Szczegółowa specyfikacja techniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowa specyfikacja techniczna"

Transkrypt

1 Szczegółowa specyfikacja techniczna załącznik nr 9 do siwz PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Modernizacja zabudowy wnętrza kontenera Wymiana zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, ogrzewania i klimatyzacji. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń teleinformatycznych spełniających wymagania niniejszej specyfikacji. Wykonanie dokumentacji technicznej wykonanej modernizacji wraz z wymaganymi schematami i opisami Producentem kontenera jest firma ISS Wawrzaszek. STAN OBECNY KONTENERA Kontener składa się z trzech przedziałów funkcyjnych : 1. Przedziału technicznego w którym znajdują się urządzenia techniczne, oraz stanowi miejsce przewożenia anten, przedłużaczy, środków czystości itp. Dostęp do przedziału technicznego zabezpieczony jest żaluzjami po obu stronach kontenera. 2. Przedziału łączności przedział, w którym obecnie znajdują się dwa stanowiska dyspozytorskie oraz zamontowane są radiotelefony, bramki GSM, rejestrator rozmów. Jest to miejsce pracy osób odpowiedzialnych za prowadzenie korespondencji sztabu na miejscu akcji. 3. Przedziału sztabowego w którym znajduje się stół oraz siedziska dla członków sztabu. Przedział sztabowy oddzielony jest od przedziału technicznego drzwiami przesuwnymi. 4. Wyposażenie kontenera stanowią urządzenia, które należy wykorzystać do prowadzonej modernizacji a) 2 sztuki radiotelefonów przewoźnych Motorola GM360; b) 10 sztuk radiotelefonów nasobnych Motorola GP360; c) rejestrator TRC KSRC 308 umożliwiający nagrywanie korespondencji poprzez 4 porty analogowe; d) urządzenie wielofunkcyjne HP C7180; e) instalację wraz z urządzeniami do nagłośnienia (należy pozostawić bez zmian) Stan obecny kontenera przedstawiają Rysunki nr 1-4 oraz zdjęcia załączone do niniejszej specyfikacji. Strona 1 z 29

2 STAN DOCELOWY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kontener musi posiadać trwale oddzielone pomieszczenia dla operatorów (przedział łączności), dla pozostałych osób funkcyjnych sztabu (przedział sztabowy) oraz dla urządzeń technicznych (przedział techniczny). Wszystkie montowane instalacje mają zapewnić zasilanie i łączność dla dostarczonych i już istniejących urządzeń oraz sprzętów. 1. Przedział łączności: Modernizację należy wykonać w sposób zapewniający komfortowe warunki pracy dla dwóch osób (operatorów) przy dwóch stanowiskach dyspozytorskich, które należy zabudować jak na rysunku nr. 7 stanowisko dyspozytorskie musi umożliwić stabilne zamontowanie sprzętu informatycznego i łączności. stanowisko dyspozytorskie musi być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, wytrzymałość blatu na obciążenie minimum 100 kg. rozmieszczenie stanowisk dyspozytorskich nie może kolidować z innym wyposażeniem przedziału łączności. pod blatem należy zabudować szafkę na urządzenie wielofunkcyjne, oraz na materiały eksploatacyjne i biurowe. Konstrukcja szafki musi zapewnić łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia, a także bezpieczny transport materiałów biurowych. nad stanowiskami dyspozytorskimi należy zabudować szafkę, panel sterujące urządzeniami technicznymi oraz ładowarkę radiotelefonów nasobnych. stanowiska te muszą zostać wyposażone w urządzenia opisane w części Wymagana funkcjonalność oraz wymagania minimalne dla urządzeń mobilnego stanowiska kierowania. w przedziale łączności musi zostać zamontowana szafa RACK 19 (o wymiarach 60 cm głębokości, 60 cm szerokości i wysokości 42U) 2. Przedział sztabowy pod sufitem należy zabudować istniejące półki przesuwnymi drzwiczkami. należy przebudować istniejące siedzisko na podnoszone, a pod siedziskiem zamontować schowki na podręczny sprzęt. kącik socjalny należy wyposażyć w czajnik elektryczny oraz zabudować na stałe kuchenkę mikrofalową, a także zamykaną szafkę. ścianka oddzielająca przedział sztabowy od przedziału łączności powinna zostać pokryta w całości materiałem magnetycznym, umożliwiającym projekcję obrazu z projektora multimedialnego oraz umożliwiać stosowanie pisaków sucho ścieralnych. Strona 2 z 29

3 należy zamontować przy kąciku socjalnym monitor LCD min. 20 z tunerem TV. 3. Przedział techniczny Przedział techniczny musi zostać dostosowany w taki sposób, aby umożliwić ergonomiczne zamontowanie urządzeń stanowiących zaplecze techniczne kontenera: agregat prądotwórczy, kompresor, akumulatory, zasilacz buforowy, agregat klimatyzacji, urządzenie grzewcze, nagrzewnice doprowadzającą ciepło do wszystkich trzech przedziałów kontenera należy zamontować skrytki do przewozu sprzętu oraz urządzeń takich jak: anteny, ewentualne odciągi do masztów antenowych, anteny TV, kanistrów do przewozu paliwa do agregatu i urządzenia grzewczego, przedłużaczy oraz podręcznych narzędzi i środków czystości. skrytki powinny być wysuwane i zapewniające zabezpieczenie przed przemieszczaniem się elementów w nich przewożonych po przedziale technicznym w czasie transportu. Wyżej opisane zmiany przedstawiają rysunki 5 i 6 załączone do niniejszej specyfikacji. 4. Instalacja elektryczna, ogrzewanie i klimatyzacja Instalacja elektryczna, ogrzewanie i klimatyzacja musi zostać zaprojektowana i zrealizowana od podstaw. Wstępny projekt instalacji elektrycznej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 5. Modernizacja zewnętrznych elementów kontenera należy zamontować na stałe metalową drabinę umożliwiająca przedostanie się na dach z poziomu gruntu. na dachu kontenera musi zostać zamontowana antena łącza satelitarnego dostarczona przez zamawiającego w ustalonym przez niego terminie. należy przenieść drzwi wejściowe do kontenera w taki sposób, aby wejście prowadziło do przedziału sztabowego (obecnie wejście znajduje się w przedziale łączności). w miejscu obecnie znajdujących się drzwi należy zamontować przesuwne okno o minimalnych wymiarach wysokość 500 mm szerokość 700 mm ze szkła przyciemnianego przeniesienie drzwi wymusza również skróceniem siedziska w przedziale sztabowym w taki sposób, aby nie zmniejszało prześwitu drzwi. Strona 3 z 29

4 Wymagana funkcjonalność oraz wymagania minimalne dla urządzeń mobilnego stanowiska kierowania INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA instalacja elektryczna powinna być tak zaprojektowana, aby można było zasilać kontener z agregatu prądotwórczego lub zewnętrznego źródła zasilania. agregat prądotwórczy musi być zamontowany w przedziale technicznym w taki sposób, aby zapewnić skuteczne odprowadzenia spalin oraz umożliwić pracę agregatu przy zamkniętej żaluzji przedziału. moc agregatu powinna być taka, aby kontener mógł w pełni funkcjonować bez zewnętrznego źródła zasilania. w przedziale łączności musi zostać zainstalowany panel sterująco-kontrolny agregatu umożliwiający rozruch agregatu. Minimalne wymagania dla agregatu prądotwórczego zawiera tabela 1. w części łączności należy zamontować minimum 8 gniazd sieci zasilającej 230V rysunek nr 7 (po 4 na każde stanowisko dyspozytorskie) zamontowanych pod blatem stanowiska operatora. w przedziale sztabowym należy zamontować 4 gniazdka 230V zamontowane pod blatem stołu sztabowego (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacj). wszystkie gniazda zapewniające zasilanie dla urządzeń zewnętrznych powinny być gniazdami systemowymi (dla sieci strukturalnych) zamontowane w korytkach instalacyjnych. źródłem zasilania dla urządzeń pracujących na napięcie 12V będą zamontowane w przedziale technicznym akumulatory (minimum 200 Ah) ładowane przy pomocy zasilacza buforowego, którego parametry należy dobrać według potrzeb. urządzenie do ogrzewania kontenera powinno zapewniać na czas transportu temperaturę w zakresie +5 o C zarówno w przedziale technicznym, łączności oraz sztabowym przy temperaturze zewnętrznej -20 o C. Urządzenie musi pracować zatem bez potrzeby zasilania zewnętrznego, a rozruch urządzenia musi być możliwy z zewnątrz kontenera. parametry techniczne zarówno urządzenia do nagrzewania jak i klimatyzacji muszą być dobrane do gabarytów kontenera przedstawionych na rysunku nr. 1 i 2, muszą zapewnić utrzymanie temperatury na poziomie o C w zakresie temperatur zewnętrznych od -20 o C do +35 o C. Sterowanie wysokością temperatury musi odbywać się za pomocą termostatów, a fizyczna regulacja musi być możliwa z przedziału łączności. urządzenia na napięcie 12V muszą byś zasilane bezpośrednia z sieci pokładowej kontenera 12V. zasilanie dla wszystkich urządzeń teleinformatycznych musi posiadać centralne, wielostopniowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe cała instalacja elektryczna sieci 230V musi być podzielona na segmenty i posiadać zabezpieczenia nadmiarowe oraz różnicowo-prądowe opisane w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Strona 4 z 29

5 instalacja pokładowa 12V musi być podzielona na segmenty i posiadać zabezpieczenia nadprądowe. w przedziale łączności i przedziale sztabowym należy zamontować kanałowe wentylatory wyciągowe o ø 150 mm. wentylator wyciągowy w przedziale łączności i sztabowym należy podłączyć zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Tabela 1 Minimalne wymagania dla agregatu prądotwórczego. Lp Cechy agregatu prądotwórczego wymagane przez zamawiającego 1. Wytwarzają napięcie 230V*** 2. Praca w zakresie temperatur od -25 o C do +55 o C 3. Obudowie wyciszona 4. Minimalny czas pracy 3,5 godz. na pełnym zbiorniku paliwa 5. Rozruch Automatyczny (elektryczny) 6. Minimalna moc 10 kva 7. Układ stabilizacji napięcia AVR do współpracy z urządzeniami komputerowymi 8. Zdalne sterowanie z tablicy umieszczonej wewnątrz kontenera ***Dopuszcza się zastosowanie agregatu trójfazowego o dużej odporności na asymetrię obciążenia poszczególnych faz. URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE Zadaniem systemu telekomunikacyjnego jest łączenie rozmów telefonicznych dla potrzeb sztabu. Mogą to być rozmowy analogowe w sieciach central automatycznych i ręcznych, oraz cyfrowe standardu ISDN w sieciach central automatycznych resortowych i publicznych. Połączenia wykonywane będą po sieci wewnętrznej kontenera jak i do aparatów sieci DECT; transmisja danych dla potrzeb sztabu realizowana poprzez modemy po sieciach central automatycznych resortowych i publicznych; udostępnienie numerów telefonów połączeń przychodzących po sieciach ISDN dla potrzeb aplikacji informatycznej i rejestracji korespondencji; integracja systemów telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wyżej wymienione zadania realizować musi; serwer telekomunikacyjny o minimalnej konfiguracji opisanej w Tabeli 2 dostarczony i zamontowany w szafie RACK 19. integracja z system telefonii komórkowej GSM zrealizowana ma być w oparciu o bramkę ISDN z dwoma modułami GSM połączoną z serwerem komunikacyjnym przy pomocy interfejsu S0. ze względu na różnice w pokryciu zasięgiem obszaru województwa system GSM powinien umożliwić pracę w sieciach wszystkich operatorów, w zależności od zainstalowanych kart SIM. każde stanowisko dyspozytorskie musi posiadać 1 systemowy aparat telefoniczny z wyświetlaczem. konfiguracja systemu telekomunikacyjnego musi kierować połączenia przychodzące w pierwszej kolejności na aparaty zamontowane w przedziale łączności. Strona 5 z 29

6 pozostałe rozmowy mają być prowadzone za pomocą słuchawek bezprzewodowych pracujących w technologii DECT/GAP. stacja bazowa musi być połączona z serwerem telekomunikacyjnym za pomocą łącza cyfrowego, i umożliwiać dostęp do pełnej funkcjonalności tego systemu. stacja bazowa musi zostać zamontowana przy obecnej skrzynce z przyłączem zewnętrznym i bezpiecznikami. Maksymalna ilość jednocześnie prowadzonych przez nią rozmów nie może być mniejsza niż 4. Tabela 2 Minimalne wymagania serwera komunikacyjnego Lp. Cechy serwera komunikacyjnego wymagane przez zamawiającego 1. linie wewnętrzne cyfrowe/systemowe 8 2. linie wewnętrzne analogowe (a/b) 4 3. linie miejskie cyfrowe ISDN BRA (2B+D) 2 4. linie miejskie analogowe 4 5. zasilanie awaryjne 1 x 48V/7Ah 6. aparaty systemowe z wyświetlaczem 2 7. Zamontowany w szafie RACK możliwość rozbudowy centrali o bramę VOIP z możliwością sieciowania z 8. centralą Hipath4000 po IP. Tabela 3 Ilość i min. wymagania dla urządzeń telefonicznych Lp. Cechy aparatów telefonicznych wymagane przez zamawiającego 1. Aparat systemowy 2 szt 1.1. wyświetlanie informacji o połączeniach przychodzących CLIP 1.2. przełączanie rozmów 1.3. rozmowa telekonferencyjna 1.4. możliwość rozmowy przy odłożonej słuchawce 1.5. klawisze szybkiego wybierania 1.6. przejęcie rozmowy kierowanej na inny aparat 1.7. funkcja oddzwonienia 1.8. parkowanie rozmowy 1.9. powtórne wybieranie 2. Słuchawki DECT/GAP 4 szt podświetlany wyświetlacz z menu umożliwiającym dostęp do funkcji 2.1. systemu telekomunikacyjnego 2.2. wyświetlanie informacji o połączeniach przychodzących CLIP 2.3. przełączanie rozmów 2.4. rozmowa telekonferencyjna 2.5. system głośnomówiący 2.6. wbudowana książka telefoniczna 2.7. ładowarka w komplecie Strona 6 z 29

7 ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Łączność radiowa realizowana będzie przy pomocy radiotelefonów przewoźnych, anten dookólnych zamontowanych na 2 masztach pneumatycznych masztach antenowych. Dla zapewnienia łączności radiowej muszą być spełnione następujące założenia: łączność radiowa realizowana będzie poprzez 4 radiotelefonów przewoźnych pracujących na częstotliwościach PSP. wszystkie radiotelefony muszą zostać trwale zamontowane w przedziale łączności (po 2 na każde stanowisko dyspozytorskie) jak na rysunku nr. 7. należy dostarczyć 2 radiotelefony przewoźne pracujące w paśmie sieci radiowych PSP. dostarczone radiotelefony muszą pochodzić od jednego producenta. W przypadku dostarczenia radiotelefonów innych niż stanowiących obecne wyposażenie kontenera należy również dostarczyć zestaw do programowania tych radiotelefonów. 2 radiotelefony stanowiące obecne wyposażenie kontenera należy wykorzystać do zabudowy na stanowiskach dyspozytorskich. radiotelefony pracujące w sieciach radiowych PSP muszą spełniać wymagania określone przez Komendę Główną PSP opisane w Tabeli 4, oraz szczegółowe wymagania przedstawione w Tabeli 5. należy dostarczyć 4 anteny dookólne pracujące w paśmie sieci radiowych PSP. anteny radiotelefonów muszą być zamontowane na dwóch masztach teleskopowych wysuwanych pneumatycznie, zamontowanych na zewnątrz kontenera. okablowanie do anten zamontowanych na masztach musi rozkładać automatycznie bez udziału załogi. dopuszcza się zastosowanie jednego masztu antenowego zamontowanego w przedziale technicznym, jednak rozstaw anten musi zapewnić niezakłócone prowadzenie korespondencji podczas nadawania i odbioru z wszystkich radiotelefonów. Wymagania dotyczące masztów antenowych, anten oraz instalacji opisuje Tabela 6. do rozkładania masztów antenowych należy dostarczyć odpowiedni kompresor, zamontowany w przedziale technicznym. sterowanie rozkładania masztów antenowych musi odbywać się z przedziału łączności. w przedziale sztabowym musi być zainstalowany głośnik umożliwiający nasłuch korespondencji prowadzonej na wybranym radiotelefonie w przedziale łącznościz możliwością regulacji natężenia dźwięku oraz całkowitego wyłączenia nasłuchu. w przedziale łączności musi zostać zamontowana ładowarka do radiotelefonów nasobnych będących obecnie na wyposażeniu kontenera. Wymagania dotyczące ładowarki opisuje Tabela 7. Strona 7 z 29

8 Tabela 4 Wymagania dla radiotelefonów określone przez Komendę Główną PSP Strona 8 z 29

9 Tabela 5 Szczegółowe minimalne wymagania dla radiotelefonów przewoźnych Lp. Cechy radiotelefonu przewoźnego wymagane przez Zamawiającego 1. Praca w trybie: simpleks, duosimpleks 2. Czytelny wyświetlacz alfanumeryczny z podświetlaniem Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków 3. alfanumerycznych) Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana 4. indywidualnie dla każdego kanału) 5. Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów Programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z możliwością 6. nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów) Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym 7. kanale) Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym zakresie 8. częstotliwości od 2 W do 25 W (w trybie serwisowym) Radiotelefon zgodnie z prawem telekomunikacyjnym musi posiadać 9. deklarację zgodności z dyrektywą R&TEE 1999/5/WE Strona 9 z 29

10 Tabela 6 Wymagania dla masztów antenowych, anten, oraz instalacji Cechy masztu antenowego, anten i instalacji wymagane przez Lp. zamawiającego 1 Maszty antenowe 1.1 minimalna długość masztu 12 m 1.2. Maszt rozkładany pneumatycznie lub ręcznie*** maszty muszą umożliwić zamontowanie 4 anten dookólnych 1.3. pracujących w sieciach radiowych PSP maszty muszą umożliwić zamontowanie anteny TV do odbioru 1.4. programów telewizji lokalnej 2. Anteny i instalacja Anteny radiowe dookólne przystosowane do pracy w paśmie sieci 2.1. radiowych PSP Zysk 6 db Kable antenowe niskostratne ***dopuszcza się stosowanie masztów rozkładanych tylko pneumatycznie jednak należy wtedy zamontować rezerwowy kompresor powietrzny w przedziale sztabowym. Tabela 7 Wymagania dla ładowarki radiotelefonów nasobnych Lp. Cechy ładowarki wymaganej przez zamawiającego 1. Zasilanie230V~ 2. Typ ładowanych ogniw Li-Ion/ Ni-Cd/ Ni-Mh 3. Ilość stanowisk 5 4. Możliwość kondycjonowania baterii REJESTRACJA KORESPONDENCJI Obecnie stosowany rejestrator nagrywa korespondencję poprzez 4 porty analogowe. Wszelka korespondencja prowadzona za pośrednictwem mobilnego stanowiska kierowania z publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi, a także korespondencja prowadzona przy pomocy radiotelefonów musi podlegać nagrywaniu. W celu zapewnienia nagrywania korespondencji prowadzonej przez 4 radiotelefony oraz urządzenia telekomunikacyjne z sieciami zewnętrznymi należy rozbudować obecny rejestrator według potrzeb. Rejestrator musi zostać zamontowany w szafie RACK 19 w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie transportu i załadunku kontenera. Strona 10 z 29

11 MONITORING CCTV I REJESTRACJA OBRAZU należy dostarczyć 1 przenośną kolorową kamerę video z możliwością bezprzewodowej transmisji obrazu do mobilnego stanowiska kierowania z możliwością montażu na statywie. Minimalne wymagania dotyczące kamery przedstawia Tabela 8. kamera ta musi być przechowywana w skrytce przedziału sztabowego w taki sposób, aby nie uległa zniszczeniu w czasie załadunku, transportu i rozładunku kontenera. należy dostarczyć cyfrowy rejestrator obrazu i zamontować w szafie RACK19.Obraz z kamery musi być rejestrowany, odbierany i przetwarzany na cyfrowym rejestratorze obrazu. Minimalne parametry rejestratora obrazu przedstawia Tabela 9. na dostarczonym i zamontowanym maszcie antenowym musi być możliwość zamontowania anteny TV do odbioru programów telewizji lokalnej, a sygnał z anteny musi być rozprowadzony do przedziału sztabowego oraz łączności. w przedziale sztabowym należy zamontować monitor LCD (rysunek nr 5) minimum 20 z tunerem TV umożliwiającym odbiór sygnału z anteny TV oraz z wbudowanymi głośnikami. w części sztabowej należy zamontować projektor multimedialny jak na rysunku nr. 5 w taki sposób aby prezentowany obraz był wyświetlany na ściance oddzielającej przedział sztabowy od przedziału łączności. Wejścia projektora (do przesyłania obrazu oraz dźwięku z komputera) powinny być doprowadzone i zamontowane pod blatem stołu sztabowego. projektor powinien być zamontowany w taki sposób aby zapewnić mu bezpieczeństwo w trakcie załadunku i rozładunku, a także przewozu kontenera. Minimalne parametry projektora przedstawia Tabeli 10. Tabela 8. Wymagania dotyczącej kamery bezprzewodowej Lp. Cechy kamery bezprzewodowej wymagane przez zamawiającego Możliwość przesyłania kolorowego obrazu na otwartym terenie odległość m. Kamera musi posiadać zasilanie na minimum 60 min pracy bez 2. konieczności podłączania przewodu zasilającego. 3. Temperatura pracy od -10 o C do +50 o C 4. Wysoka czułość matrycy Strona 11 z 29

12 Tabela 9. Wymagania dla cyfrowego rejestratora obrazu Lp. Cechy rejestratora obrazu wymagane przez zamawiającego 1. Ilość kanałów Rozdzielczość PAL, CIF 3. Kompresja H.264 MPEG4 4. Prędkość zapisu 100 kl/s 5. Wejścia 4x BNC, 1.0Vp-p, 75 Ohm 6. Wyjścia BNC, VGA 7. Wejścia audio RCA Dysk twardy - 500GB SATA (ze względu na mobilność 2,5') zabudowany w 8. urządzeniu 9. Interfejs LAN RJ45,, detekcja ruchu Możliwość jednoczesnego nagrywania i przeglądania nagrań oraz 10. (obserwacji i przeglądania nagrań) przez sieć LAN 11. Możliwość sterowania kamerami obrotowymi 12. Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej 13. Montaż w szafie RACK. Tabela 10 Wymagania dla projektora multimedialnego Lp. Cechy projektora multimedialnego wymagane przez zamawiającego 1. Jasność ANSI 2000 ANSI lumenów 2. Rozdzielczość podstawowa XGA (1024x768) 3. Kontrast 1: Proporcje obrazu 4:3, 16:9 5. Odległość od ekranu 1.1 m 10 m Kompatybilność z komputerem UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, 6. VGA, Mac Wejścia1 x VGA (SCART i Component przez adapter) oraz1 x 3.5mm 7. Stereo Jack 8. Pilot bezprzewodowy ze wskaźnikiem laserowym 9. Mocowanie podsufitowe Strona 12 z 29

13 OŚWIETLENIE Oświetlenie kontenera musi spełniać następujące założenia: oświetlenie przedziału technicznego musi funkcjonować bez konieczności uruchamiania agregatu. kontener powinien posiadać oświetlenie główne zasilane z instalacji 230V oraz awaryjne zasilane z instalacji 12V uruchamiane automatycznie w przypadku awarii zasilania instalacji 230V. oświetlenie główne przedziału sztabowego i przedziału łączności musi zapewnić komfortowe warunki pracy dla członków sztabu. oświetlenie zasilane z instalacji 12V musi być zrealizowane za pomocą modułów z diodami LED. na stanowiskach dyspozytorski musi być zainstalowane indywidualne oświetlenie punktowe z możliwością odrębnego włączania i regulacji kierunku. Rozmieszczenie oświetlenia przedstawiono w załączniku 1 do niniejszej specyfikacji. Oświetlenie zewnętrzne kontenera podostaje bez zmian SIEĆ LAN, WAN I URZĄDZENIA INFORMATYCZNE wewnątrz kontenera musi zostać zbudowana sieć teleinformatyczna oparta na medium transmisyjnym typu skrętka STP 100BASE-T kategorii 5e oraz gniazd RJ45. sieć ta musi zostać zbudowana w taki sposób, aby umożliwić dowolną konfigurację każdego gniazda tzn. aby każde gniazd mogło dystrybuować sygnał sieci LAN lub sygnał z sieci telefonicznej w zależności od potrzeb. w części łączności powinno znajdować się minimum 8 gniazd RJ45 zamontowanych pod blatem roboczym stanowiska dyspozytorskiego jak na rysunku nr. 7, umożliwiających podłączenie urządzeń zewnętrznych, 2 telefonów (po jednym na każde stanowisko dyspozytorskie), a także będącego obecnie na wyposażeniu kontenera kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego do sieci LAN oraz sieci telefonicznej. w blacie roboczym stanowiska dyspozytorskiego muszą zostać zamontowane przepusty kablowe umożliwiające podłączone przenośnych urządzeń do gniazd zamontowanych pod blatem.. urządzenie wielofunkcyjne musi zostać zamontowane w przedziale łączności w szafce pod stanowiskiem dyspozytorskim (jak na rysunku nr. 7) w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie załadunku transportu i rozładunku kontenera. w przedziale sztabowym powinny zostać zamontowane pod blatem stołu sztabowego minimum 4 gniazda RJ45 konfigurowane w zależności od potrzeb do dystrybuowania sygnału sieci LAN lub sieci telefonicznej. wszystkie gniazda RJ45 muszą być gniazdami systemowymi (sieci strukturalnych) zamontowanymi w korytkach instalacyjnych. Strona 13 z 29

14 3 gniazda RJ45 należy zamontowane na zewnątrz kontenera, umożliwiając podłączenie do sieci LAN kontenera, zewnętrznych sieci LAN lub WAN, oraz zewnętrznych łączy telefonicznych. gniazda RJ45 zamontowane na zewnątrz muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. do oddzielenia sieci WAN od sieci LAN kontenera należy dostarczyć i zamontować w szafie RACK zarządzalny router sieciowy, 4 porty LAN i 1 port WAN. (bez obsługi sieci WiFi) do rozdzielenia sygnału z routera w sieci LAN kontenera należy dostarczyć i zamontować w szafie RACK przełącznik sieciowy, posiadający minimum 24 porty 100 Mbps na płycie czołowej. połączenie gniazd RJ45z portami przełącznika sieciowego odbywać się musi poprzez krosowanie na patchpanel-u (krosownie gniazda z patchpanel-em realizowane w sposób 1 do 1). do stanowisk dyspozytorskich należy dostarczyć i zamontować 2 monitory 19 LCD (po jednym na każde stanowisko). monitory muszą być zamontowane na stałe jak na rysunku nr. 7 w sposób umożliwiający podłączenie do nich komputerów przenośnych. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ORAZ DOSTARCZONEGO SPRZĘTU. wszystkie dostarczone urządzenia i sprzęt muszą być fabrycznie nowe. wszystkie urządzenia oraz zabudowa powinny być przytwierdzone trwale w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie, odkształcanie oraz uszkodzenie w czasie załadunku, transportu i rozładunku kontenera. urządzenia teleinformatyczne zamontowane w kontenerze powinny posiadać podtrzymanie zasilania zapewniające pracę na czas przełączenia źródła zasilania (minimum 15 min). wszystkie urządzenia muszą być podłączone do sieci zasilającej. urządzenia przeznaczone do pracy w sieci logicznej muszą być do niej podłączone. wszystkie moduły i części wyposażenia kontenera należy umieścić w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia i prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie. wszystkie wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia. wszystkie przewody należy zamontować w sposób stały i zapobiegający wibracji. wiązanie przewodów za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia przewodów, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. wszystkie prowadnice do przewodów, prowadnice i przewierty w blasze, należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi, krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. Strona 14 z 29

15 śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. do przyłączenia przewodów należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył. wszystkie przewody urządzeń łączności radiowej muszą być poprowadzone w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi. Strona 15 z 29

16 Rys. 1 stan obecny kontenera Strona 16 z 29

17 Rys. 2 stan obecny kontenera Strona 17 z 29

18 Rys. 3 stan obecny kontenera Strona 18 z 29

19 Rys. 4 stan obecny kontenera Strona 19 z 29

20 Rys. 5 proponowane zmiany we wnętrzu kontenera SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Monitor LCD z tunerem TV Stanowiska dyspozytorskie przedstawione na Rys 6. Strona 20 z 29

21 Rys. 6 proponowane zmiany przesunięte drzwi wejściowe oraz dodatkowe okno w przedziale łączności Strona 21 z 29

22 Rys. 7 stanowisko dyspozytorskie rysunek poglądowy telefon systemowy, 2- monitor, 3 radiotelefon, 4 blat roboczy, 5 półki, 6 szafka an urządzenie wielofunkcyjne, 7 gniazda sieci logicznej RJ45 oraz gniazda sieci zasilającej 230V zamontowane w korytkach instalacyjnych Strona 22 z 29

23 Zdj. 1 Przedział Techniczny SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zdj. 2 Półki do zabudowania w przedziale sztabowym Strona 23 z 29

24 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zdj. 3 siedziska w i stół w przedziale sztabowym Zdj. 4 Kącik socjalny w przedziale sztabowym Zdj. 5 - Przedział łączności Strona 24 z 29

25 Poglądowy schemat instalacji elektrycznych Załącznik nr 1 do szczegółowej specyfikacji technicznej W4 Agregat prądotwórczy Zasilacz Buforowy Kompresor W3 Strona 1 z 29

26 OPIS INSTALACJI I MINIMALNE WYMAGANIA Gniazda G1, G6, G7 pojedyncze nt. 16A/250 hermetyczne z klapką dymną IP-44 typu np. Bryza Kos, białe Gniazda G2, G3, G4, G5, G9, G10 podwójne modułowe do montażu w kanałach instalacyjnych z bolcem uziemiającym G8, G11 podwójne nt. hermetyczne z klapką dymną IP-44 typu np. Bryza Kos, białe z bolcem uziemiającym Wyłączniki pojedyncze i podwójne nt. 10A/250 IP 44, typu HERMES ŁNT-5 z podświetleniem. Punkty ośw. o1-o3, oprawy oświetleniowe 230V~ świetlówkowe 2x18W, statecznik elektroniczny, klosz matowy, barwa świetlówek ciepła. Punkty o1-o2 z 1 bieguna w1,. Punkty o3 z 1 bieguna w2, a punkty 04 z bieguna 1 w3, o5 z bieguna 2 w3. Punkty ośw. o4 i o5 punktowe oparte na źródle światła z diodami LED Punkty ośw. o6-o7, oprawy oświetleniowe 12V- diodowe, kolor światła biały. 2,5W-3W, Strona 1 z 29

27 każdy punkt to 3 oprawki (oczka). Załączanie: o6- z bieguna1 w4, a o7 z bieguna 2 w4. Zasilane z instalacji pokładowej kontenera 12V Punkty Z1 i Z2: należy doprowadzić zasilanie 12V- przewodami wzmocnionymi min. 2x2,5mm2 Zasilane z instalacji pokładowej kontenera 12V Punkty OA ośw. awaryjne 12V- diodowe, oprawa prostokąt lub kwadrat lub listwowa min. 3W mocy diod. Załączane automatycznie w przypadku braku zasilania głównego 230V~ (z możliwością stałego wyłączenia w tablicy TB) Wentylator kanałowy WK1 i 2 zasilane z sieci 230V~, załączanie WK1 z bieguna 2 w1 a WK2 z bieguna 2 w2 Klimatyzator (1-1,3KW) należy podłączyć przewodem YDY3x2,5mm2 Kontener musi być uziemiony linka min. 16mm 2 Cu wyprowadzona z przedziału technicznego zakończona sondą uziemiającą. gniazda odbiorcze 230V ~ należy połączyć przewodami typu YDY 3x2,5mm2 oprawy oświetleniowe 230V~ należy połączyć przewodami typu YDY 3x1,5mm2 W przypadku zasilania z agregatu 3 fazowego należy zasilanie należy rozdzielić następująco: Gniazda sprzętu komputerowego G9, G10, G11, G12 G7 zasilane z fazy L1, Gniazda G1, G2,G3, G7 zasilane z fazy L2, G4, G5, G6, G8 zasilane z fazy L3 Klimatyzator faza L2 Oświetlenie faza L3 Zasilacz buforowy faza L3 Kompresor faza L1 Tablica bezpiecznikowa TB musi zostać zamontowana na zewnątrz kontenera w miejscu obecnej tablicy bezpiecznikowej. Muszą się w niej znaleźć następujące elementy: Wyłącznik główny tablicy TB typu FR/100A. Ogranicznik przepięciowy B+C Prąd udarowy: 20kA. Strona 1 z 29

28 Zabezpieczenie dla klimatyzatora. Oddzielne zabezpieczenie dla kompresora powietrznego - wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A/1N/B/003 Zabezpieczenie dla zasilacza buforowego 12V wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A, do komputerów selektywne 300mA Wydzielone zabezpieczenie dla Gniazda G1 wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A, do komputerów selektywne 300mA Oddzielne zabezpieczenie dla gniazda G6 - wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A/003 TYP AC. Oddzielne zabezpieczenie dla gniazda G7 - wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A/1N/B/003 Oddzielne zabezpieczenie dla gniazda G8 - wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 16A/1N/B/003 Gniazda G2- G6 oraz G9 G12 zabezpieczone wyłącznikami różnicowo prądowymi z członem nadprądowym 16A/003 TYP AC. Zabezpieczenie oświetlenia 230V~ - wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym 10A/1N/B/003 Przekaźnik załączający/wyłączający oświetlenie awaryjne Przełącznik wielopozycyjny umożliwiający wybór źródła zasilania (agregat prądotwórczy lub źródło zewnętrzne), w przypadku zastosowania agregatu 3 fazowego umożliwiające przełączenie 3 fazowej instalacji wejściowej z TB na pełne zasilanie 1 fazy Wyłącznik dla oświetlenia 12 V przedziału technicznego Wszystkie zabezpieczenia i przełączniki w TB muszą zostać opisane Przedstawiane rozwiązania sieci elektrycznej mogą zostać zmienione jednak rozwiązania alternatywne nie mogą być gorsze od zaproponowanych. Osprzęt elektryczny musi być w wykonaniu trwałym nie ulegającym uszkodzeniom i przemieszczaniu podczas załadunki transportu i rozładunku kontenera. Do wykonanej instalacji należy dostarczyć dokumentację powykonawczą Strona 1 z 29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 Dostawa 6 zestawów interaktywnych w ramach projektu pn.: Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego A. Zestaw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania.

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dostawy mobilnej linii diagnostycznej wybudowanej na bazie kontenera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych domnet rozwiązanie systemu Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu domnet. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach jednorodzinnych, małych hotelach,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660 Nazwa Opis Ilość System audio i video Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 660 Okablowanie logiczne Panel 4 nie wyposażony FTP Okablowanie logiczne Moduł kat 6 FTP 96 Okablowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU OBSŁUGI WJAZDÓW GOS (GATE OPERATING SYSTEM)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU OBSŁUGI WJAZDÓW GOS (GATE OPERATING SYSTEM) Nr referencyjny: GOS-1/2015/TK Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU OBSŁUGI WJAZDÓW GOS (GATE OPERATING SYSTEM) Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki 28 55-080 Kąty Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna systemu sterowania domem GENUS

Dokumentacja techniczna systemu sterowania domem GENUS Dokumentacja techniczna systemu sterowania domem GENUS Wstęp System sterowania GENUS powstał z myślą o nowo powstających lub całkowicie przebudowywanych obiektach. Charakteryzuje się: łatwością instalacji,

Bardziej szczegółowo

WÓZ DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI KW PSP W ŁODZI DOSTĘPNE TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE, KOMUNIKACJA

WÓZ DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI KW PSP W ŁODZI DOSTĘPNE TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE, KOMUNIKACJA WÓZ DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI KW PSP W ŁODZI DOSTĘPNE TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE, KOMUNIKACJA CIĘŻKI SAMOCHÓD DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI -ZAKUPIONY W RAMACH SYSTEMU ZINTEGROWANYCH STANOWISK KIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 8c do SIWZ nr sprawy: WA-2900-3/2014/SISP-2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10. Client SGM5E VoIP Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 10.10.2013 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (0-prefix-85) 662

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Lublin dnia 17 października 2014 r. WL.2370.38.2014 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Przetarg nieograniczony na Dostawę 34 sztuk agregatów prądotwórczych przewoźnych o mocy min. 40 kva

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Dom NET Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu Dom NET. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO OFERTY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO OFERTY Załącznik nr 6 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-13/12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO OFERTY Lp. Nazwa sprzętu Ilość 1 Notebook....... Ekran:..... Obudowa:... Płyta główna:... Procesor:... Pamięć operacyjna:.......

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ.

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system do głosowania, bezprzewodowy - system TRACK

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu KODAK 8000 / C Wersja Ethernet Przygotowanie pomieszczenia do montażu Szanowni Państwo, Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Wam w przygotowaniu się do instalacji

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

1. Zakres opracowania

1. Zakres opracowania BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Zakres opracowania Opracowaniem objęte są wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne. Projektuje się wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia budynku socjalnego zasilanych z

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.1 do siwz

Załącznik nr 6.1 do siwz Załącznik nr 6. do siwz Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w stosunku do dokumentu "Projekt wykonawczy zamienny systemów audiowizualnych Część A - Budynek Biurowo-Laboratoryjny " uwzględnionego w załączniku

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 T: +48 32 42 55 697 F: +48 32 42 55 697 w. 18 INWESTOR: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40 074 Katowice OBIEKT: Pomieszczenie laboratorium dźwięku

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: MZS.274..6.204 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w języku polskim, projektora krótkoogniskowego oraz uchwytu ściennego ) NAZWA

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA SYSTEM ŁĄCZNOŚCI OPERACYJNEJ TETRA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA SYSTEM ŁĄCZNOŚCI OPERACYJNEJ TETRA ZAŁĄCZNIK Nr 1C (pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA SYSTEM ŁĄCZNOŚCI OPERACYJNEJ TETRA Zamawiający wymaga dostawy i instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-16/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej Załącznik nr 17 Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo