Potomek Josepha von Eichendorffa odwiedził Łubowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potomek Josepha von Eichendorffa odwiedził Łubowice"

Transkrypt

1 Czasopismo wydawane przez Urząd Gminy Rudnik BIULETYN INFORMACYJNY Marzec 2010 Nr 1 (44) ISSN WYDANIE BEZPŁATNE Rudnik - Brzeźnica - Czerwięcice - Gamów - Grzegorzowice - Jastrzębie - Lasaki - Ligota Ks. - Łubowice - Modzurów - Ponięcice - Sławików - Strzybnik - Szonowice Potomek Josepha von Eichendorffa odwiedził Łubowice W roku 2010 obchodzimy 222 rocznicę urodzin poety Josepha von Eichendorffa. Z tej okazji potomek poety Josepha von Eichendorffa odwiedził Łubowice. Głównym organizatorem uroczystości rocznicowych było Łubowickie Towarzystwo Eichendorffa i Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa. Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy wszystkim mieszkańcom gminy Wójt Alojzy Pieruszka oraz pracownicy urzędu gminy. Georg von Eichendorff hrabia Strachwitz Po uroczystej mszy św. zaproszeni goście złożyli kwiaty i znicze na starym cmentarzu gdzie spoczywają prochy rodziców poety. Następnie odbyła się uroczysta akademia podczas której wręczono medale za szczególne zasługi dla Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań. Pośród wyróżnionych znalazł się wieloletni działacz społeczny - Pan Josef Pater, który przed wieloma laty był inicjatorem i członkiem komitetu organizacyjnego Towarzystwa Miłośników Poezji Eichendorffa. Pan Pater urodził się 1 kwietnia 1940 roku w Łubowicach gdzie mieszka po dziś dzień. Od wielu lat związany jest z Towarzystwem Eichendorffa, aktywnie uczestniczy w życiu społeczno kulturalnym Łubowic. Wiele lat był też Radnym Gminy Rudnik. Praprawnuk Josepha von Eichendorffa Georg von Eichendorff hrabia Stachwitz, który przybył na uroczystości wraz z małżonką osobiście wręczył Panu Patrowi wyróżnienie w imieniu Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa. Josef Pater otrzymuje wyróżnienie Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny strona - 1

2 Dzień babci i dziadka - przedszkole Rudnik Bal przedszkolny - grupa maluchów Bal przedszkolny - grupa starszaków Wigilia dla osób starszych i samotnych XII 2009 Wigilia dla osób starszych i samotnych XII 2009 Uczestniczki wigilii w strojach chłopskich Franciszek Mucha ze Sławikowa Gala społeczników 2010 strona - 2 Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

3 Inwestycje Budżet gminy na 2010 rok Uchwałą nr XXXIV/270/09 na Sesji Rady Gminy Rudnik w dniu 29 grudnia 2009 r. uchwalono budżet Gminy Rudnik na rok Budżet Gminy Rudnik z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą w styczniu 2010r po stronie planowanych dochodów budżetowych zamyka się kwotą ,80 zł oraz po stronie wydatków kwotą ,80zł. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości ,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i pożyczek. Znaczny wzrost planowanego deficytu wynika z zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy na lata , na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych oraz krajowych. Żeby uzyskać dofinansowanie zadania trzeba wpierw wyłożyć całą kwotę, na kolejnym etapie można wystąpić z wnioskiem o zwrot poniesionych nakładów to powoduje wzrost deficytu. Najważniejszą pozycją po stronie wydatków w tegorocznym budżecie jest I etap budowy kanalizacji sanitarnej dla części historycznej miejscowości Rudnik. Wieś Rudnik jest elementem Aglomeracji Racibórz, rok bieżący jest jedną z ostatnich okazji by uzyskać dofinansowanie na realizację tego zadania. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych PROW uzyskano dotację w kwocie około 3,5mln złotych. W roku 2010 Gmina Rudnik będzie realizować dwa duże zadania inwestycyjne wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu. Będzie to: budowa chodnika w miejscowości Łubowice ul. Eichendorffa na odcinku od Kościoła do ośrodka zdrowia. Gmina współfinansuje to zadanie w kwocie ,00zł. kwotą ,00zł Gmina Rudnik dofinansuje gruntowny remont drogi powiatowej na odcinku Strzybniczek Modzurów. Poniżej w ujęciu tabelarycznym ujęto programy realizowane w roku 2010 ze środków UE i innych źródeł dofi nansowania. Nazwa projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku realizuje program pt.: Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik I etap budowy kanalizacji sanitarnej dla części historycznej Rudnika. I etap budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku I etap projektu - Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks. E-belfer projekt realizowany przez ZSP w Brzeźnicy Docieplenie ścian zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ligota-Brzeźnica Łączne nakłady w 2010r ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,76zł ,00zł ,00zł ,00zł Środki unij ne i inne pozabudżetowe ,80zł ,00zł ,00zł ,00zł ,80zł ,00zł ,00zł ,00zł Na bieżące remonty i modernizację naszych dróg gminnych w tegorocznym budżecie zabezpieczono kwotę ,00zł. W tym zakresie przeprowadzi się następujące prace: modernizacja drogi dojazdowej ul. Łąkowa w Ponięcicach na kwotę ,00zł, kapitalna przebudowa drogi ul. Wiosenna w Szonowicach na kwotę ,00zł, modernizacja drogi ul. Kręta w Sławienku na kwotę ,00zł, remont odcinka drogi ul. Leśna w Brzeźnicy na kwotę ,00zł remont drogi dojazdowej do posesji ul. Sławikowska w Lasakach na kwotę ,00zł. Ze środków własnych budżetu, prócz inwestycji drogowych, w roku 2010 planuje się pokryć koszty następujących zadań: I etap budowy ogólnodostępnej Sali Gimnastycznej w Grzegorzowicach na łączną kwotę ,00zł, rozbudowa budynku OSP Rudnik na kwotę ,00zł budowa wodociągu na nowo powstającym osiedlu w Rudniku o wartości ,00zł Tylko w roku 2010 planowane zaangażowanie środków pozabudżetowych w inwestycje gminne oraz tych przeznaczonych na podwyższenie kapitału społecznego stanowić będzie kwota około ,00zł. Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny strona - 3

4 Zebranie Sołtysów Na zaproszenie Wójta Gminy Alojzego Pieruszka w dniu 4 lutego 2010r przedstawiciele Samorządu Mieszkańców przybyli na spotkanie z władzami gminy. Tematami spotkania były między innymi sprawy związane z funkcjonujacym już w roku 2010 funduszem sołeckim, w związku z tym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w zapisach statutów sołectw. Sporządzono wstępny harmonogram konsultacji społecznych i zebrań wiejskich na 2010 rok. W sprawach bieżących omówiono kwestie zwrotu podatku akcyzowego, rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych, plany Lokalnej Grupy Działania oraz poruszono inne nurtujące sołtysów problemy i pytania. Wójt poinformował zebranych iż w roku bieżącym na terenie Gminy Rudnik zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Inną ważną informacją jest to, że gospodarzem tegorocznego święta plonów będzie Sołectwo Grzegorzowice. Dożynki odbędą się w dniu 12 września 2010r. Harmonogram zebrań wiejskich został opublikowany na stonie internetowej Gminy Rudnik. W większości sołectw konsultacje społeczne mamy już za sobą, nie zgłoszono uwag dla planowanych zmian w statutach sołectw. Poseł Henryk Siedalczek w Rudniku Na styczniowej Sesji Rady Gminy gościliśmy w urzędzie Posła na Sejm RP Pana Henryka Siedlaczka. Urodzony w Wodzisławiu Śląskim, pochodzący z tradycyjnej śląskiej rodziny Henryk Siedlaczek od wielu lat związany jest z ziemią raciborską oraz Gminą Rudnik. Wszystkim zebranym na Sesji Rady Gminy Rudnik przedstawił swoją działalnośc parlamentarną, zaprezentował wiele fragmentów wystąpień i interpelacji. W swoim przemówieniu wielokrotnie podkreślał, iż skuteczna działalność poselska jest wynikiem współpracy i wsparcia jakie otrzymuje ze strony samorządowców. Podczas dyskusji z Wójtem i radnymi mowa była między innymi o promowaniu ziemi rudnickiej, odremontowanej drodze krajowej nr45 i innych istotnych dla naszego smorządu kwestiach. Radny Franciszek Mrowiec wystosował zapytanie odnośnie zaniechania budowy chodnika przy remontowanej niedawno drodze krajowej na odcinku Miedoni. Radny Hubert Skornia wyraził szczególne podziękowania za aktywnośc i skuteczne działanie Posła Henryka Siedlaczka, na rzecz powiatu raciborskiego i Gminy Rudnik. Wójt Alojzy Pieruszka w imieniu swoim i mieszkańców również wyraził podziękowania za porusznaie spraw naszej ziemi oraz skuteczne współdziałanie podczas rozwiązywania problemów. Budowa wałów Grzegorzowice Lasaki Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Rudnik gościł Pan Waldemar Niemiec przedstawiciel Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (Pracownik biura terenowego w Raciborzu). Jak wynika z relacji Pana Waldemara Niemca koordynatora budowy III etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku Grzegorzowice - Lasaki na terenie gminy Rudnik, do granic województwa Śląskiego pozostało do wybudowania około 2,2km obwałowania, 3 przepusty oraz pozostała niezbędna infrastruktura. 23 grudnia 2009 roku po wyłonieniu w drodze konkursu, inwestora podpisano umowę na budowę lewostronnego odcinka wału na wysokości wsi Grzegorzowice i Lasaki. Planowane zakończenie inwestycji przewiduje się w październiku 2011 roku. Jak relacjonuje przedstawiciel Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 60% - 70% zadania zostanie wykonane w 2010 roku, będzie to głównie budowa samego wału. Pozostałe budowle takie jak: drogi, przepusty planuje się wykonać w roku Wartość zadania opiewa na kwotę ,00 zł. W chwili obecnej z uwagi na warunki atmosferyczne nie można kontynuować budowy. Trasa wału jest już wytyczona, wykarczowano drzewa, wyburzono budynki, które znajdowały się w trasie obwałowania. W styczniu 2010 roku podjęto decyzję, iż nie będzie się czekać na postępy inwestycyjne po stronie województwa opolskiego. Finansowanie budowy nie jest w żadnym stopniu zagrożone nawet w przypadku gdy roboty wyprzedzą założenia harmonogramu. Środki pieniężne w kwocie 6,9 mln złotych pochodzą z programu Odra Trafność podejmowanych decyzji w całym cyklu realizacyjnym będzie decydującym czynnikiem o powodzeniu przedsięwzięcia. Jak relacjonuje Pan Waldemar Niemiec realizacja Programu to: konsekwentna budowa i modernizacja systemu obwałowań oraz urządzeń hydrotechnicznych w tym budowa zbiorników małej retencji. W wyniku uzgodnień pomiędzy Gminą Rudnik, Sołectwami, a Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach podjęto decyzję o budowie małych zbiorników retencyjnych na potoku ligockim, na potoku brzeźnickim oraz na potoku rudnickim. Parametry zbiorników zostały wyliczone i określone co pozwoli na wystąpienie o dofinanowanie ich budowy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do 31 stycznia 2010 r miał zostać złożony wniosek do wstępnej weryfikacji. Informacja ta bardzo ucieszyła przede wszystkim Wójta, który od kilku lat konsekwentnie stara się o dokończenie tej najistotniejszej dla nadodrzańskich miejscowości inwestycji. Dokończenie budowy obwałowania oraz zamknięcie wału na wysokości miejscowości Miejsce Odrzańskie jest gwarancją bezpieczeństwa dla wielu rodzin wsi Lasaki i Grzegorzowice. Radna Helga Sekuła, która także zabiega i troszczy się o bezpieczeństwo powodziowe Lasak, z ulgą odetchnie gdy budowa wreszcie ruszy, a tym bardziej gdy zostanie ostatecznie zakończona. Relacji Pana Waldemara Niemca oraz dyskusji przysłuchiwał się obecny na Sesji Rady - Poseł na Sejm Henryk Siedlaczek. Życzył samorządowcom z Rudnika rychłego zakończenia inwestycji. strona - 4 Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

5 Mieszkańcy Szonowic mówią nie! Samorząd mieszkańców wsi Szonowice organizuje społeczne mediacje w dniu 17 marca 2010r o godzinie w świetlicy szkolnej przy ul. Konopnickiej 3. Mediacje dotyczyć będą planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 sp. zo.o. o oznaczeniu RAC5001_A na działce numer 96 zlokalizowanej w centrum wsi. W bieżącym roku Rady Sołeckie po raz pierwszy mają do dyspozycji środki finansowe Funduszu Sołeckiego. Korzyścią dla gminy prócz inwestycji w gminny majątek są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku nie utworzenia funduszu nie przysługują. Dodatkowe środki będą odpowiednio wynosić 10, 20 i 30 % wykonanych wydatków. Najwyższe dofinansowanie będą otrzymywać gminy o najniższych dochodach, zaś najmniejsze gminy najbogatsze. Zestawienie wniosków poszczególnych Rad Sołeckich odnośnie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2010r. ustawy dla Sołectwa Brzeźnica wynosi ,02zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:wykonanie parkingu wraz z nasadzeniem krzewów ozdobnych koło OSP oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej. ustawy dla Sołectwa Czerwięcice wynosi ,00zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą: remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien) oraz doposażenie świetlicy w przepływowy ogrzewacz Problem budowy stacji bazowej był podejmowany na zebraniu wiejskim w dniu 23 lutego 2010r. Mieszkańcy wsi Szonowice zdecydowanie i jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko budowie bazy telefonii komórkowej. Wolą mieszkańców nie jest blokowanie postępu, ale na dzień dzisiejszy nie ma jednoznacznych badań, że takie stacje nie są szkodliwe dla zdrowia ludzi. Mieszkańcy boją się o zdrowie swoje i najbliższych. Nad lokalizacją drugiego masztu warto się zastanowić ponieważ w promieniu pół kilometra są takie instytucje publiczne jak przedszkole, szkoła, przychodnia czy sklep. Najbliższy budynek mieszkalny jest kilkadziesiąt metrów do miejsca, gdzie ma stanąć drugi maszt. Protesty przeciwko budowie takich obiektów nasilają się w całej Polsce. Ludzie słusznie nie wierzą w zapewnienia operatorów, że życie w sąsiedztwie takich masztów jest bezpieczne".zdaniem mieszkańców inwestorowi zależy jedynie na jak najtańszym rozwiązaniu, dlatego jako najlepszy punkt umiejscowienia stacji wybrano centrum Szonowic, w okolicy działek mieszkalnych. Podczas społecznych mediacji przedstawiciele samorządu mieszkańców spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie czy nie ma innego rozwiązania odnośnie lokalizacji planowanej budowy stacji telefonii komórkowej. Bezpośrednie sąsiedztwo mieszkańców ulicy Konopnickiej jest naszpikowane urządzeniami telekomunikacyjnymi umieszczonymi na już istniejącym maszcie telefonii ko- Ruszają prace w sołectwach wody oraz zakup naczyń do kuchni. ustawy dla Sołectwa Modzurów i Dolędzin wynosi ,07zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą: ogrodzenie placu zabaw wraz z konserwacją sprzętu i doposażeniem zakup krzewów ozdobnych, dopłata do zakupu samochodu dla OSP. ustawy dla Sołectwa Gamów, Sławienko wynosi ,36zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:zakup kosiarki spalinowej do pielęgnacji terenów zielonych, utwardzenie dróg polnych tłuczniem kamiennym wjazd na ul: Wiatrakową, Mickiewicza, Kurzydyma. ustawy dla Sołectwa Grzegorzowice wynosi ,41zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą: adaptacja pomieszczenia gospodarczego na świetlicę (zakup i montaż okien)oraz organizacja dożynek gminno-wiejskich. mórkowej - wszystkie wytwarzają pole elektromagnetyczne. W przypadku budowy drugiej stacji bazowej sumaryczna wartość oddziaływań może być o wiele wyższa? Każdy mieszkaniec Szonowic ma prawo do poczucia bezpieczeństwa we własnym domu i do takiego komfortu zdrowotnego, jaki jest możliwy. Wobec powyższego zaprasza się wszytkich mieszkańców do udziału w planowanym spotkaniu. ustawy dla Sołectwa Jastrzębie wynosi 7 938,63zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:wymiana okien w świetlicy wiejskiej. ustawy dla Sołectwa Lasaki wynosi 8 894,00zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą: zakup kosiarki spalinowej do pielęgnacji terenów zielonych, zagospodarowanie placu zabaw (utwardzenie kostką brukową, zakup rożna), odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej wraz z wymianą sanitariatów. ustawy dla Sołectwa Ligota Książęca wynosi 7 893,14zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (wymiana stołów i krzeseł) ustawy dla Sołectwa Łubowice wynosi ,21zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą: przygotowanie terenu na działkę rekreacyjną koło starego cmen- Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny strona - 5

6 tarza, zakup ławek i krzewów ozdobnych. ustawy dla Sołectwa Ponięcice wynosi ,57zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą: stworzenie miejsca zabaw dla dziieci ( wykonanie placu zabaw + boisko) oraz miejsca wypoczynku i rozrywki dla mieszkańców wsi. ustawy dla Sołectwa Rudnik wynosi ,80zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:rozbudowa terenu za Gmin- II Nabór w LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DLA ROZWOJU- informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy. W ramach Małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DLA ROZWOJU- informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy W ramach Małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Termin składania wniosków: r r. Miejsce składania wniosków:siedziba Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, Pietrowice E-belfer w Brzeźnicy nym Centrum Informacji na plac zabaw-teren rekreacji (zakup urzadzeń zabawowych, sportowych i rekreacyjnych), wykonanie prac przygotowawczych pod urządzenia. ustawy dla Sołectwa Sławików wynosi ,22zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:wykonanie tarasu wraz z podjazdem dla inwalidów oraz wykonanie chodnika obok WDK oraz zakup krzewów ozdobnych. Wielkie, biuro LGD, II piętro, w poniedziałki od godziny 9.00 do 17.00, wtorek piątek od 7.30 do Tryb składania wniosków:wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.limit środków dostępnych w konkursie Małe projekty ,64 PLN Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się również w siedzibach oraz na stronie Lokalnej Grupy działania pl.informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania ul. Szkolna 5, Pietrowice Wielkie. Pytania należy kierować na adres pl lub telefonicznie: wew Nauczyciele z Brzeźnicy rozpoczęli szkolenia w ramach projektu "E-belfer". Projekt "E-belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu"" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty". Projekt ten to specjalistyczne szkolenia prowadzone w formie stacjonarnej oraz e-learningowej mające na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK). Celem projektu jest wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy TIK oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej. ustawy dla Sołectwa Strzybnik wynosi ,19zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą: Plac zabaw (uporządkowanie terenu, montaż wyposażenia-koszt urządzeń i materiałów do ich montażu. ustawy dla Sołectwa Szonowice wynosi ,21zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą: budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz zakup i montaż altany 12-osobowej, budowa chodnika i schodków. Zestawienie sporządziła Inspektor Krystyna Jarosz Z mitologią za pan brat 14 stycznia w ZSP Brzeźnica odbyła się IV edycja Gminnego Konkursu Mitologicznego dla uczniów klas IV-V pod patronatem Wójta Gminy Rudnik. Organizatorem imprezy była dyrektor Ewa Ryś oraz nauczyciel języka polskiego Grzegorz Ryczkowski. Oprócz gospodarzy, w konkursie startowały reprezentacje szkół z Rudnika i Grzegorzowic. Opiekunami zespołów były panie Koryna Marcinkowska z Rudnika oraz Bożena Herman-Nowak z Brzeźnicy. Uczestnicy konkursu wcześniej przebrnęli eliminacje szkolne, dlatego śmiało można stwierdzić, że w finale zmierzyli się najlepsi z najlepszych. Zawodnicy musieli posiąść obszerną wiedzę z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej, jednak przebieg konkursu wskazuje na wyrównany poziom wiedzy startujących. Najlepszym uczestnikiem został Jakub Nowak z ZSO Rudnik, drugie miejsce zajęła uczennica ZS0 Rudnik - Kamila Erynkfajd, a trzecie - reprezentantka Brzeźnicy - Angelika Kerner. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe, których sponsorem był Wójt Gminy Rudnik Pan Alojzy Pieruszka. Natomiast dyrektor placówki Ewa Ryś zadbała o słodycze i poczęstunek dla wszystkich uczestników. Impreza, oprócz sprawdzenia wiedzy, miała również wymiar integracyjny, co zgodnie podkreślali opiekunowie grup. Mamy nadzieję że nie zabraknie reprezentacji wszystkich szkół w gminie podczas kolejnej edycji konkursu, która już za rok. strona - 6 Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

7 Sołtys na wsi liderem bezpiecznej pracy W dniu 4 lutego 2010r na spotaniu Wójta z Sołtysami gościlismy Pana Jarosława Przystanek pracownika Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Pracownik inspekcji przeprowadził szkolenie z podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Przedstawił zebranym dane statystyczne dotyczące wypadków w gospodarstwach rolnych oraz omówił sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z najczęstszymi wypadkami w rolnictwie. Poinformował Sołtysów o tym, iż Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy ze Starostwem Powiatowym i gminami powiatu raciborskiego prowadzi działania zmierzające do poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa na wsi. Od trzech lat przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu funkcjonuje komisja ds. BHP zajmująca się działaniami prewencyjnymi, w tym zakresie co roku organizowany jest powiatowy konkurs "mistrz wiedzy rolniczej", organizuje się konkursy dla uczniów gimnazjów pt. "bezpieczeczne gospodarstwo rolne" oraz cykliczne konkursy dla dzieci klas I-III szkół podstawowych pt.: "bezpieczna wieś". Poinformował zebranych, iż w razie zaistnienia potrzeby Państwowa Inspekcja Pracy jest skłonna do przeprowadzenia szkoleń w zakresie BHP w poszczegónych sołectwach. Organizacje otrzymały już pieniądze W lutym 2010r Komisja Konkursowa Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik dokonała podziału środków na realizację zadań publicznych. Pula środków do podziału była na poziomie lat ubiegłych. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w przypadku innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z określonym podmiotem. Dotacje są wydatkami budżetu, które podlegają szczególnym zasadom rozliczania i przeznaczone są m.in. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d) ustawy o finansach publicznych). Jednostka samorządu terytorialnego zlecająca zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania. Podział środków dla organizacji pozarządowych w 2010 roku: 1. LKS Grzegorzowice ,00zł 2. LKS Gamów ,00zł 3. LKS "Zryw" Rudnik ,00zł 4. LKS "Dąb" Brzeźnica ,00zł 5. UKS "Odra" Grzegorzowice 1.000,00zł 6. UKS "Orzeł" Brzeźnica 500,00zł 7. UKS Gamów 7.000,00zł 8. UKS "Zryw" Rudnik 2.000,00zł 9. Towarzystwo Przyjaciół Eichendorffa w Łubowicach 2.000,00zł 10. Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach 1.000,00zł 11. Fundacja Gniazdo ,00zł Gmina Rudnik posiada swoją stronę internetową gdzie na bieżąco prezentowane są informacje lokalne i samorządowe, ponadto aktualności i ogłoszenia zarówno urzędu, jak i ważniejszych instytucji działających na terenie naszej gminy. Zachęcam do odwiedzania naszej strony redagowanej w sposób przystępny nawet dla początkującego użytkownika internetu. Znajdziecie tam Państwo fotogalerie, Gminny Biuletyn Informacyjny oraz niezbędne informacje. Ocena stanu bezpieczeństwa w roku 2009 Posterunek policji funkcjonuje w Rudniku od kilku lat. Obecnie na terenie gminy Rudnik pracuje łącznie z Kierownikiem placówki Bronisławem Makowskim, pięciu funkcjonariuszy policji. Są to: posterunkowy Wiesław Wilman oraz Artur Rzerzacz, Krzysztof Besz i Zbigniew Michałek. Poniżej przedstawiono wyniki pracy policji w Rudniku za okres od do r Służba kryminalna Łącznie wszczęto 59 dochodzeń zakończono 63, stwierdzono 67 czynów, wykryto 48, nie wykryto 19 o charakterze kryminalnym wszczęto 37 spraw, zakończono 42, stwierdzono 39 czynów wykrytych 20 niewykrytych przeciwko mieniu 25 zakończono 28 stwierdzono 27 wykryto 9 niewykrytych 18. Wykrywalność ogólna 71,6%, kryminalna 56,8%. Policja zabezpieczyła mienie sprawców przestępstw na poczet przyszłych kar na łączną kwotę 8.500,00zł. Na wniosek Posterunku Policji w Rudniku Prokuratura Rejonowa w Raciborzu zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego w stosunku do 1 sprawcy przestępstwa jak również Sąd Rejonowy w Raciborzu na wniosek Posterunku Policji w Rudniku zastosował w stosunku do 1 sprawcy przestępstwa środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Były to środki zapobiegawcze w stpsunku do sprawców przemocy w rodzinie. Analogicznie w 2008r odnotowano 56 spraw, a w roku spraw / dochodzeń/. Nie odnotowano żadnych skarg ze strony sądów, prokuratur oraz innych instytucji i osób prywatnych. Służba prewencyjna Nałożono 109 mandatów karnych na łączną kwotę ,00zł. Sporządzono 10 wniosków o ukaranie. Zatrzymano 18 dowodów rejestracyjnych, 3 prawa jazdy. Na gorącym uczynku zatrzymano 16 sprawców przestępstw. Zatrzymano 1 osobe poszukiwaną listem gończym oraz 6 osób poszukiwanych lokalnie. Zatrzymano 131 sprawców wykroczeń. Wykonano ogólnie 14 doprowadzeń, 126 interwencji. Wylegitymowano 590 osób, skontrolowano 214 pojazdów. Ponadto obbyło sie szereg spotkań w szkołach. Policja brała także czynny udział w organizowanych na terenie gminy imprezach. Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny strona - 7

8 Zasiłki rodzinne Wypłacane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przysługuje tylko tym, którzy mają odpowiednio niskie dochody (504 zł na osobę). Wypłaca się go do ukończenia 18. roku życia przez dziecko lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 lub 24 roku życia, jeżeli podopieczny kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, pod warunkiem że posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W ośrodku pomocy składamy dokumentację zawierającą: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego; kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej (czyli dziecka, na które mamy pobierać zasiłek); kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej; orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nowy rok, nowy krok Becikowe już nie dla wszystkich! Becikowe jest świadczeniem w wysokości 1000 zł, które należy się rodzicom za każde nowo narodzone dziecko. Do niedawna do otrzymania becikowego wystarczyły: skrócony akt urodzenia dziecka, numer PESEL oraz kserokopia dowodu osobistego rodzica. Z tymi dokumentami można było wystąpić do ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o wypłatę zasiłku. Becikowe należało się tylko jednemu z rodziców. Od 1 listopada 2009, żeby dostać W chwili obecnej stawki zasiłków rodzinnych wynoszą miesięcznie: na dziecko do piątego roku życia - 68 zł na dziecko powyżej piątego roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia - 91 zł na dziecko w wieku lata - 98 zł. Dodatki do zasiłków rodzinnych zł na jedno dziecko z z racji samotnego wychowywania dziecka; na wszystkie dzieci nie dostanie się jednak więcej niż 340 zł; 80 zł wynosi dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; otrzyma się te pieniądze na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do pobierania zasiłku rodzinnego; 60 zł - tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dopóki dziecko to nie skończy pięciu lat (do 24. roku życia co miesiąc ta kwota wynosi 80 zł); 100 zł - taki dodatek do zasiłku rodzinnego należy się z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego; 90 zł - tyle wynosi miesięczny dodatek dla dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej poza miejscem zamieszkania; 50 zł przysługuje na dziecko, które dojeżdża do szkoły ponadgimnazjalnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku z końcem stycznia przystąpił do III edycji programu aktywizacji społecznozawodowej. W dniu 25 stycznia 2010r do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach został przedłożony wniosek o dofinansowanie projektu na rok bieżący. Założenia projektu są podobne do tych, które realizowano w latach ubiegłych. Chętnych do podniesienia kompetencji zawodowych na pewno nie zabraknie bowiem inicjatywa OPSu z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Projekt będzie współfinansowany, podobnie jak w latach 2008 i 2009 przez Unię Europejską w ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie. Kontakt z GOPS Rudnik pod numerem telefonu becikowe, trzeba koniecznie mieć zaświadczenie o tym, że kobieta najpóźniej od 10. tygodnia ciąży pozostawała pod opieką lekarską i że przynajmniej trzy razy zgłosiła się na badania. Takie zaświadczenie wystawia ginekolog prowadzący ciążę w czasie jednej z ostatnich wizyt. Bez zaświadczenia lekarskiego becikowego nie dostaniemy. Na złożenie dokumentów mamy 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Odpisz sobie dzieci od podatku Rozliczając podatek, możesz odliczyć na każde dziecko 1112,04 zł. Od tego roku obowiązuje miesięczne rozliczani ulgi. Dotychczas było tak, że jeśli nawet dziecko urodziło się 31 grudnia 2008 roku, to i tak, rozliczając podatek za rok poprzedni, można było odliczyć pełną kwotę. Teraz na wysokość odliczenia wpływa miesiąc narodzin. Za każdy miesiąc roku przypada 92,67 zł. Gdy dziecko urodziło się w styczniu 2009 roku, mamy prawo do pełnej ulgi. Jeśli w lutym - od kwoty 1112,04 zł odejmuje się 92,67 zł. Jeśli w marcu, odejmuje się 185,34 zł (92,67 razy dwa). I tak dalej. Naturalnie najmniej mogą odliczyć rodzice dziecka urodzonego w grudniu - zaledwie 92,67. Od tego roku urząd skarbowy ma prawo do sprawdzania, czy podatnik jest uprawniony do ulgi na dzieci. Dlatego trzeba mieć dokument świadczący o posiadaniu dziecka. Może to być: odpis aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowa zawarta między rodziną zastępczą i starostą, a w przypadku dzieci pełnoletnich - do ukończenia 25 lat - także zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły. Ruszył nabór do projektu POKL Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku uruchomił procedury naboru uczestniczek i uczestników do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik w roku 2010 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kierowany jest do grupy osób korzystających ze wsparcia GOPS Rudnik będących w wieku aktywności zawodowej, które są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy bądź pozostającymi w zatrudnieniu. Docelowo w projekcie udział weźmie grupa 14 osób z terenu Gminy Rudnik. W ramach projektu organizowane będą bezpłatne spotkania ze specjalistami oraz szkolenia zawodowe umożliwiające zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji. W projekcie udział brać będą kobiety i mężczyźni zakwalifikowani w drodze rekrutacji według kryteriów zawartych w regulaminie uczestnictwa w projekcie. Szczegółowych informacji uzyskać można pod numerem tel lub osobiście w siedzibie ośrodka pomocy społecznej w Rudniku przy ul. Gawliny 2. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do dnia 30 marca 2010r. Rekrutacja zakończy się dnia 30 kwietnia br. strona - 8 Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

9 W marcu możesz rozliczyć się z fiskusem w Urzędzie Gminy Rudnik Informujemy, że 30 marca br. w godz pracownicy raciborskiego Urzędu Skarbowego będą pełnili dużur naszym Urzędzie Gminy. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli pobrać formularze podatkowe, oddać swoje zeznanie PIT lub uzyskać informację podatkową. W związku z trwającą akcją rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009r. przypomina się podatnikom o obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2009 r. i zapłaty podatku dochodowego za 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. Sprawy dotyczące rozliczenia rocznego (pobranie formularzy zeznań podatkowych, złożenie zeznania oraz informacja odnośnie zasad rozliczania) można załatwiać w budynku Urzędu Skarbowego w Raciborzu przy ul. Drzymały 32: Zmiany w świadczeniach rodzinnych Od 1 stycznia 2010 r. uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie. Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego. Informacje pod nr. Tel Dział Świadczeń Rodzinnych Marzena Szmańta w poniedziałki w godz , w pozostałe dni tygodnia (wtorek - piątek) w godz Informacja telefoniczna dot. zeznań podatkowych: osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej: tel. 032/ (12), 032/ (92) wew. 111, 211 i 303, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: tel. 032/ (12), 032/ (92) wew. 123, 124 i 303. Akcyza do zwrotu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r., w terminie od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca Ważna informacja dla rolników! W terminie r r. należy składać wypełnione wnioski obszarowe w Biurze Powiatowym ARiMR w Raciborzu ul. Leśmiana 4. Uprzejmie informujemy, że doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Raciborzu służyć będą fachowym doradztwem w zakresie wypełniania wniosków obszarowych oraz będą je wypełniać na zlecenie zainteresowanych. Podajemy do ogólnej wiadomości, że w terminie wyżej podanym wnioski te będą wypełnianie przez doradców PZDR zgodnie z poniższym harmonogramem: Rudnik GCI wtorki w godz. od 8.00 do Racibórz Biuro PZDR Druki zeznań rocznych można pobierać w siedzibie Urzędu w pok. nr 3. Druki są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: Adres strony internetowej Urzędu Skarbowego w Raciborzu: Przyjmowanie zeznań (z jednoczesnym wprowadzaniem do systemu komputerowego) odbywa się w pokoju nr 9. Zeznania można również przesyłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem urzędów pocztowych r. do 31 sierpnia 2010 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2010 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 r. wynosi 73,10 zł X ilość ha użytków rolnych Pieniądze wypłacane będą w terminach: 4 maja - 31 maja 2010 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 2-30 listopada 2010 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie wypłata gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na wskazany rachunek bankowy podany we wniosku. W urzędzie Gminy Rudni sprawami podatku akcyzowego zajmuje się dział podatków Ip pokój nr 15. Informacje telefoniczne wew. 121 Maria Gilge i 122 Wiesława Rzepka. ul. Ludwika 4 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do Od 12 kwietnia doradcy PZDR będą pełnić dyżury w Biurze Powiatowym ARiMR w Raciborzu ul. Leśmiana 4 w godz. od do Zapewniamy profesjonalną, fachową, popartą dużym doświadczenie praktycznym usługę! Istnieje możliwość telefonicznego, indywidualnego umawiania się na wypełnianie wniosków. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług! Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu. ul. Ludwika 4, tel Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny strona - 9

10 Podsumowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku za lata Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego działa w niezmienionym składzie osobowym tj.: 1. Marek Górkiewicz - przewodniczący 2. Alfred Rosa - zastępca przewodniczącego 3. Hubert Jarosz - sekretarz Kupka, w Lasakch na rowach nr 66 i K9, w Ligocie Książęcej na rowie K5, w Łubowicach ułożenie drenarki, w Modzurowie na rowie A3, w Rudniku na rowie nr6 oraz na polach Agromaxu, w Sławikowie głównie wykonanie drenaży, w Strzybniku na rowie nr 20. Ogólnie planuje się wykonać roboty na 4.295mb rowów na ten cel zaplanowano kwotę ,00zł. Z opinii środowiska wynika, że Gminna spóła działa o wiele efektywniej niż wcześniej gdy członkowie spółki byli zrzeszeni w Rejonowym Związku Spółek Wodnych. Dziś mamy gwarancję, że każda zebrana złotówka składki członkowskiej zostaje zainwestowana w naszą gminną infrastrukturę. Wpływające do Zarządu wnioski i prośby mieszkańców rozpatrywane i załatwiane były w miarę możliwości na bieżąco. Walne Zebranie członków Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku na zebraniu w dniu 2 lutego 2010r uchwałą podjęło Harmonogram zadań do wykonania w roku 2010 oraz stawki opłat na rok bieżący. Obecna składka wynosi 12 zł za ha fizyczny nie mniej niż 14zł. W roku 2010 planuje się roboty na obiektach spółki: w Gamowie na rowie B29, Grzegorzowicach na rowach K2, K6, i nr 50, w Czerwięcicach na rowach K2, K3 i wykonanie drenażu na gruntach RSP Ponięcice, w Brzeźnicy na rowie nr 31 koło Państwa Teren działania Gminnej Spółki Wodnej obejmuje obszar Gminy Rudnik o areale: Areał w ha fi zycznych ,61ha 6.331,00ha 7.335,00ha W ramach odbudowy, remontów i bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych w latach zrealizowano: Ilość obiektów (rowów) 19 rowów 15 rowów 20 rowów Ilość mb 7.672,00mb 7.492,00mb 7.213,00mb Kwota wydatkowana na roboty ,19zł ,18zł ,84zł Razem w latach wydatkowano na remonty ,21zł Koncepcja planu ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach Zatwierdzono już koncepcję budowy obiektu "Ogólnodostępna Sala Sportowa w Grzegorzowicach". Kompletna dokumentacja projektowo kosztorysowa łacznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę ma być oddana w maju 2010r. Obiekt będzie podobny do tego, który wybudowano w 2009r przy szkole podstawowej w Pawłowie w Gminie Pietrowice Wielkie. Pole do gry będzie miało wymiary 13m / 24m, widownia pomieści 60 osób, ponadto będzie zaplecze z pomieszczeniami magazynowymi. strona - 10 Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

11 Dotacja dla Zakładu Komunalnego w Rudniku Umowa dotacji na kwotę około 124 tysiące złotych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku w roku 2010 zostanie przeznaczona na monitoring sieci wodociągowej, zakup ciągnika z beczką do wody oraz beczki do wywozu nieczystości płynnych. Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania "Podtstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" Remont punktu lekarskiego w Szonowicach W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe na obiekcie SPZLA w Szonowicach. Remont na kwotę łączną około 60 tysięcy złotych wykonał Zakład Wodociagów i Usług Komunalnych w Rudniku. Pacjenci na czas trwania robót przyjmowani są w placówkach w Rudniku i Łubowicach zgodnie z harmonogramem przyjęć lekarzy. W obiekcie SPZLA w Szonowicach nastąpiła wymiana stolarki okiennej, wewnętrznej, na parterze i pierwszym pietrze budynku przebudowano sanitariaty tak by mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne, wykonano generalny remont wnętrza. Koszty tych prac zostały pokryte z budżetu gminy. Dyrektor SPZLA Pan Marek Duda ze swego budżetu wygospodarował środki na instalację CO, wykładziny podłogowe oraz niezbędne wyposażenie placówki. Remont budynku komunalnego w Gamowie W dniu 8 marca 2010r została spisana umowa na dotację oraz umowa pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie przy ul. Szkolnej. Umowy podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotacja wynosi około 10 tysięcy złotych, pożyczka około 140 tysięcy złotych, pozostałe środki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Rudnik na 2010r. Umowę, z wyłonionym w drodze przetargu, wykonawcą podpisano w dniu 15 stycznia br. Prace remontowe wykonuje Zakład Stolarski i remontowo Budowlany "TOMAN" Daniel Toman Turza Śląska. Całkowity koszt inwestycji to około 293 tysiące złotych. Prace są w toku, zakończenie ma nastapić z dniem 30 czerwca 2010r Budowa świetlicy wiejskiej w Strzybniku i remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej Trwają, a w zasadzie sa już na ukończeniu, procedury przetargowe na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku oraz remont świetlicy wiejskiej w Ligocie ks. Koszt inwestorski w przypadku Strzybnika opiewa na kwotę brutto 500 tysięcy złotych. W ligocie ks. Natomiast nastąpi remont polegający na odświeżeniu wnętrza oraz termomodernizacja. Koszt inwestorski w przypadku Ligoty ks. opiewa na kwotę brutto 330 tysięcy złotych. Realizacja powyższych projektów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny strona - 11

12 Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w Gminie Rudnik w roku szkolnym 2009/2010 Szkoły Podstawowe Wyszczególnienie Liczba uczniów w klasach I II III IV V VI Ogółem Szkoła Podstawowa Rudnik Szkoła Podstawowa Grzegorzowice Szkoła Podstawowa Brzeźnica Szkoła Podstawowa Szonowice 7* 5* 4* 6* 5* 6* 33 Szkoła Podstawowa Gamów 7* 7* 4* Ogółem Gimnazja Wyszczególnienie Liczba uczniów w klasach I II III Ogółem Gimnazjum Rudnik Gimnazjum Grzegorzowice Gimnazjum Szonowice 9* 5* 12* 26 Ogółem Przedszkola Lp Wyszczególnienie Liczba dzieci - ogółem W tym O 1 Przedszkole Rudnik Filia Szonowice Przedszkole Grzegorzowice Gamów Brzeźnica Ogółem Liczba urodzeń w Gminie Rudnik lata Lp Miejscowość Statystyki Liczba mieszkańców Lata urodzeń Brzeźnica Czerwięcice Dolędzin Gamów Grzegorzowice Jastrzębie Lasaki Ligota Ks Łubowice Modzurów Ponięcice Rudnik Sławienko Sławików Strzybnik Szonowice Ogółem Jak wynika z relacji prasowych od roku 2008 w Polsce odnotowuje się znaczny wzrost liczby urodzeń. Przed rokiem nie mówiło się jeszcze o nadejściu demograficznego wyżu, tylko o "echu demograficznym". Oznaczało to, że zakładają rodziny i rodzą dzieci kobiety z wyżu demograficznego lat 80. Dopiero roku 2009 porodówki zaczęły pękać w szwach więc uznano, że wyż jest faktem. Teraz kilka danych dotyczących naszej gminy: w ubiegłym roku związek małżeński zawarło 97 mieszkańców Gminy Rudnik. Zarejestrowano tylko 3 rozwody. Umiejscowiono 6 zagranicznych aktów stanu cywilnego. Czternaście par doczekało jubileuszu Złotych Godów. Z tej okazji Wójt Gminy udekorował jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wysłano 27 listów gratulacyjnych do par małżeńskich obchodzących Srebrne Wesele. W 2009 roku urodziło się u nas 58 dzieci, o 11 więcej niż w roku ubiegłym. Więcej urodziło się dziewczynek 32, chłopców było 26. Najwięcej mieszkańców urodziło się w Rudniku i Brzeźnicy. Jedynie w Dolędzinie nie urodziło się ani jedno dziecko. Rodzice wybierali różne imiona dla swych pociech. Najpopularniejsze dla dziewczynki okazało się imię Paulina i Wiktoria, a dla chłopca Michał. Zmarły 45 osoby, o 17 mniej niż w roku poprzednim. Obecnie w Gminie Rudnik żyje dziesięć osób, które mają powyżej 90 lat. Najstarszą mieszkanką Gminy jest nadal Pani Maria Negacz ze Sławikowa, która we wrześniu 2010r. skończy 101 lat. W roku ubiegłym na terenie Gminy Rudnik na pobyt stały zameldowały się 103 osoby. 50 osób się wymeldowało. Na pobyt czasowy za granicę wymeldowały się 4 osoby (3 osoby do Niemiec, 1 osoba do Holandii) Było o 43 wymeldowań mniej niż w 2008r. Miejmy nadzieję, że w latach następnych mieszkańców w Gminie Rudnik będzie przybywać. Jak wyglądała sytuacja urodzeń na przestrzeni oststnich kilku lat w naszej gminie przedstawia poniższa tabelka i wykres: strona - 12 Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

13 Przy Szkole w Szonowicach powstała świetlica wiejska Świetlica to taki neutralny teren, gdzie można spotkać się z kolegami, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe, rysować i malować. Celem działalności świetlicy wiejskiej jest przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku. Spędzanie czasu w świetlicy wiejskiej sprzyja powszechnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Taką możliwość już niebawem będą mieli mieszkańcy Szonowic. Świetlica szkolna bowiem w godzinach popołudniowych, po skończonych zajęciach będzie pełniła funkcję świetlicy wiejskiej. W tym celu niezbędnym było wykonanie drobnych prac remontowo adaptacyjnych. Kwotę 20 tysięcy złotych na ten cel zabezpieczyła gmina Rudnik w budżecie na 2010 rok. Obecnie trwają ostatnie prace w obiekcie szonowickiej szkoły. Ze świetlicy mają szansę korzystać pobliskie sołectwa Modzurów i Ponięcice. Główną ideą utworzenia świetlicy wiejskiej w Szonowicach była integracja lokalnego środowiska co udać się może dzięki wspólnym imprezom, które odbywać się będą w naszej miejscowości. W naszym środowisku lokalnym większość osób to rolnicy którzy prowadzą gospodarstwa rolne. W okresie letnim i jesiennym jest nasilenie Gmina pozyskała fundusze pozabudżetowe dla najmłodszych uczniów W ZSP Brzeźnica oraz w szkołach w Gamowie i Szonowicach powstaną miejsca zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła". prac w gospodarstwie oraz prac polowych i w związku z tym rodzice mniej czasu poświęcają dzieciom i młodzieży dlatego utworzenie świetlicy wiejskiej spotkało się z ogólną akceptacją i przychylnością całej społeczności. Miejscowe Koło Gospodyń wiejskich zyska nowe możliwości bowiem do tej pory korzystano z pomieszczeń szkolnych. Przy świetlicy wiejskiej w przyszłości powstanie ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Nie trzeba było do tego wielkich środków ani rozległych planów, za kwotę 20 tysięcy złotych wykonano najbardziej niezbędne przce remontowe polegające na wymianie instalacji elektrycznej w świetlicy, zawieszenie nowych opraw oświetleniowych, wykonanie remontu całego zaplecza świetlicy głównie sanitariatów i korytarzy. Wstawiono nowe drzwi wejściowe od strony placu zabaw. W chwili obecnej po remontach świetlica stwarza warunki do spotkań, wypoczynku i relaksu co ważne dla bezpieczeństwa szkoły posiada oddzielne wejście z zewnątrz. Dzięki programowi Radosna szkoła organy prowadzące w roku 2010 otrzymają wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w placówkach. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci związanymi z dużą aktywnością fizyczną. W tym miejscu dzieci będą mogły spędzać czas na zajęciach ruchowych, w ramach świetlicy szkolnej. Dyrektorzy szkół zakupią wyposażenie aby zapewnić małym uczniom wszechstronny rozwój różnorodnych umiejętności i umożliwić nauczycielom realizację nowej podstawy programowej w formie czynnego działania. Każda ze szkół otrzymała 6 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięcia. Łącznie pozyskano kwotę ,00zł. Dzieciaki popływają W dniu 3 marca 2010r Gmina Otrzymała Informację o przyznanym dofinansowaniu do zajęć sportowych. Ministerstwo Sportu przekazało informację dla podmiotów, którym przyznano dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadań w roku Gmina Rudnik otrzymała dofinansowanie na realizację zajęć nauki pływania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 marca 2010r do 30 listopada 2010r. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi ,00zł, drugie tyle gmina dołoży z własnych środków. SPRZEDAŻ SZNURKA I SIATKI DO SŁOMY ORAZ FOLII DO SIANOKISZONKI (folia pięciowarstwowa) długość 1800 m, szerokość 50 cm. Brzeźnica ul. Kozielska 10, 32/ , Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny strona - 13

14 Gala Lider Aktywności Lokalnej już za nami! W dniu 6 stycznia 2010r przez Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wójta Gminy Rudnik wręczone zostały wyróżnienia dla lokalnych liderów w dziedzinie krzewienia kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży. Było to pierwsze Święto Społeczników Gminy Rudnik. Uroczystość miała miejsce w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku i miejmy nadzieję, że wejdzie ona na stałe do kalendarza corocznych imprez. Wyróżnienia otrzymali: 1. Jarosz Hubert sołtys wsi Czerwięcice, 2. Janusz Gałązka działacz sportowy związany od wielu lat z Gminą Rudnik, 3. Bożena Herman Nowak - opiekun świetlicy środowiskowej w Brzeźnicy, 4. Krzysztof Ołenczyn - trener i pracownik świetlicy sportowej "Dąb" Brzeźnica, 5. Adrian Weiser - opiekun świetlicy środowiskowej przy Hali Sportowej w Rudniku, 6. Helga Sekuła - sołtys wsi Lasaki, 7. Gabriela Horny - opiekun świetlic środowiskowych w Rudniku i Sławikowie, 8. Hubert Skornia - działacz sportowy i prezes klubu "Dąb" Brzeźnica, 9. Magdalena Janiczko - opiekun świetlic środowiskowych Modzurowie i Jastrzębiu, 10. Maria Skora - animatorka i opiekun fundacji "Gniazdo" Modzurów, 11. Johannes Szczuka - animator zespołu tanecznego "Sancoussi" w Rudniku, 12. Józef Kostka - Działacz sportowy z Grzegorzowic, 13. Marcin Polowczyk - opiekun sportowej świetlicy środowiskowej w Szonowicach, 14. Piotr Spallek - Proboszcz Parafii Rudnik, 15. Serafin Jegliczka - działacz sportowy z Gamowa, 16. Joachim Ciężkowski - działacz sportowy z Rudnika, 17. Piotr Lenard - działacz sportowy z Modzurowa, 18. Franciszek Jurecki - działacz sportowy z Grzegorzowic. Podczas uroczystości była okazja poznć inicjatywy i pasje ludzi działających najaktywniej na rzecz krzewienia kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży. Celem Gali Lider Aktywności Lokalnej było uhonorowanie tych, którzy na co dzień poświęcają się działalności społecznej, organizują czas wolny dzieciom i młodzieży rozniecając zapał i zamiłowanie do aktywnego wypoczynku. Z pasją i wielkim zamiłowaniem działają po to, by nam się lepiej żyło, abyśmy byli dumni z tego, że mieszkamy właśnie tutaj. Często zapracowani, oddani sprawie pozostają w cieniu niedocenienia. Inicjatywa Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była swoistą próbą dostrzeżenia ich trudu i zaangażowania na rzecz działalności lokalnej. Pierwsze w tym roku spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy 20 stycznia spotkała się w GCI Młodzieżowa Rada Gminy, by zaplanować najbliższe miesiące pracy. Podsumowano poprzedni rok działalności. Oceniono pracę wolontariatu studenckiego w ramach wakacji. Młodzież obrała dwa kierunki działalności. Rozwój świetlic wiejskich, uatrakcyjnienie oferty oraz szkolenie wolontariuszy, chętnych do pracy z dziećmi i dorosłymi jako wychowawcy oraz opiekunowie zajęć. Drugim kierunkiem jest animacja rozwoju wsi o ogólności, możliwość rozwoju lokalnych społeczności, pozyskiwania środków. W najbliższych tygodniach młodzież organizuje wizytę studyjną do jednej z wiosek tematycznych na Śląsku lub w Opolskiem. Organizować też będzie spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami nie tylko z naszego terenu, ale wszystkich chętnych, którzy zechcą podzielić się swoim doświadczeniem. Dawid Hipnarowicz przewodniczący rady przedstawił harmonogram koncertów zespołu Herezis, w lutym i marcu. Bliżej o tym zespole już niedługo. Skład Młodzieżowej Rady Gminy Rudnik obecnej kadencji przedstawia się następująco: 1. Dawid Hipnarowcz Przewodniczący MRG z Rudnika, 2. Bartosz Płaszewski Z-ca Przewodniczącego MRG z Rudnika, 3. Ewa Wolnik Sekretarz MRG z Brzeźnicy, 4. Krzysztof Bajerski z Brzeźnicy, 5. Dominika Waskin z Grzegorzowic, 6. Michaela Jarosz z Grzegorzowic, 7. Dawid Pańczyk z Grzegorzowic. Kalendarz Planowanych Imprez Kulturalno - Sportowych w Gminie Rudnik w roku 2010 Data Nazwa Imprezy Miejsce Organizator K W I E C I E Ń Konkurs Ortografi czny kl. IV VI SP Rudnik ZSO Rudnik Zapomniane Zabytki Grzegorzowice ZSO Grzegorzowice M A J Przegląd Artystyczny Grzegorzowice ZSO Grzegorzowice V Konkurs Biblioteczny Rudnik Gminna Biblioteka Konkurs Historyczny Rudnik ZSO Rudnik 8 III Rodzinny Rajd Rowerowy Gmina Rudnik Animator Sportu Dzień Patrona Szkoły Arb. J. Gawliny Rudnik ZSO Rudnik 9 Amatorski Turniej w Piłce Siatkowej Rudnik Animator Sportu Mistrzostwa Polski Juniorów w Zapasach styl wolny Rudnik LKS Dąb Brzeźnica 2 X-lecie Poświęcenia Remizy Strażackiej Rudnik OSP Rudnik strona - 14 Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

15 Wiwat słodka babciu wiwat słodki dziadku! Dnia 28 I 2010r. wzorem lat ubiegłych zorganizowana została uroczystość, na którą zaproszone zostały wszystkie Babcie i Dziadkowie dzieci z przedszkola w Rudniku. Te święta mają swoją osobliwą tradycję. Spotkanie to zorganizowane zostało w GCI w Rudniku, ze względu na dużą ilość osób - z roku na rok gościmy Ich coraz więcej ( co nas bardzo cieszy). W tym roku przybyło ponad 80 miłych gości. Dziękujemy im za to. Na wstępie po ciepłym powitaniu przez Panią Dyrektor Katarzynę Zawojską dzieci zaśpiewały 100 lat i złożyły życzenia, oraz wręczyły swoim gościom podarunki, które wcześniej same przygotowały. Później nastąpiła część artystyczna, dzieci zaprezentowały różne wiersze, piosenki, tańce oraz zabawy inscenizowane, których nauczyły się w przedszkolu. Wnuczęta najpiękniej jak potrafiły dziękowały przybyłym gościom za miłość, poczucie, że są kochani, wpojone zasady moralne. Dzieci bardzo cieszyły się widząc najbliższe osoby z którymi mogły spędzić ten czas. Po części artystycznej był czas na pyszne ciastka, kawę czy herbatkę. Był to czas wspólnych rozmów i wspomnień. Na koniec uroczystości dzieci poprosiły swoich gości do wspólnej zabawy przy muzyce. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowań ze strony gości nie było końca. Dzieci poczuły się prawdziwymi gospodarzami placówki przedszkolnej. Gorące słowa podziękowania należą się też rodzicom, którzy nie tylko dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale okazali dużą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. 90 rocznica urodzin W dniu 27 lutego br. 90 urodziny obchodził Pan Franciszek Mucha ze Sławikowa. Jubilat od urodzenia mieszka w Sławikowie na tej samej ulicy, na której mieszka nasza 100-latka. Całe życie zawodowe pracował jako cieśla oraz na 5 ha gospodarstwie rolnym. W okresie jesienno-zimowym przez 25 lat pracował jako palacz w MZBM w Raciborzu. Pomimo sędziwego wieku jest osobą pogodną i z poczuciem humoru. Życzenia szacownemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Alojzy Pieruszka. Życzymy mu na dalsze lata dużo szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz doczekania następnych rocznic. 90 i 99 rocznica urodzin W dniu 27 lutego br. 90 urodziny obchodził Pan Franciszek Mucha ze Sławikowa. Jubilat od urodzenia mieszka w Sławikowie na tej samej ulicy, na której mieszka nasza 100-latka. Całe życie zawodowe pracował jako cieśla oraz na 5 ha gospodarstwie rolnym. W okresie jesienno-zimowym przez 25 lat pracował jako palacz w MZBM w Raciborzu. Pomimo sędziwego wieku jest osobą pogodną i z poczuciem humoru. Życzenia szacownemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Alojzy Pieruszka. Życzymy mu na dalsze lata dużo szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz doczekania następnych rocznic. Wójt Gminy złożył też życzenia Pani Albertynie Kotzur, która w dniu 27 lutego br. obchodziła 99 urodziny. Pani Albertyna zameldowana jest na pobyt stały w Lasakach, a od kilku lat czasowo mieszka w Ciechowicach. Jej też życzymy wszystkiego co najlepsze na dalsze lata życia. Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny strona - 15

16 Ach, co to był za bal Karnawał to czas balów, maskarad i zabaw. W czasie karnawału bawią się nie tylko dorośli. Jest to również wspaniała okazja do zabaw dla dzieci, którym ogromną radość sprawia wcielanie się w postacie bajkowe. Troska o nasze lokalne środowisko Informacja o zebranych odpadach Rodzaj odpadów ilość w tonach 2007r. Ach, co to był za bal tak można powiedzieć o balu karnawałowym, na którym nasze przedszkolaki bawiły się w piątek 5 lutego Zabawę prowadził wodzirej, który w przebraniu klauna zapraszał dzieci do tańców przy rytmach muzyki dyskotekowej. W tajemnicy mogę zdradzić, że w tę rolę wcieliła się nasza pani dyrektor Katarzyna Zawojska. W tym roku dzieci przeżyły podróż do krainy bajek, a towarzyszyły im w niej wyjątkowe osoby Myszka Miki, czyli pani Martina Krybus, oraz Pippi Langstrumpf czyli Joanna Rudek. Dzieci brały udział także w zabawach zręcznościowych podczas których musiały wykazać się wielką sprawnością i szybkością. Wystrój sal wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Wszystkie dzieci bawiły się wspaniale o czym świadczyły dobre humory i chęć zabawy bez końca. Dobór strojów przez uczestników był dobrowolny. Przy dyskotekowej muzyce dzieci prezentowały swoje stroje. Wśród przebierańców tradycyjnie przeważały księżniczki i wróżki oraz, spidermeni, batmani i indianie. Był też czas na poczęstunek rodzice dzieci upiekli pyszne ciasta, dzięki którym miały przyjemnie osłodzony czas. Bal dostarczył wszystkim wiele radości. My, dorośli, patrząc na zabawę dzieci, możemy uczyć się od nich spontaniczności i radości życia. Dzieci bawiły się wspaniale: tańczyły, skakały i biegały. To był naprawdę ich bal! Dyrekcja przedszkola i Rada Pedagogiczna bardzo dziękują rodzicom za przygotowanie dzieci do balu i pyszne ciasta, które osłodziły zabawę. Od kilku lat w naszej gminie obserwujemy wzrost świadomości ekologicznej co przedkłada się na dbałość o segregację odpadów komunalnych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Zwyczaj ten zawitał kilka lat temu do gminy Rudnik. Wiele osób przekonało się co do słuszności recyklingu. W społeczeństwie powoli obala się stereotyp sugerujący, iż segregacja jest zajęciem bezproduktywnym. Polska będąc członkiem Unii Europejskiej, została zmuszona do dostosowania swojego prawa do przepisów unijnych. Dotyczy to również segregacji śmieci. Na nasz kraj zostały nałożone wytyczne mówiące o tym, jaką ilość odpadów selektywnych powinniśmy poddawać procesowi powtórnego wykorzystania. Zebrane odpady opakowaniowe są poddawane wstępnemu oczyszczeniu. Makulaturę dzieli się na papier gazetowy i kartony, a następnie jest prasowana i belowana. Podobnie dzieje się z pozostałymi odpadami surowcowymi. Wyodrębnia się folie, butelki plastikowe, puszki aluminiowe, opakowania kartonowe, opakowania po kosmetykach, a także szkło. Na składowisko ilość w tonach 2008r. ilość w tonach 2009r. tworzywa sztuczne 17,92 14,33 52,86 szkło 21,03 28,83 44,49 makulatura 0,96 0,69 0,45 metal 2, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny - 5,70 - zużyte opony - 5,21 - wielkogabaryty 5,10-19,72 nie segregowane odpady komunalne 872,31 741,65 717,8 Razem 919,38 796,41 835,32 Segregowane 41,97 54,76 97,80 Spotkanie pracowników służb społecznych W dniu 10 lutego 2010r w Gminnym Centrum Informacji odbyło się spotkanie robocze pracowników na co dzień zajmujących się świadczeniem pomocy dla osób i rodzin z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Było to juz kolejne z całego cyklu spotkań mających na celu lokalną aktywizację służb społecznych podejmujących działania na terenie Gminy Rudnik. Program spotkań ustalany jest na bieżąco przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku. Przybyli przedstwaiciele służby kuratorskiej, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, policja oraz Sekretarz Gminy. Spotkania mają na celu identyfikację obszarów zagrożeń oraz pobudzenie lokalnej społeczności do aktywności i umiejętnego korzystania z potencjału własnego środowiska, jak i korzystania z zasobów oferowanych z zewnątrz. Inicjuje wymianę informacji i doświadczeń między organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. trafiają jedynie te odpady, których nie można powtórnie przetworzyć. Posegregowane odpady w postaci sprasowanych bloków sprzedawane są do zakładów przetwórczych. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik właściciele nieruchomości mają obowiązek podpisania umów na zbiórkę śmieci, zaś firmy w ramach zawartej umowy dostarczają mieszkańcom potrzebne pojemniki. Z roku na rok odnotowuje się wzrost ilości wyselekcjonowanych odpadów segregowanych na terenie Gminy Rudnik. Dobre nawyki w tej dziedzinie są kształtowane już od najmłodszych pokoleń, w akcje sprzątania świata włączają się już najmłodsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Wszystkim tym, którzy w sposób czynny biorą udział w działaniach proekologicznych serdecznie dziękujemy. Przypominamy również, że w roku bieżącym na terenie Gminy Rudnik odbędzie się selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD oraz opon. O szczegółach akcji gminnej zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach będą umieszczone plakaty o terminach i miejscu zbiórki poszczególnych frakcji odpadów. strona - 16 Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

17 Konkurs na Fotoreportaż pod tytułem Ekologia w obiektywie Gmina Rudnik, zielony zakątek powiatu raciborskiego Wójt Gminy Rudnik ogłasza konkurs na najciekawszy fotoreportaż z zakresu ekologii. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej stale zamieszkującej na terenie gminy Rudnik. Organizatorzy oczekują na inspirujące fotografie pokazujące piękno przyrody i uroki rudnickiej ziemi. Fotograficy amatorzy będą mogli ukazać w swoich pracach piękno przyrody, dla kontrastu - dewastację rodzimego środowiska oraz symbiozę człowieka z naturą. Jury konkursu będzie brać pod uwagę i doceniać walor artystyczny prac i ich profesjonalizm. Na fotografie czekamy do 15 września 2010 br. Konkurs ma charakter otwarty, ma na celu zwiększenie ekologicznej świadomości społeczeństwa poprzez pokazanie unikalności i piękna rodzimej przyrody. Jury złożone z artystów, fotografików i ekologów wybierze najlepsze zdjęcia. Konkurs jest rozgrywany bez podziału na kategorie tematyczne. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda główna cyfrowy aparat fotograficzny. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca inne nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu: 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Rudnik. 2. Konkurs na reportaż fotograficzny przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej stale zamieszkującej na terenie gminy Rudnik. 3. Forma reportażu fotograficznego zdjęcia oraz tekst na nośniku CD. Do fotoreportażu może być dołączony tekst co będzie dodatkowym atutem. Nie ma ograniczeń dotyczących długości tekstu reportażu. 4. Maksymalna ilość zdjęć 12 sztuk. 5. Fotoreportaż należy przesłać do nas na płycie CD, w sztywnym opakowaniu, na adres Sekretariat Gminy Rudnik ul. Kozielska 1, Rudnik z dopiskiem "Ekologia w obiektywie". 6. Termin przyjmowania prac upływa 15 września 2010 liczy się data wpływu prac na adres gminy. 7. Oceny prac dokona komisja konkursowa, powołana przez Wójta we wrześniu 2010 roku. 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 września Uczestnicy konkursu zostaną powiadomiony telefonicznie lub em. Listę zwycięzców ogłosimy także na stronie internetowej gminy. 9. Nagrodą główną w konkursie jest cyfrowy aparat fotograficzny. 10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć w materiałach promocyjnych gminy jak i na stronie internetowej gminy oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. 11. Najlepsze reportaże zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu. Harmonogram wywozów surowców komunalnych i surowców wtórnych na 2010 rok Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień wtórne wtórne Komunalne wtórne Komunalne wtórne Komunalne wtórne Komunalne wtórne Komunalne wtórne Komunalne wtórne Komunalne wtórne Komunalne wtórne Komunalne wtórne Komunalne wtórne Komunalne Komunalne Nazwa Rudnik 8,22 5 9, , ,17 3 8,23 2 Strzybnik 8,22 5 9, , ,17 3 8,23 2 Gamów 8,22 5 9, , ,17 3 8,23 2 Brzeźnica Grzegorzowice o.28 3 Ligota Ks Lasaki Łubowice Sławików Czerwięcice Szonowice Ponięcice Modzurów Jastrzębie Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny strona - 17

18 Zaszczep czworonoga W dniu 4 lutego 2010r w Urzędzie Gminy Rudnik odbyło się spotkanie Władz gminy z Sołtysami. W sprawach bieżących został poruszony problem corocznych szczepień psów przeciwko wściekliźnie. Sołtysi wnioskowali do władz gminy o interwencję w sytuacjach gdy własciciele gospodarstw domowych posiadają kilka czworonogów, a do szczepienia zgłaszają tylko jednego psa. Podano informacje, iż koszt szczepień z roku na rok wzrasta co jest być może powodem spadku ilosci szczepionych psów. Powietowy lekarz weterynarii grozi sankcjami kontrolnymi za uchylanie się od obowiązku szczepień. Kwestie obowiązkowych szczepień reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - Dz. U. z 2004 r. Nr 69 poz W artykule 56 powyższego przepisu czytamy (...) psy powyżej 3 miesiąca zycia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, i dalej czytamy "Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie do 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii. Problem psów wielokrotnie był poruszany na łamach gminnego biuletynu informacyjnego. Przpypomina się, że właściciel czworonoga zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę, utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować dla innych osób zamieszkujących w nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odór itp., zwierzęta domowe (zwłaszcza psy) mogą być wyprowadzane wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania się zwierzęcia. Pies może być prowadzany tylko na smyczy, a w przypadku psów ras średnich, dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne powinien mieć założony kaganiec. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie na terenie mało uczęszczanym przez ludzi. Dodajmy, że niedopełnienie obowiązku szczepień ochronnych w Polsce zagrożone jest karą pozbawienia wolności. Przypominamy, że: Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny (art. 85 ust. 1, par. 8). Wieczór Eichendorffa W Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach zawitała poezja Młodzież z ZSO Grzegorzowice wystąpiła w spektaklu upamiętniającym 222 rocznicę urodzin Josepha von Eichendorff. Recytowano i śpiewano poezję romantycznego twórcy, tak mocno związanego ze Ślaskiem. Oprawę muzyczną i scenografię do spektaklu przygotowali nauczyciele i uczniowie gimnazjum. Gośćmi wieczoru byli m.in. Andrzej Chroboczek - v-ce Starosta Powiatu; Brunon Kozak - były poseł mniejszości niemieckiej; Wiktor Bugla - poeta, tłumacz poezji J.Eichendorffa; Janusz Gałązka - asystent posła Tadeusza Motowidły. Występ młodzieży z Grzegorzowic zachwycił prostotą, profesjonalizmem i przede wszystkim wileką wrażliwością na romantyczną poezję śląskiego poety. Po spektaklu, wystąpił z krótką prelekcją Wiktor Bugla przedstawiajając życie i twórczość poety oraz własne wiersze o Eichendorffie. Na zaproszenie Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach przybył i wystąpił z koncertem chór pieśni z Długomiłowic. Wieczór przy świecach był pierwszym z kilku imprez, jakie będą miały miejsce z okazji rocznicy urodzin Josepha von Eichendorffa. Konkurs Starostwa Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej Starostwo Powiatowe w Raciborzu przy współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa po raz kolejny organizuje konkurs rolniczy " Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej". Rolnicy będą się ubiegać o prestiżowy tytuł powiatowego mistrza wiedzy z zakresu rolnictwa. Konkurs organizowany jest w celu upowszechnienia wiedzy rolniczej w działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa, ochrony środowiska oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Konkurs planuje sie przeprowadzić w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej. Pierwszy etap to eliminacje pisemne, które doprowadzą do wyłonienia grupy dziesięciu finalistów w kategorii indywidualnej oraz pięciu najlepszych drużyn. W drugim etapie finaliści w poszczególnych kategoriach odpowiadać będą ustnie na pytania Komisji Konkursowej. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz puchary Starosty Raciborskiego. Ze szczegółowymi zasadami Regulaminu Konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Raciborzu: Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne, telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie do udziału do dnia 26 lutego 2010r. na adres organizatora Starostwo Powiatowe w Raciborzu Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Plac Okrzei 4, Racibórz tel , e- mail: Powiatowe Zawody Szachowe W dniach oraz reprezentanci gminy Rudnik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach: Aleksandra Bara, Aleksandra Szatanek, Robert Doleżałek, Martin Kroker, Weronika Czogała, Iwona Kroker, Paweł Szczuka, Tomasz Tumulka, wzięli udział w Powiatowym Turnieju Szachowym organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Szachowy. W kategorii szkół podstawowych drużyna dziewcząt zajęła III a chłopców IV miejsce, tym samym zakwalifikowali się do rejonowych zawodów szachowych, które odbędą się w Czerwionce Leszczynach. Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych drużyna dziewcząt zajęła III a chłopców VII miejsce. W kategorii szkół gimnazjalnych drużyna dziewcząt zakwalifikowała się do rejonowych zawodów szachowych, które również odbędą się w Czerwionce Leszczynach. strona - 18 Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

19 Gminne Zawody Szachowe 21 stycznia 2010 roku w naszej szkole odbyły się II Gminne Zawody Szachowe. W zawodach uczestniczyło 24 uczniów. Rozgrywki odbywały się w trzech kategoriach: I chłopcy klas I V, II chłopcy klas VI sp III g III - dziewczyny. Rozgrywki w poszczególnych kategoriach odbyły się systemem każdy z każdym. Sędziami byli pan Mieczysław Płaczek oraz pani mgr Magdalena Nowakowska. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach: I kategoria: I miejsce Robert Doleżałek ZSO Grzegorzowice, Gminne Zawody Lekkoatletyczne Po raz drugi na Hali Sportowej w Rudniku odbęda się szkolne rozgrywki lekkoatletyczne. Cel zawodów to propagowanie lekkiej atletyki jako dyscypliny sportowej wśród młodzieży szkolnej oraz sprawdzenie przez uczniów swoich możliwości w konkurencjach lekkoatletycznych. Data i miejsce: r. Hala sportowa przy ZSO Rudnik, godz W programie następujące konkurencje: Bieg na 30 m, Bieg na 300 m wahadło, Rzut piłką lekarską na odległość tyłem przez głowę, Skok wzwyż, redakcja biuletynu II miejsce Michał Sochiera ZSO Rudnik, III miejsce Strzeduła Mateusz Szkoła Gamów II kategoria: I miejsce Tomasz Tumulka ZSO Grzegorzowice, II miejsce Martin Kroker ZSO Grzegorzowice, III miejsce Paweł Szczuka ZSO Grzegorzowice, III kategoria dziewczyn: I miejsce Aleksandra Bara ZSO Grzegorzowice, II miejsce Weronika Czogała ZSO Grzegorzowice, III miejsce Iwonka Kroker ZSO Grzegorzowice, Uczestnicy z miejsc na podium otrzymali statuetki. Natomiast wszyscy zawodnicy pamiątkowe dyplomy i słodki poczęstunek. Najlepsi uczniowie z każdej kategorii zakwalifikowali się do powiatowych zawodów szachowych, które odbędą się w Miejskim Ośrodku Sportowym w Raciborzu. Sztafeta gwiaździsta (4 zawodników, dziew. 1 okrążenie, chł. 2 okrążenia). Kategorie wiekowe: kl. III IV SP chł./dz. kl. v VI SP chł./dz. kl. I II Gimn. chł./dz. kl. III Gimn. chł./dz. Nagrody: Za I III m-ca w każdej konkurencji medale Za I III m-ca w sztafecie gwiaździstej dyplomy. Każdy zawodnik może startować indywidualnie w dwóch konkurencjach + sztafeta. wydawca i zespół redakcyjny: Red. naczelny p.o. Jan Deńca Urząd Gminy Rudnik druk: Printy Poland ul. Kozielska 1, Rudnik, nakład: 1100 egz. tel , Materiałow niezamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów i skracania tekstów. Materiały do publikacji prosimy dostarczać na nośnikach informatycznych lub przesyłać na adres: Halowe mistrzostwa gminy w piłce nożnej W dniu 20 lutego na hali sportowej w Rudniku odbył się III Halowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy. Celem imprezy było krzewienie aktywności fizycznej, stworzenie sposobu na zagospodarowanie wolnego czasu, popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku. Każdy klub z gminy wystawił po dwie drużyny, w sumie rozegrano 12 meczy. Oto wyniki meczów: Rudnik I Gamów I 2 : 2, 2. Rudnik II Gamów II 2 : 1, 3. Gamów I Grzegorzowice I 2 : 5, 4. Gamów II Grzegorzowice II 2 : 3, 5. Rudnik I - Grzegorzowice I 2 : 1, 6. Rudnik II Grzegorzowice II. - 2 : 7, 7. Rudnik I Gamów II 2 : 1, Rudnik II Gamów I 1 : 3, 9. Gamów II Grzegorzowice I 0 2, 10. Gamów I Grzegorzowice II 1 : 0, 11. Rudnik II Grzegorzowice I 3 : 0, 12. Rudnik I Grzegorzowice II - 2 : 2. Zwycięzcą turnieju została drużyna LKS Zryw Rudnik I 2. LKS Gamów I, 3. LKS Grzegorzowice II, 4. LKS Zryw Rudnik II, 5. LKS Grzegorzowice I, 6. LKS Gamów II. Królem strzelców bramek został Grzegorz Krybus z LKS Grzegorzowice zdobywając 6 bramek. Pyszna sanna W niedzielę 10 stycznia bieżącego roku Pani Bożena Walaszek gminny animator sportu, we współpracy z Fundacją "Gniazdo" z Modzurowa zorganizowała dla wszystkich chętnych kulig. Jako, że mieliśmy prawdziwie zimową aurę, dzieciaków nie trzeba było specjalnie namawiać do wypoczynku na świeżym powietrzu. Choć oferta skierowana była do wszystkich, z zabawy na śniegu skorzystały głównie dzieci i młodzież. W sumie w imprezie udział wzięło prawie sześćdziesiąt osób. Zmarznięci uczestnicy kuligu mogli ogrzać się przy ognisku, posilić się pieczonymi kiełbaskami i ciepłą herbatką. Spotkanie było okazją do podsumowania całokształtu prac związanych z budową placu zabaw w Rudniku. Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny strona - 19

20 Puchar Sołtysów 2010 r. 27 lutego 2010r na sali gimnastycznej w szkole w Szonowicach odbyła się coroczna impreza sportowa turniej tenisa stołowego o "Puchar Sołtysów". W rozgrywkach udział brało wielu zawodników i zawodniczek z terenu gminy Rudnik oraz całego powiatu. Poniżej przedstawia się wyniki rozgrywek: Wyniki SP KLAS I-III 1.Schmidt Aleksandra - Pawłów 2 Grabowski Aneta - Pawłów 3.Zając Magda - Pawłów 1.Grela Artur - Pawłów 2. Wilczek Rafał - Gamów 3. Muszal Paweł - Pawłów Wyniki SP IV- VI 1.Pieruszka Karolina - Gamów 2 Czekała Sandra - Gamów 3. Gwóżdz Nicol - Pawłów 1.Lazar Robert - Pawłów 2. Grela Paweł - Pawłów 3. Ploch Patryk - Pawłów Wyniki Gimnazjum 1. Posmyk Gabriela - Pietrowice 2. Białek Patrycja - Szonowice 3. Zając Anna - Pietrowice 1 Grzesiczek Patryk - Krzanowice 2. Gawełek Paweł - Pietrowice 3. Absalon Dominik - Rudnik Wyniki Młodzież 1.Siwoń Anna Modzurów 2. Lenard Natalia - Modzurów 3. Proba Michaela - Szonowice 1. Litka Marcin - Pawłów 2. Biniasz Szymon - Jastrzębie 3 Kudla Mateusz - Szonowice Wiek Sukiennik Mariusz - Rudnik 2. Lenard Piotr - Modzurów Wiek powyżej 46lat 1. Ciężkowski Krystian - Racibórz 2. Szach Zbigniew - Szonowice Kategoria Open 1. Ciemienga Marek - Borucin 2. Stós Michał - Pawłów 3. Mrozek Patryk - Boruci SP Dziewczyny 1. Czekała Sandra - Gamów 2. Pieruszka Karolina - Gamów 3. Waniek Weronika - Gamów 4. Pendziałek Ewa - Gamów Drużynowo 1. Gamów 2. Rudnik 3. Szonowice SP Chłopcy 1. Hutny Mateusz - Rudnik 2. Waniek Aleksander - Gamów 3. Rzepka Aleksander - Szonowice 4. Strzeduła Rafał - Gamów Drużynowo 1. Gamów 2. Szonowice 3. Rudnik Gimnazjum Dziewczyny 1. Kałuża Marta - Rudnik 2. Białek Patrycja - Szonowice 3. Proba Justyna - Szonowice 4. Gomółka Małgorzata- Rudnik Drużynowo 1. Szonowice 2. Rudnik Gimnazjum Chłopcy 1. Rumpel Kamil - Szonowice 2. Absalon DominIk - Rudnik 3. Fojcik Rafał - Szonowice 4. Neblik Piotr - Szonowice Drużynowo 1. Szonowice 2. Rudnik 20 lat wspólnie w Gminie Rudnik Od 1 marca uczestniczymy w kampanii edukacyjnej, której głównym organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, a prowadzona jest w ramach Roku Historii Najnowszej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na terenie naszej gminy organizatorem tej akcji jest Młodzieżowa Rada Gminy. Celem Akcji jest upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce, która przypada 27 maja tego roku. Akcja 20 lat wspólnie" ma zachęcić mieszkańców do podsumowania i docenienia pozytywnej działalności samorządów poprzez pokazanie, co się zmieniło w okolicy dzięki działalności władz lokalnych. W projekcie oprócz Młodzieżowej Rady Gminy wezmą udział szkoły. Uczniowie w zespołach, pod opieką nauczycieli przeprowadzą wywiady ze swoimi rodzinami i sąsiadami na temat zmian, jakie zaszły w ich miejscowości dzięki działalności samorządu terytorialnego i na tej podstawie stworzą prezentacje multimedialne poświęcone osiągnięciom samorządów na przestrzeni ostatnich 20 lat. Przykłady sukcesów znajdą się na specjalnie przygotowanej Internetowej Mapie Polski, która będzie mogła zostać wykorzystana także na stronach samorządów terytorialnych. Prace uczniów zostaną zaprezentowane na imprezach rocznicowych zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich, organizowanych przez Sejm RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorem Akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, wspierane przez Ministra Edukacji Narodowej, inicjatora ogłoszenia roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej, a także przez ogólnopolskie i regionalne organizacje samorządów terytorialnych. strona - 20 Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia i inwestycje ostatnich czterech lat. Rada Gminy Rudnik

Najważniejsze wydarzenia i inwestycje ostatnich czterech lat. Rada Gminy Rudnik Najważniejsze wydarzenia i inwestycje ostatnich czterech lat Rada Gminy Rudnik 2010-2014 Pracownicy urzędu gminy 2010-2014 Gmina w liczbach Jest nas 5.150 mieszkańców Liczby to specjalność naszego skarbnika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 3228 UCHWAŁA NR 190/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XIV/20/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 31 maja 2012 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

U c h w a ł a Nr XIV/20/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 31 maja 2012 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok U c h w a ł a Nr XIV/20/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Administracja Publiczna ,18 zł, wykonanie 100,00 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,16 zł, wykonanie 74,21 %

Administracja Publiczna ,18 zł, wykonanie 100,00 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,16 zł, wykonanie 74,21 % 6. Zadania z zakresu administracji rządowej. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały budżetowej w zakresie i wynosił: Dochody 2 903 172 zł Wydatki 2 903 172 zł W trakcie roku plan

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Projekt z dnia 8 września 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII.76.2011 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są zawarte umowy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/33/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR X/33/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR X/33/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zwiększa się wydatki budżetu - wydatki inwestycyjne o kwotę 9 500,00 zł w dziale 500 Handel

zwiększa się wydatki budżetu - wydatki inwestycyjne o kwotę 9 500,00 zł w dziale 500 Handel UCHWAŁA NR XXXII/270/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 6 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2017 r. Poz. 3567 UCHWAŁA NR XXXIII/198/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Plan na rok Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 22 519 677,87 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 Centrum Szkoleń Domasik- Magdalena Domasik Projekt pt.: Najkrótsza droga do pracy Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2010 rok. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku Na realizację zadań inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014

Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014 Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014 W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2013/2014 Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 w Goworowie informuje Rodziców, że istnieje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 roku

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/494/2013 z 23 grudnia 2013r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /16 Rady Gminy Nur z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr / /16 Rady Gminy Nur z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr / /16 Rady Gminy Nur z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zasady rekrutacji. Termin rekrutacji: od 1 marca 2012 roku do 30 marca 2012 roku. Ważne pojęcia:

Szanowni Państwo, Zasady rekrutacji. Termin rekrutacji: od 1 marca 2012 roku do 30 marca 2012 roku. Ważne pojęcia: Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków, 2 przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Wyszków na rok szkolny 2012/2013 Szanowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo