WebSphere Academy dla Partnerów IBM Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WebSphere Academy dla Partnerów IBM Polska"

Transkrypt

1 WebSphere Academy dla Partnerów IBM Polska Elastycznos c proceso w biznesowych to lepsza obsługa klienta przed i po sprzedaz y. Maciej Szlemiński IBM Polska 2012 IBM Corporation

2 Stan pożądany: zarządzanie procesowe Finanse Handlowcy Zarząd Automatyczna priorytetyzacja oraz przekazywanie zadań pomiędzy stanowiskami. Customer Service Procesy Administracja Wspomaganie uz ytkowniko w przy podejmowaniu decyzji. Ustandaryzowane procesy wskros organizacji. Efektywne podłączenia do systemo w korporacyjnych. Wykrywanie sytuacji biznesowych i podejmowanie działań. Kontrola procesu w czasie rzeczywistym (SLA).

3 Tradycyjny cykl rozwoju aplikacji procesowej (np. inni sprzedawcy BPM, platformy OpenSource) Programiści Java Eksperci techniczni Użytkownicy / Menedżerowie Analitycy biznesowi Kodowanie usług Portal procesowy Modeler BPEL Narzędzie do modelowania Narzędzia integracyjne Formularze Modeler reguł Narzędzia budowy reguł Gotowy kod wersja 1... Gotowy kod wersja N Raporty / Analizy????? 3 Jakie są zalez nos ci pomiędzy nimi? Czy wszystko jest zsychronizowane?

4 Z IBM BPM nie to co robisz jest tak nowatorskie, ale sposób w jaki to robisz. To sprawia że IBM BPM jest produktem z nowej epoki. Jose Francisco Vergara Director, Knowledge Management and BPM, Iron Mountain

5 Różnica dzięki IBM BPM Developerzy procesu Analitycy biznesowi Narzędzie do modelowania Implementacja graficzna Menedżerowie Wspólny Model Procesu Użytkownicy Raporty / Analizy Portal / formularze Wspo lny model procesu nie ma problemu z synchronizacją elementów Wspo lna platforma budowania aplikacji wszystko w jednym produkcie Niz szy koszt techniczny krótszy i tańszy development, niższe ryzyko projektu 5

6 Obrazek to wykonywalny proces. Bezpośrednio. Bez generacji kodu, kompilowania. Natychmiast.

7 Modelowanie do dokumentacji a modelowanie do uruchamiania

8 Dostępne elementy BPMN jest standardem szerokim, nie do końca rozumianym Wszystkie Zgodność ze standardem BPMN Poziomy zgodności: Opisowy podstawowe modelowanie proceso w dla uz ytkowniko w biznesowych Analityczny Opisowy Wykonywalny IBM BPM Analityczny szczego łowe modelowanie i analiza proceso w Wykonywalny modelowanie proceso w w celu ich uruchamiania Nieliczne Minimalna Pełna Szczegółowość implementacji IBM BPM zapewnia prostotę dla biznesu oraz bogactwo funkcjonalne dla IT 8

9 Zarządzanie wszystkimi aspektami Twojego programu BPM Budowanie włas ciwych aplikacji procesowych Usprawnianie wykonania proceso w dzięki raportom z wykonania

10 Budowanie właściwych aplikacji procesowych to: Organizacja komponento w Projektanta Proceso w Uproszczone (tańsze!) projektowanie wykonywalnego procesu dzięki wspo lnemu s rodowisku dla wszystkich komponento w (diagramo w, formularzy, reguł, usług) Budowanie metodą szybkich przyrosto w częsty odbio r prac przez biznes dzięki odtwarzaniu kolejnych wersji Odtwarzanie (playback) procesu

11 Ciągłe usprawnianie procesów umożliwiają: Zbieranie i korelowanie metryk jakos ci procesu automatycznie przez system Jakos ć proceso w mierzona w czasie rzeczywistym Model zawiera wszystkie komponenty wykonawcze, stan proceso w w locie oraz dane historyczne odnos nie ich wydajnos ci! Wizualizacja wąskich gardeł procesu i automatyczne rekomendacje odnos nie sposobu ich usunięcia Optymalizator Proceso w uwzględnia dane historyczne

12 Zarządzanie całościowe programem BPM oznacza: Centralne zarządzanie wszystkimi elementami proceso w z jednego narzędzia Aplikacje procesowe w opracowaniu Podgląd stanu poszczego lnych serwero w Zdalne instalowanie proceso w w s rodowiskach (testowe, produkcja, itd.) Łatwe migrowanie działających instancji do kolejnych wersji proceso w Wdroz one aplikacje procesowe

13 Live-demo Proces rozliczania koszto w ponoszonych przez pracowniko w Zamodelujemy przepływ procesu Podłączymy przykładowy interfejs uz ytkownika Uruchomimy proces biznesowy w pierwszej wersji VIDEO

14 Live-demo Proces rozliczania koszto w ponoszonych przez pracowniko w Obejrzymy jak moz e wyglądać przykładowy proces Zapoznamy się z portalem procesowym Obejrzymy funkcjonalnos ci związane z monitorowaniem proceso w Karty wyniko w dla pracownika Karty wyniko w dla menedz era Przygotowane raporty dla naszego procesu Proces definiowania nowego raportu VIDEO

15 Architektura i rozwój platformy

16 Tradycyjny cykl rozwoju aplikacji procesowej (np. inni sprzedawcy BPM, platformy OpenSource) Programiści Java Eksperci techniczni Użytkownicy / Menedżerowie Analitycy biznesowi Kodowanie usług Portal procesowy Modeler BPEL Narzędzie do modelowania Narzędzia integracyjne Formularze Modeler reguł Narzędzia budowy reguł Gotowy kod wersja 1... Gotowy kod wersja N Raporty / Analizy????? 16 Jakie są zalez nos ci pomiędzy nimi? Czy wszystko jest zsychronizowane?

17 BPMN + BPEL Komplementarne technologie BPEL BPMN

18 IBM Business Process Manager V8 Autorzy z biznesu oraz IT Właściele i uczestnicy procesów Developerzy IT Process Designer Autorzy i administratorzy Process Center Zarządzanie całym cyklem z ycia BPM Integration Designer Wspólne narzędzia do zarządzania procesami BPMN oraz BPEL BPMN Reguły Monitoring BPEL ESB Process Portal dostępny z pudełka Zasoby wspo lne Wersjonowanie Udoskonalenie Repozytorium BPM Projekt Pomiar Process Server Konfigurowalny Business Space Rejestr usług Wdroz enie Opcjonalne dodatki Microsoft Kompatybilność wsteczna i prosta migracja z Lombardi (BPMN) oraz WPS (BPEL)

19 Process Center jest wspólnym repozytorium Open in Process Designer Open in Integration Designer

20 Tworzenie projektów w oparciu o Process Center Zintegrowane funkcje projektowania dla poszczególnych ról użytkowników Współdzielenie i wersjonowanie zasobów via wspólne repozytorium Autor biznesowy buduje w pełni wykonalne procesy w oparciu o BPMN w narzędziu Process Designer Deweloper IT buduje integracje oraz procesy automatyczne w silniku BPEL w narzędziu Integration Designer Przeciąganie usług na diagram BPMN Process Center Zarządzanie całym cyklem z ycia BPM Zasoby wspo lne Wersjonowanie Rejestr usług Repozytorium BPM

21 Zaawansowane usługi integracyjne w Process Designerze:

22 Tworzenie projektów w oparciu o Process Center Zintegrowane funkcje projektowania dla poszczególnych ról użytkowników Współdzielenie i wersjonowanie zasobów via wspólne repozytorium Autor biznesowy buduje w pełni wykonalne procesy w oparciu o BPMN w narzędziu Process Designer Deweloper IT buduje integracje oraz procesy automatyczne w silniku BPEL w narzędziu Integration Designer Przeciąganie usług na diagram BPMN Przeciąganie interakcji z wykonawcami na diagram BPEL Process Center Zarządzanie całym cyklem z ycia BPM Zasoby wspo lne Wersjonowanie Rejestr usług Repozytorium BPM

23 Wywoływanie procesów BPMN w Integration Designerze:

24 Interfejsy użytkownika

25 Szerokie wsparcie technologii interfejsu użytkownika prosto z pudełka Użytkownicy biznesowi Mobile Sharepoint Outlook Business Space powered by WebSphere Process Portal Application Programming Interfaces (APIs) REST Web Services(WS) EJB SCA JMS 25

26 Pełne wsparcie dla użytkowników mobilnych Bezpłatne klienty ipad oraz iphone już w Apple AppStore! Wersje na systemy Android i Windows Phone dostępne w Q

27 Możliwości integracji z systemami zewnętrznymi

28 Architektura techniczna IBM BPM Portal Procesowy Dodatki Office / Sharepoint Własny front-end Własny portal Formatka Karta wyniko w Outlook Sharepoint API.NET SOAP, REST JSP, Java WebSphere Application Server 8.0 Silnik BPMN Silnik BPEL JDBC MS SQL Oracle DB2 ESB Security Specjalizowane adaptery JMS / MQ, HTTP, WS, REST, Java, + LDAP & JAAS Java / SOAP Java / SOAP Java, SOAP (+ JMS) JDBC Capgemi ni_for_b 2011 Capgemini. GK_BPM All 2

29 IBM BPM umożliwia produkcyjne wdrożenie nawet dużego procesu biznesowego (50+ kroków, 40+ formatek, 20+ funkcji integracyjnych) w dni!

30 IBM BPM: od pomysłu do przemysłu w 90 DNI Zintegrowana analiza i implementacja procesu Analityk BPM (1) Kierownik projektu (1) Specjalista ds. infrastruktury (1) Kamienie milowe projektu 1-3 tygodnie Developer BPM (2) Architekt techniczny (1) Kierownik projektu (1) 6-8 tygodni Developer BPM (1) Architekt techniczny (1) Kierownik projektu (1) Specjalista ds. infrastruktury (1) 2-3 tyg. 1-2 tyg, Definicja Development Test Go Live Cele, mierniki sukcesu Mapy procesów obecnych Analiza procesów Mapy procesów docelowych Model gotowy do wykonania Formularza i raporty KPIs oraz SLAs Model danych Symulacje Modelowanie proceso w i usług Prototypowanie GUI Tworzenie modelu danych Prototypy Integracji i projekty baz danych Wstępne raporty Zgodnos ć procesu ze specyfikacją Implementacja usług z przepływem danych Łączenie usług z procesem Generowanie danych do raporto w Uzupełnienie brakujących 30% funkcjonalnos ci GUI Dokończenie metryk i raporto w Obsługa wyjątko w i zarządzanie błędami Infrastruktura Instalacja i konfiguracja LDAP - integracja Szkolenie / Mentoring Infrastruktura Skrypty administracyjne Tuning wydajnos ciowy

31 WebSphere Academy dla Partnerów IBM Polska Elastycznos ć decyzyjna to lepsze produkty i usługi. Maciej Szlemiński IBM Polska 2012 IBM Corporation

32 Reguły biznesowe to Zasady (algorytmy) podejmowania decyzji biznesowych Spisane w postaci zrozumiałej dla uz ytkowniko w biznesowych Zarządzane przez uz ytkowniko w biznesowych We wspo łpracy z IT, a nie przez IT na podstawie wymagań od biznesu Wdraz ane w sposo b niezalez ny od cykli produkcyjnych IT

33 Reguły biznesowe to Cenniki dynamiczne (polisy, kredyty, lokaty, itd.) Tabele rabatowe Tabele prowizyjne Zasady segmentacji klientów Produkty (dla rynku finansowego) Zasady oceny ryzyka kredytowego/ubezpieczeniowego Limity kredytowe, wydatków służbowych i inne Zasady przetwarzania zamówień Zasady weryfikacji wniosków klientów (np. kredytowych) Wymagania regulacyjne

34 Standardowo reguły zaszyte są w systemach IT Zmiana reguły Zmiana reguły Zmiana reguły Zmiana Zmiana Reguły biznesowe Zmiana Zmiana Start Start Start System produkcyjny Start Start Start Wymaganie Wymaganie Rozwo j kolejnych wersji systemu biznesowego Zmiana platformy Rozszerzenia funkcjonalne ale wydzielenie reguł z systemów to szybsze, tańsze i łatwiejsze wdrażanie zmian!

35 IBM Operational Decision Manager - setki wdrożeń, mierzalne ROI Wzrost zysku o $14 mln w 2.5 miesiąca Up/Cross-sell: Global 500 Bank Udział proceso w STP z 17% na 75% Wycena polis, likwidacja szko d: Kredyt w 1 dzień, zamiast w 15 Nowy proces kredytowy: Top 25 US Commercial Bank IBM ODM zarządza zasadami zgodnos ci (jak dla MIFiD), profiluje kliento w, ocenia produkty, okres la ryzyko, oblicza stopień dopasowania produktu do klienta automatycznie generując oferty dodatkowe kto re bardziej interesują kliento w. Klasyfikacja i ocena ryzyka, strategie produktowe i cenowe zapisane w ODM. Skutkiem jest kompletna platforma zarządzania procesem sprzedaz y ubezpieczeń i likwidacji szko d, łatwa do obsługi przez pracowniko w i działająca w większos ci automatycznie. Scentralizowany system wymuszający włas ciwą interpretację zasad korporacyjnych w zakresie ryzyka kredytowego niezalez nie od typu kredytu, umoz liwia pracownikom obsługiwanie wyjątko w, a nie z mudne przetwarzanie standardowych transakcji.

36 Zarządzanie regułami jest wyzwaniem Zasady podejmowania decyzji biznesowych to reguły biznesowe Tam gdzie istnieją reguły... istnieją problemy z ich obsługą Reguły są ukryte w różnych systemach firmy Aplikacje Dokumenty Reguły muszą być przeprogramowane przez zespół IT Ta sama reguła występuje często w więcej niż jednym systemie Zespoły ludzkie Procesy Ergo zmiany są trudne do wprowadzenia i udokumentowania

37 które adresuje system reguł (BRMS) Zasady podejmowania decyzji biznesowych to reguły biznesowe Tam gdzie istnieją reguły... Business Rule Management System Narzędzia Są one definiowane i zarządzane Aplikacje Dokumenty Repozytorium Są one przechowywane i aktualizowane Zespoły ludzkie Procesy Serwer reguł Są one uruchamiane i monitorowane

38 ... wizualnie opisując reguły Język naturalny Tablica decyzyjna Drzewo decyzyjne

39 ... graficznie łącząc je w procesy decyzyjne Reguła w języku naturalnym Tablica decyzyjna

40 ... zapewniając łatwość ich modyfikacji Wizualna edycja reguł biznesowych:

41 i bezpieczeństwo organizacyjne tego procesu! Zmiana reguł Łatwa: wszystkie wersje reguły zawsze w repozytorium Bezpieczna: szczego łowe desygnowanie uprawnień Przewidywalna: skutki zmian moz na symulować przed wdroz eniem Jaki będzie skutek tej zmiany? Co się zmieniło w poprzedniej wersji? Kto ma uprawnienia do wykonania tej zmiany?

42 Anatomia reguły biznesowej Nazwa Dokumentacja (opis) Kategoryzacja Definicje Warunki Działania Zmienna lokalna Parametr wejściowy

43 Anatomia tabeli decyzyjnej Zwarta forma zapisu szeregu reguł biznesowych o podobnej strukturze Kolumny warunkowe Kolumny wynikowe reguły

44 Live demo co zobaczymy Uproszczony proces kredytowy GUI oparte o IBM BPM Decyzje kredytowe wydaje silnik decyzyjny IBM ODM Zestaw reguł kto re Sprawdzają kryteria minimalne Obliczają scoring i zdolnos ć kredytową Wyceniają kredyt Wydają decyzję kredytową

45 Live demo Łatwos ć modyfikacji reguł w IBM ODM Komunikację między analitykami biznesowymi via konsola biznesowa IBM ODM Dodanie nowej reguły w IBM ODM Business Console Modyfikacja tablicy decyzyjnej w MS Excel Wdroz enie zmian z konsoli IBM ODM Enterprise Console VIDEO

46 Co zobaczyliśmy podczas live demo Łatwos ć zapisu złoz onej logiki decyzyjnej w postaci reguł biznesowych i tablic decyzyjnych Łatwos ć i szybkos ć modyfikacji reguł biznesowych W narzędziach IBM ODM W narzędziach Office Bez zaangaz owania działu IT! Czyli: w jaki sposo b nowoczesne technologie IBM: BPM oraz ODM stanowią fundament elastycznego, wydajnego i innowacyjnego systemu biznesowego

47 Dziękuję za uwagę Maciej Szlemiński IBM Polska

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland SOA strategia IT funkcjonalność zawarta w aplikacjach jest zorganizowana w postaci opartych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Czy EAI może być zwinne? Spis treści

Czy EAI może być zwinne? Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1 Definicje...2 2. Warunki brzegowe...6 3. Koncepcje...9 3.1 Service Strategy...11 3.2 Service Design...16 3.3 Service Transition...23 3.5 Service Operation...26 3.6 Continual

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) 2010 Business Intelligence (BI) Inteligentna Analiza Danych Wprowadzenie Oprogramowanie COGNOS (obecnie IBM Cognos) to od wielu lat nr 1 wśród systemów wspomagających tworzenie i obsługę administracyjną

Bardziej szczegółowo

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes.

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. O Firmie i Produkcie Stworzenie nowoczesnej platformy do zarządzania dokumentami elektronicznymi wymaga od producenta dużego doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12 IIC MAGAZINE I kwartał 2007 nr 12 IBM SysBack Start serwerów blade z sieci SAN Nowinki technologiczne WebSphere Business Integration OD REDAKCJI Drodzy Deweloperzy, zgodnie z powiedzeniem: Jaki początek

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

przewodnik technologii VXTEN

przewodnik technologii VXTEN Co w przewodniku... przewodnik technologii VXTEN Niniejszy przewodnik został przygotowany z myślą o partnerach i firmach współpracujących z TENVIRK Sp. z o.o. Przewodnik zawiera podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo