OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH"

Transkrypt

1 E Ubezpieczenie koni OFERTA DLA POSIADACZY I HODOWCÓW KONI, DLA JEŹDŹCÓW I OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH Jesteś właścicielem konia? Posiadasz stadninę lub ośrodek jeździecki? Chcesz mieć wsparcie finansowe w przypadku operacji konia? Poszukujesz OC dla posiadacza konia? Potrzebujesz NNW dla jeźdźca? Dożywotnia gwarancja wysokości stawki Poszukujesz atrakcyjnej i kompleksowej oferty ubezpieczenia, dającej pełen zakres ochrony dla konia i jeźdźca? SOLIDNE UBEZPIECZENIA skorzystaj z naszej oferty

2 I. Ubezpieczenie zdrowia i życia koni Dopasuj ochronę do swoich potrzeb RYZYKA Warianty Basic Standard Premium Operacje Kradzież lub rabunek wypadku* Śmierć/ubój z konieczności w wyniku: choroby ciąży i porodu operacji lub kastracji Trwała utrata zdatności użytkowej w wyniku: Trwała utrata zdatności rozpłodowej w wyniku: wypadku*! choroby ciąży i porodu operacji lub kastracji wypadku*!!! choroby!! ciąży i porodu!! operacji lub kastracji!! Udział w kosztach operacji kolki!!! Udział w kosztach operacji (z wyłączeniem kolki) Udział własny w szkodzie 0% 0% 20% Szczegóły w tabeli OPERACJE! Możliwe rozszerzenie ochrony. * Również podczas transportu, jeżeli środek transportu ulegnie wypadkowi. II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza konia Zakres ochrony ubezpieczeniowej: szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane przez konia, za które odpowiedzialny jest Ubezpieczony lub inna osoba, która używa konia za wiedzą i zgodą Ubezpieczonego, szkody powstałe na terytorium Unii Europejskiej, Możliwe rozszerzenia: szkody powstałe podczas wystaw, aukcji, udziału konia w egzaminach na klasy jeździeckie, rajdach długodystansowych i zawodach konnych innych niż wyścigi i gra w polo, szkody powstałe podczas ciągnięcia drewna, powożenia bryczką lub ciągnięcia sani. III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla jeźdźca* Zdarzenia objęte ochroną: śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW, trwałe kalectwo Ubezpieczonego w następstwie NW, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW (wariant pełny szpital, OIOM, rehabilitacja, sanatorium), trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie NW, zapadnięcie Ubezpieczonego w śpiączkę w następstwie NW, koszty leczenia Ubezpieczonego i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych z następstwami NW. * Obowiązuje podczas użytkowania i na skutek kontaktu z koniem.

3 Nowość na rynku! Atuty wariantu Operacje: W ramach naszej oferty istnieje możliwość zabezpieczenia się przed kosztami operacji konia. Możesz wykupić polisę w wariancie Operacje, niezależnie od zawarcia ubezpieczenia na życie konia. jasno określone rodzaje operacji wraz z limitami odpowiedzialności, nawet do zł odszkodowania w przypadku operacji kolki, odszkodowanie wariantu Operacje uwzględnia koszty opieki pooperacyjnej w klinice weterynaryjnej, jak również koszty leków i badań okołooperacyjnych, dajemy prawo wyboru kliniki weterynaryjnej, w której będzie operowany Twój koń. Wariant Operacje oferowane pakiety Rodzaj operacji* Nazwa Pakietu Podstawowy Komfort Komfort plus Limit odpowiedzialności kolka żołądkowo-jelitowa zł zł zł leczenie złamań operacja na otwartej jamie brzusznej zł zł zł operacja klatki piersiowej usuwanie zmiany nowotworowej usuwanie organów lub ich części operacja zębów lub szczęki urazowe i nagłe zerwanie ścięgien lub mięśni, więzadeł ścięgna zł zł zł operacja ran pomoc przy porodzie inne nagłe przypadki zagrażające życiu zabiegi w sedacji w obszarze zębów i szczęki brak brak zł Maksymalna roczna kwota odszkodowania zł zł zł Roczna składka 220 zł 400 zł 530 zł * Operacja zgodnie z owu operacja w klinice weterynaryjnej w pełnej narkozie.

4 Przykłady szkód Przykład 1: KOLKA Właściciel konia zmienił dostawcę paszy. Niestety, po krótkim czasie koń przestał jeść i tarzał się w boksie. Wezwany weterynarz zdiagnozował kolkę i zlecił natychmiastową operację. Koszty operacji i pobytu konia w klinice weterynaryjnej wyniosły w sumie zł. Właściciel konia miał wykupioną ochronę ubezpieczeniową w wariancie Operacje Komfort, gdzie maksymalna suma odszkodowania na jedno zdarzenie wynosi zł. Po odesłaniu faktury z kliniki do Concordii, Ubezpieczony otrzymał odszkodowanie w pełnej kwocie zł. Przykład 2: Wypadek w transporcie Samochód przewożący konia na zawody uległ wypadkowi drogowemu. Zwierzę wypadku nie przeżyło. Jeśli właściciel konia posiada wykupioną polisę w wariancie Basic lub Standard, otrzyma odszkodowanie w wysokości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Jeżeli posiada wykupiony wariant Premium, który zabezpiecza również trwałą utratę zdatności użytkowej, otrzyma odszkodowanie wysokości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie z potrąceniem 20% udziału własnego. Przykład 3: Zerwane ścięgno Koń wrócił z padoku kulejąc. Mimo podjętego leczenia, lekarz stwierdził, że koń nie odzyska pełnej sprawności, nie będzie mógł brać udziału w zawodach i skakać przez przeszkody. Dzięki ubezpieczeniu właściciel konia otrzyma odszkodowanie za trwałą utratę zdatności użytkowej konia. Przy sumie ubezpieczenia zł, w wariancie Premium, odszkodowanie wyniesie zł (20% udział własny). Przykład 4: Szkoda z OC posiadacza konia Koń wystraszył się, wyrwał właścicielowi i przez niezamkniętą bramę wybiegł na ulicę wprost na rowerzystę. Rowerzysta doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Na szczęście właściciel konia posiadał wykupioną polisę OC o sumie gwarancyjnej zł. Po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, której koszty wyniosły zł, Concordia wypłaciła poszkodowanemu odszkodowanie w pełnej wysokości.

5 IV. Oferta ubezpieczeniowa Concordii to zabezpieczenie również: Majątku: budynków inwentarskich, budowli, obiektów małej architektury, maszyn, urządzeń, wyposażenia od zdarzeń losowych, m.in. pożaru, powodzi, huraganu, śniegu czy uderzenia pojazdu, Życia: mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu, obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz OC rolnika, domu wraz z ruchomościami domowymi i stałymi elementami. śmierci Ubezpieczonego, śmierci Ubezpieczonego w następstwie NW, inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie NW, przejęcia opłacania składki w następstwie niezdolności Ubezpieczonego do pracy. Pojazdów i przyczep (przewóz koni): obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto Casco od wszystkich ryzyk, następstwa NW kierowcy i pasażerów, Auto Assistance NW. Odpowiedzialności cywilnej (oc): działalności gospodarczej, w ramach której wykorzystywane są konie (np. ośrodki jeździeckie, stadniny, szkoły jazdy, hotele dla koni itp.), działalności zawodowej związanej z końmi (np. trenerzy, instruktorzy itp.), działalności agroturystycznej, OC organizatorów imprez masowych lub niemasowych związanych z końmi (np. zawody itp.). Ochrony prawnej i porady prawnej: w zakresie umów i praw rzeczowych, w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w zakresie prawa karnego i wykroczeń, przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych, doradztwo w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego. Upraw: od gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego i huraganu. Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6 Mocne strony ubezpieczenia koni w Concordii Możliwość ubezpieczenia konia już od ukończenia 7 dnia życia. a jednej polisie możesz zawrzeć ubezpieczenie na życie konia, OC posiadacza oraz ubezpieczyć następstwa N NW jeźdźców. Gwarancja tej samej wysokości stawki w kolejnych latach ubezpieczenia niezależnie od wartości konia. odatkowo, jeżeli posiadasz odznakę Polskiego Związku Jeździeckiego lub jesteś członkiem Polskiego Związku D Hodowców Koni dostajesz zniżkę na ubezpieczenie koni. Najczęściej zadawane pytania Jakie dokumenty są warunkiem ubezpieczenia? Przed zawarciem umowy ubezpieczenia (wariant Standard, Premium, rozszerzenie dotyczące trwałej niezdatności użytkowej lub rozpłodowej), należy przekazać Concordii wykonaną na własny koszt opinię lekarza weterynarii o stanie zdrowia konia, wystawionej według wzoru obowiązującego w Concordii (karta identyfikacyjna konia lub źrebięcia). Opinia lekarza weterynarii powinna zostać wystawiona nie wcześniej niż 7 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Kto ustala sumę ubezpieczenia konia? Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu na życie konia ustalana jest przez Ubezpieczonego w porozumieniu z Concordią. Kiedy zgłosić szkodę? Ubezpieczony jest zobowiązany do powiadomienia Concordii niezwłoczne nie dalej niż w ciągu 48 godzin o śmierci konia, kradzieży lub rabunku konia. Zgłoszenia może dokonać telefonicznie wew. 3, faksem , a także on-line na lub listownie na adres: Concordia Polska TUW, ul. św. Michała 43, Poznań. Jakie są karencje* w ubezpieczeniu koni? Dla koni przyjętych do ubezpieczenia po raz pierwszy, obowiązują okresy karencji. Okres karencji rozpoczyna się od momentu podpisania umowy i wynosi: 1. dla zdarzeń wynikłych z chronicznej kulawizny, szczególnie dla kulawizn wewnątrz puszki kopytowej, kulawizny trzeszczkowej, obrączki kostnej, ataksji, szpatu oraz kończyn szczudłowatych 4 miesiące, 2. dla zdarzeń wynikłych z niedokrwistości zakaźnej, wirusa Borna (BDV), dychawicy, chronicznego zapalenia oskrzeli, okresowego zapalenia oczu oraz gruźlicy 3 miesiące, 3. dla ubezpieczenia zawieranego w wariancie Operacje lub w rozszerzeniu udziału w kosztach operacji kolki żołądka i jelit 1 miesiąc, 4. w przypadku pozostałych zdarzeń ubezpieczeniowych 1 tydzień. * Karencja czas, w którym, w przypadku wystąpienia zdarzenia, Concordia nie ponosi odpowiedzialności. Centrala Concordii Ubezpieczenia ul. św. Michała 43, Poznań, tel , fax pieczątka Pośrednika

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk niezbędnik turysty Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU.

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO BRE Ubezpieczenia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego mdirect, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia.

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL plus ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oraz w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży zagranicznych indeks UT/12/12/15 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...... str. 1 Definicje................. str.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenie podróży indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I ubezpieczenia indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty stosuje się do umów generalnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo