Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Klasyfikacja chmur i usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Klasyfikacja chmur i usług"

Transkrypt

1 Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 2 Klasyfikacja chmur i usług

2 Zawartość Usługi w chmurach Typy chmur 2

3 Struktura i typy usług

4 Usługi i role Chmura jest zasadniczo klasą systemów, która dostarcza zdalnym użytkownikom zasoby IT w formie usług. Zasoby dotyczą sprzętu, środowisk programistycznych i aplikacji. Różne przedsiębiorstwa odgrywają różne role w budowaniu i używaniu systemów chmurowych. Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 4

5 Usługi i role Zakres tych ról sięga od dostawców technologii (umożliwiających budowanie chmur, czyli sprzętu, wirtualizacji, usług sieciowych, itp.), przez dostawców chmur (dostarczających swoją infrastrukturę i platformy klientom) do samych klientów (używających usług dostawców dla usprawnienia swoich aplikacji webowych) i wreszcie użytkowników (którzy korzystają z aplikacji webowych, często nieświadomi, że opiera się ona na technologiach chmurowych). Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 5

6 Komponenty i dostawcy Główne elementy składowe platform chmurowych to sprzęt komputerowy (hardware), magazynowanie, infrastruktura, oprogramowanie, systemy operacyjne i wirtualizacja platform. Kluczowi dostawczy komponentów dla cloud computing Zasób Sprzęt komputerowy Magazynowanie Infrastruktura Oprogramowanie Systemy operacyjne Wirtualizacja platform Jednostka Dell, HP, IBM, Sun Sun, EMC, IBM Cisco, Juniper Networks, Brocade Communication 3tera, Eucalyptus, G- Eclipse, Hadoop Solaris, AIX, Linux (Red Hat, Ubuntu) Citrix, VMWare, IBM, Xen, Linux KVM, Microsoft, Sun xvm Borko Furht, Handbook of Cloud Computing Wikipedia, Cloud computing, 6

7 Struktura usług Cloud computing można postrzegać jako kolekcję usług, które są prezentowane jako warstwowa struktura chmur obliczeniowych Borko Furht, Handbook of Cloud Computing 7

8 Struktura usług Usługi oferowane przez cloud computing zazwyczaj zawierają usługi IT określane jako SaaS (Software- as- a- Service), które widać na górze stosu. SaaS pozwala użytkownikom zdalnie uruchamiać aplikacje z chmury. Platform- as- a- Service (PaaS) przypomina IaaS, ale zawiera także system operacyjny i usługi wymagane przez konkretną aplikację. Innymi słowy, PaaS to IaaS z dostosowanym stosem oprogramowania dla danej aplikacji. Infrastructure- as- a- service (IaaS) odnosi się do zasobów obliczeniowych jako usługi. Indywidualne wirtualizowane komputery z gwarantowaną mocą przetwarzania i zarezerwowaną przestrzenią magazynowania i dostępem do Internetu. Data- Storage- as- a- Service (dsaas) zapewnia magazynowanie, włączając w to wymagania pasma. Borko Furht, Handbook of Cloud Computing 8

9 Struktura usług Wikipedia, Cloud computing, 9

10 IaaS Infrastructure as a Service (IaaS) jest jednym z trendów Everything as a Service. Łatwiej zrozumieć IaaS kiedy pomyślimy o nim jako o Hardware as a Service zamiast budowania własnych farm serwerów mała firma może zapłacić za korzystanie z infrastruktury dostarczanej przez profesjonalne przedsiębiorstwo. Firmy takie jak Google, Microsoft i IBM są zaangażowane w oferowanie tego typu usług. Sprzęt komputerowy dużej skali i sieci komputerowe o wysokich parametrach są podstawowymi składowymi IaaS. Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 10

11 IaaS Zasoby dostarczone konsumentowi mają na celu zapewnienie przetwarzania, magazynowania, sieci i innych podstawowych zasobów obliczeniowych, gdzie konsument może zainstalować i uruchomić dowolne oprogramowanie, włączając w to system operacyjny i aplikacje. Konsument nie zarządza i nie kontroluje znajdującej się poniżej infrastruktury chmury, ale kontroluje systemy operacyjne, magazynowanie, zainstalowane aplikacje i czasami w ograniczony sposób wybrane komponenty sieciowe (np. firewall). David E.Y. Sarna, "Implementing and Developing Cloud Computing Applications 11

12 IaaS IaaS dzieli się na: Computation as a Service (CaaS), gdzie wynajmowane są serwery oparte na wirtualnych maszynach (opłaty głównie za godzinowe użycie CPU i RAM, cechy wirtualnych maszyn, system operacyjny i oprogramowanie). Data as a Service (DaaS), gdzie oferowana jest nieograniczona przestrzeń magazynowania danych użytkownika dowolnego typy (opłaty za GB składowanych i przesyłanych danych). Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 12

13 SaaS Software as a Service (SaaS) opiera się na licencjonowaniu używania oprogramowania na żądanie, które to oprogramowanie jest już zainstalowane i działa na platformie chmurowej. Takie aplikacje na żądanie mogą być rozwijane i wdrażane na warstwie PaaS lub SaaS platformy chmurowej. SaaS zastępuje tradycyjne oprogramowanie używane w modelu subscribe/rent, redukując konieczność fizycznej instalacji przez użytkownika i koszty zarządzania. Chmury SaaS mogą także pozwalać użytkownikom komponować dostępne usługi w celu realizacji ich konkretnych potrzeb. Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 13

14 SaaS Zasoby dostarczone konsumentowi na najwyższym poziomie mają na celu umożliwienie używania aplikacji działających w infrastrukturze chmury. Aplikacje są dostępne z różnych urządzeń klienckich przez cienkie interfejsy klienckie, takie jak przeglądarki internetowe (np. webowy klient ). Konsument nie zarządza i nie kontroluje znajdującej się poniżej infrastruktury chmury, włączając w to sieć, serwery, systemy operacyjne, magazynowanie czy nawet indywidualne możliwości aplikacji, z możliwym wyjątkiem dla konfiguracji ustawień samej aplikacji. David E.Y. Sarna, "Implementing and Developing Cloud Computing Applications 14

15 Kategorie SaaS Aplikacja działa bezpośrednio na kliencie, jednak ma ona dostęp do użytecznych funkcji i usług dostarczanych przez chmurę. Przykładem tego typu usługi jest aplikacja itunes (Apple). Aplikacja desktopowa odtwarza muzykę, podczas gdy usługa chmury używana jest do kupowania nowej zawartości audio i wideo. Biznesowym przykładem jest Microsoft Exchange Hosted Services. Lokalny Exchange Server używa dodanych usług z chmury, włączając w to na przykład filtrowanie spamu, archiwizowanie. SaaS, gdzie cała aplikacja działa w chmurze. Klient zawiera prostą przeglądarkę w celu dostępu do aplikacji. Dobrze znanym przykładem jest salesforce.com. Platforma chmury dla tworzenia aplikacji, używana przez deweloperów. Deweloperzy tworzą nowe aplikacje SaaS używając platformy chmury. Borko Furht, Handbook of Cloud Computing Chappell, D. (August 2008). A short introduction to cloud platforms: An enterprise- oriented view. San Francisco, CA 15

16 Daas wariant SaaS Desktop as a Service jest specjalnym wariantem SaaS, który dostarcza wirtualizowaną przestrzeń roboczą przypominającą własny komputer i wysyła jej obraz do fizycznego komputera użytkownika. Zamiast lokalnego desktopu, użytkownik może używać jego odpowiednika w chmurze, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje i korzystać jednocześnie ze wszystkich zalet SaaS. Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 16

17 PaaS Platform as a Service (PaaS) zapewnia środowisko wykonawcze oprogramowania Środowisko nie jest tylko pre- instalowanych systemem operacyjnych, ale także jest zintegrowane z platformą poziomu języka programowania, którą użytkownicy mogą używać do rozwijania i budowania aplikacji na daną platformę. Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 17

18 PaaS Z punktu widzenia użytkowników PaaS, zasoby obliczeniowe są zamknięte w niezależnych kontenerach, mogą oni rozwijać własne aplikacje w określonych językach programowania a odpowiednie API jest wspierane przez kontener bez konieczności zawracania sobie głowy zarządzaniem zasobami i alokowania problemów w rodzaju automatycznego skalowania i load balancing. Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 18

19 PaaS Zasób dostarczany konsumentowi na tym pośrednim poziomie ma na celu wdrożenie (deployment) do infrastruktury chmury stworzonej lub posiadanej przez klienta aplikacji napisanej za pomocą języków i narzędzi wspieranych przez dostawcę. Konsument nie zarządza ani nie kontroluje znajdującej się poniżej infrastruktury chmury, włączając w to sieć, serwery, systemy operacyjne, magazynowanie, ale posiada kontrolę nad wdrożoną aplikacją i możliwie nad konfiguracją środowiska aplikacji. David E.Y. Sarna, "Implementing and Developing Cloud Computing Applications 19

20 Przykład PaaS PaaS dostarcza IDE (integrated development environment) włączając w to bezpieczeństwo danych, kopie zapasowe, hosting aplikacji i skalowalną architekturę. Borko Furht, Handbook of Cloud Computing Zoho Creator, Platform as a Service, 20

21 Typy chmur

22 Typy chmur W publicznej (zewnętrznej) chmurze zasoby obliczeniowe są dynamicznie dostarczane przez Internet poprzez aplikacje lub usługi webowe od zewnętrznego (offsite third- party) dostawcy. Chmury publiczne są utrzymywane przez zewnętrzne organizacje, a aplikacje od różnych konsumentów zazwyczaj są przemieszane między serwerami, magazynami, systemami i sieciami chmury. Środowisko chmury hybrydowej łączy liczne modele chmur publicznych i prywatnych. Chmury hybrydowe zarządzają złożonością rozdziału aplikacji między zarówno publiczne i prywatne chmury. Borko Furht, Handbook of Cloud Computing Wikipedia, Cloud computing, Chmura prywatna (wewnętrzna) określa cloud computing wewnątrz sieci prywatnej. Chmury prywatne zbudowane są dla wyłącznego użytku jednego klienta, zapewniając pełną kontrolę nad danymi, bezpieczeństwem i jakością usług. Chmury prywatne mogą być budowane i zarządzane przez własne działy IT lub zlecane dostawcom chmur. 22

23 Chmury publiczne Chmura publiczna (zewnętrzna) jest najpopularniejszą formą cloud computing, gdzie usługi są dostępne w ogólny publiczny pay- as- you- go sposób. Klienci indywidualni lub przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do tych usług poprzez Internet od dostawcy zewnętrznego i dzielą zasoby z innymi klientami. Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 23

24 Chmury publiczne Model chmury publicznej jest powszechnie akceptowany i przyjęty przez liczne przedsiębiorstwa, ponieważ wiodący dostawcy (Amazon, Microsoft i Google) wyposażyli swoją infrastrukturę w dużą liczbę centrów danych, umożliwiając użytkownikom dowolne skalowanie i kurczenie dzierżawionych zasobów przy zachowaniu niskich kosztów i niewielkich nakładach organizacyjnych. Bezpieczeństwo i zarządzanie danymi stanowią przy tym podejściu najpoważniejszy problem. Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 24

25 Chmury prywatne Chmura prywatna (wewnętrzna) jest używana kiedy infrastruktura chmury, własna sieć lub centrum danych są obsługiwane samodzielnie przez firmę lub organizację i służy klientowi za firewallem. Większość prywatnych chmur należy do dużych przedsiębiorstw lub organizacji rządowych, które wolą trzymać swoje dane w bardziej kontrolowanym i bezpieczniejszym środowisku. Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 25

26 Chmury publiczne a prywatne Obszar Chmura publiczna Chmura prywatna Właściciel infrastruktury Organizacja zewnętrzna (dostawca chmury) Przedsiębiorstwo Skalowalność Nieograniczona i na żądanie Ograniczona przez zainstalowaną infrastrukturę Kontrola i zarządzanie Jedynie zarządzanie wirtualnymi maszynami, co ogranicza ciężar zarządzania Wysoki poziom kontroli nad zasobami, potrzebna większa wiedza aby nimi zarządzać. Koszt Niższy koszt Wysoki koszt wynikający z przestrzeni, chłodzenia, zużycia energii i samego sprzętu. Wydajność Bezpieczeństwo Nieprzewidywalne wielo- użytkownikowe (multi- tenant) środowisko czyni gwarancję pożądanej wydajności trudną do uzyskania. Wątpliwości związane z prywatnością danych Gwarantowana wydajność Wysokie bezpieczeństwo Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 26

27 Chmury hybrydowe Połączenie dwóch typów chmur (prywatnej i publicznej), gdzie chmura prywatna jest w stanie zapewnić wysoki poziom dostępności usług przez skalowanie własnego systemu za pomocą zasobów zewnętrznie dostarczanych z chmury publicznej w momencie gwałtownego wzrostu zapotrzebowania lub awarii sprzętowej. W chmurach hybrydowych przedsiębiorstwo może trzymać krytyczne dane i aplikacje za firewallem, a mniej krytyczne w chmurze publicznej. Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing 27

28 Chmury wspólnotowe Idea chmury wspólnotowej pochodzi z paradygmatów grid computing i volunteer computing. W chmurze wspólnotowej, grupa przedsiębiorstw o podobnych wymaganiach może współdzielić infrastrukturę, dzięki temu zwiększać skalę przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Inna forma chmury wspólnotowej może zostać ustanowiona przez stworzenie wirtualnego centrum danych z instancji wirtualnych maszyn uruchomionych na nieużywanych maszynach użytkowników. Hai Jin et al., Handbook of Cloud Computing Briscoe, G., Marinos, A. Towards community cloud computting. Proceedings of the IEEE DEST 2009, Istanbul, Turkey Wikipedia, Cloud computing, 28

29 Typy chmur - zestawienie Chmura prywatna (private) Infrastruktura chmury obsługiwana samodzielnie przez organizację. Może być zarządzana przez organizacją lub firmę zewnętrzną i może być utrzymywana wewnątrz (on- premise) lub na zewnątrz (off- premise) firmy. Chmura wspólnotowa (community) Infrastruktura chmury współdzielona pomiędzy kilkoma organizacjami i wspierająca specyficzną wspólnotę o podobnych zainteresowaniach (np. misji, wymaganiach bezpieczeństwa, polityce, itp.) Może być zarządzana przez organizacją lub firmę zewnętrzną i może być utrzymywana wewnątrz (on- premise) lub na zewnątrz (off- premise). Chmura publiczna (public) Infrastruktura chmury jest dostępna publicznie lub dla dużych grup przemysłowych i jest własnością organizacji sprzedającej usługi chmurowe. Chmura hybrydowa (hybrid) Infrastruktura chmury jest złożeniem dwóch lub więcej chmur (prywatncyh, wspólnotowych lub publicznych), które zachowują własne byty, ale są razem powiązane przez standardową lub własną technologię, która umożliwia przenośność danych i aplikacji (np. load balancing). David E.Y. Sarna, "Implementing and Developing Cloud Computing Applications 29

30 Cloud computing a usługi chmur Cloud computing jest podstawą IT dla usług chmurowych i składa się z technologii umożliwiających działanie usług chmurowych Atrybut Systemy infrastruktury Oprogramowanie aplikacyjne Rozwój aplikacji i wdrażanie oprogramowania Oprogramowanie zarządzania aplikacjami i systemami Sieci IP Kluczowe atrybuty cloud computing Opis W skład wchodzą serwery, magazynowanie i sieci, które skalują się na żądanie użytkownika. Zapewnia webowy interfejs użytkownika, API usług sieciowych i bogate możliwości konfiguracyjne. Wspiera rozwój i integrację oprogramowania aplikacyjnego w chmurze. Wspiera sprawną samoobsługę dostarczania (provisioning), konfigurowania i monitorowania użycia Łączą użytkowników do chmury u komponentów infrastruktury. Borko Furht, Handbook of Cloud Computing Jens, F. (September 2008). Defining cloud services and cloud computing. 30

31 Cloud computing a usługi chmur Atrybut Kluczowe atrybuty usług chmurowych Opis Dostawca zewnętrzny (offsite third- party) Dostęp przez Internet Wymagane minimalne lub żadne umiejętności IT Dostarczanie (provisioning) Cennik Interfejs użytkownika Interfejs systemowy Współdzielone zasoby Zakłada się, że podczas działania chmury usługi zapewnia dostawca zewnętrzny. Istnieje także możliwość wewnętrznego dostarczania usług. Usługi są dostępne przez standardowe uniwersalne łącza sieciowe. Mogą w to wchodzić także opcje QoS (quality of service) i bezpieczeństwa. Istnieje uproszczona specyfikacja wymagań. W skład wchodzi samodzielne żądanie zasobów, wdrożenia w (prawie) czasie rzeczywistym oraz dynamiczne i drobnoziarniste skalowanie. Ceny oparte są na użytkowaniu i są drobnoziarniste. W skład interfejsu użytkownika wchodzą przeglądarki dla szerokiego zakresu urządzeń o bogatych możliwościach. Interfejsy systemowe są oparte o API usług sieciowych (Web services) zapewniających standardowe szkielety dostępu i integracji pomiędzy usługami chmurowymi. Zasoby są współdzielone pomiędzy użytkownikami usług chmurowych. Jednak, poprzez opcje konfiguracji usługi, istnieje możliwość dostosowania. Borko Furht, Handbook of Cloud Computing Jens, F. (September 2008). Defining cloud services and cloud computing. 31

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 1 Wprowadzenie do chmur

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 1 Wprowadzenie do chmur Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 1 Wprowadzenie do chmur Żenujący żart Było znacznie przyjemniej zanim ludzie zaczęli przechowywać wszystko w chmurze 3 Zaliczenie Wykład: 10h Test wyboru (możliwość

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Zawartość Dostępne platformy Przykłady 2 Platformy Platformy Cloud computing ma olbrzymi potencjał komercyjny. Zgodnie badaniem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą Cloud computing Czym jest praca w chmurze? Praca w chmurze obliczeniowej oznacza pracę z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 4 Wirtualizacja

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 4 Wirtualizacja Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 4 Wirtualizacja Zawartość Wprowadzenie do wirtualizacji Warstwy i interfejsy Wirtualne maszyny i menedżery wirtualnych maszyn Wsparcie sprzętowe Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk Uniwersytet Łódzki Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą obliczeniową Streszczenie

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Platforma Microsoft Azure. www.microsoft.com/poland/windowsazure/

COMPUTERWORLDGUiDE. Platforma Microsoft Azure. www.microsoft.com/poland/windowsazure/ COMPUTERWORLDGUiDE Platforma Microsoft Azure Platforma Microsoft Azure Computerworld Guide Cloud usuwa bariery Dotychczas tworzenie oprogramowania dla dużych instytucji wymagało solidnych nakładów finansowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Tytuł oryginalny: Windows Azure Platform Tłumaczenie: Radosław Meryk Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Polish edition copyright 2013 by HELION SA.

Bardziej szczegółowo

Ewelina Niewiadomska. Wprowadzenie

Ewelina Niewiadomska. Wprowadzenie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Ewelina Niewiadomska Urząd Statystyczny, Szczecin Zastosowanie technologii przetwarzania w chmurze w e-administracji Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP Warszawa 27.06.2014 Agenda Część I Godz. 10:00 12:15 1. Wprowadzenie: Cloud computing podstawowe

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Maciej Siwicki Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Streszczenie W pracy poddano analizie problematykę

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty Cloud Computing

Prawne aspekty Cloud Computing Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Kierunek: Prawo Ewa Molenda Nr albumu: 1019292 Prawne aspekty Cloud Computing Opiekun pracy magisterskiej: Prof. dr hab. Ewa Nowińska Instytut Prawa

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing. Przetwarzanie w chmurze

Cloud Computing. Przetwarzanie w chmurze Cloud Computing Przetwarzanie w chmurze Chmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Szewczyk. Wprowadzenie

Agnieszka Szewczyk. Wprowadzenie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Agnieszka Szewczyk Uniwersytet Szczeciński Chmura obliczeniowa diagnostyka doboru najlepszego rozwiązania na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych

Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych Zrób to w chmurze Porównanie możliwości tworzenia aplikacji dla platformy Amazon EC2 i Google App Engine Studenci Katedry Informatyki AGH pokażą Ci, w jaki sposób patrzeć na chmury z rozjaśnioną twarzą

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych OPRACOWANIE Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych Wprowadzenie Aby zachować konkurencyjną pozycję na rynku, przedsiębiorstwa muszą zwiększać dynamikę działania przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo