Przemiennik częstotliwości serii ie5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemiennik częstotliwości serii ie5"

Transkrypt

1 LG/LS Variable Frequency Drive Przemiennik częstotliwości serii ie5 Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości LS serii ie5

2 Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości LG! INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Aby zapobiec uszkodzeniom i awariom urządzenia, przeczytaj tą instrukcję. Nieprawidłowa praca wynikająca ze zignorowania instrukcji obsługi moŝe spowodować znaczne uszkodzenia. Po przeczytaniu tej instrukcji, pozostaw ją w miejscu łatwo dostępnym dla osoby mającej styczność z przemiennikiem. Instrukcję tą powinna posiadać osoba, która aktualnie obsługuje urządzenie i jest odpowiedzialna za jej działanie. UWAGA Nie zdejmuj obudowy przemiennika, kiedy podane jest zasilanie Nie uruchamiaj przemiennika przy zdjętej obudowie. Pokrywę przednią naleŝy zdejmować tylko w przypadku podłączania przewodów lub przy przeglądach okresowych, ale tylko przy odłączonym zasilaniu. Podłączanie przewodów lub przeglądy okresowe powinny być wykonywane, co najmniej po upływie minut od odłączenia zasilania i po sprawdzeniu, Ŝe napięcie na szynie DC spadło poniŝej 3V DC. Przy podłączaniu przewodów ręce powinny być suche. Nie uŝywaj przewodów z uszkodzoną izolacją. Nie poddawaj przewodów ścieraniu, zbytnim napręŝeniom oraz ściskaniu. W przeciwnym razie moŝe dojść do poraŝenia prądem. Instaluj falownik na niepalnych powierzchniach oraz w pobliŝu takich materiałów. W przeciwnym razie moŝe dojść do poŝaru. Odłącz zasilanie, jeŝeli falownik doznał uszkodzenia. W przeciwnym razie moŝe to spowodować dalsze uszkodzenia. Nie dotykaj części przewodzących przy zasilonym urządzeniu gdyŝ mogą one być gorące. W przeciwnym razie moŝe dojść do poparzeń skóry. Nie podawaj zasilania, gdy przemiennik jest uszkodzony lub, gdy brakuje w nim jakiejkolwiek części. W przeciwnym razie moŝe dojść do poraŝenia prądem. Nie wkładaj papieru, elementów z drewna lub metalu lub innych ciał obcych do urządzenia. W przeciwnym razie moŝe dojść do poraŝenia prądem. Przenoszenie i instalacja ŚRODKI OSTROśNOŚCI Przy przenoszeniu zwróć uwagę na wagę produktu. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcją uruchomienia. Nie zdejmuj pokrywy falownika podczas transportu. Nie stawiaj cięŝkich elementów na falownik. Sprawdź czy właściwa jest pozycja urządzenia przy transporcie. Nie rzucaj opakowaniem z urządzeniem lub samym urządzeniem. Impedancja doziemna powinna a być mniejsza niŝ Ω dla zasilania fazowego lub mniej niŝ Ω dla zasilania 3fazowego. UŜytkuj falownik przy zachowaniu następujących warunków środowiskowych:

3 Temp. zewnętrzna pracy Wilgotność Temp. przechowywania Lokalizacja Wysokość i wibracje Ciśnienie atmosferyczne ~ 4 C 9% lub mniej ~ 65 C Miejsca chronione przed korozją, oparami oleju i kurzem, niepalne Max.,m nad poziomem morza, Max. 5.9m/sec (.6G) lub mniej 7 ~ 6 kpa Przewodowanie Nie podłączaj kondensatorów do poprawy współczynnika mocy, dławików wejściowych oraz filtrów wejściowych na wyjście falownika. Kolejność podłączenia faz U, V, W na wyjściu falownika determinuje kierunek obrotów silnika. Podłączenie zasilania falownika na zaciski wyjściowe spowoduje uszkodzenie urządzenia. Przed rozpoczęciem podłączania przewodów naleŝy dokładnie przeczytać instrukcję. Zawsze najpierw zamontuj przemiennik a dopiero później podłączaj przewody. Próbny start Sprawdź wszystkie niezbędne parametry przed uruchamianiem. Zmiana niektórych parametrów moŝe być wymagana z uwagi na charakter obciąŝenia. Zawsze podawaj właściwe napięcie zasilania na zaciski falownika. W przypadku zasilania fazowego przemiennika nie podawaj na zaciski napięcia międzyfazowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia urządzenia. Środki ostroŝności przy uruchomieniu Przy wybraniu opcji autorestartu uwaŝaj, aby nie dotykać części wirujących silnika, gdyŝ po ustąpieniu awarii zacznie on pracować. Przycisk stop na klawiaturze jest aktywny, gdy wybrana jest taka opcja sterowania. Po resecie awarii naleŝy uwaŝać, gdyŝ przy załączonym sygnale start oraz gdy mamy obecny sygnał zadający prędkości, silnik moŝe nagle zacząć się obracać.. Nie zmieniaj i nie modyfikuj Ŝadnej części w falowniku. Nie uŝywaj stycznika na wejściu falownika w celu załączania i wyłączania silnika. UŜywaj filtrów przeciwzakłóceniowych do redukcji zakłóceń elektromagnetycznych. W przeciwnym razie przemiennik moŝe zakłócać urządzenia znajdujące się w pobliŝu. W przypadku wahań napięcia wejściowego, uŝyj dławika sieciowego. Brak dławika moŝe powodować wzrost temperatury kondensatorów do poprawy współczynnika mocy, zasilaczy, lub ich uszkodzenie Przed programowaniem falownika i uruchomieniem silnika zresetuj ustawienia falownika do ustawień fabrycznych (par. P85) Sprawdź ustawienia częstotliwości falownika przed uruchomieniem silnika. Dostosuj tą częstotliwość do moŝliwości znamionowych silnika. Środki ostroŝności przed awariami Przy waŝnych maszynach zapewnij dodatkowe zabezpieczenia np. hamulec bezpieczeństwa, który będzie ochraniał inne urządzenia przed niebezpiecznymi skutkami awarii falownika. 3

4 . Charakterystyka przemienników częstotliwości LG serii ie5 5 wejść wielofunkcyjnych Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe Wyjście analogowe ( V) Funkcja szukania prędkości Zasilany fazowo przemiennik częstotliwości LG/LS serii ie5 to idealne rozwiązanie dla małych maszyn gdzie bardzo istotną rolę grają wymiary i funkcjonalność Sterowanie 3przewodowe Częstotliwość nośna od do khz Forsowanie momentu ręczne i automatyczne Właściwości standardowe Znamionowe zakresy mocy, ;, i,4kw zasilanie fazowe Obudowa : IP Metoda sterowania: U/f Częstotliwość max do Hz Komunikacja RS485 (opcja) Wbudowany regulator PID Moment 5% przy.5 Hz Autorestart po ustąpieniu awarii 5 prędkości krokowych Zastosowanie Wentylatory Pompy Suszarnie Nagrzewnice Szlifierki Transportery Wirówki Maszyny do obróbki materiałów Maszyny przemysłowe Omijanie częstotliwości 4

5 3. Dane techniczne przemienników częstotliwości LG serii ic5 Zasilanie fazowe (3V) Typ falownika (SV xxx ie5x) 4 Moc kw...4 Moc [kva] Dane Prąd FLA [A] znam. Częstotliwość ~ Hz wyjściowe Napięcie 3fazy ( 3 x 3 V AC ) Dane Napięcie faza ~ 3 V (± %) znam. Częstotliwość 5 ~ 6 Hz (±5 %) wejściowe Prąd wejściowy [A] Waga [kg]

6 Praca Sterowanie Sposób sterowania Rozdzielczość nastawy częstotliwości Dokładność nastawy częstotliwości Charakterystyka U/f MoŜliwość przeciąŝenia Forsowanie momentu Metoda sterowania Sygn. wyjściowe Sygnały wejściowe Nastawa częstotliwości Sygnał startu Praca krokowa Stop awaryjny Częstotliwość nadrzędna Funkcje pracy Wyjście błędu Parametry wyjściowe Sterowanie U/f Rozdzielczość nastawy cyfrowej:. Hz Rozdzielczość nastawy analogowej:.6 Hz dla 6 Hz Cyfrowo:. % max. częstotliwości wyjściowej Analogowo:. % max. częstotliwości wyjściowej liniowa, kwadratowa, uŝytkownika U/f 5 % prądu znamionowego przez minutę (charakterystyka odwrotnie proporcjonalna do czasu) Ręczne forsowanie momentu ( ~ 5 %), Automatyczne forsowanie momentu klawiatura / Listwa zaciskowa / protokół komunikacji Modbus Analogowo: ~ V lub ~ ma lub potencjometr na falowniku Cyfrowo: Klawiatura Sygnał pracy do przodu i tyłu Nastawa do 8 prędkości krokowych oraz 4 czasów przyspieszania i hamowania ( ~ 999.9s.) przy uŝyciu wejść wielofunkcyjnych Natychmiastowe odcięcia napięcia na wyjściu falownika Wybór prędkości nadrzędnej na wejściu falownika Poziom detekcji częstotliwości, Alarm przeciąŝenia, Utknięcie, Zbyt wysokie i niskie napięcie, Przegrzanie falownika i silnika, Praca, Zatrzymanie, Prędkość stałą, Szukanie prędkości, Praca krokowa Przekaźnik wyjściowy (3A, 3C, 3B) AC5V A, DC3V A Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Napięcie szyny DC, jedno do wyboru (wyjście: ~ V) Ochrona Klawiatura Funkcje Wyłączenie awaryjne Alarm falownika Autorestart Klawiatura Wartości wyświetlane Błędy wyświetlane Hamowanie prądem stałym, Ograniczenie częstotliwości, Omijanie częstotliwości, funkcja drugiego silnika, Kompensacja poślizgu, Ochrona przed zmianą kierunku, Autorestart, Regulator PID Zbyt duŝe i niskie napięcie, PrzeciąŜenie, Przegrzanie falownika, Przegrzanie silnika, Brak fazy na wyjściu i wejściu, Błąd zewnętrzny, Błąd komunikacji, Utrata sygnału zadającego, Błąd sprzętowy Ochrona przed utykiem, Alarm przeciąŝenia MoŜliwość do prób autorestartu Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Nastawa częstotliwości, Prędkość pracy, Napięcie szyny DC Pamięć błędów i awarii ( do 5 ostatnich ) przechowywana przez falownik Środowisko Temperatura pracy C ~ 65 C Temperatura przechowywania C ~ 65 C Wilgotność powietrza Mniej niŝ 9 %, dla pracy przy 5 C 3% Wibracje PoniŜej m poniŝej 5.9m/sec (=.6g)) 6

7 7

8 4. Zaciski falownika oraz ich funkcje Zasilanie 3 V L N Zabezpieczenie P R S G ( ) P DCN U V W Silnik P Sygnał START do przodu (Par. P66) P Sygnał START do tyłu (Par. P67) AM CM + FM Wyjście pomiarowe ~V (par. P74) P3 Blokada pracy (Par. P68) P4 Reset błedu (Par. P69) P5 JOG (Par. P7) 3 A 3 C 3 B Przekaźnikowe wyjście wielofunkcyjne Mniej niŝ 5V AC, A lub 3V DC, A (par. P77) Analogowe zadawanie prędkości Wybór rodzaju sygnału analogowego (napięciowy lub prądowy) poprzez przełącznik Potencjometr ( kω, /W) Ekran VR AI Zasilanie dla sygnału prędkości: + V, ma Wejście analogowe Napięciowe ~ V Lub Prądowe 4 ~ ma (par. I7 do I ) CM Zacisk wspólny dla VR, V, I 8

9 Listwa zacisków siłowych dla falowników serii ie5 (zasilanie fazowe) Zacisk R S U V W P P DCN Opis Zasilanie przemiennika częstotliwości ( fazy, 3x3V AC). UWAGA: Dla przemiennika serii IE5 (zasilanie fazowe) zasilanie podłączamy pod zaciski: R (faza) oraz S (przewód N) Zaciski wyjściowe silnika ( 3fazy, 3x3V). Zaciski szyny DC UWAGA: do zacisku DCN nie podłączać przewodu zerowego 9

10 Zaciski sterownicze Zacisk Funkcja Opis Wejścia wielofunkcyjne P, P, P3, P4, P5 UŜywane dla wejścia wielofunkcyjnego. Fabryczna wartość Ustawiona na: P praca do przodu FX ( par. I ) Ruch do przodu w przypadku zwarcia z zaciskiem CM i zatrzymanie w przypadku rozwarcia P praca do tyłu RX ( par. I) Ruch do tyłu w przypadku zwarcia z zaciskiem CM i zatrzymanie w przypadku rozwarcia P3 blokada pracy BX (par. I) Gdy zacisk BX jest zwarty z CM, to napięcie na wyjściu napędu jest odłączane. Gdy silnik wykorzystuje do zatrzymania hamulec mechaniczny, to do odłączenia sygnału wyjściowego uŝywa się BX. NaleŜy zachować ostroŝność, poniewaŝ po zdjęciu sygnału BX układ startuje, gdy podany jest sygnał startu FX lub RX P4 Kasowanie awarii RST (par. I3) SłuŜy do kasowania błędów, które powodują wyłączenie falownika. P5 częstotliwość nadrzędna JOG (par. I4) Praca z częstotliwością nadrzędną gdy zacisk jest zwarty z CM. Kierunek ustala się sygnałem FX (lub RX), który musi być równieŝ zwarty. CM Zacisk wspólny Zacisk wspólny dla zacisków opisanych powyŝej VR Zasilanie nastawiania Stosuje się jako zasilanie dla analogowego nastawiania częstotliwości (+V) częstotliwości ( np. potencjometru ). Maksymalna wydajność wynosi +V, ma. AI Sygnał analogowy częstotliwości Wejście zadawania sygnałem analogowym. Na przełaczniku pod pokrywą falownika wybieramy sterowanie sygnałem napięciowym V lub prądowym 4mA (par. I7 do I) AM CM Wyjście analogowe Wyjście pomiarowe dla jednego z następujących sygnałów: Częstotliwość wyjściową, prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe, napięcie szyny DC. Nastawioną fabrycznie wartością standardową jest częstotliwość wyjściowa. Maksymalne napięcie wyjściowe oraz prąd wyjściowy wynoszą: V, ma. Częstotliwość wyjściowa nastawiona jest na 5Hz. (par. I5) 3A,3B,3C Wyjście wielofunkcyjne Jest aktywowane, gdy działa funkcja zabezpieczająca. Prąd zmienny: 5V A, prąd stały: 3V A Usterka: 3A3C zwarte (3B3C rozwarte). Praca: 3B3C zwarte (3A3C rozwarte). (par. I55) S+ S (opcja) Zaciski komunikacyjne Sygnał komunikacji (opcja) RS485/Modbus

11 Wybór analogowego sygnału sterującego (napięciowy lub prądowy) na pomocą przełącznika Sterowanie napięciowe V Sterowanie prądowe 4 ma Sterowanie sygnałem zewnętrznym Sterowanie potencjometrem Wybór sterowania NPN/PNP Sterowanie napięciem wewnętrznym 4V (NPN) Sterowanie napięciem zewnętrznym 4V (PNP)

12 5. MontaŜ przemiennika częstotliwości Falownik montowany w szafie sterowniczej musi posiadać z kaŝdej strony wolną przestrzeń. Wymagane odległości to: Falownik naleŝy instalować w odpowiednim środowisku (opisanym w instrukcji bezpieczeństwa). Ponadto w szafie sterowniczej naleŝy zapewnić właściwy przepływ powietrza

13 6. Klawiatura sterująca oraz programowanie napędu Przycisk Dioda Oznaczenie RUN STOP (Góra) (Dół) FUNC SHIFT REV FWD SET RUN Opis SłuŜy do uruchamiania falownika. Zatrzymanie falownika podczas pracy lub resetowanie sygnału błędu. Przyciśnięcie spowoduje podnoszenie wartości parametrów lub przechodzenie po parametrach w kierunku do góry. Przyciśnięcie spowoduje obniŝanie wartości parametrów lub przechodzenie po parametrach w kierunku w dół. Edytowanie parametrów oraz zatwierdzanie wprowadzonych danych Poruszanie się po grupach parametrów oraz zmiany połoŝenia cyfr Świeci podczas pracy falownika w kierunku do tyłu. Świeci podczas pracy falownika w kierunku do przodu. Świeci się podczas edytowania parametrów falownika Świeci się podczas pracy falownika Procedura zmieniania parametrów na wyświetlaczu Falowniki serii ie5 posiadają dwie grupy parametrów Grupa napędu (Drive group) Parametry podstawowe jak zadawanie częstotliwości, czas przyspieszania / zwalniania itp. Grupa funkcyjna P arametry funkcyjne jak ustawienie częstotliwości wyjściowej, napięcia, zabezpieczeń silnika i falownika, tryb sterowania, operacja PID, ustawienie parametrów dla drugiego silnika itd. 3

14 . Po podaniu zasilania pojawia się główny parametr częstotliwości. (Hz). Przyciskając [SHIFT] poruszamy się między grupami parametrów lub wracamy do parametru pierwszego w danej grupie. 3. Przesuwając [ ] lub [ ] przechodzimy po parametrach w danej grupie. 4. Przyciskając [FUNC] wchodzimy do parametru. 5. Przesuwając [ ] lub [ ] zmieniamy wartość parametru 6. Przyciskając dwa razy [FUNC] zatwierdzamy parametr. 7. Aby dojść do pierwszego parametru w danej grupie przyciskamy [SHIFT] Przykłady zmian parametrów Zmiana czasu przyspieszania z 5sek na 6sek. Zmiana częstotliwości zadanej z Hz na 3,5 Hz 4

15 Zmiana parametru P34 z na Monitorowanie wartości w czasie wystąpienia błędu falownika 5

16 7. Procedura uruchomienia falownika LG serii ie5 Podstawowymi parametrami potrzebnymi do uruchomienia falownika to drv i Frq. Poruszanie się po samych parametrach pokazane jest w punkcie z opisem klawiatury sterującej w dalszej części instrukcji. Drv słuŝy do ustalenia, w jaki sposób realizujemy START/STOP falownika. MoŜemy wybrać opcję startu z klawiatury (Keypad) lub poprzez układ zewnętrzny np. przyciski zewnętrzne (Fx/Rx) lub sterownik. Parametr Frq słuŝy do wyboru, w jaki sposób regulujemy prędkość obrotową silnika. MoŜemy wybrać regulację za pomocą klawiatury (Keypad), potencjometru wbudowanego na falowniku (V) lub sygnałami analogowymi: napięciowym..v lub prądowym ma (AI). JeŜeli prędkość regulowana będzie poprzez klawiaturę, nastawiamy ją w pierwszym parametrze w grupie głównej DRV (fabrycznie.hz) GRUPA NAPĘDU (DRIVE) Widok na ekranie Parametr Zakres min/max Opis Nastawa fabryczna drv Frq Tryb sterowania napędem START / STOP Metoda zadawania częstotliwości 3 4 Keypad Start/Stop realizowany poprzez przyciski na klawiaturze falownika. Fx/Rx Sterowanie poprzez zaciski FX załączenie pracy do przodu RX załączenie pracy do tyłu Fx/Rx FX praca falownika RX wybór pracy przód/tył 3 komunikacja poprzez RS 485 Klawiatura Po przyciśnięciu przycisku ENTER naleŝy nastawić Ŝądaną częstotliwość i po przyciśnięciu jeszcze raz ENTER falownik uzyska nową ustawioną częstotliwość Cyfrowa Klawiatura Po przyciśnięciu przycisku ENTER moŝna płynnie regulować częstotliwość falownika przyciskami góra/dół AI Sterowanie sygnałem analogowym prądowym lub napięciowym (wybieranym za pomocą przełącznika) 3 Analogowa V Sterowanie potencjometrem znajdującym się na falowniku 4 Komunikacja ModBusRTU (opcja) Wybór trybu sterowania P 46 Wybór trybu sterowania Sterowanie U/f Kompensacja poślizgu silnika SprzęŜenie zwrotne. Regulator PID 6

17 Nastawienie częstotliwości powyŝej 6Hz Fabrycznie częstotliwość maksymalna falownika jest ustalona na 6Hz. JeŜeli chcemy, aby częstotliwość pracy była wyŝsza, naleŝy zmienić ją w parametrze P6 dodatkowo, jeŝeli prędkość regulujemy poprzez sygnał analogowy napięciowy (potencjometr) lub prądowy to musimy jeszcze zmienić zakres regulacji częstotliwości poprzez te sygnały w parametrach P56 do P64 zaleŝnie, jakim sygnałem zadajemy prędkość. PoniŜej pokazano parametry dla sygnału analogowego AI. Dla potencjometru wbudowanego na falowniku zmiana częstotliwości jest w par. P6 do P64. Widok na ekranie P 46 Parametr Częstotliwość maksymalna Zakres min/max Opis [Hz] Maksymalna częstotliwość moŝliwa do uzyskania na wyjściu falownika. Do tej częstotliwości odnoszone są czasy przyspieszania i hamowania. Nastawa fabryczna 6[Hz] P 56 P 57 Minimalne napięcie wejścia AI Częstotliwość odpowiadająca napięciu min AI [%] Nastawa minimalnego napięcia analogowego AI, które uaktywnia działanie falownika (wyraŝone w %) Parametry P56P59 tworzą charakterystykę liniową, po której porusza się falownik przy zadawaniu sygnałem napięciowym z potencjometru wewnętrznego. [Hz] Częstotliwość odpowiadająca napięciu w parametrze P56. [%]. P 58 Maksymalne napięcie wejścia AI % Nastawa maksymalnego napięcia AI, po uzyskaniu którego falownik nie przyspiesza (wyraŝone w %). [%] P 59 Częstotliwość odpowiadająca napięciu max AI [Hz] Częstotliwość odpowiadająca napięciu w parametrze P Powrót do ustawień fabrycznych JeŜeli zostały zmienione jakiekolwiek parametry falownika, a napęd nie pracuje właściwie, to naleŝy w pierwszej kolejności powrócić do ustawień fabrycznych falownika poprzez zmianę FU93 Widok na ekranie P 85 Parametr Powrót do ustawień fabrycznych Zakres min/max 3 Opis Powrót do parametrów fabrycznych falownika. Kasuje wszelkie zmiany parametrów dokonane przez uŝytkownika Wszystkie parametry wracają do ustawień fabrycznych Tylko parametry z grupy napędu 3 Tylko parametry z grupy P Nastawa fabryczna 7

18 9. Opis wszystkich parametrów falownika GRUPA NAPĘDU (DRIVE) Widok na ekranie Parametr Wartość max/min Nastawa fabryczna MoŜliwość ustawiania podczas pracy. Częstotliwość zadana [Hz] Parametr ustala częstotliwość na wyjściu falownika.. Tak Podczas pracy na wyświetlaczu jest pokazana aktualna częstotliwość na wyjściu falownika. Podczas stopu pokazywana jest częstotliwosć zadana. Parametr ten nie moŝe być większy niŝ P6 (częstotliwość maksymalna) ACC Czas przyspieszania 6 [s] Parametr ustala czasy przyspieszania przy starcie i zwalniania 5. Tak dec Czas zatrzymania 6 [s] przy zatrzymaniu falownika.. Tak Opis drv Frq Tryb sterowania napędem START / STOP Metoda zadawania częstotliwości Start/Stop realizowany poprzez przyciski na klawiaturze falownika. P (FX) załącz. pracy do przodu Sterowanie P (RX) załącz. pracy do tyłu poprzez zaciski P (FX) praca falownika P (RX) wybór pracy przód/tył komunikacja poprzez RS 485 (opcja) Cyfrowa Klawiatura Po przyciśnięciu przycisku ENTER naleŝy nastawić Ŝądaną częstotliwość i po przyciśnięciu jeszcze raz ENTER falownik uzyska nową ustawioną częstotliwość Nie Nie Klawiatura Po przyciśnięciu przycisku ENTER moŝna płynnie regulować częstotliwość falownika przyciskami góra/dół AI Sterowanie napięciowe zaciskiem AI napięciowo [V] lub prądowo 4 [ma] (zaleŝnie od wyboru pozycji przełącznika 3 Analogowa V Sterowanie potencjometrem znajdującym się na falowniku 4 Komunikacja ModBusRTU St Częstotliwość krokowa [Hz] Nastawianie częstotliwości krokowej podczas pracy. Tak wielostopniowej NaleŜy zdefiniować uŝywany zacisk P P5 na pracę wielostopniową (par. P66P7 na 5) St Częstotliwość krokowa Nastawianie częstotliwości krokowej podczas pracy. Tak wielostopniowej NaleŜy zdefiniować uŝywany zacisk P P5 na pracę wielostopniową (par. P66P7 na 6) St3 Częstotliwość krokowa 4 Nastawianie częstotliwości krokowej 4 podczas pracy 3. Tak wielostopniowej NaleŜy zdefiniować uŝywany zacisk P P5 na pracę wielostopniową (par. P66P7 na 7) CUr Prąd wyjściowy Wyświatla aktualny prąd na wyjściu falownika 8

19 rpm Prędkość obrotowa silnika Wyświetla prędkość obrotową napędzanego silnika dcl Napięcie na szynie DC Wyświetla wartość napięcia na szynie DC falownika vol Ekran uŝytkownika Napięcie na wyjściu falownika [V] vol non Wyświetlanie błędu Wyświetla typ błędu, częstotliwość i stany pracy w chwili wystąpienia błędu drc Kierunek obrotów silnika F, r Wybór kierunku obrotu silnika gdy parametr drv jest F Tak ustawiony na lub F r kierunek do przodu kierunek do tyłu GRUPA FUNKCYJNA P Widok na ekranie Parametr Wartość max/min Nastawa fabryczna MoŜliwość ustawiania podczas pracy P Idź do kodu 88 Przechodzenie bezpośrednio do Ŝądanego numeru kodu w Tak grupie funkcyjnej P P Historia błędów Informacje dotyczące typów awarii, częstotliwości, prądu i non P Historia błędów warunków pracy w czasie awarii. Ostatni błąd jest pokazany non P 3 Historia błędów 3 w parametrze P non P 4 Kasowanie historii błedów Kasuje historię błędów zapamiętanych w parametrach PP3 Tak P 5 Blokada kierunku pracy silnika Brak blokad Blokada pracy silnika do przodu Blokada pracy silnika do tyłu Nie P 6 Krzywa przyspieszania Charakterystyka liniowa Nie P 7 P 8 Krzywa zwalniania Tryb stopu Krzywa typu S Hamowanie poprzez nastawione parametry w napędzie Nie Hamowanie prądem stałym Wolny wybieg silnika P 9 Częstotliwość hamowania 6 [Hz] Częstotliwość, od której aktywne jest hamowanie prądem 5. Nie wstrzykiwaniem prądu stałego stałem. nastawione poniŝej częstotliwości P8 Nie moŝe być P Opóźnienie załączania hamowania wstrzykiwaniem prądu stałego. 6 [s] Czas opóźnienia hamowania prądem stałym po osiągnięciu częstotliwości P9. Nie Opis P P P 3 P 4 Napięcie hamowania wstrzykiwaniem prądu stałego Czas hamowania wstrzykiwaniem prądu [%] Napięcie szyny prądu stałego podawane na wyjście falownika 5 Nie Nastawiane w % par. P43 (znamionowy prąd silnika) 6 [s] Czas podawania prądu stałego do silnika. Nie stałego Napięcie początkowe [%] Parametr ustala wartość napięcia hamowania przed startem 5 Nie hamowania wstrzykiwaniem falownika Nastawiane w prądu stałego % par. P43 (znamionowy prąd silnika) Czas początkowy hamowania wstrzykiwaniem prądu stałego 6 [s] Czas trzymania hamowania przed rozpoczeciem Nie przyspieszania silnika P 5 Częstotliwość funkcji JOG [Hz] Nastawa częstotliwości dla funkcji JOG. Tak Nie moŝe być wyŝsza niŝ P6 częstotliwość maksymalna P 6 Częstotliwość maksymalna 4 [Hz] Maksymalna częstotliwość moŝliwa do uzyskania na wyjściu 6. Nie falownika. Do tej częstotliwości odnoszone są czasy przyspieszania i hamowania. P 7 Częstotliwośc bazowa 3 [Hz] Częstotliwość znamionowa silnika 6. Nie 9

20 P 8 Częstotliwośc początkowa [Hz] Częstotliwość, od której falownik rozpoczyna pracę..5 Nie P 9 Wybór forsowania momentu Ręczne Automatyczne Nie P Forsowanie przy pracy do 5 [%] Nastawa wartości forsowania momentu w kierunku pracy 5 Nie przodu silnika do przodu. jako % maksymalnego napięcia wyjściowego Nastawiane P Forsowanie przy pracy do Nastawa wartości forsowania momentu w kierunku pracy tyłu silnika do tyłu. jako % maksymalnego napięcia wyjściowego Nastawiane P Charakterystyka U/f Linowa Kwadratowa Nie P 3 Regulacja napięcia 4 [%] Nastawa wartości napięcia na wyjściu falownika. Ustawiana Nie wyjściowego jako procent wartości napięcia wyjściowego. P 4 Wybór wyłaczenia od Wybór czy falownik ma zatrzymać silnik po przeciąŝeniu Tak przeciąŝenia Nie Tak P 5 Poziom wyłączenia od 3 [%] Nastawa wartości prądu, po przekroczeniu którego silnik jest 8 Tak przeciąŝenia zatrzymany. Ustawiane jako procent P43. P 6 Czas opóźnienia wyłączenia 6 [s] Nastawa czasu zwłoki wyłączenia silnika po przekroczeniu 6 Tak od przeciąŝenia wartości parametru P5 P 7 Wybór ochrony przed 7 bit Nastawa parametru pozwala na zatrzymanie przyspieszania Nie utykiem lub zwalniania podczas pracy falownika podczas przyspiesz. podczas ciągłej pracy podczas hamowania P 8 Poziom ochrony przed utykiem Bit Bit Bit [%] Nastawa wartości prądu aktywującego ochronę przed utykiem 5 Nie podczas przyspieszania, ciągłej pracy i hamowania. Wartość jest procentem parametru P43 P 9 Zapamiętywanie Nie częstotliwości przy sterowaniu Góra/Dół Przy sterowaniu Góra/Dół (tzw. Motopotencjometr) moŝemy aktywować fukcję zapamiętywania czętotliwości. Częstotliwość zapamiętana pokazywana jest w par. P3 P 3 Częstotliwość zapamiętana. Góra/Dół Wartość częstotliwosći zapamiętanej w aplikacji Góra/Dół P 3 Częstotliwość przytrzymania [Hz] W momencie uzykania częstotliwości nastawionej w tym 5. Nie parametrze, falownik zatrzymuje się na jej poziomie. Parametr uŝywany głównie w aplikacjach windowych i realizujący mechaniczy hamulec. P 3 Czas przytrzymania [s] Nastawa czasu, przez który przytrzymywana jest. Nie częstotliwość z parametru P 3 P 33 Wybór detekcji awarii 7 bit Wybór zabezpieczeń, które chcemy aktywować w falowniku Nie zabezp. Doziemne Bit brak fazy na wejściu Bit brak fazy na wyjściu Bit 3 4 5

21 P 34 P 35 P Wybór startu po załączeniu Parametr pozwala na wybór jak falownik ma się zachować po zasilania ponownym podaniu zasilania. Parametr jest aktywny gdy drv = lub. Autorestart jest wykonywany gdy po skasowaniu awarii jest sygnał na zacisk FX lub RX Bez autorestartu Autorestart Wybór autorestartu po Parametr pozwala na wybór restartu falownika po potwierdzeniu awarii zatwierdzeniu awarii. Parametr jest aktywny gdy drv = lub. Autorestart jest wykonywany gdy po podanu zasilania aktywny jest sygnał na zacisk FX lub RX Bez autorestartu Autorestart w momencie potwierdzenia awarii Wybór szukania prędkości 5 Parametr jest uŝywany do ochrony przed moŝliwymi błędami podczas pracy silnika. H. Restart 3. H 4. Normalne Autorestart po chwilowy m braku Restart po resecie awarii przyspieszanie zasilania Tak Tak Tak Bit 3 Bit Bit Bit P37 Ograniczenie prądu przy 8 [%] Parametr ogranicza wartość prądu podczas szukania Tak szukaniu prędkości prędkości. Wartość jest procentem parametru P43 P 38 Liczba prób autorestartów Nastawa ilości prób autorestartów po wystąpieniu awarii. Tak Funkcja jest aktywna gdy drv = lub. P 39 P 4 P 4 Czas pomiędzy próbami autorestartu Moc znamionowa napędzanego silnika Liczba par biegunów napędzanego silnika 6 [s] Nastawa czasu pomiędzy próbami autorestartów. Tak..4 Moc znamionowa silnika z tabliczki znamionowej. Moc jest Nie przypisana do mocy znamionowej falownika... kw.3. kw.4.4 kw Liczba par biegunów spisana z tabliczki znamionowej silnika. 4 Nie Wartość tą falownik przelicza do wyświetlania prądkości obrotowej silnika. P 4 Znamionowy poślizg silnika [Hz] Znamionowy poślizg silnika spisany z tabliczki znamionowej Nie silnika lub obliczony ze wzoru

22 P 43 Znamionowy prąd silnika. 5.5 [A] Znamionowy prąd silnika spisany z tabliczki znamionowej Nie silnika. P 44 Prąd silnika bez obciąŝenia. 5.5 [A] Prąd silnika przy obrotach znamionowych silnika bez Nie podłączenia go do obciąŝenia. W przypadku braku danych, naleŝy wpisać 5% wartości parametru P43 P 45 Częstotliwość nośna [khz] Praca silnika z napędem moŝe powodować słyszalne dzwięki 3 Tak pracy silnika i pojawienie się prądu upływowego. Im wyŝsza częstotliwość tym dzwięki z silnika są mniej słyszalne. P 46 Wybór trybu sterowania Sterowanie U/f Kompensacja poślizgu silnika SprzęŜenie zwrotne. Regulator PID Nie P 47 Wzmocnienie P dla 99.9 [%] Nastawy wzmocnień dla regulatora PID przy sterowaniu 3. Tak sprzęŝenia zwrotnego PI poprzez sprzęŝenie zwrotne P 48 Wzmocnienie I dla sprzęŝenia zwrotnego PI. 3. [s]. Tak P 5 P 5 Wzmocnienie F dla sprzęŝenia zwrotnego PI Górna granica częstotliwości dla sterowania PID [%] Nastawa wzmocnienia regulatora PID przy sterowaniu. Tak poprzez sprzęŝenie zwrotne. [Hz] Parametr ogranicza wartość częstotliwości wyjściowej dla 6. Tak sterowania PID. P 5 Dolna granica częstotliwości dla sterowania PID [Hz] Parametr ogranicza wartość częstotliwości wyjściowej dla 5. Tak sterowania PID. P 53 P 54 P 55 P56 P 57 Ekran po włączeniu falownika Wzmocnienie dla wyświetlania prędkości Stała czasowa filtru dla wejścia sygnału analogowego AI Minimalna wartość wejścia AI Częstotliwość odpowiadająca wartości P56 3 Wybór parametru, który ma być pokazany na wyświetlaczu po załączniu falownika Częstotliwość zadana Czas przyspieszania Czas hamowania Tryb napędu Tryb częstotliwości Częstotliwość krokowa Tak Częstotliwość krokowa Częstotliwość krokowa 3 Prąd wyjściowy (Cur) Prędkość obrotowa silnika (rpm) Napięcie szyny DC falownika Ekran uŝytkownika Wyświetlanie błędu Kierunek obrotów silnika Prąd wyjściowy Prędkość obrotowa silnika [%] Parametr słuŝący do zmiany wyświetlania prędkości Tak obrotowej: prędkość obrotowa (obr/min) lub prędkość mechaniczna (m/mi) 9999 Dopasowanie reakcji falownika na sygnał analogowy podany Tak na wejście AI. Im większa nastawa tym wolniejsza reakcja na skokową zmianę sygnału zadającego [%] Nastawa minimalnego prądu lub napięcia wejścia AI, które [%] Tak uaktywnia działanie falownika. Parametry P56P59 tworzą charakterystykę liniową, po której porusza się falownik przy zadawaniu sygnałem prądowym [Hz] Częstotliwość odpowiadająca napięciu w parametrze P56.. Tak P 58 Maksyimalna wartość wejścia AI [%] Nastawa maksymalnego prądu lub napięcia wejścia AI, po [%] Tak uzyskaniu którego falownik nie przyspiesza.

23 P 59 Częstotliwość odpowiadająca wartości P58 [Hz] Częstotliwość odpowiadająca napięciu w parametrze P Tak P 6 P 6 P 6 Stała czasowa filtru dla potencjometru na falowniku Minimalna wartość napięcia potencjometru na falowniku Częstotliwość odpowiadająca wartości P Dopasowanie reakcji falownika na sygnał potencjometru na Tak falowniku Im większa nastawa tym wolniejsza reakcja na obrót potencjometru [%] Nastawa minimalnego napięcia potencjometru na falowniku, [%] Tak które uaktywnia działanie falownika. Parametry P6P64 tworzą charakterystykę liniową, po której porusza się falownik przy zadawaniu sygnałem prądowym [Hz] Częstotliwość odpowiadająca napięciu w parametrze P6.. Tak P 63 Maksyimalna napięcia potencjometru na falowniku [%] Nastawa maksymalnego napięcia potencjometru na [%] Tak falowniku, po uzyskaniu którego falownik nie przyspiesza. P 64 Częstotliwość odpowiadająca wartości P63 [Hz] Częstotliwość odpowiadająca napięciu w parametrze P Tak P 65 P 66 P 67 P 68 P 69 P 7 Kryterium zaniku sygnału analogowego prędkości Określenie funkcji wejścia wielofunkcyjnego P Określenie funkcji wejścia wielofunkcyjnego P Określenie funkcji wejścia wielofunkcyjnego P3 Określenie funkcji wejścia wielofunkcyjnego P4 Określenie funkcji wejścia wielofunkcyjnego P5 4 Wyłączone Aktywne poniŝej połowy nastawy Aktywne poniŝej nastawy FX Praca do przodu RX Praca do tyłu Blokada pracy (Est) 3 Resetowanie błędu (RST) 4 Częstotliwosć nadrzędna JOG 5 Częstotliwość krokowa St 6 Częstotliwość krokowa St 7 3 Tak Tak Tak Tak Tak 8 4 Tak Tak Hamowanie prądem stałym Tak Tak Góra/Dół Wziększanie częstotliwości ObniŜanie częstotliwości Sterownie 3przewodowe EXT A: Zewnętrzne wyłączenie awaryjne styk NO EXT B: Zewnętrzne wyłączenie awaryjne styk NC Zmiana pomiędzy sterowaniem PID a sterowaniem U/f Zmiana pomiędzy komunikacją a sterowaniem U/f P 7 P 7 Wyświetlanie bitowe zacisków wejściowych Stała czasowa filtru dla wejść wielofunkcyjnych Trzymanie analogowe 3 Zatrzymanie przyspieszania / hamowania 4 Kasowanie ustawienia sterowania Góra/Dół Bit4 Bit3 Bit Bit Bit P5 P4 P3 P P Dopasowanie reakcji falownika na sygnał podany na wejścia 5 Tak wielofunkcyjne Im większa nastawa tym wolniejsza reakcja na sygnał. P 73 Wyjście analogowe AM 3 Wartość odpowiadającav Tak Częstotliwość Częstotliwość maksymalna 3

24 P 74 Regulacja wyjścia analogowego AM 3 Prąd wyjściowy Napięcie wyjściowe Napięcie szyny DC 5% prądu znam.falownika 8 V AC 4V DC [%] UŜywane do doregulowania wyjścia analogowego, gdy Tak uŝywamy go jako wyjścia pomiarowego. Standard to V P 75 P 76 P 77 Poziom detekcji częstotliwości Pasmo detekcji częstotliwości Określenie przekaźnika 3AC [Hz] Nastawa częstotliwości, po uzyskaniu której podawany jest sygnał na wyjście wielofunkcyjne. Szerokośc pasma częstotliwości wykrywanej, ustalonej w par. P75 7 FDT Zamknięcie przekaźnika MO po osiągnięciu połowy pasma detekcji (P76/) poniŝej kaŝdej częstotliwości krokowej. Otwarcie po przekroczeniu częstotliwości krokowej. FDT Zamknięcie przekaźnika MO po osiągnięciu połowy pasma detekcji (P76/) poniŝej częstotliwości P75. Otwarcie po przekroczeniu tej częstotliwości. 3. Tak. Tak 7 Tak FDT 3 Zamknięcie przekaźnika MO po osiągnięciu połowy pasma detekcji (P76/) poniŝej częstotliwości P75. Otwarcie po przekroczeniu połowy pasma detekcji (I53/) powyŝej częstotliwości P75 P 78 Ustawienie przekaźnika błędu Przekroczenie liczby autorestartów FDT 4 Zamknięcie przekaźnika MO po osiągnięciu częstotliwości P75. Otwarcie po przekroczeniu połowy pasma detekcji (P76/) poniŝej częstotliwości P75. FDT 5 Działanie odwrotne niŝ w FDT 4 OL PrzeciąŜenie (przekroczenie F54 po czasie F55 IOL PrzeciąŜenie falownika Utyk silnika (STALL) Zbyt wysokie napięcie (OV) Zbyt niskie napięcie (LV) Przegrzanie falownika (OH) Zanik sygnału zadawania prędkości Praca falownika Zatrzymanie falownika Osiągnięcie częstotliwości zadanej Szukanie prędkości Czekanie na sygnał startu (gotowość) Zadziałanie przekaźnika błędu Wystąpienie awarii inne niŝ obniŝenie napięcia Wystąpienie zbyt niskiego napięcia Tak Bit Bit Bit P 79 Numer falownika 3 Ustawiane dla pracy w sieci poprzez RS 485 Tak P 8 Prędkość transmisji Prędkość dla komunikacji przez RS Tak 3 [bps] 4[bps] 48[bps] 96[bps] 4

25 P 8 P 8 P 85 Wybór działania po zaniku sygnału zadawania prędkości Czas oczekiwania po utracie sygnału zadawania prędkości Powrót do ustawień fabrycznych 4 9[bps] UŜywane gdy sygnał zadający jest poprzez zaciski AI lub komunikację przez RS485 Kontynuacja pracy po utracie sygnału Wolny wybieg Zatrzymanie po charakterystyce Tak. [s] Czas oczekiwania przy zaniku zadawania częstotliwości. Po. odczekaniu tego czasu, falownik działa według nastawy z par. P8 3 Powrót do parametrów fabrycznych falownika. Kasuje wszelkie zmiany parametrów dokonane przez uŝytkownika Nie 3 Wszystkie parametry wracają do ustawień Tylko parametry z grupy napędu Tylko parametry z grupy P P 86 Hasło zabezpieczające FFFF Hasło dla parametru P87 Tak P 87 Blokowanie zmiany FFFF MoŜliwość blokowania parametrów falownika po wpisaniu Tak parametrów falownika hasła w parametrze P86 UL L MoŜliwa zmiana parametrów Zmiany parametrów zablokowane P 88 Wersja oprogramowania Nie 5

26 9. Awarie i błędy falownika Historia błędów i awarii falownika jest zapisywana w parametrach P do P3. Display Protective Function Over Current Protection Ground Fault Inverter Overload Inverter Trip Heat Sink Over Heat DC Link capacitor overload Description Wyłączenie spowodowane przekroczeniem prądu na wyjściu falownika ponad % wartości znamionowej Zadziałanie zabezpieczenia doziemnego. Wyłączenie spowodowane przekroczeniem prądu ponad wartość znamionową (5% przez minutę ( chka odwrotnie proporcjonalna do czasu). Wyłączenie spowodowane przekroczeniem prądu ponad wartość P5 przez czas dłuŝszy niŝ ustawiony w parametrze P6. Wyłączenie spowodowane przegrzaniem się falownika, w wyniku uszkodzenia wentylatorów chłodzących, bądź zbyt wysoką temperaturą otoczenia Falownik odłącza zasilanie na wyjściu, jeŝeli kondensatory są juŝ zuŝyte Output Phase Open Wyłączenie spowodowane brakiem jednej fazy na wyjściu falownika (U,V,W) Over Voltage protection Low Voltage Protection Wyłączenie spowodowane pojawieniem się zbyt wysokiego napięcia na szynie prądu stałego ( powyŝej 4V). Zwykle zdarza się to przy zbyt szybkim hamowaniem i brakiem moŝliwości wytłumienia energii w falowniku. NaleŜy wydłuŝyć czas hamowania. Wyłączenie spowodowane zbyt niskim napięciem na szynie prądu stałego. MoŜe to oznaczać zbyt niskie napięcie zasilające falownik. Electronic Thermal Zadziałanie zabezpieczenia termicznego falownika spowodowane przegrzaniem się silnika. EEP Error Błąd pamięci falownika Inverter H/W Fault Wyłączenie falownika spowodowane awarią obwodu sterującego falownika. Communication error Fan fault Instant Cut Off External Fault A External Fault B Operating Method when the Frequency Reference is Lost Wyłączenie spowodowane błędem w komunikacji z wyświetlaczem na falowniku Awaria wentylatora chłodzącego falownik. Zadziałanie zacisku BX. Zdjęcie tego sygnału moŝe spowodować start falownika jeŝeli ciągle podany jest sygnał startu FX lub RX. Wyłączenie spowodowane pojawieniem się sygnału awarii zewnętrznej ExtA na wejściu wielofunkcyjnym (styk NO). Jedno z wejść wielofunkcyjnych P do P5 musi być nastawione na 8 (par. P66 do P7) Wyłączenie spowodowane pojawieniem się sygnału awarii zewnętrznej ExtB na wejściu wielofunkcyjnym (styk NC). Jedno z wejść wielofunkcyjnych P do P5 musi być nastawione na 9 (par. P66 do P7) Utrata sygnału zadającego częstotliwość. ZaleŜnie od nastawy parametru P65 (Wybór działania po zaniku sygnału zadawania prędkości) falownik moŝe kontynuować pracę, zwolnic po rampie lub wolnym wybiegiem. 6

27 . Urządzenia zewnętrzne do falowników LG serii ie5 Falownik Moc Filtr wejściowy klasy B standard Zabezpieczenie falownika SViE5,kW FEG 83 P B6A SViE5,kW FEG 83 P B6A SV4iE5,4kW FEG 83 P BA. Wymiary falowników serii ie5 Wymiary w [mm] Falownik Moc W H D H W Ǿ SViE5,kW , SViE5,kW , SV4iE5,4kW , 7

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ Vo P4 P5 VR V1 CM I AM O O O O O O O 30A 30B 30C MO EX P24 P1 P2 CM P3 O O O O O O O O O O LISTWA P1 P2 P3

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości LG!

Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości LG! Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości LG! INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Aby zapobiec uszkodzeniom i awariom urządzenia, przeczytaj tą instrukcję. Nieprawidłowa praca wynikająca ze zignorowania instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości Serii ig5a. Instrukcja obsługi

Przemiennik częstotliwości Serii ig5a. Instrukcja obsługi Przemiennik częstotliwości Serii ig5a Instrukcja obsługi Spis treści strona: rozdział: 4 1. Dane techniczne przemienników częstotliwości LG serii ig5a 6 2. Montaż przemiennika częstotliwości 8 3. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Przemiennik cz stotliwo ci serii ig5

Przemiennik cz stotliwo ci serii ig5 LG Variable Frequency Drive Przemiennik cz stotliwo ci serii ig5 Instrukcja obs ugi przemiennika cz stotliwo ci LG serii ig5 LG Industrial Systems 1 Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości LG!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora obrotów silników

Instrukcja obsługi regulatora obrotów silników Instrukcja obsługi regulatora obrotów silników SP - FAL 1/750 SP - FAL 1/1500 SP - FAL 1/2200 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Aby zapobiec uszkodzeniom i awariom urządzenia, przeczytaj tą instrukcję. Nieprawidłowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji falowników LG

Instrukcja konfiguracji falowników LG Instrukcja konfiguracji falowników LG 1. Konfiguracja falownika komunikacja RS485 Konfiguracja przemienników LG IC5: Kod Nazwa Wartość do Opis nastawy drv Tryb sterowania 3 Komunikacja poprzez RS485 Frq

Bardziej szczegółowo

Standardowe. właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 is5 ih

Standardowe. właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 is5 ih tandardowe & właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 i5 ih Obudowa IP IP EMA1 Dane znamionowe Jednofazowe,4 ~, kw,4 ~ 1,5kW Trójfazowe,4 ~ 4kW,75 ~ 75kW 3 ~ 8kW Ze stałym momentem Ze zmiennym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7. is5...8 ih...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11

Spis treści. ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7. is5...8 ih...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11 2 Spis treści ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7 is5...8 ih...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11 3 ie5 Duże możliwości w małych wymiarach Zasilanie 1-fazowe 0,1 0,4kW, 230V Metoda sterowania: U/f

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

falowniki JX - 9 Tabele danych strona - Wprowadzenie Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika...

falowniki JX - 9 Tabele danych strona - Wprowadzenie Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika... falowniki JX Tabele danych - 9 strona - Wprowadzenie...262 - Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego...262 Dystrybutor falowników OMRON WEBSYSTEM Aleja Jana Pawła 85, 26-700 Zwoleń,

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR. Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK. (do central Flexomix )

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR. Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK. (do central Flexomix ) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK (do central Flexomix 0150-1550) Spis treści Połączenie kabli Opis funkcji Dane techniczne Strona

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Falownik VZ1000 Omron

Falownik VZ1000 Omron Falownik VZ1000 Omron Wyższa wydajność, lepsza jakość, mniejsze rozmiary Wektorowa regulacja prądu Wysoki początkowy moment obrotowy (200% / 0,5 Hz) Zakres regulacji prędkości 1:100 Dwa tryby pracy ND

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości LG!

Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości LG! Dziękujemy za zakup przemiennika częstotliwości LG! INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Aby zapobiec uszkodzeniom i awariom urządzenia, przeczytaj tą instrukcję. Nieprawidłowa praca wynikająca ze zignorowania instrukcji

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi Falownik TCO 510 Skrócona instrukcja obsługi Strona 2 z 12 Przewodnik ten ma pomóc w zainstalowaniu i uruchomieniu falownika oraz sprawdzeniu poprawnego działania jego podstawowych funkcji. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF Moeller Electric Sp. z o.o Centrala Doradztwo techniczne 80-299 Gdańsk 60-523 Poznań ul. Zeusa 45/47 ul Dąbrowskiego 75/71 tel.(+58) 554 79 00 tel.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7. is5...8 is7...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11

Spis treści. ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7. is5...8 is7...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11 2 7 Spis treści ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7 is5...8 is7...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11 3 przemiennik częstotliwości serii ie5 Duże możliwości w małych wymiarach Zasilanie 1-fazowe 0,1

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER DO BILONU Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Urządzenie Glover HCS-31 moŝe sortować jednocześnie sześć rodzajów monet oraz realizuje zliczanie, przechowywanie i drukowanie wyników zliczania,

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7. is5...8 is7...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11

Spis treści. ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7. is5...8 is7...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11 2 Spis treści ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7 is5...8 is7...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11 3 ie5 Duże możliwości w małych wymiarach Zasilanie 1-fazowe 0,1 0,4kW, 230V : U/f i urzytkownika

Bardziej szczegółowo

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu E001 E002 Brak / / 1) Chwilowa utrata zasilania 2) Napięcie zasilające nie spełnia założonych wymogów Niskie napięcie 3) Uszkodzenie mostka szyny DC prostowniczego i rezystancji buforującej 4) Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Ogólna specyfikacja SY Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd oferuje przemienniki do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Ogólna specyfikacja SY

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości serii ip5a do pomp i wentylatorów Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości LG serii ip5a

Przemiennik częstotliwości serii ip5a do pomp i wentylatorów Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości LG serii ip5a LG Variable Frequency Drive Przemiennik częstotliwości serii ip5a do pomp i wentylatorów Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości LG serii ip5a Spis treści: 1. Instrukcja bezpieczeństwa 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Model: Moduł styków bezprądowych (Dry Contact) do termostatu PQDSBNGCM0 UWAGA Przed instalacją wyrobu naleŝy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 inteligentna elektronika przemysłowa UNIWERSALNY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

Przetwornice częstotliwości

Przetwornice częstotliwości ZESTAWIENIE SKRÓCONE Przetwornice częstotliwości EFC 3610 to efektywne energetycznie rozwiązanie dla większości segmentów przemysłu: EFC 3610 Pompy, sprężarki Wentylatory, wywietrzniki Maszyny do obróbki

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO MODELE WindTec WindTec Lux INSTRUKCJA Instrukcja dotyczy dwóch typów czujników pogodowych: - WindTec: czujnik wiatru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 1 Dozownik aromatów CA-50 jest uniwersalnym urządzeniem służącym do podawania esencji aromatycznych w postaci płynnej. Podstawowe przeznaczenie urządzenia to

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości serii ip5a do pomp i wentylatorów Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości LG serii ip5a

Przemiennik częstotliwości serii ip5a do pomp i wentylatorów Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości LG serii ip5a LG Variable Frequency Drive Przemiennik częstotliwości serii ip5a do pomp i wentylatorów Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości LG serii ip5a Spis treści: 1. Instrukcja bezpieczeństwa 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie... 2 2. Zestaw sterownika... 2 3. Dane techniczne... 2 4. Kod wykonań... 3

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE 1. Dane techniczne: Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wymiary[mm] : 70 x 90 x 58 Możliwość sterowania binarnego Regulowane parametry pracy : 12 Wyświetlacz LED Port

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Seria EDC: moc 0.2 kw 0.75 kw. sterowanie pozycją - wyświetlacz (tylko w serii EDB) - edycja parametrów, alarmy - wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe - kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA REGULACJA KM REGULACJA KM 17.01 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY DRV KM

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1 SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1.3 Regulacja opóźnienia przekładnika napięciowego

Bardziej szczegółowo

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA Seria JGF H6 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej C5 Nieprawidłowe ustawienie zworki na płycie głównej jednostki wewnętrznej U8 Uszkodzone uzwojenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PCZ-10 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZEKAŹNIK CZASOWY PCZ-10 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT )

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT ) SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT-503 1141-000 i AT-503-1161-000 ) Regulator temperatury AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

termostat pomieszczeniowy TR-104

termostat pomieszczeniowy TR-104 SPIS TREŚĆI 1. DANE TECHNICZNE 2. OPIS 3. INSTALACJA 4. OBSŁUGA 4.1. Wyświetlacz 4.2. Klawiatura 4.3. Ustawianie zegara 4.4. Programowanie kalendarza 4.5. Podgląd i zmiana temperatury 4.6. Ręczna zmiana

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe 8 Kontakt 7 1 Przegląd produktów Indeks 6 Liczniki 5 Liczniki energii elektrycznej Prezentacja firmy Strona Typy i funkcje 30 Uwagi wstępne 31 Seria KFE 3 Seria KFT 36 3 Przekaźniki czasowe www.saia-cc.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPU-2 STEROWNIK DMX-512 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE 2

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0 INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, www.elektromer.com.pl

Bardziej szczegółowo

IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych

IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - PACSYSTEMS RX3I 4.4 ZASILACZE IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych IC695PSA140 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC,

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Badanie silnika trójfazowego klatkowego zasilanego przez falownik

Temat ćwiczenia: Badanie silnika trójfazowego klatkowego zasilanego przez falownik Temat ćwiczenia: Badanie silnika trójfazowego klatkowego zasilanego przez falownik Bezpieczeństwo obsługi. Aby praca z przemiennikiem była bezpieczna, należy pamiętać, że: - niezależnie od prędkości obrotowej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy. Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3 Instrukcja obsługi W serii tej znajdują się dwukanałowe i trzykanałowe regulowane zasilacze DC. Trzykanałowe zasilacze posiadają wyjście o dużej dokładności, z czego dwa

Bardziej szczegółowo

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej z wykorzystaniem sterownika PLC Treść zadania Program ma za zadanie sterować turbiną elektrowni wiatrowej, w zależności od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SDC106

Instrukcja obsługi SDC106 Instrukcja obsługi SDC106 Sterownik silnika DC do 6A Z regulacją kierunku i prędkości obrotów PPH WObit E.J.K. SC 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.(061) 835 06 20, fax.(061) 835 07 04 e-mail: wobit@wobit.com.pl

Bardziej szczegółowo