M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str."

Transkrypt

1 NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, L I P I E C / S I E R P I E Ń I S S N M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str KONCERT W OPERZE - ZESPÓŁ I VIRTUOSI ITALIANI GRA VIVALDIEGO DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU

2

3 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA L O W E R S I L E S I A N C H A M B E R O F C O M M E R C E Wrocław, ul Świdnicka 39 tel , fax Biuro DIG Czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Arkadiusz Ludwikowski, Grażyna Marciniak, Ryszard Milan, Paweł Rosienkiewicz, Czesław Sołtysiak, Mirosław Szeleziński, Janusz Trzciński Biuro DIG: Julita Markiewicz-Patkowska Zastępca dyr. DIG Bożena Bober Koordynator Działu Współpracy z Zagranicą Jowita Cetnar-Kupracz Koordynator współpracy z Unią Izb Łaby i Odry, doradztwo z zakresu CSR Małgorzata Drzewicka Fundusze Unii Europejskiej Sylwia Lasota Szef Projektów Unijnych realizowanych z EFS Marta Szott Specjalista ds. administracyjno-biurowych tel. 071/ Iwona Wielgo Koordynator Działu Promocji, Spotkań i Szkoleń Magdalena Włodarczyk Legalizacja dokumentów, obsługa Stałego Sądu Polubownego Jakub Żołnierczyk Projekty międzynarodowe, fundusz pożyczkowy Redakcja Miesięcznika DIG-Info Adam Karolczuk tel Zdjęcia: Maciej Szwed, Mieczysław Mieloch Edycja i obsługa promocyjna Miesięcznika EDU-SA Agencja Public Relations Małgorzata Garbacz tel , tel./fax Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków DIG) cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¾ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG maja prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony, w ciągu roku. W NUMERZE: STR. 3-4 KONFERENCJA WOMEN S LEADERSHIP AND EMPOWERMENT STR. 5 EKSPORT DO AMERYKI ŁACIŃSKIEJ STR. 5 SEKURYTYZACJA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH STR. 6 PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ STR DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW STR. 12 OFERTY STR. 13 STR. 13 STR. 14 STR. 15 POLSKA I UKRAINA - SKAZANI NA SUKCES GOLFOWE EMOCJE Z DEALEREM MERCEDESA INTELIGENTNA ENERGIA DLA EUROPY XVI TURNIEJ TENISOWY BIZNES CUP 2007 KONFERENCJA WOMEN S LEADERSHIP AND EMPOWERMENT W ramach podsieci Aktywizacja Zawodowa Kobiet projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw - reprezentując Krajową Izbę Gospodarczą i Dolnośląską Izbę Gospodarczą, uczestniczyłyśmy w międzynarodowej konferencji poświęconej problemom, na jakie napotykają kobiety w życiu zawodowym. W konferencji zorganizowanej przez Tomorrow People Organization w czerwcu w Bangkoku, udział wzięli przedstawiciele wszystkich kontynentów. Tomorrow People Organization została założona przez grupę młodych ludzi z Belgradu w 2002 roku. Od tego czasu rozrosła się do organizacji uznawanej i rozpoznawanej na arenie międzynarodowej, z biurami w Belgradzie i w Waszyngtonie, której partnerami są zarówno wyższe uczelnie czy stowarzyszenia z całego świata, jak i organizacje wspierające przedsiębiorczość. Jest to organizacja non-profit zrzeszająca ludzi zdecydowanych wprowadzać pozytywne zmiany w świecie, kredująca nową jakość, świadomość i odpowiedzialność wśród ludzi obywateli świata. Konferencję zainspirował fakt, iż kobiety stanowiące ponad połowę populacji ziemi otrzymują jedną dziesiątą przychodów globalnych i nadal posiadają mniej niż jedną setną własności w świecie. Okazało się, że problemy kobiet, pomimo ogromnej odległości dzielącej kraje i kontynenty, są bardzo podobne: różnice w wielkości otrzymywanego wynagrodzenia za tę samą pracę w stosunku do mężczyzn, dyskryminacja w pracy, nierówny dostęp do miejsc pracy, zwłaszcza w zawodach stereotypowo uznawanych za męskie, oraz brak asertywności. ciag dalszy na str. 4 3 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 KONFERENCJA WOMEN S LEADERSHIP AND EMPOWERMENT ciag dalszy ze str. 3 Mówiono o roli i znaczeniu kobiet we współczesnym społeczeństwie w skali światowej, roli edukacji w życiu kobiet, innowacji i przedsiębiorczości wśród kobiet, przywództwa kobiet, międzykulturowych aspektów i niepełnosprawności kobiety. Uczestnictwo w konferencji umożliwiło nawiązanie współpracy z aktywnymi kobietami z całego świata. Na uwagę zasługuje fakt, że DIG została zaproszona przez organizatorów i Izbę Gospodarczą w Belgradzie do aktywnego udziału w tej konferencji, a także zabrania głosu podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego przedsiębiorczości oraz prezentacji problemów kobiet w Unii Europejskiej, projektu KIGNET, podsieci Aktywizacji Zawodowej Kobiet i innych realizowanych projektów (tzw. wymiana dobrych praktyk). Przedstawiłyśmy prezentację pt. PROBLEMY I TRUDNOŚCI KOBIET W ŚWIECIE POLI- TYKI I BIZNESU NA PRZYKŁADZIE EU- ROPY (Problems & Difficulties Encountered by Women in the Political and Business Arena and Exemplified by Europe), akcentując przy okazji doświadczenia DIG w sferze przedsiębiorczości kobiecej, problemy związane z prowadzeniem działalności biznesowej, przeszkody w awansach na stanowiska menedżerskie kobiet, zalety kobiet przedsiębiorczych oraz przymioty charakteryzujące kobiety aktywne zawodowo, jak również codzienne problemy kobiet pracowników. Mówiłyśmy też o tzw. przedsiębiorczości kobiecej: o otoczeniu biznesowym, o tym, czym charakteryzuje się typowa kobieta biznesu w Europie, jakie są powody zakładania własnej firmy przez kobiety w UE, na jakie najczęściej problemy napotykają przy zakładaniu własnej firmy i podczas prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jakie są problemy kobiet pracowników, pragnących łączyć życie zawodowe z rodzinnym, zwłaszcza z posiadaniem i wychowywaniem dzieci. Autorki podczas swej prezentacji (z lewej J. Markiewicz-Patkowska) Poruszyłyśmy problem uwarunkowań kulturowych, czyli o tradycyjnym pojmowaniem roli kobiety i przypisywaniem jej głównej odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Wynikające z tych uwarunkowań obawy przed zatrudnianiem i awansowaniem młodych kobiet wyraźnie wpływające na kształt struktury bezrobocia kobiet. Wspomniałyśmy także o pośrednich barierach awansu kobiet w polityce i biznesie. Podsumowując, stwierdziłyśmy, że aby kobiety mogły pokonać tzw. szklany sufit, powinny popracować nad zredukowaniem odczuwanego przez siebie dysonansu wywołanego wysokimi ocenami z zewnątrz a niską samooceną, świadomością swoich zalet jako zwierzchników a poczuciem niepewności w sferze kompetencji merytorycznych, przekonaniem o dużych możliwościach organizacyjno-kreatywnych a lękiem kompetencyjnym. Po prezentacji, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, odpowiadałyśmy na pytania innych uczestników konferencji, zwłaszcza pochodzących z krajów bardzo odległych od Europy, którzy pragnęli jak najwięcej skorzystać z naszych doświadczeń w zakresie promocji przedsiębiorczości wśród kobiet. Było nam szczególnie miło, gdy jeden z profesorów z Uniwersytetu Québec w Montrealu, z Wydziału Zarządzania i Technologii, zainteresowany naszą prezentacją zaproponował nam realizację wspólnego projektu dotyczącego badania poziomu przedsiębiorczości kobiet w Unii Europejskiej i Kanadzie. Wielkie emocje wzbudził swoim wystąpieniem dr Ra. Widya Saraswati z Uniwersytetu Bengkulu na indonezyjskiej Sumatrze (tytuł Ra, pochodzący od słowa Radyanita, związany jest z faktem, że dr Ra. Widya Saraswati jest potomkiem Sułtana Bintoro I, Pierwszego Króla Demak w Indonezji). Zaprezentował on holistyczną koncepcję zagrożeń i problemów współczesnego świata, proponując jednocześnie bardzo ciekawe rozwiązania. Według niego we współczesnym świecie dominują mężczyźni oraz honorowane i przypisywane im cechy charakteru: agresja, chęć władzy, zaborczość, rywalizacja. Charakterystyczne dla kobiet cechy natomiast: opieka oraz ochrona i perswazja - są pomijane oraz niedoceniane. Powoduje to szereg problemów związanych z zaburzeniem równowagi w świecie. Niedocenianie przez mężczyzn kobiety starają się im J. Cetnar Kupracz (z lewej) i J. Markiewicz Patkowska (z prawej) w towarzystwie dr. Ra. Widya Saraswati dorównać rozwijając w sobie cechy typowo męskie, ale to nie prowadzi do niczego dobrego, bo nie znajdują w tym fakcie odpowiedniej satysfakcji, jak również nie wywołuje to aprobaty mężczyzn. Saraswati proponuje wyrównanie proporcji pomiędzy siłą i energią męską a kobiecą i związanymi z tym rolami oraz wartościami. Powinniśmy promować współpracę na rzecz rywalizacji oraz dążenie do ogólnego dobrobytu na świecie - zamiast tworzenia imperiów. Świat powinien zdać sobie w końcu sprawę, że Ziemia należy do wszystkich jej mieszkańców, i promować system polityczny przyjazny ludziom, w szczególności kobietom, w którym umiarkowanie i różnorodność powinno być traktowane jako dobro najwyższe. Powinniśmy ochraniać grupy osób promujących różnorodność religijną, etniczną, seksualną. W ekonomi należy bardziej położyć nacisk na dobrobyt ogółu niż na bogacenie się tylko poszczególnych, nielicznych jednostek. Najważniejszą potrzebą jednostki jest praca, która zapewnia zaspokajanie podstawowych potrzeb, dlatego też rządy państw, które nie potrafią zwiększać miejsc pracy dla obywateli, powinny umieć poddać się do dymisji. Człowiek, a nie kapitał powinien być najważniejszy! Człowiek może żyć na odpowiednim poziomie, jeśli ma zapewniony odpowiedni dostęp do edukacji, opiekę zdrowotną oraz dach nad głową. Dlatego też trzeba ograniczać władzę wielkich firm, korporacji, jeżeli zagrażają one małym i średnim przedsiębiorstwom. W konkluzji dr Widya Saraswati stwierdził, że powinniśmy położyć nacisk na rozbudowę różnorodnych/wielorakich ról w społeczeństwie: kobiety - na możliwość zarabiania na siebie, a mężczyźni - na dbałość o dom i utrzymanie w nim porządku, o dzieci. Chodzi o to, by wykreować tzw. androgeniczną społeczność. Prelegent dodał także, że świat potrzebuje obecnie kobiet-liderów, które umiejętnie poprowadzą go w kierunku zmian, rozwoju potrzebnych im umiejętności. Już wiele kobiet na świecie doskonale sobie z tym poradziły i służą przykładem innym, np. w państwach skandynawskich, gdzie kobiety mają największy udział w świecie w polityce i instytucjach publicznych. Julita Markiewicz Patkowska Jowita Cetnar Kupracz DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 EKSPORT DO AMERYKI ŁACIŃSKIEJ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU FIRM DOLNOŚLĄSKICH Dolnośląska Izba Gospodarcza przystąpiła do międzynarodowego projektu AL-INVEST, mającego na celu wsparcie współpracy pomiędzy małymi i średnimi firmami z Unii Europejskiej oraz Ameryki Łacińskiej. Program został uruchomiony przez Komisję Europejską w 1993 roku, a Koordynatorem trzeciej, trwającej właśnie edycji jest Konsorcjum AL-INVEST III, które zostało utworzone w 2004 roku w Brukseli przez Eurochambres, Bancomext oraz organizacje partnerskie działające na poziomie regionalnym na obu kontynentach. Na podstawie porozumienia z KE Konsorcjum zobowiązało się w ciągu 4 lat wesprzeć co najmniej 30 tys. małych i średnich firm z obu kontynentów w zakresie rozwoju handlu i inwestycji, by docelowo uruchomić nowe kontakty gospodarcze i stworzyć nowe miejsca pracy. Komisja przeznaczyła ok. 42 mln euro na wsparcie współpracy europejsko łacińskiej, co stanowi 80 proc. kosztów projektu, natomiast członkowie konsorcjum zobowiązali się do wsparcia przedsięwzięcia na poziomie pozostałych 20 proc. Projekt AL INVEST jest realizowany za pomocą sieci organizacji partnerskich operatorów działających na obu kontynentach, tzw. coopecos - na obszarze Unii Europejskiej, oraz eurocentros - w krajach Ameryki Łacińskiej. Operatorami są izby gospodarcze, federacje, zrzeszenia przemysłowe, konsorcja przedsiębiorców, regionalne agencje rozwoju, instytuty handlu zagranicznego, a także wyspecjalizowani konsultanci. Sieci operatorów na obu kontynentach ściśle ze sobą współpracują przy organizacji targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych lub branżowych, w kojarzeniu firm z obu kontynentów, a także przy organizacji konferencji, seminariów, szkoleń oraz opracowywaniu wydawnictw branżowych i dokumentów. Na mocy porozumienia podpisanego z Konsorcjum AL INVEST III w lipcu 2007 r. Dolnośląska Izba Gospodarcza została jednym z dwóch operatorów działających na terenie Polski (oprócz Łódzkiej Izby Regionalnej), co potwierdza pozycję i doświadczenie naszej Izby, uznawanej za cenionego partnera w zakresie realizacji projektów międzynarodowych. Dzięki udziałowi DIG w projekcie firmy dolnośląskie będą mogły uzyskać wsparcie przy nawiązaniu kontaktów handlowych z wybranymi, wiarygodnymi firmami z Ameryki Łaciński ze wszystkich branż. Spotkania będą organizowane zarówno na terenie Unii Europejskiej lub Ameryki Łacińskiej - w ramach udziału przedsiębiorcy w specjalistycznych targach, wydarzeniach branżowych lub indywidualnie, zgodnie z życzeniem zainteresowanego. Informacje na temat programu są dostępne na stronach internetowych Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt: Bożena Bober - tel , Jowita Cetnar-Kupracz - tel , SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNYCH Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce razem z Kancelarią Wierzbowski Eversheds oraz PricewaterhouseCoopers zaprasza na konferencje pt. Sekurytyzacja wierzytelności hipotecznych, która odbędzie się 27 września br. w siedzibie Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp.k. we Wrocławiu, pl. Solny 20. Początek godz Konferencja organizowana jest przy współpracy z Dolnośląską Izbą Gospodarczą. Dynamika rynku finansowego, rozwoju inwestycji oraz wzrostu gospodarczego powodują, iż z roku na rok powiększa się wachlarz instrumentów pozwalających znaleźć szybkie i skuteczne rozwiązania w generowaniu kapitału na rozwój przedsiębiorczości. Banki oferujące kredyty hipoteczne, chcąc powiększać portfele kredytowe będą musiały odpowiedzieć na pytanie o optymalny sposób pozyskiwania kapitału na ten cel. Może się to m.in. odbywać z wykorzystaniem sekurytyzacji. Sekurytyzacja aktywów, czyli emitowanie papierów wartościowych w oparciu o portfele wierzytelności hipotecznych jest popularną techniką uwalniania zamrożonych środków finansowych przez banki i instytucje finansowe działające na rozwiniętych rynkach finansowania mieszkalnictwa. Najprościej mówiąc, to instrument pozwalający instytucjom finansowym pozyskiwać kapitał do finansowania bieżącej działalności i jednocześnie dobrze zarządzać ryzykiem finansowym. Grupa docelowa: osoby zainteresowane problematyką refinansowania portfela hipotecznego z rynku kapitałowego, a w szczególności przedstawiciele sektora bankowego (prezesi, dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi, pracownicy departamentów prawnych, ryzyka kredytowego, windykacyjnych i restrukturyzacji, bankowości hipotecznej); kancelarie prawnicze firm windykacyjnych oraz przedstawiciele innych zawodów obsługujących rynek nieruchomości (firmy deweloperskie, duża dystrybucja, hotelarze, inwestorzy nieruchomości). BLOK PRAWNICZY poprowadzą: Przemysław Cichulski, Krzysztof Haładyj (Kancelaria Wierzbowski Eversheds) 1. Porównanie podstawowych kanałów realizacji transakcji sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych: wybrane zagadnienia prawne realizacji transakcji strukturyzacja transakcji sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych 2. Cele transakcji sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych 3. Sekurytyzacja poprzez fundusz sekurytyzacyjny versus sekurytyzacja poprzez podmiot emisyjny 4. Kluczowe aspekty prawne: przeniesienie aktywów aspekty upadłościowe tajemnica bankowa/dane osobowe 5. Regulacje dotyczące sekurytyzacji wierzytelnosci bankowych 6. Zalety sekurytyzacji dla emitentów i inwestorów 7. Nowe ramy prawne dla sekurytyzacji 8. Bariery rozwoju sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych w Polsce BLOK PODATKOWY poprowadzą: Maciej Wilczkiewicz oraz Tomasz Szczepanik (PricewaterhouseCoopers) 1. Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące sekurytyzacji wierzytelności bankowych 2. Konsekwencje podatkowe sekurytyzacji dokonywanej z wykorzystaniem umowy o subpartycypację wierzytelności i cesji wierzytelności - różnice 3. Zbycie wierzytelności na rzecz spółki celowej a zbycie wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego - skutki podatkowe 4. Sekurytyzacja wierzytelności a VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych 5. Praktyczne problemy podatkowe w transakcjach sekurytyzacji wierzytelności Warunki płatności i uczestniczenia w konferencji oraz informacje o możliwych zniżkach są dostępne na stronie internetowej Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce - PARTNERZY MERYTORYCZNI KONFERENCJI PATRONAT KONFERENCJI 5 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE I TURY PROJEKTU AKADEMIA EKSPORTU 4 lipca br. w hotelu Radisson SAS we Wrocławiu, odbyło się uroczyste zakończenie Projektu AKADEMIA EKSPORTU. FIRMA NA RYNKU ZAGRANICZNYM - NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKI. Spotkanie poprowadziły: Julita Markiewicz-Patkowska, wicedyrektor Izby i Koordynator Finansowy Projektu, Sylwia Lasota Koordynator Merytoryczny, oraz Ewa Eliasiewicz-Skoberla - Koordynator Kursów Językowych. Gośćmi honorowymi byli: Janina Woźna - Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego UM we Wrocławiu (fot. 1), Samuel Zerbini - radny miasta Rimini (fot. 2), zaproszeni lektorzy i trenerzy, którzy przez 5 miesięcy przekazywali wiedzę z zakresu szkoleń tematycznych oraz językowych. Zebranych powitał prezes DIG Zbigniew Sebastian, Menedżer Projektu, który pogratulował uczestnikom ukończenia szkolenia, zwracając szczególną uwagę na prestiż i wyjątkowość projektu. Podkreślił korzyści płynące z ukończenia szkoleń, akcentując trud ciężkiej pracy, jaki włożyli uczestnicy w ciągu pięciu miesięcy trwania projektu. Pani Dyrektor Janina Woźna mówiła o formach wspierania eksportu ze środków UE oraz o dofinansowaniu promocji eksportu ze środków rządowych, a Samuel Zerbini zaprezentował region Emilia Romana - jako przyjazny przedsiębiorcom i inwestorom. Realizację i przebieg Projektu podsumowała Sylwia Lasota, która podkreśliła założone rezultaty i osiągnięte wyniki wynikające z ukończenia szkoleń w ramach projektu. Podkreśliła również jak ważne jest nieustanne kształcenie się i zdobywanie nowej wiedzy. I tura Projektu Akademia Eksportu już się zakończyła, a wielu uczestników zgłosiło chęć kontynuowania nauki. Dlatego też Dolnośląska Izba Gospodarcza wychodząc naprzeciwko uczestnikom przygotowała kolejną już edycję projektu Eurofirma, który umożliwia doskonalenie zdobytych już umiejętności językowych oraz podniesienie wiedzy biznesowej. Ideę Eurofirmy przedstawiła Ewa Eliasiewicz-Skoberla. Na zakończenie Zbigniew Sebastian wręczył certyfikaty ukończenia szkolenia (fot. 3), a każda osoba otrzymująca certyfikat uzyskała również tytuł Specjalisty ds. eksportu. językowych: 50 osób zadeklarowało chęć nauki języka angielskiego, natomiast 10 osób chciało uczyć się niemieckiego. Podczas całego cyklu uczestnicy projektu inspirowali się wzajemnie, motywowali do nowych działań, wymieniali własnymi doświadczeniami. W trakcie trwania Projektu nawiązało się wiele prawdziwych przyjaźni, ale także wiele efektywnych kontaktów biznesowych. Jesteśmy pewni, że zdobyta podczas szkoleń wiedza, nabyte umiejętności i nawiązane kontakty przyczynią się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności wielu przedsiębiorstw. Mamy również nadzieję, że było to dobre i praktyczne dla wielu przedsiębiorców szkolenie. Joanna Wągiel Specjalista ds. merytoryczno-organizacyjnych W pierwszej turze Projektu AKADEMIA EKSPORTU. FIRMA NA RYN- KU ZAGRANICZNYM - NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIA I PRAK- TYKI - uczestniczyło 60 przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Podczas pięciomiesięcznych spotkań, uczestnicy skorzystali z 90 godzin lekcyjnych wybranego języka oraz z 43 godzin zajęć tematycznych. Powstało 6 grup Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 6

7 DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW Dni Włoskie we Wrocławiu (26 CZERWCA 1 LIPCA 2007 r.) okazały się jednym z największych przedsięwzięć gospodarczo-kulturalnych organizowanych przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą. Odbyły się pod honorowym patronatem Pani Ambasador Republiki Włoskiej w Warszawie - Anny Blefari Melazzi, oraz pod patronatem Marszałka Dolnego Śląska i Prezydenta Wrocławia, przy współpracy z Włoskim Instytutem Handlu Zagranicznego w Warszawie oraz z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie. Miały one na celu promocję współpracy gospodarczej pomiędzy regionem Dolnego Śląska a Włochami. Emilio Lolli Krzysztof Bramorski Zbigniew Sebastian, Janina Woźna, Maciej Bluj Na wieczorze w ratuszu gości powitał Francesco Alfonsi Piotr Waśniewski Mieczysław Ciurla Paolo Baldini 7 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW Krzysztof Grzelczyk W programie przewidziano forum gospodarcze z seminariami, spotkania biznesowe przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji polskich i włoskich, jarmark włoskich produktów regionalnych, a także elementy kulturalne, takie jak koncerty czy degustacja dań kuchni włoskiej. Dni Włoskie były także okazją do prezentacji potencjału dolnośląskiego rynku i zainteresowania nim przedsiębiorców przybyłych z Włoch, a także z innych regionów Polski. Blisko 70 włoskich przedsiębiorców, którzy zostali zaproszeni 26 czerwca do ratusza przez prezydenta Wrocławia na spotkanie powitalne, miało okazję zapoznać się z gospodarzami, organizatorami i przedstawicielami władz lokalnych, w imieniu których witali ich wiceprezydent Maciej Bluj oraz wicemarszałek Marek Moszczyński. Instytucje włoskie reprezentowali: dyrektor Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego w Polsce (ICE) - Francesco Alfonsi, oraz dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie (IIC) - Giovanni Sciola. Uczestników rozpoczętego nazajutrz rano Forum Gospodarczego Polska Włochy powitali: Zbigniew Sebastian prezes DIG, oraz Francesco Alfonsi, a o znaczeniu współpracy polsko-włoskiej dla miasta i regionu mówili: Krzysztof Grzelczyk - wojewoda dolnośląski, Andrzej Łoś - marszałek dolnośląski, i Wojciech Adamski - wiceprezydent Wrocławia. Zespół Dolnośląskiej Izby Gospodarczej i Consulenti Al Quadrato współpracujący przy organizacji Dni w każdej chwili był gotów do udzielenia informacji uczestnikom Forum W dalszej części konferencji Francesco Alfonsi zapoznał zebranych z działalnością ICE oraz przybliżył metody wsparcia dla firm włoskich i polskich. Poza nim w części plenarnej głos zabrali: Emilio Lolli, Radca Handlowy w Wydziale Ekonomicznym przy Ambasadzie Włoch w Warszawie, który omówił włosko- -polską współpracę gospodarcza, kreśląc jej sytuację aktualną i perspektywy na przyszłość; Mieczysław Ciurla, dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, który przybliżył sytuację gospodarczą Dolnego Śląska i perspektywy rozwoju, oraz Paolo Baldini, dyrektor New Desk Europe, Bank Pekao SA- jako Złoty Sponsor Dni Włoskich we Wrocławiu. Warto podkreślić, że oprócz części plenarnej zorganizowano trzy bloki seminariów: dla firm włoskich, polskich oraz dla urzędników dolnośląskich. W części włoskiej Piotr Waśniewski, koordynator Biura Euro 2012 Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprezentował przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane przez miasto, a także zachęcał włoskich inwestorów, by przystąpili do wykonawstwa infrastruktury towarzyszącej; Ewa Firewicz i Magdalena Muszyńska z Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego w Warszawie wskazały na aspekty praktyczne eksportu towarów do Polski na wybranych branżach; Janina Woźna, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego UM, oraz mec. Krzysztof Bramorski z BSO Prawo i Podatki Kancelaria Prawna omówili zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; Danilo Ferraris z Api Aleksandria zaprezentował Show Room w Warszawie - jako przykład projektu wspierającego eksport produktów włoskich do Polski;; Paolo Baldini wraz Ewą Jesionek z Banku Pekao SA omówili zasady finansowania inwestycji zagranicznych w Polsce; Daria Lewandowska z Interculturalis przedstawiła komunikację międzykulturową w biznesie Równolegle trwało seminarium dla firm polskich, w trakcie którego doradcy związani z firmą członkowską DIG Consulenti Al Quadrato zaprezentowali zebranym rynek włoski wraz z możliwościami rozwoju dla firm polskich, radzili, jak założyć działalność gospodarczą we Włoszech, a także omówili zasady ogólne eksportu do Włoch wsparte przykładami na wybranych branżach. W trzeciej sali Hotelu Sofitel przedstawiciele Rządu Regionalnego Emilia Romania w Bolonii dzielili się z naszymi samorządowcami doświadczeniami w zarządzaniu funduszami europejskimi na poziomie regionalnym. Giovanni Sciola osobiście ułożył kilka książek na regałach Tego samego dnia po południu odbyła się ceremonia przekazania księgozbioru romańskiego przez stronę włoską dla Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Na uroczystość przybyło 100 osób, a ceremonię uświetnili: Giuseppe Cavagna - I Radca Ambasady Republiki Włoch Od lewej: Andrzej Tyws, Rafał Bubnicki, Giovanni Sciola, Giuseppe Cavagna, Francesco Alfonsi i Teresa Lis-Pienkowska z książkami stanowiącymi zalążek Biblioteki Romańskiej Na pierwszym planie Antonio Ferri ze Stowarzyszenia Eurozwiązki DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 8

9 DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW Za wkład w pomoc przy organizacji Dni podziękowania z rąk prezesa Izby odebrał m.in. Giacomo Cicarelli w Polsce, Giovanni Sciola - dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie, który był darczyńcą księgozbioru oraz Francesco Alfonsi dyrektor ICE. Urząd Marszałkowski reprezentowali: Teresa Lis-Pienkowska dyrektor wydziału współpracy z zagranicą oraz Rafał Bubnicki dyrektor wydziału kultury. Honory gospodarza pełnił dyrektor Biblioteki Andrzej Tyws, który przyjął cenny dar: dzieła encyklopedyczne, pięknie wydane albumy o sztuce, literaturę piękną w najlepszym wyborze, utwory filmowe o dużej wartości artystycznej i medialnej. Wszystkie te pozycje wzbogacą księgozbiór tworzonej właśnie Biblioteki Romańskiej, na potrzeby której zaadaptowano i ciekawie zaaranżowano zespół pomieszczeń w kamienicy Pod Złotą Palmą w rynku. Dzięki staraniom Ambasady Włoch oraz Włoskiego Instytutu Kultury słynny zespół I VIR- TUOSI ITALIANI z Werony wpisał Wrocław do kalendarza swych występów i 27 czerwca wieczorem efektownie zaprezentował się w repertuarze Antonio Vivaldiego. Na koncert w Operze Wrocławskiej, sponsorowany przez firmę VERONA BUILDING, przybyło ponad 400 gości, wśród których byli m.in. przedsiębiorcy, politycy, przedstawiciele dolnośląskiego środowiska nauki i sztuki, miłośnicy włoskiej muzyki poważnej. Po koncercie publiczność czekała jeszcze uczta dla podniebienia poczęstunek przygotowany z produktów włoskich ufundowanych przez firmy włoskie: Campari, Consorzio Vino Chianti Classico, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio del Prosciutto di Parma, Divella, Peroni, Ferrero oraz Segafredo. Szczególnym powodzeniem cieszyły się przepyszne makarony przygotowane na trzy sposoby według receptury Paolo Murgia z wrocławskiej restauracji Secondo Paradiso. i Simone Pestelii 28 czerwca był dniem polsko-włoskich spotkań biznesowych. Każda firma mogła mieć od 6 do 10 spotkań indywidualnych z potencjalnymi partnerami, tak więc 200 przedsiębiorców z obu krajów miało wiele okazji do nawiązania partnerskich kontaktów, które być może zaowocują trwałymi związkami handlowymi lub przemysłowymi (adresy firm włoskich są dostępne w biurze DIG). Tego samego dnia na pl. Solnym rozpoczął się Jarmark Włoski - współorganizowany z Agencją Artystyczną Jedynka (także członkiem DIG), który trwał do 1 lipca. Wśród wystawców byli głównie producenci regionalnych produktów spożywczych włoskich, firmy handlujące odzieżą dziecięcą i akcesoriami odzieżowymi, a także upominkami. W weekend wrocławianie oblegli 12 stoisk, które były otwarte do późnych godzin wieczornych, dzięki czemu Włosi sprzedali niemal wszystkie produkty przywiezione do Polski. Zarówno wystawcy, jak i kupujący byli zachwyceni pierwszym zagranicznym targiem zorganizowanym we Wrocławiu. Nastrój tego miejsca przybliżył mieszkańcom miasta atmosferę jarmarków włoskich. Na targ przyszli również turyści z innych krajów, nawet tak odległych, jak Indie czy Japonia, ale najbardziej Na jarmarku włoskim nie mogło zabraknąć oliwy, przypraw i przetworów zdziwieni byli sami Włosi, że we Wrocławiu napotkali najwyższej jakości rodzime produkty (które zresztą chętnie kupowali). Padały wstępne deklaracje zorganizowania podobnego jarmarku również przed Bożym Narodzeniem, co niewątpliwie wzbogaciłoby asortyment prezentów pod choinkę. W trakcie Dni Włoskich we Wrocławiu odbyły się także imprezy przygotowane przez Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (relacja na s. 11) oraz koncert włoskiego zespołu Don Bosco w ramach Festiwalu Wrocław Non Stop. Wszystkie przedsięwzięcia cieszyły się dużym powodzeniem wśród wrocławian i zaproszonych gości i przybliżyły mieszkańcom regionu fenomen włoskiej kultury. Dni Włoskie we Wrocławiu okazały się największym przedsięwzięciem zorganizowanym przez Izbę w jej 17-letniej historii. W Dniach uczestniczyli przedsiębiorcy dolnośląscy i włoscy z praktycznie wszystkich regionów Italii, a także firmy włoskie mające swoje filie w Polsce, firmy polskie działające na terenie Włoch, a także rodzime przedsiębiorstwa handlujące towarami włoskimi. Włosi szukali kontaktów m.in. w przemyśle rolno-spożywczym, budownictwie, inwestycjach drogowych, nieruchomościach, ITC, logistyce i transporcie, meblarstwie, a także chcieliby sprzedawać i kupować dobra konsumpcyjne. Z kolei przedstawiciele włoskich zrzeszeń przedsiębiorców, izb gospodarczych i władz lokalnych przybyli licząc na nawiązanie nowych bądź rozwój kontaktów między instytucjami gospodarczymi i władzami administracyjnymi naszego regionu oraz gmin. Na końcowy sukces Dni Włoskich wpływ miała współpraca DIG zarówno z instytucjami polskimi i włoskimi, jak i z firmami, których ani wędlin ani wina i serów ani, rzecz jasna, Fiata. 9 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

10 DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW Marco Rinaldi, Dyrektor Generalny Verona Building, głównego sponsora koncertu, życzył wszystkim widzom dużych wrażeń muzycznych. Widownia zgotowała włoskim muzykom owację na stojąco. wsparcie było bardzo pomocne także przy wydaniu okolicznościowego folderu (dostępnego w wersji elektronicznej - Szczególnie gorące podziękowania za wsparcie imprezy należą się dyrektorowi Giovanni Sciola (IIC), dyrektorowi Francesco Alfonsi oraz Ewie Firewicz i Magdzie Muszyńskiej (ICE). Swój wkład w ostateczny kształt imprezy miała także nieobecna na Dniach Włoskich Agnieszka Turek z Wydziału Handlu, Promocji i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Rzymie, a także Katarzyna Chrobak-Eilmes z Biura Rozwoju Gospodarczego i Dorota Ostrowska z Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Agnieszka Goranin z Wydziału Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego. Wsparcie imprezie zapewnili patroni medialni: Biznes Wrocławski, TVP3 oraz Poland Monthly. Całe przedsięwzięcie nie byłoby tak wyjątkowe, gdyby nie Złoty Sponsor BANK PEKAO SA oraz fundator koncertu w Operze - firma VERONA BUILDING. Imprezę wsparli też członkowie DIG: BSO Prawo i Podatki Kancelaria Prawna, FUNAM, Inter-System, Bombardier Transportation Polska, a także Ewa Baranowska, której wspaniałe dekoracje kwiatowe cieszyły oko przedsiębiorców podczas konferencji oraz publiczności na koncercie. Sponsorzy ADF AUTO oraz AMICAR urozmaicili ponadto imprezę prezentując podczas jarmarku włoskiego na Placu Solnym najnowsze modele Fiata. Do ufundowania podarunków dla uczestników Dni Włoskich przyczyniły się także firmy Trussardi, Max Mara oraz Manufaktura w Bolesławcu, natomiast pamiątkowe tabliczki dla instytucji oraz firm najbardziej zaangażowanych w przygotowanie przedsięwzięcia wykonała włoska firma Tangari Design. Bezsprzecznie osobą najbardziej zaangażowaną, która oddała nam nieocenione usługi, był Giacomo Ciccarelli członek naszej Izby, właściciel firmy Consulenti Al Quadrato. Pan Giacomo i jego pracownicy przez wiele tygodni pracowali na rzecz promocji przedsięwzięcia oraz naszego miasta we Włoszech, pozyskania firm włoskich do udziału w imprezie, a Małgorzata Nowak oraz Giusy Ciccarelli współorganizowały seminaria dla firm polskich, spotkania B2B, jarmark produktów włoskich, a także serwis tłumaczy i hostess. Niniejszym słowa podziękowania kierujemy również do 20 wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem przyczynili się do stworzenia sympatycznej atmosfery oraz ułatwili bezpośrednie rozmowy przedsiębiorców polskich i włoskich. Złotymi zgłoskami śmiało można wpisać do Wielkiej Księgi Dni Włoskich nazwisko Simone Pestelli, oddanego przyjaciela Izby i nieocenionego współpracownika, który w ramach stażu zaangażował się całym sercem w organizację przedsięwzięcia. Izba udowodniła, że na bazie wypracowywanych latami kontaktów i we współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi może z powodzeniem organizować największe międzynarodowe imprezy na wysokim światowym poziomie, zapewniając przy tym ich uczestnikom profesjonalny serwis. Organizatorzy, patroni i sponsorzy mogą być dumni z tego, że po raz pierwszy udało się przygotować i przeprowadzić tak dużą imprezę promującą współpracę naszego regionu z Włochami. Jeszcze raz wszystkim uczestnikom, przyjaciołom i osobom wspierającym serdecznie dziękujemy! Bożena Bober, Iwona Wielgo Bożena Bober i Francesco Alfonsi DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 10

11 DNI WŁOSKIE WE WROCŁAWIU / GIORNATE ITALIANE A WROCŁAW Renata Różańska-Mauer eksperymentuje z włoską potrawą, Alicja Chybicka, Barbara Zdrojewska i Wanda Ziembicka-Has podglądają, a Ramolo Giordano kontroluje. Na inaugurację Dni Włoskich we Wrocławiu Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (ICE) przygotował 26 czerwca dwie imprezy o charakterze kulinarnym. Pierwszą było seminarium, na temat oliwy z Ligurii, drugą - kurs kuchni włoskiej dla polskich dam. Celem seminarium była prezentacja walorów i praktyczne zastosowanie oliwy extra vergine z Ligurii w kuchni. Liguria to kraina ciesząca się umiarkowanym klimatem, dzięki ochronie gór i bliskości morza położona w północno-zachodniej części Włoch (ze stolicą w Genui). Dania z darów morza i ziemi, obecne w liguryjskiej kuchni od dawien dawna, często oparte są na składnikach ubogich, ale dzięki fantazji w ich przygotowaniu stanowi prawdziwe arcydzieła. W prawie wszystkich przepisach znajdujemy oliwę, przede wszystkim pochodzącą z przetwórstwa oliwek odmiany taggiasca, charakteryzującej się niską kwasowością. Jej od dawna znane właściwości lecznicze zostały potwierdzone przez nowoczesną naukę o dietetyce. Oliwa extra vergine, uzyskana tylko z jednego tłoczenia, bez domieszek i dodatków chemicznych, jest tłuszczem najbardziej wskazanym do spożycia, nie tylko ze względu na aromat i smak, ale także ze względu na swoje właściwości organoleptyczne. Kolekcję oliw zaprezentował zebranym słuchaczom Fabrizio Vignolini, dyr. Włoskiego Towarzystwa Degustatorów Oliwy, a pokaz praktycznego zastosowania oliwy extra vergine w kuchni był udziałem Pino Franzè oraz Romolo Giordano, właściciela restauracji La Via Romana w Bordighera (1 gwiadka Michelin). Wśród słuchaczy było wielu wrocławskich restauratorów (także członków Izby), ale nie zabrakło też pań prowadzących firmy zupełnie nie gastronomiczne, które przywiodło zamiłowanie do włoskiej kuchni, a oliwy z oliwek w szczególności, dlatego seminarium szybko przestało kojarzyć się z nudnym wykładowym rytuałem, a zaczęło przypominać świetną zabawę, w której uczestniczyli zarówno mistrzowie, jak i uczniowie. Festival Italiano narodził się w 2001 roku z inicjatywy ICE w celu podniesienia rangi obchodów głównego święta politycznego i społecznego Włoch, czyli powstania Republiki Włoskiej (2 czerwca 1946 r.). Ma on na celu rozpropagowanie wiedzy o Włoszech, szczególnie o włoskiej gospodarce, ale również i kulturze, poprzez serię inicjatyw dotyczących szeroko pojętego fenomenu, jakim jest Italia. Od 2005 w ramach Festival Italiano organizowany jest kurs gotowania dla polskich dam, który powstał z chęci rozpowszechnienia znajomości specjałów kuchni włoskiej, a w szczególności ich walorów smakowych i zdrowotnych. Poprzednie dwie edycje odbyły się w Warszawie i Krakowie, a uczestniczyły w nich m.in. Urszula Dudziak, Irena Eris, Katarzyna Grochola, Elżbieta Jaworowicz, Iwona Bielska, Magdalena Cielecka, Beata Rybotycka i Ewa Wachowicz. Podczas wrocławskiej edycji w kuchni Hotelu Sofitel gotowania po włosku uczyły się: prof. Alicja Chybicka z wrocławskiej Kliniki Hematologii Dziecięcej, Renata Mauer-Różańska - dwukrotna złota medalistka olimpijska w strzelectwie, Barbara Zdrojewska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia, oraz wieloletnia reporterka TVP Wrocław - Wanda Ziembicka-Has. Kurs poprowadził znany już z seminarium oliwkowego Romolo Giordano. Kwiaty i upominki dla dam, które odtąd mogą się nazywać mistrzyniami kuchni włoskiej. Od lewej: Alicja Chybicka, Francesco Alfonsi, Wanda Ziembicka-Has i Renata Różańska-Mauer 27 czerwca podczas uroczystej kolacji kończącej naukę każda z pań zaprezentowała publiczności jedno ze swoich dań, których gotowania nauczyły się pod okiem włoskich kucharzy. A talenty kulinarne znanych wrocławskich dam degustowali i podziwiali m.in. szefowie ICE i IIC, marszałek Andrzej Łoś, Emilio Lolli, Giuseppe Cavagna, prezes Zbigniew Sebastian z małżonką, a także wielu członków DIG. Do późnych godzin trwała wspaniała zabawa przy muzyce, zaś włoscy gospodarcze Ramolo Giordano i jego danie oliwkowe Francesco Alfonsi i Giovanni Sciola oklaskują damy (i ich dania). Obok marszałek Andrzej Łoś. wieczoru okazali się niezwykle gościnni i przyjaźni, a przy tym bardzo ciepli i serdeczni. Świetna atmosfera podkręcona specjałami włoskiej kuchni sprawiła, że wrocławianie niezwykle odebrali imprezę wręcz znakomicie i życzyliby sobie więcej takich festiwali italiano, przybliżających nam wieloaspektowy fenomen tego kraju. (aka) Fabrizio Vignolini zaprezentował całą gamę oliw liguryjskich 11 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

12 OFERTY Odbudowa Iraku to już nie jest fikcja i tym razem polskie firmy nie mogą się spóźnić. Dlatego udział w dofinansowanych targach ODBUDOWA IRAKU w Kuwejcie w dn. 3-6 listopada br., to bezwzględna konieczność i zarazem niepowtarzalna okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu z reprezentantami irackich urzędów - dysponentami środków na odbudowę kraju. Wśród wystawców przeważają firmy poszukujące podwykonawców oraz dostawców żywności, lekarstw, urządzeń technicznych i materiałów (od budowlanych do pomocy szkolnych). Centrum Informacji Gospodarczej w Warszawie zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Las Vegas na targi przemysłu opakowań i przetwórstwa spożywczego PACK EXPO 2007 (15-17 października br.), gdzie prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii opakowań, maszyny, linie, materiały i komponenty. W ramach wystawy prezentowane są opakowania dla przemysłu spożywczego oraz napoi, dla branży piekarniczej, przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, chemicznego, tekstylnego, opakowania stosowane w elektronice i w wielu innych gałęziach przemysłu. Oba wyjazdy objęte są dofinansowaniem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poddziałanie , w formie dotacji będącej refundacją 50 proc. części wydatków kwalifikowanych netto (do zł). Oferta zawiera kompleksową organizację wyjazdów: pośrednictwo wizowe, przelot, przejazdy na terenie odwiedzanego kraju, zakwaterowanie, wyżywienie, pobyt na targach, obsługę miejscowego pilota-tłumacza, program turystyczny oraz obsługę procedury składania wniosków o refundację. Szczegóły: Małgorzata Moch, tel , Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) otworzyła swoje centrum biznesowe w Londynie, w rejonie zamieszkałym przez polską społeczność. Centrum ma służyć polskim przedsiębiorcom pomocą w wejściu i osiągnięciu sukcesu na rynku brytyjskim. Atutem BPCC jest ponad 15-letnie doświadczenie w promowaniu polskiego eksportu, doskonała znajomość rynku brytyjskiego, a także dostęp do sprawdzonych firm i specjalistów. Więcej informacji: BPCC, tel , i 27 września br. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Izbą Przemysłowo-Handlową z Drezna organizują w Görlitz konferencję gospodarczą poświęconą Polsce. Konferencji towarzyszyć będzie pierwszego dnia giełda kooperacyjna, na której szczególnie oczekiwane są firmy z branż: budowa maszyn/sprzęt; branża metalowa/produkty metalowe; produkty chemiczne; tekstylia; drewno i branża meblarska; elektrotechnika/elektronika. Formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie Informacje: Iwona Makowiecka, Biuro Regionalne PNIPH, Wrocław, pl. Solny 20, tel , fax , Ambasada Republiki Peru w Polsce zaprasza na Międzynarodowe Targi Dóbr Kapitałowych FIBCA 2007, które w dniach 7-9 listopada br. odbędą się w Limie. Impreza, skierowana do producentów, przedstawicieli i dystrybutorów dóbr kapitałowych, stanowi okazję dla firm pragnących przedstawić swoja ofertę maszyn, wyposażenia i usług, wykorzystujących nowoczesne technologie w różnych sektorach przemysłu. Targi organizuje FEXPE pod patronatem MSZ Peru, Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Turystyki, Izby Handlowej Peru, Krajowego Stowarzyszenia Przemysłowego i Związku Eksporterów. Szczegółowe informacje (w jęz. hiszpańskim lub angielskim): FEXPE, tel , , Zapraszamy do udziału w targach ITM Expo Innovative Technologies for Manufacturing Expo, które odbędą się w dniach 7-10 lutego 2008 r. w Bombaju (Indie). Szczegóły na stronie Firma PIOMAR Sp. z o.o., członek DIG, nawiąże współpracę z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi poszukującymi partnera biznesowego w celu utworzenia przedstawicielstwa, agencji lub oddziału na terenie Dolnego Śląska z siedzibą we Wrocławiu. PIOMAR w latach ściśle współpracował z firmą United Parcel Service Polkurier (obecnie UPS Polska), organizując i prowadząc przedstawicielstwa tych firm oraz zarządzając oddziałami na terenie całego Dolnego Śląska. Firma angażowała wyłącznie własne środki finansowe tworząc strukturę organizacyjną zdolną do samodzielnego świadczenia usług, co zaowocowało zdobyciem głębokiego doświadczenia w dziedzinie organizacji i zarządzania strukturami podmiotu. PIOMAR Zakład Produkcyjno-Usługowy Wrocław, ul. Gazowa 24/25, tel./fax Regionalna Izba Gospodarcza Północno-Wschodnich Czech zaprasza na 5 Karkonoską Wystawę w Trutnovie (5-7 października br.). Pierwszego dnia wystawy odbędą się czesko-polskie warsztaty ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRAKTYCE, organizowane z myślą o producentach oraz użytkownikach technologii, by mogli wymienić swe doświadczenia oraz przedstawić produkty i zamiary produkcyjne. Informacje: Franiek Molik, tel./fax , ADLER ( - producent okien drewnianych, okien z PCV, drzwi oraz bram garażowych - przedsiębiorców z terenu województwa dolnośląskiego zainteresowanych podwykonawstwem ww. produktów (również okien na profilu renowacyjnym); JUMP ( - producent szerokiego asortymentu torebek oraz toreb podróżnych - dystrybutorów swojego produktu. Więcej informacji udziela Izabela Mrugasz, Euro Est Conseil, Kraków, tel./fax , Sieć Eco przedsiębiorstw z Alzacji, zrzeszająca firmy z dziedziny środowiska i trwałego rozwoju (wytwarzają dobra lub usługi pozwalające zmierzyć, zapobiegać, ograniczać lub też korygować szkody środowiskowe w dziedzinach: powietrze, woda, gleba, odpady, energia, hałas, zanieczyszczenia,; działalność obejmuje też sferę projektową, doradczą, koncepcyjną, usługową, szkoleniową i badawczą), proponuje współpracę pomiędzy Eco-przedsiębiorstwami z Alzacji i firmami z Dolnego Śląska. Alzacja liczy 450 Eco-przedsiębiorstw, a sieć funkcjonuje w ramach partnerstwa pomiędzy Izbą Przemysłowo Handlową w Colmar, koordynatorem Izb Przemysłowo Handlowych Alzacji, siecią REALISE (zrzeszającą dużą część publicznych laboratoriów badawczych z regionu) oraz Regionem Alzacji. Sieć systematyczne zaznajamia się z kompetencjami oraz z know-how swych członków, zapewnia sprawną wymianę informacji, m.in. na temat staży i doktoratów proponowanych przez laboratoria, rozpowszechnia oferty pracy, organizuje nadzór technologiczny oraz analizy konkurencyjności poprzez zbudowanie platformy nadzoru Eco-przedsiebiorstw, monitoruje odpowiedzi na składane oferty na rynkach eksportowych. Pytania dotyczące możliwości nawiązania współpracy z siecią prosimy kierować na adres Więcej informacji o sieci: lub DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 12

13 POLSKA I UKRAINA - SKAZANI NA SUKCES W Doniecku już rozpoczęto budowę stadionu na Euro 2012 Od Dzikich Pól po Pomarańczową Rewolucję i wspólną organizację Euro historia stosunków polsko-ukraińskich składa się zarówno z jasnych, jak i ciemnych stron, ale w sferze gospodarczej oba kraje łączą silne, trwałe więzi. Gdy przyjrzeć się bliżej obecnej sytuacji gospodarczej naszego wschodniego sąsiada, gołym okiem widać, że dość częste zmiany na scenie politycznej nie mają negatywnego wpływu na gospodarkę. PKB Ukrainy rośnie systematycznie od 2000 roku i waha się od 7 do 12 procent. Wzrost produkcji w 2006 r. wyniósł 6 procent i kraj osiągnął wielkość PKB z lat poprzedzających rozpad Związku Radzieckiego. Stolica Ukrainy przeżywa okres dużej rozbudowy Do największych partnerów handlowych Ukrainy należą: Rosja, Niemcy, Włochy, Turcja i Polska. Kapitał zagraniczny jest szacowany obecnie na 20 mld USD, z czego ponad 1/3 wnieśli Mittal Steel i Raiffeisen Bank. Austriacka grupa Raiffeisen Poland zainwestowała 1 mld USD, kupując akcje jednego z największych banków ukraińskich AVAL, a Mittal Steel za kilka miliardów dolarów sfinalizował zakup kombinatu metalurgicznego Kryvoriżstal. Silnym polskim akcentem było pojawienie się na Ukrainie wrocławianina Leszka Czarneckiego, którego Getin Holding wykupił 81,88 proc. kapitału zakładowego spółki Prikarpattya Bank SA - za 56,9 mln zł. Polacy zresztą od lat mają tam bardzo dobrą opinię, a nasz kraj zajmuje 7 miejsce w eksporcie ukraińskim i 3 w imporcie. Na Ukrainie działa już ponad 1800 polskich firm, które zainwestowały ogółem ponad 100 mln USD. Przyszłość Specjalnych Stref Ekonomicznych jest niejasna, bo kolejne rządy zmieniają koncepcje dotyczące ulg, przez co inwestycje wydają się tam mniej pewne, niemniej i tam inwestorzy przez pewien czas korzystają z ulg podatkowych, m.in. za inwestycje w rozwój określonych dziedzin gospodarki, zagospodarowanie majątku poprzemysłowego i infrastruktury gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój nowych technologii etc. Poprawie klimatu dla inwestorów służyć ma ustawodawstwo gwarantujące państwową ochronę inwestycji zagranicznych oraz okresowo zwalniające podmioty z VAT. W niektórych sytuacjach wprowadza się okresowe zwolnienia z wymagań certyfikacji towarów importowanych. Polacy najwięcej, bo przeszło 12 mln dolarów, zainwestowali w strefie Jaworów (firmy: Termobud, Pruszyński, Śnieżka - Ukraina, Rytm - Elektromontaż) - gdzie produkuje się głównie materiały budowlane, wyroby z tworzyw sztucznych, farby, lakiery, artykuły spożywcze i witaminy. Ponadto mamy swój udział w produkcji kabli w Czernihowie i mebli w Charkowie. W Ługańsku inwestuje firma WIKO (meble biurowe i sklepowe), polscy przedsiębiorcy przejęli lwowski dom towarowy, bydgoski Romet zainwestował 623 tys. dolarów w produkcję rowerów górskich. Do największych polskich inwestorów na Ukrainie należą również: Can-Pack, producenci mebli - firmy Nowy Styl i Forte, a także Kredyt Bank i PKO SA. Należy oczekiwać korzystnego rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych, zwłaszcza że kolejne ukraińskie rządy za cel przyjęły integrację gospodarczą z Europą Zachodnią. Nie bez znaczenia jest także ogromne wspólne przedsięwzięcie - organizacja Euro Aby ułatwić nawiązanie nowych stosunków gospodarczych, firma Mineral Ltd. wraz z Michaiłem Zgurowskim, rektorem Politechniki Kijowskiej, organizuje Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze - w dniach września w salach Politechniki Kijowskiej, najbardziej renomowanej uczelni wyższej wśród wszystkich uczelni byłego bloku wschodniego. Więcej szczegółów dotyczących wyjazdu znajdą Państwo na stronie internetowej: oraz pod numerami telefonu i Grzegorz Smereka Na plażę w Odessie zjeżdża się taką kolejką. W tle majestatyczna bryła Hotelu Odessa. GOLFOWE EMOCJE Z DEALEREM MERCEDESA FIRMĄ MIROSŁAW WRÓBEL Firma Mirosława Wróbla - dealera samochodów z gwiazdą Mercedesa - od lat buduje swój sportowy wizerunek, m.in. organizując z sukcesem przedsięwzięcia sportowe. 7 lipca br. odbył się drugi w tym roku turniej golfowy z marką Mercedes-Benz. Zaproszenie do rozgrywek turniejowych na 18-dołkowym polu golfowym Toya Golf & Country Club (za Krzyżanowicami koło Wrocławia) przyjęło ponad 100 osób - klientów i sympatyków firmy, którzy przyjechali z różnych zakątków kraju, a także z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, a nawet z Tajlandii i Korei Płd. Gości powitał Mirosław Wróbel - gospodarz turnieju, a imprezę zręcznie Tadeusz Drozda, któremu towarzyszyła czeska piosenkarka Gabi Gold. Mimo magicznej daty pogoda tego dnia była niezwyczajna: wiatr zrywał okrycia z głów, plątał włosy, wzbijał pod niebo firmowe balony. I tylko zawodnicy, nie zważając na wiatrowe harce, z uwagą wybijali piłeczkę, która nierzadko wymykała się spod ich kontroli, uparcie omijając dołek. Turniejowi towarzyszyła Akademia Golfa poprowadzona przez profesjonalnych instruktorów, a dostępny dla wszystkich Piknik Golfowy obfitował w konkursy, gry i zabawy. Można było postrzelać z łuku lub z broni pneumatycznej, hazardziści mogli zagrać w kasynie obsługiwanym przez krupierów z Casino Polonia. Miłośnikom szybkich i ekskluzywnych samochodów zaproponowano jazdę próbną mercedesami różnych klas. W kategorii mężczyzn netto zwyciężył Sławomir Hryniewicz wygrywając dwuosobową wycieczkę do Turcji, cenne upominki od sponsora i fundatorów nagród oraz udział w Turnieju Mercedes Trophy. Drugi był zajął Lech Natkowski, trzeci był Jan Szmidt - obaj również otrzymali cenne nagrody. W kategorii netto kobiet wygrała Beata Ferenzy, otrzymując w nagrodę weekend mercedesem Nowej Klasy C z pełnym bakiem (plus prezenty i udział w Mercedes Trophy). Druga była Ewa Mokrzycka, trzecia Beata Szmidt. W zorganizowanym konkursie Nearest to the Pin dla graczy zwyciężył Jan Szmidt, w Longest Drive - Rhea Wiatr. Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali pamiątkową statuetkę wykonaną przez wrocławską artystkę Agatę Gwizd-Leszczyńską. 13 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

14 INTELIGENTNA ENERGIA DLA EUROPY Więcej funduszy na każdy projekt Szacuje się, że program pokryje aż do 75 proc. całkowitych kosztów projektu (to znaczny przyrost w porównaniu z 50 proc. w latach ubiegłych), oczywiście pod warunkiem, że dany projekt pomyślnie przejdzie etap oceny i zostanie wybrany do finansowania. Prostsza kalkulacja kosztów ogólnych Do wyliczania kosztów pośrednich zastosowana zostanie jednolita, 60-procentowa stawka w odniesieniu do bezpośrednich kosztów personalnych. Skoncentrowanie się na pięciu celach politycznych Projekt ma służyć następującym celom: umożliwianie działań politycznych, transformacja rynku, zmiana zachowań, dostęp do kapitału, szkolenia. Inicjatywy zintegrowane Są to specjalne projekty koncentrujące się na problemach lokalnych lub kwestiach postrzeganych za szczególnie istotne, takich jak bio-biznes, kogeneracja lub usługi energetyczne. Lokalne i regionalne agencje energetyczne Fundusze na zakładanie takich agencji w dalszym ciągu będą dostępne dla władz publicznych, jednak będzie tu obowiązywać zasada - jedna propozycja, jedna agencja. Projekty powielania rynku To nowy typ projektu wspieranego przez program, zostanie on jednak wprowadzony dopiero w roku Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programu IEE, który został zlokalizowany w Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA - Źródło: tel./fax W Europie istnieją liczne, jak dotychczas, niewykorzystane możliwości oszczędzania energii i metody wsparcia dla korzystania z odnawialnych źródeł energii, jednak warunki rynkowe nie są sprzyjające. Nowy program Inteligentna Energia dla Europy II stanowi narzędzie UE służące finansowaniu działań na rzecz poprawy tych warunków i skierowania nas w stronę inteligentniejszej energetycznie Europy. Program IEE II został zainicjowany w tym roku jako część Ramowego Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata , którego budżet zamyka się kwotą 3.6 mld euro, z czego 730 mln euro zostanie przeznaczone na finansowanie projektów w zakresie promowania wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych. Nowy program będzie czerpał z mocnych stron programu IEE I, kładąc równocześnie większy nacisk na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz większą konkurencyjność i innowacje. Zainteresowani udziałem w programie IEE II w roku 2007 zostaną objęci rocznym programem roboczym określającym priorytety finansowania, budżet, typy i warunki finansowania, procedury i plany roczne. Program będzie obejmował trzy główne obszary wydajność energetyczną, odnawialne źródła energii, transport. W ramach tych obszarów powtarza się wiele tematów z lat ubiegłych, takich jak: budownictwo, przemysł, produkty konsumenckie, odnawialna energia elektryczna, ogrzewanie i chłodzenie oraz biopaliwa. Jednocześnie jednak ostateczna wersja programu roboczego będzie zawierać najprawdopodobniej istotne zmiany: DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 14

15 XVI TURNIEJ TENISOWY BIZNES CUP 2007 W dniach czerwca na kortach spółki Tenis-Partner odbył się tradycyjny turniej BIZNES CUP 2007, którego organizatorami byli: Dolnośląska Izba Gospodarcza (fundator pucharów), Tenis-Partner (odpowiedzialny za sportową częścią turnieju) i Studio LS (część organizacyjna). Patronami turnieju były: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa i Amerykańska Izba Gospodarcza w Polsce. Sponsorzy: DIG, EMC - Instytut Medyczny SA, SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA FIRM, KIGEMA Sp. z. o.o., Casinos Poland, Drukarnia TiR (wydrukowała plakaty), Biuro Podróży Ecco Holiday. Katarzyna Nowacka Turniej adresowany był dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zaproszonych gości, udział w nim wzięło 20 pań i 91 panów. Wśród kobiet w kategorii open zwyciężyła Katarzyna Nowacka przed Barbarą Arian oraz Małgorzatą Szydłowską i Danutą Pozlewicz. Grupa zaawansowana: I - Katarzyna Wydmuch, II - Lucyna Schumacher, III - Danuta Ambroży i Ewa Dobryszycka. Grupa średnio zaawansowana: I - Simona Krukowska, II - Małgorzata Matyja, III - Gabriela Wnuk i Izabela Wieczorek. Gra podwójna pań: I - Danuta Pozlewicz i Grażyna Zaremba, II - Katarzyna Nowacka i Katarzyna Wydmuch. Turnieju pocieszenia wygrała Katarzyna Tarnowska przed Grażyną Zarembą. Panów podzielono na dwie grupy wiekowe: do 40 lat i powyżej. Grupa do 40 lat, zaawansowani: I - Zbigniew Czech, II Jarosław Steblik, III - Jarosław Wiśniewski i Andrzej Stawowczyk. Średnio zaawansowani: I - Remigiusz Feldman, II Marek Czeimak, III - Krzysztof Żaba i Łukasz Gałczyński. Grupa powyżej 40 lat, kategoria open: I - Edward Zarzycki, II - Andrzej Kądzielą, III - Stanisław Habdas i Bogdan Rogowski. Zaawansowani: I - Zbigniew Sabatowski, II - Piotr Janelli, III - Zbigniew Wydmuch i Waldemar Iwaniec. Średnio zaawansowani: I - Cezary Targoński, II - Marek Pozlewicz, III - Jerzy Kwieciński i Ryszard Borek. Andrzej Kądziela Gra podwójna, średnio zaawansowani: I miejsce - Marek Pozlewicz i Andrzej Balicki, II - Andrzej Zajączkowski i Krzysztof Schima. Zaawansowani: I - Bogdan Rogowski i Andrzej Śnieżek, II - Krzysztof Pitura i Andrzej Sułkowski. Turniej pocieszenia, średnio zaawansowani: I - Mirosław Berecki, II - Ireneusz Mierzwa. Zaawansowani: I miejsce - Zygmunt Dobrosz, II - Leszek Fiaute. Turniej poprzedziło 22 czerwca spotkanie zawodników w Hotelu Plaza w kasynie, gdzie sponsorem wieczoru było Casinos Poland. Otwarcie imprezy w obecności przedstawicieli DIG odbyło się 23 czerwca o godz w trakcie spotkania wszystkich uczestników przy grillu. Organizatorzy - mimo zmiennej pogody - zadowoleni są z frekwencji i sportowego ducha imprezy. Tenis-Partner consistent advisory - given by analitics Oferujemy: pomoc w założeniu nowego przedsiębiorstwa przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego pomoc w znalezieniu biura z właściwą lokalizacją obsługę biurowo-sekretarską Huber Associates sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. office servicesnowoczesne rozwiązania dla biura obsługę kadrowo-księgową wsparcie i doradztwo w zakresie systemu prawnego i podatkowego pomoc w znalezieniu partnerów handlowych ul. Ruska Wrocław Polska tel (71) fax (71)

16

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców Title of the presentation Date # Wsparcie dla przedsiębiorców Enterprise Europe Network w Polsce XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Enterprise Europe Network w na świecie i w Polsce

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012 Правительство Калининградской области The Kaliningrad Office of the Consulate-General of Sweden in Saint-Petersburg Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Калининградская

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Renata Iwaniuk Warszawa, dnia 1 czerwca 2006 r. 1 grupowe przedsięwzięcia eksportowe proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Połącz swój biznes ze światem. Międzynarodowe miejsce spotkań dla. Światowe forum oferujące. Jedno forum, wiele możliwości

Połącz swój biznes ze światem. Międzynarodowe miejsce spotkań dla. Światowe forum oferujące. Jedno forum, wiele możliwości Połącz swój biznes ze światem INDIALLIA 2012 otwiera drzwi do międzynarodowej współpracy biznesowej. Międzynarodowe forum spotkań B2B INDIALLIA to okazja do nawet 12 spersonalizowanych spotkań firm uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Tomasz Salomon Radca Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wrocław, 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Janusz Piechociński, Minister Gospodarki (TBC) Adam Maciejewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.30

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA eniem projektu Jarmark Europejski jest organizacja dwudniowego wydarzenia, otwartego dla mieszka ców wybranych miast Polski.

ZAŁOŻENIA eniem projektu Jarmark Europejski jest organizacja dwudniowego wydarzenia, otwartego dla mieszka ców wybranych miast Polski. ZAŁOŻENIA Założeniem projektu Jarmark Europejski jest organizacja dwudniowego wydarzenia, otwartego dla mieszkańców wybranych miast Polski. Główną atrakcją będzie możliwość śćzapoznaniasięi degustacja

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej

Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej SYLWIA LASOTA JULITA MARKIEWICZ - PATKOWSKA Szanowni Państwo, w tym roku obchodziliśmy dziesięciolecie wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski Baltic hub - przepis na platformę współpracy Zdzisław Sobierajski Human Factor - projektowanie zawsze powinno być skierowane na korzyści dla użytkownika. foto: Przemek Szuba Gdy dobrze zrozumiem to dobrze

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa Bartłomiej Lewandowski Koordynator Go Africa Department Promocji Gospodarczej Kraków,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny Zdobądź partnerów dla swojego biznesu technologicznego w Chinach - najbardziej dynamicznym rynku świata! seminarium oraz misja gospodarcza do chin Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Oferta szkolenia z zakresu PV: Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Długo oczekiwana przez cały sektor energetyki odnawialnej Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Pawilon Szwajcarski ENERGETAB 2012. Brama do dynamicznie rozwijającego się rynku elektronicznego i energetycznego

Pawilon Szwajcarski ENERGETAB 2012. Brama do dynamicznie rozwijającego się rynku elektronicznego i energetycznego Pawilon Szwajcarski ENERGETAB 2012 Międzynarodowe Targi Energetyczne Polska, Bielsko-Biała, 11. 14. września 2012 Brama do dynamicznie rozwijającego się rynku elektronicznego i energetycznego Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY ocena współpracy prezentacja polskich inicjatyw podejmowanych w powiatach przygranicznych Krzysztof Bolisęga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Projektodawca

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME Wspieranie działalności eksportowej firm Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Łódź, 25.09.2006 I. Informacje wstępne Początek działalności 1929r. MIRiP - organizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Oferta ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 5 lutego 2015 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE, ale także

Bardziej szczegółowo

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY 28.08.2006 r. 4.09.2006 r. 5.09.2006 r. Spotkanie B2B Fundusze strukturalne dla sektora MSP w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 2013 Czas na eksport cz. I Unijne

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER,

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 2010 Justyna Kulawik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 28 września 2010 r. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Targi przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym

Targi przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym Targi przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym Podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, 20 listopada Wrocławski Park Technologiczny organizuje wystawę firm działających na jego terenie.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

6-7 października 2015 Wrocław

6-7 października 2015 Wrocław 6-7 października 2015 Kolejna, VI już edycja Dni Dewelopera to najważniejsze wydarzenie dotyczące rynku nieruchomości w Polsce. Istotne zagadnienia do dyskusji w gronie ekspertów koncentrują się wokół

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU

RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU Z okazji święta narodowego Francji, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce przy współpracy z Instytutem Francuskim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo