Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy"

Transkrypt

1 SO OLID DNE EUB BEZP PIEC CZENIA OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy Materiał dla Pośredników Concordia Ubezpieczenia SOLIDNE UBEZPIECZENIA

2 MAPA POTRZEB I PRODUKTÓW ŻYCIE I ZDROWIE MAJĄTEK OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA Życie Casco Ubezpieczenie na życie zapewniające bezpieczeństwo finansowe rodziny w przypadku śmierci Klienta lub inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. OCHRONA MIESZKANIA I DOMU OCH Życie Kapitał Concordia Plus Con Bezpieczne oszczędzanie i ochrona ubezpieczeniowa kapitału Klienta. Pewne i bezpieczne inwestowanie, możliwość realizowania planów. Pa Pakiet ubezpieczeń majątkowych chroniący dom lub mieszkanie od najczęściej występujących zdarzeń, takich jak: pożar, zalanie czy kradzież. Życie Plus SAM SAMOCHÓD, OCHRONA KIEROWCY PASAŻERÓW I PA Ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną. Wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia choroby, pod warunkiem regularnych badań. Concordia Auto Co Auto Assistance Concordia Auto Ub Ubezpieczenie gwarantujące uzyskanie pomocy w razie wypadku lub awarii pojazdu na drodze. NWK kierowcy i pasażerów Ubezpieczenie chroniące Klienta od następstw nieszczęśliwych wypadków, w każdym miejscu i czasie. SO OLID DNE EUB BEZP PIEC CZENIA PRAWO I POMOC W ŻYCIU PRYWATNYM OCHRONA PRAWNA I OC W ŻYCIU PRYWATNYM Concordia Plus OC w życiu prywatnym Ubezpieczenie gwarantujące uzyskanie środków finansowych na pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Klienta, jego małżonka, partnera, dzieci oraz posiadane zwierzęta. Concordia Plus Ochrona Prawna Rodzina Rozbudowane ubezpieczenie z zakresu ochrony prawnej obejmujące życie prywatne i zawodowe Klienta oraz jego najbliższej rodziny. Concordia Auto Ochrona Prawna Auto Ubezpieczenie zapewniające ochronę prawną w różnych sytuacjach związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu, np. w przypadku dochodzenia odszkodowania, gdy Ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku odmówił wypłaty świadczenia odszkodowawczego.

3 ŻYCIE I ZdROWIE ŻYCIE CASCO ROZWIĄZANIE Produkt Życie Casco POTRZEBY KLIENTA Produkt dedykowany osobom w wieku 16-70, zwłaszcza jedynym żywicielom rodziny, kredytobiorcom oraz tym, dla których ważne jest zabezpieczenie najbliższych, właścicielom firm i wspólnikom. Ochrona dochodów rodziny na wypadek śmierci w wyniku wypadku lub choroby Klienta. Spłata kredytu, pożyczki lub innych zobowiązań po śmierci Klienta. Pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji, a także spłata zadłużenia lub utrzymanie rodziny w sytuacji wystąpienia wypadku, skutkującego trwałym inwalidztwem Klienta. Utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku utraty zdolności zarabiania wskutek orzeczenia niezdolności do pracy (Concordia opłaca składki). Prosty sposób zawarcia Umowy ubezpieczenia możliwość wystawienia polisy z SU do zł w trakcie spotkania z Klientem**. Możliwość zawarcia Umowy ubezpieczenia bez wykonywania badań medycznych. Ochrona ubezpieczeniowa od następnego dnia po zawarciu Umowy bez oczekiwania na potwierdzenie polisy. Konkurencyjna cena w porównaniu z podobnymi produktami na rynku. Możliwość trwania ochrony ubezpieczeniowej do 71. roku życia i gwarancja niezmienności składki przez cały okres ubezpieczenia. Możliwość ubezpieczenia dodatkowych ryzyk (śmierć lub inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku, przejęcie opłacania składek w przypadku orzeczenia trwałej i całkowitej niezdolności Klienta do pracy). MęŻCZYZNA 36 LAT KOBIETA* 36 LAT okres ubezpieczenia 10 lat: okres ubezpieczenia 10 lat: na wypadek śmierci: zł/39 zł miesięcznie na wypadek śmierci: zł/18 zł miesięcznie w następstwie nw: zł/8 zł miesięcznie w następstwie nw: zł/8 zł miesięcznie inwalidztwo w wyniku nw: zł/8 zł miesięcznie inwalidztwo w wyniku nw: zł/8 zł miesięcznie Przejęcie opłacania składki w razie niezdolności do pracy 3 zł miesięcznie Przejęcie opłacania składki w razie niezdolności do pracy 2 zł miesięcznie W jaki sposób zabezpieczył Pan/Pani swoich najbliższych na wypadek gdyby Pana/Pani zabrakło? Klient: Muszę się zastanowić Pośrednik: Zastanówmy się razem, co mogę jeszcze wyjaśnić, proszę pytać. Co stanie się z domem, mieszkaniem, które Pan/Pani posiada, jeśli przytrafi się Panu/Pani jakiś wypadek? Co stanie się poziomem życia Pańskich dzieci gdyby Pana/Pani zabrakło? W jakim stopniu to zabezpieczenie odpowiada Pana/Pani bieżącym potrzebom, a także zobowiązaniom Pana/Pani rodziny? Jeśli ma Pan/Pani kredyt, Bank zapewne pomyślał o jego zabezpieczeniu w postaci Pana/Pani ubezpieczenia na życie. Czy przewidział Pan/Pani podobne zabezpieczenie dla swojej rodziny? * niższe stawki dla kobiet tylko w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia do 21 grudnia 2012 r. ** w wybranym przedziale wiekowym. Klient: Nie mam pieniędzy. Pośrednik: O jakich pieniądzach mówimy? Pomyślmy razem, co można zrobić, jeśli okaże się, że w trudnej sytuacji będzie potrzebował Pan/Pani więcej pieniędzy. Klient: Żona/mąż da sobie radę, gdyby mnie zabrakło. Pośrednik: To bardzo dobrze, że żona/mąż czy dzieci dadzą sobie radę bez środków, które im Pan/Pani zapewniał. Czy będą mogły studiować bez odpowiednich finansów? Klient: Dzisiaj jestem za młody, by myśleć o takich sprawach. Pośrednik: Właśnie młody wiek jest Pana/ Pani atutem. Dziś kupuje Pan/Pani polisę za odpowiednią składkę i niezależnie od wieku składka pozostanie na tym samym poziomie. Dla Pana/Pani oszczędność, a dla rodziny solidna gwarancja bezpieczeństwa. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4 ŻYCIE I ZdROWIE ŻYCIE kapitał ROZWIĄZANIE Produkt Życie Kapitał POTRZEBY KLIENTA Zebranie zaplanowanej kwoty, jako uzupełnienie przyszłej emerytury. Zabezpieczenie środków na wykształcenie dzieci. (ubezpieczenie życie kapitał 1:100) Środki na realizację innych planów przy braku ponoszenia ryzyka inwestycyjnego po stronie Klienta. Kobieta/Mężczyzna w wieku 35 lat oszczędzając przez 20 lat zbierze kapitał zł/składka miesięczna 357 zł Gwarancja wypłaty zaplanowanej kwoty w przypadku dożycia przez Klienta określonego wieku. Kobieta/Mężczyzna w wieku 35 lat oszczędzając przez 20 lat zbierze kapitał zł/składka miesięczna 181 zł Prosty sposób przystąpienia do wariantu 1:100 z natychmiastowym wystawieniem polisy. Możliwość uzyskania wypłaty w przypadku doznania inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku do zł. Możliwość uzyskania dodatkowej wypłaty środków w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku do zł. Przejęcie opłacania składek przez Concordia w następstwie orzeczenia niezdolności do pracy z zachowaniem indeksacji. Ubezpieczenie przeznaczone także dla osób wykonujących zawód wysokiego ryzyka. Dodatkowa ochrona pokrywająca koszty utrzymania i obsługi zadłużenia w przypadku niezdolności do pracy. Dodatkowa możliwość ochrony dziecka Klienta z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz zdiagnozowania u dziecka Klienta poważnego zachorowania (7 chorób). Jakie zabezpieczenie na emeryturę Pan/Pani dziś posiada? Jakiej emerytury spodziewa się Pan/Pani z ZUS, KRUS? Ile lat pozostało Panu/Pani do emerytury? Jak Pan/Pani sądzi, jakiej wysokości emerytura pozwoliłaby Panu/Pani na godziwe życie? Jaką kwotę będzie Pan/Pani potrzebował na studia dla dziecka? W jakiej wysokości kredyt mieszkaniowy będzie musiało zaciągnąć Pana/Pani dziecko po skończeniu studiów? Jak według Pana/Pani czas wpływa na wysokość zgromadzonych oszczędności? Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient: Posiadam inne zabezpieczenia, które gwarantują odpowiednie środki finansowe, np. dom. Pośrednik: Jeśli budował Pan dom, to zapewne by w nim mieszkać, nie z myślą o jego sprzedaży. Propozycja ubezpieczenia w Concordia to propozycja bezpiecznego budowania kapitału z gwarancjami ze strony naszej firmy. Klient: Banki dają wyższy procent. Pośrednik: Zgadza się, oprocentowanie lokaty jest wyższe, ale nie otrzyma Pan/Pani długoletniej gwarancji. Nasze ubezpieczenie pozwala na regularne i systematyczne gromadzenie kapitału za pomocą mniejszych kwot. U nas posiada Pan/Pani gwarancję wypłaty określonego kapitału. Dodatkowo zebrana kwota wolna jest od podatku od zysków jest świadczeniem ubezpieczeniowym, a nie lokatą. Klient: Lepiej zarobię na lokacie bankowej. Pośrednik: Oczywiście, pod warunkiem, że od razu wpłaci Pan/Pani całą kwotę. Likwidując lokatę zapłaci Pan/Pani podatek od zysku. Życie Kapitał to polisa, więc podatku nie będzie.

5 ŻYCIE plus ROZWIĄZANIE POTRZEBY KLIENTA Dodatkowe zabezpieczenie Klienta i jego najbliższych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, w razie śmierci, śmierci na skutek zawału serca, udaru mózgu, uszczerbku na zdrowiu. Pokrycie kosztów utrzymania w przypadku niezdolności Klienta do pracy w wyniku wypadku, choroby i konieczności spłaty kredytów, pożyczek. Środki finansowe w przypadku zwiększenia potrzeb finansowych w związku z chorobą (m.in. zawałem, udarem, rakiem), przeszczepem lub rekonstrukcją organów w wyniku choroby nowotworowej lub NW. Rekompensata utraconych dochodów w związku z pobytem w szpitalu w wyniku choroby lub NW. Środki finansowe w związku ze śmiercią teściów, rodziców. Zabezpieczenie zwiększonych potrzeb w związku ze śmiercią małżonka/partnera, śmiercią dziecka, osieroceniem dzieci, śmiercią teścia, rodzica. Produkt Życie Plus PAKIET BAZOWY 3 PAKIET ZdROWIE Z1 Śmierć ubezpieczonego zł Śmierć w nw zł Śmierć w nw w ruchu komunikacyjnym zł Śmierć w wyniku zawału lub udaru zł trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nw zł koszty utrzymania i obsługi zadłużenia zł lekarz na telefon (24h) Składka roczna za pakiet bazowy 192 zł Składka miesięczna 16 zł Poważne zachorowanie zł Pokrycie kosztów przeszczepów lub rekonstrukcji w wyniku choroby nowotworowej lub nw zł Pobyt w szpitalu w wyniku nw zł Pobyt w szpitalu w wyniku choroby zł Składka roczna za pakiet zdrowie 84 zł Składka miesięczna 7 zł PAKIET ROdZINA R1 Śmierć małżonka zł Śmierć małżonka w nw zł Śmierć dziecka zł Śmierć dziecka w nw zł renta dla każdego osieroconego dziecka jednorazowo zł lub przez okres 12 miesięcy po 166,66 zł narodziny dziecka 850 zł narodziny martwego dziecka zł narodziny dziecka z wadą wrodzoną zł Przerwanie nauki dziecka na studiach w następstwie nw lub choroby zł Śmierć rodzica lub teścia zł Składka roczna za pakiet rodzina 372 zł Składka miesięczna 31 zł Zabezpieczenie zwiększonych potrzeb w związku z urodzeniem dziecka. Ryzyka dostępne do tej pory tylko na polisach dla zakładów pracy np. urodzenie dziecka, śmierć rodziców, teściów. Wprowadzenie innowacyjnych ryzyk, takich jak: przerwanie nauki dziecka na studiach w wyniku NW, choroby czy pokrycie kosztów i obsługi zadłużenia. Wyższe świadczenia dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną (regularne badania) lub dbających o bezpieczeństwo (zapinanie pasów w samochodzie). Ubezpieczenie mogą zawierać osoby wykonujące wolny zawód, bezrobotne. Jakie zabezpieczenie dla swoich najbliższych posiada Pan/Pani w razie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci spowodowanej poważną chorobą? Ile wg Pana/Pani kosztuje leczenie, gdyby doszło do poważnego zachorowania np. na raka? Kto pomógłby Panu/Pani finansowo w razie długotrwałej niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku? Skąd miałby Pan/Pani środki na leczenie lub rehabilitację? Elastyczność programu możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do bieżących potrzeb Klienta. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient: Mam już ubezpieczenie. Pośrednik: To znaczy, że myśli Pan/Pani o przyszłości swojej i swoich bliskich, zatem proponuję spotkanie, by sprawdzić czy posiadana polisa rzeczywiście zabezpiecza Państwa aktualne potrzeby. Klient: Mam już agenta. Pośrednik: Czy zaproponował Panu/Pani ubezpieczenie z tytułu poważnego zachorowania i pobytu w szpitalu? Klient: Jestem zdrowy, po co mi ubezpieczenie z tytułu pobytu w szpitalu lub poważnego zachorowania? Pośrednik: To właśnie oferta dla ludzi zdrowych. Proszę pomyśleć o tym już dziś, gdyż w trakcie choroby z takiego ubezpieczenia nie będzie Pan/Pani mógł już skorzystać. Klient: Nie potrzebuję ubezpieczenia na wypadek śmierci teściów, rodziców. Pośrednik: Mogę Panu/Pani zaproponować ubezpieczenie bez tej opcji, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze może Pan/Pani przeznaczyć na zwiększenie sumy ubezpieczenia.

6 CONCORdIA AutO ROZWIĄZANIE POTRZEBY KLIENTA Dodatkowa pomoc finansowa dla kierowcy i pasażerów w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu po zajściu wypadku komunikacyjnego na terenie Polski i innych krajów europejskich. Możliwość wyboru dodatkowych klauzul w celu rozszerzenia ochrony o pokrycie kosztów pobytu w szpitalu będącego następstwem NWK, zrekompensowania strat związanych z utratą zdolności do pracy. Dodatkowa wyższa suma ubezpieczenia życia, jeśli ważne jest zabezpieczenie najbliższych. Rozszerzenie ochrony kierowcy dzięki dodatkowym klauzulom. Solidna likwidacja szkód. Produkt Concordia Auto Ubezpieczenie NWK kierowcy i pasażerów NWK zł/ składka roczna 110 zł dodatkowe klauzule: - ubezpieczenie życia: zł/ składka roczna 50 zł - ubezpieczenie Pobytu w szpitalu: zł/ składka roczna 30 zł - ubezpieczenia utraty zdolności do Pracy zarobkowej: zł/ składka roczna 55 zł Jakie zabezpieczenie posiada Pan/Pani, gdyby w razie wypadku stracił Pan/Pani zdolność do pracy? Czy oprócz standardowego ubezpieczenia NWK posiada Pan/Pani inne ubezpieczenia na życie? Jak są zabezpieczeni Pana/Pani najbliżsi, gdyby zdarzył się Panu/Pani wypadek samochodowy? Klient: Myślę, że nie potrzebuję dodatkowego zabezpieczenia. Pośrednik: Czy Pana/Pani rodzina będzie tak myśleć w razie nieszczęścia, gdy po wypadku będą potrzebne pieniądze na Pana/Pani rehabilitację? Klient: Po co mi dodatkowe klauzule do NWK? Pośrednik: Czy ma Pan/Pani 100% gwarancję, że nie będzie Pan/Pani potrzebował tych dodatkowych zł w razie utraty zdolności do pracy? Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

7 ConCordia Plus rozwiązanie PoTrZEBY KLiEnTa Produkt Concordia Plus Zabezpieczenie mieszkania, domu, wyposażenia oraz stałych elementów domu czy mieszkania przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku między innymi pożaru, powodzi, zalania, wichury, uderzenia pioruna, pękania mrozowego, przepięcia, wybuchu, upadku drzewa, uderzenia pojazdu, trzęsienia ziemi. nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych MiESZKaniE su = powierzchnia użytkowa w m 2 x zł (proponowana wartość średnia m 2 ) Przykład: 60 m 2 x zł = zł/ składka roczna 105 zł dom su = powierzchnia użytkowa w m 2 x zł (proponowana wartość średnia m 2 ) Przykład: 130 m 2 x zł = zł/ składka roczna 293 zł Uzyskanie środków na wynajęcie mieszkania zastępczego, gdy dom lub mieszkanie uległy zniszczeniu i nie nadają się do zamieszkania. Otrzymanie środków na kupno utraconego lub zniszczonego w wyniku kradzieży mienia oraz naprawy szkód powstałych wskutek włamania (uszkodzenie zamków, drzwi, szyb, konieczności ich wymiany bądź naprawy). mienie ruchome, stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych mienie ruchome od kradzieży z włamaniem i rabunku su = powierzchnia użytkowa w m 2 x 800 zł (proponowana wartość mienia ruchomego i stałych elementów na m 2 ) Przykład: 60 m 2 x 800 zł = zł/ składka roczna 55 zł 50% su mienia ruchomego od ognia zł/ składka roczna 144 zł su = powierzchnia użytkowa w m 2 x 500 zł (proponowana wartość mienia ruchomego i stałych elementów na m 2 ) Przykład: 130 m 2 x 500 zł = zł/ składka roczna 65 zł 50% su mienia ruchomego od ognia zł/ składka roczna 130 zł MaJĄTEK Bez dodatkowej składki ubezpieczamy: przepięcia niezależnie od przyczyny, pękanie mrozowe, rozmrożenie. Wypłacamy odszkodowanie bez zasady proporcji tj. odszkodowanie nie zostanie ograniczone ze względu na niedoubezpieczenie nieruchomości. Przejrzysta i solidna likwidacja szkód na podstawie tabel zużycia, zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ciekawy pakiet ryzyk dodatkowych: możliwość ubezpieczenia kolektorów słonecznych czy siłowników do bram. Możliwość ubezpieczenia kilku nieruchomości na jednej polisie. Jakie zabezpieczenie mieszkania, domu Pan/Pani posiada? Z jakich środków odbudowałby Pan/Pani lub wyremontował swój dom, mieszkanie gdyby zdarzył się pożar, huragan? Co dla Pana/Pani jest najważniejsze w zabezpieczeniu mieszkania, domu? Klient: Do tej pory płacę regularnie i nigdy nic się nie zdarzyło. Po co mi ubezpieczenie? Pośrednik: Proszę mi powiedzieć, a gdyby zdarzył się np. pożar, huragan, ile potrzeba pieniędzy, by wyremontować dom lub kupić nowe mieszkanie? Klient: Jak trzeba płacić to jest komu, a jak trzeba wypłacić odszkodowanie to zawsze są problemy. Pośrednik: Nasza firma wraz z polisą przekazuje Klientowi Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W nich czytelnie przedstawiamy, za co i ile płacimy. Dbamy o solidną likwidację szkód, wyróżniamy się tym na rynku. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

8 ConCordia Auto MaJĄTEK PoTrZEBY KLiEnTa Możliwość uzyskania pomocy oraz zabezpieczenia dodatkowych środków w przypadku nagłej awarii auta na drodze w dowolnym kraju europejskim (kolizja, wypadek, brak paliwa, zatrzaśnięcie kluczyków w aucie, wyładowanie akumulatora). rozwiązanie Produkt Concordia Auto Auto Assistance (ubezpieczenie Concordia auto assistance wariant Premium) SU = zł/ składka roczna 182 zł Klient może zawrzeć ubezpieczenie bez jednoczesnego zawarcia OC czy AC. Możliwość łączenia opcji dodatkowych np. 1 dzień hotelu + 3 dni samochodu zastępczego. Naprawa pojazdu przez wykwalifikowanego mechanika na drodze, bądź holowanie w dowolnie wybrane miejsce do 200 km od miejsca zdarzenia. Ile kilometrów miesięcznie przejeżdża Pan/Pani samochodem? Czy zdarzyła się Panu/Pani awaria samochodu, z czyjej pomocy Pan/Pani wtedy korzystał? Na jakie koszty może być Pan/Pani narażony w podróży w razie awarii samochodu? Klient: Do tej pory nic takiego mnie nie spotkało. Pośrednik: To znaczy, że miał Pan/Pani szczęście. Czy ma Pan/Pani 100% gwarancję, że tak będzie zawsze? Klient: Ale to jest drogie ubezpieczenie. Pośrednik: Proszę zauważyć na jaką pomoc z naszej strony może Pan/Pani liczyć w przypadku awarii lub holowania, ile zaoszczędzi Pan/Pani dzięki temu rozwiązaniu. W przypadku jednorazowego skorzystania z usługi Assistance zwróci się Panu/Pani koszt rocznego ubezpieczenia. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

9 ConCordia Plus rozwiązanie PoTrZEBY KLiEnTa Produkt Concordia Plus Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym Uzyskanie środków finansowych na pokrycie szkody wyrządzonej osobom trzecim przez Klienta, jego małżonka, partnera, dzieci, pomoc domową, posiadane zwierzęta. Zabezpieczenie przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim np. zalanie mieszkania sąsiada, zniszczenia auta przez bawiące się dziecko, nieumyślne złamanie ręki przez Twoje dziecko jednemu z rówieśników podczas wspólnej zabawy. UBEZPiECZEniE odpowiedzialności CYWiLnEj BEZ ryzyka ZaLania dom jednorodzinny SU = zł/składka roczna 50 zł SU = zł/składka roczna 90 zł* UBEZPiECZEniE odpowiedzialności CYWiLnEj Z ryzykiem ZaLania Mieszkanie w bloku, innym budynku wielorodzinnym SU = zł/składka roczna 60 zł SU = zł/składka roczna 100 zł* *jeśli masz dzieci, jeździsz rowerem, na nartach, bądź uprawiasz inne sporty, wyjeżdżasz na wakacje za granicę *jeśli masz dzieci, jeździsz rowerem, na nartach, bądź uprawiasz inne sporty, wyjeżdżasz na wakacje za granicę Nie pytamy Klienta ile ma mieszkań ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej objęte są wszystkie mieszkania. Nie pytamy Klienta ile osób liczy jego rodzina ochroną obejmujemy wszystkie osoby. Jeśli Klient posiada psa z listy agresywnych za zdarzenia z nim związane również ponosimy odpowiedzialność. Nasza ochrona obejmuje Klienta także w trakcie wyjazdów zagranicznych, bez dopłaty do składki. Jak się Pan/Pani zabezpiecza na wypadek nieumyślnego wyrządzenia szkody innym ludziom np. zalania sąsiada, pogryzienia przez psa innych osób, wybicia szyby przez Pana/Pani dzieci, nieumyślnego zarysowania rowerem cudzego samochodu? Czy wyjeżdżając za granicę lub na narty wykupuje Pan/Pani dodatkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej? Jakie poniesie Pan/Pani koszty za wyremontowanie sąsiadowi mieszkania zalanego w wyniku awarii, jaka miała miejsce w Pana/Pani łazience? Klient: Nie potrzebuje takiej polisy. Pośrednik: Czy będzie Pan/Pani potrzebował pieniędzy na wyremontowanie mieszkania sąsiada, gdy zapomni Pan/Pani zakręcić kran w łazience? Klient: Moje dzieci są dobrze wychowane, nie wyrządzą nikomu krzywdy. Pośrednik: Dobre wychowanie zapewne jest Pana/Pani zasługą. Oprócz dobrze wychowanych dzieci, dobrze mieć zabezpieczenie, które zadziała zawsze, a Pan/Pani nie będzie się martwić skąd wziąć pieniądze na pokrycie szkody nieumyślnie spowodowanej przez Pana/Pani dziecko. PraWo i PomoC W życiu PrYWaTnYm Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

10 ConCordia Plus PoTrZEBY KLiEnTa Pomoc w przypadku konieczności uzyskania porady prawnej czy dochodzenia swoich praw na drodze sądowej w związku ze zdarzeniami dotyczącymi sfery życia prywatnego np. koszty wynajęcia Adwokata, opłat sądowych, powołania biegłych. Uzyskanie szybkiej porady prawnej na telefon. Skorzystanie z obrony przed sądem w procesie karnym, dochodzenie praw w sądzie pracy, potrzeba skorzystania ze wzorów pism, umów lub aktów prawnych. Skorzystanie z porady w sprawie podziału majątku, rozwodu, otrzymania spadku. rozwiązanie Produkt Concordia Plus Ochrona Prawna Rodzina (Ubezpieczenie ochrony Prawnej i Porady Prawnej wariant ii) SU = zł/składka roczna 150 zł PraWo i PomoC W życiu PrYWaTnYm Wysokie sumy ubezpieczenia na każde zdarzenie gwarantujące pokrycie wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem sprawy w sądzie. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia. Najwyższy standard likwidacji szkód współpraca z najlepszymi Adwokatami i Radcami Prawnymi (Klient ma prawo wyboru Kancelarii Prawnej). Pokrycie kosztów porady Prawnika w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i spadkowych. Pokrycie kosztów sądowych w sporach sądowych z pracodawcą, nieuczciwym sprzedawcą czy biurem podróży. Przygotowywanie pisemnych opinii prawnych zanim jeszcze dojdzie do sporu sądowego. Ubezpieczamy wszystkich członków rodziny Klienta. W razie potrzeby natychmiastowego skorzystania z porady Prawnika możliwość bezpośredniej rozmowy telefonicznej. Uzyskania pisemnej opinii prawnej. Co sądzi Pan/Pani o kosztach sądowych np. w sprawie dotyczącej dochodzenia odszkodowania czy sporu z pracodawcą? Jak czułby się Pan/Pani mając możliwość skorzystania z dostępu do porady prawnej telefonicznie? Kto broniłby Pana/Pani przed sądem w procesie karnym, gdyby znalazł się Pan/Pani w takiej sytuacji? Skąd Pana/Pani rodzina wzięłaby środki, gdyby było Panu/Pani potrzebne poręczenie majątkowe (kaucja)? Czy chciałby Pan/Pani mieć własnego Prawnika, który ochroną obejmie Pana/ Panią i najbliższą rodzinę? Klient: Polisa jest droga a ja nie mam pieniędzy na dodatkowe ubezpieczenia. Pośrednik: Koszt ubezpieczenia jest niższy niż jedna, osobista porada prawna. Co więcej, jeśli będzie Pan/ Pani chciał wnieść sprawę do sądu i walczyć np. o odszkodowanie poniesie Pan/Pani koszty sądowe. Już przy najprostszym sporze koszt polisy szybko się zwraca. Klient: Do tej pory nie potrzebowałem Prawnika. Pośrednik: Hipotetycznie, czy może się zdarzyć, że w najbliższym czasie może mieć Pan/Pani wypadek, w którym np. Pani/ Pana dziecko lub Pan/Pani zostanie potracony na przejściu dla pieszych? Czy w związku z tym będzie Pan/Pani wiedział, co robić i jak się zachować, gdzie szukać pomocy i jak dochodzić swoich praw? Klient: Jeśli nic się nie zdarzy to pieniądze przepadną? Pośrednik: Jeśli nic się nie zdarzy to znaczy, że miał Pan/ Pani szczęście, a w życiu codziennym nawet każda transakcja kupna-sprzedaży może spowodować problem prawny i chęć skonsultowania się z Prawnikiem. Klient: Umiem sobie sam poradzić w przypadku problemów prawnych. Pytam o zdanie rodzinę lub szukam informacji w Internecie. Pośrednik: Prawo zmienia się bardzo często, ustaw i aktów wykonawczych jest równie dużo. Osoba, która nie zajmuje się prawem na co dzień może bardzo łatwo pogubić się w gąszczu przepisów. Szybka pomoc profesjonalisty jest często nieoceniona. Brak udziałów własnych i franszyz. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11 ConCordia Auto rozwiązanie PoTrZEBY KLiEnTa Otrzymanie środków finansowych w przypadku dochodzenia swoich praw w związku z posiadaniem samochodu, w tym koszty Adwokata, powołania biegłych, opłaty sądowe. Obrona przed sądem w procesie karnym (wynajęcie Adwokata, opłaty sądowe, koszt poręczenia majątkowego). Możliwość natychmiastowej konieczności skorzystania z porady Prawnika. Uzyskanie wzorów pism, umowy, aktu prawnego. Produkt Concordia Auto Ochrona Prawna Auto (Ubezpieczenie ochrony Prawnej i Porady Prawnej wariant ii) SU = zł/składka roczna 132 zł Wysokie sumy ubezpieczenia na każde zdarzenie gwarantujące pokrycie wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem spraw. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia, brak limitu zgłoszeń do Ochrony Prawnej. Ochrona w przypadku popełnienia zarówno umyślnych, jak i nieumyślnych przestępstw komunikacyjnych (np. ucieczka z miejsca zdarzenia). Najwyższy standard likwidacji szkód współpraca z najlepszymi Adwokatami, Radcami Prawnymi (Klient ma prawo wyboru Kancelarii Prawnej). Przygotowywanie pisemnych opinii prawnych zanim jeszcze dojdzie do sporu sądowego. Konsultacje telefoniczne z Prawnikami zanim jeszcze dojdzie do sporu sądowego. Ochroną objęty jest Klient (Ubezpieczony), nawet gdy jest kierowcą lub pasażerem auta innego niż ubezpieczone. Ochroną objęci są uprawnieni kierowcy i pasażerowie ubezpieczonego auta naszego Klienta. Brak udziałów własnych i franszyz. Jakie sprawy dotyczące samochodu wymagały od Pana/Pani znajomości prawa? Co czuł Pan/Pani będąc świadkiem wypadku lub jego uczestnikiem? Jak czułby się Pan/Pani wiedząc, że w każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z pomocy Prawnika? Klient: Nie jestem zainteresowany dodatkowymi kosztami przy ubezpieczeniu auta. Pośrednik: A czy jest Pan/Pani zainteresowany możliwością prowadzenia Pana/Pani spraw przez dobrego Adwokata, gdyby przydarzył się Panu/Pani wypadek? Bo takie rozwiązanie właśnie Panu/Pani proponuję. Klient: Wszyscy ciągle coś mi chcą sprzedać. Pośrednik: Ja nie chcę Panu/Pani nic sprzedać, ja chcę Panu/Pani pokazać możliwości zabezpieczenia Pana/Pani jako kierowcy czy pasażera, a to Pan/Pani zadecyduje czy warto skorzystać z mojej propozycji. W związku z użytkowaniem samochodu jest bardzo dużo sytuacji, w których pomoc Prawnika może się okazać niezbędna od mandatów począwszy, na poważnych wypadkach kończąc. Klient: Jestem spokojnym człowiekiem, z nikim nie wchodzę w spory, nie chodzę po sądach. Pośrednik: Może być tak, że to Pana ktoś pozwie, np. za sprzedaż niesprawnego auta. Wtedy będzie Pan potrzebował pomocy profesjonalisty. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

12 Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy

13 SCHEMAT SPRZEDAŻY POJAWIA SIĘ KLIENT Zdiagnozuj potrzebę w określonych obszarach lub jednym z nich: Nie wszyscy Klienci są świadomi swoich potrzeb. Pomóż im je odkryć i zwerbalizować. Już wstępna rozmowa z Tobą uświadomi Klientowi jakie potrzeby ubezpieczeniowe posiada i w jakich obszarach, a także ryzyka pewnych zdarzeń, jakie mogą się przydarzyć w codziennym życiu. Życie i zdrowie ochrona życia i zdrowia, bezpieczne oszczędzanie Majątek samochód, dom/mieszkanie, mienie Prawo i pomoc w życiu prywatnym odpowiedzialność cywilna, ochrona prawna Działaj według schematu: Kontakt z nowym Klientem uświadomienie potrzeb Dopytaj o szczegóły. Zaproponuj najlepsze rozwiązanie z dostępnych w Praktycznym Przewodniku Ubezpieczeniowym. Sprzedaj tu i teraz, umów się na kolejne spotkanie w celu sprzedaży kolejnego produktu z Praktycznego Przewodnika Ubezpieczeniowego. Kontakt z dotychczasowym Klientem wznowienie dotychczasowej polisy, wpłata składki, zgłoszenie szkody Rozwiąż aktualny problem Klienta. Uświadom inne potrzeby i możliwości ich rozwiązania dzięki Praktycznemu Przewodnikowi Ubezpieczeniowemu. Sprzedaj tu i teraz, umów się na kolejne spotkanie w celu sprzedaży następnego produktu z oferty Concordia. SCHEMAT SPRZEDAŻY Wystaw polisę w Wystaw polisę w Porozmawiaj o innych potrzebach ubezpieczeniowych i ich zaspokojeniu dzięki ofercie Concordia. Porozmawiaj o kolejnych, nieuświadomionych potrzebach ubezpieczeniowych i możliwości ich rozwiązania dzięki ofercie Concordia. PRZEDSTAW ROZWIĄZANIE Informuj W rozmowie powołuj się na informacje dotyczące przewidywanych kosztów i strat jakie bezpośrednio mogą dotknąć Klienta. Pytaj otwierające sprzedaż pomogą Klientowi uświadomić potrzeby. Obiekcje Odpowiedz na obiekcje i rozważ wątpliwości Klienta. Wystaw polisę w

14 Co to jest Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy? Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy to proponowany zestaw wybranych produktów Concordia Ubezpieczenia dla Klienta Indywidualnego. Demonstruje najważniejsze sfery życia oraz związaną z nimi sytuację życiowo finansową Klienta. Pozwala na właściwy dobór produktów dopasowany do indywidulanych potrzeb Klienta. Czemu służy mapa potrzeb Klienta? Mapa przedstawia różne sfery życia i związane z nimi potrzeby ubezpieczeniowe odpowiadając na nie gotowymi rozwiązaniami. Wskazuje cechy wyróżniające ofertę Concordia Ubezpieczenia na rynku, sugeruje adekwatne sumy ubezpieczenia. Jest także zbiorem pytań i odpowiedzi, które pomogą Państwu w pracy z Klientem i jego obiekcjami. Praktyczny Przewodnik Ubezpieczeniowy stanowi odpowiedź na różnorodne potrzeby Klienta Indywidualnego związane z obszarami jego życia: Życie i zdrowie Majątek (mieszkanie, dom, samochód) Prawo i pomoc w życiu prywatnym Proponowany zestaw ubezpieczeń obejmuje produkty: Życie Casco Życie Kapitał Życie Plus Concordia Plus Concordia Auto Schemat informacji przedstawionych w Praktycznym Przewodniku Ubezpieczeniowym: Potrzeby Klienta Rozwiązanie Sumy ubezpieczenia/kwota składki (miesięczna/roczna) otwierające sprzedaż Obiekcje Klienta Co gwarantuje poruszanie się po mapie potrzeb Klienta? Szerokie zabezpieczenie potrzeb Klienta rozwijających się w czasie. Solidne ubezpieczenie, choć nie zawsze najtańsze na rynku. Uświadomienie Klientowi potrzeb, bazując na wskazaniu najważniejszych wartości w życiu. Wskazanie hierarchii wartości, a co za tym idzie, konieczność ubezpieczenia tego co najcenniejsze. Budowanie postaw lojalnościowych Klientów dzięki profesjonalnej obsłudze i szybkości reagowania na zmieniające się potrzeby Klienta. Stabilnie rosnące dochody, wpływające na bezpieczeństwo finansowe Pośrednika. Tworzenie wizerunku wszechstronnego, nowoczesnego Pośrednika, który potrafi dobrze ubezpieczyć Klienta. Ważne Informacje dla Klienta: Zgłoszenia szkody należy dokonać w jednej z możliwych form: telefonicznie nr wew. 3 faksem nr ON-LINE na listownie na adres: Concordia Polska TUW, ul. Św. Michała 43, Poznań Centrala Concordia Ubezpieczenia ul. Św. Michała 43, Poznań, tel , fax

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie Wykaz postanowień umownych OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie (zatwierdzone uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA nr 11/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO PLUS Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS" 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe Mono Plus 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego Ubezpieczenie Opiekun VIP życie i zdrowie Oferta dla klienta indywidualnego Muzyka nie może się tak po prostu skończyć! / Patrick Süskind Opiekun VIP Opiekun VIP Opiekun VIP to program ubezpieczeniowy,

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe MONO? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia i

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC?

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? Spis treści Jaki zakres ochrony możesz

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go.

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radość z jazdy Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. Rozwiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

Twoje Centrum Ubezpieczeń

Twoje Centrum Ubezpieczeń UBEZPIECZENIE DOMU / MIESZKANIA To jedno z najważniejszych ubezpieczeń majątkowych, które proponujemy swoim Klientom. Dla wielu ludzi to właśnie dom/mieszanie stanowią największy dorobek życia. Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczam, bo kocham

ubezpieczam, bo kocham ubezpieczam, bo kocham ABC Ubezpieczenia Nowa Perspektywa życie i zdrowie 1 Nowa Perspektywa to program ubezpieczeniowo inwestycyjny, który dopasowuje się do zmieniających się potrzeb Twojej rodziny. 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży to program, który powstał w wyniku wieloletniego doświadczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE AKTUALNE PRAKTYKI OBSŁUGI OSÓB UBEZPIECZONYCH, A MOŻLIWOŚCI WYPRACOWANIA OPTYMALNEGO MODELU FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ 3 czerwca 2014r. Mariusz Olszewski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Klienta. Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa

Przewodnik Klienta. Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa Przewodnik Klienta Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa 1 Jesteśmy gotowi, aby sprostać Twoim potrzebom Życie i zdrowie Twoje oraz Twoich bliskich mają bezcenną wartość. Wiemy, że gdy pojawia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2015 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Concordia Polska TUW Świadczenia podstawowe: 1) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży to program, który powstał w wyniku wieloletniego doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Polisa jako narzędzie sukcesji majątkowej

Polisa jako narzędzie sukcesji majątkowej Polisa jako narzędzie sukcesji majątkowej Lionbiznes.net przygotował Jarosław Lipke Cele sukcesji majątkowej (1) Zaplanowany podział majątku decyzja kto ile dziedziczy wraz z zapewnieniem "wykonalności"

Bardziej szczegółowo

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty nowy produkt dla MSP Warsztaty dla kogo? Dla Przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, a we wszystkich lokalizacjach 20 mln zł. Dla Przedsiębiorców, których

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Szanowny Pan Dyrektor mgr Józef Belgrau Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Borkowo ul. Szkolna 2 83-330 Żukowo OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN Oferta przygotowana dla Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim Osoba do kontu: imię i nazwisko tel.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALI ZRZESZONYCH W POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI PROGRAM STWORZONY PRZY WSPÓŁUDZIALE KONSORCJUM SPÓŁEK ORAZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Zamość

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ŚWIADOMEGO KLIENTA

PORADNIK ŚWIADOMEGO KLIENTA OCHRONA I OSZCZĘDZANIE PORADNIK ŚWIADOMEGO KLIENTA OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Życie Kapitał Ochrona i oszczędzanie gwarantowane przez Concordia Ubezpieczenia SOLIDNE UBEZPIECZENIA Zapytaj o inne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie

OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie 1 Optymalna Ochrona Optymalna py Ochrona w pg pigułce CZAS TRWANIA UMOWY Każda umowa zawierana na rok, automatycznie t przedłużana ż na kolejne roczne

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMOŚC UBEZPIECZNIOWA

ŚWIADOMOŚC UBEZPIECZNIOWA ŚWIADOMOŚC UBEZPIECZNIOWA 1. Załóżmy, że masz na koncie bankowym 100 złotych, a stała stopa oprocentowania wynosi 2% rocznie. Po 5 latach, jak kwotę miałbyś na koncie? 1 Więcej niż 102 złote 2 Dokładnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Kredytowych z siedzibą w Sopocie posiada udziały uprawniające co najmniej do 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników Asekuracji Rzeczpospolita Polska

Kredytowych z siedzibą w Sopocie posiada udziały uprawniające co najmniej do 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników Asekuracji Rzeczpospolita Polska INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie owym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta owego nr wpisu do

Bardziej szczegółowo

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Matryca produktów Mienie od zdarzeń losowych Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych podstawowy zakres wymagany przez banki Dom lub mieszkanie od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 1 S t r o n a Szczecin, 23.05.2016 r. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIERZYNIE Wychodząc naprzeciw potrzebom jakie stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Opiekun Ubezpieczenie grupowe

Opiekun Ubezpieczenie grupowe Opiekun Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Ubezpieczenie Grupowe Opiekun Ubezpieczenie ma za zadanie zrekompensować poniesione straty finansowe, w przypadku

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Jakub Nawracała radca prawny Bartłomiej Janyga radca prawny Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej? Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed ryzykiem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zespół Ubezpieczenie grupowe

Zespół Ubezpieczenie grupowe Zespół Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Zespół cel ubezpieczenia Zespół Zapewnienie finansowej rekompensaty w razie utraty życia i zdrowia wskutek nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

Co to jest ubezpieczenie???

Co to jest ubezpieczenie??? SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Co to jest ubezpieczenie??? INSTYTUT BADAŃ i ANALIZ FINANSOWYCH pokój RA 50, tel. (17) 866 15 29 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl 2 Słownik języka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SOLIDNE UBEZPIECZENIA

SOLIDNE UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego Jesteś właścicielem maszyny rolniczej, sprzętu, np. ciągnika rolniczego, kombajnu, agregatu uprawowo-siewnego, opryskiwacza,

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych.

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Allianz Rodzina > wykaz wymaganych dokumentów - ściąga

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES. współpracuj. wspieraj. polecaj. pozyskuj KARTA PREMIOWA

PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES. współpracuj. wspieraj. polecaj. pozyskuj KARTA PREMIOWA PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES polecaj współpracuj pozyskuj wspieraj KARTA PREMIOWA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Sięgnij po kartę premiową i korzystaj z niej bez ograniczeń! Nadzieja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

CHROŃ NALEŻYCIE. JUŻ OD 97 gr DZIENNIE OFERTA ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO. www.concordiaubezpieczenia.pl SOLIDNE UBEZPIECZENIA

CHROŃ NALEŻYCIE. JUŻ OD 97 gr DZIENNIE OFERTA ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO. www.concordiaubezpieczenia.pl SOLIDNE UBEZPIECZENIA Zdrowie i ŻYCIE CHROŃ NALEŻYCIE OFERTA ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO JUŻ OD 97 gr DZIENNIE Jesteś Klientem banku? Uczysz się, studiujesz? Jesteś singlem? Założyłeś własną rodzinę?

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo