WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010"

Transkrypt

1 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego będącego jak i nie będącego DC, - adaptacji istniejącego budynku na potrzeby DC, - budowy nowego sklepu dla DC.

2 2 2. Podstawą wykonania projektu remontu, adaptacji lub projektu budowy jest uzgodniony i zaakceptowany przez ECF projekt technologii sklepu (zwany dalej projektem), który zawiera następujące informacje: - nazwę projektu, - dane inwestora, - dane osoby prowadzącej, - uwagi, 3. Podstawą do wykonania robót jest projekt remontu i adaptacji lub projekt budowlany. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest uzyskanie koniecznych decyzji bądź dokonanie odpowiednich zgłoszeń do właściwych organów budowlanych. 4. Odbiory. Przy oddaniu obiektu do użytkowania należy przedstawić wszystkie wymagane prawem dokumenty, a w szczególności: - pozwolenie na użytkowanie przy zmianie sposobu użytkowania i budowie, - odbiory instalacji wentylacji, - uzgodnienia w zakresie ochrony p-poż, BHP oraz wymagań higieniczno-sanitarnych (SANEPID), - protokół pomiarów elektrycznych (zgodnie ze standardem wykonania instalacji elektrycznej str.15) B. Zagospodarowanie terenu 1. Parking i drogi dojazdowe. W zależności od specyfiki obiektu, można stosować nawierzchnie z kostki betonowej lub nawierzchnie asfaltową. Na terenie parkingu i ciągów pieszych należy stosować obniżone krawężniki, umożliwiające przejazd wózkiem sklepowym. Drogę dojazdową do magazynu sklepu należy przystosować dla dużych samochodów dostawczych (111 kn/oś). Parking i drogi dojazdowe należy wykonać tak aby uzyskać maksymalnie gładką powierzchnię utwardzoną, bez żadnych przeszkód. 2. Przyłącza. Przy remoncie i adaptacji należy sprawdzić istniejące przyłącza i ich przydatność do nowych zapotrzebowań. W przypadku budowy należy wykonać przyłącza zgodnie z zapotrzebowaniem.

3 3 3. Elementy małej architektury: - tablica reklamowa przy sklepie z miejscem na baner reklamowy zgodna ze standardem DC (wielkość dobrana od lokalizacji), - wiata na opakowania i palety - zadaszenie rampy towarowej (zależnie od potrzeb), - stojak na rowery (zależnie od potrzeb), 4. Oświetlenie terenu: - dla oświetlenie parkingów oraz dróg dojazdowych należy zapewnić odpowiednie oświetlenie, - słupy oświetlenia terenu narażone na zniszczenie należy zabezpieczyć odbojnikiem. 5. Agregaty i skraplacze urządzeń chłodniczych: - na etapie projektu należy przewidzieć lokalizację agregatów urządzeń chłodnictwa (sprężarek, zespołów sprężarkowych), - lokalizację i typ agregatów należy uzgodnić z wykonawcą instalacji chłodniczej i inwestorem (Franczyzobiorcą). 6. Miejsce na odpady stałe (opakowania): - miejsce gromadzenia odpadków stałych należy wyposażyć w pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi, - miejsca do gromadzenia opakowań zwrotnych - wewnątrz obiektu lub na zewnątrz (wiata) gdy brak miejsca wewnątrz obiektu. C. Rozwiązania architektoniczno budowlane Przeznaczenie budynku (lokalu): - obiekt (lokal) handlowy (ogólnospożywczo-przemysłowy) lub usługowo - handlowy. 1. Dostępność dla osób niepełnosprawnych: - należy wydzielić miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do sklepu dla klientów, - wszystkie przejścia, drzwi i dojścia należy wykonać bez progowo. 2. Wyburzenia. Jeżeli występują wyburzenia należy wykonać je zgodnie z odpowiednią przygotowaną dokumentacją. W przypadku wyburzania elementów konstrukcyjnych należy opracować projekt budowlany (wyburzeń) i uzyskać pozwolenie na rozbiórkę lub pozwolenie na budowę z zakresem prac rozbiórkowych, a roboty wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania takimi robotami. 3. Roboty ogólnobudowlane - zewnętrzne ściany nośne wykonać wg opracowań konstrukcyjnych, - wewnętrzne ściany nośne wykonać wg opracowań konstrukcyjnych, - ściany działowe wykonać jako murowane lub w systemie karton-gips, grubości 12 cm, na ruszcie stalowym 10 cm, w pomieszczeniach narażonych na parę wodną stosować płyty impregnowane, - słupy, podciągi, inne elementy konstrukcyjne elementy żelbetowe lub stalowe wykonać wg opracowań konstrukcyjnych. 4. Schody zewnętrzne wykonywać jako betonowe na gruncie w zależności od sytuacji. 5. Dach.

4 4 Na etapie projektu należy wykonać ocenę stanu technicznego, z określeniem spełnienia wymagań izolacyjności termicznej, akustycznej, oraz stanu instalacji odbioru wody rynien i rur spustowych. Zakres prac do wykonania należy określić zależnie od oceny stanu technicznego. 6. Stropy. Przy opracowania projektu należy wykonać ocenę nośności stropów. W przypadku niższych niż normatywne wartości tj. dla magazynu 750 kg/m2, sali sprzedaży 500 kg/m2, komunikacji 600 kg/m2, należy opracować projekt wzmocnienia stropu do wymaganej wartości obciążenia. 7. Izolacje. Istniejące izolacje należy sprawdzić, a ewentualne uszkodzenia naprawić lub izolację wymienić. 8. Posadzki i podłogi. Lp Pomieszczenie 1 Strefa wejścia Przedsionek Komunikacja klientów Sala sprzedaży 2 Pomieszczenia magazynowe Pomieszczenie socjalne Pokój biurowe Węzły sanitarne Pomieszczenia porządkowe Pomieszczenie mycia wózków i pojemników Pomieszczenia techniczne Inne pomieszczenia Opis Płytki gresowe firmy Ceramika Paradyż - Arkesia Grafit Satyna 30x60 (alternatywnie - Mistral Grafit Satyna, 30x60), układać w cegiełkę zaczynając całą płytką od wejścia dla klientów na salę sprzedaży, płytki układać wzdłuż głównych przejść sali sprzedaży, na ścianach cokoliki o wysokości 10cm z tych samych płytek co posadzka, fuga 3mm w kolorze grafitowym Posadzka zmywalna, płytki gresowe antypoślizgowe, fuga 3 mm dopasowana kolorystycznie do koloru zastosowanych płytek Uwaga: Przed drzwiami wejście/wyjście dla klientów do sklepu należy stosować wycieraczkę gumową, wycieraczka musi być wyjmowana, w poziomie podłoża. Konstrukcja wycieraczka musi zapewnić bezproblemowy przejazd dla wózków klientów. 9. Wykończenie ścian.

5 5 Na wewnętrzne ściany należy stosować tynki cementowo - wapienne kat. III (alternatywnie tynk z gładzią gipsową) lub płyty kartonowo gipsowe. Lp Pomieszczenie Opis 1 Sala sprzedaży Ściany malować farbami emulsyjnymi w kolorze RAL 1015, na nie zabudowanych ścianach strefy wejścia, przedsionka i komunikacji klientów stosować od cokolika do wysokości 1,6 m płytki ceramiczne firmy CE.SI. s.p.a. typ Navona Diamantato 75X150 mm i 75X75 mm, układać w poziomie, płytka nad płytką (alternatywnie w cegiełkę - mając do dyspozycji format 75x75), fuga w kolorze karmelowym. 2 Sala sprzedaży - stoisko mięsne W obrębie lady mięsnej stosować od cokolika do wysokości 1,4 m płytki ceramiczne firmy CE.SI. s.p.a. typ Navona Diamantato 75X150 mm i 75X75 mm, układać w poziomie, płytka nad płytką (alternatywnie w cegiełkę - mając do dyspozycji format 75x75), fuga w kolorze karmelowym, powyżej płytek (od 1,4 m do 2,2 m) malować ściany farbą zmywalną w kolorze RAL Pomieszczenia magazynowe Ściany malować farbami emulsyjnymi, malować lamperie olejne od cokolika do wysokości 2 m. 4 Pomieszczenia porządkowe Pomieszczenie mycia wózków i pojemników, węzły sanitarne 5 Pomieszczenie socjalne i biurowe Stosować na ścianach od cokolika do wysokości 2 m lub do sufitu płytki ceramiczne. Ściany malować farbami emulsyjnymi, w miejscach zamontowania umywalek i zlewów stosować na ścianach od cokolika do wysokości 1,30 m płytki ceramiczne. Ściany zewnętrzne powinny być wykończone zależnie od zatwierdzonego projektu architektonicznego. Zalecany jest tynk akrylowy (alternatywnie silikatowy lub silikonowy) - RAL 1014, przy przebudowie lub remoncie istniejącą elewację należy malować farbą silikonową kolor RAL Sufity. W zależności od specyfiki lokalu, dopuszczalne są następujące rozwiązania: - pokrycie istniejącej betonowej konstrukcji stropu gładzią gipsową, malowanie w kolorze RAL 9003, - naprawa istniejącego sufitu podwieszonego z miejscową naprawą, powierzchnia wyczyszczona i pomalowana w kolorze RAL 9003,

6 6 - wykonanie sufitu podwieszanego firmy AMF Thermatex, jeśli to możliwe sufit podwiesić na wysokości 3,1 m, - w pomieszczeniach socjalnych i biurowych sufit dowolny. 11. Stolarka okienna i drzwiowa Lp Miejsce 1 Drzwi wejściowe dla klientów -skrzydłowe lub rozsuwane 2 Drzwi do magazynu dostaw 3 Drzwi między salą sprzedaży a magazynem, między stoiskiem mięsnym a zapleczem stoiska mięsnego Opis Drzwi o wymiarach minimalnych 1,4x2,40 m (w świetle ościeżnicy) otwierane na zewnątrz, wyposażone w dwa zamki (przynajmniej jedna wkładka zamku atestowana) i pochwyty. Drzwi aluminiowe (ciepłe aluminium) malowane proszkowo, wyposażone w samozamykacz. Drzwi bez progu, szklone szybami komorowymi, bezpiecznymi (P4). Drzwi o wymiarach minimalnych 1,2x2,20 m otwierane na zewnątrz, wyposażone w dwa zamki, przynajmniej jedna wkładka zamku atestowana. Drzwi stalowe (ocieplone) lub aluminiowe (ciepłe aluminium) malowane proszkowo. Wyposażone w stopki zabezpieczające przed samo zamknięciem. Drzwi bez progu. Drzwi o wymiarach dopasowywanych indywidualnie do istniejącego (wykonanego) otworu. Drzwi bez progu. Drzwi z kształtek aluminiowych z wypełnieniem dolnym z płyt PCV i górnym z poliwęglanu komórkowego. Drzwi wahadłowe. Drzwi bez progu. Uwaga: Zastosowane przegrody budowlane powinny spełniać wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne wymagania określone w opracowanej dokumentacji projektowej lub odpowiadające przepisom prawa budowlanego. Obiekt należy doprowadzić do odpowiedniej izolacyjności termicznej. D. Instalacje wewnętrzne 1. Instalacja ogrzewania i wentylacji. Wszelkie prace powinny być dokonane zgodnie z projektem oraz po wcześniejszej akceptacji Inwestora (Franczyzobiorcy). - Przy wykonaniu nowej lub modernizacji istniejącej instalacji ogrzewania na sali sprzedaży należy zastosować aparaty grzewcze zamontowane pod sufitem (stropem), praca których jest sterowana termostatami pomieszczeniowymi. W pozostałych pomieszczeniach stosować grzejniki przyścienne. Aparaty i grzejniki należy zasilić wodą grzewczą. W sali sprzedaży wymagana jest temperatura 16 stopni C, w rejonie kas, pomieszczeniach socjalnych i w pomieszczeniu biurowym, wymagana temperatura to 20 stopni C, w magazynie i pomieszczeniach technicznych 16 stopni C. Alternatywą dla ogrzewania tradycyjnego jest system nawiewno-wywiewny. - Wentylacja grawitacyjna na sali sprzedaży powinna zapewnić 3-4 wymian powietrza na godzinę, w pomieszczeniach socjalnych i WC należy stosować wentylację mechaniczną zapewniającą 4-6 wymian powietrza na godzinę.

7 7 Alternatywą dla wentylacji grawitacyjnej jest system nawiewno-wywiewny spełniający parametry wymian powietrza w pomieszczeniach. 2. Instalacja klimatyzacyjna. Wytyczne dotyczące mocy klimatyzatorów typu split dla sal sprzedaży sklepów (w przypadku istnienia sufitu podwieszanego zalecane jest stosowanie klimatyzatorów typu kasetonowego). W sytuacji zastosowania systemu nawiewno-wywiewnego dla ogrzewania i wentylacji należy stosować chłodnice w systemie obiegu powietrza. Lp Powierzchnia sali sprzedaży Moc chłodnicza zainstalowanych klimatyzatorów (kw) 1 150m 2 16,0 5, m 2 32,0 11, m 2 48,0 16,5 Moc elektryczna zainstalowanych klimatyzatorów (kw) 3. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Należy zapewnić dostawę wody i odbiór ścieków w ilości minimum 30 dm3/dobę na każdego zatrudnionego czyli około 300 dm3/ dobę. Miarodajne sekundowe zużycie wody nie może być mniejsze niż 2 dm3/s dla celów socjalno-bytowych. Ilość wody dla celów porządkowych 1,5 l na m2 powierzchni. Lp Miejsce wykonania Opis 1 Sala sprzedaży (odpływy skropli z urządzeń chłodniczych) Rura PCV 50 na poziomie posadzki w rozstawie i odległości od ściany wg projektu, główny odpływ min 100 mm podłączone do ciągu kanalizacji technologicznej ilość i umiejscowienie w zależności od zastosowanych urządzeń chłodniczych. 2 Sala sprzedaży (stoisko mięso-wędliny) 3 Sala sprzedaży (stoisko piekarnicze) 4 Zaplecze stoiska mięsnego Zlew dwukomorowy inox - wpuszczany - montowany na szafce 80 cm, zlew jednokomorowy inox - wpuszczany - montowany na szafce 100 cm lub 50 cm, umywalka inox - montowana na szafce 50 cm, baterie stojące chrom. Umywalka inox - wpuszczana - montowana na szafce 66 cm ustawionej na regale jednostronnym (moduł 665 mm, h - 220), bateria stojąca chrom. Brodzik akrylowy (0,90x0,90m) na wysokości 70 cm obudowany, z dobrym dostępem do syfonu, bateria z prysznicem, syfon samoczyszczący. 5 Komory chłodnicze Kratki ściekowe chromowane 50 z syfonem. 6 Toalety Umywalki 50x42 cm, baterie stojące chrom, miski ustępowe kompakt + kratki ściekowe chromowane 50 z syfonem + zawory z końcówką do węża, dodatkowo podajnik na mydło, papier toaletowy i ręczniki jednorazowe i lustro. 7 Natrysk (jeśli jest przewidziany) Brodzik akrylowy (0,80x0,80m), kabina prysznicowa, bateria z prysznicem, drążek do słuchawki, mydelniczka, wieszak podwójny na zewn., syfon samoczyszczący, kratka ściekowa chromowana 50 z osadnikiem. 8 Szatnia - Zlewozmywak 2 komorowy - na szafce 80 cm oraz umywalka

8 8 pomieszczenie socjalne 50x42, nad zlewem szafka wisząca (suszarka), baterie stojące chrom, dodatkowo podajnik na mydło i ręczniki jednorazowe. 9 Pomieszczenie mycia wózków Umywalka 50x42 cm, bateria stojąca chrom + zawory z końcówką do węża z regulacją na ciepłą i zimną wodę+ wąż 2,5m + pistolet + kratka ściekowa z syfonem i koszykiem osadczym. Należy wykonać ociekacz stalowy lub z płytek ceramicznych oraz wieszaki stalowe lub w inny sposób zapewnić możliwość suszenia koszyków, dodatkowo podajnik na mydło i ręczniki jednorazowe. 10 Pomieszczenie środków czystości Zlew 1 komorowy stalowy na wys. 50 cm, bateria zlewozmywakowa ścienna, zawór z końcówką do węża, kratka ściekowa chromowana 100 z syfonem - pomieszczenie powinno posiadać szafkę na środki czystości 11 Hydranty wg projektu 12 Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej Elektryczne podgrzewacze lokalne (obsługujące jeden punkt poboru) lub grupowe elektryczne (gazowe) obsługujące położone blisko siebie punkty poboru ciepłej wody. Uwaga: Wyposażenie pomieszczeń może ulec zmianie podczas uzgadniania technologii sklepu z właściwym organem sanitarnym (SANEPID) lub podczas opiniowania projektu budowlanego. 4. Instalacja elektryczna Instalacje elektryczne w sklepie DELIKATESY CENTRUM wykonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z wytycznymi projektu. - Wszystkie formalności związane z uzyskaniem warunków technicznych z Zakładu Energetycznego spoczywają na Inwestorze (Franczyzobiorcy). Z Zakładu Energetycznego należy uzyskać warunki na dostarczanie odpowiedniej mocy obliczonej dla konkretnego obiektu na podstawie zapotrzebowania zastosowanych urządzeń. - Przyjętą moc zapotrzebowania należy uzgodnić z przedstawicielem ECF. Wartość szczytowej mocy elektrycznej znajdziemy w projekcie w bilansie mocy. Zapotrzebowanie na energię jest proporcjonalne do wielkości sklepu, tak więc gdy nie sporządzono bilansu można w uproszczeniu założyć, że dla sklepu poniżej 150m 2 zabezpieczenie przelicznikowe powinno wynosić 32A, dla 250m 2 40A, dla 350m 2 50A, dla 500m 2 63A. Uwaga: Do takiego bilansu należy doliczyć wartości prądu kurtyny powietrznej, klimatyzacji lub przepływowych podgrzewaczy wody. - Przyłącze oraz złącze kablowe dostosować do aktualnego poboru mocy, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZE. Wszelkie wielkości zabezpieczeń, a także przewodów wynikają z przeprowadzonych przez projektanta obliczeń. Projektant bierze pod uwagę przyłączane odbiorniki (moc kw) oraz ich usytuowanie (co wpływa na długość danego obwodu).

9 9 Lp Nazwa urządzenia Opis wykonania 1 Przyłącz elektryczny Wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZE i projektem przyłącza. Przed rozdzielną główną przygotować przełącznik pracy agregat sieć i przygotować miejsce do włączenia przewodu od agregatu prądotwórczego. Prąd przełącznika dostosować do mocy przyłączeniowej sklepu. 2 Rozdzielnia główna W tablicy bezpiecznikowej zamontować zabezpieczenia WLZ-ów, kurtyn, wentylatorów, drzwi automatycznych, maszynowni urządzeń chłodniczych, obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych. Wszystkie obwody gniazd wtykowych zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Rozdzielnia musi być opisana w sposób jednoznaczny, trwały i czytelny. RG zlokalizować w pomieszczeniu magazynowym w miejscu ogólno dostępnym. Zapewnić równomierne obciążenie każdej fazy. 3 Rozdzielnia komputerowa 4 Główny wyłącznik prądu Z rozdzielni głównej wyprowadzić linię zasilającą Rozdzielnię Obwodów Komputerowych. Linię wykonać przewodem YDY 3x6mm 2. Zasilanie wszystkich urządzeń połączonych siecią logiczną powinno być bezwzględnie wyprowadzone z rozdzielni komputerowej. Linia powinna być poprowadzona z fazy na której nie ma dużych odbiorów i urządzeń wprowadzających zakłócenia. Z rozdzielni tej zasilić wszystkie obwody komputerowe. Bardzo ważne jest aby dla urządzeń komputerowych (wagi, kasy) wykonane były osobne obwody elektryczne. Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować problemami z transmisją oraz złym działaniem lub uszkodzeniem urządzeń ( w szczególności wag). Rozdzielnię obwodów komputerowych zlokalizować w specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju kierownika. Obwody komputerowe zabezpieczyć ochronnikiem przepięciowym oraz zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi kl. A o prądzie zadziałania 30mA. Rozdzielnię przygotować by w sposób nie wymagający przebudowy móc podłączyć zasilanie z UPS-a z wykorzystaniem przełącznika typu By-pas. Dodatkową opcją jest instalacja UPS-a, celem zapewnienia pracy po zaniku napięcia z sieci. Umieścić zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Zasilania na sali sprzedaży. Lp Miejsce 1 Zasilanie lodówek i chłodziarek Opis Z rozdzielni głównej do każdej lodówki i chłodziarki wyprowadzić osobną linią zasilającą w układzie jednofazowym L,N,PE przewodem YDY 3x2,5 zakończoną gniazdkiem na wysokości 220cm. Gniazda montować w miejscach lokalizacji urządzeń. Każdą linię zabezpieczyć oddzielnie wyłącznikiem P312 B16A z członem różnicowo-prądowym 30 ma. Przewody sprowadzić z sufitu w rurze PCV lub listwie kablowej. Ilość lodówek i chłodziarek określa technologia wyposażenia sklepu. Zapewnić równomierne obciążenie każdej fazy.

10 10 2 Zasilanie maszynowni urządzeń chłodniczych Z tablicy głównej wyprowadzić linię zasilającą maszynownię urządzeń chłodniczych min. przewodem YDY 5x10 (ustalić z firmą montującą urządzenia chłodnictwa). Przewody doprowadzić do pomieszczenia maszynowni lub miejsca instalowania agregatów i zakończyć je puszką. W rozdzielni głównej zastosować min. zabezpieczenie S303 C25A (ustalić z firmą montującą urządzenia chłodnictwa). 3 Kasy Z RG wyprowadzić dwa niezależne obwody; do gniazd 230V oraz podajnika kasowego przewodem YDY 3x2,5. W zależności od rodzaju podajnika może zajść potrzeba zamontowania przewodu YDY 5x2,5. W każdej kasie umieścić gniazdko podwójne 230V. Z Rozdzielni Obwodów Komputerowych wyprowadzić linię przewodem YDY 3x2,5 do każdej kasy. W każdej kasie umieścić gniazda kodowane Data 230V. W każdej kasie zamontować przycisk uruchamiający dzwonek przywoławczy umieszczony w pokoju kierownika lub/i na zapleczu sklepu. Do dzwonka poprowadzić przewód YDY 2x1,5 Do każdego punktu kasowego typu lada lub boks podłączyć po 2 kable typ. skrętka (ze względu na terminale kart) prowadzone od stanowiska komputerowego na zapleczu sklepu. 4 Stanowisko mięsne Z RG wyprowadzić obwód 230V do gniazd na witrynie chłodniczej (montowane obok gniazd komputerowych) i gniazd wtykowych na ścianie zasilających krajalnice, maszynkę do mielenia mięsa i inne. Ilość gniazd określić na podstawie technologii, tak by do każdego urządzenia przeznaczyć jedno gniazdo. Używać wyłączni gniazd o IP44. Gniazda na ścianie montować na wysokości 95 cm (10 cm powyżej blatu szafek na stoisku mięsnym), gniazda do zamrażarki na ryby na wysokości 20cm. W razie konieczności umieszczenia bojlera na stanowisku, zamontować osobne gniazdo na ścianie pod ladą i wykonać do niego oddzielny obwód z RG. Obwód zabezpieczyć P312 B16A. W przypadku montażu urządzeń 3-f na stanowisku wykonać osobny obwód z RG zabezpieczony P304 16A. Na wysokości 230 cm zamontować gniazdo do lampy owadobójczej. 5 Stanowisko piekarnicze Z Rozdzielni Obwodów Komputerowych wyprowadzić osobną linię przewodem YDY 3x2,5 do gniazd na witrynie chłodniczej. W zależności od ilości kas umieścić 2-3 podwójne gniazda kodowane Data 230V pod blatem witryny do zasilania wag. Standardowo w technologii na stanowisku przewidziane są 2 wagi, podłączamy do każdej jeden kabel typ. skrętka. Opcjonalnie instalować dodatkowe 2 przewody (dodatkowe wagi) zależnie od wymagań miejscowego Sanepidu! Z RG wyprowadzić obwód 400V przewodem YDY 5x4 do gniazda pieca piekarniczego. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym S303 C16A. Wymagane jest gniazdo 16A. Gniazdo musi posiadać własny wyłącznik zasilania i spełniać warunek IP44 (np. zestaw f. Elektromet C N lub podobny). Gniazdo zainstalować maksymalnie na wysokości 80 cm powyżej powierzchni posadzki. Przy opcji grzania wody w miejscu umywalki, zainstalować gniazdo 230V dla podgrzewacza do wody pod zlewem w szafce. Obwód poprowadzić przewodem YDY 3x2,5 i zabezpieczyć S301 B16A. Obywa obwody zabezpieczyć wyłącznikami i różnicowoprądowymi o

11 11 prądzie wyzwalania 30mA. 6 Stanowisko monopolowe 7 Stanowisko owoce - warzywa Z RG wyprowadzić obwód 230V do gniazd na ladzie alkoholowej i zasilania ciastkarki. Ilość gniazd określić na podstawie technologii, pozostawiając dodatkowo po dwa wolne gniazdka na stanowisko (zamrażarka, zasilacze terminali, itp.). Używać wyłączni gniazd o IP44. W zależności od ilości kas umieścić 1-2 podwójne gniazda 230V pod blatem lady alkoholowej do zasilania urządzeń na ladzie i podwójne gniazdo na końcu lady do zasilania ciastkarki i lodówki. Na stanowisku dodatkowo wykonujemy dwa gniazda zasilane z oddzielnych obwodów: pierwsze do zasilania lottomatu, drugie do zasilania expresu do kawy. Obwody wykonujemy przewodem YDY 3x2,5. Wszystkie obwody zabezpieczamy wyłącznikami nadmiarowoprądowymi S301 B16 i wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie wyzwalania 30mA. Z Rozdzielni Obwodów Komputerowych wyprowadzić osobną linię przewodem YDY 3x2,5 do gniazd na ladzie alkoholowej. W zależności od ilości stanowisk kasowych umieścić 2-3 podwójne gniazda kodowane Data 230V pod blatem witryny do zasilania kas, wag, zasilaczy, itp. Prowadzimy na stanowisko 4 skrętki (waga, terminal, kasa, rezerwa). W razie dodatkowego urządzenia dodajemy jeden przewód na jedno urządzenie. Zostawiamy wymaganą rezerwę przewodu (min. 200cm). Z Rozdzielni Obwodów Komputerowych wyprowadzić osobną linię przewodem YDY 3x2,5 do zasilania wagi orientacyjnej 8 Gniazdka na sali sprzedaży Na sali sprzedaży zainstalować zgodnie z technologią gniazdka wtykowe 230V. Umieścić je na wysokości 2,3 m ponad poziomem podłogi. Zasilanie do nich należy doprowadzić przewodem YDY 3x2,5 z RG. Lokalizację gniazd dostosować do technologii obiektu - gniazdka do zamrażarek na czołówkach i gniazdka na regałach do zasilania monitorów reklamowych. Bezwzględnie na sali wykonać dodatkowe gniazda 230V do zasilania monitorów reklamowych, dekoracji, podświetlenia, gniazda montować co ok. 500m od siebie. Zastosować zabezpieczenie P312 B16. Przy regale na prasę zainstalować gniado 230V do podświetlenia dolnych półek. Oświetlenie sali sprzedaży Oświetlenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zapewnić równomierne oświetlenie o natężeniu min. 600 lx po zatowarowaniu sklepu. Przy wejściu na salę sprzedaży od strony magazynu (poza terenem sali sprzedaży), zainstalować skrzynkę sterującą oświetleniem wyposażoną w wyłączniki typu FR

12 12 załączające poszczególne obwody oświetleniowe. Do skrzynki doprowadzić linię zasilającą zabezpieczoną wyłącznikami (każdą fazę oddzielnym wyłącznikiem typu S301). Lp Rodzaj oświetlenia Materiały 1 Oświetlenie główne Stosować linie świetlne na energooszczędnych świetlówkach T5. Oświetlenie wykonać na liniach LugTrack i LugTrack firmy Lug lub LimesT i LimesT firmy ES SYSTEM ze świetlówkami 49 W/840. Linie montować w równych odległościach od siebie co 130 cm na wysokości 315 cm od powierzchni posadzki (do górnego poziomu oprawy). Oprawy montować w poprzek regałów. Linie wyposażyć w świetlówki typu TL5 49W o barwie 840. Każdy rząd opraw zasilić osobnym obwodem. 2 Oświetlenie dekoracyjne Oświetlenie dekoracyjne wykonujemy na serwisie alkoholowym i mięsnym Oświetlenie wykonujemy za pomocą opraw Glob firmy ES SYSTEM ze świetlówkami kompaktowymi 18 W barwa 4000 K. Oprawy montować w równej odległości od siebie co 130 cm 220 cm, na wysokości 230cm od poziomu posadzki (mierzone od górnej powierzchni oprawy. Na rzucie poziomym, koniec opraw pokrywa się z końcem witryny lub regału. Szczegóły montażu. 3 Oświetlenie doświetlające Na stoisku alkoholowym montujemy oprawy w odległości 125cm 200cm symetrycznie od początku do końca (łącznie z szafką na luzy), by dobrze wyglądało wizualnie. Na rzucie poziomym początek oprawy ma się pokrywać się z początkiem lady Na stoisku wędliny montujemy oprawy w odległości 190cm 220cm symetrycznie od początku do końca. Na rzucie poziomym początek oprawy ma się pokrywać się z początkiem witryny chłodniczej. Oświetlenie doświetlające wykonujemy na serwisie alkoholowym i mięsnym a także ma stoisku warzywa i pieczywo. Oświetlenie wykonujemy za pomocą projektorów Robin produkcji LUG zamocowanych do szynoprzewodów. Projektory wyposażyć w lampy metalohalogenkowe o mocy 70W i barwie WDL lub NDL w zależności od stoiska. Szynoprzewody zamocować na wysokości 305 cm od powierzchni posadzki. Szczegóły montażu na poszczególnych serwisach: Stoisko alkoholowe - oprawy co 120 cm, odległość szynoprzewodu od końca lady 20 cm (na rzucie poziomym), lampy o barwie NDL (942) Stoisko warzywa - montujemy jedną oprawa na jeden segment (ok. 125 cm od siebie), odległość szynoprzewodu od ściany 200 cm, lampy o barwie NDL (942) Stoisko pieczywo - oprawy co 125 cm, w tym jedna oświetlająca piec, odległość szynoprzewodu od regału 80cm, lampy o barwie WDL (830)

13 13 Stoisko wędliny - oprawy co 120 cm, odległość szynoprzewodu od końca witryny chłodniczej 20cm (na rzucie poziomym), lampy o barwie WDL (830) 4 Oświetlenie nocne Wydzielić dodatkowy obwód kilka opraw rozproszonych równomiernie na całej sali. Wyznaczone oprawy mają być załączone cały czas. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym typu S jak każdy obwód oświetleniowy. 5 Oświetlenie ewakuacyjne Z tablicy rozdzielczej wyprowadzić wydzielony obwód oświetlenia ewakuacyjnego. Zabezpieczyć go wyłącznikiem S. Na sali sprzedaży w liniach świetlnych rozmieścić zgodnie z projektem moduł awaryjny 2h. Niezależnie od tego zainstalować oprawy awaryjne z piktogramami typu Monitor w następujących miejscach: przy drzwiach wejściowych nad kasami przy każdych drzwiach ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 1 lx. Oświetlenie wykonać przestrzegając obowiązujących Polskich Normy. Oświetlenie - inne pomieszczenia Lp Miejsce Opis 1 Strefa dostaw - magazyn Do oświetlenia należy stosować oprawy typu COSMO1 2x36 z kloszem przeźroczystym. Przy drzwiach wyjściowych na zewnątrz umieścić łącznik instalacyjny sterujący oświetleniem zewnętrznym: oprawa hermetyczna żarowa lub świetlówkowa umieszczona nad drzwiami do magazynu. Na zewnątrz, przy drzwiach do strefy dostaw, umieścić łącznik hermetyczny uruchamiający dzwonek przywoławczy umieszczony na magazynie. Wykonać gniazdka 230V do zamrażarek i gniazda ogólnego przeznaczenia do zasilania urządzeń technologicznych. Przy drzwiach zamontować gniazdo podwójne do zasilania wagi towarowej. 2 Pokój kierownika Umieścić oprawy rastrowe (raster paraboliczny) 2x36W lub 4x18W montowane w zależności od rodzaju sufitu. Do sterowania oświetleniem zamontować łącznik instalacyjny świecznikowy. Zamontować dwa gniazdka wtykowe 230V ogólnego użytku a na stanowisku komputerowym dwa gniazda 230V i dwa gniazda kodowane Data 230V zasilane z rozdzielni komputerowej. 3 Sanitariaty Stosować oprawy żarowe. W każdym pomieszczeniu instalować jedną oprawę i łącznik instalacyjny hermetyczny jednobiegunowy. Przy każdej umywalce umieścić gniazdko hermetyczne. Natężenie oświetlenia 200 lx. 4 Pomieszczenia socjalne Zainstalować oprawy rastrowe (raster paraboliczny) 2x36W lub 4x18W montowane w zależności od rodzaju sufitu. Do sterowania oświetleniem zamontować łącznik instalacyjny świecznikowy. W każdym pomieszczeniu umieścić dwa gniazdka podwójne na

14 14 wysokości 30 cm ponad poziomem podłogi. Stosować oprawę hermetyczną typ Cosmo 1x36W. W mniejszych 5 Pomieszczenia mycia pomieszczeniach oprawy hermetyczne żarowe. wózków Do sterowania oświetleniem zamontować łącznik hermetyczny jednobiegunowy. Stosować oprawę hermetyczną typ Cosmo 1x36W. W mniejszych 6 Pomieszczenie pomieszczeniach oprawy hermetyczne żarowe. środków czystości Do sterowania oświetleniem zamontować łącznik hermetyczny jednobiegunowy. 7 Podłączenie wentylatorów Do podłączenia wentylatorów wydzielić oddzielną linię z RG. Zapewnić podłączenie wszystkich wentylatorów zamontowanych w obiekcie. Zastosować zabezpieczenie dostosowane do rodzaju zainstalowanych wentylatorów. 8 Instalacja 3-fazowa Z RG wyprowadzić linię przewodem YDY 5x4 dla gniazda 16A( i YDY 5x6 dla gniazda 32A) zakończoną gniazdkiem wtyczkowym hermetycznym 3-fazowym w miejscu wskazanym przez Inwestora. Zastosować gniazdko z zespolonym wyłącznikiem. Zastosować zabezpieczenie S303 C16A (lub S303 C25A dla gniazda 32A) i wyłącznik różnicowoprądowy P304 o prądzie różnicowym 30mA. 9 Podświetlenie reklam Wg projektu. 10 Oświetlenie zewnętrzne Teren dookoła sklepu oświetlić projektorami z lampami metalohalogenkowymi, szczególnie parking i terem przed głównym wejściem. 11 Pomieszczenia techniczne: maszynownia, kotłownia, pomieszczenie rozdzielni elektr. itp. W każdym pomieszczeniu tego typu, jeżeli występuje na obiekcie, zamontować oprawy hermetyczne świetlówkowe z układem awaryjnym pozwalającym na pracę 2 godzin oraz łącznik instalacyjny jednobiegunowy hermetyczny. Jeśli wymaga tego technologia pomieszczenia zainstalować hermetyczne gniazda wtykowe 230V. 12 Sieć logiczna Do okablowania strukturalnego użyć kabel FTP Cat.5 ekranowany (skrętka drut), odcinki między poszczególnymi punktami sieci powinny składać się z jednego nieprzerwanego odcinka kabla, w skrajnie trudnym logistycznie przypadku, kiedy występuje potrzeba łączenia dwóch odcinków kabla, należy również zachować standard takiego łączenia w Cat.5., w standardowym rozwiązaniu stosować się do zasady, iż od pomieszczenia, w którym znajdował się będzie komputer obsługujący pracę sklepu prowadzi się kable do każdego punktu logicznego na sali sprzedaży, przez pojęcie punkty logiczne rozumiemy każdy punkt kasowy typu lada lub boks, każde stanowisko wagowe, każda sprawdzarka cen (dla sprawdzarki zapas 4m), przy doprowadzaniu kabla do sprawdzarki cen należy ponadto pozostawić co najmniej kilku metrowy zapas kabla, na zapleczu w pomieszczeniu z serwerem zapas kabla również powinien umożliwić pewien zakres manewru co do montażu urządzeń (min. 2m), Uwaga: W całym obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze. Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące badania - pomiary elektryczne:

15 15 - badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - gniazd wtyczkowych - obudowy urządzeń chłodniczych - obudowy zespołów kasowych - obudowy innych urządzeń elektrycznych - badanie rezystancji izolacji obwodów - obwodów jednofazowych - obwodów trójfazowych - badanie wyłączników różnicowo-prądowych - czas zadziałania wyłącznika - prąd zadziałania wyłącznika - pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu - pomiary natężenia oświetlenia po ustawieniu regałów na poziomie podłogi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia protokołów pomiarów w dwóch egzemplarzach, które zostaną przekazane: egzemplarz nr 1 Inspektorowi Nadzoru lub koordynatorowi wyposażenia egzemplarz nr 2 Kierownikowi Sklepu. Uwaga: Dostarczenie protokołów pomiarów jest warunkiem koniecznym odbioru robót elektrycznych. Pomiary może wykonywać wyłącznie osoba uprawniona. Wszystkie materiały użyte do instalacji oraz wyposażenie - wymagają aktualnych deklaracji zgodności z CE. 5. Instalacja nagłośnieniowa. Wymagania sprzętowe: - nagłośnienie sklepu o powierzchni 200m sali sprzedaży wymaga zamontowania 6 głośników sufitowych o mocy każdy 20 W i napięciu 100V, wzmacniacz zalecany do takiego zestawu powinien mieć moc minimum 70 W. Sprzęt preferowany to urządzenia firm TONSIL i RDUCH ze względu na wysoką jakość dźwięku, długą żywotność sprzętu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju. Instalacja połączeniową należy wykonać na przewodzie YAKY 2*2,50. - przypadku sklepu o powierzchni 300 m2 ilość głośników trzeba zwiększyć do 10 szt, a wzmacniacz zastosować o mocy co najmniej 100 W. W związku z różnymi wysokościami obiektów, kształtem i akustyką nagłośnienie każdego obiektu jest sprawą indywidualną. W przypadku gdy nie ma możliwości zamontowania głośników sufitowych wpuszczanych, można zastosować głośniki sufitowe wiszące lub w formie kolumn w obudowach. 6. Instalacja telewizji przemysłowej wg indywidualnego projektu. 7. Instalacja monitoringu obiektu wg indywidualnego projektu.

16 16 E. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, - drogi i kierunki ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z normą PN-92/N-01256/02 znaki bezpieczeństwa. ewakuacja, - oznakowanie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych wykonać wg normy - PN-92/N-01256/01 ochrona przeciwpożarowa, - oznakować należy również przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 2. Oświetlenie awaryjne pawilon należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) - wg projektu. 3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych, - instalacje użytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) muszą spełniać wymogi w odniesieniu do urządzeń i instalacji wg standardu jak dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi, - przeciwpożarowy wyłącznik prądu odpowiednio oznakowany - przy głównym wejściu, - instalacja odgromowa - wg projektu, - przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, przewody spalinowe i dymowe z materiałów niepalnych i powinny spełniać wymagania dot. odporności ogniowej. 4. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie - wg projektu. 5. Podręczny sprzęt gaśniczy. Budynek należy wyposażyć w gaśnice. Szczegółowy wykaz sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie wynika z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej dla danego obiektu. 6. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Hydranty zewnętrzne (zapotrzebowanie na wodę wynosi 20 dm3/s) uliczne lub w pobliżu sklepu (w odległości min. 5,0m od jego ścian max.75m) wg projektu F. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. Wymogi do zastosowanych wyrobów. Wbudowane w obiekt a stosowane w projekcie materiały muszą posiadać: - aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa B, - świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń podlegających dozorowi, - dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności ( PN, E, O ), - deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatą techniczną. 2. Zapewnienie oświetlenia dziennego. W przypadku niespełnienia warunków zapewnienia oświetleniem dziennym należy wystąpić o odstępstwo do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. Na wszystkich stanowiskach pracy należy zapewnić oświetlenie światłem sztucznym wg normatywu.

17 17 3. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 5. Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż i bhp (posiadać odpowiednie atesty i aprobaty). 6. Wszystkie materiały wykończeniowe (płytki podłogowe i ścienne, wykładziny, sufity, kolory farb, mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposażenie jak drzwi zewnętrzne, wyposażenie elektryczne, elementy grzewcze - wymagają akceptacji przedstawiciela ECF. Wszelkie zmiany dotyczące szczegółów technicznych powinny być przedstawione przed instalacją. Franczyzodawca Inwestor (Franczyzobiorca)... Data, Załączniki: zał. nr 1 - typy opraw oświetlenia sali sprzedaży zał. nr 2 - wymogi do montażu pieca model 43 DX UMI zał. nr 3 - wymogi do montażu pieca model 46 PX VAPOR

18 18 zał. nr 1 Foto oprawy Nazwa oprawy Źródło światła Producent: LUG Typ: Track2 (2x1x49W) Typ: Track2 (1x1x49W) Świetlówka linowa TL5 49W Barwa 4000 K Nr JT.008 Producent: LUG Typ: Robin Kolor: biały Nr HL.068.X Lampa metalohalogenkowa HCI-T 70W Typ: WDL i NDL Szynoprzewody wg. system firmy LUG (białe) Producent: ES SYSTEM Typ: Glob Nr Świetlówka kompaktowa PL-C 18W Barwa 4000 K

19 19 zał. nr 2 WYMOGI NIEZBĘDNE DO ZAINSTALOWANIA PIECA MODEL 43 DX UMI - wymiary pieca model 43 szer. 59,5 cm, głębokość 60,5 cm, wys. 61 cm, wysokość pieca z podstawą 155 cm, - po obu bokach pieca i z tyłu należy przewidzieć po ok. 10 cm wolnej przestrzeni, - zasilenie energii elektrycznej: - dla pieców model 43DX należy zakończyć gniazdem 230 V, 16A, w odległości nie większej niż 1 m od przewidywanego miejsca posadowienia licząc od tylnego, lewego (patrząc z przodu), dolnego narożnika pieca, - dla pieców model 43 RX, EX, PS, PE należy zakończyć gniazdem 3x380/400 V, 16A z pięcioma bolcami okrągłymi w odległości nie większej niż 1 m od przewidywanego miejsca posadowienia licząc od tylnego, lewego (patrząc z przodu), dolnego narożnika pieca, - gniazdo elektryczne powinno być poprzedzone odpowiednim wyłącznikiem zapewniającym możliwość odłączenia urządzenia według obowiązujących przepisów, - zasilenie wody należy zakończyć gwintem wewnętrzny 3/4" poprzedzonym zaworem odcinającym w odległości nie większej niż 1 m licząc od tylnego, prawego (patrząc z przodu), dolnego narożnika pieca. Przed instalacją pieca INSTALACJA Przed instalacją pieca należy zdjąć wszystkie przylepione folie ochronne i usunąć pozostałości kleju. Gdzie instalować piec Piec powinien znajdować się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w odległości co najmniej 10 cm od ściany (zabudowy) tylnej i bocznych. Postawić piec tak, by tylna i boczne ściany pieca były dostępne dla podłączenia zasilenia wody i energii elektrycznej. Podłączenie elektryczne Podłączenie elektryczne do zasilania musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami (CEI 61-50). Przed podłączeniem sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość lokalnej sieci zgadzają się z wartościami zaznaczonymi na tylnej płycie pieca, dopuszczalna jest odchyłka ± 10% wartości żądanego napięcia. Piec musi być przyłączony do uziemienia. W tym, celu na rozdzielni (w przyłączu) znajduje się słupek (gniazdo) z następującym symbolem Piec powinien być połączony do elektrycznego systemu ochronnego, musi być to zrealizowane poprzez przewód o przekroju odpowiadającym zainstalowanej mocy urządzenia, podłączony do słupka (gniazda) o symbolu który jest umieszczony z tyłu pieca. Umieścić kabel zasilający typu H07 RN-F tak, by nie nagrzewał się do temperatury wyższej niż 50 0 C. ważnym jest, by używać wielobiegunowego przełącznika z bezpiecznikiem napięcia. Żółto-zielony zasilający kabel nie powinien być rozłączany. Dostarczanie wody Przyłączyć dopływ wody do systemu dostarczającego po zastosowaniu odpowiedniego filtra mechanicznego i kranu odcinającego dopływ wody. Dostarczana woda nie powinna być twardsza niż 10 0 F, by uniknąć zatorów w obwodzie. Dopuszczalne ciśnienie mieści się w granicach 150 do 250 kpa (1,5 do 2 barów).

20 20 zał. nr 3 WYMOGI NIEZBĘDNE DO ZAINSTALOWANIA PIECA MODEL 46 PX VAPOR - wymiary pieca szer. 92 cm, głębokość 76 cm, wys. 64 cm, wysokość pieca z podstawą 155 cm, - po obu bokach pieca i z tyłu należy przewidzieć po ok. 10 cm wolnej przestrzeni, - zasilenie energii elektrycznej należy zakończyć gniazdem 3x380/400 V, 16A z pięcioma bolcami okrągłymi w odległości nie większej niż 1 m od przewidywanego miejsca posadowienia licząc od tylnego, prawego (patrząc z przodu), dolnego narożnika pieca, - gniazdo elektryczne powinno być poprzedzone odpowiednim wyłącznikiem zapewniającym możliwość odłączenia urządzenia według obowiązujących przepisów, - zasilenie wody należy zakończyć gwintem wewnętrzny 3/4" poprzedzonym zaworem odcinającym w odległości nie większej niż 1 m licząc od tylnego, lewego (patrząc z przodu), dolnego narożnika pieca. Przed instalacją pieca INSTALACJA Przed instalacją pieca należy zdjąć wszystkie przylepione folie ochronne i usunąć pozostałości kleju. Gdzie instalować piec Piec powinien znajdować się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w odległości co najmniej 10 cm od ściany (zabudowy) tylnej i bocznych. Postawić piec tak, by tylna i boczne ściany pieca były dostępne dla podłączenia zasilenia wody i energii elektrycznej. Podłączenie elektryczne Podłączenie elektryczne do zasilania musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami (CEI 61-50). Przed podłączeniem sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość lokalnej sieci zgadzają się z wartościami zaznaczonymi na tylnej płycie pieca, dopuszczalna jest odchyłka ± 10% wartości żądanego napięcia. Piec musi być przyłączony do uziemienia. W tym, celu na rozdzielni (w przyłączu) znajduje się słupek (gniazdo) z następującym symbolem Piec powinien być połączony do elektrycznego systemu ochronnego, musi być to zrealizowane poprzez przewód o przekroju odpowiadającym zainstalowanej mocy urządzenia, podłączony do słupka (gniazda) o symbolu, który jest umieszczony z tyłu pieca. Umieścić kabel zasilający typu H07 RN-F tak, by nie nagrzewał się do temperatury wyższej niż 50 0 C. Ważnym jest, by używać wielobiegunowego przełącznika z bezpiecznikiem napięcia. Żółto-zielony zasilający kabel nie powinien być rozłączany. Dostarczanie wody Przyłączyć dopływ wody do systemu dostarczającego po zastosowaniu odpowiedniego filtra mechanicznego i kranu odcinającego dopływ wody. Dostarczana woda nie powinna być twardsza niż 10 0F, by uniknąć zatorów w obwodzie. Dopuszczalne ciśnienie mieści się w granicach 150 do 250 kpa (1,5 do 2 barów). Odpływ wody Odpływ wody znajduje się w tylnej części pieca i powinien być połączony ze sztywną rurą, której średnica nie powinna być mniejsza niż ta z odpływu wody. By ułatwić odpływ wodzie rura powinna być przynajmniej o 20 cm poniżej. Jakiekolwiek możliwe zatamowanie odpływu może spowodować brzydkie zapachy w komorze wypiekowej lub parę parującą przez drzwi pieca. Dla pieca zalecane jest zainstalowanie systemu zmiękczania wody, aby uniknąć osadzania się kamienia.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo