ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014"

Transkrypt

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje ul. Gagarina Toruń tel.: , fax:

2 Spis treści Zastanawiasz się nad wyjazdem w ramach programu Erasmus? Przeczytaj! Kto może wziąć udział w wyjeździe na praktykę w ramach programu Erasmus? Gdzie ubiegać się o stypendium na praktykę Erasmusa? Do jakich krajów można wyjechać? Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę? Na jak długo można wyjechać na praktykę? Kto wyraża oficjalną zgodę na wyjazd na praktykę? Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa? Jakie dokumenty trzeba przygotować przed wyjazdem na praktykę Erasmusa? Jakie są obowiązki studenta Erasmusa? Czy zasady wyjazdów w ramach Erasmusa na studiach doktoranckich są takie same jak na studiach magisterskich lub licencjackich? Jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych? Czy studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd? Ubezpieczenie Wizy i legalizacja pobytu Przygotowanie językowe/eilc Czy w zagranicznej instytucji praktykant Erasmusa otrzyma wynagrodzenie i zakwaterowanie? Jaka jest wysokość stypendium i jak jest wypłacane? Dodatkowe dofinansowanie z budżetu UMK Czy praktyka za granicą zostanie zaliczona przez UMK Czy można wcześniej wrócić z praktyki? Czy można przedłużyć praktykę? Czy można rozpocząć praktykę od razu po odbyciu studiów Erasmusa? W jaki sposób i w jakim czasie należy rozliczyć się z wyjazdu na praktykę? Szok kulturowy i różne style pracy...28 Przydatne adresy...29

3 Zastanawiasz się nad wyjazdem w ramach programu Erasmus? Przeczytaj! "O Erasmusie usłyszałam po raz pierwszy na drugim roku studiów... poznałam wtedy studentów z Hiszpanii, którzy zarazili mnie swoim niesamowitym entuzjazmem w poznawaniu wszystkiego co nowe. Postanowiłam wyjechać. Tylko dokąd? Wybrałam kraj (oczywiście - Hiszpania). Problematyczne okazało się wskazanie preferowanego miasta. Las Palmas de Gran Canaria... zabrzmiało egzotycznie.pomyślałam też: "Już chyba dalej w obrębie Europy wyjechać nie można". I wyjechałam!!! Pierwszy dzień na Gran Canarii - płacz. W Madrycie zagubiono mój bagaż. To też pierwsza próba hiszpańskiego - na lotnisku hiszpańskim najbardziej użytecznym językiem jest hiszpański :). Udało się, egzamin z praktycznej komunikacji zaliczony - po trzech dniach walizka odnalazła się. Pierwsze zajęcia na Uniwersytecie, pamiętny dzień - jestem Erasmusem! Tak jak ja kiedyś przypatrywałam się studentom Erasmusa, tak teraz to ja stałam się obiektem zainteresowania. Na początku było trudno, musiałam pokonać pewne opory w praktycznym zastosowaniu języka hiszpańskiego przed całą grupą "natiwów". Przekonałam się, że na wszelkie nieporozumienia albo błędy gramatyczne najlepszym lekarstwem jest śmiech. Tak więc razem z Hiszpanami śmialiśmy się (czasem do łez) z niektórych moich konstrukcji gramatycznych, itp. W ten sposób nauczyłam się dobrze mówić po hiszpańsku. Do Polski wróciłam odmieniona: odważna, śmiała, otwarta. Byłam mentorem katalońskich studentów, pomagałam im odnaleźć się w nowym dla nich środowisku. I ponownie wyjechałam, tym razemw ramach programu Erasmus - praktyka. Dokąd? Do Las Palmas de Gran Canaria oczywiście! Wysłałam osiemdziesiąt CV, trzy organizacje odpowiedziały. Praktykę odbyłam w Fundacji pomagającej młodzieży kanaryjskiej, pracowałam w dziale HR oraz prawnym. Dzięki poprzedniemu Erasmusowni problemów językowych nie miałam, po tygodniu stałam się jednym z pracowników. No, może nie do końca... obcokrajowiec zawsze wzbudza większe zainteresowanie..., ale można przywyknąć. Fundacja zyskała pracownika gratis, ja doświadczenie zawodowe. Patrząc z perspektywy czasu, widzę wyraźną różnicę między "mną" przed i po Erasmusie. Ogromny bagaż doświadczeń (tych dobrych i złych) zdobyty w trakcie stypendiów diametralnie zmienił moją osobowość. Teraz czuję się obywatelką Europy i świata, wiem, że mogę poradzić sobie w każdej 3

4 okoliczności. Dzięki Erasmusowi wzbogaciłam nie tylko zajomość różnych dialektów języka hiszpańskiego, ale także wiedzę o Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej (wykorzystaną w trakcie pisania pracy magisterskiej). Nauczyłam się pracować w zróżnicowanym kulturowo środowisku, rozwiązywać problemy. Usłyszałam kiedyś zabawne zdanie, że ludzie dzielą się na tych, którzy uczestniczyli w Erasmusie i na tych, którzy nie wyjechali. Teraz wiem, że jest ono prawdziwe." Justyna Lubańska Wydział Nauk Historycznych I rok studiów doktoranckich (2010/2011) 4

5 1. Kto może wziąć udział w wyjeździe na praktykę w ramach programu Erasmus? Zgodnie z Kontraktem Uczelnianym podpisanym z Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie na wyjazdy mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy: są zarejestrowani na studiach licencjackich (inżynierskich)/magisterskich/doktoranckich (dziennych, wieczorowych i zaocznych), nie przebywają (w trakcie stypendium) na urlopie (dziekańskim, innym), podczas całego pobytu na stypendium są studentami UMK (zgodnie z Regulaminem studiów UMK), nie wyjeżdżali na praktykę w ramach Erasmusa oraz programu Leonardo da Vinci. Dodatkowe kryteria brane pod uwagę w trakcie rekrutacji: ukończenie co najmniej I roku studiów I stopnia w momencie wyjazdu, obowiązkowa zgodność programu praktyki z kierunkiem studiów, wyniki w nauce, znajomość języka kraju docelowego (lub języka angielskiego, zgodnie z oczekiwaniami instytucji przyjmującej), korzyści zawodowe z planowanej praktyki, motywacja i aktywność studenta. Studenci kończący studia I stopnia przystępują do rekrutacji warunkowo. Dopełnienie formalności i wyjazd mogą nastąpić dopiero po uzyskaniu przez zainteresowanego statusu pełnoprawnego studenta UMK, zgodnie z Regulaminem studiów ( 2). Szczegółowe zasady rekrutacji studentów patrz punkt 7. Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę Erasmusa? 5

6 2. Gdzie ubiegać się o wyjazd na praktykę Erasmusa? O wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus można ubiegać się tylko w swojej macierzystej uczelni, czyli UMK. Jednostką odpowiedzialną za program Erasmus w UMK jest Biuro Programów Międzynarodowych. 3. Do jakich krajów można wyjechać? Stypendysta Erasmusa może wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie bierą udział 33 państwa: 28 krajów członkowskich UE, 4 kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria oraz kraj kandydujący do UE - Turcja. 6

7 4. Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę? Na praktykę można wyjechać do instytucji partnerskiej, czyli do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych jednostek (muzea, biblioteki, szpitale itp.), które zawarły z UMK porozumienie o współpracy w programie Erasmus (podpisując List intencyjny - Letter of Intent). Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi (wykaz instytucji znajduje się na stronie about-eu/institutions-bodies/index_en.htm), a także w polskich placówkach dyplomatycznych. Jeżeli UMK wyrazi zgodę na realizację praktyki przez studenta w polskiej instytucji posiadającej siedzibę za granicą, zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu praktyki muszą gwarantować tzw. wymiar międzynarodowy. 7

8 5. Na jak długo można wyjechać na praktykę? Na praktykę można wyjechać na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego - tego samego - roku akademickiego. Ze względu na ograniczone środki finansowe przyznane UMK na realizację praktyk Erasmusa przewidziane jest dofinansowanie wyłącznie wyjazdów na 3 miesiące kalendarzowe (około 100 wyjazdów). W UMK wyjazdy będą możliwe od 19 sierpnia 2013 r. i muszą zakończyć się do 15 września 2014 r. Praktyka nie może też odbywać się w trakcie urlopu dziekańskiego, a stypendysta musi mieć status studenta UMK podczas całego pobytu na praktyce (zgodnie z Regulaminem studiów UMK). 6. Kto wyraża oficjalną zgodę na wyjazd na praktykę? Zgodę na wyjazd studenta na praktykę zagraniczną udziela Prorektor ds. Kształcenia na podstawie opinii Dziekana. Dziekan opiniuje pozytywnie wniosek studenta po stwierdzeniu możliwości pogodzenia wyjazdu na zagraniczną praktykę Erasmusa ze studiami w UMK (praktyka może odbywać się w dowolnym terminie, także w okresie wakacyjnym, ale nie jest dopuszczalny wyjazd w trakcie urlopu dziekańskiego). Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów - IPS (w przypadku praktyki obowiązkowej) lub na Indywidualną Organizację Studiów - IOS (w przypadku praktyki nieobowiązkowej). 8

9 7. Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa? Obowiązuje otwarty tryb naboru na wyjazdy na praktykę - do wyczerpania limitu środków. W ramach środków finansowych przyznanych na praktyki w latach ubiegłych, UMK mogło zrealizować około wyjazdów w jednym roku akademickim. Student może skorzystać z nielicznych umów o współpracy, które wydziały podpisały z konkretnymi firmami (np. WSP konserwacja kamienia, WF fil. bałkańska). Należy skontaktować się ze swoim Koordynatorem wydziałowym w celu otrzymania szczegółowych informacji. Student może również sam zaproponować dołączenie do listy partnerów instytucji znalezionej przez siebie, której profil odpowiada kierunkowi studiów i oczekiwaniom studenta. Mimo, iż czasami poszukiwanie praktyki bywa trudnym i żmudnym procesem, warto podjąć tę inicjatywę i kierować się następującymi wskazówkami: można rozpocząć poszukiwania przyszłego pracodawcy podczas studiów na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus, wybierając instytucję przyjmującą, należy myśleć o swojej karierze zawodowej i brać pod uwagę jakość i przydatność praktyki, najczęściej pierwszy kontakt z organizacją przyjmującą to wysłany przez studenta , do którego warto załączyć swoje CV i list motywacyjny oraz zaznaczyć, iż praktyka odbywałaby się w ramach programu Erasmus, dzięki czemu firma nie jest zobligowana do wynagradzania studenta; umiejętność nawiązywania kontaktów oraz autoprezentacja są kluczowe na tym etapie poszukiwań, propozycje praktyk przesłanych przez zagraniczne instytucje i uczelnie znajdują się na stronie Narodowej Agencji Programu LLP Erasmus (www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktykzagranicznych), warto skorzystać również z Giełdy Informacji Studentów Erasmusa (www.erasmus.org.pl/gielda-informacji-studentow-erasmusa), polecamy uwadze również następujące strony internetowe: Nie należy zrażać się niepowodzeniami, choć często na kilkanaście lubkilkadziesiąt wysłanych i, tylko dwie instytucje odpowiadają. 9

10 W momencie znalezienia instytucji przyjmującej student przygotowuje razem z firmą stosowne dokumenty, tj. List intencyjny oraz Porozumienie o programie praktyki tzw. Training agreement (więcej o wymaganej dokumentacji w punkcie 8 Jakie dokumenty trzeba przygotować przedwyjazdem na praktykę?) Potwierdzeniem zarekrutowania ze strony wydziału UMK jest wystawienie studentowi Skierowania na praktykę. O zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę Erasmusa decyduje data złożenia kompletu dokumentów w Biurze Programów Międzynarodowych (tj. formularz zgłoszeniowy, List intencyjny, Training agreement 3 egzemplarze, Skierowanie na praktykę) oraz dostępność środków finansowych. Stosujemy zasadę kto pierwszy, ten lepszy. Rekrutacja prowadzona jest w BPM w trybie ciągłym. Ostateczny termin zgłoszeń dla osób zainteresowanych wyjazdem na praktykę upływa 30 kwietnia 2014 r. Prosimy pamiętać, iż ostateczną decyzję o przyjęciu danego studenta podejmuje zawsze instytucja partnerska, m.in. w sytuacji, gdy do danej instytucji zgłosi się więcej niż jeden kandydat. Instytucje wymagają w tym kontekście przesłania CV i listu motywacyjnego studenta. Mogą także przeprowadzać bezpośrednio z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną np. telefonicznie lub przez przedstawiciela. 10

11 8. Jakie dokumenty trzeba przygotować przed wyjazdem na praktykę Erasmusa? I. Etap Po dostarczeniu do BPM następujących 4 dokumentów, student traktowany jest jako osoba zakwalifikowana na wyjazd na praktykę, pod warunkiem dostępności środków finansowych: 1. Formularz zgłoszeniowy on-line - wydrukowany i podpisany przez studenta, dostępny na stronie 2. List intencyjny - wydrukowany na papierze firmowym firmy, z odpowiednimi podpisami i pieczątkami, może być wystawiony imiennie na konkretnego studenta; 3. Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement) wraz z Kartą Jakości (Quality Commitment) - to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i UMK, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział. Porozumienie musi być wydrukowane w 3 egzemplarzach i podpisane przez 3 strony przed wyjazdem studenta. Ze strony UMK TA podpisywany jest przez Koordynatora wydziałowego Erasmusa oraz Dziekana (a w przypadku praktyk obowiązkowych także przez Pełnomocnika ds. Praktyk). Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez UMK. W przypadku praktyk obowiązkowych należy uzgodnić z Koordynatorem wydziałowym Erasmusa oraz Pełnomocnikiem ds. Praktyk liczbę punktów ECTS przyznawaną w związku z odbyciem praktyki. 4. Skierowanie z wydziału podpisane przez Koordynatora wydziałowego Erasmusa, Pełnomocnika ds. Praktyk oraz Dziekana wydziału. II. Etap Student składa w Biurze Rektora (na I piętrze Rektoratu) Podanie do Rektora o zgodę na wyjazd na praktykę Erasmusa razem z kserokopią Training Agreement. Podanie musi być wcześniej zaopiniowane przez Dziekana. Do BPM należy dostarczyć Oświadczenie podatnika (wypełniona część A i C), w związku z opodatkowaniem dodatku rektorskiego (patrz punkt 18 - Dodatkowe dofinansowanie z budżetu UMK). 11

12 III. Etap Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów BPM przygotowuje dla studenta umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki. Umowa ta szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania praktyki, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin rozliczenia z UMK itp.) i jest sporządzona w 2 egzemplarzach i podpisana przed wyjazdem studenta przez studenta oraz UMK. Student podpisuje umowę osobiście w BPM. Osobą reprezentującą UMK w umowie jest dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK, Prorektor ds. Kształcenia. Umowa generowana jest z systemu USOS. Na podpisanie umowy w BPM należy umówić się na konkretny dzień i godzinę. Jeżeli student chce otrzymać stypendium Erasmusa w EUR, powinien dostarczyć na podpisanie umowy wydrukowany i podpisany formularz danych bankowych rachunku walutowego. Przed przyjściem do biura student musi również upewnić się w Dziekanacie swojego wydziału, czy w USOSie wprowadzony jest aktualny rachunek bankowy w PLN, który wymagany jest przy przelewach stypendium Erasmusa w PLN oraz dodatku rektorskiego (więcej informacji w punkcie 17 Jaka jest wysokość stypendium i jak jest wypłacane?) Wszystkie dokumenty i formularze są dostępne na stronie: wspolpraca/europrogedu/erasmus/studenci-praktyki/dokumenty/. Uwaga! Umowa pomiędzy studentem a instytucją przyjmującą nie jest obowiązkowa z punktu widzenia zasad programu Erasmus. Może być jednak wymagana przez instytucję przyjmującą z uwagi na wewnętrzne regulacje związane z pracą praktykantów, a przede wszystkim w sytuacji, gdy student otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę. 12

13 9. Jakie są prawa i obowiązki "studenta Erasmusa"? 10. Prawa i obowiązki studenta wyjeżdżającego na praktykę Erasmusa określają dwa dokumenty: Karta Studenta Erasmusa - erasmus/studenci-praktyki/prawa/ oraz Karta jakości (Quality Commitment), będąca częścią Porozumienia o programie praktyki (Training agreement). Czy zasady wyjazdów w ramach Erasmusa na studiach doktoranckich są takie same jak na studiach magisterskich lub licencjackich? Studenci studiów doktoranckich ubiegają się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa na tych samych zasadach co studenci pierwszego i drugiego stopnia, tzn. muszą wziąć udział w rekrutacji kandydatów oraz spełnić podstawowe kryteria. Doktoranci muszą mieć również przed wyjazdem ustalony program praktyki w instytucji zagranicznej. Jeżeli zostanie zrealizowany ustalony program, praktyka musi zostać uznana i zaliczona przez UMK. 13

14 11. Jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych? Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd na praktykę Erasmusa na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym podstawowe kryterium - znajomość języka kraju, w którym będą odbywać praktykę lub języka angielskiego, zgodnie z oczekiwaniami instytucji przyjmującej. 14

15 12. Czy studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd? Studenci niepełnosprawni mają szansę uzyskać w Narodowej Agencji- Programu Erasmus dodatkowe dofinansowanie. Studenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o środki na pokrycie dodatkwych potrzeb związanych z podróżą i pobytem w uczelni zagranicznej (tj. koszty przejazdu osoby towarzyszącej, koszty specjalnego transportu czy zakwaterowania, wspomagająca osoba towarzysząca, dodatkowe ubezpieczenie, asystent medyczny, osoba wspomagająca podczas zajęć, specjalna opieka medyczna, specjalne materiały dydaktyczne). Wniosek do Narodowej Agencji o dodatkowe stypednium należy złożyć za pośrednictwem BPM, w pierwszym terminie, bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd stypendialny: do 15 czerwca 2013 r., do 1 sierpnia 2013 r., do 1 grudnia 2013 r., do 1 kwietnia 2014 r. Wskazane terminy to data wpłynięcia wniosku do NA. Żadne wnioski nie będą akceptowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus po 1 kwietnia 2014 r. Narodowa Agencja podejmuje decyzję dotyczącą dofinansowania w ciągu miesiąca od wpłynięcia kompletnego wniosku. Część kosztów podlega rozliczeniu fakturami lub rachunkami. Studenci posiadający orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą uzyskać dofinansowanie z Narodowej Agencji stanowiące uzupełnienie do maksymalnej stawki miesięcznego stypendium przewidzianego przy wyjeździe do danego kraju przez Komisję Europejską. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku zgodnie z zasadami określonymi powyżej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie erasmus/studenci-praktyki/niepelnosprawni/. 15

16 13. Ubezpieczenie Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (od kosztów leczenia). Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w krajach UE i EOG gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ (www.nfz.gov.pl). W Toruniu EKUZ wydaje Kujawsko-Pomorski Odział NFZ, ul. Szosa Chełmińska 28, tel. (56) , faks (56) Aby otrzymać EKUZ należy wypełnić odpowiedni wniosek i załączyć m.in. druk ZCZA, potwierdzający odprowadzanie składek na ZUS przez jednego z rodziców (jeśli student nie pracuje i nie odprowadza składek samodzielnie) oraz zaświadczenie z BPM o zakwalifikowaniu na wyjazd stypendialny w ramach programu Erasmus. W przypadku wyjazdu do Turcji należy wykupić polisę prywatną w firmie ubezpieczeniowej. Informacje od instytucji partnerskiej o wymogach dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) lub konieczności posiadania specjalistycznych badań medycznych winny być uwzględnione w Porozumieniu o programie praktyki (Training agreement). Przed wyjazdem na praktykę student jest zobowiązany przesłać do BPM skany ubezpieczeń od kosztów leczenia (np. EKUZ) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz innych wymaganych ubezpieczeń. Studenci niepełnosprawni/chorujący na choroby przewlekłe powinni wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową od kosztów leczenia w wariancie rozszerzonym, ponieważ podstawowa opieka zdrowotna zazwyczaj nie obejmuje bezpłatnego leczenia specjalistycznego chorób przewlekłych. Tacy studenci powinni szczególnie dokładnie przygotować się do wyjazdu (poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, przetłumaczenie ważniejszych dokumentów medycznych, przygotowanie, wykazu tzw. substancji czynnych w zażywanych lekach czy substancji uczulających). 16

17 14. Wizy i legalizacja pobytu Pomiędzy Polską a krajami UE oraz EFTA obowiązuje ruch bezwizowy, (dotyczy obywteli tych państw) jednakże w przypadku pobytów przekraczających 90 dni należy zalegalizować swój pobyt zgodnie z procedurą obowiązującą w danym kraju. Dokładne informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Informacje Konsularne --> Poradnik Polak za granicą --> Opis kraju). W przypadku wyjazdu do Turcji student potrzebuje wizy, którą można uzyskać w Ambasadzie Republiki Tureckiej w Warszawie (ul. Malczewskiego 32, Tel: , fax: ) na podstawie zaproszenia z instytucji przyjmującej oraz zaświadczenia z BPM z informacją o zakwalifikowaniu się na wyjazd do danej instytucji partnerskiej. Studenci UMK, będący obytwatelami innych państw niż kraje UE i EFTA oraz chcący wyjechać na praktykę Erasmusa, mają obowiązek spełnienia wymogów wizowych obowiązujących przy wjeździe do danego kraju uczestniczącego w programie Erasmus. 17

18 15. Przygotowanie językowe/eilc Student zakwalifikowany na praktykę Erasmusa musi znać dany język obcy w stopniu umożliwiającym aktywny udział w działalności instytucji przyjmującej. UMK może dofinansować studentowi kurs języka obcego do wysokości 100 EURO (równowartość w PLN) przed wyjazdem lub w trakcie praktyki tylko w przypadku kursu języka specjalistycznego z danej dziedziny (np. English for Accountants dla studenta WNEiZ) albo języka mniej znanego obowiązującego w kraju instytucji przyjmującej (np. węgierskiego, tureckiego). Dofinansowanie to ma formę refundacji. Aby ubiegać się o zwrot części kosztów przygotowania językowego, student powinien dostarczyć do BPM odpowiednią imienną fakturę oraz wypełnić Oświadczenie podatnika (wyłącznie część A i C, nie jest wymagane posiadanie numeru NIP). Formularz jest do pobrania na stronie erasmus/studenci-praktyki/dokumenty/. Dofinansowanie kursu językowego jest opodatkowane (tak jak dodatek rektorski), co znaczy, że student będzie musiał się z niego rozliczyć w Urzędzie Skarbowym. UMK przygotuje studentowi stosowny PIT. 18

19 Studenci zakwalifikowani na wyjazd na praktykę Erasmus do kraju, którego język zaklasyfikowany został do grupy języków rzadziej używanych, mogą również korzystać z możliwości uczestniczenia w Erasmus Intensive Language Courses (EILC). Kursy odbędą się w różnych terminach począwszy od miesięcy letnich 2013 r., aż do końca lutego 2014 r. Polscy studenci mają prawo ubiegać się o miejsca na kursach EILC w następujących krajach: Belgia (j. niderlandzki), Bułgaria (j. bułgarski), Chorwacja (j. chorwacki), Cypr (j. grecki), Czechy (j. czeski), Dania (j. duński), Estonia (j. estoński), Finlandia (j. fiński i szwedzki), Grecja (j. grecki), Hiszpania 4 regiony (j. baskijski, kataloński, galicyjski, walencki), Holandia (j. niderlandzki), Islandia (j. islandzki), Litwa (j. litewski), Łotwa (j. łotewski), Norwegia (j. norweski), Portugalia (j. portugalski), Rumunia (j. rumuński), Słowacja (j. słowacki), Słowenia (j. słoweński), Szwajcaria (j. włoski), Szwecja (j. szwedzki), Turcja (j. turecki), Węgry (j. węgierski), Włochy (j. włoski). Kursów EILC nie organizują: Austria, Belgia - część francuskojęzyczna, Francja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania. Kursy organizowane są przez wybrane uczelniane ośrodki nauczania języków w danym kraju i trwają od 2 do 6 tygodni (minimum 60 godzin zajęć). Studenci nie ponoszą opłat za uczestnictwo w kursie, płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie (organizator kursu powinien zagwarantować uczestnikom możliwość zakwaterowania w akademikach i korzystania ze stołówek studenckich) oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego. W przypadku zakwalifikowania na kurs EILC student może otrzymać dofinansowanie w zależności od kraju wyjazdu i długości trwania kursu (zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania wyjazdów na praktykę w ramach programu Erasmus). Stypendium jest wypłacane po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz podpisaniu aneksu do Umowy. Procedura ubiegania się o kurs ogranicza się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej (dostępnego na stronie www. umk.pl/wspolpraca/europrogedu/erasmus/studenci-praktyki/dokumenty/) i przesłania go jako załącznik na adres pl. Formularze wypełnione w innej formie nie będą akceptowane. Formularz wraz z oficjalnym potwierdzeniem stwierdzającym, że student został zakwalifikowany na stypendium Erasmusa w roku 2013/2014 zostanie przesłany przez BPM bezpośrednio do organizatora kursu. 19

20 Nie należy wysyłać formularza samodzielnie do organizatora kursu, ponieważ zostanie automatycznie odrzucony. Terminy składania wniosków do instytucji organizujących kursy: 1 czerwca 2013 r. (dotyczy kursów organizowanych w roku kalendarzowym 2013); 31 października 2013 r. (dotyczy kursów organizowanych w roku kalendarzowym 2014). Kwalifikacji dokonują bezpośrednio instytucje organizujące kursy. Wysłanie aplikacji nie gwarantuje zakwalifikowania. Terminy poinformowania o wynikach kwalifikacji: 20 czerwca 2013 r. (dotyczy kursów organizowanych w roku kalendarzowym 2013); 20 listopada 2013 r. (dotyczy kursów organizowanych w roku kalendarzowym 2014). Szczegółowe informacje o intensywnych kursach EILC oraz wykazy organizatorów w poszczególnych krajach dostępne są na stronie Komisji Europejskiej - 20

21 16. Czy w zagranicznej instytucji praktykant Erasmusa otrzyma wynagrodzenie i zakwaterowanie? Zasady Erasmusa nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku wynagradzania praktykantów czy też zapewnienia im zakwaterowania. Jednakże instytucja przyjmująca może wypłacać wynagrodzenie, kieszonkowe lub inne świadczenia, a w przypadku zakwaterowania powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia. Informacje te winny być zawarte w Porozumieniu o programie praktyki (Training agreement). W przypadku otrzymywania wynagrodzenia instytucja przyjmująca może wymagać od studenta podpisania oddzielnej umowy między studentem a pracodawcą. 21

22 17. Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium Erasmusa na wyjazdy na praktykę jest z reguły wyższe niż wyjazdy na studia. Należy jednak pamiętać, że ma ono charakter uzupełniający i jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą i w każdym roku akademickim może mieć inną wysokość. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju. Wysokość stawek miesięcznych w roku akademickim 2013/2014: Grupa krajów I II III Kraje Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, W. Brytania Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry Stawka miesięczna Student ma możliwość wyboru waluty, w jakiej chciałby otrzymać stypendium Erasmusa - EUR lub PLN. Wypłata stypendium nastąpi wyłącznie w formie przelewu: w EUR, jeśli konto prowadzone w walucie EUR (wskazane przez studenta w formularzu danych bankowych, znajdującym się na stronie jest założone w banku działającym w Polsce lub za granicą i obsługującym przelewy w systemie SEPA, przy czym UMK pokryje wyłącznie koszt wysłania przelewu, a nie pokryje kosztów banków trzecich. Student musi być właścicielem lub współwłaścicielem tego rachunku; lub w PLN na rachunek bankowy złotówkowy podany w USOSie, jako równowartość stypendium w PLN, przeliczonego po kursie kupna dewiz banku obsługującego UMK z dnia dokonania przewalutowania środków. Wypłata w PLN będzie realizowana, jeśli student nie poda danych rachunku walutowego oraz w przypadku wypłat wyrównań grantu (możliwych po rozliczeniu rocznym Programu), a także w przypadku wystąpienia konieczności kredytowania wypłat stypendium ze środków UMK. Stypendium wypłacane jest w 2 ratach, przy czym druga rata 100 EUR wypłacana jest po powrocie i formalnym rozliczeniu się z wyjazdu. 22

23 18. Dodatkowe dofinansowanie z budżetu UMK. Zgodnie z decyzją JM Rektora, student wyjeżdżający na praktykę otrzymuje dodatkowe świadczenie ze środków UMK na pokrycie kosztów podróży i ubezpieczenia (tzw. dodatek rektorski). Dofinansowanie to wypłacane jest jednorazowo, na podstawie umowy oraz po dostarczeniu do BPM wypełnionego druku Oświadczenie podatnika (wyłącznie część A i C, nie jest wymagane posiadanie numeru NIP). Formularz jest do pobrania na stronie studenci-praktyki/dokumenty/. Wysokość dodatku rektorskiego w 2013/2014 na 3 miesięczny wyjazd na praktykę wynosi 700 PLN. Świadczenie jest opodatkowane, co znaczy, że student będzie musiał się z niego rozliczyć w Urzędzie Skarbowym. Można odmówić przyjęcia świadczenia od UMK, wystarczy złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w czasie podpisywania umowy. Dodatek zostanie wypłacony przelewem w PLN na konto polskie złotówkowe, podane w umowie. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, konieczne jest zwrócenie dodatku rektorskiego w całości. Natomiast, w przypadku przedłużenia okresu praktyki za granicą, wypłacanie świadczenia nie będzie kontynuowane. 23

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW Program Erasmus+ PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW rok akademicki 2015/2016 Plan prezentacji O czym powiemy? 1. Zasady ogólne wyjazdów 2015/2016 2. Nowe zasady programu Erasmus+ 3. Grant Erasmusa 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 STUDIA I PRAKTYKA HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 23.04.2013 KROK PO KROKU ETAP 1 Rekrutacja ETAP

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro.

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro. Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+(K103) oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki 1. Informacje o możliwości wyjazdu na praktykę w ramach programu ERASMUS+ są publikowane

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne Grudzień 2014 Wyjazdy Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa od 2-26 lutego 2015 r. Charakter praktyki Praktyka powinna być związana

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet Jagielloński Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Kraków, 28-29 stycznia 2014 Monika Woźniak, Ewelina Ciaputa Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ Program spotkania

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU PROGRAMU ERASMUS PLUS w WYŻSZEJ SZKOLE NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem) jest programem współpracy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE UMOŻLIWIAJĄCE OTRZYMANIE STYPENDIUM ERASMUS PRAKTYKA

KRYTERIA FORMALNE UMOŻLIWIAJĄCE OTRZYMANIE STYPENDIUM ERASMUS PRAKTYKA ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012201. 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus musi spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI PRAKTYK (SMP) W ZAGRANICZNYCH FIRMACH/INSTYTUCJACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI PRAKTYK (SMP) W ZAGRANICZNYCH FIRMACH/INSTYTUCJACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r.

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Zasady realizacji Programu Erasmus w Akademii Medycznej we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2016/2017. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2016/2017. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2016/2017 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 20 czerwca 2011 19:54 - Poprawiony środa, 09 stycznia 2013 11:57

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 20 czerwca 2011 19:54 - Poprawiony środa, 09 stycznia 2013 11:57 Aneks z dnia 12.12.2012 do Komunikatu dotyczącego zasad wyjazdów studentów Politechniki Łódzkiej na praktyki zagraniczne w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2012/2013 z dnia 24.08.2012 W Komunikacie

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na praktykę

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WYJAZD NA PRAKTYKĘ. 1 (b. trudno) 2 (trudno) 3 (umiarkowanie) 4 (stosunkowo łatwo) 5 (bardzo łatwo)

WYJAZD NA PRAKTYKĘ. 1 (b. trudno) 2 (trudno) 3 (umiarkowanie) 4 (stosunkowo łatwo) 5 (bardzo łatwo) WYJAZD NA PRAKTYKĘ SPRAWOZDANIE STYPENDYSTY PROGRAMU LLP-ERASMUS W ROKU 2009/2010 Sprawozdanie dotyczące Pani / Pana doświadczeń będzie stanowiło cenną informację dla osób zajmujących się programem Erasmus.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 Rektora UPWr z dnia 16 stycznia 2015 r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE 1) Praktyki studenckie mogą trwać tak długo, jak studia zagraniczne: od 3 pełnych do 10 pełnych miesięcy. 2) Można odbywać praktyki także w miesiącach letnich - wakacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS)

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) 1. Przed wyjazdem za granicę student zobowiązany jest dostarczyć do Koordynatora Uczelnianego: -Application Form- kopię dokumentów aplikacyjnych wysłanych do

Bardziej szczegółowo

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę:

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę: ZARZĄDZENIE NR 38/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 Nazwa uczelni: Kod Erasmusa: Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 CZĘŚĆ OPISOWA A Zasady realizacji i zarządzanie funduszami programu Erasmus 1. Proszę podać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 77/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 77/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

od drugiego roku studiów stacjonarnych i zaocznych nie może mieć zaległości wyjazd nie jest możliwy w trakcie urlopu dziekańskiego po wiedzę

od drugiego roku studiów stacjonarnych i zaocznych nie może mieć zaległości wyjazd nie jest możliwy w trakcie urlopu dziekańskiego po wiedzę Program Erasmus Program Erasmus to europejski program wymiany studentów i pracowników uczelni, który ma na celu rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia

Bardziej szczegółowo