Leica Viva Leica GNSS Viva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leica Viva Leica GNSS Viva"

Transkrypt

1 Leica Viva GNSS Zestawienie Equipment List sprzêtu

2 Spis treści Odbiornik GNSS GS Odbiornik GNSS GS Certyfikaty producenta dla odbiornika GS Dodatkowe opcje dla odbiornika GS Modemy RTK 6 4 Zewnêtrzne anteny RTK Zewnêtrzne anteny RTK Akcesoria do monta u zewnêtrznej anteny RTK na drugim statywie (baza) 7 5 Akcesoria do u ytku z zewnêtrznymi radiomodemami dla odbiornika GS Dodatkowe akcesoria do monta u GS15 na tyczce ruchomy GNSS Tyczki Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach Stojak 8 7 Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartPole 8 8 Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartStation 9 9 Dodatkowe akcesoria do monta u GS15 na statywie stacja bazowa GNSS Spodarki Statywy Wsporniki Przymiar hakowy 9 10 Pojemniki transportowe dla odbiornika GS15 9 Odbiornik GNSS GS Odbiornik GNSS GS Certyfikaty producenta dla odbiornika GS Dodatkowe opcjonalne oprogramowanie dla odbiornika GS Anteny GNSS Jedno i trójsystemowe anteny GNSS Anteny GNSS dla polowych stacji bazowych Anteny pierścieniowe Kable antenowe dla odbiornika GS Kable antenowe dla odbiornika GS10 pracuj¹cego jako odbiornik ruchomy Kable antenowe dla odbiornika GS10 pracuj¹cego jako odbiornik bazowy Modemy RTK Radiomodemy Satelline Radiomodemy du ej mocy Satelline Radiomodemy Pacific Crest Telefony komórkowe Anteny RTK Zewnêtrzne anteny RTK Akcesoria do monta u anteny RTK na antenie AS05/AS Akcesoria do monta u anteny RTK na drugim statywie (baza) Dodatkowe akcesoria do monta u GS10 na tyczce ruchomy GNSS Tyczki Monta odbiornika w plecaku Zestaw "wszystko na tyczce" Stojak Dodatkowe akcesoria do monta u GS10 na statywie stacja bazowa GNSS Spodarki Statywy Wsporniki Przymiar hakowy Pojemniki transportowe dla odbiornika GS

3 Odbiornik GS12 GNSS Odbiornik GS12 GNSS SmartAntenna GS12 GNSS Certyfikaty producenta dla odbiornika GS Dodatkowe oprogramowanie dla odbiornika GS Dodatkowe akcesoria dla odbiornika ruchomego GS12 GNSS Tyczki Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach Stojak Pojemnik transportowy dla odbiornika GS Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartPole Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartStation 17 Odbiornik GS08 GNSS SmartAntenna GS08 GNSS Dodatkowe oprogramowanie dla odbiornika GS Dodatkowe akcesoria dla odbiornika GS Tyczki Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach Pojemnik transportowy dla odbiornika GS08 18 Dodatkowe akcesoria dla odbiorników GS15, GS12, GS10 oraz GS Zasilanie Baterie wewnêtrzne dla odbiorników GS15, GS12 oraz GS Bateria wewnêtrzna dla odbiornika GS Zewnêtrzne baterie dla odbiorników GS10 i GS adowarki baterii Przechowywanie i transmisja danych Nośniki pamiêci dla odbiorników GS10 i GS Czytnik kart Kable przeznaczone do transmisji danych Kable do po³¹czenia GS08/GS10/GS12/GS15 z kontrolerem CS 20 Odbiornik GNSS Leica Viva Uno Anteny GNSS dla Viva Uno Akcesoria dla Viva Uno Bateria wewnêtrzna Dodatkowe akcesoria do zasilania odbiornika Pokrowce i pasek na rêkê dla kontrolera Viva Uno Kable do transmisji danych Dodatkowe akcesoria do monta u Viva Uno na tyczce ruchomy GNSS Tyczki Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach Dodatkowe akcesoria do monta u Viva Uno na statywie stacja bazowa GNSS Spodarki Statywy Wsporniki Miarki do mierzenia wysokości instrumentu Pojemnik transportowy dla odbiornika GNSS Viva Uno 22 3

4 Kontroler terenowy Kontroler terenowy CS10/CS Kontroler terenowy CS Kontroler terenowy CS Modu³y po³¹czeniowe dla kontrolera CS10/CS Akcesoria dla kontrolera terenowego Akcesoria dodatkowe Baterie wewnêtrzne Stacja dokuj¹ca Dodatkowe akcesoria do zasilania kontrolera Nośniki pamiêci Czytnik kart i adapter Akcesoria do monta u kontrolera CS10/CS15 na tyczce Pokrowce i pasek na rêkê dla kontrolera CS10/CS15 25 Oprogramowanie SmartWorx Viva Oprogramowanie SmartWorx Viva i programy u ytkowe Oprogramowanie SmartWorx Viva dla kontrolera CS10/CS Oprogramowanie Worx Viva dla odbiorników Zeno 10/Zeno 15 GIS Aplikacje dostarczane ze SmartWorx Viva Dodatkowe pakiety dla oprogramowania SmartWorx Viva Opcjonalne aplikacje dla SmartWorx Viva Oprogramowanie PC SmartWorx Viva 27 Pakiety opieki technicznej Pakiety opieki technicznej 28 Przegl¹d kabli dla instrumentów Viva GNSS 29 Sugerowane konfiguracje GNSS Ruchomy odbiornik GS10 (Real Time) tyczka plus plecak Stacja bazowa GS10 Real Time konfiguracja na statywie Jeden statyw Dwa statywy Ruchomy Real Time GS Stacja bazowa GS15 Real Time konfiguracja na statywie Jeden statyw Dwa statywy Konfiguracja zestawu ruchomego GS12 GNSS Konfiguracja zestawu GS08 Viva Net Odbiornik GNSS Viva Uno Odbiornik Viva Uno - noszony w rêce Odbiornik Viva Uno noszony na tyczce Odbiornik Viva Uno zamontowany na statywie jako stacja bazowa 41 4

5 Odbiornik GNSS GS15 1 Odbiornik GNSS GS GS15 Leica GS15 Jednoczêstotliwościowy ze SmartAntenna GS15 Leica GS15 Podstawowy ze SmartAntenna GS15 Leica GS15 Standardowy ze SmartAntenna GS15 Leica GS15 Pó³profesjonalny ze SmartAntenna GS15 Leica GS15 Profesjonalny ze SmartAntenna Leica GS15 Jednoczêstotliwościowy Leica GS15 Podstawowy Leica GS15 Standardowy Leica GS15 Pó³profesjonalny Leica GS15 Profesjonalny Obs³ugiwane systemy GNSS GPS L2 GPS L5 GLONASS Galileo Charakterystyka RTK DGPS/RTCM RTK do 5 km Nieograniczony RTK Sieciowy RTK Leica Lite RTK Aktualizacja pozycji i rejestracja danych Czêstotliwośæ rejestracji 5 Hz Czêstotliwośæ rejestracji 20 Hz Rejestracja surowych dancyh Rejestracja RINEX Wyjście NMEA Dodatkowe funkcje Praca jako stacja referencyjna RTK Standard Opcja 1.1 Certyfikaty producenta dla odbiornika GS GDI33 Certyfikat O. 5

6 2 Dodatkowe opcje dla odbiornika GS15 Opcje dla oprogramowania GNSS LOP19 Opcja GPS L2, umo liwia śledzenie GPS L2 i GPS L2C przez GS10 / GS LOP1 Opcja GPS L5, umo liwia śledzenie GPS L5 przez odbiornik GS10 lub GS LOP2 Opcja GLONASS, umo liwia odbiór sygna³u GLONASS przez GS10 / GS LOP3 Opcja Galileo, umo liwia odbiór sygna³u Galileo przez odbiornik GS10 lub GS15. Opcje dla czêstotliwości rejestracji danych LOP4 Opcja 5Hz, umo liwia rejestracjê danych z czêstotliwości¹ do 5Hz LOP5 Opcja 20Hz, umo liwia rejestracjê danych z czêstotliwości¹ do 20Hz LOP6 Przejście z pomiaru z czêstotliwości¹ 5Hz na 20Hz. (LOP4 na LOP5) LOP7 Umo liwia rejestracjê surowych danych GNSS przez odbiornik GS10 lub GS15, lub kontroler terenowy CS10/CS LOP8 Umo liwia rejestracjê danych RINEX przez odbiornik GS10 lub GS LOP15 Umo liwia przesy³anie danych w formacie NMEA przez odbiornik GS10 lub GS15. Opcje RTK LOP16 Opcja DGPS dla odbiorników GS10 oraz GS15, umo liwia obliczanie pozycji DGPS przez odbiornik LOP9 RTK 5km, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK w odleg³ości do 5km od pojedynczej stacji bazowej LOP10 Nieograniczony RTK, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK bez ograniczenia maksymalnej odleg³ości od pojedynczej stacji bazowej LOP11 Rozszerzenie z RTK 5km do Nieograniczonego RTK. (LOP9 to LOP10) LOP12 Nieograniczony RTK i Sieciowy RTK, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK wzglêdem stacji bazowej i w obrêbie sieci RTK LOP14 Rozszerzenie dla odbiornika GS10 lub GS15 z Nieograniczonego RTK do Nieograniczonego RTK i Sieciowego RTK. (LOP10 to LOP12) LOP20 Opcja Leica Lite, odbiór danych z Systemu 900 RTK przez odbiorniki GS10, GS15. Inne opcje LOP13 Opcja stacja referencyjna RTK, pozwala na transmisjê danych RTK przez odbiornik GS10 lub GS15. 3 Modemy RTK Radiomodemy Satelline SLR1 Radiomodem TXO Satelline M3 T MHz. Modu³ radiowy UHF do transmisji danych RTK, montowany w odbiorniku GNSS GS SLR2 Radiomodem RXO Satelline M3 R MHz. Modu³ radiowy UHF do odbioru danych RTK, montowany w odbiorniku GNSS GS SLR5 Radiomodem RX/TX Satelline M3 R MHz. Modu³ radiowy UHF do wysy³ania i odbioru danych RTK, montowany w odbiorniku GNSS GS15. Radiomodemy Pacific Crest SLR3-1 Radiomodem Pacific Crest ADL RX/TX Mhz. Modu³ radiowy UHF do odbioru i transmisji danych RTK, montowany w odbiorniku GNSS GS SLR3-2 Radiomodem Pacific Crest ADL RX/TX Mhz. Modu³ radiowy UHF do odbioru i transmisji danych RTK, montowany w odbiorniku GNSS GS Zestaw konfiguracyjny do programowania radiomodemów Satelline oraz Pacific Crest SLR RTK; zawiera kabel GEV231 i oprogramowanie konfiguracyjne na CD. Radiomodemy SLR s¹ dostarczane jako wstêpnie skonfigurowane do pracy w danym kraju. W krajach, w których wymagana jest konfiguracja radiomodemów, nale y zakupiæ zestaw konfiguracyjny. Zewnêtrzne radiomodemy o du ej mocy, takie jak Satelline Epic Pro (10, 35W), Pacific Crest (2, 35W) lub radiomodemy GFU, mog¹ zostaæ wykorzystane do komunikacji RTK zamiast wymienionych powy ej wewnêtrznych radiomodemów. 6

7 Modu³y telefonów komórkowych SLG1 Modu³ 5 zakresowy (850/900/1800/1900/2100MHz) Telit GSM/GPRS/UMTS. Zapewnia pe³n¹ wszechstronnooeæ dziêki 5-cio zakresowej technologii, jest kompatybilny ze wszystkimi sieciami GSM, GPRS, EDGE oraz UMTS. Mo e zostaæ ³atwo zamontowany wewn¹trz odbiornika GNSS GS SLG2 Modu³ 4 zakresowy (850/900/1800/1900MHz) Siemens MC75i GSM/GPRS. Uniwersalna technologia 4 zakresowa obs³uguje sieci GSM, GPRS i EDGE. Mo e zostaæ ³atwo zamontowany wewn¹trz odbiornika GNSS GS SLC1 Modu³ dwuzakresowy Telit CDMA 1xRTT do pracy w USA. Kompatybilny z sieci¹ Sprint. Mo e zostaæ ³atwo zamontowany wewn¹trz odbiornika GNSS GS SLC2 Modu³ dwuzakresowy Telit CDMA 1xRTT do pracy w USA. Kompatybilny z sieci¹ Verizon. Mo e zostaæ ³atwo zamontowany wewn¹trz odbiornika GNSS GS15. Radiomodemy du ej mocy Satelline HPR1-0 Modem Satelline 3ASd Epic Pro 35W ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz) z funkcj¹ nadawania i odbierania danych, dostarczany z kablem zasilaj¹cym do pod³¹czenia baterii 12 V HPR1-1 Modem Satelline 3ASd Epic Pro 35W ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz) z funkcj¹ nadawania i odbierania danych, dostarczany z kablem zasilaj¹cym do pod³¹czenia baterii 12 V GEV114 Kabel do transmisji danych ³¹cz¹cy modem Satelline 3ASd Epic Pro (35W) z odbiornikiem GS GNSS GAT1 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci ( MHz) GAT2 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci ( MHz). 4 Zewnêtrzne anteny RTK 4.1 Zewnêtrzne anteny RTK Odbiornik GS15 zosta³ standardowo wyposa ony w wewnêtrzn¹ antenê GSM/GPRS/UMTS i UHF. Na obszarach o s³abym zasiêgu GSM/GPRS/UMTS lub UHF, u ycie zewnêtrznej anteny RTK mo e poprawiæ jakooeæ odbieranego sygna³u. Ramiê dla anteny RTK GAD108 Ramiê do monta u zewnêtrznej anteny UHF/GSM dla odbiornika GS15 ze SmartAntenna, u yteczne na obszarach o s³abym zasiêgu sygna³u radiowego lub sieci GSM. Anteny radiowe Gainflex GAT1 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci MHz) GAT2 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci MHz). Anteny dla telefonów komórkowych GAT18 Wielozakresowa antena GSM/UMTS do pracy w sieciach komórkowych wykorzystuj¹cych czêstotliwości 50/1900MHz, for 900/1800MHz oraz 2100MHz. 4.2 Akcesoria do monta u zewnêtrznej anteny RTK na drugim statywie (baza) Adapter GAD109 Przejoeciówka ze z³¹cza antenowego UHF/GSM odbiornika GS15 ze SmartAntenna na z³¹cze TNC. Umo liwia pod³¹czenie zewnêtrznej anteny GSM/UHF przez kabel gainflex do odbiornika GS15 ze SmartAntenna i wykorzystanie odbiornika jako stacjê bazow¹. Kable antenowe RTK GEV120 Kabel antenowy 2.8 m GEV142 Przed³u acz 1.6 m dla kabla antenowego. Tyczka teleskopowa, ramiê dla anteny oraz podstawa dla tyczki teleskopowej GAD32 Tyczka teleskopowa ze oerub¹ 5/8. Pasuje do podstawy GAD34 Ramiê o d³ugości 3cm, przykrêcane do tyczki teleskopowej. Antena Gainflex mo e zostaæ przymocowana do ramienia. Kabel antenowy jest przyczepiany do ramienia GHT36 Podstawa ze śrub¹ 5/8, umo liwia monta tyczki teleskopowej na statywie. 7

8 5 Akcesoria do u ytku z zewnêtrznymi radiomodemami dla odbiornika GS15 Kable dla radiomodemów GFU GEV232 Kabel radiowy, 2.8m, ³¹czy odbiornik GS15 z radiomodemem GFU Systemu GEV233 Kabel radiowy, 0.8m, ³¹czy odbiornik GS15 z radiomodemem GFU Systemu Uchwyty dla radiomodemów GFU GHT58 Uchwyt do monta u radiomodemu w obudowie GFU na statywie GHT64 Uchwyt dla radiomodemów GFU. Pasuje do wszystkich tyczek GPS. Kable dla radiomodemów zewnêtrznych GEV221 Kabel Y, ³¹czy Satelline 3AS Epic Pro (10W) z odbiornikiem GS10/GS15 oraz akumulatorem samochodowym 12V GEV171 Kabel Y o d³ugości 1.8m do programowania radiomodemu Satelline znajduj¹cego siê w obudowie GFU14 lub GFU GEV125 Kabel dla radiomodemów Satelline bez obudowy GFU do po³¹czenia z odbiornikami GS10/GS GEV205 Kabel Y do pracy w konfiguracji stacji referencyjnej RTK, ³¹czy odbiornik GS15 z bateri¹ zewnêtrzn¹ GEB171 i radiomodemem GFU. 6 Dodatkowe akcesoria do monta u GS15 na tyczce ruchomy GNSS 6.1 Tyczki Tyczki ze śrub¹ 5/8" GLS13 Aluminiowa tyczka teleskopowa GNSS ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹ GLS30 Tyczka teleskopowa GNSS wykonana z w³ókna wêglowego ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹. Tyczki z bolcem Aby zamontowaæ odbiornik GS15 na tych tyczkach wymagany jest adapter GAD31 śruba do bolca GLS31 Teleskopowa tyczka aluminiowa do monta u reflektora, z bolcem. Blokada wysokości na 2.00m dla anten GNSS GAD31 Adapter śruba do bolca. 6.2 Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach GHT62 Uchwyt z p³yt¹ monta ow¹ dla kontrolerów terenowych CS10 i CS GHT63 Zacisk do monta u uchwytu GHT62 na wszystkich tyczkach. 6.3 Stojak GST6 Stojak z 3 nogami teleskopowymi, do tyczki aluminiowej lub z w³ókna wêglowego GSR111 Podpórka podwójna, do wszystkich tyczek GLS. 7 Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartPole Szczegó³owych informacji dotycz¹cych dodatkowych akcesoriów niezbêdnych do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartPole proszê szukaæ w broszurze Zestawienie sprzêtu dla tachimetrów Leica Viva TPS TS11/TS15 oraz Leica TS30 i TM30. 8

9 8 Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartStation 9 Dodatkowe akcesoria do monta u GS15 na statywie stacja bazowa GNSS 9.1 Spodarki Szczegó³owych informacji dotycz¹cych dodatkowych akcesoriów niezbêdnych do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartStation proszê szukaæ w broszurze Zestawienie sprzêtu dla tachimetrów Leica Viva TPS TS11/TS15 oraz Leica TS30 i TM GDF121 Profesjonalna spodarka bez pionownika optycznego, jasnozielona GDF122 Profesjonalna spodarka z pionownikiem optycznym, jasnozielona GDF112 Sporarka z serii BASIC, z pionownikiem optycznym, jasnozielona/czerwona. 9.2 Statywy GST05 Statyw drewniany, z pow³ok¹ polimerow¹ i akcesoriami GST05L Statyw aluminiowy, teleskopowy, z akcesoriami GST120-9 Statyw teleskopowy, samozamykanie, z akcesoriami, bez pokrowca. 9.3 Wsporniki GRT247 Wspornik ze śrub¹ 5/8 do monta u GS15 ze SmartAntenna. 9.4 Przymiar hakowy GZS4-1 Przymiar hakowy z miark¹ wysokości. Dostarczany z dodatkow¹ miark¹ posiadaj¹c¹ podzia³ w stopach i calach. 10 Pojemniki transportowe dla odbiornika GS15 Ka dy GS15 musi zostaæ zamówiony przynajmniej z jednym pojemnikiem GVP641 Twardy pojemnik mieszcz¹cy 2x odbiornik GNSS GS15 ze SmartAntenna i kontroler terenowy CS10/CS15. Pojemnik umo liwia transport stacji bazowej GS15 oraz odbiornika ruchomego GS15 ze wszystkimi akcesoriami GVP642 Twardy pojemnik mieszcz¹cy odbiornik GS15 ze SmartAntenna i kontroler terenowy CS10/CS15. Pojemnik umo liwia transport odbiornika ruchomego GS15, oraz wszystkich akcesoriów dla SmartStation i SmartPole. 9

10 Odbiornik GNSS GS10 11 Odbiornik GNSS GS GS10 Leica GS10 Jednoczêstotliwościowy GS10 Leica GS10 Podstawowy GS10 Leica GS10 Standardowy GS10 Leica GS10 Pó³profesjonalny GS10 Leica GS10 Profesjonalny Leica GS10 Jednoczêstotliwościowy Leica GS10 Podstawowy Leica GS10 Standardowy Leica GS10 Pó³profesjonalny Leica GS10 Profesjonalny Obs³ugiwane systemy GNSS GPS L2 GPS L5 GLONASS Galileo Charakterystyka RTK DGPS RTK do 5 km Nieograniczony RTK Sieciowy RTK Leica Lite RTK Aktualizacja pozycji i rejestracja danych Czêstotliwośæ rejestracji 5 Hz Czêstotliwośæ rejestracji 20 Hz Rejestracja surowych dancyh Rejestracja RINEX Wyjście NMEA Dodatkowe funkcje Praca jako stacja referencyjna RTK Standard Opcja 11.1 Certyfikaty producenta dla odbiornika GS GDI33 Certyfikat O. 10

11 12 Dodatkowe opcjonalne oprogramowanie dla odbiornika GS10 Opcje dla oprogramowania GNSS LOP19 Opcja GPS L2, umo liwia śledzenie GPS L2 i GPS L2C przez GS10 lub GS LOP1 Opcja GPS L5, umo liwia śledzenie GPS L5 przez odbiornik GS10 lub GS LOP2 Opcja GLONASS, umo liwia odbiór sygna³u GLONASS przez GS10 lub GS LOP3 Opcja Galileo, umo liwia odbiór sygna³u Galileo przez odbiornik GS10 lub GS15. Opcje dla czêstotliwości rejestracji danych LOP4 Opcja 5Hz, umo liwia rejestracjê danych z czêstotliwości¹ do 5Hz LOP5 Opcja 20Hz, umo liwia rejestracjê danych z czêstotliwości¹ do 20Hz LOP6 Przejście z pomiaru z czêstotliwości¹ 5Hz na 20Hz. (LOP4 na LOP5) LOP7 Umo liwia rejestracjê surowych danych GNSS przez odbiornik GS10 lub GS15, lub kontroler terenowy CS10/CS LOP8 Umo liwia rejestracjê danych RINEX przez odbiornik GS10 lub GS LOP15 Umo liwia przesy³anie danych w formacie NMEA przez odbiornik GS10 lub GS15. Opcje RTK LOP16 Opcja DGPS dla odbiorników GS10 oraz GS15, umo liwia obliczanie pozycji DGPS przez odbiornik LOP9 RTK 5km, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK w odleg³ości do 5km od pojedynczej stacji bazowej LOP10 Nieograniczony RTK, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK bez ograniczenia maksymalnej odleg³ości od pojedynczej stacji bazowej LOP11 Rozszerzenie z RTK 5km do Nieograniczonego RTK. (LOP9 to LOP10) LOP12 Nieograniczony RTK i Sieciowy RTK, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK wzglêdem stacji bazowej i w obrêbie sieci RTK LOP14 Rozszerzenie dla odbiornika GS10 lub GS15 z Nieograniczonego RTK do Nieograniczonego RTK i Sieciowego RTK. (LOP10 to LOP12) LOP20 Opcja Leica Lite, odbiór danych z Systemu 900 RTK przez odbiorniki GS10, GS15. Inne opcje LOP13 Opcja stacja referencyjna RTK, pozwala na transmisjê danych RTK przez odbiornik GS10 lub GS Anteny GNSS Wybierz antenê dla odbiornika GS10. Anteny pierścieniowe s¹ wykorzystywane, gdy odbiornik GS10 pracuje jako sta³a stacja referencyjna Jedno i trójsystemowe anteny GNSS AS05 Jednoczêstotliwościowa antena GPS/GLONASS AS10 Trójsystemowa antena GPS/GLONASS/Gallileo Anteny GNSS dla polowych stacji bazowych AR10 Antena GPS/GLONASS/Galileo ze zintegrowan¹ os³on¹ przeznaczon¹ dla stacji referencyjnych Anteny pierścieniowe AR25 Antena pierścieniowa GNSS dla odbiorników GNSS. Odbiera sygna³y z pasma L GVP601 Kopu³a ochronna dla anteny AT504GG GVP653 Kopu³a ochronna dla anteny AR25. 11

12 14 Kable antenowe dla odbiornika GS Kable antenowe dla odbiornika GS10 pracuj¹cego jako odbiornik ruchomy GEV141 Kabel antenowy 1.2m GEV142 Przed³u enie 1.6m dla kabla antenowego GEV194 Kabel antenowy 1.8m Kable antenowe dla odbiornika GS10 pracuj¹cego jako odbiornik bazowy Kable krótkie GEV141 Kabel antenowy 1.2m GEV194 Kabel antenowy 1.8m. Kable średniej d³ugości GEV120 Kabel antenowy 2.8m GEV119 Kabel antenowy 10m. Kable d³ugie GEV108 Kabel antenowy 30m GEV134 Kabel antenowy 50m. 15 Modemy RTK 15.1 Radiomodemy Satelline Radiomodemy Satelline GFU14-0 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz, 0.5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-1 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-2 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5kHz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-3 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5kHz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-4 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25kHz, 0,5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-5 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5kHz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-6 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5kHz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-7 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25kHz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-8 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25kHz, 0.5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU27 Radiomodem RX/TX Satelline M3 TR Mhz w obudowie GFU. Mo liwośæ odbioru i nadawania sygna³u na czêstotliwości UHF. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE. Kable dla radiomodemów Satelline GEV m kabel Y do programowania modemu Satelline 3AS zamontowanego wewn¹trz obudowy GFU GEV221 Kabel Y, ³¹czy radiomodem Satelline 3AS Epic Pro (10W) z odbiornikiem GS10/GS15 i akumulatorem samochodowym 12V GEV125 Kabel dla radiomodemu Satelline bez obudowy GFU do po³¹czenia z GS10/GS15. 12

13 15.2 Radiomodemy du ej mocy Satelline HPR1-0 Modem Satelline 3ASd Epic Pro 35W ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz) z funkcj¹ nadawania i odbierania danych, dostarczany z kablem zasilaj¹cym do pod³¹czenia baterii 12 V HPR1-1 Modem Satelline 3ASd Epic Pro 35W ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz) z funkcj¹ nadawania i odbierania danych, dostarczany z kablem zasilaj¹cym do pod³¹czenia baterii 12 V GEV114 Kabel do transmisji danych ³¹cz¹cy modem Satelline 3ASd Epic Pro (35W) z odbiornikiem GS GNSS GAT1 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci ( MHz) GAT2 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci ( MHz) Radiomodemy Pacific Crest Radiomodemy Pacific Crest musz¹ byæ zamawiane bezpooerednio u lokalnego dystrybutora Pacific Crest. Modemy PDL - tylko odbiór, zamontowane w obudowie Leica GFU z odstêpem s¹siedniokana³owym 12.5 lub 25kHz s¹ dostêpne w nastêpuj¹cych zakresach czêstotliwości: MHz MHz MHz 15.4 Telefony komórkowe 16 Anteny RTK 16.1 Zewnêtrzne anteny RTK GFU28 5 cio zakresowy telefon komórkowy (850/900/1800/1900/2100Mhz) Telit 3.5G GSM/GPRS/UMTS w obudowie GFU. Umo liwia pracê w sieciach komórkowych na ca³ym świecie korzystaj¹cych z technologii GSM, GPRS, EDGE oraz UMTS GFU cio zakresowy telefon komórkowy (850/900/1800/1900/2100Mhz) Telit 3G GSM/GPRS/UMTS do pracy tylko w Kanadzie i USA. Umo liwia pracê w sieciach komórkowych tylko na terenie Kanady i USA korzystaj¹cych z technologii GSM, GPRS, EDGE oraz UMTS GFU19 Telefon komórkowy CDMA dla USA, Multitech MTMMC-C-N3 dla sieci Verizon; zamontowany w obudowie, montowany z boku odbiornika GS10. Anteny radiowe Gainflex GAT1 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwości MHz) GAT2 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwości MHz). Anteny dla telefonów komórkowych GAT18 Multiband GSM/UMTS Antenna for 850/1900MHz, for 900/1800MHz and for 2100MHz mobile networks 16.2 Akcesoria do monta u anteny RTK na antenie AS05/AS10 Kable antenowe GEV141 Kabel antenowy 1.2m GEV142 Przed³u enie 1.6m dla kabla antenowego GEV194 Kabel antenowy 1.8m GEV120 Kabel antenowy 2.8m. Ramiê dla anteny RTK GAD33 15cm, do³¹czane do anteny GNSS. Antena Gainflex mo e zostaæ zamontowana na ramieniu. Kabel antenowy jest przyczepiany do ramienia Akcesoria do monta u anteny RTK na drugim statywie (baza) Kable antenowe RTK GEV120 Kabel antenowy 2.8m GEV142 Przed³u enie 1.6m dla kabla antenowego. Tyczka teleskopowa, ramiê dla anteny oraz podstawa dla tyczki teleskopowej GAD32 Tyczka teleskopowa ze oerub¹ 5/8. Pasuje do podstawy GAD34 Ramiê o d³ugooeci 3cm, przykrêcane do tyczki teleskopowej. Antena Gainflex mo e zostaæ przymocowana do ramienia. Kabel antenowy jest przyczepiany do ramienia GHT36 Podstawa ze śrub¹ 5/8, umo liwia monta tyczki teleskopowej na statywie. 13

14 17 Dodatkowe akcesoria do monta u GS10 na tyczce ruchomy GNSS 17.1 Tyczki Tyczki ze śrub¹ 5/8" GLS13 Aluminiowa tyczka teleskopowa GNSS ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹ GLS30 Tyczka teleskopowa GNSS wykonana z w³ókna wêglowego ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹. Tyczki z bolcem Aby zamontowaæ odbiornik GS15 na tych tyczkach wymagany jest adapter GAD31 śruba do bolca GLS12 Teleskopowa tyczka aluminiowa do monta u reflektora, z bolcem. Blokada wysokości na 2.00m dla anten GNSS GLS31 Teleskopowa tyczka z w³ókna wêglowego do monta u reflektora, z bolcem. Blokada wysokości na 2.00m dla anten GNSS GAD31 Adapter śruba do bolca Monta odbiornika w plecaku Plecak GVP603 Plecak do monta u odbiornika GNSS GS10. Uchwyty GHT62 Uchwyt z p³yt¹ monta ow¹ dla kontrolerów terenowych CS10 i CS GHT63 Zacisk do monta u uchwytu GHT62 na wszystkich tyczkach (oprócz mini tyczek). Kable antenowe GEV141 Kabel antenowy 1.2m GEV142 Przed³u enie 1.6m dla kabla antenowego GEV120 Kabel antenowy 2.8m. Tyczka teleskopowa i ramiê dla anteny RTK GAD32 Tyczka teleskopowa ze śrub¹ 5/8. Pasuje do plecaka Pasuje do podstawy GAD34 Ramiê o d³ugości 3cm, przykrêcane do tyczki teleskopowej. Antena Gainflex mo e zostaæ przymocowana do ramienia. Kabel antenowy jest przyczepiany do ramienia GAD46 Adapter ramiê podwójne, przykrêcany do tyczki teleskopowej. Umo liwia pod³¹czenie do 2 anten telefonu komórkowego/modemu radiowego i do 2 kabli antenowych Zestaw "wszystko na tyczce" Konfiguracja mo liwa do wykorzystania z tyczkami GLS12/GLS13. Uchwyty GHT40 Uchwyt dla odbiorników z serii GS10, do wywa enia zestawu "wszystko na tyczce" GHT62 Uchwyt z p³yt¹ monta ow¹ dla kontrolerów terenowych CS10 i CS GHT63 Zacisk do monta u uchwytu GHT62 na wszystkich tyczkach (oprócz mini tyczek). Kabel antenowy dla anteny GNSS i anteny RTK GEV194 Kabel antenowy 1.8m. Ramiê dla anteny RTK GAD33 15cm, do³¹czane do anteny GNSS. Antena Gainflex mo e zostaæ zamontowana na ramieniu. Kabel antenowy jest przyczepiany do ramienia. 14

15 17.4 Stojak GST6 Stojak z 3 nogami teleskopowymi, do tyczki aluminiowej lub z w³ókna wêglowego GSR111 Podpórka podwójna, do wszystkich tyczek GLS. 18 Dodatkowe akcesoria do monta u GS10 na statywie stacja bazowa GNSS Spodarki GDF121 Spodarka bez pionownika optycznego, jasnozielona GDF122 Spodarka z pionownikiem optycznym, jasnozielona GDF112 Spodarka z pionownikiem optycznym, jasnozielona/czerwona Statywy GST05 Statyw drewniany, z pow³ok¹ polimerow¹ i akcesoriami GST05L Statyw aluminiowy, teleskopowy, z akcesoriami GST120-9 Statyw teleskopowy, samozamykanie, z akcesoriami, bez pokrowca Wsporniki Wsporniki ze śrub¹ 5/8" GRT146 Wspornik z gwintem 5/8 cala, umo liwia bezpośredni monta anteny GNSS. Wsporniki z bolcem GRT144 Wspornik z bolcem, jasnozielony GAD31 Adapter śruba do bolca umo liwiaj¹cy monta anteny GPS na wspornikach i tyczkach z bolcem Przymiar hakowy GZS4-1 Przymiar hakowy z miark¹ wysokości. Dostarczany z dodatkow¹ miark¹ posiadaj¹c¹ podzia³ w stopach i calach. 19 Pojemniki transportowe dla odbiornika GS10 Ka dy GS10 musi zostaæ zamówiony przynajmniej z jednym pojemnikiem GVP646 Twardy pojemnik mieszcz¹cy odbiornik GS10, antenê oraz kontroler terenowy CS15/CS10. Pojemnik umo liwia transport odbiornika GS10 oraz wszystkich akcesoriów dla stacji bazowej. 15

16 Odbiornik GS12 GNSS 20 Odbiornik GS12 GNSS 20.1 SmartAntenna GS12 GNSS GS12 SmartAntenna GS12 GNSS, geodezyjny odbiornik GNSS obs³uguj¹cy 120 kana³ów, charakterystyka: Odbiór sygna³ów GPS L1+L2, czêstotliwośæ wyznaczania pozycji 1 Hz, ³atwa rozbudowa o dodatkowe opcje przeznaczone dla CS/GS12 (np. odbieranie sygna³ów Glonass, Gallileo, GPS L5, Network Licence, rejestracja surowych danych) Certyfikaty producenta dla odbiornika GS GDI33 Certyfikat O. 21 Dodatkowe oprogramowanie dla odbiornika GS12 Opcjonalne oprogramowanie przeznaczone dla GS12 to klucze licencyjne wprowadzane w kontrolerze CS. Opcjonalne oprogramowanie GNSS GSW949 GSW950 Licencja GLONASS dla CS/GS12. Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia odbiór sygna³u GLONASS przez odbiornik GS12. Licencja GPS L5 dla CS/GS GSW951 Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia odbiór sygna³u GPS L5 przez odbiornik GS12. Licencja Galileo L5 dla CS/GS12. Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia odbiór sygna³u Galileo przez odbiornik GS12. Opcjonalne oprogramowanie do rejestracji danych i obliczania pozycji GSW952 Licencja 5Hz dla CS/GS GSW953 Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia obliczanie pozycji z czêstotliwości¹ 5Hz przez odbiornik GS12. Licencja umo liwiaj¹ca rejestracjê surowych danych przez CS/GS GSW954 Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia rejestracjê danych surowych w formacie Leica MDB przez odbiornik GS12. Licencja umo liwiaj¹ca rejestracjê danych RINEX przez CS/GS12. Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia rejestracjê danych surowych w formacie RINEX przez odbiornik GS12. Opcjonalne oprogramowanie RTK GSW955 Licencja umo liwiaj¹ca pracê CS/GS12 w sieciach RTK GSW956 Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia pracê odbiornika GS12 w sieci RTK. Zawiera opcjê pracy z liniami bazowymi RTK o nieograniczonej d³ugości. Licencja RTK Leica Lite dla CS/GS12. Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia odbiór komunikatów RTK w formacie Leica Lite przez odbiornik GS12. 16

17 22 Dodatkowe akcesoria dla odbiornika ruchomego GS12 GNSS 22.1 Tyczki Tyczki ze śrub¹ 5/8" GLS13 Aluminiowa tyczka teleskopowa GNSS ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹ GLS30 Tyczka teleskopowa GNSS z w³ókna wêglowego ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹. Tyczki z bolcem Aby zamontowaæ odbiornik GS12 na tego typu tyczkach, wymagany jest adapter GAD31 śruba do bolca GLS12 Aluminiowa tyczka teleskopowa z bolcem. Blokada wysokości na 2.00m dla anten GNSS GLS31 Tyczka teleskopowa GNSS z w³ókna wêglowego z bolcem. Blokada wysokości na 2.00m dla anten GNSS GAD31 Adapter śruba do bolca Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach GHT62 Uchwyt z p³yt¹ monta ow¹ dla kontrolerów terenowych CS10 i CS GHT63 Zacisk do monta u uchwytu GHT62 na wszystkich tyczkach QuickStand GST6 Stojak z 3 nogami teleskopowymi, przeznaczony dla tyczek aluminiowych GSR111 Podpórka podwójna, dla wszystkich tyczek GLS Pojemnik transportowy dla odbiornika GS GVP656 Twardy pojemnik mieszcz¹cy odbiornik GS12 ze SmartAntenna, kontroler terenowy CS10/CS15 i akcesoria dla SmartStation i SmartPole Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartPole Szczegó³owych informacji dotycz¹cych dodatkowych akcesoriów niezbêdnych do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartPole proszê szukaæ w broszurze Zestawienie sprzêtu dla tachimetrów Leica Viva TPS TS11/TS15 oraz Leica TS30 i TM Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartStation Szczegó³owych informacji dotycz¹cych dodatkowych akcesoriów niezbêdnych do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartStation proszê szukaæ w broszurze Zestawienie sprzêtu dla tachimetrów Leica Viva TPS TS11/TS15 oraz Leica TS30 i TM30. 17

18 Odbiornik GS08 GNSS 23 SmartAntenna GS08 GNSS GS08 Dwuzakresowa antena GS08 GPS/GLONASS dla kontrolera terenowego CS Dodatkowe oprogramowanie dla odbiornika GS08 Opcjonalne oprogramowanie przeznaczone dla GS08 to klucze licencyjne wprowadzane w kontrolerze CS GSW942 Odbiór sygna³u GLONASS przez CS10/GS GSW943 Opcja umo liwiaj¹ca CS10/GS08 wyznaczanie pozycji RTK z czêstotliwości¹ 5Hz GSW944 Rejestracja surowych danych przez CS10/GS GSW945 Rejestracja surowych danych w formacie RINEX przez CS10/GS GSW946 Dostêp do sieci stacji referencyjnych dla CS10/GS08 RTK (umo liwia pracê z liniami bazowymi o nieograniczonej d³ugości) GSW947 Licencja na Leica Lite dla CS10/GS08, umo liwia odbiór komunikatów RTK w formacie Leica Lite przez GS Dodatkowe akcesoria dla odbiornika GS Tyczki Tyczki ze śrub¹ 5/8" GLS13 Aluminiowa tyczka teleskopowa GNSS ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹ GLS30 Tyczka teleskopowa GNSS z w³ókna wêglowego ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹ Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach GHT62 Uchwyt z p³yt¹ monta ow¹ dla kontrolerów terenowych CS10 i CS GHT63 Zacisk do monta u uchwytu GHT62 na wszystkich tyczkach Pojemnik transportowy dla odbiornika GS GVP655 Twardy pojemnik Viva Net mieszcz¹cy odbiornik GS08 ze SmartAntenna, kontroler terenowy CS10 i akcesoria. 18

19 Dodatkowe akcesoria dla odbiorników GS15, GS12, GS10 oraz GS08 26 Zasilanie 26.1 Baterie wewnêtrzne dla odbiorników GS15, GS12 oraz GS GEB211 Bateria litowo-jonowa, 7.4V/2.2Ah, wielokrotnego ³adowania. Do u ycia z kontrolerem terenowym CS10/CS15 i odbiornikami GS15, GS08 oraz GS GEB212 Bateria litowo-jonowa, 7.4V/2.6Ah, wielokrotnego ³adowania. Do u ycia z kontrolerem terenowym CS10/CS15 i odbiornikami GS15, GS08 oraz GS Bateria wewnêtrzna dla odbiornika GS GEB221 Bateria litowo-jonowa, 7.4V/4.4Ah, wielokrotnego ³adowania. Do u ycia z odbiornikiem GS Zewnêtrzne baterie dla odbiorników GS10 i GS15 Bateria dla GS10/GS GEB171 Uniwersalna bateria zewnêtrzna, NiMH, 12V/9Ah, wielokrotnego ³adowania. Kable zasilaj¹ce dla GS10/GS GEV219 Kabel zasilaj¹cy, 1.8m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 z bateri¹ zewnêtrzn¹ GEB GEV71 Kabel o d³ugości 4m, umo liwia zasilanie instrumentu z 12V akumulatora samochodowego. Kable zasilaj¹ce dla GS GEV97 Kabel zasilaj¹cy, 1.8m, ³¹czy odbiornik GS10 z bateri¹ zewnêtrzn¹ GEB GEV172 Kabel zasilaj¹cy, 2.8m, ³¹czy odbiornik GS10 z 2 bateriami zewnêtrznymi GEB adowarki baterii GKL221 adowarka, wspó³pracuje maksymalnie z dwoma adapterami GDI221 lub GDI222, w zestawie kabel i zasilacz sieciowy GDI221 Adapter dla ³adowarki GKL221 przeznaczony do ³adowania 2 baterii Li-Ion GEB241, GEB221, GEB211 lub GEB GDC221 Kabel samochodowy dla ³adowarki GKL221. Pozwala na zasilanie GKL221 z zapalniczki samochodowej; Konwerter 12V/24V DC/DC. Umo liwia zasilanie kontrolera terenowego CS10/CS15 bezpośrednio z zapalniczki samochodowej GKL211 adowarka przeznaczona do ³adowania baterii Li-Ion GEB221, GEB211 oraz GEB212, w zestawie kabel do pod³¹czenia do gniazdka sieciowego i zapalniczki samochodowej. 19

20 27 Przechowywanie i transmisja danych 27.1 Nośniki pamiêci dla odbiorników GS10 i GS MSD1000 Karta SD 1GB dla odbiornika GS10 i GS15 oraz kontrolera terenowego CS10 i CS Czytnik kart MCR7 Czytnik kart SD/CF Kable przeznaczone do transmisji danych Kable szeregowe GEV160 Kabel do transmisji danych, 2.8m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 (port 2) z PC. (Port Lemo z 9pin RS232) GEV162 Kabel do transmisji danych, 2.8m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 (port 1) lub kontroler CS10/CS15 z PC. (Port Lemo z 9pin RS232) GEV195 Szeregowy kabel do transmisji danych, konwerter z USB na port szeregowy, (port Lemo do USB), 2.0m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 (port 2) z PC, do³¹czone sterowniki na CD GEV218 Szeregowy kabel do transmisji danych, konwerter z USB na port szeregowy, (port Lemo do USB), 2.0m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 (port 1) lub kontroler z CS10/CS15 z PC, do³¹czone sterowniki na CD. Kabel USB GEV234 Kabel USB, 1.65m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 lub kontroler CS10/CS15 z portem USB komputera PC, lub odbiornik GS08/GS10/GS12/GS15 z kontrolerem CS10/CS15. (Port Lemo do USB) 28 Kable do po³¹czenia GS08/GS10/GS12/GS15 z kontrolerem CS Jeśli wymagana jest du a szybkośæ transmisji danych miêdzy GS08/GS10/GS12/GS15 i kontrolerem CS nale y u yæ kabli zamiast po³¹czenia Bluetooth. Kable USB GEV234 Kabel USB, 1.65m, ³¹czy odbiornik GS08/GS10/GS12/GS15 lub kontroler CS10/CS15 z portem USB komputera PC, lub odbiornik GS08/GS10/GS12/GS15 z kontrolerem CS10/CS15. (Port Lemo do USB) GEV237 Kabel USB, 1.65m, ³¹czy odbiornik GS08/GS10/GS12/GS15 z kontrolerem CS10/CS15. (Port Lemo z Lemo) 20

Leica Viva TPS TPS1200+ Zestawienie sprzêtu

Leica Viva TPS TPS1200+ Zestawienie sprzêtu Leica Viva TPS TPS1200+ Zestawienie sprzêtu Spis treści Tachimetr 5 1 Tachimetr 5 1.1 Modele 5 1.2 Dok³adnoœci pomiaru k¹ta 5 2 Dodatkowe opcje 6 2.1 Ekran dotykowy, druga klawiatura 6 2.2 Boczna pokrywa

Bardziej szczegółowo

Leica System GPS1200+ Zestawienie sprzętu

Leica System GPS1200+ Zestawienie sprzętu Leica System GPS1200+ Zestawienie sprzętu 2 Odbiorniki i anteny GPS oraz GNSS 1. Odbiorniki GPS i GNSS Wybierz odbiornik GPS 766 709 GX1210+, odbiornik geodezyjny GPS, jednocz stotliwo ciowy. 766 710 GX1220+,

Bardziej szczegółowo

Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu

Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu Zestawienie sprzêtu dla FlexLine Tachimetry TS02 Tachimetry do pomiarów na pryzmat 765268 TS02, tachimetr 3 (10 cc ), pionownik laserowy, 1 standardowa 765265 TS02,

Bardziej szczegółowo

Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu

Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu 2 Zestawienie sprzêtu dla TS30 oraz TM30 1 Tachimetry elektroniczne 1.1 Modele TS30 TM30 Pomiar k¹ta Pomiar odleg³ości (tryb IR) Pomiar odleg³ości bez reflektora (tryb

Bardziej szczegółowo

Leica System TPS1200+ Zestawienie sprzetu

Leica System TPS1200+ Zestawienie sprzetu Leica System TPS1200+ Zestawienie sprzetu 2 Wykaz elementów TPS1200+ 1 Tachimetry elektroniczne 1.1 Modele TC TCR TCRM TCA TCP TCRA TCRP Pomiar k ta Pomiar odleg o ci (IR) Pomiar odleg o ci bez reflektora

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria. Leica Geosystems. Dobry sprzęt ma znaczenie

Oryginalne akcesoria. Leica Geosystems. Dobry sprzęt ma znaczenie Oryginalne akcesoria Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie Aby mierzyć dokładnie: Znaczenie ma każdy szczegół Dawniej, gdzie się spojrzało, były tylko pola, łąki i lasy. Później

Bardziej szczegółowo

Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie

Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie Oryginalne akcesoria Katalog 2015 Nie podobają Ci się kopie? Oryginał jest tylko jeden! Prawa autorskie: Joseph S. Martin/ARTOTHEK Wykorzystaj

Bardziej szczegółowo

Wszystko, czego potrzebujesz to kompaktowy odbiornik PREXISO GPS. Kompletny system do wyznaczania pozycji: Odbiornik Kontroler Oprogramowanie

Wszystko, czego potrzebujesz to kompaktowy odbiornik PREXISO GPS. Kompletny system do wyznaczania pozycji: Odbiornik Kontroler Oprogramowanie Wszystko, czego potrzebujesz to kompaktowy odbiornik PREXISO GPS Kompletny system do wyznaczania pozycji: Odbiornik Kontroler Oprogramowanie Kompletny, zintegrowany system GPS Prexiso GPS to narzędzie,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie

Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie Oryginalne akcesoria Katalog 2016 Nie podobają Ci się kopie? Oryginał jest tylko jeden! Prawa autorskie: Joseph S. Martin/ARTOTHEK Wykorzystaj

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.2

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.2 Załącznik nr 2.2 Formularz wymaganych warunków technicznych, dla dostaw objętych Pakietem 2 pn. Dostawa zestawu do precyzyjnych pomiarów GNSS metodą RTK w trybach rover i stacji bazowej oraz do pomiarów

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria. Leica Geosystems. Dobry sprzęt ma znaczenie

Oryginalne akcesoria. Leica Geosystems. Dobry sprzęt ma znaczenie Oryginalne akcesoria Leica Geosystems Oryginalne akcesoria Dobry sprzęt ma znaczenie Aby mierzyć dokładnie: Znaczenie ma każdy szczegół Dawniej, gdzie się spojrzało, były tylko pola, łąki i lasy. Później

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/48/09/2011 Katowice 2011-09-08 ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, Wydział Eksploatacji Sieci

ZAPO/AZ/48/09/2011 Katowice 2011-09-08 ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, Wydział Eksploatacji Sieci ZAPO/AZ/48/09/20 Katowice 20-09-08 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 9, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

TPI. Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne. Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych.

TPI. Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne. Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych. AGENDA SPOTKANIA TPI Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych Pytania TPI TPI Grupa ponad 50 osób pracująca wraz z Tobą

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

GRATIS!!! GEODEZJA ZESTAWY GNSS W SPECJALNYCH CENACH TACHIMETRY Z SYSTEMEM WINDOWS

GRATIS!!! GEODEZJA ZESTAWY GNSS W SPECJALNYCH CENACH TACHIMETRY Z SYSTEMEM WINDOWS Wszyscy mamy niebywa³¹ okazje uczestniczyæ w wyj¹tkowym świêcie pi³ki no nej jakim s¹ Mistrzostwa Świata w Brazylii 2014. Zaplanuj czas ju dziś, aby prze yæ te niezapomniane chwile. Skorzystaj ze sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 388000-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy o poniższych parametrach Typ

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

www.geomor.com.pl GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN,

www.geomor.com.pl GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, www.geomor.com.pl PRZYRZĄDY DO POMIARU I REJESTRACJI WILGOTNOŚCI GLEBY FIRMY DECAGON DEVICES Tel/fax: +48 91 482 60 87 E-Mail: geomor@geomor.com.pl Internet: www.geomor.com.pl NIP 955-16-51-778 REGON:

Bardziej szczegółowo

Systemy Parkingowe. Cannex Systemy kontroli dostępu - BFT

Systemy Parkingowe. Cannex Systemy kontroli dostępu - BFT Systemy Parkingowe EASY ET Kolumna wjazdowa posiada: - Przycisk sterujący - Drukarkę biletów - 2 kanałowy detektor pętli indukcyjnej EASY COIN Kolumna wyjazdowa posiada: strona 1 / 12 - Akceptator żetonów

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor:

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/363/4 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w zestaw nr : laptop - opis parametrów w Zadanie 2 zestaw

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1 Sprawa Nr RAP.272.17.20134 załącznik nr 6.1. do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zadanie I odbiornik GPS geodezyjny i zestaw GPS-RTK o następujących parametrach wymaganych wyszczególnionych w poniższej tabeli:

FORMULARZ OFERTY. Zadanie I odbiornik GPS geodezyjny i zestaw GPS-RTK o następujących parametrach wymaganych wyszczególnionych w poniższej tabeli: Załącznik nr 3. (pieczęć wykonawcy) Lp. FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie Jednostki Wojskowej 1440 w Toruniu do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Seria tachimetrów GTS-750

Seria tachimetrów GTS-750 Seria tachimetrów GTS-750 www.topcon.com.pl Seria tachimetrów GTS-750 2 1. Tachimetry GTS-750 Jest to następca pierwszej serii tachimetrów Topcona pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Zawsze gotowy do pracy!

Zawsze gotowy do pracy! ZGP800 Series GPS O firmie GeoMax jest międzynarodową, aktywnie działającą firmą, która produkuje oraz rozpowszechnia sprzęt geodezyjny najwyższej klasy. Dostarczamy kompleksowych rozwiązań instrumentalnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego

Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego Załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik do formularza ofertowego) Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego Uwaga: należy dokładnie wypełnić wszystkie pozycje

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA......

Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Lp. Parametry wymagane: Parametry

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. KALKULACJA - wariant 1. Lp. Kod Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto [PLN] Wartość netto [PLN]

OFERTA HANDLOWA. KALKULACJA - wariant 1. Lp. Kod Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto [PLN] Wartość netto [PLN] APOGEO Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 10, 31-429 Kraków tel: 012 397 76 76, fax: 012 378 93 93 e-mail: wkaszuba@apogeo.pl, www. apogeo.pl OFERTA HANDLOWA Przygotowano dla: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM adowarka podró na CH600, CHA2000, CH265*, CH700** Kto powiedzia, e liczy si rozmiar? Ma a, ale aduje telefon w 4 godziny lub krócej. adowarka biurkowa CH650 Doskona y gad et. Umo liwia adowanie baterii

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Leica FlexField plus & Leica FlexOffice Sprzęt i oprogramowanie idealnie dopasowane

Leica FlexField plus & Leica FlexOffice Sprzęt i oprogramowanie idealnie dopasowane Leica FlexField & Leica FlexOffice Sprzęt i oprogramowanie idealnie dopasowane Oprogramowanie FlexField Programy ogólne Zarządzanie Import danych Eksport danych Pasek stanu z ikonami Ochrona instrumentu

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gdańsk, 12.08.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 66/D/ApBad/Jab/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania dostawa sprzętu RTV do CB PAN w Jabłonnie: Stół multimedialny

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

ZL11ARM. Uniwersalna płyta bazowa

ZL11ARM. Uniwersalna płyta bazowa ZL11ARM Uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm ZL11ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm (np. ZL12ARM i ZL19ARM) z mikrokontrolerami wyposażonymi w rdzenie ARM produkowanymi przez różnych

Bardziej szczegółowo

Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1

Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1 Sprawa Nr RAP.272. 2. 2015 załącznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TEHNIZNE PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:... Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1 zęść 1A Instrument

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Leica Viva TS15 Najszybszy fototachimetr

Leica Viva TS15 Najszybszy fototachimetr Leica Viva TS15 Najszybszy fototachimetr Twoja wizja: Obraz mówi więcej niż sam Witaj w świecie Leica Viva TS15: Bardziej przejrzyście i szybciej się nie da Dzięki tachimetrowi Leica Viva TS15 z możliwością

Bardziej szczegółowo

1. Notebook model 1 (2 szt.).

1. Notebook model 1 (2 szt.). 1. Notebook model 1 (2 szt.). 1. Punktacja procesora 2. Charakterystyka procesora Nie mniej niż 2500 pkt. w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wielordzeniowy, min 3MB pamięci

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Leica GRX1200 Dane techniczne

Leica GRX1200 Dane techniczne Leica GRX1200 Dane techniczne Dane techniczne GPS-GRX1200 Opis ogólny GRX1200 Lite GRX1200 Classic GRX1200 Pro Permanentna stacja referencyjna Pomiary geodezyjne, Real-time, GIS i monitoring Dwuczęstotliwościowy

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach Spis treści 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach 1. Transcend SSD18C3 128GB Przenoszenie danych w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE 1) VM-3240VA VM-3240VA jest to wielofunkcyjny wzmacniacz przeznaczony do montażu w szafie rackowej (3-u). Wzmacniacz zawiera w sobie moduły wejść muzyki tła, wyjścia głośnikowe na sześć niezależnych stref.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PL

Instrukcja obs³ugi PL Instrukcja obs³ugi PL Dziêkujemy za zakup naszego produktu LAPO-C. 1 Spis treœci. 2 3 4 5 Wstêp...5 Obs³uga rejestratora LAPO-S...6 Ekrany wyœcigowe LAPO-S...7 Podstawowe parametry konfiguracyjne...10

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputery przenośne Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Producent Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Model. Tabela nr 1 L.P. Część składowa sprzętu Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Jedyny w Polsce tak nowoczesny system. wyœwietlania tekstu oparty o TABLET

Jedyny w Polsce tak nowoczesny system. wyœwietlania tekstu oparty o TABLET Jedyny w Polsce tak nowoczesny system wyœwietlania tekstu oparty o TABLET System bezprzewodowy z ekranem diodowym / ledowym Cechy wyró niaj¹ce rzutnik RDUCH BELLS&CLOCKS: Wyœwietlanie jednoczeœnie 10-ciu

Bardziej szczegółowo