BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r.

2

3 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2016 R. TORUŃ, CZERWIEC 2017 R.

4 SPIS TREŚCI: WSTĘP BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM PODSUMOWANIE... 8 SPIS TABEL: TABELA 1. BEZROBOTNI W WIEKU LAT. STAN W KOŃCU OKRESU... 5 TABELA 2. STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE OGÓŁU BEZROBOTNYCH - STAN W DNIU R... 6 TABELA 3. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2016 R... 7 TABELA 4. BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW. STAN W DNIU R... 9 TABELA 5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW - STAN W DNIU R TABELA 6. BILANS BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2016 R TABELA 7. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2016 R SPIS WYKRESÓW: WYKRES 1. UDZIAŁY (W %) WYBRANYCH GRUP W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. STAN W KOŃCU OKRESU... 3 WYKRES 2. BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM I POLSCE. STAN W KOŃCU OKRESU... 4 WYKRES 3. UDZIAŁ (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG POWIATÓW. STAN W KOŃCU GRUDNIA 2016 R WYKRES 4. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY (W MIESIĄCACH) I POWIATÓW. STAN W DNIU R WYKRES 5. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW. STAN W DNIU R WYKRES 6. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG STAŻU PRACY (W LATACH) I POWIATÓW. STAN W DNIU R WYKRES 7. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA I POWIATÓW. STAN W DNIU R WYKRES 8. STRUKTURA (W %) AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2016 R. WEDŁUG POWIATÓW... 17

5 Wstęp Podstawą do przygotowania informacji było Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy. Sprawozdanie to, przekazywane jest przez powiatowe urzędy pracy do wojewódzkich urzędów pracy na podstawie programu badań statystycznych statystyki publicznej. Dane dotyczące bezrobotnych w wieku lat wyliczone zostały jako różnica ogółu bezrobotnych oraz zarejestrowanych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia. Przy publikacji danych WUP prosimy o podanie źródła The basis of the information was the MPiPS-01 Report of labour market. This report is submitted by the Local Labour Offices to Voivodship Labour Offices on the basis of statistical survey program of public statistics. Data on the unemployed persons aged were calculated as the difference between the total number of the unemployed and registered to 30 years and over 50 years old. When publishing the WUP data please indicate the source. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZOSA CHEŁMIŃSKA 30/32, TORUŃ

6 1. BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. Według stanu w dniu 31 grudnia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. Było to o 3,5% (3306 osób) więcej niż przed miesiącem, ale o 8,1% (8733 osoby) mniej niż przed rokiem. W grudniu 2015 roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, zwiększyła się w województwie o 3,3% (3444 osoby) i wyniosła osób. W Polsce w tym czasie zarejestrowanych było bezrobotnych. Było to o 1,6% ( osób) więcej niż przed miesiącem, ale o 14,6% ( osoby) mniej niż przed rokiem. W grudniu 2015 roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 2,1% ( osoby) i wyniosła osób. Wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego (charakteryzujący udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo) dla województwa kujawsko-pomorskiego wyniósł w 2016 roku 12,1% i był o 3,8 pkt. proc. wyższy niż w kraju. W porównaniu do końca grudnia 2015 r. wskaźnik ten był niższy o 1,1 pkt. proc. Pomimo tego w 2016 roku województwo kujawsko-pomorskie zajmowało drugie miejsce pod względem stopy bezrobocia w kraju (za województwem warmińsko-mazurskim). Poziom bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim jest zróżnicowany wewnętrznie, przy czym różnice te mają charakter trwały. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano dla powiatów: włocławskiego (22,2%), lipnowskiego (20,8%) oraz radziejowskiego (20,8%). W regionie stopa bezrobocia, niższa od średniej wojewódzkiej, utrzymuje się w dwóch miastach na prawach powiatu w y (4,8%) i w Toruniu (6,1%) oraz w powiatach: bydgoskim (8,0%), brodnickim (10,0%) i świeckim (10,4%). Pomimo spadku liczby bezrobotnych, utrwala się niekorzystna struktura społeczno-demograficzna osób będących w rejestrach powiatowych urzędów pracy. 2

7 WYKRES 1. UDZIAŁY (W %) WYBRANYCH GRUP W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. STAN W KOŃCU OKRESU. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 58,6 57,5 68,4 59,3 70,1 62,3 50,0 45,4 47,3 43,8 46,2 40,0 33,1 35,9 3 30,0 20,0 21,7 14,4 17,0 25,7 20,5 10,0 2,7 4,6 1,8 3,6 4,0 3,6 0,0 kobiety zamieszkali na wsi do 25 roku życia w wieku lat powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych niepełnosprawni bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego zwolnieni z przyczyn zakładu pracy "absolwenci" 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok Źródło: Opracowanie własne WUP na podstawie Sprawozdań MPiPS-01 o rynku pracy

8 W końcu 2016 roku większość bezrobotnych stanowiły kobiety (57,5% ogółu), wśród których 31,7% to osoby, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Mieszkańcy wsi stanowili 47,3% ogółu bezrobotnych w województwie. Osoby niepełnosprawne to 4,6% ogółu, a osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (tzw. absolwenci) 3,6% całej populacji. 1.1 Charakterystyka bezrobotnych w wieku lat. Według stanu w dniu 31 grudnia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych w wieku lat 46,2% ogółu bezrobotnych. Udział ten był wyższy od analogicznego wskaźnika dla kraju (o 1,7 pkt. proc.). WYKRES 2. BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM I POLSCE. STAN W KOŃCU OKRESU ,2 47, , ,4 44,5 45,0 osoby ,8 44,0 % 43, ,8 43, ,0 0 XII 2014 XII 2015 XII ,0 zarejestrowani w kujawsko-pomorskim udział w ogóle bezrobotnych - kujawsko-pomorskie udział w ogóle bezrobotnych - Polska Źródło: Opracowanie własne WUP na podstawie Sprawozdań MPiPS-01 o rynku pracy W końcu grudnia 2016 r. w poszczególnych powiatach województwa udział tej grupy bezrobotnych wynosił od 42,9% w powiecie tucholskim do 49,7% w Toruniu. W porównaniu do grudnia 2015 r. udział tej grupy bezrobotnych wzrósł we wszystkich powiatach (od 0,1 pkt. proc. w powiecie lipnowskim do 5,1 pkt. proc. w Toruniu). 4

9 TABELA 1. BEZROBOTNI W WIEKU LAT. STAN W KOŃCU OKRESU. Wyszczególnienie Liczba % w ogóle bezrobotnych ,1 45,1 47, ,5 43,8 44, ,6 42,8 43, ,6 42,6 45, ,1 44,6 49, ,9 42,9 47, ,1 48,4 49, ,9 46,9 47,8 Aleksandrów Kujawski ,8 44,7 45,1 Brodnica ,6 43,0 45,8 Chełmno ,4 43,4 46,0 Golub-Dobrzyń ,2 42,7 43,5 Inowrocław ,7 45,8 47,8 Lipno ,8 43,8 43,9 Mogilno ,5 44,7 46,2 Nakło nad Notecią ,6 43,7 46,3 Radziejów ,1 44,5 44,8 Rypin ,0 43,0 43,7 Sępólno Krajeńskie ,0 42,2 43,0 Świecie ,5 41,9 43,0 Tuchola ,3 41,2 42,9 Wąbrzeźno ,0 42,3 43,9 Żnin ,4 45,2 46,4 Województwo ,8 44,4 46,2 Źródło: Opracowanie własne WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy. Podobnie jak w przypadku ogółu zarejestrowanych większość bezrobotnych w wieku lat to kobiety. W końcu grudnia 2016 roku udział ten wynosił 61,6% ( osób), o 4,1 pkt. proc. więcej niż wśród ogółu zarejestrowanych. Prawie połowa bezrobotnych w wieku lat to osoby zamieszkałe na wsi. W końcu grudnia 2016 r. udział ten wynosił 46,2% ( osoby), o 1,1 pkt. proc. mniej niż wśród ogółu zarejestrowanych. W końcu grudnia 2016 r. wśród bezrobotnych w wieku lat, osoby niepełnosprawne stanowiły 3,7% (1707 osób). Było to o 0,9 pkt. proc. mniej niż ogółu zarejestrowanych. Szczegółowe dane dotyczące bezrobotnych w wieku lat dotyczą końca 2016 r. Zgodnie z nimi najliczniejszą kategorią w tym wieku były osoby bez wykształcenia średniego 62,6% zarejestrowanych w tej kategorii wiekowej (wśród ogółu zarejestrowanych 62,4%). Licznie reprezentowani byli także długotrwale bezrobotni 62,2% (o 2,9 pkt. proc. więcej niż wśród ogółu bezrobotnych). Przy czym znaczna część zarejestrowanych w wieku lat pozostawała w ewidencji nieprzerwanie powyżej 24 miesięcy 6,5% (o 1,5 pkt. proc. więcej niż wśród ogółu bezrobotnych). 5

10 TABELA 2. STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE OGÓŁU BEZROBOTNYCH. STAN W DNIU r. Bezrobotni Wyszczególnienie ogółem w wieku lat w liczbach bezwzględnych w odsetkach w liczbach bezwzględnych w odsetkach 1. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach ,0% ,0% do ,9% ,3% ,6% ,1% ,2% ,6% ,4% ,2% ,9% ,5% pow ,0% ,5% 2. Bezrobotni wg wykształcenia ,0% ,0% - wyższe ,7% ,0% - policealne i średnie zawodowe ,1% ,0% - średnie ogólnokształcące ,9% ,4% - zasadnicze zawodowe ,4% ,6% - gimnazjalne i poniżej ,0% ,0% 3. Bezrobotni wg stażu pracy ,0% ,0% do 1 roku ,1% ,6% ,8% ,4% ,8% ,9% ,6% ,4% ,1% ,7% 30 i więcej ,1% 47 0,1% bez stażu ,6% ,8% 4. Kategorie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ,9% ,6% w tym do 30 roku życia ,1% x x w tym do 25 roku życia ,4% x x długotrwale bezrobotni ,3% ,2% powyżej 50 roku życia ,7% x x korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej ,8% ,2% posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia ,3% ,3% posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż ,2% 167 0,4% niepełnosprawni ,6% ,7% Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy. 6

11 1.2 Aktywizacja bezrobotnych w wieku lat. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowały się osoby w wieku lat, które stanowiły 37,6% całego napływu do bezrobocia. Łącznie w 2016 roku z różnych form aktywizacji zawodowej (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staże, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych) skorzystało bezrobotnych w wieku lat. Stanowili oni 33,6% wszystkich bezrobotnych, których objęto wymienionymi formami pomocy. Było to o 4,0 pkt. proc. mniej niż udział tej grupy w łącznym napływie do ewidencji osób bezrobotnych. TABELA 3. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2016 R. Podstawowe formy aktywizacji Bezrobotni ogółem Bezrobotni w wieku lat osoby % w ogółem Ogółem ,6 1. Podjęcie pracy subsydiowanej ,5 prac interwencyjnych ,4 robót publicznych ,9 podjęcia działalności gospodarczej ,4 w tym w ramach bonu na zasiedlenie 9 0 0,0 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,1 podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie ,2 podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego ,0 podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego 0 0 x podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę 0 0 x podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 7 0 x podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 153 x x inne, w tym refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia* ,6 2. Rozpoczęcia szkolenia ,2 w tym w ramach bonu szkoleniowego ,4 3. Rozpoczęcia stażu ,2 w tym w ramach bonu stażowego ,0 4. Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych ,0 5. Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej ,2 w tym w ramach PAI ,5 6. Skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych ,6 * wśród ogółu bezrobotnych zdecydowana większość to osoby do 30 r. ż., które podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy. Zatrudnienie subsydiowane podjęło 6281 bezrobotnych w wieku lat 33,5% całego zatrudnienia subsydiowanego w województwie. Najbardziej popularną formą zatrudnienia subsydiowanego wśród tych bezrobotnych były roboty publiczne (1971 osób) oraz podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (1674 osoby). 7

12 W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku bezrobotni w wieku lat (2133 osoby), stanowili 40,2% wszystkich bezrobotnych podejmujących szkolenia i 26,2% (3133 osoby) rozpoczynających staże. Prace społecznie użyteczne podjęło 1742 bezrobotnych w wieku lat (w tym 204 osoby w ramach PAI). Osoby z tej grupy stanowiły 49,2% wszystkich bezrobotnych rozpoczynających prace społecznie użyteczne. 1.3 Bezrobotni w wieku lat w województwie kujawsko-pomorskim podsumowanie. Według stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych w wieku lat. W ciągu roku liczba bezrobotnych w tej kategorii wiekowej zmniejszyła się o 2127 osób (4,5%). Spadek ten był o 3,6 pkt. proc. mniejszy niż wśród ogółu bezrobotnych. Spowodowało to wzrost udziału tej grupy bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych z 44,4% w końcu grudnia 2015 r. do 46,2% w końcu grudnia 2016 r. Udział ten był wyższy od analogicznego wskaźnika dla kraju (o 1,7 pkt. proc.). W końcu grudnia 2016 r. w poszczególnych powiatach województwa udział tej grupy bezrobotnych wynosił od 42,9% w powiecie tucholskim do 49,7% w Toruniu. Podobnie jak w przypadku ogółu zarejestrowanych większość bezrobotnych w wieku lat stanowiły kobiety 61,6%, o 4,1 pkt. proc. więcej niż wśród ogółu zarejestrowanych. Bardzo liczną kategorią wśród bezrobotnych w tym wieku byli bezrobotni bez wykształcenia średniego 62,6% oraz długotrwale bezrobotni 62,2%. W 2016 r. w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowały się osoby w wieku lat, które stanowiły 37,6% nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Łącznie w 2016 roku z różnych form aktywizacji zawodowej (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staże, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych) skorzystało bezrobotnych w wieku lat. Stanowili oni 33,6% wszystkich bezrobotnych, których objęto wymienionymi formami pomocy. 8

13 WYSZCZEGÓLNIENIE TABELA 4. BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW. STAN W DNIU r. POLSKA KUJAWSKO- -POMORSKIE GRODZKI BYDGOSZCZ ZIEMSKI RAZEM GRODZKI GRUDZIĄDZ ZIEMSKI RAZEM DLA MIASTA TORUNIA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO GRODZKI WŁOCŁAWEK ZIEMSKI RAZEM P O W I A T O W E U R Z Ę D Y P R A C Y ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB- -DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Bezrobotni ogółem Bezrobotni w wieku lat udział w ogółem 44,5 46,2 47,9 44,1 46,8 43,0 45,6 43,9 49,7 47,1 49,4 47,8 48,6 45,1 45,8 46,0 43,5 47,8 43,9 46,2 46,3 44,8 43,7 43,0 43,0 42,9 43,9 46,4 Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy. 50,0 WYKRES 3. UDZIAŁ (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG POWIATÓW. STAN W KOŃCU GRUDNIA 2016 r. 9 % 40,0 44,5 46,2 49,7 49,4 47,9 47,8 47,8 47,1 46,4 46,3 46,2 46,0 45,8 45,6 45,1 44,8 44,1 43,9 43,9 43,7 43,5 43,0 43,0 43,0 42,9 30,0 Polska Województwo Inowrocław Żnin Nakło nad Notecią Mogilno Chełmno Brodnica Aleksandrów Kujawski Radziejów Wąbrzeźno Lipno Rypin Golub-Dobrzyń Świecie Sępólno Krajeńskie Tuchola Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy.

14 TABELA 5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW. STAN W DNIU r. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE GRODZKI BYDGOSZCZ ZIEMSKI RAZEM GRODZKI GRUDZIĄDZ ZIEMSKI RAZEM DLA MIASTA TORUNIA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO GRODZKI WŁOCŁAWEK ZIEMSKI RAZEM ALEKSANDRÓW KUJAWSKI P O W I A T O W E U R Z Ę D Y P R A C Y BRODNICA CHEŁMNO GOLUB- -DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Bezrobotni wg wieku Bezrobotni wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg stażu pracy do 1 roku i więcej bez stażu Kategorie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym długotrwale bezrobotni korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż niepełnosprawni Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy.

15 WYKRES 4. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY (W MIESIĄCACH) I POWIATÓW. STAN W DNIU r. 100% 11 80% 60% 40% 20% 26,5 17,5 17,2 13,6 17,1 16,1 17,2 20,2 19,4 19,7 22,1 20,7 15,8 17,9 18,0 17,0 12,9 20,8 15,4 20,9 16,2 17,2 22,1 19,1 14,6 16,8 16,2 18,5 20,1 20,5 16,9 15,2 18,5 13,8 20,6 33,2 18,7 15,2 13,5 40,6 17,5 13,2 10,9 13,5 12,0 22,3 18,6 17,4 11,8 22,0 34,1 14,3 28,9 18,9 14,3 17,0 16,9 13,3 11,0 12,5 15,5 16,2 31,7 16,5 16,0 26,7 18,9 17,7 13,0 16,2 22,4 22,3 24,7 15,8 21,4 19,3 13,4 14,0 19,7 18,5 17,1 18,7 18,0 12,0 18,6 41,4 17,6 13,3 7,7 11,3 26,0 25,1 26,9 28,3 17,1 17,0 13,5 14,4 14,4 12,9 21,2 17,2 15,9 16,0 14,2 18,4 19,4 17,7 13,1 14,3 38,0 16,4 15,5 10,5 13,9 22,7 17,3 17,9 15,1 17,3 0% 8,3 9,1 9,2 10,5 10,7 8,7 11,4 6,0 5,8 7,9 8,6 7,9 6,4 7,6 7,3 7,3 9,6 8,7 7,7 13,5 8,6 7,2 5,7 9,6 Województwo Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin do pow. 24 Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy.

16 WYKRES 5. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW. STAN W DNIU r. 100% 19,5 18,7 20,2 16,3 20,5 17,7 18,2 21,2 21,1 19,7 16,7 21,0 20,1 20,0 19,0 19,0 20,4 22,2 19,6 18,1 20,0 17,7 19,5 19,4 80% 60% 49,9 50,6 46,4 52,4 49,2 51,5 50,4 52,6 50,4 48,9 48,8 47,7 47,5 49,5 48,4 50,8 48,2 48,1 45,8 50,4 49,9 49,5 48,0 51,4 40% 12 20% 30,7 30,7 33,4 31,3 30,4 30,8 31,4 26,2 28,5 31,4 34,5 31,4 32,4 30,5 32,6 30,2 31,4 29,7 34,7 31,5 30,1 32,8 32,4 29,1 0% Województwo Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy.

17 WYKRES 6. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG STAŻU PRACY (W LATACH) I POWIATÓW. STAN W DNIU r. 100% 80% 3,8 18,4 6,2 6,7 21,6 22,8 3,5 2,0 4,2 5,9 16,1 17,7 21,9 22,7 3,4 2,4 3,2 2,7 4,4 2,1 13,1 15,3 16,7 16,3 19,4 19,0 4,5 2,5 2,5 4,2 14,8 18,9 20,4 20,6 1,8 2,0 2,9 4,3 3,4 3,1 3,2 12,3 14,9 21,2 19,1 19,2 17,0 20,1 60% 24,9 25,5 23,7 23,6 25,3 26,5 27,6 23,4 22,4 25,8 24,0 27,1 23,1 25,7 22,1 25,7 29,0 22,1 22,9 26,6 23,4 27,4 25,6 26, % 20% 0% 28,4 15,6 8,8 27,3 27,0 14,9 4,4 32,6 34,2 12,2 16,1 16,1 27,3 26,5 15,5 11,4 7,6 6,5 6,2 4,6 6,0 27,8 21,1 8,9 29,4 17,2 15,6 27,7 15,5 28,2 18,9 28,5 13,6 8,5 9,6 7,4 30,4 17,4 10,7 28,7 13,8 6,9 26,3 16,8 17,5 29,9 25,5 15,1 12,8 7,7 7,9 28,8 29,1 20,5 18,7 14,5 12,4 28,1 12,9 28,4 27,7 31,4 15,9 12,4 14,3 29,6 12,6 8,3 8,9 9,9 8,6 7,7 Województwo Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy. bez stażu do 1 roku i więcej

18 WYKRES 7. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA I POWIATÓW. STAN W DNIU r. 100% 80% 32,0 27,6 32,8 37,8 43,1 27,0 33,8 32,8 37,6 30,6 33,7 41,0 30,8 27,9 35,6 24,6 32,6 27,6 45,9 27,1 35,8 30,4 33,0 21, % 40% 20% 0% 30,6 8,4 19,0 10,0 22,2 10,6 18,1 21,5 30,8 7,5 17,3 11,6 26,3 11,5 16,6 7,8 28,8 8,8 14,6 4,7 19,9 9,5 22,2 21,5 29,5 8,2 19,9 8,7 26,5 9,1 19,1 12,5 31,7 6,9 17,1 35,8 29,1 7,3 18,0 8,9 17,7 6,7 8,3 10,6 37,2 29,3 8,5 10,1 15,1 17,7 6,1 4,2 31,9 9,0 22,5 33,1 7,8 17,1 36,5 11,9 35,9 6,3 19,5 17,6 36,7 5,5 21,6 21,3 40,7 7,8 6,1 32,7 18,6 20,3 16,6 19,4 18,4 23,2 8,7 6,3 7,5 7,5 8,6 6,4 5,7 6,6 6,0 6,2 7,5 8,3 37,5 36,1 6,7 6,2 41,7 5,9 Województwo Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy.

19 TABELA 6. BILANS BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2016 r. Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem Bezrobotni w wieku lat osoby % w ogółem Bezrobotni według stanu w końcu grudnia 2016 r ,4 Bezrobotni zarejestrowani w okresie ,6 po raz pierwszy ,0 po raz kolejny ,3 po pracach interwencyjnych ,0 po robotach publicznych ,9 po stażu ,6 po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych ,4 po szkoleniu ,4 po pracach społecznie użytecznych ,0 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym ,6 podjęcia pracy ,5 niesubsydiowanej ,5 podjęcie działalności gospodarczej ,6 pracy sezonowej ,2 subsydiowanej ,5 prac interwencyjnych ,4 robót publicznych ,9 podjęcia działalności gospodarczej ,4 w tym w ramach bonu na zasiedlenie 9 0 0,0 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,1 podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie ,2 podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego ,0 podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego 0 0 x podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę 0 0 x z wiersza 2 z przyczyn w tym podjęcia nauki podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku inne, w tym refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia* rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej w tym w ramach PAI skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Bezrobotni, którzy w okresie sprawozdawczym ukończyli 30 lat Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego w tym zarejestrowani po raz pierwszy * w 2016 r. refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia stanowiła ponad 88% innego zatrudnienia subsydiowanego. Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy. 7 0 x 153 x x , , , , , , , , , , , , , ,4 946 x x , x x ,1 x x , ,4 15

20 TABELA 7. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2016 r. P O W I A T O W E U R Z Ę D Y P R A C Y PODSTAWOWE FORMY AKTYWIZACJI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- -POMORSKIE GRODZKI BYDGOSZCZ ZIEMSKI RAZEM GRODZKI GRUDZIĄDZ ZIEMSKI RAZEM DLA MIASTA TORUNIA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO WŁOCŁAWEK GRODZKI ZIEMSKI RAZEM ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB- -DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN 16 Ogółem 1. Podjęcie pracy subsydiowanej prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne inne, w tym refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia* 2. Rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego Rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 5. Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej w tym w ramach PAI Skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych * w 2016 r. refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia stanowiła ponad 88% innego zatrudnienia subsydiowanego. Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy.

21 WYKRES 8. STRUKTURA (W %) AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2016 r. WEDŁUG POWIATÓW % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,9 0,0 0,0 0,9 1,7 0,0 0,0 3,2 0,4 12,8 8,8 15,9 24,8 26,0 21,6 31,5 36,2 37,0 16,5 13,0 25,2 0,0 8,0 0,1 8,0 23,8 14,3 23,4 17,9 8,2 4,6 11,9 13,7 21,0 26,4 22,4 56,4 56,0 51,5 53,7 46,8 49,6 46,3 32,0 27,6 4,1 0,0 0,0 0,0 1,7 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,0 2,3 1,0 3,3 1,1 6,0 4,5 6,9 12,0 12,0 3,6 10,5 8,0 14,0 14,9 14,8 15,8 20,9 13,9 9,6 3,4 11,0 14,1 36,9 5,9 26,3 29,7 30,2 19,7 23,5 14,3 31,7 30,9 28,0 31,7 27,1 2,3 40,7 40,1 22,6 20,9 57,1 27,0 30,3 61,1 64,0 60,7 54,9 55,1 56,7 49,5 51,0 36,1 39,4 41,7 40,7 33,8 35,1 24,8 0% Województwo Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin Podjęcie pracy subsydiowanej Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia szkolenia Pozostałe formy aktywne* * Do pozostałych form aktywnych należą: przygotowanie zawodowe dorosłych oraz Skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych. Źródło: Opracowanie WUP na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/ tel /

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU Toruń, marzec 2016 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2016 1 Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ WRZESIEŃ 2005 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku przedstawia stan oraz

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, maj 2012 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ, WRZESIEŃ 2004 WSTĘP Analiza pt. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2004 roku przygotowana

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy luty 217

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, maj 2014 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo