ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Transkrypt

1 ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

3 Orzecznictwo Orzekanie dla celów rentowych: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Rybnik Inspektorat w Raciborzu ul. Łąkowa 28 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS Racibórz ul. Ludwika 4 Orzekanie dla celów pozarentowych: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności PZON ul. Raciborska 20, Rybnik

4 Rodzaje orzeczeń Dawny system orzecznictwa Orzeczenia Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia I grupa inwalidzka Orzeczenia lekarzy orzeczników Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji Obecny system orzecznictwa Orzeczenia Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności Znaczny stopień niepełnosprawności Orzecznictwo rentowe dla rolników KRUS Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego II grupa inwalidzka Całkowita niezdolność do pracy Umiarkowany stopień niepełnosprawności III grupa inwalidzka Częściowa niezdolność do pracy, celowość przekwalifikowania Lekki stopień niepełnosprawności Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

5 Znaczny stopień niepełnosprawności 49 % ulgi na przejazdy w pociągach PKP tylko w klasie II pociągów osobowych, 37 % ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC, 49 % ulgi na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, 37 % ulgi na przejazdy w autobusach PKS przyspieszonych i pośpiesznych na podstawie biletów jednorazowych, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Raciborza, 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży, Karta Parkingowa, potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, zwolnienia z opłat abonamentowych za radio i telewizję, 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia i tylko w przypadku uszkodzeń narządu wzroku, słuchu lub mowy), bezpłatne usługi doręczania listów, paczek i przekazów pocztowych.

6 Umiarkowany stopień niepełnosprawności Karta Parkingowa, potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia i tylko w przypadku uszkodzeń narządu słuchu lub mowy), zwolnienia z opłat abonamentowych za radio i telewizję, tylko w przypadku osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, ulgowe przejazdy komunikacją miejską na terenie Raciborza (osoby nie pozostające w stosunku pracy), 37 % ulgi w pociągach osobowych, pośpiesznych i ekspresowych, IC i EC na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych; 37 % ulgi w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pośpiesznych na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych osoby niewidome, które nie zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

7 Lekki stopień niepełnosprawności Karta Parkingowa, potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, ulgowe przejazdy komunikacją miejską na terenie Raciborza (osoby nie pozostające w stosunku pracy).

8 Dzieci i młodzież niepełnosprawna Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkoły (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia), studenci do 26 roku życia: 78 % ulgi na przejazdy w pociągach osobowych, pośpiesznych i ekspresowych, IC, EC na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, 78 % ulgi na przejazdy w autobusach PKS zwykłych, przyspieszonych i pośpiesznych na podstawie biletów jednorazowych. Przejazdy te odbywają się wyłącznie w ramach przejazdów celowych np. dom szkoła dom.

9 Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Procedura ubiegania się o dofinansowanie: zlecenie wystawione przez lekarza potwierdzenie przez NFZ zakupu zakup wystawienie faktury Kwota zakupu< limit Kwota zakupu> limit dofinansowanie NFZ dofinansowanie NFZ + PCPR

10 Likwidacja barier Bariery architektoniczne Bariery techniczne Bariery w komunikowaniu się WAŻNE! PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed wydaniem decyzji, Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić kryterium dochodowe, Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych ma za zadanie umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych czynności, O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby, które są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

11 Turnusy rehabilitacyjne Turnus rehabilitacyjny jest jednym z elementów całego procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osoby niepełnosprawnej i może być dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji PCPR. Warunkiem otrzymania dofinansowania pobytu na turnusie jest złożenie wniosku w PCPR, udokumentowanie niepełnosprawności uczestnika i spełnienie kryterium dochodowego.

12 Pomoc w zakupie samochodu Program pilotażowy PFRON SPRAWNY DOJAZD dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego, warunki ubiegania się: - osoby aktywne zawodowo lub uczące się, - osoby posiadające prawo jazdy kat. B, - znaczny stopień niepełnosprawności (równoważny), dysfunkcja narządu ruchu, - dziecko niepełnosprawne wymagające rehabilitacji, a jedno z rodziców posiada prawo jazdy kat. B, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B, warunki ubiegania się: - osoby w wieku aktywności zawodowej, - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (równoważny), dysfunkcja narządu ruchu.

13 Pomoc w zakupie komputera Program celowy PFRON Komputer dla Homera pomoc dla osób niewidomych i niedowidzących Program celowy PFRON PEGAZ 2003 niepełnosprawni studenci bądź osoby z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się wnioski składne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

14 Karta parkingowa Uprawnieni to osoby o obniżonej sprawności ruchowej posiadające orzeczenie o: - znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (równoważne), - lekkim stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N (równoważne). Do uzyskania karty parkingowej potrzebne są: - wniosek - kopia orzeczenia o niepełnosprawności, - zdjęcie (3,5 mm x 4,5 mm) - opłata 25 zł.

15 Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych Przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym Przysługuje dodatkowo osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności Czas pracy nie może przekraczać 8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo Czas pracy nie może przekraczać 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo Zakaz zatrudniania w porze nocnej i godzinach nadliczbowych Dodatkowa przerwa w pracy 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym Prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: - do 21 dni roboczych na wyjazd na turnus rehabilitacyjny, - w celu wykonania badań specjalistycznych

16 Działalność gospodarcza Osoba niepełnosprawna, która jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wysokość max. 15 x przeciętne wynagrodzenie. PFRON refunduje obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości składki, której podstawą jest 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą może otrzymać, ze środków Funduszu, dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Świnoujście 2014 1 Egzemplarz bezpłatny. Informator nie stanowi źródła prawa. Copyright by Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin BROSZURA

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W POWIECIE GLIWICKIM GLIWICE, 2008 Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Słowackiego 8 Tel. 061 8410 556; 061 8410 533 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA UPRAWNIENIA I ULGI 1 Osoby, które nie ukończyły

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.1. Uwagi ogólne 5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.2. Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 5.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Plik pobrany w całości z internetu) Co siódma osoba w Polsce jest niepełnosprawna. Z ostatniego spisu powszechnego wynika, że niepełnosprawni to społeczność

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 1 Spis treści INFORMATOR I. Prawa osób niepełnosprawnych str. 3-4 II. Instytucje realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych str. 5-7 III.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WROCŁAWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WROCŁAWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WROCŁAWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Fundacja Promyk Słońca Publikacja bezpłatna. Projekt współfi nansowany ze środków PFRON przez Gminę Wrocław

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI LECZ PEŁNOPRAWNI PEŁNOSPRAWNI - NIEPEŁNOSPRAWNI POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM STUDENTOM STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

NIEPEŁNOSPRAWNI LECZ PEŁNOPRAWNI PEŁNOSPRAWNI - NIEPEŁNOSPRAWNI POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM STUDENTOM STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI LECZ PEŁNOPRAWNI PEŁNOSPRAWNI - NIEPEŁNOSPRAWNI POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM STUDENTOM STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo