1. Informacje o Zamawiającym. 2. Informacja o projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Informacje o Zamawiającym. 2. Informacja o projekcie"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji do obsługi monitoringu rynku produktów i usług dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., jako narzędzia wspierającego realizację jednego z produktów projektu Zaprojektuj Swój Zysk.

2 1. Informacje o Zamawiającym Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7 (zwany dalej IWP) ma 50-letnie doświadczenie w obszarze upowszechniania wzornictwa i rozwoju nowego produktu. Jest ekspertem i strategicznym doradcą dla przedsiębiorstw, projektantów wzornictwa oraz administracji publicznej w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym. Prowadzi działalność na rzecz stymulowania poprzez wzornictwo innowacyjności i konkurencyjności polskich produktów, oraz świadczy usługi o charakterze proinnowacyjnym (doradcze, informacyjne, szkoleniowe i sieciowe) dla przedsiębiorstw, instytucji i samorządów. Są to m. in. projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii, doradztwo w zakresie przygotowania i wdrożenia nowych produktów, szkolenia dla przedsiębiorców, studia podyplomowe dla kadry zarządzającej, konkursy na wyłonienie dostawców usług projektowych, promocja innowacyjnych produktów i dobrych praktyk w postaci wystaw i konkursów. 2. Informacja o projekcie IWP realizuje kluczowy projekt Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa, marketingowa), którego skrócona nazwa brzmi Zaprojektuj Swój Zysk (ZSZ). Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program Zaprojektuj Swój Zysk jest programem trzyletnim (01/09/ /12/2011). Realizowany jest zgodnie z osią priorytetową 5 Dyfuzja innowacji, zgodnie z działaniem 5.2., mającym na celu wspieranie instytucji otoczenia biznesu (IWP) świadczącej usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring oferty rynkowej przedsiębiorstw w celu wybrania grupy produktów i usług spełniających określone standardy wzornicze. Przykłady będą stanowić wzór dobrych praktyk dla innych producentów i usługodawców.

3 3. Wprowadzenie IWP od 1992 roku organizuje monitoring oferty rynkowej produktów pod kątem oceny wzornictwa. W monitoringu biorą udział badacze oraz eksperci wzornictwa. Zadaniem badaczy jest monitorowanie rynku krajowego pod kątem szeroko pojmowanego wzornictwa wybór, wstępna ocena i wprowadzenie rekordów do bazy internetowej dobrze zaprojektowanych produktów i usług. Zadaniem ekspertów jest ocena wprowadzonych produktów i usług zgodnie z przyjętymi kryteriami, przyznanie punktacji i ostateczna kwalifikacja produktów spełniających kryteria dobrego wzornictwa. Monitoring trwa około 2 miesięcy i w tym czasie do bazy wprowadzanych jest ok rekordów, zawierających szczegółowe informacje o produkcie/usłudze (wraz ze zdjęciami), jego dystrybutorze i projektancie. W trakcie trwania monitoringu administrator procesu i zarazem aplikacji nadzoruje liczbę, jakość, kompletność wprowadzonych rekordów. Produkty kwalifikowane są do następujących kategorii: sfera domu, sfera pracy, sfera publiczna w następujących branżach: 1. meble 2. oświetlenie 3. sprzęt AGD 4. sprzęt RTV/Audio/Video 5. sprzęt i akcesoria komputerowe 6. środki transportu i komunikacji 7. szkło i ceramika użytkowa 8. tkaniny 9. odzież i obuwie specjalistyczne 10. urządzenia sanitarne 11. materiały i akcesoria wykończeniowe wnętrz 12. narzędzia 13. zabawki i gry edukacyjne i rehabilitacyjne 14. artykuły sportowe i rekreacyjne 15. inne Usługi oceniane są w Sferze Usług, do której należą następujące kategorie: 1. finansowe 2. marketingowe 3. informatyczne

4 4. multimedialne 5. społeczne 6. informacyjne 7. kulturalne. Ze względu na przeznaczenie aplikacji ważnym elementem realizacji usługi przez Zleceniobiorcę jest intuicyjność obsługi systemu zarówno dla badacza (wprowadzanie rekordów) jak i dla ekspertów (weryfikacja i kwalifikacja) a dla administratora pełna kontrola nad liczbą i jakością wprowadzanych rekordów (sortowanie, filtrowanie, zliczanie, eksportowanie). Funkcjonalność ta pozwala szybko reagować na pojawiające się problemy, czy braki w trakcie trwania monitoringu. 3. Przedmiot zapytania ofertowego Zleceniobiorca dostarczy aplikację służącą do obsługi monitoringu rynku tzn. do gromadzenia i analizowania danych o produktach i usługach - dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., jako jednego z produktów projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Usługa wdrożenia obejmuje także import danych z obecnie używanego przez IWP systemu do obsługi monitoringu, przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników nowego systemu, przygotowanie stosownej dokumentacji, przygotowanie podręcznika oraz bieżący serwis wdrożonej aplikacji. Specyfikacja zamawianej aplikacji opisana jest poniżej. A. Procesy jakie powinna obsługiwać aplikacja UŻYTKOWNICY SYSTEMU (administrator, badacz, ekspert IWP, ekspert zewnętrzny) 1. Rejestracja do systemu zakładanie konta (login i hasło do bazy) 2. Edycja uprawnień przydzielanie uprawnień (inne dla badacza inne dla eksperta), aktywowanie i blokowanie kont 3. Usuwanie użytkowników systemu 4. Edycja profilu PRODUKTY/USŁUGI = OBIEKTY 1. Wprowadzanie do bazy nowego obiektu przez badacza a. Dane produktu/usługi (uzupełnienie pól formularza, dołączanie plików multimedialnych) b. Dołączenie Multimediów c. Dane o projektancie produktu/usługi d. Dane dotyczące producenta/dystrybutora

5 2. Edycja danych obiektu 3. Zatwierdzenie obiektu (znacznik obiekt kompletny) tzn. wypełnione są wymagane pola formularza 4. Oznaczenie przez administratora rekordów niekompletnych (przekazanie informacji do badaczy w celu uzupełnienia) 5. Usuwanie obiektu 6. Opiniowanie (nadawanie punktacji za poszczególne kryteria) obiektu przez eksperta 7. Udostępnianie opinii obiektu do wglądu badacza 8. Wyszukiwanie obiektów wg zadanych kryteriów (np. kompletne /niekompletne, dodane przez danego badacza ect.) 9. Eksport obiektów do formatu csv (dane sformatowane tak by można było wciągnąć je do tabeli przestawnej) DANE OSOBOWE ORAZ FIRM 1. Dodawanie nowej firmy 2. Edycja danych firmy 3. Usuwanie firmy 4. Dodanie/edycja/usuwanie reprezentanta firmy 5. Dodanie/edycja/usuwanie projektanta 6. Wyszukiwanie firm, osób, projektanta 7. Eksport firm/osób do csv (dane sformatowane tak by można było wciągnąć je do tabeli przestawnej) B. Funkcjonalności jakie powinna zapewniać aplikacja 1. Zarządzanie kontami użytkowników (zakładanie/ usuwanie kont, nadawanie/ usuwanie uprawnień użytkowników). 2. Możliwość śledzenia i analizowania postępów monitoringu, tj. możliwość łatwego filtrowania, sortowania, zliczania rekordów na poszczególnych etapach monitoringu: a. liczba wprowadzonych obiektów (rekordów do bazy) b. liczba kompletnych/niekompletnych rekordów c. liczba zaopiniowanych rekordów 3. Możliwość wyszukiwania danego obiektu (proste i zaawansowane szukanie) 4. Automatyczne sygnalizowanie, że wprowadzany, nowy obiekt (produkt, usługa) już został wprowadzony (unikanie duplikowania rekordów). 5. Nadawanie punktacji z listy wyboru lub pole, które nie przyjmuje innych wartości niż dozwolone (np. 1-5)

6 6. Automatycznie wstawiający się znacznik w polu akceptacja przez eksperta po osiągnięciu przez obiekt danej liczby przyznanych punktów. 7. Możliwość zaznaczenia (kliknięcia TAK / NIE) w polu klasyfikacja. 8. Wyraźne oddzielenie poszczególnych etapów procesu np. wprowadzanie obiektu, opiniowanie obiektu. 9. Tworzenie raportów i statystyk z monitoringu 10. Intuicyjność (łatwość) obsługi i estetyka interface u (logika systemu podąża za procesem). 11. Po zaimportowaniu danych ze starego systemu: a. oznaczenie rekordów z poprzednich/kolejnych edycji monitoringu (2007, 2008, 2009 ) np. data wprowadzenia rekordu lub inny znacznik. b. możliwość pracy (filtrowanie, eksportowanie) z rekordami z poprzednich edycji monitoringu (bez możliwości edytowania) C. Wymagania techniczne 1. Aplikacja będzie działała w oparciu o bazę danych typu SQL. Dopuszczalne są następujące silniki bazy danych: a. MySQL 5.x lub nowszy b. PostgreSQL 8.x lub nowszy c. Microsoft SQL Server Express 2005 lub nowszy 2. Struktura bazy danych będzie zaprojektowana zgodnie z zasadami normalizacji baz danych, co najmniej w drugiej postaci normalnej 3. Zleceniobiorca dostarczy dokumentację struktury bazy danych 4. Aplikacja końcowa będzie wykonana w technologiach nie wymagających stosowania dodatkowego, płatnego oprogramowania firm trzecich (zabronione jest wykorzystywanie bibliotek lub narzędzi, których stosowanie wiąże się z ponoszeniem opłat licencyjnych). Zastrzeżenie dotyczy końcowej aplikacji a nie narzędzi użytych przez Zleceniobiorcę w procesie wytwarzania produktu. 4. Zakres Z usługi i wymogi formalne Zakres usługi: 4.1 Zaprojektowanie systemu zgodnie z przedstawioną powyżej specyfikacją 4.2 Testy aplikacji z udziałem przedstawiciela IWP 4.3 Wdrożenie aplikacji zgodnie z opisanymi wymaganiami technicznymi 4.4 Przygotowanie dokumentacji technicznej 4.5 Przygotowanie podręcznika dla użytkownika

7 4.6 Przeszkolenie administratora i użytkowników aplikacji 4.7 Import w 2 etapach do nowego systemu wskazanych danych z już istniejącej w IWP bazy danych 4.8 Utrzymanie i serwis aplikacji w zakresie uregulowanym umową usuwanie usterek w działaniu aplikacji w trybie NBD ( next business day ) w czasie trwania monitoringu a po zakończeniu monitoringu w czasie 2 dni roboczych wprowadzanie drobnych zmian do aplikacji 4.9 Gotowość do rozwoju bazy danych (odrębna umowa) Wymogi formalne: Dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca wydeleguje jedną osobę do kontaktu, która posiadać będzie odpowiednie upoważnienia do prowadzenia negocjacji oraz ustaleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i umowy. 5. Terminy wykonania zamówienia: Zadania od 4.1 do 4.4 opisane w zakresie usług - termin wykonania do 21 sierpnia 2009r. Zadania od 4.5 do 4.6 opisane w zakresie usług - termin wykonania do 28 sierpnia 2009r. Zadane 4.7 opisane w zakresie usług: 1 etap termin wykonania do 28 sierpnia 2009r. 2 etap termin wykonania do 31 grudnia 2009r. Zadanie 4.8 opisane w zakresie usług podpisanie umowy do 21 sierpnia 2009r. Zadanie 4.9 opisane w zakresie usług TBD 6. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wstępny projekt/opis aplikacji, propozycje widoków ekranów i raportów, opis funkcjonalności - w formie elektronicznej na CD szczegółowy opis projektu nawiązujący do specyfikacji zawartej do zapytania ofertowego szczegółowy opis realizacji projektu z podanymi propozycjami ram czasowych na poszczególne etapy prac kosztorys wykonania usługi (netto i brutto z uwzględnieniem odrębnej wyceny każdego elementu oferty) terminy płatności oświadczenie wykonawcy, iż spełnia następujące warunki:

8 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferta powinna zostać sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, mieć datę sporządzenia i podpis oferenta. Oferta powinna być dostarczona pocztą, kurierem lub bezpośrednio do IWP Sp. z o.o. Wcześniej może zostać dostarczona pocztą internetową na adres wskazany poniżej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych jednak zastrzega sobie możliwość (w przypadku ofert niezgodnych z wytycznymi lub niegwarantujących w sposób sób kompleksowy zapewnienia najwyższej jakości usługi) wyboru tylko niektórych elementów usługi. Termin składania ofert upływa dn r. 7.. Termin wyboru oferty Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie oraz umieści informację na tablicy informacyjnej w Instytucie w dn r. Tryb składanie ofert oraz wyboru najkorzystniejszej nie odbywa się na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektownej konkurencji. W tym celu opracowano kryteria ekonomiczne i jakościowe, które potraktowane łącznie umożliwią wyłonienie oferty najkorzystniejszej dla IWP. 8. Ocenianie ofert Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria: Zgodność oferty ze specyfikacją (70 pkt.)

9 Cena wykonania usługi (20 pkt.) Doświadczenie w realizacji podobnych zleceń (10 pkt.) 9.. Liczba wykonawców zaproszonych do składani ofert: nieograniczona Prawa autorskie i ochrona prawna Majątkowe prawa autorskie do projektu bazy i jego zawartości przechodzą na IWP w momencie podpisania umowy. Oferent zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i know-how przekazanych mu przez IWP Kontakt Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy nadsyłać na adres: Ariadna Żańczak ańczak, Główny Specjalista ds. strategii, badań i analiz rynkowych Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o. tel

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przystosowanie strony zsz.com.pl na urządzenia mobilne

Zapytanie ofertowe. Przystosowanie strony zsz.com.pl na urządzenia mobilne Zapytanie ofertowe Przystosowanie strony zsz.com.pl na urządzenia mobilne Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo, Opoczno, dnia 18 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014 Szanowni Państwo, W związku projektem pt. Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo