Szczegółowa specyfikacja techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowa specyfikacja techniczna"

Transkrypt

1 Szczegółowa specyfikacja techniczna załącznik nr 9 do siwz PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Modernizacja zabudowy wnętrza kontenera Wymiana zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, ogrzewania i klimatyzacji. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń teleinformatycznych spełniających wymagania niniejszej specyfikacji. Wykonanie dokumentacji technicznej wykonanej modernizacji wraz z wymaganymi schematami i opisami Producentem kontenera jest firma ISS Wawrzaszek. STAN OBECNY KONTENERA Kontener składa się z trzech przedziałów funkcyjnych : 1. Przedziału technicznego w którym znajdują się urządzenia techniczne, oraz stanowi miejsce przewożenia anten, przedłużaczy, środków czystości itp. Dostęp do przedziału technicznego zabezpieczony jest żaluzjami po obu stronach kontenera. 2. Przedziału łączności przedział, w którym obecnie znajdują się dwa stanowiska dyspozytorskie oraz zamontowane są radiotelefony, bramki GSM, rejestrator rozmów. Jest to miejsce pracy osób odpowiedzialnych za prowadzenie korespondencji sztabu na miejscu akcji. 3. Przedziału sztabowego w którym znajduje się stół oraz siedziska dla członków sztabu. Przedział sztabowy oddzielony jest od przedziału technicznego drzwiami przesuwnymi. 4. Wyposażenie kontenera stanowią urządzenia, które należy wykorzystać do prowadzonej modernizacji a) 2 sztuki radiotelefonów przewoźnych Motorola GM360; b) 10 sztuk radiotelefonów nasobnych Motorola GP360; c) rejestrator TRC KSRC 308 umożliwiający nagrywanie korespondencji poprzez 4 porty analogowe; d) urządzenie wielofunkcyjne HP C7180; e) instalację wraz z urządzeniami do nagłośnienia (należy pozostawić bez zmian) Stan obecny kontenera przedstawiają Rysunki nr 1-4 oraz zdjęcia załączone do niniejszej specyfikacji. Strona 1 z 29

2 STAN DOCELOWY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kontener musi posiadać trwale oddzielone pomieszczenia dla operatorów (przedział łączności), dla pozostałych osób funkcyjnych sztabu (przedział sztabowy) oraz dla urządzeń technicznych (przedział techniczny). Wszystkie montowane instalacje mają zapewnić zasilanie i łączność dla dostarczonych i już istniejących urządzeń oraz sprzętów. 1. Przedział łączności: Modernizację należy wykonać w sposób zapewniający komfortowe warunki pracy dla dwóch osób (operatorów) przy dwóch stanowiskach dyspozytorskich, które należy zabudować jak na rysunku nr. 7 stanowisko dyspozytorskie musi umożliwić stabilne zamontowanie sprzętu informatycznego i łączności. stanowisko dyspozytorskie musi być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, wytrzymałość blatu na obciążenie minimum 100 kg. rozmieszczenie stanowisk dyspozytorskich nie może kolidować z innym wyposażeniem przedziału łączności. pod blatem należy zabudować szafkę na urządzenie wielofunkcyjne, oraz na materiały eksploatacyjne i biurowe. Konstrukcja szafki musi zapewnić łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia, a także bezpieczny transport materiałów biurowych. nad stanowiskami dyspozytorskimi należy zabudować szafkę, panel sterujące urządzeniami technicznymi oraz ładowarkę radiotelefonów nasobnych. stanowiska te muszą zostać wyposażone w urządzenia opisane w części Wymagana funkcjonalność oraz wymagania minimalne dla urządzeń mobilnego stanowiska kierowania. w przedziale łączności musi zostać zamontowana szafa RACK 19 (o wymiarach 60 cm głębokości, 60 cm szerokości i wysokości 42U) 2. Przedział sztabowy pod sufitem należy zabudować istniejące półki przesuwnymi drzwiczkami. należy przebudować istniejące siedzisko na podnoszone, a pod siedziskiem zamontować schowki na podręczny sprzęt. kącik socjalny należy wyposażyć w czajnik elektryczny oraz zabudować na stałe kuchenkę mikrofalową, a także zamykaną szafkę. ścianka oddzielająca przedział sztabowy od przedziału łączności powinna zostać pokryta w całości materiałem magnetycznym, umożliwiającym projekcję obrazu z projektora multimedialnego oraz umożliwiać stosowanie pisaków sucho ścieralnych. Strona 2 z 29

3 należy zamontować przy kąciku socjalnym monitor LCD min. 20 z tunerem TV. 3. Przedział techniczny Przedział techniczny musi zostać dostosowany w taki sposób, aby umożliwić ergonomiczne zamontowanie urządzeń stanowiących zaplecze techniczne kontenera: agregat prądotwórczy, kompresor, akumulatory, zasilacz buforowy, agregat klimatyzacji, urządzenie grzewcze, nagrzewnice doprowadzającą ciepło do wszystkich trzech przedziałów kontenera należy zamontować skrytki do przewozu sprzętu oraz urządzeń takich jak: anteny, ewentualne odciągi do masztów antenowych, anteny TV, kanistrów do przewozu paliwa do agregatu i urządzenia grzewczego, przedłużaczy oraz podręcznych narzędzi i środków czystości. skrytki powinny być wysuwane i zapewniające zabezpieczenie przed przemieszczaniem się elementów w nich przewożonych po przedziale technicznym w czasie transportu. Wyżej opisane zmiany przedstawiają rysunki 5 i 6 załączone do niniejszej specyfikacji. 4. Instalacja elektryczna, ogrzewanie i klimatyzacja Instalacja elektryczna, ogrzewanie i klimatyzacja musi zostać zaprojektowana i zrealizowana od podstaw. Wstępny projekt instalacji elektrycznej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 5. Modernizacja zewnętrznych elementów kontenera należy zamontować na stałe metalową drabinę umożliwiająca przedostanie się na dach z poziomu gruntu. na dachu kontenera musi zostać zamontowana antena łącza satelitarnego dostarczona przez zamawiającego w ustalonym przez niego terminie. należy przenieść drzwi wejściowe do kontenera w taki sposób, aby wejście prowadziło do przedziału sztabowego (obecnie wejście znajduje się w przedziale łączności). w miejscu obecnie znajdujących się drzwi należy zamontować przesuwne okno o minimalnych wymiarach wysokość 500 mm szerokość 700 mm ze szkła przyciemnianego przeniesienie drzwi wymusza również skróceniem siedziska w przedziale sztabowym w taki sposób, aby nie zmniejszało prześwitu drzwi. Strona 3 z 29

4 Wymagana funkcjonalność oraz wymagania minimalne dla urządzeń mobilnego stanowiska kierowania INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA instalacja elektryczna powinna być tak zaprojektowana, aby można było zasilać kontener z agregatu prądotwórczego lub zewnętrznego źródła zasilania. agregat prądotwórczy musi być zamontowany w przedziale technicznym w taki sposób, aby zapewnić skuteczne odprowadzenia spalin oraz umożliwić pracę agregatu przy zamkniętej żaluzji przedziału. moc agregatu powinna być taka, aby kontener mógł w pełni funkcjonować bez zewnętrznego źródła zasilania. w przedziale łączności musi zostać zainstalowany panel sterująco-kontrolny agregatu umożliwiający rozruch agregatu. Minimalne wymagania dla agregatu prądotwórczego zawiera tabela 1. w części łączności należy zamontować minimum 8 gniazd sieci zasilającej 230V rysunek nr 7 (po 4 na każde stanowisko dyspozytorskie) zamontowanych pod blatem stanowiska operatora. w przedziale sztabowym należy zamontować 4 gniazdka 230V zamontowane pod blatem stołu sztabowego (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacj). wszystkie gniazda zapewniające zasilanie dla urządzeń zewnętrznych powinny być gniazdami systemowymi (dla sieci strukturalnych) zamontowane w korytkach instalacyjnych. źródłem zasilania dla urządzeń pracujących na napięcie 12V będą zamontowane w przedziale technicznym akumulatory (minimum 200 Ah) ładowane przy pomocy zasilacza buforowego, którego parametry należy dobrać według potrzeb. urządzenie do ogrzewania kontenera powinno zapewniać na czas transportu temperaturę w zakresie +5 o C zarówno w przedziale technicznym, łączności oraz sztabowym przy temperaturze zewnętrznej -20 o C. Urządzenie musi pracować zatem bez potrzeby zasilania zewnętrznego, a rozruch urządzenia musi być możliwy z zewnątrz kontenera. parametry techniczne zarówno urządzenia do nagrzewania jak i klimatyzacji muszą być dobrane do gabarytów kontenera przedstawionych na rysunku nr. 1 i 2, muszą zapewnić utrzymanie temperatury na poziomie o C w zakresie temperatur zewnętrznych od -20 o C do +35 o C. Sterowanie wysokością temperatury musi odbywać się za pomocą termostatów, a fizyczna regulacja musi być możliwa z przedziału łączności. urządzenia na napięcie 12V muszą byś zasilane bezpośrednia z sieci pokładowej kontenera 12V. zasilanie dla wszystkich urządzeń teleinformatycznych musi posiadać centralne, wielostopniowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe cała instalacja elektryczna sieci 230V musi być podzielona na segmenty i posiadać zabezpieczenia nadmiarowe oraz różnicowo-prądowe opisane w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Strona 4 z 29

5 instalacja pokładowa 12V musi być podzielona na segmenty i posiadać zabezpieczenia nadprądowe. w przedziale łączności i przedziale sztabowym należy zamontować kanałowe wentylatory wyciągowe o ø 150 mm. wentylator wyciągowy w przedziale łączności i sztabowym należy podłączyć zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Tabela 1 Minimalne wymagania dla agregatu prądotwórczego. Lp Cechy agregatu prądotwórczego wymagane przez zamawiającego 1. Wytwarzają napięcie 230V*** 2. Praca w zakresie temperatur od -25 o C do +55 o C 3. Obudowie wyciszona 4. Minimalny czas pracy 3,5 godz. na pełnym zbiorniku paliwa 5. Rozruch Automatyczny (elektryczny) 6. Minimalna moc 10 kva 7. Układ stabilizacji napięcia AVR do współpracy z urządzeniami komputerowymi 8. Zdalne sterowanie z tablicy umieszczonej wewnątrz kontenera ***Dopuszcza się zastosowanie agregatu trójfazowego o dużej odporności na asymetrię obciążenia poszczególnych faz. URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE Zadaniem systemu telekomunikacyjnego jest łączenie rozmów telefonicznych dla potrzeb sztabu. Mogą to być rozmowy analogowe w sieciach central automatycznych i ręcznych, oraz cyfrowe standardu ISDN w sieciach central automatycznych resortowych i publicznych. Połączenia wykonywane będą po sieci wewnętrznej kontenera jak i do aparatów sieci DECT; transmisja danych dla potrzeb sztabu realizowana poprzez modemy po sieciach central automatycznych resortowych i publicznych; udostępnienie numerów telefonów połączeń przychodzących po sieciach ISDN dla potrzeb aplikacji informatycznej i rejestracji korespondencji; integracja systemów telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wyżej wymienione zadania realizować musi; serwer telekomunikacyjny o minimalnej konfiguracji opisanej w Tabeli 2 dostarczony i zamontowany w szafie RACK 19. integracja z system telefonii komórkowej GSM zrealizowana ma być w oparciu o bramkę ISDN z dwoma modułami GSM połączoną z serwerem komunikacyjnym przy pomocy interfejsu S0. ze względu na różnice w pokryciu zasięgiem obszaru województwa system GSM powinien umożliwić pracę w sieciach wszystkich operatorów, w zależności od zainstalowanych kart SIM. każde stanowisko dyspozytorskie musi posiadać 1 systemowy aparat telefoniczny z wyświetlaczem. konfiguracja systemu telekomunikacyjnego musi kierować połączenia przychodzące w pierwszej kolejności na aparaty zamontowane w przedziale łączności. Strona 5 z 29

6 pozostałe rozmowy mają być prowadzone za pomocą słuchawek bezprzewodowych pracujących w technologii DECT/GAP. stacja bazowa musi być połączona z serwerem telekomunikacyjnym za pomocą łącza cyfrowego, i umożliwiać dostęp do pełnej funkcjonalności tego systemu. stacja bazowa musi zostać zamontowana przy obecnej skrzynce z przyłączem zewnętrznym i bezpiecznikami. Maksymalna ilość jednocześnie prowadzonych przez nią rozmów nie może być mniejsza niż 4. Tabela 2 Minimalne wymagania serwera komunikacyjnego Lp. Cechy serwera komunikacyjnego wymagane przez zamawiającego 1. linie wewnętrzne cyfrowe/systemowe 8 2. linie wewnętrzne analogowe (a/b) 4 3. linie miejskie cyfrowe ISDN BRA (2B+D) 2 4. linie miejskie analogowe 4 5. zasilanie awaryjne 1 x 48V/7Ah 6. aparaty systemowe z wyświetlaczem 2 7. Zamontowany w szafie RACK możliwość rozbudowy centrali o bramę VOIP z możliwością sieciowania z 8. centralą Hipath4000 po IP. Tabela 3 Ilość i min. wymagania dla urządzeń telefonicznych Lp. Cechy aparatów telefonicznych wymagane przez zamawiającego 1. Aparat systemowy 2 szt 1.1. wyświetlanie informacji o połączeniach przychodzących CLIP 1.2. przełączanie rozmów 1.3. rozmowa telekonferencyjna 1.4. możliwość rozmowy przy odłożonej słuchawce 1.5. klawisze szybkiego wybierania 1.6. przejęcie rozmowy kierowanej na inny aparat 1.7. funkcja oddzwonienia 1.8. parkowanie rozmowy 1.9. powtórne wybieranie 2. Słuchawki DECT/GAP 4 szt podświetlany wyświetlacz z menu umożliwiającym dostęp do funkcji 2.1. systemu telekomunikacyjnego 2.2. wyświetlanie informacji o połączeniach przychodzących CLIP 2.3. przełączanie rozmów 2.4. rozmowa telekonferencyjna 2.5. system głośnomówiący 2.6. wbudowana książka telefoniczna 2.7. ładowarka w komplecie Strona 6 z 29

7 ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Łączność radiowa realizowana będzie przy pomocy radiotelefonów przewoźnych, anten dookólnych zamontowanych na 2 masztach pneumatycznych masztach antenowych. Dla zapewnienia łączności radiowej muszą być spełnione następujące założenia: łączność radiowa realizowana będzie poprzez 4 radiotelefonów przewoźnych pracujących na częstotliwościach PSP. wszystkie radiotelefony muszą zostać trwale zamontowane w przedziale łączności (po 2 na każde stanowisko dyspozytorskie) jak na rysunku nr. 7. należy dostarczyć 2 radiotelefony przewoźne pracujące w paśmie sieci radiowych PSP. dostarczone radiotelefony muszą pochodzić od jednego producenta. W przypadku dostarczenia radiotelefonów innych niż stanowiących obecne wyposażenie kontenera należy również dostarczyć zestaw do programowania tych radiotelefonów. 2 radiotelefony stanowiące obecne wyposażenie kontenera należy wykorzystać do zabudowy na stanowiskach dyspozytorskich. radiotelefony pracujące w sieciach radiowych PSP muszą spełniać wymagania określone przez Komendę Główną PSP opisane w Tabeli 4, oraz szczegółowe wymagania przedstawione w Tabeli 5. należy dostarczyć 4 anteny dookólne pracujące w paśmie sieci radiowych PSP. anteny radiotelefonów muszą być zamontowane na dwóch masztach teleskopowych wysuwanych pneumatycznie, zamontowanych na zewnątrz kontenera. okablowanie do anten zamontowanych na masztach musi rozkładać automatycznie bez udziału załogi. dopuszcza się zastosowanie jednego masztu antenowego zamontowanego w przedziale technicznym, jednak rozstaw anten musi zapewnić niezakłócone prowadzenie korespondencji podczas nadawania i odbioru z wszystkich radiotelefonów. Wymagania dotyczące masztów antenowych, anten oraz instalacji opisuje Tabela 6. do rozkładania masztów antenowych należy dostarczyć odpowiedni kompresor, zamontowany w przedziale technicznym. sterowanie rozkładania masztów antenowych musi odbywać się z przedziału łączności. w przedziale sztabowym musi być zainstalowany głośnik umożliwiający nasłuch korespondencji prowadzonej na wybranym radiotelefonie w przedziale łącznościz możliwością regulacji natężenia dźwięku oraz całkowitego wyłączenia nasłuchu. w przedziale łączności musi zostać zamontowana ładowarka do radiotelefonów nasobnych będących obecnie na wyposażeniu kontenera. Wymagania dotyczące ładowarki opisuje Tabela 7. Strona 7 z 29

8 Tabela 4 Wymagania dla radiotelefonów określone przez Komendę Główną PSP Strona 8 z 29

9 Tabela 5 Szczegółowe minimalne wymagania dla radiotelefonów przewoźnych Lp. Cechy radiotelefonu przewoźnego wymagane przez Zamawiającego 1. Praca w trybie: simpleks, duosimpleks 2. Czytelny wyświetlacz alfanumeryczny z podświetlaniem Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków 3. alfanumerycznych) Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana 4. indywidualnie dla każdego kanału) 5. Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów Programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z możliwością 6. nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów) Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym 7. kanale) Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym zakresie 8. częstotliwości od 2 W do 25 W (w trybie serwisowym) Radiotelefon zgodnie z prawem telekomunikacyjnym musi posiadać 9. deklarację zgodności z dyrektywą R&TEE 1999/5/WE Strona 9 z 29

10 Tabela 6 Wymagania dla masztów antenowych, anten, oraz instalacji Cechy masztu antenowego, anten i instalacji wymagane przez Lp. zamawiającego 1 Maszty antenowe 1.1 minimalna długość masztu 12 m 1.2. Maszt rozkładany pneumatycznie lub ręcznie*** maszty muszą umożliwić zamontowanie 4 anten dookólnych 1.3. pracujących w sieciach radiowych PSP maszty muszą umożliwić zamontowanie anteny TV do odbioru 1.4. programów telewizji lokalnej 2. Anteny i instalacja Anteny radiowe dookólne przystosowane do pracy w paśmie sieci 2.1. radiowych PSP Zysk 6 db Kable antenowe niskostratne ***dopuszcza się stosowanie masztów rozkładanych tylko pneumatycznie jednak należy wtedy zamontować rezerwowy kompresor powietrzny w przedziale sztabowym. Tabela 7 Wymagania dla ładowarki radiotelefonów nasobnych Lp. Cechy ładowarki wymaganej przez zamawiającego 1. Zasilanie230V~ 2. Typ ładowanych ogniw Li-Ion/ Ni-Cd/ Ni-Mh 3. Ilość stanowisk 5 4. Możliwość kondycjonowania baterii REJESTRACJA KORESPONDENCJI Obecnie stosowany rejestrator nagrywa korespondencję poprzez 4 porty analogowe. Wszelka korespondencja prowadzona za pośrednictwem mobilnego stanowiska kierowania z publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi, a także korespondencja prowadzona przy pomocy radiotelefonów musi podlegać nagrywaniu. W celu zapewnienia nagrywania korespondencji prowadzonej przez 4 radiotelefony oraz urządzenia telekomunikacyjne z sieciami zewnętrznymi należy rozbudować obecny rejestrator według potrzeb. Rejestrator musi zostać zamontowany w szafie RACK 19 w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie transportu i załadunku kontenera. Strona 10 z 29

11 MONITORING CCTV I REJESTRACJA OBRAZU należy dostarczyć 1 przenośną kolorową kamerę video z możliwością bezprzewodowej transmisji obrazu do mobilnego stanowiska kierowania z możliwością montażu na statywie. Minimalne wymagania dotyczące kamery przedstawia Tabela 8. kamera ta musi być przechowywana w skrytce przedziału sztabowego w taki sposób, aby nie uległa zniszczeniu w czasie załadunku, transportu i rozładunku kontenera. należy dostarczyć cyfrowy rejestrator obrazu i zamontować w szafie RACK19.Obraz z kamery musi być rejestrowany, odbierany i przetwarzany na cyfrowym rejestratorze obrazu. Minimalne parametry rejestratora obrazu przedstawia Tabela 9. na dostarczonym i zamontowanym maszcie antenowym musi być możliwość zamontowania anteny TV do odbioru programów telewizji lokalnej, a sygnał z anteny musi być rozprowadzony do przedziału sztabowego oraz łączności. w przedziale sztabowym należy zamontować monitor LCD (rysunek nr 5) minimum 20 z tunerem TV umożliwiającym odbiór sygnału z anteny TV oraz z wbudowanymi głośnikami. w części sztabowej należy zamontować projektor multimedialny jak na rysunku nr. 5 w taki sposób aby prezentowany obraz był wyświetlany na ściance oddzielającej przedział sztabowy od przedziału łączności. Wejścia projektora (do przesyłania obrazu oraz dźwięku z komputera) powinny być doprowadzone i zamontowane pod blatem stołu sztabowego. projektor powinien być zamontowany w taki sposób aby zapewnić mu bezpieczeństwo w trakcie załadunku i rozładunku, a także przewozu kontenera. Minimalne parametry projektora przedstawia Tabeli 10. Tabela 8. Wymagania dotyczącej kamery bezprzewodowej Lp. Cechy kamery bezprzewodowej wymagane przez zamawiającego Możliwość przesyłania kolorowego obrazu na otwartym terenie odległość m. Kamera musi posiadać zasilanie na minimum 60 min pracy bez 2. konieczności podłączania przewodu zasilającego. 3. Temperatura pracy od -10 o C do +50 o C 4. Wysoka czułość matrycy Strona 11 z 29

12 Tabela 9. Wymagania dla cyfrowego rejestratora obrazu Lp. Cechy rejestratora obrazu wymagane przez zamawiającego 1. Ilość kanałów Rozdzielczość PAL, CIF 3. Kompresja H.264 MPEG4 4. Prędkość zapisu 100 kl/s 5. Wejścia 4x BNC, 1.0Vp-p, 75 Ohm 6. Wyjścia BNC, VGA 7. Wejścia audio RCA Dysk twardy - 500GB SATA (ze względu na mobilność 2,5') zabudowany w 8. urządzeniu 9. Interfejs LAN RJ45,, detekcja ruchu Możliwość jednoczesnego nagrywania i przeglądania nagrań oraz 10. (obserwacji i przeglądania nagrań) przez sieć LAN 11. Możliwość sterowania kamerami obrotowymi 12. Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej 13. Montaż w szafie RACK. Tabela 10 Wymagania dla projektora multimedialnego Lp. Cechy projektora multimedialnego wymagane przez zamawiającego 1. Jasność ANSI 2000 ANSI lumenów 2. Rozdzielczość podstawowa XGA (1024x768) 3. Kontrast 1: Proporcje obrazu 4:3, 16:9 5. Odległość od ekranu 1.1 m 10 m Kompatybilność z komputerem UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, 6. VGA, Mac Wejścia1 x VGA (SCART i Component przez adapter) oraz1 x 3.5mm 7. Stereo Jack 8. Pilot bezprzewodowy ze wskaźnikiem laserowym 9. Mocowanie podsufitowe Strona 12 z 29

13 OŚWIETLENIE Oświetlenie kontenera musi spełniać następujące założenia: oświetlenie przedziału technicznego musi funkcjonować bez konieczności uruchamiania agregatu. kontener powinien posiadać oświetlenie główne zasilane z instalacji 230V oraz awaryjne zasilane z instalacji 12V uruchamiane automatycznie w przypadku awarii zasilania instalacji 230V. oświetlenie główne przedziału sztabowego i przedziału łączności musi zapewnić komfortowe warunki pracy dla członków sztabu. oświetlenie zasilane z instalacji 12V musi być zrealizowane za pomocą modułów z diodami LED. na stanowiskach dyspozytorski musi być zainstalowane indywidualne oświetlenie punktowe z możliwością odrębnego włączania i regulacji kierunku. Rozmieszczenie oświetlenia przedstawiono w załączniku 1 do niniejszej specyfikacji. Oświetlenie zewnętrzne kontenera podostaje bez zmian SIEĆ LAN, WAN I URZĄDZENIA INFORMATYCZNE wewnątrz kontenera musi zostać zbudowana sieć teleinformatyczna oparta na medium transmisyjnym typu skrętka STP 100BASE-T kategorii 5e oraz gniazd RJ45. sieć ta musi zostać zbudowana w taki sposób, aby umożliwić dowolną konfigurację każdego gniazda tzn. aby każde gniazd mogło dystrybuować sygnał sieci LAN lub sygnał z sieci telefonicznej w zależności od potrzeb. w części łączności powinno znajdować się minimum 8 gniazd RJ45 zamontowanych pod blatem roboczym stanowiska dyspozytorskiego jak na rysunku nr. 7, umożliwiających podłączenie urządzeń zewnętrznych, 2 telefonów (po jednym na każde stanowisko dyspozytorskie), a także będącego obecnie na wyposażeniu kontenera kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego do sieci LAN oraz sieci telefonicznej. w blacie roboczym stanowiska dyspozytorskiego muszą zostać zamontowane przepusty kablowe umożliwiające podłączone przenośnych urządzeń do gniazd zamontowanych pod blatem.. urządzenie wielofunkcyjne musi zostać zamontowane w przedziale łączności w szafce pod stanowiskiem dyspozytorskim (jak na rysunku nr. 7) w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie załadunku transportu i rozładunku kontenera. w przedziale sztabowym powinny zostać zamontowane pod blatem stołu sztabowego minimum 4 gniazda RJ45 konfigurowane w zależności od potrzeb do dystrybuowania sygnału sieci LAN lub sieci telefonicznej. wszystkie gniazda RJ45 muszą być gniazdami systemowymi (sieci strukturalnych) zamontowanymi w korytkach instalacyjnych. Strona 13 z 29

14 3 gniazda RJ45 należy zamontowane na zewnątrz kontenera, umożliwiając podłączenie do sieci LAN kontenera, zewnętrznych sieci LAN lub WAN, oraz zewnętrznych łączy telefonicznych. gniazda RJ45 zamontowane na zewnątrz muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. do oddzielenia sieci WAN od sieci LAN kontenera należy dostarczyć i zamontować w szafie RACK zarządzalny router sieciowy, 4 porty LAN i 1 port WAN. (bez obsługi sieci WiFi) do rozdzielenia sygnału z routera w sieci LAN kontenera należy dostarczyć i zamontować w szafie RACK przełącznik sieciowy, posiadający minimum 24 porty 100 Mbps na płycie czołowej. połączenie gniazd RJ45z portami przełącznika sieciowego odbywać się musi poprzez krosowanie na patchpanel-u (krosownie gniazda z patchpanel-em realizowane w sposób 1 do 1). do stanowisk dyspozytorskich należy dostarczyć i zamontować 2 monitory 19 LCD (po jednym na każde stanowisko). monitory muszą być zamontowane na stałe jak na rysunku nr. 7 w sposób umożliwiający podłączenie do nich komputerów przenośnych. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ORAZ DOSTARCZONEGO SPRZĘTU. wszystkie dostarczone urządzenia i sprzęt muszą być fabrycznie nowe. wszystkie urządzenia oraz zabudowa powinny być przytwierdzone trwale w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie, odkształcanie oraz uszkodzenie w czasie załadunku, transportu i rozładunku kontenera. urządzenia teleinformatyczne zamontowane w kontenerze powinny posiadać podtrzymanie zasilania zapewniające pracę na czas przełączenia źródła zasilania (minimum 15 min). wszystkie urządzenia muszą być podłączone do sieci zasilającej. urządzenia przeznaczone do pracy w sieci logicznej muszą być do niej podłączone. wszystkie moduły i części wyposażenia kontenera należy umieścić w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia i prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie. wszystkie wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia. wszystkie przewody należy zamontować w sposób stały i zapobiegający wibracji. wiązanie przewodów za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia przewodów, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. wszystkie prowadnice do przewodów, prowadnice i przewierty w blasze, należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi, krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. Strona 14 z 29

15 śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. do przyłączenia przewodów należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył. wszystkie przewody urządzeń łączności radiowej muszą być poprowadzone w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi. Strona 15 z 29

16 Rys. 1 stan obecny kontenera Strona 16 z 29

17 Rys. 2 stan obecny kontenera Strona 17 z 29

18 Rys. 3 stan obecny kontenera Strona 18 z 29

19 Rys. 4 stan obecny kontenera Strona 19 z 29

20 Rys. 5 proponowane zmiany we wnętrzu kontenera SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Monitor LCD z tunerem TV Stanowiska dyspozytorskie przedstawione na Rys 6. Strona 20 z 29

21 Rys. 6 proponowane zmiany przesunięte drzwi wejściowe oraz dodatkowe okno w przedziale łączności Strona 21 z 29

22 Rys. 7 stanowisko dyspozytorskie rysunek poglądowy telefon systemowy, 2- monitor, 3 radiotelefon, 4 blat roboczy, 5 półki, 6 szafka an urządzenie wielofunkcyjne, 7 gniazda sieci logicznej RJ45 oraz gniazda sieci zasilającej 230V zamontowane w korytkach instalacyjnych Strona 22 z 29

23 Zdj. 1 Przedział Techniczny SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zdj. 2 Półki do zabudowania w przedziale sztabowym Strona 23 z 29

24 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zdj. 3 siedziska w i stół w przedziale sztabowym Zdj. 4 Kącik socjalny w przedziale sztabowym Zdj. 5 - Przedział łączności Strona 24 z 29

25 Poglądowy schemat instalacji elektrycznych Załącznik nr 1 do szczegółowej specyfikacji technicznej W4 Agregat prądotwórczy Zasilacz Buforowy Kompresor W3 Strona 1 z 29

26 OPIS INSTALACJI I MINIMALNE WYMAGANIA Gniazda G1, G6, G7 pojedyncze nt. 16A/250 hermetyczne z klapką dymną IP-44 typu np. Bryza Kos, białe Gniazda G2, G3, G4, G5, G9, G10 podwójne modułowe do montażu w kanałach instalacyjnych z bolcem uziemiającym G8, G11 podwójne nt. hermetyczne z klapką dymną IP-44 typu np. Bryza Kos, białe z bolcem uziemiającym Wyłączniki pojedyncze i podwójne nt. 10A/250 IP 44, typu HERMES ŁNT-5 z podświetleniem. Punkty ośw. o1-o3, oprawy oświetleniowe 230V~ świetlówkowe 2x18W, statecznik elektroniczny, klosz matowy, barwa świetlówek ciepła. Punkty o1-o2 z 1 bieguna w1,. Punkty o3 z 1 bieguna w2, a punkty 04 z bieguna 1 w3, o5 z bieguna 2 w3. Punkty ośw. o4 i o5 punktowe oparte na źródle światła z diodami LED Punkty ośw. o6-o7, oprawy oświetleniowe 12V- diodowe, kolor światła biały. 2,5W-3W, Strona 1 z 29

27 każdy punkt to 3 oprawki (oczka). Załączanie: o6- z bieguna1 w4, a o7 z bieguna 2 w4. Zasilane z instalacji pokładowej kontenera 12V Punkty Z1 i Z2: należy doprowadzić zasilanie 12V- przewodami wzmocnionymi min. 2x2,5mm2 Zasilane z instalacji pokładowej kontenera 12V Punkty OA ośw. awaryjne 12V- diodowe, oprawa prostokąt lub kwadrat lub listwowa min. 3W mocy diod. Załączane automatycznie w przypadku braku zasilania głównego 230V~ (z możliwością stałego wyłączenia w tablicy TB) Wentylator kanałowy WK1 i 2 zasilane z sieci 230V~, załączanie WK1 z bieguna 2 w1 a WK2 z bieguna 2 w2 Klimatyzator (1-1,3KW) należy podłączyć przewodem YDY3x2,5mm2 Kontener musi być uziemiony linka min. 16mm 2 Cu wyprowadzona z przedziału technicznego zakończona sondą uziemiającą. gniazda odbiorcze 230V ~ należy połączyć przewodami typu YDY 3x2,5mm2 oprawy oświetleniowe 230V~ należy połączyć przewodami typu YDY 3x1,5mm2 W przypadku zasilania z agregatu 3 fazowego należy zasilanie należy rozdzielić następująco: Gniazda sprzętu komputerowego G9, G10, G11, G12 G7 zasilane z fazy L1, Gniazda G1, G2,G3, G7 zasilane z fazy L2, G4, G5, G6, G8 zasilane z fazy L3 Klimatyzator faza L2 Oświetlenie faza L3 Zasilacz buforowy faza L3 Kompresor faza L1 Tablica bezpiecznikowa TB musi zostać zamontowana na zewnątrz kontenera w miejscu obecnej tablicy bezpiecznikowej. Muszą się w niej znaleźć następujące elementy: Wyłącznik główny tablicy TB typu FR/100A. Ogranicznik przepięciowy B+C Prąd udarowy: 20kA. Strona 1 z 29

28 Zabezpieczenie dla klimatyzatora. Oddzielne zabezpieczenie dla kompresora powietrznego - wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A/1N/B/003 Zabezpieczenie dla zasilacza buforowego 12V wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A, do komputerów selektywne 300mA Wydzielone zabezpieczenie dla Gniazda G1 wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A, do komputerów selektywne 300mA Oddzielne zabezpieczenie dla gniazda G6 - wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A/003 TYP AC. Oddzielne zabezpieczenie dla gniazda G7 - wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A/1N/B/003 Oddzielne zabezpieczenie dla gniazda G8 - wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A/1N/B/003 Gniazda G2- G6 oraz G9 G12 zabezpieczone wyłącznikami różnicowo prądowymi z członem nadprądowym 16A/003 TYP AC. Zabezpieczenie oświetlenia 230V~ - wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 10A/1N/B/003 Przekaźnik załączający/wyłączający oświetlenie awaryjne Przełącznik wielopozycyjny umożliwiający wybór źródła zasilania (agregat prądotwórczy lub źródło zewnętrzne), w przypadku zastosowania agregatu 3 fazowego umożliwiające przełączenie 3 fazowej instalacji wejściowej z TB na pełne zasilanie 1 fazy Wyłącznik dla oświetlenia 12 V przedziału technicznego Wszystkie zabezpieczenia i przełączniki w TB muszą zostać opisane Przedstawiane rozwiązania sieci elektrycznej mogą zostać zmienione jednak rozwiązania alternatywne nie mogą być gorsze od zaproponowanych. Osprzęt elektryczny musi być w wykonaniu trwałym nie ulegającym uszkodzeniom i przemieszczaniu podczas załadunki transportu i rozładunku kontenera. Do wykonanej instalacji należy dostarczyć dokumentację powykonawczą Strona 1 z 29

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi,

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi, SŁOWNICZEK 1. Ośrodek Informatyczny - Zespół pomieszczeń będący wydzieloną strefą kontroli dostępu i przeciwpożarową, stanowiący siedzibę Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Lublinie, 2. Serwerownia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo