Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu"

Transkrypt

1 Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu

2

3 Zestawienie sprzêtu dla FlexLine Tachimetry TS02 Tachimetry do pomiarów na pryzmat TS02, tachimetr 3 (10 cc ), pionownik laserowy, 1 standardowa TS02, tachimetr 5 (15 cc ), pionownik laserowy, 1 standardowa TS02, tachimetr 7 (20 cc ), pionownik laserowy, 1 standardowa Tachimetry do pomiarów bezreflektorowych TS02power, tachimetr 3 (10 cc ) z bezreflektorowym EDM, pionownikiem laserowym, 1 standardow¹ klawiatur¹, instrukcj¹ obs³ugi i pojemnikiem transportowym TS02power, tachimetr 5 (15 cc ) z bezreflektorowym EDM, pionownikiem laserowym, 1 standardow¹ klawiatur¹, instrukcj¹ obs³ugi i pojemnikiem transportowym TS02power, tachimetr 7 (20 cc ), z bezreflektorowym EDM, pionownikiem laserowym, 1 standardow¹ klawiatur¹, instrukcj¹ obs³ugi i pojemnikiem transportowym. Tachimetry do pomiarów bezreflektorowych o du ym zasiêgu TS02ultra, tachimetr 3 (10 cc ), bezreflektorowy EDM o zwiêkszonym zasiêgu, pionownik laserowy, 1 standardowa TS02ultra, tachimetr 5 (15 cc ), bezreflektorowy EDM o zwiêkszonym zasiêgu, pionownik laserowy, 1 standardowa TS02ultra, tachimetr 7 (20 cc ), bezreflektorowy EDM o zwiêkszonym zasiêgu, pionownik laserowy, 1 standardowa Tachimetry TS06 Tachimetry do pomiarów na pryzmat TS06, tachimetr 2 (5 cc ), pionownik laserowy, 1 klawiatura alfa-numeryczna, TS06, tachimetr 3 (10 cc ), pionownik laserowy, 1 klawiatura alfa-numeryczna, TS06, tachimetr 5 (15 cc ), pionownik laserowy, 1 klawiatura alfa-numeryczna, Tachimetry do pomiarów bezreflektorowych TS06power, tachimetr 2 (5 cc ), bezreflektorowy EDM, pionownik laserowy, 1 klawiatura alfa-numeryczna, TS06power, tachimetr 3 (10 cc ), bezreflektorowy EDM, pionownik laserowy, 1 klawiatura alfa-numeryczna, TS06power, tachimetr 5 (15 cc ), bezreflektorowy EDM, pionownik laserowy, 1 klawiatura alfa-numeryczna, Tachimetry do pomiarów bezreflektorowych o du ym zasiêgu TS06ultra, tachimetr 2 (5 cc ), bezreflektorowy EDM o zwiêkszonym zasiêgu, pionownik laserowy, 1 klawiatura alfa-numeryczna, TS06ultra, tachimetr 3 (10 cc ), bezreflektorowy EDM o zwiêkszonym zasiêgu, pionownik laserowy, 1 klawiatura alfa-numeryczna, TS06ultra, tachimetr 5 (15 cc ), bezreflektorowy EDM o zwiêkszonym zasiêgu, pionownik laserowy, 1 klawiatura alfa-numeryczna, Tachimetry TS09 Tachimetry do pomiarów na pryzmat TS09, tachimetr 1 (3 cc ), pionownik laserowy, boczna pokrywa komunikacyjna (GSD04), instrukcja obs³ugi, pojemnik transportowy TS09, tachimetr 2 (5 cc ), pionownik laserowy, boczna pokrywa komunikacyjna (GSD04), instrukcja obs³ugi, pojemnik transportowy TS09, tachimetr 3 (10 cc ), pionownik laserowy, boczna pokrywa komunikacyjna (GSD04), instrukcja obs³ugi, pojemnik transportowy. Tachimetry do pomiarów bezreflektorowych TS09power, tachimetr 1 (3 cc ), bezreflektorowy EDM, pionownik laserowy, 2 klawiatury alfa-numeryczne, diody tyczenia (EGL5), boczna pokrywa komunikacyjna (GSD04), TS09power, tachimetr 2 (5 cc ), bezreflektorowy EDM, pionownik laserowy, 2 klawiatury alfa-numeryczne, diody tyczenia (EGL5), boczna pokrywa komunikacyjna (GSD04), TS09power, tachimetr 3 (10 cc ), bezreflektorowy EDM, pionownik laserowy, 2 klawiatury alfa-numeryczne, diody tyczenia (EGL5), boczna pokrywa komunikacyjna (GSD04), Tachimetry do pomiarów bezreflektorowych o du ym zasiêgu TS09ultra, tachimetr 1 (3 cc ), bezreflektorowy EDM o zwiêkszonym zasiêgu, pionownik laserowy, boczna pokrywa komunikacyjna (GSD04), TS09ultra, tachimetr 2 (5 cc ), bezreflektorowy EDM o zwiêkszonym zasiêgu, pionownik laserowy, boczna pokrywa komunikacyjna (GSD04), TS09ultra, tachimetr 3 (10cc), bezreflektorowy EDM o zwiêkszonym zasiêgu, pionownik laserowy, boczna pokrywa komunikacyjna (GSD04), Opcje dla tachimetrów FlexLine Opcje sprzêtowe Druga klawiatura standardowa do tachimetru TS02, dla drugiego po³o enia lunety. Pierwsza klawiatura alfa-numeryczna, dla pierwszego po³o enia lunety TS02 TS06 TS Druga klawiatura alfa-numeryczna dla drugiego po³o enia lunety FlexPoint (wskaźnik laserowy & dalmierz bezreflektorowy krótkiego zasiêgu) dla tachimetrów TS EGL5, diody tyczenia, dla instrumentów bez ATR Boczna pokrywa komunikacyjna GSD04 z portem USB, wbudowanym Bluetooth, wymienn¹ pamiêci¹ USB MS1, kablem GEV223. Mo e byæ zamawiana tylko z nowym instrumentem Opcja Arctic dla FlexLine, pozwala na pracê w temp. do -35 C = niedostêpne = opcja = standard

4 Opcje oprogramowania Spodarki Licencja dla TS02 na program "COGO" Licencja dla TS02 na program "P³aszczyzna odniesienia" Licencja dla TS02 na program " uk odniesienia" Licencja dla TS02 na program "Pikieta trasy 2D" Licencja dla TS06 na program "Pikieta trasy 3D". Licencja dla TS06 na program "Ci¹gPro". Świadectwa Świadectwa producenta Świadectwo M - sprawdzenie u producenta, pomiar odleg³ości zarówno w podczerwieni jak i bezreflektorowo Świadectwo M sprawdzenie u producenta, pomiar k¹tów i odleg³ości zarówno w podczerwieni jak i bezreflektorowo Świadectwo O wszystkie g³ówne produkty Świadectwo M sprawdzenie u producenta (pomiar k¹ta i odleg³ości) Świadectwo M sprawdzenie u producenta (pomiar k¹ta) Świadectwo M sprawdzenie u producenta (pomiar odleg³ości) Świadectwa kalibracji Świadectwo kalibracji akredytowane laboratorium certyfikacyjne, tachimetry, pomiar k¹tów, TPS400/700/800/TPS1200/TPS2000/TS02/06/ Świadectwo kalibracji akredytowane laboratorium certyfikacyjne, tachimetry, pomiar k¹tów i odleg³ości w IR, TPS400/700/800/TPS1200/TPS2000/TS02/06/09. Zestawy akcesoriów TS02 TS06 TS09 = niedostêpne = opcja = standard Standardowy zestaw akcesoriów dla FlexLine: 1 Spodarka (GDF111-1), 1 Bateria (GEB211), 1 adowarka (GKL211), 1 Kabel Lemo do transmisji danych 0/USB(GEV189), 1 minipryzmat (GMP111) z akcesoriami, 1 Miarka (GHM007), 1 Uchwyt do miarki (GHT196) Zaawansowany zestaw akcesoriów dla FlexLine: 1 Spodarka (GDF121), 1 Bateria (GEB221), 1 adowarka (GKL x GDI221), 1 Kabel Lemo do transmisji danych 0/USB(GEV189), 1 minipryzmat (GMP111) z akcesoriami, 1 Miarka (GHM007), 1 Uchwyt do miarki (GHT196) Spodarka GDF121 PRO, bez pionownika optycznego, jasnozielona Spodarka GDF122 PRO, z pionownikiem optycznym, jasnozielona Spodarka GDF111-1, bez pionownika optycznego, zielona Alternatywne (3) Spodarka CTB101, bez pionownika optycznego, czarna. Akcesoria dla spodarek GHM007 Miarka wysokości instrumentów GHT196 Uchwyt dla miarki. Statywy Statyw GST20, PRO, drewniany, samozamykanie, z pionem sznurkowym Statyw GST120-9, drewniany Statyw GST05, drewniany, z pow³ok¹ polimerow¹ i akcesoriami Statyw CTP101, drewniany Akcesoria dla statywów GST4, podstawka (gwiazda) do ustawiania statywu na twardych i śliskich powierzchniach. Zasilanie Baterie Wewnêtrzne: GEB211, bateria litowo-jonowa, 7.4V / 2.2Ah, ³adowalna GEB221, bateria litowo-jonowa, 7.4V / 4.4Ah, ³adowalna. Zewnêtrzne: GEB171, bateria zewnêtrzna, NiMH, 12V/9Ah Kable zasilaj¹ce Kabel GEV52, 1.8m, do po³¹czenia instrumentu z bateri¹ GEB Kabel samochodowy GEV71, 4m, do po³¹czenia z gniazdkiem samochodowym 12V adowarki GKL221, adowarka PRO. Do u ycia z max. dwoma adapterami GDI221 lub GDI222, w zestawie kabel i zasilacz sieciowy GDI221, Adapter dla GKL221 do ³adowania 2 baterii Li-Ion GEB221, GEB GDC221, adapter samochodowy dla ³adowarki GKL221. Pozwala na zasilenie GKL221 z zapalniczki samochodowej; Konwerter 12V24V DC/DC.

5 GKL211, adowarka BASIC, do baterii Li-Ion GEB221 i GEB211, w zestawie kabel do zapalniczki samochodowej i zasilacz sieciowy. Transmisja danych Kabel do transmisji danych, GEV102, RS232 /Lemo 0; 2m, 9pin, eñski, do ³¹czenia instrumentu z PC, laptopem Kabel do transmisji danych, GEV189, USB/Lemo 0; 2m, do ³¹czenia instrumentu z PC, laptopem Kabel do transmisji danych, GEV147, Lemo 0/HR10, do ³¹czenia z dziennikiem elektronicznym itd Adapter Bluetooth pod³¹czany przez USB do kompuera, umo liwia ³¹cznośæ bezprzewodow¹ MS1, wytrzyma³a wymienna pamiêæ USB, 1GB GEV223, Kabel TS do USB (mini USB na USB) Tyczki geodezyjne Tyczka do reflektora, GLS11, PRO, teleskopowa, z podzia³em cm i stopy, wyd³u ana do 2,15m GLS12, tyczka do reflektora, teleskopowa, wyd³u ana do 2m z libel¹ okr¹g³¹, podzia³ cm Mini tyczka do reflektora, GLS14, PRO, (pryzmat/cel 20cm nad punktem), z libel¹ okr¹g³¹ Tyczka do reflektora, GLS111, BASIC, z libell¹, podzia³ cm/ft, wyd³u ana do 2.60m, z przemiennymi czerwonymi i bia³ymi pasami co 0.2m Tyczka do reflektora, GLS112,BASIC, z libell¹, podzia³ cm/ft, wyd³u ana do 3.65m, z przemiennymi czerwonymi i bia³ymi pasami co 0.2m Alternatywne (3) Tyczka do reflektora CPP105 dla pryzmatu p³askiego i mini pryzmatu, z libell¹ pude³kow¹, blokada wysokości na 1.5 oraz 2.0m Tyczki do pomiaru punktów ukrytych: GMP112, przed³u enie dla GMP111 do pomiaru punktów ukrytych. W zestawie minipryzmat z uchwytem i 30cm adapterem na tyczkê. Pozosta³e akcesoria Podwójna podpórka GSR2 dla GLS Podwójna podpórka GSR111, dla wszystkich GLS GZW412, 1 m przed³u ka, do tyczki GLS11 i wsporników. Mini pryzmaty Mini pryzmat GMP101, z libell¹, tarcz¹ celownicz¹ i grotem, w pokrowcu, tak e stosowany z GLS11 i GRT44 (taka sama wysokośæ jak GPH1, sta³a dodawania +17.5mm) Zestaw z mini pryzmatem GMP Mini pryzmat GMP111 ze sta³¹ pryzmatu równ¹ GRZ101, mini pryzmat 360 Alternatywne (3) CPR105, p³aski pryzmat z obustronn¹ powierzchni¹ refleksyjn¹ Uchwyty dla pryzmatów: GPH1, uchwyt na jeden pryzmat, dla pryzmatu GPR Tarcza celownicza GZT4, dla GPH1 oraz GPR113. Adaptery: Adapter GAD105 do monta u GMP111 na tyczce Wsporniki Wspornik SNLL121 z pionownikiem laserowym zenit-nadir i instrukcj¹ obs³ugi, jasnozielony Wspornik GZR103 z libell¹ rurkow¹ i pionem optycznym, do reflektorów i anten GPS, jasnozielony GRT144 Wspornik do anteny GPS, reflektorów EDM i tarcz celowniczych, jasnozielony. Akcesoria optyczne Okular ³amany GFZ3 do lunety Filtr s³oneczny GVO13 Pozosta³e akcesoria Pojemnik GVP609, dla 2 pryzmatów okr¹g³ych GPR111/121, 2 pionowników laserowych i 2 spodarek GDZ66, szelki (2 szt.) na plecy do noszenia nowego pojemnika CTC102, torba dla zestawu pryzmatu CD-ROM Leica FlexLine Instrument CD Seria TS02/06/09 Reflektory Pryzmaty standardowe Pryzmat okr¹g³y GPR121 PRO, z uchwytem i tarcz¹ celownicz¹ Pryzmat okr¹g³y GPR GRZ4, Reflektor GRZ122, Reflektor 360, z gwintem 5/8 do zamontowania anteny GPS Pryzmat okr¹g³y GPR111 BASIC, z uchwytem i tarcz¹ celownicz¹ Pryzmat okr¹g³y GPR113 z czerwonym uchwytem. Pakiety opieki technicznej (CCP) Oferujemy szereg obszernych pakietów opieki technicznej dla naszych Klientów zawieraj¹cych Maintenance dla sprzêtu, Maintenance dla oprogramowania, Wsparcie dla Klienta oraz wyd³u on¹ gwarancjê. Wiêcej informacji na temat CCP oferowanych w Polsce uzyskasz u przedstawiciela Leica Geosystems.

6 (1) PROFESJONALNE Produkty zalecane do monitoringu oraz prac geodezyjnych wymagaj¹cych najwy szych dok³adności. Produkty te charakteryzuj¹ siê najwy sz¹ jakości¹ wykonania i odporności¹ na ka de warunki atmosferyczne, co gwarantuje ich d³ug¹ pracê. (2) STANDARDOWE Produkty charakteryzuj¹ce siê lepszym wspó³czynnikiem cena/wydajnośæ i identyczn¹ odporności¹ na warunki środowiskowe jak seria produktów profesjonalnych. Zosta³o to osi¹gniête poprzez pogorszenie uzyskiwanych za pomoc¹ tych produktów dok³adności. Mniejsze dok³adności s¹ wci¹ wystarczaj¹ce do wielu prac geodezyjnych. (3) ALTERNATYWNE Seria ta zosta³a stworzona z myśl¹ o niskiej cenie. Produkty te nadaj¹ siê do prostych zadañ geodezyjnych realizowanych w normalnych warunkach środowiskowych. Dla tej serii niedostêpne s¹ czêści zapasowe i us³ugi serwisowe.

7

8 Zawsze, gdy wykonujesz pomiary terenu, inwentaryzacjê fasad lub wnêtrz, precyzyjne tyczenie konstrukcji mostów lub tuneli, czy te obs³ugujesz budowê tachimetry Leica Geosystems zapewni¹ prawid³ow¹ realizacjê wszystkich prac geodezyjnych. Wspóln¹ cecha tachimetrów Leica s¹ wiarygodne wyniki pomiarów oraz ³atwe w obs³udze programy. Nasze tachimetry zaprojektowano tak, aby spe³ni³y Twoje indywidualne wymagania. Dziêki przejrzyście roz³o onym funkcjom nowoczesna technologia pozwoli Ci pracowaæ szybko i wydajnie. When it has to be right. Ilustracje, opisy i parametry techniczne nie s¹ wi¹ ¹ce i mog¹ ulec zmianie. Wszystkie prawa zastrze one. Wydrukowano w Polsce Prawa autorskie Leica Geosystems, Heerbrugg, Szwajcaria, en VIII.08 INT Nazwa e oraz logo Bluetooth s¹ w³asności¹ Bluetooth SIG, Inc. i ka de u ycie tych znaków przez Leica Geosystems jest objête licencj¹. Pozosta³e znaki i nazwy handlowe nale ¹ do ich odpowiednich w³aścicieli. Leica Geosystems AG Heerbrugg, Szwajcaria

Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu

Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu 2 Zestawienie sprzêtu dla TS30 oraz TM30 1 Tachimetry elektroniczne 1.1 Modele TS30 TM30 Pomiar k¹ta Pomiar odleg³ości (tryb IR) Pomiar odleg³ości bez reflektora (tryb

Bardziej szczegółowo

3 LATA GWARANCJI. JUś OD 13 490 ZŁ CENNIK CZĘŚCIOWY CIOWY OFERTY DOTYCZY INSTRUMENTÓW FIRMY SPECJALNE OFERTY. Strona 1

3 LATA GWARANCJI. JUś OD 13 490 ZŁ CENNIK CZĘŚCIOWY CIOWY OFERTY DOTYCZY INSTRUMENTÓW FIRMY SPECJALNE OFERTY. Strona 1 Sklep Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.sklep.geodezja.pl CENNIK CZĘŚCIOWY CIOWY OFERTY DOTYCZY INSTRUMENTÓW FIRMY 3 LATA GWARANCJI SPECJALNE OFERTY TACHIMETR SET610 JUś OD 13 490 ZŁ

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Leica GR25. To nie tylko odbiornik, to serwer dla sieci stacji referencyjnych

Leica GR25. To nie tylko odbiornik, to serwer dla sieci stacji referencyjnych Leica GR25 To nie tylko odbiornik, to serwer dla sieci stacji referencyjnych Leica GR25 GNSS serwer dla stacji referencyjn Przygotowany na dziś Gotowy do pracy w przyszłości GR25 to już nie tylko odbiornik

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Leica GR25 To nie tylko odbiornik, to serwer do sieci stacji referencyjnych

Leica GR25 To nie tylko odbiornik, to serwer do sieci stacji referencyjnych Leica GR25 To nie tylko odbiornik, to serwer do sieci stacji referencyjnych Leica GR25 serwer do stacji referencyjnych GNSS Pomyśl o serwerze do stacji referencyjnych GR25 to więcej niż tylko odbiornik

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Urządzenia peryferyjne 4

Urządzenia peryferyjne 4 Urządzenia peryferyjne 4 Mysz................... 4.02-4.03 Zasilacz................ 4.04-4.05 Obudowa / Obudowa serwer.... 4.05 Obudowy SCSI / IEEE 1394....... 4.06 Zewnętrzna obudowa na dyski IEEE 1394

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne Instrumenty W Pomiarach Inżynieryjnych S I W P I

Specjalistyczne Instrumenty W Pomiarach Inżynieryjnych S I W P I Specjalistyczne Instrumenty W Pomiarach Inżynieryjnych S I W P I SOKKIA NET SOKKIA NET Sokkia NET charakteryzują się wysoką precyzją pomiaru kątów i odległości. Dzięki temu przeznaczone są do zadań wymagających

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Leica GR10 Odbiornik GNSS typu Plug & Play do stacji referencyjnych

Leica GR10 Odbiornik GNSS typu Plug & Play do stacji referencyjnych Leica GR10 Odbiornik GNSS typu Plug & Play do stacji referencyjnych Odbiornik GNSS Leica GR10 Zaawansowana technologia Zaprojektowany do różnorodnych zastosowań na stacjach referencyjnych, odbiornik Leica

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo