Technologie zarządzania treścią

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie zarządzania treścią"

Transkrypt

1 Technologie zarządzania treścią dr inż. Robert Perliński Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

2 Technologie zarządzania treścią 2/43 Technologie zarządzania treścią XML język, parsery (DOM i SAX - biblioteka libxml2), technologie powiązane z XMLem: nazewnictwo (Namespaces), opis struktury dokumentu (DTD, XML Schema), prezentacja i przetwarzanie (XSLT, XSL-FO), odsyłacze (XLink, XPath, XPointer), wyszukiwanie (XPath, XQuery, XPointer), JSON format, parser.

3 Technologie zarządzania treścią 3/43 Trochę historii Koniec lat 60-tych to powstanie języka GML (ang. General Markup Language) - pierwszy język znaczników rok ogłoszenie standardu SGML (ang. Standard General Markup Language). SGML ma bardzo skomplikowaną strukturę definiowania dokumentu Specyfikacja standardu SGML to 500 stron maszynopisu! Koniec lat 80-tych i początek lat 90-tych - powstaje język HTML (ang. HyperText Markup Language). HTML + HTTP + URL = WWW Wzrost liczby stron, użytkowników i liczby przetwarzanych informacji. HTML nie wystarcza do coraz bardziej złożonych informacji dostępnych w sieci rok - początek prac nad językiem XML 1998 rok - pierwsza oficjalna wersja XML (1.0), specyfikacja to 35 stron 2008 rok - piąta edycja XML 1.0

4 Technologie zarządzania treścią 4/43 Dlaczego powstał XML Ściśle określony zbiór znaczników języka HTML - brak możliwości definiowania własnych znaczników. XML, jako metajęzyk pozwala definiować własne znaczniki, pozwala tworzyć własne języki. Definicja własnych znaczników pozwala nadać informacji pewną strukturę. HTML odpowiada za sposób prezentacji informacji, struktura informacji jest mniej ważna; ciężko tutaj o automatyczne przetwarzanie informacji. W HTML informacje o sposobie prezentacji są w dokumencie - zaciemniają treść samej informacji. <h4 align=center>politechnika Częstochowska</h4> <p>nasza uczelnia składa się z 6 wydziałów: <ul> <li>wydział Budownictwa</li> <li>wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki</li> <li>wydział...</li> <li>wydział Zarządzania</li> </ul> </p>

5 Technologie zarządzania treścią 5/43 Dlaczego powstał XML Ściśle określony zbiór znaczników języka HTML - brak możliwości definiowania własnych znaczników. XML, jako metajęzyk pozwala definiować własne znaczniki, pozwala tworzyć własne języki. Definicja własnych znaczników pozwala nadać informacji pewną strukturę. HTML odpowiada za sposób prezentacji informacji, struktura informacji jest mniej ważna; ciężko tutaj o automatyczne przetwarzanie informacji. W HTML informacje o sposobie prezentacji są w dokumencie - zaciemniają treść samej informacji. <uczelnia> <nazwa>politechnika Częstochowska</nazwa> <opis>nasza uczelnia składa się z 6 wydziałów:</opis> <wydzial>wydział Budownictwa</wydzial> <wydzial>wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki</wydzial> <wydzial>wydział...</wydzial> <wydzial>wydział Zarządzania</wydzial> </uczelnia>

6 Technologie zarządzania treścią 6/43 Dlaczego powstał XML HTML - brak rozróżniania wielkich i małych liter, nie ma konieczności umieszczania wartości atrybutów w apostrofach lub cudzysłowach, nie ma konieczności występowania znaczników końcowych. W HTML nie ma konieczności sprawdzenia poprawności danych - przeglądarki wyświetlają strony nawet z błędami. Potrzeba skutecznego sposobu wymiany danych w sieci EDI (ang. Electronic Data Interchange) - stąd (XML, JSON). HTML jest zbyt prosty w zastosowaniach kiedy chodzi o przetwarzanie informacji. <h4 align=center>politechnika Częstochowska</h4> <p>nasza uczelnia składa się z 6 wydziałów: <ul> <LI>Wydział Budownictwa <li>wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki <li>wydział... <li>wydział Zarządzania </UL>

7 Technologie zarządzania treścią 7/43 SGML, XML i HTML SGML i XML to metajęzyki (XML to znacznie uproszczony SGML). XML jest lżejszą wersją języka SGML. HTML, XHTML, MathML,... to konkretne aplikacje SGMLa czy XMLa.

8 Technologie zarządzania treścią 8/43 XML XML - rozszerzalny język znaczników (ang. extensible Markup Language) Uniwersalny język przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. Język niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy heterogenicznymi systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w dobie internetu. Standard specyfikowany i rekomendowany przez organizację W3C. Powstał dla sieci internet, z myślą o niej, ale jego zastosowanie wykracza poza tę sieć.

9 Technologie zarządzania treścią 9/43 XML Jest językiem tekstowym - dokumenty XML są plikami tekstowymi. Jest rozszerzalny - można dodawać własne znaczniki. Jest międzynarodowy - używa standardu Unicode, domyślnie kodowanie UTF-8. Jest sposobem tekstowego przechowywania informacji - jest bliższy bazom danych niż językom programowania Jest całą rodziną języków i technologii (MathML, SVG, RSS,...). Jest otwartym standardem - sprzyja to rozwojowi bazujących na nim technologii. W stosunku do języka SGML, XML jest łatwy w użyciu. Dzięki DTD czy XML Schema można określać strukturę dokumentu. Jest hierarchiczny, każdy dokument XML to pojedyncza hierarchia elementów.

10 Technologie zarządzania treścią 10/43 Czym nie jest XML XML nie jest językiem programowania. Nie istnieje kompilator XML. Dokumenty XML mogą być wykorzystywane przez kompilator (np. plik konfiguracyjny) lub program, ale poszczególne działania zawsze podejmuje program - nie dokument XML. XML nie jest protokołem transportu sieciowego, ale dane przesyłane przez sieć np. przy użyciu HTTP, FTP lub innego protokołu mogą zostać zapisane w formacie XML. XML nie jest bazą danych. Dane w formacie XML możemy przechowywać w bazie danych.

11 Technologie zarządzania treścią 11/43 DTD DTD (ang. Document Type Definition) dokument definiujący formalną strukturę dokumentów XML. DTD może znajdować się w pliku dokumentu, którego strukturę definiują, lub w osobnym pliku tekstowym. Zapis DTD w osobnym pliku pozwala na użycie tego samego DTD do wielu dokumentów XML. DTD wymienia wszystkie dozwolone oznaczenia i określa gdzie i w jaki sposób dane oznaczenie może być umieszczone w dokumencie XML. Dokumenty XML można porównywać z DTD i na tej podstawie określać czy dany dokument XML jest prawidłowy.

12 Technologie zarządzania treścią 12/43 Dokument XML Dokument XML: zawiera wyłącznie dane tekstowe - nigdy dane binarne, może być zapisany w postaci pliku, ale może to być też rekord w bazie danych, zawartość zmiennej,... może być otwarty i modyfikowany za pomocą każdej aplikacji tekstowej, Umieszczenie w dokumencie XML znaków będących elementami składni XML jest możliwe za pomocą tzw. sekwencji unikowych. XML dostarcza 5 predefiniowanych sekwencji: < < > > & & &apos; apostrof " cudzysłów

13 Technologie zarządzania treścią 13/43 Dokument XML Dokument XML przechowuje informacje w elementach, które składają się z nazwy (typu elementu) oraz treści, atrybutach, które zawierają dodatkowe informacje zamieszczane w elementach. Pojedynczy element XML zawiera: znacznik początkowy (bez znaku /), treść elementu znacznik końcowy (zawiera /) Nazwa elementu objęta jest znakami < i >. <przedmiot>podstawy programowania</przedmiot> <uczelnia> Politechnika Częstochowska </uczelnia>

14 Technologie zarządzania treścią 14/43 Dokument XML - elementy puste Treść elementu może być pominięta - element pusty. Znacznik początkowy musi mieć również znacznik końcowy. Element nie posiadający treści można zapisać za pomocą znacznika elementu pustego (nazwa zakończona znakiem /). <rysunek nazwa="dokumenty/diagram.png"></rysunek> <rysunek nazwa="dokumenty/aktor.png"/> <nowa_strona/>

15 Technologie zarządzania treścią 15/43 Dokument XML - atrybuty Atrybuty składają się z: nazwy, znaku równości =, wartość atrybutu (wewnątrz znaków apostrofu lub cudzysłowu "). <p style="big_font">dawno, dawno temu...</p> <rysunek sciezka= Dokumenty/rys.png /> <odnosnik href=" nazwa= PCz-WWW /> Atrybuty mogą być tylko w znaczniku początkowym. Nazwy atrybutów w jednym elemencie nie mogą się powtarzać. Kolejność atrybutów jest dowolna.

16 Technologie zarządzania treścią 16/43 Dokument XML - hierarchia elementów Pojedynczy element XML może zawierać: tylko tekst - zawartość tekstowa, tylko inne elementy - zawartość elementowa, tekst i inne elementy - zawartość mieszana. Element zawierający inne elementy (podelementy) jest dla nich elementem nadrzędnym. Dokument XML opisuje pewną hierarchię elementów. Element główny, nadrzędny do wszystkich elementów w dokumencie nazywa się korzeniem. W całym dokumencie XML może być tylko jeden element nadrzędny.

17 echnologie zarządzania treścią 17/43 Dokument XML - struktura drzewa Dokumenty XML posiadają strukturę drzewa. Znaczniki XML mogą znajdować się wewnątrz innych znaczników. Każdy element (z wyjątkiem korzenia) ma dokładnie jeden element obejmujący (rodzica). Każdy element może mieć wiele elementów będących jego częściami. <student> <imie>jaś</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> <uczelnia> Politechnika Częstochowska <kierunek>informatyka</kierunek> </uczelnia> </student>

18 Technologie zarządzania treścią 18/43 Dokument XML - struktura drzewa Elementy w dokumencie XML nie mogą zachodzić na siebie. Jeśli znacznik początkowy danego elementu znajduje się wewnątrz innego elementu, wtedy odpowiadający mu znacznik zamykający również musi znajdować się wewnątrz tego elementu. <p><b>treść akapitu...</p></b> <!-- błąd, elementy zachodzą na siebie --> Znacznik o tej samej nazwie może powtórzyć się wielokrotnie wewnątrz jednego znacznika (np. kierunek) - odwzorowanie tablic w XML. <uczelnia> Politechnika Częstochowska <kierunek>informatyka</kierunek> <kierunek>mechatronika</kierunek> </uczelnia>

19 Technologie zarządzania treścią 19/43 Atrybut czy element? <student rocznik="1990" kierunek="informatyka" uwagi="brak"> Jaś Kowalski </student> <student> Jaś Kowalski <rocznik>1990</rocznik> <kierunek>informatyka</kierunek> <uwagi>brak</uwagi> </student> Dwa różne zapisy i taki sam zasób informacji - którą wersję wybrać? Nie ma jasno określonych reguł ale...

20 Technologie zarządzania treścią 20/43 Atrybut czy element? <student rocznik="1990" kierunek="informatyka" uwagi="podczas wykładu student wykazuje się bardzo dużą aktywnością, nie jest to jednak aktywność związana z tematyką przedmiotu. Skutkiem tego na zajęciach laboratoryjnych nie wie co i jak ma robić. Przekłada się to bezpośrednio na słabe oceny studenta oraz trudności z zaliczeniem przedmiotu"> Jaś Kowalski </student> Atrybuty, w których zapisywana jest duża ilość treści zmniejszają czytelność dokumentu. Atrybutów nie można stosować w sytuacji gdy dany element występuje więcej niż raz - np. kierunek. Atrybuty dobrze sprawdzają się w przypadku małych danych występujących jednokrotnie dla danego znacznika (np. rocznik).

21 Technologie zarządzania treścią 21/43 Atrybut czy element? <student rocznik="1990"> <kierunek>informatyka</kierunek> <kierunek>inżynieria biomedyczna</kierunek> <uwagi> Podczas wykładu student wykazuje się bardzo dużą aktywnością, nie jest to jednak aktywność związana z tematyką przedmiotu. Skutkiem tego na zajęciach laboratoryjnych nie wie co i jak ma robić. Przekłada się to bezpośrednio na słabe oceny studenta oraz trudności z zaliczeniem przedmiotu </uwagi> Jaś Kowalski </student>

22 Technologie zarządzania treścią 22/43 Unicode w dokumentach XML Dokument XML może składać się z dowolnych znaków Unicode, z wyłączeniem znaków sterujących (null, bell, backspace, \r, \n, itp.) Każdy znak Unicode może być wstawiony do dokumentu XML za pomocą kodu numerycznego szesnastkowego lub dziesiętnego. Np. chiński znak, którego kod wynosi 4E2D (szesnastkowo) i (dziesiętnie) może być wstawiony do dokumentu XML za pomocą 中 lub 中 Przykład zapisu I <3 Jörg w dokumencie XML: &I <3 Jörg& Wykorzystanie kodów numerycznych jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy znaku, którego chcemy użyć nie ma na klawiaturze.

23 Nazwy XML XML określa reguły dotyczące nazw zarówno elementów jak i atrybutów: nazwy mogą zawierać dowolne znaki alfanumeryczne: standardowe litery alfabetu A-Z, a-z, cyfry 0-9, także polskie znaki diakrytyczne i inne znaki narodowe, ideogramy: <ĄąĘę ΨΩ= αβγδ > One word </ĄąĘę> znaki interpunkcyjne (wyłącznie wymienione poniżej): podkreślenie łącznik - kropę. dwukropek : (zarezerwowane dla przestrzeni nazw) rozróżniane są małe i duże litery w nazwach (element osoba, Osoba i OSOBA to inne elementy), nazwy mogą się zaczynać tylko od liter, ideogramów lub znaku podkreślenia, ograniczenia długości nazw - zdrowy rozsądek :) Technologie zarządzania treścią 23/43

24 echnologie zarządzania treścią 24/43 Trochę ciekawych przykładów Dokumenty dobrze, poprawnie uformowane (ang. well-formed): <faktura></faktura> <!-- elementy puste --> <faktura/> <informacja treść="program się prawie kompilował..."/> <_info-łk11_9 treść= On powiedział: "Proście a będzie wam dane..." /> <Książka>Ania z "Zielonego Wzgórza </Książka> <A ΨΩ>Greek alphabet is: A, B, Γ,...Ω</A ΨΩ> Niepoprawna składnia XML: <osoba imie="jan" imie="karol" nazwisko="nowak"></osoba> <Uczelnia>Politechnika Częstochowska</uczelnia> <osoba id=3408>janusz Nowak</osoba> <odczyt></odczyt przelicznik= 1.84 > <!-- KOM -- Co tutaj jest nie tak? --> <8859-2name>Polska strona kodowa...</8859-2name>

25 echnologie zarządzania treścią 25/43 Deklaracja XML Każdy poprawny dokument XML musi zawierać dokładnie jedną deklarację XML informującą o: wersji języka - atrybut version, zastosowanym kodowaniu - atrybut encoding, samodzielności dokumentu - atrybut standalone. Deklaracja XML rozpoczyna się od <?xml a kończy?>. Pomiędzy tymi elementami umieszczone są atrybuty i ich wartości. Przykładowa deklaracja XML: <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> Deklaracja XML musi się być umieszczona w pierwszej linii dokumentu XML.

26 Technologie zarządzania treścią 26/43 Deklaracja XML - atrybuty version - atrybut obowiązkowy - zalecane jest korzystanie z wersji 1.0 wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Wersja 1.1 wprowadza zmiany związane z modyfikacjami standardu Unicode, ale nie zachowuje zgodności wstecznej z wersją XML 1.0. encoding - atrybut opcjonalny - wartość atrybutu to nazwa kodowania zastosowanego w dokumencie XML. Zalecane jest stosowanie kodowania Unicode w formacie UTF-8 (wartość domyślna) lub UTF-16. Kodowanie wskazane w deklaracji XML musi być jednorodne i obowiązuje w całym dokumencie XML. standalone - atrybut opcjonalny - określa samodzielność dokumentu. Wartość no oznacza, że dokument nie jest samodzielny i konieczne jest przetworzenie dodatkowych plików zawierających definicje typu dokumentu lub encje. Domyślnie dokument jest traktowany jako samodzielny (standalone= yes ).

27 Technologie zarządzania treścią 27/43 Inne składniki języka XML 1.0 Język XML 1.0 pozwala na stosowanie w dokumentach XML dodatkowych konstrukcji. Są nimi: deklaracje podstawowe oraz deklaracje wykorzystywane w DTD; są umieszczone wewnątrz znaczników <! oraz >. instrukcje przetwarzania przeznaczone dla programów przetwarzających dokument XML; są umieszczone pomiędzy znacznikami <? oraz?>. encje, wykorzystywane do skojarzenia nazwy encji i łańcucha znakowego; definiowane w dokumentach XML za pomocą słowa ENTITY będącego składnikiem deklaracji <!ENTITY... >

28 Deklaracje podstawowe komentarze rozpoczynają się <!-- a kończą się -->, mogą występować w dowolnym miejscu dokumentu XML, mogą być jedno lub wielolinijkowe, nie są częścią danych dokumentu XML - najczęściej są pomijane przez parsery, Treść komentarza nie może zawierać dwuznaku --. sekcje CDATA - wykorzystywane do zapisu łańcuchów zawierających znaki specjalne rozpoczyna się łańcuchem <![CDATA[ a kończy ]]>, niedozwolone jest zagnieżdżanie sekcji CDATA, Przykład sekcji CDATA: <![CDATA[ Warunek logiczny: f+8>5 && g<12 z języka C++ ]]> Warunek logiczny: f+8>5 && g<12 z języka C++ Parser XML traktuje tekst w CDATA jako ciąg znaków. Technologie zarządzania treścią 28/43

29 Technologie zarządzania treścią 29/43 Deklaracje wykorzystywane w DTD Deklaracja Opis <!DOCTYPE... > Zawiera lub wskazuje specyfikację dokumentu <!ENTITY... > Definiuje encję <!NOTATION... > Definiuje notacje, za pomocą których można określić typy danych zewnętrznych <!ELEMENT... > Deklaruje element <!ATTLIST... > Deklaruje listę atrybutów elementu <!IGNORE... > Wskazuje fragment dokumentu wyłączony z przetwarzania <!INCLUDE... > Wskazuje fragment dokumentu włączony do przetwarzania

30 Technologie zarządzania treścią 30/43 Instrukcje przetwarzania Instrukcje przetwarzania (PI - ang. Processing Instructions) to informacje przeznaczone dla programów przetwarzających dokument XML. PI, umieszczone pomiędzy znakami <? oraz?>, są podzielone na dwie części: cel (ang. PITarget) oraz instrukcję do wykonania. Cel określa aplikację, dla której przeznaczona jest instrukcja do wykonania. Jeśli cel zostanie rozpoznany przez program przetwarzający dokument XML wykonywana jest instrukcja. Jeśli cel nie zostanie rozpoznany instrukcja jest pomijana.

31 echnologie zarządzania treścią 31/43 Standardowe i niestandardowe PI Specyfikacja XML 1.0 dzieli PI na standardowe i niestandardowe. Standardowe PI: służą do wskazania aplikacji zdefiniowanej lub wymaganej w specyfikacjach należących do rodziny technologii XML, np. instrukcja transformacji XSLT: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="demo.xml"?> standardowe PI mają jako cel nazwę xml lub inną nazwę zaczynającą się od xml Niestandardowe PI mogą zawierać skrypty, które aplikacja przetwarzająca dokument XML będzie potrafiła rozpoznać i wykonać, np: <?php print("skrypt PHP - niestandardowa instrukcja przetwarzania dokumentu XML!")?> <?javascript function JStoPI?> alert("skrypt JavaScript to też PI!");

32 Technologie zarządzania treścią 32/43 Encje Encja jest elementem notacji DTD i jest deklarowana przez słowo kluczowe ENTITY użyte w deklaracji encji. Oznacza skojarzenie nazwy encji i łańcucha znaków. Encje wykorzystuje się do: substytucji tekstu, integrowania zawartości umieszczonej w różnych plikach, wyodrębnienia danych, które mają nie być przetwarzane przez procesory XML. Wykorzystanie encji w dokumencie XML polega na umieszczeniu referencji encji składającej się z nazwy encji poprzedzonej znakiem & i zakończonej średnikiem. Często stosowanym przykładem encji jest encja wewnętrzna tekstowa.

33 echnologie zarządzania treścią 33/43 Encja wewnętrzna tekstowa Encja wewnętrzna tekstowa (ang. Internal Text Entity) nazywana jest również encją ogólną jednostką wewnętrzną. Deklaracja takiej encji znajduje się bezpośrednio w przetwarzanym dokumencie XML i musi zawierać wyłącznie tekst, np. <!ENTITY pcz "Politechnika Częstochowska"> oznacza, że nazwie pcz przyporządkowano tekst Politechnika Częstochowska. Ponieważ encje są elementem DTD umieszczamy je wewnątrz deklaracji <!DOCTYPE... > Aby wykorzystać tą encję należy w dokumencie XML użyć referencji do encji w postaci &pcz;

34 echnologie zarządzania treścią 34/43 Przykład wykorzystania encji <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE uczelnie [ <!ENTITY pcz "Politechnika Częstochowska"> <!ENTITY wimii "Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki"> ]> <student> <imie>jan</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> <uczelnia>&pcz;</uczelnia> <wydzial>&wimii;</wydzial> </student> Postać wynikowa dokumentu XML: <?xml version="1.0"?> <student> <imie>jan</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> <uczelnia>politechnika Częstochowska</uczelnia> <wydzial>wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki</wydzial> </student>

35 Technologie zarządzania treścią 35/43 Weryfikacja poprawności dokumentu XML Specyfikacja języka XML wymaga pełnej poprawności składniowej - aplikacja przetwarzająca dokument XML powinna zakończyć działanie w momencie napotkania pierwszego błędu składniowego. Dokument XML poprawny składniowo (ang. well-formed) może zostać opcjonalnie sprawdzony pod względem poprawności strukturalnej. Dokument XML jest poprawny strukturalnie jeśli: jest poprawny składniowo, posiada definicję typu dokumentu (np. DTD), zawartość dokumentu XML jest zgodna z definicją typu dokumentu.

36 Technologie zarządzania treścią 36/43 Przestrzenie nazw Dokument XML może zawierać elementy i atrybuty z innych języków np. HTML, MathML,... Oprócz definiowania własnych znaczników można użyć już istniejące, zdefiniowane przez inne osoby. Wykorzystanie nazw z innych języków umożliwiają przestrzenie nazw (ang. namespaces). Przestrzenie nazw pozwalają na uniknięcie potencjalnego konfliktu nazw w dokumentach XML. Niezależność nazw uzyskuje się poprzez dodanie do nazw atrybutów i znaczników prefiksu identyfikującego zbiór nazw, czyli przestrzeń nazw. prefiks:nazwa_z_danej_przestreni_nazw

37 Technologie zarządzania treścią 37/43 Przestrzenie nazw Używanie przestrzeni nazw musi być poprzedzone jej deklaracją dokonaną poprzez zastosowanie atrybutu xmlns. Jest to przyporządkowanie prefiksu do konkretnego języka. Podczas deklaracji przestrzeni nazw za pomocą atrybutu xmlns określana jest jej nazwa oraz źródło (poprzez identyfikator URI). <HTML5:h3 xmlns:html5=" Nagłówek trzeciego stopnia w HTML 5. </HTML5:h3> <pcz:student xmlns:pcz=" </pcz:student> Co w deklaracji przestrzeni nazw oznacza źródło: HTML5 jest prefiksem nazw języka HTML 5.

38 Technologie zarządzania treścią 38/43 Przestrzenie nazw W dokumencie XML może być zdefiniowanych wiele przestrzeni nazw. Przestrzeń nazw musi zostać określona w elemencie, w którym jest używa, lub w dowolnym elemencie nadrzędnym względem tego elementu. Najczęściej przestrzenie nazw są deklarowane w elemencie głównym dokumentu - korzeń. <HTML5:header xmlns:html5=" <HTML5:h1>Sekcja 1<HTML5:h1/> <HTML5:div> <HTML5:p>Akapit w sekcji 1</HTML5:p> <HTML5:img src= abc.jpg /> </HTML5:div> <HTML5:h1>Podsekcja 1.1<HTML5:h1/> </HTML5:header>

39 Technologie zarządzania treścią 39/43 Przestrzenie nazw Prefiks xml jest zastrzeżony i nie należy go wykorzystywać do tworzenia własnych przestrzeni nazw. Adres URI pełni funkcję symboliczną i może być dowolnym adresem URI - nie musi wskazywać na coś konkretnego. W celu zwiększenia czytelności dokumentów XML możliwe jest zastosowanie domyślnej przestrzeni nazw (bez prefiksu). <header xmlns=" <h1>sekcja 1<HTML5:h1/> <div> <p>akapit w sekcji 1</p> <img src= abc.jpg /> </div> <h1>podsekcja 1.1<h1/> </header>

40 Technologie zarządzania treścią 40/43 Przestrzenie nazw - przykład <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE uczelnia [<!ENTITY inf "Informatyka">]> <uczelnia> <wimii:wydzial xmlns:wimii=" xmlns:stud=" <nazwa>wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki</nazwa> <stud:student> <stud:imie>jan</stud:imie> <stud:nazwisko>kowalski</stud:nazwisko> <wimii:kierunek>&inf;</wimii:kierunek> </stud:student> <adres> <ulica>dąbrowskiego</ulica> </adres> </wimii:wydzial> </uczelnia>

41 Technologie zarządzania treścią 41/43 Przestrzenie nazw - przykład <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE uczelnia [<!ENTITY inf "Informatyka">]> <uczelnia> <wimii:wydzial xmlns:wimii=" xmlns:stud=" <nazwa>wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki</nazwa> <stud:student> <stud:imie>jan</stud:imie> <stud:nazwisko>kowalski</stud:nazwisko> <wimii:kierunek>&inf;</wimii:kierunek> </stud:student> <adres> <ulica>dąbrowskiego</ulica> </adres> </wimii:wydzial> <wydzial> <nazwa>wydział Elektryczny</nazwa> <stud:student>... </stud:student> <!-- BŁĄD --> </wydzial> </uczelnia>

42 Technologie zarządzania treścią 42/43 Przestrzenie nazw - domyślna przestrzeń nazw <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE uczelnia [<!ENTITY inf "Informatyka">]> <uczelnia> <wimii:wydzial xmlns:wimii=" <nazwa>wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki</nazwa> <student xmlns=" > <imie>jan</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> <wimii:kierunek>&inf;</wimii:kierunek> </student> <adres> <ulica>dąbrowskiego</ulica> </adres> </wimii:wydzial> </uczelnia> Która przestrzeń nazw jest tutaj domyślną?

43 Technologie zarządzania treścią 43/43 Przestrzenie standardowe Identyfikatory URI dla przestrzeni nazw wybranych języków Język Identyfikator URI Zwyczajowy prefiks HTML html: HTML 5 html: XHTML html: XML Schema xsd: MathML mml: SMIL SVG svg:

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML 29. i strukturalna dokumentu XML 13 października 2015 1 2 Poprawny składniowo dokument XML powinien być tworzony zgodnie z poniżej przedstawionymi zasadami. Deklaracja XML Powinien zawierać deklarację

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 6 października 2005 roku 1 Informacje organizacyjne Omówienie przedmiotu 2 vs HTML Struktura 3 Struktura Informacje o przedmiocie Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT 1. Wstęp XML (Extensible Markup Language Rozszerzalny Język Znaczników) to język formalny przeznaczony do reprezentowania danych

Bardziej szczegółowo

XML DTD XML Schema CSS

XML DTD XML Schema CSS XML XML czyli Extensible Markup Language (rozszerzalny język znaczników) można traktować jak stosunkowo prosty i elastyczny format tekstowy wywodzący się z SGML. Pierwotnie został zaprojektowany aby umożliwiać

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML Plan dzisiejszego wykładu Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Wprowadzenie do XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 16. kwietnia

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Prawidłowo zidentyfikować składowe dokumentu XML Utworzyć dokument XML Dokonać sprawdzenia poprawności składniowej (syntaktycznej) dokumentu 2 1 WWW Consortium,

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią mgr inż. Anna Wawszczak 1 Technologie zarządzania treścią XML język, parsery, technologie powiązane z XMLem - DTD, XSLT. JSON format, parser. 2 XML XML (ang. Extensible

Bardziej szczegółowo

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML w sosie własnym Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW Język XML, część I

Kurs WWW Język XML, część I Język XML, część I Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XML Składnia Znaczniki i atrybuty DTD XML Schema Na podstawie kursu ze strony: http://www.w3schools.com/schema/default.asp

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi:

Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi: DTD Document Type Definition Dokument poprawnie sformułowany (well-formed) Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi: 1. KaŜdy znacznik musi posiadać zamknięcie (wyjątek

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Model semistrukturalny

Model semistrukturalny Model semistrukturalny standaryzacja danych z różnych źródeł realizacja złożonej struktury zależności, wielokrotne zagnieżdżania zobrazowane przez grafy skierowane model samoopisujący się wielkości i typy

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią Egzamin, 7 lutego 2014 r. Imię i nazwisko: Czas: 90 minut. Maksymalna suma punktów: 50. Pytania testowe są wielokrotnego wyboru, można przyjąć że co najmniej

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl Zaliczenie przedmiotu (3 punkty ECTS) Obecność na 7 pierwszych zajęciach 15 punktów Sprawozdania z 7 pierwszych zajęć 15 punktów Projekt podstawowy 50

Bardziej szczegółowo

Środowisko XML (Extensible Markup Language).

Środowisko XML (Extensible Markup Language). Środowisko XML (Extensible Markup Language). W skrócie Idea: XML standard opisu informacji Uniwersalne, proste, samoopisujące się dokumenty Źródła: Geneza SGML Specyfikacja www.w3.org Składania: XML to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Marek Wojciechowski marek@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~marek/ Formatowanie dokumentów XML Język XML opisuje strukturę i

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Nazwa modułu: Elektroniczna wymiana danych w przemyśle Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-2-306-IN-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

c TP: anything: 13 listopada 2004 roku 1

c TP: anything: 13 listopada 2004 roku 1 SGML/XML SGML: International Standard (ISO 8879). Information Processing Text and Office Systems Standardized Generalized Markup Language. Znakowanie powinno opisywać strukturę dokumentu (...) a nie określać

Bardziej szczegółowo

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko Rodzina języków XML Przemysław Kazienko Rok 2001 przyniósł kilka ważnych wydarzeń związanych z językiem XML. Można powiedzieć, że ukończony został drugi etap jego rozwoju (pierwszym było opublikowanie

Bardziej szczegółowo

XML na powa nie IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

XML na powa nie IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE XML na powa nie Autorzy: Przemys³aw Kazienko, Krzysztof Gwiazda ISBN: 83-7197-765-4 Format: B5, stron: 444 Zawiera CD-ROM ZAMÓW DRUKOWANY

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Przykładowy dokument XML

Przykładowy dokument XML Język XML XML (extensible Markup Language, czyli rozszerzalny język znaczników) to specyfikacja dotycząca przechowywania informacji. Jest to również specyfikacja opisujaca strukturę tych informacji. XML

Bardziej szczegółowo

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura Dlaczego GML? Gdańsk 13.03.2017r. Karol Stachura Zanim o GML najpierw o XML Dlaczego stosuje się pliki XML: Tekstowe Samoopisujące się Elastyczne Łatwe do zmiany bez zaawansowanego oprogramowania Posiadające

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Grzegorz Kawka PHU TELSAT Sesja nr 4: Interoperacyjność systemów ITS cz. I Podstawą działania systemów ITS jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji DTD. Wiązanie DTD z dokumentem XML Deklaracja typu dokumentu. Co to jest DTD. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania

Plan prezentacji DTD. Wiązanie DTD z dokumentem XML Deklaracja typu dokumentu. Co to jest DTD. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania Plan prezentacji Przedmiot: XML i jego zastosowania Dr inż. Stanisław Polak Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki http://www.icsr.agh.edu.pl/~polak/ Wstęp Deklarowanie elementów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD), oraz transformacja dokumentu XML do postaci

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Narzędzia informatyczne w językoznawstwie HTML i XHTML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 17. października 2007 Marcin Junczys-Dowmunt Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

Pakiet XML Czym jest i z czym się je?

Pakiet XML Czym jest i z czym się je? Pakiet XML Czym jest i z czym się je? mgr Maciej Beręsewicz Katedra Statystyki, UE w Poznaniu Spis treści 1. Web scraping 2. XML 3. XPath 4. Pakiet XML 4.1 Allegro.pl 4.2 Last.fm 4.3 Poznan.gumtree.pl

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Bartłomiej Świercz. Łódź, 19 listopada 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz XML Schema

XML Schema. Bartłomiej Świercz. Łódź, 19 listopada 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz XML Schema XML Schema Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 19 listopada 2005 roku Wstęp XML Schema służy do definiowania struktury dokumentu XML (pełni podobną funkcję jak DTD).

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Polcode Code Contest PHP-10.09

Polcode Code Contest PHP-10.09 Polcode Code Contest PHP-10.09 Przedmiotem konkursu jest napisanie w języku PHP programu, którego wykonanie spowoduje rozwiązanie zadanego problemu i wyświetlenie rezultatu. Zadanie konkursowe Celem zadania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konstrukcje Podstawowymi konstrukcjami są wzorce element oraz attribute:

Podstawowe konstrukcje Podstawowymi konstrukcjami są wzorce element oraz attribute: Standard Relax NG Schemat strukturalizacji dokumentów Relax NG (relaxing). Opracowany głównie przez Jamesa Clarka i Makoto Muratę. Standard ISO: Information technology Document Schema Definition Language

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu WWW

Języki programowania wysokiego poziomu WWW Języki programowania wysokiego poziomu WWW Zawartość Protokół HTTP Języki HTML i XHTML Struktura dokumentu html: DTD i rodzaje html; xhtml Nagłówek html - kodowanie znaków, język Ciało html Sposób formatowania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia Krzysztof Miernik HTML - Podstawowe Informacje HTML to hipertekstowy język znaczników (ang. HyperText Markup Language) służacy do tworzenia stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna pliku wymiany danych

Specyfikacja techniczna pliku wymiany danych Dotcom River Sp. z o.o. SPK Pl. Solidarności 1/3/5 53-661 Wrocław Tel. 071 / 788 95 10 Fax 071 / 788 95 20 E-Mail: it@sklepy24.pl Specyfikacja techniczna pliku wymiany danych wersja: 1.0.2, data 30-01-2009

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

<html> </html> <body> </body> <p> [</p>] <br> <html> <head> </head> <body> </body> </html> Materiały dydaktyczne 1/5

<html> </html> <body> </body> <p> [</p>] <br> <html> <head> </head> <body> </body> </html> Materiały dydaktyczne 1/5 PODSTAWOWE INFORMACJE HTML (HyperText Mark-up Language) język programowanie, który pozwala na publikowanie treści w sieci WWW. Nie jest to klasyczny język liniowy (w HTML mamy dostęp w każdym miejscu do

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magisterskie Studia Uzupełniające METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Ćwiczenie 1: Budowa i rozbiór gramatyczny dokumentów XML Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Część rodziny języków XSL. Standard: W3C XSLT razem XPath 1.0 XSLT Trwają prace nad XSLT 3.0

Słowem wstępu. Część rodziny języków XSL. Standard: W3C XSLT razem XPath 1.0 XSLT Trwają prace nad XSLT 3.0 Słowem wstępu Część rodziny języków XSL Standard: W3C XSLT 1.0-1999 razem XPath 1.0 XSLT 2.0-2007 Trwają prace nad XSLT 3.0 Problem Zakładane przez XML usunięcie danych dotyczących prezentacji pociąga

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe możliwości RDF. Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski

Dodatkowe możliwości RDF. Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski Dodatkowe możliwości RDF Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski Inne możliwości RDF RDF posiada szereg dodatkowych funkcji, takich jak wbudowane typy i właściwości reprezentujące grupy zasobów i

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią XML i nowoczesne metody zarządzania treścią Sprawy administracyjne Maciej Ogrodniczuk MIMUW, 3 października 2011 Sprawy administracyjne Plan wykładu O znakowaniu. Trochę historii. Od SGML-a do XML-a. Składnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl

Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl Wersja: 1.0 Data utworzenia: 09.06.2010 Data auktualizacji: 09.06.2010 Adres: E1 Jędrzej Hiller Maciej Algusiewicz Spółka Cywilna, ul. Przełajowa

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl XML 5 XML Schema Projektowany jako rozszerzenie i uzupełnienie DTD Jest w stanie odwzorować dowolną definicję DTD (ale nie odwrotnie!) Bardzo

Bardziej szczegółowo

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język Schema Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Stworzyć formalny opis dokumentu Deklarować elementy i atrybuty Określić strukturę elementów w dokumencie Operować dostępnymi typami danych

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

O stronach www, html itp..

O stronach www, html itp.. O stronach www, html itp.. Prosty wstęp do podstawowych technik spotykanych w internecie 09.01.2015 M. Rad Plan wykładu Html Przykład Strona www Xhtml Css Php Js HTML HTML - (ang. HyperText Markup Language)

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

XML. XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników. Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML.

XML. XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników. Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML. XML XML 1 XML XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML. XML to uniwersalny język formalny przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

XML w bazach danych i bezpieczeństwie

XML w bazach danych i bezpieczeństwie XML w bazach danych i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Klasyfikacja wsparcia dla XML-a w bazach danych (Relacyjna) baza danych

Bardziej szczegółowo

Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo

Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo 1. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania Wszystkie poniższe ćwiczenia należy samodzielnie wykonać wpisując w edytorze bez stosowania techniki kopiuj-wklej.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja i transformacja

Prezentacja i transformacja Prezentacja i transformacja Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 21 października 2005 roku 1 Prezentacja Przykładowa aplikacja CSS- Cascading Style Sheets CSS2aXML

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty?

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty? Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. System Szablonów

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. System Szablonów System Szablonów System szablonów System szablonów to biblioteka, która pozwala oddzielić warstwę prezentacji od warstwy logicznej. Aplikacja WWW najpierw pobiera wszystkie dane, przetwarza je i umieszcza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA BAZ DANYCH DO PERSONALIZACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA BAZ DANYCH DO PERSONALIZACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA BAZ DANYCH DO PERSONALIZACJI ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do Ogólnych Warunków Realizacji Zamówień na Produkcję Materiałów Poligraficznych przez Prografix Sp.

Bardziej szczegółowo

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część II Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie posługiwać się taksonomiami XBRL wygenerować sprawozdanie finansowe w XBRL odczytać i zmodyfikować sprawozdanie finansowe zapisane w XBRL rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Typy proste i złożone Typy złożone struktura

Bardziej szczegółowo

Język XSLT. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XSLT. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język XSLT Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Dokonać przekształcenia zawartości dokumentu XML do formatu HTML oraz TXT Realizować przetwarzanie warunkowe dokumentu XML Formatować wartości

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

rk HTML 4 a 5 różnice

rk HTML 4 a 5 różnice rk HTML 4 a 5 różnice kompatybilność Pierwszym dużym plusem języka HTML 5 jest to, że jest zdefiniowany w sposób umożliwiający kompatybilność wstecz. Składnia Przykład dokumentu podporządkowującego się

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Motywacja, struktura schematu, typy złożone Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Dlaczego nie DTD? Zastosowania XML-a w elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Simple Object Access Protocol

Simple Object Access Protocol Simple Object Access Protocol Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 grudnia 2005 roku Czym jest SOAP? Akronim SOAP oznacza Simple Object Access Protocol. SOAP jest

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Facelets ViewHandler

Facelets ViewHandler JSF i Facelets Wprowadzenie JSP (JavaServer Pages) są natywną i najczęściej używaną technologią do tworzenia warstwy prezentacyjnej dla JSF (JavaServer Faces) Istnieją alternatywne technologie opisu wyglądu

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML 4.01 TI 312[01]

Kurs HTML 4.01 TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wersje języka HTML... 3 3. Minimalna struktura dokumentu... 3 4. Deklaracje DOCTYPE... 3 5. Lista znaczników, atrybutów i zdarzeń... 4 5.1 Lista atrybutów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis języka HTML5 znajdziemy w specyfikacji, która jest dostępna pod adresem

Szczegółowy opis języka HTML5 znajdziemy w specyfikacji, która jest dostępna pod adresem HTML (ang. Hyper Text Markup Language) jest to język znaczników używany do tworzenia stron internetowych. Obecnie stosowane są dwie wersje tego języka: HTML 4.01, która obowiązuje już od dawna, oraz HTML5,

Bardziej szczegółowo

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie,

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, Kompendium PHP 01 Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, C++, Pythonie lub jakimś innym języku programowania, których jak myślę, powstało już tyle, że chyba nie ma osoby,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH

INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH mgr inż. Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl Anna Pankowska - I&E 1 Plan wykładu Integracja danych - Dane semistrukturalne i język XML jako standard składowania i wymiany danych

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu XML Schema DTD a XML Schema DTD jako opis dokumentu XML: - pozwala stworzyć jedynie bardzo ogólny schemat dokumentu - w standardzie DTD dostępne mamy jedynie rozróŝnienie na elementy proste i złoŝone -

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić korzyści dla firm wynikające ze stosowania EDI przedstawić dotychczasowe standardy EDI oraz zaprezentować nowe tendencje: XML i ebxml omówić tło

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Importy z plików XML Wersja 7.2 Spis treści 1 CO TO JEST XML... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT STRUKTURY PLIKÓW XML... 4 3 IMPORT KONTRAHENTÓW... 5 3.1 IMPORT KONTRAHENTÓW...

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki

Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki 30 maja 2015 Dane semistrukturalne Dzięki WWW i Internetowi łatwo umieszczać informacje w sieci tak, żeby były powszechnie dostępne. Chęć wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Angular, cz. II. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl

Angular, cz. II. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl ngular, cz. II 1/24 Angular, cz. II Tworzenie serwisów Web 2.0 dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej 10 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo