Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana"

Transkrypt

1 Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana Dołącz do prestiżowego grona firm, od których klienci kupują częściej, więcej i wobec których wykazują dużą lojalność konsumencką Partnerzy: Lista firm publikowana w sponsorowanych artykułach: Główny partner medialny: Patron honorowy: Patronat honorowy fundacji chcepomagac.org :

2 Zaangażowanie Społeczne nie jest działaniem dobrowolnym, to konieczność dla stabilnego i długotrwałego rozwoju biznesu

3 Konkurencyjna Gospodarka Obecnie biznes rozwija się w realiach bardzo mocno konkurencyjnej gospodarki. Firmy konkurują ze sobą coraz bardziej agresywnie pod względem ceny, jakości, szybkości realizacji. Skoro jednak w ten sposób konkurują wszyscy, nie może być to fundament budowy długoterminowej przewagi konkurencyjnej. To coś, wyróżnik dlaczego Klienci sięgają po dany produkt lub usługę, przede wszystkim związany jest z nową filozofią biznesu, biznesu opartego o poszanowanie praw człowieka, środowiska naturalnego, dobrych relacjach z konsumentami, uczciwych praktyk rynkowych i zaangażowania społecznego, czyli biznesu opartego o zasady tzw. nowej ekologii biznesu. 3

4 Najczęstsze problemy organizacji związane realizacją procesu rozwoju i sprzedaży

5 Organizacje są postrzegane przez społeczeństwo jako bezduszne maszyny do zarabiania pieniędzy. Znakomita część społeczeństwa zakłada, że zysk ekonomiczny organizacji jest ponad wszelkie inne wartości, takie jak etyka, dobro człowieka, dbałość o środowisko naturalne. Wiele przedsiębiorstw realizuje inicjatywy społeczne, jednak działania te są często niezauważane i nie wpływają znacznie na wizerunek firmy, czy wzrost sprzedaży. Brak lub ograniczone zaufanie do organizacji ze strony konsumentów, pracowników i kontrahentów. 5

6 Problemy te zwykle mają bardzo negatywne skutki... Obniżenie gotowości zakupowej, spowodowane zbyt niskim zaangażowaniem konsumenta. Brak lojalności odbiorców co do produktów jednej marki, gdyż organizacje mają trudność z tworzeniem społeczności oddanych fanów. Niższa od możliwych skuteczność działań marketingowych. Dynamika wzrostu organizacji niższa od spodziewanej. Konieczność konkurowania głównie w obszarze ceny lub jakości, czyli zmniejszenie zyskowności lub satysfakcji klienta. 6

7 Rozwiązaniem problemu jest dostosowanie strategii rozwoju do obecnych trendów. Odpowiednio dziś wybrany kierunek i strategia, zapewni Twojej organizacji przewagę konkurencyjną na lata W początkowych okresach rozwoju przedsiębiorczości organizacje skupiały się głównie na zysku ekonomicznym i generowaniu zysków dla akcjonariuszy. Doprowadziło to do powstania negatywnego wizerunku przedsiębiorczości. Na przełomie XX i XXI wieku, pojawił się trend EKO. Organizacje, które oparły swoją strategię rozwoju o ekologię i pozytywny wpływ na środowisko naturalne, zyskały z czasem ogromną przewagę konkurencyjną, którą mają do dziś. Obecnie wschodzącym trendem w budowaniu strategii rozwoju biznesu, jest ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE, czyli oparcie swojego rozwoju o pozytywny wpływ na społeczeństwo. Zaangażowanie społeczne jest NOWYM EKO. Organizacje, które dziś zainwestują w ten trend, staną się liderami w swojej branży. 7

8 Dlaczego zaangażowanie społeczne? Jest to jedna z najskuteczniejszych długoterminowych strategii budowania wartości organizacji oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Jest to jedyny sposób na szybkie zbudowanie prawdziwego zaufania do marki oraz dostarczenie wprost proporcjonalnych korzyści marketingowych

9 Zaangażowanie społeczne to działanie polegające na zmianie sposobu działania organizacji lub jego udoskonaleniu. Polega na ukierunkowaniu działań, aby organizacja zaczęła wywierać znaczący wpływ w swoim otoczeniu. Miała na celu dobro przyszłych pokoleń i miała wkład w ich rozwój. Eliminowała negatywne skutki swojej działalności, uczestniczyła i wspierała rozwój kultury, sportu. W ten sposób wyraźnie komunikowała swoją obecność nie tylko na mapie gospodarczej, ale kulturalnej i społecznej, uzyskując wzrost zaufania ze strony społeczeństwa, co przekłada się na wzrost lojalności konsumentów oraz wzrost gotowości zakupowej lub dołączenie do danej organizacji. Zaangażowanie społeczne jest nowym trendem, wręcz koniecznością w budowaniu wizerunku organizacji. Stań się niekwestionowanym liderem jutra! Wpływ na otoczenie Dobro przyszłych pokoleń Wzrost zaufania Wzrost lojalności Zacznij budować długoterminową strategię rozwoju już dziś! 9

10 Zaangażowanie społeczne jest częścią działań z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) W nowoczesnych firmach jutra strategicznie wdrożona polityka CSR będzie podstawą budowania długofalowej wartości firmy, a od 2016 działania i raportowanie CSR będzie wymogiem dla firm zatrudniających pow. 500 osób. [źródło Odpowiedzialność to obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny; przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś. [żródło: Słownik Języka Polskiego] Wolność to odpowiedzialność przedsiębiorcy działający w gospodarce wolnorynkowej, są więc odpowiedzialni za dobro społeczności, w której działają. 10

11 Odpowiedzialność zaczyna się od poziomu jednostki, by przejść na poziom przedsiębiorstwa i całego środowiska biznesu. Dlaczego środowisko biznesu ma być odpowiedzialne? Bo nie sposób nie zauważyć, że działalność gospodarcza ma coraz potężniejszy wpływ na kierunki rozwoju cywilizacyjnego. A skoro tak, to staje się odpowiedzialna za przyszły kształt świata! Są 4 filary społecznej odpowiedzialności organizacji Uczę się, poznaję, aby widzieć czym jest, w jakich obszarach i za pomocą jakich narzędzi (zasad) ją stosować. Wdrażam ją, aby odpowiedzialnie i świadomie oddziaływać na otoczenie, bo mam przekonanie, że w ten sposób działam na rzecz wspólnego dobra. Stosuję ją, aby działać wspólnie i odpowiedzialnie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zachowania ekosystemów dla przyszłych pokoleń; by przyczyniać się do poprawy jakości życia, postępu i rozwoju społecznego. Jestem przekonany o jej istotności, w kontekście budowania zaufania społecznego oraz kształtowania postaw i systemów wartości nie tylko w sferze biznesu. 11

12 Czy wiesz, że...? 15% 47% 71% 80% 58% To odsetek Polaków ufających wypowiedziom szefów firm. Dane statystyczne za: Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu To odsetek studentów, którzy równowagę między życiem prywatnym i pracą uznają za drugi, co do ważności czynnik udanego życia zawodowego. Dane statystyczne za: Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu To odsetek Polaków przekonanych, że biznes, rząd i organizacje pozarządowe powinny wspólnie działać na rzecz walki z takimi zjawiskami, jak kryzys finansowy czy globalne ocieplenie. Dane statystyczne za: Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu Polaków uważa, że firmy powinny informować o swojej społecznej odpowiedzialności. Dane statystyczne za: Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ludności w Europie uważa, że przedsiębiorcy nie przywiązują wystarczająco dużo uwagi do kwestii społecznych i środowiskowych. MORI, European Study on CSR : Survey of 12,162 members of the general public across Europe. 12

13 Zaangażowanie społeczne to dużo większe zaufanie. Trzy na pięć osób chce pracować dla firmy, której wartości są zgodne z ich własnymi. Zaangażowanie społeczne jest coraz częściej kluczowym czynnikiem decydującym o zainteresowaniu i utrzymaniu utalentowanej i różnorodnej siły roboczej. 55% Ponad połowa analityków oraz aż dwie trzecie inwestorów uważa, że firma podkreślająca swoje zaangażowanie społeczne jest bardziej atrakcyjna i godna zaufania. 80% Ostatnie badania wskazują, że przedsiębiorstwa stosujące politykę CSR i zaangażowania społecznego cechuje wyższy stopień innowacyjności. 80% europejskich liderów biznesu uważa, że odpowiedzialne praktyki biznesowe pomagają firmom w rozwoju i byciu na bieżąco z otaczającym je środowiskiem. Podobnie myślą sami pracownicy: czterech na pięciu wierzy, że odpowiedzialne organizacje są po prostu bardziej kreatywne. (źródło: The European Survey on SRI and the Financial oraz Responsibility: Driving innovation, Inspiring employees. FastForward Research 2003, Business in the Community) 13

14 Definicja CSR -- CSR nie jest działaniem dobrowolnym, to konieczność dla stabilnego i długotrwałego rozwoju biznesu. 14

15 CSR Realne korzyści Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem korzyści płynące ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności? Pozytywny wizerunek 74% Zmotywowani pracownicy 58% Przychody 45% Dobre relacje z otoczeniem Oszczędności 21% 42% KORZYŚĆ FINANSOWA Stabilność biznesu 18% Zdobywanie wiedzy rynkowej 9% Zarządzanie ryzykiem 2% Inne Nie wiem / trudno powiedzieć 1% 1% Źródło: Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, PwC i SMG/KRC dla PARP, Marzec

16 CSR Realne korzyści Proszę powiedzieć, dlaczego Pana/Pani zdaniem firmy decydują się prowadzić biznes w sposób społecznie odpowiedzialny (CSR)? Budowanie marki, wizerunku firmy 76% 2003 N=170 Budowanie zaufania Lepsze relacje ze społecznością lokalną 75% 74% 2010 N=173 Bo to się opłaca długofalowo 56% Źródło: Zwiększenie wartości firmy 42% Chęć zdobycia przewagi konkurencyjnej 35% 16

17 CSR - Podsumowanie korzyści

18 Podsumowanie korzyści Wzrost zainteresowania inwestorów Inwestorzy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych są zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy - Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi - Społeczna odpowiedzialność umożliwia firmom trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych. Wzrost konkurencyjności - Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. 18

19 Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy - Poprzez podejmowanie wyzwań Społecznej Odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unika kosztów złego partnerstwa. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych. Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników - Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników - Gdy poprawie ulega wizerunek firmy, rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników. Wzrost zaufania ze strony klientów, kontrahentów i pracowników powoduje większą gotowość zakupową i lojalność. Zaufanie to coś, z czym obecnie organizacje mają największe problemy, zaangażowanie społeczne jest oczywistym i dobrym rozwiązaniem. 19

20 W ciągu kilku lat Organizacje Społecznie Zaangażowane będą wywierały ogromny wpływ na całe społeczeństwo i będą kreować trendy, standardy, będą kreować nowe pokolenia konsumentów. Będą zdecydowanie się wyróżniać na mapie polskiego biznesu. Przedsiębiorcy i społeczeństwo jeszcze w pełni nie zdają sobie sprawy, jak duży wpływ mają organizacje na obraz świata. Nie zdają sobie sprawy, iż konkurencja w biznesie jest głównym czynnikiem wpływającym na zwiększanie dobrobytu ludzkości. Zwiększanie konkurencyjności poprzez Zaangażowanie Społeczne, tym mocniej wpłynie na jakość życia ludzi, a ludzie docenią organizacje, które najbardziej się do tego przyczyniły. Im szybciej dołączysz do ruchu Zaangażowania Społecznego, tym większe znaczenie to będzie miało dla Twojej organizacji. Tym szybciej Twoi odbiorcy, pracownicy i inwestorzy ujrzą ją jako jako organizację, której warto zaufać, w którą warto inwestować, z którą warto być na lata, ponieważ zobaczą organizację, która ma wartości, z którymi mogą się identyfikować. 20

21 O Programie Program gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana chcepomagac.org, to największy, innowacyjny projekt promujący jedną z idei CSR Zaangażowanie Społeczne w Polsce.

22 O programie Ukierunkowany jest na promocję i weryfikację rze telności, etyki oraz społecznie odpowiedzialnych postaw wśród wszystkich trzech sektorów: prywatnego, publicznego oraz pozarządowego. Głównym założeniem certyfikatu jest wzmacnia nie jakościowych relacji i zaufania przedsiębiorców, urzę dów i organizacji z ich klientami, pracownikami, kontrahentami, społecznością lokalną, władzami oraz innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Program działa na dwóch płaszczyznach biznesowej oraz społecznej, dzięki czemu Zaangażowanie Społeczne to pierwszy program, w którym dobro organizacji idzie w parze z dobrem społecznym. Program jest także nastawiony na stymulację działań Zaan gażowania Społecznego wśród organizacji, aby wraz ze społeczeństwem mogły w synergiczny sposób współistnieć i współdziałać, w oparciu o wyższe wartości oraz zaufanie. Celem programu jest także dostarczyć dużej wartości marketingowej oraz PR dla firm i organizacji. 22

23 Projekt realizowany jest przez: Instytut Certyfikacji Podmiotów Społecznie Odpowiedzialnych Sp. z o.o. przy ścisłej współpracy z fundacją Chcę pomagać, operatorem portalu: chcepomagac.org działającym pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Fundacja ChcePomagac.org Instytut Certyfikacji Podmiotów Społecznie Odpowiedzialnych (ICPSO) 100% Non-Profit 100% Transparentna Jest operatorem portalu ChcePomagac.org Zrzesza ponad 400 mniejszych fundacji, pomagając im zbierać fundusze Jest największym portalem i największą inicjatywą tego typu w Polsce Patronat Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej Wsparcie od Google (10.000$/mc na google ads) WSPÓŁPRACA WSPARCIE SYNERGIA PRTNERSTWO Doradztwo w zakresie Zaangażowania Społecznego, CSR Analizy i badania w zakresie Zaangażowania Społecznego i CSR Program Certyfikacyjny Organizacja Społecznie Zaangażowana Program Rating Efektywności Fundacji Współpraca z najbardziej opiniotwórczymi mediami w Polsce Instytut, poprzez program certyfikacji Organizacja Społecznie Zaangażowana udostępnia portal: TwojaFirma.chcepomagac.org na którym zrealizujesz swoje wybrane cele, jako element Zaangażowania Społecznego, przez co Twoje działania Zaangażowania Społecznego będą miały natychmiastowy efekt. 23

24 Proces certyfikacji Przekazanie pakietu promocyjnego z materiałami marketingowymi do promocji faktu otrzymania certyfikatu + KROK 7 Doradztwo w zakresie jak najlepszego wykorzystania Zaangażowania Społecznego KROK 1 Zgłoś swoją kandydaturę na lub telefonicznie KROK 2 Wnieś opłatę wstępną w wysokości 97zł. Otrzymasz ankietę weryfikacyjną, którą wypełnisz z pomocą naszego konsultanta. KROK 6 Przyznanie certyfikatu KROK 3 Weryfikacja organizacji przez kapitułę KROK 5 Wniesienie opłaty za uczestnictwo pozytywna negatywna KROK 4 Decyzja prezydium programu Doradztwo w zakresie zaangażowania społecznego Wdrożenie sugestii przez organizację i przystąpienie do ponownej weryfikacji 24

25 Zespół, Doradcy i Partnerzy Programu

26 dr Ewelina Wiszczun dyrektor merytoryczny Instytutu oraz przewodnicząca Kapituły Programu Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, doktorat dotyczący Europejskiego Funduszu Społecznego jako instrumentu wdrażania polityki zatrudnienia i rynku pracy w województwie śląskim obroniła w Uniwersytecie Śląskim. Ekspertka w zakresie rynku pracy, polityki spójności oraz europejskiej polityki społecznej, uczestniczyła w ostatnich czterech latach jako ekspert w 23 projektach. Posiada duże doświadczenie, wynikające z zainteresowań naukowych i realizacji projektów na temat wdrażania CSR oraz flexicurity. Ceni sobie możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce, szczególnie poprzez współpracę z instytucjami administracji publicznej, pozarządowej i biznesu. Ewelina Wiszczun doświadczenie w zakresie wdrażania CSR zdobyła uczestnicząc w wielu konferencjach, najistotniejsze z nich to: ekspert w trakcie II Śląskiego Okrągłego Stołu nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Efektywne wdrażanie CSR w regionach europejskich 3 czerwca 2013 w Katowicach, organizowany przez Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w Brukseli oraz ekspert w panelu dyskusyjnym dotyczącym CSR-u w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach r r. Ewelina Wiszczun doświadczenie w zakresie wdrażania społecznej odpowiedzialności zdobyła uczestnicząc w realizacji wielu projektów, najistotniejsze z nich to: ekspert w projekcie międzynarodowym CSR Champions realizowanym przez firmę edukacyjno-doradczą CSRinfo. Celem CSR Champions jest stworzenie systemu wdrażania odpowiedzialnych praktyk w organizacjach przy wykorzystaniu międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO Projekt ma na celu szeroką promocję CSR (Corporate Sustainability and Responsibility) i ISO26000 w regionie oraz wypracowanie praktycznego narzędzia wdrażania normy przez firmy i organizacje z uwzględnieniem specyfiki regionu centralnej i wschodniej Europy. Partnerami projektu są Global Compact Network Poland oraz organizacja Red Puentes International. Ekspert w zakresie realizacji projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP, w ramach Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w systemie blended learning z zakresu CSR-u, przygotowanie szkolenia e-learningowego, przeprowadzenie warsztatów, realizacja doradztwa dla MŚP, przygotowanie publikacji naukowych. Ekspert w zakresie realizacji projektu Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku, realizowanego w partnerstwie między Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu z Warszawy. Ekspert w zakresie CSR w projekcie Śladami dobrych praktyk realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z TVP S.A. Oddział Katowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania rok. Ekspert w projekcie szkoleniowym Społeczna odpowiedzialność biznesu remedium na kryzys realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi oraz Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Działania PO KL w obszarze CSR 2010/2011 rok. Piotr Sołtys Prezez fundacji Chcę Pomagać Przedsiębiorca oraz filantrop, od lat pomagający realizować cele wielu fundacjom między innymi poprzez portal chcepomagac. org. Ponadto, doświadczony menager specjalizujący się w rynkach o dużym potencjale innowacyjności. Założyciel i współzałożyciel spółek z sektora finansowego oraz marketingu i sprzedaży. Ekspert w temacie budowania zwycięskich zespołów, zarządzania zmianą, marketingu internetowego, sprzedaży oraz CSRu. W 2013r. znalazł się na liście TOP MENAGER 500 publikowanej przez Puls Biznesu. Obecnie pełni także funkcję Chief Visionary Officer w Instytutcie Certyfikacji Podmiotów Społecznie Zaangażowanych dbając o realizację wizji pełnej współpracy Instytutu oraz fundacji Chcę Pomagać przy programie gospodarczym Organizacja Społecznie Zaangażowana 26

27 Wojciech Wiesner CEO Ekspert do spraw sprzedaży, budowania i zarządzania zespołami, wizerunku marki oraz zaangażowania społecznego. Fascynat i praktyk biznesu. Mieszka w Krakowie, gdzie także studiował na Akademii Górniczo Hutniczej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Przez kilka lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie był członkiem JCI Sheffield, globalnej organizacji zajmującej się głównie wywieraniem pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz inspirowaniem przedsiębiorców do działań na rzecz wspólnego dobra. Współzałożyciel kilku innych projektów biznesowych w branży IT, reklamowej oraz szkoleniowej. Zbudował w ciągu ostatnich 5 lat organizację liczącą ponad 20tyś partnerów. Nieustannie szkoli sie u najlepszych trenerów biznesu oraz rozwoju osobistego, takich jak Blair Singer, T.Harv Eker, Anthony Robins, Brian Tracy, aby móc dawać coraz większą wartość dla osób z którymi współpracuje. Uważa, iż to przedsiębiorcy mają największy wpływ na społeczeństwo i powinni wziąść za nie jak największą odpowiedzialność. Radosław Wyszyński COO Wieloletni praktyk biznesu i szkoleniowiec w zakresie sprzedaży i budowania grup sprzedażowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie zdobywał współpracując z największymi towarzystwami ubezpieczeń, gdzie odpowiadał za budowanie sieci dystrybucji oraz motywację i budowę zespołów. Fascynuje go praca zespołowa, co ujawnia się w jego działaniach biznesowych oraz podczas spędzania wolnego czasu, gdzie uwielbia rywalizować w sportach zespołowych. Nieustannie się szkoli u najlepszych trenerów biznesu w kraju. Ponadto filantrop, wspiera wiele fundacji nie tylko finansowo, ale także swoją wiedzą i doświadczeniem. W projekcie Zaangażowania Społecznego widzi możliwość synergicznego połączenia świata biznesu ze społeczeństwem Marcin Waligórski Główny koordynator ds. prawnych Prawnik z wykształcenia i zamiłowania. Pasjonat historii współczesnej oraz jej wpływu na społeczeństwo. Studiował prawo na Krakowskiej Akademii, Przez kilka lat zbierał doświadczenie asystując w najlepszych kancelariach prawnych na terenie województwa małopolskiego. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje na szkoleniach, które prowadzi w ramach projektów unijnych dla urzędów oraz gmin. Obecnie dba także o prawną spójność projektu Organizacja Społecznie Zaangażowana aby program ten mógł dać największą możliwą wartość dla jego beneficjentów i partnerów. 27

28 Korzyści - Prestiżowy certyfikat - Wyjątkowa promocja medialna - Wykorzystujesz trend wzrostowy - Budujesz przewagę konkurencyjną. Ułatwiasz wybór swoim klientom i kontrahentom - Tworzysz organizację, której warto zaufać Ponadto program to: - Platforma networkingowa - Miniportal twojafirma.chcepomagac.org - Promocja Facebook - Pakiet promocyjny - Wsparcie specjalistów

29 Wyjątkowa promocja medialna Lista firm społecznie odpowiedzialnych publikowana jest na łamach jednego z najbardziej opiniotwórczych portali inwestycje.pl Idea programu przedstawiona jest w promocyjnych artykułach w magazynie Puls Biznesu, gdzie będzie publikowana lista firm, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Certyfikat chcepomagac.org to jeden z najbardziej prestiżowych oraz rozpoznawanych medialnie programów potwierdzających rzetelność gospodarczą w Polsce Partnerem programu jest jeden z najbardziej poczytnych portali internetowych Dziennik Internautów 29

30 Prestiżowy certyfikat Certyfikat w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Wzmacnia i uwiarygadnia pozytywny wizerunek Twojej organizacji, produktów i usług. Potwierdza wysoką kulturę biznesową Twojej organizacji w oczach klientów, partnerów, pracowników oraz społeczeństwa. Buduje jasny przekaz stosowania najwyższych standardów etycznych oraz transparentności w działaniach gospodarczych. Nobilituje do grona rzetelnych oraz zaufanych podmiotów gospodarczych. 30

31 Platforma kontaktów biznesowych W ramach projektu przygotowany został specjalny obszar umożliwiający nawiązywanie korzystnych relacji biznesowych oraz promocję produktów i usług przez firmy społecznie zaangażowane, które częściej i chętniej korzystają nawzajem ze swoich usług, ponieważ wiedzą, że za ich działaniem stoi coś większego. Platforma wsparcia sprzedaży zakłada: Wsparcie procesów sprzedaży firm uczestniczących w programie Promocję, networking oraz możliwość przygotowania specjalnych ofert biznesowo-handlowych dla uczestników programu Regularne publikacje prasowe na temat produktów i usług oferowanych przez firmy społecznie odpowiedzialne Mailing promocyjny do baz biznesowych Publikację wizytówek firm na profilu facebookowym chcepomagac.org Preferencyjne warunki udziału w partnerskich konferencjach, galach oraz spotkaniach biznesowych 31

32 Portal twojafirma.chcepomagac.org Każda certyfikowana firma otrzymuje możliwość uruchomienia portalu w domenie chcepomagac.org. Twoja firma może w prosty sposób wspierać wybrane cele zdefiniowane przez fundacje znajdujące się na portalu chcepomagac.org. Informując o tym swoich klientów i kontrahentów osiągasz efekt synergii. Pomagasz i jednoczenie wzmacniasz relacje biznesowe, budując ciepły i jakościowy wizerunek Twojej firmy. Realnie pomagasz wybranym osobom ratować życie, zdrowie, spełniać marzenia o lepszym życiu. 32

33 Promocja facebook Obecność każdej Firmy Społecznie Zaangażowanej potwierdzamy na oficjalnym fanpage chcepomagac.org Jest to jeden z najbardziej popularnych fanpage ów o tematyce odpowiedzialności społecznej. 33

34 Pakiet promocyjny Kalendarze, naklejki, notesy, planery, pendrive y, długopisy i inne materiały marketingowe wspierające komunikację marki jako Organizacji Społecznie Zaangażowanej. 34

35 Wsparcie specjalistów Nasi doradcy i specjaliści będą dbać, aby po uzyskaniu certyfikatu móc zaoferować Twojej organizacji: Dodatkowe szkolenia w zakresie Zaangażowania Społecznego Wsparcie strategii rozwoju opartej o Zaangażowanie Społeczne Wsparcie w zakresie marketingu społecznego, aby skutecznie promować Twoje działania 35

36 Rozpoczniesz budowę swojej historii Zaangażowania Społecznego -- Już dziś rozpoczniesz działania, które będą rok po roku procentować na korzyść Twojego wizerunku 36

37 Wykorzystujesz trend wzrostowy Program weryfikuje Twoje obecne działania w zakresie zaangażowania społecznego oraz umożliwia podjęcie dodatkowych działań, aby Twoja organizacja weszła na nowy szybszy tor rozwoju i wykorzystała nowy trend. Uwidocznimy Twoje działania, wyróżnimy Cię na tle konkurencji, pokażemy Twoją Organizację w całkiem nowym świetle Twoim odbiorcom. CSR jako trend jest doskonale widoczny w Google Trends. Stały wzrost od kilku lat jasno pokazuje kierunek rozwoju. Wiedząc o tym, wykorzystasz to, aby wyprzedzić konkurencję! 37

38 Budujesz przewagę konkurencyjną. Ułatwiasz wybór swoim klientom i kontrahentom Twoi klienci i kontrahenci, stojąc przed wyborem Twojej firmy, a firmy konkurencyjnej, dużo chętniej wybiorą Twoją, ponieważ Społeczne Zaangażowanie jest coraz częściej czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji. Już minęły czasy, kiedy głównym determinantem wyboru produktu lub usługi jest cena lub jakość. Z Twoich produktów i usług klienci będą korzystać częściej, chętniej i więcej, a potencjalni kontrahenci będą chętniej wybierać Twoją organizację. 38

39 Tworzysz organizację, której warto zaufać Dobry plan działania plus dobra strategia powinny w teorii zawsze zadziałać i dać dobry rezultat.. Jednak praktyka pokazuje, że nawet gdy oba warunki są właściwe, to rezultat często nie jest taki, jak się oczekuje. To czego brakuje to ZAUFANIE. Jeżeli w organizacji panuje niskie zaufanie, to trudno oczekiwać dobrych rezultatów od pracowników, również, jeżeli klienci nie ufają organizacji, to nawet najlepszy produkt może sprzedawać się poniżej oczekiwań. Zaangażowawnie społeczne zdecydowanie podnosi zaufanie pracowników, klientów czy inwestorów, więc członkowie organizacji chętniej realizują strategie, klienci chętniej kupują produkty, a inwestorzy chętniej dokonują inwestycji. Wysokie zaufanie zawsze wesprze nawet przeciętną strategię, jednak niskie zaufanie zawsze zniszczy nawet najlepszą strategię! 39

40 OFERTA OGRANICZONA / LIMITOWANA ILOŚĆ / OFERTA OGRANICZONA / LIMITOWANA ILOŚĆ / OFERTA OGRANICZONA / LIMITOWANA Ć / OFERTA OGRANICZONA / LIMITOWANA ILOŚĆ / OFERTA OGRANICZONA / LIMITOWANA Sztuka dla odpowiedzialnych Do certyfikatu dołączamy wyjątkowy prezent. Obraz namalowany przez wybitnego polskiego artystę Ryszarda Miłka (Obraz to pastel o wymiarach 54x74 cm z ramą) Ryszard Miłek artysta malarz, historyk sztuki, kurator wystaw, krytyk sztuki, doktorant na KUL Zrealizował 80 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 130 zbiorowych w Polsce, Europie i USA. Zdobył wiele nagród i wyróżnień, m.in. 1 Nagroda na Biennale Pasteli /1996/, Honorowa Nagroda im. Jerzego Madeyskiego na 4 Międzynarodowym Biennale Pasteli/2008/, Złota Rama Krakowskiego Okręgu ZPAP/2010/, 1 Nagroda na 5 Międzynarodowym Biennale Pasteli/2010/, Nagroda miasta Saint-Aulaye na Międzynarodowym Biennale Pasteli we Francji/2012/, 2 nagroda na Światowym Biennale Sztuki w Londynie/2013/. 3 nagroda na Światowym Biennale w Chianciano. Wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki za promocję sztuki za granicą, I Nagroda na V Międzynarodowym Biennale Pasteli Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Honorowym Członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Pastelistów NY, prezesem Fundacji ProArt. 40

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo