Monitor tętna dla klubów Fitness

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor tętna dla klubów Fitness"

Transkrypt

1 Monitor tętna dla klubów Fitness Instrukcja obsługi

2 Zawartość 1. Informacje ogólne Instalacja i aktualizacje Konfiguracja danych klubu Zarządzanie czujnikami tętna Urządzenia kompatybilne Parowanie urządzeń Zarządzanie uczestnikami Przeprowadzanie treningów Tworzenie nowego treningu Wybór uczestników, przydzielenie pasków Rozpoczęcie treningu Opcje treningu Prezentacja stanu uczestników trening z kolorami Zakończenie treningu Raporty z zajęć Konfiguracja stref kardio

3 1. Informacje ogólne Pulse Monitor to aplikacja przeznaczona do komputerów z systemami Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 oraz 8. Pozwala na kontrolowanie pracy serca uczestników zajęć w klubach Fitness i indoor cycling. Prowadzący zajęcia ma podgląd na aktualne parametry każdego ćwiczącego w grupie. Pozwala to na właściwe dozowanie intensywności obciążenia danego organizmu w zależności od indywidualnej wydolności płuc, serca, czy aktualnego zmęczenia. Pulse Monitor pozwala na ciągły monitoring do 30 uczestników zajęć. Każdy z pulsometrów ANT+, założony na klatkę piersiową uczestnika emituje sygnał cyfrowy, który odbierany jest przez aplikację za pomocą kompatybilnej anteny. Pulsometry ANT+ powinny znajdować się w promieniu do 10 metrów od odbiornika. Wyniki pomiarów prezentowane są na ekranie monitora. Ekran treningu można także prezentować na dużym telewizorze LCD po podłączeniu do komputera przez łącze RGB lub HDMI. Do działania systemu niezbędna jest antena odbiornik sygnałów ANT+ oraz paski s czujnikami tętna dla ćwiczących. Zestawy treningowe, jak również pojedyncze sztuki urządzeń można nabyć w sklepie na stronie Lista kompatybilnych urządzeń ANT+ znajduje się także na stronie Odbiornik sygnałów ANT+ Pas z czujnikiem tętna Porada: Program Pulse Monitor nie posiada w zestawie anteny i czujników tętna. Jeżeli interesuje Cię kompletne rozwiązanie dostępne są zestawy w różnych konfiguracjach ilościowych. 3

4 2. Instalacja i aktualizacje Instalacja programu sprowadza się do pobrania i uruchomienia Pakietu instalacyjnego. Proces instalacji przebiegnie automatycznie. Uwaga: Nie należy podłączać odbiornika do portu USB przed pełnym zakończeniem instalacji. Po zakończonym procesie instalacji można podłączyć odbiornik do wolnego portu USB i rozpocząć korzystanie z systemu. Aplikacja sprawdza okresowo czy nie pojawiła się nowa wersja programu. W przypadku odnalezienie nowej wersji, podczas uruchamiania programu użytkownik pytany jest o przeprowadzenie automatycznej aktualizacji. Zaleca się przeprowadzenie każdorazowo aktualizacji, gdyż wprowadzają one szereg usprawnień. Aktualizacja automatyczna wiąże się z pobraniem pewnej ilości danych z Internetu. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu podczas treningów należy wprowadzić dane uczestników (będą oni wybierani do udziału w zajęciach) oraz sparować (wprowadzić do rejestru aplikacji) paski z czujnikami tętna. 3. Konfiguracja danych klubu Po zakończonych zajęciach uczestnicy, którym podano adresy mogą otrzymać raporty z wykresami przebiegu zajęć oraz podstawowymi danymi treningu. Istnieje możliwość ustawienia nazwy klubu, lokalizacji oraz logo, które znajdować się będą w nagłówku raportu w formacie PDF. Konfiguracji tych parametrów można wykonać wybierając menu górne: Narzędzia konfiguracja. 4

5 4. Zarządzanie czujnikami tętna 4.1. Urządzenia kompatybilne System Pulse Monitor posiada certyfikat zgodności ze standardem ANT+. Oznacza to że jest on kompatybilny z odbiornikiem USB oraz dowolnymi pulsometrami posiadającymi oznaczenie: Przed zakupem pulsometru upewnij się u sprzedawcy czy obsługuje on ten standard. Listę kompatybilnych urządzeń znajdziesz na stronie Parowanie urządzeń Aby mieć możliwość odbioru sygnału z poszczególnych pasków monitorujących puls, należy przeprowadzić ich parowanie w systemie Pulse Monitor. Każde urządzenie posiada unikalny numer (ID) składający się z wielu cyfr, po którym jest rozpoznawane przez aplikację. Dodawanie kolejnych pulsometrów możliwe jest po wciśnięciu przycisku Urządzenia znajdującego się na głównym ekranie programu lub po wybraniu menu: Narzędzia konfiguracja. Każdemu parowanemu urządzeniu należy przypisać nazwę, co ułatwi ich identyfikację podczas przydzielania poszczególnym uczestnikom. Niektóre pulsometry (niestety bardzo rzadko) posiadają ID nadrukowane przeważnie z tyłu obudowy pulsometru, można wówczas ręcznie wprowadzić numer urządzenia oraz nadać mu nazwę. Porada: Jako nazwę urządzenia warto nadawać kolejne numery od 1 wzwyż. Numer taki warto zapisać permanentnym flamastrem lub nakleić na pulsometrze. 5

6 Jeżeli na urządzeniu nie jest wypisany numer ID, należy użyć funkcji skanowania urządzeń. Po włączeniu skanowania (przycisk Skanuj w poszukiwaniu urządzeń ) program nasłuchuje w celu zarejestrowania sygnałów od nieznanych pulsometrów. Lista numerów znalezionych urządzeń pojawi się w oknie poniżej. Można wówczas kliknąć w numer zostanie on przepisany do okna dodawania nowego urządzenia i przypisać mu własną nazwę. Uwaga: Większość pulsometrów zaczyna emitować sygnały dopiero po założeniu ich na klatkę piersiową. Przed rozpoczęciem parowania nowego urządzenia upewni się że pasek jest założony na klatkę piersiową i dobrze styka do ciała. Miejsca stykania się czujników ze skórą warto zwilżyć wodą. Pulsometr powinien być w odległości nie większej niż 10 metrów od odbiornika. Porada: Parując nowe urządzenia uruchamiaj tylko jeden pasek aby mieć pewność że przypisujesz to właściwe. 5. Zarządzanie uczestnikami Tworząc bazę uczestników prowadzący treningi ma możliwość szybkiego wybierania ich do prowadzonych w przyszłości zajęć. Zarządzanie bazą uczestników odbywa się po kliknięciu w przycisk Uczestnicy znajdujący się na głównym ekranie programu. Dodając uczestnika podaje się jego Imię i nazwisko oraz pseudonim. Pseudonim wyświetla się na ekranie podczas trwającego treningu. Dodatkowo podaje się wiek uczestnika oraz dane fizyczne, jak wagę i wzrost. Parametry te służą do wzoru oszacowania maksymalnego tętna uczestnika. Jeżeli uczestnik zna swoje maksymalne tętno (zmierzone np. podczas treningu), to można wprowadzić je tutaj ręcznie. Na podstawie danych fizycznych szacowana jest także ilość kalorii spalonych podczas każdego treningu. Jeżeli wprowadzony zostanie adres uczestnika, to będzie on mógł otrzymać raport w formie dokumentu PDF z przebiegu zajęć. Edycja danych uczestnika następuje w lewym formularzu po wybraniu go z listy po prawej stronie. Usunięcie uczestnika następuje po kliknięciu prawym przyciskiem i wybraniu polecenia Usuń. 6

7 Dodawanie uczestników może odbywać się także z poziomu samego treningu, co zostanie omówione poniżej. 6. Przeprowadzanie treningów 6.1. Tworzenie nowego treningu Aby rozpocząć przeprowadzenie treningu z systemem Pulse Monitor należy wybrać przycisk Nowy trening znajdujący się na ekranie głównym programu. System zapyta o nazwę treningu oraz nazwisko trenera prowadzącego dane zajęcia. Jako nazwa domyślna sugerowana jest bieżąca data i godzina, jednak nazwa może być dowolna np. trening siłowy itp. Następnie przechodzi się do ekran głównego treningu. W celu wyboru uczestników. W przyszłości, gdy trening będzie już zakończony na tym ekranie prezentowane będą dane podsumowujące trening każdego z uczestników Wybór uczestników, przydzielenie pasków Dodawanie uczestników do zajęć odbywa się w lewym górnym szarym formularzu, poprzez wybór uczestnika oraz paska który będzie nosił podczas zajęć. Z tego poziomu istnieje możliwość szybkiego dodania uczestnika lub sprawowania nowego urządzenia po wciśnięciu przycisku plus za polami wyboru. Dodanie kolejnej osoby do zajęć potwierdzone jest pojawieniem się go na liście uczestników znajdującej się poniżej. Na liście widnieje także wartość maksymalnego tętna uczestnika. Klikając prawym przyciskiem myszy mamy możliwość szybkiej edycji danych tej osoby (np. korektę jego maksymalnego tętna) lub usunięcie go z listy uczestników zajęć. Po wybraniu wszystkich uczestników zajęć klikamy w znajdujący się obok przycisk Przejdź do treningu pojawi się wówczas ekran z kontrolkami prezentującymi pseudonim i stan każdego z wybranych do zajęć uczestników. 7

8 6.3. Rozpoczęcie treningu Rozpoczęcie rejestracji treningu następuje po wciśnięciu przysieku Start u dołu lub Play na środku ekranu. Od tej pory liczy się czas treningu oraz zapisywane są aktualne wartości pulsu uczestników Opcje treningu Poniżej przedstawiono przykładowy ekran treningu: Ekran prezentuje stan poszczególnych uczestników treningu. Status uczestnika podczas treningu: 8

9 Możliwe komunikaty to: Sprawdź pas komunikat ten pojawia się gdy pas jest w zasięgu anteny jednak najprawdopodobniej nie przylega dokładnie do klatki piersiowej uczestnika. W takim przypadku pas podtrzymuje ostatnio zarejestrowaną wartość pulsu. Aplikacja wyświetla ten komunikat jeżeli przez dłuższy czas puls uczestnika nie ulega zmianie. Brak sygnału komunikat pojawia się gdy pas nie nadaje sygnału. Powodem tego może być błędne sparowanie paska, pasek nie jest używany podczas treningu lub wyczerpała się bateria w pasku. Przyciski sterujące ekranu treningu: Zatrzymaj powoduje zatrzymanie/wznowienie czasu trwania treningu. Powrót powoduje zatrzymanie czasu trwania treningu i powrót do ekranu zarządzania treningiem. Pozwala to na dodanie uczestników (np. spóźnionej osoby), edycję ich parametrów (np. HR) bez konieczności ponownego rozpoczynania treningu. Po powrocie do ekranu monitorowania, można wznowić trening. Zakończ i podsumuj Powoduje zakończenie treningu i wyświetlenie ekranu podsumowania (czytaj poniżej) Prezentacja stanu uczestników trening z kolorami Po rozpoczęciu treningu system na bieżąco prezentuje dane odbieranie z pulsometrów każdego z uczestników. Prezentowane dane to: Pseudonim uczestnika, ilość uderzeń serca na sekundę oraz wartość procentową pulsu w stosunku do wartości maksymalnej wprowadzonej dla uczestnika. Dodatkowo element związany z uczestnikiem przybiera kolory w zależności od strefy wysokości tętna, w której aktualnie się znajduje Zakończenie treningu W trakcie treningu istnieje możliwość wyjścia z ekranu treningu prezentującego dane uczestników (np. w celu dopisania osoby która się spóźniła). Powrót do ekranu treningu i wciśnięcie Start spowoduje zawsze wznowienie treningu. 9

10 Po wyjściu z ekranu treningu można zakończyć i zapisać przebieg treningu. Dokonuje się tego klikając przycisk Zakończ trening. Po zakończeniu treningu nie może on już być kontynuowany, a wejście w ekran treningu pokazuje ogólne podsumowanie treningu. Podsumowanie treningu dla każdego uczestnika prezentuje ilość spalonych kalorii, oraz średnie tętno. 7. Raporty z zajęć Po zakończeniu zajęć istnieje możliwość rozesłania raportów do każdego z uczestników. Warunkiem rozesłania raportów jest wprowadzenie adresu w polu edycji danych uczestnika oraz dostęp do Internetu. Raporty można wysłać w dowolnym momencie po zakończeniu treningu. Przed wysłaniem raportu należy uzupełnić dane klubu (nazwa, lokalizacja itp.) parametry (patrz punkt 3). 8. Konfiguracja stref kardio System pozwala na konfigurację 5-ciu stref kardio. Strefy te przedstawiają kolorystycznie poziom tętna uczestnika w stosunku do jego maksymalnej wielkości. Strefa 1: od 0 do 60% tętna maksymalnego szara Strefa 2: od 61 do 70% tętna maksymalnego - niebieska Strefa 3: od 71 do 80% tętna maksymalnego - zielona Strefa 4: od 81 do 90% tętna maksymalnego - żółta Strefa 5: od 90 do 100% tętna maksymalnego - czerwona W zależności od rodzaju treningów i preferencji trenerów wartości te można swobodnie przestawiać. 10

11 Wszystkie nazwy produktów, producentów i ich technologii oraz logotypy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Kompatybilne urządzenia do pomiaru tętna możesz sprawdzić w katalogu na stronie Nazwa handlowa ANT+ oraz logo ANT+ są znakami towarowymi właścicielem jest firma Dynastream Innovations, Inc. których 11

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer.1.0.11.8.d

Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer.1.0.11.8.d Rafał Nowaczy k Adith X2PRESELL wer.1.0.11.8.d OPIS Program X2PRESELL przeznaczony jest dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Mobile, który działa na komputerach mobilnych (palmtopach, PocketPC, palmofonach

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW Suunto Oy tel. +358 9 875870 faks. +358 9 87587301 Suunto USA tel. 1 (800) 543-9124 Suunto Canada tel. 1 (800) 776-7770 Centrum europejskie tel. +358 2

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel

ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel Spis treści Wstęp...5 Pierwsze uruchomienie programu...5 1. Rezerwacja...6 1.1 Grafik pokoi...6

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Logowanie do platformy... 3 2. Struktura narzędzi platformy... 3 3. Ogólne zasady działania

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo