ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014"

Transkrypt

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje ul. Gagarina Toruń tel.: , fax:

2 Spis treści Zastanawiasz się nad wyjazdem w ramach programu Erasmus? Przeczytaj! Kto może wziąć udział w wyjeździe na praktykę w ramach programu Erasmus? Gdzie ubiegać się o stypendium na praktykę Erasmusa? Do jakich krajów można wyjechać? Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę? Na jak długo można wyjechać na praktykę? Kto wyraża oficjalną zgodę na wyjazd na praktykę? Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa? Jakie dokumenty trzeba przygotować przed wyjazdem na praktykę Erasmusa? Jakie są obowiązki studenta Erasmusa? Czy zasady wyjazdów w ramach Erasmusa na studiach doktoranckich są takie same jak na studiach magisterskich lub licencjackich? Jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych? Czy studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd? Ubezpieczenie Wizy i legalizacja pobytu Przygotowanie językowe/eilc Czy w zagranicznej instytucji praktykant Erasmusa otrzyma wynagrodzenie i zakwaterowanie? Jaka jest wysokość stypendium i jak jest wypłacane? Dodatkowe dofinansowanie z budżetu UMK Czy praktyka za granicą zostanie zaliczona przez UMK Czy można wcześniej wrócić z praktyki? Czy można przedłużyć praktykę? Czy można rozpocząć praktykę od razu po odbyciu studiów Erasmusa? W jaki sposób i w jakim czasie należy rozliczyć się z wyjazdu na praktykę? Szok kulturowy i różne style pracy...28 Przydatne adresy...29

3 Zastanawiasz się nad wyjazdem w ramach programu Erasmus? Przeczytaj! "O Erasmusie usłyszałam po raz pierwszy na drugim roku studiów... poznałam wtedy studentów z Hiszpanii, którzy zarazili mnie swoim niesamowitym entuzjazmem w poznawaniu wszystkiego co nowe. Postanowiłam wyjechać. Tylko dokąd? Wybrałam kraj (oczywiście - Hiszpania). Problematyczne okazało się wskazanie preferowanego miasta. Las Palmas de Gran Canaria... zabrzmiało egzotycznie.pomyślałam też: "Już chyba dalej w obrębie Europy wyjechać nie można". I wyjechałam!!! Pierwszy dzień na Gran Canarii - płacz. W Madrycie zagubiono mój bagaż. To też pierwsza próba hiszpańskiego - na lotnisku hiszpańskim najbardziej użytecznym językiem jest hiszpański :). Udało się, egzamin z praktycznej komunikacji zaliczony - po trzech dniach walizka odnalazła się. Pierwsze zajęcia na Uniwersytecie, pamiętny dzień - jestem Erasmusem! Tak jak ja kiedyś przypatrywałam się studentom Erasmusa, tak teraz to ja stałam się obiektem zainteresowania. Na początku było trudno, musiałam pokonać pewne opory w praktycznym zastosowaniu języka hiszpańskiego przed całą grupą "natiwów". Przekonałam się, że na wszelkie nieporozumienia albo błędy gramatyczne najlepszym lekarstwem jest śmiech. Tak więc razem z Hiszpanami śmialiśmy się (czasem do łez) z niektórych moich konstrukcji gramatycznych, itp. W ten sposób nauczyłam się dobrze mówić po hiszpańsku. Do Polski wróciłam odmieniona: odważna, śmiała, otwarta. Byłam mentorem katalońskich studentów, pomagałam im odnaleźć się w nowym dla nich środowisku. I ponownie wyjechałam, tym razemw ramach programu Erasmus - praktyka. Dokąd? Do Las Palmas de Gran Canaria oczywiście! Wysłałam osiemdziesiąt CV, trzy organizacje odpowiedziały. Praktykę odbyłam w Fundacji pomagającej młodzieży kanaryjskiej, pracowałam w dziale HR oraz prawnym. Dzięki poprzedniemu Erasmusowni problemów językowych nie miałam, po tygodniu stałam się jednym z pracowników. No, może nie do końca... obcokrajowiec zawsze wzbudza większe zainteresowanie..., ale można przywyknąć. Fundacja zyskała pracownika gratis, ja doświadczenie zawodowe. Patrząc z perspektywy czasu, widzę wyraźną różnicę między "mną" przed i po Erasmusie. Ogromny bagaż doświadczeń (tych dobrych i złych) zdobyty w trakcie stypendiów diametralnie zmienił moją osobowość. Teraz czuję się obywatelką Europy i świata, wiem, że mogę poradzić sobie w każdej 3

4 okoliczności. Dzięki Erasmusowi wzbogaciłam nie tylko zajomość różnych dialektów języka hiszpańskiego, ale także wiedzę o Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej (wykorzystaną w trakcie pisania pracy magisterskiej). Nauczyłam się pracować w zróżnicowanym kulturowo środowisku, rozwiązywać problemy. Usłyszałam kiedyś zabawne zdanie, że ludzie dzielą się na tych, którzy uczestniczyli w Erasmusie i na tych, którzy nie wyjechali. Teraz wiem, że jest ono prawdziwe." Justyna Lubańska Wydział Nauk Historycznych I rok studiów doktoranckich (2010/2011) 4

5 1. Kto może wziąć udział w wyjeździe na praktykę w ramach programu Erasmus? Zgodnie z Kontraktem Uczelnianym podpisanym z Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie na wyjazdy mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy: są zarejestrowani na studiach licencjackich (inżynierskich)/magisterskich/doktoranckich (dziennych, wieczorowych i zaocznych), nie przebywają (w trakcie stypendium) na urlopie (dziekańskim, innym), podczas całego pobytu na stypendium są studentami UMK (zgodnie z Regulaminem studiów UMK), nie wyjeżdżali na praktykę w ramach Erasmusa oraz programu Leonardo da Vinci. Dodatkowe kryteria brane pod uwagę w trakcie rekrutacji: ukończenie co najmniej I roku studiów I stopnia w momencie wyjazdu, obowiązkowa zgodność programu praktyki z kierunkiem studiów, wyniki w nauce, znajomość języka kraju docelowego (lub języka angielskiego, zgodnie z oczekiwaniami instytucji przyjmującej), korzyści zawodowe z planowanej praktyki, motywacja i aktywność studenta. Studenci kończący studia I stopnia przystępują do rekrutacji warunkowo. Dopełnienie formalności i wyjazd mogą nastąpić dopiero po uzyskaniu przez zainteresowanego statusu pełnoprawnego studenta UMK, zgodnie z Regulaminem studiów ( 2). Szczegółowe zasady rekrutacji studentów patrz punkt 7. Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę Erasmusa? 5

6 2. Gdzie ubiegać się o wyjazd na praktykę Erasmusa? O wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus można ubiegać się tylko w swojej macierzystej uczelni, czyli UMK. Jednostką odpowiedzialną za program Erasmus w UMK jest Biuro Programów Międzynarodowych. 3. Do jakich krajów można wyjechać? Stypendysta Erasmusa może wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie bierą udział 33 państwa: 28 krajów członkowskich UE, 4 kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria oraz kraj kandydujący do UE - Turcja. 6

7 4. Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę? Na praktykę można wyjechać do instytucji partnerskiej, czyli do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych jednostek (muzea, biblioteki, szpitale itp.), które zawarły z UMK porozumienie o współpracy w programie Erasmus (podpisując List intencyjny - Letter of Intent). Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi (wykaz instytucji znajduje się na stronie about-eu/institutions-bodies/index_en.htm), a także w polskich placówkach dyplomatycznych. Jeżeli UMK wyrazi zgodę na realizację praktyki przez studenta w polskiej instytucji posiadającej siedzibę za granicą, zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu praktyki muszą gwarantować tzw. wymiar międzynarodowy. 7

8 5. Na jak długo można wyjechać na praktykę? Na praktykę można wyjechać na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego - tego samego - roku akademickiego. Ze względu na ograniczone środki finansowe przyznane UMK na realizację praktyk Erasmusa przewidziane jest dofinansowanie wyłącznie wyjazdów na 3 miesiące kalendarzowe (około 100 wyjazdów). W UMK wyjazdy będą możliwe od 19 sierpnia 2013 r. i muszą zakończyć się do 15 września 2014 r. Praktyka nie może też odbywać się w trakcie urlopu dziekańskiego, a stypendysta musi mieć status studenta UMK podczas całego pobytu na praktyce (zgodnie z Regulaminem studiów UMK). 6. Kto wyraża oficjalną zgodę na wyjazd na praktykę? Zgodę na wyjazd studenta na praktykę zagraniczną udziela Prorektor ds. Kształcenia na podstawie opinii Dziekana. Dziekan opiniuje pozytywnie wniosek studenta po stwierdzeniu możliwości pogodzenia wyjazdu na zagraniczną praktykę Erasmusa ze studiami w UMK (praktyka może odbywać się w dowolnym terminie, także w okresie wakacyjnym, ale nie jest dopuszczalny wyjazd w trakcie urlopu dziekańskiego). Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów - IPS (w przypadku praktyki obowiązkowej) lub na Indywidualną Organizację Studiów - IOS (w przypadku praktyki nieobowiązkowej). 8

9 7. Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa? Obowiązuje otwarty tryb naboru na wyjazdy na praktykę - do wyczerpania limitu środków. W ramach środków finansowych przyznanych na praktyki w latach ubiegłych, UMK mogło zrealizować około wyjazdów w jednym roku akademickim. Student może skorzystać z nielicznych umów o współpracy, które wydziały podpisały z konkretnymi firmami (np. WSP konserwacja kamienia, WF fil. bałkańska). Należy skontaktować się ze swoim Koordynatorem wydziałowym w celu otrzymania szczegółowych informacji. Student może również sam zaproponować dołączenie do listy partnerów instytucji znalezionej przez siebie, której profil odpowiada kierunkowi studiów i oczekiwaniom studenta. Mimo, iż czasami poszukiwanie praktyki bywa trudnym i żmudnym procesem, warto podjąć tę inicjatywę i kierować się następującymi wskazówkami: można rozpocząć poszukiwania przyszłego pracodawcy podczas studiów na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus, wybierając instytucję przyjmującą, należy myśleć o swojej karierze zawodowej i brać pod uwagę jakość i przydatność praktyki, najczęściej pierwszy kontakt z organizacją przyjmującą to wysłany przez studenta , do którego warto załączyć swoje CV i list motywacyjny oraz zaznaczyć, iż praktyka odbywałaby się w ramach programu Erasmus, dzięki czemu firma nie jest zobligowana do wynagradzania studenta; umiejętność nawiązywania kontaktów oraz autoprezentacja są kluczowe na tym etapie poszukiwań, propozycje praktyk przesłanych przez zagraniczne instytucje i uczelnie znajdują się na stronie Narodowej Agencji Programu LLP Erasmus (www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktykzagranicznych), warto skorzystać również z Giełdy Informacji Studentów Erasmusa (www.erasmus.org.pl/gielda-informacji-studentow-erasmusa), polecamy uwadze również następujące strony internetowe: Nie należy zrażać się niepowodzeniami, choć często na kilkanaście lubkilkadziesiąt wysłanych i, tylko dwie instytucje odpowiadają. 9

10 W momencie znalezienia instytucji przyjmującej student przygotowuje razem z firmą stosowne dokumenty, tj. List intencyjny oraz Porozumienie o programie praktyki tzw. Training agreement (więcej o wymaganej dokumentacji w punkcie 8 Jakie dokumenty trzeba przygotować przedwyjazdem na praktykę?) Potwierdzeniem zarekrutowania ze strony wydziału UMK jest wystawienie studentowi Skierowania na praktykę. O zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę Erasmusa decyduje data złożenia kompletu dokumentów w Biurze Programów Międzynarodowych (tj. formularz zgłoszeniowy, List intencyjny, Training agreement 3 egzemplarze, Skierowanie na praktykę) oraz dostępność środków finansowych. Stosujemy zasadę kto pierwszy, ten lepszy. Rekrutacja prowadzona jest w BPM w trybie ciągłym. Ostateczny termin zgłoszeń dla osób zainteresowanych wyjazdem na praktykę upływa 30 kwietnia 2014 r. Prosimy pamiętać, iż ostateczną decyzję o przyjęciu danego studenta podejmuje zawsze instytucja partnerska, m.in. w sytuacji, gdy do danej instytucji zgłosi się więcej niż jeden kandydat. Instytucje wymagają w tym kontekście przesłania CV i listu motywacyjnego studenta. Mogą także przeprowadzać bezpośrednio z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną np. telefonicznie lub przez przedstawiciela. 10

11 8. Jakie dokumenty trzeba przygotować przed wyjazdem na praktykę Erasmusa? I. Etap Po dostarczeniu do BPM następujących 4 dokumentów, student traktowany jest jako osoba zakwalifikowana na wyjazd na praktykę, pod warunkiem dostępności środków finansowych: 1. Formularz zgłoszeniowy on-line - wydrukowany i podpisany przez studenta, dostępny na stronie 2. List intencyjny - wydrukowany na papierze firmowym firmy, z odpowiednimi podpisami i pieczątkami, może być wystawiony imiennie na konkretnego studenta; 3. Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement) wraz z Kartą Jakości (Quality Commitment) - to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i UMK, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział. Porozumienie musi być wydrukowane w 3 egzemplarzach i podpisane przez 3 strony przed wyjazdem studenta. Ze strony UMK TA podpisywany jest przez Koordynatora wydziałowego Erasmusa oraz Dziekana (a w przypadku praktyk obowiązkowych także przez Pełnomocnika ds. Praktyk). Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez UMK. W przypadku praktyk obowiązkowych należy uzgodnić z Koordynatorem wydziałowym Erasmusa oraz Pełnomocnikiem ds. Praktyk liczbę punktów ECTS przyznawaną w związku z odbyciem praktyki. 4. Skierowanie z wydziału podpisane przez Koordynatora wydziałowego Erasmusa, Pełnomocnika ds. Praktyk oraz Dziekana wydziału. II. Etap Student składa w Biurze Rektora (na I piętrze Rektoratu) Podanie do Rektora o zgodę na wyjazd na praktykę Erasmusa razem z kserokopią Training Agreement. Podanie musi być wcześniej zaopiniowane przez Dziekana. Do BPM należy dostarczyć Oświadczenie podatnika (wypełniona część A i C), w związku z opodatkowaniem dodatku rektorskiego (patrz punkt 18 - Dodatkowe dofinansowanie z budżetu UMK). 11

12 III. Etap Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów BPM przygotowuje dla studenta umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki. Umowa ta szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania praktyki, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin rozliczenia z UMK itp.) i jest sporządzona w 2 egzemplarzach i podpisana przed wyjazdem studenta przez studenta oraz UMK. Student podpisuje umowę osobiście w BPM. Osobą reprezentującą UMK w umowie jest dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK, Prorektor ds. Kształcenia. Umowa generowana jest z systemu USOS. Na podpisanie umowy w BPM należy umówić się na konkretny dzień i godzinę. Jeżeli student chce otrzymać stypendium Erasmusa w EUR, powinien dostarczyć na podpisanie umowy wydrukowany i podpisany formularz danych bankowych rachunku walutowego. Przed przyjściem do biura student musi również upewnić się w Dziekanacie swojego wydziału, czy w USOSie wprowadzony jest aktualny rachunek bankowy w PLN, który wymagany jest przy przelewach stypendium Erasmusa w PLN oraz dodatku rektorskiego (więcej informacji w punkcie 17 Jaka jest wysokość stypendium i jak jest wypłacane?) Wszystkie dokumenty i formularze są dostępne na stronie: wspolpraca/europrogedu/erasmus/studenci-praktyki/dokumenty/. Uwaga! Umowa pomiędzy studentem a instytucją przyjmującą nie jest obowiązkowa z punktu widzenia zasad programu Erasmus. Może być jednak wymagana przez instytucję przyjmującą z uwagi na wewnętrzne regulacje związane z pracą praktykantów, a przede wszystkim w sytuacji, gdy student otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę. 12

13 9. Jakie są prawa i obowiązki "studenta Erasmusa"? 10. Prawa i obowiązki studenta wyjeżdżającego na praktykę Erasmusa określają dwa dokumenty: Karta Studenta Erasmusa - erasmus/studenci-praktyki/prawa/ oraz Karta jakości (Quality Commitment), będąca częścią Porozumienia o programie praktyki (Training agreement). Czy zasady wyjazdów w ramach Erasmusa na studiach doktoranckich są takie same jak na studiach magisterskich lub licencjackich? Studenci studiów doktoranckich ubiegają się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa na tych samych zasadach co studenci pierwszego i drugiego stopnia, tzn. muszą wziąć udział w rekrutacji kandydatów oraz spełnić podstawowe kryteria. Doktoranci muszą mieć również przed wyjazdem ustalony program praktyki w instytucji zagranicznej. Jeżeli zostanie zrealizowany ustalony program, praktyka musi zostać uznana i zaliczona przez UMK. 13

14 11. Jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych? Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd na praktykę Erasmusa na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym podstawowe kryterium - znajomość języka kraju, w którym będą odbywać praktykę lub języka angielskiego, zgodnie z oczekiwaniami instytucji przyjmującej. 14

15 12. Czy studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd? Studenci niepełnosprawni mają szansę uzyskać w Narodowej Agencji- Programu Erasmus dodatkowe dofinansowanie. Studenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o środki na pokrycie dodatkwych potrzeb związanych z podróżą i pobytem w uczelni zagranicznej (tj. koszty przejazdu osoby towarzyszącej, koszty specjalnego transportu czy zakwaterowania, wspomagająca osoba towarzysząca, dodatkowe ubezpieczenie, asystent medyczny, osoba wspomagająca podczas zajęć, specjalna opieka medyczna, specjalne materiały dydaktyczne). Wniosek do Narodowej Agencji o dodatkowe stypednium należy złożyć za pośrednictwem BPM, w pierwszym terminie, bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd stypendialny: do 15 czerwca 2013 r., do 1 sierpnia 2013 r., do 1 grudnia 2013 r., do 1 kwietnia 2014 r. Wskazane terminy to data wpłynięcia wniosku do NA. Żadne wnioski nie będą akceptowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus po 1 kwietnia 2014 r. Narodowa Agencja podejmuje decyzję dotyczącą dofinansowania w ciągu miesiąca od wpłynięcia kompletnego wniosku. Część kosztów podlega rozliczeniu fakturami lub rachunkami. Studenci posiadający orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą uzyskać dofinansowanie z Narodowej Agencji stanowiące uzupełnienie do maksymalnej stawki miesięcznego stypendium przewidzianego przy wyjeździe do danego kraju przez Komisję Europejską. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku zgodnie z zasadami określonymi powyżej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie erasmus/studenci-praktyki/niepelnosprawni/. 15

16 13. Ubezpieczenie Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (od kosztów leczenia). Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w krajach UE i EOG gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ (www.nfz.gov.pl). W Toruniu EKUZ wydaje Kujawsko-Pomorski Odział NFZ, ul. Szosa Chełmińska 28, tel. (56) , faks (56) Aby otrzymać EKUZ należy wypełnić odpowiedni wniosek i załączyć m.in. druk ZCZA, potwierdzający odprowadzanie składek na ZUS przez jednego z rodziców (jeśli student nie pracuje i nie odprowadza składek samodzielnie) oraz zaświadczenie z BPM o zakwalifikowaniu na wyjazd stypendialny w ramach programu Erasmus. W przypadku wyjazdu do Turcji należy wykupić polisę prywatną w firmie ubezpieczeniowej. Informacje od instytucji partnerskiej o wymogach dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) lub konieczności posiadania specjalistycznych badań medycznych winny być uwzględnione w Porozumieniu o programie praktyki (Training agreement). Przed wyjazdem na praktykę student jest zobowiązany przesłać do BPM skany ubezpieczeń od kosztów leczenia (np. EKUZ) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz innych wymaganych ubezpieczeń. Studenci niepełnosprawni/chorujący na choroby przewlekłe powinni wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową od kosztów leczenia w wariancie rozszerzonym, ponieważ podstawowa opieka zdrowotna zazwyczaj nie obejmuje bezpłatnego leczenia specjalistycznego chorób przewlekłych. Tacy studenci powinni szczególnie dokładnie przygotować się do wyjazdu (poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, przetłumaczenie ważniejszych dokumentów medycznych, przygotowanie, wykazu tzw. substancji czynnych w zażywanych lekach czy substancji uczulających). 16

17 14. Wizy i legalizacja pobytu Pomiędzy Polską a krajami UE oraz EFTA obowiązuje ruch bezwizowy, (dotyczy obywteli tych państw) jednakże w przypadku pobytów przekraczających 90 dni należy zalegalizować swój pobyt zgodnie z procedurą obowiązującą w danym kraju. Dokładne informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Informacje Konsularne --> Poradnik Polak za granicą --> Opis kraju). W przypadku wyjazdu do Turcji student potrzebuje wizy, którą można uzyskać w Ambasadzie Republiki Tureckiej w Warszawie (ul. Malczewskiego 32, Tel: , fax: ) na podstawie zaproszenia z instytucji przyjmującej oraz zaświadczenia z BPM z informacją o zakwalifikowaniu się na wyjazd do danej instytucji partnerskiej. Studenci UMK, będący obytwatelami innych państw niż kraje UE i EFTA oraz chcący wyjechać na praktykę Erasmusa, mają obowiązek spełnienia wymogów wizowych obowiązujących przy wjeździe do danego kraju uczestniczącego w programie Erasmus. 17

18 15. Przygotowanie językowe/eilc Student zakwalifikowany na praktykę Erasmusa musi znać dany język obcy w stopniu umożliwiającym aktywny udział w działalności instytucji przyjmującej. UMK może dofinansować studentowi kurs języka obcego do wysokości 100 EURO (równowartość w PLN) przed wyjazdem lub w trakcie praktyki tylko w przypadku kursu języka specjalistycznego z danej dziedziny (np. English for Accountants dla studenta WNEiZ) albo języka mniej znanego obowiązującego w kraju instytucji przyjmującej (np. węgierskiego, tureckiego). Dofinansowanie to ma formę refundacji. Aby ubiegać się o zwrot części kosztów przygotowania językowego, student powinien dostarczyć do BPM odpowiednią imienną fakturę oraz wypełnić Oświadczenie podatnika (wyłącznie część A i C, nie jest wymagane posiadanie numeru NIP). Formularz jest do pobrania na stronie erasmus/studenci-praktyki/dokumenty/. Dofinansowanie kursu językowego jest opodatkowane (tak jak dodatek rektorski), co znaczy, że student będzie musiał się z niego rozliczyć w Urzędzie Skarbowym. UMK przygotuje studentowi stosowny PIT. 18

19 Studenci zakwalifikowani na wyjazd na praktykę Erasmus do kraju, którego język zaklasyfikowany został do grupy języków rzadziej używanych, mogą również korzystać z możliwości uczestniczenia w Erasmus Intensive Language Courses (EILC). Kursy odbędą się w różnych terminach począwszy od miesięcy letnich 2013 r., aż do końca lutego 2014 r. Polscy studenci mają prawo ubiegać się o miejsca na kursach EILC w następujących krajach: Belgia (j. niderlandzki), Bułgaria (j. bułgarski), Chorwacja (j. chorwacki), Cypr (j. grecki), Czechy (j. czeski), Dania (j. duński), Estonia (j. estoński), Finlandia (j. fiński i szwedzki), Grecja (j. grecki), Hiszpania 4 regiony (j. baskijski, kataloński, galicyjski, walencki), Holandia (j. niderlandzki), Islandia (j. islandzki), Litwa (j. litewski), Łotwa (j. łotewski), Norwegia (j. norweski), Portugalia (j. portugalski), Rumunia (j. rumuński), Słowacja (j. słowacki), Słowenia (j. słoweński), Szwajcaria (j. włoski), Szwecja (j. szwedzki), Turcja (j. turecki), Węgry (j. węgierski), Włochy (j. włoski). Kursów EILC nie organizują: Austria, Belgia - część francuskojęzyczna, Francja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania. Kursy organizowane są przez wybrane uczelniane ośrodki nauczania języków w danym kraju i trwają od 2 do 6 tygodni (minimum 60 godzin zajęć). Studenci nie ponoszą opłat za uczestnictwo w kursie, płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie (organizator kursu powinien zagwarantować uczestnikom możliwość zakwaterowania w akademikach i korzystania ze stołówek studenckich) oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego. W przypadku zakwalifikowania na kurs EILC student może otrzymać dofinansowanie w zależności od kraju wyjazdu i długości trwania kursu (zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania wyjazdów na praktykę w ramach programu Erasmus). Stypendium jest wypłacane po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz podpisaniu aneksu do Umowy. Procedura ubiegania się o kurs ogranicza się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej (dostępnego na stronie www. umk.pl/wspolpraca/europrogedu/erasmus/studenci-praktyki/dokumenty/) i przesłania go jako załącznik na adres pl. Formularze wypełnione w innej formie nie będą akceptowane. Formularz wraz z oficjalnym potwierdzeniem stwierdzającym, że student został zakwalifikowany na stypendium Erasmusa w roku 2013/2014 zostanie przesłany przez BPM bezpośrednio do organizatora kursu. 19

20 Nie należy wysyłać formularza samodzielnie do organizatora kursu, ponieważ zostanie automatycznie odrzucony. Terminy składania wniosków do instytucji organizujących kursy: 1 czerwca 2013 r. (dotyczy kursów organizowanych w roku kalendarzowym 2013); 31 października 2013 r. (dotyczy kursów organizowanych w roku kalendarzowym 2014). Kwalifikacji dokonują bezpośrednio instytucje organizujące kursy. Wysłanie aplikacji nie gwarantuje zakwalifikowania. Terminy poinformowania o wynikach kwalifikacji: 20 czerwca 2013 r. (dotyczy kursów organizowanych w roku kalendarzowym 2013); 20 listopada 2013 r. (dotyczy kursów organizowanych w roku kalendarzowym 2014). Szczegółowe informacje o intensywnych kursach EILC oraz wykazy organizatorów w poszczególnych krajach dostępne są na stronie Komisji Europejskiej - 20

21 16. Czy w zagranicznej instytucji praktykant Erasmusa otrzyma wynagrodzenie i zakwaterowanie? Zasady Erasmusa nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku wynagradzania praktykantów czy też zapewnienia im zakwaterowania. Jednakże instytucja przyjmująca może wypłacać wynagrodzenie, kieszonkowe lub inne świadczenia, a w przypadku zakwaterowania powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia. Informacje te winny być zawarte w Porozumieniu o programie praktyki (Training agreement). W przypadku otrzymywania wynagrodzenia instytucja przyjmująca może wymagać od studenta podpisania oddzielnej umowy między studentem a pracodawcą. 21

22 17. Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium Erasmusa na wyjazdy na praktykę jest z reguły wyższe niż wyjazdy na studia. Należy jednak pamiętać, że ma ono charakter uzupełniający i jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą i w każdym roku akademickim może mieć inną wysokość. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju. Wysokość stawek miesięcznych w roku akademickim 2013/2014: Grupa krajów I II III Kraje Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, W. Brytania Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry Stawka miesięczna Student ma możliwość wyboru waluty, w jakiej chciałby otrzymać stypendium Erasmusa - EUR lub PLN. Wypłata stypendium nastąpi wyłącznie w formie przelewu: w EUR, jeśli konto prowadzone w walucie EUR (wskazane przez studenta w formularzu danych bankowych, znajdującym się na stronie jest założone w banku działającym w Polsce lub za granicą i obsługującym przelewy w systemie SEPA, przy czym UMK pokryje wyłącznie koszt wysłania przelewu, a nie pokryje kosztów banków trzecich. Student musi być właścicielem lub współwłaścicielem tego rachunku; lub w PLN na rachunek bankowy złotówkowy podany w USOSie, jako równowartość stypendium w PLN, przeliczonego po kursie kupna dewiz banku obsługującego UMK z dnia dokonania przewalutowania środków. Wypłata w PLN będzie realizowana, jeśli student nie poda danych rachunku walutowego oraz w przypadku wypłat wyrównań grantu (możliwych po rozliczeniu rocznym Programu), a także w przypadku wystąpienia konieczności kredytowania wypłat stypendium ze środków UMK. Stypendium wypłacane jest w 2 ratach, przy czym druga rata 100 EUR wypłacana jest po powrocie i formalnym rozliczeniu się z wyjazdu. 22

23 18. Dodatkowe dofinansowanie z budżetu UMK. Zgodnie z decyzją JM Rektora, student wyjeżdżający na praktykę otrzymuje dodatkowe świadczenie ze środków UMK na pokrycie kosztów podróży i ubezpieczenia (tzw. dodatek rektorski). Dofinansowanie to wypłacane jest jednorazowo, na podstawie umowy oraz po dostarczeniu do BPM wypełnionego druku Oświadczenie podatnika (wyłącznie część A i C, nie jest wymagane posiadanie numeru NIP). Formularz jest do pobrania na stronie studenci-praktyki/dokumenty/. Wysokość dodatku rektorskiego w 2013/2014 na 3 miesięczny wyjazd na praktykę wynosi 700 PLN. Świadczenie jest opodatkowane, co znaczy, że student będzie musiał się z niego rozliczyć w Urzędzie Skarbowym. Można odmówić przyjęcia świadczenia od UMK, wystarczy złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w czasie podpisywania umowy. Dodatek zostanie wypłacony przelewem w PLN na konto polskie złotówkowe, podane w umowie. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, konieczne jest zwrócenie dodatku rektorskiego w całości. Natomiast, w przypadku przedłużenia okresu praktyki za granicą, wypłacanie świadczenia nie będzie kontynuowane. 23

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo