falowniki JX - 9 Tabele danych strona - Wprowadzenie Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "falowniki JX - 9 Tabele danych strona - Wprowadzenie Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika..."

Transkrypt

1 falowniki JX Tabele danych - 9 strona - Wprowadzenie Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego Dystrybutor falowników OMRON WEBSYSTEM Aleja Jana Pawła 85, Zwoleń, tel fax

2 PNSPO! 262 Wprowadzenie W tym dodatku zawarta jest tabela z listą programowalnych parametrów JX i jego nastawy. Skrajna prawa kolumna poniŝszej tabeli jest pusta i została stworzona do wpisywanie przez indywidualnych zmian nastaw w stosunku do nastaw fabrycznych. W większości przypadków zastosowań, będzie to zaledwie kilka zmian nastaw. Kolejność parametrów w tabeli jest zgodna z kolejnością występowania tych parametrów na cyfrowym panelu sterowniczym Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego Falownik JX posiada szereg i parametrów, które mogą być zmienione przez. Zalecamy zapisywanie wszystkich zmienianych parametrów, aby mieć moŝliwość szybkiego sprawdzenia, porównania i ponownego wpisania nastaw, przy wystąpieniu sytuacji awaryjnych lub utraty zapisu dokonanych zmian. Inverter model (model ) MFG. No. (numer fabryczny) JX Na prawej bocznej stronie znajduje się tabliczka znamionowa zakupionej jednostki Podstawowe parametry biegu NOTATKA:. lub nie w rubryce oznacza moŝliwość edytowania parametrów podczas biegu silnika przy nastawie parametru blokady nastaw na 10, (wysoki dostęp). Podstawowe funkcje biegu F F001 zęstotliwość wyjściowa - F002 zas przyspieszania 1 F202 zas przyspieszania (nastawa dla 2 silnika) 1 F003 zas zwalniania 1 F203 zas zwalniania (nastawa dla 2 silnika) 1 F004 Kierunek obrotów 00 nie

3 PNSPO! 263 Funkcje podstawowe NOTATKA:. lub nie w rubryce oznacza moŝliwość edytowania parametrów podczas biegu silnika przy nastawie parametru blokady nastaw na 10, (wysoki dostęp). Grupa A Funkcje podstawowe A001 Zadawanie częstotliwości 00 nie A201 Zadawanie częstotliwości, 2-gi silnik 00 nie A002 Zadawanie rozkazu ruchu 02 nie A202 Zadawanie rozkazu ruchu, 2-gi silnik 02 nie A003 zęstotliwość bazowa 5 A203 zęstotliwość bazowa dla 2-go silnika 5 A004 zęstotliwość maksymalna 5 A204 Maximum frequency setting, 2nd motor 5 A005 Wybór wielkości wejściowych dla [AT] 02 A011 A012 A013 A014 Nastawa częstotliwości początkowej sygnału analogowego napięciowego O Nastawa częstotliwości końcowej sygnału analogowego napięciowego O Ustalenie poziomu sygnału analogowego napięciowego O odpowiadającego częstotliwości początkowej Ustalenie poziomu sygnału analogowego napięciowego O odpowiadającego częstotliwości końcowej A015 Ustalenie sposobu startu dla sygnały 01 analogowego napięciowego O A016 Filtr wejściowy dla sygnału zadawania 8. częstotliwości A020 Wielop. nastawa prędkości - Prędkość A220 Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 0 (2-gi 6.0 silnik) A021 Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 1 A022 Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 2 A023 Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 3 A024 Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 4 A025 Wielop. nastawa prędkości Prędkość 5 A026 Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 6 A027 Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 7 A028 Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 8 A029 Wielop. nastawa prędkości Prędkość 9 A030 Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 10 A031 Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 11 A032 Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 12 A033 Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 13 A034 Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 14 A035 Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 15 A038 zęstotliwość biegu próbnego 6. A039 Wybór zatrzymania dla biegu próbnego A041 Wybór metody podbijania momentut 00 nie A241 Wybór metody podbijania momentut (2-gi silnik) 00 nie A042 Ręczne podbijanie momentu 5.0 A242 Ręczne podbijanie momentu dla 2-giego silnika

4 PNSPO! 264 Grupa A Funkcje podstawowe A043 zęstotliwość przy której jest podbijany moment 2.5 A243 zęstotliwość przy której jest podbijany moment (2-gi silnik ) A044 Nastawa wzorca charakterystyki U/f 00 nie A244 Nastawa wzorca charakterystyki U/f (2-gi silnik) 00 nie A045 Zmiana napięcia wyjściowego 100. A245 Zmiana napięcia wyjściowego, 2-gi silnik 100. A051 Wybór hamowania dynamicznego A052 zęstotliwość hamowania dynamicznego 0.5 A053 zas oczekiwania do rozpoczęcia hamowania dynamicznego A054 Siła hamowania dynamicznego 50 A055 zas hamowania dynamicznego 0.5 A056 Sposób uaktywnienia hamowania dynamicznego 01 A061 Górna granica regulacji częstotliwości A261 Górna granica regulacji częstotliwości ( 2-gi silnik) A062 Dolna granica regulacji częstotliwości A262 Dolna granica regulacji częstotliwości ( 2-gi silnik) A063, A065, A067 A064, A066, A068 zęstotliwości zabronione Szerokości pasm zabronionych A071 Tryb pracy regulatora PID A072 Współczynnik wzmocnienia Kp 1.0 A073 zas zdwojenia Ti 1.0 A074 zas wyprzedzania Td A075 Współczynnik skalowania sygnału sprzęŝenia zwrotnego 1. A076 Źródło sygnału sprzęŝenia zwrotnego A077 Współczynnik przyrostu sygnału sprzęŝenia zwrotnego A078 Poziom ograniczenia regulacji PID A081 Nastawa AVR 02 nie A082 Nastawa poziomu napięcia silnika dla AVR 200/400 nie A085 Funkcja oszczędności energii 00 nie A086 Stopień efektywności oszczędności energii 5 A092 Drugi czas przyspieszania (silnik 1) 15. A292 Drugi czas przyspieszania ( 2-gi silnik) 15. A093 Drugi czas zwalniania (silnik 1) 15. A293 Drugi czas zwalniania ( 2-gi silnik) 15.

5 PNSPO! 265 Grupa A Funkcje podstawowe A094 Wybór dwustanowego przyspieszania i zwalniania 00 nie A294 Wybór dwustanowego przyspieszania i zwalniania ( 2-gi silnik) 00 nie A095 Poziom częstotliwości przełączającej czas przyspieszania A295 Poziom częstotliwości przełączającej czas przyspieszania (2-gi silnik) A096 Poziom częstotliwości przełączającej czas zwalniania A296 Poziom częstotliwości przełączającej czas zwalniania (2-gi silnik) A097 Wybór charakterystyki przyspieszania 00 nie A098 Wybór charakterystyki zwalniania 00 nie A101 Nastawa częstotliwości początkowej sygnału analogowego prądowego OI A102 Nastawa częstotliwości końcowej sygnału analogowego prądowego OI A103 Ustalenie poziomu sygnału analogowego prądowego OI odpowiadającego częstotliwości 0. początkowej A104 Ustalenie poziomu sygnału analogowego prądowego OI odpowiadającego częstotliwości 100. końcowej A105 Ustalenie sposobu startu dla sygnały analogowego prądowego OI 01 Wybór sygnału (A) dla operacji na A141 sygnałach zadających częstotliwość 01 Wybór sygnału (B) dla operacji na A142 sygnałach zadających częstotliwość 02 Rodzaj operacji dokonywany na dwóch sygnałach A143 zadających częstotliwość A145 zęstotliwość dodawana do częstotliwości zadanej A146 Znak częstotliwości dodawanej A151 Nastawa częstotliwości początkowej potencjometra A152 Nastawa częstotliwości końcowej potencjometra A153 Ustalenie poziomu sygnału odpowiadającego częstotliwości początkowej potencjometra 0. A154 Ustalenie poziomu sygnału odpowiadającego częstotliwości końcowego potencjometra 100. A155 Uaktywnienie potencjometra 01

6 PNSPO! 266 Funkcje uzupełniające Grupa B Funkcje uzupełniające B001 Sposób automatycznego przywracania rozkazu ruchu B002 Dopuszczalny czas zaniku zasilania 1.0 B003 zas oczekiwania na ponowny start 1.0 B004 B005 B011 B012 B212 Blokada przy zaniku zasilania lub przy stanie podnapięciowym Wybór ilości ponownych startów po ciągłym występowaniu zaniku napięcia zęstotliwość startowa w przypadku automatycznego rozruchu po zaniku zasilania Poziom zabezpieczenia termicznego Poziom zabezpieczenia termicznego ( 2-gi silnik) 00 nie prąd wyjściowy prąd wyjściowy B013 harakterystyka zabezpieczenia termicznego B213 harakterystyka zabezpieczenia termicznego (2-gi silnik) B021 Zabezpieczenie przeciąŝeniowe 01 B221 Zabezpieczenie przeciąŝeniowe (2-gi silnik) 01 B022 Poziom ograniczenia przeciąŝenia Prąd znamionowy x 1.5 B222 Poziom ograniczenia przeciąŝenia (2-gi silnik) Prąd znamionowy x 1.5 B023 zas obniŝania częstotliwości po wykryciu przeciąŝenia 1.0 B223 zas obniŝania częstotliwości po wykryciu przeciąŝenia (2-gi silnik) 1.0 B028 Wybór sposobu zabezpieczenia przeciąŝeniowego 00 B228 Wybór sposobu zabezpieczenia przeciąŝeniowego (2- gi silnik) B029 zas hamowanie przy przeciąŝeniu podczas próby ponownego rozruchu 0.5 nie B030 Dopuszczalny poziom prądu podczas automatycznego rozruchu prąd wyjściowy Blokada nastaw 01 B050 Wybór kontrolowanego zatrzymania po zaniku zasilania 00 nie B051 Poziom napięcia D do kontrolowanego zatrzymania B052 Poziom napięcia D do wstrzymania kontrolowanego zatrzymania B053 zas hamowania podczas kontrolowanego zatrzymania 1.0 nie B054 Spadek częstotliwości rozpoczynający proces kontrolowanego zatrzymania B055 Kontrola napięcia D dla AVR podczas zwalniania Współczynnik wzmocnienia P 0.2 B056 Kontrola napięcia D dla AVR podczas zwalniania zas zdwojenia (całkowania) I 0.2 nie

7 PNSPO! 267 Grupa B Funkcje uzupełniające B080 Kalibracja wartości sygnału analogowego wyjściowego O dla zacisku AM 100. B082 zęstotliwość początkowa 0.5 B083 zęstotliwość kluczowania tranzystorów 3.0 nie B084 Wybór powrotu do nastaw fabrycznych 00 nie B085 Wybór nastaw fabrycznych 00 nie B086 Skalowanie częstotliwości wyjściowej 1.0 B087 Blokada przycisku STOP B088 Ponowny rozruch po zadziałaniu [FRS] B089 Wielkość monitorowana podczas pracy sieciowej 01 B091 Tryb zatrzymania 00 nie B092 Sterowanie pracą wentylatora 01 nie Wstrzymanie hamowania przed blokadą B130 nadnapięciową B131 Poziom napięcia w obwodzie pośrednim D uaktywniający funkcję wstrzymującą hamowanie 380 / 760 B133 Kontrola napięcia D dla AVR podczas zwalniania B134 Nastawa progu napięciowego D dla AVR podczas zwalniania 380/760 B140 Ograniczenie prądu przed blokadą termiczną 01 Zmniejszenie częstotliwości kluczowania przed B150 blokadą termiczną B151 Uaktywnienie szybszej odpowiedzi na sygnał startu

8 PNSPO! 268 Funkcje zacisków programowalnych Grupa Funkcje zacisków programowalnych 001 Funkcja zacisku 1 00 nie 201 Funkcja zacisku 1 (2-gi silnik) 00 nie 002 Funkcja zacisku 2 01 nie 202 Funkcja zacisku 2 (2-gi silnik) 01 nie 003 Funkcja zacisku 3 18 nie 203 Funkcja zacisku 3 (2-gi silnik) 18 nie 004 Funkcja zacisku 4 12 nie 204 Funkcja zacisku 4 (2-gi silnik) 12 nie 005 Funkcja zacisku 5 02 nie 205 Funkcja zacisku 5 (2-gi silnik) 02 nie 011 Wybór rodzaju styku dla wejścia 1 00 nie 012 Wybór rodzaju styku dla wejścia 2 00 nie 013 Wybór rodzaju styku dla wejścia 3 00 nie 014 Wybór rodzaju styku dla wejścia 4 00 nie 015 Wybór rodzaju styku dla wejścia 5 00 nie 021 Funkcja zacisku nie 026 Funkcja przekaźnika alarmowego 05 nie 028 Wybór wartości mierzonej dla zacisku AM 031 Wybór rodzaju styku dla wyjścia nie 036 Wybór rodzaju styku dla wyjścia alarmowego 01 nie 038 Sygnalizacja niskiego obciąŝenia Poziom sygnalizowanego prądu Poziom sygnalizacji przeciąŝenia Poziom sygnalizacji przeciąŝenia (2-gi silnik) prąd wyjściowy prąd wyjściowy prąd wyjściowy 042 Sygnalizacja osiągnięcia częstotliwości podczas przyspieszania 043 Sygnalizacja osiągnięcia częstotliwości podczas zwalniania 044 Sygnalizacja przekroczenia wartości uchybu regul. PID Próg górny sygnału sprzęŝenia zwrotnego do wyłączania drugiego układu napędowego przy regulacji PID Próg dolny sygnału sprzęŝenia zwrotnego do załączania drugiego układu napędowego przy regulacji PID 070 Wybór OPE / ModBus Prędkość transmisji Adres stacji Kontrola parzystości 075 Ilość bitów stopu Reakcja na wystąpienie błędu Dopuszczalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi zapytaniami (time-out) zas rozpoczęcia nadawania odpowiedzi Kalibracja sygnału O Kalibracja sygnału OI 10

9 PNSPO! 269 Grupa Funkcje zacisków programowalnych 086 Uchyb ustalony dla zacisku AM 091 Dostęp do rozszerzonych Debug 101 Pamięć motopotencjometra UP/DOWN 102 Kasowania blokady Wybór programowalnych zacisków 141 wyjściowych dla wewnętrznego wejścia logicznego 00 nie A Wybór programowalnych zacisków 142 wyjściowych dla wewnętrznego wejścia logicznego 01 nie B 143 Wybór operacji logicznej 00 nie 144 Zacisk 11 - czas zwłoki przy załączaniu 145 Zacisk 11 - czas zwłoki przy wyłączaniu 148 Zacisk przekaźnika alarmowego - czas zwłoki przy załączaniu 149 Zacisk przekaźnika alarmowego- czas zwłoki przy wyłączaniu Funkcje stałych silnika Grupa H Funkcje stałych silnika H003 Moc znamionowa ZaleŜnie od mocy nie H203 Moc znamionowa ( 2-gi silnik) znamionowej nie H004 Ilość biegunów 4 nie H204 Ilość biegunów ( 2-gi silnik) 4 nie H006 Współczynnik stabilizacji 1 H206 Współczynnik stabilizacji ( 2-gi silnik) 1

falowniki JX schemat falownika JX

falowniki JX schemat falownika JX falowniki JX schemat falownika JX Dystrybutor falowników OMRON WEBSYSTEM Aleja Jana Pawła 85, 26-700 Zwoleń, tel. 048 383.01.44 fax 048 685.60.95 www.falowniki.org.pl e-mail: omron@ppp.pl Przykładowy diagram

Bardziej szczegółowo

Seria L200 / SJ200. Podręczna instrukcja obsługi. Zasilanie jednofazowe - NFEF Zasilanie trójfazowe - HFEF

Seria L200 / SJ200. Podręczna instrukcja obsługi. Zasilanie jednofazowe - NFEF Zasilanie trójfazowe - HFEF Seria L2 / SJ2 Podręczna instrukcja obsługi Zasilanie jednofazowe - NFEF Zasilanie trójfazowe - HFEF Falowniki o oznaczeniu L2-xxxNFEF, SJ2-xxxNFEF należy zasilać napięciem przemiennym 1x230Vlub3x230V

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji falowników LG

Instrukcja konfiguracji falowników LG Instrukcja konfiguracji falowników LG 1. Konfiguracja falownika komunikacja RS485 Konfiguracja przemienników LG IC5: Kod Nazwa Wartość do Opis nastawy drv Tryb sterowania 3 Komunikacja poprzez RS485 Frq

Bardziej szczegółowo

falowniki JX Konfigurowanie parametrów napędu 3

falowniki JX Konfigurowanie parametrów napędu 3 falowniki JX Konfigurowa parametrów napędu - strona - Wybór jedno programującej...72 - Obsługa paneli sterowania...7 - Grupa D : Funkcje monitorowania...77 - Grupa F : Podstawowe parametry biegu...80 -

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Falownik VZ1000 Omron

Falownik VZ1000 Omron Falownik VZ1000 Omron Wyższa wydajność, lepsza jakość, mniejsze rozmiary Wektorowa regulacja prądu Wysoki początkowy moment obrotowy (200% / 0,5 Hz) Zakres regulacji prędkości 1:100 Dwa tryby pracy ND

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI MULTI-CONTROL

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI MULTI-CONTROL vacon nxl PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI MULTI-CONTROL vacon 1 Aplikacja Multi-Control firmy Vacon (oprogramowanie ALFIFF20), wer. 3.5 INDEKS 1. Wprowadzenie... 2 2. Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ Vo P4 P5 VR V1 CM I AM O O O O O O O 30A 30B 30C MO EX P24 P1 P2 CM P3 O O O O O O O O O O LISTWA P1 P2 P3

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp ZASADA DZIAŁANIA Jednym z flagowych produktów firmy Apator Control są zestawy systemów sterowania pompami typu ASQ. Jest to rozwiązanie autorskie kadry inżynierskiej,

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Niebezpieczeñstwo dla ycia. Uk³ad pod napiêciem.

Uwaga! Niebezpieczeñstwo dla ycia. Uk³ad pod napiêciem. seria / SJ Podrêczna Instrukcja obs³ugi Zasilanie jednofazowe NFE Zasilanie trójfazowe HFE Falowniki o oznaczeniu xxx NFE, SJxxx NFE nale y zasilaæ napiêciem przemiennym x0v lub 3x0V Falowniki o oznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF Moeller Electric Sp. z o.o Centrala Doradztwo techniczne 80-299 Gdańsk 60-523 Poznań ul. Zeusa 45/47 ul Dąbrowskiego 75/71 tel.(+58) 554 79 00 tel.

Bardziej szczegółowo

Standardowe. właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 is5 ih

Standardowe. właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 is5 ih tandardowe & właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 i5 ih Obudowa IP IP EMA1 Dane znamionowe Jednofazowe,4 ~, kw,4 ~ 1,5kW Trójfazowe,4 ~ 4kW,75 ~ 75kW 3 ~ 8kW Ze stałym momentem Ze zmiennym

Bardziej szczegółowo

Falownik wektorowy FA-3X110 FA-3X150 FA-3X220

Falownik wektorowy FA-3X110 FA-3X150 FA-3X220 ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl Falownik wektorowy FA-3X110 FA-3X150 FA-3X220 Instrukcja obsługi v. 1.0.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE 1. Dane techniczne: Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wymiary[mm] : 70 x 90 x 58 Możliwość sterowania binarnego Regulowane parametry pracy : 12 Wyświetlacz LED Port

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR Przeznaczenie: KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR 070-08 zasilanie układów sterowniczych lasera, zasilanie i stabilizacja pracy diody laserowej, zasilanie i regulacja prądu diody

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Multi-Control firmy Vacon (oprogramowanie ALFIFF20), wer. 3.45

Aplikacja Multi-Control firmy Vacon (oprogramowanie ALFIFF20), wer. 3.45 vacon 1 Aplikacja Multi-Control firmy Vacon (oprogramowanie ALFIFF20), wer. 3.5 INDEKS 1. Wprowadzenie... 2 2. Wejścia/wyjścia sterujące... 3 3. Listy parametrów... 3.1 Monitorowanie wartości (panel sterowania:

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Ogólna specyfikacja SY Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd oferuje przemienniki do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Ogólna specyfikacja SY

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

falowniki JX - 4 Sterowanie i sygnalizacja

falowniki JX - 4 Sterowanie i sygnalizacja falowniki JX Sterowanie i sygnalizacja - strona - Wprowadzenie...3 - Podłączenie do sterownika PLC i innych urządzeń...32 - Dane techniczne zacisków sterowniczych...3 - Programowalne zaciski wejściowe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn LWBM-3 Falownikowy układ napędowy Instrukcja do ćwiczenia Opracował:

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania

Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania Część 5 Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania Korzyści z cyfrowego sterowania przekształtników Zmniejszenie liczby elementów i wymiarów układu obwody sterowania, zabezpieczeń, pomiaru, kompensacji

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi Falownik TCO 510 Skrócona instrukcja obsługi Strona 2 z 12 Przewodnik ten ma pomóc w zainstalowaniu i uruchomieniu falownika oraz sprawdzeniu poprawnego działania jego podstawowych funkcji. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7. is5...8 ih...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11

Spis treści. ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7. is5...8 ih...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11 2 Spis treści ie5...4 ic5...5 ig5a...6 ip5a...7 is5...8 ih...9 Filtry RFI...10 Rezystory hamujące...11 3 ie5 Duże możliwości w małych wymiarach Zasilanie 1-fazowe 0,1 0,4kW, 230V Metoda sterowania: U/f

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu E001 E002 Brak / / 1) Chwilowa utrata zasilania 2) Napięcie zasilające nie spełnia założonych wymogów Niskie napięcie 3) Uszkodzenie mostka szyny DC prostowniczego i rezystancji buforującej 4) Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Funkcje sterowania cyfrowego przekształtników (lista nie wyczerpująca)

Funkcje sterowania cyfrowego przekształtników (lista nie wyczerpująca) Funkcje sterowania cyfrowego przekształtników (lista nie wyczerpująca) tryb niskiego poboru mocy przełączanie źródeł zasilania łagodny start pamięć i zarządzanie awariami zmiana (nastawa) sygnału odniesienia

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

falowniki JX - 7 Zwroty techniczne strona - Objaśnienia niektórych terminów...214

falowniki JX - 7 Zwroty techniczne strona - Objaśnienia niektórych terminów...214 falowniki JX Zwroty techniczne - 7 strona - Objaśnienia niektórych terminów...214 Dystrybutor falowników OMRON WEBSYSTEM leja Jana Pawła 85, 26-700 Zwoleń, tel. 048 383.01.44 fax 048 685.60.95 www.falowniki.org.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...3 3. PARAMETRY...4 Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP/8 UTXvD/8 Computers & Control Sp. j. 10-1 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Falownik wektorowy FA-1L/FA-3H

Falownik wektorowy FA-1L/FA-3H ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl Falownik wektorowy FA-1L/FA-3H Instrukcja obsługi v. 1.0.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Bardziej szczegółowo

Katedra Automatyzacji

Katedra Automatyzacji Polit echnik a Lubelsk a, Wydział Mechaniczny Katedra Automatyzacji ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lubl i n tel./fax.:(+48 81) 5384267 e-mai l :automat@pol l ub.pl; wm.ka@pol l ub.p LABORATORIUM PODSTAW

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Wielofunkcyjne trójfazowe przekaźniki monitorujące, serii CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej z wykorzystaniem sterownika PLC Treść zadania Program ma za zadanie sterować turbiną elektrowni wiatrowej, w zależności od

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Transformatorowe i elektroniczne regulatory do HVAC.

Transformatorowe i elektroniczne regulatory do HVAC. Transformatorowe i elektroniczne regulatory do HV 2012 www.breve.pl Regulator prędkości obrotowej RW Transformatorowe regulatory RW do regulacji prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych,

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Badanie silnika trójfazowego klatkowego zasilanego przez falownik

Temat ćwiczenia: Badanie silnika trójfazowego klatkowego zasilanego przez falownik Temat ćwiczenia: Badanie silnika trójfazowego klatkowego zasilanego przez falownik Bezpieczeństwo obsługi. Aby praca z przemiennikiem była bezpieczna, należy pamiętać, że: - niezależnie od prędkości obrotowej,

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

Zadawanie napięcia, prądu za pomocą wieloobrotowego potencjometru Wyświetlanie zadanej wartości przy wykorzystaniu skalowanego wskaźnika Pomiar

Zadawanie napięcia, prądu za pomocą wieloobrotowego potencjometru Wyświetlanie zadanej wartości przy wykorzystaniu skalowanego wskaźnika Pomiar P a n e l o p e r a t o r s k i d o f a l o w n i k ó w M o d e l Z A D - 1 Zadawanie napięcia, prądu za pomocą wieloobrotowego potencjometru Wyświetlanie zadanej wartości przy wykorzystaniu skalowanego

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

Falownik jednofazowy. FA-1f004. FA-1f022

Falownik jednofazowy. FA-1f004. FA-1f022 ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl Falownik jednofazowy FA-1f004. FA-1f022 Instrukcja obsługi v. 1.0.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Bardziej szczegółowo

ELSAP-01/2 SYSTEM AUTOMATYZACJI PRZENOŚNIKÓW ZASTOSOWANIE FUNKCJE SYSTEMU

ELSAP-01/2 SYSTEM AUTOMATYZACJI PRZENOŚNIKÓW ZASTOSOWANIE FUNKCJE SYSTEMU 12ZZI SYSTEM AUTOMATYZACJI PRZENOŚNIKÓW ELSAP-01/2 Nr Certyfikatu badania typu WE: FTZÚ 03 ATEX 0126X Cecha budowy przeciwwybuchowej I M2 SYST EEx ib I ZASTOSOWANIE System automatyzacji przenośników ELSAP-01/2

Bardziej szczegółowo

CZAZ GT BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY. DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2

CZAZ GT BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY. DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2 CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2 Modyfikacje funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ EH 1-6 STAGE

MODUŁ STEROWANIA NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ EH 1-6 STAGE 2013 1/11 MODUŁ STEROWANIA NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ EH 1-6 STAGE SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl Listopad 2013 2013 2/11 SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

DEMERO Automation Systems

DEMERO Automation Systems Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości serii POSIDRIVE FDS5000 / MDS5000 i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 firmy Stober Antriebstechnik Konfiguracja parametrów w programie

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC 25 Elektroniczny Pomiarowy Przekaźnik Nad - lub Podnapięciowy REx-11 Przekaźnik jednofunkcyjny o działaniu bezzwłocznym Napięcie pomiarowe jest równocześnie napięciem zasilającym Możliwość zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Model Prąd znamionowy

Model Prąd znamionowy ASTOR SERWONAPĘDY ASTRAADA SRV 6.3 WZMACNIACZE Wzmacniacz musi być dobrany na taką samą moc, jak silnik z nim współpracujący. Dostępne modele wzmacniaczy: Model Wejście Napięcie (V) Wyjście Moc (kw) Prąd

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny TYPU DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW Opis techniczny Gdańsk, maj 2016 Strona: 2/9 KARTA ZMIAN Nr Opis zmiany Data Nazwisko Podpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Strona: 3/9 Spis treści 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIK REOVIB R6/439 REOVIB RS6/ REOVIB 439/ Sterowniki tyrystorowe dla przenośników wibracyjnych

ELEKTRONIK REOVIB R6/439 REOVIB RS6/ REOVIB 439/ Sterowniki tyrystorowe dla przenośników wibracyjnych ELEKTRONIK REOVIB R6/439 REOVIB RS6/439-49 REOVIB 439/439-49 Sterowniki tyrystorowe dla przenośników wibracyjnych 04-703 WARSZAWA ul. Pożaryskiego 28 Strona z 9 tel. (22) 80 66 fax. (22) 8 69 06 REOVIB

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

1 COBI-ELECTRONIC ul Konfekcyjna 18, TORUŃ, tel WWW:cobi-electronic.com.pl

1 COBI-ELECTRONIC ul Konfekcyjna 18, TORUŃ, tel WWW:cobi-electronic.com.pl P a n e l o p e r a t o r s k i d o f a l o w n i k ó w M o d e l Z A D - 1 w e r s j a 1. 0 9 Zadawanie napięcia, prądu za pomocą wieloobrotowego potencjometru Wyświetlanie zadanej wartości przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne poczuj się .3.4..8.0 Tabela doboru wyłączników różnicowoprądowych Szczegółowe dane techniczne Seria P/ Układ do samoczynnego załączania wyłącznika różnicowoprądowego Tele R Wyłączniki różnicowo i nadprądowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT )

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT ) SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT-503 1141-000 i AT-503-1161-000 ) Regulator temperatury AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

AFC150 Instrukcja obsługi

AFC150 Instrukcja obsługi 1 AFC150 Instrukcja obsługi Zakład Energoelektroniki TWERD ul. Konwaliowa 30 87-100 Toruń tel. +48 56 654 60 91 fax +48 56 654 69 08 www.twerd.pl Pomimo dołożenia wszelkich starań oraz zachowania należytej

Bardziej szczegółowo

JAPANESE TECHNOLOGY. Przemienniki częstotliwości Softstarty Akcesoria. Przegląd oferty. Sanyu kontroluje i zabezpiecza Twój silnik

JAPANESE TECHNOLOGY. Przemienniki częstotliwości Softstarty Akcesoria. Przegląd oferty. Sanyu kontroluje i zabezpiecza Twój silnik JAPANESE TECHNOLOGY FOCUS ON RESEARCH AND DEVELOPMENT Przemienniki częstotliwości Softstarty Akcesoria Przegląd oferty Sanyu kontroluje i zabezpiecza Twój silnik Profil firmy Informacje o firmie Firma

Bardziej szczegółowo

Sterowanie pracą reaktora chemicznego

Sterowanie pracą reaktora chemicznego Sterowanie pracą reaktora chemicznego Celem ćwiczenia jest opracowanie na sterowniku programowalnym programu realizującego jednopętlowy układ regulacji a następnie dobór nastaw regulatora zapewniających

Bardziej szczegółowo

I Instrukcja obsługi dozownika węgla

I Instrukcja obsługi dozownika węgla I Instrukcja obsługi dozownika węgla Spis treści 1. Informacje ogólne. 2. Obsługa programu na komputerze. 2.1 Ekran główny wizualizacji 2.2 Zdalne sterowanie napędami 2.3 Regulator dozowania 2.4 Nastawy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia separacyjno-sterownicze

Urządzenia separacyjno-sterownicze OZNACZENIE TYPU SSU* -ET Nazwa urządzenia : Urządzenie separacyjno sterownicze * Funkcja urządzenia: 1 kontrola linii dwuprzewodowej wraz z kntrolą rezystancji doziemnej (Rs, Rr, Rd) 2 kontrola linii dwuprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Politechnika Wrocławska Projekt Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Autorzy: Paweł Bogner Marcin Dmochowski Prowadzący: mgr inż. Jan Kędzierski 30.04.2012 r. 1 Opis ogólny Celem projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne Ładowarka UAC-01 Przeznaczenie Ładowarka UAC - 01 jest nowoczesnym mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do ładowania wszystkich typów lamp górniczych produkowanych przez FASER S.A. w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo