PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v KRAKÓW tel/fax ul.schweitzera 1/11

2 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami temperatury przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka oraz wszelkiego rodzaju suszarniach. Obudowa tych regulatorów jest hermetyczna, przystosowana jest do montażu naściennego. FUNKCJE REGULATORA Regulatory SMT-05 posiadają cały szereg funkcji. Niektóre z tych funkcji można aktywować lub dezaktywować dokonując odpowiednich ustawień w pracy regulatora. 1. funkcja sterowania układem chłodniczym (agregatem) w zależności od mierzonej temperatury; 2. funkcja sterowania układem grzejnym w zależności od mierzonej temperatury; 3. funkcja sterowania mieszadłem lub wentylatorem umożliwiająca realizację następujących wariantów tego sterowania ( w zależności od dokonanych ustawień): Praca automatyczna cykliczna praca mieszadła (wentylatora), niezależna od stanu pracy agregatu (układu grzejnego); mieszadło pracuje w sposób ciągły w czasie pracy agregatu, w momencie wyłączenia się pracy agregatu mieszadło przechodzi do pracy cyklicznej; mieszadło (wentylator) pracuje jedynie w momencie włączenia pracy agregatu (układu grzejnego) wyłączona praca mieszadła (wentylatora). Praca wyzwalana ręcznie włączenie ciągłej pracy mieszadła (wentylatora) włączenie pracy mieszadła (wentylatora) na ściśle określony czas. 4. funkcja blokowania pracy mieszadła (wentylatora) oraz agregatu (układu grzejnego) w momencie otwarcia klapy zbiornika schładzalnika mleka (zadziałania wyłącznika krańcowego); 5. funkcja nadzoru pracy agregatu polegająca na możliwości ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu pracy agregatu jak i minimalnego czasu postoju agregatu; 7. funkcja pamięci wartości temperatur maksymalnych i minimalnych w całym cyklu pracy regulatora. Funkcja ta połączona jest z możliwością opóźnienia czasowego zapisywania danych temperaturowych do pamięci regulatora od momentu jego włączenia; 8. funkcja sygnalizacji alarmowej wizualna i dźwiękowa, przekroczenia zadanego przedziału temperatur. Funkcja ta połączona jest z możliwością opóźnienia czasowego włączenia systemu alarmowego regulatora od momentu jego włączenia. 9. funkcja nadzoru i sygnalizacji uszkodzenia czujnika pomiarowego Regulator wyposażany jest w : przycisk wyłączający pracę regulatora; przycisk wyłączający automatyczną pracę mieszadła (wentylatora); przycisk włączający ręczną pracę mieszadła (wentylatora); cyfrowy miernik temperatury pozwalający na bieżącą kontrolę temperatury wewnątrz urządzenia; w sygnalizację świetlną obrazującą aktualny stan pracy urządzenia chłodniczego (grzejnego) i mieszadła (wentylatora). wejście do podłączenia wyłącznika krańcowego. WYJŚCIA STEROWNICZE REGULATORA - wyjście sterowania agregatem (układem grzejnym); - wyjście sterowania mieszadłem (wentylatorem) DANE TECHNICZNE zakres pomiarowy temperatury -40,0...98,5 O C zakres temperatur sterowania -40,0 98,0 O C rozdzielczość pomiarowa miernika temperatury 1 O C poniżej -9,9 O C (rozdzielczość nastaw temperatur sterowania) 0,2 O C w zakresie -9,9 60,0 O C 0,5 O C powyżej 60,0 histereza sterowania -parametr programowany O C czas pracy mieszadła (wentylatora) - parametr programowany min czas postoju mieszadła (wentylatora) - parametr programowany min czas pracy chwilowej mieszadła (wentylatora) - parametr programowany min długość czujników pomiarowych 5m 2

3 typ czujnika temperatury termistorowy NTC rodzaj miernika temperatury cyfrowy LED obciążalność styków przekaźnika sterującego agregatem (układem grzejnym) 30A 250V AC obciążalność styków przekaźnika sterującego mieszadłem (wentylatorem) 10A 250V AC zasilanie 230 V AC 50 Hz stopień ochrony IP55 klasa bezpieczeństwa B BUDOWA Regulator SMT-05 umieszczony jest w zwartej obudowie hermetycznej przeznaczonej do montażu naściennego, zawierającej wszystkie elementy sterujące i wykonawcze: PROGRAMOWANIE W celu zapewnienia właściwego cyklu pracy regulatora należy dokonać odpowiedniego zaprogramowania parametrów pracy regulatora. Regulator fabrycznie jest zaprogramowany dla standartowych warunków pracy z przeznaczeniem do sterowania schładzalnikiem mleka. W celu zmiany fabrycznego zaprogramowania należy wejść w tryb nastaw. Dokonuje się tego poprzez długotrwałe ( 17 s) przyciśniecie przycisku oznaczonego symbolem S Po wejściu w tryb nastaw regulatora pojawia się na wyświetlaczu napis UCO. Kolejne przyciśnięcie przycisku S powoduje potwierdzenie. Następnie należy przyciskiem wpisać kod dostępu i potwierdzić przyciskiem S Po prawidłowym wejściu w tryb nastaw przyciskami, wybiera się symbol żądanego parametru. Wejście do nastaw parametru dokonuje się poprzez przyciśnięcie przycisku S. Zmianę wartości dokonuje się przyciskami,. Aby zmiana została zapisana należy potwierdzić przyciskiem S. Wyjście z trybu nastaw dokonuje przez ustawienie parametru EE i potwierdzenie przyciskiem S, albo automatycznie po upływie 17 sek. bezczynności. 3

4 Poniższy rysunek obrazuje procedurę programowania: Tabela nastaw Opis funkcji Symbol Zakres nastaw Nastawa fabryczna 1 Wejście w tryb nastaw Uc0 Kod dostępu Tryb pracy regulatora C9 0 - chłodniczy grzejny 3 Ograniczenie dolnego zakresu b ,0 O C 2 temperatury sterowania co 1,0 O C 4 Ograniczenie górnego zakresu b O C 10 temperatury sterowania co 1,0 O C 5 Histereza sterowania HI O 1 6 Minimalny czas pracy agregatu ca 0 brak funkcji 0 1, min co 1 min. 7 Maksymalny czas pracy agregatu cc 0 brak funkcji 0 0,5 9,5 h co 0,5 h 8 Minimalny czas postoju agregatu cf 0 brak funkcji 0 1, min co 1 min. 9 Czas po którym następuje wyłączenie af 0 brak funkcji 0,1 agregatu po otwarciu klapy min co 0,1 min 10 Tryb pracy mieszadła F0 0 wg czasów E1 i E2, 1 niezależna od pracy agregatu 1 ciągła podczas pracy agregatu, w czasie postoju agregatu wg czasów E1 i E2 2 jak w nastawie 1, wyłączenie przyciskiem pracy mieszadła powoduje pracę tylko w czasie pracy agregatu. 3 jak w nastawie 1, przycisk wyłączający pracę mieszadła nieaktywny. 11 Czas postoju mieszadła ei min co 1 min Czas pracy mieszadła E min co 1 min 2 13 Praca ręczna mieszadła cp 0 praca ciągła min co 1 min 14 Opóźnienie funkcji max/min oraz alarmu aa 0.24 h co 0.1h 0.3 temperaturowego po włączeniu pracy 15 Górna temperatura alarmu A O C 8 16 Dolna temperatura alarmu A O C 2 17 Alarm dźwiękowy he 1 wyłączony 4 2 włączony napięciowy 3 włączony temperaturowy 4 włączony napięciowy + temperaturowy 18 Skalowanie czujnika sterowania ** cu co 0,1 O C wartość skalowana 19 Wyjście z trybu programowania ee ** ustawione w fazie produkcji ( bez wyraźnej potrzeby nie zmieniać) 4

5 OPIS CYKLU PRACY REGULATORA W momencie podłączenia regulatora do sieci i włączenia jego pracy, regulator po zwłoce wynoszącej 5 sek., przechodzi do fazy sterowania. Regulator steruje dwoma obwodami sterowniczymi: 1. obwód sterowania agregatem chłodniczym lub obwodem grzejnym 2. obwód sterowania silnikiem mieszadła lub wentylatora. Poniżej omówiona zostanie praca dla ustawień sterowania układem chłodniczym. STEROWANIE AGREGATEM CHŁODNICZYM Sterowanie agregatem w fazie chłodzenia następuje w zależności od temperatury występującej w komorze chłodniczej. Regulator może sterować temperaturą chłodzenia w zakresie 40 do +98 O C. W celu ograniczenia zakresu sterowania tak aby uniemożliwić użytkownikowi urządzenia chłodniczego ustawienie temperatury z poza tego zakresu, należy ustawić we właściwych zakresach parametry: Ograniczenie dolnego zakresu temperatury sterowania b1, Ograniczenie górnego zakresu temperatury sterowania b2 cały zakres sterowania ograniczony zakres sterowania -40 O C dolny zakres sterowania górny zakres sterowania 99 O C 5

6 Ważne jest również właściwe ustawienie histerezy sterowania symbol w tabeli HI. Histereza sterowania jest to parametr, który wyznacza różnicę temperatury przy której następuje wyłączenie a następnie włączenie sprężarki, np. jeżeli temperatura sterowania ustawiona jest na wartość 4 O C, histereza 2 O C, to wyłączenie sprężarki nastąpi po osiągnięciu 4 O C, a ponowne włączenie po wzroście temperatury do 4+2 = 6 O C. Regulator umożliwia ustawienie histerezy sterowania w zakresie od 1 do 10 O C. 6 O C agregat włączony histereza 2 O C agregat wyłączony O 4 C - wartość nastawiona UWAGA 1. Ustawiona wartość histerezy automatycznie ogranicza skrajne wartości zakresu sterowania, tak aby nie nastąpiło przekroczenie zakresu pracy regulatora. Dla regulatora ustawionego jako chłodniczy minimalna temperatura sterowania będzie wynosiła -9 O C powiększona o wartość histerezy. Dla regulatora ustawionego jako grzejny maksymalna temperatura sterowania będzie wynosiła 98 O C pomniejszona o wartość histerezy 2. Jeżeli regulator jest ustawiony jako grzejny to występuje odwrotne działanie histerezy tzn. wyłączenie układu grzejnego następuje przy ustawionej wartości temperatury, natomiast ponowne włączenie następuje po obniżeniu się temperatury poniżej nastawionej wartości z uwzględnieniem wartości zaprogramowanej histerezy. Wartość temperatury sterowania z wcześniej zaprogramowanego zakresu ustawia się przyciskając przyciski oznaczone symbolami,. Przy czym krótkotrwałe przyciśnięcie któregokolwiek z tych przycisków powoduje wyświetlenie aktualnie nastawionej wartości, a kolejne przyciśnięcie zmianę tej wartości. Przejście na wyświetlaczu z odczytu mierzonej temperatury na odczyt nastaw temperatur sterowania sygnalizowany jest poprzez przerywane świecenie wyświetlanych cyfr. Regulator wyposażony jest w funkcje zabezpieczające sprężarkę takie jak : Minimalny czas postoju agregatu - CF, Minimalny czas pracy agregatu - CA oraz Maksymalny czas pracy agregatu - CC. Należy zwrócić uwagę, że ustawienie tych parametrów może również wpływać na rzeczywiste wahania temperatury w komorze chłodniczej. Jeżeli np. minimalny czas pracy sprężarki ustawiony został na 5 min. natomiast 6

7 temperatura sterownia została osiągnięta po 3 min, to sprężarka nie zostanie wyłączona wcześniej niż po upływie 5 min. To samo dotyczy minimalnego czasu postoju agregatu. W takim przypadku wahania temperatury w komorze chłodniczej będą większe niż wynikałoby to w ustawionej histerezy. Stan włączenia i wyłączenia agregatu sygnalizowany jest sygnalizacją świetlną umieszczoną na ściance czołowej regulatora [9]. W dowolnym momencie pracy regulatora można go wyłączyć (wyłączenie agregatu oraz pracującego w cyklu automatycznym mieszadła) przyciskając przycisk wyłączająco włączający. Stan wyłączenia regulatora ( przyciskiem) sygnalizowany jest wygaszeniem cyfr w polu wyświetlacza, świeci jedynie kropka. STEROWANIE SILNIKIEM MIESZADŁA Stan pracy mieszadła sygnalizowany jest dwoma punktami świetlnymi. - sygnalizacja włączenia pracy automatycznej lub ręcznej [7]; - sygnalizacja włączenia silnika mieszadła [8] Regulator posiada dwie możliwości sterowania pracą mieszadła: 1. PRACA AUTOMATYCZNA W cyklu tym, w zależności od dokonanych ustawień w programowaniu regulatora (parametr F0, E1, E2), sterowanie mieszadłem może być powiązanie z pracą agregatu lub całkowicie niezależne od pracy agregatu. a) Parametr F0=0 - mieszadło pracuje niezależnie od agregatu w rytm praca postój praca.. Czasy pracy i postoju mieszadła określają parametry E2 i E1; b) Parametr F0=1 - mieszadło pracuje w sposób ciągły w czasie pracy agregatu. Natomiast w momencie wyłączenia się pracy agregatu mieszadło pracuje jeszcze przez czas określony parametrem E2 i następnie przechodzi do pracy cyklicznej w rytm czasów określonych przez parametry E2 oraz E1; c) Parametr F0=2 mieszadło pracuje podobnie jak przy ustawieniu parametru F0=1 ( patrz punkt b) przy czym w momencie wyłączenia pracy mieszadła przyciskiem wyłączającym [2], mieszadło pracuje tylko łącznie z pracą agregatu. Czyli w tym wypadku przycisk [2] dezaktywuje cykliczną pracę mieszadła na czas postoju agregatu nie wyłączając przy tym pracy mieszadła w przypadku pracy agregatu. d) Parametr F0=3 - mieszadło pracuje podobnie jak przy ustawieniu parametru F0=1 ( patrz punkt b), przycisk wyłączający pracę mieszadła jest nieaktywny. Przy tym ustawieniu jest nie możliwe wyłączenie pracy mieszadła. Pracę mieszadła można w każdym momencie wyłączyć przyciskając przycisk wyłączający mieszadło [2] za wyjątkiem kiedy jest zaprogramowany parametr F0=2 (patrz punkt c) oraz F0=3 (patrz punkt d). Wyłączenie regulatora przyciskiem wyłączającym [1], powoduje również wyłączenie pracy mieszadła. Ustawienie pracy mieszadła w cyklu automatycznym sygnalizowane jest poprzez ciągłe świecenie sygnalizacji świetlnej pracy mieszadła [7]. 2. PRACA WYZWALANA RĘCZNIE 7

8 Pracę ręczną mieszadła wyzwala się przyciskając przycisk oznaczony symbolem [3]. W tym momencie następuje przerwanie automatycznej pracy mieszadła i przejście na pracę ręczną. Praca ręczna mieszadła może przebiegać w dwóch wariantach w zależności od dokonanych ustawień parametru CP. a) CP = 0 ciągła praca mieszadła; b) CP > 0 mieszadło pracuje przez czas równy ustawionej liczbie wyrażonej w minutach. Po upływie tego czasu, mieszadło przechodzi do pracy automatycznej. Funkcja ręcznej pracy mieszadła działa również przy wyłączonej pracy regulatora przyciskiem wyłączającym [1] lub wyłączonej pracy mieszadła [2]. Ręczną pracę mieszadła można w dowolnym momencie przerwać przyciskając ponownie przycisk oznaczony symbolem. Praca mieszadła wyzwalana ręcznie nie ulega przerwaniu w momencie ręcznego wyłączenia regulatora przyciskiem wyłączającym[1]. Ustawienie pracy mieszadła w cyklu ręcznym sygnalizowane jest poprzez migające świecenie sygnalizacji świetlnej pracy mieszadła [7]. UWAGA: Brak świecenia sygnalizacji świetlnej mieszadła [8], [7] oznacza, że dokonano wyłączenia automatycznej pracy mieszadła jednocześnie nie włączono pracy ręcznej. WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY KLAPY Regulator wyposażony jest w możliwość podłączenia zewnętrznego wyłącznika krańcowego klapy zbiornika. Zasada działania tego wejścia polega na natychmiastowym wyłączaniu pracy mieszadła w momencie zwarcia tego wejścia dokonanego przez podłączony wyłącznik krańcowy klapy. Równocześnie, w zależności od dokonanych ustawień w regulatorze parametr AF, istnieje możliwość wyłączenia pracy agregatu. Wyłączenie pracy agregatu następuje z zadanym opóźnieniem w stosunku do sygnału otwarcia klapy, tak aby chwilowe otwarcie nie powodowało natychmiastowego przerwania pracy agregatu. Powrót do ponownej pracy agregatu następuje po zaniku sygnału otwarcia klapy z uwzględnieniem zaprogramowanego minimalnego czasu postoju agregatu. Powrót pracy mieszadła (wg przerwanego cyklu) następuje po zaniku sygnału otwarcia klapy z opóźnieniem 5 sekundowym. UWAGA: Standardowo sygnałem otwarcia klapy jest zwarcie odpowiednich wejść regulatora przez zewnętrzny wyłącznik krańcowy. Możliwe jest również wykonanie regulatora z odwrotnym działaniem wejścia wyłącznika krańcowego. 8

9 FUNKCJA PAMIĘCI WARTOŚCI TEMPERATUR MAKSIMUM I MINIMUM Regulator posiada funkcję rejestrowania w wewnętrznej pamięci wartości temperatur maksymalnych i minimalnych, które występują w całym cyklu pracy regulatora. Funkcja ta umożliwia kontrolę czy towar jest przechowywany w prawidłowych warunkach temperaturowych. W momencie włączenia urządzenia do pracy po upływie zaprogramowanego opóźnienia (parametr AA- patrz tabela) następuje zapisywanie do pamięci wartości minimalnych i maksymalnych temperatur. Programowalny czas opóźnienia włączenia się tej funkcji pozwala na wstępne schłodzenie świeżego towaru i tym samym nie uwzględnianie maksymalnej temperatury w momencie uruchomienia urządzenia. Czas ten należ dobrać do rzeczywistych warunków pracy urządzenia. Nastawa fabryczne wynosi 18 min. W dowolnym momencie można dokonać odczytu występujących dotychczas wartości maksymalnych i minimalnych. Poniższy rysunek obrazuje dokonywanie odczytu: UWAGA W przypadku braku wpisów wartości maksymalnych i minimalnych temperatury w pamięci regulatora ukazuje się symbol --- Kasowanie pamięci wartości maksymalnych i minimalnych następuje automatycznie po wyłączeniu regulatora przyciskiem wyłączającym. Zanik napięcia zasilania powoduje również kasowanie pamięci. W dowolnej chwili można również dokonać ręcznego skasowania dotychczasowych wartości maksymalnych i minimalnych. Poniższy rysunek obrazuje ręczne kasowanie pamięci FUNKCJA SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PRZEKROCZENIA PRAWIDŁOWEGO ZAKRESU TEMPERATUR Regulator SMT-05wyposażony jest w funkcję sygnalizacji przekroczenia zadanego zakresu temperatur. Aby funkcja działała prawidłowo, w pierwszej kolejności należy zaprogramować zakres prawidłowych temperatur 9

10 parametr A1 (temperatura poniżej której będzie wzbudzany alarm) oraz A2 (temperatura powyżej której będzie wzbudzany alarm) (patrz tabela nastaw). Drugim parametrem, który należy określić to opóźnienie czasowe włączenia funkcji alarmowej od momentu włączenia regulatora do pracy - parametr AA. Opóźnienie to eliminuje wzbudzanie alarmu w początkowej fazie chłodzenia. Parametr ten jest wspólny z opóźnieniem w funkcji pamięci maksymalnych i minimalnych wartości temperatur. Stan przekroczenia zadanego zakresu temperatury sygnalizowany jest optycznie i dźwiękowo. W przypadku stanu alarmowego wzbudzany jest sygnalizator dźwiękowy cyklicznie na 5 sek co 1 minutę. Równocześnie na wyświetlaczu pokazują się na przemian PPP, wartość temperatury. Alarm dźwiękowy można wyłączyć dokonując odpowiedniego zaprogramowania parametru HE. SYGNALIZACJA USZKODZENIA CZUJNIKA W przypadku wykrycia przez regulator uszkodzenia czujnika sterującego, na wyświetlaczu pojawia się symbol ACU jednocześnie ulega włączeniu dźwiękowa sygnalizacja alarmowa praca agregatu i mieszadła zostaje przerwana do czasu usunięcia awarii. UWAGA Sygnalizacja uszkodzenia czujnika pojawia się również w przypadku przekroczenia zakresu mierzonych przez regulator temperatur. PODŁĄCZENIE REGULATORA DO URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO W celu podłączenia regulatora do urządzenia chłodniczego należy dokonać następujących czynności: 1. Zamocować regulator; Mocowanie regulatora przeprowadza się w następujący sposób: odkręcić wkręty pokrywy obudowy; zdjąć pokrywę; poprzez otwory mocujące przykręcić obudowę regulatora do przygotowanej konstrukcji; założyć pokrywę przykręcić wkręty pokrywy obudowy. 10

11 2. Czujnik sterujący umieścić wewnątrz komory chłodniczej w miejscu najdogodniejszym do pomiaru temperatury, a jednocześnie osłoniętym przed przypadkowym uszkodzeniem, 3. Dokonać podłączenia regulatora 11

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMR-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax

INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMR-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax Regulatory temperatury SMR-5 są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami temperatury przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka połączonych z procesem udoju. Regulatory te przystosowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-02

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE.  INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-02 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-2 3-695 KRAKÓW tel/fax 12 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury typu SCH-2 są uniwersalnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-02H 30-716 KRAKÓW ul.przewóz 34/304 tel 012 657 91 44 Sterowniki seria UMS-02H są uniwersalnymi programowalnymi sterownikami czasowymi.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY SERIA SCH-04. v.3

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE.  INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY SERIA SCH-04. v.3 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY SERIA SCH-4 v.3 3-695 KRAKÓW tel/fax 12 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury serii SCH-4 są uniwersalnymi

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

MRT-5/CW INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA KARTA GWARANCYJNA ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ R

MRT-5/CW INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA KARTA GWARANCYJNA ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ R KARTA GWARANCYJNA ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ R Zakład Elektromechaniki Chłodniczej * IGLOO*, udziela na zasadach ogólnych, gwarancji na sprawne działanie regulatora typu MRT-5/CW na okres 12-tu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-04

INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-04 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INSTRUKCJA STEROWNIK SERIA UMS-04 30-716 KRAKÓW ul.przewóz 34/304 tel 012 657 91 44 Sterowniki seria UMS-04 są uniwersalnymi programowalnymi sterownikami czasowymi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax

INSTRUKCJA REGULATOR CHŁODNICZY TYP SCH-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Regulator temperatury SCH-5 jest uniwersalnym sterownikiem przeznaczonym do sterowania oraz regulacji w urządzeniach chłodniczych oraz chłodniczo-grzejnych o róŝnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA

POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE POMIAR STEROWANIE REJESTRACJA 30-695 KRAKÓW ul. Schweitzera 1/11 tel./fax (012) 657-91-44 tel.kom. 694 100 858; 608 815 473 e-mail: makot_firma@op.pl www.makot.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 LGSA-02 - + Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI PELTRON TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Sp. z o.o. ul. Turystyczna 4, 05-462 Wiązowna TEL. (22) 615-63-56, 615-25-70, FAX (022) 615-70-78, www.peltron.home.pl e - m a i l : peltron@home.pl REGULATOR PROGOWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ESD REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . DANE TECHNICZNE Wejście: Zakres pomiarowy: 5...+5 Dokładność pomiaru: ±,5% Okres próbkowania: Rozdzielczość wskazań: Rozdzielczość nastawy: Wyświetlacz:

Bardziej szczegółowo

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku.

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku. 2 tory pomiaru temperatury - temperatura kotła (c.o.) - temperatura zasobnika (c.w.u.) 4 kanały wyjściowe - sterowanie silnika podajnika - sterowanie wentylatora nadmuchu - sterowanie pompy obiegu wody

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW 42-583 Bobrowniki ul. Sienkiewicza 63 Tel. (032) 287-41-70 Fax.(032) 381-17-00 www.phu-jatex.pl biuro@phu-jatex.pl 1. DANE TECHNICZNE... 3 2. PRZEZNACZENIE... 4 3. PULPIT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810. MR-elektronika Warszawa 2012

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810. MR-elektronika Warszawa 2012 MR - elektronika Instrukcja obsługi Sterownik Komory Chłodniczej ST-710, ST-810 MR-elektronika Warszawa 2012 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77, tel. 22

Bardziej szczegółowo

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu PJ32C: Najbardziej kompleksowy sterownik do sterowania układem chłodniczym. Jest idealnym rozwiązaniem dla układów w których parowniki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 inteligentna elektronika przemysłowa UNIWERSALNY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych Dane techniczne Sterownik IBT230AC jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800

Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800 25-551 Kielce; ul. Warszawska 229 tel. (+48 41) 368-59-59, 331-62-89 www.argenta.pl argenta@argenta.pl Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800 Kielce 2005 Data utworzenia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 Gliwice 01.05.2008 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl Fax./tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 1. Przeznaczenie 2. Budowa. 3. Zasada

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

DIG-420 miernik programowalny 4-20mA

DIG-420 miernik programowalny 4-20mA DIG-420 miernik programowalny 4-20mA INSTRUKCJA OBSŁUGI DANE PODSTAWOWE zakres 4-20mA!" dokładność 0.1%!" charakterystyka liniowa pierwiastkowa!"!!!! zasilanie z pętli pomiarowej sterowanie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DC-20D PODWÓJNY REGULATOR TEMPERATURY

INSTRUKCJA OBSŁUGI DC-20D PODWÓJNY REGULATOR TEMPERATURY INSTRUKCJA OBSŁUGI DCD PODWÓJNY REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . OPIS. DC to dwa REGULATORY temperatury umieszczone w jednej obudowie z możliwością dowolnej konfiguracji wejśćwyjść i powiązania obu reguatorów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Zespół grzejny z mikroprocesorowym regulatorem temperatury TR 01 wersja 1.3

Zespół grzejny z mikroprocesorowym regulatorem temperatury TR 01 wersja 1.3 Zespół grzejny z mikroprocesorowym regulatorem temperatury TR 01 wersja 1.3 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI - 1 - Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie Państwu instalację zespołu grzejnego i sterownika

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-206-P00 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja programu 01

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-206-P00 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja programu 01 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRATOR TYP RTC-06/H PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax

INSTRUKCJA REJESTRATOR TYP RTC-06/H PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KRAKÓW ul.schweitzera 1/11 tel/fax Rejestrator RTC-06 przeznaczony jest do rejestrowania temperatury, temperatury i wilgotności oraz różnych zdarzeń podczas transportu, przechowywania i dystrybucji żywności oraz produktów mrożonych. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Sp. z o.o 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21 Tel. +48 (32) 763 77 77, 265 76 41, 265 70 97 Fax +48 (32) 763 75 94 www.mikster.com.pl mikster@mikster.com.pl

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Sterowanie pracą reaktora chemicznego

Sterowanie pracą reaktora chemicznego Sterowanie pracą reaktora chemicznego Celem ćwiczenia jest opracowanie na sterowniku programowalnym programu realizującego jednopętlowy układ regulacji a następnie dobór nastaw regulatora zapewniających

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU TT-5

INSTRUKCJA TERMOSTATU TT-5 INSTRUKCJA TERMOSTATU TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością co 0,1 C. Elementem wykonawczym jest przekaźnik

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Sterownik dla agregatów skraplających

Sterownik dla agregatów skraplających Sterownik dla agregatów skraplających Główne cechy - Dla agregatów z jedną sprężarką i dwoma wentylatorami - Zamiennik sterowania elektryczno-mechanicznego - Sterowanie na podstawie ciśnienia ssania oraz

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy. Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK ILOŚCI MLEKA W ZBIORNIKU CLP-05

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE.  INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK ILOŚCI MLEKA W ZBIORNIKU CLP-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK ILOŚCI MLEKA W ZBIORNIKU CLP-05 30-695 KRAKÓW tel/fax 12 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Miernik CLP-05 służy do pomiaru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEPERATURY ES wersja 2. . DANE TECHNICZNE Wejście: Zakres pomiarowy: Dokładność pomiaru: ±,5% Okres próbkowania: Rozdzielczość wskazań: Rozdzielczość nastawy: Wyświetlacz:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK MODEL:REK 33, REK 31ED v1.0-20.12.2007 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo