywanego wynagrodzenia za tę samą pracę w stosunku do mężczyzn, dyskryminacja w pracy, nierówny dostęp do miejsc pracy, zwłaszcza w zawodach stereotypowo uznawanych za męskie, oraz brak asertywności. ciag dalszy na str. 4 3 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 KONFERENCJA WOMEN S LEADERSHIP AND EMPOWERMENT ciag dalszy ze str. 3 Mówiono o roli i znaczeniu kobiet we współczesnym społeczeństwie w skali światowej, roli edukacji w życiu kobiet, innowacji i przedsiębiorczości wśród kobiet, przywództwa kobiet, międzykulturowych aspektów i niepełnosprawności kobiety. Uczestnictwo w konferencji umożliwiło nawiązanie współpracy z aktywnymi kobietami z całego świata. Na uwagę zasługuje fakt, że DIG została zaproszona przez organizatorów i Izbę Gospodarczą w Belgradzie do aktywnego udziału w tej konferencji, a także zabrania głosu podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego przedsiębiorczości oraz prezentacji problemów kobiet w Unii Europejskiej, projektu KIGNET, podsieci Aktywizacji Zawodowej Kobiet i innych realizowanych projektów (tzw. wymiana dobrych praktyk). Przedstawiłyśmy prezentację pt. PROBLEMY I TRUDNOŚCI KOBIET W ŚWIECIE POLI- TYKI I BIZNESU NA PRZYKŁADZIE EU- ROPY (Problems & Difficulties Encountered by Women in the Political and Business Arena and Exemplified by Europe), akcentując przy okazji doświadczenia DIG w sferze przedsiębiorczości kobiecej, problemy związane z prowadzeniem działalności biznesowej, przeszkody w awansach na stanowiska menedżerskie kobiet, zalety kobiet przedsiębiorczych oraz przymioty charakteryzujące kobiety aktywne zawodowo, jak również codzienne problemy kobiet pracowników. Mówiłyśmy też o tzw. przedsiębiorczości kobiecej: o otoczeniu biznesowym, o tym, czym charakteryzuje się typowa kobieta biznesu w Europie, jakie są powody zakładania własnej firmy przez kobiety w UE, na jakie najczęściej problemy napotykają przy zakładaniu własnej firmy i podczas prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jakie są problemy kobiet pracowników, pragnących łączyć życie zawodowe z rodzinnym, zwłaszcza z posiadaniem i wychowywaniem dzieci. Autorki podczas swej prezentacji (z lewej J. Markiewicz-Patkowska) Poruszyłyśmy problem uwarunkowań kulturowych, czyli o tradycyjnym pojmowaniem roli kobiety i przypisywaniem jej głównej odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Wynikające z tych uwarunkowań obawy przed zatrudnianiem i awansowaniem młodych kobiet wyraźnie wpływające na kształt struktury bezrobocia kobiet. Wspomniałyśmy także o pośrednich barierach awansu kobiet w polityce i biznesie. Podsumowując, stwierdziłyśmy, że aby kobiety mogły pokonać tzw. szklany sufit, powinny popracować nad zredukowaniem odczuwanego przez siebie dysonansu wywołanego wysokimi ocenami z zewnątrz a niską samooceną, świadomością swoich zalet jako zwierzchników a poczuciem niepewności w sferze kompetencji merytorycznych, przekonaniem o dużych możliwościach organizacyjno-kreatywnych a lękiem kompetencyjnym. Po prezentacji, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, odpowiadałyśmy na pytania innych uczestników konferencji, zwłaszcza pochodzących z krajów bardzo odległych od Europy, którzy pragnęli jak najwięcej skorzystać z naszych doświadczeń w zakresie promocji przedsiębiorczości wśród kobiet. Było nam szczególnie miło, gdy jeden z profesorów z Uniwersytetu Québec w Montrealu, z Wydziału Zarządzania i Technologii, zainteresowany naszą prezentacją zaproponował nam realizację wspólnego projektu dotyczącego badania poziomu przedsiębiorczości kobiet w Unii Europejskiej i Kanadzie. Wielkie emocje wzbudził swoim wystąpieniem dr Ra. Widya Saraswati z Uniwersytetu Bengkulu na indonezyjskiej Sumatrze (tytuł Ra, pochodzący od słowa Radyanita, związany jest z faktem, że dr Ra. Widya Saraswati jest potomkiem Sułtana Bintoro I, Pierwszego Króla Demak w Indonezji). Zaprezentował on holistyczną koncepcję zagrożeń i problemów współczesnego świata, proponując jednocześnie bardzo ciekawe rozwiązania. Według niego we współczesnym świecie dominują mężczyźni oraz honorowane i przypisywane im cechy charakteru: agresja, chęć władzy, zaborczość, rywalizacja. Charakterystyczne dla kobiet cechy natomiast: opieka oraz ochrona i perswazja - są pomijane oraz niedoceniane. Powoduje to szereg problemów związanych z zaburzeniem równowagi w świecie. Niedocenianie przez mężczyzn kobiety starają się im J. Cetnar Kupracz (z lewej) i J. Markiewicz Patkowska (z prawej) w towarzystwie dr. Ra. Widya Saraswati dorównać rozwijając w sobie cechy typowo męskie, ale to nie prowadzi do niczego dobrego, bo nie znajdują w tym fakcie odpowiedniej satysfakcji, jak również nie wywołuje to aprobaty mężczyzn. Saraswati proponuje wyrównanie proporcji pomiędzy siłą i energią męską a kobiecą i związanymi z tym rolami oraz wartościami. Powinniśmy promować współpracę na rzecz rywalizacji oraz dążenie do ogólnego dobrobytu na świecie - zamiast tworzenia imperiów. Świat powinien zdać sobie w końcu sprawę, że Ziemia należy do wszystkich jej mieszkańców, i promować system polityczny przyjazny ludziom, w szczególności kobietom, w którym umiarkowanie i różnorodność powinno być traktowane jako dobro najwyższe. Powinniśmy ochraniać grupy osób promujących różnorodność religijną, etniczną, seksualną. W ekonomi należy bardziej położyć nacisk na dobrobyt ogółu niż na bogacenie się tylko poszczególnych, nielicznych jednostek. Najważniejszą potrzebą jednostki jest praca, która zapewnia zaspokajanie podstawowych potrzeb, dlatego też rządy państw, które nie potrafią zwiększać miejsc pracy dla obywateli, powinny umieć poddać się do dymisji. Człowiek, a nie kapitał powinien być najważniejszy! Człowiek może żyć na odpowiednim poziomie, jeśli ma zapewniony odpowiedni dostęp do edukacji, opiekę zdrowotną oraz dach nad głową. Dlatego też trzeba ograniczać władzę wielkich firm, korporacji, jeżeli zagrażają one małym i średnim przedsiębiorstwom. W konkluzji dr Widya Saraswati stwierdził, że powinniśmy położyć nacisk na rozbudowę różnorodnych/wielorakich ról w społeczeństwie: kobiety - na możliwość zarabiania na siebie, a mężczyźni - na dbałość o dom i utrzymanie w nim porządku, o dzieci. Chodzi o to, by wykreować tzw. androgeniczną społeczność. Prelegent dodał także, że świat potrzebuje obecnie kobiet-liderów, które umiejętnie poprowadzą go w kierunku zmian, rozwoju potrzebnych im umiejętności. Już wiele kobiet na świecie doskonale sobie z tym poradziły i służą przykładem innym, np. w państwach skandynawskich, gdzie kobiety mają największy udział w świecie w polityce i instytucjach publicznych. Julita Markiewicz Patkowska Jowita Cetnar Kupracz DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 EKSPORT DO AMERYKI ŁACIŃSKIEJ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU FIRM DOLNOŚLĄSKICH Dolnośląska Izba Gospodarcza przystąpiła do międzynarodowego projektu AL-INVEST, mającego na celu wsparcie współpracy pomiędzy małymi i średnimi firmami z Unii Europejskiej oraz Ameryki Łacińskiej. Program został uruchomiony przez Komisję Europejską w 1993 roku, a Koordynatorem trzeciej, trwającej właśnie edycji jest Konsorcjum AL-INVEST III, które zostało utworzone w 2004 roku w Brukseli przez Eurochambres, Bancomext oraz organizacje partnerskie działające na poziomie regionalnym na obu kontynentach. Na podstawie porozumienia z KE Konsorcjum zobowiązało się w ciągu 4 lat wesprzeć co najmniej 30 tys. małych i średnich firm z obu kontynentów w zakresie rozwoju handlu i inwestycji, by docelowo uruchomić nowe kontakty gospodarcze i stworzyć nowe miejsca pracy. Komisja przeznaczyła ok. 42 mln euro na wsparcie współpracy europejsko łacińskiej, co stanowi 80 proc. kosztów projektu, natomiast członkowie konsorcjum zobowiązali się do wsparcia przedsięwzięcia na poziomie pozostałych 20 proc. Projekt AL INVEST jest realizowany za pomocą sieci organizacji partnerskich operatorów działających na obu kontynentach, tzw. coopecos - na obszarze Unii Europejskiej, oraz eurocentros - w krajach Ameryki Łacińskiej. Operatorami są izby gospodarcze, federacje, zrzeszenia przemysłowe, konsorcja przedsiębiorców, regionalne agencje rozwoju, instytuty handlu zagranicznego, a także wyspecjalizowani konsultanci. Sieci operatorów na obu kontynentach ściśle ze sobą współpracują przy organizacji targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych lub branżowych, w kojarzeniu firm z obu kontynentów, a także przy organizacji konferencji, seminariów, szkoleń oraz opracowywaniu wydawnictw branżowych i dokumentów. Na mocy porozumienia podpisanego z Konsorcjum AL INVEST III w lipcu 2007 r. Dolnośląska Izba Gospodarcza została jednym z dwóch operatorów działających na terenie Polski (oprócz Łódzkiej Izby Regionalnej), co potwierdza pozycję i doświadczenie naszej Izby, uznawanej za cenionego partnera w zakresie realizacji projektów międzynarodowych. Dzięki udziałowi DIG w projekcie firmy dolnośląskie będą mogły uzyskać wsparcie przy nawiązaniu kontaktów handlowych z wybranymi, wiarygodnymi firmami z Ameryki Łaciński ze wszystkich branż. Spotkania będą organizowane zarówno na terenie Unii Europejskiej lub Ameryki Łacińskiej - w ramach udziału przedsiębiorcy w specjalistycznych targach, wydarzeniach branżowych lub indywidualnie, zgodnie z życzeniem zainteresowanego. Informacje na temat programu są dostępne na stronach internetowych Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt: Bożena Bober - tel , Jowita Cetnar-Kupracz - tel , SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNYCH Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce razem z Kancelarią Wierzbowski Eversheds oraz PricewaterhouseCoopers zaprasza na konferencje pt. Sekurytyzacja wierzytelności hipotecznych, która odbędzie się 27 września br. w siedzibie Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp.k. we Wrocławiu, pl. Solny 20. Początek godz Konferencja organizowana jest przy współpracy z Dolnośląską Izbą Gospodarczą. Dynamika rynku finansowego, rozwoju inwestycji oraz wzrostu gospodarczego powodują, iż z roku na rok powiększa się wachlarz instrumentów pozwalających znaleźć szybkie i skuteczne rozwiązania w generowaniu kapitału na rozwój przedsiębiorczości. Banki oferujące kredyty hipoteczne, chcąc powiększać portfele kredytowe będą musiały odpowiedzieć na pytanie o optymalny sposób pozyskiwania kapitału na ten cel. Może się to m.in. odbywać z wykorzystaniem sekurytyzacji. Sekurytyzacja aktywów, czyli emitowanie papierów wartościowych w oparciu o portfele wierzytelności hipotecznych jest popularną techniką uwalniania zamrożonych środków finansowych przez banki i instytucje finansowe działające na rozwiniętych rynkach finansowania mieszkalnictwa. Najprościej mówiąc, to instrument pozwalający instytucjom finansowym pozyskiwać kapitał do finansowania bieżącej działalności i jednocześnie dobrze zarządzać ryzykiem finansowym. Grupa docelowa: osoby zainteresowane problematyką refinansowania portfela hipotecznego z rynku kapitałowego, a w szczególności przedstawiciele sektora bankowego (prezesi, dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi, pracownicy departamentów prawnych, ryzyka kredytowego, windykacyjnych i restrukturyzacji, bankowości hipotecznej); kancelarie prawnicze firm windykacyjnych oraz przedstawiciele innych zawodów obsługujących rynek nieruchomości (firmy deweloperskie, duża dystrybucja, hotelarze, inwestorzy nieruchomości). BLOK PRAWNICZY poprowadzą: Przemysław Cichulski, Krzysztof Haładyj (Kancelaria Wierzbowski Eversheds) 1. Porównanie podstawowych kanałów realizacji transakcji sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych: wybrane zagadnienia prawne realizacji transakcji strukturyzacja transakcji sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych 2. Cele transakcji sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych 3. Sekurytyzacja poprzez fundusz sekurytyzacyjny versus sekurytyzacja poprzez podmiot emisyjny 4. Kluczowe aspekty prawne: przeniesienie aktywów aspekty upadłościowe tajemnica bankowa/dane osobowe 5. Regulacje dotyczące sekurytyzacji wierzytelnosci bankowych 6. Zalety sekurytyzacji dla emitentów i inwestorów 7. Nowe ramy prawne dla sekurytyzacji 8. Bariery rozwoju sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych w Polsce BLOK PODATKOWY poprowadzą: Maciej Wilczkiewicz oraz Tomasz Szczepanik (PricewaterhouseCoopers) 1. Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące sekurytyzacji wierzytelności bankowych 2. Konsekwencje podatkowe sekurytyzacji dokonywanej z wykorzystaniem umowy o subpartycypację wierzytelności i cesji wierzytelności - różnice 3. Zbycie wierzytelności na rzecz spółki celowej a zbycie wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego - skutki podatkowe 4. Sekurytyzacja wierzytelności a VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych 5. Praktyczne problemy podatkowe w transakcjach sekurytyzacji wierzytelności Warunki płatności i uczestniczenia w konferencji oraz informacje o możliwych zniżkach są dostępne na stronie internetowej Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce - PARTNERZY MERYTORYCZNI KONFERENCJI PATRONAT KONFERENCJI 5 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE I TURY PROJEKTU AKADEMIA EKSPORTU 4 lipca br. w hotelu Radisson SAS we Wrocławiu, odbyło się uroczyste zakończenie Projektu AKADEMIA EKSPORTU. FIRMA NA RYNKU ZAGRANICZNYM - NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKI. Spotkanie poprowadziły: Julita Markiewicz-Patkowska, wicedyrektor Izby i Koordynator Finansowy Projektu, Sylwia Lasota Koordynator Merytoryczny, oraz Ewa Eliasiewicz-Skoberla - Koordynator Kursów Językowych. Gośćmi honorowymi byli: Janina Woźna - Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego UM we Wrocławiu (fot. 1), Samuel Zerbini - radny miasta Rimini (fot. 2), zaproszeni lektorzy i trenerzy, którzy przez 5 miesięcy przekazywali wiedzę z zakresu szkoleń tematycznych oraz językowych. Zebranych powitał prezes DIG Zbigniew Sebastian, Menedżer Projektu, który pogratulował uczestnikom ukończenia szkolenia, zwracając szczególną uwagę na prestiż i wyjątkowość projektu. Podkreślił korzyści płynące z ukończenia szkoleń, akcentując trud ciężkiej pracy, jaki włożyli uczestnicy w ciągu pięciu miesięcy trwania projektu. Pani Dyrektor Janina Woźna mówiła o formach wspierania eksportu ze środków UE oraz o dofinansowaniu promocji eksportu ze środków rządowych, a Samuel Zerbini zaprezentował region Emilia Romana - jako przyjazny przedsiębiorcom i inwestorom. Realizację i przebieg Projektu podsumowała Sylwia Lasota, która podkreśliła założone rezultaty i osiągnięte wyniki wynikające z ukończenia szkoleń w ramach projektu. Podkreśliła również jak ważne jest nieustanne kształcenie się i zdobywanie nowej wiedzy. I tura Projektu Akademia Eksportu już się zakończyła, a wielu uczestników zgłosiło chęć kontynuowania nauki. Dlatego też Dolnośląska Izba Gospodarcza wychodząc naprzeciwko uczestnikom przygotowała kolejną już edycję projektu Eurofirma, który umożliwia doskonalenie zdobytych już umiejętności językowych oraz podniesienie wiedzy biznesowej. Ideę Eurofirmy przedstawiła Ewa Eliasiewicz-Skoberla. Na zakończenie Zbigniew Sebastian wręczył certyfikaty ukończenia szkolenia (fot. 3), a każda osoba otrzymująca certyfikat uzyskała również tytuł Specjalisty ds. eksportu. językowych: 50 osób zadeklarowało chęć nauki języka angielskiego, natomiast 10 osób chciało uczyć się niemieckiego. Podczas całego cyklu uczestnicy projektu inspirowali się wzajemnie, motywowali do nowych działań, wymieniali własnymi doświadczeniami. W trakcie trwania Projektu nawiązało się wiele prawdziwych przyjaźni, ale także wiele efektywnych kontaktów biznesowych. Jesteśmy pewni, że zdobyta podczas szkoleń wiedza, nabyte umiejętności i nawiązane kontakty przyczynią się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności wielu przedsiębiorstw. Mamy również nadzieję, że było to dobre i praktyczne dla wielu przedsiębiorców szkolenie. Joanna Wągiel Specjalista ds. merytoryczno-organizacyjnych W pierwszej turze Projektu AKADEMIA EKSPORTU. FIRMA NA RYN- KU ZAGRANICZNYM - NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIA I PRAK- TYKI - uczestniczyło 60 przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Podczas pięciomiesięcznych spotkań, uczestnicy skorzystali z 90 godzin lekcyjnych wybranego języka oraz z 43 godzin zajęć tematycznych. Powstało 6 grup Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 6

7 DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW Dni Włoskie we Wrocławiu (26 CZERWCA 1 LIPCA 2007 r.) okazały się jednym z największych przedsięwzięć gospodarczo-kulturalnych organizowanych przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą. Odbyły się pod honorowym patronatem Pani Ambasador Republiki Włoskiej w Warszawie - Anny Blefari Melazzi, oraz pod patronatem Marszałka Dolnego Śląska i Prezydenta Wrocławia, przy współpracy z Włoskim Instytutem Handlu Zagranicznego w Warszawie oraz z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie. Miały one na celu promocję współpracy gospodarczej pomiędzy regionem Dolnego Śląska a Włochami. Emilio Lolli Krzysztof Bramorski Zbigniew Sebastian, Janina Woźna, Maciej Bluj Na wieczorze w ratuszu gości powitał Francesco Alfonsi Piotr Waśniewski Mieczysław Ciurla Paolo Baldini 7 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW Krzysztof Grzelczyk W programie przewidziano forum gospodarcze z seminariami, spotkania biznesowe przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji polskich i włoskich, jarmark włoskich produktów regionalnych, a także elementy kulturalne, takie jak koncerty czy degustacja dań kuchni włoskiej. Dni Włoskie były także okazją do prezentacji potencjału dolnośląskiego rynku i zainteresowania nim przedsiębiorców przybyłych z Włoch, a także z innych regionów Polski. Blisko 70 włoskich przedsiębiorców, którzy zostali zaproszeni 26 czerwca do ratusza przez prezydenta Wrocławia na spotkanie powitalne, miało okazję zapoznać się z gospodarzami, organizatorami i przedstawicielami władz lokalnych, w imieniu których witali ich wiceprezydent Maciej Bluj oraz wicemarszałek Marek Moszczyński. Instytucje włoskie reprezentowali: dyrektor Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego w Polsce (ICE) - Francesco Alfonsi, oraz dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie (IIC) - Giovanni Sciola. Uczestników rozpoczętego nazajutrz rano Forum Gospodarczego Polska Włochy powitali: Zbigniew Sebastian prezes DIG, oraz Francesco Alfonsi, a o znaczeniu współpracy polsko-włoskiej dla miasta i regionu mówili: Krzysztof Grzelczyk - wojewoda dolnośląski, Andrzej Łoś - marszałek dolnośląski, i Wojciech Adamski - wiceprezydent Wrocławia. Zespół Dolnośląskiej Izby Gospodarczej i Consulenti Al Quadrato współpracujący przy organizacji Dni w każdej chwili był gotów do udzielenia informacji uczestnikom Forum W dalszej części konferencji Francesco Alfonsi zapoznał zebranych z działalnością ICE oraz przybliżył metody wsparcia dla firm włoskich i polskich. Poza nim w części plenarnej głos zabrali: Emilio Lolli, Radca Handlowy w Wydziale Ekonomicznym przy Ambasadzie Włoch w Warszawie, który omówił włosko- -polską współpracę gospodarcza, kreśląc jej sytuację aktualną i perspektywy na przyszłość; Mieczysław Ciurla, dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, który przybliżył sytuację gospodarczą Dolnego Śląska i perspektywy rozwoju, oraz Paolo Baldini, dyrektor New Desk Europe, Bank Pekao SA- jako Złoty Sponsor Dni Włoskich we Wrocławiu. Warto podkreślić, że oprócz części plenarnej zorganizowano trzy bloki seminariów: dla firm włoskich, polskich oraz dla urzędników dolnośląskich. W części włoskiej Piotr Waśniewski, koordynator Biura Euro 2012 Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprezentował przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane przez miasto, a także zachęcał włoskich inwestorów, by przystąpili do wykonawstwa infrastruktury towarzyszącej; Ewa Firewicz i Magdalena Muszyńska z Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego w Warszawie wskazały na aspekty praktyczne eksportu towarów do Polski na wybranych branżach; Janina Woźna, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego UM, oraz mec. Krzysztof Bramorski z BSO Prawo i Podatki Kancelaria Prawna omówili zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; Danilo Ferraris z Api Aleksandria zaprezentował Show Room w Warszawie - jako przykład projektu wspierającego eksport produktów włoskich do Polski;; Paolo Baldini wraz Ewą Jesionek z Banku Pekao SA omówili zasady finansowania inwestycji zagranicznych w Polsce; Daria Lewandowska z Interculturalis przedstawiła komunikację międzykulturową w biznesie Równolegle trwało seminarium dla firm polskich, w trakcie którego doradcy związani z firmą członkowską DIG Consulenti Al Quadrato zaprezentowali zebranym rynek włoski wraz z możliwościami rozwoju dla firm polskich, radzili, jak założyć działalność gospodarczą we Włoszech, a także omówili zasady ogólne eksportu do Włoch wsparte przykładami na wybranych branżach. W trzeciej sali Hotelu Sofitel przedstawiciele Rządu Regionalnego Emilia Romania w Bolonii dzielili się z naszymi samorządowcami doświadczeniami w zarządzaniu funduszami europejskimi na poziomie regionalnym. Giovanni Sciola osobiście ułożył kilka książek na regałach Tego samego dnia po południu odbyła się ceremonia przekazania księgozbioru romańskiego przez stronę włoską dla Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Na uroczystość przybyło 100 osób, a ceremonię uświetnili: Giuseppe Cavagna - I Radca Ambasady Republiki Włoch Od lewej: Andrzej Tyws, Rafał Bubnicki, Giovanni Sciola, Giuseppe Cavagna, Francesco Alfonsi i Teresa Lis-Pienkowska z książkami stanowiącymi zalążek Biblioteki Romańskiej Na pierwszym planie Antonio Ferri ze Stowarzyszenia Eurozwiązki DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 8

9 DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW Za wkład w pomoc przy organizacji Dni podziękowania z rąk prezesa Izby odebrał m.in. Giacomo Cicarelli w Polsce, Giovanni Sciola - dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie, który był darczyńcą księgozbioru oraz Francesco Alfonsi dyrektor ICE. Urząd Marszałkowski reprezentowali: Teresa Lis-Pienkowska dyrektor wydziału współpracy z zagranicą oraz Rafał Bubnicki dyrektor wydziału kultury. Honory gospodarza pełnił dyrektor Biblioteki Andrzej Tyws, który przyjął cenny dar: dzieła encyklopedyczne, pięknie wydane albumy o sztuce, literaturę piękną w najlepszym wyborze, utwory filmowe o dużej wartości artystycznej i medialnej. Wszystkie te pozycje wzbogacą księgozbiór tworzonej właśnie Biblioteki Romańskiej, na potrzeby której zaadaptowano i ciekawie zaaranżowano zespół pomieszczeń w kamienicy Pod Złotą Palmą w rynku. Dzięki staraniom Ambasady Włoch oraz Włoskiego Instytutu Kultury słynny zespół I VIR- TUOSI ITALIANI z Werony wpisał Wrocław do kalendarza swych występów i 27 czerwca wieczorem efektownie zaprezentował się w repertuarze Antonio Vivaldiego. Na koncert w Operze Wrocławskiej, sponsorowany przez firmę VERONA BUILDING, przybyło ponad 400 gości, wśród których byli m.in. przedsiębiorcy, politycy, przedstawiciele dolnośląskiego środowiska nauki i sztuki, miłośnicy włoskiej muzyki poważnej. Po koncercie publiczność czekała jeszcze uczta dla podniebienia poczęstunek przygotowany z produktów włoskich ufundowanych przez firmy włoskie: Campari, Consorzio Vino Chianti Classico, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio del Prosciutto di Parma, Divella, Peroni, Ferrero oraz Segafredo. Szczególnym powodzeniem cieszyły się przepyszne makarony przygotowane na trzy sposoby według receptury Paolo Murgia z wrocławskiej restauracji Secondo Paradiso. i Simone Pestelii 28 czerwca był dniem polsko-włoskich spotkań biznesowych. Każda firma mogła mieć od 6 do 10 spotkań indywidualnych z potencjalnymi partnerami, tak więc 200 przedsiębiorców z obu krajów miało wiele okazji do nawiązania partnerskich kontaktów, które być może zaowocują trwałymi związkami handlowymi lub przemysłowymi (adresy firm włoskich są dostępne w biurze DIG). Tego samego dnia na pl. Solnym rozpoczął się Jarmark Włoski - współorganizowany z Agencją Artystyczną Jedynka (także członkiem DIG), który trwał do 1 lipca. Wśród wystawców byli głównie producenci regionalnych produktów spożywczych włoskich, firmy handlujące odzieżą dziecięcą i akcesoriami odzieżowymi, a także upominkami. W weekend wrocławianie oblegli 12 stoisk, które były otwarte do późnych godzin wieczornych, dzięki czemu Włosi sprzedali niemal wszystkie produkty przywiezione do Polski. Zarówno wystawcy, jak i kupujący byli zachwyceni pierwszym zagranicznym targiem zorganizowanym we Wrocławiu. Nastrój tego miejsca przybliżył mieszkańcom miasta atmosferę jarmarków włoskich. Na targ przyszli również turyści z innych krajów, nawet tak odległych, jak Indie czy Japonia, ale najbardziej Na jarmarku włoskim nie mogło zabraknąć oliwy, przypraw i przetworów zdziwieni byli sami Włosi, że we Wrocławiu napotkali najwyższej jakości rodzime produkty (które zresztą chętnie kupowali). Padały wstępne deklaracje zorganizowania podobnego jarmarku również przed Bożym Narodzeniem, co niewątpliwie wzbogaciłoby asortyment prezentów pod choinkę. W trakcie Dni Włoskich we Wrocławiu odbyły się także imprezy przygotowane przez Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (relacja na s. 11) oraz koncert włoskiego zespołu Don Bosco w ramach Festiwalu Wrocław Non Stop. Wszystkie przedsięwzięcia cieszyły się dużym powodzeniem wśród wrocławian i zaproszonych gości i przybliżyły mieszkańcom regionu fenomen włoskiej kultury. Dni Włoskie we Wrocławiu okazały się największym przedsięwzięciem zorganizowanym przez Izbę w jej 17-letniej historii. W Dniach uczestniczyli przedsiębiorcy dolnośląscy i włoscy z praktycznie wszystkich regionów Italii, a także firmy włoskie mające swoje filie w Polsce, firmy polskie działające na terenie Włoch, a także rodzime przedsiębiorstwa handlujące towarami włoskimi. Włosi szukali kontaktów m.in. w przemyśle rolno-spożywczym, budownictwie, inwestycjach drogowych, nieruchomościach, ITC, logistyce i transporcie, meblarstwie, a także chcieliby sprzedawać i kupować dobra konsumpcyjne. Z kolei przedstawiciele włoskich zrzeszeń przedsiębiorców, izb gospodarczych i władz lokalnych przybyli licząc na nawiązanie nowych bądź rozwój kontaktów między instytucjami gospodarczymi i władzami administracyjnymi naszego regionu oraz gmin. Na końcowy sukces Dni Włoskich wpływ miała współpraca DIG zarówno z instytucjami polskimi i włoskimi, jak i z firmami, których ani wędlin ani wina i serów ani, rzecz jasna, Fiata. 9 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

10 DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW Marco Rinaldi, Dyrektor Generalny Verona Building, głównego sponsora koncertu, życzył wszystkim widzom dużych wrażeń muzycznych. Widownia zgotowała włoskim muzykom owację na stojąco. wsparcie było bardzo pomocne także przy wydaniu okolicznościowego folderu (dostępnego w wersji elektronicznej - Szczególnie gorące podziękowania za wsparcie imprezy należą się dyrektorowi Giovanni Sciola (IIC), dyrektorowi Francesco Alfonsi oraz Ewie Firewicz i Magdzie Muszyńskiej (ICE). Swój wkład w ostateczny kształt imprezy miała także nieobecna na Dniach Włoskich Agnieszka Turek z Wydziału Handlu, Promocji i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Rzymie, a także Katarzyna Chrobak-Eilmes z Biura Rozwoju Gospodarczego i Dorota Ostrowska z Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Agnieszka Goranin z Wydziału Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego. Wsparcie imprezie zapewnili patroni medialni: Biznes Wrocławski, TVP3 oraz Poland Monthly. Całe przedsięwzięcie nie byłoby tak wyjątkowe, gdyby nie Złoty Sponsor BANK PEKAO SA oraz fundator koncertu w Operze - firma VERONA BUILDING. Imprezę wsparli też członkowie DIG: BSO Prawo i Podatki Kancelaria Prawna, FUNAM, Inter-System, Bombardier Transportation Polska, a także Ewa Baranowska, której wspaniałe dekoracje kwiatowe cieszyły oko przedsiębiorców podczas konferencji oraz publiczności na koncercie. Sponsorzy ADF AUTO oraz AMICAR urozmaicili ponadto imprezę prezentując podczas jarmarku włoskiego na Placu Solnym najnowsze modele Fiata. Do ufundowania podarunków dla uczestników Dni Włoskich przyczyniły się także firmy Trussardi, Max Mara oraz Manufaktura w Bolesławcu, natomiast pamiątkowe tabliczki dla instytucji oraz firm najbardziej zaangażowanych w przygotowanie przedsięwzięcia wykonała włoska firma Tangari Design. Bezsprzecznie osobą najbardziej zaangażowaną, która oddała nam nieocenione usługi, był Giacomo Ciccarelli członek naszej Izby, właściciel firmy Consulenti Al Quadrato. Pan Giacomo i jego pracownicy przez wiele tygodni pracowali na rzecz promocji przedsięwzięcia oraz naszego miasta we Włoszech, pozyskania firm włoskich do udziału w imprezie, a Małgorzata Nowak oraz Giusy Ciccarelli współorganizowały seminaria dla firm polskich, spotkania B2B, jarmark produktów włoskich, a także serwis tłumaczy i hostess. Niniejszym słowa podziękowania kierujemy również do 20 wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem przyczynili się do stworzenia sympatycznej atmosfery oraz ułatwili bezpośrednie rozmowy przedsiębiorców polskich i włoskich. Złotymi zgłoskami śmiało można wpisać do Wielkiej Księgi Dni Włoskich nazwisko Simone Pestelli, oddanego przyjaciela Izby i nieocenionego współpracownika, który w ramach stażu zaangażował się całym sercem w organizację przedsięwzięcia. Izba udowodniła, że na bazie wypracowywanych latami kontaktów i we współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi może z powodzeniem organizować największe międzynarodowe imprezy na wysokim światowym poziomie, zapewniając przy tym ich uczestnikom profesjonalny serwis. Organizatorzy, patroni i sponsorzy mogą być dumni z tego, że po raz pierwszy udało się przygotować i przeprowadzić tak dużą imprezę promującą współpracę naszego regionu z Włochami. Jeszcze raz wszystkim uczestnikom, przyjaciołom i osobom wspierającym serdecznie dziękujemy! Bożena Bober, Iwona Wielgo Bożena Bober i Francesco Alfonsi DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 10

11 DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW Renata Różańska-Mauer eksperymentuje z włoską potrawą, Alicja Chybicka, Barbara Zdrojewska i Wanda Ziembicka-Has podglądają, a Ramolo Giordano kontroluje. Na inaugurację Dni Włoskich we Wrocławiu Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (ICE) przygotował 26 czerwca dwie imprezy o charakterze kulinarnym. Pierwszą było seminarium, na temat oliwy z Ligurii, drugą - kurs kuchni włoskiej dla polskich dam. Celem seminarium była prezentacja walorów i praktyczne zastosowanie oliwy extra vergine z Ligurii w kuchni. Liguria to kraina ciesząca się umiarkowanym klimatem, dzięki ochronie gór i bliskości morza położona w północno-zachodniej części Włoch (ze stolicą w Genui). Dania z darów morza i ziemi, obecne w liguryjskiej kuchni od dawien dawna, często oparte są na składnikach ubogich, ale dzięki fantazji w ich przygotowaniu stanowi prawdziwe arcydzieła. W prawie wszystkich przepisach znajdujemy oliwę, przede wszystkim pochodzącą z przetwórstwa oliwek odmiany taggiasca, charakteryzującej się niską kwasowością. Jej od dawna znane właściwości lecznicze zostały potwierdzone przez nowoczesną naukę o dietetyce. Oliwa extra vergine, uzyskana tylko z jednego tłoczenia, bez domieszek i dodatków chemicznych, jest tłuszczem najbardziej wskazanym do spożycia, nie tylko ze względu na aromat i smak, ale także ze względu na swoje właściwości organoleptyczne. Kolekcję oliw zaprezentował zebranym słuchaczom Fabrizio Vignolini, dyr. Włoskiego Towarzystwa Degustatorów Oliwy, a pokaz praktycznego zastosowania oliwy extra vergine w kuchni był udziałem Pino Franzè oraz Romolo Giordano, właściciela restauracji La Via Romana w Bordighera (1 gwiadka Michelin). Wśród słuchaczy było wielu wrocławskich restauratorów (także członków Izby), ale nie zabrakło też pań prowadzących firmy zupełnie nie gastronomiczne, które przywiodło zamiłowanie do włoskiej kuchni, a oliwy z oliwek w szczególności, dlatego seminarium szybko przestało kojarzyć się z nudnym wykładowym rytuałem, a zaczęło przypominać świetną zabawę, w której uczestniczyli zarówno mistrzowie, jak i uczniowie. Festival Italiano narodził się w 2001 roku z inicjatywy ICE w celu podniesienia rangi obchodów głównego święta politycznego i społecznego Włoch, czyli powstania Republiki Włoskiej (2 czerwca 1946 r.). Ma on na celu rozpropagowanie wiedzy o Włoszech, szczególnie o włoskiej gospodarce, ale również i kulturze, poprzez serię inicjatyw dotyczących szeroko pojętego fenomenu, jakim jest Italia. Od 2005 w ramach Festival Italiano organizowany jest kurs gotowania dla polskich dam, który powstał z chęci rozpowszechnienia znajomości specjałów kuchni włoskiej, a w szczególności ich walorów smakowych i zdrowotnych. Poprzednie dwie edycje odbyły się w Warszawie i Krakowie, a uczestniczyły w nich m.in. Urszula Dudziak, Irena Eris, Katarzyna Grochola, Elżbieta Jaworowicz, Iwona Bielska, Magdalena Cielecka, Beata Rybotycka i Ewa Wachowicz. Podczas wrocławskiej edycji w kuchni Hotelu Sofitel gotowania po włosku uczyły się: prof. Alicja Chybicka z wrocławskiej Kliniki Hematologii Dziecięcej, Renata Mauer-Różańska - dwukrotna złota medalistka olimpijska w strzelectwie, Barbara Zdrojewska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia, oraz wieloletnia reporterka TVP Wrocław - Wanda Ziembicka-Has. Kurs poprowadził znany już z seminarium oliwkowego Romolo Giordano. Kwiaty i upominki dla dam, które odtąd mogą się nazywać mistrzyniami kuchni włoskiej. Od lewej: Alicja Chybicka, Francesco Alfonsi, Wanda Ziembicka-Has i Renata Różańska-Mauer 27 czerwca podczas uroczystej kolacji kończącej naukę każda z pań zaprezentowała publiczności jedno ze swoich dań, których gotowania nauczyły się pod okiem włoskich kucharzy. A talenty kulinarne znanych wrocławskich dam degustowali i podziwiali m.in. szefowie ICE i IIC, marszałek Andrzej Łoś, Emilio Lolli, Giuseppe Cavagna, prezes Zbigniew Sebastian z małżonką, a także wielu członków DIG. Do późnych godzin trwała wspaniała zabawa przy muzyce, zaś włoscy gospodarcze Ramolo Giordano i jego danie oliwkowe Francesco Alfonsi i Giovanni Sciola oklaskują damy (i ich dania). Obok marszałek Andrzej Łoś. wieczoru okazali się niezwykle gościnni i przyjaźni, a przy tym bardzo ciepli i serdeczni. Świetna atmosfera podkręcona specjałami włoskiej kuchni sprawiła, że wrocławianie niezwykle odebrali imprezę wręcz znakomicie i życzyliby sobie więcej takich festiwali italiano, przybliżających nam wieloaspektowy fenomen tego kraju. (aka) Fabrizio Vignolini zaprezentował całą gamę oliw liguryjskich 11 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

12 OFERTY Odbudowa Iraku to już nie jest fikcja i tym razem polskie firmy nie mogą się spóźnić. Dlatego udział w dofinansowanych targach ODBUDOWA IRAKU w Kuwejcie w dn. 3-6 listopada br., to bezwzględna konieczność i zarazem niepowtarzalna okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu z reprezentantami irackich urzędów - dysponentami środków na odbudowę kraju. Wśród wystawców przeważają firmy poszukujące podwykonawców oraz dostawców żywności, lekarstw, urządzeń technicznych i materiałów (od budowlanych do pomocy szkolnych). Centrum Informacji Gospodarczej w Warszawie zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Las Vegas na targi przemysłu opakowań i przetwórstwa spożywczego PACK EXPO 2007 (15-17 października br.), gdzie prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii opakowań, maszyny, linie, materiały i komponenty. W ramach wystawy prezentowane są opakowania dla przemysłu spożywczego oraz napoi, dla branży piekarniczej, przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, chemicznego, tekstylnego, opakowania stosowane w elektronice i w wielu innych gałęziach przemysłu. Oba wyjazdy objęte są dofinansowaniem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poddziałanie , w formie dotacji będącej refundacją 50 proc. części wydatków kwalifikowanych netto (do zł). Oferta zawiera kompleksową organizację wyjazdów: pośrednictwo wizowe, przelot, przejazdy na terenie odwiedzanego kraju, zakwaterowanie, wyżywienie, pobyt na targach, obsługę miejscowego pilota-tłumacza, program turystyczny oraz obsługę procedury składania wniosków o refundację. Szczegóły: Małgorzata Moch, tel , Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) otworzyła swoje centrum biznesowe w Londynie, w rejonie zamieszkałym przez polską społeczność. Centrum ma służyć polskim przedsiębiorcom pomocą w wejściu i osiągnięciu sukcesu na rynku brytyjskim. Atutem BPCC jest ponad 15-letnie doświadczenie w promowaniu polskiego eksportu, doskonała znajomość rynku brytyjskiego, a także dostęp do sprawdzonych firm i specjalistów. Więcej informacji: BPCC, tel , i 27 września br. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Izbą Przemysłowo-Handlową z Drezna organizują w Görlitz konferencję gospodarczą poświęconą Polsce. Konferencji towarzyszyć będzie pierwszego dnia giełda kooperacyjna, na której szczególnie oczekiwane są firmy z branż: budowa maszyn/sprzęt; branża metalowa/produkty metalowe; produkty chemiczne; tekstylia; drewno i branża meblarska; elektrotechnika/elektronika. Formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie Informacje: Iwona Makowiecka, Biuro Regionalne PNIPH, Wrocław, pl. Solny 20, tel , fax , Ambasada Republiki Peru w Polsce zaprasza na Międzynarodowe Targi Dóbr Kapitałowych FIBCA 2007, które w dniach 7-9 listopada br. odbędą się w Limie. Impreza, skierowana do producentów, przedstawicieli i dystrybutorów dóbr kapitałowych, stanowi okazję dla firm pragnących przedstawić swoja ofertę maszyn, wyposażenia i usług, wykorzystujących nowoczesne technologie w różnych sektorach przemysłu. Targi organizuje FEXPE pod patronatem MSZ Peru, Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Turystyki, Izby Handlowej Peru, Krajowego Stowarzyszenia Przemysłowego i Związku Eksporterów. Szczegółowe informacje (w jęz. hiszpańskim lub angielskim): FEXPE, tel , , Zapraszamy do udziału w targach ITM Expo Innovative Technologies for Manufacturing Expo, które odbędą się w dniach 7-10 lutego 2008 r. w Bombaju (Indie). Szczegóły na stronie Firma PIOMAR Sp. z o.o., członek DIG, nawiąże współpracę z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi poszukującymi partnera biznesowego w celu utworzenia przedstawicielstwa, agencji lub oddziału na terenie Dolnego Śląska z siedzibą we Wrocławiu. PIOMAR w latach ściśle współpracował z firmą United Parcel Service Polkurier (obecnie UPS Polska), organizując i prowadząc przedstawicielstwa tych firm oraz zarządzając oddziałami na terenie całego Dolnego Śląska. Firma angażowała wyłącznie własne środki finansowe tworząc strukturę organizacyjną zdolną do samodzielnego świadczenia usług, co zaowocowało zdobyciem głębokiego doświadczenia w dziedzinie organizacji i zarządzania strukturami podmiotu. PIOMAR Zakład Produkcyjno-Usługowy Wrocław, ul. Gazowa 24/25, tel./fax Regionalna Izba Gospodarcza Północno-Wschodnich Czech zaprasza na 5 Karkonoską Wystawę w Trutnovie (5-7 października br.). Pierwszego dnia wystawy odbędą się czesko-polskie warsztaty ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRAKTYCE, organizowane z myślą o producentach oraz użytkownikach technologii, by mogli wymienić swe doświadczenia oraz przedstawić produkty i zamiary produkcyjne. Informacje: Franiek Molik, tel./fax , ADLER (www.adler.fr) - producent okien drewnianych, okien z PCV, drzwi oraz bram garażowych - przedsiębiorców z terenu województwa dolnośląskiego zainteresowanych podwykonawstwem ww. produktów (również okien na profilu renowacyjnym); JUMP (www.jump.fr) - producent szerokiego asortymentu torebek oraz toreb podróżnych - dystrybutorów swojego produktu. Więcej informacji udziela Izabela Mrugasz, Euro Est Conseil, Kraków, tel./fax , Sieć Eco przedsiębiorstw z Alzacji, zrzeszająca firmy z dziedziny środowiska i trwałego rozwoju (wytwarzają dobra lub usługi pozwalające zmierzyć, zapobiegać, ograniczać lub też korygować szkody środowiskowe w dziedzinach: powietrze, woda, gleba, odpady, energia, hałas, zanieczyszczenia,; działalność obejmuje też sferę projektową, doradczą, koncepcyjną, usługową, szkoleniową i badawczą), proponuje współpracę pomiędzy Eco-przedsiębiorstwami z Alzacji i firmami z Dolnego Śląska. Alzacja liczy 450 Eco-przedsiębiorstw, a sieć funkcjonuje w ramach partnerstwa pomiędzy Izbą Przemysłowo Handlową w Colmar, koordynatorem Izb Przemysłowo Handlowych Alzacji, siecią REALISE (zrzeszającą dużą część publicznych laboratoriów badawczych z regionu) oraz Regionem Alzacji. Sieć systematyczne zaznajamia się z kompetencjami oraz z know-how swych członków, zapewnia sprawną wymianę informacji, m.in. na temat staży i doktoratów proponowanych przez laboratoria, rozpowszechnia oferty pracy, organizuje nadzór technologiczny oraz analizy konkurencyjności poprzez zbudowanie platformy nadzoru Eco-przedsiebiorstw, monitoruje odpowiedzi na składane oferty na rynkach eksportowych. Pytania dotyczące możliwości nawiązania współpracy z siecią prosimy kierować na adres Więcej informacji o sieci: lub DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 12

13 POLSKA I UKRAINA - SKAZANI NA SUKCES W Doniecku już rozpoczęto budowę stadionu na Euro 2012 Od Dzikich Pól po Pomarańczową Rewolucję i wspólną organizację Euro historia stosunków polsko-ukraińskich składa się zarówno z jasnych, jak i ciemnych stron, ale w sferze gospodarczej oba kraje łączą silne, trwałe więzi. Gdy przyjrzeć się bliżej obecnej sytuacji gospodarczej naszego wschodniego sąsiada, gołym okiem widać, że dość częste zmiany na scenie politycznej nie mają negatywnego wpływu na gospodarkę. PKB Ukrainy rośnie systematycznie od 2000 roku i waha się od 7 do 12 procent. Wzrost produkcji w 2006 r. wyniósł 6 procent i kraj osiągnął wielkość PKB z lat poprzedzających rozpad Związku Radzieckiego. Stolica Ukrainy przeżywa okres dużej rozbudowy Do największych partnerów handlowych Ukrainy należą: Rosja, Niemcy, Włochy, Turcja i Polska. Kapitał zagraniczny jest szacowany obecnie na 20 mld USD, z czego ponad 1/3 wnieśli Mittal Steel i Raiffeisen Bank. Austriacka grupa Raiffeisen Poland zainwestowała 1 mld USD, kupując akcje jednego z największych banków ukraińskich AVAL, a Mittal Steel za kilka miliardów dolarów sfinalizował zakup kombinatu metalurgicznego Kryvoriżstal. Silnym polskim akcentem było pojawienie się na Ukrainie wrocławianina Leszka Czarneckiego, którego Getin Holding wykupił 81,88 proc. kapitału zakładowego spółki Prikarpattya Bank SA - za 56,9 mln zł. Polacy zresztą od lat mają tam bardzo dobrą opinię, a nasz kraj zajmuje 7 miejsce w eksporcie ukraińskim i 3 w imporcie. Na Ukrainie działa już ponad 1800 polskich firm, które zainwestowały ogółem ponad 100 mln USD. Przyszłość Specjalnych Stref Ekonomicznych jest niejasna, bo kolejne rządy zmieniają koncepcje dotyczące ulg, przez co inwestycje wydają się tam mniej pewne, niemniej i tam inwestorzy przez pewien czas korzystają z ulg podatkowych, m.in. za inwestycje w rozwój określonych dziedzin gospodarki, zagospodarowanie majątku poprzemysłowego i infrastruktury gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój nowych technologii etc. Poprawie klimatu dla inwestorów służyć ma ustawodawstwo gwarantujące państwową ochronę inwestycji zagranicznych oraz okresowo zwalniające podmioty z VAT. W niektórych sytuacjach wprowadza się okresowe zwolnienia z wymagań certyfikacji towarów importowanych. Polacy najwięcej, bo przeszło 12 mln dolarów, zainwestowali w strefie Jaworów (firmy: Termobud, Pruszyński, Śnieżka - Ukraina, Rytm - Elektromontaż) - gdzie produkuje się głównie materiały budowlane, wyroby z tworzyw sztucznych, farby, lakiery, artykuły spożywcze i witaminy. Ponadto mamy swój udział w produkcji kabli w Czernihowie i mebli w Charkowie. W Ługańsku inwestuje firma WIKO (meble biurowe i sklepowe), polscy przedsiębiorcy przejęli lwowski dom towarowy, bydgoski Romet zainwestował 623 tys. dolarów w produkcję rowerów górskich. Do największych polskich inwestorów na Ukrainie należą również: Can-Pack, producenci mebli - firmy Nowy Styl i Forte, a także Kredyt Bank i PKO SA. Należy oczekiwać korzystnego rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych, zwłaszcza że kolejne ukraińskie rządy za cel przyjęły integrację gospodarczą z Europą Zachodnią. Nie bez znaczenia jest także ogromne wspólne przedsięwzięcie - organizacja Euro Aby ułatwić nawiązanie nowych stosunków gospodarczych, firma Mineral Ltd. wraz z Michaiłem Zgurowskim, rektorem Politechniki Kijowskiej, organizuje Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze - w dniach września w salach Politechniki Kijowskiej, najbardziej renomowanej uczelni wyższej wśród wszystkich uczelni byłego bloku wschodniego. Więcej szczegółów dotyczących wyjazdu znajdą Państwo na stronie internetowej: oraz pod numerami telefonu i Grzegorz Smereka Na plażę w Odessie zjeżdża się taką kolejką. W tle majestatyczna bryła Hotelu Odessa. GOLFOWE EMOCJE Z DEALEREM MERCEDESA FIRMĄ MIROSŁAW WRÓBEL Firma Mirosława Wróbla - dealera samochodów z gwiazdą Mercedesa - od lat buduje swój sportowy wizerunek, m.in. organizując z sukcesem przedsięwzięcia sportowe. 7 lipca br. odbył się drugi w tym roku turniej golfowy z marką Mercedes-Benz. Zaproszenie do rozgrywek turniejowych na 18-dołkowym polu golfowym Toya Golf & Country Club (za Krzyżanowicami koło Wrocławia) przyjęło ponad 100 osób - klientów i sympatyków firmy, którzy przyjechali z różnych zakątków kraju, a także z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, a nawet z Tajlandii i Korei Płd. Gości powitał Mirosław Wróbel - gospodarz turnieju, a imprezę zręcznie Tadeusz Drozda, któremu towarzyszyła czeska piosenkarka Gabi Gold. Mimo magicznej daty pogoda tego dnia była niezwyczajna: wiatr zrywał okrycia z głów, plątał włosy, wzbijał pod niebo firmowe balony. I tylko zawodnicy, nie zważając na wiatrowe harce, z uwagą wybijali piłeczkę, która nierzadko wymykała się spod ich kontroli, uparcie omijając dołek. Turniejowi towarzyszyła Akademia Golfa poprowadzona przez profesjonalnych instruktorów, a dostępny dla wszystkich Piknik Golfowy obfitował w konkursy, gry i zabawy. Można było postrzelać z łuku lub z broni pneumatycznej, hazardziści mogli zagrać w kasynie obsługiwanym przez krupierów z Casino Polonia. Miłośnikom szybkich i ekskluzywnych samochodów zaproponowano jazdę próbną mercedesami różnych klas. W kategorii mężczyzn netto zwyciężył Sławomir Hryniewicz wygrywając dwuosobową wycieczkę do Turcji, cenne upominki od sponsora i fundatorów nagród oraz udział w Turnieju Mercedes Trophy. Drugi był zajął Lech Natkowski, trzeci był Jan Szmidt - obaj również otrzymali cenne nagrody. W kategorii netto kobiet wygrała Beata Ferenzy, otrzymując w nagrodę weekend mercedesem Nowej Klasy C z pełnym bakiem (plus prezenty i udział w Mercedes Trophy). Druga była Ewa Mokrzycka, trzecia Beata Szmidt. W zorganizowanym konkursie Nearest to the Pin dla graczy zwyciężył Jan Szmidt, w Longest Drive - Rhea Wiatr. Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali pamiątkową statuetkę wykonaną przez wrocławską artystkę Agatę Gwizd-Leszczyńską. 13 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

14 INTELIGENTNA ENERGIA DLA EUROPY Więcej funduszy na każdy projekt Szacuje się, że program pokryje aż do 75 proc. całkowitych kosztów projektu (to znaczny przyrost w porównaniu z 50 proc. w latach ubiegłych), oczywiście pod warunkiem, że dany projekt pomyślnie przejdzie etap oceny i zostanie wybrany do finansowania. Prostsza kalkulacja kosztów ogólnych Do wyliczania kosztów pośrednich zastosowana zostanie jednolita, 60-procentowa stawka w odniesieniu do bezpośrednich kosztów personalnych. Skoncentrowanie się na pięciu celach politycznych Projekt ma służyć następującym celom: umożliwianie działań politycznych, transformacja rynku, zmiana zachowań, dostęp do kapitału, szkolenia. Inicjatywy zintegrowane Są to specjalne projekty koncentrujące się na problemach lokalnych lub kwestiach postrzeganych za szczególnie istotne, takich jak bio-biznes, kogeneracja lub usługi energetyczne. Lokalne i regionalne agencje energetyczne Fundusze na zakładanie takich agencji w dalszym ciągu będą dostępne dla władz publicznych, jednak będzie tu obowiązywać zasada - jedna propozycja, jedna agencja. Projekty powielania rynku To nowy typ projektu wspieranego przez program, zostanie on jednak wprowadzony dopiero w roku Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programu IEE, który został zlokalizowany w Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA - Źródło: tel./fax W Europie istnieją liczne, jak dotychczas, niewykorzystane możliwości oszczędzania energii i metody wsparcia dla korzystania z odnawialnych źródeł energii, jednak warunki rynkowe nie są sprzyjające. Nowy program Inteligentna Energia dla Europy II stanowi narzędzie UE służące finansowaniu działań na rzecz poprawy tych warunków i skierowania nas w stronę inteligentniejszej energetycznie Europy. Program IEE II został zainicjowany w tym roku jako część Ramowego Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata , którego budżet zamyka się kwotą 3.6 mld euro, z czego 730 mln euro zostanie przeznaczone na finansowanie projektów w zakresie promowania wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych. Nowy program będzie czerpał z mocnych stron programu IEE I, kładąc równocześnie większy nacisk na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz większą konkurencyjność i innowacje. Zainteresowani udziałem w programie IEE II w roku 2007 zostaną objęci rocznym programem roboczym określającym priorytety finansowania, budżet, typy i warunki finansowania, procedury i plany roczne. Program będzie obejmował trzy główne obszary wydajność energetyczną, odnawialne źródła energii, transport. W ramach tych obszarów powtarza się wiele tematów z lat ubiegłych, takich jak: budownictwo, przemysł, produkty konsumenckie, odnawialna energia elektryczna, ogrzewanie i chłodzenie oraz biopaliwa. Jednocześnie jednak ostateczna wersja programu roboczego będzie zawierać najprawdopodobniej istotne zmiany: DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 14

15 XVI TURNIEJ TENISOWY BIZNES CUP 2007 W dniach czerwca na kortach spółki Tenis-Partner odbył się tradycyjny turniej BIZNES CUP 2007, którego organizatorami byli: Dolnośląska Izba Gospodarcza (fundator pucharów), Tenis-Partner (odpowiedzialny za sportową częścią turnieju) i Studio LS (część organizacyjna). Patronami turnieju były: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa i Amerykańska Izba Gospodarcza w Polsce. Sponsorzy: DIG, EMC - Instytut Medyczny SA, SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA FIRM, KIGEMA Sp. z. o.o., Casinos Poland, Drukarnia TiR (wydrukowała plakaty), Biuro Podróży Ecco Holiday. Katarzyna Nowacka Turniej adresowany był dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zaproszonych gości, udział w nim wzięło 20 pań i 91 panów. Wśród kobiet w kategorii open zwyciężyła Katarzyna Nowacka przed Barbarą Arian oraz Małgorzatą Szydłowską i Danutą Pozlewicz. Grupa zaawansowana: I - Katarzyna Wydmuch, II - Lucyna Schumacher, III - Danuta Ambroży i Ewa Dobryszycka. Grupa średnio zaawansowana: I - Simona Krukowska, II - Małgorzata Matyja, III - Gabriela Wnuk i Izabela Wieczorek. Gra podwójna pań: I - Danuta Pozlewicz i Grażyna Zaremba, II - Katarzyna Nowacka i Katarzyna Wydmuch. Turnieju pocieszenia wygrała Katarzyna Tarnowska przed Grażyną Zarembą. Panów podzielono na dwie grupy wiekowe: do 40 lat i powyżej. Grupa do 40 lat, zaawansowani: I - Zbigniew Czech, II Jarosław Steblik, III - Jarosław Wiśniewski i Andrzej Stawowczyk. Średnio zaawansowani: I - Remigiusz Feldman, II Marek Czeimak, III - Krzysztof Żaba i Łukasz Gałczyński. Grupa powyżej 40 lat, kategoria open: I - Edward Zarzycki, II - Andrzej Kądzielą, III - Stanisław Habdas i Bogdan Rogowski. Zaawansowani: I - Zbigniew Sabatowski, II - Piotr Janelli, III - Zbigniew Wydmuch i Waldemar Iwaniec. Średnio zaawansowani: I - Cezary Targoński, II - Marek Pozlewicz, III - Jerzy Kwieciński i Ryszard Borek. Andrzej Kądziela Gra podwójna, średnio zaawansowani: I miejsce - Marek Pozlewicz i Andrzej Balicki, II - Andrzej Zajączkowski i Krzysztof Schima. Zaawansowani: I - Bogdan Rogowski i Andrzej Śnieżek, II - Krzysztof Pitura i Andrzej Sułkowski. Turniej pocieszenia, średnio zaawansowani: I - Mirosław Berecki, II - Ireneusz Mierzwa. Zaawansowani: I miejsce - Zygmunt Dobrosz, II - Leszek Fiaute. Turniej poprzedziło 22 czerwca spotkanie zawodników w Hotelu Plaza w kasynie, gdzie sponsorem wieczoru było Casinos Poland. Otwarcie imprezy w obecności przedstawicieli DIG odbyło się 23 czerwca o godz w trakcie spotkania wszystkich uczestników przy grillu. Organizatorzy - mimo zmiennej pogody - zadowoleni są z frekwencji i sportowego ducha imprezy. Tenis-Partner consistent advisory - given by analitics Oferujemy: pomoc w założeniu nowego przedsiębiorstwa przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego pomoc w znalezieniu biura z właściwą lokalizacją obsługę biurowo-sekretarską Huber Associates sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. office servicesnowoczesne rozwiązania dla biura obsługę kadrowo-księgową wsparcie i doradztwo w zakresie systemu prawnego i podatkowego pomoc w znalezieniu partnerów handlowych ul. Ruska Wrocław Polska tel (71) fax (71)

16

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, m a j 2 0 0 6 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 A R K A D I U S Z R Z

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 2 (5) luty 2006 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012 Inwestycje zagraniczne w Polsce Sławomir Majman, prezes PAIiIZ grudzień 2012 1 2 grudzień 2012 Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Numer 1 2009 Magazyn bezpłatny Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Zaskakująco zgodni Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Dossier Adama Szejnfelda MÓWIĆ jednym głosem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA.

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA. Dodatek Innowacje Polskę może czekać golden age mówi Michał Boni KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty Nauka i biznes w parze Spływ kajakowy pracodawców Lubuskie Forum Gospodarcze PROJEKT

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Kamiński. Emilian. Najważniejszy jest widz. magazyn ludzi biznesu. Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie

Kamiński. Emilian. Najważniejszy jest widz. magazyn ludzi biznesu. Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie magazyn ludzi biznesu I 2015 Cena 9.90 zł (w tym 8% VAT) Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie Leszek Mellibruda wskazuje źródła stresu biznesmena ISSN 2300-0333 Beata Tyszkiewicz, Izabela

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl. Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str. 8-9. str. 14. str.

Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl. Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str. 8-9. str. 14. str. Andrzejki Klubowe Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl Wellness to styl życia... Nastrój i tajemnica chwili str. 8-9 str. 10 str. 14 Przedsiębiorcom i MieszkańcomPodkarpacia życzenia radosnych i spokojnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo