Ogólne zagrożenia dla danych w chmurowym modelu przetwarzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne zagrożenia dla danych w chmurowym modelu przetwarzania"

Transkrypt

1 Ogólne zagrożenia dla danych w chmurowym modelu przetwarzania Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań,

2 Agenda Bardzo krótkie wprowadzenie Zagrożenia bezpieczeństwa w chmurze Zarys problemów prawnych Ryzyka (ale i korzyści!) bezpieczeństwa Chmura prywatna, współdzielona, publiczna Anonimizacja danych jako metoda ich ochrony Rozwiązania specyficzne dla Windows Azure Krótko: na ten temat jest cała prezentacja Pawła :) Kilka porad dla autorów usług Podsumowanie, pytania, dyskusja 2

3 Przywitanie z chmurą 3

4 Co to jest chmura? (Definicja NIST) Przetwarzanie w chmurze jest to model przetwarzania umożliwiający wygodny dostęp na żądanie do konfigurowalnej i współdzielonej puli zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowej, aplikacji i usług), które mogą być szybko dostarczane i wymagają minimalnego wysiłku w kwestii zarządzania i interakcji z usługodawcą. 4

5 Klasyfikacja techniczna chmur Model tradycyjny własna serwerownia lub kolokacja Platform as a Service (PaaS) Infrastructure as a Service (IaaS) Software as a Service (SaaS) 5

6 6

7 Modele biznesowe chmury Chmura publiczna Chmura współdzielona Chmura prywatna Chmura hybrydowa PUBLICZNA WSPÓŁDZIELONA PRYWATNA 7

8 Najważniejsze cechy chmury Skalowalność Elastyczność Łatwość i intuicyjność zarządzania Optymalizacja wykorzystania zasobów Niezawodność Bezpieczeństwo (?) 8

9 Zagrożenia bezpieczeństwa w chmurze 9

10 Zagrożenia dla usług i danych w chmurze Ogólne zagrożenia usług IT Specyficzne zagrożenia związane z chmurowym modelem przetwarzania danych Najbardziej znaczące są zagrożenia dla danych, związane z przynajmniej częściową utratą kontroli nad nimi oraz sposobami ich zabezpieczenia Znaczenie barier prawnych i procedur wewnętrznych Problem tworzenia bezpiecznych usług w chmurze Jak autorzy usług powinni podejść do tego problemu? 10

11 Przykładowe problemy prawne (1) Prawu trudno nadążyć za rozwojem technologii Przykładowe regulacje ogólne: UoODO, KK, KC Przykładowe regulacje szczególne: Prawo Bankowe Dopiero w 2012 r. ma zostać przyjęta strategia UE dotycząca przetwarzania danych w chmurze Mogą zależeć od rodzaju chmury (I/P/SaaS) Gdzie działa administrator (sprawca)? Gdzie przetwarzane są dane? Przykładowy problem: eksport danych poza EOG co do zasady wymaga zgody GIODO Kwestie specyficzne dla użytkownika 11

12 Przykładowe problemy prawne (2) Powierzenie danych Zgodnie z UoODO nawet w przypadku powierzenia danych osobowych podmiotom trzecim, instytucja powierzająca nadal ponosi za nie odpowiedzialność! Kłopot z drugiej strony: USA Patriot Act Dyskwalifikacja amerykańskich dostawców chmury dla wielu zastosowań użytkowników z Polski/Europy Kwestie specyficzne dla użytkownika procedury wewnętrzne Np. uprawnienia dostępowe do danych tylko dla konkretnego wydziału/grupy pracowników 12

13 Zagrożenia dla danych w chmurze wg CSA Raport Top Threats to Cloud Computing Zagrożenie IaaS PaaS SaaS Nadużycie (złośliwe użycie) usługi!! Niebezpieczne interfejsy/api!!! Ataki od wewnątrz (u dostawcy)!!! Problemy współdzielenia technologii! Utrata lub wyciek danych!!! Kradzież konta!!! Nieznany profil ryzyka!!! 13

14 Oraz wg ENISA Większość ma największe znaczenie w konktekście chmury publicznej Utrata kontroli nad danymi Brak zgodności ze standardami, przenośności interfejsów Możliwość ataku na mechanizmy izolacji Publicznie dostępny interfejs zarządzający Niewystarczające zabezpieczenia danych Niewłaściwe lub niekompletne usunięcie danych Napastnik wewnętrzny po stronie dostawcy chmury lub skojarzonych usług 14

15 Najwyżej punktowane : R2 = Utrata kontroli nad danymi R3 = Brak przenośności standardów R22 = Problemy związane ze zmianami prawnymi Źródło: Cloud Computing - Benefits, risks and recommendations for information security 15

16 Korzyści dla bezpieczeństwa chmur wg ENISA Bezpieczeństwo jest tańsze dla większej skali Skalowalność zasobów na żądanie Korzyści związane z wirtualizacją Łatwiejsze zarządzanie np. aktualizacjami Lepsze możliwości logowania / śledztwa Łatwiejsze zarządzanie skoncentrowanymi zasobami Pamiętajmy, że model alternatywny do chmury także niesie zagrożenia trzeba je porównać! 16

17 Składniki bezpiecznej chmury Polityka bezpieczeństwa informacji wraz z opartymi na niej procedurami i politykami szczegółowymi Wymagania, normy Backupy i ciągłość działania Ochrona kanałów komunikacyjnych Ochrona brzegowa Bezpieczne aplikacje i środowisko Przeglądy i audyty bezpieczeństwa 17

18 Bezpieczeństwo w różnych modelach chmury Kategoria Chmura publiczna Chmura prywatna Zwiększenie dostępności Problemy prawne Ochrona dla danych wrażliwych Możliwośćśledztwa (forensics) Kontrola (personelu, technologii) Kontrola nad kodem i konfiguracją usług Bardzo duże Bardzo duże w części zastosowań Wyjątkowo niepewna Dyskusyjne (ew. wynika ze standardów) Dyskusyjna (ew. wynika ze standardów) Dyskusyjna lub niemożliwa Ograniczone możliwościami firmy Brak lub minimalne (wewnętrzne) Niemal jak w tradycyjnym modelu Jak w tradycyjnym modelu Jak w tradycyjnym modelu Jak w tradycyjnym modelu 18

19 Zakładany scenariusz do analizy Organizacja musi wysłać dane do chmury w celu szybkiego przeprowadzenia zasobożernych obliczeń Dane zostają wysłane na zewnątrz Wtedy w praktyce nie są one już tylko nasze dostęp do nich może mieć potencjalnie operator chmury (w chmurze współdzielonej/prywatnej inna usługa, użytkownik) Ryzyko wycieków danych jest realne W związku z tym, należy dokładnie przeanalizować: Które dane mogą trafić do chmury, a które muszą pozostać tajemnicą? Których danych potrzebuje chmura do obliczeń? Czy można je w jakiś sposób zaciemnić? 19

20 Anonimizacja danych jako metoda ich ochrony w chmurze 20

21 Podstawowe założenia Jeżeli zachodzi konieczność przesłania wrażliwych danych do chmury z uwagi na konieczność ich przetworzenia, można zastosować anonimizację Na początku należy wyodrębnić dane opisowe (np. w przypadku chorób: miażdżyca ) i kolumn w tabelach potencjalnie je opisujących (np. data urodzenia, płeć, itp.) Dąży się do tego, żeby żaden z zapisów nie wskazywał na konkretną osobę/przedmiot w sposób jednoznaczny (np. numer telefonu komórkowego) Ciekawostka: zestaw (data urodzenia, płeć, kod pocztowy) pozwala jednoznacznie zidentyfikować nie mniej niż 87% obywateli USA 21

22 Propozycja definicji anonimizacji W odniesieniu do danych osobowych, za Projektem ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej z Anonimizacja danych oznacza przekształcenie danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo jeżeli przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań 22

23 Dobór zakresu danych do anonimizacji Jaki charakter ma konkretna dana (kolumna) Dane niejawne, osobowe, wrażliwe, Często nie wiemy, jaka informacja może być użyteczna dla napastnika Możliwość wnioskowania istnieje przede wszystkim dla unikalnych danych: np. firma sprzedaje 1000 produktów, a jeden z nich kosztuje 10x więcej od innych Czy dana jest potrzebna do obliczeń Projektanci aplikacji muszą udostępnić użytkownikom możliwości konfiguracji, tak aby mogli sami decydować o klasyfikacji danych 23

24 Najprostsze techniki anonimizacji Zamiana danych losowymi wartościami z wcześniej wybranego zakresu Generalizacja (problem: utrata części informacji) Mieszanie zamiana danych (obejmujących kolumnę) wierszami, tak żeby każda zmieniła swoje położenie. Daty (np. urodzenia) można modyfikować, dodając losowy interwał np. +/- N dni. (Problem: dane rzadkie ) Szyfrowanie (problem: widać, że to chronione aktywa) Usunięcie (problem: odpowiednie mapowanie, potencjalne błędy/niemożność przetwarzania danych) 24

25 Przykładowe podejście formalne k-anonimizacja Dostępna jest baza danych z n rekordami Poprzez zastąpienie ( * ) lub generalizację doprowadzamy do sytuacji, w której każdy rekord jest identyczny co najmniej z k-1 innymi rekordami Przykład 2-anonimizacji: Źródło: R. Williams, M. Blum, K-Anonymity, REU Summer

26 Jak wybrać metodę anonimizacji? Wykonalność obliczeń Nie można np. zaszyfrować wielkości, na których prowadzone są obliczenia Np. generalizacja umożliwi wykonanie obliczeń ze zmniejszoną (ale być może akceptowalną) dokładnością Wykonalność odwrócenia Dane trzeba z powrotem odnieść do informacji posiadanej lokalnie Koszt obliczeniowy zaciemniania i odwracania Nie może równoważyć korzyści z modelu obliczeniowego chmury Np. nie będziemy liczyć skrótów MD5 z nazwiska ;) 26

27 27

28 Ochrona specyficzna dla środowiska chmurowego 28

29 Jeden slajd więcej opowie Paweł De facto Azure nie wprowadza dodatkowych rozwiązań bezpieczeństwa, ale pozwala programistom korzystać z już dostępnych usług Zarządzanie tożsamością i kontrolą dostępu Szerokie wykorzystanie PKI oraz certyfikatów Szyfrowana komunikacja z endpointami aplikacji Wirtualne instancje maszyn obliczeniowych Zwiększenie dostępności poprzez mechanizmy detekcji awarii Wbudowane mechanizmy ochrony przed skanowaniem portów, DDoS itd. 29

30 Co mogą zrobić autorzy usług? 30

31 Wyzwania dla bezpiecznego projektu Bezpieczeństwo = problem kompleksowy (wielowarstwowy) Kto może popełnić błąd? Projektanci Programiści Wdrożeniowcy Użytkownicy Prawdziwa dogłębna ochrona (security-in-depth) ma miejsce, jeśli bezpieczeństwo zaadresują w odpowiedni sposób wszystkie te grupy 31

32 Projektanci (1) Modelowanie zagrożeń na etapie koncepcji 32

33 Projektanci (2) Zasady Privacy by Design Proaktywne, a nie reaktywne działania Domyślne ustawienia zapewniające prywatność Prywatność wbudowana od etapu projektowania i obecna na wszystkich etapach SDLC Prywatność i, a nie albo bezpieczeństwo Transparentność Poszanowanie prywatności użytkowników Microsoft Privacy Principles 33

34 Programiści Dokładna realizacja rozsądnie napisanego projektu Tworzenie bezpiecznego kodu Aplikacje np. dla Azure są rozwijane pod Microsoft Visual Studio nie zastąpi ono programisty w myśleniu o bezpieczeństwie Źle napisany kod podatny jest na klasyczne podatności bezpieczeństwa (XSS, Injections itd.) Częściową pomocą mogą być rozwiązania takie, jak Microsoft Anti-Cross-Site-Scripting Library 34

35 Podsumowanie 35

36 Podsumowanie Model chmurowy będzie się rozpowszechniać głównie z uwagi na korzyści biznesowe (także dostępność!) W przypadku danych wrażliwych rekomendujemy uniezależnienie się od publicznych dostawców usług cloud computing Możliwe jest wykorzystanie w takich celach chmury prywatnej i współdzielonej Proponujemy tworzenie usług, dających możliwość anonimizacji danych dla obliczeń, które mogłyby być wykonane w chmurze publicznej zaufanego dostawcy Jednocześnie należy stosować ogólne zasady tworzenia bezpiecznych usług IT 36

37 Więcej informacji NIST Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing ENISA Cloud Computing Security Risk Assessment Zasady Privacy by Design CSA Top Threats to Cloud Computing https://cloudsecurityalliance.org/topthreats/csathreats.v1.0.pdf 37

38 Pytania i dyskusja Grafika: Dziękuję za uwagę! 38

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Szkolenie działu KDM PCSS, Poznań, 28.02.2006r. Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s.

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. BIZNES benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. 54 Zarządzanie zespołem ludzkim i zasobami z chmury s. 6 Biuro w chmurze Google Apps dla fi rm s. 24 Cloud printing drukowanie

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo