BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r.

2

3 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU TORUŃ, STYCZEŃ 2018 R.

4 SPIS TREŚCI: WSTĘP BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM PODSUMOWANIE... 8 SPIS TABEL: TABELA 1. BEZROBOTNI W WIEKU LAT. STAN W KOŃCU OKRESU... 5 TABELA 2. STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE OGÓŁU BEZROBOTNYCH - STAN W DNIU R... 6 TABELA 3. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2017 R... 7 TABELA 4. BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW. STAN W DNIU R... 9 TABELA 5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW - STAN W DNIU R TABELA 6. BILANS BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2017 R TABELA 7. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2017R SPIS WYKRESÓW: WYKRES 1. UDZIAŁY (W %) WYBRANYCH GRUP W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. STAN W KOŃCU OKRESU... 3 WYKRES 2. BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM I POLSCE. STAN W KOŃCU OKRESU... 4 WYKRES 3. UDZIAŁ (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG POWIATÓW. STAN W KOŃCU GRUDNIA 2017 R WYKRES 4. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY (W MIESIĄCACH) I POWIATÓW. STAN W DNIU R WYKRES 5. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW. STAN W DNIU R WYKRES 6. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG STAŻU PRACY (W LATACH) I POWIATÓW. STAN W DNIU R WYKRES 7. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA I POWIATÓW. STAN W DNIU R WYKRES 8. STRUKTURA (W %) AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 R. WEDŁUG POWIATÓW... 17

5 Wstęp Podstawą do przygotowania informacji było Sprawozdanie MRPiPS-01 o rynku pracy. Sprawozdanie to, przekazywane jest przez powiatowe urzędy pracy do wojewódzkich urzędów pracy na podstawie programu badań statystycznych statystyki publicznej. Dane dotyczące bezrobotnych w wieku lat wyliczone zostały jako różnica ogółu bezrobotnych oraz zarejestrowanych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia. Przy publikacji danych WUP prosimy o podanie źródła The basis of the information was the MRPiPS-01 Report of labour market. This report is submitted by the Local Labour Offices to Voivodship Labour Offices on the basis of statistical survey program of public statistics. Data on the unemployed persons aged were calculated as the difference between the total number of the unemployed and registered to 30 years and over 50 years old. When publishing the WUP data please indicate the source. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZOSA CHEŁMIŃSKA 30/32, TORUŃ

6 1. BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. Było to o 1,8% (1446 osób) więcej niż przed miesiącem, ale o 17,2% ( osób) mniej niż przed rokiem. W grudniu 2016 roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się w województwie o 3306 osób (3,5%) i wyniosła osoby. W Polsce w tym czasie zarejestrowanych było bezrobotnych. Było to o 1,3% ( osób) więcej niż przed miesiącem, ale o 19,0% ( osób) mniej niż przed rokiem. W grudniu 2016 roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 1,6% ( osób) i wyniosła osób. Wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego (charakteryzujący udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo) dla województwa kujawsko-pomorskiego wyniósł w 2017 roku 10,0% i był o 3,4 pkt. proc. wyższy niż w kraju. W porównaniu do końca grudnia 2016 r. wskaźnik ten był niższy o 2,0 pkt. proc. Pomimo tego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie zajmowało drugie miejsce pod względem stopy bezrobocia w kraju (za województwem warmińsko-mazurskim). Poziom bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim jest zróżnicowany wewnętrznie, przy czym różnice te mają charakter trwały. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano dla powiatów: włocławskiego (18,7%), radziejowskiego (18,3%) oraz lipnowskiego (17,5%). W regionie stopa bezrobocia, niższa od średniej wojewódzkiej, utrzymuje się w dwóch miastach na prawach powiatu w Bydgoszczy (3,9%) i w Toruniu (5,2%) oraz w powiatach: bydgoskim (6,5%), brodnickim (7,8%) i świeckim (8,5%). Pomimo spadku liczby bezrobotnych, utrwala się niekorzystna struktura społeczno-demograficzna osób będących w rejestrach powiatowych urzędów pracy. 2

7 WYKRES 1. UDZIAŁY (W %) WYBRANYCH GRUP W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. STAN W KOŃCU OKRESU. 100,0 90,0 80,0 70,0 64,0 60,0 54,3 50,0 45,0 50,0 40,0 3 30,0 20,0 22,4 19,4 30,2 23,7 10,0 4,5 5,4 1,8 0,0 kobiety zamieszkali na wsi do 25 roku życia do 30 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych niepełnosprawni bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego zwolnieni z przyczyn zakładu pracy "absolwenci" 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy.

8 W końcu 2017 roku większość bezrobotnych stanowiły kobiety (59,9% ogółu), wśród których 35,5% to osoby, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Mieszkańcy wsi stanowili 47,4% ogółu bezrobotnych w województwie. Osoby niepełnosprawne to 4,4% ogółu, a osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (tzw. absolwenci) 2,9% całej populacji. 1.1 Charakterystyka bezrobotnych w wieku lat. Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych w wieku lat 48,9% ogółu bezrobotnych. Udział ten był wyższy od analogicznego wskaźnika dla kraju (o 2,6 pkt. proc.). WYKRES 2. BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM I POLSCE. STAN W KOŃCU OKRESU , ,9 49, , , ,3 47,0 46,0 osoby ,8 42,8 44,4 43,1 44,5 45,0 44,0 43,0 % 42, ,0 40,0 0 XII 2014 XII 2015 XII 2016 XII 2017 zarejestrowani w województwie kujawsko-pomorskim udział w ogóle bezrobotnych - kujawsko-pomorskie udzial w ogóle bezrobotnych - Polska 39,0 Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdań MRPiPS-01 o rynku pracy. W końcu grudnia 2017 r. w poszczególnych powiatach województwa udział tej grupy bezrobotnych wynosił od 44,7% w powiecie sępoleńskim do 53,8% w Toruniu. W porównaniu do grudnia 2016 r. udział tej grupy bezrobotnych wzrósł we wszystkich powiatach (od 1,5 pkt. proc. w powiecie chełmińskim do 4,6 pkt. proc. w powiecie rypińskim). 4

9 TABELA 1. BEZROBOTNI W WIEKU LAT. STAN W KOŃCU OKRESU. Wyszczególnienie Liczba % w ogóle bezrobotnych 2014 r r r r r r r r. Bydgoszcz - powiat grodzki ,1 45,1 47,9 50,2 Bydgoszcz - powiat ziemski ,5 43,8 44,1 46,4 Grudziadz - powiat grodzki ,6 42,8 43,0 45,9 Grudziądz - powiat ziemski ,6 42,6 45,6 47,4 Toruń - powiat grodzki ,1 44,6 49,7 53,8 Toruń - powiat ziemski ,9 42,9 47,1 51,6 Włocławek - powiat grodzki ,1 48,4 49,4 52,4 Włocławek - powiat ziemski ,9 46,9 47,8 50,4 Aleksandrów Kujawski ,8 44,7 45,1 47,0 Brodnica ,6 43,0 45,8 47,7 Chełmno ,4 43,4 46,0 47,5 Golub-Dobrzyń ,2 42,7 43,5 45,2 Inowrocław ,7 45,8 47,8 50,1 Lipno ,8 43,8 43,9 48,0 Mogilno ,5 44,7 46,2 48,6 Nakło nad Notecią ,6 43,7 46,3 48,5 Radziejów ,1 44,5 44,8 46,7 Rypin ,0 43,0 43,7 48,3 Sępólno Krajeńskie ,0 42,2 43,0 44,7 Świecie ,5 41,9 43,0 45,6 Tuchola ,3 41,2 42,9 45,2 Wąbrzeźno ,0 42,3 43,9 46,5 Żnin ,4 45,2 46,4 49,7 Województwo ,8 44,4 46,2 48,9 Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy. Podobnie jak w przypadku ogółu zarejestrowanych większość bezrobotnych w wieku lat to kobiety. W końcu grudnia 2017 roku udział ten wynosił 64,4% ( osób), o 4,5 pkt. proc. więcej niż wśród ogółu zarejestrowanych. Prawie połowa bezrobotnych w wieku lat to osoby zamieszkałe na wsi. W końcu grudnia 2017 r. udział ten wynosił 46,4% ( osób), o 1,0 pkt. proc. mniej niż wśród ogółu zarejestrowanych. W końcu grudnia 2017 r. wśród bezrobotnych w wieku lat, osoby niepełnosprawne stanowiły 3,7% (1462 osoby). Było to o 0,7 pkt. proc. mniej niż ogółu zarejestrowanych. Szczegółowe dane dotyczące bezrobotnych w wieku lat dotyczą końca 2017 r. Zgodnie z nimi najliczniejszą kategorią w tym wieku były osoby bez wykształcenia średniego 60,3% zarejestrowanych w tej kategorii wiekowej (wśród ogółu zarejestrowanych 61,7%). Licznie reprezentowani byli także długotrwale bezrobotni 62,4% (o 2,2 pkt. proc. więcej niż wśród ogółu bezrobotnych). Przy czym znaczna część zarejestrowanych w wieku lat pozostawała w ewidencji nieprzerwanie powyżej 24 miesięcy 29,6% (o 1,2 pkt. proc. więcej niż wśród ogółu bezrobotnych). 5

10 TABELA 2. STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE OGÓŁU BEZROBOTNYCH. STAN W DNIU R. Wyszczególnienie 1. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach z tego w liczbach bezwzględnych ogółem w odsetkach Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy. Bezrobotni w wieku lat w liczbach bezwzględnych w odsetkach ,0% ,0% do ,7% ,8% ,4% ,4% ,3% ,1% ,4% ,9% ,8% ,2% pow ,4% ,6% 3. Bezrobotni wg wykształcenia ,0% ,0% z tego - wyższe ,9% ,6% - policealne i średnie zawodowe ,2% ,7% - średnie ogólnokształcące ,1% ,3% - zasadnicze zawodowe ,8% ,1% - gimnazjalne i poniżej ,9% ,2% 4. Bezrobotni wg stażu pracy ,0% ,0% z tego do 1 roku ,1% ,4% ,8% ,2% ,4% ,4% ,7% ,6% ,3% ,2% 30 i więcej ,8% 39 0,1% bez stażu ,9% ,0% 5. Kategorie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ,7% ,9% w tym do 30 roku życia ,8% x x w tym do 25 roku życia ,4% x x długotrwale bezrobotni ,2% ,4% powyżej 50 roku życia ,3% x x korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej ,8% ,0% posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia ,1% ,0% posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż ,3% 185 0,5% niepełnosprawni ,4% ,7% 6

11 1.2 Aktywizacja bezrobotnych w wieku lat. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowało się osób w wieku lat, które stanowiły 39,0% całego napływu do bezrobocia. Łącznie w 2017 roku z różnych form aktywizacji zawodowej (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staże, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych) skorzystało bezrobotnych w wieku lat. Stanowili oni 34,2% wszystkich bezrobotnych, których objęto wymienionymi formami pomocy. Było to o 4,8 pkt. proc. mniej niż udział tej grupy w łącznym napływie do ewidencji osób bezrobotnych. TABELA 3. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2017 R. Podstawowe formy aktywizacji Bezrobotni ogółem Bezrobotni w wieku lat osoby udział w ogółem Ogółem ,2 1. Podjęcie pracy subsydiowanej ,6 prac interwencyjnych ,1 robót publicznych ,3 podjęcia działalności gospodarczej ,3 w tym w ramach bonu na zasiedlenie 20 x x podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,5 podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 621 x x podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 45 x x podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego 1 0 0,0 podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę 0 0 x podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 1 x x podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 158 x x inne, w tym refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia* ,9 2. Rozpoczecie szkolenia ,7 w tym w ramach bonu szkoleniowego 118 x x 3. Rozpoczęcia stażu ,5 w tym w ramach bonu stażowego 102 x x 4. Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych ,1 5. Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej ,1 w tym w ramach PAI ,8 6. Skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 0 0 0,0 * wśród ogółu bezrobotnych zdecydowana większość to osoby do 30 r. ż., które podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów. Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy. 7

12 Zatrudnienie subsydiowane podjęło 6365 bezrobotnych w wieku lat 34,6% całego zatrudnienia subsydiowanego w województwie. Najbardziej popularną formą zatrudnienia subsydiowanego wśród tych bezrobotnych były roboty publiczne (2202 osoby) oraz podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (1584 osoby). W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku bezrobotni w wieku lat (1560 osób), stanowili 40,7% wszystkich bezrobotnych podejmujących szkolenia i 27,5% (3563 osoby) rozpoczynających staże. Prace społecznie użyteczne podjęło 1680 bezrobotnych w wieku lat (w tym 67 osób w ramach PAI). Osoby z tej grupy stanowiły 50,1% wszystkich bezrobotnych rozpoczynających prace społecznie użyteczne. 1.3 Bezrobotni w wieku lat w województwie kujawsko-pomorskim podsumowanie. W końcu grudnia 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych w wieku lat. W ciągu roku liczba bezrobotnych w tej kategorii wiekowej zmniejszyła się o 5620 osób (12,3%). Spadek ten był o 4,9 pkt. proc. mniejszy niż wśród ogółu bezrobotnych. Spowodowało to wzrost udziału tej grupy bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych z 46,2% w końcu grudnia 2016 r. do 48,9% w końcu grudnia 2017 r. W końcu grudnia 2017 r. w poszczególnych powiatach województwa udział tej grupy bezrobotnych; wynosił od 44,7% w powiecie sępoleńskim do 53,8% w Toruniu. Podobnie jak w przypadku ogółu zarejestrowanych większość bezrobotnych w wieku lat stanowiły kobiety 64,4%, o 4,5 pkt. proc. więcej niż wśród ogółu zarejestrowanych. Bardzo liczną kategorią wśród bezrobotnych w tym wieku byli bezrobotni bez wykształcenia średniego 60,3% oraz długotrwale bezrobotni 62,4%. W 2017 r. w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowało się osób w wieku lat, które stanowiły 39,0% nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Łącznie w 2017 roku z różnych form aktywizacji zawodowej (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staże, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych) skorzystało bezrobotnych w wieku lat. Stanowili oni 34,2% wszystkich bezrobotnych, których objęto wymienionymi formami pomocy. 8

13 WYSZCZEGÓLNIENIE TABELA 4. BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW. STAN W DNIU R. POLSKA KUJAWSKO- -POMORSKIE GRODZKI BYDGOSZCZ ZIEMSKI RAZEM GRODZKI GRUDZIĄDZ ZIEMSKI RAZEM DLA MIASTA TORUNIA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO GRODZKI WŁOCŁAWEK ZIEMSKI RAZEM ALEKSANDRÓW KUJAWSKI P O W I A T O W E U R Z Ę D Y P R A C Y BRODNICA CHEŁMNO GOLUB- -DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Bezrobotni ogółem Bezrobotni w wieku lat udział w ogółem 46,3 48,9 50,2 46,4 49,1 45,9 47,4 46,5 53,8 51,6 52,4 50,4 51,4 47,0 47,7 47,5 45,2 50,1 48,0 48,6 48,5 46,7 48,3 44,7 45,6 45,2 46,5 49,7 Źródło: Opracowanie WUP Toruń na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy. WYKRES 3. UDZIAŁ (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG POWIATÓW. STAN W KOŃCU GRUDNIA 2017 R. 60,0 50,0 9 40,0 30,0 % 20,0 46,3 48,9 53,8 52,4 51,6 50,4 50,2 50,1 49,7 48,6 48,5 48,3 48,0 47,7 47,5 47,4 47,0 46,7 46,5 46,4 45,9 45,6 45,2 45,2 44,7 10,0 0,0 Polska Województwo Toruń - powiat grodzki Włocławek - powiat grodzki Toruń - powiat ziemski Włocławek - powiat ziemski Bydgoszcz - powiat grodzki Inowrocław Żnin Mogilno Nakło nad Notecią Rypin Lipno Brodnica Chełmno Grudziądz - powiat ziemski Aleksandrów Kujawski Radziejów Wąbrzeźno Bydgoszcz - powiat ziemski Grudziadz - powiat grodzki Świecie Golub-Dobrzyń Tuchola Sępólno Krajeńskie Źródło: Opracowanie WUP Toruń na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy.

14 TABELA 5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW. STAN W DNIU R. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE GRODZKI BYDGOSZCZ ZIEMSKI RAZEM GRODZKI GRUDZIĄDZ ZIEMSKI RAZEM DLA MIASTA TORUNIA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO GRODZKI WŁOCŁAWEK ZIEMSKI RAZEM ALEKSANDRÓW KUJAWSKI P O W I A T O W E U R Z Ę D Y P R A C Y BRODNICA CHEŁMNO GOLUB- -DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach z tego do pow Bezrobotni wg wieku z tego Bezrobotni wg wykształcenia z tego - wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg stażu pracy z tego do 1 roku i więcej bez stażu Kategorie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym długotrwale bezrobotni korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż niepełnosprawni Źródło: Opracowanie WUP Toruń na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy.

15 WYKRES 4. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY (W MIESIĄCACH) I POWIATÓW. STAN W DNIU R. 100% 80% 29,6 21,2 25,2 26,7 27,5 23,5 23,4 36,1 42,7 23,0 34,6 34,7 33,2 29,7 23,9 24,4 27,2 43,1 27,5 28,0 25,5 33,5 42,5 28, % 40% 20% 17,2 14,9 13,1 17,4 17,2 15,5 14,3 17,1 16,6 13,8 16,3 14,1 15,6 19,7 19,6 19,4 23,8 16,1 10,4 14,6 16,9 18,9 15,6 17,8 16,1 13,1 20,7 18,6 18,3 16,3 11,9 11,6 12,5 9,6 14,9 13,6 16,3 14,4 14,9 20,7 14,6 11,5 12,1 18,0 18,4 16,5 18,7 12,9 18,0 13,7 14,4 12,8 12,5 12,2 16,9 14,8 19,8 19,1 16,1 16,2 16,7 16,6 14,1 13,4 12,0 18,5 17,3 20,2 15,6 11,2 9,5 14,3 15,3 15,4 11,8 14,9 15,0 10,6 21,3 19,1 15,7 13,1 15,0 22,8 17,5 14,3 15,8 15,0 12,4 8,9 14,4 13,7 17,9 13,8 12,6 17,8 0% 7,8 8,6 7,8 11,5 7,6 7,3 8,2 6,3 6,3 10,8 9,2 7,8 6,2 6,6 7,6 9,0 7,8 6,3 9,1 12,0 8,0 6,4 5,7 9,8 Województwo Bydgoszcz Bydgoszcz Grudziądz Grudziądz Toruń Toruń Włocławek Włocławek Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin do pow. 24 Źródło: Opracowanie WUP Toruń na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy.

16 WYKRES 5. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW. STAN W DNIU R. 100% 19,1 17,7 16,5 19,1 20,4 17,6 15,4 22,1 21,7 20,2 17,6 19,7 19,2 19,2 18,3 17,5 18,8 20,7 19,5 18,4 21,3 18,4 18,1 20,0 80% 60% 50,2 52,2 51,5 50,7 48,1 51,4 51,7 51,9 49,8 48,3 49,9 48,5 48,9 50,7 48,6 50,1 49,8 48,4 47,0 48,5 49,3 51,3 49,1 49, % 20% 30,6 30,1 32,0 30,2 31,5 31,0 33,0 26,0 28,4 31,5 32,5 31,7 31,9 30,1 33,1 32,4 31,4 30,9 33,5 33,1 29,4 30,2 32,8 30,3 0% Województwo Bydgoszcz Bydgoszcz Grudziądz Grudziądz Toruń Toruń Włocławek Włocławek Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin Źródło: Opracowanie WUP Toruń na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy

17 WYKRES 6. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG STAŻU PRACY (W LATACH) I POWIATÓW. STAN W DNIU R. 100% 3,3 4,8 5,3 2,8 1,7 4,3 4,6 3,2 2,0 3,0 3,0 3,6 1,9 3,4 2,5 3,1 3,8 1,1 2,0 3,5 4,4 2,7 2,3 3,8 80% 60% 17,6 24,4 21,1 21,8 25,6 25,4 16,0 25,0 13,5 26,5 18,7 27,0 22,5 27,2 14,7 20,7 13,7 20,8 17,9 16,1 25,7 23,6 17,2 26,2 15,8 21,3 20,2 25,3 13,9 20,3 16,3 27,7 20,3 27,5 12,5 12,9 20,4 23,5 18,8 18,2 21,3 25,1 23,0 25,8 14,9 25,6 19,9 26, % 29,2 28,7 27,8 30,3 34,5 28,3 27,8 29,5 29,0 27,7 29,2 30,9 29,9 28,7 29,0 29,9 26,6 29,6 32,9 30,3 27,5 28,8 31,7 30,8 20% 0% 16,4 9,0 15,9 3,9 12,5 19,0 16,3 7,2 6,8 7,4 17,1 12,2 4,6 5,8 22,0 10,0 18,4 16,0 16,4 18,0 9,2 10,0 15,4 6,7 18,5 12,6 14,9 7,5 16,9 17,3 15,3 13,6 7,7 8,3 21,0 15,3 18,6 12,5 17,4 12,0 16,8 12,6 10,2 9,8 9,5 9,5 8,7 6,9 Województwo Bydgoszcz Bydgoszcz Grudziądz Grudziądz Toruń Toruń Włocławek Włocławek Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin Źródło: Opracowanie WUP Toruń na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy. bez stażu do 1 roku i więcej

18 WYKRES 7. STRUKTURA (W %) BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA I POWIATÓW. STAN W DNIU R. 100% 80% 31,2 26,8 31,2 35,0 40,5 26,8 30,8 32,5 36,5 31,3 32,2 41,1 30,8 28,1 34,8 22,7 30,9 26,2 43,6 29,2 36,8 29,3 31,5 19, % 40% 20% 0% 29,1 9,3 19,7 10,6 22,7 11,6 18,7 20,3 28,2 9,3 12,3 17,8 13,5 23,3 19,3 10,1 27,3 11,1 15,2 5,9 19,1 9,5 20,7 23,8 28,5 24,4 10,4 20,2 10,1 10,0 19,9 13,3 30,8 6,9 18,2 33,1 7,9 18,2 7,6 9,5 27,8 9,3 18,6 12,1 32,9 27,8 11,3 8,0 16,3 19,1 6,7 5,9 30,7 10,2 22,7 31,0 9,3 39,1 11,3 34,6 8,4 17,6 19,6 18,2 34,0 6,3 25,1 21,2 20,5 20,3 16,1 21,1 19,9 8,4 7,3 7,2 7,9 8,4 7,0 5,9 6,5 6,8 5,3 7,7 36,5 8,0 31,4 9,2 34,6 8,2 35,0 8,4 40,3 5,8 25,6 8,4 Województwo Bydgoszcz Bydgoszcz Grudziądz Grudziądz Toruń Toruń Włocławek Włocławek Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Źródło: Opracowanie WUP Toruń na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy.

19 TABELA 6. BILANS BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2017 R. Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem Bezrobotni w wieku lat osoby % w ogółem Bezrobotni według stanu w końcu grudnia 2017 r ,2 Bezrobotni zarejestrowani w okresie ,0 po raz pierwszy ,6 po raz kolejny ,1 po pracach interwencyjnych ,2 po robotach publicznych ,6 po stażu ,2 po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych ,5 po szkoleniu ,1 po pracach społecznie użytecznych ,2 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym ,9 podjęcia pracy ,8 niesubsydiowanej ,5 podjęcie działalności gospodarczej ,4 pracy sezonowej ,0 subsydiowanej ,6 prac interwencyjnych ,1 robót publicznych ,3 podjęcia działalności gospodarczej ,3 w tym w ramach bonu na zasiedlenie ,0 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,5 podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie ,2 podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego ,0 podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego ,0 podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę 0 0 x z tego z wiersza 2 z tego z przyczyn z tego w tym z tego podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku podjęcia nauki inne, w tym refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia* rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej w tym w ramach PAI skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Bezrobotni, którzy w okresie sprawozdawczym ukończyli 30 lat Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego w tym zarejestrowani po raz pierwszy * w 2017 r. refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia stanowiła ponad 90% innego zatrudnienia subsydiowanego. Źródło: Opracowanie WUP Toruń na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy ,0 158 x x , , , , , , , ,8 0 0 x , , , , , x x , x x ,1 x x , ,7 15

20 TABELA 7. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT NA TLE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W OKRESIE I-XII 2017 R. Podstawowe formy aktywizacji Województwo Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz grodzki ziemski razem Grudziądz grodzki ziemski razem dla Miasta Torunia dla Powiatu Toruńskiego Włocławek grodzki ziemski razem Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecia Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin 16 Ogółem 1. Podjęcie pracy subsydiowanej prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x inne, w tym refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia* Rozpoczecie szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3. Rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4. Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych z tego 5. Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej w tym w ramach PAI 6. Skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych * w 2017 r. refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia stanowiła ponad 90% innego zatrudnienia subsydiowanego. Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy.

21 WYKRES 8. STRUKTURA (W %) AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 R. WEDŁUG POWIATÓW. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 6,3 11,8 0,0 17,1 16,7 17,6 28,9 28,3 12,8 0,0 4,9 31,0 17,8 20,5 17,5 3,7 27,0 16,7 29,3 0,3 0,6 14,3 21,6 9,3 22,8 20,5 9,5 0,0 3,7 9,7 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 17,2 13,3 20,0 3,2 28,4 12,1 6,6 46,4 25,1 34,4 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,3 1,7 0,9 2,5 2,9 3,8 1,5 2,2 14,7 12,4 15,5 12,5 8,7 10,2 19,1 22,0 25,1 32,7 13,3 17,8 20,1 31,2 22,4 40,4 3,1 49,2 29,8 35,1 32, % 30% 20% 10% 48,3 62,8 59,6 65,1 60,8 29,1 25,3 38,8 48,2 52,8 37,7 36,3 37,1 37,0 48,3 41,5 53,0 39,3 33,5 57,6 65,0 40,0 69,7 62,7 47,3 0% Województwo Bydgoszcz Bydgoszcz Grudziądz Grudziądz Toruń Toruń Włocławek Włocławek Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin Podjęcie pracy subsydiowanej Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia szkolenia Pozostałe formy aktywne* * Do pozostałych form aktywnych należą: przygotowanie zawodowe dorosłych oraz Skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych. Źródło: Opracowanie WUP Toruń na podstawie Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/ Toruń tel /

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU Toruń, marzec 2016 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ WRZESIEŃ 2005 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku przedstawia stan oraz

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2016 1 Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, maj 2012 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ, WRZESIEŃ 2004 WSTĘP Analiza pt. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2004 roku przygotowana

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ, LUTY 2003 SPIS TREŚCI str. 1. Ogólna charakterystyka bezrobocia wśród młodzieży 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, maj 2014 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy 2. Bieżące wydarzenia 3. Aneks statystyczny TORUŃ, MARZEC 2015 ROK

Spis treści: 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy 2. Bieżące wydarzenia 3. Aneks statystyczny TORUŃ, MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LUTYM 2015 ROKU DLA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W TORUNIU Spis treści: 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy 2. Bieżące

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz, r.

Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz, r. Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim Bydgoszcz, 29.08.2016 r. 1 EKONOMICZNE GRUPY WIEKU Wiek przedprodukcyjny: Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Toruń, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa go.. 1 2. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 215 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo