dr hab. Beata Krawczyk Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Beata Krawczyk Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Nowoczesne metodydiagnostyczne diagnostyczne Immunodiagnostyka dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Miareczkowanie przeciwciał W diagnostyce chorób zakaźnych izolacja patogenów nie zawsze jest możliwa, alternatywą jest mierzenie poziomu przeciwciał dla określonego patogena (poziom przeciwciał antibody titer ) poprzez precypitację Test serologiczny do ilościowego mierzenia stężenia przeciwciał Precypitacja pojawia się tylko wtedy, gdy są optymalne proporcje dwóch reagujących substancji Rys. Microbiology Robert W. Bauman Wyd. Pearson Benjamin Cummings

3 Immunodyfuzja Rys. Microbiology Robert W. Bauman Wyd. Pearson Benjamin Cummings

4 Linia identyczności i częściowej identyczności tzw. ostroga A,B,C C ekstrakty komórek Proteus mirabilis; S przeciwciała przeciwko Proteus mirabilis Rys. Brock Biology of Microorganisms Madigan, Martinko, Parker 9Ed.

5 Odmianą precypitacji jest immunodyfuzja (ang. radial immunodiffusion) Rys. Microbiology Robert W. Bauman Wyd. Pearson Benjamin Cummings

6 Immunoelektroforeza połączenie ł elektroforezy lkt i immunodyfuzji Antygen rozdzielany elektroforetycznie A. Jest tto metoda rozdziału dił i identyfikacji rozpuszczalnych antygenów w żelu, (+) ( ) (białek występujących we krwi, w surowicy lub w moczu) agar precypitat surowica (+) ( ) B. Po elektroforezie białek dodaje się do żelu przeciwciała, które dyfundują bocznie w kierunku antygenu (białka); w miejscu połączenia białka ze swoistym dla niego przeciwciałem następuje precypitacja (wytrącenie) kompleksu antygen przeciwciało w postaci łuku precypitacyjnego, co pozwala na ocenę charakteru antygenu.

7 Immunofiksacja Wybrane białka można zidentyfikować przez związanie ich w żelu swoistymi przeciwciałami, a następnie wybarwić je po wypłukaniu wszystkich innych nie związanych białek. Metoda ta nazywana jest immunofiksacją. Kiedy wykonujemy badanie? Elektroforezę stosuje się w celu wykrycia i identyfikacji nietypowych białek (jeżeli w surowicy lub moczu stwierdza się podwyższony lub obniżony poziom poszczególnych grup białek).

8 Aglutynacja Zachodzi dla antygenów nierozpuszczalnych, obecnych na powierzchni komórki czy innych cząstek Reakcja antygen przeciwciało i ł prowadzi dido wykłaczania (ang. clump) Aglutynacja

9 Zastosowanie kuleczek lateksowych (związanych z przeciwciałami lub antygenami) zwiększona czułość (100 x) w stosunku do precypitacji, pozwala na 100% identyfikację; bardzo szybka 30s; prosta w obsłudze, niedroga; kuleczki lateksowe mają zastosowanie do identyfikacji Staphylococcus aureus (wykrywanie czynnika clumping factor), Streptococcus pyogenes, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influensae, Campylobacter, Cryptococcus neoformans i Candida albicans niektóretesty testy aglutynacji używają jako nośnika węgiel aktywny np. testy na wykrywanie wirusa opryszczki Herpes simplex

10 1. Staphylococcus aureus produkuje zarówno clumping factor i białko A 2. Staphylococcus aureus produkuje tylko clumping factor 3. Staphylococcus aureus produkuje tylko białko A 4. Staphylococcus aureus produkuje clumping factor z wolnym białkiem A

11 Test komplementacji (ang. complement fixation test) Służy do wykrywania obecności specyficznych przeciwciał w surowicy pacjenta, które występują w bardzo małych ilościach, niewykrywalnych testem aglutynacji. Składa się z trzech etapów: 1. Próbka surowicy ogrzewana do 56 C w celu zniszczenia naturalnego komplementu 2. Dodanie znanej ilościantygenu (charakterystycznego dla danego czynnika chorobowego) i standardowej ilości komplementu do surowicy 3. Owcze krwinki czerwone (RBCs) i przeciwciała przeciwko tym krwinkom (przeciwciała anty RBC) 4. Wynik negatywny liza krwinek czerwonych Rys. Microbiology Robert W. Bauman Wyd. Pearson Benjamin Cummings

12 Pojedynczy pomiar przeciwciał nie wskazuje na aktywną infekcje, trzeba wykonać ć bd badania w odstępach czasu Poziom przeciwciał może wzrastać podczas rekonwalescencji (np. dur brzuszny, brucelloza) Sama obecność przeciwciał i ł jest wystarczająca do stwierdzenia infekcji np. w przypadku AIDS Odpowiedź immunologiczna słabo indukowana np. w przypadku Neisseria

13 Rys. Podstawy biologii komórki, Bruce Alberts i in. PWN 1999

14 Technika HYBRYDOMA Przeciwciała pochodzące z jednego klonu komórek B (o jednej specyficzności) zwane są monoklonalnymi Rys. Brock Biology of Microorganisms Madigan, Martinko, Parker 9Ed.

15 Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych 1. Do identyfikacji i rozdziału ł mieszaniny i limfocytów T 2. Do immunologicznego typowania bakterii i identyfikacji komórek zawierających obce antygeny powierzchniowe np. wirusa infekującego komórki k 3. W inżynierii genetycznej do identyfikacji i mierzenia poziomu produktów genów nie wykrywalnych innymi metodami 4. Zastosowania kliniczne i medyczne: wykrywanie i leczenie nowotworów w transplantologii typowanie krwi określenie czynnika reumatoidalnego testy ciążowe wykrywanie in vivo ukrytej miozyny w mięśniu sercowym

16 Mikroskopia immunoelektronowa Zastosowanie do określenia położenia ł specyficznego antygenu (przeważnie białka) w odpowiednim regionie komórki. Komórki traktuje się ę przeciwciałami kowalencyjnie związanymi ą z metalem ciężkim (złoto, platyna), metal rozprasza elektrony, obecność związanych przeciwciał widać w postaci gęstej plamy na fotografii.

17 Zastosowanie przeciwciał fluorescencyjnych Przeciwciała i ł są chemicznie i zmodyfikowane dfik barwnikiem fluorescencyjnym (rodamina, d i izotiocjanian) służą do wykrywania antygenów powierzchniowych. Zastosowanie w mikroskopii świetlnej Dwie metody znakowania fluorescencyjnego: a. odczyn immunofluorescencji bezpośredniej przeciwciała są wyznakowane barwnikiem fluorescencyjnym b. odczyn immunofluorescencji pośredniej ang. IFA przeciwciała (nie znakowane) przeciwko antygenom komórkowym wykrywa się stosując przeciwciała znakowane fluorescencyjnie np. FITC Rys. Brock Biology of Microorganisms Madigan, Martinko, Parker 9Ed.

18 Zastosowanie wielu warstw przeciwciał (sandwicza) w wielu przypadkach pozwala znacznie zwiększyć ć czułość ł testu. t Metoda sandwicza umożliwia wykrycie mniejszej liczby cząstek antygenu Znakowane drugie przeciwciało (czerwone) wiąże się z pierwszym przeciwciałem (fioletowe) antygen

19 Wykorzystanie przeciwciał fluorescencyjnych 1. W mikrobiologii środowiskowej 2. W mikrobiologii klinicznej w diagnostyce chorób infekcyjnych 3. do wykrywania markerów komórkowych 4. w chorobach nie infekcyjnych

20 Spektroskopiafluorescencyjna (FACS) Służy do wizualizacji, zliczania i rozdziału komórek FACS wykorzystuje promień lasera do aktywacji przeciwciał fluorescencyjnych związanych z komórkami Użycie przeciwciał wyznakowanych różnymi barwnikami fluorescencyjnymi pozwala na identyfikacjemarkerów komórkowych np. w identyfikacjibiałekpowierzchniowych CD3 i CD4 na komórkach T osobników chorych na AIDS i zdrowych TcR TcR CD3 CD3 T H T supressor/t CD4 c CD8

21 Rys. Brock Biology of Microorganisms Madigan, Martinko, Parker 9Ed.

22 Enzymatyczny odczyn immunoadsorpcyjny test ELISA (ang. Linked Immunosorbent Assay) Bezpośredni test ELISA direct ELISA detekcja antygenu (np.cz. wirusowe w krwi) 1. Wysoce specyficzny i czuły 2. Stosuje się przeciwciała związane kowalencyjnie z enzymami, których katalityczne, enzymatyczne właściwości i specyficzność pozostają niezmienione. Takimi linkami enzymatycznymi są: peroksydaza, alkaliczna fosfataza, beta galaktozydaza. Powstające produkty są kolorowe i mogą być wykrywane w bardzo małych ilościach Rys. Brock Biology of Microorganisms Madigan, Martinko, Parker 9Ed.

23 Pośredni test ELISA indirect ELISA wykrywanie przeciwciał Każda studzienka musi zawierać ok. 200ng zniszczonego wirusa HIV. Na początku infekcji produkowane są przeciwciała skierowane przeciwko antygenom płaszcza wirusa HIV i te przeciwciała są wykrywane w teście ELISA HIV. Rys. Brock Biology of Microorganisms Madigan, Martinko, Parker 9Ed.

24 Zastosowanie testu ELISA direct ELISA wykrywanie bk bakteryjnych toksyn np. toksyny cholery, toksyny enteropatogennych szczepów E. coli, enterotoksyny Staphylococcus aureus, wirusów: rotawirusy, Hepatitis wirus, Parainfluensae wirus indirect ELISA do wykrywania bakterii: Salmonella, Yersinia, Brucella, riketsji, Vibrio cholerae, Mycobacterium tuberculosis, M. leprae, Legionella pneumophila, Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum Wykrywanie y przeciwciał na drożdżaki, amebozy, malarię, ę toksoplazmozę ę Zalety: szybki tani brak radioaktywności bardzo wrażliwy

25 Radioimmunoassay (RIA) Zamiast enzymów można wykorzystać radioizotopy jako koniuganty do przeciwciał. Izotop J 125 nie niszczy specyficzności białek. Służy do wykrywania poziomu takich białek jak: ludzki hormon wzrostu, glukagon, wazopresyna, testosteron, insulina, do badania nadużycia leków i środków dopingujących. Wzrastające stężenie antygenu Znane stężenie antygenu Surowica pacjenta Wykrywanie poziomu insuliny surowicy pacjenta z zastosowaniem przeciwciał antyinsulinowych wyznakowanych radioaktywnie Rys. Brock Biology of Microorganisms Madigan, Martinko, Parker 9Ed.

26 Western blot marker radioaktywny wiąże się do kompleksu antygen przeciwciało np. białko A Staphylococcus jodynownane J 125, białko to wykazuje silne powinowactwo do przeciwciał Dodanie anty ludzkich przeciwciał króliczychzwiązanych związanych z enzymem Rys. Brock Biology of Microorganisms Madigan, Martinko, Parker 9Ed.

27 Czułość metod immunodiagnostycznych Test Reakcja precypitacji W roztworze W żelu (podwójna immunodyfuzja) Reakcja aglutynacji Bezpośrednia 0,4 Czułość (μg przeciwciał/ml) a Pasywna 0,08 RIA 0,0008 0,008 ELISA 0,0008 0,008 Immunofluorescencja 8,0 a Najmniejsza ilość przeciwciał, która daje pozytywną reakcję w obecności antygenu

28 Wady metod opartych o analizę białek 1. Wd Wadą typowania serologicznego jest potrzeba posiadania id i odpowiedniego d i zestawu surowic, których otrzymanie wiąże się ze skomplikowaną procedurą. 2. Przeciwciała ł monoklonalne l mogą wchodzić ć w reakcje krzyżowe z antygenami występującymi u innych bakterii, nie będących przedmiotem badań. 3. W metodach elektroforetycznych skomplikowana analiza wzoru prążków, wynikająca z ich dużej ilości przy nieodpowiednim ustaleniu czułości przeprowadzanego procesu. Trudności te można ominąć stosując immunoblotting, w którym specyficzność reakcji jest określana przez strukturę chemiczną wysoko reaktywnych przeciwciał.

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wyników testów serologicznych

Interpretacja wyników testów serologicznych Interpretacja wyników testów serologicznych Dr hab. Kazimierz Tarasiuk Główny Lekarz Weterynarii PIC Polska i Europa Centralna VI FORUM PIC, Stryków, 18.11.09 Systematyczne monitorowanie statusu zdrowia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM

ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Alkoholizm i Narkomania, Tom 14, Nr l, ss. 151~163 ANALIZA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM Bogdan Sznka!ski Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie DRUGS OF AnUSE

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204373 (21) Numer zgłoszenia: 351486 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.03.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 3 (34) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Czerwiec 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry)

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry) Wymagania edukacyjne BIOLOGIA KLASA 1 zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt Zevalin

Bardziej szczegółowo

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Influenza, a public health problem. What everyone should know dr n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek 1, lek. Jarosław Kosek 2, dr n. med. Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka sercowego

Ocena ryzyka sercowego Ocena ryzyka sercowego Zautomatyzowane testy dla analizatorów klinicznych pozwalające ocenić ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego Ocena ryzyka sercowego Z wykorzystaniem profilu lipidowego

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ ANTY- MANNANOWYCH CANDIDA W LUDZKIEJ SUROWICY LUB OSOCZU 1- PRZEZNACZENIE TESTU Platelia Candida Ab Plus jest

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego.

Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego. Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego. Obrzęk chłonny kończyny górnej, klatki piersiowej, piersi po BCT jest wynikiem nagromadzenia się w tkankach płynu, komórek odpornościowych

Bardziej szczegółowo

Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Co to są standardowe części biologiczne?

Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Co to są standardowe części biologiczne? Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że termin "biologia syntetyczna" został ukuty w 1974 roku przez polskiego genetyka i biochemika Wacława Szybalskiego. Biologia

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski P R A C A O R Y G I N A L N A Andrzej Tysarowski 1, Anna Fabisiewicz 1, Iwona Kolasa 2, Jolanta Kupryjańczyk 2, Dorota Ścieglińska 3, Marek Rusin 3, Zdzisław Krawczyk 3, Agnieszka Woźniak 4, Lucyna Morzuch

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

LUIZA JEDLINA-PANASIUK

LUIZA JEDLINA-PANASIUK Tom 54 2005 Numer 1 (266) Strony 123 130 LUIZA JEDLINA-PANASIUK Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN Twarda 51/55, 00-818 Warszawa e-mail: luiza@twarda.pan.pl PRÓBY WYKORZYSTANIA SZCZEPIONEK

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zdrowie dzięki. Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach

Zdrowie dzięki. Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach Zdrowie dzięki innowacyjnym testom Testy na nietolerancję białek Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach Przyczyny zaangażowania Doświadczenie własne ze wspaniałymi wynikami. Możliwość pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska ROZDZIAŁ 15 Lipoproteiny osocza Tomasz Francuz Dorota Polańska Związki tłuszczowe osocza, jako nierozpuszczalne w wodzie transportowane są w kompleksie z białkami tworząc lipoproteiny. Wyjątkiem są wolne

Bardziej szczegółowo

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc Transplantacja szpiku i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Poradnik dla Pacjenta Monika Sankowska Leszek Kauc Redaktor: Katarzyna Kozicka Redakcja techniczna i skład: Konrad Mąkosa,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab Przewodnik po badaniach IDEXX Vet Med Lab Tytuł oryginału: Manual Tłumaczenie: dr Jarosław Król Skład: Marcin Morawski MarcinArt Korekta: Ewa Gawlik i Urszula Mazur IDEXX Vet Med Lab, październik 2007

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1.

Bardziej szczegółowo