Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana"

Transkrypt

1 Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana Dołącz do prestiżowego grona firm, od których klienci kupują częściej, więcej i wobec których wykazują dużą lojalność konsumencką Partnerzy: Lista firm publikowana w sponsorowanych artykułach: Główny partner medialny: Patron honorowy: Patronat honorowy fundacji chcepomagac.org :

2 Zaangażowanie Społeczne nie jest działaniem dobrowolnym, to konieczność dla stabilnego i długotrwałego rozwoju biznesu

3 Konkurencyjna Gospodarka Obecnie biznes rozwija się w realiach bardzo mocno konkurencyjnej gospodarki. Firmy konkurują ze sobą coraz bardziej agresywnie pod względem ceny, jakości, szybkości realizacji. Skoro jednak w ten sposób konkurują wszyscy, nie może być to fundament budowy długoterminowej przewagi konkurencyjnej. To coś, wyróżnik dlaczego Klienci sięgają po dany produkt lub usługę, przede wszystkim związany jest z nową filozofią biznesu, biznesu opartego o poszanowanie praw człowieka, środowiska naturalnego, dobrych relacjach z konsumentami, uczciwych praktyk rynkowych i zaangażowania społecznego, czyli biznesu opartego o zasady tzw. nowej ekologii biznesu. 3

4 Najczęstsze problemy organizacji związane realizacją procesu rozwoju i sprzedaży

5 Organizacje są postrzegane przez społeczeństwo jako bezduszne maszyny do zarabiania pieniędzy. Znakomita część społeczeństwa zakłada, że zysk ekonomiczny organizacji jest ponad wszelkie inne wartości, takie jak etyka, dobro człowieka, dbałość o środowisko naturalne. Wiele przedsiębiorstw realizuje inicjatywy społeczne, jednak działania te są często niezauważane i nie wpływają znacznie na wizerunek firmy, czy wzrost sprzedaży. Brak lub ograniczone zaufanie do organizacji ze strony konsumentów, pracowników i kontrahentów. 5

6 Problemy te zwykle mają bardzo negatywne skutki... Obniżenie gotowości zakupowej, spowodowane zbyt niskim zaangażowaniem konsumenta. Brak lojalności odbiorców co do produktów jednej marki, gdyż organizacje mają trudność z tworzeniem społeczności oddanych fanów. Niższa od możliwych skuteczność działań marketingowych. Dynamika wzrostu organizacji niższa od spodziewanej. Konieczność konkurowania głównie w obszarze ceny lub jakości, czyli zmniejszenie zyskowności lub satysfakcji klienta. 6

7 Rozwiązaniem problemu jest dostosowanie strategii rozwoju do obecnych trendów. Odpowiednio dziś wybrany kierunek i strategia, zapewni Twojej organizacji przewagę konkurencyjną na lata W początkowych okresach rozwoju przedsiębiorczości organizacje skupiały się głównie na zysku ekonomicznym i generowaniu zysków dla akcjonariuszy. Doprowadziło to do powstania negatywnego wizerunku przedsiębiorczości. Na przełomie XX i XXI wieku, pojawił się trend EKO. Organizacje, które oparły swoją strategię rozwoju o ekologię i pozytywny wpływ na środowisko naturalne, zyskały z czasem ogromną przewagę konkurencyjną, którą mają do dziś. Obecnie wschodzącym trendem w budowaniu strategii rozwoju biznesu, jest ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE, czyli oparcie swojego rozwoju o pozytywny wpływ na społeczeństwo. Zaangażowanie społeczne jest NOWYM EKO. Organizacje, które dziś zainwestują w ten trend, staną się liderami w swojej branży. 7

8 Dlaczego zaangażowanie społeczne? Jest to jedna z najskuteczniejszych długoterminowych strategii budowania wartości organizacji oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Jest to jedyny sposób na szybkie zbudowanie prawdziwego zaufania do marki oraz dostarczenie wprost proporcjonalnych korzyści marketingowych

9 Zaangażowanie społeczne to działanie polegające na zmianie sposobu działania organizacji lub jego udoskonaleniu. Polega na ukierunkowaniu działań, aby organizacja zaczęła wywierać znaczący wpływ w swoim otoczeniu. Miała na celu dobro przyszłych pokoleń i miała wkład w ich rozwój. Eliminowała negatywne skutki swojej działalności, uczestniczyła i wspierała rozwój kultury, sportu. W ten sposób wyraźnie komunikowała swoją obecność nie tylko na mapie gospodarczej, ale kulturalnej i społecznej, uzyskując wzrost zaufania ze strony społeczeństwa, co przekłada się na wzrost lojalności konsumentów oraz wzrost gotowości zakupowej lub dołączenie do danej organizacji. Zaangażowanie społeczne jest nowym trendem, wręcz koniecznością w budowaniu wizerunku organizacji. Stań się niekwestionowanym liderem jutra! Wpływ na otoczenie Dobro przyszłych pokoleń Wzrost zaufania Wzrost lojalności Zacznij budować długoterminową strategię rozwoju już dziś! 9

10 Zaangażowanie społeczne jest częścią działań z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) W nowoczesnych firmach jutra strategicznie wdrożona polityka CSR będzie podstawą budowania długofalowej wartości firmy, a od 2016 działania i raportowanie CSR będzie wymogiem dla firm zatrudniających pow. 500 osób. [źródło Odpowiedzialność to obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny; przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś. [żródło: Słownik Języka Polskiego] Wolność to odpowiedzialność przedsiębiorcy działający w gospodarce wolnorynkowej, są więc odpowiedzialni za dobro społeczności, w której działają. 10

11 Odpowiedzialność zaczyna się od poziomu jednostki, by przejść na poziom przedsiębiorstwa i całego środowiska biznesu. Dlaczego środowisko biznesu ma być odpowiedzialne? Bo nie sposób nie zauważyć, że działalność gospodarcza ma coraz potężniejszy wpływ na kierunki rozwoju cywilizacyjnego. A skoro tak, to staje się odpowiedzialna za przyszły kształt świata! Są 4 filary społecznej odpowiedzialności organizacji Uczę się, poznaję, aby widzieć czym jest, w jakich obszarach i za pomocą jakich narzędzi (zasad) ją stosować. Wdrażam ją, aby odpowiedzialnie i świadomie oddziaływać na otoczenie, bo mam przekonanie, że w ten sposób działam na rzecz wspólnego dobra. Stosuję ją, aby działać wspólnie i odpowiedzialnie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zachowania ekosystemów dla przyszłych pokoleń; by przyczyniać się do poprawy jakości życia, postępu i rozwoju społecznego. Jestem przekonany o jej istotności, w kontekście budowania zaufania społecznego oraz kształtowania postaw i systemów wartości nie tylko w sferze biznesu. 11

12 Czy wiesz, że...? 15% 47% 71% 80% 58% To odsetek Polaków ufających wypowiedziom szefów firm. Dane statystyczne za: Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu To odsetek studentów, którzy równowagę między życiem prywatnym i pracą uznają za drugi, co do ważności czynnik udanego życia zawodowego. Dane statystyczne za: Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu To odsetek Polaków przekonanych, że biznes, rząd i organizacje pozarządowe powinny wspólnie działać na rzecz walki z takimi zjawiskami, jak kryzys finansowy czy globalne ocieplenie. Dane statystyczne za: Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu Polaków uważa, że firmy powinny informować o swojej społecznej odpowiedzialności. Dane statystyczne za: Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ludności w Europie uważa, że przedsiębiorcy nie przywiązują wystarczająco dużo uwagi do kwestii społecznych i środowiskowych. MORI, European Study on CSR : Survey of 12,162 members of the general public across Europe. 12

13 Zaangażowanie społeczne to dużo większe zaufanie. Trzy na pięć osób chce pracować dla firmy, której wartości są zgodne z ich własnymi. Zaangażowanie społeczne jest coraz częściej kluczowym czynnikiem decydującym o zainteresowaniu i utrzymaniu utalentowanej i różnorodnej siły roboczej. 55% Ponad połowa analityków oraz aż dwie trzecie inwestorów uważa, że firma podkreślająca swoje zaangażowanie społeczne jest bardziej atrakcyjna i godna zaufania. 80% Ostatnie badania wskazują, że przedsiębiorstwa stosujące politykę CSR i zaangażowania społecznego cechuje wyższy stopień innowacyjności. 80% europejskich liderów biznesu uważa, że odpowiedzialne praktyki biznesowe pomagają firmom w rozwoju i byciu na bieżąco z otaczającym je środowiskiem. Podobnie myślą sami pracownicy: czterech na pięciu wierzy, że odpowiedzialne organizacje są po prostu bardziej kreatywne. (źródło: The European Survey on SRI and the Financial oraz Responsibility: Driving innovation, Inspiring employees. FastForward Research 2003, Business in the Community) 13

14 Definicja CSR -- CSR nie jest działaniem dobrowolnym, to konieczność dla stabilnego i długotrwałego rozwoju biznesu. 14

15 CSR Realne korzyści Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem korzyści płynące ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności? Pozytywny wizerunek 74% Zmotywowani pracownicy 58% Przychody 45% Dobre relacje z otoczeniem Oszczędności 21% 42% KORZYŚĆ FINANSOWA Stabilność biznesu 18% Zdobywanie wiedzy rynkowej 9% Zarządzanie ryzykiem 2% Inne Nie wiem / trudno powiedzieć 1% 1% Źródło: Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, PwC i SMG/KRC dla PARP, Marzec

16 CSR Realne korzyści Proszę powiedzieć, dlaczego Pana/Pani zdaniem firmy decydują się prowadzić biznes w sposób społecznie odpowiedzialny (CSR)? Budowanie marki, wizerunku firmy 76% 2003 N=170 Budowanie zaufania Lepsze relacje ze społecznością lokalną 75% 74% 2010 N=173 Bo to się opłaca długofalowo 56% Źródło: Zwiększenie wartości firmy 42% Chęć zdobycia przewagi konkurencyjnej 35% 16

17 CSR - Podsumowanie korzyści

18 Podsumowanie korzyści Wzrost zainteresowania inwestorów Inwestorzy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych są zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy - Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi - Społeczna odpowiedzialność umożliwia firmom trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych. Wzrost konkurencyjności - Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. 18

19 Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy - Poprzez podejmowanie wyzwań Społecznej Odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unika kosztów złego partnerstwa. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych. Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników - Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników - Gdy poprawie ulega wizerunek firmy, rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników. Wzrost zaufania ze strony klientów, kontrahentów i pracowników powoduje większą gotowość zakupową i lojalność. Zaufanie to coś, z czym obecnie organizacje mają największe problemy, zaangażowanie społeczne jest oczywistym i dobrym rozwiązaniem. 19

20 W ciągu kilku lat Organizacje Społecznie Zaangażowane będą wywierały ogromny wpływ na całe społeczeństwo i będą kreować trendy, standardy, będą kreować nowe pokolenia konsumentów. Będą zdecydowanie się wyróżniać na mapie polskiego biznesu. Przedsiębiorcy i społeczeństwo jeszcze w pełni nie zdają sobie sprawy, jak duży wpływ mają organizacje na obraz świata. Nie zdają sobie sprawy, iż konkurencja w biznesie jest głównym czynnikiem wpływającym na zwiększanie dobrobytu ludzkości. Zwiększanie konkurencyjności poprzez Zaangażowanie Społeczne, tym mocniej wpłynie na jakość życia ludzi, a ludzie docenią organizacje, które najbardziej się do tego przyczyniły. Im szybciej dołączysz do ruchu Zaangażowania Społecznego, tym większe znaczenie to będzie miało dla Twojej organizacji. Tym szybciej Twoi odbiorcy, pracownicy i inwestorzy ujrzą ją jako jako organizację, której warto zaufać, w którą warto inwestować, z którą warto być na lata, ponieważ zobaczą organizację, która ma wartości, z którymi mogą się identyfikować. 20

21 O Programie Program gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana chcepomagac.org, to największy, innowacyjny projekt promujący jedną z idei CSR Zaangażowanie Społeczne w Polsce.

22 O programie Ukierunkowany jest na promocję i weryfikację rze telności, etyki oraz społecznie odpowiedzialnych postaw wśród wszystkich trzech sektorów: prywatnego, publicznego oraz pozarządowego. Głównym założeniem certyfikatu jest wzmacnia nie jakościowych relacji i zaufania przedsiębiorców, urzę dów i organizacji z ich klientami, pracownikami, kontrahentami, społecznością lokalną, władzami oraz innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Program działa na dwóch płaszczyznach biznesowej oraz społecznej, dzięki czemu Zaangażowanie Społeczne to pierwszy program, w którym dobro organizacji idzie w parze z dobrem społecznym. Program jest także nastawiony na stymulację działań Zaan gażowania Społecznego wśród organizacji, aby wraz ze społeczeństwem mogły w synergiczny sposób współistnieć i współdziałać, w oparciu o wyższe wartości oraz zaufanie. Celem programu jest także dostarczyć dużej wartości marketingowej oraz PR dla firm i organizacji. 22

23 Projekt realizowany jest przez: Instytut Certyfikacji Podmiotów Społecznie Odpowiedzialnych Sp. z o.o. przy ścisłej współpracy z fundacją Chcę pomagać, operatorem portalu: chcepomagac.org działającym pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Fundacja ChcePomagac.org Instytut Certyfikacji Podmiotów Społecznie Odpowiedzialnych (ICPSO) 100% Non-Profit 100% Transparentna Jest operatorem portalu ChcePomagac.org Zrzesza ponad 400 mniejszych fundacji, pomagając im zbierać fundusze Jest największym portalem i największą inicjatywą tego typu w Polsce Patronat Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej Wsparcie od Google (10.000$/mc na google ads) WSPÓŁPRACA WSPARCIE SYNERGIA PRTNERSTWO Doradztwo w zakresie Zaangażowania Społecznego, CSR Analizy i badania w zakresie Zaangażowania Społecznego i CSR Program Certyfikacyjny Organizacja Społecznie Zaangażowana Program Rating Efektywności Fundacji Współpraca z najbardziej opiniotwórczymi mediami w Polsce Instytut, poprzez program certyfikacji Organizacja Społecznie Zaangażowana udostępnia portal: TwojaFirma.chcepomagac.org na którym zrealizujesz swoje wybrane cele, jako element Zaangażowania Społecznego, przez co Twoje działania Zaangażowania Społecznego będą miały natychmiastowy efekt. 23

24 Proces certyfikacji Przekazanie pakietu promocyjnego z materiałami marketingowymi do promocji faktu otrzymania certyfikatu + KROK 7 Doradztwo w zakresie jak najlepszego wykorzystania Zaangażowania Społecznego KROK 1 Zgłoś swoją kandydaturę na lub telefonicznie KROK 2 Wnieś opłatę wstępną w wysokości 97zł. Otrzymasz ankietę weryfikacyjną, którą wypełnisz z pomocą naszego konsultanta. KROK 6 Przyznanie certyfikatu KROK 3 Weryfikacja organizacji przez kapitułę KROK 5 Wniesienie opłaty za uczestnictwo pozytywna negatywna KROK 4 Decyzja prezydium programu Doradztwo w zakresie zaangażowania społecznego Wdrożenie sugestii przez organizację i przystąpienie do ponownej weryfikacji 24

25 Zespół, Doradcy i Partnerzy Programu

26 dr Ewelina Wiszczun dyrektor merytoryczny Instytutu oraz przewodnicząca Kapituły Programu Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, doktorat dotyczący Europejskiego Funduszu Społecznego jako instrumentu wdrażania polityki zatrudnienia i rynku pracy w województwie śląskim obroniła w Uniwersytecie Śląskim. Ekspertka w zakresie rynku pracy, polityki spójności oraz europejskiej polityki społecznej, uczestniczyła w ostatnich czterech latach jako ekspert w 23 projektach. Posiada duże doświadczenie, wynikające z zainteresowań naukowych i realizacji projektów na temat wdrażania CSR oraz flexicurity. Ceni sobie możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce, szczególnie poprzez współpracę z instytucjami administracji publicznej, pozarządowej i biznesu. Ewelina Wiszczun doświadczenie w zakresie wdrażania CSR zdobyła uczestnicząc w wielu konferencjach, najistotniejsze z nich to: ekspert w trakcie II Śląskiego Okrągłego Stołu nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Efektywne wdrażanie CSR w regionach europejskich 3 czerwca 2013 w Katowicach, organizowany przez Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w Brukseli oraz ekspert w panelu dyskusyjnym dotyczącym CSR-u w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach r r. Ewelina Wiszczun doświadczenie w zakresie wdrażania społecznej odpowiedzialności zdobyła uczestnicząc w realizacji wielu projektów, najistotniejsze z nich to: ekspert w projekcie międzynarodowym CSR Champions realizowanym przez firmę edukacyjno-doradczą CSRinfo. Celem CSR Champions jest stworzenie systemu wdrażania odpowiedzialnych praktyk w organizacjach przy wykorzystaniu międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO Projekt ma na celu szeroką promocję CSR (Corporate Sustainability and Responsibility) i ISO26000 w regionie oraz wypracowanie praktycznego narzędzia wdrażania normy przez firmy i organizacje z uwzględnieniem specyfiki regionu centralnej i wschodniej Europy. Partnerami projektu są Global Compact Network Poland oraz organizacja Red Puentes International. Ekspert w zakresie realizacji projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP, w ramach Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w systemie blended learning z zakresu CSR-u, przygotowanie szkolenia e-learningowego, przeprowadzenie warsztatów, realizacja doradztwa dla MŚP, przygotowanie publikacji naukowych. Ekspert w zakresie realizacji projektu Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku, realizowanego w partnerstwie między Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu z Warszawy. Ekspert w zakresie CSR w projekcie Śladami dobrych praktyk realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z TVP S.A. Oddział Katowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania rok. Ekspert w projekcie szkoleniowym Społeczna odpowiedzialność biznesu remedium na kryzys realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi oraz Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Działania PO KL w obszarze CSR 2010/2011 rok. Piotr Sołtys Prezez fundacji Chcę Pomagać Przedsiębiorca oraz filantrop, od lat pomagający realizować cele wielu fundacjom między innymi poprzez portal chcepomagac. org. Ponadto, doświadczony menager specjalizujący się w rynkach o dużym potencjale innowacyjności. Założyciel i współzałożyciel spółek z sektora finansowego oraz marketingu i sprzedaży. Ekspert w temacie budowania zwycięskich zespołów, zarządzania zmianą, marketingu internetowego, sprzedaży oraz CSRu. W 2013r. znalazł się na liście TOP MENAGER 500 publikowanej przez Puls Biznesu. Obecnie pełni także funkcję Chief Visionary Officer w Instytutcie Certyfikacji Podmiotów Społecznie Zaangażowanych dbając o realizację wizji pełnej współpracy Instytutu oraz fundacji Chcę Pomagać przy programie gospodarczym Organizacja Społecznie Zaangażowana 26

27 Wojciech Wiesner CEO Ekspert do spraw sprzedaży, budowania i zarządzania zespołami, wizerunku marki oraz zaangażowania społecznego. Fascynat i praktyk biznesu. Mieszka w Krakowie, gdzie także studiował na Akademii Górniczo Hutniczej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Przez kilka lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie był członkiem JCI Sheffield, globalnej organizacji zajmującej się głównie wywieraniem pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz inspirowaniem przedsiębiorców do działań na rzecz wspólnego dobra. Współzałożyciel kilku innych projektów biznesowych w branży IT, reklamowej oraz szkoleniowej. Zbudował w ciągu ostatnich 5 lat organizację liczącą ponad 20tyś partnerów. Nieustannie szkoli sie u najlepszych trenerów biznesu oraz rozwoju osobistego, takich jak Blair Singer, T.Harv Eker, Anthony Robins, Brian Tracy, aby móc dawać coraz większą wartość dla osób z którymi współpracuje. Uważa, iż to przedsiębiorcy mają największy wpływ na społeczeństwo i powinni wziąść za nie jak największą odpowiedzialność. Radosław Wyszyński COO Wieloletni praktyk biznesu i szkoleniowiec w zakresie sprzedaży i budowania grup sprzedażowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie zdobywał współpracując z największymi towarzystwami ubezpieczeń, gdzie odpowiadał za budowanie sieci dystrybucji oraz motywację i budowę zespołów. Fascynuje go praca zespołowa, co ujawnia się w jego działaniach biznesowych oraz podczas spędzania wolnego czasu, gdzie uwielbia rywalizować w sportach zespołowych. Nieustannie się szkoli u najlepszych trenerów biznesu w kraju. Ponadto filantrop, wspiera wiele fundacji nie tylko finansowo, ale także swoją wiedzą i doświadczeniem. W projekcie Zaangażowania Społecznego widzi możliwość synergicznego połączenia świata biznesu ze społeczeństwem Marcin Waligórski Główny koordynator ds. prawnych Prawnik z wykształcenia i zamiłowania. Pasjonat historii współczesnej oraz jej wpływu na społeczeństwo. Studiował prawo na Krakowskiej Akademii, Przez kilka lat zbierał doświadczenie asystując w najlepszych kancelariach prawnych na terenie województwa małopolskiego. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje na szkoleniach, które prowadzi w ramach projektów unijnych dla urzędów oraz gmin. Obecnie dba także o prawną spójność projektu Organizacja Społecznie Zaangażowana aby program ten mógł dać największą możliwą wartość dla jego beneficjentów i partnerów. 27

28 Korzyści - Prestiżowy certyfikat - Wyjątkowa promocja medialna - Wykorzystujesz trend wzrostowy - Budujesz przewagę konkurencyjną. Ułatwiasz wybór swoim klientom i kontrahentom - Tworzysz organizację, której warto zaufać Ponadto program to: - Platforma networkingowa - Miniportal twojafirma.chcepomagac.org - Promocja Facebook - Pakiet promocyjny - Wsparcie specjalistów

29 Wyjątkowa promocja medialna Lista firm społecznie odpowiedzialnych publikowana jest na łamach jednego z najbardziej opiniotwórczych portali inwestycje.pl Idea programu przedstawiona jest w promocyjnych artykułach w magazynie Puls Biznesu, gdzie będzie publikowana lista firm, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Certyfikat chcepomagac.org to jeden z najbardziej prestiżowych oraz rozpoznawanych medialnie programów potwierdzających rzetelność gospodarczą w Polsce Partnerem programu jest jeden z najbardziej poczytnych portali internetowych Dziennik Internautów 29

30 Prestiżowy certyfikat Certyfikat w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Wzmacnia i uwiarygadnia pozytywny wizerunek Twojej organizacji, produktów i usług. Potwierdza wysoką kulturę biznesową Twojej organizacji w oczach klientów, partnerów, pracowników oraz społeczeństwa. Buduje jasny przekaz stosowania najwyższych standardów etycznych oraz transparentności w działaniach gospodarczych. Nobilituje do grona rzetelnych oraz zaufanych podmiotów gospodarczych. 30

31 Platforma kontaktów biznesowych W ramach projektu przygotowany został specjalny obszar umożliwiający nawiązywanie korzystnych relacji biznesowych oraz promocję produktów i usług przez firmy społecznie zaangażowane, które częściej i chętniej korzystają nawzajem ze swoich usług, ponieważ wiedzą, że za ich działaniem stoi coś większego. Platforma wsparcia sprzedaży zakłada: Wsparcie procesów sprzedaży firm uczestniczących w programie Promocję, networking oraz możliwość przygotowania specjalnych ofert biznesowo-handlowych dla uczestników programu Regularne publikacje prasowe na temat produktów i usług oferowanych przez firmy społecznie odpowiedzialne Mailing promocyjny do baz biznesowych Publikację wizytówek firm na profilu facebookowym chcepomagac.org Preferencyjne warunki udziału w partnerskich konferencjach, galach oraz spotkaniach biznesowych 31

32 Portal twojafirma.chcepomagac.org Każda certyfikowana firma otrzymuje możliwość uruchomienia portalu w domenie chcepomagac.org. Twoja firma może w prosty sposób wspierać wybrane cele zdefiniowane przez fundacje znajdujące się na portalu chcepomagac.org. Informując o tym swoich klientów i kontrahentów osiągasz efekt synergii. Pomagasz i jednoczenie wzmacniasz relacje biznesowe, budując ciepły i jakościowy wizerunek Twojej firmy. Realnie pomagasz wybranym osobom ratować życie, zdrowie, spełniać marzenia o lepszym życiu. 32

33 Promocja facebook Obecność każdej Firmy Społecznie Zaangażowanej potwierdzamy na oficjalnym fanpage chcepomagac.org Jest to jeden z najbardziej popularnych fanpage ów o tematyce odpowiedzialności społecznej. 33

34 Pakiet promocyjny Kalendarze, naklejki, notesy, planery, pendrive y, długopisy i inne materiały marketingowe wspierające komunikację marki jako Organizacji Społecznie Zaangażowanej. 34

35 Wsparcie specjalistów Nasi doradcy i specjaliści będą dbać, aby po uzyskaniu certyfikatu móc zaoferować Twojej organizacji: Dodatkowe szkolenia w zakresie Zaangażowania Społecznego Wsparcie strategii rozwoju opartej o Zaangażowanie Społeczne Wsparcie w zakresie marketingu społecznego, aby skutecznie promować Twoje działania 35

36 Rozpoczniesz budowę swojej historii Zaangażowania Społecznego -- Już dziś rozpoczniesz działania, które będą rok po roku procentować na korzyść Twojego wizerunku 36

37 Wykorzystujesz trend wzrostowy Program weryfikuje Twoje obecne działania w zakresie zaangażowania społecznego oraz umożliwia podjęcie dodatkowych działań, aby Twoja organizacja weszła na nowy szybszy tor rozwoju i wykorzystała nowy trend. Uwidocznimy Twoje działania, wyróżnimy Cię na tle konkurencji, pokażemy Twoją Organizację w całkiem nowym świetle Twoim odbiorcom. CSR jako trend jest doskonale widoczny w Google Trends. Stały wzrost od kilku lat jasno pokazuje kierunek rozwoju. Wiedząc o tym, wykorzystasz to, aby wyprzedzić konkurencję! 37

38 Budujesz przewagę konkurencyjną. Ułatwiasz wybór swoim klientom i kontrahentom Twoi klienci i kontrahenci, stojąc przed wyborem Twojej firmy, a firmy konkurencyjnej, dużo chętniej wybiorą Twoją, ponieważ Społeczne Zaangażowanie jest coraz częściej czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji. Już minęły czasy, kiedy głównym determinantem wyboru produktu lub usługi jest cena lub jakość. Z Twoich produktów i usług klienci będą korzystać częściej, chętniej i więcej, a potencjalni kontrahenci będą chętniej wybierać Twoją organizację. 38

39 Tworzysz organizację, której warto zaufać Dobry plan działania plus dobra strategia powinny w teorii zawsze zadziałać i dać dobry rezultat.. Jednak praktyka pokazuje, że nawet gdy oba warunki są właściwe, to rezultat często nie jest taki, jak się oczekuje. To czego brakuje to ZAUFANIE. Jeżeli w organizacji panuje niskie zaufanie, to trudno oczekiwać dobrych rezultatów od pracowników, również, jeżeli klienci nie ufają organizacji, to nawet najlepszy produkt może sprzedawać się poniżej oczekiwań. Zaangażowawnie społeczne zdecydowanie podnosi zaufanie pracowników, klientów czy inwestorów, więc członkowie organizacji chętniej realizują strategie, klienci chętniej kupują produkty, a inwestorzy chętniej dokonują inwestycji. Wysokie zaufanie zawsze wesprze nawet przeciętną strategię, jednak niskie zaufanie zawsze zniszczy nawet najlepszą strategię! 39

40 OFERTA OGRANICZONA / LIMITOWANA ILOŚĆ / OFERTA OGRANICZONA / LIMITOWANA ILOŚĆ / OFERTA OGRANICZONA / LIMITOWANA Ć / OFERTA OGRANICZONA / LIMITOWANA ILOŚĆ / OFERTA OGRANICZONA / LIMITOWANA Sztuka dla odpowiedzialnych Do certyfikatu dołączamy wyjątkowy prezent. Obraz namalowany przez wybitnego polskiego artystę Ryszarda Miłka (Obraz to pastel o wymiarach 54x74 cm z ramą) Ryszard Miłek artysta malarz, historyk sztuki, kurator wystaw, krytyk sztuki, doktorant na KUL Zrealizował 80 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 130 zbiorowych w Polsce, Europie i USA. Zdobył wiele nagród i wyróżnień, m.in. 1 Nagroda na Biennale Pasteli /1996/, Honorowa Nagroda im. Jerzego Madeyskiego na 4 Międzynarodowym Biennale Pasteli/2008/, Złota Rama Krakowskiego Okręgu ZPAP/2010/, 1 Nagroda na 5 Międzynarodowym Biennale Pasteli/2010/, Nagroda miasta Saint-Aulaye na Międzynarodowym Biennale Pasteli we Francji/2012/, 2 nagroda na Światowym Biennale Sztuki w Londynie/2013/. 3 nagroda na Światowym Biennale w Chianciano. Wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki za promocję sztuki za granicą, I Nagroda na V Międzynarodowym Biennale Pasteli Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Honorowym Członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Pastelistów NY, prezesem Fundacji ProArt. 40

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Przegląd działań w 2015 roku

Przegląd działań w 2015 roku Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana Dołącz do prestiżowego grona firm, od których klienci kupują częściej, więcej i wobec których wykazują dużą lojalność konsumencką Przegląd działań

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Kreatywne rozwiązania dla biznesu

Kreatywne rozwiązania dla biznesu Kreatywne rozwiązania dla biznesu Słowo wstępne Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam do włączenia się w działania Funduszu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Liliana Anam, CSRinfo

Liliana Anam, CSRinfo Liliana Anam, CSRinfo 26.11.2015 Plan prezentacji Jak rozumiemy CSR w XXI wieku? Jak wygląda praktyka w Polsce? Zrównoważony rozwój - założenia ŚRODOWISKO GOSPODARKA DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA Niezbędna PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO WSPÓŁPRACY BIZNES - NGO

WPROWADZENIE DO WSPÓŁPRACY BIZNES - NGO Fundacja CSR Profit wraz z Partnerami zaprasza przedstawicieli biznesu na: KONFERENCJA Model LBG w praktyce. Działania społeczne - korzyści dla firmy, efekty dla społeczeństwa. Zielona Góra, 25 września

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Brand Spirit Agency. Wzbudzamy emocje!

Brand Spirit Agency. Wzbudzamy emocje! Brand Spirit Agency Wzbudzamy emocje! Pierwsza w Polsce Agencja Marketingowa, które oferuje swoje usługi w formie abonamentu! Oferta skierowana do wszystkich Start-Up ów i mikroprzedsiębiorstw, które przy

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

współpraca się opłaca

współpraca się opłaca współpraca się opłaca POSTRZEGANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE dr Marta Karwacka 1 co robię... BADAM DORADZAM PISZĘ WYKŁADAM 2 współpraca międzysektorowa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu prezentacja wyników badań Szczecin 23 listopada 2011 Projekt CSR wspólna sprawa dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy 2 czerwca 2014 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Monika Michałowska Doradca CSR Agencja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin

NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE JAKOŚĆ ROKU Regulamin NAJWIĘKSZY KONKURS PROMUJĄCY JAKOŚĆ W POLSCE "JAKOŚĆ ROKU" Regulamin I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI

Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki wraz z sześcioma innymi przedsiębiorstwami od

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto zostać Certyfikowanym Doradcą Finansowym?

Dlaczego warto zostać Certyfikowanym Doradcą Finansowym? Dlaczego warto zostać Certyfikowanym Doradcą Finansowym? Korzyści dla Doradcy Potwierdzenie kwalifikacji dla wykonywania zawodu przyszłości jakim jest doradca finansowy- kod zawodu 241202, Doradca finansowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Współpraca w zakresie realizacji działań społecznej odpowiedzialności: Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX GDAŃSK 2016 1 KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI ORGANIZATOR KONKURSU: POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT W GDAŃSKU WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo