Niepełnosprawni na rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niepełnosprawni na rynku pracy"

Transkrypt

1 dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 13 lipiec 2013 Niepełnosprawni na rynku pracy Czy firmy są przyjazne dla niepełnosprawnych pracowników? (Nie)pełnosprawni w pracy Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne? Potrzeby szkoleniowe osób z wadą słuchu Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel , fax Redaktor naczelna Agnieszka Dyba Zespół redakcyjny Patrycja Predko Anna Duda Hubert Dyba Adam Laskowski Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia Media Druk Jarosław Śliwiński Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. ZmianyNaTAK.pl. Publikacja bezpłatna Szczecin, lipiec 2013 Po raz pierwszy bohaterami kolejnego wydania Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl są osoby niepełnosprawne. Poświęciliśmy im nasz lipcowy magazyn. Osoby niepełnosprawne stanowią silną grupę na rynku pracy. Jednak niekiedy bardzo trudno jest im dotrzeć do wartościowego pracodawcy. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie mogą znaleźć ofert pracy, które informowałyby o uwzględnianiu w rekrutacji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wielu przedsiębiorców nie planuje bowiem przyjmowania do pracy niepełnosprawnych pracowników często nie dostrzegają korzyści, które się z tym wiążą. Pracodawcy, którzy już je znają, za najważniejsze z nich uważają m.in.: dostępność dofinansowania kosztów dostosowania miejsca pracy i zatrudniania pracownika asystującego osobie niepełnosprawnej, a także szkoleń tych pracowników oraz niższe kwoty wpłat na PFRON i refundację przez państwo części składek ZUS. Po drugie pracodawcy, którzy szukają pracowników niepełnosprawnych, często decydują się na skorzystanie z usług organizacji pośrednictwa pracy niepełnosprawnych czy Urzędu Pracy. Problem polega na tym, że osoby niepełnosprawne często zniechęcają się do tych instytucji, z powodu długiego oczekiwania na odpowiedź czy zbyt częstych, uciążliwych wizyt kontrolnych. Rezygnują, zatrudniając się w nieadekwatnych do swoich umiejętności warunkach. Poddają się na starcie. Na szczęście jest nadzieja zarówno dla pracodawców, którzy poszukują pracowników niepełnosprawnych, jak i odwrotnie są nią szkolenia i doradztwo. Obie strony mogą korzystać z bogatej oferty tych usług w województwie zachodniopomorskim. Ci pierwsi mogą poszerzać swoją wiedzę w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, a drudzy zdobywać zawód i poszerzać swoje kompetencje. Dzięki temu sami zaczną szukać takich pracodawców, u których będą chcieli pracować przez lata i do których zgłoszą się sami. Wierzymy, że dzięki opiniom przedsiębiorców, zamieszczonym w tym wydaniu Informatora o szkoleniach i doradztwie zastanowią się Państwo nad zatrudnieniem niepełnosprawnych pracowników w Państwa przedsiębiorstwie. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu pismu znajdziecie Państwa szkolenia, które chętnie polecicie osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności z Państwa kadry lub grona znajomych. Nasze pismo wydawane jest nie tylko w wersji drukowanej, którą trzymają Państwo w ręce, ale także elektronicznej, dostępnej na stronie: Na niej znajdziecie Państwo także najnowsze oferty szkoleń, które odbywają się w woj. zachodniopomorskim. Spis treści Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu W numerze: 3 Czy firmy są przyjazne dla niepełnosprawnych pracowników? 4 (Nie)pełnosprawni w pracy 5 Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne? 6 Potrzeby szkoleniowe osób z wadą słuchu 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie zatrudniania i rozwoju osób niepełnosprawnych 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika 2 NR 13 lipiec 2013

3 Czy firmy są przyjazne dla niepełnosprawnych pracowników? Osoby niepełnosprawne są poszukiwane na rynku pracy. Z jakimi korzyściami wiąże się ich zatrudnienie? Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorstwo, aby mogło zatrudniać niepełnosprawnych pracowników? O te i inne kwestie zapytaliśmy Witolda Niewiadomskiego, komplementariusza i współwłaściciela spółki Roka-Niewiadomski firmy świadczącej usługi utrzymania czystości, ochrony, pralnictwa, utrzymania terenów zielonych itp., która zatrudnia osoby niepełnosprawne. Jakie warunki musiała spełnić Pańska firma, aby mogła zatrudnić osoby niepełnosprawne? Jako zakład pracy chronionej musimy spełniać wymogi zawarte w Ustawie o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z jakimi korzyściami wiąże się zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez przedsiębiorstwo? Aktualnie jedyną korzyścią zatrudniania osób niepełnosprawnych jest dofinansowanie do ich wynagrodzeń (szczegółowe informacje na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pl dop. red.), które z roku na rok jest coraz mniejsze. Obniżanie wysokości dofinansowania rekompensowane jest m.in. większą ilością dni urlopów, które przysługuje osobom z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dodatkowo 10 dni roboczych w danym roku kalendarzowym). Pracodawca, zatrudniający osobę niepełnosprawną, może ubiegać się m.in. o: zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. źródło: Jakie obowiązki wobec niepełnosprawnych pracowników i państwa ma przedsiębiorstwo, które ich zatrudnia? Firma musi zapewnić takim pracownikom opiekę medyczną w szerokim zakresie, odpowiednio dostosować ich stanowiska pracy i zapewnić im dodatkową 15-minutową przerwę w pracy. Pracodawcy organizujący wewnętrzne szkolenia dla pracowników niepełnosprawnych, mogą ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy. Źródło: Witold Niewiadomski komplementariusz i współwłaściciel spółki Roka-Niewiadomski. Jej powinnością wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i innych instytucji jest ogromna sprawozdawczość. Ilu pracowników niepełnosprawnych zatrudnia Pana przedsiębiorstwo? Jaki to procent wszystkich zatrudnionych osób? Firma zatrudnia ponad tysiąc osób niepełnosprawnych, co stanowi ponad 90% wszystkich zatrudnionych. Jesteśmy największym Zakładem Pracy Chronionej (ZPCHR) w województwie zachodniopomorskim (ogólnopolska baza pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne, dostępna jest na stronie dop. red.). Jakie stanowiska w Pana przedsiębiorstwie zajmują osoby niepełnosprawne? Osoby niepełnosprawne pracują na wszystkich rodzajach stanowisk w firmie. Zajmują m.in. posady sprzątaczek, pracowników gospodarczych i pracowników ochrony. Pracują także w administracji i nadzorze. Zajmują także stanowiska dyrekcyjne. Czy niepełnosprawni pracownicy Pana firmy uczestniczą w szkoleniach? Jeśli tak, to czy są to szkolenia wewnętrzne, organizowane przez przedsiębiorstwo, czy zewnętrzne, przeprowadzane przez niezależne instytucje? Szkolenia pracowników niepełnosprawnych przeprowadzamy głównie we własnym zakresie. Wyjątkiem są szkolenia specjalistyczne wtedy korzystamy ze wsparcia zewnętrznych instytucji, jak np. ZUS. Czy Pana firma prowadzi otwartą rekrutację? Cały czas poszukujemy pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jakie warunki takie osoby muszą spełniać, aby wziąć udział w naborze do Pańskiej kadry? Zależy nam zwłaszcza na tych pracownikach, którzy mają orzeczenia znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zatrudnianie takich osób jest niezbędne, aby przedsiębiorstwo spełniało wymogi ustawowe. Natomiast osobami niepełnosprawnymi, których zgłasza się do nas najwięcej, są osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Nie możemy ich przyjąć do pracy, żeby nie stracić wskaźników ustawowych. Czy w związku z tym szukacie Państwo pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności na własną rękę? Zgadza się. Takich osób poszukujemy na wszelkie możliwe sposoby za pomocą ogłoszeń w prasie, przez portale internetowe, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, poprzez urzędy pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie itp. W jaki sposób osoba niepełnosprawna, która spełnia powyższe warunki, a co najważniejsze jest chętna i gotowa na zatrudnienie, może zgłosić się do pracy w Pańskiej firmie? Po pierwsze, może odpowiedzieć na któreś z naszych ogłoszeń. Po drugie, może skontaktować się z naszym biurem telefonicznie, drogą mailową lub poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej. Dziękuję za rozmowę. Anna Duda Wszelkie przydatne informacje i dane kontaktowe znajdują się na stronie firmy Roka- Niewiadomski 3

4 (Nie)pełnosprawni w pracy Według najnowszych pełnych danych, pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego 2011, w Polsce żyje 4,7 miliona osób niepełnosprawnych. Ponad 3 miliony osób z tej grupy posiadało prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności. Mimo tego, że w porównaniu z Narodowym Spisem Powszechnym z roku 2002, liczba osób niepełnosprawnych zmalała o niemal 800 tysięcy, niepełnosprawni są wciąż grupą bardzo liczną oraz zasługującą na szczególną uwagę również w kontekście aktywności na rynku pracy oraz możliwości rozwoju kariery zawodowej. Prawa osób niepełnosprawnych zagwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z dokumentem, w Polsce nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym czy gospodarczym z jakiegokolwiek powodu. Dodatkowo na władze publiczne nałożony jest obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym. Dokumentem definiującym prawa osób niepełnosprawnych jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z 1997 roku. Szczegółowemu uregulowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych w Polsce służy ustawa z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą osoby uprawnione mogą liczyć na dostęp do rehabilitacji zawodowej, na którą składają się m.in.: szkolnictwo zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy. Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną Ważnym działaniem organów władzy państwowej jest wprowadzanie ułatwień dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługują środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika i wynosi od 40% do 180% najniższego wynagrodzenia. Poza tym pracodawca może otrzymać środki na przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, na nabycie potrzebnego sprzętu i oprogramowania, a nawet na szkolenia dla niepełnosprawnego pracownika. Dodatkowe gratyfikacje finansowe to dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, który pomaga niepełnosprawnemu wykonywać swoje zadania oraz zwolnienie z obowiązku opłacania składek na PFRON. Uprawnienia osoby niepełnosprawnej Sam niepełnosprawny pracownik ma prawo do licznych udogodnień w czasie wykonywania pracy. Przysługuje mu m.in. dodatkowe 15 minut przerwy w ciągu dnia (przerwa powinna być przeznaczona na gimnastykę lub wypoczynek), wliczanej do czasu pracy oraz dodatkowych 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w ciągu roku w przypadku osób z ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pracownik ma również prawo do przerwy w pracy w celu udziału w turnusie rehabilitacyjnym, bez utraty prawa do wynagrodzenia. Przysługuje ono w wymiarze 21 dni roboczych. Aby pracownik mógł się udać na turnus rehabilitacyjny, niezbędny jest wniosek lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną. Jeśli pracownik niepełnosprawny powinien wykonać badania specjalistyczne, zabiegi lecznicze lub usprawniające, a także gdy niezbędne jest uzyskanie zaopatrzenia ortopedycznego, a nie może tych czynności wykonać poza godzinami pracy, to może w celu załatwienia tych spraw zostać zwolniony z pracy i co ważne nie będzie to liczone jako urlop wypoczynkowy. Pracodawca może zażądać jednak udokumentowania tych czynności. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy (turnus rehabilitacyjny) nie może przekroczyć 21 dni roboczych. Pracownikom niepełnosprawnym przysługuje prawo do krótszego czasu pracy. Dotyczy to jednak osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czas pracy nie może przekroczyć 7 godzin dziennie i 35 godzin w okresie tygodniowym. Aby jednak pracownik mógł skorzystać z takiego uprawnienia, lekarz sprawujący opiekę musi wydać opinię o celowości skrócenia czasu pracy. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do osób umiarkowanie niepełnosprawnych, których czas pracy może wynosić 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Wobec tego, że pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może pracować krócej, to czy jego wynagrodzenie jest niższe? Nic bardziej mylnego. Skrócone normy pracy nie mogą mieć i nie mają wpływu na wynagrodzenie, zatem nie ulega ono obniżeniu. Działalność gospodarcza osoby niepełnosprawnej Jeśli osoba niepełnosprawna chciałaby otworzyć własną działalność gospodarczą, przysługuje jej dofinansowanie ze środków publicznych, w wysokości nawet piętnastokrotności średniego wynagrodzenia. Są to więc znaczne środki na początku swojej drogi biznesowej. Już w czasie prowadzenia działalności niepełnosprawnemu przysługuje refundacja obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jak widać, istnieje szereg zachęt ekonomicznych zarówno dla pracodawcy, jak i niepełnosprawnego pracownika. Jednak co ważniejsze, angażowanie się tych pierwszych daje możliwość realizowania biznesu społecznie odpowiedzialnego. Dla pracownika z kolei, praca to najlepszy sposób na rozwój społeczny i osobisty, droga do nawiązania nowych znajomości i ostatecznie samorealizacji. Powstaje wiele inicjatyw obywatelskich, które zachęcają do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Coraz częściej podczas organizowanych szkoleń, zaplecze techniczne dostosowuje się do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby również one mogły korzystać ze wsparcia doświadczonych trenerów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą zgłębiać wiedzę dotyczącą m.in. kwestii prawnych, jak i mogą uczestniczyć w szkoleniach zawodowych czy kursach języka, np. migowego, a w konsekwencji być atrakcyjnymi na rynku pracy. Hubert Dyba 4 NR 13 lipiec 2013

5 Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne? Niepełnosprawność nie musi przekreślać kariery zawodowej. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności to wykwalifikowani pracownicy, którzy oczekują od pracodawców równego traktowania i braku dyskryminacji, za co odwdzięczą się lojalnością, sumiennym wykonywaniem powierzonych im obowiązków. Pracodawco otwórz drzwi swojej firmy dla osób niepełnosprawnych! Przedsiębiorstwo bez barier Poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, którym trudniej na rynku znaleźć pracę chociażby z uwagi na wymagania stanowiskowe, zyskać można opinię firmy bez barier. Pracownicy coraz częściej szukają miejsc pracy, gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności w przyjaznej atmosferze, zwracają większą uwagę na politykę firmy, a ich priorytetem nie są już tylko dobre warunki finansowe. Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w środowisku biznesowym, jak i w świadomości społeczności oraz klientów firmy przekłada się na zyski. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie musi być wcale kłopotliwe i nieopłacalne. Przeciwnie, dzięki dofinansowaniu, refundacji zyskuje się dobrego pracownika przy poniesieniu niewielkich kosztów. Niepełnosprawność nie musi i zazwyczaj nie oznacza wykluczenia ze ścieżki rozwoju zawodowego, niezdolności do pracy. Choroba psychiczna nie przekreśla szans niepełnosprawnego na zatrudnienie. Pracodawcy muszą pamiętać, że najważniejsze są kwalifikacje i to one powinny decydować o tym, jakiego pracownika zatrudnić na danym stanowisku. Osoby niepełnosprawne często posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, dzięki czemu są pożądanymi pracownikami. Co więcej, doceniają samą możliwość zatrudnienia i zależy im na utrzymaniu posady. Zdecydowanie rzadziej też zmieniają pracę i bardziej się angażują. Przedsiębiorca na zatrudnieniu osób niepełnosprawnych korzysta, zdobywa bowiem wartościowych pracowników, którzy prawdopodobnie zwiążą się z firmą na dłużej. Nadto utrwala pozytywny wizerunek, a jednocześnie ma możliwość skorzystania z licznych dofinansowań i ulg, przedstawionych poniżej. Adaptacja stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z koniecznością wyposażenia stanowiska pracy. Oczywiście musi spełnić pewne wymagania, w tym prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy, nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a zatrudniona przez niego osoba powinna być uprzednio zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub też poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu. Pracodawca musi zadeklarować zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Wówczas może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (w tym adaptację pomieszczeń, zakup urządzeń, niezbędnego oprogramowania itp.) ze środków PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednakże dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii z Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej prawidłowego przystosowania miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Zwrot kosztów nie może być wyższy aniżeli dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie. Jest on dokonywany przez starostę. Szkolenie niepełnosprawnych pracowników Nowi pracownicy wymagają często szkoleń związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy, wdrożeniowych, jak i podnoszących ich kwalifikacje. Pracodawcy chcąc wykorzystać maksymalnie umiejętności swoich podwładnych powinni zapewniać im wsparcie w postaci kursów i szkoleń. W przypadku firmy, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, istnieje możliwość ubiegania się o refundację kosztów, które poniesiono w związku z przeprowadzonymi szkoleniami. Zwrot dokonywany jest przez starostę na warunkach zawartych w umowie do wysokości 80% poniesionych kosztów, jednakże nie może on przekroczyć dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. Żeby ubiegać się o refundację z PFRON pracodawca musi złożyć wniosek do PUP lub PCPR (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia Jeżeli pracownik niepełnosprawny został ujęty w ewidencji prowadzonej przez PFRON, pracodawca może otrzymać dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Przysługuje ono w sytuacji, kiedy w firmie zatrudnionych jest mniej niż 25 osób przy przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a także gdy zatrudnionych jest co najmniej 25 pracowników, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, jak również w przypadku zakładu pracy chronionej. Wysokość dofinansowania zależna jest od kilku czynników, między innymi typu pracodawcy czy też stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych osób. Pracodawca może również wyznaczyć pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy, jeśli samodzielnie nie jest on w stanie wykonywać wszystkich powierzonych mu obowiązków, czynności, komunikować się z otoczeniem. W takiej sytuacji pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów zatrudnienia takiej osoby, jednakże ilość godzin przeznaczonych na pomoc jednemu niepełnosprawnemu pracownikowi nie może przekraczać 20% tygodniowej liczby godzin pracy pracownika pomagającego. Zwolnienie z wpłat na PFRON Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich firmie wynosi mniej niż 6%, zobowiązani są do dokonywania co miesiąc wpłat na PFRON (40,65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia liczonego od 6% ogółu zatrudnionych pracowników). Możliwe jest obniżenie wysokości wpłaty w sytuacji, kiedy w firmie znajdą się stanowiska pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności czy nawet całkowite zwolnienie w przypadku większej aniżeli 6% ilości ogółu zatrudnionych osób w firmie z orzeczeniem o niepełnosprawności. Patrycja Predko 5

6 Potrzeby szkoleniowe osób z wadą słuchu Według danych szacunkowych województwo zachodniopomorskie zamieszkuje około 5000 osób z wadą słuchu. Niestety zdecydowana większość z nich nie ma szansy na znalezienie pracy oraz rozwój osobisty i zawodowy. Czy pomóc mogłyby szkolenia? O zainteresowaniu szkoleniami wśród osób z wadą słuchu oraz o sytuacji tej grupy na zachodniopomorskim rynku pracy rozmawialiśmy z Elwirą Rewcio Kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych. Elwira Rewcio, Kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych Jakiego rodzaju szkolenia są najbardziej popularne wśród osób z wadą słuchu? Osoby niesłyszące starają się znaleźć takie szkolenia, w ramach których zdobędą zawód dający im inne szanse niż placówki oświatowe. Większość osób z wadą słuchu kończy Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, a w tych miejscach mają bardzo zawężony zakres zawodowy. Większość uczona była przez lata wybranych kilku zawodów, kiedyś to były: krawiec, stolarz, ślusarz, tapicer, introligator, dzisiaj są to: informatyk, kucharz i cukiernik. Są też oczywiście zawody niedostępne dla osób głuchych takie, jak np. kierowca samochodów ciężarowych. Stąd też pewnych szkoleń dla osób niesłyszących po prostu nie ma sensu organizować. Warto zauważyć, że osoby niesłyszące chcą się kształcić nie tylko w kierunku zawodowym, lecz także rozwijać swoje zainteresowania i szkolić się w zakresie języków obcych wielu marzy o skończeniu kursu języka angielskiego pisanego (każdy kraj ma swoją narodową wersję języka migowego). Język ten jest im bardzo potrzebny do poruszania się po Internecie, który jest dla nich drugim światem. Na co zwrócić uwagę organizując szkolenia adresowane do tej grupy? Na pewno nie uda się przeprowadzić szkolenia bez obecności tłumacza języka migowego. Szalenie istotna jest też kwestia związana z pozyskaniem środków na takie szkolenie. Osoby z wadą słuchu najczęściej nie są w stanie pokryć kosztów szkolenia z własnej kieszeni, ponieważ utrzymują się ze skromnych rent. Natomiast, jeśli chodzi o możliwości pozyskania dofinansowania na organizację tego typu szkoleń, należy zwrócić uwagę, że w wielu konkursach stawka za godzinę szkolenia jest z góry ustalona (np. w przypadku szkoleń językowych w PO KL) i nie przewiduje ona wynagrodzenia dla tłumacza języka migowego, lecz tylko dla prowadzącego szkolenie. Trzeba też znaleźć sposób na przeprowadzenie zajęć i to musi być sposób typowo wizualny. Prowadzący musi przemyśleć, co i jak może pokazać, zilustrować, co da się przedstawić na slajdach, co może zaprezentować przynosząc przedmioty czy też demonstrując wykonywanie pewnych czynności. Krótko mówiąc musi się nastawić na szkolenia bardziej warsztatowe i obrazowe niż wykładowe. Oczywiście szkolenie musi także zawierać teorię, ale tutaj niezwykle ważne jest zobrazowanie wprowadzanych pojęć. Aspekt wizualny jest niezwykle ważny, gdyż z reguły u osób z wadą słuchu w większym stopniu niż u osób w pełni sprawnych rozwijają się inne zmysły, w tym w szczególności wzrok. Aktualnie istnieje wiele możliwości znalezienia dofinansowania na organizację szkoleń dla osób niepełnosprawnych, jednak czy pracodawcy są w ogóle zainteresowani zatrudnianiem głuchych pracowników? Bardzo różnie. Są zawody w których pracodawcy już się do niesłyszących przekonali i zdarza się, że zatrudniają ich coraz więcej, tak że całe działy, sekcje w swoich firmach budują w oparciu o głuchego pracownika. Z drugiej strony są też ciągle zawody, do których próbujemy pukać i tam jest przerażenie, strach i odmowa. Jednak często, jak taki pracodawca się ostatecznie decyduje na zatrudnienie niesłyszącego, to po miesiącu się do niego przekonuje. Rynek pracy się pomału otwiera, ale ciągle jest wielu pracodawców, którzy z uporem odmawiają. Aktualnie w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szukamy firm z branży budowlanej chętnych do przyjęcia osoby niesłyszącej na staż. Tymczasem wielu pracodawców mówi, że na budowie jest zawsze niebezpiecznie, a co dopiero dla osób, które nie słyszą. Nie wiedzą, że są specjalne urządzenia ostrzegające o niebezpieczeństwie za pośrednictwem wzroku, a nie słuchu, jak na przykład różnego rodzaju sygnalizacje świetlne, które są bardzo skuteczne. Warto dodać, że tak naprawdę osoba głucha jest w wielu zawodach sprawniejsza od słyszącego, ponieważ skupia się na tym, co robi, nie rozprasza jej dźwięk. Dlatego też osoby te świetnie sprawdzają się w zawodach wymagających dużej koncentracji i precyzji, jak również w miejscach pracy, w których ważne są spostrzegawczość czy sprawność manualna. Zatem ciągle nie jest łatwo znaleźć osobom niesłyszącym miejsce na rynku pracy. W związku z tym czy w ogóle warto przeprowadzać szkolenia dla osób głuchych? Na pewno warto! Nawet gdyby tylko jedna osoba miałaby z tego na końcu skorzystać, gdyby choć jedne drzwi do pracodawcy się otworzyły, to i tak warto, bo to jest dobry przykład i danie nadziei innym w podobnej sytuacji. Dziękuję za rozmowę. Adam Laskowski Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie jest instytucją statutowo wspierającą osoby z wadą słuchu. Realizuje często projekty i podejmuje liczne inicjatywy związane z podnoszeniem kwalifikacji osób głuchych, pomaga także niesłyszącym w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami, a pracodawcom zainteresowanym zatrudnieniem niesłyszącego w znalezieniu rzetelnego pracownika. Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej 6 NR 13 lipiec 2013

7 Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie zatrudniania i rozwoju osób niepełnosprawnych W tym numerze Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl pracodawcy, którzy planują zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych znajdą oferty firm szkoleniowych i doradczych z woj. zachodniopomorskiego. Dla tych z nich, którzy chcą swoim niepełnosprawnym pracownikom zapewnić poszerzanie kompetencji bądź zdobywanie nowego zawodu, zebraliśmy oferty szkoleń, które odbędą się w sierpniu w Szczecinie i okolicach. Uprawnienia pracownicze niepełnosprawnych Opis Adresatami szkolenia są przedstawiciele pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudniać osoby niepełnosprawne. Celem szkolenia jest zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych. Szkolenie poruszy następujące tematy: orzekanie o niepełnosprawności, stopnie niepełnosprawności, orzecznictwo dla celów rentowych a stopnie niepełnosprawności, grupy inwalidzkie a stopnie niepełnosprawności, czas pracy niepełnosprawnych, normy czasu pracy niepełnosprawnych itd. Termin r. Cena 79,95 zł brutto Miejsce e-learning Organizator Hensen Polska Sp. z o.o., ul. Drawska 10a/27, Warszawa, Kontakt Anna Ciesińska, tel , php?mact=news,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=367&cntnt01returnid=45 Informacje dodatkowe szkolenie można odbyć w ciągu 7 dni od pierwszego zalogowania (w ciągu 7 dni można je przerwać i powrócić w dogodniejszym czasie lub odbyć kilkukrotnie) Rozwój kompetencji społecznych i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Opis Szkolenie dotyczy zwiększania kompetencji społecznych i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie: wikliniarstwa, dekupażu, batiku, ceramiki, gliniarstwa, witrażu, fotografii oraz innych technik artystycznych. Celem szkolenia jest zwiększenie samodzielności i kompetencji społecznych w kontekście preorientacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Termin do uzgodnienia Cena 6000 zł brutto Miejsce do uzgodnienia Organizator Mikołaj Markiewicz szkolenia, ul. Staffa 34 /18, Warszawa, Kontakt Mikołaj Markiewicz, tel , Warsztaty Treningu Widzenia dla osób niedowidzących Opis Warsztaty dla osób niedowidzących to zajęcia dla tych, którzy na skutek choroby mają ograniczone widzenie, szczególnie jeśli ich wzrok się pogarsza oraz dla osób cierpiących na różne dolegliwości związane ze wzrokiem bądź posiadających szczątkowe widzenie. Zajęcia nie są alternatywą do leczenia medycznego, lecz je uzupełniają. W przypadku wielu schorzeń oczu za pomocą prostych ćwiczeń można spowalniać lub powstrzymać proces degeneracyjny, a w niektórych przypadkach znacząco poprawić efektywność wykorzystania pozostałych możliwości wzrokowych. Termin do uzgodnienia Cena koszt warsztatów ustalany jest indywidualnie Miejsce do uzgodnienia Organizator Mikołaj Markiewicz szkolenia, ul. Staffa 34/18, Warszawa, Kontakt Magdalena Wawrzycka, tel , pl/warsztaty-dla-osob-niedowidzacych.html Informacje dodatkowe w cenie materiały szkoleniowe z opisami wybranych ćwiczeń, wybrane pomoce do ćwiczeń i indywidualna konsultacja i opracowanie programu ćwiczeń Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Opis Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z obsługą Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i procedurą ubiegania się o te dofinansowania. Ponadto podczas jego trwania można pozyskać informacje dotyczące stopni i rodzajów niepełnosprawności. Termin dowolny Miejsce e-learning Organizator e-centra, Kontakt Informacje dodatkowe korzystanie ze szkoleń możliwe jest po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się do portalu Przystosowanie stanowiska i środowiska pracy osoby niepełnosprawnej Opis W tym szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jakie standardy powinno spełniać miejsce pracy przeznaczone dla potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz jakie można uzyskać dofinansowanie do przystosowania miejsc pracy. Termin dowolny Miejsce e-learning Organizator e-centra, Kontakt Informacje dodatkowe korzystanie ze szkoleń możliwe jest po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się do portalu 7

8 Współpraca z osobami niepełnosprawnymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności Opis W szkoleniu tym przybliżony zostaje temat szeroko pojętej niepełnosprawności. Uczestnicy poznają rodzaje niepełnosprawności, dowiedzą się, na czym polega specyfika współpracy z osobami niepełnosprawnymi, jak działają mechanizmy stereotypizacji i wykluczenia, a także poznają zasady ułatwiające komunikację i współpracę z osobami niepełnosprawnymi. Termin dowolny Miejsce e-learning Organizator e-centra, Kontakt Informacje dodatkowe: korzystanie ze szkoleń możliwe jest po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się do portalu Doradca ds. aktywnej integracji zakres udzielanego wsparcia Opis Doradca udziela m.in. wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu i realizacji projektów systemowych i konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu VII POKL, a także pomaga przy wdrażaniu instrumentów aktywnej integracji w pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym, doradza w zakresie diagnozowania potrzeb oraz identyfikowania zasobów tkwiących w środowisku lokalnym opracowywania map potrzeb i zasobów oraz udziela wsparcia przy budowaniu w gminach i powiecie partnerstwa lokalnego. Pomaga też w promocji narzędzi ekonomii społecznej oraz propagowaniu najlepszych rozwiązań związanych z działaniami z zakresu aktywnej integracji społecznej tzw. dobrych praktyk. Termin pn. pt Miejsce Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, Szczecin Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Biuro projektów EFS, ul. Korsarzy 34, Szczecin, Kontakt Iwona Klimowicz, tel , doradztwo_2013/doradca_ds_aktywnej_integracji.htm Szkolenia związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością i doradztwo Opis Szkolenia związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością opierają się na: budowaniu zespołu oraz savoir-vivre dotyczącego relacji z osobą z niepełnosprawnością, znajomości przepisów prawnych wynikających zatrudniania osób niepełnosprawnych, znajomości zagadnień prawnych i psychologicznych związanych z procesem rekrutacji pracowników z niepełnosprawnością, edukowaniu pracowników niepełnosprawnych w zakresie rozwijania umiejętności ściśle powiązanych ze specyfiką pracy. Szkolenia mogą zostać uzupełnione o doradztwo. Termin do uzgodnienia Miejsce e-learning i blended learning Organizator Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, ul. Wiśniowa 40b lok. 8, Warszawa, Kontakt Barbara Krawczyk-Krogulecka, tel , Doradca ds. superwizji i grup wsparcia Opis Zakres udzielanej pomocy obejmuje m.in. wsparcie pracowników pomocy i integracji społecznej poprzez zastosowanie superwizji dla kadry kierowniczej OPS i PCPR, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla pracowników socjalnych oraz konsultacje z zakresu psychiatrii społecznej i środowiskowej dla pracowników działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin pn. pt Miejsce Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, Szczecin Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Biuro projektów EFS, ul. Korsarzy 34, Szczecin, Kontakt Ziemowit Pawluk, tel , doradca_ds_superwizji_i_grup_wsparcia.htm Aktywizacja osób niepełnosprawnych warsztaty oraz doradztwo Opis Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości w Kołobrzegu współpracuje przy organizacji szkoleń i warsztatów dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów, jak również dla kadr pracujących z osobami niepełnosprawnymi i pracodawców osób niepełnosprawnych. Termin do uzgodnienia Miejsce do uzgodnienia Organizator Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Łopuskiego 19a/6, Kołobrzeg, Kontakt tel. kom , pl, osob_niepelnosprawnych.html Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych Opis Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie udziela pracodawcom wszelkich informacji o: zwrocie kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zwrocie kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu, zwrocie kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, szkoleniach osób niepełnosprawnych organizowanych przez pracodawcę, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, a także zorganizowania stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. Termin dowolny Cena bezpłatne Organizator ul. Mickiewicza 39, Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin, Kontakt Joanna Tomasiak, tel , Marek Królak, tel , informacje_o_zatrudnieniu_niepelnosprawnych.html PRACA BEZ BARIER Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych szkolenia i doradztwo Opis Projekt skierowany jest do osób z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa zachodniopomorskiego w wieku od 15 do 64 lat. 60 h szkoleń, dzięki którym uczestnicy/ki nabędą umiejętności poruszania się po rynku pracy. Każdy uczestnik/ka skorzysta z 10 h indywidualnego doradztwa psychologicznego i 10 h indywidualnego doradztwa zawodowego i przejdzie 60 h szkolenia zawodowego z zakresu grafiki komputerowej i fotografii. Termin I edycja r r. Miejsce ul. Janosika 8, Szczecin Organizator Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, ul. Janosika 8, Szczecin, Kontakt tel , content&view=article&id=6&itemid=6 Informacje dodatkowe: rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu 8 NR 13 lipiec 2013

9 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń i doradztwa z województwa zachodniopomorskiego, organizowanymi przez lokalne i ogólnopolskie instytucje szkoleniowe oraz doradcze. Więcej informacji oraz aktualną bazę szkoleń i doradztwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook. Artystyczne Pisanie scenariuszy telewizyjnych i filmowych Opis Kurs szczegółowo omawia etapy pracy nad scenariuszem telewizyjnym i filmowym. Dostarcza także praktycznych wskazówek na temat pisania poszczególnych elementów scenariusza, tworzenia interesujących bohaterów i dialogów. Wyjaśnia zasady budowania napięcia i kształtowania postaci. W materiałach omówiono ponadto zasady dokonywania adaptacji filmowej i pisania scenariuszy do filmu dla dzieci, komedii, kryminału, serialu telewizyjnego, filmu reklamowego, filmu obyczajowego czy dokumentalnego. Zalety kursu: przystępny język, omówienie poszczególnych rodzajów scenariuszy na podstawie autentycznych przykładów, praktyczne porady na temat poszukiwania tematów, gromadzenia materiałów, organizacji pracy oraz informacje o rynku filmowym, ocena fragmentów scenariuszy studentów (a pod koniec nauki całego scenariusza) przez doświadczonego scenarzystę oraz efektywny system powtórek. Cena 83 zł/ mc Miejsce e-learning Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego, Poznań Kontakt Infolinia ESKK tel , , Wakacyjny kurs obróbki graficznej zdjęć Photoshop Opis Program szkolenia: 1. Teoria grafiki rastrowej: modele kolorów formaty plików kompresja plików przygotowanie plików graficznych na potrzeby stron WWW oraz do celów drukarskich. 2. Podstawowe operacje na plikach grafiki rastrowej: wykorzystanie modeli kolorów zmiana rozmiaru fotografii korekta jakości fotografii korekta tonalna kadrowanie 3. Wykorzystanie warstw: powielanie całości i elementów obrazu -wykorzystanie masek użycie warstw korekcyjnych wykorzystanie efektów warstw 4. Wykorzystanie warstw: powielanie całości i elementów obrazu -wykorzystanie masek użycie warstw korekcyjnych wykorzystanie efektów warstw 5. Rysowanie odręczne: wykorzystanie różnych rodzajów pędzli wykorzystanie narzędzi korekcyjnych 6. Retusz starych fotografii: wykorzystanie narzędzi retuszerskich najczęściej popełniane błędy retuszerskie w jaki sposób im zapobiegać automatyzowanie działań Photoshopa podczas seryjnej obróbki zdjęć. Każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat i zaświadczenie na druku MEN. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne i szkoleniowe. Termin r. Cena 250 zł Organizator TEB Edukacja Sp. z o.o. Kontakt tel , Ekologia Fotowoltaika w budownictwie Opis Szkolenie to realizowane jest w ramach projektu EkoBudownictwo i jest przeznaczone dla 64 uczestników projektu (6 grup, w nich średnio 12 osób). Czas trwania szkolenia to 96 godzin na grupę. W programie znajdują się zagadnienia m.in. takie jak: zasady przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną, systemy fotowoltaiki, materiały, instalacja systemów PV oraz monitorowanie ich pracy, fotowoltaika zintegrowana w budownictwie technologia BIPV. Po zakończonym szkoleniu odbędzie się 4-godzinne indywidualne doradztwo dla każdego uczestnika projektu związane z odbytym szkoleniem. Termin r. Miejsce województwo zachodniopomorskie Organizator O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o., Oddział Szczecin Kontakt Adelina Storczyk, tel , Informatyka Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT Opis Program szkolenia obejmuje m.in. następujące tematy: wprowadzenie do zarządzanie infrastrukturą IT, wirtualizacja, wartość IT dostarczana do biznesu, audyt infrastruktury, architektura Intel Pro, zdalna instalacja oprogramowania / konfiguracja paczek instalacyjnych. Rynek informatyczny w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Jest to efekt nastawienia się firm na wzrost konkurencyjności, a technologie IT są jednym z głównych narzędzi jej podnoszenia. Coraz większy stopień wykorzystania technologii IT powoduje potrzebę zwiększenia poziomu wiedzy i umiejętności przedsiębiorców oraz ich pracowników. W ramach przygotowań do projektu zidentyfikowano kluczowe problemy i bariery rozwojowe, tak jak bariery związane z rozwojem innowacyjności polskich przedsiębiorstw, niewystarczające umiejętności zarządzania zasobami IT, czy niewystarczający poziom wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem IT i legalności oprogramowania. Organizator BTC Sp. z o.o. Kontakt Anna Stąchór, tel , 9

10 Kurs MS WORD Opis Kurs realizowany jest na 2 poziomach podstawowym i zaawansowanym. Pozwoli on zdobyć umiejętność samodzielnej i swobodnej obsługi programu Word 2007 zarówno w domu, jak i w pracy. Zajęcia odbywają się 2 3 razy w tygodniu, po dwie godziny lekcyjne. Termin do uzgodnienia Cena 85 zł Organizator Pomorska Szkoła Informatyki Kontakt Pomorska Szkoła Informatyki, ul. Dąbrowskiego 38-40, Szczecin, budynek Ornament, sekretariat I piętro pokój 103, tel , Gadu-Gadu: , SQL w Oracle dla początkujących Opis Szkolenie z języka SQL w bazach danych Oracle i MySQL ma na celu zaprezentowanie wiedzy dotyczącej SQL w bazie Oracle oraz przećwiczenie jej na przykładach. Dedykowane jest programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom, którzy potrzebują wykorzystywać jego ogromne możliwości w pracy z bazą danych oraz przy tworzeniu aplikacji. Termin r. Cena 1790 zł netto Organizator Langolian Grzegorz Grzemba, Kraków Kontakt Langolian Grzegorz Grzemba, ul. Bobrowskiego 15 lok. 28, Kraków, Języki obce Kursy Business English Opis Program kursów Business English uwzględnia potrzeby zawodowe słuchaczy i obejmuje zagadnienia związane z międzynarodową wymianą handlową i informacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego stosowania języka angielskiego w wykonywanej pracy. Tematyka zajęć obejmuje między innymi zagadnienia: opis stanowiska pracy, struktura firmy i zarządzanie, prowadzenie negocjacji prezentacje prowadzenie rozmów telefonicznych korespondencja handlowa (listy, poczta elektroniczna, faksy, sprawozdania) uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach używanie języka w sytuacjach konfliktowych. Zajęcia najczęściej odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 90 minut, kurs obejmuje od 60 do 120 godzin dydaktycznych. Cena 1745 zł Organizator Bell Szczecin Kontakt Bell Szczecin, al. Wojska Polskiego 42, Szczecin, tel fax , kursy-angielskiego/kursy-business-english Kurs języka angielskiego z egzaminem dla branży IT Opis Szkolenia realizowane są w ramach projektu ANGIELSKI 4U. Projekt skierowany jest do pracowników oraz właścicieli mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw działających w branży ICT z obszaru województwa zachodniopomorskiego. Kurs obejmuje 124 godz.: 1) Kurs języka angielskiego (90h) na poziomie A1, A2, B1, B2 lub C1 przygotowujący do egzaminu LCCI for English for Business (+egzamin LCCI English for Business). 2) Kurs języka angielskiego branżowego z zakresu ICT (30h). 3) Kształtowanie postaw ekologicznych w przedsiębiorstwach (4h). Zajęcia odbywają się w grupach 5-7 osobowych. Termin r. Organizator MW CONSULTING Michał Wasylko, Plac Stefana Batorego 3/213, Szczecin Kontakt tel , fax , Kurs Financial English Opis Kurs adresowany jest do księgowych, analityków i doradców finansowych, pracowników banków, biur maklerskich i firm doradczych i prowadzony jest na poziomach od średnio zaawansowanego do zaawansowanego (B2-C1) w wymiarze 80 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Program kursu obejmuje między innymi następujące bloki tematyczne: sprawozdawczość i dokumentacja finansowa ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne, budżety i strategie finansowe, audyty i ocena ryzyka, fuzje i przejęcia, rachunkowość, bankowość Na życzenie słuchaczy program może być poszerzony o przygotowanie do egzaminu Cambridge ESOL International Certificate in Financial English (ICFE). Cena 1745 zł Organizator Bell Szczecin Kontakt Bell Szczecin, al. Wojska Polskiego 42, Szczecin, tel fax kursy-angielskiego/kursy-financial-english Marketing Japońskie metody cięcia kosztów w przedsiębiorstwie Opis Atuty szkolenia: trenerka w praktyce sprawdziła skuteczność metod, o których będzie nauczać; uczestnicy dotychczasowych zajęć byli zachwyceni uzyskanymi informacjami; przez wiele lat pracowała w przedsiębiorstwie japońskim, w którym duże znaczenie ma szkolenie załogi. Sama również przeszkoliła wielu pracowników w zakresie szeroko pojętego zarządzania. Jej życiorys i doświadczenia to żywy przykład na to, że japońskie metody zarządzania można efektywnie zastosować w Polsce. Cena brak dokładnej informacji o cenie Organizator DEKRA Certification Sp. z o.o. Kontakt Kamila Czajka, tel do 12 wew. 302, Psychologia obsługi klienta Opis Kurs przeznaczony dla osób mających kontakt z klientem, pracowników działów i biur obsługi klienta, informacji, działów reklamacji, pracowników magazynowych. Cel szkolenia: uświadomienie uczestnikom znaczenia psychologii w obsłudze klienta. Poznanie metod i narzędzi przydatnych w kontakcie z klientem. Rozwinięcie wiedzy uczestników w zakresie typologii klientów i właściwego doboru sposobów postępowania (szczególnie w trudnych sytuacjach). Nabycie praktycznych umiejętności zwiększających poziom zadowolenia klienta. Cena zł 10 NR 13 lipiec 2013

11 Organizator Szczecińskie Centrum Edukacyjne Kontakt Szczecińskie Centrum Edukacyjne, ul. Mieszka I 61c, Szczecin, tel , www: GG: Bezpłatne szkolenie z Marketingu Internetowego Opis Szkolenia przygotują Państwa do prowadzenia samodzielnych działań związanych z promocją firmy w Internecie. Cykl szkoleniowy składa się z 15 spotkań po ok. 6h każde. Szkolenie kierowane tylko do pracowników branży turystycznej (decyduje sekcja H lub I w PKD). Tematyka szkolenia: marketing internetowy w turystyce, zasady tworzenia i pozycjonowania stron internetowych, technologie internetowe, rodzaje i formy reklamy, modele zakupu powierzchni reklamowych, zasady nawiązywania i utrzymywania relacji z klientem. Dodatkowe korzyści: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników, catering w trakcie szkoleń (obiady i przerwy kawowe). Termin na zgłoszenie Cena bezpłatne Organizator Skowroński Jakub Kontakt Skowroński Jakub, tel , Prawo Prawo pracy Opis Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców oraz ich pracowników. Cel szkolenia: Omówienie wybranych zagadnień z prawa pracy (m. in. nawiązywanie stosunku pracy, rozwiązywanie umów o pracę, odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników, czas pracy, urlopy pracownicze, dochodzenie roszczeń a także wykroczenia przeciwko prawom pracownika). Cena 800 zł Organizator Szczecińskie Centrum Edukacyjne Kontakt Szczecińskie Centrum Edukacyjne, ul. Mieszka I 61c, Szczecin, tel , www: GG: , Zmiany w przepisach prawa pracy od 2013 roku (e-learning) Opis Szkolenie zawiera istotne zmiany w prawie pracy wchodzące w życie od 2013 roku z uwzględnieniem zapowiedzi kolejnych zmian na 2013 rok. Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom zainteresowanym posiadaniem aktualnej wiedzy na temat wprowadzanych od 2013 roku zmian w prawie pracy, a w szczególności: kierownikom i specjalistom działów kadr i płac, właścicielom i pracownikom biur rach. itp. Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na swobodne stosowanie aktualnych rozwiązań prawnych w codziennej praktyce. Szkolenie dostępne jest przez 21 dni. Termin do uzgodnienia Cena 73,80 zł Miejsce dowolne Organizator Personnel Project, Bydgoszcz Kontakt Małgorzata Grajewska, tel , Techniczne Akademia Budownictwa audytor efektywności energetycznej Opis Głównym celem projektu jest zmniejszenie w okresie realizacji projektu w 60 MŚP z woj. zachodniopomorskiego niedoboru wykwalifikowanych pracowników poprzez organizację 6 szkoleń dla grupy docelowej niezbędnych do uzyskania uprawnień Audytora Efektywności Energetycznej. Termin r. Miejsce Kołobrzeg Organizator Seka Oddział: Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24 IV p., Szczecin, tel.: , faks: Kontakt Marcin Charęża, tel , Spawanie met. mag 136 na podkładce usuwalnej (ceramicznej) na uprawnienia prs Opis Celem kursu jest przygotowanie spawaczy do uzyskania uprawnień Polskiego Rejestru Statków (PRS) w zakresie spawania jednostronnego blach stalowych na podkładkach usuwalnych (ceramicznych). Organizator Północna Izba Gospodarcza Kontakt Michał Holicki, tel , Tematyka unijna Doradztwo Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego Opis Regionalny Ośrodek EFS to miejsce otwarte dla wszystkich tych, którzy widzą możliwości rozwoju jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą Ośrodka, ROEFS stara się znaleźć optymalne rozwiązanie Państwa problemów, operając się na informacjach i materiałach przekazanych nam przez Państwa. Doradztwo na każdym etapie: przy planowaniu projektów. w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie. w trakcie realizacji projektu. przy rozliczaniu dotacji ze środków EFS. Termin do uzgodnienia Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kontakt tel , fax: tel. kom: , wiadomosc/w/doradztwo-11/ Pozyskiwanie funduszy unijnych bezpłatne szkolenia dla firm w Szczecinie Opis Program szkolenia: prezentacja podstawowych unijnych źródeł finansowania projektów szkoleniowych dla firm sektora MŚP oraz procedur związanych z aplikowaniem o środki unijne, ukazanie źródeł szczegółowych informacji lub wsparcia w przygotowaniu wniosku. 11

12 Termin na zgłoszenie Organizator Habitat Sp. z o.o. Kontakt Habitat Sp. z o.o. tel: Promocja, ewaluacja oraz kontrola w trakcie i na zakończenie projektu realizowanego w ramach POKL Opis Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami promocji projektów POKL, sposobami monitorowania osiągania założonych rezultatów projektu, podstawami prawnymi regulującymi zagadnienia kontroli projektów POKL, najczęściej popełnianymi błędami i wykrytymi nieprawidłowościami oraz ich konsekwencjami. Uczestnicy będą przygotowani do właściwego zarządzania projektem pod kątem jego promocji, ewaluacji oraz przygotowania do kontroli w trakcie i na zakończenie projektu. Powinno również zostać zmniejszone prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, uchybień i nieprawidłowości w realizowanych projektach. Termin r. Cena bezpłatne Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Kontakt tel , fax , tel. kom , Ponoszenie wydatków w projektach POKL zasady kwalifikowalności wydatków Opis Celem ogólnym szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie zgodnego z wymaganiami sprawozdawczymi oraz obowiązującymi przepisami prowadzenia księgowości projektu współfinansowanego ze środków EFS. Celami szczegółowymi szkolenia są: przekazanie wiedzy na temat przepisów i wytycznych regulujących aspekty księgowe realizowanych projektów; zdobycie przez uczestników umiejętności: prawidłowego przygotowania dokumentów i procedur wewnętrznych przed rozpoczęciem realizacji projektu; prawidłowego dokumentowania i księgowania wydatków; odpowiedniego rozksięgowywania wydatków w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych; opisywania dokumentów księgowych. Termin r. Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Kontakt tel.: , fax: , tel. kom: , Umiejętności osobiste Trener TZA ART Opis Jest to szkolenie dla trenerów Treningu Zastępowania Agresji TZA ART. Trening Zastępowania Agresji uczy prospołecznych metod rozwiązywania konfliktów, aktywnych sposobów rozwiązywania problemów oraz umiejętności społecznych zwiększających pozytywną samoocenę i poczucie przynależności do grupy. Pomaga w uporządkowaniu relacji międzyludzkich, uczy radzić sobie ze stresem, wyrażać emocje. Metoda ta umożliwia ludziom aktywne uczenie się poprzez odgrywanie ról i ćwiczenie prospołecznych zachowań. Zakres tematyczny warsztatów: Trening Umiejętności Prospołecznych Trening Kontroli Złości Trening Wnioskowania Moralnego Ponadto: problematyka agresji i przemocy metody wspierania zachowania prospołecznego sposoby wdrażania metody ART w środowisku szkolnym Termin r. Cena zł Organizator Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS Kontakt tel Edyta Borysiak, Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze Opis Zagadnienia poruszane na szkoleniu: ergonomia pracy przy komputerze, prawidłowe ułożenie rąk podczas pisania, skróty klawiaturowe, ćwiczenia w pisaniu na klawiaturze alfanumerycznej, ćwiczenia w pisaniu na klawiaturze numerycznej, sposoby samodoskonalenia pisania na klawiaturze. Termin do uzgodnienia Cena 249 zł Organizator Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Kontakt Piotr Kowalski, tel , Błyskawiczne przyswajanie wiedzy Opis Skonstruowany na zasadzie ciekawej zabawy intelektualnej kurs umożliwia opanowanie technik ułatwiających zapamiętywanie materiału oraz technik szybkiego czytania, uczy także twórczego myślenia i zarządzania czasem. Prezentuje metody koncentracji w procesie uczenia się, sposoby sporządzania efektywnych notatek oraz pokazuje, jak skutecznie uczyć się słówek z języka obcego. Poszczególne techniki omówiono w oparciu o informacje z zakresu fizjologii i psychologii. W kursie poruszone zostały także zagadnienia kanałów percepcji, inteligencji oraz sztuki autoprezentacji. Zalety kursu: przystępny język, wiele praktycznych ćwiczeń, 2 płyty CD pomocne w wykonywaniu ćwiczeń relaksacyjnych i w ćwiczeniu technik błyskawicznego przyswajania słówek z języka obcego (dołączane do 7. i 8. pakietu lekcyjnego), efektywny system powtórek oraz opieka doświadczonego nauczyciela. Cena 75 zł/ mc Miejsce e-learning Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego, Poznań Kontakt Infolinia ESKK tel , , Zarządzanie przedsiębiorstwem Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy i ocena ryzyka zawodowego. Zasady prowadzenia zakładowej dokumentacji w zakresie BHP aspekty praktyczne, zmiany przepisów Opis Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami identyfikacji zagrożeń, z praktycznymi aspektami oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz obowiązkowymi do prowadzenia dokumentami w zakresie zakładowego stanu BHP. Adresaci szkolenia to: pracodawcy oraz kierownicy działów/oddziałów odpowiedzialni za stan BHP oraz za prowadzenie obowiązkowej dokumentacji w zakresie BHP, pracownicy służby bhp, osoby wdrażające 12 NR 13 lipiec 2013

13 system zarządzania BHP oraz wykonujące zadania auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP. Termin r. Cena 290 zł netto + vat Organizator Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie Kontakt tel , , , faks: , bhp.pdf Jak wdrożyć coaching Opis Tematy zajęć: 1. Diagnoza sytuacji organizacji. analiza celów i potrzeb organizacji; zdefiniowanie problemów; odniesienie do celów organizacji; cele i oczekiwane rezultaty wprowadzenia coachingu do organizacji; coaching a organizacja wewnętrzna firmy; określenie grupy docelowej; wnioski z dotychczasowych doświadczeń coachingowych. 2. Przygotowania do wdrażania coachingu. harmonogram wdrażania coachingu; planowanie coachingu dla poszczególnych szczebli zarządzania; merytoryczny program coachingu dla poszczególnych pracowników; kwestie organizacyjne we wdrażaniu coachingu; dopasowanie metod do kultury organizacyjnej; dobór kadry i przygotowanie do pełnienia roli coacha. 3. Wdrażanie i ewaluacja coachingu w organizacji. etapy coachingu; monitorowanie przebiegu i skuteczności coachingu; komunikacja w procesie wdrażania; wsparcie wprowadzanych zmian; promocja coachingu w organizacji; ocena okresowa/końcowa efektywności coachingu; wpływ coachingu na realizację celów firmy; weryfikacja celów i metod coachingu. Termin r. Organizator TOPAS Kontakt Rafał Droździewicz, tel , com.pl, Skuteczny menedżer Opis Szkolenie realizowane w ramach projektu Nie bójmy się innowacji przyczyni się do wzrostu kompetencji w obszarach: ciągłego doskonalenia jakości, zarządzania ludźmi, projektami, zmianą. Udział w szkoleniu podniesie kwalifikacje w zakresie wymogów rynku pracy, budowania konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych modelach zarządzania. Projekt Nie bójmy się innowacji jest skierowany do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną w woj. zachodniopomorskim. Wymogiem rekrutacji do projektu jest prowadzenie przez firmy działalności w jednej z branż: przemysł chemiczny, spożywczy (w tym przetwórstwo), drzewno-meblarski, logistyczno-spedycyjny. W ramach ścieżki Skuteczny menedżer oferowany jest pakiet:szkolenie 2-dniowe: Komunikacja w pracy menedżera szkolenie 2-dniowe: Efektywność własna szkolenie 2-dniowe: Przywództwo i kierowanie zespołem lekcja e-learningowa: SKUTECZNY MENEDŻER. Termin wrzesień- listopad 2013, Koszalin, Kołobrzeg Organizator PROFES, Kraków Kontakt tel , , Zarządzanie zasobami ludzkimi Motywowanie płacowe i pozapłacowe Opis Cele szkoleniowe: Uczestnicy poznają teorię i praktykę efektywnej motywacji pracowników i współpracowników, dowiedzą się, jak wypracować najlepsze systemy motywacji w zależności od uwarunkowań organizacyjnych i środowiskowych, nabędą umiejętność budowania systemów wynagradzania. Będzie również okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Termin r. Cena bezpłatne szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizator ALTKOM, Warszawa Kontakt Daniel Florea, tel , Nowoczesne metody i narzędzia ZZL atutem mikro, małych firm w branży turystycznej Opis Do wyboru 5 modułów tematycznych 1) Zarządzanie zasobami ludzkimi, skuteczna rekrutacja, systemy zarządzania wynikami pracy, metody oceny potencjału i kompetencji zawodowych, komunikacja wewnętrzna. Każdy z powyższych tematów zawiera 7h Coachingu. Wsparcie ma charakter kompleksowy,gdyż każdy uczestnik szkoleń trad. będzie uczestniczyć w 1 szkol. e-learningowym powiązanym tematycznie ze szkoleniem tradycyjnym. Szkolenia e-learningowe są rozszerzeniem szkoleń tradycyjnych z danej tematyki i obejmują również wykorzystanie praktyczne narzędzi ICT wspomagających ZZL. Termin 3 edycja -10,11, r. Cena bezpłatne szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce na tym etapie nieznana Organizator HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k Audyt wewnętrzny w zakresie procedur wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych Opis Celem szkolenia jest przedstawienie krok po kroku jakie wewnętrzne działania w ramach audytu wewnętrznego powinien wykonać kierownik jednostki samorządowej w zakresie wspomnianych przepisów, aby właściwe przygotować się do kontroli uprawnionych organów. Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych w jednostce za ochronę danych osobowych (Administrator Bezpieczeństwa Informacji), ochronę informacji niejawnych (Pełnomocnik Ochrony). Termin r. Cena 320 zł netto + vat Organizator Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie Kontakt tel , , , faks: , szkolenia/2013_08_29_audyt.pdf 13

14 BLOG PRACODAWCY Przepisy regulują prawa osób niepełnosprawnych. Są one gwarantowane w najważniejszym akcie prawnym, czyli w Konstytucji oraz szeregu innych ustaw i dokumentów, w tym w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych. Pracodawcy powinni pamiętać, że zatrudniając osoby niepełnosprawne muszą im stworzyć odpowiednie warunki do pracy, przystosować stanowisko do ich potrzeb, przy czym jednocześnie mogą liczyć na ulgi z tytułu ich zatrudnienia. Obowiązki pracodawcy względem niepełnosprawnego pracownika Firma zatrudniająca osoby niepełnosprawne kreuje wizerunek przedsiębiorstwa otwartego, w którym ceni się umiejętności, takiego, gdzie jest równouprawnienie. Przedsiębiorców do zatrudniania osób niepełnosprawnych zachęcają ponadto ulgi i dofinansowania. Właściciele firm chcąc zatrudnić osobę niepełnosprawną muszą spełniać pewne wymagania, jednakże korzyści z tego płynące są zdecydowanie większe. Pracodawca powinien przedstawić osobie niepełnosprawnej obowiązki, jakie będzie musiała wykonywać na danym stanowisku pracy, zapewnić odpowiednie warunki, wsparcie psychiczne, dać czas na oswojenie się z nowym miejscem. Przedsiębiorca powinien orientować się również w przepisach prawa, które dotyczą osób niepełnosprawnych. Konstytucja W myśl przepisów w niej zawartych, zgodnie z art. 32, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Art. 68 Konstytucji mówi o tym, że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Nadto osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Osoby niepełnosprawne, czyli takie których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Zapis ten stanowi niejako rozwinięcie art. 32 Konstytucji. Dokument ten z 1 sierpnia 1997 roku zawiera ponadto katalog praw osób niepełnosprawnych. Katarzyna Zabawa doradca podatkowy, księgowa oraz prokurent w firmie GOBBS Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 16 lat oferuje usługi w aspektach księgowych i podatkowych, ale także w zarządzaniu personelem firmy. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Została ona ratyfikowana przez Prezydenta 6 września 2012 roku i stanowi pierwszy akt prawny o charakterze międzynarodowym, którego przedmiotem jest ochrona, zapewnienie pełnego, równego korzystania z praw człowieka oraz podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne, czyli takie, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co z kolei może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Art. 5 Konwencji mówi o równości wszystkich ludzi wobec prawa, co stanowi odzwierciedlenie art. 32 Konstytucji. Co istotne, Konwencja porusza również kwestie odnoszące się stricte do niepełnosprawnych dzieci, którym państwa powinny zapewnić pełne korzystanie ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na zasadzie równości z innymi dziećmi. Kładzie nacisk na podniesienie świadomości społeczeństwa, zwalczanie stereotypów, uprzedzeń, szkodliwych praktyk wobec osób niepełnosprawnych, promowanie wiedzy o zdolnościach osób niepełnosprawnych. Państwa powinny umożliwiać osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie, pełny udział we wszystkich sferach życia, zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości na zasadzie równości z innymi osobami, ochronę integralności osobistej. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Ustawa ta zakazuje między innymi nierównego traktowania osób niepełnosprawnych przy podejmowaniu kształcenia zawodowego, warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, przystępowania i działania w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców oraz samorządach zawodowych, dostępu i warunków korzystania z instrumentów rynku pracy. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Mianem rehabilitacji określa się zespół działań, które mają na celu osiągnięcie i umożliwienie najwyższego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych, jakości życia oraz integracji społecznej. Są to działania organizacyjne, lecznicze, psychologiczne, szkoleniowe, edukacyjne, społeczne itp. Rehabilitacja zawodowa zmierza do ułatwienia osobom niepełnosprawnym uzyskania, utrzymania pracy, zaś społeczna umożliwienia im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 14 NR 13 lipiec 2013

15 BLOG PRACOWNIKA Pracodawcy coraz częściej szukają pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wiedzą bowiem, że osoby niepełnosprawne są w pełni sprawne w pracy, posiadają dobre kwalifikacje zawodowe i motywację do podjęcia zatrudnienia. Zanim jednak osoby niepełnosprawne przystąpią do pracy powinny wiedzieć, co im przysługuje. Wszyscy pracownicy powinni znać swoje prawa. Krótszy czas pracy Osoby niepełnosprawne w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności mogą pracować 8 lub 7 godzin na dobę. W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności czas pracy nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo. Tym samym jest on taki sam, jak w przypadku pracowników, którzy nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli zaś chodzi o pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może on przekraczać 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz wyda zaświadczenie o tym, że celowym jest stosowanie skróconego czasu pracy. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami wymiar czasu pracy w przypadku tych pracowników zawsze był krótszy. Dziś jest on uzależniony od wydania zaświadczenia przez lekarza prowadzącego. Warto dodać, że krótszy czas pracy nie oznacza obniżenia wysokości wynagrodzenia za pracę. Z założenia osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej, ani też w godzinach nadliczbowych, jednakże ustawodawca dopuszcza w tej kwestii pewne wyjątki. Dodatkowa 15-minutowa przerwa Każdemu pracownikowi przysługuje przerwa w wykonywaniu obowiązków służbowych, którą może wykorzystać w ramach czasu pracy. Pracownicy niepełnosprawni w czasie wykonywania obowiązków służbowych mają prawo do jeszcze jednej, dodatkowej, 15-minutowej przerwy, którą mogą spożytkować na wypoczynek czy wykonywanie ćwiczeń ruchowych lub gimnastyki. Zgodnie z art. 17 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawny pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, której pracodawca nie może mu odmówić. Warto dodać, że pracownikom niepełnosprawnym pracującym przy komputerze przysługują dodatkowe przerwy. Tyczy się to również pracownic karmiących piersią. Większy wymiar urlopu wypoczynkowego Podczas gdy pracownikom przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od okresu zatrudnienia (krócej lub dłużej niż 10 lat), osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą się cieszyć dodatkowymi 10 dniami wolnymi. Warto dodać, że Anna Nowysz licencjonowany doradca zawodowy. Od 16 lat udziela porad w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia oraz budowania kompetencji za pomocą właściwie dobranych szkoleń. Jej usługi doradcze opierają się na indywidualnym ustaleniu predyspozycji zawodowych, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego, jak i sytuacji życiowej klienta. prawo do dodatkowego urlopu uzyskuje się po przepracowaniu roku od dnia, w którym wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowy urlop nie przysługuje w sytuacji, gdy niepełnosprawny ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze większym aniżeli 26 dni. Wolne na badania Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności chcąc załatwić sprawy związane ze stanem zdrowia, takie jak badania specjalistyczne, mogą wyjść z pracy, za co otrzymają pełne wynagrodzenie. Nie ma limitu na ilość wyjść, jedyne obostrzenie dotyczy faktu, że sprawy związane z wykonaniem zabiegów leczniczych itp. nie mogą być załatwiane w innych godzinach aniżeli godziny pracy. Turnus rehabilitacyjny Raz w roku pracownik niepełnosprawny może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym nie przekraczającym 21 dni przy jednoczesnym zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi zwolnienia z pracy na podstawie skierowania na turnus rehabilitacyjny. Warto wiedzieć, że pracodawca nie może żądać od niepełnosprawnego pracownika, żeby wyjechał na turnus rehabilitacyjny w czasie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego. Pensja na konto Pracodawcy zobowiązani są do wypłacania pracownikom wynagrodzenia na konto, w sytuacji kiedy liczą na otrzymanie dofinansowania z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Taka sytuacja ma miejsce od grudnia 2012 roku. Dotychczas pracownik nie musiał podawać pracodawcy numeru konta bankowego, tym samym nie musiał go nawet posiadać. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca, któremu zależy na otrzymaniu dofinansowania musi wypłacać pensję niepełnosprawnym pracownikom nie do rąk własnych, ale przelewając kwotę na rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na adres zamieszkania pracownika. Na przelew pieniędzy na konto musi wyrazić zgodę pracownik. 15

16 to: codziennie aktualizowana baza szkoleń i doradztwa bieżące informacje z sektora usług szkoleniowych i doradczych Znajdź nas na Facebook u i bądź na bieżąco ze szkoleniami i doradztwem w województwie zachodniopomorskim! wywiady ze specjalistami na tematy związane z zarządzaniem firmą w procesie zmian cenne porady i wskazówki finansowe, prawne i inne przydatne dla pracodawcy i pracownika LIDER PROJEKTU GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, Szczecin tel , fax PARTNER PROJEKTU Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej PrzedsiębiorczoścI Al. Wojska Polskiego 78, Szczecin tel , fax

Dlaczego warto zatrudnić osobę niepełnosprawną?

Dlaczego warto zatrudnić osobę niepełnosprawną? Dlaczego warto zatrudnić osobę niepełnosprawną? Administrator 05.09.2014 Rozpoznane zaburzenia psychiczne mogą zostać zakwalifikowane jako lekki, umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.1. Uwagi ogólne 5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.2. Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 5.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy r. pr. Mateusz Brząkowski Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 1 1 Zatrudnianie niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Poznaj specyfikę nowego pracownika

INFORMATOR. Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Poznaj specyfikę nowego pracownika INFORMATOR Poznaj specyfikę nowego pracownika Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności INFORMATOR Poznaj specyfikę nowego pracownika Warunki zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez SAMORZĄD POWIATOWY w ramach rehabilitacji zawodowej, których celem jest wsparcie pracodawców

Zadania realizowane przez SAMORZĄD POWIATOWY w ramach rehabilitacji zawodowej, których celem jest wsparcie pracodawców Zadania realizowane przez SAMORZĄD POWIATOWY w ramach rehabilitacji zawodowej, których celem jest wsparcie pracodawców Opisane poniżej formy wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne realizowane

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIKOŁÓW 2015 r. MISJA PFRON Misja PFRON - wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych Środki PFRON pochodzą od

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie z dnia 19.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z kluczowymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń aktywnie zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną Pracodawca, który podejmie decyzję o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej powinien wiedzieć, że tak jak w przypadku osób pełnosprawnych będą

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO KONKURSU 23/POKL/7.2.1/2012 STAŻE, ZAJĘCIA REINTEGRACJI, SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doświadczenie życiowe i zawodowe potencjałem dla pracodawców Publikacja bezpłatna Warto zatrudniać pracowników starszych! Doświadczenie życiowe i zawodowe jest jednym z głównych atutów osób w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania pracowników CAZ w 2012 roku w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

Nowe zadania pracowników CAZ w 2012 roku w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Oferta szkolenia: Nowe zadania pracowników CAZ w 2012 roku w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy O NAS: Celem naszej Firmy jest podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia 22 grudnia 2009r. Tekst jednolity P/09/095 KPZ-410-14-04/2009 Pan Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8058/24688 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 71,36 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych

Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych Podstawowym celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa w zastosowaniach informatyki cięŝko

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski wraz z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto zaprasza OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZACE POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Profesjonalny doradca klienta instytucjonalnego - metodyka nawiązywania i utrzymywania współpracy z pracodawcami pod kątem

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KURSY: BIZNES. Własna firma. Zarządzanie małą firmą

DOSTĘPNE KURSY: BIZNES. Własna firma. Zarządzanie małą firmą DOSTĘPNE KURSY: BIZNES Własna firma Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat jak założyć i prowadzić własną firmę ze wszystkimi związanymi z tym formalnościami. Zarządzanie małą firmą Szkolenie pozwala

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat

Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pośrednik pracy i doradca zawodowy DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Program Zwolnień Monitorowanych dla pracowników Stoczni Gdyńskiej S.A. i Stoczni Szczecińskiej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, maj 2014 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna- rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego czasu

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Człowiek najlepsza inwestycja Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne Europejski

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa. Pozostałe formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa. Pozostałe formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Rehabilitacja zawodowa Podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Wykorzystanie informacji zawodowej DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Informacja zawodowa jest podstawą w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LIPIEC SIERPIEŃ LIPIEC LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.: PRACOWNIK KLUCZOWY - DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNY DOBÓR

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Praca dla niepełnosprawnych szansą rozwoju Twojego przedsiębiorstwa

Praca dla niepełnosprawnych szansą rozwoju Twojego przedsiębiorstwa Praca dla niepełnosprawnych szansą rozwoju Twojego przedsiębiorstwa Monika Rydzewska-Książak Jerzy Bagiński VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP, Wrzesień 2006 Fundacja WIP kilka informacji Pracujemy od

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo