Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu"

Transkrypt

1 Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu

2 2

3 Zestawienie sprzêtu dla TS30 oraz TM30 1 Tachimetry elektroniczne 1.1 Modele TS30 TM30 Pomiar k¹ta Pomiar odleg³ości (tryb IR) Pomiar odleg³ości bez reflektora (tryb RL) Serwomotory Automatyczne rozpoznanie celu (ATR) PowerSearch (PS) Diody tyczenia (EGL) Obs³uga zdalna (RX1250T/Tc) SmartStation (ATX1230+ GNSS) Standard Opcja 1.2 Dok³adności k¹towe TS30 TM30 0,5 (1,5 cc ) (3 cc ) Tachimetry TS30 dostarczane s¹ z dwoma klawiaturami z ekranem dotykowym, z boczn¹ pokryw¹ komunikacyjn¹, pamiêci¹ wewnêtrzn¹ 256MB, standardowymi aplikacjami, instrukcj¹ obs³ugi oraz pojemnikiem transportowym GVP648. Tachimetry TM30 dostarczane s¹ z jedn¹ klawiatur¹ i ekranem dotykowym, z boczn¹ pokryw¹ komunikacyjn¹, pamiêci¹ wewnêtrzn¹ 256 MB, standardowymi aplikacjami, instrukcj¹ obs³ugi oraz pojemnikiem transportowym GVP Opcje dodatkowe 2.1 Ekran dotykowy / druga klawiatura GTS23, druga klawiatura z ekranem dotykowym i kolorowym ekranem, dla tachimetrów TPS1200+/TM30, dla drugiego po³o enia lunety, montowana na sta³e. 2.2 Świadectwa producenta 2.3 Świadectwa kalibracji Œwiadectwo O - producenta Œwiadectwo M, sprawdzenie u producenta, pomiar k¹ta Œwiadectwo M, sprawdzenie u producenta, pomiar odleg³oœci w podczerwieni Œwiadectwo M, sprawdzenie u producenta, pomiar k¹ta i odleg³oœci w podczerwieni Œwiadectwo M, sprawdzenie u producenta, pomiar odleg³oœci zarówno w podczerwieni jak i bez reflektora Œwiadectwo M, sprawdzenie u producenta, pomiar k¹ta i odleg³oœci zarówno w podczerwieni jak i bez reflektora Œwiadectwo kalibracji wydawane przez Laboratorium Kalibracyjne, pomiar k¹ta, tachimetry TPS400/800/FlexLine/TPS1200+/TPS2000/TM30/TS Œwiadectwo kalibracji wydawane przez Laboratorium Kalibracyjne, pomiar k¹ta i odleg³oœci w podczerwieni, tachimetry TPS400/800/FlexLine/TPS1200+/TPS2000/TM30/TS30. 3

4 3 Zestaw akcesoriów dla TS Zestaw akcesoriów dla TS30, w zestawie: 1 spodarka GDF121, 2 baterie GEB241, 1 ³adowarka GKL221 z 2 adapterami GDI221, MCF256 karta CompactFlash 256MB, 1 kabel GEV218 do transmisji danych, Lemo1 / USB. 4 Zasilanie 4.1 Bateria wewnêtrzna GEB241, bateria litowo jonowa, 4.8Ah, wielokrotnego ³adowania, dla TM30/TS Bateria zewnêtrzna GEB171, GEB171, uniwersalna bateria zewnêtrzna, NiMH, 12V/9Ah, wielokrotnego ³adowania GEV208 GEV208, zasilacz zewnêtrzny 4.3 Kable do baterii GEV219, kabel zasilaj¹cy 1.8m, ³¹czy bateriê zewnêtrzn¹ GEB171 z tachimetrem TM30/TS GEV71, kabel 4m do pod³¹czenia akumulatora samochodowego12v GEV220, kabel Y, ³¹czy tachimetr TM30/TS30 z PC (port szeregowy RS232 9-pin) i bateri¹ zewnêtrzn¹, 2m. 4.4 adowarki do baterii GKL221, ³adowarka PRO. Do u ycia z max. dwoma adapterami GDI221 lub GDI222, w zestawie kabel i zasilacz sieciowy GDI221, Adapter do GKL221 do ³adowania 2 baterii Li-Ion GEB221, GEB GDC221, kabel samochodowy do ³adowarki GKL221. Pozwala na pod³¹czenie GKL221 do zapalniczki samochodowej, konwerter 12V24V, pr¹d sta³y. 5 Rejestracja i transmisja danych 5.1 Karta CompactFlash MCF256, karta CompactFlash 256MB MCF1000, karta CompactFlash 1GB 5.2 Czytnik kart / Adapter MCR5, czytnik kart CompactFlash MCFAD1, adapter CompactFlash do komputera 5.3 Kable do transmisji danych GEV218, kabel do transmisji danych, Lemo do z³¹cza USB (z modu³em elektroniki USB), dlugoœæ 2.0m. ¹czy TM30/TS30 z PC. Sterowniki i instrukcja obs³ugi na CD GEV162, kabel do transmisji danych, 2.8m. ¹czy port kontrolera RX odbiornika GPS1200+ lub TM30/TS30 z PC, umo liwia transfer danych, aktualizacjê oprogramowania itd. Lemo do z³¹cza szeregowego 9 pin RS GEV220, kabel Y, ³¹czy TM30/TS30 z PC (z³¹cze szeregowe 9-pin RS232) i z bateri¹ zewnêtrzn¹, 2m GEV236, kabel Y, ³¹czy TM30/TS30 z radiomodemem TCPS i bateri¹ zewnêtrzn¹, 2m. 4

5 6 Programy u ytkowe w tachimetrze i warianty oprogramowania 6.1 Programy standardowe 6.2 Programy dodatkowe l Program Ustawienie Stanowiska obejmuje: l Tyczenie Wprowadzenie wspó³rzêdnych stanowiska z GPS, z pamiêci lub wpisane Program COGO obejmuje: Orientacja na znany azymut wspó³rzêdne z azymutu i odleg³oœci Orientacja na znany punkt nawi¹zania azymut i odleg³oœæ ze wspó³rzêdnych Orientacja i przeniesienie wysokoœci z max. 10 punktów Punkt przeciêcia Wciêcie wstecz do max. 10 punktów Obliczenia na linii Wciêcie wstecz Helmerta Obliczenia na ³uku Wciêcie w uk³adzie lokalnym Przesuniêcie, obrót i skalowanie (rêcznie) Program Pomiar obejmuje: Przesuniêcie, obrót i skalowanie (na punkty) Automatyczna rejestracja punktów Podzia³ obszaru (opcja) Wysokoœæ punktu niedostêpnego Okreœlenie Uk³adów wspó³rzêdnych l Punkty mimoœrodowe l Pomiar GPS RTK 6.3 Opcje oprogramowania dla TS30/TM30 dla RX Tyczenie osi (linia referencyjna) P³aszczyzna odniesienia Punkt ukryty Pomiar stacyjny Monitoring (wymaga Pomiar stacyjny) Ci¹g poligonowy Wyrównanie ci¹gu poligonowego (wymaga Ci¹g poligonowy) Tyczenie DTM (wymaga Tyczenie) Podzia³ obszaru (wymaga COGO) Obliczenie objêtoœci Pomiar przekrojów poprzecznych RoadRunner obs³uga dróg RoadRunner Rail - obs³uga tras kolejowych Athletics (program do obs³ugi zawodów lekkoatletycznych) Road Runner Tunnel - obs³uga tuneli Import DXF (darmowy) Alignment Tool Kit (darmowy) Eksport DXF Land XML Licencja na GeoCOM Robotics Licencja GeoCOM Imaging dla TM30/TS Licencja na SmartPole Licencja na rejestracjê surowych danych GPS Opcja GLONASS dla tachimetrów z oprogramowaniem SmartWorx Opcja Galileo dla tachimetrów (SmartStation) z oprogramowaniem SmartWorx Opcja GPS L5 dla tachimetrów (SmartStation) z oprogramowaniem SmartWorx Pakiet przygotowuj¹cy do odbioru sygna³ów satelitarnych dla tachimetrów (SmartStation) z oprogramowaniem SmartWorx, zawiera opcjê GLONASS, GPS L5 i Galileo. 6.4 Opcje oprogramowania dla RX GPS Survey, oprogramowanie dla RX RX1250 rozszerzone zdalne sterowanie OWI/LB2 dla RX Licencja na SmartPole dla RX Aktualizacja oprogramowania GPS RTK dla RX1250 ze SmartPole ( ) do oprogramowania GPS Survey ( ) Opcja GLONASS dla odbiorników GX1230GG, GX1220GG, GX1230+ GNSS, GX1220+ GNSS i kontrolerów RX1250. Bez tej opcji GLONASS jest dostêpny tylko w ka d¹ œrodê Opcja Galileo dla odbiorników GX1220+ GNSS, GX1230+ GNSS i kontrolerów RX Opcja GPS L5 dla odbiorników GX1220+ GNSS, GX1230+ GNSS i kontrolerów RX Pakiet przygotowuj¹cy do odbioru sygna³ów satelitarnych dla GX1220+ GNSS, GX1230+ GNSS i kontrolerów RX1250, sk³ada siê z opcji GLONASS, opcji GPS L5 i opcji Galileo. 5

6 7 Akcesoria optyczne 7.1 Okular Okular FOK53, dodatkowy okular (konieczny monta w serwisie) GFZ3 Okular ³amany do lunety Okular do stromych celowych GOK6, z przegubem do zmiany k¹ta celowania. 7.2 Zestawy autokolimacyjne 7.3 Obiektyw GOA2, Okular autokilimacyjny GEB62, Lampka z kablem dla okularu autokolimacyjnego GEB63, Ramka na baterie dla okularu autokolimacyjnego i lampki GVO13, Filtr s³oneczny na obiektyw dla TPS. 8 Miarka wysokości instrumentu GHM007 Miarka wysokoœci instrumentu GHT196 Uchwyt-adapter dla miarki wysokoœci 9 Spodarki Spodarka GDF121, bez pionownika optycznego, jasnozielona Spodarka GDF122 PRO, z pionownikiem optycznym, jasnozielona. 10 Statywy Statyw GST20, teleskopowy, z akcesoriami Statyw GST20-9, teleskopowy, z akcesoriami, bez pokrowca Statyw GST120-9, teleskopowy, samozamykanie, z akcesoriami, bez pokrowca Podstawka (gwiazda) statywu, GST4, do ustawiania statywu na twardych i œliskich powierzchniach. 6

7 11 Tyczki do reflektora 11.1 Tyczki do reflektora Tyczka GLS11 do reflektora, teleskopowa, z libell¹ okr¹g³¹, podzia³ cm i stopy, wyd³u ana do 2,15m Podpórka podwójna GSR2 dla tyczki GLS11/GLS11K GZW412, przed³u acz 1m do tyczki GLS11 i wsporników Tyczka GLS111 do reflektora, z libell¹ pude³kow¹, podzia³ cm/ft, wyd³u ana do 2.60m, z pasami czerwonymi/bia³ymi co 0.20m Tyczka GLS112 do reflektora, z libell¹ pude³kow¹, podzia³ cm/ft, wyd³u ana do 3.65m, z pasami czerwonymi/bia³ymi co 0.20m Podwójna podpórka GSR111, dla wszystkich tyczek GLS Tyczka GLS12 do reflektora, teleskopowa, wyd³u ana do 2m, z libell¹ pude³kow¹, podzia³ cm Tyczka GLS12 do reflektora, teleskopowa, wyd³u ana do 2m, z libell¹ pude³kow¹, podzia³ ft Tyczki do pomiaru punktów ukrytych GMP112, przed³u enie dla pryzmatu GMP111 umo liwiaj¹ce pomiar punktów ukrytych. Zawiera minipryzmat z uchwytem i 30cm adapter na tyczkê GMP112-0, przed³u enie dla pryzmatu GMP111-0 umo liwiaj¹ce pomiar punktów ukrytych. Zawiera minipryzmat z uchwytem i 30cm adapter na tyczkê Mini-tyczka Tyczka GLS14 do mini pryzmatu, (pryzmat/cel 20cm nad punktem), z libell¹ pude³kow¹. 12 Wsporniki dla reflektorów GRT144, wspornik z bolcem, jasnozielony SNLL121, wspornik precyzyjny z libell¹ rurkow¹ i pionownikiem laserowym zenit-nadir GZR3, wspornik z libell¹ rurkow¹ i pionem optycznym. 13 Reflektory 13.1 Reflektory okr¹g³e Pryzmat okr¹g³y GPR121 PRO, z uchwytem i tarcz¹ celownicz¹ Pryzmat okr¹g³y GPR1, w pojemniku Uchwyt GPH1 pryzmatu pojedynczego Tarcza celownicza GZT4 dla uchwytu GPH Uchwyt GPH3 na trzy pryzmaty Reflektory Reflektor GRZ Reflektor GRZ , z adapterem na gwint 5/8 do monta u anten GPS GRZ101, Mini pryzmat 360, z wejœciem na gwint 1/ GAD103, adapter do monta u pryzmatu GRZ101 na wszystkich tyczkach 7

8 13.3 Reflektory precyzyjne Precyzyjny reflektor GPH1P z jednym pryzmatem Mini-reflektory Mini pryzmat GMP101, z libell¹, tarcz¹ celownicz¹ i grotem, w pokrowcu, tak e stosowany z GLS11 i GRT44 (taka sama wysokoœæ jak GPH1, sta³a dodawania +17.5mm) Mini pryzmat GMP104, z ramieniem L, do sta³ego zamocowania Mini pryzmat GMP111 BASIC, z libell¹ i tyczk¹ GLS Mini pryzmat GMP111-0 BASIC, sta³a pryzmatu 0, z libell¹ i tyczk¹ GLS GAD105, adapter do mocowania GMP111 na ka dej tyczce Folie odblaskowe GZM28, folia odblaskowa tylko do pomiaru w podczerwieni, 60x60 mm GZM29, folia odblaskowa 20x20mm, do pomiarów krótkiego zasiêgu, pakowana po 20 sztuk GZM30, folia odblaskowa 40x40mm, do pomiarów œredniego zasiêgu, pakowana po 20 sztuk GZM31, folia odblaskowa 60x60mm, do pomiarów dalekiego zasiêgu, pakowana po 20 sztuk. 14 Dodatkowe pojemniki transportowe GVP40, pojemnik transportowy dla System1200 SmartRover, SmartPole, RX1250 i SmartStation GDZ66, szelki na plecy do noszenia pojemnika Pojemnik GVP609, dla 2 pryzmatów okr¹g³ych GPR111/121, 2 pionowników laserowych i 2 spodarek CTC102, torba z paskiem na ramiê, dla zestawu pryzmatu, w skadzie: spodarka, noœnik pryzmatu lub pionownik laserowy i pryzmat. 8

9 14.1 Tradycyjne pomiary geodezyjne sugerowany zestaw pomiarowy MCF GEB241 TS GDF GPR GST GLS11 9

10 15 Zdalne sterowanie z RX1250Tc 15.1 Zestawy zdalnego sterowania 15.2 Kontroler RX1250Tc Zestaw rozszerzony RX1250Tc dla TPS1200+ i TS30, w zestawie: kontroler RX1250Tc z wbudowanym modemem radiowym, uchwyt GHT39 i z zaciskiem GHT52, modem RH1200 RadioHandle, 2 baterie GEB RX1250Tc, kontroler z Windows CE, z wbudowanym modemem radiowym, komor¹ baterii i gniazdem karty CF, kolorowym ekranem dotykowym, klawiatur¹ alfanumeryczn¹. Wyposa ony w 2 rysiki do ekranu dotykowego, instrukcjê obs³ugi, pojemnik transportowy. Mo e byæ u yty do zdalnego sterowania TPS1200+/TM Bateria wewnêtrzna GEB211, bateria litowo-jonowa, 7.4V/2.2Ah, wielokrotnego ³adowania. Do u ycia z RX1250Tc GEB221, bateria litowo-jonowa, 7.4V/4.4Ah, wielokrotnego ³adowania Akcesoria dla RX GHT39, uchwyt umo liwiaj¹cy pod³¹czenie kontrolera z serii RX GHT52, zacisk do monta u GHT39 na wszystkich tyczkach (z wyj¹tkiem mini tyczek) GHT41, pasek na rêkê dla kontrolera z serii RX1200, z zaczepem umo liwiaj¹cym przypiêcie do paska lub statywu GHT56, uchwyt umo liwiaj¹cy monta kontrolerów z serii RX i obudowy modemu radiowego GFU na wszystkich tyczkach (z wyj¹tkiem mini tyczek) RH1200 RadioHandle Modu³ RH1200, RadioHandle z wbudowanym modemem radiowym, z anten¹ oraz instrukcj¹ obs³ugi. U ywany jako modem radiowy dla TPS1200+ i TS30/ TM30 wraz z RX1250Tc lub TCPS27 (zakres czêstotliwoœci MHz). Wymaga bocznej pokrywy komunikacyjnej Modem radiowy GFU GFU23, modem radiowy dla TPS1200+ do uchwytu GHT56 (zakres czêstotliwoœci MHz) GAT15, antena radiowa dla modemu GFU23 (czêstotliwoœæ MHz) Modem radiowy TCPS TCPS27 B, modem radiowy (baza), z anten¹, instrukcj¹ obs³ugi. U ywany jako modem radiowy dla TPS1200+/TS30/TM30 (zakres czêstotliwoœci MHz) TCPS27 R, modem radiowy (ruchomy), z anten¹, instrukcj¹ obs³ugi. U ywany jako zewnêtrzny modem radiowy dla kontrolera RX1210 (czêstotliwoœæ MHz) Akcesoria dla modemu radiowego TCPS GHT43, adapter do monta u TCPS26/27 na statywie GST20/GST

11 15.9 Kable dla modemu radiowego TCPS GEV236, kabel Y, ³¹czy TM30/ TS30 z modemem radiowym TCPS i bateri¹ zewnêtrzn¹, 2m Zautomatyzowane pomiary geodezyjne sugerowany zestaw pomiarowy RH GEB GDF MCF64 TS GRZ GHT GHT RX1250Tc GEB GST GLS RH ATX1230+ GNSS MCF GEB GEB241 TS GRZ RX1250TC GDF GEB GHT MCF GHT GHT GEB GST / GLS GLS12F / / / / / / / /

12 16 SmartStation (ATX1230+ GNSS) 16.1 ATX1230+ GNSS SmartAntenna ATX1230+ GNSS, antena trzyczêstotliwoœciowa GPS/GLONASS/Galileo dla RX1250. Mo e byæ u ywana z tachimetrami TPS1200+/TS30/TM30 dla realizacji SmartStation i SmartPole. Posiada Bluetooth. Uwaga, w celu pe³nego wykorzystania GLONASS, GPS L5 lub Galileo, nale y zamówiæ odpowiednie oprogramowanie SmartAntenna Adapter GAD104, SmartAntenna Adapter. Wymagany do pod³¹czenia SmartAntenna i/lub modemu radiowego w obudowie GFU14 do TPS Wymaga bocznej pokrywy komunikacyjnej Modemy radiowe Satelline GFU14-0, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz, 0.5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-1, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-2, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5 khz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-3, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5 khz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-4, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz, 0.5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-5, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5 khz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) , Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5 khz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-7, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0kHz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS GFU14-8, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp sasiedniokana³owy 25.0kHz, 0.5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS GEV171, 1.8m kabel do programowania modemu Satelline 3AS wewn¹trz obudowy GFU Modemy radiowe Pacific Crest Modemy radiowe Pacific Crest musz¹ byæ zamawiane bezpoœrednio u lokalnego przedstawiciela Pacific Crest. Modemy PDL - tylko odbiór, zamontowane w obudowie Leica GFU z odstêpem s¹siedniokana³owym 12.5 lub 25kHz s¹ dostêpne w nastêpuj¹cych zakresach czêstotliwoœci: MHz MHz MHz MHz 12

13 16.5 Telefony komórkowe GFU24, Siemens MC75 modu³ GSM/GPRS (850, 900, 1800, 1900 Mhz), zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GX1200 lub na uchwycie GHT56 dla SmartRover GFU25, CDMA telefon komórkowy dla Kanady, Multitech MTMMC-C-N12 dla sieci Bell Mobility, zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GX1200 lub na uchwycie GHT56 dla SmartRover GFU19, US CDMA telefon komórkowy Multitech MTMMC-C; zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS GFU26, US CDMA telefon komórkowy MTMMC-C-N14 dla sieci Alltel; zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS1200 lub na uchwycie GHT56 dla SmartRover Anteny do modemów radiowych i telefonów komórkowych GAT1201, Antena dla modemu radiowego do u ycia ze SmartStation ( MHz) GAT1202, Antena dla modemu radiowego do u ycia ze SmartStation ( MHz) GAT1203, Antena do sieci komórkowych 900/1800MHz do u ycia ze SmartStation GAT1204, Antena do sieci telefonii komórkowej USA (800/1900MHz) do u ycia ze SmartStation Pojemnik na antenê ATX1230+ GNSS SmartAntenna oraz na akcesoria dla SmartStation GVP40, pojemnik transportowy dla System1200 SmartRover, SmartPole, RX1250 i SmartStation 16.8 SmartStation - sugerowany zestaw pomiarowy , , Anteny dla modemu radiowego ATX1230+ GNSS GAD GEB241 Modemy radiowe Telefony komórkowe MCF64 TS GDF GST

14 17 Leica Geo Office 17.1 Oprogramowanie Leica Geo Office Program Leica Geo Office na CD, nie zabezpieczony Program Leica Geo Office na CD, nie zabezpieczony Klucz zabezpieczaj¹cy program (parallel) dla pojedynczej licencji Klucz zabezpieczaj¹cy program (USB) dla pojedynczej licencji Klucz zabezpieczaj¹cy program dla licencji sieciowej dla 5 u ytkowników Klucz zabezpieczaj¹cy program dla licencji sieciowej dla 10 u ytkowników Klucz zabezpieczaj¹cy program dla licencji sieciowej dla 25 u ytkowników Klucz zabezpieczaj¹cy program dla licencji sieciowej dla 50 u ytkowników Opcje GPS Processing obserwacji GPS L1, kodowych i fazowych, opcja chroniona kluczem Processing obserwacji GPS L1/L2, kodowych i fazowych, opcja chroniona kluczem Processing danych GLONASS dla LGO, opcja chroniona kluczem. Zamawiana tylko wraz z processingiem obserwacji GPS L1/L2 ( ) Import RINEX GPS, opcja chroniona kluczem Aktualizacja z processingu GPS L1 do GPS L1/L Opcje niwelacji Obliczenie i analiza niwelacji, opcja chroniona kluczem Design & Adjustment 1D dla danych z niwelacji, opcja chroniona kluczem Opcje ogólne Datum & Map (Transformacje i Uk³ady), opcja chroniona kluczem Design & Adjustment 3D (Wyrównanie i Projekt 3D), opcja chroniona kluczem Eksport GIS/CAD, opcja chroniona kluczem Aktualizacja z Design & Adjustment 1D do 3D Surfaces & Volumes (Powierzchnie i Objêtoœci), opcja chroniona kluczem Aktualizacje do LEICA Geo Office Aktualizacja z LevelPak-Pro do Leica Geo Office Aktualizacja ze SKI-Pro, w³¹cznie z opcjami zabezpieczonymi do Leica Geo Office. 18 Pakiety opieki technicznej Oferujemy szereg zintegrowanych pakietów opieki technicznej (Customer Care Packages CCP) zawieraj¹cych utrzymanie sprzêtu, aktualizacje oprogramowania, wsparcie dla Klienta oraz rozszerzone gwarancje. Wiêcej informacji na temat CCP oferowanych w Twoim kraju uzyskasz w lokalnym biurze Leica Geosystems. 14

15 15

16 Zawsze, gdy inwentaryzujesz budowê drapacza chmur lub tunelu, monitorujesz wulkan lub obiekty na placu budowy - potrzebujesz wiarygodnych danych. Leica Geosystems oferuje innowacyjne rozwi¹zania do pomiarów precyzyjnych, które zapewniaj¹ niezrównan¹ dok³adnoœæ, jakoœæ i wydajnoœæ pomiaru. Pracuj¹c ze sprzêtem Leica Geosystems adne zadanie nie bêdzie stanowiæ du ego wyzwania. Klienci Leica Geosystems korzystaj¹ z us³ug i wsparcia obejmuj¹cego wszystkie strefy czasowe i geograficzne. Prawdziwe partnerstwo - to nasze zobowi¹zanie dostarczania wysokiego poziomu wsparcia i wspó³pracy, której oczekujesz, gdy ufasz Leica Geosystems. When it has to be right. Ilustracje, opisy i dane techniczne nie s¹ wi¹ ¹ce i mog¹ ulec zmianie. Drukowano w Polsce Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, III.09 RVA Leica Geosystems Sp. z o.o. Jutrzenki 118, Warszawa Tel.: Fax.:

Leica System TPS1200+ Zestawienie sprzetu

Leica System TPS1200+ Zestawienie sprzetu Leica System TPS1200+ Zestawienie sprzetu 2 Wykaz elementów TPS1200+ 1 Tachimetry elektroniczne 1.1 Modele TC TCR TCRM TCA TCP TCRA TCRP Pomiar k ta Pomiar odleg o ci (IR) Pomiar odleg o ci bez reflektora

Bardziej szczegółowo

Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu

Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu Zestawienie sprzêtu dla FlexLine Tachimetry TS02 Tachimetry do pomiarów na pryzmat 765268 TS02, tachimetr 3 (10 cc ), pionownik laserowy, 1 standardowa 765265 TS02,

Bardziej szczegółowo

Leica Viva TPS TPS1200+ Zestawienie sprzêtu

Leica Viva TPS TPS1200+ Zestawienie sprzêtu Leica Viva TPS TPS1200+ Zestawienie sprzêtu Spis treści Tachimetr 5 1 Tachimetr 5 1.1 Modele 5 1.2 Dok³adnoœci pomiaru k¹ta 5 2 Dodatkowe opcje 6 2.1 Ekran dotykowy, druga klawiatura 6 2.2 Boczna pokrywa

Bardziej szczegółowo

Leica System GPS1200+ Zestawienie sprzętu

Leica System GPS1200+ Zestawienie sprzętu Leica System GPS1200+ Zestawienie sprzętu 2 Odbiorniki i anteny GPS oraz GNSS 1. Odbiorniki GPS i GNSS Wybierz odbiornik GPS 766 709 GX1210+, odbiornik geodezyjny GPS, jednocz stotliwo ciowy. 766 710 GX1220+,

Bardziej szczegółowo

Leica Viva Leica GNSS Viva

Leica Viva Leica GNSS Viva Leica Viva GNSS Zestawienie Equipment List sprzêtu Spis treści Odbiornik GNSS GS15 5 1 Odbiornik GNSS GS15 5 1.1 Certyfikaty producenta dla odbiornika GS15 5 2 Dodatkowe opcje dla odbiornika GS15 6 3 Modemy

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria. Leica Geosystems. Dobry sprzęt ma znaczenie

Oryginalne akcesoria. Leica Geosystems. Dobry sprzęt ma znaczenie Oryginalne akcesoria Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie Aby mierzyć dokładnie: Znaczenie ma każdy szczegół Dawniej, gdzie się spojrzało, były tylko pola, łąki i lasy. Później

Bardziej szczegółowo

Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie

Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie Oryginalne akcesoria Katalog 2015 Nie podobają Ci się kopie? Oryginał jest tylko jeden! Prawa autorskie: Joseph S. Martin/ARTOTHEK Wykorzystaj

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria. Leica Geosystems. Dobry sprzęt ma znaczenie

Oryginalne akcesoria. Leica Geosystems. Dobry sprzęt ma znaczenie Oryginalne akcesoria Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie Aby mierzyć dokładnie: Znaczenie ma każdy szczegół Dawniej, gdzie się spojrzało, były tylko pola, łąki i lasy. Później

Bardziej szczegółowo

Leica Viva TS15 Najszybszy fototachimetr

Leica Viva TS15 Najszybszy fototachimetr Leica Viva TS15 Najszybszy fototachimetr Twoja wizja: Obraz mówi więcej niż sam Witaj w świecie Leica Viva TS15: Bardziej przejrzyście i szybciej się nie da Dzięki tachimetrowi Leica Viva TS15 z możliwością

Bardziej szczegółowo

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ - Wszystkie najwa niejsze komponenty wbudowano w jeden przenoœny instrument pomiarowy: pe³ne pole widzenia, du a szybkoœæ, dok³adnoœæ i zasiêg skanowania; kontroler

Bardziej szczegółowo

Seria tachimetrów GTS-750

Seria tachimetrów GTS-750 Seria tachimetrów GTS-750 www.topcon.com.pl Seria tachimetrów GTS-750 2 1. Tachimetry GTS-750 Jest to następca pierwszej serii tachimetrów Topcona pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft

Bardziej szczegółowo

Leica TS30 Mistrz w swojej lidze

Leica TS30 Mistrz w swojej lidze Leica TS30 Mistrz w swojej lidze Leica TS30 Gdy kompromis nie wchodzi w grę Nowy tachimetr Leica TS30 jest wyjątkowy. Tachimetr ten przenosi pomiary precyzyjne na wyższy poziom oferując niezrównaną dokładność

Bardziej szczegółowo

Leica FlexField plus & Leica FlexOffice Sprzęt i oprogramowanie idealnie dopasowane

Leica FlexField plus & Leica FlexOffice Sprzęt i oprogramowanie idealnie dopasowane Leica FlexField & Leica FlexOffice Sprzęt i oprogramowanie idealnie dopasowane Oprogramowanie FlexField Programy ogólne Zarządzanie Import danych Eksport danych Pasek stanu z ikonami Ochrona instrumentu

Bardziej szczegółowo

Leica FlexLine TS06plus Najwyższa precyzja połączona z wysoką wydajnością

Leica FlexLine TS06plus Najwyższa precyzja połączona z wysoką wydajnością Leica FlexLine TS06plus Najwyższa precyzja połączona z wysoką wydajnością Pierwszy plus: Wysoka jakość oryginalnych produktów Leica Geosystems Jakość to pojęcie względne, ale nie dla Leica Geosystems.

Bardziej szczegółowo

Niwelatory cyfrowe Leica DNA Ułatwiają Twoją pracę

Niwelatory cyfrowe Leica DNA Ułatwiają Twoją pracę Niwelatory cyfrowe Leica DNA Ułatwiają Twoją pracę Niwelatory cyfrowe Leica DNA - Ułatwiają Twoją pracę Dzięki niwelatorom cyfrowym Leica DNA odkryjesz całkowicie nowe funkcje, które ułatwią codzienną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.2

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.2 Załącznik nr 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych, dla dostaw objętych Pakietem 2 pn. Dostawa zestawu do precyzyjnych pomiarów GNSS metodą RTK w trybach rover i stacji bazowej oraz do pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1

Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1 Sprawa Nr RAP.272. 2. 2015 załącznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TEHNIZNE PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:... Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1 zęść 1A Instrument

Bardziej szczegółowo

Leica ScanStation C5 Rozwojowy skaner laserowy

Leica ScanStation C5 Rozwojowy skaner laserowy Leica ScanStation C5 Rozwojowy skaner laserowy Leica ScanStation C5 Twój pierwszy skaner. Z rozwojowym potencjałem Firmy rozpoczynające działalność w zakresie skanowania laserowego stykają się z coraz

Bardziej szczegółowo

Leica TPS1200+ Precyzyjny i wydajny tachimetr elektroniczny

Leica TPS1200+ Precyzyjny i wydajny tachimetr elektroniczny Leica TPS1200+ Precyzyjny i wydajny tachimetr elektroniczny Leica TPS1200+ Seria tachimetrów Wyposażone w nowe niezwykłe cechy, dla zapewnienia szybkości, dokładności, łatwości obsługi i niezawodności.

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Leica TS30 Dane techniczne

Leica TS30 Dane techniczne Leica TS30 Dane techniczne 2 Dane techniczne TS30 Modele i opcje sprzêtowe Pomiar k¹tów Pomiar odleg³ości (na pryzmat) Pomiar odleg³ości (bezreflektorowo) Pomiar du ych odleg³ości (na pryzmat) Serwomotory

Bardziej szczegółowo

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1 Sprawa Nr RAP.272.17.20134 załącznik nr 6.1. do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Wszystko, czego potrzebujesz to kompaktowy odbiornik PREXISO GPS. Kompletny system do wyznaczania pozycji: Odbiornik Kontroler Oprogramowanie

Wszystko, czego potrzebujesz to kompaktowy odbiornik PREXISO GPS. Kompletny system do wyznaczania pozycji: Odbiornik Kontroler Oprogramowanie Wszystko, czego potrzebujesz to kompaktowy odbiornik PREXISO GPS Kompletny system do wyznaczania pozycji: Odbiornik Kontroler Oprogramowanie Kompletny, zintegrowany system GPS Prexiso GPS to narzędzie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zadanie I odbiornik GPS geodezyjny i zestaw GPS-RTK o następujących parametrach wymaganych wyszczególnionych w poniższej tabeli:

FORMULARZ OFERTY. Zadanie I odbiornik GPS geodezyjny i zestaw GPS-RTK o następujących parametrach wymaganych wyszczególnionych w poniższej tabeli: Załącznik nr 3. (pieczęć wykonawcy) Lp. FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie Jednostki Wojskowej 1440 w Toruniu do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... Sprawa Nr RAP.7.6.014 załącznik nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.1 Polska. Leica RX1200 Instrukcja obsługi

Wersja 5.1 Polska. Leica RX1200 Instrukcja obsługi Wersja 5.1 Polska Leica RX1200 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Wprowadzenie RX1200 2 Zakup Gratulujemy zakupu urządzenia RX1200. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Niwelator cyfrowy precyzyjny Leica DNA03 kod produktu: 380 kategoria: Kategorie > INSTRUMENTY > NIWELATORY > ELEKTRONICZNE

Niwelator cyfrowy precyzyjny Leica DNA03 kod produktu: 380 kategoria: Kategorie > INSTRUMENTY > NIWELATORY > ELEKTRONICZNE Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/48/09/2011 Katowice 2011-09-08 ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, Wydział Eksploatacji Sieci

ZAPO/AZ/48/09/2011 Katowice 2011-09-08 ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, Wydział Eksploatacji Sieci ZAPO/AZ/48/09/20 Katowice 20-09-08 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 9, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Leica DISTO S910 Pomiary punktów i tworzenie planów 3D

Leica DISTO S910 Pomiary punktów i tworzenie planów 3D Leica DISTO S910 Pomiary punktów i tworzenie planów 3D Nowość na skalę światową Zmierz wszystko z dowolnego miejsca z pomocą technologii P2P 20 lat temu Leica Geosystems zaprezentowała swój pierwszy ręczny

Bardziej szczegółowo

Leica System TPS1200 Dane techniczne

Leica System TPS1200 Dane techniczne Leica System TPS1200 Dane techniczne Dane techniczne TPS1200 Modele i opcje sprzętowe TC TCR TCRM TCA TCP TCRA TCRP Pomiary kątowe Pomiar odległości (IR) Pomiar odległości bez reflektora (RL), PinPoint

Bardziej szczegółowo

Leica FlexLine TS09plus Najwyższa precyzja połączona z maksymalną wydajnością

Leica FlexLine TS09plus Najwyższa precyzja połączona z maksymalną wydajnością Leica FlexLine TS09plus Najwyższa precyzja połączona z maksymalną wydajnością Pierwszy plus: Wysoka jakość oryginalnych produktów Leica Geosystems Jakość to pojęcie względne, ale nie dla Leica Geosystems.

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Leica GPS1200+ Dane techniczne

Leica GPS1200+ Dane techniczne Leica GPS1200+ Dane techniczne 2 Dane techniczne GPS1200+ Dane techniczne odbiorników dla stacji referencyjnych z serii GRX1200+ zawiera broszura nr 746097 Opis ogólny Odbiornik GX1230+ GNSS / ATX1230+

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model...

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model... Możliwość wykonania wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN- EN 61557, tj.: Miernik wielofunkcyjny szt. 1 - impedancji pętli zwarciowej - parametrów wyłączników RCD - rezystancji izolacji - rezystancji

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Używany tachimetr GTS-703 NR QC8669

Używany tachimetr GTS-703 NR QC8669 Używany tachimetr GTS-703 NR QC8669 Używany tachimetr elektroniczny GTS-703 2 1. Tachimetr elektroniczny Topcon GTS-703 Instrument o wysokiej dokładności pomiaru kąta 5 (15cc) posiada wewnętrzną rejestrację

Bardziej szczegółowo

Loggery Szumu SebaLog N3. - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring)

Loggery Szumu SebaLog N3. - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring) Loggery Szumu SebaLog N3 - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring) 1 Sebalog N3 Logger (rejestrator) Sebalog N3 najnowszej generacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne

Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne Dane techniczne TPS1200+ Modele i opcje sprz towe TC TCR TCRM TCA TCP TCRA TCRP Pomiary k towe Pomiar odleg o ci (IR) Pomiar odleg o ci bez reflektora (RL) Pomiar

Bardziej szczegółowo

Cennik Leica Rugby 800

Cennik Leica Rugby 800 Cennik Leica Rugby 800 Leica Rugby 810 Leica Rugby 810 Łatwa niwelacja Prosty w obsłudze laser z tylko jednym przyciskiem. Manualne pochylanie wiązki w jednej osi w zakresie 45 Numer kat. Opis Cena* 807269

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego

Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego Załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik do formularza ofertowego) Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego Uwaga: należy dokładnie wypełnić wszystkie pozycje

Bardziej szczegółowo

Leica GRX1200 Dane techniczne

Leica GRX1200 Dane techniczne Leica GRX1200 Dane techniczne Dane techniczne GPS-GRX1200 Opis ogólny GRX1200 Lite GRX1200 Classic GRX1200 Pro Permanentna stacja referencyjna Pomiary geodezyjne, Real-time, GIS i monitoring Dwuczęstotliwościowy

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Ręczne Dalmierze Laserowe Firmy Leica Geosystems

Ręczne Dalmierze Laserowe Firmy Leica Geosystems Leica DISTO - Cennik Ręczne Dalmierze Laserowe Firmy Leica Geosystems Leica DISTO D2 NOWOŚĆ! Art. Nr. 763 494 599,- ZŁ* Leica DISTO D2; ręczny dalmierz laserowy, zasięg: od 0,05 m do 60 m,dokładność :±1,5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PL

Instrukcja obs³ugi PL Instrukcja obs³ugi PL Dziêkujemy za zakup naszego produktu LAPO-C. 1 Spis treœci. 2 3 4 5 Wstêp...5 Obs³uga rejestratora LAPO-S...6 Ekrany wyœcigowe LAPO-S...7 Podstawowe parametry konfiguracyjne...10

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu SPIS TREŚCI Charakterystyka... 3 Zawartość zestawu... 3 Budowa i opis... 4 Montaż baterii... 5 Praca... 5 Wyposażenie dodatkowe Detektor RC 9... 5 Dane techniczne... 6 Ważne informacje... 7 Uwagi i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

zgodnie z ISO 16331-1 Leica DISTO D410/D510 Oryginalny dalmierz laserowy

zgodnie z ISO 16331-1 Leica DISTO D410/D510 Oryginalny dalmierz laserowy Dotrzymujemy obietnic zgodnie z ISO 16331-1 Dokładność i zasięg Leica DISTO D410/D510 Oryginalny dalmierz laserowy Kolorowy ekran i cyfrowy celownik z czterokrotnym powiększeniem Precyzyjne celowanie i

Bardziej szczegółowo

TPI. Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne. Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych.

TPI. Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne. Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych. AGENDA SPOTKANIA TPI Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych Pytania TPI TPI Grupa ponad 50 osób pracująca wraz z Tobą

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 388000-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy o poniższych parametrach Typ

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Instrukcja obsługi

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Instrukcja obsługi Wersja 3.0 Polska Leica Instrukcja obsługi Wprowadzenie Wprowadzenie 2 Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu serii. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Leica System GPS1200 Dane techniczne

Leica System GPS1200 Dane techniczne Leica System GPS1200 Dane techniczne Dane techniczne GPS1200 Dane techniczne odbiorników serii GRX1200 - dla stacji referencyjnych zawiera broszura nr 739355 Opis ogólny Typ odbiornika Dwuczęstotliwościowy,

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

Trimble Access Rozwiązanie przyszłości Nowości Trimble zaprezentowane na targach INTERGEO w TYM tygodniu. Piotr Staniszewski Trimble GmbH

Trimble Access Rozwiązanie przyszłości Nowości Trimble zaprezentowane na targach INTERGEO w TYM tygodniu. Piotr Staniszewski Trimble GmbH Trimble Access Rozwiązanie przyszłości Nowości Trimble zaprezentowane na targach INTERGEO w TYM tygodniu Piotr Staniszewski Trimble GmbH Trimble Access Witamy w programie Trimble Access! Trimble Access

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Pomiar na lustro duży zasięg : do 5000m wysoka precyzja : 2mm + 2ppm (w trybie pomiaru na lustro) możliwość wykorzystania diody do tyczenia

Pomiar na lustro duży zasięg : do 5000m wysoka precyzja : 2mm + 2ppm (w trybie pomiaru na lustro) możliwość wykorzystania diody do tyczenia FOCUS 5 nowy tachimetr elektroniczny firmy Spectra Precision niezawodna technologia pomiaru bezlustrowego dokładność pomiaru kąta w zależności od modelu: 2 / 3 rejestrator Spectra Precision Recon z graficznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gdańsk, 12.08.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 66/D/ApBad/Jab/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania dostawa sprzętu RTV do CB PAN w Jabłonnie: Stół multimedialny

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. KALKULACJA - wariant 1. Lp. Kod Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto [PLN] Wartość netto [PLN]

OFERTA HANDLOWA. KALKULACJA - wariant 1. Lp. Kod Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto [PLN] Wartość netto [PLN] APOGEO Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 10, 31-429 Kraków tel: 012 397 76 76, fax: 012 378 93 93 e-mail: wkaszuba@apogeo.pl, www. apogeo.pl OFERTA HANDLOWA Przygotowano dla: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 8 Ocena dokładności wskazań odbiornika MAGELLAN FX324 MAP COLOR Szczecin 2011 Temat: Ocena dokładności

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Leica LINO L2 Cennik. Złoty Medal Targi Batimat 2007. Art. Nr. 764 555

Leica LINO L2 Cennik. Złoty Medal Targi Batimat 2007. Art. Nr. 764 555 Leica LINO L2 Cennik Złoty Medal Targi Batimat 2007 Leica LINO L2 999,- zł* Art. Nr. 764 555 Samopoziomujacy precyzyjny laser liniowy z funkcja blokady oraz funkcja trybu oszczednego i najlepsza widocznoscia

Bardziej szczegółowo

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

TE30. TE30 Tester liczników energii ianalizator jakości energii elektrycznej Testowanie całego systemu pomiarowego!

TE30. TE30 Tester liczników energii ianalizator jakości energii elektrycznej Testowanie całego systemu pomiarowego! Testowanie całego systemu pomiarowego! Dokładność wszystkich rodzajów licznikówε[%] Liczniki elektromechaniczne CT/PT obciążalność, przekładnia, błąd kątowy 1 Liczniki elektroniczne Błędy połączeń Liczniki

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

www.geomor.com.pl GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN,

www.geomor.com.pl GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, www.geomor.com.pl PRZYRZĄDY DO POMIARU I REJESTRACJI WILGOTNOŚCI GLEBY FIRMY DECAGON DEVICES Tel/fax: +48 91 482 60 87 E-Mail: geomor@geomor.com.pl Internet: www.geomor.com.pl NIP 955-16-51-778 REGON:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputery przenośne Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Producent Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Model. Tabela nr 1 L.P. Część składowa sprzętu Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach Kontroli Dostępu

Przewodnik po systemach Kontroli Dostępu Przewodnik po systemach Kontroli Dostępu Niniejszy Przewodnik proponuje rozwiazania systemu Kontroli Dostępu w wielu konfiguracjach. Na poczatku ustalimy kilka podstawowych pojęć branżowych. Przez "Przejście"

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.0 Polska. Leica GPS1200 Podręcznik terenowy systemu

Wersja 5.0 Polska. Leica GPS1200 Podręcznik terenowy systemu Wersja 5.0 Polska Leica GPS1200 Podręcznik terenowy systemu Wprowadzenie Zakup Identyfikacja produktu Gratulujemy zakupu instrumentu serii GPS1200. W celu użytkowania instrumentu w dopuszczalny sposób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZYJNY STEREO

SYSTEM WIZYJNY STEREO SYSTM WIZYJNY STRO PROUCNT: YSTRYBUTOR: 87-800 Włocławek, l. Kazimierza Wielkiego 6 tel./fax : (0//54) 2311005, 4112555 e-mail : office@renex.com.pl http// : www.renex.com.pl Rodzina mikroskopów Mantis,

Bardziej szczegółowo

Systemy Parkingowe. Cannex Systemy kontroli dostępu - BFT

Systemy Parkingowe. Cannex Systemy kontroli dostępu - BFT Systemy Parkingowe EASY ET Kolumna wjazdowa posiada: - Przycisk sterujący - Drukarkę biletów - 2 kanałowy detektor pętli indukcyjnej EASY COIN Kolumna wyjazdowa posiada: strona 1 / 12 - Akceptator żetonów

Bardziej szczegółowo

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego Strona 1 z 6 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin email: przetargpsb@gmail.com www.psb.lublin.pl Lublin, dn. 19.11.2013 r. Wykonawcy ubiegający

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNE NARZĘDZIA PRASUJĄCE

HYDRAULICZNE NARZĘDZIA PRASUJĄCE 4 HYDRAULICZNE NARZĘDZIA PRASUJĄCE 42 STILO 45 - PRASKA AKUMULATOROWA Obrót o 270 pozwala na łatwą pracę również w ciasnych miejscach 2,3 kg z akumulatorem Głowica z zamknięciem zatrzaskowym i opatentowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo