Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308"

Transkrypt

1 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev:

2 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli. Żadna część niniejszej specyfikacji nie może być powielana w jakikolwiek sposób, ani w żaden sposób przetwarzana, adaptowana, bądź używana do uzyskania tekstów pochodnych, takich jak tłumaczenia, bez zgody firmy TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright 2010 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 OŚWIADCZENIE FCC Po przetestowaniu urządzenia stwierdzono jego zgodność z zakresem wymagań dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wprowadzone, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci promieniowania radiowego, a w przypadku wykorzystywania niezgodnego z instrukcją obsługi może wywoływać szkodliwe interferencje z urządzeniami komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeżeli urządzenie będzie powodowało niekorzystne zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, zauważalne przy włączeniu lub wyłącznie urządzenia, użytkownik powinien podjąć próbę usunięcia zakłóceń, wykonując jedną lub kilka z następujących czynności: Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej. Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączyć urządzenie do innego gniazdka elektrycznego niż odbiornik, w którym występują zakłócenia. Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: 1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 2) Urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, także zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. Oświadczenie zgodności emisji promieniowania z normami FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dotyczące określonych w przepisach FCC RF limitów dla niekontrolowanego środowiska. Sprzęt ten, wraz z anteną, nie powinien być umieszczony lub użytkowany w pobliżu jakiejkolwiek innej anteny lub nadajnika. Aby spełnić wymagania przepisów FCC dotyczące promieniowania radiowego antena dołączana do tego urządzenia musi być zainstalowana z zachowaniem co najmniej 20 centymetrowej odległości od człowieka i nie może być umieszczona lub używana w pobliżu jakiejkolwiek innej anteny lub nadajnika. Znak ostrzegawczy CE Urządzenie jest produktem klasy B. W domowym środowisku urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. Aby ich uniknąć, należy podjąć odpowiednie działania.

4 Krajowe ograniczenia użytkowania 2400,0-2483,5 MHz Kraj Ograniczenie Powód/uwaga Bułgaria Francja Włochy Luksemburg Norwegia Federacja Rosyjska Użycie na zewnątrz budynków ograniczone do 10 mw e.i.r.p. w paśmie ,5 MHz Brak Wprowadzono Wymagane ogólne pozwolenie na używanie na zewnątrz budynków i w usługach publicznych. Pasmo to wykorzystywane jest w radiolokacji wojskowej. Zaplanowano ukończenie prac nad ponownym zagospodarowaniem pasma do 2012 roku. Wymagane ogólne pozwolenie na używanie urządzenia na zewnątrz budynków Wymagane ogólne pozwolenie na dostarczanie usług dostępu do sieci (nie na pasmo) Podrozdział ten nie ma zastosowania dla obszarów znajdujących się w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund Tylko wewnątrz budynków Uwaga: Proszę nie używać produktu na zewnątrz budynków we Francji.

5 Dla następującego urządzenia: Opis produktu: 54M Wireless Access Point Model: TL-WA500G Marka: TP-LINK TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD DEKLARACJA ZGODNOCI Oświadczamy na swoją własną odpowiedzialność, że powyższy produkt spełnia wszystkie techniczne wymagania właściwe dla produktów objętych Dyrektywami Rady: Dyrektywa 1999/5/EC Powyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi standardami i innymi dokumentami normatywnymi: ETSI EN V1.7.1: 2006 ETSI EN V1.8.1:2008 i ETSI EN V1.3.2:2008 EN :2006 EN62311:2008 Dyrektywa 2004/108/EC Powyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi standardami i innymi dokumentami normatywnymi: EN 55022:2006+A1:2007 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN :2006 EN :1995+A1:2001+A2:2005 Dyrektywa 2006/95/EC Powyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi standardami i innymi dokumentami normatywnymi: EN :2006 Odoba odpowiedzialna za podpisanie niniejszej deklaracji: Zhao Jianjun Director of International Business TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China

6 SPIS TREŚCI Zawartość opakowania... 1 Przyjęta konwencja... 1 Przegląd instrukcji obsługi... 2 Rozdział 1 Wprowadzenie Opis produktu Charakterystyka ogólna Budowa Panel przedni Panel tylny...6 Rozdział 2 Instalacja sprzętu Zanim rozpoczniesz Podstawowe wymagania Podłączenie urządzenia... 7 Rozdział 3 Konfiguracja komputera... 9 Rozdział 4 Konfiguracja urządzenia Logowanie Status Ustawienia sieciowe (Network) Ustawienia sieci bezprzewodowej (Wireless) Ustawienia podstawowe (Basic Settings) Bezprzewodowy tryb pracy (Wireless Mode) Przegląd (Survey) Bezpieczeństwo transmisji danych (Security Settings) Filtrowanie adresów MAC (MAC Filtering) Statystyki ruchu bezprzewodowego (Wireless Statistics) Serwer DHCP (DHCP) Ustawienia serwera DHCP (DHCP Settings) Lista klientów serwera DHCP (DHCP Clients List) Rezerwacja adresów (Address Reservation) Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej (Wireless settings) Narzędzia systemowe (System Tools) Firmware Ustawienia fabryczne (Factory Defaults) Kopie zapasowe i przywracanie ustawień (Backup & Restore)...36

7 4.7.4 Ponowne uruchomienie (Reboot) Hasło (Password) Logi systemowe (SysLog)...38 Dodatek A: Przykłady zastosowań Dodatek B: Ustawienia fabryczne Dodatek C: Rozwiązywanie problemów Dodatek D: Specyfikacja Dodatek E: Słownik... 45

8 Zawartość opakowania W opakowaniu produktu powinny znajdować się następujące elementy: Bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA500G 54Mb/s Płyta CD, zawierająca: Niniejszą instrukcję obsługi Inne pomocne informacje Zasilacz do bezprzewodowego punktu dostępowego TL-WA500G 54Mb/s Dwa kable sieciowe Należy upewnić się, czy w opakowaniu produktu znajdują się wszystkie, wyżej wymienione elementy. W przypadku, gdy któryś element jest zniszczony lub brakuje go, należy skontaktować się z dystrybutorem. Przyjęta konwencja W niniejszej instrukcji, produkt: bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA500G 54M, określany jest mianem punktu dostępowego, Access Pointu lub AP, bez dodatkowych wyjaśnień. Parametry przedstawione na rysunkach odnoszą się do danych ustawień produktu, które mogą się różnić od bieżących. W zależności od wymagań, parametry mogą być zmienione. 1

9 Przegląd instrukcji obsługi Zawartość opakowania: Wyszczególnienie elementów, które powinny znajdować się w opakowaniu. Rozdział 1 Wprowadzenie: Opis produktu: bezprzewodowego punktu dostępowego TL-WA500G. 1.1 Opis produktu: Korzyści używania punktu dostępowego. 1.2 Charakterystyka ogólna; Opis głównych cech urządzenia i ich zalety. 1.3 Budowa: Opis diod LED, portów i przycisków na przednim i tylnym panelu. Rozdział 2 Instalacja sprzętu: Sposób podłączenia AP, wymagania urządzenia. 2.1 Zanim rozpoczniesz: Wskazówki do lepszego wykorzystania sieci bezprzewodowej. 2.2 Podstawowe wymagania: Przedstawienie niektórych podstawowych wymagań, spełnienie których zapewnia prawidłową instalację i długotrwałe wykorzystanie urządzenia. 2.3 Podłączanie urządzenia: Sposób podłączenia punktu dostępowego. Rozdział 3 Konfiguracja komputera: Rozdział 4 Konfiguracja urządzenia: Ustawienie adresu IP komputera umożliwiające dostęp do AP. Konfiguracja punktu dostępowego przez stronę konfiguracyjną w przeglądarce internetowej. 4.1 Logowanie: Opis sposobu logowania na stronie konfiguracyjnej 4.2 Opcja: Status: Informacje o aktualnej konfiguracji urządzenia. 4.3 Opcja: Network: Konfiguracja parametrów IP punktu dostępowego. 4.4 Opcja: Wireless: Sposób zestawiania sieci bezprzewodowej w różnych trybach pracy oraz aktywacja opcji bezpieczeństwa w zależności od potrzeb. 4.5 Opcja: DHCP: Konfiguracja punktu dostępowego jako serwera DHCP, umożliwiająca automatyczne przypisywanie komputerowi adresu IP przez punkt dostępowy. 4.6 Opcja: Wireless Setting: Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej. 4.7 Opcja: System Tools: Aktualizacja oprogramowania, przywrócenie ustawień fabrycznych, tworzenie kopii zapasowej bieżących ustawień, zmiana domyślnego hasła oraz wyświetlenie logów systemowych. 2

10 Rozdział 1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie bezprzewodowego punktu dostępowego TL-WA500G 54Mb/s. 1.1 Opis produktu Bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA500G 54M przeznaczony jest do zastosowań w domowych lub biurowych sieciach bezprzewodowych (SOHO). Pozwala zwiększyć zasięg i mobilność pracy przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej, dając jednocześnie możliwość podłączenia urządzeń bezprzewodowych do sieci kablowej. Dzięki zastosowaniu technologii transmisji 2x to 3x extended Range WLAN, bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA500G umożliwia 2 lub 3 krotne zwiększenie zasięgu uzyskiwanego przy zastosowaniu tradycyjnych rozwiązań standardu IEEE g/b. Podczas testów przeprowadzonych w Chinach zwiększono zasięg transmisji 4-9 krotnie, do 855,36 metrów. Dzięki zastosowaniu zróżnicowanych zabezpieczeń transmisji, takich jak kontrola przepływu danych przy wykorzystaniu SSID, szyfrowanie 64/128/152-bitowe WEP, zabezpieczenia dostępu (WPA2- PSK, WPA- PSK), jak również stosowanie zapór sieciowych, punkt dostępowy TL-WA500G zapewnia kompletną ochronę transmisji danych. Urządzenie jest instalowane i zarządzane w prosty sposób poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki niniejszej instrukcji, nawet w przypadku, gdy użytkownik nie posiada dużej wiedzy na temat obsługi punktu dostępowego, konfiguracja urządzenia nie jest skomplikowana. Przed instalacją AP, proszę przejrzeć niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z wszystkimi możliwościami, jakie daje punkt dostępowy TL-WA50G 54 Mb/s. 3

11 1.2 Charakterystyka ogólna Cechy Zgodność ze standardami: IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3, IEEE802.3u. Obsługa 2x to 3x extended Range Szybkość bezprzewodowej transmisji danych w sieci LAN: 54/48/36/24/18/12/9/6Mb/s lub 11/5,5/3/2/1Mb/s Różne metody szyfrowania danych: 64/128/152-bit WEP WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK Korzyści Komputery pracujące w różnych standardach sieci bezprzewodowej mogą komunikować się między sobą Zwiększenie zasięgu transmisji bezprzewodowej sieci LAN Automatyczna negocjacja szybkości połączenia między urządzeniami bezprzewodowymi Zabezpieczenie transmisji danych Wbudowany serwer DHCP Możliwość dynamicznego przydzielania adresów IP Filtracja adresów MAC Wiele trybów pracy urządzenia: Access Point Pozwala określać prawa dostępu do stacji bezprzewodowych na podstawie adresów MAC urządzeń. Idealne rozwiązanie do zastosowań w sieciach LAN Możliwość utworzenia lokalnej sieci bezprzewodowej Klient Możliwość bezprzewodowego połączenia z urządzeniami sieci Ethernet Wzmacniacz Możliwość dalszej transmisji sygnału między stacjami a AP Most (punkt do punkt, punkt do wielopunkt) Zestawienie punktów dostępowych w trybie most pozwalające połączyć dwie lub więcej sieci LAN Aktualizacja oprogramowania Możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji poprzez przeglądarkę internetową Zarządzanie zdalne oraz poprzez przeglądarkę internetową Możliwość prostego zarządzania siecią LAN poprzez przeglądarkę internetową oraz przez komputer zdalny 4

12 1.3 Budowa Panel przedni Rysunek 1-1 Panel przedni TL-WA500G Status pracy punktu dostępowego określają 4 diody LED: Power, System, LAN i WLAN (umieszczone od strony lewej do prawej). Opis diod LED Nazwa Status Wskazanie Power Włączona Punkt dostępowy jest włączony Wyłączona Punkt dostępowy jest wyłączony System Miga Punkt dostępowy działa poprawnie Wyłączona Wystąpił poważny błąd Włączona Podłączono urządzenie do portu, brak aktywności LAN Miga Trwa bezprzewodowa transmisja danych Wyłączona Nie podłączono urządzenia do portu WLAN Miga Aktywne funkcje bezprzewodowe Wyłączona Nieaktywne funkcje bezprzewodowe Powyższy opis diod LED przedstawia status pracy urządzenia po jego uruchomieniu. 5

13 1.3.2 Panel tylny Rysunek 1-2 Tylny panel TL-WA500G Na tylnym panelu urządzenia TL-WA500G znajdują są następujące elementy (umieszczone od strony lewej do prawej): Antena bezprzewodowa : Zewnętrzna antena wykorzystywana w celu bezprzewodowego nadawania i odbierania danych. RESET: Przycisk Reset umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień urządzenia. Istnieją dwa sposoby przywracania ustawień fabrycznych: Metoda pierwsza: Gdy urządzenie jest włączone, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk Reset (przez około 5 sekund) do momentu, gdy dioda System zacznie szybciej migać. Następnie należy zwolnić przycisk Reset i odczekać, aż zostaną załadowane ustawienia fabryczne.. Metoda druga: Przywrócenie fabrycznych ustawień możliwe jest poprzez stronę konfiguracyjną urządzenia. Należy wybrać opcje: System Tools > Factory Defaults. Należy upewnić się, że AP jest włączony do momentu kompletnego zrestartowania urządzenia. LAN: jeden port LAN 10/100Mb/s RJ45 do podłączenia urządzeń sieciowych, takich jak przełącznik lub router. POWER: gniazdo do podłączenia zasilacza znajdującego się w opakowaniu produktu. 6

14 Rozdział 2 Instalacja sprzętu 2.1 Zanim rozpoczniesz Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. W zależności od położenia urządzeń, zasięg bezprzewodowego połączenia może się zasadniczo różnić. Czynnikami wpływającymi na osłabienie siły sygnału mogą być: urządzenia metalowe, przeszkody lub ściany. Siła sygnału różni się w zależności od typów materiałów, a także szumów fal radiowych występujących w domu lub biurze. Aby uzyskać najlepszą wydajność sieci bezprzewodowej należy: 1). Unikać zbędnych przeszkód i zakłóceń pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi. 2). Umieścić AP z daleka od urządzeń wytwarzających silne pole elektryczne lub magnetyczne, takich jak mikrofalówka lub lodówka. Należy umieścić AP blisko miejsca używania komputerów. 2.2 Podstawowe wymagania Należy używać zasilacza, który dostarczony był razem z punktem dostępowym. Należy umieścić urządzenie w pobliżu gniazdka elektrycznego zapewniając do niego łatwy dostęp. Należy umieścić AP w dobrze wentylowanym miejscu, z daleka od bezpośredniego nasłonecznienia lub grzejników. Należy pozostawić co najmniej 5 cm odstępu wokół AP, aby zapobiec nagrzewaniu się urządzenia. Aby zapobiec zniszczeniu urządzenia, w czasie burzy z wyładowaniami, należy wyłączyć AP i odłączyć od niego zasilacz. Akceptowane przeglądarki internetowe: Microsoft Internet Explorer 5.0 lub Netscape Navigator 6.0 (lub nowsze). Dopuszczalna temperatura pracy: 0 ~40 (32 ~104 ) Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 10%~90%RH, niekondensująca 2.3 Podłączenie urządzenia Rysunek 2-1 przedstawia typowe zastosowanie urządzania TL-WA500G w infrastrukturze sieciowej. Infrastruktura ta zawiera punkty dostępowe lub routery bezprzewodowe. Rysunek 2-1 Przykład infrastruktury sieciowej zawierającej urządzenie TL-WA500G 7

15 Aby zestawić typowe łącze z punktem dostępowym należy: 1. Podłączyć modem kablowy lub DSL do routera. 2. Określić optymalne położenie AP. Najlepsze miejsce znajduje się przeważnie w centrum pomieszczenia, w którym znajdują się komputery komunikujące się bezprzewodowo. 3. Określ kierunek ustawienia anteny. Dobrym rozwiązaniem jest ustawienie anteny pionowo. 4. Podłącz do punktu dostępowego TL-WA500G szerokopasmowy router ethernetowy. Włącz punkt dostępowy. 5. Podłącz komputer lub laptop do sieci bezprzewodowej. (Upewnij się, że urządzenia te posiadają bezprzewodowe karty sieciowe). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu podłączenia urządzeń do sieci, proszę przejść do Dodatku A Przykłady zastosowań. 8

16 Rozdział 3 Konfiguracja komputera Rozdział ten opisuje konfigurację komputera umożliwiającą nawiązywanie połączenia z punktem dostępowym. Adres IP bezprzewodowej karty sieciowej komputera musi znajdować się w tej samej podsieci co AP, adresy nie mogą się pokrywać. Zgodnie z poniższymi instrukcjami wprowadź ręcznie ustawienia adresu IP komputera w zakresie * (* oznacza liczbę z przedziału od 1 do 253), następnie maskę podsieci: oraz adres bramy domyślnej: Proszę podłączyć komputery lokalne do portów LAN punktu dostępowego, a następnie skonfigurować ręcznie adresy IP urządzeń. 1. Naciśnij przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu), następnie prawym przyciskiem myszy kliknij My Network Connections (Moje miejsce sieciowe) i wybierz opcję Properties (Właściwości). Rysunek W oknie My Network Connections (Połączenia sieciowe) kliknij prawym przyciskiem myszy opcję LAN (Local Area Connection) (Połączenie lokalne) i wybierz opcję Properties (Właściwości). 9

17 Rysunek W zakładce General (Ogólne) otwórz okno właściwości protokołu internetowego TCP/IP podświetlając opcję Internet Protocol (TCP/IP) (Protokół internetowy (TCP/IP)) i naciskając przycisk Properties (Właściwości). Rysunek

18 4. Ustaw ręcznie adres IP. a) Wybierz opcję Use the following IP address (Uzyskaj adres IP automatycznie). b) W pole IP address (IP adres) wprowadź adres IP: * (* to liczba z przedziału 1-253), w pole Subnet mask (Maska podsieci): natomiast w pole Default gateway (Brama domyślna): c) Naciśnij przycisk Ok, aby zapisać ustawienia. Rysunek 3-4 1) Otwórz okno właściwości TCP/IP karty sieciowej komputera, wprowadź adres IP: * (* to liczba z przedziału od 1 do 253), maskę podsieci: , bramę domyślną: oraz adres DNS zgodny z ustawieniami określonymi przez ISP. 2) Aby sprawdzić, czy istnieje połączenie między komputerem a punktem dostępowym można wykorzystać polecenie ping. Poniżej opisano tą czynność na przykładzie system operacyjnego Windows XP. 3) Otwórz okno linii poleceń: naciśnij przycisk Start, wybierz opcję Uruchom i wpisz komendę: cmd. W nowym oknie wpisz polecenie: ping i naciśnij klawisz Enter. Jeżeli wyświetlone komunikaty odpowiedzi podobne są do pokazanych na poniższym rysunku, oznacza to, że połączenie pomiędzy komputerem a AP zostało poprawnie zestawione. 11

19 Rysunek 3-5 Jeżeli komunikaty odpowiedzi podobne są do pokazanych na rysunku poniżej, oznacza to brak poprawnego zestawienia połączenia między komputerem a AP. Następnie należy: Rysunek 3-6 1). Sprawdzić, czy komputer i punkt dostępowy są właściwie połączone. Diody odpowiedniego portu LAN, do którego podłączono urządzenie i dioda karty sieciowej komputera powinny być zapalone. 2). Upewnij się, że parametry TCP/IP komputera są prawidłowo skonfigurowane. Jeżeli adres IP punktu dostępowego to , wówczas adres IP komputera musi mieścić się w zakresie od do

20 Rozdział 4 Konfiguracja urządzenia Rozdział ten opisuje sposób konfiguracji urządzenia poprzez przeglądarkę internetową. Bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA500G 54Mb/s może być konfigurowany i zarządzany poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox, Safari, Opera lub Chrome), uruchomioną w każdym z następujących systemów operacyjnych: Windows, Macintosh lub UNIX. 4.1 Logowanie Należy otworzyć przeglądarkę internetową. W pole adresowe wpisać: i nacisnąć klawisz Enter. Rysunek 4-1 Logowanie na stronie konfiguracyjnej AP Podobnie jak na poniższym rysunku, należy wprowadzić dane do logowania, tj. nazwę użytkownika (User name): admin oraz hasło (Password): admin. Następnie należy nacisnąć przycisk OK lub nacisnąć klawisz Enter. Rysunek 4-2 Logowanie w systemie Windows Jeżeli powyższe okno nie wyświetli się, należy zmienić ustawienia serwera Proxy dla przeglądarki. W tym celu należy wybrać opcje: Tools menu>internet Options>Connections>LAN Settings (Narzędzia>Opcje internetowe>połączenia>ustawienia sieci LAN), w wyświetlonym oknie odznaczyć pole Using Proxy (Użyj serwera Proxy) i nacisnąć przycisk OK. Po prawidłowym zalogowaniu się można przystąpić do konfiguracji punktu dostępowego. W lewej kolumnie strony konfiguracyjnej znajduje się sześć głównym opcji menu: Status, Network, Wireless, DHCP, Wireless Settings oraz System Tools. Po kliknięciu na daną opcję wyświetli się jej podmenu. W prawej części okna konfiguracji znajdują się szczegółowe wyjaśnienia i instrukcje dotyczące danej strony. 13

21 4.2 Status Opcja Status umożliwia przejrzenie aktualnego statusu i konfiguracji punktu dostępowego. Nie ma możliwości edycji wyświetlonych danych (dane tylko do odczytu). Rysunek 4-3 Status punktu dostępowego Firmware Version - aktualna wersja firmwaru punktu dostępowego. Hardware Version - aktualna wersję sprzętową punktu dostępowego. LAN - bieżące ustawienia lub informacje sieciowe, takie jak MAC address (adres MAC), IP address (adres IP) oraz Subnet Mask.(maskę podsieci). Wireless - podstawowe informacje lub status funkcji bezprzewodowych, włączając opcje: Operating Mode (tryb pracy), SSID (SSID), Channel (kanał), Mode (tryb), MAC Address (adres MAC) oraz IP Address (adres IP). Traffic Statistics - statystyki ruchu sieciowego punktu dostępowego. System Up Time - czas, jaki upłynął od włączenia urządzenia lub jego zresetowania. Po wybraniu w oknie pokazanym na Rysunek 4-7 trybu pracy: klient, powyższe wartości dla opcji 14

22 Wireless zmienią się na następujące: 4.3 Ustawienia sieciowe (Network) Okno opcji Network (sieć) pozwala ręcznie skonfigurować sieć lokalną przez zmianę domyślnych ustawień punktu dostępowego. Ustawienia opcji Network pozwolą na konfigurację parametrów IP. Rysunek 4-4 Opcja: Network Type - aby adres IP pobierany był z serwera DHCP należy wybrać z listy rozwijanej opcję Dynamic IP, opcja Static IP umożliwi ręczną konfigurację adresu IP. IP Address - należy wprowadzić adres IP punktu dostępowego w notacji dziesiętnej kropkowej (wartości domyślne to: ). Subnet Mask - kod adresu określającego wielkość sieci, przeważnie maska podsieci wynosi: Gateway - adres bramy, powinien znajdować się w tej samej podsieci co adres IP. MAC Address - fizyczny adres punktu dostępowego; wartość ta nie może zostać zmieniona. Jeżeli adres IP został zmieniony, aby zalogować się na stronie internetowej należy używać nowego adresu IP. Jeżeli nowy adres IP nie należy do tej samej podsieci, pula adresów IP 15

23 określona przez serwer DHCP nie będzie aktywna, aż do momentu rekonfiguracji ustawień. 4.4 Ustawienia sieci bezprzewodowej (Wireless) Konfiguracja opcji Wireless pozwoli zwiększyć funkcjonalność i wydajność sieci bezprzewodowej, pomoże wykorzystać AP jako idealne rozwiązanie dla tworzonej sieci. Ustawienie kilku opcji umożliwią utworzenie lokalnej sieci komputerowej. Dzięki trzem rodzajom zabezpieczeń, punk dostępowy ochroni przesyłane dane i zwiększa bezpieczeństwo całej sieci bezprzewodowej. Filtrowanie adresów MAC umożliwi kontrolowanie dostępu stacji roboczych do punktu dostępowego, a statystyki sieci bezprzewodowej przedstawią szczegółowe informacje o obecnie podłączonych stacjach. Menu Wireless posiada 5 podmenu (Rysunek 4-5): Basic Settings (podstawowe ustawienia), Wireless mode (tryb bezprzewodowy), Security Settings (ustawienia opcji bezpieczeństwa), MAC Filtering (filtrowanie adresów MAC) oraz Wireless Statistics (statystyki opcji bezprzewodowych). Wybranie danej opcji pozwoli skonfigurować właściwe jej wartości. Poniżej opisano znaczenie poszczególnych podmenu. Rysunek 4-5 Podmenu Wireless Ustawienia podstawowe (Basic Settings) Wybranie opcji podmenu Wireless > Basic Settings pozwoli dokonać konfiguracji podstawowych wartości sieci bezprzewodowej (Rysunek 4-6). Rysunek 4-6 Ustawienia sieci bezprzewodowej SSID (Set Service Identifier) - identyfikator określający nazwę sieci bezprzewodowej. Należy utworzyć nazwę złożoną z 32 znaków i upewnić się, że wszystkie punkty dostępowe znajdujące się w danej sieci mają ten sam SSID. Domyślną wartością SSID jest: TP-LINK_xxxxxx (xxxxxx oznacza ostatnich 6 unikatowych znaków adresu MAC urządzenia). 16

24 Wielkość znaków ma znaczenie (np. TP-LINK i tp-link to dwie różne wartości). Channel - wykorzystywana częstotliwość pracy (kanał). O ile nie wykryto zakłóceń z innymi punktami dostępowymi znajdującymi się w pobliżu, nie ma konieczności zmiany tej wartości. Mode - tryby pracy; dostępne są następujące opcje: 54Mb/s (802.11g) - z punktem dostępowym urządzenia standardu g oraz b. mogą komunikować się bezprzewodowe 11Mb/s (802.11b) - z punktem urządzenia standardu b. dostępowym mogą komunikować się bezprzewodowe Region - region, w którym może być wykorzystywany AP. Należy wybrać właściwy region z rozwijanej listy. Jeżeli danego kraju lub regionu nie ma na liście, proszę skonsultować możliwość korzystania z urządzenia z lokalnymi władzami. Wartość domyślna to: United States. Po wybraniu innego lokalnego regionu z rozwijanej listy, pojawi poniższe okno. Należy nacisnąć przycisk OK. Ograniczenia prawne dla Ameryki Północnej nie wymagają określenia regionu. Podstawowe ustawienia bezprzewodowe ukazane są poniżej. Aby zatwierdzić wprowadzone na tej stronie ustawienia, należy nacisnąć przycisk Save, a następnie odczekać, aż urządzenie załaduje się ponownie Bezprzewodowy tryb pracy (Wireless Mode) Aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowych, należy wybrać opcję Wireless > Wireless Mode. 17

25 Rysunek 4-7 Ustawienia opcji transmisji bezprzewodowej Disable Wireless - zaznaczenie tej opcji spowoduje dezaktywację funkcji bezprzewodowego podłączenia stacji do punktu dostępowego. Funkcję bezprzewodowego połączenia do AP można aktywować i dezaktywować. Punkt dostępowy umożliwia konfigurację w pięciu możliwych trybach pracy: Access Point (punkt dostępowy), Client (klient), Repeater (wzmacniacz), Bridge - point to point (most punkt do punkt), Bridge - point to Multi-point (most punkt do wielopunkt). 18

26 AP umożliwia konfigurację w pięciu możliwych trybach pracy: Access Point (punkt dostępowy), Client (klient), Repeater (wzmacniacz), Bridge - point to point (most punkt do punkt), Bridge - point to Multi-point (most punkt do wielopunkt). Access Point - umożliwia dostęp do punktu dostępowego bezprzewodowym stacjom (także klientom AP). Enable SSID Broadcast - zaznaczenie tej opcji umożliwi punktowi dostępowemu rozsyłanie nazwy SSID. Client - tryb pracy: klient umożliwia łączenie się jednej lub kilku zdalnych sieci LAN bezpośrednio z centralną siecią LAN, tworząc rozszerzoną wirtualną sieć LAN. W ten sposób każda stacja zdalnej sieci LAN może komunikować się z siecią centralną tak, jakby wszystkie urządzenia należały do tej samej fizycznej sieci LAN. Stacje bezprzewodowe nie mogą komunikować się z klientami AP. Enable WDS zaznaczenie opcji powoduje aktywację trybu WDS (Wireless Distribution System), dzięki której cały ruch sieciowy przesyłany poprzez przewodowe media będzie transmitowany w formacie ramek WDS zawierających cztery pola adresowe. Klienci AP mogą łączyć się z punktem dostępowym w aktywnym i nieaktywnym trybie pracy WDS. W przypadku nieaktywnej funkcji WDS, wykorzystywane są trzy ramki adresowe. Jeżeli punkt dostępowy wspiera funkcje WDS, zalecamy zaznaczenie tej opcji. SSID - aby uzyskać dostęp do punkt dostępowego należy wprowadzić jego nazwę SSID. Po zaznaczeniu tej opcji klienci punktu dostępowego korzystając z tego samego identyfikatora SSID mogą komunikować się z AP. MAC of AP - aby uzyskać dostęp do danego punktu dostępowego należy wprowadzić jego adres MAC. Po zaznaczeniu tej opcji klienci punktu dostępowego będą komunikować się z AP o danym adresie MAC. Repeater - tryb pracy: wzmacniacz, daje możliwość tworzenia sieci BSS, w których stacje robocze korzystając z trybu WDS przekazują dane do właściwego punktu dostępowego. Wzmacniacz bezprzewodowy przekazuje sygnał między stacjami a punktem dostępowym zwiększając zasięg sieci. Należy wprowadzić adres MAC właściwego punktu dostępowego w polu MAC of AP. Universal Repeater - tryb pracy: uniwersalny wzmacniacz, umożliwia komunikację punktom dostępowym nie wspierającym funkcji WDS. Jeżeli punkt dostępowy nie wspiera funkcji WDS, można zaznaczyć tryb pracy: Client bez aktywacji opcji WDS lub tryb Universal Repeater. Poniżej przedstawiono przykład prawidłowej konfiguracji urządzenia w trybie wzmacniacza. 1. Ustaw tryb pracy punktów dostępowych TL-WA500G. Ustaw AP1 w pierwszym segmencie sieci LAN w trybie Access Point. Ustaw AP2 w trybie Repeater określając adres MAC właściwego punktu dostępowego (AP1). Ustaw AP3 w trybie Repeater określając adres MAC właściwego punktu dostępowego (AP1). 19

27 Rysunek 4-8 Bezprzewodowy wzmacniacz 2. Sprawdź parametry opcji bezpieczeństwa wszystkich punktów dostępowych. 3. Sprawdź połączenie między sieciami LAN. Każdy komputer znajdujący się w segmencie sieci LAN powinien mieć dostęp do sieci Internet lub móc współdzielić zasoby sieciowe oraz drukarki z innymi podłączonymi komputerami lub serwerami należącymi do któregokolwiek z trzech segmentów sieci WLAN. Do wzmacniania sygnału sieciowego można wykorzystać dwa dodatkowe punkty dostępowe TL-WA500G pracujące w trybie repeater. Urządzenia komunikują się jednak wówczas w trybie half-dupleksu, co ogranicza przepustowość sieci. Do rozszerzenia zasięgu przesyłanych sygnałów można wykorzystać także dodatkowe anteny bezprzewodowe. Bridge (Point to Point) - w trybie pracy: most (punkt do punkt) punkt dostępowy łączy się z innym punktem dostępowym (działającym także w trybie most), umożliwiając połączenie dwóch przewodowych sieci LAN. Należy wprowadzić adres MAC drugiego punktu dostępowego w polu MAC of AP. With AP mode: Zaznaczenie opcji With AP mode spowoduje pracę urządzenia także w trybie Access Point. Poniżej przedstawiono przykład prawidłowej konfiguracji urządzenia w trybie Point-to-Point Bridge. Rysunek 4-9 Tryb pracy: Point to Point Bridge 1. Ustaw AP1 w segmencie 1 sieci LAN w trybie Point-to-Point Bridge. 2. Ustaw AP2 w segmencie 2 sieci LAN w trybie Point-to-Point Bridge. AP1 musi mieć ustawiony adres MAC AP2 w polu MAC of AP, natomiast AP2 musi mieć ustawiony adres MAC AP1 w 20

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Wonderful Communication, Mobile Life.

Wonderful Communication, Mobile Life. Wonderful Communication, Mobile Life. Adapter HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN Adapter Instrukcja obsługi Strona pusta przeznaczona na notatki! Zawiadomienie Prawa autorskie Huawei Technologies

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 -

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 - Spis treści Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4-1.1 Funkcje... - 4-1.2 Specyfikacja... - 4 - Część 2 Instalacja hardware... - 6-2.1 Opis urządzenia... - 6-2.1.1 Panel przedni... - 6-2.1.2

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi AIRMAX5 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE Instrukcja Obsługi Prawa Autorskie Prawa autorskie Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana w żadnej formie lub postaci elektronicznej, mechanicznej,

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo