WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010"

Transkrypt

1 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego będącego jak i nie będącego DC, - adaptacji istniejącego budynku na potrzeby DC, - budowy nowego sklepu dla DC.

2 2 2. Podstawą wykonania projektu remontu, adaptacji lub projektu budowy jest uzgodniony i zaakceptowany przez ECF projekt technologii sklepu (zwany dalej projektem), który zawiera następujące informacje: - nazwę projektu, - dane inwestora, - dane osoby prowadzącej, - uwagi, 3. Podstawą do wykonania robót jest projekt remontu i adaptacji lub projekt budowlany. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest uzyskanie koniecznych decyzji bądź dokonanie odpowiednich zgłoszeń do właściwych organów budowlanych. 4. Odbiory. Przy oddaniu obiektu do użytkowania należy przedstawić wszystkie wymagane prawem dokumenty, a w szczególności: - pozwolenie na użytkowanie przy zmianie sposobu użytkowania i budowie, - odbiory instalacji wentylacji, - uzgodnienia w zakresie ochrony p-poż, BHP oraz wymagań higieniczno-sanitarnych (SANEPID), - protokół pomiarów elektrycznych (zgodnie ze standardem wykonania instalacji elektrycznej str.15) B. Zagospodarowanie terenu 1. Parking i drogi dojazdowe. W zależności od specyfiki obiektu, można stosować nawierzchnie z kostki betonowej lub nawierzchnie asfaltową. Na terenie parkingu i ciągów pieszych należy stosować obniżone krawężniki, umożliwiające przejazd wózkiem sklepowym. Drogę dojazdową do magazynu sklepu należy przystosować dla dużych samochodów dostawczych (111 kn/oś). Parking i drogi dojazdowe należy wykonać tak aby uzyskać maksymalnie gładką powierzchnię utwardzoną, bez żadnych przeszkód. 2. Przyłącza. Przy remoncie i adaptacji należy sprawdzić istniejące przyłącza i ich przydatność do nowych zapotrzebowań. W przypadku budowy należy wykonać przyłącza zgodnie z zapotrzebowaniem.

3 3 3. Elementy małej architektury: - tablica reklamowa przy sklepie z miejscem na baner reklamowy zgodna ze standardem DC (wielkość dobrana od lokalizacji), - wiata na opakowania i palety - zadaszenie rampy towarowej (zależnie od potrzeb), - stojak na rowery (zależnie od potrzeb), 4. Oświetlenie terenu: - dla oświetlenie parkingów oraz dróg dojazdowych należy zapewnić odpowiednie oświetlenie, - słupy oświetlenia terenu narażone na zniszczenie należy zabezpieczyć odbojnikiem. 5. Agregaty i skraplacze urządzeń chłodniczych: - na etapie projektu należy przewidzieć lokalizację agregatów urządzeń chłodnictwa (sprężarek, zespołów sprężarkowych), - lokalizację i typ agregatów należy uzgodnić z wykonawcą instalacji chłodniczej i inwestorem (Franczyzobiorcą). 6. Miejsce na odpady stałe (opakowania): - miejsce gromadzenia odpadków stałych należy wyposażyć w pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi, - miejsca do gromadzenia opakowań zwrotnych - wewnątrz obiektu lub na zewnątrz (wiata) gdy brak miejsca wewnątrz obiektu. C. Rozwiązania architektoniczno budowlane Przeznaczenie budynku (lokalu): - obiekt (lokal) handlowy (ogólnospożywczo-przemysłowy) lub usługowo - handlowy. 1. Dostępność dla osób niepełnosprawnych: - należy wydzielić miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do sklepu dla klientów, - wszystkie przejścia, drzwi i dojścia należy wykonać bez progowo. 2. Wyburzenia. Jeżeli występują wyburzenia należy wykonać je zgodnie z odpowiednią przygotowaną dokumentacją. W przypadku wyburzania elementów konstrukcyjnych należy opracować projekt budowlany (wyburzeń) i uzyskać pozwolenie na rozbiórkę lub pozwolenie na budowę z zakresem prac rozbiórkowych, a roboty wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania takimi robotami. 3. Roboty ogólnobudowlane - zewnętrzne ściany nośne wykonać wg opracowań konstrukcyjnych, - wewnętrzne ściany nośne wykonać wg opracowań konstrukcyjnych, - ściany działowe wykonać jako murowane lub w systemie karton-gips, grubości 12 cm, na ruszcie stalowym 10 cm, w pomieszczeniach narażonych na parę wodną stosować płyty impregnowane, - słupy, podciągi, inne elementy konstrukcyjne elementy żelbetowe lub stalowe wykonać wg opracowań konstrukcyjnych. 4. Schody zewnętrzne wykonywać jako betonowe na gruncie w zależności od sytuacji. 5. Dach.

4 4 Na etapie projektu należy wykonać ocenę stanu technicznego, z określeniem spełnienia wymagań izolacyjności termicznej, akustycznej, oraz stanu instalacji odbioru wody rynien i rur spustowych. Zakres prac do wykonania należy określić zależnie od oceny stanu technicznego. 6. Stropy. Przy opracowania projektu należy wykonać ocenę nośności stropów. W przypadku niższych niż normatywne wartości tj. dla magazynu 750 kg/m2, sali sprzedaży 500 kg/m2, komunikacji 600 kg/m2, należy opracować projekt wzmocnienia stropu do wymaganej wartości obciążenia. 7. Izolacje. Istniejące izolacje należy sprawdzić, a ewentualne uszkodzenia naprawić lub izolację wymienić. 8. Posadzki i podłogi. Lp Pomieszczenie 1 Strefa wejścia Przedsionek Komunikacja klientów Sala sprzedaży 2 Pomieszczenia magazynowe Pomieszczenie socjalne Pokój biurowe Węzły sanitarne Pomieszczenia porządkowe Pomieszczenie mycia wózków i pojemników Pomieszczenia techniczne Inne pomieszczenia Opis Płytki gresowe firmy Ceramika Paradyż - Arkesia Grafit Satyna 30x60 (alternatywnie - Mistral Grafit Satyna, 30x60), układać w cegiełkę zaczynając całą płytką od wejścia dla klientów na salę sprzedaży, płytki układać wzdłuż głównych przejść sali sprzedaży, na ścianach cokoliki o wysokości 10cm z tych samych płytek co posadzka, fuga 3mm w kolorze grafitowym Posadzka zmywalna, płytki gresowe antypoślizgowe, fuga 3 mm dopasowana kolorystycznie do koloru zastosowanych płytek Uwaga: Przed drzwiami wejście/wyjście dla klientów do sklepu należy stosować wycieraczkę gumową, wycieraczka musi być wyjmowana, w poziomie podłoża. Konstrukcja wycieraczka musi zapewnić bezproblemowy przejazd dla wózków klientów. 9. Wykończenie ścian.

5 5 Na wewnętrzne ściany należy stosować tynki cementowo - wapienne kat. III (alternatywnie tynk z gładzią gipsową) lub płyty kartonowo gipsowe. Lp Pomieszczenie Opis 1 Sala sprzedaży Ściany malować farbami emulsyjnymi w kolorze RAL 1015, na nie zabudowanych ścianach strefy wejścia, przedsionka i komunikacji klientów stosować od cokolika do wysokości 1,6 m płytki ceramiczne firmy CE.SI. s.p.a. typ Navona Diamantato 75X150 mm i 75X75 mm, układać w poziomie, płytka nad płytką (alternatywnie w cegiełkę - mając do dyspozycji format 75x75), fuga w kolorze karmelowym. 2 Sala sprzedaży - stoisko mięsne W obrębie lady mięsnej stosować od cokolika do wysokości 1,4 m płytki ceramiczne firmy CE.SI. s.p.a. typ Navona Diamantato 75X150 mm i 75X75 mm, układać w poziomie, płytka nad płytką (alternatywnie w cegiełkę - mając do dyspozycji format 75x75), fuga w kolorze karmelowym, powyżej płytek (od 1,4 m do 2,2 m) malować ściany farbą zmywalną w kolorze RAL Pomieszczenia magazynowe Ściany malować farbami emulsyjnymi, malować lamperie olejne od cokolika do wysokości 2 m. 4 Pomieszczenia porządkowe Pomieszczenie mycia wózków i pojemników, węzły sanitarne 5 Pomieszczenie socjalne i biurowe Stosować na ścianach od cokolika do wysokości 2 m lub do sufitu płytki ceramiczne. Ściany malować farbami emulsyjnymi, w miejscach zamontowania umywalek i zlewów stosować na ścianach od cokolika do wysokości 1,30 m płytki ceramiczne. Ściany zewnętrzne powinny być wykończone zależnie od zatwierdzonego projektu architektonicznego. Zalecany jest tynk akrylowy (alternatywnie silikatowy lub silikonowy) - RAL 1014, przy przebudowie lub remoncie istniejącą elewację należy malować farbą silikonową kolor RAL Sufity. W zależności od specyfiki lokalu, dopuszczalne są następujące rozwiązania: - pokrycie istniejącej betonowej konstrukcji stropu gładzią gipsową, malowanie w kolorze RAL 9003, - naprawa istniejącego sufitu podwieszonego z miejscową naprawą, powierzchnia wyczyszczona i pomalowana w kolorze RAL 9003,

6 6 - wykonanie sufitu podwieszanego firmy AMF Thermatex, jeśli to możliwe sufit podwiesić na wysokości 3,1 m, - w pomieszczeniach socjalnych i biurowych sufit dowolny. 11. Stolarka okienna i drzwiowa Lp Miejsce 1 Drzwi wejściowe dla klientów -skrzydłowe lub rozsuwane 2 Drzwi do magazynu dostaw 3 Drzwi między salą sprzedaży a magazynem, między stoiskiem mięsnym a zapleczem stoiska mięsnego Opis Drzwi o wymiarach minimalnych 1,4x2,40 m (w świetle ościeżnicy) otwierane na zewnątrz, wyposażone w dwa zamki (przynajmniej jedna wkładka zamku atestowana) i pochwyty. Drzwi aluminiowe (ciepłe aluminium) malowane proszkowo, wyposażone w samozamykacz. Drzwi bez progu, szklone szybami komorowymi, bezpiecznymi (P4). Drzwi o wymiarach minimalnych 1,2x2,20 m otwierane na zewnątrz, wyposażone w dwa zamki, przynajmniej jedna wkładka zamku atestowana. Drzwi stalowe (ocieplone) lub aluminiowe (ciepłe aluminium) malowane proszkowo. Wyposażone w stopki zabezpieczające przed samo zamknięciem. Drzwi bez progu. Drzwi o wymiarach dopasowywanych indywidualnie do istniejącego (wykonanego) otworu. Drzwi bez progu. Drzwi z kształtek aluminiowych z wypełnieniem dolnym z płyt PCV i górnym z poliwęglanu komórkowego. Drzwi wahadłowe. Drzwi bez progu. Uwaga: Zastosowane przegrody budowlane powinny spełniać wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne wymagania określone w opracowanej dokumentacji projektowej lub odpowiadające przepisom prawa budowlanego. Obiekt należy doprowadzić do odpowiedniej izolacyjności termicznej. D. Instalacje wewnętrzne 1. Instalacja ogrzewania i wentylacji. Wszelkie prace powinny być dokonane zgodnie z projektem oraz po wcześniejszej akceptacji Inwestora (Franczyzobiorcy). - Przy wykonaniu nowej lub modernizacji istniejącej instalacji ogrzewania na sali sprzedaży należy zastosować aparaty grzewcze zamontowane pod sufitem (stropem), praca których jest sterowana termostatami pomieszczeniowymi. W pozostałych pomieszczeniach stosować grzejniki przyścienne. Aparaty i grzejniki należy zasilić wodą grzewczą. W sali sprzedaży wymagana jest temperatura 16 stopni C, w rejonie kas, pomieszczeniach socjalnych i w pomieszczeniu biurowym, wymagana temperatura to 20 stopni C, w magazynie i pomieszczeniach technicznych 16 stopni C. Alternatywą dla ogrzewania tradycyjnego jest system nawiewno-wywiewny. - Wentylacja grawitacyjna na sali sprzedaży powinna zapewnić 3-4 wymian powietrza na godzinę, w pomieszczeniach socjalnych i WC należy stosować wentylację mechaniczną zapewniającą 4-6 wymian powietrza na godzinę.

7 7 Alternatywą dla wentylacji grawitacyjnej jest system nawiewno-wywiewny spełniający parametry wymian powietrza w pomieszczeniach. 2. Instalacja klimatyzacyjna. Wytyczne dotyczące mocy klimatyzatorów typu split dla sal sprzedaży sklepów (w przypadku istnienia sufitu podwieszanego zalecane jest stosowanie klimatyzatorów typu kasetonowego). W sytuacji zastosowania systemu nawiewno-wywiewnego dla ogrzewania i wentylacji należy stosować chłodnice w systemie obiegu powietrza. Lp Powierzchnia sali sprzedaży Moc chłodnicza zainstalowanych klimatyzatorów (kw) 1 150m 2 16,0 5, m 2 32,0 11, m 2 48,0 16,5 Moc elektryczna zainstalowanych klimatyzatorów (kw) 3. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Należy zapewnić dostawę wody i odbiór ścieków w ilości minimum 30 dm3/dobę na każdego zatrudnionego czyli około 300 dm3/ dobę. Miarodajne sekundowe zużycie wody nie może być mniejsze niż 2 dm3/s dla celów socjalno-bytowych. Ilość wody dla celów porządkowych 1,5 l na m2 powierzchni. Lp Miejsce wykonania Opis 1 Sala sprzedaży (odpływy skropli z urządzeń chłodniczych) Rura PCV 50 na poziomie posadzki w rozstawie i odległości od ściany wg projektu, główny odpływ min 100 mm podłączone do ciągu kanalizacji technologicznej ilość i umiejscowienie w zależności od zastosowanych urządzeń chłodniczych. 2 Sala sprzedaży (stoisko mięso-wędliny) 3 Sala sprzedaży (stoisko piekarnicze) 4 Zaplecze stoiska mięsnego Zlew dwukomorowy inox - wpuszczany - montowany na szafce 80 cm, zlew jednokomorowy inox - wpuszczany - montowany na szafce 100 cm lub 50 cm, umywalka inox - montowana na szafce 50 cm, baterie stojące chrom. Umywalka inox - wpuszczana - montowana na szafce 66 cm ustawionej na regale jednostronnym (moduł 665 mm, h - 220), bateria stojąca chrom. Brodzik akrylowy (0,90x0,90m) na wysokości 70 cm obudowany, z dobrym dostępem do syfonu, bateria z prysznicem, syfon samoczyszczący. 5 Komory chłodnicze Kratki ściekowe chromowane 50 z syfonem. 6 Toalety Umywalki 50x42 cm, baterie stojące chrom, miski ustępowe kompakt + kratki ściekowe chromowane 50 z syfonem + zawory z końcówką do węża, dodatkowo podajnik na mydło, papier toaletowy i ręczniki jednorazowe i lustro. 7 Natrysk (jeśli jest przewidziany) Brodzik akrylowy (0,80x0,80m), kabina prysznicowa, bateria z prysznicem, drążek do słuchawki, mydelniczka, wieszak podwójny na zewn., syfon samoczyszczący, kratka ściekowa chromowana 50 z osadnikiem. 8 Szatnia - Zlewozmywak 2 komorowy - na szafce 80 cm oraz umywalka

8 8 pomieszczenie socjalne 50x42, nad zlewem szafka wisząca (suszarka), baterie stojące chrom, dodatkowo podajnik na mydło i ręczniki jednorazowe. 9 Pomieszczenie mycia wózków Umywalka 50x42 cm, bateria stojąca chrom + zawory z końcówką do węża z regulacją na ciepłą i zimną wodę+ wąż 2,5m + pistolet + kratka ściekowa z syfonem i koszykiem osadczym. Należy wykonać ociekacz stalowy lub z płytek ceramicznych oraz wieszaki stalowe lub w inny sposób zapewnić możliwość suszenia koszyków, dodatkowo podajnik na mydło i ręczniki jednorazowe. 10 Pomieszczenie środków czystości Zlew 1 komorowy stalowy na wys. 50 cm, bateria zlewozmywakowa ścienna, zawór z końcówką do węża, kratka ściekowa chromowana 100 z syfonem - pomieszczenie powinno posiadać szafkę na środki czystości 11 Hydranty wg projektu 12 Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej Elektryczne podgrzewacze lokalne (obsługujące jeden punkt poboru) lub grupowe elektryczne (gazowe) obsługujące położone blisko siebie punkty poboru ciepłej wody. Uwaga: Wyposażenie pomieszczeń może ulec zmianie podczas uzgadniania technologii sklepu z właściwym organem sanitarnym (SANEPID) lub podczas opiniowania projektu budowlanego. 4. Instalacja elektryczna Instalacje elektryczne w sklepie DELIKATESY CENTRUM wykonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z wytycznymi projektu. - Wszystkie formalności związane z uzyskaniem warunków technicznych z Zakładu Energetycznego spoczywają na Inwestorze (Franczyzobiorcy). Z Zakładu Energetycznego należy uzyskać warunki na dostarczanie odpowiedniej mocy obliczonej dla konkretnego obiektu na podstawie zapotrzebowania zastosowanych urządzeń. - Przyjętą moc zapotrzebowania należy uzgodnić z przedstawicielem ECF. Wartość szczytowej mocy elektrycznej znajdziemy w projekcie w bilansie mocy. Zapotrzebowanie na energię jest proporcjonalne do wielkości sklepu, tak więc gdy nie sporządzono bilansu można w uproszczeniu założyć, że dla sklepu poniżej 150m 2 zabezpieczenie przelicznikowe powinno wynosić 32A, dla 250m 2 40A, dla 350m 2 50A, dla 500m 2 63A. Uwaga: Do takiego bilansu należy doliczyć wartości prądu kurtyny powietrznej, klimatyzacji lub przepływowych podgrzewaczy wody. - Przyłącze oraz złącze kablowe dostosować do aktualnego poboru mocy, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZE. Wszelkie wielkości zabezpieczeń, a także przewodów wynikają z przeprowadzonych przez projektanta obliczeń. Projektant bierze pod uwagę przyłączane odbiorniki (moc kw) oraz ich usytuowanie (co wpływa na długość danego obwodu).

9 9 Lp Nazwa urządzenia Opis wykonania 1 Przyłącz elektryczny Wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZE i projektem przyłącza. Przed rozdzielną główną przygotować przełącznik pracy agregat sieć i przygotować miejsce do włączenia przewodu od agregatu prądotwórczego. Prąd przełącznika dostosować do mocy przyłączeniowej sklepu. 2 Rozdzielnia główna W tablicy bezpiecznikowej zamontować zabezpieczenia WLZ-ów, kurtyn, wentylatorów, drzwi automatycznych, maszynowni urządzeń chłodniczych, obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych. Wszystkie obwody gniazd wtykowych zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Rozdzielnia musi być opisana w sposób jednoznaczny, trwały i czytelny. RG zlokalizować w pomieszczeniu magazynowym w miejscu ogólno dostępnym. Zapewnić równomierne obciążenie każdej fazy. 3 Rozdzielnia komputerowa 4 Główny wyłącznik prądu Z rozdzielni głównej wyprowadzić linię zasilającą Rozdzielnię Obwodów Komputerowych. Linię wykonać przewodem YDY 3x6mm 2. Zasilanie wszystkich urządzeń połączonych siecią logiczną powinno być bezwzględnie wyprowadzone z rozdzielni komputerowej. Linia powinna być poprowadzona z fazy na której nie ma dużych odbiorów i urządzeń wprowadzających zakłócenia. Z rozdzielni tej zasilić wszystkie obwody komputerowe. Bardzo ważne jest aby dla urządzeń komputerowych (wagi, kasy) wykonane były osobne obwody elektryczne. Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować problemami z transmisją oraz złym działaniem lub uszkodzeniem urządzeń ( w szczególności wag). Rozdzielnię obwodów komputerowych zlokalizować w specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju kierownika. Obwody komputerowe zabezpieczyć ochronnikiem przepięciowym oraz zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi kl. A o prądzie zadziałania 30mA. Rozdzielnię przygotować by w sposób nie wymagający przebudowy móc podłączyć zasilanie z UPS-a z wykorzystaniem przełącznika typu By-pas. Dodatkową opcją jest instalacja UPS-a, celem zapewnienia pracy po zaniku napięcia z sieci. Umieścić zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Zasilania na sali sprzedaży. Lp Miejsce 1 Zasilanie lodówek i chłodziarek Opis Z rozdzielni głównej do każdej lodówki i chłodziarki wyprowadzić osobną linią zasilającą w układzie jednofazowym L,N,PE przewodem YDY 3x2,5 zakończoną gniazdkiem na wysokości 220cm. Gniazda montować w miejscach lokalizacji urządzeń. Każdą linię zabezpieczyć oddzielnie wyłącznikiem P312 B16A z członem różnicowo-prądowym 30 ma. Przewody sprowadzić z sufitu w rurze PCV lub listwie kablowej. Ilość lodówek i chłodziarek określa technologia wyposażenia sklepu. Zapewnić równomierne obciążenie każdej fazy.

10 10 2 Zasilanie maszynowni urządzeń chłodniczych Z tablicy głównej wyprowadzić linię zasilającą maszynownię urządzeń chłodniczych min. przewodem YDY 5x10 (ustalić z firmą montującą urządzenia chłodnictwa). Przewody doprowadzić do pomieszczenia maszynowni lub miejsca instalowania agregatów i zakończyć je puszką. W rozdzielni głównej zastosować min. zabezpieczenie S303 C25A (ustalić z firmą montującą urządzenia chłodnictwa). 3 Kasy Z RG wyprowadzić dwa niezależne obwody; do gniazd 230V oraz podajnika kasowego przewodem YDY 3x2,5. W zależności od rodzaju podajnika może zajść potrzeba zamontowania przewodu YDY 5x2,5. W każdej kasie umieścić gniazdko podwójne 230V. Z Rozdzielni Obwodów Komputerowych wyprowadzić linię przewodem YDY 3x2,5 do każdej kasy. W każdej kasie umieścić gniazda kodowane Data 230V. W każdej kasie zamontować przycisk uruchamiający dzwonek przywoławczy umieszczony w pokoju kierownika lub/i na zapleczu sklepu. Do dzwonka poprowadzić przewód YDY 2x1,5 Do każdego punktu kasowego typu lada lub boks podłączyć po 2 kable typ. skrętka (ze względu na terminale kart) prowadzone od stanowiska komputerowego na zapleczu sklepu. 4 Stanowisko mięsne Z RG wyprowadzić obwód 230V do gniazd na witrynie chłodniczej (montowane obok gniazd komputerowych) i gniazd wtykowych na ścianie zasilających krajalnice, maszynkę do mielenia mięsa i inne. Ilość gniazd określić na podstawie technologii, tak by do każdego urządzenia przeznaczyć jedno gniazdo. Używać wyłączni gniazd o IP44. Gniazda na ścianie montować na wysokości 95 cm (10 cm powyżej blatu szafek na stoisku mięsnym), gniazda do zamrażarki na ryby na wysokości 20cm. W razie konieczności umieszczenia bojlera na stanowisku, zamontować osobne gniazdo na ścianie pod ladą i wykonać do niego oddzielny obwód z RG. Obwód zabezpieczyć P312 B16A. W przypadku montażu urządzeń 3-f na stanowisku wykonać osobny obwód z RG zabezpieczony P304 16A. Na wysokości 230 cm zamontować gniazdo do lampy owadobójczej. 5 Stanowisko piekarnicze Z Rozdzielni Obwodów Komputerowych wyprowadzić osobną linię przewodem YDY 3x2,5 do gniazd na witrynie chłodniczej. W zależności od ilości kas umieścić 2-3 podwójne gniazda kodowane Data 230V pod blatem witryny do zasilania wag. Standardowo w technologii na stanowisku przewidziane są 2 wagi, podłączamy do każdej jeden kabel typ. skrętka. Opcjonalnie instalować dodatkowe 2 przewody (dodatkowe wagi) zależnie od wymagań miejscowego Sanepidu! Z RG wyprowadzić obwód 400V przewodem YDY 5x4 do gniazda pieca piekarniczego. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym S303 C16A. Wymagane jest gniazdo 16A. Gniazdo musi posiadać własny wyłącznik zasilania i spełniać warunek IP44 (np. zestaw f. Elektromet C N lub podobny). Gniazdo zainstalować maksymalnie na wysokości 80 cm powyżej powierzchni posadzki. Przy opcji grzania wody w miejscu umywalki, zainstalować gniazdo 230V dla podgrzewacza do wody pod zlewem w szafce. Obwód poprowadzić przewodem YDY 3x2,5 i zabezpieczyć S301 B16A. Obywa obwody zabezpieczyć wyłącznikami i różnicowoprądowymi o

11 11 prądzie wyzwalania 30mA. 6 Stanowisko monopolowe 7 Stanowisko owoce - warzywa Z RG wyprowadzić obwód 230V do gniazd na ladzie alkoholowej i zasilania ciastkarki. Ilość gniazd określić na podstawie technologii, pozostawiając dodatkowo po dwa wolne gniazdka na stanowisko (zamrażarka, zasilacze terminali, itp.). Używać wyłączni gniazd o IP44. W zależności od ilości kas umieścić 1-2 podwójne gniazda 230V pod blatem lady alkoholowej do zasilania urządzeń na ladzie i podwójne gniazdo na końcu lady do zasilania ciastkarki i lodówki. Na stanowisku dodatkowo wykonujemy dwa gniazda zasilane z oddzielnych obwodów: pierwsze do zasilania lottomatu, drugie do zasilania expresu do kawy. Obwody wykonujemy przewodem YDY 3x2,5. Wszystkie obwody zabezpieczamy wyłącznikami nadmiarowoprądowymi S301 B16 i wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie wyzwalania 30mA. Z Rozdzielni Obwodów Komputerowych wyprowadzić osobną linię przewodem YDY 3x2,5 do gniazd na ladzie alkoholowej. W zależności od ilości stanowisk kasowych umieścić 2-3 podwójne gniazda kodowane Data 230V pod blatem witryny do zasilania kas, wag, zasilaczy, itp. Prowadzimy na stanowisko 4 skrętki (waga, terminal, kasa, rezerwa). W razie dodatkowego urządzenia dodajemy jeden przewód na jedno urządzenie. Zostawiamy wymaganą rezerwę przewodu (min. 200cm). Z Rozdzielni Obwodów Komputerowych wyprowadzić osobną linię przewodem YDY 3x2,5 do zasilania wagi orientacyjnej 8 Gniazdka na sali sprzedaży Na sali sprzedaży zainstalować zgodnie z technologią gniazdka wtykowe 230V. Umieścić je na wysokości 2,3 m ponad poziomem podłogi. Zasilanie do nich należy doprowadzić przewodem YDY 3x2,5 z RG. Lokalizację gniazd dostosować do technologii obiektu - gniazdka do zamrażarek na czołówkach i gniazdka na regałach do zasilania monitorów reklamowych. Bezwzględnie na sali wykonać dodatkowe gniazda 230V do zasilania monitorów reklamowych, dekoracji, podświetlenia, gniazda montować co ok. 500m od siebie. Zastosować zabezpieczenie P312 B16. Przy regale na prasę zainstalować gniado 230V do podświetlenia dolnych półek. Oświetlenie sali sprzedaży Oświetlenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zapewnić równomierne oświetlenie o natężeniu min. 600 lx po zatowarowaniu sklepu. Przy wejściu na salę sprzedaży od strony magazynu (poza terenem sali sprzedaży), zainstalować skrzynkę sterującą oświetleniem wyposażoną w wyłączniki typu FR

12 12 załączające poszczególne obwody oświetleniowe. Do skrzynki doprowadzić linię zasilającą zabezpieczoną wyłącznikami (każdą fazę oddzielnym wyłącznikiem typu S301). Lp Rodzaj oświetlenia Materiały 1 Oświetlenie główne Stosować linie świetlne na energooszczędnych świetlówkach T5. Oświetlenie wykonać na liniach LugTrack i LugTrack firmy Lug lub LimesT i LimesT firmy ES SYSTEM ze świetlówkami 49 W/840. Linie montować w równych odległościach od siebie co 130 cm na wysokości 315 cm od powierzchni posadzki (do górnego poziomu oprawy). Oprawy montować w poprzek regałów. Linie wyposażyć w świetlówki typu TL5 49W o barwie 840. Każdy rząd opraw zasilić osobnym obwodem. 2 Oświetlenie dekoracyjne Oświetlenie dekoracyjne wykonujemy na serwisie alkoholowym i mięsnym Oświetlenie wykonujemy za pomocą opraw Glob firmy ES SYSTEM ze świetlówkami kompaktowymi 18 W barwa 4000 K. Oprawy montować w równej odległości od siebie co 130 cm 220 cm, na wysokości 230cm od poziomu posadzki (mierzone od górnej powierzchni oprawy. Na rzucie poziomym, koniec opraw pokrywa się z końcem witryny lub regału. Szczegóły montażu. 3 Oświetlenie doświetlające Na stoisku alkoholowym montujemy oprawy w odległości 125cm 200cm symetrycznie od początku do końca (łącznie z szafką na luzy), by dobrze wyglądało wizualnie. Na rzucie poziomym początek oprawy ma się pokrywać się z początkiem lady Na stoisku wędliny montujemy oprawy w odległości 190cm 220cm symetrycznie od początku do końca. Na rzucie poziomym początek oprawy ma się pokrywać się z początkiem witryny chłodniczej. Oświetlenie doświetlające wykonujemy na serwisie alkoholowym i mięsnym a także ma stoisku warzywa i pieczywo. Oświetlenie wykonujemy za pomocą projektorów Robin produkcji LUG zamocowanych do szynoprzewodów. Projektory wyposażyć w lampy metalohalogenkowe o mocy 70W i barwie WDL lub NDL w zależności od stoiska. Szynoprzewody zamocować na wysokości 305 cm od powierzchni posadzki. Szczegóły montażu na poszczególnych serwisach: Stoisko alkoholowe - oprawy co 120 cm, odległość szynoprzewodu od końca lady 20 cm (na rzucie poziomym), lampy o barwie NDL (942) Stoisko warzywa - montujemy jedną oprawa na jeden segment (ok. 125 cm od siebie), odległość szynoprzewodu od ściany 200 cm, lampy o barwie NDL (942) Stoisko pieczywo - oprawy co 125 cm, w tym jedna oświetlająca piec, odległość szynoprzewodu od regału 80cm, lampy o barwie WDL (830)

13 13 Stoisko wędliny - oprawy co 120 cm, odległość szynoprzewodu od końca witryny chłodniczej 20cm (na rzucie poziomym), lampy o barwie WDL (830) 4 Oświetlenie nocne Wydzielić dodatkowy obwód kilka opraw rozproszonych równomiernie na całej sali. Wyznaczone oprawy mają być załączone cały czas. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym typu S jak każdy obwód oświetleniowy. 5 Oświetlenie ewakuacyjne Z tablicy rozdzielczej wyprowadzić wydzielony obwód oświetlenia ewakuacyjnego. Zabezpieczyć go wyłącznikiem S. Na sali sprzedaży w liniach świetlnych rozmieścić zgodnie z projektem moduł awaryjny 2h. Niezależnie od tego zainstalować oprawy awaryjne z piktogramami typu Monitor w następujących miejscach: przy drzwiach wejściowych nad kasami przy każdych drzwiach ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 1 lx. Oświetlenie wykonać przestrzegając obowiązujących Polskich Normy. Oświetlenie - inne pomieszczenia Lp Miejsce Opis 1 Strefa dostaw - magazyn Do oświetlenia należy stosować oprawy typu COSMO1 2x36 z kloszem przeźroczystym. Przy drzwiach wyjściowych na zewnątrz umieścić łącznik instalacyjny sterujący oświetleniem zewnętrznym: oprawa hermetyczna żarowa lub świetlówkowa umieszczona nad drzwiami do magazynu. Na zewnątrz, przy drzwiach do strefy dostaw, umieścić łącznik hermetyczny uruchamiający dzwonek przywoławczy umieszczony na magazynie. Wykonać gniazdka 230V do zamrażarek i gniazda ogólnego przeznaczenia do zasilania urządzeń technologicznych. Przy drzwiach zamontować gniazdo podwójne do zasilania wagi towarowej. 2 Pokój kierownika Umieścić oprawy rastrowe (raster paraboliczny) 2x36W lub 4x18W montowane w zależności od rodzaju sufitu. Do sterowania oświetleniem zamontować łącznik instalacyjny świecznikowy. Zamontować dwa gniazdka wtykowe 230V ogólnego użytku a na stanowisku komputerowym dwa gniazda 230V i dwa gniazda kodowane Data 230V zasilane z rozdzielni komputerowej. 3 Sanitariaty Stosować oprawy żarowe. W każdym pomieszczeniu instalować jedną oprawę i łącznik instalacyjny hermetyczny jednobiegunowy. Przy każdej umywalce umieścić gniazdko hermetyczne. Natężenie oświetlenia 200 lx. 4 Pomieszczenia socjalne Zainstalować oprawy rastrowe (raster paraboliczny) 2x36W lub 4x18W montowane w zależności od rodzaju sufitu. Do sterowania oświetleniem zamontować łącznik instalacyjny świecznikowy. W każdym pomieszczeniu umieścić dwa gniazdka podwójne na

14 14 wysokości 30 cm ponad poziomem podłogi. Stosować oprawę hermetyczną typ Cosmo 1x36W. W mniejszych 5 Pomieszczenia mycia pomieszczeniach oprawy hermetyczne żarowe. wózków Do sterowania oświetleniem zamontować łącznik hermetyczny jednobiegunowy. Stosować oprawę hermetyczną typ Cosmo 1x36W. W mniejszych 6 Pomieszczenie pomieszczeniach oprawy hermetyczne żarowe. środków czystości Do sterowania oświetleniem zamontować łącznik hermetyczny jednobiegunowy. 7 Podłączenie wentylatorów Do podłączenia wentylatorów wydzielić oddzielną linię z RG. Zapewnić podłączenie wszystkich wentylatorów zamontowanych w obiekcie. Zastosować zabezpieczenie dostosowane do rodzaju zainstalowanych wentylatorów. 8 Instalacja 3-fazowa Z RG wyprowadzić linię przewodem YDY 5x4 dla gniazda 16A( i YDY 5x6 dla gniazda 32A) zakończoną gniazdkiem wtyczkowym hermetycznym 3-fazowym w miejscu wskazanym przez Inwestora. Zastosować gniazdko z zespolonym wyłącznikiem. Zastosować zabezpieczenie S303 C16A (lub S303 C25A dla gniazda 32A) i wyłącznik różnicowoprądowy P304 o prądzie różnicowym 30mA. 9 Podświetlenie reklam Wg projektu. 10 Oświetlenie zewnętrzne Teren dookoła sklepu oświetlić projektorami z lampami metalohalogenkowymi, szczególnie parking i terem przed głównym wejściem. 11 Pomieszczenia techniczne: maszynownia, kotłownia, pomieszczenie rozdzielni elektr. itp. W każdym pomieszczeniu tego typu, jeżeli występuje na obiekcie, zamontować oprawy hermetyczne świetlówkowe z układem awaryjnym pozwalającym na pracę 2 godzin oraz łącznik instalacyjny jednobiegunowy hermetyczny. Jeśli wymaga tego technologia pomieszczenia zainstalować hermetyczne gniazda wtykowe 230V. 12 Sieć logiczna Do okablowania strukturalnego użyć kabel FTP Cat.5 ekranowany (skrętka drut), odcinki między poszczególnymi punktami sieci powinny składać się z jednego nieprzerwanego odcinka kabla, w skrajnie trudnym logistycznie przypadku, kiedy występuje potrzeba łączenia dwóch odcinków kabla, należy również zachować standard takiego łączenia w Cat.5., w standardowym rozwiązaniu stosować się do zasady, iż od pomieszczenia, w którym znajdował się będzie komputer obsługujący pracę sklepu prowadzi się kable do każdego punktu logicznego na sali sprzedaży, przez pojęcie punkty logiczne rozumiemy każdy punkt kasowy typu lada lub boks, każde stanowisko wagowe, każda sprawdzarka cen (dla sprawdzarki zapas 4m), przy doprowadzaniu kabla do sprawdzarki cen należy ponadto pozostawić co najmniej kilku metrowy zapas kabla, na zapleczu w pomieszczeniu z serwerem zapas kabla również powinien umożliwić pewien zakres manewru co do montażu urządzeń (min. 2m), Uwaga: W całym obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze. Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące badania - pomiary elektryczne:

15 15 - badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - gniazd wtyczkowych - obudowy urządzeń chłodniczych - obudowy zespołów kasowych - obudowy innych urządzeń elektrycznych - badanie rezystancji izolacji obwodów - obwodów jednofazowych - obwodów trójfazowych - badanie wyłączników różnicowo-prądowych - czas zadziałania wyłącznika - prąd zadziałania wyłącznika - pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu - pomiary natężenia oświetlenia po ustawieniu regałów na poziomie podłogi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia protokołów pomiarów w dwóch egzemplarzach, które zostaną przekazane: egzemplarz nr 1 Inspektorowi Nadzoru lub koordynatorowi wyposażenia egzemplarz nr 2 Kierownikowi Sklepu. Uwaga: Dostarczenie protokołów pomiarów jest warunkiem koniecznym odbioru robót elektrycznych. Pomiary może wykonywać wyłącznie osoba uprawniona. Wszystkie materiały użyte do instalacji oraz wyposażenie - wymagają aktualnych deklaracji zgodności z CE. 5. Instalacja nagłośnieniowa. Wymagania sprzętowe: - nagłośnienie sklepu o powierzchni 200m sali sprzedaży wymaga zamontowania 6 głośników sufitowych o mocy każdy 20 W i napięciu 100V, wzmacniacz zalecany do takiego zestawu powinien mieć moc minimum 70 W. Sprzęt preferowany to urządzenia firm TONSIL i RDUCH ze względu na wysoką jakość dźwięku, długą żywotność sprzętu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju. Instalacja połączeniową należy wykonać na przewodzie YAKY 2*2,50. - przypadku sklepu o powierzchni 300 m2 ilość głośników trzeba zwiększyć do 10 szt, a wzmacniacz zastosować o mocy co najmniej 100 W. W związku z różnymi wysokościami obiektów, kształtem i akustyką nagłośnienie każdego obiektu jest sprawą indywidualną. W przypadku gdy nie ma możliwości zamontowania głośników sufitowych wpuszczanych, można zastosować głośniki sufitowe wiszące lub w formie kolumn w obudowach. 6. Instalacja telewizji przemysłowej wg indywidualnego projektu. 7. Instalacja monitoringu obiektu wg indywidualnego projektu.

16 16 E. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, - drogi i kierunki ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z normą PN-92/N-01256/02 znaki bezpieczeństwa. ewakuacja, - oznakowanie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych wykonać wg normy - PN-92/N-01256/01 ochrona przeciwpożarowa, - oznakować należy również przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 2. Oświetlenie awaryjne pawilon należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) - wg projektu. 3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych, - instalacje użytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) muszą spełniać wymogi w odniesieniu do urządzeń i instalacji wg standardu jak dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi, - przeciwpożarowy wyłącznik prądu odpowiednio oznakowany - przy głównym wejściu, - instalacja odgromowa - wg projektu, - przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, przewody spalinowe i dymowe z materiałów niepalnych i powinny spełniać wymagania dot. odporności ogniowej. 4. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie - wg projektu. 5. Podręczny sprzęt gaśniczy. Budynek należy wyposażyć w gaśnice. Szczegółowy wykaz sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie wynika z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej dla danego obiektu. 6. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Hydranty zewnętrzne (zapotrzebowanie na wodę wynosi 20 dm3/s) uliczne lub w pobliżu sklepu (w odległości min. 5,0m od jego ścian max.75m) wg projektu F. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. Wymogi do zastosowanych wyrobów. Wbudowane w obiekt a stosowane w projekcie materiały muszą posiadać: - aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa B, - świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń podlegających dozorowi, - dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności ( PN, E, O ), - deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatą techniczną. 2. Zapewnienie oświetlenia dziennego. W przypadku niespełnienia warunków zapewnienia oświetleniem dziennym należy wystąpić o odstępstwo do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. Na wszystkich stanowiskach pracy należy zapewnić oświetlenie światłem sztucznym wg normatywu.

17 17 3. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 5. Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż i bhp (posiadać odpowiednie atesty i aprobaty). 6. Wszystkie materiały wykończeniowe (płytki podłogowe i ścienne, wykładziny, sufity, kolory farb, mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposażenie jak drzwi zewnętrzne, wyposażenie elektryczne, elementy grzewcze - wymagają akceptacji przedstawiciela ECF. Wszelkie zmiany dotyczące szczegółów technicznych powinny być przedstawione przed instalacją. Franczyzodawca Inwestor (Franczyzobiorca)... Data, Załączniki: zał. nr 1 - typy opraw oświetlenia sali sprzedaży zał. nr 2 - wymogi do montażu pieca model 43 DX UMI zał. nr 3 - wymogi do montażu pieca model 46 PX VAPOR

18 18 zał. nr 1 Foto oprawy Nazwa oprawy Źródło światła Producent: LUG Typ: Track2 (2x1x49W) Typ: Track2 (1x1x49W) Świetlówka linowa TL5 49W Barwa 4000 K Nr JT.008 Producent: LUG Typ: Robin Kolor: biały Nr HL.068.X Lampa metalohalogenkowa HCI-T 70W Typ: WDL i NDL Szynoprzewody wg. system firmy LUG (białe) Producent: ES SYSTEM Typ: Glob Nr Świetlówka kompaktowa PL-C 18W Barwa 4000 K

19 19 zał. nr 2 WYMOGI NIEZBĘDNE DO ZAINSTALOWANIA PIECA MODEL 43 DX UMI - wymiary pieca model 43 szer. 59,5 cm, głębokość 60,5 cm, wys. 61 cm, wysokość pieca z podstawą 155 cm, - po obu bokach pieca i z tyłu należy przewidzieć po ok. 10 cm wolnej przestrzeni, - zasilenie energii elektrycznej: - dla pieców model 43DX należy zakończyć gniazdem 230 V, 16A, w odległości nie większej niż 1 m od przewidywanego miejsca posadowienia licząc od tylnego, lewego (patrząc z przodu), dolnego narożnika pieca, - dla pieców model 43 RX, EX, PS, PE należy zakończyć gniazdem 3x380/400 V, 16A z pięcioma bolcami okrągłymi w odległości nie większej niż 1 m od przewidywanego miejsca posadowienia licząc od tylnego, lewego (patrząc z przodu), dolnego narożnika pieca, - gniazdo elektryczne powinno być poprzedzone odpowiednim wyłącznikiem zapewniającym możliwość odłączenia urządzenia według obowiązujących przepisów, - zasilenie wody należy zakończyć gwintem wewnętrzny 3/4" poprzedzonym zaworem odcinającym w odległości nie większej niż 1 m licząc od tylnego, prawego (patrząc z przodu), dolnego narożnika pieca. Przed instalacją pieca INSTALACJA Przed instalacją pieca należy zdjąć wszystkie przylepione folie ochronne i usunąć pozostałości kleju. Gdzie instalować piec Piec powinien znajdować się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w odległości co najmniej 10 cm od ściany (zabudowy) tylnej i bocznych. Postawić piec tak, by tylna i boczne ściany pieca były dostępne dla podłączenia zasilenia wody i energii elektrycznej. Podłączenie elektryczne Podłączenie elektryczne do zasilania musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami (CEI 61-50). Przed podłączeniem sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość lokalnej sieci zgadzają się z wartościami zaznaczonymi na tylnej płycie pieca, dopuszczalna jest odchyłka ± 10% wartości żądanego napięcia. Piec musi być przyłączony do uziemienia. W tym, celu na rozdzielni (w przyłączu) znajduje się słupek (gniazdo) z następującym symbolem Piec powinien być połączony do elektrycznego systemu ochronnego, musi być to zrealizowane poprzez przewód o przekroju odpowiadającym zainstalowanej mocy urządzenia, podłączony do słupka (gniazda) o symbolu który jest umieszczony z tyłu pieca. Umieścić kabel zasilający typu H07 RN-F tak, by nie nagrzewał się do temperatury wyższej niż 50 0 C. ważnym jest, by używać wielobiegunowego przełącznika z bezpiecznikiem napięcia. Żółto-zielony zasilający kabel nie powinien być rozłączany. Dostarczanie wody Przyłączyć dopływ wody do systemu dostarczającego po zastosowaniu odpowiedniego filtra mechanicznego i kranu odcinającego dopływ wody. Dostarczana woda nie powinna być twardsza niż 10 0 F, by uniknąć zatorów w obwodzie. Dopuszczalne ciśnienie mieści się w granicach 150 do 250 kpa (1,5 do 2 barów).

20 20 zał. nr 3 WYMOGI NIEZBĘDNE DO ZAINSTALOWANIA PIECA MODEL 46 PX VAPOR - wymiary pieca szer. 92 cm, głębokość 76 cm, wys. 64 cm, wysokość pieca z podstawą 155 cm, - po obu bokach pieca i z tyłu należy przewidzieć po ok. 10 cm wolnej przestrzeni, - zasilenie energii elektrycznej należy zakończyć gniazdem 3x380/400 V, 16A z pięcioma bolcami okrągłymi w odległości nie większej niż 1 m od przewidywanego miejsca posadowienia licząc od tylnego, prawego (patrząc z przodu), dolnego narożnika pieca, - gniazdo elektryczne powinno być poprzedzone odpowiednim wyłącznikiem zapewniającym możliwość odłączenia urządzenia według obowiązujących przepisów, - zasilenie wody należy zakończyć gwintem wewnętrzny 3/4" poprzedzonym zaworem odcinającym w odległości nie większej niż 1 m licząc od tylnego, lewego (patrząc z przodu), dolnego narożnika pieca. Przed instalacją pieca INSTALACJA Przed instalacją pieca należy zdjąć wszystkie przylepione folie ochronne i usunąć pozostałości kleju. Gdzie instalować piec Piec powinien znajdować się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w odległości co najmniej 10 cm od ściany (zabudowy) tylnej i bocznych. Postawić piec tak, by tylna i boczne ściany pieca były dostępne dla podłączenia zasilenia wody i energii elektrycznej. Podłączenie elektryczne Podłączenie elektryczne do zasilania musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami (CEI 61-50). Przed podłączeniem sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość lokalnej sieci zgadzają się z wartościami zaznaczonymi na tylnej płycie pieca, dopuszczalna jest odchyłka ± 10% wartości żądanego napięcia. Piec musi być przyłączony do uziemienia. W tym, celu na rozdzielni (w przyłączu) znajduje się słupek (gniazdo) z następującym symbolem Piec powinien być połączony do elektrycznego systemu ochronnego, musi być to zrealizowane poprzez przewód o przekroju odpowiadającym zainstalowanej mocy urządzenia, podłączony do słupka (gniazda) o symbolu, który jest umieszczony z tyłu pieca. Umieścić kabel zasilający typu H07 RN-F tak, by nie nagrzewał się do temperatury wyższej niż 50 0 C. Ważnym jest, by używać wielobiegunowego przełącznika z bezpiecznikiem napięcia. Żółto-zielony zasilający kabel nie powinien być rozłączany. Dostarczanie wody Przyłączyć dopływ wody do systemu dostarczającego po zastosowaniu odpowiedniego filtra mechanicznego i kranu odcinającego dopływ wody. Dostarczana woda nie powinna być twardsza niż 10 0F, by uniknąć zatorów w obwodzie. Dopuszczalne ciśnienie mieści się w granicach 150 do 250 kpa (1,5 do 2 barów). Odpływ wody Odpływ wody znajduje się w tylnej części pieca i powinien być połączony ze sztywną rurą, której średnica nie powinna być mniejsza niż ta z odpływu wody. By ułatwić odpływ wodzie rura powinna być przynajmniej o 20 cm poniżej. Jakiekolwiek możliwe zatamowanie odpływu może spowodować brzydkie zapachy w komorze wypiekowej lub parę parującą przez drzwi pieca. Dla pieca zalecane jest zainstalowanie systemu zmiękczania wody, aby uniknąć osadzania się kamienia.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy opracowano w ramach posiadanych rzutów remontowanych i przebudowywanych pomieszczeni biurowych

Projekt wykonawczy opracowano w ramach posiadanych rzutów remontowanych i przebudowywanych pomieszczeni biurowych - 1 - Spis treści 1 Umowa z ENEA S.A. 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki nr 1 Rzut parteru instalacja elektryczna nr 2 Rzut piętra instalacje elektryczne nr 3 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zamawiający: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Wykonawca: mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Do wykonania jest remont pomieszczeń w Posterunku Policji w Więcborku w zakresie:

Do wykonania jest remont pomieszczeń w Posterunku Policji w Więcborku w zakresie: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia branża budowlana Do wykonania jest remont pomieszczeń w Posterunku Policji w Więcborku w zakresie: Pomieszczenie nr 2/1 - oczyszczenie i malowanie ścian i sufitu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Upr. bud. 5919/GD/94

Upr. bud. 5919/GD/94 PROJEKT TECHNICZNY Branża elektryczna INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont sali 360 Gmach Główny PG BRANŻA Elektryczna AUTOR PROJEKTU Waldemar Kazimierczak

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Plan instalacji elektrycznych. Rys. 2 Schemat ideowy tablicy kotłowni TRK. 1. Opis techniczny Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA LP. NAZWA RYSUNKU NR RYS. 1. Plan instalacji elektrycznych oświetlenie - sala E1 2. Plan instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku UG. Michałowice Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 TOM II - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PARTER RYS. E-01 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PIĘTRO II RYS. E-03

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PARTER RYS. E-01 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PIĘTRO II RYS. E-03 2 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA... 3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM... 3 2 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 BILANS MOCY...

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : BUDYNEK FILII DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PRZY UL. KOMBATANTÓW 20

Bardziej szczegółowo

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m.

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. 2 PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz ZAMAWIAJĄCY: Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Obiekt: Adres: Branża: Inwestor: Modernizacja istn. łazienek w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Krasnymstawie ul. PCK 2 22-300

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych klimatyzatorów, lamp UV, dostawa i wymiana stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wlkp r.

Ostrów Wlkp r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 592 47 02, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA Temat : Wewnętrzna instalacja elektryczna. Obiekt : Budynek byłego dworu projekt przebudowy świetlicy w m-ci Przytoń. Adres : PRZYTOŃ dz. nr 9/19 gmina Ostrowice. Inwestor

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI

STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj. szatni z inst. wew. wod-kan, co-mpec, prądu, teletechniki, went. mech. z przebudową zew. odcinka instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 T: +48 32 42 55 697 F: +48 32 42 55 697 w. 18 INWESTOR: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40 074 Katowice OBIEKT: Pomieszczenie laboratorium dźwięku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo