Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta. Klasa 3 Lekcja 6 PRELEKCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta. Klasa 3 Lekcja 6 PRELEKCJA"

Transkrypt

1 Wśród d multimediów Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta Klasa 3 Lekcja 6 PRELEKCJA

2 Podczas projektowania prezentacji wspomagającej wystąpienie prelegenta zaleca się: przygotować konspekt, korzystać z widoku sortowania slajdów, wydrukować materiały y wspomagające, przygotować notatki dla siebie oraz materiały y dla widzów, w, wykorzystać w prezentacji dostępne urządzenia, przeprowadzić kilka prób b wygłoszenia prezentacji.

3 Widok konspektu Jak utworzyć konspekt prezentacji? Teksty slajdów w najlepiej jest przygotować w panelu konspektu. Pozwala to skupić uwagę na stronie merytorycznej przygotowanej prezentacji. Ponadto w ten sposób b można łatwo przegląda dać tytuły y i akapity wszystkich slajdów w oraz edytować je, zmieniać kolejność ść,, wstawiać konspekty utworzone w innych aplikacjach. Konspekt można zapisać bezpośrednio w panelu konspektu. Warto zauważyć, że e jego zawartość jest automatycznie synchronizowana z treści cią slajdów, niezależnie od tego, czy prezentacja jest tworzona za pomocą Kreatora zawartości ci, na podstawie szablonu,, czy jest to pusta prezentacja.

4 Widok konspektu Jak utworzyć konspekt prezentacji? Konspekt można także e zaimportować z dokumentu tekstowego (rozpoznawane formaty to m.in. RTF, DOC, TXT). W tym celu należy y w oknie Plik/Otwórz wybrać typ Wszystkie konspekty i odnaleźć żądany dokument zawierający konspekt, z którego chcemy utworzyć nowa prezentacje. Jeżeli eli chcemy wstawić konspekt do już utworzonej prezentacji, należy y wybrać polecenie Wstaw/Slajdy z konspektu. Istnieje możliwo liwość wyeksportowania konspektu prezentacji lub notatek prelegenta do Worda przez wybranie polecenia Plik/Wyślij lij do/microsoft Word. W oknie Autostrony robocze można określi lić rodzaj informacji wysyłanych do Worda oraz sposób b ich wysyłania.

5 Widok konspektu Jakie korzyści daje stosowanie konspektu? Zorganizowanie informacji w konspekcie okazuje się bardzo pożyteczne, mimo że e jego przygotowanie może e się wydawać skomplikowane. W oknie konspektu widoczne mamy wszytskie tytuły y i teksty slajdów. Można na nich za pomoca Tworzenia konspektu wykonać takie operacje: Zwijanie i rozwijanie konspektu-gdy chcemy obejrzeć same tytuły y slajdów. możemy zwijać teksty akapitow na wybranych (Zwiń) lub na wszytskich slajdach (Zwiń wszytskie); ; gdy chcemy ponownie zobaczyć cały y tekst, wybieramy Rozwiń lub Rozwiń wszytskie. Zmiana kolejnosci poszczególnych podpunktów w na slajdach oraz kolejnosci slajdów- wystarczy zaznaczyć odpowiedni fragment (np( np.. slajd lub akapity) i skorzystać z odpowiednich przycisków w na pasku narzedzi Tworzenie konspektu; można też przeciagnać slajdy lub akapity. Usuwanie pojedynczego lub kilku slajdów - przez zaznaczenie ich tytułów w i użycie u klawisza Delete. Formatowanie tekstu - zmiana stylu tekstu, kroju, rozmiaru czcionki itp.

6 Widok konspektu Co warto pamięta tać? Przy wstawianiu nowych slajdów w w Widoku slajdu lub Widoku normalnym najlepiej korzystać z autoukład adów tekst wpisywany w poszczególne pola pojawi się w odpowiednich miejscach w konspekcie. Tekst wpisywany w pola tekstowe (Wstaw/Pole( tekstowe) ) nie jest widoczny w konspekcie. Można łatwo dodać slajd zawierający tytuł wybranych elementów w prezentacji. Wystarczy zaznaczyć kilka slajdów w i kliknąć przycisk Slajd podsumowania. Jeśli chcemy zobaczyć format tekstu poszczególnych slajdów, wystarczy kliknąć przycisk Pokaż formatowanie na pasku narzędzi Tworzenie konspektu.

7 Widok sortowania slajdów W widoku sortowania slajdów w sąs wyświetlane wietlane miniatury wszystkich slajdów w składaj adających się na prezentację można je łatwo porządkowa dkować i zmieniać sposoby przejścia pomiędzy nimi. Pod każdym slajdem widać czas wyświetlania wietlania (chyba że jest ustawiona tylko opcja Przejdź dalej: Po kliknięciu myszką) ) i jego numer (jeśli numer jest przekreślony to oznacza to że e slajd jest ukryty i nie będzie się wyświetla wietlał podczas standardowej prezentacji) Dwukrotne kliknięcie na dany slajd powoduje przejście do okna edycji w Widoku normalnym

8 Materiały y wspomagające Program PowerPoint pozwala w prosty sposób przygotować materiały y wspomagające przedstawienie prezentacji. Wydrukowane fragmenty pokazu mogą przydać się zarówno na etapie jego projektowania, jak i w trakcie samej prelekcji. Mogą także e zostać rozdane widzom jako uzupełnienie prezentacji.

9 Materiały y wspomagające Drukowanie materiałów w informacyjnych Można drukować rozmaite materiały, takie jak: Slajdy dzięki tej funkcji można wydrukować slajdy np.. na przeźroczystej roczystej folii. Slajdy drukowane sąs tak, jak pojawiają się na ekranie - jeden na stronę. Materiały y informacyjne kopie slajdów. Na jednej stronie mamy kilka slajdów. Wygląd d materiałów można edytować. Notatki prelegenta na jednej stronie można wydrukować jeden slajd wraz z notatkami do niego. Konspekt jest drukowany w takiej postaci w jakiej jest widoczny na ekranie.

10 Materiały y wspomagające Drukowanie materiałów w informacyjnych Opcje drukowania: Skala odcieni szarości lub wyłą łącznie czarno-bia białe przed wydrukiem warto sprawdzić jak będzie b wygląda dała nasza prezentacja w tym celu wybieramy Podgląd d skali odcieni szarości ci. Dołą łącz animację drukuje kilka wersji tego samego slajdu aby uzyskać efekt symulacji animacji slajdu. Skaluj do rozmiaru papieru Obramowanie slajdu Drukuj ukryte slajdy

11 Materiały y wspomagające Notatki W widoku normalnym pod wyświetlanym wietlanym slajdem znajduje się pole na notatki. Ich przeznaczenie jest następuj pujące: Mogą być dodatkowymi informacjami dla prelegenta. Można je wydrukować razem ze slajdami i udostępni pnić widzą jako materiały y dodatkowe. Dzięki temu będąb oni mogli łatwo przypomnieć sobie treść prezentacji. Mogą zastąpi pić narrację po zapisaniu prezentacji w formacie HTML notatki będąb wyświetlane wietlane razem ze slajdami.

12 Materiały y wspomagające Notatki Notatki można przegląda dać podczas projektowania prezentacji lub wydrukować w postaci stron notatek. Ich wygląd d można dopasować,, wybierając c polecenie Widok/Wzorzec/Wzorzec Wzorzec notatek. Podczas pokazu można na slajdach rysować linie lub znaki mające na celu dodatkowe podkreślenie najważniejszych niejszych informacji. Notatki tego typu można robić za pomocą Pióra ra. Aby je włąw łączyć należy y na slajdzie, na którym chcemy użyću tego narzędzia, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Opcje wskaźnika/pi nika/pióro lub wciskamy kombinację klawiszy ctrl+p.. Aby usunąć dorysowane elementy wybieramy Ekran/Gumka lub klawisz E a sam kolor pióra zmieniamy w menu kontekstowym Opcje wskaźnika/kolor pióra ra.

13 Materiały y wspomagające Co wręczy czyć widzom? Jako dodatek do prezentacji warto wręczy czyć widzom drukowane materiały. Mogą to być ulotki z podsumowaniem najważniejszych niejszych punktów w pokazu albo foldery reklamowe. Dobrze przygotowane materiały y będąb przypominać treść pokazu. Przykłady: Referat z geografii informacje na temat Morza Martwego Prezentacja najnowszych książ ążek wydawnictwa. Każdy slajd zawiera miniaturkę okładki oraz podstawowe informacje na temat książ ążki.

14 Przedstawienie prezentacji przez prelegenta Korzystanie z komputera lub projektora multimedialnego Aby rozpocząć prezentacje, należy y wybrać polecenie Pokaz/Wyświetl pokaz (lub klawisz F5). Podczas przedstawiania prezentacji przez prelegenta zmiana slajdów w odbywa się za pomocą myszki. Rzadziej stosuje się w tym przypadku chronomentaż. Do wyświetlenia wietlenia pokazu stosuje się również projektor multimedialny podłą łączony do komputera. Gdy decydujemy się prezentować slajdy za pomocą projektora warto skorzystać z Kreatora rzutnika i skonfigurować z nim komputer.

15 Przedstawienie prezentacji przez prelegenta Korzystanie z rzutnika do slajdów Wówczas gdy nie mamy możliwo liwości korzystania z projektora multimedialnego, możemy skorzystać z opcji wydrukowania slajdów w na folii. Do takiego typu prezentacji wystarczy zwykły y rzutnik do folii i odpowiedni ekran.

16 Przedstawienie prezentacji przez prelegenta O czym należy y pamięta tać przy wygłaszaniu prezentacji? przed pokazem przejrzeć konspekt prezentacji i notatki, dopracować dobrze wstęp p prezentacji, utrzymanie kontaktu z widzami (zaciekawić ich swoim pokazem), dobrać dobre tempo wyświetlania wietlania pokazu aby zainteresowanie widzów w było o większe, nie warto czytać tekstu umieszczonego na slajdach, a raczej go komentować i uzupełnia niać by nie zanudzić widzów w i lepiej przedstawić im tematykę, odpowiadać na pytania odnośnie nie prezentacji zadawane przez widzów w po jej pokazaniu, pod koniec prezentacji warto jeszcze raz powtórzy rzyć jej najważniejsze niejsze punkty.

17 Wśród d multimediów Prezentacja typu kiosk Klasa 3 Lekcja 6 KIOSK

18 Prezentacja typu kiosk Prezentacja typu kiosk - to prezentacja, która jest tak zaprojektowana, aby jej wyświetlanie wietlanie nie wymagało o ingerencji prelegenta ( dotyczy to zarówno komentarzy, jak i obsługi prezentacji ). Przygotowując c prezentacje typu kiosk - zaleca się: : nagrać komentarz do prezentacji (dodać narrację), odpowiednio ustawić czas przejścia slajdów w (chronometraż). W prezentacji do samodzielnego przeglądania należy y zadbać o właściwe zastosowanie hiperłą łącza.

19 Prezentacja typu kiosk Dodawanie Narracji Narracja - to nagrany komentarz do prezentacji, odtwarzany podczas wyświetlania wietlania slajdów. Może e ona w pewnym stopniu zastąpi pić prelegenta - przydaje się,, gdy odbiorca prezentacji będzie jąj przegląda dał samodzielnie. Narracja może e być nagrana do wybranych slajdów w lub do całej prezentacji. Do nagrania narracji konieczna jest karta dźwid więkowa i mikrofon.. Nie należy y też zapomnieć o głośnikach do odtwarzania dźwid więku. Na początku trzeba odtworzyć okienko "Pokaz/Nagrywanie narracji". Na każdym slajdzie, do którego dodana jest narracja, pojawia się ikona dźwid więkowa. Dźwięk k można odtwarzać automatycznie lub klikając c ikonę dźwiękową.. Najlepiej stosować narrację do prezentacji typu kiosk, które odtwarzają się samodzielnie.

20 Prezentacja typu kiosk Dodawanie Narracji Przycisk "ustaw" poziom mikrofonu" " umożliwia sprawdzenie działanie anie mikrofonu. Przy odczytaniu krótkiego zdania komputer automatycznie dopasuje poziom głośnog ności. Warto dobrać odpowiednią jakość dźwięku. W większo kszości przypadków w wystarczające ce będzie b ustawienie na poziomie 10Kb/s.. Im wyższa jakość ść,, tym więcej miejsca na dysku zajmują wynikowe pliki. Poza tym starsze komputery mogą nie odtwarzać prezentacji z narracją bardzo wysokiej jakości. Po kliknięciu przycisku "OK" OK" " rozpocznie się odtwarzanie prezentacji i nagrywanie wygłaszanego przez narratora komentarza do każdego slajdu. Należy y pamięta tać, że e jeśli prezentacja ma zostać udostępniona jako strona internetowa,, narracja może e być zastąpiona notatkami.

21 Prezentacja typu kiosk Chronometraż Do następnego slajdu można przechodzić automatycznie po określonym z góry g czasie lub po kliknięciu myszką.. Istnieją dwie możliwo liwości ustawiania czasu przejścia slajdów: Za pomocą tzw. "pr" próby tempa (Pokaż/Pr /Próba tempa)"- podczas próbnego przebiegu prezentacji slajdy przełą łącza się ręcznie, klikając c myszką po upływie czasu przewidywanego na zaprezentowanie danego slajdu; program zapamiętuje interwały y czasowe pomiędzy poszczególnymi slajdami i korzysta z nich podczas wyświetlania wietlania pokazu.

22 Prezentacja typu kiosk Chronometraż Podanie długod ugości odstępów w czasowych - najwygodniej można to zrobić w widoku sortowania slajdów, klikając c poszczególne miniaturki prawym przyciskiem myszy lub wybierając c z menu "Pokaz"" polecenie "Przej" Przejście slajdu/przejdź dalej" " i zaznaczając pole wyboru "Automatycznie" po". W polu tym można wpisać czas wyświetlania wietlania pojedynczego slajdu lub grupy slajdów. Jeśli jednocześnie nie zaznaczone będzie b pole wyboru "Po" kliknięciu myszką", to do następnego slajdu można będzie b przejść po upływie zadanego czasu lub po kliknięciu myszką.. W widoku pokaz slajdów kliknięcie myszą zawsze powoduje przejście do następnego slajdu, nawet jeśli czas ustawiony w oknie dialogowym "Przej" Przejście slajdu" jeszcze nie upłyn ynął.. Jeśli natomiast użytkownik u będzie b trzymał wciśni nięty przycisk myszki, przejście do następnego slajdu nie nastąpi, dopóki nie zostanie zwolniony przycisk myszki, nawet jeśli upłynie ustawiony czas przeznaczony na wyświetlanie wietlanie slajdu.

23 Prezentacja typu kiosk Hiperłą łącza W prezentacji można tworzyć także e hiperłą łącza, przypisując c je dowolnym obiektom. Mogą to być hiperłą łącza do strony www lub do danych plików. Ułatwiają one przechodzenie do różnych r stron w prezentacji. Dzięki hiperłą łączom można zmienić sposób b nawigacji po prezentacji. Użytkownik U nie będzie b już musiał przegląda dać wszystkich slajdów w po kolei, ale będzie b mógł od razu przejść do interesujących do slajdów, do innych pokazów w lub stron www.

24 Prezentacja typu kiosk Hiperłą łącza Każdy obiekt na slajdzie może e być odnośnikiem. nikiem. Często jako hiperłą łącza stosuje się przyciski dostępne w menu "Autokszta" Autokształty" " na pasku narzędzi "Rysowanie". Aby przypisać hiperłą łącze elementowi slajdu, wystarczy zaznaczyć go myszką i z menu "Wstaw" Wstaw" wybrać polecenie "Hiper" Hiperłącze". W otwartym oknie dialogowym można łatwo wybrać miejsce, do którego ma prowadzić łącze.

25 Prezentacja typu kiosk Hiperłą łącza Bardziej zaawansowane możliwo liwości sąs dostępne po wywołaniu polecenia "Ustawienie" akcji" " w menu kontekstowym. Można zmienić m.in. zachowanie obiektu po najechaniu na niego myszką,, dodawać dźwięki lub stworzyć przycisk powodujący zakończenie prezentacji. Używając c funkcji "Slajd" podsumowania", można automatycznie utworzyć stronę macierzystą prezentacji, zawierającą spis tytułów w poszczególnych slajdów. Aby jąj utworzyć,, w widoku sortowania slajdów w należy zaznaczyć wybrane slajdy i użyću polecenia "Slajd" podsumowania" " na pasku narzędzi "Sortowanie" slajdów". Strona macierzysta pojawi się przed pierwszym zaznaczonym slajdem.

26 Prezentacja typu kiosk Hiperłą łącza PowerPoint zawiera zestaw gotowych przycisków służących do nawigacji po obszarze prezentacji, zwanych "Przyciskami" akcji", np.. "Strona" macierzysta, Wstecz, Dalej, Początek tek, Koniec, Powrót, Pomoc". Aby utworzyć przycisk akcji, należy wybrać polecenie "Pokaz/Przycisk" akcji" " i przeciągn gnąć wybrany przycisk w odpowiednie miejsce w slajdzie. Za pomocą odpowiednich przycisków w akcji można przejść ze strony macierzystej do dowolnego slajdu wybranego ze spisu, a następnie wróci cić do strony macierzystej.

27 Prezentacja typu kiosk Publikowanie prezentacji w Internecie Program PowerPoint umożliwia zapisanie prezentacji w formacie HTML,, aby można było o ja opublikować w Internecie. Aby wyeksportować prezentację,, należy y wybrać opcję "Plik/Zapisz jako stronę sieci Web". W oknie "Zapisywanie jako..." " należy y kliknąć przycisk "Opublikuj", by dokładniej określi lić parametry.

28 Prezentacja typu kiosk Publikowanie prezentacji w Internecie Aby sprawdzić,, jak będzie b wygląda dała a prezentacja zapisana w formacie HTML jako strona WWW, można jąj podejrzeć w programie PowerPoint - za pomocą polecenia "Podgl" Podgląd d strony sieci Web" " z menu "Plik" Plik". Należy y pamięta tać o tym, że e zestaw plików w używanych u do przeglądania prezentacji jako strony WWW jest zapisany w tym samym folderze, co prezentacja. Zatem przy jej przenoszeniu nie należy zapomnieć o przeniesieniu wszystkich plików.

29 Prezentacja typu kiosk Publikowanie prezentacji w Internecie W otwartym oknie można zadecydować,, które slajdy mają być zapisane oraz czy do pokazu powinny być dołą łączone notatki. Grafikę do prezentacji można zapisać w formacie PNG - "przenośna na grafika sieciowa". Pliki graficzne w formacie PNG są niedużych rozmiarów, dzięki czemu umieszczenie ich trwa krócej.

30 Prezentacja typu kiosk Różne sposoby zapisywania prezentacji Program PowerPoint oferuje wiele sposobów w zapisywania prezentacji. Wybory formatu dokonuje się w okienku "Plik/Zapisz jako". Oto najczęś ęściej używane u formaty: Zapisanie jako pokaz ( Zapisz jako typ: Pokaz programu PowerPoint ) - po otwarciu prezentacji w systemie Windows zostanie ona od razu wyświetlona wietlona na ekranie, a po jej zakończeniu program PowerPoint zostanie automatycznie zamknięty; (rozszerzenie.pps) Zapisanie jako zwykła a prezentacja ( Zapisz jako typ: Prezentacja ) - plik może e być zachowany i edytowany przez użytkownika u programu PowerPoint; (rozszerzenie.ppt) Zapisanie jako strona internetowa ( Zapisz jako typ: Strona sieci Web ) - rozszerzenie.html,.htm,, a podkatalog nazwa_prezentacji_pliki zawiera jej elementy.

31 Prezentacja typu kiosk Różne sposoby zapisywania prezentacji Zapisanie konspektu prezentacji w formacie RTF ( Zapisz jako typ: Konspekt/RTF ) - taka funkcja będzie b użyteczna u szczególnie na etapie projektowania prezentacji; konspekt może e być także e przydatny w czasie prelekcji. Wyeksportowanie jednego lub wszystkich slajdów w do którego regoś z popularnych formatów w graficznych (np. GIF, JPEG, PNG, BMP ). Można równier wnież skorzystać z kreatora prezentacji przenośnej nej (Plik/Prezentacja przenośna... na...). Umożliwia on spakowanie prezentacji i wszystkich używanych u w niej czcionek, dołą łączenie powiązanych plików w dźwid więkowych, sekwencja wideo itp. - tak by odtworzenie prezentacji było o możliwe nawet bez posiadania programu MS PowerPoint lub PowerPoint Viewer.

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint 1. Ćwiczenia z programem PowerPoint Tworzenie prezentacji Ćwiczenie 1.1. 1. Uruchomić program prezentacyjny PowerPoint wyszukując w menu Start programu Windows polecenie Programy, a następnie wybrać Windows

Bardziej szczegółowo

5.4. Efekty specjalne

5.4. Efekty specjalne 5.4. Efekty specjalne Przedstawiliśmy już sobie sporo kwestii związanych z dodawaniem, edytowaniem czy usuwaniem elementów, które możemy zamieścić w prezentacji. Ale pomyłką było by stwierdzenie, że więcej

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne W programie MS PowerPoint 2010 znajdziemy coś takiego jak efekty specjalne. Służą one po to by prezentacja nie stała się monotonna i zachęcała widzów do uwagi poprzez zastosowane

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Animacja w prezentacji

Animacja w prezentacji Animacja w prezentacji 109 8.4 Animacja w prezentacji Przyszedł czas na kolejny, czwarty już rozdział jakim są animacje w prezentacji multimedialnej. Nauczymy się dodawać różne animacje do elementów slajdu,

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji, PowerPoint

Tworzenie prezentacji, PowerPoint Tworzenie prezentacji, PowerPoint PowerPoint jest programem służącym do tworzenia multimedialnych prezentacji. Prezentacja multimedialna to forma przedstawienia treści (konkretnego zagadnienia), wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012 Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne.

W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne. 1 MS PowerPoint Uruchamianie programu i kończenie pracy Program PowerPoint jest jednym z programów aplikacji MS Office. Po zainstalowaniu programu domyślnie skrót do niego powinien znaleźć się w menu Start

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie prezentacji

I. Tworzenie prezentacji Najważniejsze funkcje programu - Power Point i sposób ich wykonania w Microsoft Office 2000 I. Tworzenie prezentacji Program PowerPoint proponuje kilka sposobów tworzenia prezentacji. Wybiera się je w

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M8 Grafika Biznesowa Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Dr Joanna Sekulska-Nalewajko Mgr Ewa Matusiak MICROSOFT POWERPOINT Al. Politechniki 11, 90-924 Łódź Wstęp Program PowerPoint służy do tworzenia prezentacji,

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE

POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE Przy tworzeniu prezentacji w programie PowerPoint 2007 należy zwrócić uwagę na: 1. Wybór stylu graficznego (aby upiększyć naszą prezentację) Aby ustalić styl wybieramy menu

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2010

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2010 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint Program PowerPoint 2010 to najnowsza wersja wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office oprogramowania do przygotowywania i wykonywania prezentacji czy pokazu

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony:

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: Windows Movie Maker Windows Movie Maker to program do obróbki filmów. Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: http://www.dobreprogramy.pl/windows-movie-maker,program,windows,11546.html

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia - MS Power Point

Ćwiczenia - MS Power Point Wprowadzenie: PowerPoint to program graficzny, służący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje możliwość wykorzystania elementów graficznych (rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne itd.).

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

learningpanel - materiały pomocnicze - JAK ZROBIĆ... Jak zrobić...

learningpanel - materiały pomocnicze - JAK ZROBIĆ... Jak zrobić... Jak zrobić... W tym dziale prezentujemy przepisy "krok po kroku" jak stworzyć różne aplikacje multimedialne w generatorze lekcji learningpanel. APLIKACJA I: Zestaw ćwiczeń i zadań testowych. Przykład aplikacji,

Bardziej szczegółowo

Grafika w dokumencie tekstowym. Technologia Informacyjna Lekcja 26

Grafika w dokumencie tekstowym. Technologia Informacyjna Lekcja 26 Grafika w dokumencie tekstowym Technologia Informacyjna Lekcja 26 Wstawianie obiektów Do dokumentu tekstowego moŝna wstawić róŝnego rodzaju obiekty, między innymi: grafikę,, animację,, tabelę, wykres.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...z... 7 Tworzenie szkieletu witryny...s... 7 Ustawienia witryny...s...s... 8 Hierarchia witryny...s...s... 10 Nazwy i tytuły stron...s...s..

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy

Instrukcja obsługi platformy TransmisjeOnline.pl Instrukcja obsługi platformy wersja dla uczestnika TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wawelskiej 78 lok.22, 02-034 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje. wersja dla ucznia

Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje. wersja dla ucznia Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje wersja dla ucznia Spis treści Instrukcja obsługi platformy 1 1. Na początku 3 2. Widok ogólny 4 3. Belka główna 5 4. Zarządzanie oknami 6 5. Okno audio

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 2010 PL. Pierwsza pomoc

PowerPoint 2010 PL. Pierwsza pomoc Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker?

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Windows Movie Maker to program do tworzenia/edytowania filmów. Jest on standardowo dorzucany do systemu operacyjnego Windows. Program jest prosty w obsłudze i w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE - MULTIMEDIALNE

APLIKACJE - MULTIMEDIALNE APLIKACJE - MULTIMEDIALNE Multimedia połączenie różnych technik medialnych z interakcją, przy wykorzystaniu różnych narzędzi komputerowych Potrzeby: 1. Sprzęt: - HD 7200 obr/min, min. ATA66, SATA, min.

Bardziej szczegółowo

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji, opracuj jej scenariusz, zgromadź potrzebne teksty i zdjęcia lub rysunki. Przygotuj

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo