Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy"

Transkrypt

1 SO OLID DNE EUB BEZP PIEC CZENIA OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy Materiał dla Pośredników Concordia Ubezpieczenia SOLIDNE UBEZPIECZENIA

2 MAPA POTRZEB I PRODUKTÓW ŻYCIE I ZDROWIE MAJĄTEK OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA Życie Casco Ubezpieczenie na życie zapewniające bezpieczeństwo finansowe rodziny w przypadku śmierci Klienta lub inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. OCHRONA MIESZKANIA I DOMU OCH Życie Kapitał Concordia Plus Con Bezpieczne oszczędzanie i ochrona ubezpieczeniowa kapitału Klienta. Pewne i bezpieczne inwestowanie, możliwość realizowania planów. Pa Pakiet ubezpieczeń majątkowych chroniący dom lub mieszkanie od najczęściej występujących zdarzeń, takich jak: pożar, zalanie czy kradzież. Życie Plus SAM SAMOCHÓD, OCHRONA KIEROWCY PASAŻERÓW I PA Ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną. Wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia choroby, pod warunkiem regularnych badań. Concordia Auto Co Auto Assistance Concordia Auto Ub Ubezpieczenie gwarantujące uzyskanie pomocy w razie wypadku lub awarii pojazdu na drodze. NWK kierowcy i pasażerów Ubezpieczenie chroniące Klienta od następstw nieszczęśliwych wypadków, w każdym miejscu i czasie. SO OLID DNE EUB BEZP PIEC CZENIA PRAWO I POMOC W ŻYCIU PRYWATNYM OCHRONA PRAWNA I OC W ŻYCIU PRYWATNYM Concordia Plus OC w życiu prywatnym Ubezpieczenie gwarantujące uzyskanie środków finansowych na pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Klienta, jego małżonka, partnera, dzieci oraz posiadane zwierzęta. Concordia Plus Ochrona Prawna Rodzina Rozbudowane ubezpieczenie z zakresu ochrony prawnej obejmujące życie prywatne i zawodowe Klienta oraz jego najbliższej rodziny. Concordia Auto Ochrona Prawna Auto Ubezpieczenie zapewniające ochronę prawną w różnych sytuacjach związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu, np. w przypadku dochodzenia odszkodowania, gdy Ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku odmówił wypłaty świadczenia odszkodowawczego.

3 ŻYCIE I ZdROWIE ŻYCIE CASCO ROZWIĄZANIE Produkt Życie Casco POTRZEBY KLIENTA Produkt dedykowany osobom w wieku 16-70, zwłaszcza jedynym żywicielom rodziny, kredytobiorcom oraz tym, dla których ważne jest zabezpieczenie najbliższych, właścicielom firm i wspólnikom. Ochrona dochodów rodziny na wypadek śmierci w wyniku wypadku lub choroby Klienta. Spłata kredytu, pożyczki lub innych zobowiązań po śmierci Klienta. Pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji, a także spłata zadłużenia lub utrzymanie rodziny w sytuacji wystąpienia wypadku, skutkującego trwałym inwalidztwem Klienta. Utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku utraty zdolności zarabiania wskutek orzeczenia niezdolności do pracy (Concordia opłaca składki). Prosty sposób zawarcia Umowy ubezpieczenia możliwość wystawienia polisy z SU do zł w trakcie spotkania z Klientem**. Możliwość zawarcia Umowy ubezpieczenia bez wykonywania badań medycznych. Ochrona ubezpieczeniowa od następnego dnia po zawarciu Umowy bez oczekiwania na potwierdzenie polisy. Konkurencyjna cena w porównaniu z podobnymi produktami na rynku. Możliwość trwania ochrony ubezpieczeniowej do 71. roku życia i gwarancja niezmienności składki przez cały okres ubezpieczenia. Możliwość ubezpieczenia dodatkowych ryzyk (śmierć lub inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku, przejęcie opłacania składek w przypadku orzeczenia trwałej i całkowitej niezdolności Klienta do pracy). MęŻCZYZNA 36 LAT KOBIETA* 36 LAT okres ubezpieczenia 10 lat: okres ubezpieczenia 10 lat: na wypadek śmierci: zł/39 zł miesięcznie na wypadek śmierci: zł/18 zł miesięcznie w następstwie nw: zł/8 zł miesięcznie w następstwie nw: zł/8 zł miesięcznie inwalidztwo w wyniku nw: zł/8 zł miesięcznie inwalidztwo w wyniku nw: zł/8 zł miesięcznie Przejęcie opłacania składki w razie niezdolności do pracy 3 zł miesięcznie Przejęcie opłacania składki w razie niezdolności do pracy 2 zł miesięcznie W jaki sposób zabezpieczył Pan/Pani swoich najbliższych na wypadek gdyby Pana/Pani zabrakło? Klient: Muszę się zastanowić Pośrednik: Zastanówmy się razem, co mogę jeszcze wyjaśnić, proszę pytać. Co stanie się z domem, mieszkaniem, które Pan/Pani posiada, jeśli przytrafi się Panu/Pani jakiś wypadek? Co stanie się poziomem życia Pańskich dzieci gdyby Pana/Pani zabrakło? W jakim stopniu to zabezpieczenie odpowiada Pana/Pani bieżącym potrzebom, a także zobowiązaniom Pana/Pani rodziny? Jeśli ma Pan/Pani kredyt, Bank zapewne pomyślał o jego zabezpieczeniu w postaci Pana/Pani ubezpieczenia na życie. Czy przewidział Pan/Pani podobne zabezpieczenie dla swojej rodziny? * niższe stawki dla kobiet tylko w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia do 21 grudnia 2012 r. ** w wybranym przedziale wiekowym. Klient: Nie mam pieniędzy. Pośrednik: O jakich pieniądzach mówimy? Pomyślmy razem, co można zrobić, jeśli okaże się, że w trudnej sytuacji będzie potrzebował Pan/Pani więcej pieniędzy. Klient: Żona/mąż da sobie radę, gdyby mnie zabrakło. Pośrednik: To bardzo dobrze, że żona/mąż czy dzieci dadzą sobie radę bez środków, które im Pan/Pani zapewniał. Czy będą mogły studiować bez odpowiednich finansów? Klient: Dzisiaj jestem za młody, by myśleć o takich sprawach. Pośrednik: Właśnie młody wiek jest Pana/ Pani atutem. Dziś kupuje Pan/Pani polisę za odpowiednią składkę i niezależnie od wieku składka pozostanie na tym samym poziomie. Dla Pana/Pani oszczędność, a dla rodziny solidna gwarancja bezpieczeństwa. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4 ŻYCIE I ZdROWIE ŻYCIE kapitał ROZWIĄZANIE Produkt Życie Kapitał POTRZEBY KLIENTA Zebranie zaplanowanej kwoty, jako uzupełnienie przyszłej emerytury. Zabezpieczenie środków na wykształcenie dzieci. (ubezpieczenie życie kapitał 1:100) Środki na realizację innych planów przy braku ponoszenia ryzyka inwestycyjnego po stronie Klienta. Kobieta/Mężczyzna w wieku 35 lat oszczędzając przez 20 lat zbierze kapitał zł/składka miesięczna 357 zł Gwarancja wypłaty zaplanowanej kwoty w przypadku dożycia przez Klienta określonego wieku. Kobieta/Mężczyzna w wieku 35 lat oszczędzając przez 20 lat zbierze kapitał zł/składka miesięczna 181 zł Prosty sposób przystąpienia do wariantu 1:100 z natychmiastowym wystawieniem polisy. Możliwość uzyskania wypłaty w przypadku doznania inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku do zł. Możliwość uzyskania dodatkowej wypłaty środków w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku do zł. Przejęcie opłacania składek przez Concordia w następstwie orzeczenia niezdolności do pracy z zachowaniem indeksacji. Ubezpieczenie przeznaczone także dla osób wykonujących zawód wysokiego ryzyka. Dodatkowa ochrona pokrywająca koszty utrzymania i obsługi zadłużenia w przypadku niezdolności do pracy. Dodatkowa możliwość ochrony dziecka Klienta z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz zdiagnozowania u dziecka Klienta poważnego zachorowania (7 chorób). Jakie zabezpieczenie na emeryturę Pan/Pani dziś posiada? Jakiej emerytury spodziewa się Pan/Pani z ZUS, KRUS? Ile lat pozostało Panu/Pani do emerytury? Jak Pan/Pani sądzi, jakiej wysokości emerytura pozwoliłaby Panu/Pani na godziwe życie? Jaką kwotę będzie Pan/Pani potrzebował na studia dla dziecka? W jakiej wysokości kredyt mieszkaniowy będzie musiało zaciągnąć Pana/Pani dziecko po skończeniu studiów? Jak według Pana/Pani czas wpływa na wysokość zgromadzonych oszczędności? Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient: Posiadam inne zabezpieczenia, które gwarantują odpowiednie środki finansowe, np. dom. Pośrednik: Jeśli budował Pan dom, to zapewne by w nim mieszkać, nie z myślą o jego sprzedaży. Propozycja ubezpieczenia w Concordia to propozycja bezpiecznego budowania kapitału z gwarancjami ze strony naszej firmy. Klient: Banki dają wyższy procent. Pośrednik: Zgadza się, oprocentowanie lokaty jest wyższe, ale nie otrzyma Pan/Pani długoletniej gwarancji. Nasze ubezpieczenie pozwala na regularne i systematyczne gromadzenie kapitału za pomocą mniejszych kwot. U nas posiada Pan/Pani gwarancję wypłaty określonego kapitału. Dodatkowo zebrana kwota wolna jest od podatku od zysków jest świadczeniem ubezpieczeniowym, a nie lokatą. Klient: Lepiej zarobię na lokacie bankowej. Pośrednik: Oczywiście, pod warunkiem, że od razu wpłaci Pan/Pani całą kwotę. Likwidując lokatę zapłaci Pan/Pani podatek od zysku. Życie Kapitał to polisa, więc podatku nie będzie.

5 ŻYCIE plus ROZWIĄZANIE POTRZEBY KLIENTA Dodatkowe zabezpieczenie Klienta i jego najbliższych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, w razie śmierci, śmierci na skutek zawału serca, udaru mózgu, uszczerbku na zdrowiu. Pokrycie kosztów utrzymania w przypadku niezdolności Klienta do pracy w wyniku wypadku, choroby i konieczności spłaty kredytów, pożyczek. Środki finansowe w przypadku zwiększenia potrzeb finansowych w związku z chorobą (m.in. zawałem, udarem, rakiem), przeszczepem lub rekonstrukcją organów w wyniku choroby nowotworowej lub NW. Rekompensata utraconych dochodów w związku z pobytem w szpitalu w wyniku choroby lub NW. Środki finansowe w związku ze śmiercią teściów, rodziców. Zabezpieczenie zwiększonych potrzeb w związku ze śmiercią małżonka/partnera, śmiercią dziecka, osieroceniem dzieci, śmiercią teścia, rodzica. Produkt Życie Plus PAKIET BAZOWY 3 PAKIET ZdROWIE Z1 Śmierć ubezpieczonego zł Śmierć w nw zł Śmierć w nw w ruchu komunikacyjnym zł Śmierć w wyniku zawału lub udaru zł trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nw zł koszty utrzymania i obsługi zadłużenia zł lekarz na telefon (24h) Składka roczna za pakiet bazowy 192 zł Składka miesięczna 16 zł Poważne zachorowanie zł Pokrycie kosztów przeszczepów lub rekonstrukcji w wyniku choroby nowotworowej lub nw zł Pobyt w szpitalu w wyniku nw zł Pobyt w szpitalu w wyniku choroby zł Składka roczna za pakiet zdrowie 84 zł Składka miesięczna 7 zł PAKIET ROdZINA R1 Śmierć małżonka zł Śmierć małżonka w nw zł Śmierć dziecka zł Śmierć dziecka w nw zł renta dla każdego osieroconego dziecka jednorazowo zł lub przez okres 12 miesięcy po 166,66 zł narodziny dziecka 850 zł narodziny martwego dziecka zł narodziny dziecka z wadą wrodzoną zł Przerwanie nauki dziecka na studiach w następstwie nw lub choroby zł Śmierć rodzica lub teścia zł Składka roczna za pakiet rodzina 372 zł Składka miesięczna 31 zł Zabezpieczenie zwiększonych potrzeb w związku z urodzeniem dziecka. Ryzyka dostępne do tej pory tylko na polisach dla zakładów pracy np. urodzenie dziecka, śmierć rodziców, teściów. Wprowadzenie innowacyjnych ryzyk, takich jak: przerwanie nauki dziecka na studiach w wyniku NW, choroby czy pokrycie kosztów i obsługi zadłużenia. Wyższe świadczenia dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną (regularne badania) lub dbających o bezpieczeństwo (zapinanie pasów w samochodzie). Ubezpieczenie mogą zawierać osoby wykonujące wolny zawód, bezrobotne. Jakie zabezpieczenie dla swoich najbliższych posiada Pan/Pani w razie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci spowodowanej poważną chorobą? Ile wg Pana/Pani kosztuje leczenie, gdyby doszło do poważnego zachorowania np. na raka? Kto pomógłby Panu/Pani finansowo w razie długotrwałej niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku? Skąd miałby Pan/Pani środki na leczenie lub rehabilitację? Elastyczność programu możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do bieżących potrzeb Klienta. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient: Mam już ubezpieczenie. Pośrednik: To znaczy, że myśli Pan/Pani o przyszłości swojej i swoich bliskich, zatem proponuję spotkanie, by sprawdzić czy posiadana polisa rzeczywiście zabezpiecza Państwa aktualne potrzeby. Klient: Mam już agenta. Pośrednik: Czy zaproponował Panu/Pani ubezpieczenie z tytułu poważnego zachorowania i pobytu w szpitalu? Klient: Jestem zdrowy, po co mi ubezpieczenie z tytułu pobytu w szpitalu lub poważnego zachorowania? Pośrednik: To właśnie oferta dla ludzi zdrowych. Proszę pomyśleć o tym już dziś, gdyż w trakcie choroby z takiego ubezpieczenia nie będzie Pan/Pani mógł już skorzystać. Klient: Nie potrzebuję ubezpieczenia na wypadek śmierci teściów, rodziców. Pośrednik: Mogę Panu/Pani zaproponować ubezpieczenie bez tej opcji, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze może Pan/Pani przeznaczyć na zwiększenie sumy ubezpieczenia.

6 CONCORdIA AutO ROZWIĄZANIE POTRZEBY KLIENTA Dodatkowa pomoc finansowa dla kierowcy i pasażerów w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu po zajściu wypadku komunikacyjnego na terenie Polski i innych krajów europejskich. Możliwość wyboru dodatkowych klauzul w celu rozszerzenia ochrony o pokrycie kosztów pobytu w szpitalu będącego następstwem NWK, zrekompensowania strat związanych z utratą zdolności do pracy. Dodatkowa wyższa suma ubezpieczenia życia, jeśli ważne jest zabezpieczenie najbliższych. Rozszerzenie ochrony kierowcy dzięki dodatkowym klauzulom. Solidna likwidacja szkód. Produkt Concordia Auto Ubezpieczenie NWK kierowcy i pasażerów NWK zł/ składka roczna 110 zł dodatkowe klauzule: - ubezpieczenie życia: zł/ składka roczna 50 zł - ubezpieczenie Pobytu w szpitalu: zł/ składka roczna 30 zł - ubezpieczenia utraty zdolności do Pracy zarobkowej: zł/ składka roczna 55 zł Jakie zabezpieczenie posiada Pan/Pani, gdyby w razie wypadku stracił Pan/Pani zdolność do pracy? Czy oprócz standardowego ubezpieczenia NWK posiada Pan/Pani inne ubezpieczenia na życie? Jak są zabezpieczeni Pana/Pani najbliżsi, gdyby zdarzył się Panu/Pani wypadek samochodowy? Klient: Myślę, że nie potrzebuję dodatkowego zabezpieczenia. Pośrednik: Czy Pana/Pani rodzina będzie tak myśleć w razie nieszczęścia, gdy po wypadku będą potrzebne pieniądze na Pana/Pani rehabilitację? Klient: Po co mi dodatkowe klauzule do NWK? Pośrednik: Czy ma Pan/Pani 100% gwarancję, że nie będzie Pan/Pani potrzebował tych dodatkowych zł w razie utraty zdolności do pracy? Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

7 ConCordia Plus rozwiązanie PoTrZEBY KLiEnTa Produkt Concordia Plus Zabezpieczenie mieszkania, domu, wyposażenia oraz stałych elementów domu czy mieszkania przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku między innymi pożaru, powodzi, zalania, wichury, uderzenia pioruna, pękania mrozowego, przepięcia, wybuchu, upadku drzewa, uderzenia pojazdu, trzęsienia ziemi. nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych MiESZKaniE su = powierzchnia użytkowa w m 2 x zł (proponowana wartość średnia m 2 ) Przykład: 60 m 2 x zł = zł/ składka roczna 105 zł dom su = powierzchnia użytkowa w m 2 x zł (proponowana wartość średnia m 2 ) Przykład: 130 m 2 x zł = zł/ składka roczna 293 zł Uzyskanie środków na wynajęcie mieszkania zastępczego, gdy dom lub mieszkanie uległy zniszczeniu i nie nadają się do zamieszkania. Otrzymanie środków na kupno utraconego lub zniszczonego w wyniku kradzieży mienia oraz naprawy szkód powstałych wskutek włamania (uszkodzenie zamków, drzwi, szyb, konieczności ich wymiany bądź naprawy). mienie ruchome, stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych mienie ruchome od kradzieży z włamaniem i rabunku su = powierzchnia użytkowa w m 2 x 800 zł (proponowana wartość mienia ruchomego i stałych elementów na m 2 ) Przykład: 60 m 2 x 800 zł = zł/ składka roczna 55 zł 50% su mienia ruchomego od ognia zł/ składka roczna 144 zł su = powierzchnia użytkowa w m 2 x 500 zł (proponowana wartość mienia ruchomego i stałych elementów na m 2 ) Przykład: 130 m 2 x 500 zł = zł/ składka roczna 65 zł 50% su mienia ruchomego od ognia zł/ składka roczna 130 zł MaJĄTEK Bez dodatkowej składki ubezpieczamy: przepięcia niezależnie od przyczyny, pękanie mrozowe, rozmrożenie. Wypłacamy odszkodowanie bez zasady proporcji tj. odszkodowanie nie zostanie ograniczone ze względu na niedoubezpieczenie nieruchomości. Przejrzysta i solidna likwidacja szkód na podstawie tabel zużycia, zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ciekawy pakiet ryzyk dodatkowych: możliwość ubezpieczenia kolektorów słonecznych czy siłowników do bram. Możliwość ubezpieczenia kilku nieruchomości na jednej polisie. Jakie zabezpieczenie mieszkania, domu Pan/Pani posiada? Z jakich środków odbudowałby Pan/Pani lub wyremontował swój dom, mieszkanie gdyby zdarzył się pożar, huragan? Co dla Pana/Pani jest najważniejsze w zabezpieczeniu mieszkania, domu? Klient: Do tej pory płacę regularnie i nigdy nic się nie zdarzyło. Po co mi ubezpieczenie? Pośrednik: Proszę mi powiedzieć, a gdyby zdarzył się np. pożar, huragan, ile potrzeba pieniędzy, by wyremontować dom lub kupić nowe mieszkanie? Klient: Jak trzeba płacić to jest komu, a jak trzeba wypłacić odszkodowanie to zawsze są problemy. Pośrednik: Nasza firma wraz z polisą przekazuje Klientowi Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W nich czytelnie przedstawiamy, za co i ile płacimy. Dbamy o solidną likwidację szkód, wyróżniamy się tym na rynku. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

8 ConCordia Auto MaJĄTEK PoTrZEBY KLiEnTa Możliwość uzyskania pomocy oraz zabezpieczenia dodatkowych środków w przypadku nagłej awarii auta na drodze w dowolnym kraju europejskim (kolizja, wypadek, brak paliwa, zatrzaśnięcie kluczyków w aucie, wyładowanie akumulatora). rozwiązanie Produkt Concordia Auto Auto Assistance (ubezpieczenie Concordia auto assistance wariant Premium) SU = zł/ składka roczna 182 zł Klient może zawrzeć ubezpieczenie bez jednoczesnego zawarcia OC czy AC. Możliwość łączenia opcji dodatkowych np. 1 dzień hotelu + 3 dni samochodu zastępczego. Naprawa pojazdu przez wykwalifikowanego mechanika na drodze, bądź holowanie w dowolnie wybrane miejsce do 200 km od miejsca zdarzenia. Ile kilometrów miesięcznie przejeżdża Pan/Pani samochodem? Czy zdarzyła się Panu/Pani awaria samochodu, z czyjej pomocy Pan/Pani wtedy korzystał? Na jakie koszty może być Pan/Pani narażony w podróży w razie awarii samochodu? Klient: Do tej pory nic takiego mnie nie spotkało. Pośrednik: To znaczy, że miał Pan/Pani szczęście. Czy ma Pan/Pani 100% gwarancję, że tak będzie zawsze? Klient: Ale to jest drogie ubezpieczenie. Pośrednik: Proszę zauważyć na jaką pomoc z naszej strony może Pan/Pani liczyć w przypadku awarii lub holowania, ile zaoszczędzi Pan/Pani dzięki temu rozwiązaniu. W przypadku jednorazowego skorzystania z usługi Assistance zwróci się Panu/Pani koszt rocznego ubezpieczenia. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

9 ConCordia Plus rozwiązanie PoTrZEBY KLiEnTa Produkt Concordia Plus Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym Uzyskanie środków finansowych na pokrycie szkody wyrządzonej osobom trzecim przez Klienta, jego małżonka, partnera, dzieci, pomoc domową, posiadane zwierzęta. Zabezpieczenie przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim np. zalanie mieszkania sąsiada, zniszczenia auta przez bawiące się dziecko, nieumyślne złamanie ręki przez Twoje dziecko jednemu z rówieśników podczas wspólnej zabawy. UBEZPiECZEniE odpowiedzialności CYWiLnEj BEZ ryzyka ZaLania dom jednorodzinny SU = zł/składka roczna 50 zł SU = zł/składka roczna 90 zł* UBEZPiECZEniE odpowiedzialności CYWiLnEj Z ryzykiem ZaLania Mieszkanie w bloku, innym budynku wielorodzinnym SU = zł/składka roczna 60 zł SU = zł/składka roczna 100 zł* *jeśli masz dzieci, jeździsz rowerem, na nartach, bądź uprawiasz inne sporty, wyjeżdżasz na wakacje za granicę *jeśli masz dzieci, jeździsz rowerem, na nartach, bądź uprawiasz inne sporty, wyjeżdżasz na wakacje za granicę Nie pytamy Klienta ile ma mieszkań ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej objęte są wszystkie mieszkania. Nie pytamy Klienta ile osób liczy jego rodzina ochroną obejmujemy wszystkie osoby. Jeśli Klient posiada psa z listy agresywnych za zdarzenia z nim związane również ponosimy odpowiedzialność. Nasza ochrona obejmuje Klienta także w trakcie wyjazdów zagranicznych, bez dopłaty do składki. Jak się Pan/Pani zabezpiecza na wypadek nieumyślnego wyrządzenia szkody innym ludziom np. zalania sąsiada, pogryzienia przez psa innych osób, wybicia szyby przez Pana/Pani dzieci, nieumyślnego zarysowania rowerem cudzego samochodu? Czy wyjeżdżając za granicę lub na narty wykupuje Pan/Pani dodatkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej? Jakie poniesie Pan/Pani koszty za wyremontowanie sąsiadowi mieszkania zalanego w wyniku awarii, jaka miała miejsce w Pana/Pani łazience? Klient: Nie potrzebuje takiej polisy. Pośrednik: Czy będzie Pan/Pani potrzebował pieniędzy na wyremontowanie mieszkania sąsiada, gdy zapomni Pan/Pani zakręcić kran w łazience? Klient: Moje dzieci są dobrze wychowane, nie wyrządzą nikomu krzywdy. Pośrednik: Dobre wychowanie zapewne jest Pana/Pani zasługą. Oprócz dobrze wychowanych dzieci, dobrze mieć zabezpieczenie, które zadziała zawsze, a Pan/Pani nie będzie się martwić skąd wziąć pieniądze na pokrycie szkody nieumyślnie spowodowanej przez Pana/Pani dziecko. PraWo i PomoC W życiu PrYWaTnYm Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

10 ConCordia Plus PoTrZEBY KLiEnTa Pomoc w przypadku konieczności uzyskania porady prawnej czy dochodzenia swoich praw na drodze sądowej w związku ze zdarzeniami dotyczącymi sfery życia prywatnego np. koszty wynajęcia Adwokata, opłat sądowych, powołania biegłych. Uzyskanie szybkiej porady prawnej na telefon. Skorzystanie z obrony przed sądem w procesie karnym, dochodzenie praw w sądzie pracy, potrzeba skorzystania ze wzorów pism, umów lub aktów prawnych. Skorzystanie z porady w sprawie podziału majątku, rozwodu, otrzymania spadku. rozwiązanie Produkt Concordia Plus Ochrona Prawna Rodzina (Ubezpieczenie ochrony Prawnej i Porady Prawnej wariant ii) SU = zł/składka roczna 150 zł PraWo i PomoC W życiu PrYWaTnYm Wysokie sumy ubezpieczenia na każde zdarzenie gwarantujące pokrycie wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem sprawy w sądzie. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia. Najwyższy standard likwidacji szkód współpraca z najlepszymi Adwokatami i Radcami Prawnymi (Klient ma prawo wyboru Kancelarii Prawnej). Pokrycie kosztów porady Prawnika w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i spadkowych. Pokrycie kosztów sądowych w sporach sądowych z pracodawcą, nieuczciwym sprzedawcą czy biurem podróży. Przygotowywanie pisemnych opinii prawnych zanim jeszcze dojdzie do sporu sądowego. Ubezpieczamy wszystkich członków rodziny Klienta. W razie potrzeby natychmiastowego skorzystania z porady Prawnika możliwość bezpośredniej rozmowy telefonicznej. Uzyskania pisemnej opinii prawnej. Co sądzi Pan/Pani o kosztach sądowych np. w sprawie dotyczącej dochodzenia odszkodowania czy sporu z pracodawcą? Jak czułby się Pan/Pani mając możliwość skorzystania z dostępu do porady prawnej telefonicznie? Kto broniłby Pana/Pani przed sądem w procesie karnym, gdyby znalazł się Pan/Pani w takiej sytuacji? Skąd Pana/Pani rodzina wzięłaby środki, gdyby było Panu/Pani potrzebne poręczenie majątkowe (kaucja)? Czy chciałby Pan/Pani mieć własnego Prawnika, który ochroną obejmie Pana/ Panią i najbliższą rodzinę? Klient: Polisa jest droga a ja nie mam pieniędzy na dodatkowe ubezpieczenia. Pośrednik: Koszt ubezpieczenia jest niższy niż jedna, osobista porada prawna. Co więcej, jeśli będzie Pan/ Pani chciał wnieść sprawę do sądu i walczyć np. o odszkodowanie poniesie Pan/Pani koszty sądowe. Już przy najprostszym sporze koszt polisy szybko się zwraca. Klient: Do tej pory nie potrzebowałem Prawnika. Pośrednik: Hipotetycznie, czy może się zdarzyć, że w najbliższym czasie może mieć Pan/Pani wypadek, w którym np. Pani/ Pana dziecko lub Pan/Pani zostanie potracony na przejściu dla pieszych? Czy w związku z tym będzie Pan/Pani wiedział, co robić i jak się zachować, gdzie szukać pomocy i jak dochodzić swoich praw? Klient: Jeśli nic się nie zdarzy to pieniądze przepadną? Pośrednik: Jeśli nic się nie zdarzy to znaczy, że miał Pan/ Pani szczęście, a w życiu codziennym nawet każda transakcja kupna-sprzedaży może spowodować problem prawny i chęć skonsultowania się z Prawnikiem. Klient: Umiem sobie sam poradzić w przypadku problemów prawnych. Pytam o zdanie rodzinę lub szukam informacji w Internecie. Pośrednik: Prawo zmienia się bardzo często, ustaw i aktów wykonawczych jest równie dużo. Osoba, która nie zajmuje się prawem na co dzień może bardzo łatwo pogubić się w gąszczu przepisów. Szybka pomoc profesjonalisty jest często nieoceniona. Brak udziałów własnych i franszyz. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11 ConCordia Auto rozwiązanie PoTrZEBY KLiEnTa Otrzymanie środków finansowych w przypadku dochodzenia swoich praw w związku z posiadaniem samochodu, w tym koszty Adwokata, powołania biegłych, opłaty sądowe. Obrona przed sądem w procesie karnym (wynajęcie Adwokata, opłaty sądowe, koszt poręczenia majątkowego). Możliwość natychmiastowej konieczności skorzystania z porady Prawnika. Uzyskanie wzorów pism, umowy, aktu prawnego. Produkt Concordia Auto Ochrona Prawna Auto (Ubezpieczenie ochrony Prawnej i Porady Prawnej wariant ii) SU = zł/składka roczna 132 zł Wysokie sumy ubezpieczenia na każde zdarzenie gwarantujące pokrycie wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem spraw. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia, brak limitu zgłoszeń do Ochrony Prawnej. Ochrona w przypadku popełnienia zarówno umyślnych, jak i nieumyślnych przestępstw komunikacyjnych (np. ucieczka z miejsca zdarzenia). Najwyższy standard likwidacji szkód współpraca z najlepszymi Adwokatami, Radcami Prawnymi (Klient ma prawo wyboru Kancelarii Prawnej). Przygotowywanie pisemnych opinii prawnych zanim jeszcze dojdzie do sporu sądowego. Konsultacje telefoniczne z Prawnikami zanim jeszcze dojdzie do sporu sądowego. Ochroną objęty jest Klient (Ubezpieczony), nawet gdy jest kierowcą lub pasażerem auta innego niż ubezpieczone. Ochroną objęci są uprawnieni kierowcy i pasażerowie ubezpieczonego auta naszego Klienta. Brak udziałów własnych i franszyz. Jakie sprawy dotyczące samochodu wymagały od Pana/Pani znajomości prawa? Co czuł Pan/Pani będąc świadkiem wypadku lub jego uczestnikiem? Jak czułby się Pan/Pani wiedząc, że w każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z pomocy Prawnika? Klient: Nie jestem zainteresowany dodatkowymi kosztami przy ubezpieczeniu auta. Pośrednik: A czy jest Pan/Pani zainteresowany możliwością prowadzenia Pana/Pani spraw przez dobrego Adwokata, gdyby przydarzył się Panu/Pani wypadek? Bo takie rozwiązanie właśnie Panu/Pani proponuję. Klient: Wszyscy ciągle coś mi chcą sprzedać. Pośrednik: Ja nie chcę Panu/Pani nic sprzedać, ja chcę Panu/Pani pokazać możliwości zabezpieczenia Pana/Pani jako kierowcy czy pasażera, a to Pan/Pani zadecyduje czy warto skorzystać z mojej propozycji. W związku z użytkowaniem samochodu jest bardzo dużo sytuacji, w których pomoc Prawnika może się okazać niezbędna od mandatów począwszy, na poważnych wypadkach kończąc. Klient: Jestem spokojnym człowiekiem, z nikim nie wchodzę w spory, nie chodzę po sądach. Pośrednik: Może być tak, że to Pana ktoś pozwie, np. za sprzedaż niesprawnego auta. Wtedy będzie Pan potrzebował pomocy profesjonalisty. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

12 Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy

13 SCHEMAT SPRZEDAŻY POJAWIA SIĘ KLIENT Zdiagnozuj potrzebę w określonych obszarach lub jednym z nich: Nie wszyscy Klienci są świadomi swoich potrzeb. Pomóż im je odkryć i zwerbalizować. Już wstępna rozmowa z Tobą uświadomi Klientowi jakie potrzeby ubezpieczeniowe posiada i w jakich obszarach, a także ryzyka pewnych zdarzeń, jakie mogą się przydarzyć w codziennym życiu. Życie i zdrowie ochrona życia i zdrowia, bezpieczne oszczędzanie Majątek samochód, dom/mieszkanie, mienie Prawo i pomoc w życiu prywatnym odpowiedzialność cywilna, ochrona prawna Działaj według schematu: Kontakt z nowym Klientem uświadomienie potrzeb Dopytaj o szczegóły. Zaproponuj najlepsze rozwiązanie z dostępnych w Praktycznym Przewodniku Ubezpieczeniowym. Sprzedaj tu i teraz, umów się na kolejne spotkanie w celu sprzedaży kolejnego produktu z Praktycznego Przewodnika Ubezpieczeniowego. Kontakt z dotychczasowym Klientem wznowienie dotychczasowej polisy, wpłata składki, zgłoszenie szkody Rozwiąż aktualny problem Klienta. Uświadom inne potrzeby i możliwości ich rozwiązania dzięki Praktycznemu Przewodnikowi Ubezpieczeniowemu. Sprzedaj tu i teraz, umów się na kolejne spotkanie w celu sprzedaży następnego produktu z oferty Concordia. SCHEMAT SPRZEDAŻY Wystaw polisę w Wystaw polisę w Porozmawiaj o innych potrzebach ubezpieczeniowych i ich zaspokojeniu dzięki ofercie Concordia. Porozmawiaj o kolejnych, nieuświadomionych potrzebach ubezpieczeniowych i możliwości ich rozwiązania dzięki ofercie Concordia. PRZEDSTAW ROZWIĄZANIE Informuj W rozmowie powołuj się na informacje dotyczące przewidywanych kosztów i strat jakie bezpośrednio mogą dotknąć Klienta. Pytaj otwierające sprzedaż pomogą Klientowi uświadomić potrzeby. Obiekcje Odpowiedz na obiekcje i rozważ wątpliwości Klienta. Wystaw polisę w

14 Co to jest Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy? Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy to proponowany zestaw wybranych produktów Concordia Ubezpieczenia dla Klienta Indywidualnego. Demonstruje najważniejsze sfery życia oraz związaną z nimi sytuację życiowo finansową Klienta. Pozwala na właściwy dobór produktów dopasowany do indywidulanych potrzeb Klienta. Czemu służy mapa potrzeb Klienta? Mapa przedstawia różne sfery życia i związane z nimi potrzeby ubezpieczeniowe odpowiadając na nie gotowymi rozwiązaniami. Wskazuje cechy wyróżniające ofertę Concordia Ubezpieczenia na rynku, sugeruje adekwatne sumy ubezpieczenia. Jest także zbiorem pytań i odpowiedzi, które pomogą Państwu w pracy z Klientem i jego obiekcjami. Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy stanowi odpowiedź na różnorodne potrzeby Klienta Indywidualnego związane z obszarami jego życia: Życie i zdrowie Majątek (mieszkanie, dom, samochód) Prawo i pomoc w życiu prywatnym Proponowany zestaw ubezpieczeń obejmuje produkty: Życie Casco Życie Kapitał Życie Plus Concordia Plus Concordia Auto Schemat informacji przedstawionych w Praktycznym Przewodniku Ubezpieczeniowym: Potrzeby Klienta Rozwiązanie Sumy ubezpieczenia/kwota składki (miesięczna/roczna) otwierające sprzedaż Obiekcje Klienta Co gwarantuje poruszanie się po mapie potrzeb Klienta? Szerokie zabezpieczenie potrzeb Klienta rozwijających się w czasie. Solidne ubezpieczenie, choć nie zawsze najtańsze na rynku. Uświadomienie Klientowi potrzeb, bazując na wskazaniu najważniejszych wartości w życiu. Wskazanie hierarchii wartości, a co za tym idzie, konieczność ubezpieczenia tego co najcenniejsze. Budowanie postaw lojalnościowych Klientów dzięki profesjonalnej obsłudze i szybkości reagowania na zmieniające się potrzeby Klienta. Stabilnie rosnące dochody, wpływające na bezpieczeństwo finansowe Pośrednika. Tworzenie wizerunku wszechstronnego, nowoczesnego Pośrednika, który potrafi dobrze ubezpieczyć Klienta. Ważne Informacje dla Klienta: Zgłoszenia szkody należy dokonać w jednej z możliwych form: telefonicznie nr wew. 3 faksem nr ON-LINE na listownie na adres: Concordia Polska TUW, ul. Św. Michała 43, Poznań Centrala Concordia Ubezpieczenia ul. Św. Michała 43, Poznań, tel , fax

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ

DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET Nr 5/ Listopad 2013 UBEZPIECZ SIĘ NOWA JAKOŚĆ UBEZPIECZEŃ CHROŃ WSZYSTKO CO JEST DLA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dlaczego ubezpieczenie na życie jest ważne? Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie? Jak wybrać najlepszą polisę na życie?

Spis treści. Dlaczego ubezpieczenie na życie jest ważne? Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie? Jak wybrać najlepszą polisę na życie? Szanowni Państwo, Spis treści 1 2 3 Dlaczego ubezpieczenie na życie jest ważne? Najważniejsze powody, dla których powinieneś się ubezpieczyć - str. 3. Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie? Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolna 2014/2015

Oferta szkolna 2014/2015 Oferta szkolna 2014/2015 Pakiet Aktywna Szkoła wsparcie: Szanowna/y Pani Dyrektor/Panie Dyrektorze, Rado Pedagogiczna, Rado Rodziców Jak co roku, w imieniu swoim i Towarzystw Ubezpieczeniowych pozwalamy

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity. na temat ubezpieczeń

Fakty i mity. na temat ubezpieczeń Fakty i mity na temat ubezpieczeń 1 WSTĘP Od początku cywilizacji ludziom towarzyszył lęk o swoje mienie, które w każdej chwili mogło zostać pochłonięte przez któryś z żywiołów. Już w starożytności powstawały

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

O ubezpieczeniach na życie

O ubezpieczeniach na życie O ubezpieczeniach na życie 1 Spis treści Zarys historyczny 3 Mądry Polak po szkodzie 4 Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku ubezpieczeń na życie 6 Rodzaje i charakterystyka produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu...

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... 15 D - ubezpieczenie bagażu... 16 E - ubezpieczenie następstw

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt?

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt? Piotr Budzianowski główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt? W niniejszym opracowaniu postaram się w

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH E Ubezpieczenie koni OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH Jesteś właścicielem konia? Posiadasz stadninę lub ośrodek jeździecki? Chcesz mieć wsparcie finansowe w przypadku

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami Moneymanual Pomyśl o pieniądzach To doskonały przewodnik, który pozwoli czytelnikom uzyskać kontrolę nad ich finansami, pełen rozsądnych porad i przydatnych wskazówek. Credit Action zasługuje na gratulacje

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk 2 Paragrafy 1-18 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (zwanego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA KOD: I-NPZ-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo