Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308"

Transkrypt

1 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev:

2 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli. Żadna część niniejszej specyfikacji nie może być powielana w jakikolwiek sposób, ani w żaden sposób przetwarzana, adaptowana, bądź używana do uzyskania tekstów pochodnych, takich jak tłumaczenia, bez zgody firmy TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright 2010 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 OŚWIADCZENIE FCC Po przetestowaniu urządzenia stwierdzono jego zgodność z zakresem wymagań dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wprowadzone, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci promieniowania radiowego, a w przypadku wykorzystywania niezgodnego z instrukcją obsługi może wywoływać szkodliwe interferencje z urządzeniami komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeżeli urządzenie będzie powodowało niekorzystne zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, zauważalne przy włączeniu lub wyłącznie urządzenia, użytkownik powinien podjąć próbę usunięcia zakłóceń, wykonując jedną lub kilka z następujących czynności: Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej. Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączyć urządzenie do innego gniazdka elektrycznego niż odbiornik, w którym występują zakłócenia. Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: 1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 2) Urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, także zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. Oświadczenie zgodności emisji promieniowania z normami FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dotyczące określonych w przepisach FCC RF limitów dla niekontrolowanego środowiska. Sprzęt ten, wraz z anteną, nie powinien być umieszczony lub użytkowany w pobliżu jakiejkolwiek innej anteny lub nadajnika. Aby spełnić wymagania przepisów FCC dotyczące promieniowania radiowego antena dołączana do tego urządzenia musi być zainstalowana z zachowaniem co najmniej 20 centymetrowej odległości od człowieka i nie może być umieszczona lub używana w pobliżu jakiejkolwiek innej anteny lub nadajnika. Znak ostrzegawczy CE Urządzenie jest produktem klasy B. W domowym środowisku urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. Aby ich uniknąć, należy podjąć odpowiednie działania.

4 Krajowe ograniczenia użytkowania 2400,0-2483,5 MHz Kraj Ograniczenie Powód/uwaga Bułgaria Francja Włochy Luksemburg Norwegia Federacja Rosyjska Użycie na zewnątrz budynków ograniczone do 10 mw e.i.r.p. w paśmie ,5 MHz Brak Wprowadzono Wymagane ogólne pozwolenie na używanie na zewnątrz budynków i w usługach publicznych. Pasmo to wykorzystywane jest w radiolokacji wojskowej. Zaplanowano ukończenie prac nad ponownym zagospodarowaniem pasma do 2012 roku. Wymagane ogólne pozwolenie na używanie urządzenia na zewnątrz budynków Wymagane ogólne pozwolenie na dostarczanie usług dostępu do sieci (nie na pasmo) Podrozdział ten nie ma zastosowania dla obszarów znajdujących się w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund Tylko wewnątrz budynków Uwaga: Proszę nie używać produktu na zewnątrz budynków we Francji.

5 Dla następującego urządzenia: Opis produktu: 54M Wireless Access Point Model: TL-WA500G Marka: TP-LINK TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD DEKLARACJA ZGODNOCI Oświadczamy na swoją własną odpowiedzialność, że powyższy produkt spełnia wszystkie techniczne wymagania właściwe dla produktów objętych Dyrektywami Rady: Dyrektywa 1999/5/EC Powyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi standardami i innymi dokumentami normatywnymi: ETSI EN V1.7.1: 2006 ETSI EN V1.8.1:2008 i ETSI EN V1.3.2:2008 EN :2006 EN62311:2008 Dyrektywa 2004/108/EC Powyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi standardami i innymi dokumentami normatywnymi: EN 55022:2006+A1:2007 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN :2006 EN :1995+A1:2001+A2:2005 Dyrektywa 2006/95/EC Powyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi standardami i innymi dokumentami normatywnymi: EN :2006 Odoba odpowiedzialna za podpisanie niniejszej deklaracji: Zhao Jianjun Director of International Business TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China

6 SPIS TREŚCI Zawartość opakowania... 1 Przyjęta konwencja... 1 Przegląd instrukcji obsługi... 2 Rozdział 1 Wprowadzenie Opis produktu Charakterystyka ogólna Budowa Panel przedni Panel tylny...6 Rozdział 2 Instalacja sprzętu Zanim rozpoczniesz Podstawowe wymagania Podłączenie urządzenia... 7 Rozdział 3 Konfiguracja komputera... 9 Rozdział 4 Konfiguracja urządzenia Logowanie Status Ustawienia sieciowe (Network) Ustawienia sieci bezprzewodowej (Wireless) Ustawienia podstawowe (Basic Settings) Bezprzewodowy tryb pracy (Wireless Mode) Przegląd (Survey) Bezpieczeństwo transmisji danych (Security Settings) Filtrowanie adresów MAC (MAC Filtering) Statystyki ruchu bezprzewodowego (Wireless Statistics) Serwer DHCP (DHCP) Ustawienia serwera DHCP (DHCP Settings) Lista klientów serwera DHCP (DHCP Clients List) Rezerwacja adresów (Address Reservation) Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej (Wireless settings) Narzędzia systemowe (System Tools) Firmware Ustawienia fabryczne (Factory Defaults) Kopie zapasowe i przywracanie ustawień (Backup & Restore)...36

7 4.7.4 Ponowne uruchomienie (Reboot) Hasło (Password) Logi systemowe (SysLog)...38 Dodatek A: Przykłady zastosowań Dodatek B: Ustawienia fabryczne Dodatek C: Rozwiązywanie problemów Dodatek D: Specyfikacja Dodatek E: Słownik... 45

8 Zawartość opakowania W opakowaniu produktu powinny znajdować się następujące elementy: Bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA500G 54Mb/s Płyta CD, zawierająca: Niniejszą instrukcję obsługi Inne pomocne informacje Zasilacz do bezprzewodowego punktu dostępowego TL-WA500G 54Mb/s Dwa kable sieciowe Należy upewnić się, czy w opakowaniu produktu znajdują się wszystkie, wyżej wymienione elementy. W przypadku, gdy któryś element jest zniszczony lub brakuje go, należy skontaktować się z dystrybutorem. Przyjęta konwencja W niniejszej instrukcji, produkt: bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA500G 54M, określany jest mianem punktu dostępowego, Access Pointu lub AP, bez dodatkowych wyjaśnień. Parametry przedstawione na rysunkach odnoszą się do danych ustawień produktu, które mogą się różnić od bieżących. W zależności od wymagań, parametry mogą być zmienione. 1

9 Przegląd instrukcji obsługi Zawartość opakowania: Wyszczególnienie elementów, które powinny znajdować się w opakowaniu. Rozdział 1 Wprowadzenie: Opis produktu: bezprzewodowego punktu dostępowego TL-WA500G. 1.1 Opis produktu: Korzyści używania punktu dostępowego. 1.2 Charakterystyka ogólna; Opis głównych cech urządzenia i ich zalety. 1.3 Budowa: Opis diod LED, portów i przycisków na przednim i tylnym panelu. Rozdział 2 Instalacja sprzętu: Sposób podłączenia AP, wymagania urządzenia. 2.1 Zanim rozpoczniesz: Wskazówki do lepszego wykorzystania sieci bezprzewodowej. 2.2 Podstawowe wymagania: Przedstawienie niektórych podstawowych wymagań, spełnienie których zapewnia prawidłową instalację i długotrwałe wykorzystanie urządzenia. 2.3 Podłączanie urządzenia: Sposób podłączenia punktu dostępowego. Rozdział 3 Konfiguracja komputera: Rozdział 4 Konfiguracja urządzenia: Ustawienie adresu IP komputera umożliwiające dostęp do AP. Konfiguracja punktu dostępowego przez stronę konfiguracyjną w przeglądarce internetowej. 4.1 Logowanie: Opis sposobu logowania na stronie konfiguracyjnej 4.2 Opcja: Status: Informacje o aktualnej konfiguracji urządzenia. 4.3 Opcja: Network: Konfiguracja parametrów IP punktu dostępowego. 4.4 Opcja: Wireless: Sposób zestawiania sieci bezprzewodowej w różnych trybach pracy oraz aktywacja opcji bezpieczeństwa w zależności od potrzeb. 4.5 Opcja: DHCP: Konfiguracja punktu dostępowego jako serwera DHCP, umożliwiająca automatyczne przypisywanie komputerowi adresu IP przez punkt dostępowy. 4.6 Opcja: Wireless Setting: Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej. 4.7 Opcja: System Tools: Aktualizacja oprogramowania, przywrócenie ustawień fabrycznych, tworzenie kopii zapasowej bieżących ustawień, zmiana domyślnego hasła oraz wyświetlenie logów systemowych. 2

10 Rozdział 1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie bezprzewodowego punktu dostępowego TL-WA500G 54Mb/s. 1.1 Opis produktu Bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA500G 54M przeznaczony jest do zastosowań w domowych lub biurowych sieciach bezprzewodowych (SOHO). Pozwala zwiększyć zasięg i mobilność pracy przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej, dając jednocześnie możliwość podłączenia urządzeń bezprzewodowych do sieci kablowej. Dzięki zastosowaniu technologii transmisji 2x to 3x extended Range WLAN, bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA500G umożliwia 2 lub 3 krotne zwiększenie zasięgu uzyskiwanego przy zastosowaniu tradycyjnych rozwiązań standardu IEEE g/b. Podczas testów przeprowadzonych w Chinach zwiększono zasięg transmisji 4-9 krotnie, do 855,36 metrów. Dzięki zastosowaniu zróżnicowanych zabezpieczeń transmisji, takich jak kontrola przepływu danych przy wykorzystaniu SSID, szyfrowanie 64/128/152-bitowe WEP, zabezpieczenia dostępu (WPA2- PSK, WPA- PSK), jak również stosowanie zapór sieciowych, punkt dostępowy TL-WA500G zapewnia kompletną ochronę transmisji danych. Urządzenie jest instalowane i zarządzane w prosty sposób poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki niniejszej instrukcji, nawet w przypadku, gdy użytkownik nie posiada dużej wiedzy na temat obsługi punktu dostępowego, konfiguracja urządzenia nie jest skomplikowana. Przed instalacją AP, proszę przejrzeć niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z wszystkimi możliwościami, jakie daje punkt dostępowy TL-WA50G 54 Mb/s. 3

11 1.2 Charakterystyka ogólna Cechy Zgodność ze standardami: IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3, IEEE802.3u. Obsługa 2x to 3x extended Range Szybkość bezprzewodowej transmisji danych w sieci LAN: 54/48/36/24/18/12/9/6Mb/s lub 11/5,5/3/2/1Mb/s Różne metody szyfrowania danych: 64/128/152-bit WEP WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK Korzyści Komputery pracujące w różnych standardach sieci bezprzewodowej mogą komunikować się między sobą Zwiększenie zasięgu transmisji bezprzewodowej sieci LAN Automatyczna negocjacja szybkości połączenia między urządzeniami bezprzewodowymi Zabezpieczenie transmisji danych Wbudowany serwer DHCP Możliwość dynamicznego przydzielania adresów IP Filtracja adresów MAC Wiele trybów pracy urządzenia: Access Point Pozwala określać prawa dostępu do stacji bezprzewodowych na podstawie adresów MAC urządzeń. Idealne rozwiązanie do zastosowań w sieciach LAN Możliwość utworzenia lokalnej sieci bezprzewodowej Klient Możliwość bezprzewodowego połączenia z urządzeniami sieci Ethernet Wzmacniacz Możliwość dalszej transmisji sygnału między stacjami a AP Most (punkt do punkt, punkt do wielopunkt) Zestawienie punktów dostępowych w trybie most pozwalające połączyć dwie lub więcej sieci LAN Aktualizacja oprogramowania Możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji poprzez przeglądarkę internetową Zarządzanie zdalne oraz poprzez przeglądarkę internetową Możliwość prostego zarządzania siecią LAN poprzez przeglądarkę internetową oraz przez komputer zdalny 4

12 1.3 Budowa Panel przedni Rysunek 1-1 Panel przedni TL-WA500G Status pracy punktu dostępowego określają 4 diody LED: Power, System, LAN i WLAN (umieszczone od strony lewej do prawej). Opis diod LED Nazwa Status Wskazanie Power Włączona Punkt dostępowy jest włączony Wyłączona Punkt dostępowy jest wyłączony System Miga Punkt dostępowy działa poprawnie Wyłączona Wystąpił poważny błąd Włączona Podłączono urządzenie do portu, brak aktywności LAN Miga Trwa bezprzewodowa transmisja danych Wyłączona Nie podłączono urządzenia do portu WLAN Miga Aktywne funkcje bezprzewodowe Wyłączona Nieaktywne funkcje bezprzewodowe Powyższy opis diod LED przedstawia status pracy urządzenia po jego uruchomieniu. 5

13 1.3.2 Panel tylny Rysunek 1-2 Tylny panel TL-WA500G Na tylnym panelu urządzenia TL-WA500G znajdują są następujące elementy (umieszczone od strony lewej do prawej): Antena bezprzewodowa : Zewnętrzna antena wykorzystywana w celu bezprzewodowego nadawania i odbierania danych. RESET: Przycisk Reset umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień urządzenia. Istnieją dwa sposoby przywracania ustawień fabrycznych: Metoda pierwsza: Gdy urządzenie jest włączone, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk Reset (przez około 5 sekund) do momentu, gdy dioda System zacznie szybciej migać. Następnie należy zwolnić przycisk Reset i odczekać, aż zostaną załadowane ustawienia fabryczne.. Metoda druga: Przywrócenie fabrycznych ustawień możliwe jest poprzez stronę konfiguracyjną urządzenia. Należy wybrać opcje: System Tools > Factory Defaults. Należy upewnić się, że AP jest włączony do momentu kompletnego zrestartowania urządzenia. LAN: jeden port LAN 10/100Mb/s RJ45 do podłączenia urządzeń sieciowych, takich jak przełącznik lub router. POWER: gniazdo do podłączenia zasilacza znajdującego się w opakowaniu produktu. 6

14 Rozdział 2 Instalacja sprzętu 2.1 Zanim rozpoczniesz Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. W zależności od położenia urządzeń, zasięg bezprzewodowego połączenia może się zasadniczo różnić. Czynnikami wpływającymi na osłabienie siły sygnału mogą być: urządzenia metalowe, przeszkody lub ściany. Siła sygnału różni się w zależności od typów materiałów, a także szumów fal radiowych występujących w domu lub biurze. Aby uzyskać najlepszą wydajność sieci bezprzewodowej należy: 1). Unikać zbędnych przeszkód i zakłóceń pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi. 2). Umieścić AP z daleka od urządzeń wytwarzających silne pole elektryczne lub magnetyczne, takich jak mikrofalówka lub lodówka. Należy umieścić AP blisko miejsca używania komputerów. 2.2 Podstawowe wymagania Należy używać zasilacza, który dostarczony był razem z punktem dostępowym. Należy umieścić urządzenie w pobliżu gniazdka elektrycznego zapewniając do niego łatwy dostęp. Należy umieścić AP w dobrze wentylowanym miejscu, z daleka od bezpośredniego nasłonecznienia lub grzejników. Należy pozostawić co najmniej 5 cm odstępu wokół AP, aby zapobiec nagrzewaniu się urządzenia. Aby zapobiec zniszczeniu urządzenia, w czasie burzy z wyładowaniami, należy wyłączyć AP i odłączyć od niego zasilacz. Akceptowane przeglądarki internetowe: Microsoft Internet Explorer 5.0 lub Netscape Navigator 6.0 (lub nowsze). Dopuszczalna temperatura pracy: 0 ~40 (32 ~104 ) Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 10%~90%RH, niekondensująca 2.3 Podłączenie urządzenia Rysunek 2-1 przedstawia typowe zastosowanie urządzania TL-WA500G w infrastrukturze sieciowej. Infrastruktura ta zawiera punkty dostępowe lub routery bezprzewodowe. Rysunek 2-1 Przykład infrastruktury sieciowej zawierającej urządzenie TL-WA500G 7

15 Aby zestawić typowe łącze z punktem dostępowym należy: 1. Podłączyć modem kablowy lub DSL do routera. 2. Określić optymalne położenie AP. Najlepsze miejsce znajduje się przeważnie w centrum pomieszczenia, w którym znajdują się komputery komunikujące się bezprzewodowo. 3. Określ kierunek ustawienia anteny. Dobrym rozwiązaniem jest ustawienie anteny pionowo. 4. Podłącz do punktu dostępowego TL-WA500G szerokopasmowy router ethernetowy. Włącz punkt dostępowy. 5. Podłącz komputer lub laptop do sieci bezprzewodowej. (Upewnij się, że urządzenia te posiadają bezprzewodowe karty sieciowe). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu podłączenia urządzeń do sieci, proszę przejść do Dodatku A Przykłady zastosowań. 8

16 Rozdział 3 Konfiguracja komputera Rozdział ten opisuje konfigurację komputera umożliwiającą nawiązywanie połączenia z punktem dostępowym. Adres IP bezprzewodowej karty sieciowej komputera musi znajdować się w tej samej podsieci co AP, adresy nie mogą się pokrywać. Zgodnie z poniższymi instrukcjami wprowadź ręcznie ustawienia adresu IP komputera w zakresie * (* oznacza liczbę z przedziału od 1 do 253), następnie maskę podsieci: oraz adres bramy domyślnej: Proszę podłączyć komputery lokalne do portów LAN punktu dostępowego, a następnie skonfigurować ręcznie adresy IP urządzeń. 1. Naciśnij przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu), następnie prawym przyciskiem myszy kliknij My Network Connections (Moje miejsce sieciowe) i wybierz opcję Properties (Właściwości). Rysunek W oknie My Network Connections (Połączenia sieciowe) kliknij prawym przyciskiem myszy opcję LAN (Local Area Connection) (Połączenie lokalne) i wybierz opcję Properties (Właściwości). 9

17 Rysunek W zakładce General (Ogólne) otwórz okno właściwości protokołu internetowego TCP/IP podświetlając opcję Internet Protocol (TCP/IP) (Protokół internetowy (TCP/IP)) i naciskając przycisk Properties (Właściwości). Rysunek

18 4. Ustaw ręcznie adres IP. a) Wybierz opcję Use the following IP address (Uzyskaj adres IP automatycznie). b) W pole IP address (IP adres) wprowadź adres IP: * (* to liczba z przedziału 1-253), w pole Subnet mask (Maska podsieci): natomiast w pole Default gateway (Brama domyślna): c) Naciśnij przycisk Ok, aby zapisać ustawienia. Rysunek 3-4 1) Otwórz okno właściwości TCP/IP karty sieciowej komputera, wprowadź adres IP: * (* to liczba z przedziału od 1 do 253), maskę podsieci: , bramę domyślną: oraz adres DNS zgodny z ustawieniami określonymi przez ISP. 2) Aby sprawdzić, czy istnieje połączenie między komputerem a punktem dostępowym można wykorzystać polecenie ping. Poniżej opisano tą czynność na przykładzie system operacyjnego Windows XP. 3) Otwórz okno linii poleceń: naciśnij przycisk Start, wybierz opcję Uruchom i wpisz komendę: cmd. W nowym oknie wpisz polecenie: ping i naciśnij klawisz Enter. Jeżeli wyświetlone komunikaty odpowiedzi podobne są do pokazanych na poniższym rysunku, oznacza to, że połączenie pomiędzy komputerem a AP zostało poprawnie zestawione. 11

19 Rysunek 3-5 Jeżeli komunikaty odpowiedzi podobne są do pokazanych na rysunku poniżej, oznacza to brak poprawnego zestawienia połączenia między komputerem a AP. Następnie należy: Rysunek 3-6 1). Sprawdzić, czy komputer i punkt dostępowy są właściwie połączone. Diody odpowiedniego portu LAN, do którego podłączono urządzenie i dioda karty sieciowej komputera powinny być zapalone. 2). Upewnij się, że parametry TCP/IP komputera są prawidłowo skonfigurowane. Jeżeli adres IP punktu dostępowego to , wówczas adres IP komputera musi mieścić się w zakresie od do

20 Rozdział 4 Konfiguracja urządzenia Rozdział ten opisuje sposób konfiguracji urządzenia poprzez przeglądarkę internetową. Bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA500G 54Mb/s może być konfigurowany i zarządzany poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox, Safari, Opera lub Chrome), uruchomioną w każdym z następujących systemów operacyjnych: Windows, Macintosh lub UNIX. 4.1 Logowanie Należy otworzyć przeglądarkę internetową. W pole adresowe wpisać: i nacisnąć klawisz Enter. Rysunek 4-1 Logowanie na stronie konfiguracyjnej AP Podobnie jak na poniższym rysunku, należy wprowadzić dane do logowania, tj. nazwę użytkownika (User name): admin oraz hasło (Password): admin. Następnie należy nacisnąć przycisk OK lub nacisnąć klawisz Enter. Rysunek 4-2 Logowanie w systemie Windows Jeżeli powyższe okno nie wyświetli się, należy zmienić ustawienia serwera Proxy dla przeglądarki. W tym celu należy wybrać opcje: Tools menu>internet Options>Connections>LAN Settings (Narzędzia>Opcje internetowe>połączenia>ustawienia sieci LAN), w wyświetlonym oknie odznaczyć pole Using Proxy (Użyj serwera Proxy) i nacisnąć przycisk OK. Po prawidłowym zalogowaniu się można przystąpić do konfiguracji punktu dostępowego. W lewej kolumnie strony konfiguracyjnej znajduje się sześć głównym opcji menu: Status, Network, Wireless, DHCP, Wireless Settings oraz System Tools. Po kliknięciu na daną opcję wyświetli się jej podmenu. W prawej części okna konfiguracji znajdują się szczegółowe wyjaśnienia i instrukcje dotyczące danej strony. 13

21 4.2 Status Opcja Status umożliwia przejrzenie aktualnego statusu i konfiguracji punktu dostępowego. Nie ma możliwości edycji wyświetlonych danych (dane tylko do odczytu). Rysunek 4-3 Status punktu dostępowego Firmware Version - aktualna wersja firmwaru punktu dostępowego. Hardware Version - aktualna wersję sprzętową punktu dostępowego. LAN - bieżące ustawienia lub informacje sieciowe, takie jak MAC address (adres MAC), IP address (adres IP) oraz Subnet Mask.(maskę podsieci). Wireless - podstawowe informacje lub status funkcji bezprzewodowych, włączając opcje: Operating Mode (tryb pracy), SSID (SSID), Channel (kanał), Mode (tryb), MAC Address (adres MAC) oraz IP Address (adres IP). Traffic Statistics - statystyki ruchu sieciowego punktu dostępowego. System Up Time - czas, jaki upłynął od włączenia urządzenia lub jego zresetowania. Po wybraniu w oknie pokazanym na Rysunek 4-7 trybu pracy: klient, powyższe wartości dla opcji 14

22 Wireless zmienią się na następujące: 4.3 Ustawienia sieciowe (Network) Okno opcji Network (sieć) pozwala ręcznie skonfigurować sieć lokalną przez zmianę domyślnych ustawień punktu dostępowego. Ustawienia opcji Network pozwolą na konfigurację parametrów IP. Rysunek 4-4 Opcja: Network Type - aby adres IP pobierany był z serwera DHCP należy wybrać z listy rozwijanej opcję Dynamic IP, opcja Static IP umożliwi ręczną konfigurację adresu IP. IP Address - należy wprowadzić adres IP punktu dostępowego w notacji dziesiętnej kropkowej (wartości domyślne to: ). Subnet Mask - kod adresu określającego wielkość sieci, przeważnie maska podsieci wynosi: Gateway - adres bramy, powinien znajdować się w tej samej podsieci co adres IP. MAC Address - fizyczny adres punktu dostępowego; wartość ta nie może zostać zmieniona. Jeżeli adres IP został zmieniony, aby zalogować się na stronie internetowej należy używać nowego adresu IP. Jeżeli nowy adres IP nie należy do tej samej podsieci, pula adresów IP 15

23 określona przez serwer DHCP nie będzie aktywna, aż do momentu rekonfiguracji ustawień. 4.4 Ustawienia sieci bezprzewodowej (Wireless) Konfiguracja opcji Wireless pozwoli zwiększyć funkcjonalność i wydajność sieci bezprzewodowej, pomoże wykorzystać AP jako idealne rozwiązanie dla tworzonej sieci. Ustawienie kilku opcji umożliwią utworzenie lokalnej sieci komputerowej. Dzięki trzem rodzajom zabezpieczeń, punk dostępowy ochroni przesyłane dane i zwiększa bezpieczeństwo całej sieci bezprzewodowej. Filtrowanie adresów MAC umożliwi kontrolowanie dostępu stacji roboczych do punktu dostępowego, a statystyki sieci bezprzewodowej przedstawią szczegółowe informacje o obecnie podłączonych stacjach. Menu Wireless posiada 5 podmenu (Rysunek 4-5): Basic Settings (podstawowe ustawienia), Wireless mode (tryb bezprzewodowy), Security Settings (ustawienia opcji bezpieczeństwa), MAC Filtering (filtrowanie adresów MAC) oraz Wireless Statistics (statystyki opcji bezprzewodowych). Wybranie danej opcji pozwoli skonfigurować właściwe jej wartości. Poniżej opisano znaczenie poszczególnych podmenu. Rysunek 4-5 Podmenu Wireless Ustawienia podstawowe (Basic Settings) Wybranie opcji podmenu Wireless > Basic Settings pozwoli dokonać konfiguracji podstawowych wartości sieci bezprzewodowej (Rysunek 4-6). Rysunek 4-6 Ustawienia sieci bezprzewodowej SSID (Set Service Identifier) - identyfikator określający nazwę sieci bezprzewodowej. Należy utworzyć nazwę złożoną z 32 znaków i upewnić się, że wszystkie punkty dostępowe znajdujące się w danej sieci mają ten sam SSID. Domyślną wartością SSID jest: TP-LINK_xxxxxx (xxxxxx oznacza ostatnich 6 unikatowych znaków adresu MAC urządzenia). 16

24 Wielkość znaków ma znaczenie (np. TP-LINK i tp-link to dwie różne wartości). Channel - wykorzystywana częstotliwość pracy (kanał). O ile nie wykryto zakłóceń z innymi punktami dostępowymi znajdującymi się w pobliżu, nie ma konieczności zmiany tej wartości. Mode - tryby pracy; dostępne są następujące opcje: 54Mb/s (802.11g) - z punktem dostępowym urządzenia standardu g oraz b. mogą komunikować się bezprzewodowe 11Mb/s (802.11b) - z punktem urządzenia standardu b. dostępowym mogą komunikować się bezprzewodowe Region - region, w którym może być wykorzystywany AP. Należy wybrać właściwy region z rozwijanej listy. Jeżeli danego kraju lub regionu nie ma na liście, proszę skonsultować możliwość korzystania z urządzenia z lokalnymi władzami. Wartość domyślna to: United States. Po wybraniu innego lokalnego regionu z rozwijanej listy, pojawi poniższe okno. Należy nacisnąć przycisk OK. Ograniczenia prawne dla Ameryki Północnej nie wymagają określenia regionu. Podstawowe ustawienia bezprzewodowe ukazane są poniżej. Aby zatwierdzić wprowadzone na tej stronie ustawienia, należy nacisnąć przycisk Save, a następnie odczekać, aż urządzenie załaduje się ponownie Bezprzewodowy tryb pracy (Wireless Mode) Aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowych, należy wybrać opcję Wireless > Wireless Mode. 17

25 Rysunek 4-7 Ustawienia opcji transmisji bezprzewodowej Disable Wireless - zaznaczenie tej opcji spowoduje dezaktywację funkcji bezprzewodowego podłączenia stacji do punktu dostępowego. Funkcję bezprzewodowego połączenia do AP można aktywować i dezaktywować. Punkt dostępowy umożliwia konfigurację w pięciu możliwych trybach pracy: Access Point (punkt dostępowy), Client (klient), Repeater (wzmacniacz), Bridge - point to point (most punkt do punkt), Bridge - point to Multi-point (most punkt do wielopunkt). 18

26 AP umożliwia konfigurację w pięciu możliwych trybach pracy: Access Point (punkt dostępowy), Client (klient), Repeater (wzmacniacz), Bridge - point to point (most punkt do punkt), Bridge - point to Multi-point (most punkt do wielopunkt). Access Point - umożliwia dostęp do punktu dostępowego bezprzewodowym stacjom (także klientom AP). Enable SSID Broadcast - zaznaczenie tej opcji umożliwi punktowi dostępowemu rozsyłanie nazwy SSID. Client - tryb pracy: klient umożliwia łączenie się jednej lub kilku zdalnych sieci LAN bezpośrednio z centralną siecią LAN, tworząc rozszerzoną wirtualną sieć LAN. W ten sposób każda stacja zdalnej sieci LAN może komunikować się z siecią centralną tak, jakby wszystkie urządzenia należały do tej samej fizycznej sieci LAN. Stacje bezprzewodowe nie mogą komunikować się z klientami AP. Enable WDS zaznaczenie opcji powoduje aktywację trybu WDS (Wireless Distribution System), dzięki której cały ruch sieciowy przesyłany poprzez przewodowe media będzie transmitowany w formacie ramek WDS zawierających cztery pola adresowe. Klienci AP mogą łączyć się z punktem dostępowym w aktywnym i nieaktywnym trybie pracy WDS. W przypadku nieaktywnej funkcji WDS, wykorzystywane są trzy ramki adresowe. Jeżeli punkt dostępowy wspiera funkcje WDS, zalecamy zaznaczenie tej opcji. SSID - aby uzyskać dostęp do punkt dostępowego należy wprowadzić jego nazwę SSID. Po zaznaczeniu tej opcji klienci punktu dostępowego korzystając z tego samego identyfikatora SSID mogą komunikować się z AP. MAC of AP - aby uzyskać dostęp do danego punktu dostępowego należy wprowadzić jego adres MAC. Po zaznaczeniu tej opcji klienci punktu dostępowego będą komunikować się z AP o danym adresie MAC. Repeater - tryb pracy: wzmacniacz, daje możliwość tworzenia sieci BSS, w których stacje robocze korzystając z trybu WDS przekazują dane do właściwego punktu dostępowego. Wzmacniacz bezprzewodowy przekazuje sygnał między stacjami a punktem dostępowym zwiększając zasięg sieci. Należy wprowadzić adres MAC właściwego punktu dostępowego w polu MAC of AP. Universal Repeater - tryb pracy: uniwersalny wzmacniacz, umożliwia komunikację punktom dostępowym nie wspierającym funkcji WDS. Jeżeli punkt dostępowy nie wspiera funkcji WDS, można zaznaczyć tryb pracy: Client bez aktywacji opcji WDS lub tryb Universal Repeater. Poniżej przedstawiono przykład prawidłowej konfiguracji urządzenia w trybie wzmacniacza. 1. Ustaw tryb pracy punktów dostępowych TL-WA500G. Ustaw AP1 w pierwszym segmencie sieci LAN w trybie Access Point. Ustaw AP2 w trybie Repeater określając adres MAC właściwego punktu dostępowego (AP1). Ustaw AP3 w trybie Repeater określając adres MAC właściwego punktu dostępowego (AP1). 19

27 Rysunek 4-8 Bezprzewodowy wzmacniacz 2. Sprawdź parametry opcji bezpieczeństwa wszystkich punktów dostępowych. 3. Sprawdź połączenie między sieciami LAN. Każdy komputer znajdujący się w segmencie sieci LAN powinien mieć dostęp do sieci Internet lub móc współdzielić zasoby sieciowe oraz drukarki z innymi podłączonymi komputerami lub serwerami należącymi do któregokolwiek z trzech segmentów sieci WLAN. Do wzmacniania sygnału sieciowego można wykorzystać dwa dodatkowe punkty dostępowe TL-WA500G pracujące w trybie repeater. Urządzenia komunikują się jednak wówczas w trybie half-dupleksu, co ogranicza przepustowość sieci. Do rozszerzenia zasięgu przesyłanych sygnałów można wykorzystać także dodatkowe anteny bezprzewodowe. Bridge (Point to Point) - w trybie pracy: most (punkt do punkt) punkt dostępowy łączy się z innym punktem dostępowym (działającym także w trybie most), umożliwiając połączenie dwóch przewodowych sieci LAN. Należy wprowadzić adres MAC drugiego punktu dostępowego w polu MAC of AP. With AP mode: Zaznaczenie opcji With AP mode spowoduje pracę urządzenia także w trybie Access Point. Poniżej przedstawiono przykład prawidłowej konfiguracji urządzenia w trybie Point-to-Point Bridge. Rysunek 4-9 Tryb pracy: Point to Point Bridge 1. Ustaw AP1 w segmencie 1 sieci LAN w trybie Point-to-Point Bridge. 2. Ustaw AP2 w segmencie 2 sieci LAN w trybie Point-to-Point Bridge. AP1 musi mieć ustawiony adres MAC AP2 w polu MAC of AP, natomiast AP2 musi mieć ustawiony adres MAC AP1 w 20

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503411 Instrukcja szybkiej instalacji TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. TL-WA5210G Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instrukcja szybkiej instalacji Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instalacja Podłączanie urządzenia na czas konfiguracji Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania z tyłu punktu dostępowego

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Artykuł sponsorowany przez

Artykuł sponsorowany przez Od poprawnego skonfigurowania routera będzie zależeć praca naszej sieci, a co za tym idzie dostępu do Internetu. Na wstępie warto jednak zacząć od wyjaśnienia funkcji, jaką router ma do spełnienia i co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Listopad 2007 Wydanie 2 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Copyright 2007. All rights

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi Skrócona Instrukcja Obsługi TD-8840T / TD-8840TB 4-portowy Router Ethernet ADSL2/2+ Rev:1.0.0 7106500723 1. Instalacja urządzeń Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń należy się upewnić, że usługodawca

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Bezprzewodowy Router DSL C150BRS4/C300BRS4A/C300GBRS4 Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 3-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika)

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem Opakowanie karty powinno zawierać następujące pozycje: DWL-G650 Karta sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją)

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G520 Karta PCI sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus Xtreme G Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PUNKT DOSTĘPOWY 108Mb/s TP-LINK TL-WA601G #06043. wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PUNKT DOSTĘPOWY 108Mb/s TP-LINK TL-WA601G #06043. wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PUNKT DOSTĘPOWY 108Mb/s TP-LINK TL-WA601G #06043 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA601G to znakomite urządzenie łączące wszystkie zalety łączności bezprzewodowej. Punkt

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo