FortiSandbox. Główne zalety. Proaktywne wykrywanie i ochrona. Obserwacja podejrzanych elementów. Łatwość wdrożenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FortiSandbox. Główne zalety. Proaktywne wykrywanie i ochrona. Obserwacja podejrzanych elementów. Łatwość wdrożenia"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Rozwiązania FortiSandbox Rozwiązania FortiSandbox Wielowarstwowa proaktywna ochrona przed zagrożeniami FortiSandbox Obecnie najbardziej zaawansowanym cyberprzestępcom coraz częściej udaje się obejść tradycyjne rozwiązania chroniące przed złośliwym kodem i wprowadzić precyzyjnie stworzone zagrożenia (Advanced Persistent Threats) głęboko w strukturę sieci. Te starannie ukierunkowane ataki obchodzą systemy wykrywania oparte na sygnaturach, natomiast ich złośliwy charakter jest maskowany na wiele sposobów poprzez kompresję, szyfrowanie lub polimorfizm, a lista tych metod stale rośnie. Niektórym z tych ataków udaje się nawet maskować w środowiskach wirtualnych typu sandbox dzięki detekcji maszyn wirtualnych, bombom czasowym oraz innym metodom. Walka z występującymi obecnie atakami wymaga wszechstronnego i zintegrowanego podejścia czegoś więcej niż zwyczajne oprogramowanie chroniące przed złośliwym kodem. Czegoś więcej niż wirtualne środowisko sandbox. Czegoś więcej niż oddzielny system monitorowania. Rozwiązanie FortiSandbox oferuje wszechstronne połączenie proaktywnego wykrywania i eliminowania zagrożeń, możliwość ich obserwowania oraz łatwe, zintegrowane wdrożenie. Podstawą tego rozwiązania jest wyjątkowe, dwuwarstwowe środowisko sandbox, którego dopełnieniem jest nagradzane oprogramowanie firmy Fortinet, chroniące przed złośliwym kodem (antymalware) oraz opcjonalna integracja z systemem FortiGuard raportującym o zagrożeniach. Wieloletnie doświadczenia firmy Fortinet w zwalczaniu zagrożeń zostały zebrane i udostępnione w postaci rozwiązania FortiSandbox. Proaktywne wykrywanie i ochrona W wirtualnym systemie operacyjnym podejrzane elementy kodu poddawane są, przed uruchomieniem, działaniu wielowarstwowych filtrów wstępnych w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy behawioralnej. Wyjątkowo skuteczne metody filtrowania wstępnego obejmują badanie przy użyciu silnika antywirusowego, wysyłanie zapytań do baz danych zagrożeń w chmurze oraz niezależną od systemu operacyjnego symulację z użyciem emulatora kodu, po czym kod zostaje w razie potrzeby wykonany w całkowicie wirtualnym środowisku. Po wykryciu złośliwego kodu uzyskane wyniki wykorzystywane są do opracowania sygnatury na potrzeby oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem oraz aktualizacji pozostałych baz danych zagrożeń. Obserwacja podejrzanych elementów Wszystkie klasyfikacje zagrożenia złośliwym kodem oraz zagrożenia oznaczane jako wysokie/ średnie/niskie przedstawiane są w obrębie intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego. Pełne informacje o zagrożeniu uzyskane poprzez wykonanie kodu w środowisku wirtualnym w tym informacje o aktywności systemu, próbach ataków typu exploit, ruchu sieciowym, kolejnych pobraniach, próbach nawiązania połączenia i innych zdarzeniach dostępne są w postaci szczegółowych wpisów w dzienniku oraz raportów. Doskonałe połączenie proaktywnej ochrony, rozbudowanej obserwacji zagrożeń oraz pełnego raportowania. Główne zalety Bezpieczne, wirtualne środowisko uruchamiania obcego kodu, umożliwiające ujawnienie nieznanych zagrożeń Unikalne wielowarstwowe filtry wstępne, pozwalające na szybkie i skuteczne wykrywanie zagrożeń Obszerne raporty dające pełny wgląd w cykl życia zagrożenia Inspekcja wielu protokołów w ramach jednego urządzenia upraszczająca wdrożenie i obniżająca jego koszty Integracja z rozwiązaniem FortiGate usprawnia działanie infrastruktury zabezpieczeń bez powielania jej funkcji Bezpieczeństwo zweryfikowane na podstawie testów NSS BDS (Breach Detection Systems) Łatwość wdrożenia Urządzenie FortiSandbox obsługuje inspekcję wielu protokołów w ramach jednego zunifikowanego rozwiązania, dzięki czemu umożliwia uproszczenie infrastruktury sieciowej oraz jej funkcjonowania. Co więcej, integruje się z rozwiązaniem FortiGate jako dodatkowa funkcja bezpieczeństwa w istniejącej infrastrukturze zabezpieczającej. Wsparcie FortiCare na całym świecie w trybie 24x7 support.fortinet.com Usługi zabezpieczające FortiGuard 1

2 OPCJE WDROŻENIA FortiSandbox jest najbardziej elastycznym spośród dostępnych na rynku urządzeń do analizy zagrożeń, ponieważ umożliwia wybór opcji wdrożenia z dostosowaniem ich do określonych konfiguracji i wymagań klientów. Organizacje mogą również korzystać równocześnie ze wszystkich trzech opcji wprowadzania danych do analizy. Wdrożenie samodzielne Ten tryb wdrożenia oparty jest na wprowadzaniu danych z portów przełącznika w trybie nasłuchu (span) i/lub przesyłaniu plików na żądanie przez administratorów przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika. Infrastruktura tego rodzaju nadaje się najlepiej do poszerzenia funkcji zabezpieczeń w już istniejących systemach pochodzących od różnych producentów. Wprowadzanie danych w trybie sniffer Centrum danych Tryb On-Demand *Integracja z rozwiązaniami FortiGate/FortiMail Rozwiązanie FortiGate, które działa jako brama zabezpieczeń internetowych, można skonfigurować tak, by przesyłało podejrzane pliki do urządzenia FortiSandbox. Taka ścisła integracja zmniejsza złożoność sieci (w porównaniu z innymi rozwiązaniami typu sandbox) i poszerza zakres obsługiwanych aplikacji i protokołów, w tym protokołów zaszyfrowanych przy użyciu protokołu SSL, takich jak HTTPS. * Wymagania: FortiOS V5.0.4+, FortiMail V5.1+ Najnowsze aktualizacje sygnatur AV Tryb zintegrowany Główna siedziba (rdzeń infrastruktury) Wyniki analizy malware Wdrożenie rozproszone zintegrowane z rozwiązaniem FortiGate Ten tryb implementacji jest korzystny dla organizacji działających w oparciu o środowiska rozproszone, w których rozwiązania FortiGate są wdrażane w oddziałach i umożliwiają przesyłanie podejrzanych plików do centralnie usytuowanego środowiska FortiSandbox. Taka konfiguracja jest korzystna ze względu na niskie koszty eksploatacji i zapewnia ochronę przed zagrożeniami w oddalonych placówkach. Najnowsze aktualizacje sygnatur AV Tryb zintegrowany Wyniki analizy malware Wiele niezależnych biur 2

3 FUNKCJE Maszyna wirtualna typu sandbox Stanowi uzupełnienie obecnie stosowanych zabezpieczeń o najnowszą funkcję analizę podejrzanych plików oraz plików wysokiego ryzyka w odrębnym środowisku zamkniętym, co umożliwia ustalenie pełnego cyklu życia ataku poprzez wykrywanie aktywności systemu oraz połączeń zwrotnych. Szczegółowy raport z analizy pliku Widżety pulpitu nawigacyjnego informacje o stanie zagrożenia w czasie rzeczywistym Narzędzia do analizy plików Uzyskane po zbadaniu plików raporty z przechwyconymi pakietami, oryginalny plik, wpis dziennika logowania i zrzut ekranu zapewniają obszerne dane oraz wskazówki dotyczące zagrożenia. Mają one przyspieszyć działania naprawcze i zaktualizowanie zabezpieczeń. Wykrywanie połączeń zwrotnych do serwerów C&C Pełny wirtualny sandbox Emulacja kodu Zapytania do chmury Silnik antywirusowy Wielowarstwowe przetwarzanie plików zapewnia zoptymalizowane wykorzystanie zasobów, co zwiększa bezpieczeństwo, zakres działania oraz wydajność Silnik antywirusowy Zapewnia najskuteczniejsze (reaktywne i proaktywne w 95%) skanowanie antywirusowe oraz służy jako skuteczny filtr wstępny Zapytania do chmury Sprawdzanie w czasie rzeczywistym najnowszych informacji dotyczących złośliwego oprogramowania Dostęp do wspólnych informacji umożliwiających natychmiastowe wykrycie złośliwego kodu Emulacja kodu Szybka symulacja działań Niezależność od systemu operacyjnego i odporność na obejście/zamaskowanie Pełny wirtualny sandbox Bezpieczne środowisko uruchamiania służące do analiz i oceny behawioralnej Pozyskiwanie pełnych informacji o cyklu życia zagrożenia Wykrywanie połączeń zwrotnych do serwerów C&C Wykrywanie głównego celu połączeń zwrotnych oraz sposobu eksfiltracji danych 3

4 FUNKCJE Eliminowanie zagrożeń przy użyciu rozwiązania FortiMail Wiele zaawansowanych ataków rozpoczyna się od ukierunkowanej wiadomości , która zawiera specjalne złośliwe oprogramowanie, a stosowana równocześnie inżynieria społeczna skłania użytkownika do jej otwarcia. W związku z tym organizacje rozszerzają zakres działania swoich bram zabezpieczających pocztę (z ang. Secure Gateway SEG) o zintegrowane rozwiązania typu sandbox. Brama SEG zatrzymuje wiadomości, które w tym czasie są poddawane dodatkowej analizie przeprowadzanej w zamkniętym środowisku, tak aby w rezultacie zastosować wobec nich odpowiednie reguły na podstawie uzyskanych wyników. Analiza CPRL oraz analiza malware w czasie rzeczywistym w środowisku sandbox, wykonywana bezpośrednio w rozwiązaniu FortiMail dla poczty przychodzącej i poczty wychodzącej. Internet Ruch pocztowy Przeanalizowane wiadomości Dane wysłane do analizy sandbox Informacje zwrotne do rozwiązania FortiMail Informacje zwrotne do rozwiązania FortiGuard Rozwiązanie FortiMail przesyła i dodaje do kolejki podejrzaną zawartość Bezpieczne wiadomości dostarczone do serwerów pocztowych. FortiSandbox dokonuje analizy i zwraca jej wyniki do FortiMaila oraz sieci FortiGuard. FUNKCJE PODSUMOWANIE Administracja Obsługa poprzez graficzny interfejs użytkownika (GUI) oraz wiersz poleceń (CLI). Tworzenie wielu kont administracyjnych Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych pliku konfiguracyjnego Powiadamianie drogą mailową o wykryciu pliku o złośliwym charakterze Przesyłanie cotygodniowych raportów pod adresy z globalnej listy oraz do administratorów urządzeń FortiGate Scentralizowana strona wyszukiwania umożliwiająca administratorom tworzenie spersonalizowanych filtrów Częste automatyczne aktualizacje sygnatur Monitorowanie stanu maszyn wirtualnych Praca w sieci/wdrożenie Obsługa routingu statycznego Wprowadzanie plików: tryb offline/nasłuchu (sniffer), wysyłanie plików na żądanie (On-demand), przesyłanie plików ze zintegrowanych urządzeń (Integrated mode) Web API, które umożliwia użytkownikom wysłanie próbek do skanowania Możliwość symulacji sieci w celu umożliwienia skanowanemu plikowi uzyskania dostępu do zamkniętego środowiska sieciowego Integracja urządzeń: - Wprowadzanie plików (File Submission): FortiGate, FortiMail - System aktualizacji bazy danych: FortiManager - Zdalne logowanie: FortiAnalyzer, serwer Syslog ATP Wirtualny system operacyjny Sandbox: - Jednoczesne uruchomianie wielu instancji systemu Windows - Techniki eliminujące próby obejścia zabezpieczeń: połączenia typu sleep call, zapytania dotyczące procesów i rejestru - Wykrywanie połączeń zwrotnych: wybierania złośliwych adresów URL, połączeń botnetów z systemem sterowania i kontroli oraz ruchu generowanego przez atakującego przy użyciu aktywowanego złośliwego oprogramowania - Pobieranie przechwyconych pakietów, oryginalnego pliku, wpisu dziennika śledzenia i zrzutu ekranu Brak ograniczenia rozmiaru obsługiwanych plików, możliwość skonfigurowania maksymalnego rozmiaru plików Obsługiwane typy plików: - Pliki archiwum:.tar,.gz,.tar.gz,.tgz,.zip,.bz2,.tar.bz2,.bz,.tar.z,.cab,.rar,.arj - Pliki wykonywalne (np..exe,.dll), pliki PDF, dokumenty programów z pakietu Microsoft Office oraz pliki Javascript - Pliki multimedialne:.avi,.mpeg,.mp3,.mp4 Obsługiwane protokoły/aplikacje: - Tryb nasłuchu (sniffer): HTTP, FTP, POP3, IMAP, SMTP, SMB - Tryb zintegrowany z rozwiązaniem FortiGate: HTTP, SMTP, POP3, IMAP, MAPI, FTP, IM oraz odpowiadające im wersje zaszyfrowane za pomocą protokołu SSL - Tryb zintegrowany z rozwiązaniem FortiMail: SMTP, POP3, IMAP Wykrywanie zagrożeń sieciowych w trybie nasłuchu (sniffer): identyfikacja aktywności botnetów i ataków sieciowych oraz wybierania złośliwych adresów URL Opcja automatycznego przesyłania podejrzanych plików do usługi w chmurze w celu ich ręcznego przeanalizowania i stworzenia sygnatury Możliwość skanowania sieciowych udziałów SMB/NSF wraz z kwarantanną podejrzanych plików. Skanowanie może działać w oparciu o harmonogram. Możliwość przenoszenia plików na wskazany udział sieciowy celem analizy przez rozwiązania firm trzecich. Skanowanie adresów URL. Monitorowanie i raporty Widżety do monitorowania w czasie rzeczywistym (opcje przeglądania według adresu źródłowego i okresu): statystyki wyników skanowania, działania związane ze skanowaniem (w kontekście czasowym), najczęściej atakowane hosty, najczęściej występujące złośliwe oprogramowanie, adresy URL generujące najwięcej infekcji, domeny o największej liczbie połączeń zwrotnych Szczegółowy przegląd wydarzeń: dynamiczna tabela przedstawiająca działanie, nazwę złośliwego oprogramowania, ocenę, typ, źródło, cel ataku, czas wykrycia i ścieżkę pobrania Zapisywanie w dzienniku zdarzeń dostęp poprzez graficzny interfejs użytkownika, możliwość pobierania niesformatowanych plików dziennika (RAW log) Generowanie raportów dotyczących plików o złośliwym charakterze: szczegółowe raporty dotyczące charakterystyki i zachowania pliku modyfikacja pliku, zachowania związane z procesami, zachowania związane z rejestrem, zachowania związane z siecią, zrzut stanu maszyny wirtualnej Dalsza analiza: pliki do pobrania plik przykładowy (sample file), dzienniki śledzenia środowiska sandbox (tracer) i zrzut PCAP 4

5 SPECYFIKACJE FSA-1000D FSA-3000D FSA-1000D FSA-3000D Sprzęt Wysokość urządzenia 2 RU 2 RU Liczba interfejsów sieciowych 6 portów GE RJ45, 2 gniazda GE SFP 4 porty GE RJ45, 2 gniazda GE SFP 2 gniazda 10 GE SFP+ Przestrzeń dyskowa 4 TB (maks. 8 TB) 8 TB (maks. 16 TB) Zasilanie 2 zasilacze 2 zasilacze System Wydajność analizy VM Sandbox (l. plików/godz.) Skanowanie antywirusowe (l. plików/godz.) Liczba maszyn wirtualnych 8 28 Wymiary Wysokość x głębokość x długość (cale) 3,5 x 17,2 x 14,5 3,3 x 19,0 x 29,7 Wysokość x głębokość x długość (mm) 89 x 437 x x 482 x 755 Masa 12,52 kg (27,60 funta) 32,5 kg (71,5 funta) Parametry pracy Zużycie energii (średnie/maksymalne) 115/138 W 392/614,6 W Prąd maksymalny 100 V/5 A, 240 V/3 A 110 V/10 A, 220 V/5 A Odprowadzanie ciepła 471 BTU/godz. 2131,14 BTU/godz. Źródło zasilania V (prąd zmienny), Hz V (prąd zmienny), Hz Wilgotność 5 95% bez skraplania Zakres temperatury roboczej F (0 40 C) Zakres temperatury przechowywania F ( C) Zgodność Certyfikaty 20 90% bez skraplania F (10 35 C) F ( C) FCC Część 15 Klasa A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST FSA-VM Wymagania sprzętowe Wspierane środowiska wirtualne Wirtualne procesory (min./maks.) Wirtualna pamięć (min./maks.) Dysk wirtualny (min./maks.) Całkowita liczba wirtualnych interfejsów sieciowych (min.) System Wydajność analizy VM Sandbox (l. plików/godz.) Skanowanie antywirusowe (l. plików/godz.) Liczba maszyn wirtualnych VMware ESXi wersja 5.0 lub nowsza 4/bez ograniczeń (Firma Fortinet zaleca, by liczba wirtualnych procesorów odpowiadała liczbie maszyn wirtualnych z systemem Windows + 4.) 8 GB/bez ograniczeń 30 GB/16 TB 6 W zależności od sprzętu W zależności od sprzętu Od 2 do 52 (rozszerzenie przy użyciu odpowiednich licencji) INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA Produkt SKU Opis FortiSandbox 1000D FSA-1000D System ATP 6 portów GE RJ45, 2 gniazda GE SFP, dodatkowy zasilacz, 6 licencji Windows XP i 2 licencje Windows 7. FortiSandbox 3000D FSA-3000D System ATP 4 porty GE RJ45, 2 gniazda GE SFP, dodatkowy zasilacz, 22 licencje Windows XP i 6 licencji Windows 7. FortiSandbox-VM FSA-VM-BASE Podstawowa licencja na urządzenie FortiSandbox-VM z możliwością rozszerzania (stackable license). W zestawie po 1 licencji na maszynę wirtualną z systemem Windows XP oraz z systemem Windows 7. Produkt FSA-VM można rozszerzyć maksymalnie do 52 maszyn wirtualnych. Akcesoria opcjonalne SKU Opis Transceiver 1 GE SFP SX FG-TRAN-SX Transceiver 1 GE SFP SX do wszystkich systemów z gniazdami SFP i SFP/SFP+. Transceiver 1 GE SFP LX FG-TRAN-LX Transceiver 1 GE SFP LX do wszystkich systemów z gniazdami SFP i SFP/SFP+. Transceiver 10 GE SFP+ krótkiego zasięgu FG-TRAN-SFP+SR Transceiver 10 GE SFP+ krótkiego zasięgu do wszystkich systemów z gniazdami SFP+ i SFP/SFP+. Transceiver 10 GE SFP+ dalekiego zasięgu FG-TRAN-SFP+LR Transceiver 10 GE SFP+ dalekiego zasięgu do wszystkich systemów z gniazdami SFP+ i SFP/SFP+. 5

6 Polska ul. Złota 59/6F Budynek Lumen II (6 piętro) Warszawa Polska SIEDZIBA GŁÓWNA Fortinet Inc. 899 Kifer Road Sunnyvale, CA Stany Zjednoczone Tel.: BIURO SPRZEDAŻY REGION EMEA 120 rue Albert Caquot 06560, Sophia Antipolis, Francja Tel.: BIURO SPRZEDAŻY REGION APAC 300 Beach Road The Concourse Singapur Tel.: BIURO SPRZEDAŻY AMERYKA ŁACIŃSKA Prol. Paseo de la Reforma 115 Int. 702 Col. Lomas de Santa Fe, C.P Del. Alvaro Obregón México D.F. Tel.: (55) Copyright 2015 Fortinet, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Fortinet, FortiGate, FortiCare, FortiGuard oraz niektóre inne znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Fortinet, Inc. Pozostałe nazwy związane z firmą Fortinet zawarte w niniejszym dokumencie również mogą być znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Fortinet. Wszelkie inne nazwy produktów lub firm mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Przedstawione w niniejszym dokumencie parametry wydajności i inne dane uzyskano podczas testów laboratoryjnych w warunkach idealnych, zatem faktyczna wydajność może być inna. Ostateczne parametry wydajności mogą ulec zmianie pod wpływem zmiennych sieciowych, różnorodnych środowisk sieciowych i innych uwarunkowań. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi wiążącego zobowiązania ze strony firmy Fortinet, a firma Fortinet nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, z wyjątkiem sytuacji, gdy firma Fortinet zawrze wiążącą umowę z kupującym, podpisaną przez głównego radcę prawnego firmy Fortinet, w której złoży wyraźną gwarancję, że określony produkt będzie 6 działał zgodnie z wymienionymi w takim dokumencie parametrami wydajności. W celu uniknięcia niejasności dowolna tego typu gwarancja będzie ograniczona do działania w takich samych warunkach idealnych, w jakich firma Fortinet przeprowadziła wewnętrzne testy laboratoryjne. Firma Fortinet wyłącza w całości wszelkie zobowiązania, interpretacje i gwarancje związane z niniejszym dokumentem, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane. Firma Fortinet zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, przenoszenia i dowolnego innego korygowania niniejszej publikacji bez uprzedzenia, a obowiązywać będzie najnowsza wersja publikacji.

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych OPRACOWANIE Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych Wprowadzenie Aby zachować konkurencyjną pozycję na rynku, przedsiębiorstwa muszą zwiększać dynamikę działania przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA ZAPORA SIECIOWA (INFW)

WEWNĘTRZNA ZAPORA SIECIOWA (INFW) WEWNĘTRZNA ZAPORA SIECIOWA (INFW) Rok założenia: listopad 2000 r. Wprowadzenie na rynek pierwszego produktu: maj 2002 r. Pierwsza oferta publiczna firmy Fortinet: listopad 2009 r. NASDAQ: FTNT Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl bezpieczeństwo następnej generacji FORTINET Paradygmat bezpieczeństwa, który obowiązywał przez ostatnie dwie dekady musiał ewoluować,

Bardziej szczegółowo

Pełna ochrona wewnątrz sieci Internal Network Firewall (INFW) WHITE PAPER

Pełna ochrona wewnątrz sieci Internal Network Firewall (INFW) WHITE PAPER Pełna ochrona wewnątrz sieci Internal Network Firewall () WHITE PAPER WHITE PAPER: PEŁNA OCHRONA SIECI INTERNAL NETWORK FIREWALL () WHITE PAPER: PEŁNA OCHRONA SIECI INTERNAL NETWORK FIREWALL () Pełna ochrona

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI Bitdefender GravityZone Podręcznik instalacji Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

F-Secure Business Suite

F-Secure Business Suite F-Secure Business Suite Produkt Business Suite to kompletne rozwiązanie zabezpieczające, które ułatwia administratorom IT scentralizowane zarządzanie. Łączy on w sobie niezrównaną ochronę i maksymalną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik administratora Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

zarządzania McAfee Firewall Enterprise

zarządzania McAfee Firewall Enterprise Charakterystyka produktu Urządzenie McAfee Firewall Enterprise Oceń i zabezpiecz się przed każdym nowym zagrożeniem i podatnościami Cechy urządzenia McAfee Firewall Enterprise Technologia McAfee AppPrism

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

zaufanie klientów jest bezcenne

zaufanie klientów jest bezcenne zaufanie klientów jest bezcenne najlepszy Szanowni Państwo, wybór dla branży Firma Fortinet Polska zaprasza do udziału w Warsztatach dedykowanych inżynierom technicznym w dniach 22 lub 23 lutego 2011 roku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo