Zmiany w przyrządach. Zmiany w przyrządach. Budowanie szablonów. Szkolenie z reologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w przyrządach. Zmiany w przyrządach. Budowanie szablonów. Szkolenie z reologii"

Transkrypt

1 Budowanie szablonów Szkolenie z reologii 1 Zmiany w przyrządach Kiedy osiągane jest max naprężenie w trybie CD-OSC urządzenie automatycznie przełącza się w tryb CS-OSC i używa maksymalnego możliwego naprężenia Jeśli to możliwe następuje automatyczny powrót do trybu CD-OSC Kiedy temperatura w silniku osiąga krytyczną wartość w trybie CD-OSC kontrola automatycznie zmienia tryb na CS-OSC i zmienia naprężenie tak aby temperatura silnika nie wzrastała a pomiar jest kontynuowany Zaimplementowano korekcję mikronaprężeń w trybie CS Kontrola siły normalnej została wydzielona w osobną pętlę sterowania aby móc niezależnie kontrolować pomiar naprężeń i wartość Fn Zaimplementowano funkcję Fast Osc mode do kontroli szybkich reakcji Poprawiono kontrolę szczeliny gdy w elemencie windy używano oby funkcji AutoTension i ThermoGap Poprawiono znajdowanie punktu zero kiedy zmieniano geometrię z krótkiej na dłuższą Dodano drugą tablicę 2nd MTC aby móc pracować w trybie Low-Torque Dla kontrolera UTMC należy wybierać medium chłodzące, dodano możliwość diagnozowania otwierania zaworów 2 Zmiany w przyrządach Szukanie punktu zero zaimplementowano tak samo jak dla reometru MARS, nie używając rotacji i naprężenia Zaimplementowano mikrokorekcję naprężeń CS jak dla reometru MARS Sterowanie windą zoptymalizowano aby działała podobnie jak dla reometru MARS Większa precyzja sterowania Większa siła normalna przy szukaniu punktu zero po zmianie z krótkiej na dłuższą geometrię Dopracowano korekcję ThermoGap dla zmian temperatury otoczenia Kontrolę siły normalnej przeniesiono do osobnej pętli sterowania aby mogła sterować niezależnie pomiarem naprężenia i Fn Poprawiono błąd sterowania przy próbkach bardzo elastycznych Nowe możliwości zaimplementowane w pętli sterowania RheoAdaptive Bardzo mała prędkość obrotowa do 10-9 dla wszystkich próbek Szybka kontrola pętli dla trybu CR, dla wartości prędkości 10-4 czas ustawiania 10 do 20ms Sygnał MSC jest bardziej zaszumiony, jest wyświetlany bez korekcji 3 1

2 Zmiany w oprogramowaniu Klucz od wersji oprogramowania 3xx nie pasuje do oprogramowania Rheowin 4xx Oprogramowanie 3xx może być zainstalowanie równocześnie z Rheowin 4xx Oprogramowanie rheowin 3xx wspiera urządzenia MARS II, RotoVisco 1, RheoStress 600, RheoStress 300, RS75, RheoStress 1, RheoScope 1, VT550, RS100-1Ncm, RS100-5Ncm, RS50 Oprogramowanie rheowin 4xx wspiera urządzenia MARS II, MARS III, RheoStress 6000, RotoVisco, RheoStress 600, RheoStress 300, RS75, RheoStress 1, RheoScope 1, VT550 Oprogramowanie rheowin 3xx współpracuje z systemami operacyjnymi - Windows XP with or without any Service Pack - Windows 2000 with Service Pack 1 (or higher) - Windows NT40 with Service Pack 6 and Internet Explorer 6 - Windows ME - Windows 98 SE - Windows 98 with Y2K update and Internet Explorer 401 SP2 Oprogramowanie rheowin 4xx współpracuje z systemami operacyjnymi - Windows 7 (both the 32-bit and the 64-bit version) - Windows Vista with or without any Service Pack - Windows XP with or without any Service Pack - Windows 2000 with Service Pack 1 (or higher) Dodano pasek sterowania reometrem (winda, temperatura, punkt zero, szczelina) Zmieniono układ szablonów, elementów, wzorów implementując technikę Drag&Drop 4 Zmiany w oprogramowaniu Nowy element Go-to do realizowania pętli powtarzania Również działa to w kryteriach błędu W badaniach oscylacyjnych można ustawić czas przykładania sygnału sterującego, nie pełen okres W kryteriach błędu ostatnia zmierzona wartość może być przekazana do pomiaru w następnym kroku Nowe ikony (zielone) pozwalające otworzyć ostatni wykonany pomiar Nowe funkcjonalności w oprogramowaniu *rwr do oceny jakości sygnału Dostępny jest help z opisem działania pęli RheoAdaptive Poprawiono dostępność portów COM do 16 Wprowadzono nowe rotory (dłuższe) do standardowej instalacji Użytkownik może zdefiniować wyświetlane ikony w zakładce elementy Zdefiniowano nowe jednostki (międzyfazowa reologia, tarcie, Weissenberg) Możliwość zdefiniowania wzorca kolorów Dla badania krzywej płynięcia moduł analizy wykresu Dodano w elemencie windy opcję przycinania próbki Pomiar w trybie płynnej zmiany prędkości lub naprężenia ma nowy tryb ciągle, minikrok Nowe modele regresji zaimplementowano Klucz może być pobrany z pliku Automatyczna aktualizacja ze strony www Dodano nowe rotory które były tylko na zamówienie Kontrola pętli CR czekaj na 1 obrót Dane *rwr dla pracy krokowej Zakresy pomiarowe rotorów 5 Rheowin - szablony Komunikat Grafika/Tabele Ustawienia grafiki Wyślij dane na zewnątrz Eksportuj Zapisz Otwórz Identyfikacja/Notatki Idź do 6 2

3 Rheowin - szablony Raport Pokaż okno danych Ustaw temperaturę Uruchom Ustawienia kamery Resetuj Winda Ustawienia druk 7 Rheowin - szablony Rotacja - Wielozadaniowość Rotacja lepkość a temp krok Rotacja lepkość a temp liniowo Rotacja krzywa płynięcia krokowo Rotacja - krzywa płynięcia Rotacja stała prędkość ścinania Pełzanie i powrót Powrót Pełzanie 8 Rheowin - szablony Oscylacje MultiWave temp Oscylacje MultiWave - czas Oscylacje MultiWave naprężenie Oscylacje Naprężenie + Osc Oscylacje przemiatanie temp krok Oscylacje przemiatanie temp liniowo Oscylacje przemiatanie naprężeniem (LVR) Oscylacje przemiatanie częstotliwością (Lepkosprężystość) Oscylacje pomiar w czasie 9 3

4 Rheowin - szablony Badania rozciągania SER Tool Badania rozciągania kontrola Fn Badania rozciągania kontrola szczeliny 10 Rheowin - szablony Analiza Punkt płynięcia Analiza Cross over Analiza Pełzanie i powrót Analiza Wartość Min, Max, Średnia Analiza - Tiksotropia Analiza Pole powierzchni Analiza Interpolacja Analiza Regresja (modele reologiczne) Analiza Odbudowa struktury 11 Rheowin - szablony Analiza porównanie z wzorcem Analiza - SHRP 12 4

5 Viscosity [Pas] Zależność czasowa lepkości podczas ścinania Zależność czasowa uzyskanej odpowiedzi zależy od przyłożonej prędkości ścinania Równowaga niska wysoka średnia Time t [s] 13 Eksperymentalne wyznaczenie krzywej płynięcia Controlled Stress: kontrolowana naprężenie [Pa] (Torque M d ) Controlled Rate: kontrolowana prędkość [1/s] (rpm ) Ciągła - Tiksotropia - CS-krzywa płynięcia - Punkt płynięcia Krokowa - Kalibracja - Większa dokładność Czas t [s] 14 Eksperymentalne wyznaczanie krzywej płynięcia Cel: Klasyfikacja badanej próbki do jednej z kategorii np Newtonian, pseudo-plastyczna, plastyczna, dylatacyjna, etc Krokowo (stabilna wartość) Wzrasta precyzja Płynnie (niestabilna wartość) szybka tiksotropia CS punkt płynięcia Czas t [s] Czas t [s] 15 5

6 Eksperymentalne wyznaczanie krzywej płynięcia HAAKE RheoWin Software Przykład: CR Rotacja płynnie Zakres prędkości Czas (< 120s) Rozkład punktów Ilość punktów Temperatura 16 Zależność temperaturowa Określanie zależności temperaturowych próbki Cel: Określenie własności procesowych i stabilności Wszystkie parametry z wyjątkiem temperatury pozostają stałe Temperatura krokowo Temperatura płynnie T T Czas t [s] Czas t [s] 17 Zależność temperaturowa Im wyższa jest lepkość próbki tym większy jest wpływ zmian temperatury Gradient temperatury i zakres pomiarowy zależą od użytego systemu do stabilizacji temperatury 18 6

7 Lepkość Lepkość ƒ [Pa s] Krzywa płynięcia Tiksotropia i Reopeksja Eksperymentalne wyznaczanie zależności czasowych dla krzywej płynięcia Tiksotropia (Reopeksja) Cel: Określanie spadku lepkości podczas ścinania i odbudowy struktury przy odpoczywaniu (bez ścinania) w celu określenia własności przy starcie, stabilność itp Krzywa czasowa Krzywa płynięcia t 19 Krzywa płynięcia Tiksotropia i Reopeksja Krzywa czasowa Definiowane: Pręd ścinania (const), Czas t Obserwowane: Napr ścinaniające = f(t) Wynik : Lepkość =f (t) i okręślanie współczynnika tiksotropii: [ (t 1 )/ (t 2 )] (Oscylacje) Rotacja = 1 1/s Rotacja = 100 1/s (Oscylacje) Rotacja = 1 1/s > 2 > Czas t [min] t 1 t 2 Krok 1 Struktura Krok 2 Niszczenie Krok 3 Odbudowa struktury Krok 2: Wyższa prędkość ścinania Tym wyższy stopień degradacji t 1 t 2 Time t 20 Krzywa płynięcia Tiksotropia i reopeksja Krzywa płynięciạ Definiowane: Pręd ścinania (wzrost i spadek) Obserwowane: Napr ścinające = f( ) Wynik: Lepkość =f (, t) i pole powierzchni A Krzywa płynięcia tiksotropowego lakieru A Uwaga: Wyniki zależą od wybranego zakresu pomiarowego jest to test porównawczy! 21 7

8 Naprężenie ścinające [Pa] Lepkość [Pa s] Krzywa płynięcia Tiksotropia i reopeksja HAAKE RheoWin Software 1 Krzywa w górę 2 Podtrzymanie (krzywa czasowa) 3 Krzywa w dół Zakres prędkości ścinania Rozkład punktów Ilość punktów Temperatura 22 Krzywa płynięcia Tiksotropia i reopekscja RheoWin Szablon i obliczenia Krzywa płynięcia: Pętla tiksotropii 1 Element windy 2 Wstępne ścinanie 3 Okres odpoczynku 4 Krzywa w górę 5 Podtrzymanie 6 Krzywa w dół 7 Obliczenia powierzchni A 8 Wyświetlanie wyniku 23 Krzywa płynięcia Reopeksja Krzywa płynięcia Krzywa lepkości Prędkość ścinania [1/s] Uwaga: Rzeczywiste zachowanie reopektyczne nie jest często obserwowane, upewnij się że nie obserwujesz innego zjawiska!

9  [-] ThermoHaake RheoWin Pro 293 Krzywa płynięcia Punkt płynięcia Wartość naprężenia ścinającego dla którego kończy się elastyczna deformacja i rozpoczyna płynięcie lepkosprężyste Punkt płynięcia: Definicja nie jest sprecyzowana w literaturze Zależy od własności próbki Nie jest wartością stałą i zależy od przygotowania próbki i parametrów testu Informacje aplikacyjne: Własności sensoryczne, tekstura (np Odczucia w ustach) Stabilność (np Sendymentacja) 25 Punkt płynięcia mierzony za pomocą trybu CS (1) Tryb CS Definiowane: Napr ścinajace (wzrost liniowy, dane zbierane w skali logarytmicznej) Kryterium błędu > 10² Obserwowane: Deformacja Wyniki i obliczenia: log = f(log ) zmiana współczynnika pomiędzy dwoma wykresami 26 Punkt płynięcia mierzony za pomocą trybu CS (2) CS - płynnie Fließgrenzenbestimmung mit Stress-Rampe Yield Fließgrenze Stress : = 2480 Pa bei  = Właściwy do pomiarów małych wartości Rekomendowana metoda (patrz raport 143) [Pa] 27 9

10 [Pa] [Pas] [Pa] Punkt płynięcia mierzony za pomocą trybu CR (1) CR - Krokowo Uwaga: Wyniki zależą od własności reometru i parametrów testu 28 Punkt płynięcia mierzony za pomocą trybu CR (2) Ekstrapolacja krzywej płynięcia przez dopasowanie do modelu np Casson Definiowane: CR-krokowo: Pręd ścinania wzrasta w czasie Obserwowane: Napr ścinające Wyniki i obliczenia: = f( ), Ekstrapolacja dla Ekstrapolacja Casson: 0 = 9 Pa [1/s] 29 Punkt płynięcia mierzony za pomocą trybu CR (3) Ekstrapolacja krzywej płynięcia Paste1 = f (Á) ƒ = f (Á) Herschel-Bulkley (1) Fließgrenze berechnet Ekstrapolacja nie jest precyzyjna: Wyniki zależą od - # liczby punktów pomiarowych - zakresu pomiaru - modelu reologicznego Herschel-Bulkley : 0 = 5 Pa [1/s] 30 10

11 G' [Pa],G" [Pa] ThermoHaake RheoWin Pro 293 J [1/Pa] ThermoHaake RheoWin Pro 281 Shear Stress [Pa] Ì [ ] Punkt płynięcia mierzony w trybie OSC Oscylacje: Przemiatanie amplitudą FG Stress Sweep G' = f ( ) G" = f ( ) Ì = f ( ) Wskazany do pomiaru małych wartości - Dokładne określanie LVR koniec zakresu liniowej lepkosprężystości (LVR) które jest zależne od częstotliwości - Rule of thumb: LVR < t o < 2 LVR 1000 Fließgrenze : = 1749 Pa [Pa] Punkt płynięcia mierzony za pomocą testu pełzania ''2-Side-Approach'' używając testu pełzania Gel 10 Pa J = f (t_seg) Gel 5 Pa J = f (t_seg) Gel 50 Pa J = f (t_seg) 012 Fliessgrenzenbestimmung mit Creep - Test Płynięcia Dokładny, ale zajmujący wiele czasu Stopniowo wzrasta, dopóki podatność J nie zaczyna się odchylać (ie >> 0 ) Elasyczność t_seg [s] 32 Punkt płynięcia mierzony za pomocą trybu ''CD'' (1) Tryb CD" HAAKE Viscotester 550 Definiowane: Pręd ścinania (stała, mała) Obliczane: Obserwowane: Napr ścinające = f(t) Obliczane: = f(t), Maksimum z krzywej 50 0 Metoda t [min] [Pa] Maximum Time t [min] 33 11

12 Punkt płynięcia mierzony za pomocą trybu ''CD'' (2) Tryb CD" - Łatwy do przygotowania - Nie niszczy struktury podczas wypełniani - Praca w prostymi akcesoriami - Nie właściwy dla małych wartości 34 Punkt płynięcia mierzony za pomocą trybu ''CD'' (3) Tryb CD" Metoda porównawcza, wynik zależy od użytej prędkości i liczby punktów pomiarowych Wysoka pręd obrotowa Dobra pręd obrotowa Niska pręd obrotowa 35 Podsumowanie pomiarów punktu płynięcia Wyniki zależą od użytej metody pomiarowej Rekomendowaną metodę pomiarów opisano w Raporcie 143: tryb CS Pomiar poniżej i powyżej punktu płynięcia Intersection of two straight lines Brak ekstrapolacji Jeśli urządzenie nie pracuje w trybie CS: wybierz standard akceptowany przez użytkownika 36 12

13 Pytania? Dziękuje za uwagę 37 13

System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449

System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449 INSTRUKCJA OBSŁUGI System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449 Strona 1 z 64 4. Instalacja 4.1 Wymagania systemowe Aby zainstalować Voltsoft, komputer powinien posiadać: - procesor Pentium 233-megahertz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6

Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6 Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6 Copyright (Prawa autorskie): SmallGIS Antoni Łabaj, Obrońców Helu 21, 30-395 Krakow, Poland www.smallgis.pl Powyższa instrukcja przeznaczona jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON Instrukcja obsługi Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON i programem TopSURV ver. 2.0 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1. Instalacja programu TopSURV... 3 1.2 Usuwanie programu TopSURV...6 1.3 Ponowne

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

SOLAR Instrukcja obsługi

SOLAR Instrukcja obsługi SOLAR Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. OPIS URZĄDZENIA I ZALECEŃ 3 3. URUCHOMIENIE, ODCZYT I OBSŁUGA 4 3.1. Uruchomienie 4 3.2. Wskazanie błędów i odczyt statusu błędu 5 3.3. Eliminacja

Bardziej szczegółowo

fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie

fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego, niniejsza instrukcja nie może być kopiowana, w

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika LaserCut 5.1 Podręcznik Użytkownika (ver5.1 dla kontrolera MPC6515) V1.2 Rozdział 1 Instalacja systemu 1.1 Składniki systemu ------ 4 1.2 Wymagania na komputer 4 1.3 Instalacja karty kontrolera MPC6515

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 IDENTYFIKACJA PRODUKTU W przypadku łodzi wyposażonych w system wskaźników

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy Wersja 3.0 Polska Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy Wprowadzenie Zakup Identyfikacja produktu Gratulujemy zakupu instrumentu serii TPS1200. W celu użytkowania instrumentu w dopuszczalny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja

Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja mgr inż. Daniel Lewandowski promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta Wrocław 2005 Dla rodziców, dzįeki których pomocy udałomisįetakłatwoprzebyćtak

Bardziej szczegółowo

6.3. Instrukcje programowania

6.3. Instrukcje programowania 6.3. Instrukcje programowania 6.3.1. Podstawowe instrukcje Instrukcje logiki bitowej Podstawowymi elementami instrukcji logicznych są styki i cewki. Styki odczytują stan bitu, a cewki nadpisują stan operacji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov DMDE DM Disk Editor and Data Recovery Software Instrukcja obsługi Wersja 2.10 Wersja instrukcji od 03.07.2014 2005-2014 Dmitrij Sidorov Spis treści Pomoc DMDE... 3 Pomoc kontekstowa... 3 O DMDE... 4 O

Bardziej szczegółowo