Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta. Klasa 3 Lekcja 6 PRELEKCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta. Klasa 3 Lekcja 6 PRELEKCJA"

Transkrypt

1 Wśród d multimediów Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta Klasa 3 Lekcja 6 PRELEKCJA

2 Podczas projektowania prezentacji wspomagającej wystąpienie prelegenta zaleca się: przygotować konspekt, korzystać z widoku sortowania slajdów, wydrukować materiały y wspomagające, przygotować notatki dla siebie oraz materiały y dla widzów, w, wykorzystać w prezentacji dostępne urządzenia, przeprowadzić kilka prób b wygłoszenia prezentacji.

3 Widok konspektu Jak utworzyć konspekt prezentacji? Teksty slajdów w najlepiej jest przygotować w panelu konspektu. Pozwala to skupić uwagę na stronie merytorycznej przygotowanej prezentacji. Ponadto w ten sposób b można łatwo przegląda dać tytuły y i akapity wszystkich slajdów w oraz edytować je, zmieniać kolejność ść,, wstawiać konspekty utworzone w innych aplikacjach. Konspekt można zapisać bezpośrednio w panelu konspektu. Warto zauważyć, że e jego zawartość jest automatycznie synchronizowana z treści cią slajdów, niezależnie od tego, czy prezentacja jest tworzona za pomocą Kreatora zawartości ci, na podstawie szablonu,, czy jest to pusta prezentacja.

4 Widok konspektu Jak utworzyć konspekt prezentacji? Konspekt można także e zaimportować z dokumentu tekstowego (rozpoznawane formaty to m.in. RTF, DOC, TXT). W tym celu należy y w oknie Plik/Otwórz wybrać typ Wszystkie konspekty i odnaleźć żądany dokument zawierający konspekt, z którego chcemy utworzyć nowa prezentacje. Jeżeli eli chcemy wstawić konspekt do już utworzonej prezentacji, należy y wybrać polecenie Wstaw/Slajdy z konspektu. Istnieje możliwo liwość wyeksportowania konspektu prezentacji lub notatek prelegenta do Worda przez wybranie polecenia Plik/Wyślij lij do/microsoft Word. W oknie Autostrony robocze można określi lić rodzaj informacji wysyłanych do Worda oraz sposób b ich wysyłania.

5 Widok konspektu Jakie korzyści daje stosowanie konspektu? Zorganizowanie informacji w konspekcie okazuje się bardzo pożyteczne, mimo że e jego przygotowanie może e się wydawać skomplikowane. W oknie konspektu widoczne mamy wszytskie tytuły y i teksty slajdów. Można na nich za pomoca Tworzenia konspektu wykonać takie operacje: Zwijanie i rozwijanie konspektu-gdy chcemy obejrzeć same tytuły y slajdów. możemy zwijać teksty akapitow na wybranych (Zwiń) lub na wszytskich slajdach (Zwiń wszytskie); ; gdy chcemy ponownie zobaczyć cały y tekst, wybieramy Rozwiń lub Rozwiń wszytskie. Zmiana kolejnosci poszczególnych podpunktów w na slajdach oraz kolejnosci slajdów- wystarczy zaznaczyć odpowiedni fragment (np( np.. slajd lub akapity) i skorzystać z odpowiednich przycisków w na pasku narzedzi Tworzenie konspektu; można też przeciagnać slajdy lub akapity. Usuwanie pojedynczego lub kilku slajdów - przez zaznaczenie ich tytułów w i użycie u klawisza Delete. Formatowanie tekstu - zmiana stylu tekstu, kroju, rozmiaru czcionki itp.

6 Widok konspektu Co warto pamięta tać? Przy wstawianiu nowych slajdów w w Widoku slajdu lub Widoku normalnym najlepiej korzystać z autoukład adów tekst wpisywany w poszczególne pola pojawi się w odpowiednich miejscach w konspekcie. Tekst wpisywany w pola tekstowe (Wstaw/Pole( tekstowe) ) nie jest widoczny w konspekcie. Można łatwo dodać slajd zawierający tytuł wybranych elementów w prezentacji. Wystarczy zaznaczyć kilka slajdów w i kliknąć przycisk Slajd podsumowania. Jeśli chcemy zobaczyć format tekstu poszczególnych slajdów, wystarczy kliknąć przycisk Pokaż formatowanie na pasku narzędzi Tworzenie konspektu.

7 Widok sortowania slajdów W widoku sortowania slajdów w sąs wyświetlane wietlane miniatury wszystkich slajdów w składaj adających się na prezentację można je łatwo porządkowa dkować i zmieniać sposoby przejścia pomiędzy nimi. Pod każdym slajdem widać czas wyświetlania wietlania (chyba że jest ustawiona tylko opcja Przejdź dalej: Po kliknięciu myszką) ) i jego numer (jeśli numer jest przekreślony to oznacza to że e slajd jest ukryty i nie będzie się wyświetla wietlał podczas standardowej prezentacji) Dwukrotne kliknięcie na dany slajd powoduje przejście do okna edycji w Widoku normalnym

8 Materiały y wspomagające Program PowerPoint pozwala w prosty sposób przygotować materiały y wspomagające przedstawienie prezentacji. Wydrukowane fragmenty pokazu mogą przydać się zarówno na etapie jego projektowania, jak i w trakcie samej prelekcji. Mogą także e zostać rozdane widzom jako uzupełnienie prezentacji.

9 Materiały y wspomagające Drukowanie materiałów w informacyjnych Można drukować rozmaite materiały, takie jak: Slajdy dzięki tej funkcji można wydrukować slajdy np.. na przeźroczystej roczystej folii. Slajdy drukowane sąs tak, jak pojawiają się na ekranie - jeden na stronę. Materiały y informacyjne kopie slajdów. Na jednej stronie mamy kilka slajdów. Wygląd d materiałów można edytować. Notatki prelegenta na jednej stronie można wydrukować jeden slajd wraz z notatkami do niego. Konspekt jest drukowany w takiej postaci w jakiej jest widoczny na ekranie.

10 Materiały y wspomagające Drukowanie materiałów w informacyjnych Opcje drukowania: Skala odcieni szarości lub wyłą łącznie czarno-bia białe przed wydrukiem warto sprawdzić jak będzie b wygląda dała nasza prezentacja w tym celu wybieramy Podgląd d skali odcieni szarości ci. Dołą łącz animację drukuje kilka wersji tego samego slajdu aby uzyskać efekt symulacji animacji slajdu. Skaluj do rozmiaru papieru Obramowanie slajdu Drukuj ukryte slajdy

11 Materiały y wspomagające Notatki W widoku normalnym pod wyświetlanym wietlanym slajdem znajduje się pole na notatki. Ich przeznaczenie jest następuj pujące: Mogą być dodatkowymi informacjami dla prelegenta. Można je wydrukować razem ze slajdami i udostępni pnić widzą jako materiały y dodatkowe. Dzięki temu będąb oni mogli łatwo przypomnieć sobie treść prezentacji. Mogą zastąpi pić narrację po zapisaniu prezentacji w formacie HTML notatki będąb wyświetlane wietlane razem ze slajdami.

12 Materiały y wspomagające Notatki Notatki można przegląda dać podczas projektowania prezentacji lub wydrukować w postaci stron notatek. Ich wygląd d można dopasować,, wybierając c polecenie Widok/Wzorzec/Wzorzec Wzorzec notatek. Podczas pokazu można na slajdach rysować linie lub znaki mające na celu dodatkowe podkreślenie najważniejszych niejszych informacji. Notatki tego typu można robić za pomocą Pióra ra. Aby je włąw łączyć należy y na slajdzie, na którym chcemy użyću tego narzędzia, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Opcje wskaźnika/pi nika/pióro lub wciskamy kombinację klawiszy ctrl+p.. Aby usunąć dorysowane elementy wybieramy Ekran/Gumka lub klawisz E a sam kolor pióra zmieniamy w menu kontekstowym Opcje wskaźnika/kolor pióra ra.

13 Materiały y wspomagające Co wręczy czyć widzom? Jako dodatek do prezentacji warto wręczy czyć widzom drukowane materiały. Mogą to być ulotki z podsumowaniem najważniejszych niejszych punktów w pokazu albo foldery reklamowe. Dobrze przygotowane materiały y będąb przypominać treść pokazu. Przykłady: Referat z geografii informacje na temat Morza Martwego Prezentacja najnowszych książ ążek wydawnictwa. Każdy slajd zawiera miniaturkę okładki oraz podstawowe informacje na temat książ ążki.

14 Przedstawienie prezentacji przez prelegenta Korzystanie z komputera lub projektora multimedialnego Aby rozpocząć prezentacje, należy y wybrać polecenie Pokaz/Wyświetl pokaz (lub klawisz F5). Podczas przedstawiania prezentacji przez prelegenta zmiana slajdów w odbywa się za pomocą myszki. Rzadziej stosuje się w tym przypadku chronomentaż. Do wyświetlenia wietlenia pokazu stosuje się również projektor multimedialny podłą łączony do komputera. Gdy decydujemy się prezentować slajdy za pomocą projektora warto skorzystać z Kreatora rzutnika i skonfigurować z nim komputer.

15 Przedstawienie prezentacji przez prelegenta Korzystanie z rzutnika do slajdów Wówczas gdy nie mamy możliwo liwości korzystania z projektora multimedialnego, możemy skorzystać z opcji wydrukowania slajdów w na folii. Do takiego typu prezentacji wystarczy zwykły y rzutnik do folii i odpowiedni ekran.

16 Przedstawienie prezentacji przez prelegenta O czym należy y pamięta tać przy wygłaszaniu prezentacji? przed pokazem przejrzeć konspekt prezentacji i notatki, dopracować dobrze wstęp p prezentacji, utrzymanie kontaktu z widzami (zaciekawić ich swoim pokazem), dobrać dobre tempo wyświetlania wietlania pokazu aby zainteresowanie widzów w było o większe, nie warto czytać tekstu umieszczonego na slajdach, a raczej go komentować i uzupełnia niać by nie zanudzić widzów w i lepiej przedstawić im tematykę, odpowiadać na pytania odnośnie nie prezentacji zadawane przez widzów w po jej pokazaniu, pod koniec prezentacji warto jeszcze raz powtórzy rzyć jej najważniejsze niejsze punkty.

17 Wśród d multimediów Prezentacja typu kiosk Klasa 3 Lekcja 6 KIOSK

18 Prezentacja typu kiosk Prezentacja typu kiosk - to prezentacja, która jest tak zaprojektowana, aby jej wyświetlanie wietlanie nie wymagało o ingerencji prelegenta ( dotyczy to zarówno komentarzy, jak i obsługi prezentacji ). Przygotowując c prezentacje typu kiosk - zaleca się: : nagrać komentarz do prezentacji (dodać narrację), odpowiednio ustawić czas przejścia slajdów w (chronometraż). W prezentacji do samodzielnego przeglądania należy y zadbać o właściwe zastosowanie hiperłą łącza.

19 Prezentacja typu kiosk Dodawanie Narracji Narracja - to nagrany komentarz do prezentacji, odtwarzany podczas wyświetlania wietlania slajdów. Może e ona w pewnym stopniu zastąpi pić prelegenta - przydaje się,, gdy odbiorca prezentacji będzie jąj przegląda dał samodzielnie. Narracja może e być nagrana do wybranych slajdów w lub do całej prezentacji. Do nagrania narracji konieczna jest karta dźwid więkowa i mikrofon.. Nie należy y też zapomnieć o głośnikach do odtwarzania dźwid więku. Na początku trzeba odtworzyć okienko "Pokaz/Nagrywanie narracji". Na każdym slajdzie, do którego dodana jest narracja, pojawia się ikona dźwid więkowa. Dźwięk k można odtwarzać automatycznie lub klikając c ikonę dźwiękową.. Najlepiej stosować narrację do prezentacji typu kiosk, które odtwarzają się samodzielnie.

20 Prezentacja typu kiosk Dodawanie Narracji Przycisk "ustaw" poziom mikrofonu" " umożliwia sprawdzenie działanie anie mikrofonu. Przy odczytaniu krótkiego zdania komputer automatycznie dopasuje poziom głośnog ności. Warto dobrać odpowiednią jakość dźwięku. W większo kszości przypadków w wystarczające ce będzie b ustawienie na poziomie 10Kb/s.. Im wyższa jakość ść,, tym więcej miejsca na dysku zajmują wynikowe pliki. Poza tym starsze komputery mogą nie odtwarzać prezentacji z narracją bardzo wysokiej jakości. Po kliknięciu przycisku "OK" OK" " rozpocznie się odtwarzanie prezentacji i nagrywanie wygłaszanego przez narratora komentarza do każdego slajdu. Należy y pamięta tać, że e jeśli prezentacja ma zostać udostępniona jako strona internetowa,, narracja może e być zastąpiona notatkami.

21 Prezentacja typu kiosk Chronometraż Do następnego slajdu można przechodzić automatycznie po określonym z góry g czasie lub po kliknięciu myszką.. Istnieją dwie możliwo liwości ustawiania czasu przejścia slajdów: Za pomocą tzw. "pr" próby tempa (Pokaż/Pr /Próba tempa)"- podczas próbnego przebiegu prezentacji slajdy przełą łącza się ręcznie, klikając c myszką po upływie czasu przewidywanego na zaprezentowanie danego slajdu; program zapamiętuje interwały y czasowe pomiędzy poszczególnymi slajdami i korzysta z nich podczas wyświetlania wietlania pokazu.

22 Prezentacja typu kiosk Chronometraż Podanie długod ugości odstępów w czasowych - najwygodniej można to zrobić w widoku sortowania slajdów, klikając c poszczególne miniaturki prawym przyciskiem myszy lub wybierając c z menu "Pokaz"" polecenie "Przej" Przejście slajdu/przejdź dalej" " i zaznaczając pole wyboru "Automatycznie" po". W polu tym można wpisać czas wyświetlania wietlania pojedynczego slajdu lub grupy slajdów. Jeśli jednocześnie nie zaznaczone będzie b pole wyboru "Po" kliknięciu myszką", to do następnego slajdu można będzie b przejść po upływie zadanego czasu lub po kliknięciu myszką.. W widoku pokaz slajdów kliknięcie myszą zawsze powoduje przejście do następnego slajdu, nawet jeśli czas ustawiony w oknie dialogowym "Przej" Przejście slajdu" jeszcze nie upłyn ynął.. Jeśli natomiast użytkownik u będzie b trzymał wciśni nięty przycisk myszki, przejście do następnego slajdu nie nastąpi, dopóki nie zostanie zwolniony przycisk myszki, nawet jeśli upłynie ustawiony czas przeznaczony na wyświetlanie wietlanie slajdu.

23 Prezentacja typu kiosk Hiperłą łącza W prezentacji można tworzyć także e hiperłą łącza, przypisując c je dowolnym obiektom. Mogą to być hiperłą łącza do strony www lub do danych plików. Ułatwiają one przechodzenie do różnych r stron w prezentacji. Dzięki hiperłą łączom można zmienić sposób b nawigacji po prezentacji. Użytkownik U nie będzie b już musiał przegląda dać wszystkich slajdów w po kolei, ale będzie b mógł od razu przejść do interesujących do slajdów, do innych pokazów w lub stron www.

24 Prezentacja typu kiosk Hiperłą łącza Każdy obiekt na slajdzie może e być odnośnikiem. nikiem. Często jako hiperłą łącza stosuje się przyciski dostępne w menu "Autokszta" Autokształty" " na pasku narzędzi "Rysowanie". Aby przypisać hiperłą łącze elementowi slajdu, wystarczy zaznaczyć go myszką i z menu "Wstaw" Wstaw" wybrać polecenie "Hiper" Hiperłącze". W otwartym oknie dialogowym można łatwo wybrać miejsce, do którego ma prowadzić łącze.

25 Prezentacja typu kiosk Hiperłą łącza Bardziej zaawansowane możliwo liwości sąs dostępne po wywołaniu polecenia "Ustawienie" akcji" " w menu kontekstowym. Można zmienić m.in. zachowanie obiektu po najechaniu na niego myszką,, dodawać dźwięki lub stworzyć przycisk powodujący zakończenie prezentacji. Używając c funkcji "Slajd" podsumowania", można automatycznie utworzyć stronę macierzystą prezentacji, zawierającą spis tytułów w poszczególnych slajdów. Aby jąj utworzyć,, w widoku sortowania slajdów w należy zaznaczyć wybrane slajdy i użyću polecenia "Slajd" podsumowania" " na pasku narzędzi "Sortowanie" slajdów". Strona macierzysta pojawi się przed pierwszym zaznaczonym slajdem.

26 Prezentacja typu kiosk Hiperłą łącza PowerPoint zawiera zestaw gotowych przycisków służących do nawigacji po obszarze prezentacji, zwanych "Przyciskami" akcji", np.. "Strona" macierzysta, Wstecz, Dalej, Początek tek, Koniec, Powrót, Pomoc". Aby utworzyć przycisk akcji, należy wybrać polecenie "Pokaz/Przycisk" akcji" " i przeciągn gnąć wybrany przycisk w odpowiednie miejsce w slajdzie. Za pomocą odpowiednich przycisków w akcji można przejść ze strony macierzystej do dowolnego slajdu wybranego ze spisu, a następnie wróci cić do strony macierzystej.

27 Prezentacja typu kiosk Publikowanie prezentacji w Internecie Program PowerPoint umożliwia zapisanie prezentacji w formacie HTML,, aby można było o ja opublikować w Internecie. Aby wyeksportować prezentację,, należy y wybrać opcję "Plik/Zapisz jako stronę sieci Web". W oknie "Zapisywanie jako..." " należy y kliknąć przycisk "Opublikuj", by dokładniej określi lić parametry.

28 Prezentacja typu kiosk Publikowanie prezentacji w Internecie Aby sprawdzić,, jak będzie b wygląda dała a prezentacja zapisana w formacie HTML jako strona WWW, można jąj podejrzeć w programie PowerPoint - za pomocą polecenia "Podgl" Podgląd d strony sieci Web" " z menu "Plik" Plik". Należy y pamięta tać o tym, że e zestaw plików w używanych u do przeglądania prezentacji jako strony WWW jest zapisany w tym samym folderze, co prezentacja. Zatem przy jej przenoszeniu nie należy zapomnieć o przeniesieniu wszystkich plików.

29 Prezentacja typu kiosk Publikowanie prezentacji w Internecie W otwartym oknie można zadecydować,, które slajdy mają być zapisane oraz czy do pokazu powinny być dołą łączone notatki. Grafikę do prezentacji można zapisać w formacie PNG - "przenośna na grafika sieciowa". Pliki graficzne w formacie PNG są niedużych rozmiarów, dzięki czemu umieszczenie ich trwa krócej.

30 Prezentacja typu kiosk Różne sposoby zapisywania prezentacji Program PowerPoint oferuje wiele sposobów w zapisywania prezentacji. Wybory formatu dokonuje się w okienku "Plik/Zapisz jako". Oto najczęś ęściej używane u formaty: Zapisanie jako pokaz ( Zapisz jako typ: Pokaz programu PowerPoint ) - po otwarciu prezentacji w systemie Windows zostanie ona od razu wyświetlona wietlona na ekranie, a po jej zakończeniu program PowerPoint zostanie automatycznie zamknięty; (rozszerzenie.pps) Zapisanie jako zwykła a prezentacja ( Zapisz jako typ: Prezentacja ) - plik może e być zachowany i edytowany przez użytkownika u programu PowerPoint; (rozszerzenie.ppt) Zapisanie jako strona internetowa ( Zapisz jako typ: Strona sieci Web ) - rozszerzenie.html,.htm,, a podkatalog nazwa_prezentacji_pliki zawiera jej elementy.

31 Prezentacja typu kiosk Różne sposoby zapisywania prezentacji Zapisanie konspektu prezentacji w formacie RTF ( Zapisz jako typ: Konspekt/RTF ) - taka funkcja będzie b użyteczna u szczególnie na etapie projektowania prezentacji; konspekt może e być także e przydatny w czasie prelekcji. Wyeksportowanie jednego lub wszystkich slajdów w do którego regoś z popularnych formatów w graficznych (np. GIF, JPEG, PNG, BMP ). Można równier wnież skorzystać z kreatora prezentacji przenośnej nej (Plik/Prezentacja przenośna... na...). Umożliwia on spakowanie prezentacji i wszystkich używanych u w niej czcionek, dołą łączenie powiązanych plików w dźwid więkowych, sekwencja wideo itp. - tak by odtworzenie prezentacji było o możliwe nawet bez posiadania programu MS PowerPoint lub PowerPoint Viewer.

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika Outlook Expressa

Poradnik użytkownika Outlook Expressa Poradnik użytkownika Outlook Expressa Podobnie jak wiele nowinek komputerowych, pocztę elektroniczną uważano kiedyś za przejściową modę bez rzeczywistej wartości, zwłaszcza w epoce wczesnego Internetu.

Bardziej szczegółowo

Evernote dla Maka Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012

Evernote dla Maka Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Evernote dla Maka Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Witamy w Evernote dla Maka! Ten dokument przeprowadzi Cię przez podstawy korzystania

Bardziej szczegółowo

NetSelling - Szybki start

NetSelling - Szybki start NetSelling - Szybki start podręcznik użytkownika Strategie Rozwoju Oprogramowanie: Piotr Kasza i Jakub Derda, Stworzenie marki: Piotr Mendakiewicz i Karolina Tomczak, Manager JV: Piotr Piłasiewicz NETSELLING

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Evernote dla Windows Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012

Evernote dla Windows Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Evernote dla Windows Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Zapraszamy do Evernote dla Windows! Ten dokument przeprowadzi Cię przez podstawy

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo