ISACA Katowice Kraków 2013 Zarządzanie bezpieczeństwem w chmurze obliczeniowej Marcin Fronczak Cloud Security Alliance Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISACA Katowice Kraków 2013 Zarządzanie bezpieczeństwem w chmurze obliczeniowej Marcin Fronczak Cloud Security Alliance Polska"

Transkrypt

1 ISACA Katowice Kraków 2013 Zarządzanie bezpieczeństwem w chmurze obliczeniowej Marcin Fronczak Cloud Security Alliance Polska

2 Model chmury wg NIST 2

3 Cechy charakterystyczne chmury Szeroki dostęp (Broad Access Network) Błyskawiczna elastyczność (Rapid elasticity) Mierzalne usługi (Measured services) Samoobsługa na żądanie (On demand self-service) Agregacja zasobów (Resource pooling 3

4 Modele usług w chmurze Software as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) Infrastructure as a Service (IaaS) 4

5 Infrastructure as a Service (IaaS) Dostarczanie podstawowych zasobów obliczeniowych, sieciowych, przechowywania danych i innych Klient instaluje i uruchamia dowolne oprogramowanie Może zawierać systemy operacyjne i aplikacje 5

6 Platform as a Service (PaaS) Umożliwia klientom instalację własnych aplikacji i systemów w infrastrukturze dostawcy Stworzona za pomocą języków programowania i narzędzi wspieranych przez dostawcę 6

7 Software as a Service (SaaS) Klient korzysta z aplikacji dostawcy umieszczonych w chmurze Klient nie zarządza ani kontroluje podstawowej infrastruktury włączając również zasoby sieciowe, serwery, systemy operacyjne i składowanie danych, ani nawet poszczególnych właściwości aplikacji 7

8 Wpływ bezpieczeństwa na stos SPI Im niżej stosu dostawca dostarcza usługę tym klient jest bardziej odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie środowiska SaaS PaaS IaaS Dostawca Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem Klient 8

9 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo 9

10 IaaS Korzyści Możliwość kastomizacji i kontroli nad środowiskiem Elastyczność w zabezpieczaniu danych do swoich potrzeb Wątpliwości Zaangażowanie w integrację wszystkich aspektów aplikacji (DB, plug-ins, API itd.) Odpowiedzialność za całość konfiguracji (również aplikacji) Odpowiedzialność za aktualizację oprogramowania Współdzielenie na poziomie hypervisora 10

11 PaaS Korzyści Zintegrowane rozwiązanie pomaga zredukować złożoność zarządzania (konfiguracja, komponenty) Jeśli dostawca wspiera API, ułatwia implementację Wątpliwości Klient wciąż odpowiedzialny za utrzymanie aktualizacji stosu Możliwość uzależnienia od dostawcy API (lock-in) Współdzielenie na poziomie platformy 11

12 SaaS Korzyści Zintegrowane rozwiązanie pomaga zredukować złożoność zarządzania (konfiguracja, komponenty) Skalowanie środowiska nie jest problemem klienta Aktualizacja, konfiguracja, bezpieczeństwo odpowiedzialność dostawcy Wątpliwości Bardzo mała możliwość kastomizacji Brak kontroli na komponentami. Brak kontroli nad bezpieczeństwem (tylko ocena, brak wpływu). Współdzielenie na poziomie aplikacji. 12

13 Chmura publiczna (Public) Modele chmury ze względu na rozmieszczenie Chmura prywatna (Private) Współdzielona (Community) Hybrydowa (Hybrid) 13

14 Modele wdrożenia i odpowiedzialności Infrastruktura zarządzana przez: Infrastruktura w posiadaniu: Infrastruktura umieszczona : Dostępna i wykorzystywana przez : Publiczna Dostawca (Third Party Provider) Dostawca (Third Party Provider) Na zewnątrz (Off-Premise) Niezaufana strona Prywatna/ Współdzielona Lub Organizacja Organizacja Wewnątrz (On-Premise) Zaufana strona Dostawca Dostawca Na zewnątrz Hybrydowa Zarówno Organizacja jak i Dostawca Zarówno Organizacja jak i Dostawca Zarówno Wewnątrz jak i Na zewnątrz Zarówno Zaufana i Niezaufana strona 14

15 Jericho Cloud Cube Model Internal (I)/External (E) fizyczna lokalizacja danych Proprietary (P)/Open (O) kto dostarcza usługi Perimeterised (Per)/Deperimeterised (D-p) logiczne granice sieci 4 wymiary, 8 stanów Per - (IP,IO,EP,EO), D-p (IP,IO,EP,EO) Insourced (Per, IP) usługa jest dostarczana w ramach organizacji i kontrolowana Outsourced (D-p, EO) usługa jest dostarczana i kontrolowana przez zewnętrznego dostawcę 15

16 Cloud Security Chmura burzy tradycyjne podejście do określania granic Co jest wewnętrzne? Co jest zewnętrzne? Gdzie teraz jest granica? 16

17 Cloud Security Alliance Polska - Stowarzyszenie, polski oddział CSA - Organizacja non-profit - Promowanie najlepszych praktyk i edukacja w zakresie bezpieczeństwa cloud computing - Koalicja praktyków, ekspertów, korporacji, stowarzyszeń z obszaru bezpieczeństwa w chmurze - Platforma komunikacji pomiędzy stronami zaangażowanymi i zainteresowanymi bezpieczeństwem chmury - Wymiany wiedzy oraz doświadczeń. - Około członków - Ponad 60 oddziałów 17

18 CSA Security Guidance Celem przewodnika CSA jest ustanowienie i dostarczenie zbioru najlepszych praktyk dla menadżerów i użytkowników, którzy chcą korzystać z usług w przetwarzania w chmurze w bezpieczny sposób. Trzecia edycja przewodnika składa się z 14 domen 18

19 Architektura cloud computing Nadzór i zarządzanie ryzykiem Prawo i informatyka śledcza Zgodność i audyt Zarządzanie informacją i ochrona danych Przenaszalność i interoperacyjność Bezpieczeństwo tradycyjne, BCP i DRP Centrum danych i zarządzanie operacjami Zarządzanie incydentami Bezpieczeństwo aplikacji Szyfrowanie i zarządzanie kluczami Zarządzanie własnością, tożsamością i dostępem Wirtualizacja Security as a service Terminologia, cechy, modele, lokalizacja zapisy w umowach, odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem, Zarzadzanie stroną trzecią, Badanie łańcucha dostaw Aspekty prawne, gromadzenie, analiza i udostępnianie dowodów, obszary jurysdykcji i lokalizacja danych Prawo do audytu, analiza i wpływ na zgodność z regulacjami, zakres audytu, Odzyskiwanie danych, DLP, wolumenowe i obiektowe przechowywanie danych, fizyczne i logiczne składowanie danych, monitorowanie operacji Zmiana dostawcy usług, możliwość powrotu, współpraca pomiędzy dostawcami i usługami Zarządzanie ciągłością i plany awaryjne, bezpieczeństwo fizyczne, logowanie i raportowanie w rozproszonym środowisku Architektura i infrastruktura centrum danych, polityki i procedury Wykrywanie, powiadamianie i reagowanie na incydenty, rejestracja, analiza, testy, Bezpieczeństwo aplikacji, zarządzanie podatnościami, SDLC Szyfrowanie danych, zarządzanie kluczami, mechanizmy kryptograficzne Zarządzanie tożsamością i uprawnieniami, nadawanie i odbieranie dostępu, odpowiedzialność Multi-tenancy, izolacja VM, bezpieczeństwo hypervisorów, zarządzanie podatnościami, złośliwe oprogramowanie Korzyści i obawy, transparentność rozwiązań, wymagania

20 Certificate of Cloud Security Knowledge Certyfikat Cloud Security Knowledge (CCSK) jest pierwszym branżowym programem certyfikacyjnym stworzonym dla profesjonalistów odpowiedzialnych za zabezpieczenie chmury. Otrzymanie certyfikatu CCSK potwierdza znajomość najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w modelu cloud computing. CSA Guidance For Critical Areas of Focus in Cloud Computing V3.0 English ENISA Cloud Computing: Benefits, Risks and Recommendations for Information Security 20

21 Cloud Control Matrix Cloud Control Matrix (CCM) został zaprojektowany w celu dostarczenia dostawcom w chmurze fundamentalnych zasad z zakresu bezpieczeńtwa i wspomagania odbiorców usług w chmurze w ocenie i analizie ryzyka związanego z modelem cloud computing 21

22 Cloud Control Matrix 11 domen 1. Compliance (CO) 2. Data Governance (DG) 3. Facility Security (FS) 4. Human Resources (HR) 5. Information Security (IS) 7. Operations Management (OM) 8. Risk Management (RI) 9. Release Management (RM) 10. Resiliency (RS) 11.Security Architecture (SA) 6. Legal (LG) 22

23 Cloud Control Matrix 98 kontroli 23

24 Cloud Control Matrix 98 kontroli 24

25 Cloud Control Matrix 98 kontroli 25

26 Cloud Control Matrix 98 kontroli 26

27 Consensus Assessment Initiative Projekt Consensus Assessments Initiative (CAI) został uruchomiony w celu przeprowadzenia badań, stworzenia narzędzi i utworzenia partnerstwa branżowego, aby umożliwić ocenę usług dostarczanych w modelu cloud computing. Uczestnicy projekty koncentrują się na dostarczeniu powszechnie akceptowanych przez branżę metod i sposobów na prezentację i udokumentowanie jakie mechanizmy kontrolne są zaimplementowane w IaaS,PaaS i SaaS, powodując, że system kontroli stosowany przez dostawcę jest przejrzysty i transparentny. Pierwszym produktem tego projektu jest Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) prosty kwestionariusz dostępny w formie arkusza zawierający zestaw pomocnych dla konsumenta lub audytora pytań, które można zadać dostawcy usług 27

28 Trusted Cloud Initiative 28

29 Trusted Cloud Initiative 29

30 Trusted Cloud Initiative https://cloudsecurityalliance.org/research/projects/cloud-controls-matrixccm/ 30

31 Trusted Cloud Initiative 31

32 Trusted Cloud Initiative Trusted Cloud Initiative pomaga dostawcom chmury w rozwoju prac nad zapewnieniem bezpiecznego i interoperacyjnego zarządzania tożsamością, dostępem, zgodnością. TCI dostarcza model referencyjny, materiały szkoleniowe, kryteria dla certyfikacji oraz narzędzia dla dostawców usług w chmurze służace do samooceny. TCI został stworzony w neutralny dla dostawców sposób. TCI może służyć zarówno jako metodologia jak i zestaw narzędzi dla architektów bezpieczeństwa i ekspertów zarządzających ryzykiem wspierający ich w ocenie i analizie ryzyka i systemu kontroli zaimplementowanych u dostawcy oraz w planowaniu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa 32

33 CloudAudit 6A Celem CloudAudit (Automated Audit, Assertion, Assessment, and Assurance) jest dostarczenie wspólnego interfejsu i nazewnictwa, które umożliwią dostawcom oraz autoryzowanym odbiorcom usług w zautomatyzowany sposób dokonać procesu audytu, oceny, potwierdzenia i zapewnienia udostępnianych/wykorzystywanych przez nich środowisk (IaaS, PaaS, SaaS). CloudAudit jest wynikiem działań międzynarodowej grupy roboczej powstałej w styczniu 2010 roku złożonej z przedstawicieli największych firm dostarczających usługi w modelu chmury, integratorów chmury, firm doradczych i audytorskich 33

34 Security Trust & Assurance Registry Cloud Security Alliance (CSA) uruchomił nową inicjatywę zachęcającą do transparentności rozwiązań i praktyk z zakresu bezpieczeństwa stosowanych przez dostawcę usług w chmurze. CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR) jest darmowym, publicznie dostępnym rejestrem dokumentującym mechanizmy kontrolne stosowane w różne rozwiązaniach opartych na modelu cloud computing. Dzięki temu potencjalni odbiorcy usług mogą ocenić w jaki sposób dostawcy zarządzają ryzykiem i bezpieczeństwem w oferowanych przez siebie usługach. CSA STAR jest częścią CSA Open Certification Framework branżowej inicjatywy aby przyznawać dostawcom usług w chmurze globalne, akredytowane, zaufane certyfikaty 34

35 Open Certification Framework CSA Open Certification Framework jest elastycznym, przyrostowym i wielowarstwowym programem certyfikacyjnym zgodnym z przewodnikiem CSA i celami kontrolnymi zdefiniowanymi w zakresie CSA GRC (Governance, Risk and Compliance) Projekt integruje powszechne programy certyfikacyjne prowadzone przez zaufane trzecie strony oraz mapuje wymagania uznanych norm, standardów oraz najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i nadzoru IT. Obejmuje swoim zakresem CSA Security, Trust and Assurance Registry (STAR), ocenę zaufanej trzeciej strony oraz ciągłe monitorowanie 35

36 Open Certification Framework 36

37 Open Certification Framework Poziom 1 Samoocena STAR Dostawcy usług mogą przedstawić 2 różne typy raportów potwierdzających zgodność z wymaganiami najlepszych praktyk wskazanych przez CSA oraz uznanych norm i standardów (m.in. ISO/IEC 27001:2007, PCI DSS, COBIT). 37

38 Open Certification Framework Poziom 1 Samoocena STAR W pierwszym poziomie programu STAR wzięły udział 22 rozwiązania oferowane w modelu chmury m.in. firm Amazon, HP, Microsoft, Symantec, Telecom Italia, Verizon 38

39 Open Certification Framework Poziom 2 Certyfikacja STAR Ocena niezależnego audytora (BSI) Głównym założeniem poziomu 2 jest wykorzystanie wymagań ISO/IEC 27001:2007 zintegrowanych z wymaganiami Cloud Control Matrix ( CCM ) w celu dokonania oceny poziomu dojrzałości organizacji i stosowanego przez nią systemu kontroli wewnętrznej. Dodatkową korzyścią jest dostarczenie potencjalnemu odbiorcy usługi narzędzia wspomagającego proces oceny i wyboru dostawcy. 39

40 Open Certification Framework Poziom 3 Ciągły monitoring i doskonalenie Program STAR opiera się na cyklu Deminga zwanym również modelem PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act), który zapewnia proces ciągłego monitoringu i doskonalenia wdrożonych mechanizmów kontrolnych i procesów. 40

41 Open Certification Framework Harmonogram OCF Poziom 1 już jest dostępny Ocena niezależnego audytora 1 kwartał 2013 Certyfikacja STAR dla dostawców - 2 kwartał 2013 Poziom 3 - nie wcześniej niż 2015 r. 41

42 Cloud Security Alliance Polska Dziękuję za uwagę Linkedin Grupa Cloud Security Alliance Polska Marcin Fronczak CCSK, CIA, CISA, CRISC 42

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA

CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl 507-071-401 ADAM MIZERSKI: Audytor, biegły sądowy, członek Izby Rzeczoznawców PTI a także ekspert z obszaru informatyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA. Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl 507-071-401

CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA. Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl 507-071-401 CLOUD COMPUTING, WYZWANIA I RYZYKA Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl 507-071-401 ADAM MIZERSKI: Audytor, biegły sądowy, członek Izby Rzeczoznawców PTI a także ekspert z obszaru informatyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Zarys treści: Ta publikacja opisuje normę ISO/IEC 20000 jej zalety oraz słabości w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania ryzyka kluczowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001

Metody szacowania ryzyka kluczowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2009, 19(91) pp. 63 70 2009, 19(91) s. 63 70 Metody szacowania ryzyka kluczowy element systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk Uniwersytet Łódzki Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą obliczeniową Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik cloud computing

Przewodnik cloud computing 2012 Przewodnik cloud computing Niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla osób, które chcą dowiedzieć się na czym polegają usługi cloud computing oraz w jaki sposób ocenić te usługi pod kątem bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 26, 2009 Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego Krzysztof LIDERMAN Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne zagrożenia dla danych w chmurowym modelu przetwarzania

Ogólne zagrożenia dla danych w chmurowym modelu przetwarzania Ogólne zagrożenia dla danych w chmurowym modelu przetwarzania Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda Bardzo krótkie wprowadzenie Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 1 Wprowadzenie do chmur

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 1 Wprowadzenie do chmur Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 1 Wprowadzenie do chmur Żenujący żart Było znacznie przyjemniej zanim ludzie zaczęli przechowywać wszystko w chmurze 3 Zaliczenie Wykład: 10h Test wyboru (możliwość

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING I JEGO ASPEKTY PRAWNE RAPORT

CLOUD COMPUTING I JEGO ASPEKTY PRAWNE RAPORT CLOUD COMPUTING I JEGO ASPEKTY PRAWNE RAPORT Cloud Computing (chmura obliczeniowa) to model dystrybucji narzędzi informatycznych polegający na udostępnianiu użytkownikom oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013r. STRONA 1 USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013 Spis Treści 1 O Nas pointas.com.pl 2 Kadra i Kwalifikacje 3 Audyty i konsulting

Bardziej szczegółowo

Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D

Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D Marcin Karczmarczyk, HP Karol Lemański, HP Jachranka, 25.09.2013 Definicja chmury obliczeniowej wg. NIST Chmura obliczeniowa Model świadczenia usług zapewniający

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WPŁYW ELEKTRONICZNEJ WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Biała księga ISO 31000 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZASADY I WSKAZÓWKI. www.cts.com.pl

Biała księga ISO 31000 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZASADY I WSKAZÓWKI. www.cts.com.pl Biała księga ISO 31000 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZASADY I WSKAZÓWKI SZANOWNI PAŃSTWO! Firma CTS Customized Training Solutions od przeszło 20 lat prowadzi wysokospecjalistyczne szkolenia dla osób w branży IT.

Bardziej szczegółowo

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP Warszawa 27.06.2014 Agenda Część I Godz. 10:00 12:15 1. Wprowadzenie: Cloud computing podstawowe

Bardziej szczegółowo